ÅRSBERETNING 2009 LEDERE I FRIE SKOLER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSBERETNING 2009 LEDERE I FRIE SKOLER"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2009 LEDERE I FRIE SKOLER

2 INDHOLD PRORAM s. 4 DAGSORDEN s. 5 BESTYRELSENS SKRIFTLIGE BERETNING S. 6 REGNSKAB OG BUDGET s. 8 VEDTÆGTER s. 10 VELKOMMEN Du sidder nu med den første årsberetning fra LEDERE I FRIE SKOLER. Skriftet har til formål at forberede dig til årsmødet den 9. og 10. april 2010 på Hotel Nyborg Strand. I hæftet kan du orientere dig om programmet for årsmødet, og du kan læse bestyrelsens skriftlige beretning, hvor foreningens aktiviteter er opsamlet for de første tre måneders virke. Ligeledes forefindes regnskabet, budgettet og bestyrelsens forslag til kontingent. Kort sagt bliver du her klædt på, så du kan komme med dine holdninger og meninger samt være med i drøftelserne på generalforsamlingen. Årsmødet i Ledere i Frie Skoler skal gerne udvikle sig til at blive årets store begivenhed i foreningen. Derfor har vi prøvet at sammensætte et program, der forhåbentlig tiltaler alle ledere i de frie skoler foredrag, udstillinger, underholdning, noget godt at spise, og tid til kollegial snak foruden selve generalforsamlingen. Generalforsamlingen er selvfølgelig kun for medlemmer og inviterede gæster, hvorimod den resterende del af årsmødet er for alle interesserede. Programmet for årsmødet er udsendt med post til alle medlemmer, og husk tilmeldingsfristen er fredag den 19. marts til På gensyn på årsmødet Henning Christiansen formand

3 PROGRAM Fredag Kl Udstillingerne åbner Kl Frokost Kl Årsmødet åbnes Foredrag ved Finn Thorbjørn Hansen: Lev spørgsmålet - i stedet for at jage svaret. Kl Udstillinger og kaffe Kl Foredrag ved Henrik Jensen: Det ordentlige menneske Kl Spisning med underholdende indslag Lørdag Fra Morgenmad Kl Ordinær generalforsamling i Ledere i Frie Skoler Finn Thorbjørn Hansen - forsker ved DPU. Finn Thorbjørn Hansen er kendt i de frie grundskoler og efterskolen for sine projekter om værdigrundlaget og selvevaluering. Han er cand.mag i idehistorie og æstetisk kulturarbejde og har sidefag i psykologi. Hans videnskabelige ståsted er pædagogisk filosofi. På årsmødet er titlen på foredraget: Lev spørgsmålet - i stedet for at jage svaret. Henrik Jensen, historiker på Roskilde Universitetscenter Ordentligheden forvitrer, og derfor falder de forpligtende fællesskaber fra hinanden, mener han. I foredraget gør han op med offermentalitet, egoisme og dårlige undskyldninger. Forfatteren diskuterer, hvordan vi kom dertil, og hvordan vi genindsætter vores evne til at overholde vores vigepligt i forhold til andre og dermed genopdager, at det ordentlige menneske giver sit eget liv værdi ved at give andre menneskers liv værdi. Henrik Jensen er forfatter til blandt andre bøgerne Det faderløse samfund og Ofrets århundrede. DAGSORDEN 1) Valg af dirigent 2) Valg af stemmetællere 3) Godkendelse af bestyrelsens beretning 4) Godkendelse af regnskab 5) Indkomne forslag 6) Fastsættelse af kontingent på baggrund af budget 7) Valg af a. formand - intet valg i år b. bestyrelsesmedlemmer Bo Fredsøe, Greve Privatskole Lene Møller, Osted Fri- og Efterskole Jens Jørgen Søgaard, Egebjerg Friskole Alle er villige til genvalg c. bestyrelsessuppleanter Esben Jensen, Vejstrup Efterskole Nina Skydsgaard, Søborg Privatskole Per Wendelboe, Øster Åby Friskole Alle er villige til genvalg d. revisorer Erik Bollerslev, Dybbøl Efterskole Henrik Krog, Hulvejen Skole Opstillet: Erik Bollerslev, Dybbøl Efterskole Kent Lykke, Uhre Friskole e. revisorsuppleanter Ole Vind, Flemming Efterskole Allan Henriques Opstillet: Ole Vind, Flemming Efterskole Henrik Krog, Hulvejen 8) Eventuelt 4 5

4 BESTYRELSENS SKRIFTLIGE BERETNING Indledning 2009 blev et helt specielt år for lederne ved de frie grundskoler og efterskoler. Det blev året, hvor alle lederne fandt sammen i samme helt frie og uafhængige fagforening. Forud var gået et stort udvalgsarbejde med idegrundlag, vedtægter, organisationsstruktur, opstilling af kandidater til bestyrelsen, kontakt til lederne ved de frie skoler osv. osv.. Endelig oprandt dagen med den stiftende generalforsamling - onsdag den 30. september 2009 hvor over 50 ledere enstemmigt vedtog oprettelsen af LEDERE I FRIE SKOLER. Selvom hovedparten af bestyrelsesmedlemmerne havde erfaringer fra tidligere lederforeninger, er opstarten af en ny fælles lederforening et stort arbejde, hvor der skal bruges meget energi. Det væsentligste er selvfølgelig, at det er ledersynspunkter, der er sat på dagsordenen. Ledere i den frie skoleverden er på mange måder pressede. Der stilles større og større krav til lederne fra alle sider forældre, elever, medarbejdere, bestyrelse og staten. Med de øgede krav og det øgede pres er der ikke fulgt mere tid og større løn med. Efterhånden er det svært at se forskel på en lønseddel fra en lærer og en leder, men arbejdsbyrden er væsentlig forskellig. Det er ansvaret i særdeleshed også! Derfor er det vigtigt, at lederne selv får mulighed for at formulere sine krav og forhandle sin egen overenskomst hjem på lederområdet. Derfor var det vigtigt, at vi dannede LEDERE I FRIE SKOLER. Nu er opgaven at gøre foreningen stærk og slagkraftig. Informationsudvalget Kort efter foreningens etablering blev LiFS s hjemmeside oprettet. Vi ved, at synlighed og nem og præcis information på internettet er en afgørende faktor for en vellykket forening. Hjemmesiden udbygges løbende og vil efterhånden fremstå som komplet. På menuen kan man bl.a. klikke sig direkte ind på: Formandens nyhedsbreve - Medlemsfordele og betingelser - Foreningens struktur og udvalg Rådgivning - Faglige opslag - Kurser og uddannelse - Magasinet Frie Ledere - Årsmødet - Foreningens vedtægter - Undervisningsledernes Hus. Sidst oprettede mulighed er en konference, som alle medlemmer har adgang til. Her kan man stille spørgsmål, give svar, komme med gode råd osv. Vi modtager gerne ønsker eller kommentarer til hjemmesiden, så vi kan servicere medlemmerne endnu bedre. Juridisk udvalg Allerede efter et halvt år viser det sig, at vores forening også og vel især - har sin berettigelse, når det drejer sig om råd og vejledning i forhold, der vedrører vore medlemmers ansættelse. Foreningen har flere gange ydet rådgivning inden for problemstillinger, der vedrører ansættelsesforhold: herunder forhandling om lederløn, fratrædelsesspørgsmål, opsigelsesvarsler, konstituering m.m. Endvidere fører foreningen en sag i forbindelse med afskedigelse af en leder, som vi overtog inden etableringen af LEDERE I FRIE SKOLER. Juridisk udvalg, der tager sig af ovenstående spørgsmål, arbejder endvidere på at lave dokumenter til brug ved ansættelsen af ledere, herunder lønaftaler/intervallønsaftaler. Vi forventer, at disse vil være klar til brug i løbet af foråret, således at de kan downloades af medlemmerne fra foreningens hjemmeside. Bestyrelsen har udformet en kompetenceliste over de områder, som bestyrelsens medlemmer kan rådgive om, ligesom det er væsentligt, at medlemmerne får en rådgiver, der er kendt med den skoleform, medlemmet er ansat inden for. Der kan være visse forskelle i de løn- og ansættelsesmæssige forhold, hvorfor vi bestræber os på, at enhver rådgivning gives ud fra et branchekendskab til den relevante skoleform. Henvender man sig således til sekretariatet, vil man blive henvist til en person, der har indgående kendskab til ens skoleform. Foreningen ser netop dette område som ét af de væsentligste indsatsområder i foreningens arbejde. Kursusudvalget LEDERE I FRIE SKOLER tilbød i samarbejde med Ledelsesakademiet Lillebælt tre tilvalgsmoduler fra den nye diplomuddannelse i ledelse. Desværre var der for få tilmeldte, og vi måtte aflyse kursusrækken. Behovet for uddannelse er til stede. Rundt i landet er vores kolleger på de kommunale skoler i gang med diplomuddannelsesforløb. God skoleledelse kræver lederuddannelse. Det er ikke længere nok at være bedst blandt ligemænd. Vi kan derfor kun opfordre til, at man som leder tilmelder sig de kompetencegivende uddannelsesforløb. Det giver kvalifikationer til den daglige ledelse, og det er samtidig med til at sikre, at man er en attraktiv spiller på jobmarkedet. Vi gennemførte en spørgeskemaundersøgelse blandt vores medlemmer, der viser, at ledere rundt på skolerne gerne vil uddanne sig. Behovene er vidt forskellige og tilbuddene er mange. En del ledere synes, det svært at finde tid til uddannelse og kurser. Vores næste satsning bliver de nye ledere. Vi vil gerne give dem nogle konkrete redskaber til skoleledelse og tænker et kursus, hvor vi samler 5-10 nye ledere med erfarne skoleledere, der kan videregive konkrete redskaber og tanker om, hvad god skoleledelse er. Til gruppen af erfarne ledere vil der naturligvis også komme kursustilbud. Vi arbejder med forskellige ideer i kursusudvalget og er meget åben for inspiration, så der i LEDERE I FRIE SKOLER kan blive en god tradition for at samles omkring faglighed og udvikling af ledelse. Desuden vil der blive udbudt et mentorkursus, således at vores mentorgrupper kan blive inspireret til det videre arbejde. Samtidig håber vi naturligvis på, at nye mentorgrupper bliver etableret til glæde for såvel mentee som mentor. Magasinudvalget Magasinudvalget har været på spil allerede før foreningen blev stiftet. Der skulle fremstilles et seriøst magasin, som kunne informere om den kommende forenings tilblivelse og baggrund. Navnet på magasinet blev Frie Ledere. Det første nummer udkom således i foråret Herefter har vi arbejdet på at opstille et koncept for magasinet: Frie Ledere er et magasin for ledere på alle niveauer i frie grundskoler og efterskoler. Magasinet skal være tematisk med mindst to vinkler på temaet fra eksterne skribenter. Der skal udkomme mindst to magasiner årligt. Frie Ledere skal holde højeste faglige og saglige standard. Layout og udtryk skal signalere seriøsitet dog skal der også være plads til lidt humor. Det andet nummer af Frie Ledere udkom efteråret Temaet var ledelse på frie skoler samt et indlæg om foreningsstrategi. Bestyrelsen for den nydannede forening blev præsenteret, og formanden tegnede et billede af foreningens visioner og det kommende arbejde. Det tredje nummer er i støbeskeen, og det kan afsløres, at temaet bliver uddannelse/ dannelse af LEDERE I FRIE SKOLER. Nummeret forventes at udkomme juni Medlemsudvalget Udvalget står for processen med at skaffe nye medlemmer. Status er pr. 1/ medlemmer, hvilket er lidt mindre end vi havde håbet, men absolut acceptabelt. Opgaven er to-delt, idet vi dels kontakter fungerende ledere i hele landet og dels er på mærkerne, når der sker nyansættelser på skolerne. Udvalget udarbejder i samarbejde med informationsudvalget løbende pr-materiale, der giver overblik over medlemsfordele. Lige inden jul ansatte vi to konsulenter - Arne Jørgensen og Kurt Andersen der begge er tidligere ledere på frie grund- og efterskoler, hvorfor deres kendskab til området er meget stort. Ansættelsen er på timebasis, og opgaverne aftales på forhånd. Lige nu er deres hovedopgave at føre en effektiv medlemskampagne i dette forår. Medlemsfordele Vi har indgået to fordelagtige aftaler for medlemmerne. Vi har indgået en aftale med TRYG vedrørende en sundhedsforsikring, således du hurtig kan sikres hjælp på et privathospital og dermed ikke skal vente på at komme til undersøgelse eller behandling. Ligeledes har vi indgået en aftale om en ekstra gruppelivsforsikring og et tilkøb af en forsikring mod Kritisk sygdom. Vi har i bestyrelsen været meget i tvivl om, hvorvidt det er tilbud, der er attraktive for medlemmerne. Vi vil gerne høre medlemmernes synspunkt på generalforsamlingen. Undervisningsledernes Hus Vi er meget glade for samarbejdet med Erhvervsskolelederne i Danmark, Foreningen af Ledere ved Danskuddannelser, Landsforeningen af Ungdomsskoleledere og Produktionsskolelederne i Undervisningsledernes Hus. Det er alle foreninger, der har brudt med lærerorganisationen, og to af dem har endog opnået forhandlingsretten. Ud over samarbejdet på det politiske plan, har vi også stor gavn af sekretariatssamarbejdet, hvor vi køber specielt regnskabsassistance og mangesidiget sekretærhjælp. Derfor skal der her lyde en stor tak til Hanne Christner, som altid er parat til at hjælpe, når vi henvender os i sekretariatet. Skoleforeningerne I bestyrelsen vil vi gerne have etableret et samarbejde med de skoleforeninger, der er i vores regi. Der er allerede aftalt møder her i foråret med flere af disse foreninger. Vi har en del overlapninger mellem lederforeningen og skoleforeningerne. Hvorfor det er yderst vigtigt, at vi dels orienterer hinanden om de ting, der lige nu optager os, og dels kunne vi tænke os at få etableret et samarbejde omkring kurser. Det er tåbeligt, at alle udbyder lederkurser med det resultat, at de enten aflyses eller gennemføres med et minimum af deltagere. Ligeledes vil vi gerne drøfte, hvordan vi kan gøre det mere attraktivt at søge lederstillingerne på skolerne. Der er for få, der søger lederstillingerne, og der er for mange genopslag, hvilket er en uholdbar situation. Derfor ser vi frem til dette samarbejde. Økonomi Med 139 medlemmer i vores nye forening har vi ikke helt kunnet leve op til de budgetterede indtægter. Det regnskab, vi afslutter, er alligevel ganske fornuftigt set i lyset af, at der med opstart af ny forening har været en hel del etableringsomkostninger. 139 medlemmer betaler i øjeblikket kontingent i vores foreningen, og med en mere offensiv indsats forventer vi, at dette tal vil stige. Foreningen har ansat 2 konsulenter, der skal varetage opgaven med rekruttering af nye medlemmer. Denne indsats vil blive øget i det kommende år. I det forløbne år har der, inden foreningen blev stiftet, i de gamle foreningers regi været ydet en meget stor indsats for at rekruttere medlemmer. Der er i regnskabsåret ikke udbetalt konsulenthonorar. Magasinet Frie Ledere har været et af den nye forenings udadvendte tiltag. Magasinet skal være med til at styrke den fælles identitet og være et forum, hvor ledelsesmæssige aspekter med relevans for LEDERE I FRIE SKOLER bliver diskuteret. Magasinet er et vigtigt element i foreningens pr-strategi. Vores kursusvirksomhed har der desværre ikke været aktiviteter i på trods af ihærdige tiltag. To gange har vi måtte aflyse kurser på grund af for få tilmeldinger. En enkelt medlemssag indgår i regnskabet. Den er foreløbigt bogført som en hensættelse, da en retssag afgør, hvem der skal betale omkostningerne til advokat. Årets resultat et underskud på betragter vi som tilfredsstillende. Afslutning Vi har nu fået skabt en forening, hvor alle ledere fra de frie grund- og efterskoler kan stå sammen helt uafhængig af lærerorganisationer. Det betyder, at det er ledersynspunkter, der bliver bragt i fokus, og det er lederinteresser, der varetages i den allerbredeste forstand. Det er vigtigt, at vi står sammen, og at alle medlemmer er med til at gøre foreningen levende ved at formulere synspunkter og arbejdsopgaver. Ligeledes er det vigtigt, at vi alle er aktive i at forøge medlemstallet, således vi får en større gennemslagskraft, når vi taler ind i ministerierne og overfor skoleforeningerne. 6 7

5 ØKONOMI RESULTATOPGØRELSE BALANCE BUDGET 2009, 2010, 2011 Indtægter År 2009 Medlemmer Kontingent, ordinær Salg stande Kurser og medlemsmøder Kursusgebyrer 0 Generalforsamling 0 Tilskud, Efterskolernes Sekretariat 0 0 Finansielle indtægter Banker 636 Indtægter i alt Aktiver År 2009 Anlægsaktiver i alt - Omsætningsaktiver Tilgodehavender Tilgodehavende hos medlemmer Periodeafgrænsning -200 Forudbetalte omkostninger-ny forening Likvide beholdninger Lån og Spar Bank Omsætningsaktiver i alt Aktiver I alt medlemmer Indtægter Budget 2009 Budget 2010 Budget 2011 Kontingent, ordinær Salg af artikler Kuser og medlemsmøder Kursusgebyrer Generalforsamling Finansielle indtægter Banker Indtægter i alt Udgifter År 2009 Møde- og rejseomkostninger Kurser og medlemsmøder Kursusudgifter 0 Generalforsamling Administration Medlemskab samt møder, UH 0 Diverse 706 Repræsentation 0 Konsulentbistand 0 Medlemssager Annonce og reklame Sekretariatsbidrag Porto Blad Kontorhold 909 Telefon + web Etableringsomk. Lifs IT 0 Gebyr og provision Udgifter i alt Indtægter Udgifter Årets resultat, underskud Passiver År 2009 Formuekonto-Egenkapital Saldo pr. 1. januar Årets resultat Hensætttelse Egenkapital i alt Gæld Kortfristet gæld Skyldige omkostninger mv Periodeafgrænsning 0 Gæld i alt Passiver i alt Udgifter Møde- og rejseomkostninger Møde- og rejseomkostninger Kurser og medlemsmøder Kursusudgifter Generalforsamling Administration Medlemskab samt møder, UH Repræsentation Konsulentbistand Sekretariatsbistand Annoncering Porto Kontorhold Telefon + Web IT Magasinet Frie Ledere Udvalgsudgifter Medlemssager Advokat Gebyr og provision Udgifter i alt Årets resultat Forslag til kontigent Kontingent pr. kvartal

6 VEDTÆGTER KAP. 1: NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Ledere i Frie Skoler. Foreningen har hjemsted i København. 2 FORMÅL Det er foreningens formål at varetage medlemmernes løn- og ansættelsesvilkår, juridiske sikring og professionsinteresser. Det er ligeledes foreningens formål at styrke medlemmernes fagli ge identitet, indbyrdes sammenhold og kvalifikationer samt beskæftige sig med fagpolitiske og pædagogiske forhold. Foreningen skal arbejde aktivt for at opnå forhandlingsretten for medlemmernes løn- og ansættelsesvilkår. I denne og alle andre sammenhænge er foreningen partipolitisk neutral og uafhængig. Formålsfremmende tiltag skal bl.a. være at: > Yde medlemmerne rådgivning, vejledning og sparring > Arbejde for bedst mulige løn-, arbejds- og ansættelsesvilkår > Yde faglig og juridisk/retslig bistand i konfliktsituationer > Styrke medlemmernes kvalifikationer gennem kurser, konferencer og uddannelse > Udgive informationsmateriale og nyhedsbreve > Samarbejde med eller søge medlemskab af relevante organisationer m.v. > Opnå og udøve høringsret på alle relevante områder KAP. 2: MEDLEMSKAB 3 Foreningen omfatter almindelige og særlige medlemmer. Som almindeligt medlem kan optages ledere (forstandere, viceforstandere, skoleledere, viceinspektører, afdelingsledere og forstanderægtefæller med ledelsesansvar), der er ansat ved frie skoler godkendt af Undervisningsministeriet. Ledere, der er fratrådt eller midlertidigt fratrådt en stilling, kan fortsat oppebære fuldt medlemskab, hvis lederen befinder sig i en uafsluttet afskedigelsessituation, har orlov, er arbejdsløs eller sygemeldt. Som særligt medlem kan optages tidligere forstandere, viceforstandere, skoleledere, viceinspektører, afdelingsledere og forstanderægtefæller. Disse er ikke valgbare og har ikke stemmeret og kan ikke påregne, at Ledere i Frie Skoler yder økonomisk og juridisk bistand til vedkommende. Indmeldelse sker ved henvendelse til Ledere i Frie Skolers sekretariat. stk.3: Medlemmerne betaler det af generalforsamlingen fastsatte kontingent fra indmeldelsestidspunktet. stk. 4: Et medlem, hvis medlemskab har varet mindre end 3 måneder, kan ikke påregne, at Ledere i Frie Skoler fører rets- og tjenstlige sager for vedkommende, hvis medlemmet har været berettiget til medlemskab i mere end 6 måneder før indmeldelsen. stk. 5: Udmeldelse af Ledere i Frie Skoler sker efter regler fastsat af bestyrelsen. stk. 6: Et medlem i kontingentrestance slettes som medlem af Ledere i Frie Skoler efter bestemmelser fastsat af bestyrelsen. stk. 7: Ledere i Frie Skolers regnskabsår er kalenderåret. stk. 8: Ledere i Frie Skolers bestyrelse drager omsorg for, at foreningens midler anbringes bedst muligt under hensyntagen til sikkerhed, forrentning og likviditetsbehov. stk. 9: Det enkelte medlem hæfter udelukkende for sit til enhver tid forfaldne kontingent. KAP. 3: GENERALFORSAMLING OG BESTYRELSE 4 Der afholdes generalforsamling hvert år tidligst 1. februar og senest 30. april. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle forhold, der vedrører foreningen. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle forhold, der vedrører foreningen. stk. 3: Bestyrelsen indkalder til generalforsamling mindst to måneder forud. Indkaldelsen sker direkte til foreningens medlemmer. stk. 4: Indkaldelsen skal indeholde en foreløbig dagsorden, der mindst skal omfatte følgende punkter: 1) Valg af dirigent 2) Valg af stemmetællere 3) Godkendelse af bestyrelsens beretning 4) Godkendelse af regnskab 5) Indkomne forslag 6) Fastsættelse af kontingent på baggrund af budget 7) Valg af a. formand b. bestyrelsesmedlemmer c. bestyrelsessuppleanter d. revisorer e. revisorsuppleanter 8) Eventuelt stk. 5: Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være sekretariatet i hænde senest en måned før generalforsamlingens afholdelse. stk. 6: Endelig dagsorden, bilagt eventuelle indkomne forslag, det reviderede regnskab, bestyrelsens skriftlige beretning, motiveret forslag til kontingent for det kommende foreningsår og forslag til kandidater bekendtgøres af bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse. stk.7: På generalforsamlingen har hvert almindeligt medlem én stemme. Stemmeafgivning ved fuldmagt kan ikke finde sted. stk. 8: Beslutning på generalforsamlingen træffes ved simpel stemmeflerhed, bortset fra vedtægtsændringer og ved opløsning af foreningen jf. kap. 6. stk. 9: Bestyrelsen udfærdiger et beslutningsreferat over generalforsamlingen. Referatet underskrives af dirigenten. Referatet bekendtgøres af bestyrelsen. 5 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af Ledere i Frie Skolers bestyrelse, eller når mindst 1/3 af Ledere i Frie Skolers almindelige medlemmer kræver det med angivelse af motiveret dagsorden. Bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling senest 2 måneder efter begæringens modtagelse. Indkaldelsen inklusiv dagsorden sker direkte til foreningens medlemmer senest 14 dage før mødets afholdelse. 6 Bestyrelsen består af formanden og 6 øvrige medlemmer. På den ordinære generalforsamling vælges af og blandt medlemmerne I ulige år: Formand og 3 bestyrelsesmedlemmer I lige år: 3 bestyrelsesmedlemmer Hvert år: 3 bestyrelsessuppleanter i prioriteret rækkefølge 2 revisorer 2 revisorsuppleanter i prioriteret rækkefølge Opstilling af kandidater til bestyrelsen sker ved skriftlig fremsættelse af forslag til foreningens sekretariat senest 1 måned før generalforsamlingen. Der skal fra kandidaterne foreligge skriftlig accept. Opstillingen skal indeholde mindst 5 underskrevne stillere. (På den stiftende generalforsamling vælges formand og tre bestyrelsesmedlemmer for 2 år (frem til generalforsamlingen 2011), samt 3 bestyrelsesmedlemmer for 1 år (frem til generalforsamlingen 2010)). stk. 3: Alle valg har virkning fra generalforsamlingens sluttidspunkt. Formanden og bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år. Bestyrelsessuppleanter, revisorer, revisorsuppleanter vælges for 1 år. Ved indtræden i bestyrelsen følger suppleanten valgperioden for den plads, der overtages. Suppleanter indtræder ved varigt forfald. stk. 4: Fratræder formanden for Ledere i Frie Skoler i utide, konstituerer bestyrelsen en formand fra sin midte frem til førstkommende generalforsamling, hvor nyvalg af formand finder sted. stk. 5: Bestyrelsen konstituerer sig på første møde med næstformand, sekretær og kasserer. Formanden tegner foreningen. stk. 6: Ledere i Frie Skolers bestyrelse er øverste myndighed mellem generalforsamlingerne. Bestyrelsen er bundet af vedtægterne og generalforsamlingsbeslutninger. Udgifter vedrørende bestyrelsens og sekretariatets arbejde afholdes over Ledere i Frie Skolers driftsregnskab. stk. 7: Bestyrelsen træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom ved kvalificeret flertal. stk. 8: Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. KAP. 4: DET LOKALE ARBEJDE 7 Der kan oprettes lokale grupper under Ledere i Frie Skoler. Oprettelse sker efter retningslinjer fastsat af bestyrelsen. KAP. 5: SEKRETARIATET 8 Formanden har ansvaret for sekretariatets virksomhed. Bestyrelsen kan ansætte fornøden medhjælp til at forestå den daglige drift. KAP. 6: VEDTÆGTSÆNDRINGER OG OPLØSNING 9 Nærværende vedtægter kan kun ændres af en generalforsamling. Beslutning om en vedtægtsændring kræver, at mindst 2/3 af de på generalforsamlingen afgivne ja og nej stemmer går ind for ændringerne. 10 Ledere i Frie Skoler kan kun opløses efter vedtagelse på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger. På den første generalforsamling, der skal indkaldes med mindst 2 måneders varsel, skal forslaget herom vedtages med mindst ¾ af de afgivne ja og nej stemmer. Såfremt der i henhold til 10 stk.1 er flertal for opløsning af Ledere i Frie Skoler, skal der mindst 1 måned og højst 6 måneder efter generalforsamlingen indkaldes til en ny generalforsamling med mindst 3 ugers varsel. På denne generalforsamling skal forslaget om opløsning vedtages med almindeligt flertal blandt de afgivne ja og nej stemmer. Generalforsamlingen skal samtidig træffe beslutning om anvendelse og afvikling af foreningens midler

7 BERENS BUREAU LEDERE I FRIE SKOLER Undervisningsledernes Hus Frederiksborggade 5 a, 3. sal 1360 København K telefon

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 GENERALFORSAMLING afholdes i elevkantinen på Sct. Jacobi Skole onsdag den 21. marts 2012 kl. 16.00 Der er kaffe/te og kage klokken 15:30, og efter generalforsamlingen

Læs mere

Foreningen fylder 40 i år FEBRUAR 2013 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

Foreningen fylder 40 i år FEBRUAR 2013 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark Foreningen fylder 40 i år 133 FEBRUAR 2013 RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 DGS, Vibevej 31, 2400 København NV, Tlf. 70 20 40 17 www.gymnasieelever.dk Tak til

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

Generalforsamlingsblad. KF indkalder til generalforsamling ONSDAG den 14. november kl. 19.00 på Hatten Bar & Café HUSK BEBOERKORT!

Generalforsamlingsblad. KF indkalder til generalforsamling ONSDAG den 14. november kl. 19.00 på Hatten Bar & Café HUSK BEBOERKORT! Generalforsamlingsblad KF indkalder til generalforsamling ONSDAG den 14. november kl. 19.00 på Hatten Bar & Café HUSK BEBOERKORT! Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

Pædagogstuderendes Landssammenslutnings Årsmøde

Pædagogstuderendes Landssammenslutnings Årsmøde Pædagogstuderendes Landssammenslutnings Årsmøde 4. til 6. april 2014 Pædagoguddannelsen i Odense Pædagogstuderendes Landssammenslutning Årsmøde 4. - 6. april 2013 2 Indhold Indhold PLS årsmøde 2014 4 Praktisk

Læs mere

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V Tlf. 3324 8100 info@mdi.dk www.mdi.dk Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner Okt. 2013 Forord

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

HHR projektet. Slip bæltet og bliv foreningsleder

HHR projektet. Slip bæltet og bliv foreningsleder HHR projektet Slip bæltet og bliv foreningsleder Udarbejdet af: Nicoline Olsson - Tung Tran Duc - John T. Olsen - Lars Klinge Merethe L. Fuglholt - Palle Liebe Side 1 af 23 Version 1.7 FORORD... 4 KOMMISSORIUM

Læs mere

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening GODT NYTÅR. Mortens sag direkte til Storkammeret. INDKALDELSE til landsmøde. Betal kontingent via BS

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening GODT NYTÅR. Mortens sag direkte til Storkammeret. INDKALDELSE til landsmøde. Betal kontingent via BS Fagligt No. 1 Januar 2005 Alternativ GODT NYTÅR Mortens sag direkte til Storkammeret INDKALDELSE til landsmøde Betal kontingent via BS Danmarks Frie Fagforening Idégrundlag... Danmarks Frie Fagforening

Læs mere

Marts 2015. Beretning for perioden april 2014 - marts 2015

Marts 2015. Beretning for perioden april 2014 - marts 2015 Marts 2015 Beretning for perioden april 2014 - marts 2015 Teglholmsgade 3, 0900 København C info@lederforeningen.dk www.lederforeningen.dk Telefon 70 27 22 57 1 Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Læs mere

Skolestart kræver en hjælpende hånd!

Skolestart kræver en hjælpende hånd! Skolestart kræver en hjælpende hånd! INDHOLDSFORTEGNELSE 1. HVAD SKAL DER TIL FOR, AT ØKONOMIEN KAN BÆRE?....7 Hvor kommer indtægterne fra?...8 Hvor skal vi bo?....10 Bæredygtighedsmodel....10 Økonomien

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er (KA). Stk. 2 Hjemstedet for KA er Randers kommune. 2 - Grundlag Stk. 1 KA s værdigrundlag er det kristne livs- og menneskesyn, som det kommer til udtryk

Læs mere

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4 GKF Nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening nr. 1 2015 Læs bl.a. Generalforsamling Side 4 Nyt livsstilsprojekt Side 8 En uddannelsesrejse Side 11 GKF nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening Redaktion:

Læs mere

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8.

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8. Publikation: Hvorfor og hvordan? - Skolebestyrelsen Hæfte 1 Skolebestyrelsen Hæfte 1 Hvorfor og hvordan? Første hæfte af otte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Håndbog. Bestyrelsesarbejde. foreningen af vandværker i danmark. for bestyrelsesmedlemmer

Håndbog. Bestyrelsesarbejde. foreningen af vandværker i danmark. for bestyrelsesmedlemmer Håndbog for bestyrelsesmedlemmer Bestyrelsesarbejde foreningen af vandværker i danmark Udgiver Titel Tryk Foreningen af Vandværker i Danmark 1. sal Solrød Center 22 C, 2680 Solrød www.fvd.dk fvd@fvd.dk

Læs mere

Her, det sner? Skolelederne i Aalborg undersøger sig selv, s. 18. 2 februar 2010 Magasin for Skolelederne. Dårlig økonomi presser ledere Side 6

Her, det sner? Skolelederne i Aalborg undersøger sig selv, s. 18. 2 februar 2010 Magasin for Skolelederne. Dårlig økonomi presser ledere Side 6 2 februar 2010 Magasin for Skolelederne Her, det sner? Skolelederne i Aalborg undersøger sig selv, s. 18 Dårlig økonomi presser ledere Side 6 Trusler og vold i skolen Midtersider Vores skole & Marienborgmøde

Læs mere

MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER

MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER En kvalitativ undersøgelse af medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmers kompetencer og virke i industrisektoren. Undersøgelsen er udført i samarbejde

Læs mere

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS SKRIFTLIG BERETNING GENERALFORSAMLING FREDAG D. 23. MARTS 2012 KL. 16 00 PÅ TEATERBYGNINGEN I KØGE 1 DAGSORDEN 1. Åbning af generalforsamlingen, valg af dirigent og valg af

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere