5-1. Prøver og recertificering. Der skelnes mellem syv påtegninger/certifikater i svejsepasset: BASIS, PLADE, RØR, UVE, USME, GAS og MEMBRAN.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "5-1. Prøver og recertificering. Der skelnes mellem syv påtegninger/certifikater i svejsepasset: BASIS, PLADE, RØR, UVE, USME, GAS og MEMBRAN."

Transkript

1 5-1 Prøver og recertificering Der skelnes mellem syv påtegninger/certifikater i svejsepasset: BASIS, PLADE, RØR, UVE, USME, GAS og MEMBRAN. BASIS = Svejsning af tykvæggede plastmaterialer ved metoderne varmluft-, ekstruder-, stuk-, muffe- samt elektrosvejsning. PLADE = Svejsning af tykvæggede plastmaterialer ved metoderne varmluft- og ekstrudersvejsning. RØR = Svejsning af rørsystemer i plast ved metoderne ekstruder-, stuk-, muffe- samt elektrosvejsning. UVE = Udvidet til varmluft- og ekstrudersvejsning. USME = Udvidet til stuk-, muffe- og elektrosvejsning. GAS = Gasforsyning og gassens egenskaber MEMBRAN = Svejsning af polymermembraner ved metoderne varmluft-, kontaktvarme- samt ekstrudersvejsning. For at opnå disse påtegninger, skal man deltage og bestå uddannelsen med afsluttende prøve inden for den kategori, man ønsker at blive certificeret efter. Generelt for BASIS, PLADE, RØR og MEMBRAN stilles følgende krav til uddannelse: Plastsvejseren skal mindst have en grunduddannelse svarende til den danske folkeskole og have gennemført et af Arbejdsmarkedsstyrelsens godkendte uddannelser i almene fag eller for området relevant faglig uddannelse som fx plastmager. (Se adgangsbetingelser i afsnit: Deltageren). Prøveomfang og bedømmelsesgrundlag er beskrevet i DS 2383/SBC 243 Anneks B, C og D. Krav for opnåelse af plastsvejsecertifikat med påtegning BASIS En person, der opfylder adgangskravene (se deltageren) til BASIS, gennemfører uddannelsen og består den afsluttende prøve, kan mod at indbetale gebyr indløse et plastsvejsecertifikat med påtegningen BASIS. (Prøven er beskrevet i og skal bestås i henhold til SBC 243). Krav for opnåelse af plastsvejsecertifikat med påtegning PLADE En person, der opfylder adgangskravene (se deltageren) til PLADE, gennemfører uddannelsen og består den afsluttende prøve, kan mod at indbetale gebyr indløse et plastsvejsecertifikat med påtegningen PLADE. (Prøven er beskrevet i og skal bestås i henhold til SBC 243). Krav for opnåelse af plastsvejsecertifikat med påtegning RØR En person, der opfylder adgangskravene (se deltageren) til RØR, gennemfører uddannelsen og består den afsluttende prøve, kan mod at indbetale gebyr indløse et plastsvejsecertifikat med påtegningen RØR. (Prøven er beskrevet i og skal bestås i henhold til SBC 243). Krav for opnåelse af plastsvejsecertifikat med påtegning UVE En person, der opfylder adgangskravene (se deltageren) til UVE, gennemfører uddannelsen og består den afsluttende prøve, kan mod at indbetale gebyr indløse et plastsvejsecertifikat med påtegningen UVE. (Prøven er beskrevet i og skal bestås i henhold til SBC 243).

2 5-2 Krav for opnåelse af udvidet plastsvejsecertifikat med påtegning USME En person, der opfylder adgangskravene (se deltageren) til USME, gennemfører uddannelsen og består den afsluttende prøve, kan mod at indbetale gebyr indløse et plastsvejsecertifikat med påtegningen USME. (Prøven er beskrevet i og skal bestås i henhold til SBC 243). Krav for opnåelse af udvidet plastsvejsecertifikat med påtegning GAS En plastsvejser med gyldigt plastsvejsecertifikat med påtegning USME kan efter uddannelsen gå op til en udvidet prøve GAS. Prøven er beskrevet i og skal bestås i henhold til SBC 243. Krav for opnåelse af udvidet plastsvejsecertifikat med påtegning MEMBRAN En person, der opfylder adgangskravene (se deltageren) til MEMBRAN, gennemfører uddannelsen og består den afsluttende prøve, kan mod at indbetale gebyr indløse et plastsvejsecertifikat med påtegningen MEMBRAN. (Prøven er beskrevet i og skal bestås i henhold til SBC 243).

3 5-3 Recertificering Der skal altid foreligge et gyldigt plastsvejsecertifikat, hvis man skal recertificeres. Fælles for recertificering af BASIS - PLADE - RØR - UVE - USME og MEMBRAN: (Omprøvning ved recertificering: Se anneks I) Prøvens indhold og bedømmelse følger de samme retningslinjer som ved 1. gangs certificering dog for BASIS, PLADE, RØR og MEMBRAN uden teoriprøve. For praktikprøven ved BASIS, PLADE - RØR - UVE - USME er opgavemængden reduceret (se DS 2383/SBC 243 Anneks I). Ved recertificering MEMBRAN er prøven lig førstegangscertificering. B-svejsecertifikatet skal ikke fornys, hvis indehaveren er i besiddelse af både UVE og USMEsvejsepas. Det er ikke et krav, at svejsecertifikater med påtegningen PLADE fornys, hvis indehaveren er i besiddelse af et UVE-svejsecertifikat. Det er ikke et krav, at svejsecertifikat med påtegningen RØR fornys, hvis indehaveren er i besiddelse af et USME-svejsecertifikat. Fornyelse af plastsvejsecertifikat GAS DS-plastsvejsecertifikatet (afsnit GAS) er knyttet til plastsvejsecertifikatet med påtegning USME og er gyldigt, så længe plastsvejseren opretholder fornyelsen af dette plastsvejsecertifikat. Note: Plastsvejsecertifikatet med påtegning GAS er kun gyldigt sammen med plastsvejsecertifikatet med påtegning USME. Har plastsvejseren været uden gyldigt plastsvejsecertifikat (afsnit USME) mere end 1 år, men erhverver dette på ny, henvises plastsvejseren til en godkendt plastsvejseskole og må her gennemgå en til formålet godkendt repetitionsuddannelse, afsluttende med en prøve efter samme retningslinjer som ved 1. gangs prøven til GAS. Recertificering af plastsvejsekyndige undervisere/faglærere Den plastsvejsekyndige underviser/faglærer skal recertificeres i lighed med plastsvejserne. Recertificeringen foretages hvert andet år i form af en arbejdsprøve i henhold til DS 2383 pkt Recertificeringen sker ved underviseren gennemfører og består de praktiske prøver (arbejdsprøver), som afholdes i forbindelse med en lærerkonference hvert andet år. P.t. planlagt til ulige årstal 2015, (Se uddannelsesplan: Recertificering af plastsvejsekyndige undervisere).

4 Ved recertificeringen medvirker alle de af P17 godkendte censorer ved bedømmelsen af faglærerens arbejdsprøver. Censorerne skal nå til enighed om bedømmelsen. Endvidere medvirker en fagkyndig person udpeget af P17 som observatør (se afsnittet - Prøver og recertificering). Censorer og observatør virker samtidig som tilsynsvagt under prøveafviklingen. Honorar, og eventuelle ændringer af honorar, i forbindelse med recertificering af plastsvejsekyndig undervisere/faglærere aftales mellem P17 og censorgruppen. Arbejdsprøvens form Svejseopgaverne udvælges fra gang til gang af det tekniske udvalg (P17 adhoc-gruppe) og godkendes af P17. Opgaverne skal repræsentere et bredt udsnit af opgaverne fra BASIS - PLADE- RØR - UVE - USME - MEMBRAN. Note: For MEMBRAN gælder kun aktuelle faglærere. Faglæreren har lov til at svejse de aktuelle opgaver tre gange, inden han afleverer til bedømmelse. Faglæreren har i forbindelse med opgaver, der kræver en medhjælper, lov til at få den fornødne hjælp af en kollega, men svejsearbejdet foregår på faglærerens (eksaminandens) ansvar. Det er faglæreren, der udvælger de emner (et for hver svejseopgave), han ønsker bedømt. Herved har faglæreren mulighed for at fravælge emner, hvor han har været uheldig, men samtidig også vise sine færdigheder til at vurdere svejsearbejdet. Faglærerens fremlagte svejsearbejde vurderes af de af P17 godkendte censorer samt en fagkyndig person (observatør) udpeget af P17. Hvis et eller flere af de fremlagte emner ikke kan godkendes, svejser faglæreren 1 nyt emne svarende til hvert af de kasserede, og disse fremlægges til vurdering. Hvis der ikke under prøven inden for den afsatte tid kan fremstilles godkendte emner til alle svejseopgaver, skal faglæreren og dennes aktuelle skoleledelse drøfte, hvad der kan gøres for, at faglæreren opnår de fornødne kvalifikationer. Når disse er gennemført, afholdes en ny prøve hos Teknologisk Institut - dog inden for ½ år. Svejseopgaverne udvælges af teknisk udvalg (P17 ad-hoc gruppe) og godkendes af P17 på basis af den tidligere gennemførte prøve. Såfremt en faglærer er forhindret i at deltage ved selve arbejdsprøven, skal prøven i stedet aflægges hos Teknologisk Institut. Til vurdering af opgaverne medvirker de godkendte censorer. Det er et krav, at censorerne når til enighed. Faglærere, der har bestået prøven jf. DS 2383/SBC 243, får fornyet certifikatet for UVE, USME og MEMBRAN for en 2-årig periode. Note: For MEMBRAN gælder kun aktuelle faglærere. Note: I praksis betyder det, at den skole der gennemfører recertificeringsprøven, også indsender faglærernes certifikater til SP-sekretariatet.

5 I forbindelse med prøveaflæggelsen skal Regulativ for aflæggelse af certifikatprøver i plastsvejsning overholdes (se SBC 243 Anneks J).

6 6-1 Censor Er i denne sammenhæng en person, der medvirker ved afsluttende teoretiske/praktiske prøver, der giver adgang til certificering i henhold til DS Efter anmodning fra P17 udpeges den plastsvejsekyndige inspektør (censor) af et institut, der er akkrediteret på plastområdet, og som står inde for inspektørens kvalifikationer. En plastsvejsekyndig inspektør er efter SBC 243 en person, der mindst har en relevant faglig uddannelse. Har gennemført efteruddannelse inden for de i DS 2383 omhandlede svejsemetoder samt uddannelsen i svejseteknisk tilsyn og mindst inden for de sidste 2 år primært beskæftiget sig med plastsvejsning, tilsyn og afprøvning af svejste plastemner. Den plastsvejsekyndige inspektør skal kunne lede en procedureprøve samt have indgående kendskab til kontrol og afprøvning efter gældende normer og standarder (visuel - destruktiv) af svejste emner udført efter de i DS 2383 omhandlede svejsemetoder. P.t. består censorgruppen af tre plastsvejsekyndige inspektører fra: Teknologisk Institut Teknologisk Institut Teknologisk Institut Teknologisk institut Taastrup Taastrup Aarhus Plastteknologi Plastteknologi Plastteknologi Flemming Humble Flemming Gudbergsen Jesper V. Knudsen Tlf.: Tlf.: Tlf.: Skolernes koordinerede uddannelsesplan sendes til censor på nedenstående mailadresse. Censor reserverer de dage, hvor den afsluttende prøve skal afvikles. Ved eventuelle ændringer i planen kontaktes censor af den aktuelle skole. Censor skal stå til rådighed for P17 ved en eventuel elevklage og om nødvendigt møde på den aktuelle skole. Pris, og eventuelle prisændringer, for censurering i forbindelse med eksamen aftales mellem P17 og censorgruppen.

7 6 2 Prøver Teoretiske prøver genereres elektronisk ved registrering af plastsvejserens certifikat. Efter plastsvejserens digitale løsning af den teoretiske prøve overfører systemet prøveresultatet til registreringssystemet. Censor bedømmer de praktiske prøver i henhold til DS 2383/SBC 243 og registrerer resultaterne elektronisk i registreringssystemet. Gennemførelse af den teoretiske og praktiske prøve er beskrevet i procedurebeskrivelse herfor.

8 7-1 Plastsvejsepas og certifikater Et plastsvejsepas er en registrering af svejserens personlige oplysninger. I tilknytning til registreringen udstedes et personligt plastsvejsekort med oplysninger om: Navn Cpr.nr Svejsepasnummer QR kode til opslag i SP-sekretariatets database Et DS-Plastsvejsecertifikat dokumenterer plastsvejsens kompetencer indenfor de i afsnit 5 1 nævnte betegnelser. Svejsecertifikatet er et digitalt certifikat som er registreret i SP-sekretariatets database hvor der findes oplysninger om certifikattype og gyldighedsperiode. Aktuelle priser for udstedelse af plastsvejsecertifikat, efterfølgende certifikater og recertificeringer kan ses på SP-sekretariatets hjemmeside: Kontakt: SP-sekretariatet, Industriens Uddannelser, 1780 København V Tlf.: , mail: Hvis et plastsvejsekort er bortkommet, kan der mod gebyr udstedes et nyt ved henvendelse til SP-sekretariatet.

Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver

Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver Elever med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse eller med andre specifikke vanskeligheder kan aflægge folkeskolens afsluttende

Læs mere

Studieordning. HD 1. del

Studieordning. HD 1. del Studieordning HD 1. del Denne studieordning for 1. del af HD-uddannelsen er fastsat af Studieledelsen for HDuddannelsen ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet og godkendt af prodekan for uddannelse.

Læs mere

Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse på professionshøjskolerne

Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse på professionshøjskolerne Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse på professionshøjskolerne Godkendt af professionshøjskolernes rektorkollegium d. 29. januar 2014 Indhold 1. Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse...

Læs mere

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering?

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering? FAQ til SO3 - DIO Må skolen på vegne af en klasse eller årgang bestemme hvilke fag eleverne skal skrive i? Det er absolut ikke intentionerne i SO3, at skolen vælger fag, da det vanskeligt harmonerer med

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen:

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen: Konkurs og hvad sker der så? Af advokatfuldmægtig Maj Toftgaard, Lett Advokatfirma i samarbejde med Early Warning konsulent Niels Ole Hansen, Væksthus Midtjylland Om publikationen: En konkurs kan være

Læs mere

Opbygning af en sikkerhedsorganisation

Opbygning af en sikkerhedsorganisation Opbygning af en sikkerhedsorganisation Alle virksomheder uanset størrelse har, ifølge arbejdsmiljøloven, de samme arbejdsmiljøopgaver, og samarbejdet om opgaverne skal i alle virksomheder foregå mellem

Læs mere

Vejledning til uddannelsesakkreditering

Vejledning til uddannelsesakkreditering Vejledning til uddannelsesakkreditering Nye uddannelser indenfor Kulturministeriets område September 2014 (Videreførelse af tidligere Vejledning til ansøgning udarbejdet af EVA i 2010) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

AT-eksamen 2015. Information til alle 3g-elever

AT-eksamen 2015. Information til alle 3g-elever AT-eksamen 2015 Information til alle 3g-elever 1 I folderen findes Generel information om AT De overordnede rammer Opgaven sag, fag og fagkombination Vejledning shopping, respons og vejledning AT og innovation

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING Sæt arbejdsklausuler og sociale klausuler på dagsordenen Indhold Indledning... 2 Forhandlingsfællesskabet anbefaler... 2 Fakta om social dumping, arbejdsklausuler

Læs mere

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Det sidste AT-forløb i 3.g indebærer, at du skal udarbejde en synopsis, der skal være oplæg til den mundtlige eksamen i AT. Der er

Læs mere

En styrket arbejdsmiljøindsats Alle har ret til et sikkert og sundt arbejdsmiljø

En styrket arbejdsmiljøindsats Alle har ret til et sikkert og sundt arbejdsmiljø Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti En styrket arbejdsmiljøindsats Alle har ret til et sikkert og sundt arbejdsmiljø

Læs mere

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Til ægtefællesammenførte i Danmark Hvad indeholder informationspakken? Informationspakken om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 er udarbejdet til ægtefællesammenførte

Læs mere

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C KLS systemet er certificeret af Byggeriets Kvalitetskontrol Håndbog Kvalitetsledelsessystem for autoriseret virksomhed på kloakinstallationsområdet Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C Friis Kloakmester

Læs mere

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX Skoleåret 2012/13 Handelsgymnasiet på Roskilde Handelsskole Bestemmelser vedrørende eksamen findes i: Bekendtgørelse om uddannelse til højere handelseksamen BEK nr. 691 af 23/06/2010

Læs mere

KORTLÆGNING AF ELEVFRAVÆR I DE NORDISKE LANDE

KORTLÆGNING AF ELEVFRAVÆR I DE NORDISKE LANDE Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Rapport Dato Januar 2011 KORTLÆGNING AF ELEVFRAVÆR I DE NORDISKE LANDE KORTLÆGNING AF ELEVFRAVÆR I DE NORDISKE LANDE INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Formål, afgrænsninger

Læs mere

STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL)

STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL) STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL) SEPTEMBER 2013 REVIDERET JANUAR 2015 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 STUDIEORDNINGEN... 4 Kapitel 2 UDDANNELSENS FORMÅL... 5 Kapitel 3 GENERELT OM UNDERVISNINGEN...

Læs mere

Vejledning til ansøgere om permanent virke som anerkendt statiker Bilag 3C til Håndbog for anerkendelsesudvalget

Vejledning til ansøgere om permanent virke som anerkendt statiker Bilag 3C til Håndbog for anerkendelsesudvalget Ingeniørforeningen i Danmark Anerkendelsesordning for Statikere Vejledning til ansøgere om permanent virke som anerkendt statiker Bilag 3C til Håndbog for anerkendelsesudvalget Indledning Denne vejledning

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven)

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) VEJLEDNING OM nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Ændrede regler om udpegning af bestyrelsen...

Læs mere

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende Administration og udbud af valgfag modul 13 Administration og udbud af valgfag på ne modul 13 sker på den enkelte professionshøjskole

Læs mere

Betingelser for MobilePay

Betingelser for MobilePay Betingelser for MobilePay MobilePay by Danske Bank er et e-pengeprodukt fra Danske Bank A/S, der kan downloades som en app til mobile enheder. Her kan du læse produktets betingelser. 1. Aftalens parter

Læs mere

Sikkerhedsrepræsentant

Sikkerhedsrepræsentant Arbejdsmiljø F O A F A G O G A R B E J D E Sikkerhedsrepræsentant hvad så? Valgt som sikkerhedsrepræsentant hvad så? Dine kolleger har valgt dig til sikkerhedsrepræsentant for en 2-årig periode. FOA ønsker

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer.

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer. Den fælles del af bachelor- og kandidatstudieordningerne for uddannelserne ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2014 De overordnede rammer for denne studieordning,

Læs mere

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 ~ 1 ~ Indhold Indhold... 2 A-kassens vejledningspligt... 3 www.bf-a.dk.... 3 G-dage

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen,

Læs mere

Uddannelsesparathedsvurdering på de gymnasiale uddannelser i Viborg Kommune

Uddannelsesparathedsvurdering på de gymnasiale uddannelser i Viborg Kommune Uddannelsesparathedsvurdering på de gymnasiale uddannelser i Viborg Kommune Uddannelsesparathed er en helhedsvurdering af den enkelte elevs uddannelsespotentiale. Vurderingen af parathed til uddannelse

Læs mere