ÅRSBERETNING 2009 LEDERE I FRIE SKOLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSBERETNING 2009 LEDERE I FRIE SKOLER"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2009 LEDERE I FRIE SKOLER

2 INDHOLD PRORAM s. 4 DAGSORDEN s. 5 BESTYRELSENS SKRIFTLIGE BERETNING S. 6 REGNSKAB OG BUDGET s. 8 VEDTÆGTER s. 10 VELKOMMEN Du sidder nu med den første årsberetning fra LEDERE I FRIE SKOLER. Skriftet har til formål at forberede dig til årsmødet den 9. og 10. april 2010 på Hotel Nyborg Strand. I hæftet kan du orientere dig om programmet for årsmødet, og du kan læse bestyrelsens skriftlige beretning, hvor foreningens aktiviteter er opsamlet for de første tre måneders virke. Ligeledes forefindes regnskabet, budgettet og bestyrelsens forslag til kontingent. Kort sagt bliver du her klædt på, så du kan komme med dine holdninger og meninger samt være med i drøftelserne på generalforsamlingen. Årsmødet i Ledere i Frie Skoler skal gerne udvikle sig til at blive årets store begivenhed i foreningen. Derfor har vi prøvet at sammensætte et program, der forhåbentlig tiltaler alle ledere i de frie skoler foredrag, udstillinger, underholdning, noget godt at spise, og tid til kollegial snak foruden selve generalforsamlingen. Generalforsamlingen er selvfølgelig kun for medlemmer og inviterede gæster, hvorimod den resterende del af årsmødet er for alle interesserede. Programmet for årsmødet er udsendt med post til alle medlemmer, og husk tilmeldingsfristen er fredag den 19. marts til På gensyn på årsmødet Henning Christiansen formand

3 PROGRAM Fredag Kl Udstillingerne åbner Kl Frokost Kl Årsmødet åbnes Foredrag ved Finn Thorbjørn Hansen: Lev spørgsmålet - i stedet for at jage svaret. Kl Udstillinger og kaffe Kl Foredrag ved Henrik Jensen: Det ordentlige menneske Kl Spisning med underholdende indslag Lørdag Fra Morgenmad Kl Ordinær generalforsamling i Ledere i Frie Skoler Finn Thorbjørn Hansen - forsker ved DPU. Finn Thorbjørn Hansen er kendt i de frie grundskoler og efterskolen for sine projekter om værdigrundlaget og selvevaluering. Han er cand.mag i idehistorie og æstetisk kulturarbejde og har sidefag i psykologi. Hans videnskabelige ståsted er pædagogisk filosofi. På årsmødet er titlen på foredraget: Lev spørgsmålet - i stedet for at jage svaret. Henrik Jensen, historiker på Roskilde Universitetscenter Ordentligheden forvitrer, og derfor falder de forpligtende fællesskaber fra hinanden, mener han. I foredraget gør han op med offermentalitet, egoisme og dårlige undskyldninger. Forfatteren diskuterer, hvordan vi kom dertil, og hvordan vi genindsætter vores evne til at overholde vores vigepligt i forhold til andre og dermed genopdager, at det ordentlige menneske giver sit eget liv værdi ved at give andre menneskers liv værdi. Henrik Jensen er forfatter til blandt andre bøgerne Det faderløse samfund og Ofrets århundrede. DAGSORDEN 1) Valg af dirigent 2) Valg af stemmetællere 3) Godkendelse af bestyrelsens beretning 4) Godkendelse af regnskab 5) Indkomne forslag 6) Fastsættelse af kontingent på baggrund af budget 7) Valg af a. formand - intet valg i år b. bestyrelsesmedlemmer Bo Fredsøe, Greve Privatskole Lene Møller, Osted Fri- og Efterskole Jens Jørgen Søgaard, Egebjerg Friskole Alle er villige til genvalg c. bestyrelsessuppleanter Esben Jensen, Vejstrup Efterskole Nina Skydsgaard, Søborg Privatskole Per Wendelboe, Øster Åby Friskole Alle er villige til genvalg d. revisorer Erik Bollerslev, Dybbøl Efterskole Henrik Krog, Hulvejen Skole Opstillet: Erik Bollerslev, Dybbøl Efterskole Kent Lykke, Uhre Friskole e. revisorsuppleanter Ole Vind, Flemming Efterskole Allan Henriques Opstillet: Ole Vind, Flemming Efterskole Henrik Krog, Hulvejen 8) Eventuelt 4 5

4 BESTYRELSENS SKRIFTLIGE BERETNING Indledning 2009 blev et helt specielt år for lederne ved de frie grundskoler og efterskoler. Det blev året, hvor alle lederne fandt sammen i samme helt frie og uafhængige fagforening. Forud var gået et stort udvalgsarbejde med idegrundlag, vedtægter, organisationsstruktur, opstilling af kandidater til bestyrelsen, kontakt til lederne ved de frie skoler osv. osv.. Endelig oprandt dagen med den stiftende generalforsamling - onsdag den 30. september 2009 hvor over 50 ledere enstemmigt vedtog oprettelsen af LEDERE I FRIE SKOLER. Selvom hovedparten af bestyrelsesmedlemmerne havde erfaringer fra tidligere lederforeninger, er opstarten af en ny fælles lederforening et stort arbejde, hvor der skal bruges meget energi. Det væsentligste er selvfølgelig, at det er ledersynspunkter, der er sat på dagsordenen. Ledere i den frie skoleverden er på mange måder pressede. Der stilles større og større krav til lederne fra alle sider forældre, elever, medarbejdere, bestyrelse og staten. Med de øgede krav og det øgede pres er der ikke fulgt mere tid og større løn med. Efterhånden er det svært at se forskel på en lønseddel fra en lærer og en leder, men arbejdsbyrden er væsentlig forskellig. Det er ansvaret i særdeleshed også! Derfor er det vigtigt, at lederne selv får mulighed for at formulere sine krav og forhandle sin egen overenskomst hjem på lederområdet. Derfor var det vigtigt, at vi dannede LEDERE I FRIE SKOLER. Nu er opgaven at gøre foreningen stærk og slagkraftig. Informationsudvalget Kort efter foreningens etablering blev LiFS s hjemmeside oprettet. Vi ved, at synlighed og nem og præcis information på internettet er en afgørende faktor for en vellykket forening. Hjemmesiden udbygges løbende og vil efterhånden fremstå som komplet. På menuen kan man bl.a. klikke sig direkte ind på: Formandens nyhedsbreve - Medlemsfordele og betingelser - Foreningens struktur og udvalg Rådgivning - Faglige opslag - Kurser og uddannelse - Magasinet Frie Ledere - Årsmødet - Foreningens vedtægter - Undervisningsledernes Hus. Sidst oprettede mulighed er en konference, som alle medlemmer har adgang til. Her kan man stille spørgsmål, give svar, komme med gode råd osv. Vi modtager gerne ønsker eller kommentarer til hjemmesiden, så vi kan servicere medlemmerne endnu bedre. Juridisk udvalg Allerede efter et halvt år viser det sig, at vores forening også og vel især - har sin berettigelse, når det drejer sig om råd og vejledning i forhold, der vedrører vore medlemmers ansættelse. Foreningen har flere gange ydet rådgivning inden for problemstillinger, der vedrører ansættelsesforhold: herunder forhandling om lederløn, fratrædelsesspørgsmål, opsigelsesvarsler, konstituering m.m. Endvidere fører foreningen en sag i forbindelse med afskedigelse af en leder, som vi overtog inden etableringen af LEDERE I FRIE SKOLER. Juridisk udvalg, der tager sig af ovenstående spørgsmål, arbejder endvidere på at lave dokumenter til brug ved ansættelsen af ledere, herunder lønaftaler/intervallønsaftaler. Vi forventer, at disse vil være klar til brug i løbet af foråret, således at de kan downloades af medlemmerne fra foreningens hjemmeside. Bestyrelsen har udformet en kompetenceliste over de områder, som bestyrelsens medlemmer kan rådgive om, ligesom det er væsentligt, at medlemmerne får en rådgiver, der er kendt med den skoleform, medlemmet er ansat inden for. Der kan være visse forskelle i de løn- og ansættelsesmæssige forhold, hvorfor vi bestræber os på, at enhver rådgivning gives ud fra et branchekendskab til den relevante skoleform. Henvender man sig således til sekretariatet, vil man blive henvist til en person, der har indgående kendskab til ens skoleform. Foreningen ser netop dette område som ét af de væsentligste indsatsområder i foreningens arbejde. Kursusudvalget LEDERE I FRIE SKOLER tilbød i samarbejde med Ledelsesakademiet Lillebælt tre tilvalgsmoduler fra den nye diplomuddannelse i ledelse. Desværre var der for få tilmeldte, og vi måtte aflyse kursusrækken. Behovet for uddannelse er til stede. Rundt i landet er vores kolleger på de kommunale skoler i gang med diplomuddannelsesforløb. God skoleledelse kræver lederuddannelse. Det er ikke længere nok at være bedst blandt ligemænd. Vi kan derfor kun opfordre til, at man som leder tilmelder sig de kompetencegivende uddannelsesforløb. Det giver kvalifikationer til den daglige ledelse, og det er samtidig med til at sikre, at man er en attraktiv spiller på jobmarkedet. Vi gennemførte en spørgeskemaundersøgelse blandt vores medlemmer, der viser, at ledere rundt på skolerne gerne vil uddanne sig. Behovene er vidt forskellige og tilbuddene er mange. En del ledere synes, det svært at finde tid til uddannelse og kurser. Vores næste satsning bliver de nye ledere. Vi vil gerne give dem nogle konkrete redskaber til skoleledelse og tænker et kursus, hvor vi samler 5-10 nye ledere med erfarne skoleledere, der kan videregive konkrete redskaber og tanker om, hvad god skoleledelse er. Til gruppen af erfarne ledere vil der naturligvis også komme kursustilbud. Vi arbejder med forskellige ideer i kursusudvalget og er meget åben for inspiration, så der i LEDERE I FRIE SKOLER kan blive en god tradition for at samles omkring faglighed og udvikling af ledelse. Desuden vil der blive udbudt et mentorkursus, således at vores mentorgrupper kan blive inspireret til det videre arbejde. Samtidig håber vi naturligvis på, at nye mentorgrupper bliver etableret til glæde for såvel mentee som mentor. Magasinudvalget Magasinudvalget har været på spil allerede før foreningen blev stiftet. Der skulle fremstilles et seriøst magasin, som kunne informere om den kommende forenings tilblivelse og baggrund. Navnet på magasinet blev Frie Ledere. Det første nummer udkom således i foråret Herefter har vi arbejdet på at opstille et koncept for magasinet: Frie Ledere er et magasin for ledere på alle niveauer i frie grundskoler og efterskoler. Magasinet skal være tematisk med mindst to vinkler på temaet fra eksterne skribenter. Der skal udkomme mindst to magasiner årligt. Frie Ledere skal holde højeste faglige og saglige standard. Layout og udtryk skal signalere seriøsitet dog skal der også være plads til lidt humor. Det andet nummer af Frie Ledere udkom efteråret Temaet var ledelse på frie skoler samt et indlæg om foreningsstrategi. Bestyrelsen for den nydannede forening blev præsenteret, og formanden tegnede et billede af foreningens visioner og det kommende arbejde. Det tredje nummer er i støbeskeen, og det kan afsløres, at temaet bliver uddannelse/ dannelse af LEDERE I FRIE SKOLER. Nummeret forventes at udkomme juni Medlemsudvalget Udvalget står for processen med at skaffe nye medlemmer. Status er pr. 1/ medlemmer, hvilket er lidt mindre end vi havde håbet, men absolut acceptabelt. Opgaven er to-delt, idet vi dels kontakter fungerende ledere i hele landet og dels er på mærkerne, når der sker nyansættelser på skolerne. Udvalget udarbejder i samarbejde med informationsudvalget løbende pr-materiale, der giver overblik over medlemsfordele. Lige inden jul ansatte vi to konsulenter - Arne Jørgensen og Kurt Andersen der begge er tidligere ledere på frie grund- og efterskoler, hvorfor deres kendskab til området er meget stort. Ansættelsen er på timebasis, og opgaverne aftales på forhånd. Lige nu er deres hovedopgave at føre en effektiv medlemskampagne i dette forår. Medlemsfordele Vi har indgået to fordelagtige aftaler for medlemmerne. Vi har indgået en aftale med TRYG vedrørende en sundhedsforsikring, således du hurtig kan sikres hjælp på et privathospital og dermed ikke skal vente på at komme til undersøgelse eller behandling. Ligeledes har vi indgået en aftale om en ekstra gruppelivsforsikring og et tilkøb af en forsikring mod Kritisk sygdom. Vi har i bestyrelsen været meget i tvivl om, hvorvidt det er tilbud, der er attraktive for medlemmerne. Vi vil gerne høre medlemmernes synspunkt på generalforsamlingen. Undervisningsledernes Hus Vi er meget glade for samarbejdet med Erhvervsskolelederne i Danmark, Foreningen af Ledere ved Danskuddannelser, Landsforeningen af Ungdomsskoleledere og Produktionsskolelederne i Undervisningsledernes Hus. Det er alle foreninger, der har brudt med lærerorganisationen, og to af dem har endog opnået forhandlingsretten. Ud over samarbejdet på det politiske plan, har vi også stor gavn af sekretariatssamarbejdet, hvor vi køber specielt regnskabsassistance og mangesidiget sekretærhjælp. Derfor skal der her lyde en stor tak til Hanne Christner, som altid er parat til at hjælpe, når vi henvender os i sekretariatet. Skoleforeningerne I bestyrelsen vil vi gerne have etableret et samarbejde med de skoleforeninger, der er i vores regi. Der er allerede aftalt møder her i foråret med flere af disse foreninger. Vi har en del overlapninger mellem lederforeningen og skoleforeningerne. Hvorfor det er yderst vigtigt, at vi dels orienterer hinanden om de ting, der lige nu optager os, og dels kunne vi tænke os at få etableret et samarbejde omkring kurser. Det er tåbeligt, at alle udbyder lederkurser med det resultat, at de enten aflyses eller gennemføres med et minimum af deltagere. Ligeledes vil vi gerne drøfte, hvordan vi kan gøre det mere attraktivt at søge lederstillingerne på skolerne. Der er for få, der søger lederstillingerne, og der er for mange genopslag, hvilket er en uholdbar situation. Derfor ser vi frem til dette samarbejde. Økonomi Med 139 medlemmer i vores nye forening har vi ikke helt kunnet leve op til de budgetterede indtægter. Det regnskab, vi afslutter, er alligevel ganske fornuftigt set i lyset af, at der med opstart af ny forening har været en hel del etableringsomkostninger. 139 medlemmer betaler i øjeblikket kontingent i vores foreningen, og med en mere offensiv indsats forventer vi, at dette tal vil stige. Foreningen har ansat 2 konsulenter, der skal varetage opgaven med rekruttering af nye medlemmer. Denne indsats vil blive øget i det kommende år. I det forløbne år har der, inden foreningen blev stiftet, i de gamle foreningers regi været ydet en meget stor indsats for at rekruttere medlemmer. Der er i regnskabsåret ikke udbetalt konsulenthonorar. Magasinet Frie Ledere har været et af den nye forenings udadvendte tiltag. Magasinet skal være med til at styrke den fælles identitet og være et forum, hvor ledelsesmæssige aspekter med relevans for LEDERE I FRIE SKOLER bliver diskuteret. Magasinet er et vigtigt element i foreningens pr-strategi. Vores kursusvirksomhed har der desværre ikke været aktiviteter i på trods af ihærdige tiltag. To gange har vi måtte aflyse kurser på grund af for få tilmeldinger. En enkelt medlemssag indgår i regnskabet. Den er foreløbigt bogført som en hensættelse, da en retssag afgør, hvem der skal betale omkostningerne til advokat. Årets resultat et underskud på betragter vi som tilfredsstillende. Afslutning Vi har nu fået skabt en forening, hvor alle ledere fra de frie grund- og efterskoler kan stå sammen helt uafhængig af lærerorganisationer. Det betyder, at det er ledersynspunkter, der bliver bragt i fokus, og det er lederinteresser, der varetages i den allerbredeste forstand. Det er vigtigt, at vi står sammen, og at alle medlemmer er med til at gøre foreningen levende ved at formulere synspunkter og arbejdsopgaver. Ligeledes er det vigtigt, at vi alle er aktive i at forøge medlemstallet, således vi får en større gennemslagskraft, når vi taler ind i ministerierne og overfor skoleforeningerne. 6 7

5 ØKONOMI RESULTATOPGØRELSE BALANCE BUDGET 2009, 2010, 2011 Indtægter År 2009 Medlemmer Kontingent, ordinær Salg stande Kurser og medlemsmøder Kursusgebyrer 0 Generalforsamling 0 Tilskud, Efterskolernes Sekretariat 0 0 Finansielle indtægter Banker 636 Indtægter i alt Aktiver År 2009 Anlægsaktiver i alt - Omsætningsaktiver Tilgodehavender Tilgodehavende hos medlemmer Periodeafgrænsning -200 Forudbetalte omkostninger-ny forening Likvide beholdninger Lån og Spar Bank Omsætningsaktiver i alt Aktiver I alt medlemmer Indtægter Budget 2009 Budget 2010 Budget 2011 Kontingent, ordinær Salg af artikler Kuser og medlemsmøder Kursusgebyrer Generalforsamling Finansielle indtægter Banker Indtægter i alt Udgifter År 2009 Møde- og rejseomkostninger Kurser og medlemsmøder Kursusudgifter 0 Generalforsamling Administration Medlemskab samt møder, UH 0 Diverse 706 Repræsentation 0 Konsulentbistand 0 Medlemssager Annonce og reklame Sekretariatsbidrag Porto Blad Kontorhold 909 Telefon + web Etableringsomk. Lifs IT 0 Gebyr og provision Udgifter i alt Indtægter Udgifter Årets resultat, underskud Passiver År 2009 Formuekonto-Egenkapital Saldo pr. 1. januar Årets resultat Hensætttelse Egenkapital i alt Gæld Kortfristet gæld Skyldige omkostninger mv Periodeafgrænsning 0 Gæld i alt Passiver i alt Udgifter Møde- og rejseomkostninger Møde- og rejseomkostninger Kurser og medlemsmøder Kursusudgifter Generalforsamling Administration Medlemskab samt møder, UH Repræsentation Konsulentbistand Sekretariatsbistand Annoncering Porto Kontorhold Telefon + Web IT Magasinet Frie Ledere Udvalgsudgifter Medlemssager Advokat Gebyr og provision Udgifter i alt Årets resultat Forslag til kontigent Kontingent pr. kvartal

6 VEDTÆGTER KAP. 1: NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Ledere i Frie Skoler. Foreningen har hjemsted i København. 2 FORMÅL Det er foreningens formål at varetage medlemmernes løn- og ansættelsesvilkår, juridiske sikring og professionsinteresser. Det er ligeledes foreningens formål at styrke medlemmernes fagli ge identitet, indbyrdes sammenhold og kvalifikationer samt beskæftige sig med fagpolitiske og pædagogiske forhold. Foreningen skal arbejde aktivt for at opnå forhandlingsretten for medlemmernes løn- og ansættelsesvilkår. I denne og alle andre sammenhænge er foreningen partipolitisk neutral og uafhængig. Formålsfremmende tiltag skal bl.a. være at: > Yde medlemmerne rådgivning, vejledning og sparring > Arbejde for bedst mulige løn-, arbejds- og ansættelsesvilkår > Yde faglig og juridisk/retslig bistand i konfliktsituationer > Styrke medlemmernes kvalifikationer gennem kurser, konferencer og uddannelse > Udgive informationsmateriale og nyhedsbreve > Samarbejde med eller søge medlemskab af relevante organisationer m.v. > Opnå og udøve høringsret på alle relevante områder KAP. 2: MEDLEMSKAB 3 Foreningen omfatter almindelige og særlige medlemmer. Som almindeligt medlem kan optages ledere (forstandere, viceforstandere, skoleledere, viceinspektører, afdelingsledere og forstanderægtefæller med ledelsesansvar), der er ansat ved frie skoler godkendt af Undervisningsministeriet. Ledere, der er fratrådt eller midlertidigt fratrådt en stilling, kan fortsat oppebære fuldt medlemskab, hvis lederen befinder sig i en uafsluttet afskedigelsessituation, har orlov, er arbejdsløs eller sygemeldt. Som særligt medlem kan optages tidligere forstandere, viceforstandere, skoleledere, viceinspektører, afdelingsledere og forstanderægtefæller. Disse er ikke valgbare og har ikke stemmeret og kan ikke påregne, at Ledere i Frie Skoler yder økonomisk og juridisk bistand til vedkommende. Indmeldelse sker ved henvendelse til Ledere i Frie Skolers sekretariat. stk.3: Medlemmerne betaler det af generalforsamlingen fastsatte kontingent fra indmeldelsestidspunktet. stk. 4: Et medlem, hvis medlemskab har varet mindre end 3 måneder, kan ikke påregne, at Ledere i Frie Skoler fører rets- og tjenstlige sager for vedkommende, hvis medlemmet har været berettiget til medlemskab i mere end 6 måneder før indmeldelsen. stk. 5: Udmeldelse af Ledere i Frie Skoler sker efter regler fastsat af bestyrelsen. stk. 6: Et medlem i kontingentrestance slettes som medlem af Ledere i Frie Skoler efter bestemmelser fastsat af bestyrelsen. stk. 7: Ledere i Frie Skolers regnskabsår er kalenderåret. stk. 8: Ledere i Frie Skolers bestyrelse drager omsorg for, at foreningens midler anbringes bedst muligt under hensyntagen til sikkerhed, forrentning og likviditetsbehov. stk. 9: Det enkelte medlem hæfter udelukkende for sit til enhver tid forfaldne kontingent. KAP. 3: GENERALFORSAMLING OG BESTYRELSE 4 Der afholdes generalforsamling hvert år tidligst 1. februar og senest 30. april. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle forhold, der vedrører foreningen. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle forhold, der vedrører foreningen. stk. 3: Bestyrelsen indkalder til generalforsamling mindst to måneder forud. Indkaldelsen sker direkte til foreningens medlemmer. stk. 4: Indkaldelsen skal indeholde en foreløbig dagsorden, der mindst skal omfatte følgende punkter: 1) Valg af dirigent 2) Valg af stemmetællere 3) Godkendelse af bestyrelsens beretning 4) Godkendelse af regnskab 5) Indkomne forslag 6) Fastsættelse af kontingent på baggrund af budget 7) Valg af a. formand b. bestyrelsesmedlemmer c. bestyrelsessuppleanter d. revisorer e. revisorsuppleanter 8) Eventuelt stk. 5: Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være sekretariatet i hænde senest en måned før generalforsamlingens afholdelse. stk. 6: Endelig dagsorden, bilagt eventuelle indkomne forslag, det reviderede regnskab, bestyrelsens skriftlige beretning, motiveret forslag til kontingent for det kommende foreningsår og forslag til kandidater bekendtgøres af bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse. stk.7: På generalforsamlingen har hvert almindeligt medlem én stemme. Stemmeafgivning ved fuldmagt kan ikke finde sted. stk. 8: Beslutning på generalforsamlingen træffes ved simpel stemmeflerhed, bortset fra vedtægtsændringer og ved opløsning af foreningen jf. kap. 6. stk. 9: Bestyrelsen udfærdiger et beslutningsreferat over generalforsamlingen. Referatet underskrives af dirigenten. Referatet bekendtgøres af bestyrelsen. 5 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af Ledere i Frie Skolers bestyrelse, eller når mindst 1/3 af Ledere i Frie Skolers almindelige medlemmer kræver det med angivelse af motiveret dagsorden. Bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling senest 2 måneder efter begæringens modtagelse. Indkaldelsen inklusiv dagsorden sker direkte til foreningens medlemmer senest 14 dage før mødets afholdelse. 6 Bestyrelsen består af formanden og 6 øvrige medlemmer. På den ordinære generalforsamling vælges af og blandt medlemmerne I ulige år: Formand og 3 bestyrelsesmedlemmer I lige år: 3 bestyrelsesmedlemmer Hvert år: 3 bestyrelsessuppleanter i prioriteret rækkefølge 2 revisorer 2 revisorsuppleanter i prioriteret rækkefølge Opstilling af kandidater til bestyrelsen sker ved skriftlig fremsættelse af forslag til foreningens sekretariat senest 1 måned før generalforsamlingen. Der skal fra kandidaterne foreligge skriftlig accept. Opstillingen skal indeholde mindst 5 underskrevne stillere. (På den stiftende generalforsamling vælges formand og tre bestyrelsesmedlemmer for 2 år (frem til generalforsamlingen 2011), samt 3 bestyrelsesmedlemmer for 1 år (frem til generalforsamlingen 2010)). stk. 3: Alle valg har virkning fra generalforsamlingens sluttidspunkt. Formanden og bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år. Bestyrelsessuppleanter, revisorer, revisorsuppleanter vælges for 1 år. Ved indtræden i bestyrelsen følger suppleanten valgperioden for den plads, der overtages. Suppleanter indtræder ved varigt forfald. stk. 4: Fratræder formanden for Ledere i Frie Skoler i utide, konstituerer bestyrelsen en formand fra sin midte frem til førstkommende generalforsamling, hvor nyvalg af formand finder sted. stk. 5: Bestyrelsen konstituerer sig på første møde med næstformand, sekretær og kasserer. Formanden tegner foreningen. stk. 6: Ledere i Frie Skolers bestyrelse er øverste myndighed mellem generalforsamlingerne. Bestyrelsen er bundet af vedtægterne og generalforsamlingsbeslutninger. Udgifter vedrørende bestyrelsens og sekretariatets arbejde afholdes over Ledere i Frie Skolers driftsregnskab. stk. 7: Bestyrelsen træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom ved kvalificeret flertal. stk. 8: Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. KAP. 4: DET LOKALE ARBEJDE 7 Der kan oprettes lokale grupper under Ledere i Frie Skoler. Oprettelse sker efter retningslinjer fastsat af bestyrelsen. KAP. 5: SEKRETARIATET 8 Formanden har ansvaret for sekretariatets virksomhed. Bestyrelsen kan ansætte fornøden medhjælp til at forestå den daglige drift. KAP. 6: VEDTÆGTSÆNDRINGER OG OPLØSNING 9 Nærværende vedtægter kan kun ændres af en generalforsamling. Beslutning om en vedtægtsændring kræver, at mindst 2/3 af de på generalforsamlingen afgivne ja og nej stemmer går ind for ændringerne. 10 Ledere i Frie Skoler kan kun opløses efter vedtagelse på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger. På den første generalforsamling, der skal indkaldes med mindst 2 måneders varsel, skal forslaget herom vedtages med mindst ¾ af de afgivne ja og nej stemmer. Såfremt der i henhold til 10 stk.1 er flertal for opløsning af Ledere i Frie Skoler, skal der mindst 1 måned og højst 6 måneder efter generalforsamlingen indkaldes til en ny generalforsamling med mindst 3 ugers varsel. På denne generalforsamling skal forslaget om opløsning vedtages med almindeligt flertal blandt de afgivne ja og nej stemmer. Generalforsamlingen skal samtidig træffe beslutning om anvendelse og afvikling af foreningens midler

7 BERENS BUREAU LEDERE I FRIE SKOLER Undervisningsledernes Hus Frederiksborggade 5 a, 3. sal 1360 København K telefon

Vedtægter for. Landsforeningen af Ungdomsskoleledere (LU)

Vedtægter for. Landsforeningen af Ungdomsskoleledere (LU) Vedtægter for Landsforeningen af Ungdomsskoleledere (LU) Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Navn og formål ( 1-2) Kapitel 2: Medlemmer og kontingent ( 3-5) Kapitel 3: Årsmøde og bestyrelse ( 6-8) Kapitel 4:

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for F.C Hjallese

Vedtægter for F.C Hjallese Vedtægter for F.C Hjallese 1 Navn og hjemsted Forenings navn er F.C Hjallese 2003. Foreningen er stiftet den 18-12 2002. Foreningens hjemsted er i Hjallese sogn, Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål. Vedtægter Vedtægter for Dansk Medicinsk Cannabis Forening 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Medicinsk Cannabis Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål

Læs mere

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB Vedtægter for SKAGEN HAVKAJAKKLUB 1. Navn, hjemsted og formål. Klubbens navn er Skagen Havkajkklub. Hjemsted er Skagen by, Frederikshavn Kommune. Klubben er stiftet den 12. september 2009 og har til formål

Læs mere

VEDTÆGTER. For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260

VEDTÆGTER. For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260 VEDTÆGTER For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Vesterled beboerrepræsentation efterfølgende kaldet Foreningen.

Læs mere

Vedtægter Vedtaget 3. oktober 2015

Vedtægter Vedtaget 3. oktober 2015 Vedtægter Vedtaget 3. oktober 2015 1. Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Gb-foreningen, og dens hjemsted er på den til enhver tid siddende formands adresse. 2. Foreningens formål: Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Personaleforeningen i Alm. Brand. Første forslag er, at ændre DFL til Forsikringsforbundet i de paragraffer, hvor det er nævnt.

Vedtægter for Personaleforeningen i Alm. Brand. Første forslag er, at ændre DFL til Forsikringsforbundet i de paragraffer, hvor det er nævnt. Forslag til vedtægtsændringer. Vedtægter for Personaleforeningen i Alm. Brand Første forslag er, at ændre DFL til Forsikringsforbundet i de paragraffer, hvor det er nævnt. 1 Foreningens navn er Personaleforeningen

Læs mere

Bilag 2 til fusionsgrundlaget. Vedtægter for Uddannelseslederne af 2018

Bilag 2 til fusionsgrundlaget. Vedtægter for Uddannelseslederne af 2018 Bilag 2 til fusionsgrundlaget. Vedtægter for Uddannelseslederne af 2018 Vedtaget på de ekstraordinære generalforsamlinger i Landsforeningen af Produktionsskoleledere og Uddannelseslederne (Uddannelsesforbundets

Læs mere

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn.

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 FYN Hjemsted: Fyn og Øerne 2. Medlemskab af organisationer

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG BILAG 1 VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG I venstre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs gældende vedtægter. I højre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs bestyrelses oplæg til vedtægtsændringer i henhold

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

VEDTÆGTER for Fyens Stifts Menighedsrådsforening Fyens Stifts Menighedsrådsforening

VEDTÆGTER for Fyens Stifts Menighedsrådsforening Fyens Stifts Menighedsrådsforening VEDTÆGTER for Fyens Stifts Menighedsrådsforening Fyens Stifts Menighedsrådsforening Foreningens navn og formål 1. Fyens Stifts Menighedsrådsforening ( i det følgende kaldet foreningen ) virker i tilslutning

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus

Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus Som vedtaget den 25/2 2016 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Foreningen Glostrup Kulturhus. Stk. 2: Foreningen Glostrup Kulturhus har hjemsted i

Læs mere

for Atletikforeningen Fremad Holbæk

for Atletikforeningen Fremad Holbæk atletikforeningen Fremad Holbæk Vedtægter for Atletikforeningen Fremad Holbæk Stiftet den 21. marts 1930 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Atletikforeningen Fremad Holbæk. Dens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for NORDSKOV MØLLES VENNER. 1. Navn, formål og hjemsted. Foreningens navn er NORDSKOV MØLLES VENNER og hjemstedet er Helsingør Kommune.

Vedtægter for NORDSKOV MØLLES VENNER. 1. Navn, formål og hjemsted. Foreningens navn er NORDSKOV MØLLES VENNER og hjemstedet er Helsingør Kommune. Vedtægter for NORDSKOV MØLLES VENNER 1. Navn, formål og hjemsted Foreningens navn er NORDSKOV MØLLES VENNER og hjemstedet er Helsingør Kommune. Foreningens formål er at virke for at Nordskov Mølle restaureres

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Som vedtaget den 26. april 2014 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Falen af 1973 Stk. 2: Foreningen har hjemsted Falen i

Læs mere

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer Vedr. Forslag til vedtægtsændringer På den nys overståede generalforsamling, var der ikke mødt de nødvendige 2/3 af medlemmerne frem, så forsamlingen var ikke beslutningsdygtig. Forslaget til vedtægter

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter per 9. april 2016 VEDTÆGTER

Vedtægter per 9. april 2016 VEDTÆGTER VEDTÆGTER Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (SHS). Dens hjemsted er Hundige Havn, Mågen i Greve kommune. Foreningens formål 2 Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for Lærerkreds Nord

Vedtægter for Lærerkreds Nord Vedtægter for Lærerkreds Nord Kredsens navn og hjemsted 1 Kredsens navn er Lærerkreds Nord. Kredsen dækker Hjørring, Frederikshavn og Læsø kommuner. Den udgør kreds 159 af Danmarks Lærerforening. Kredsens

Læs mere

1. Navn og hjemsted. Stk. 1. Foreningens navn er Danmarks Private Skoler grundskoler og gymnasier, og har hjemsted i Københavns Kommune.

1. Navn og hjemsted. Stk. 1. Foreningens navn er Danmarks Private Skoler grundskoler og gymnasier, og har hjemsted i Københavns Kommune. Grøn markerer ændringer ifb. med fusion. Gul markerer øvrige ændringer. 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Danmarks Privatskoleforening, og den har hjemsted i Københavns Kommune. 2. Formål

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Bestyrelsens ændringsforslag til Fredensborg Ny Kunstforenings vedtægter

Bestyrelsens ændringsforslag til Fredensborg Ny Kunstforenings vedtægter Bestyrelsens ændringsforslag til s vedtægter Begrundelse: Foreningens formål. Sidste linie slettes. Foreningen indkøber som udgangspunkt ikke kunst til udlodning. Stk. 3 Er et et nyt tillæg til paragraffen.

Læs mere

Forstanderkredsen. for Produktionsskoler/Produktionshøjskoler. Forstanderkredsen for danske Produktionsskoler / Produktionshøjskoler.

Forstanderkredsen. for Produktionsskoler/Produktionshøjskoler. Forstanderkredsen for danske Produktionsskoler / Produktionshøjskoler. Forstanderkredsen for danske Produktionsskoler / Produktionshøjskoler Vedtægter 1 Forstanderkredsens navn og adresse Forstanderkredsens navn er Forstanderkredsen for Produktionsskoler / Produktionshøjskoler.

Læs mere

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969.

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. Klejtrup Boldklub Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. 1. Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Klejtrup Boldklub. Dens hjemsted er Viborg Kommune. 2. Klubbens formål. Klubbens

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Favrskov Lærerforening

Vedtægter for Favrskov Lærerforening Vedtægter for Favrskov Lærerforening 1 Hjemsted Kredsens navn er Favrskov Lærerforening. Den udgør kreds 137 af Danmarks Lærerforening. Kredsen har hjemsted i Favrskov kommune. 2 Formål Kredsens formål

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Fjord Turisme

Vedtægter for Ringkøbing Fjord Turisme Vedtægter for Ringkøbing Fjord Turisme pr. 31.3.2014 Side 1 af 7 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. Foreningens navn er Ringkøbing Fjord Turisme med binavnene Ringkøbing Fjord Turismecenter og Destination Ringkøbing

Læs mere

Vedtægter for Nørrekær Enges Vindmølle-forening

Vedtægter for Nørrekær Enges Vindmølle-forening Vedtægter for Nørrekær Enges Vindmølle-forening 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Nørrekær Enges Vindmølle-forening med hjemsted på formandens adresse. 2. Foreningens formål og opgaver

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Frivilligcenter Nyborg. Foreningens hjemsted er Nyborg Kommune. 2 Formål Foreningen har som formål: At drive Frivilligcenter

Læs mere

Vedtægter for. Kommentarer. 1. Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er. 1.2 Foreningens hjemsted er

Vedtægter for. Kommentarer. 1. Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er. 1.2 Foreningens hjemsted er Vedtægter for Kommentarer 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er 1.2 Foreningens hjemsted er 1.3 Foreningen er tilknyttet Dansk Oplysnings Forbund. 2. Formål 2.1 Foreningens primære formål er at forestå

Læs mere

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse.

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse. VEDTÆGTER FOR: Norsminde Sejlklub 1 KLUBBENS NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er Norsminde Sejlklub. Dens hjemsted er Odder kommune. Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private

Læs mere

Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug

Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug J.nr. 11171 ESB/rwh side 1 1. NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Loddenhøj Jollelaug. 2. Loddenhøj Jollelaug er stiftet den 29. febr. 2012. 3. Jollelaugets hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. Foreningen er en videreførelse af projektet Ud af røret af 1995 2 Foreningens hjemsted:

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Vedtægter for Bønnerup Strand Sejlklub Bønnerup havn

Vedtægter for Bønnerup Strand Sejlklub Bønnerup havn Vedtægter for Bønnerup Strand Sejlklub Bønnerup havn 1 Klubbens navn er Bønnerup Strand Sejlklub. Hjemsted er Bønnerup Havn, Norddjurs kommune, adressen er formandens. 2 Klubbens formål er at fremme medlemmernes

Læs mere

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER 1.1 NAVN: Klubbens navn er ODENSE SKØJTEKLUB (OSK) 1.2 FORMÅL: Klubben dyrker skøjteløb (og de til enhver tid hørende aktiviteter under Dansk Skøjte Union) og arbejder for at

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd

Vedtægter for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd Vedtægter for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd 1 NAVN OG FORMÅL 1. Foreningens navn er Ringkøbing Fjord Erhvervsråd med hjemsted i Ringkøbing Skjern kommune. 2. Formålet med Ringkøbing Fjord Erhvervsråds arbejde

Læs mere

US-CENTRETS VEDTÆGTER

US-CENTRETS VEDTÆGTER US-CENTRETS VEDTÆGTER Vedtægter for Ungdomsskolernes udviklingscenter NAVN: 1: "Ungdomsskolernes udviklingscenter" - forkortet US-centret - er en landsdækkende medlemsorganisation for ungdomsskoler. FORMÅL:

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde

Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde 1. Navn og hjemsted Lokalforeningens navn er DAF Roskildeafdelingen. Dens hjemsted er formandens adresse. 2. Formål Lokalforeningens

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Visit Roskilde

Vedtægter for. Foreningen Visit Roskilde Vedtægter for Foreningen Visit Roskilde 1 NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Visit Roskilde. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune. 2 FORMÅL: Foreningens har til formål at fremme turisterhvervet

Læs mere

Vedtægter for Varde Svømmeklub

Vedtægter for Varde Svømmeklub Vedtægter for Varde Svømmeklub 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Varde Svømmeklub. Foreningen er stiftet den 31. august 2005, og har hjemsted i Varde Kommune. Foreningen er medlem af DGI og Dansk

Læs mere

Vedtægter. for. Myrup Bylaug

Vedtægter. for. Myrup Bylaug Vedtægter for Myrup Bylaug Stiftet den 6. april 2000 Vedtægter sidst revideret den 16. marts 2013 Se hjemmeside vedr. Myrup: http://www.lokalby.dk/ Formål 1 Foreningens navn er Myrup Bylaug, og dens område

Læs mere

OPLEVELSESSTIENS VENNER

OPLEVELSESSTIENS VENNER Vedtægter godkendt på den Stiftende Generalforsamling den 28. november 2013 OPLEVELSESSTIENS VENNER Vedtægter for Foreningen Oplevelsesstiens Venner CVR-nummer/SE-nummer: 35 32 41 78 I. Navn, hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn VEDTÆGTER Foreningen Afsavn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er: Stk. 2. Foreningens hjemsted er: Foreningen Afsavn 8300 Odder 2. foreningens formål: Stk.1 a) At tilbyde støtte, vejledning

Læs mere

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 2016

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 2016 Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 016 1 ) Der stemmes samlet om de mærkede ændringer i 3 stk.1 og 3 stk. 5 ) Der stemmes samlet om de mærkede ændringer i 5 stk. 1, 5 stk. og 6 stk. 3 pkt. 6c Gældende

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Vedtægter for Greve-Solrød Erhverv

Vedtægter for Greve-Solrød Erhverv Vedtægter for Greve-Solrød Erhverv 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Greve-Solrød Erhverv, og dets hjemsted er i enten Greve eller Solrød Kommune. 2. Formål Greve-Solrød Erhvervs formål er at virke

Læs mere

Vedtægter. 2 Medlemsskab Menighedsråd inden for de i 1 omtalte provstier kan optages som medlemmer.

Vedtægter. 2 Medlemsskab Menighedsråd inden for de i 1 omtalte provstier kan optages som medlemmer. Distriktsforeningen af menighedsråd i Greve-Solrød, Køge, Lejre og Roskilde provstier Vedtægter 1 Distriktsforeningen af Menighedsråd i Greve-Solrød, Køge, Lejre og Roskilde provstier: er en forening af

Læs mere

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er: Frivilligcenter Kerteminde Foreningens hjemsted er: Kerteminde Kommune 2 Formål Foreningen har som formål: - At støtte og

Læs mere

Vedtægter for Pårørende til personer med Spiseforstyrrelse

Vedtægter for Pårørende til personer med Spiseforstyrrelse Vedtægter for Pårørende til personer med Spiseforstyrrelse Foreningens målgruppe er pårørende til personer med spiseforstyrrelse og selvskadende adfærd Vedtægterne er vedtaget på generalforsamling d. 5.4.

Læs mere

Vedtægter af 10 marts 2015 DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE. D K G Danish Quality Assurance Group

Vedtægter af 10 marts 2015 DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE. D K G Danish Quality Assurance Group Vedtægter af 10 marts 2015 DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE D K G Danish Quality Assurance Group 1 NAVN Gruppens navn er "DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE". Navnet forkortes DKG. Gruppen er stiftet 09. oktober

Læs mere

Vedtægter for RUCalumne

Vedtægter for RUCalumne Vedtægter for RUCalumne DATO/REFERENCE 13. oktober 2015 Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er RUCalumne The Alumni Society of Roskilde University. Foreningens hjemsted er Roskilde Universitet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS

VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS 1 NAVN. Stk. 1 Kredsen har navnet Næstved Lærerkreds og udgør kreds nr. 61 af Danmarks Lærerforening, omfattende Næstved Kommune. 2 FORMÅL Stk. 1 Kredsens formål er inden

Læs mere

Gældende vedtægter for Fransklærerforeningen. Forslag til nye vedtægter for Fransklærerforeningen. 1 Navn. 1 Navn

Gældende vedtægter for Fransklærerforeningen. Forslag til nye vedtægter for Fransklærerforeningen. 1 Navn. 1 Navn Gældende vedtægter for Fransklærerforeningen Forslag til nye vedtægter for Fransklærerforeningen 1 Navn Foreningens navn er "Fransklærerforeningen" (Association des Professeurs de français du Danemark).

Læs mere

3. at oplyse offentligheden om det ateistiske synspunkt og derved mindske fordommene imod ateister

3. at oplyse offentligheden om det ateistiske synspunkt og derved mindske fordommene imod ateister Vedtægter Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Ateistisk Selskab (på engelsk: "Danish Atheist Society") Foreningens hjemsted afgøres af bestyrelsen 2 Foreningens formål er: 3 1. at være en forening

Læs mere

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28.

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6 Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. juni 2006 Ændret på ordinær generalforsamling 28. marts 2007

Læs mere

Vedtægter for Strandmølleskolens Venner

Vedtægter for Strandmølleskolens Venner Vedtægter for Strandmølleskolens Venner 1 1 Foreningens navn er: Strandmølleskolens Venner. Foreningens hjemsted er Assens Kommune. 2 Foreningens formål er at støtte den private institution Strandmølleskolen

Læs mere

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD Vedtægter for Svømmeklubben SYD Stiftet den 1. januar 2007 af Svømmeklubben Nykøbing F. Sakskøbing og Omegns Svømmeklub Svømmeklubben START Stubbekøbing og Nordfalster SVØM Side 1 af 6 1 Navn og hjemsted

Læs mere

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Navn og hjemsted: Foreningen Sydfyns Linedancers Linedance for Joy er stiftet d. 26. August 2009 og har hjemsted i Svendborg Kommune. På den årlige ordinære Generalforsamling

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014.

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslaget læses i kolonnen til venstre. I kolonnen til højre findes de gældende vedtægter, men ikke hele vejen

Læs mere

Vedtægter for Highland Cattle Danmark

Vedtægter for Highland Cattle Danmark Vedtægter for Highland Cattle Danmark 1. Navn og hjemsted 1. Highland Cattle Danmark Avlsforeningen for Skotsk Højlandskvæg 2. Avlsforeningens hjemsted er formandens postadresse. 2. Formål 1. Avlsforeningens

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer Vedr. Forslag til vedtægtsændringer På generalforsamlingen i 2016 blev bestyrelsen opfordret til at komme med forslag til en modernisering af vedtægterne, så de kom i overensstemmelse med det vi faktisk

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R B A G E N K O P E R H V E R V S F O R E N I N G

V E D T Æ G T E R F O R B A G E N K O P E R H V E R V S F O R E N I N G Advokat Susanne Bundgaard Møller Torvet 2 5900 Rudkøbing tlf 62 51 10 32 J.nr. 3-11-16893 (UDKAST af den 16/5 2006) Formateret: Lige margener V E D T Æ G T E R F O R B A G E N K O P Formateret: Engelsk

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER - Lille Skole for Voksne i Hjørring

VEDTÆGTER - Lille Skole for Voksne i Hjørring VEDTÆGTER - Lille Skole for Voksne i Hjørring Ændret 10-10-2016 Vedtægter for LILLE SKOLE for VOKSNE i HJØRRING. 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Lille Skole for Voksne i Hjørring, forkortet

Læs mere

V E D T Æ G T E R for den selvejende institution

V E D T Æ G T E R for den selvejende institution V E D T Æ G T E R for den selvejende institution Skrejrupvej 9B, 8410 Rønde CVR-nr: 32573010 www.roendeic.dk 1 Navn Institutionens navn er Rønde Idrætscenter. Institutionen er selvejende og har hjemsted

Læs mere

Flemming Efterskole Gymnastikforening

Flemming Efterskole Gymnastikforening Flemming Efterskole Gymnastikforening 1 Foreningen Flemming Efterskole Gymnastikforening er stiftet d. 9/12 2014 med hjemsted i Hedensted Kommune. Foreningen er tilsluttet GymDanmark under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS)

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) 1. Navn Kredsens navn er Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS). Kredsen er en virksomhedskreds under Finansforbundet i henhold til denne organisations

Læs mere

Vedtægter for Hadsund Bridgeklub

Vedtægter for Hadsund Bridgeklub Vedtægter for Hadsund Bridgeklub 1. Navn og hjemsted... 1 2. Formål... 1 3. Tilhørsforhold... 1 4. Medlemskab.... 1 5. Kontingent... 2 6. Karantæne / Eksklusion... 2 7. Generalforsamling... 2 8. Dagsorden...

Læs mere

Personaleforeningen i NFS. Vedtægter. Stk. 2. Foreningens hjemsted er NFS, hvis adresse er Dampskibskajen 3, 3700 Rønne.

Personaleforeningen i NFS. Vedtægter. Stk. 2. Foreningens hjemsted er NFS, hvis adresse er Dampskibskajen 3, 3700 Rønne. 1 Foreningen: Stk. 1. Foreningens navn er: Personaleforeningen i NFS. Stk. 2. Foreningens hjemsted er NFS, hvis adresse er Dampskibskajen 3, 3700 Rønne. 2 Formål og funktion: Stk. 1. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Poulstrup/ Vrejlev Sport 81

Vedtægter for Poulstrup/ Vrejlev Sport 81 Vedtægter for Poulstrup/ Vrejlev Sport 81 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er, Poulstrup Vrejlev Sport 81, stiftet den 7. april 1981 og har hjemsted i Hjørring kommune 2 Formål Foreningens formål er

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere

Vejledende vedtægter for distriktsforeninger

Vejledende vedtægter for distriktsforeninger Vejledende vedtægter for distriktsforeninger En distriktsforening er en selvstændig forening, som selv fastsætter sine vedtægter. Vedtægterne må ikke være i strid med Landsforeningens til enhver tid gældende

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG

Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG Forord. Det er ethvert medlems pligt at gennemlæse og overholde disse love 1 Bådelaugets navn og hjemsted Bådelaugets navn er STRANDPARKENS BÅDELAUG (SBL) og hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole 1. Hjemsted og formål Stk. 1 Kongenshus Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Skolen er oprettet den 13. januar 1983

Læs mere

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Cykle Clubben Hjørring, klubben har hjemsted i Hjørring Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at virke for

Læs mere

Vedtægter for Hasle Fællesråd. Navn og hjemsted:

Vedtægter for Hasle Fællesråd. Navn og hjemsted: Vedtægter for Hasle Fællesråd Navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er Hasle Fællesråd og har hjemsted i Århus Kommune. Hasle Fællesråd ledes til dagligt af en bestyrelse, der er valgt på en generalforsamling.

Læs mere

Stk. 1. Kredsens øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert tredje år inden udgangen af oktober måned.

Stk. 1. Kredsens øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert tredje år inden udgangen af oktober måned. VEDTÆGTER VEDTÆGTER FOR KREDS VEST 1. KREDSENS NAVN Stk. 1. Kredsens navn er Kreds Vest. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. Kredsens hjemsted er København

Læs mere

Vedtægt for Dansk Vegetarforening

Vedtægt for Dansk Vegetarforening s.1 Vedtægt for Dansk Vegetarforening Vedtaget på den ordinære generalforsamling 9. april 2011. Seneste ændringer vedtaget 25. april 2015. 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Dansk Vegetarforening (DVF).

Læs mere

Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste

Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste Vedtægter for foreningen "Gentofte vågetjeneste" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er "Gentofte vågetjeneste". Stk. 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

Love & Vedtægter. Side 1 af 6

Love & Vedtægter. Side 1 af 6 Love & Vedtægter Forening og formål 1 Foreningen navn er Kastrup Gymnastik Forening af 1966 (KG66) herefter kaldet foreningen. Foreningens hjemsted er Tårnby Kommune. Foreningen er stiftet den 9. november

Læs mere

Vedtægter for Østsalling Idrætsforening

Vedtægter for Østsalling Idrætsforening Vedtægter for Østsalling Idrætsforening 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Østsalling Idrætsforening, stiftet den 17. november 1969. Dens hjemsted er i Skive Kommune. 2. Formål Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere