ÅRSBERETNING 2009 LEDERE I FRIE SKOLER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSBERETNING 2009 LEDERE I FRIE SKOLER"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2009 LEDERE I FRIE SKOLER

2 INDHOLD PRORAM s. 4 DAGSORDEN s. 5 BESTYRELSENS SKRIFTLIGE BERETNING S. 6 REGNSKAB OG BUDGET s. 8 VEDTÆGTER s. 10 VELKOMMEN Du sidder nu med den første årsberetning fra LEDERE I FRIE SKOLER. Skriftet har til formål at forberede dig til årsmødet den 9. og 10. april 2010 på Hotel Nyborg Strand. I hæftet kan du orientere dig om programmet for årsmødet, og du kan læse bestyrelsens skriftlige beretning, hvor foreningens aktiviteter er opsamlet for de første tre måneders virke. Ligeledes forefindes regnskabet, budgettet og bestyrelsens forslag til kontingent. Kort sagt bliver du her klædt på, så du kan komme med dine holdninger og meninger samt være med i drøftelserne på generalforsamlingen. Årsmødet i Ledere i Frie Skoler skal gerne udvikle sig til at blive årets store begivenhed i foreningen. Derfor har vi prøvet at sammensætte et program, der forhåbentlig tiltaler alle ledere i de frie skoler foredrag, udstillinger, underholdning, noget godt at spise, og tid til kollegial snak foruden selve generalforsamlingen. Generalforsamlingen er selvfølgelig kun for medlemmer og inviterede gæster, hvorimod den resterende del af årsmødet er for alle interesserede. Programmet for årsmødet er udsendt med post til alle medlemmer, og husk tilmeldingsfristen er fredag den 19. marts til På gensyn på årsmødet Henning Christiansen formand

3 PROGRAM Fredag Kl Udstillingerne åbner Kl Frokost Kl Årsmødet åbnes Foredrag ved Finn Thorbjørn Hansen: Lev spørgsmålet - i stedet for at jage svaret. Kl Udstillinger og kaffe Kl Foredrag ved Henrik Jensen: Det ordentlige menneske Kl Spisning med underholdende indslag Lørdag Fra Morgenmad Kl Ordinær generalforsamling i Ledere i Frie Skoler Finn Thorbjørn Hansen - forsker ved DPU. Finn Thorbjørn Hansen er kendt i de frie grundskoler og efterskolen for sine projekter om værdigrundlaget og selvevaluering. Han er cand.mag i idehistorie og æstetisk kulturarbejde og har sidefag i psykologi. Hans videnskabelige ståsted er pædagogisk filosofi. På årsmødet er titlen på foredraget: Lev spørgsmålet - i stedet for at jage svaret. Henrik Jensen, historiker på Roskilde Universitetscenter Ordentligheden forvitrer, og derfor falder de forpligtende fællesskaber fra hinanden, mener han. I foredraget gør han op med offermentalitet, egoisme og dårlige undskyldninger. Forfatteren diskuterer, hvordan vi kom dertil, og hvordan vi genindsætter vores evne til at overholde vores vigepligt i forhold til andre og dermed genopdager, at det ordentlige menneske giver sit eget liv værdi ved at give andre menneskers liv værdi. Henrik Jensen er forfatter til blandt andre bøgerne Det faderløse samfund og Ofrets århundrede. DAGSORDEN 1) Valg af dirigent 2) Valg af stemmetællere 3) Godkendelse af bestyrelsens beretning 4) Godkendelse af regnskab 5) Indkomne forslag 6) Fastsættelse af kontingent på baggrund af budget 7) Valg af a. formand - intet valg i år b. bestyrelsesmedlemmer Bo Fredsøe, Greve Privatskole Lene Møller, Osted Fri- og Efterskole Jens Jørgen Søgaard, Egebjerg Friskole Alle er villige til genvalg c. bestyrelsessuppleanter Esben Jensen, Vejstrup Efterskole Nina Skydsgaard, Søborg Privatskole Per Wendelboe, Øster Åby Friskole Alle er villige til genvalg d. revisorer Erik Bollerslev, Dybbøl Efterskole Henrik Krog, Hulvejen Skole Opstillet: Erik Bollerslev, Dybbøl Efterskole Kent Lykke, Uhre Friskole e. revisorsuppleanter Ole Vind, Flemming Efterskole Allan Henriques Opstillet: Ole Vind, Flemming Efterskole Henrik Krog, Hulvejen 8) Eventuelt 4 5

4 BESTYRELSENS SKRIFTLIGE BERETNING Indledning 2009 blev et helt specielt år for lederne ved de frie grundskoler og efterskoler. Det blev året, hvor alle lederne fandt sammen i samme helt frie og uafhængige fagforening. Forud var gået et stort udvalgsarbejde med idegrundlag, vedtægter, organisationsstruktur, opstilling af kandidater til bestyrelsen, kontakt til lederne ved de frie skoler osv. osv.. Endelig oprandt dagen med den stiftende generalforsamling - onsdag den 30. september 2009 hvor over 50 ledere enstemmigt vedtog oprettelsen af LEDERE I FRIE SKOLER. Selvom hovedparten af bestyrelsesmedlemmerne havde erfaringer fra tidligere lederforeninger, er opstarten af en ny fælles lederforening et stort arbejde, hvor der skal bruges meget energi. Det væsentligste er selvfølgelig, at det er ledersynspunkter, der er sat på dagsordenen. Ledere i den frie skoleverden er på mange måder pressede. Der stilles større og større krav til lederne fra alle sider forældre, elever, medarbejdere, bestyrelse og staten. Med de øgede krav og det øgede pres er der ikke fulgt mere tid og større løn med. Efterhånden er det svært at se forskel på en lønseddel fra en lærer og en leder, men arbejdsbyrden er væsentlig forskellig. Det er ansvaret i særdeleshed også! Derfor er det vigtigt, at lederne selv får mulighed for at formulere sine krav og forhandle sin egen overenskomst hjem på lederområdet. Derfor var det vigtigt, at vi dannede LEDERE I FRIE SKOLER. Nu er opgaven at gøre foreningen stærk og slagkraftig. Informationsudvalget Kort efter foreningens etablering blev LiFS s hjemmeside oprettet. Vi ved, at synlighed og nem og præcis information på internettet er en afgørende faktor for en vellykket forening. Hjemmesiden udbygges løbende og vil efterhånden fremstå som komplet. På menuen kan man bl.a. klikke sig direkte ind på: Formandens nyhedsbreve - Medlemsfordele og betingelser - Foreningens struktur og udvalg Rådgivning - Faglige opslag - Kurser og uddannelse - Magasinet Frie Ledere - Årsmødet - Foreningens vedtægter - Undervisningsledernes Hus. Sidst oprettede mulighed er en konference, som alle medlemmer har adgang til. Her kan man stille spørgsmål, give svar, komme med gode råd osv. Vi modtager gerne ønsker eller kommentarer til hjemmesiden, så vi kan servicere medlemmerne endnu bedre. Juridisk udvalg Allerede efter et halvt år viser det sig, at vores forening også og vel især - har sin berettigelse, når det drejer sig om råd og vejledning i forhold, der vedrører vore medlemmers ansættelse. Foreningen har flere gange ydet rådgivning inden for problemstillinger, der vedrører ansættelsesforhold: herunder forhandling om lederløn, fratrædelsesspørgsmål, opsigelsesvarsler, konstituering m.m. Endvidere fører foreningen en sag i forbindelse med afskedigelse af en leder, som vi overtog inden etableringen af LEDERE I FRIE SKOLER. Juridisk udvalg, der tager sig af ovenstående spørgsmål, arbejder endvidere på at lave dokumenter til brug ved ansættelsen af ledere, herunder lønaftaler/intervallønsaftaler. Vi forventer, at disse vil være klar til brug i løbet af foråret, således at de kan downloades af medlemmerne fra foreningens hjemmeside. Bestyrelsen har udformet en kompetenceliste over de områder, som bestyrelsens medlemmer kan rådgive om, ligesom det er væsentligt, at medlemmerne får en rådgiver, der er kendt med den skoleform, medlemmet er ansat inden for. Der kan være visse forskelle i de løn- og ansættelsesmæssige forhold, hvorfor vi bestræber os på, at enhver rådgivning gives ud fra et branchekendskab til den relevante skoleform. Henvender man sig således til sekretariatet, vil man blive henvist til en person, der har indgående kendskab til ens skoleform. Foreningen ser netop dette område som ét af de væsentligste indsatsområder i foreningens arbejde. Kursusudvalget LEDERE I FRIE SKOLER tilbød i samarbejde med Ledelsesakademiet Lillebælt tre tilvalgsmoduler fra den nye diplomuddannelse i ledelse. Desværre var der for få tilmeldte, og vi måtte aflyse kursusrækken. Behovet for uddannelse er til stede. Rundt i landet er vores kolleger på de kommunale skoler i gang med diplomuddannelsesforløb. God skoleledelse kræver lederuddannelse. Det er ikke længere nok at være bedst blandt ligemænd. Vi kan derfor kun opfordre til, at man som leder tilmelder sig de kompetencegivende uddannelsesforløb. Det giver kvalifikationer til den daglige ledelse, og det er samtidig med til at sikre, at man er en attraktiv spiller på jobmarkedet. Vi gennemførte en spørgeskemaundersøgelse blandt vores medlemmer, der viser, at ledere rundt på skolerne gerne vil uddanne sig. Behovene er vidt forskellige og tilbuddene er mange. En del ledere synes, det svært at finde tid til uddannelse og kurser. Vores næste satsning bliver de nye ledere. Vi vil gerne give dem nogle konkrete redskaber til skoleledelse og tænker et kursus, hvor vi samler 5-10 nye ledere med erfarne skoleledere, der kan videregive konkrete redskaber og tanker om, hvad god skoleledelse er. Til gruppen af erfarne ledere vil der naturligvis også komme kursustilbud. Vi arbejder med forskellige ideer i kursusudvalget og er meget åben for inspiration, så der i LEDERE I FRIE SKOLER kan blive en god tradition for at samles omkring faglighed og udvikling af ledelse. Desuden vil der blive udbudt et mentorkursus, således at vores mentorgrupper kan blive inspireret til det videre arbejde. Samtidig håber vi naturligvis på, at nye mentorgrupper bliver etableret til glæde for såvel mentee som mentor. Magasinudvalget Magasinudvalget har været på spil allerede før foreningen blev stiftet. Der skulle fremstilles et seriøst magasin, som kunne informere om den kommende forenings tilblivelse og baggrund. Navnet på magasinet blev Frie Ledere. Det første nummer udkom således i foråret Herefter har vi arbejdet på at opstille et koncept for magasinet: Frie Ledere er et magasin for ledere på alle niveauer i frie grundskoler og efterskoler. Magasinet skal være tematisk med mindst to vinkler på temaet fra eksterne skribenter. Der skal udkomme mindst to magasiner årligt. Frie Ledere skal holde højeste faglige og saglige standard. Layout og udtryk skal signalere seriøsitet dog skal der også være plads til lidt humor. Det andet nummer af Frie Ledere udkom efteråret Temaet var ledelse på frie skoler samt et indlæg om foreningsstrategi. Bestyrelsen for den nydannede forening blev præsenteret, og formanden tegnede et billede af foreningens visioner og det kommende arbejde. Det tredje nummer er i støbeskeen, og det kan afsløres, at temaet bliver uddannelse/ dannelse af LEDERE I FRIE SKOLER. Nummeret forventes at udkomme juni Medlemsudvalget Udvalget står for processen med at skaffe nye medlemmer. Status er pr. 1/ medlemmer, hvilket er lidt mindre end vi havde håbet, men absolut acceptabelt. Opgaven er to-delt, idet vi dels kontakter fungerende ledere i hele landet og dels er på mærkerne, når der sker nyansættelser på skolerne. Udvalget udarbejder i samarbejde med informationsudvalget løbende pr-materiale, der giver overblik over medlemsfordele. Lige inden jul ansatte vi to konsulenter - Arne Jørgensen og Kurt Andersen der begge er tidligere ledere på frie grund- og efterskoler, hvorfor deres kendskab til området er meget stort. Ansættelsen er på timebasis, og opgaverne aftales på forhånd. Lige nu er deres hovedopgave at føre en effektiv medlemskampagne i dette forår. Medlemsfordele Vi har indgået to fordelagtige aftaler for medlemmerne. Vi har indgået en aftale med TRYG vedrørende en sundhedsforsikring, således du hurtig kan sikres hjælp på et privathospital og dermed ikke skal vente på at komme til undersøgelse eller behandling. Ligeledes har vi indgået en aftale om en ekstra gruppelivsforsikring og et tilkøb af en forsikring mod Kritisk sygdom. Vi har i bestyrelsen været meget i tvivl om, hvorvidt det er tilbud, der er attraktive for medlemmerne. Vi vil gerne høre medlemmernes synspunkt på generalforsamlingen. Undervisningsledernes Hus Vi er meget glade for samarbejdet med Erhvervsskolelederne i Danmark, Foreningen af Ledere ved Danskuddannelser, Landsforeningen af Ungdomsskoleledere og Produktionsskolelederne i Undervisningsledernes Hus. Det er alle foreninger, der har brudt med lærerorganisationen, og to af dem har endog opnået forhandlingsretten. Ud over samarbejdet på det politiske plan, har vi også stor gavn af sekretariatssamarbejdet, hvor vi køber specielt regnskabsassistance og mangesidiget sekretærhjælp. Derfor skal der her lyde en stor tak til Hanne Christner, som altid er parat til at hjælpe, når vi henvender os i sekretariatet. Skoleforeningerne I bestyrelsen vil vi gerne have etableret et samarbejde med de skoleforeninger, der er i vores regi. Der er allerede aftalt møder her i foråret med flere af disse foreninger. Vi har en del overlapninger mellem lederforeningen og skoleforeningerne. Hvorfor det er yderst vigtigt, at vi dels orienterer hinanden om de ting, der lige nu optager os, og dels kunne vi tænke os at få etableret et samarbejde omkring kurser. Det er tåbeligt, at alle udbyder lederkurser med det resultat, at de enten aflyses eller gennemføres med et minimum af deltagere. Ligeledes vil vi gerne drøfte, hvordan vi kan gøre det mere attraktivt at søge lederstillingerne på skolerne. Der er for få, der søger lederstillingerne, og der er for mange genopslag, hvilket er en uholdbar situation. Derfor ser vi frem til dette samarbejde. Økonomi Med 139 medlemmer i vores nye forening har vi ikke helt kunnet leve op til de budgetterede indtægter. Det regnskab, vi afslutter, er alligevel ganske fornuftigt set i lyset af, at der med opstart af ny forening har været en hel del etableringsomkostninger. 139 medlemmer betaler i øjeblikket kontingent i vores foreningen, og med en mere offensiv indsats forventer vi, at dette tal vil stige. Foreningen har ansat 2 konsulenter, der skal varetage opgaven med rekruttering af nye medlemmer. Denne indsats vil blive øget i det kommende år. I det forløbne år har der, inden foreningen blev stiftet, i de gamle foreningers regi været ydet en meget stor indsats for at rekruttere medlemmer. Der er i regnskabsåret ikke udbetalt konsulenthonorar. Magasinet Frie Ledere har været et af den nye forenings udadvendte tiltag. Magasinet skal være med til at styrke den fælles identitet og være et forum, hvor ledelsesmæssige aspekter med relevans for LEDERE I FRIE SKOLER bliver diskuteret. Magasinet er et vigtigt element i foreningens pr-strategi. Vores kursusvirksomhed har der desværre ikke været aktiviteter i på trods af ihærdige tiltag. To gange har vi måtte aflyse kurser på grund af for få tilmeldinger. En enkelt medlemssag indgår i regnskabet. Den er foreløbigt bogført som en hensættelse, da en retssag afgør, hvem der skal betale omkostningerne til advokat. Årets resultat et underskud på betragter vi som tilfredsstillende. Afslutning Vi har nu fået skabt en forening, hvor alle ledere fra de frie grund- og efterskoler kan stå sammen helt uafhængig af lærerorganisationer. Det betyder, at det er ledersynspunkter, der bliver bragt i fokus, og det er lederinteresser, der varetages i den allerbredeste forstand. Det er vigtigt, at vi står sammen, og at alle medlemmer er med til at gøre foreningen levende ved at formulere synspunkter og arbejdsopgaver. Ligeledes er det vigtigt, at vi alle er aktive i at forøge medlemstallet, således vi får en større gennemslagskraft, når vi taler ind i ministerierne og overfor skoleforeningerne. 6 7

5 ØKONOMI RESULTATOPGØRELSE BALANCE BUDGET 2009, 2010, 2011 Indtægter År 2009 Medlemmer Kontingent, ordinær Salg stande Kurser og medlemsmøder Kursusgebyrer 0 Generalforsamling 0 Tilskud, Efterskolernes Sekretariat 0 0 Finansielle indtægter Banker 636 Indtægter i alt Aktiver År 2009 Anlægsaktiver i alt - Omsætningsaktiver Tilgodehavender Tilgodehavende hos medlemmer Periodeafgrænsning -200 Forudbetalte omkostninger-ny forening Likvide beholdninger Lån og Spar Bank Omsætningsaktiver i alt Aktiver I alt medlemmer Indtægter Budget 2009 Budget 2010 Budget 2011 Kontingent, ordinær Salg af artikler Kuser og medlemsmøder Kursusgebyrer Generalforsamling Finansielle indtægter Banker Indtægter i alt Udgifter År 2009 Møde- og rejseomkostninger Kurser og medlemsmøder Kursusudgifter 0 Generalforsamling Administration Medlemskab samt møder, UH 0 Diverse 706 Repræsentation 0 Konsulentbistand 0 Medlemssager Annonce og reklame Sekretariatsbidrag Porto Blad Kontorhold 909 Telefon + web Etableringsomk. Lifs IT 0 Gebyr og provision Udgifter i alt Indtægter Udgifter Årets resultat, underskud Passiver År 2009 Formuekonto-Egenkapital Saldo pr. 1. januar Årets resultat Hensætttelse Egenkapital i alt Gæld Kortfristet gæld Skyldige omkostninger mv Periodeafgrænsning 0 Gæld i alt Passiver i alt Udgifter Møde- og rejseomkostninger Møde- og rejseomkostninger Kurser og medlemsmøder Kursusudgifter Generalforsamling Administration Medlemskab samt møder, UH Repræsentation Konsulentbistand Sekretariatsbistand Annoncering Porto Kontorhold Telefon + Web IT Magasinet Frie Ledere Udvalgsudgifter Medlemssager Advokat Gebyr og provision Udgifter i alt Årets resultat Forslag til kontigent Kontingent pr. kvartal

6 VEDTÆGTER KAP. 1: NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Ledere i Frie Skoler. Foreningen har hjemsted i København. 2 FORMÅL Det er foreningens formål at varetage medlemmernes løn- og ansættelsesvilkår, juridiske sikring og professionsinteresser. Det er ligeledes foreningens formål at styrke medlemmernes fagli ge identitet, indbyrdes sammenhold og kvalifikationer samt beskæftige sig med fagpolitiske og pædagogiske forhold. Foreningen skal arbejde aktivt for at opnå forhandlingsretten for medlemmernes løn- og ansættelsesvilkår. I denne og alle andre sammenhænge er foreningen partipolitisk neutral og uafhængig. Formålsfremmende tiltag skal bl.a. være at: > Yde medlemmerne rådgivning, vejledning og sparring > Arbejde for bedst mulige løn-, arbejds- og ansættelsesvilkår > Yde faglig og juridisk/retslig bistand i konfliktsituationer > Styrke medlemmernes kvalifikationer gennem kurser, konferencer og uddannelse > Udgive informationsmateriale og nyhedsbreve > Samarbejde med eller søge medlemskab af relevante organisationer m.v. > Opnå og udøve høringsret på alle relevante områder KAP. 2: MEDLEMSKAB 3 Foreningen omfatter almindelige og særlige medlemmer. Som almindeligt medlem kan optages ledere (forstandere, viceforstandere, skoleledere, viceinspektører, afdelingsledere og forstanderægtefæller med ledelsesansvar), der er ansat ved frie skoler godkendt af Undervisningsministeriet. Ledere, der er fratrådt eller midlertidigt fratrådt en stilling, kan fortsat oppebære fuldt medlemskab, hvis lederen befinder sig i en uafsluttet afskedigelsessituation, har orlov, er arbejdsløs eller sygemeldt. Som særligt medlem kan optages tidligere forstandere, viceforstandere, skoleledere, viceinspektører, afdelingsledere og forstanderægtefæller. Disse er ikke valgbare og har ikke stemmeret og kan ikke påregne, at Ledere i Frie Skoler yder økonomisk og juridisk bistand til vedkommende. Indmeldelse sker ved henvendelse til Ledere i Frie Skolers sekretariat. stk.3: Medlemmerne betaler det af generalforsamlingen fastsatte kontingent fra indmeldelsestidspunktet. stk. 4: Et medlem, hvis medlemskab har varet mindre end 3 måneder, kan ikke påregne, at Ledere i Frie Skoler fører rets- og tjenstlige sager for vedkommende, hvis medlemmet har været berettiget til medlemskab i mere end 6 måneder før indmeldelsen. stk. 5: Udmeldelse af Ledere i Frie Skoler sker efter regler fastsat af bestyrelsen. stk. 6: Et medlem i kontingentrestance slettes som medlem af Ledere i Frie Skoler efter bestemmelser fastsat af bestyrelsen. stk. 7: Ledere i Frie Skolers regnskabsår er kalenderåret. stk. 8: Ledere i Frie Skolers bestyrelse drager omsorg for, at foreningens midler anbringes bedst muligt under hensyntagen til sikkerhed, forrentning og likviditetsbehov. stk. 9: Det enkelte medlem hæfter udelukkende for sit til enhver tid forfaldne kontingent. KAP. 3: GENERALFORSAMLING OG BESTYRELSE 4 Der afholdes generalforsamling hvert år tidligst 1. februar og senest 30. april. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle forhold, der vedrører foreningen. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle forhold, der vedrører foreningen. stk. 3: Bestyrelsen indkalder til generalforsamling mindst to måneder forud. Indkaldelsen sker direkte til foreningens medlemmer. stk. 4: Indkaldelsen skal indeholde en foreløbig dagsorden, der mindst skal omfatte følgende punkter: 1) Valg af dirigent 2) Valg af stemmetællere 3) Godkendelse af bestyrelsens beretning 4) Godkendelse af regnskab 5) Indkomne forslag 6) Fastsættelse af kontingent på baggrund af budget 7) Valg af a. formand b. bestyrelsesmedlemmer c. bestyrelsessuppleanter d. revisorer e. revisorsuppleanter 8) Eventuelt stk. 5: Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være sekretariatet i hænde senest en måned før generalforsamlingens afholdelse. stk. 6: Endelig dagsorden, bilagt eventuelle indkomne forslag, det reviderede regnskab, bestyrelsens skriftlige beretning, motiveret forslag til kontingent for det kommende foreningsår og forslag til kandidater bekendtgøres af bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse. stk.7: På generalforsamlingen har hvert almindeligt medlem én stemme. Stemmeafgivning ved fuldmagt kan ikke finde sted. stk. 8: Beslutning på generalforsamlingen træffes ved simpel stemmeflerhed, bortset fra vedtægtsændringer og ved opløsning af foreningen jf. kap. 6. stk. 9: Bestyrelsen udfærdiger et beslutningsreferat over generalforsamlingen. Referatet underskrives af dirigenten. Referatet bekendtgøres af bestyrelsen. 5 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af Ledere i Frie Skolers bestyrelse, eller når mindst 1/3 af Ledere i Frie Skolers almindelige medlemmer kræver det med angivelse af motiveret dagsorden. Bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling senest 2 måneder efter begæringens modtagelse. Indkaldelsen inklusiv dagsorden sker direkte til foreningens medlemmer senest 14 dage før mødets afholdelse. 6 Bestyrelsen består af formanden og 6 øvrige medlemmer. På den ordinære generalforsamling vælges af og blandt medlemmerne I ulige år: Formand og 3 bestyrelsesmedlemmer I lige år: 3 bestyrelsesmedlemmer Hvert år: 3 bestyrelsessuppleanter i prioriteret rækkefølge 2 revisorer 2 revisorsuppleanter i prioriteret rækkefølge Opstilling af kandidater til bestyrelsen sker ved skriftlig fremsættelse af forslag til foreningens sekretariat senest 1 måned før generalforsamlingen. Der skal fra kandidaterne foreligge skriftlig accept. Opstillingen skal indeholde mindst 5 underskrevne stillere. (På den stiftende generalforsamling vælges formand og tre bestyrelsesmedlemmer for 2 år (frem til generalforsamlingen 2011), samt 3 bestyrelsesmedlemmer for 1 år (frem til generalforsamlingen 2010)). stk. 3: Alle valg har virkning fra generalforsamlingens sluttidspunkt. Formanden og bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år. Bestyrelsessuppleanter, revisorer, revisorsuppleanter vælges for 1 år. Ved indtræden i bestyrelsen følger suppleanten valgperioden for den plads, der overtages. Suppleanter indtræder ved varigt forfald. stk. 4: Fratræder formanden for Ledere i Frie Skoler i utide, konstituerer bestyrelsen en formand fra sin midte frem til førstkommende generalforsamling, hvor nyvalg af formand finder sted. stk. 5: Bestyrelsen konstituerer sig på første møde med næstformand, sekretær og kasserer. Formanden tegner foreningen. stk. 6: Ledere i Frie Skolers bestyrelse er øverste myndighed mellem generalforsamlingerne. Bestyrelsen er bundet af vedtægterne og generalforsamlingsbeslutninger. Udgifter vedrørende bestyrelsens og sekretariatets arbejde afholdes over Ledere i Frie Skolers driftsregnskab. stk. 7: Bestyrelsen træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom ved kvalificeret flertal. stk. 8: Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. KAP. 4: DET LOKALE ARBEJDE 7 Der kan oprettes lokale grupper under Ledere i Frie Skoler. Oprettelse sker efter retningslinjer fastsat af bestyrelsen. KAP. 5: SEKRETARIATET 8 Formanden har ansvaret for sekretariatets virksomhed. Bestyrelsen kan ansætte fornøden medhjælp til at forestå den daglige drift. KAP. 6: VEDTÆGTSÆNDRINGER OG OPLØSNING 9 Nærværende vedtægter kan kun ændres af en generalforsamling. Beslutning om en vedtægtsændring kræver, at mindst 2/3 af de på generalforsamlingen afgivne ja og nej stemmer går ind for ændringerne. 10 Ledere i Frie Skoler kan kun opløses efter vedtagelse på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger. På den første generalforsamling, der skal indkaldes med mindst 2 måneders varsel, skal forslaget herom vedtages med mindst ¾ af de afgivne ja og nej stemmer. Såfremt der i henhold til 10 stk.1 er flertal for opløsning af Ledere i Frie Skoler, skal der mindst 1 måned og højst 6 måneder efter generalforsamlingen indkaldes til en ny generalforsamling med mindst 3 ugers varsel. På denne generalforsamling skal forslaget om opløsning vedtages med almindeligt flertal blandt de afgivne ja og nej stemmer. Generalforsamlingen skal samtidig træffe beslutning om anvendelse og afvikling af foreningens midler

7 BERENS BUREAU LEDERE I FRIE SKOLER Undervisningsledernes Hus Frederiksborggade 5 a, 3. sal 1360 København K telefon

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB Vedtægter for SKAGEN HAVKAJAKKLUB 1. Navn, hjemsted og formål. Klubbens navn er Skagen Havkajkklub. Hjemsted er Skagen by, Frederikshavn Kommune. Klubben er stiftet den 12. september 2009 og har til formål

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter for Lærerkreds Nord

Vedtægter for Lærerkreds Nord Vedtægter for Lærerkreds Nord Kredsens navn og hjemsted 1 Kredsens navn er Lærerkreds Nord. Kredsen dækker Hjørring, Frederikshavn og Læsø kommuner. Den udgør kreds 159 af Danmarks Lærerforening. Kredsens

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde

Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde 1. Navn og hjemsted Lokalforeningens navn er DAF Roskildeafdelingen. Dens hjemsted er formandens adresse. 2. Formål Lokalforeningens

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

Flemming Efterskole Gymnastikforening

Flemming Efterskole Gymnastikforening Flemming Efterskole Gymnastikforening 1 Foreningen Flemming Efterskole Gymnastikforening er stiftet d. 9/12 2014 med hjemsted i Hedensted Kommune. Foreningen er tilsluttet GymDanmark under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole 1. Hjemsted og formål Stk. 1 Kongenshus Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Skolen er oprettet den 13. januar 1983

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28.

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6 Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. juni 2006 Ændret på ordinær generalforsamling 28. marts 2007

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

EDR Københavns Afdeling

EDR Københavns Afdeling Vedtægter for EDR Københavns Afdeling Vedtaget på Generalforsamling den 15.april 2013 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Navn 1 Side 1 Hjemsted 2 Side 1 Formål 3 Side 1 Kapitel 2 Medlemmer 4 Side 2 Optagelse

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 Holbæk Lærerkreds Vedtægter for Holbæk Lærerkreds Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 GUL skrift = nuværende ordlyd BLÅ skrift = forslag til ny ordlyd 1 Kredsens navn er Holbæk Lærerkreds, som udgør

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Cykle Clubben Hjørring, klubben har hjemsted i Hjørring Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at virke for

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HALVORSMINDE EFTERSKOLE OG HALVOR FRI FAGSKOLE

VEDTÆGTER FOR HALVORSMINDE EFTERSKOLE OG HALVOR FRI FAGSKOLE VEDTÆGTER FOR HALVORSMINDE EFTERSKOLE OG HALVOR FRI FAGSKOLE Vedtaget på ordinær generalforsamling den 22. april 2015 1 HJEMSTED, FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG Halvorsminde Efterskole og Halvor Fri Fagskole

Læs mere

Vedtægter for : Helsingør Sports Billard Klub

Vedtægter for : Helsingør Sports Billard Klub Vedtægter for : Helsingør Sports Billard Klub 1 Klubbens Navn og hjemsted: Klubben er stiftet den 16. oktober 1935 under navnet Industriforeningens Billard Klub Klubben har den 10. juni 1988 skiftet navn

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion Vedtaget den 19. marts 2013 Vedtægter for Landboforeningen Gefion Side 1 af 8 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Gefion. Dens hjemsted er Sjælland. Foreningen er dannet ved sammenslutningen

Læs mere

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Navn og hjemsted: Foreningen Sydfyns Linedancers Linedance for Joy er stiftet d. 26. August 2009 og har hjemsted i Svendborg Kommune. På den årlige ordinære Generalforsamling

Læs mere

Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé

Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé 1 Navn og hjemsted 1. Foreningen Jordnær Gadevang Købmandscafé har hjemsted i Hillerød Kommune, er stiftet den xxx. 2 Formål 1. Foreningens formål

Læs mere

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Vedtægter 2012 2 Således vedtaget på ordinær generalforsamling i Brædstrup den 11. oktober1989. Således tekstmæssig (sprogmæssig) revideret og vedtaget på ordinær

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR "KØBENHAVNS BYBI FORENING"

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS BYBI FORENING VEDTÆGTER FOR "KØBENHAVNS BYBI FORENING" 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Københavns Bybi Forening". Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. Foreningen er en almennyttig forening, der kan

Læs mere

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS)

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) 1. Navn Kredsens navn er Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS). Kredsen er en virksomhedskreds under Finansforbundet i henhold til denne organisations

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker.

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker. VEDTÆGTER FOR SKIVE SVØMMEKLUB POSEIDON STIFTET D. 27. AUGUST 1953 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er " Skive Svømmeklub Poseidon". Dens hjemsted er Skive. 2. Klubbens formål: At give mulighed

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter For Talentspejderne i Randers Kommune ( Lokalforeningen ) 1. Navn, adresse og stiftelsesdato 1.1. Lokalforeningens navn er Talentspejderne

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Cykel Club

Vedtægter for Middelfart Cykel Club Vedtægter for Middelfart Cykel Club 1 Navn og hjemsted Stk.1. Foreningens navn er "Middelfart CykelClub". Stk. 2. Foreningen har hjemsted i Middelfart Kommune. Stk.3. Foreningen er medlem af Danmarks Cykle

Læs mere

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER 1.1 NAVN: Klubbens navn er ODENSE SKØJTEKLUB (OSK) 1.2 FORMÅL: Klubben dyrker skøjteløb (og de til enhver tid hørende aktiviteter under Dansk Skøjte Union) og arbejder for at

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Lunderskov Efterskole

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Lunderskov Efterskole Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Lunderskov Efterskole 1. Hjemsted og formål Stk. 1. Lunderskov Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Institutionen er oprettet

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014.

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslaget læses i kolonnen til venstre. I kolonnen til højre findes de gældende vedtægter, men ikke hele vejen

Læs mere

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL VEDTÆGTER 1 NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er: Trædballe - Uhrhøj Antenneforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. 2 FORMÅL 2.1 Foreningens formål er at etablere, eje og drive fællesantenneanlæg

Læs mere

V E D T Æ G T E R. For PERSONALEKUNSTFORENINGEN. Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby

V E D T Æ G T E R. For PERSONALEKUNSTFORENINGEN. Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby V E D T Æ G T E R For PERSONALEKUNSTFORENINGEN Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby FORENINGENS FORMÅL M.V. 1 Formål: At fremme medlemmernes interesse for kunst bl.a. gennem foredrag, udstillings-

Læs mere

Vedtægter for Karise Efterskole

Vedtægter for Karise Efterskole Vedtægter for Karise Efterskole 1 Hjemsted, værdigrundlag og formål Hjemsted Stk. 1. Karise Efterskole (tidl. Brumbassen) er en uafhængig, selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Institutionen er

Læs mere

EDR Københavns Afdeling

EDR Københavns Afdeling Vedtægter for EDR Københavns Afdeling Vedtaget på Generalforsamling den 10. marts 2008 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Navn 1 Side 1 Hjemsted 2 Side 1 Formål 3 Side 1 Kapitel 2 Medlemmer 4 Side 2 Optagelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK ANDELSSELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1 1. Vandværket er et andelsselskab, hvis navn er Andelsselskabet Bakkebølle Strand Vandværk, som er stiftet d. 18. juni 1967.

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn VEDTÆGTER Foreningen Afsavn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er: Stk. 2. Foreningens hjemsted er: Foreningen Afsavn 8300 Odder 2. foreningens formål: Stk.1 a) At tilbyde støtte, vejledning

Læs mere

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Frederikshavn Blackhawks Floorball Stiftelsesdato: 2. Klubbens hjemsted: Klubben er hjemmehørende i Frederikshavn Kommune.

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG

VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG Kapitel 1. Navn og formål. 1. Foreningens navn er Højvangens Idrætsforening -HI Skanderborg. Foreningen er stiftet den 22. maj 1975 med hjemsted i

Læs mere

DANSK AUSTRALSK NEW ZEALANDSK VENSKABSFORENING

DANSK AUSTRALSK NEW ZEALANDSK VENSKABSFORENING DANSK AUSTRALSK NEW ZEALANDSK VENSKABSFORENING V E D T Æ G T E R Dansk Australsk New Zealandsk Venskabsforening er en ikke-kommerciel organisation og repræsenterer ikke bestemte politiske eller religiøse

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Vedtægter for Skive Søsports Havn

Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Skive Søsports Havn. Foreningens hjemsted er Skive kommune. Foreningens adresse er

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org Vedtægter for Slagelse Lærerkreds DLF Kreds 54 1 Kredsens navn er Slagelse Lærerkreds. Den

Læs mere

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted i Herning. I henhold til 109-110 i lov om social service

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

synliggørelse af Brønderslev By for omverdenen

synliggørelse af Brønderslev By for omverdenen ADVOKATHUS NORD Gert Storkborg Jensen Advokat (H) Tlf.: 96 96 22 22 kd@advokathusnord.dk Sagsnr.: GSJ/KD- 30000 Vedtægter for Brønderslev Borgerforening 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Brønderslev

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer

Forslag til vedtægtsændringer Bilag 3: Forslag til vedtægtsændringer De af bestyrelsen foreslåede ændringer er markeret med gult. Vedtægter pr. 26. april 2004 Forslag til vedtægtsændringer 1. Navn og hjemsted Lean Construction - Danmark

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Gymnastikforeningen Køge Bugt

Gymnastikforeningen Køge Bugt Gymnastikforeningen Køge Bugt Stiftet den 21. september 1970 Således vedtaget på generalforsamlingen den 21. september 1970 med seneste ændringer den 7. oktober 2002 4. marts 2008 4. marts 2009 4. marts

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede.

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede. 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er Bornholms Brand A.m.b.a. 2.0 HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er Bornholms Regionskommune. 3.0 FORMÅL 3.1 Selskabets primære formål er at eje aktier i Bornholms Brandforsikring

Læs mere

Vedtægter for Team Haderslev KFUM

Vedtægter for Team Haderslev KFUM Vedtægter for Team Haderslev KFUM Foreningen er fremkommet ved en fusion pr. 1. juli 2003 af foreningerne Haderslev KFUM s Idræt og Haderslev Håndbold Klub. Disse foreninger er stiftet henholdsvis 7. april

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB Tilrettet efter generalforsamlingen den 26. marts 2015 og endelig godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 30. marts 2015. 1 Hjemsted og formål Klubbens navn er Søllerød

Læs mere

3 Medlemskreds og kontingent Stk. 1. Som medlemmer kan optages enhver, som kan tilslutte sig foreningens formål.

3 Medlemskreds og kontingent Stk. 1. Som medlemmer kan optages enhver, som kan tilslutte sig foreningens formål. Vedtægter for Varde Kasernes Venner (VKV). 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er: Varde Kasernes Venner. Foreningens hjemsted er Varde Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at støtte og

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Torsted Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Horsens kommune. 1 2 Formål Selskabets formål

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 1: Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Aalborg Pipe Band (APB forkortet). Foreningen, er stiftet i september 2001 i Brønderslev, under navnet The Northern

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Svømmeklub vedtaget på SSK ekstraordinær generalforsamling 15.april 2013.

Vedtægter for Slagelse Svømmeklub vedtaget på SSK ekstraordinær generalforsamling 15.april 2013. Vedtægter for Slagelse Svømmeklub vedtaget på SSK ekstraordinær generalforsamling 15.april 2013. 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Klubbens medlemskaber 4-7 Medlemskab 8-11 Generalforsamlingen 12-13 Bestyrelsen

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION RY BIOGRAF

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION RY BIOGRAF 1 - Identifikation: Ry Biograf er en selvejende institution med hjemsted på Kyhnsvej 4, 8680 Ry. 2 - Formål: Institutionens formål er at drive biograf med forevisning af et bredt udsnit af såvel danske

Læs mere

Stk. 1. Gødvad Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution.

Stk. 1. Gødvad Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Vedtægter for den selvejende institution Gødvad Efterskole 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Gødvad Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Skolen er oprettet i 1981 og har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægt for Frederiksberg Kommunalforening

Vedtægt for Frederiksberg Kommunalforening Vedtægt for Frederiksberg Kommunalforening 1. Navn Foreningens navn er Frederiksberg Kommunalforening. Frederiksberg Kommunalforening er stiftet den 27. november 1908 med hjemsted i Frederiksberg Kommune.

Læs mere

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC)

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Vedtægter for Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) 1 Navn, hjemsted og adresse Foreningens navn er Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Hjemstedet er Frederikssund Kommune per 1.1.2007.

Læs mere

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening 1 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejle-Fredericia Landboforening. Sekretariats-adresse: LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens Formål 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Foreningen KORSKÆR

Vedtægter for Foreningen KORSKÆR Vedtægter for Foreningen KORSKÆR 1. NAVN OG HJEMSTED. Foreningens navn er Foreningen KORSKÆR, i daglig tale KORSKÆR og har hjemsted i Fredericia Kommune. 2. FORMÅL. Foreningen KORSKÆR er en paraplyorganisation

Læs mere

Vedtægter for Haarby Boldklub

Vedtægter for Haarby Boldklub Vedtægter for Haarby Boldklub REPRÆSENTANTSKABET Navn 1 Klubbens navn er Haarby Boldklub (H.B.). Stiftet den 6. juni 1918. Klubben har følgende specialafdelinger: Fodboldafdelingen Håndboldafdelingen Volleyballafdelingen

Læs mere

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo.

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. 1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. Stk. 1 Foreningens navn er Roskilde Amerikaner Bil Club (Roskilde ABC). Stk. 2 Foreningen er hjemmehørende i Roskilde kommune. Stk. 3 Klubbens officielle mærker er: Rundt

Læs mere