FREMTIDENS ENERGI En dansk-fransk samarbejdskonference

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FREMTIDENS ENERGI En dansk-fransk samarbejdskonference"

Transkript

1 Date opdateret File No. 304 Our ref. Ann Bouisset Case No. Markedsinformation DET FRANSKE ENERGI MARKED Branchefremstød for virksomheder i den danske energisektor FREMTIDENS ENERGI En dansk-fransk samarbejdskonference April 2008 PARIS

2 1. Baggrund for TCD Frankrigs energifremstød: FREMTIDENS ENERGI Der er fokus på klima og energi over hele verden, men meget få markeder i verden har et så stort potentiale indenfor energi og bæredygtig udvikling som Frankrig og en så kraftig ekspansion. Dette resultat fra vore analyser (i UM) er understøttet af diverse uafhængige kilder. For eksempel nævner Ernst & Young* 1, i deres seneste analyse fra Q3 2007, at Frankrig nu ligger helt i toppen på listen over de lande i verden der har det største markedspotentiale inden for vedvarende energi. TCD har igennem de sidste 3 måneder kontaktet danske firmaer samt oplyst dem om de meget store muligheder på det franske marked, og har fundet stor interesse fra danske firmaers side om at deltage i et salgsfremstød i Frankrig. TCD har ligeledes været i kontakt med franske firmaer og organisationer som ligeledes har udtrykt stor interesse for en sådan konference og matchmaking event. Markedsudvikling: Det franske efterspørgselsboom eller grønne revolution, skal ses ud fra en klar og målrettet beslutning fra den nye franske regerings side med hensyn til top prioriteringen af energi, miljø og klima. Sarkozy har meddelt at Frankrig vil sætte klima og energi i højsædet under Frankrigs formandskab for EU i 2008, og at Frankrig ønsker at sætte et strålende eksempel. Frankrig får 78 % af sit elektricitetsforbrug fra atomkraft, og har derfor et forholdsvis lille udslip af CO2. Vedvarende energi har derfor ikke traditionelt været en topprioritet i Frankrig. Det er det nu! Den Franske regering har nu vedtaget at 23 % af alt energi skal komme fra vedvarende energi i I øjeblikket udgør vedvarende energi blot 7 %. Alle sejl er derfor sat ind for at opfylde målsætningerne i den franske klimaplan. Helt konkret har dette udmøntet sig i en meget lang række nye love, regler og tilskudsordninger, som har til formål at presse udviklingen igennem. Dette har medført det der hernede kaldes den grønne revolution. Regeringens vilje til fra starten i maj 2007, at foretage en koordineret og stærk indsats på området, kan bl.a. ses i sammenlægningen af 4 ministerier til et stort superministerium MEDAD 2 (miljø, bæredygtig udvikling, energi og transport). Dette har til formål at reducere bureaukrati, nedsætte beslutningstiden og fremme tværgående projekter, - i særdeleshed i forbindelse med bæredygtig udvikling og regional planlægning. 1 Ernst & Young : Energy Country Attractiveness Indices, Q Ministère de l écologie du Développement et aménagement durable.

3 Faktorer der spiller en stor rolle for den eksplosive udvikling på det franske energi marked: Regeringens / EU målsætningen for Frankrig fastlægger at 23% Frankrigs energi skal komme fra vedvarende energi. La Grenelle de l Environnement i oktober Dette megamøde om klima, energi og bæredygtig udvikling førte til regeringens beslutning om 3x20 målene for Dette fastlægger at mindst 20% energi skal komme fra vedvarende energikilder, der skal ske en 20% besparelse i energiforbruget inden 2020 og drivhusgasudslippet skal reduceres med med 20% inden Dette vil blive udmøntet i nye lovforslag i starten af Stigning i afregningspriser for elektriciteten fra både nettilsluttede solcelleanlæg, vindenergi, biomasse og metan anlæg har ligeledes gjort det mere attraktivt at investere i vedvarende energikilder. Ved at lægge vindmølleparker i de for nylig definerede ZDE områder (juli 2007) er der garanteret tilslutning til el-nettet samt ret attraktive afregningspriser 15 år frem. Der er i øjeblikket forhandlinger om hvorledes dette kan indføres offshore. Lettelse af godkendelsesprocedurerne for installation af energiprojekter: Det har traditionelt været svært at få godkendt større projekter i Frankrig, - den gennemsnitlige godkendelsestid for vindmølleparker har traditionelt været 4 år. Dette forventes nu nedsat til 6-8 måneder. Skattefradrag for op til 50% ved installation af vedvarende energikilder / energibesparende produkter. Effekten af indførslen af de hvide certifikater i 2006 sætter nu sine meget tydelige spor på efterspørgslen. De store energiselskaber (EDF, Suez-Gaz de France, Total ) bruger millioner på kampagner for at informere deres kunder om mulighederne for at bruge vedvarende energi og indføre energibesparende installationer. De går så langt som til at sende installatører ud, anbefale produkter, yde installationsvejledning samt yde finansiering og støtte ordninger. Nybyggeri: Den nye, og meget stammere lovgivning for bygningers energiforbrug RT2005 trådte i kraft i september Denne lov indfører en meget hård stramning af byggereglerne, og giver klare retningslinier for alt lige fra isolation og vinduer til installation af kedler, solvarmeanlæg m.v. Det skal her bemærkes at vedvarende energikilder gives en meget stor vægtning i beregningsformlen, hvilket har medført at solceller, varmepumper, energieffektive kedler m.v. i stigende grad inkorporeres i byggeriet. Alt byggeri skal i 2010 opfylde reglerne for THPE (Trés Haut Performance Energetique, kwh/ m². /år), og i 2012 skal 33 % af alt byggeri være enten BBC (Bâtiment Basse Consommation, lavenergihuse- 50 kwh/m2/år), energi-passive eller energi-positive. Der er desuden blevet indført flere nye energilabels, bl.a. for bygningers og produkters energi forbrug, effektivitet af varmeanlæg (grøn flamme) m.v.

4 Renovering af eksisterende boligpark: Under det store klima og energi møde i oktober ( La Grenelle de l Environnement ) blev det vedtaget at stramme reglerne endnu mere både for nybyggeri samt for den nuværende boligpark. Der vil komme en ny lov i begyndelsen af 2008 der vil forpligte ejere af boliger til at renovere deres huse, for at opfylde de nye krav. Husene i Frankrig forbruger i øjeblikket i gennemsnit 400kWh/m². Det forventes at det nye krav vil svare til den label der hedder lavenergi huse med et energiforbrug på 80 kwh/ m². Dette vil medføre et endnu større boom inden for alle områder: varme installationer, klimaanlæg, ventilation, isolation, vinduer mv. Markedsværdien af denne markedsåbning estimeres af byggeindustrien 3 til at være på 600 milliarder euros over de næste 40 år. Regeringen påvirker denne udvikling gennem billige lån, samt tilskud og skattefradrag. Offentligt byggeri: Under det store klima, energi og miljø møde (Grenelle de l environnement) besluttede regeringen desuden at de vil sætte et eksempel og renovere alle de offentlige bygninger således at de opfylder normen for lavt energi forbrug (80kWh/m² for ældre byggeri, 50 kwh/m² for nybyggeri). Regionale og nationale støtteprogrammer og initiativer: En meget lang række egnsudviklings og byplanlægnings projekter er sat i gang og endnu flere forventes. Dette har medført en meget stor aktivitet indenfor byggeri af lavenergi huse/bygninger, integration af fjernvarme i byplanlægningsprojekter, integration af vedvarende energikilder. Disse programmer er ofte støttet gennem ADEME eller CRE. Den franske stat har desuden udbudt licitationer indenfor flere områder såsom 2 runder af licitationer for biomasseanlæg (2 x 300MW), vindmølleparker, energirigtige huse mv. Eksplosiv stigning i efterspørgslen: Dette har medført en eksplosiv efterspørgsel efter produkter og service ydelser indenfor alle områder der har relation til vedvarende energi, bæredygtig udvikling samt reduktion af energiforbrug i Frankrig. Man kan få et indtryk af markedets størrelse ved at betragte forskellene mellem det der er installeret og det der skal være installeret i 2020 indenfor vedvarende energi. Regeringen har desuden udtalt at den ønsker målene opfyldt inden 2020 Tabel 1: Oversigt over vedvarende energi i Frankrig frem til 2020: 3 L Usine nouvelle 1 novembre /Capeb, page 82

5 Energiform: Træ (Privat opvarmning af boliger) Træ og affald (kommuner, kollektive installationer/offentl igt byggeri/) Situation ,5 Mtoe (5,6 millioner af installationer af fyr I brug) 7,2 Mtoe 1,5 Mtoe 7,8 Mtoe Mål 2020 iflg. SER 11 millioner af højeffektive fyr Mange tusinde kollektive anlæg Millioner ton olie ækvivalent: (Mtoe) - 0,3 Mtoe (idet det er højeffektive fyr + 6,3 Mtoe Vandkraft MW MW 6,5 Mtep + 0,9 Mtep Biofuels 0,5 Mtoe 4,5 Mtoe Vindkraft Photovoltaic (nettilsluttede solceller) Biomasse og affald (produktion af elektricitet) Solvarme Varme/køle pumper Vindenergi: og 2000 (2 000 Vindturbiner) MW (ca vind turbiner) 3,5 millioner hectar af colza + 4 Mtoe 4,7 Mtoe + 4 Mtoe 30 MW MW 0,5 Mtoe + 0,5 Mtoe 0,24 Mtoe (0,12 biomass and 0,12 waste) to huse MW 1,2 Mtoe 0,96 Mtoe 6 millioner huse + 4 Mtoe Frankrig har i øjeblikket ca. 2700vMW vindkapacitet installeret. Denne kapacitet skal stige til vMW i Dette svarer til ca vindturbiner og en vækst på 1250 %. I regeringens langtidsplan fra 2007 (PPP) er målsætningen vMW i 2010 og 18000vMW i 2015, hvilket SER 4 mener er for optimistisk pga. Den korte tidshorisont og kapacitetsproblemer (se figur 1). Til gengæld mener SER at målet på 25000MW i 2020 vil være realistisk. Fig. 1 Udviklingen i installeret vindkraft i Frankrig MW Regeringens langtidplan (PPP) MW iflg. SER SER : Syndicat des energies renouvelables, Branche organisation for vedvarende energi i Frankrig

6 I 2006 og 2007 blev der indført en stigning i afregningspriserne, der nu med 0,82 euro/kwh for onshore vindmøller og 1,3 euro/kwh for offshore vindmøller (med garanterede priser over 15 år), gør denne type investeringer mere attraktive i Frankrig. Herudover er der blevet udstedet flere tilladelser, og der er blevet indført ZDE zoner (dvs. forhåndsgodkendelse af bestemte zoner). Der lægges op til at godkendelsestiden skal ned på 6-8 måneders. Installationen af flere vindmølleparker i Frankrig er absolut nødvendigt for at den franske regering kan opfylde målet om at 23 % af energien skal stamme fra vedvarende energikilder i Primo 2008 forventes gennemført yderligere ændringer der vil lette godkendelsesprocedurerne, nye regler for tilkobling til elnettet, samt evt. afregningspriserne for yderligere at stimulere udviklingen inden for dette område. Franske aktører inden for vindenergi: De store franske energifirmaer investerer i øjeblikket kraftigt i vindmølleparker både i Frankrig og i udlandet. Her nævnes nogle få eksempler: EDF har bebudet at de vil bruge 20 % af deres indtægt på investeringer i vedvarende energi. EDF er Europas største elselskab med en markedsværdi på 124 milliarder euros og havde i 2006 et resultat på 3242 million euro. EDF fokuserer meget på vindenergi for at supplere elforsyningen op i tilfælde af spidsbelastning. De har netop i januar 2008 meddelt at de, - gennem deres selskab EDF Énergies Nouvelles, vil investere 266 millioner euro i 6 vindmølleparker på 197 MW i 2008, og har desuden meddelt at de vil accelerere investeringerne på i alt 6 milliarder euro i non-nuclear energikilder mellem 2008 og Det franske firma AREVA (verdens førende leverandør af kernekraft), investerer kraftigt i vedvarende energikilder. Efter forgæves at have forsøgt at købe den danske vindmølle producent BONUS (nu del af SIEMENS), og dernæst tyske vindmøllefirma RE-POWER (nu ejet af SUZLON, men med 29 % ejet af AREVA) købte AREVA i oktober 2007 det tyske vindmøllefirma Multibrid der er specialiseret i 5MW offshore vindmøller. De har netop i januar 2008 underskrevet en kontrakt på 500 millioner euros for 80 x 5 MW vindmøller med PROKON NORD/TRIANEL i Tyskland, til den store off-shore vindmøllepark Borkum West II. Franske TOTAL, verdens 4 største olieselskab, investerer ligeledes kraftigt i vedvarende energi og i vindmøller. TOTAL har bl.a. opnået tilladelse for konstruktionen af en vindmøllepark på 90 MW i Aveyron i Sydfrankrig gennem et jointventure Eoliennes de Mounès med tyske RWE, og er desuden sammen med SHELL operatør på flere offshore vindmølle parker, bl.a. i Belgien. SUEZ-GAZ de FRANCE har ligeledes været meget aktiv på det sidste. De har gennem deres selskab Elektrabel-SUEZ købt vindmølleparker i Portugal på ca. 214 MW fra GAMESA i 2007 og har nu en samlet kapacitet på 690 MW. Elektrabel-Suez har desuden offshore vindmølleparker i Belgien. Herudover har SUEZ i november 2007 opkøbt det franske COMPANIE DU VENT, der har ca. 148 MW installeret kapacitet i Frankrig. COMPANIE DU VENT har efter sigende et af de største pipelines af vindenergiprojekter i Frankrig med 6500 MW i planlægnings eller udviklingsfasen. Målet er at

7 opnå en produktions kapacitet i Frankrig på 2000 MW/en markedsandel på 15 % i Et stort antal af udenlandske investorer og firmaer indenfor vindmøllebranchen går ligeledes aggressivt ind på det franske vindmøllemarked i øjeblikket. Det store markedspotentiale, - der skal bygges MW i de næste 12 år, kombineret med en garanteret høj indtjening (iflg. CRE, Commission de régulation de l énergie), samt den politiske situation, medfører at det franske vindmøllemarked er blevet et af de mest attraktive i verden. Eksempler: EOLE RES, ejet af det Britiske selskab RES GROUP, investerer kraftigt i Frankrig og har 94 MW installeret, 78 MW under konstruktion, 162 MW godtaget og ca. 1500MW i deres pipeline i Frankrig. ENERTRAG, datterselskab af det tyske selskab PROKON Nord, har 30 MW installeret, 40 mw under konstruktion og ca. 140MW i deres pipeline. POWEO fra Østrig, har i de sidste par år investeret kraftigt i det franske marked indenfor vedvarende energi. De er ligeledes meget aktive indenfor vindenergi, har 38 MW installeret of 2 nye projekter på 500 MW i deres pipeline. ENEL, det Italienske el-selskab er ligeledes aktiv på det franske marked igennem deres 100% ejede selskab ENEL ERELIS. De har i øjeblikket 16 MW under konstruktion, 115MW autoriserede, og MW i deres pipeline. GAMESA har 3 parker installeret på i alt 32 MW. De har herudover opnået tilladelser til installation af 200 MW i Photovoltaic - Solenergi (nettilsluttede solceller): Frankrig producerede i 2007 ca MW fra solceller 5 (dette tager kun hensyn til nettilsluttede solcelleanlæg). Der planlægges en stigning til 6970 MW inden Inden udgangen af 2010 skal der installeres 1 mio. m² solfangere. Den nye lovgivning for afregningspriser der steg fra 15c til 30c pr. kwh, og til 55 c pr kwh dersom cellerne er integreret i bygningen, skattefradrag på 50%, støtte ordninger administreret af ADEME samt den nye lovgivning mht. byggeri RT2005 vil forsat stimulere efterspørgslen inden for dette segment. Det forventes fra fransk side at produktionen af elektricitet fra solceller vil være økonomisk rentabelt uden tilskud i 2015, pga. den stærke teknologiske udvikling på området. Indtil da er det dog regeringens samt de store virksomheders politik at satse meget på denne energiform, og fremme udviklingen på området igennem støtteprogrammer. 5 Jean Louis Bal, Directeur des énergies renouvelables à l ADEME

8 Figur 2: Udviklingen i Solenergi (nettilsluttede solceller) Solenergi i MW Franske Aktører: Frankrig har i modsætning til Tyskland ikke nogen særlig stor produktion af solceller eller solpaneler. Kun få firmaer, bl.a. PHOTOWAT fabrikerer celler og paneler, og TENESOL (ejet af EDF og TOTAL) producerer paneler ud fra celler opkøbt i udlandet. Ifølge David Corchia (CEO EDF ENERGIES NOUVELLES) vil EDF investere massivt i udviklingen af solenergi, og søger i øjeblikket firmaer indenfor solindustrien der er interesseret i partnerskab med EDF (det kan være enten som hovedinvestor eller minoritetsinvestor). EDF s investering i området vil sandsynligvis blive på flere hundrede millioner euros inden for en meget kort tidshorisont. EDF forventer bl.a. at finde flere partnere indenfor tynde belægninger i løbet af De vil også i 2008 revidere deres mål mht. hvor meget solenergikapacitet de skal installere i de kommende år. Solvarmeanlæg: Efterspørgslen efter denne type anlæg eksploderer i øjeblikket, båret frem af ny lovgivning bl.a. det nye byggereglement RT2005, hvori der i beregningen af husenes energiforbrug gives en stor vægt til denne slags anlæg, når husenes energieffektivitet beregnes. Hertil kommer støtteordninger fra ADEME, skattelettelser (op til 50%) samt lavere momssatser på denne slags installationer. Indførslen af de hvide certifikater har især været med til at påvirke efterspørgslen meget inden for dette område. De store energifirmaer såsom EDF og Suez-Gaz de FRANCE har i stor stil lanceret informations kampagner for at deres kunder skal installere denne slags produkter, samt yder diverse tilskud og billige lån til denne slags installationer. Efterspørgslen efter solpaneler stiger i øjeblikket med % per år, i 2006 blev der f.eks. installeret kvadratmeter solfangere.

9 Figur 3: Udvikling i solvarme Antal huse med thermiske solvarmeanlæg Varmepumper og Geothermiske anlæg Markedet for varmepumper og geothermiske anlæg er også i stærk fremgang, bl.a hjulpet af en ny lovgivning der tillader et skattefradrag på 50% hvis den årlige effektivitetskoefficent er over 3,3. I 2006 var der installeret geothermiske varmepumper, hvilket var en stigning på 25% i forhold til Der forventes en kraftig stigning i brugen af geothermisk energi og varme pumper pga. af de mange nye regler og tilskudsordninger. Fra 2006 til 2011 forventes der en stigning i antallet af boliger der gør brug af varmepumper fra i 2006 til boliger i 2011 og boliger i Der er således et meget interessant marked i Frankrig for denne type produkter. Figur 4: Udviklingen i antallet af boliger der har installeret varme/køle pumper Antal af franske boliger med varmepumper 6 Statistisk markedsinformation er hentet fra SER s rapport Grenelle de l Environnement Okt.2007.

10 Vandkraft: Vandkraft udgør 95% af elektricitetsproduktionen der kommer fra vedvarende energi i Frankrig. Der er stadigt et potentiale for mindre anlæg, men bortset fra et anlæg på Korsika forventes der ikke at blive nogle større projekter i Frankrig i nær fremtid. Det forventes at denne energiform kan stige fra MW aktuelt i brug til MW i Der er desuden stor interesse for at udvikle nye typer af fiskevenlige turbiner, og for at få fornyet allerede eksisterende anlæg. Dette skal bl.a ses i lyset af den nye lov om vand som bestemmer udviklingen frem til Herudover diskuteres mulighederne for at udnytte tidevand og bølgekraft, - Frankrig har på dette område traditionelt været pionerer, bl.a. pga. det kraftige tidevand i Vestfrankrig, samt de store franske kystarealer. Biomasse og Biogas Biomasse bliver betragtet som en meget vigtig del af det fremtidige franske energimix. Frankrig har det største potentiale i Europa for denne energiform, - der tillader at opmagasinere brændstoffet, og det er desduen et område der kan skaffe mange nye arbejdspladser i Frankrig. Regeringens Plan d Action Biomasse kører videre. Vigtige hovedpunkter i planen er dels den fordobling der skete af tilbagekøbsprisen på biogas (op til 0,14 /kwh 7 ) og dels diverse skattefordele gældende for træfyring og metanisering af affald (både i levnedsmiddelindustrien og i landbruget). Dette skaber tilsammen et solidt grundlag for udvikling af biogasanlæg i Frankrig. Foreningen for biogas Club Biogaz skønner således, at der på dette grundlag vil blive bygget 1600 gårdanlæg med en produktion på 250 MWe i perioden frem til Der har for nylig været udbudt 2 licitationer for Biomasseanlæg på hver i alt 300 MW kapacitet. Regeringen forventes at forstærke lovgivningen inden for dette område i 2008, for at opnå de fastsatte mål for biomasse i I begyndelsen af 2008 er der udbudt en række licitationer, især i vest Frankrig for større biomasseanlæg samt biogasanlæg. Det drejer sig her især om anlæg der kan udnytte affaldsmaterialet fra svineproduktionen og andet landbrugsaffald. Energi fra Biomasse og affald var i 2006 på 0,24 Millioner tons olieækvivalent (heraf halvdelen fordelt på biomasse og den anden halvdel på affald). Målsætningen for 2020 er at opnå en produktion på 2300 MW / 1,2 MTep (Millioner tons af olieækvivalent). Der er således ligeledes et yderst attraktivt marked i Frankrig for danske firmaer specialiseret i biomasse/gas teknologi, samt underleverandører af kedler, turbiner mv. 7

11 Figur 5 : Udvikling i biomasse og affaldsanlæg: TWh: biomasse+affald Store franske aktører indenfor Biomasse Biogas: De fleste store energi firmaer i Frankrig investerer meget intensivt i Biomasse samt Biogas anlæg. Det drejer sig især om EDF, SUEZ, GAZ DE FRANCE, ELYO, TOTAL, AREVA, VEOLIA der enten direkte eller indirekte gennem jointventures og datterselskaber investerer i denne teknologi, både i Frankrig, men også i mange andre lande hvor disse store franske firmaer har energi interesser. Det er utroligt vigtigt at danske firmaer indenfor biomasse og biogas sektoren interesserer sig mere for det kæmpe markedspotentiale der er i Frankrig, samt for at skabe alliancer med de store franske aktører indenfor dette område. Ifølge ATEE samt flere investorer indenfor sektoren er danske firmaer meget lidt synlige på det franske marked, hvor det især er tyske firmaer der er meget aktive på området. Hydrogen teknologi / brændselsceller Flere franske firmaer, bl.a. TOTAL og AIR LIQUIDE. investerer massivt i Hydrogen teknologi, og er meget aktive samt med i mange store Europæiske Hydrogen initiativer, TOTAL er en af de større franske aktører på området. De financierer flere europæiske programmer bl.a. indenfor PEMFC samt SOFC, både for køretøjer samt for stationært brug. De investerer desuden i infrastruktur og forsyning af Hydrogen til brug for køretøjer. Total nævner ofte at de er meget interesserede i at indgå partnerskaber med andre europæiske specialister på området. Det kunne eventuelt være en interessant mulighed for de danske virksomheder i denne sektor at indgå samarbejde med disse franske firmaer. Mere information kan findes i firmabeskrivelserne i slutningen af denne rapport.

12 Eldistribution, opkobling af alternative energikilder, kontrol og måleudstyr og programmer: Den franske regering har indset, at for at kunne drage fordel af det fremtidige energimix i Frankrig står de overfor en række udfordringer omkring integrationen af de nye energikilder. Danmark og Tyskland er igennem det sidste år blevet nævnt som gode eksempler på lande der har formået at håndtere dette problem. Dette kunne derfor også være et interessant markedssegment for danske firmaer. Effektivisering, energibesparelse, mindskning af drivhusgas i olie/gas/kul/træ fyrede anlæg og centraler: Der er stor fokus på forbedring af eksisterende anlæg, med henblik på bedre energi udnyttelse og mindre forurening, samt på at nye anlæg skal opfylde de nye og strengere regler. EDF har store investeringer både i Frankrig men især i UK (hvor de i øjeblikket bygger flere centraler), samt i Polen, Tyskland og Ungarn indenfor kul/træ/olie/gas fyrede anlæg. EDF har under møder med Ambassaden nævnt at de bl.a. er interesserede i produkter og metoder der nedbringer NOx og CO2 udslip, metoder til at øge effektiviteten både af eksisterende og nye anlæg, samt anlæg der effektivt kan udnytte forskellige typer af brændsel. Som det kan ses af tabel 1 er der ligeledes store muligheder for danske fabrikanter af individuelle anlæg, idet der inden 2020 skal installeres 11 millioner højeffektive individuelle brændselsanlæg. Nogle af de store franske aktører: 2007 har været et meget aktivt år inden for den franske energi branche. De store franske virksomheder er i fuld gang med at restrukturere, og investerer i stor stil i vedvarende energi kilder. Denne tendens forsætter i høj grad i Nogle få eksempler på denne udvikling: EDF (Electricité de France) - EDF Europas største elselskab, med en markedsværdi på 124 milliarder euros, blev fuldt privatiseret i Juli , og EDF Energies Nouvelles (EEN) den vedvarende energiarm af EDF blev introduceret på den franske børs. Dette firma er dog stadigt i høj grad kontrolleret af EDF. EDF investerer meget store summer i vedvarende energi, og har i 2007 meddelt at de vil bruge 20% af deres resultat til at investere i vedvarende energi og bæredygtig udvikling. (Netto resultat 2006: 3242 million euro). 8 EDF is privatized but with regulation concerning prices.

13 - De har startet 2008 ud med at meddele at de vil accelerere investeringerne i anlæg der kan sættes ind på spidsbelastnings tidspunket (atomkraftværker kan ikke uden videre slås til og fra). De vil fra nu frem til 2010 investere 26 milliarder euro i diverse anlæg (biomass, olie, gas, vedvarende energi) alene i Frankrig. Dette skulle svare til en forøgelse af deres produktions kapacitet på MW. - Tilsvarende har EDF meddelt at deres datterselskab EDF Energies Nouvelles vil investere 266 millioner euros i 6 vindmølleparker. - EDF s direktør David Corchia har netop den 30 januar 2008 meddelt at de vil investere i stor stil i Solvarme / Photovoltaic. De søger partnere, leverandører og virksomheder der er interesseret i samarbejde og nævner at EDF er villig til at investere i produktionsfaciliteter i Frankrig. De forventer at investere flere hundrede millioner euro i solkraft i de næste par år. EDF er allerede partner i de 2 virksomheder PHOTON Power Technologies og TENESOL. - EDF har desuden, -i lighed med POWEO introduceret grønne elektricitets abonnementer I Frankrig. - EDF er meget aktiv på andre markeder i Europa.: - I Tyskland ejer de allerede 45% af det tyske elselskab EnBW, og har i januar 2008 vist interesse for at opkøbe det tyske selskab RWE. President Sarkozy har i denne forbindelse spurgt den tyske Kansler Angela Merkel om dette ville være et problem. - EDF er desuden, ifølge den franske presse, ved at undersøge muligheden for at opkøbe det spanske el-selskab IBERDROLA. - I England er EDF repræsenteret igennem deres selskab EDF Energy, og er ved at bygge et større antal centraler. - I Italien ejer EDF 16,9% af Edison. - I Schweiz: ejer EDF 36,94% af Atel - I Polen kontrollerer EDF 12% af elproduktionen (kul/olie/gas) - I Ungarn ejer EDF 100% af Demasz. - Herudover er EDF i joint ventures med AREVA på flere atomkraftværker i verden. - EDF står for driften af både atomkraftværker og traditionelle kraftværker i mange lande udenfor Europa. AREVA: - Det franske firma AREVA er verdens førende leverandør af kernekraft løsninger, fra udvinding, berigelse, bygning af centraler til genudvindelse. AREVA er ligeledes meget aktiv indenfor vedvarende energi især vindenergi og biomasse. - Firmaet er statsejet og forventes privatiseret i begyndelsen af Når dette sker vil de have meget store finansielle midler, som de bl.a. påtænker at bruge på investeringer i vedvarende energi. AREVA har allerede været meget aktiv på området, har prøvet at opkøbe flere store vindmølleproducenter (bl.a. Bonus, RePower og Nordex). De købte i oktober 2007 den tyske vindmølleproducent Multibrid der er specialiseret i 5MW vindmøller til offshore vindmølleparker. Idet AREVA er statsejet kan dette ses som et godt tegn for offshore sektoren i Frankrig, idet dette tyder på opbakning samt en vilje fra regeringens side til at satse på off-shore vindmølle parker i Frankrig.

14 - AREVA har herudover investeret store beløb i biomasse anlæg, bl.a har de for nyligt købt et stort Brasiliansk firma specialiseret i turnkey løsninger for biomasse centraler og hydroelektriske anlæg. - ALSTOM vil meget gerne fusionere med AREVA, som jo er en af deres største klienter (turbiner til atomkraftværker). Det er dog ikke sikkert at dette bliver den løsning der vælges af regeringen ved privatiseringen (også selvom ejeren Martin Bougues er en nær ven af den franske Præsident), idet denne konstellation har mødt stor modstand fra AREVAS CEO Anne Lauvergeon ( Atomic Anne ), samt fra SIEMENS, som ejer en mindre del af AREVA, og som bekendt også fabrikerer turbiner. Det er utænkeligt at ALSTOM og SIEMENS kan være i det same firma, og der vil sikkert blive en del modstand fra tysk side, hvis den Franske regering prøver at få SIEMENS ud af billedet. Herudover har de seneste uafhængige analyser vist at dette ikke er den mest økonomisk hensigtsmæssige løsning. Andre firmaer, såsom TOTAL se ligeledes ud til at være interesseret. AREVAS CEO foretrækker at firmaet blot børsnoteres som en samlet gruppe. Alle muligheder syntes åbne, og i Frankrig ventes der spændt på regerings beslutning mht. denne privatisering. TOTAL: - TOTAL verdens 4 største olie firma, meldte allerede ud i 2006 at de ikke betragtede sig som et olie firma men derimod som et energi firma.. - For at understøtte indsatsen yderligere, oprettede TOTAL den 21/ en division der udelukkende beskæftiger sig med gas og alternative energi former 9. - TOTAL, som naturligvis har betydelige finansielle midler, har investeret kraftigt i næsten alle områder for vedvarende energi. TOTAL er operator af flere store vindmølleparker, og er bl.a. partner sammen med tyske RWE i en større onshore vindmøllepark (30 x 3MW) i Aveyron i Sydfrankrig. TOTAL har dog har udtalt at deres styrke især ligger i offshore. De har off-shore vindmølleprojekter i joint-venture med Shell.. - TOTAL ejer sammen med EDF (50:50%) TENESOL der bl.a. fabrikerer solpaneler. TENESOL ejer desuden andele i flere andre firmaer indenfor vedvarende energi bl.a. PHOTOVOLTEC (som også til dels ejes af SUEZ s datterselckab ELEKTRABEL samt the European Electrical Research center). - Total er Europas førende producent af Bio brændsel, både Bioethanol (l'etbe (éthyl-tertio-butyl-éther)) hvor de har 7 produktionsfaciliteter i Europa, samt l'emhv (ester méthylique d'huile végétale) der ar dannet af vegetabilsk olie. TOTAL vil fortsat investere betydelige beløb i R&D indenfor Bioenergi, og har desuden oprettet en fond Énerbio der finansierer forskning inden for dette område. - TOTAL investerer også i vandenergi, bl.a. bølgekraft, og har bl.a. i 2006 købt det skotske firma: Scrotrenewables Marine Power, samt finansierer 10% af et marine pilot- Project i Nordspanien. - TOTAL er involveret i mange store europæiske projekter indenfor Hydrogen teknologi, og ønsker at samarbejde med andre europæiske specialister på området. De er bl.a med i The Joint Technologi Initiative (JTI) on Fuel cells and Hydrogen. De ønsker naturligvis på langt sigt at udvide deres produkter / brændstof som de leverer igennem deres store netværk af benzin stationer. De har 9 TOTAL : Direction Générale Gaz et Énergies Nouvelles (GEN)

15 her bl.a indgået et samarbejde med flere tyske firmaer, bl.a. BMW i Clean Energy Patnership, og har I den forbindelse installeret nogle service stationer for hydrogen drevne biler i Tyskland. De ønsker desuden at kende potentialet for PEMFC samt SOFC bade for stationære applikationer samt køretøjer. SUEZ (fhv. Lyonaise des Eaux) blev i juli 2007 fusioneret med GAZ DE FRANCE, og er nu den største gas leverandør I Europa. SUEZ og VEOLIA er desuden verdens 2 største miljø og vand firmaer. SUEZ har en division der beskæftiger sig med vedvarende energi : SUEZ ENVIRONNEMENT, som der efter fusionen forventes at blive børsnoteret separate i SUEZ ejer 50 % af det Belgiske elselskab Electrabel, som bl.a. også ejer og opererer offshore vindmølleparker i Belgien. SUEZ er meget aggressiv indenfor vindenergi, og har I November 2007 opkøbt 50,1% af en af Frankrigs førende vindmøllepark udviklere COMPANIE DU VENT (181 vindturbiner, med et samlet output på 150,5 MW, samt 6500 MW i planlægnings eller udviklingsfasen, bl.a. nogle meget store offshore projekter).suez har desuden opkøbt flere vindmølleparker bl.a. i Portugal. Den 31 januar har Electrabel-Suez opnået godkendelse for et nyt offshore vindmølleprojekt på 20 vindturbiner (af 2-3 MW) i Belgien. SUEZ ejer flere andre kendte firmaer indenfor den vedvarende energi sektor: ELYO (biomasse, solkraft.), Provalys, Dolce Vita, Electrabel ALSTOM: Dette franske firma er verdens førende fabrikant af turbiner. Firmaet er til dels ejet af det meget store franske byggefirma Bouygues. De vil meget gerne fusionere med AREVA, som jo er en af deres største klienter (turbiner til atomkraftværker). Det er dog ikke sikkert at dette bliver den løsning der vælges af regeringen. ALSTOM er også interesseret i vedvarende energi, og købte I efteråret 2007 den spanske vindturbine fabrikant ECOTECNICA. VEOLIA ENVIRONNEMENT : VEOLIA ENERGIE (DALKIA) som er energidivisionen af verdens største miljø firma VEOLIA beskæftiger sig med næsten alle områder af vedvarende energi. Veolia(Dalkia) står for driften af ca 100 biomasse anlæg og er dermed en interessant samarbejdspartner/klient for danske firmaer inden for dette område. Veolia er desuden involveret i Geotermiske anlæg og står for driften af 20 lokale fjernvarme anlæg der får varmen fra geotermiske varmekilder. Dalkia investerer ligeledes i Solanlæg for at producere elektricitet og varme. Nogle nøgletal for Veolia Energie (Dalkia) Omsætning : 6,1 Mds medarbejdere i 35 pays Leverer varme til 14 millions personer Står for driften af installationer Driver 682 fjernvarme samt samt klima anlæg Administrer MW i thermisk energi , Ann Bouisset Business Development Manager B2B

16 Trade Council of Denmark France, for more information contact:

Regeringens energiplan for 2002-2007 har bl.a. følgende mål for vedvarende energi:

Regeringens energiplan for 2002-2007 har bl.a. følgende mål for vedvarende energi: Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 182 Offentligt ENS j.nr 030199/30007-0065 ln 20. marts 2007 Indien Generel energipolitisk baggrund Indiens kraftige økonomiske vækst på over 7 pct. årligt

Læs mere

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN

Læs mere

DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET

DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET Selvforsyning, miljø, jobs og økonomi gennem en aktiv energipolitik. Socialdemokratiet kræver nye initiativer efter 5 spildte år. Danmark skal være selvforsynende med energi,

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25.

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 27/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 ITH Industri Invest A/S har fokuseret sin investeringsstrategi

Læs mere

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet Grønne offentlige indkøb (Green Public Procurement GPP) er et frivilligt instrument. Dette dokument indeholder de kriterier for grønne offentlige

Læs mere

Baggrund og introduktion til fagområder

Baggrund og introduktion til fagområder Baggrund og introduktion til fagområder Temaer: Vind, brændselsceller og elektrolyse Ingeniørhuset Århus den 12. januar 28 Brian Vad Mathiesen, Næstformand i Energiteknisk Gruppe Project partners IDAs

Læs mere

Statusnotat om. vedvarende energi. i Danmark

Statusnotat om. vedvarende energi. i Danmark Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 81 Offentligt Folketingets Energiudvalg og Politisk-Økonomisk Udvalg Økonomigruppen og 2. Udvalgssekretariat 1-12-200 Statusnotat om vedvarende energi i

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Varmeplan Hovedstaden Workshop, January 2009 Udfordringen er enorm.. Global generation European generation 34,000 TWh 17,500 TWh 94% 34% 3,300 TWh 4,400

Læs mere

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER Overblik og helhedsløsninger for private boligejere Dette projekt har modtaget støtte fra EUs Horizon 2020 forsknings og innovations program No 649865 Forfatterne

Læs mere

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030 Lars Bo Jensen Viborg, d. 09.09.2010 Forhistorien Randers Kommune Klimaudfordringer også i Randers Kommune Højvandssikring & pumpehus på

Læs mere

FORSYNING TIL VÆKST OG EKSPORT

FORSYNING TIL VÆKST OG EKSPORT FORSYNING TIL VÆKST OG EKSPORT Den 6. oktober 2016 Henrik Poulsen, CEO Konference: Energi til vækst Energisektoren har tre opgaver i et moderne samfund 1. Levere stabil energi til en konkurrencedygtig

Læs mere

H2 Logic brint til transport i Danmark

H2 Logic brint til transport i Danmark H2 Logic brint til transport i Danmark Gas Tekniske Dage Maj 4, 2016 Side 1 Om H2 Logic en del af NEL Ejerskab: Produkter: Erfaring: Referencer: Fordelen: Foretrukken: H2 Logic A/S er en del af NEL ASA

Læs mere

Det Nordiske Elmarked Seminar på Hotel Ebeltoft Strand

Det Nordiske Elmarked Seminar på Hotel Ebeltoft Strand Det Nordiske Elmarked Seminar på Hotel Ebeltoft Strand 2011.10.27 1 Det Nordiske Elmarked Per B. Christiansen 27/10/2011 Vattenfall 2 Det Nordiske Elmarked Per B. Christiansen 27/10/2011 Vattenfall er

Læs mere

Klimaplan 2030. Strategisk energiplan for Randers Kommune. Lars Bo Jensen. Klimakoordinator Randers Kommune

Klimaplan 2030. Strategisk energiplan for Randers Kommune. Lars Bo Jensen. Klimakoordinator Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan for Randers Kommune Lars Bo Jensen Klimakoordinator Randers Kommune Udgangspunkt Randers Kommune Oversvømmelse 1921 Oversvømmelse 2006 Randers Klimaby! Micon-møller

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler mb/d UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE- OG GASRESSOURCER 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non-conventional oil Crude

Læs mere

GRØN VÆKST FAKTA OM KLIMA OG ENERGI REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010

GRØN VÆKST FAKTA OM KLIMA OG ENERGI REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 GRØN VÆKST FAKTA OM KLIMA OG ENERGI Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN GRØN VÆKST FAKTA OM KLIMA OG ENERGI Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN Fakta om klima og energi

Læs mere

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER Overblik og helhedsløsninger for private boligejere Dette projekt har modtaget støtte fra EUs Horizon 2020 forsknings og innovations program No 649865 Forfatterne

Læs mere

Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne. Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011

Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne. Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011 Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes

Læs mere

Investér i produktion af grøn energi

Investér i produktion af grøn energi Investér i produktion af grøn energi EWII, European WInd Investment A/S, er din mulighed for at investere direkte i produktion af grøn energi og blive medejer af et vindenergiselskab. Alle kan blive aktionærer

Læs mere

Visioner og forslag. for Danmark og EU. Name - Date

Visioner og forslag. for Danmark og EU. Name - Date Visioner og forslag for Danmark og EU Name - Date Alliance for Community Power Vestjyllands Energi-og Miljøforening Ærø Energi-og Miljøkontor Høje Taastrup Miljø-og Energicenter Himmerlands Energi-og Miljøforening

Læs mere

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor VARMEPLAN DANMARK2010 vejen til en CO 2 -neutral varmesektor CO 2 -udslippet fra opvarmningssektoren kan halveres inden 2020, og opvarmningssektoren kan blive stort set CO 2 -neutral allerede omkring 2030

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE OG GASRESSOURCER mb/d 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non conventional oil Crude

Læs mere

LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT:

LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT: ET ENERGISK NORDJYLLAND LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT: Få et smugkig på fremtidens energisystem og dets muligheder for bosætning og erhverv Se hvordan energiplanlægning kan gøre Nordjylland

Læs mere

Rotary Club i Esbjerg & Fanø: Offshore Center Danmark Vækst gennem viden og kompetence - Mandag d.14 juni 2004 i Musikhuset

Rotary Club i Esbjerg & Fanø: Offshore Center Danmark Vækst gennem viden og kompetence - Mandag d.14 juni 2004 i Musikhuset 1 Rotary Club i Esbjerg & Fanø: Offshore Center Danmark Vækst gennem viden og kompetence - Mandag d.14 juni 2004 i Musikhuset Præsentation 1. Offshore Center Danmark (OCD) Offshore : Overordnet Dansk Offshore

Læs mere

85/15 DONG Energy. Knud Pedersen, VP DONG Energy Distribution

85/15 DONG Energy. Knud Pedersen, VP DONG Energy Distribution 85/15 DONG Energy Knud Pedersen, VP DONG Energy Distribution Den danske vandsektor som en del af Danmarks energiforsyning hvad er mulighederne inden for eksport og teknologi, og hvad er udfordringerne?

Læs mere

Gas i transportsektoren Indlæg på 4. Konference, Fossil frie Thy transport. Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Gas i transportsektoren Indlæg på 4. Konference, Fossil frie Thy transport. Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi 28. Februar 2013 Gas i transportsektoren Indlæg på 4. Konference, Fossil frie Thy transport. Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Jonny Trapp Steffensen, senior manager jts@bionaturgasdanmark.dk Bionaturgas

Læs mere

Gas i transportsektoren Naturgas Fyns strategi for transport Direktør Hans Duus Jørgensen, Bionaturgas Danmark

Gas i transportsektoren Naturgas Fyns strategi for transport Direktør Hans Duus Jørgensen, Bionaturgas Danmark Gas i transportsektoren Naturgas Fyns strategi for transport Direktør Hans Duus Jørgensen, Bionaturgas Danmark Gas i transportsektoren Et nyt marked derfor vigtigt. Potentielt stort energiforbruget til

Læs mere

Holder regeringen løfterne?

Holder regeringen løfterne? Holder regeringen løfterne? Søren Dyck-Madsen Det lovede statsministeren sidste år ved denne tid Danmark skal på længere sigt udfase anvendelsen af fossile brændsler Uden angivelse af årstal Det lovede

Læs mere

BWE - En Global Aktør

BWE - En Global Aktør BWE - En Global Aktør 28. februar 2011 Nicholas Kristensen Group Burmeister & Wain Energy A/S Lundtoftegaardsvej 93A DK-2800 Lyngby Denmark Tel/fax +45 39 45 20 00/+45 39 45 20 05 info@bwe.dk Det vil jeg

Læs mere

HyBalance. Fra vindmøllestrøm til grøn brint. Gastekniske Dage 2016 Marie-Louise Arnfast / 4. maj 2016

HyBalance. Fra vindmøllestrøm til grøn brint. Gastekniske Dage 2016 Marie-Louise Arnfast / 4. maj 2016 HyBalance Fra vindmøllestrøm til grøn brint Gastekniske Dage 2016 Marie-Louise Arnfast / 4. maj 2016 Første spadestik til avanceret brintanlæg ved Hobro 4. april 2016 tog energi-, forsynings- og klimaminister

Læs mere

Mindre CO2 og mere VE Konkrete udfordringer for Hovedstadsområdet

Mindre CO2 og mere VE Konkrete udfordringer for Hovedstadsområdet Varmeplan Hovedstaden - Klima mål, miljø og VE Varme-seminar I Dansk Design center 9. juni 2008 Mindre CO2 og mere VE Konkrete udfordringer for Hovedstadsområdet Henrik Lund Professor i energiplanlægning

Læs mere

Borgerinitiativ med 100% lokalt ejerforhold

Borgerinitiativ med 100% lokalt ejerforhold Borgerinitiativ med 100% lokalt ejerforhold Solenergi er jordens eneste vedvarende energikilde og er en fællesbetegnelse for energien solen skaber, dvs. energi produceret af vindmøller, solceller, solfangere,

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning - hvad sker der i Nordjylland?

Strategisk Energiplanlægning - hvad sker der i Nordjylland? Strategisk Energiplanlægning - hvad sker der i Nordjylland? Dansk Fjernvarmes regional møde i Sæby den 12. marts 2015, oplæg ved Thomas Jensen, energiplanlægger Hjørring Kommune, projektleder for Et Energisk

Læs mere

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends SDU 31. maj 12 Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends På vej mod en vedvarende energi-region Syddanmark / Schleswig-Holstein Sune Thorvildsen, DI Energibranchen Dagsorden Energiaftale af 22. marts

Læs mere

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse Bioøkonomien - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse ACO Academy, Büdelsdorf 21. oktober 2013 Christian Eriksen, ProjectZero Agenda Baggrund Sønderborg-områdets ProjectZero

Læs mere

VÆKSTFORUM. Energi i Nordjylland. Regionale styrkepositioner og potentialer

VÆKSTFORUM. Energi i Nordjylland. Regionale styrkepositioner og potentialer VÆKSTFORUM Energi i Nordjylland Regionale styrkepositioner og potentialer INTRODUKTION Nordjylland har stærke kompetencer og et stort potentiale inden for vedvarende energi, som Vækstforum Nordjylland

Læs mere

Introduktion til vindkraft

Introduktion til vindkraft DANSIS-møde 4. oktober 2006 Niels Raben DONG Energy Project Manager, M. Sc. E.E. Section Renewables Disposition DONG Energy og vindkraft Vindkraft et situationsbillede Vindkraft udfordringerne 2 DONG Energy

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes opgaver

Læs mere

Vindenergi Danmark din grønne investering

Vindenergi Danmark din grønne investering Vindenergi Danmark din grønne investering Vindenergi og vindmøller svaret blæser i vinden Vindkraft er en ren energikilde, der ikke bidrager til den globale opvarmning. I Vindenergi Danmark arbejder vi

Læs mere

NOTAT 12. december 2008 J.nr. 070101/85001-0069 Ref. mis. Om tiltag til reduktion af klimagasudledningen siden 1990.

NOTAT 12. december 2008 J.nr. 070101/85001-0069 Ref. mis. Om tiltag til reduktion af klimagasudledningen siden 1990. Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 200 Offentligt NOTAT 12. december 2008 J.nr. 070101/85001-0069 Ref. mis Side 1/5 Om tiltag til reduktion af klimagasudledningen siden 1990. Miljøstyrelsen

Læs mere

Bæredygtige bygninger og byggeri og virkelighedens udfordringer. Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter,

Bæredygtige bygninger og byggeri og virkelighedens udfordringer. Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter, Bæredygtige bygninger og byggeri og virkelighedens udfordringer Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter, Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) 8000 Mængdeindeks 7000 6000 5000 4000

Læs mere

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 2015 Grønsted kommune Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 Indhold Indledning... 2 Metode... 2 Kommunikation... 3 Hvem er målgruppen?... 3 Hvad er mediet?... 3 Hvilken effekt skal produktet have hos afsenderen?...

Læs mere

Energiscenarier for 2030

Energiscenarier for 2030 Energiscenarier for 2030 Niels Træholt Franck, Forskning og udvikling 30. november 2016. Dok 15/08958-162 1 Agenda Kort introduktion? Hvorfor lave scenarier? Tilblivelse af scenarierne De fire scenarier

Læs mere

Energiforbrug, BNP og energiintensitet 180 160 140 120 100 80 60 40 1980 '85 '90 '95 '00 '05

Energiforbrug, BNP og energiintensitet 180 160 140 120 100 80 60 40 1980 '85 '90 '95 '00 '05 Det danske eksempel" vejen til en energieffektiv og klimavenlig økonomi Februar 29 Erfaringerne fra Danmark viser, at det gennem en vedholdende, aktiv energipolitisk satsning på øget energieffektivitet

Læs mere

Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 141 Offentligt DSF 2006

Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 141 Offentligt DSF 2006 Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 141 Offentligt DSF 2006 Indlægsholder: Formål: Ole Pilgaard, VELUX Bestyrelsesmedlem i Dansk Solvarmeforening (DSF) Præsident i European Solar Thermal Indusstry

Læs mere

Bilag 3 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg torsdag den 4. juni 2009

Bilag 3 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg torsdag den 4. juni 2009 Bilag 3. Første udkast til handlingsplaner Handlingsplan 1.1 ESCO Indsatsområde 1 Energimæssige optimeringer i kommunale ejendomme Handlingsplan 1.1 ESCO I fastsættes en målsætning om, at Greve Kommune

Læs mere

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt.

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt. 1 of 6 Bilag 4: Udvalg af virkemidler til opfyldelse målsætninger i Borgmesteraftalen Borgmesteraftalen omfatter kommunen som geografisk enhed og ved indgåelse af aftalen forpligtede kommunen sig til en

Læs mere

Energibesparelser i eksisterende bygninger

Energibesparelser i eksisterende bygninger Energibesparelser i eksisterende bygninger Økonomisk støtte, mærkningsordninger mv. Chefkonsulent Peter Bach LavEByg konference den 22. april 2009 Langsigtet mål Langsigtede mål at Danmark skal være 100

Læs mere

Teknologirådets scenarier for det fremtidige danske energisystem

Teknologirådets scenarier for det fremtidige danske energisystem Teknologirådets scenarier for det fremtidige danske energisystem Baseret på resultater udarbejdet af projektets Arbejdsgruppe fremlagt af Poul Erik Morthorst, Risø - DTU Teknologirådets scenarier for energisystemet

Læs mere

Vedvarende energi udgør 18 % af det danske energiforbrug. Fossile brændsler udgør stadig langt den største del af energiforbruget

Vedvarende energi udgør 18 % af det danske energiforbrug. Fossile brændsler udgør stadig langt den største del af energiforbruget 3. Energi og effekt I Danmark får vi overvejende energien fra kul, olie og gas samt fra vedvarende energi, hovedsageligt biomasse og vindmøller. Danmarks energiforbrug var i 2008 844 PJ. På trods af mange

Læs mere

Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan 2050. Status 2013

Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan 2050. Status 2013 Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2013 November 2013 Opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 I 2009 udarbejdede IDA en plan over, hvordan Danmark i 2050 kan have reduceret

Læs mere

Fremtidens energi er Smart Energy

Fremtidens energi er Smart Energy Fremtidens energi er Smart Energy Partnerskabet for brint og brændselsceller 3. april 2014 Kim Behnke, Chef for forskning og miljø, Energinet.dk kbe@energinet.dk I januar 2014 dækkede vindkraften 63,3

Læs mere

Nye globale krav til virksomheder

Nye globale krav til virksomheder Nye globale krav til virksomheder og regional udvikling Jan Hylleberg Adm. direktør Vindmølleindustrien Omsætning mere end fordoblet fra 2005 2008 Bn Euro 12 10 8 6 4 2 0 2005 2006 2007 2008 Vindmølleindustriens

Læs mere

Energispareaftalen og EU s energieffektiviseringsdirektiv Nye perspektiver og initiativer

Energispareaftalen og EU s energieffektiviseringsdirektiv Nye perspektiver og initiativer Energispareaftalen og EU s energieffektiviseringsdirektiv Nye perspektiver og initiativer Chefkonsulent Peter Bach MILJØFORUM MIDTJYLLAND Konference Aarhus, 31. oktober 2012 Nye rammebetingelser Energiaftalen

Læs mere

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI UDVIKLER, TÆNKER NYT OG SIKRER EN BÆREDYGTIG FREMTID Vi er aktivt med til at løse den klimamæssige udfordring I alle dele af EWII arbejder vi strategisk og

Læs mere

dansk energiteknologi til USA Potentialet for eksport af Morten Bæk-Sørensen Ambassadesekretær Kongelig Dansk Ambassade Washington, DC

dansk energiteknologi til USA Potentialet for eksport af Morten Bæk-Sørensen Ambassadesekretær Kongelig Dansk Ambassade Washington, DC Potentialet for eksport af dansk energiteknologi til USA Ambassadesekretær Morten Bæk-Sørensen Udviklingen siden første energikrise Kortvarig opblomstring i 80 erne (forskning og udvikling) Prissignalet

Læs mere

Bæredygtige biobrændstoffer Nationalmuseet den 12. september 2012

Bæredygtige biobrændstoffer Nationalmuseet den 12. september 2012 Bæredygtige biobrændstoffer Nationalmuseet den 12. september 2012 Naturgas Fyn 5,9% 25,7% Omsætning 2011: DKK 1,8 mia. 7,9% 16,1% 8,4% 14,2% 8,8% 13% Resultat før skat 2011: DKK 82 mio. Ansatte: 85 Naturgas

Læs mere

Hvorfor energieffektivisering?

Hvorfor energieffektivisering? Hvorfor energieffektivisering? Seminar om energieffektivisering i den 4. december 2010 Klimaudfordringen 70 60 Business as usual 62 Gt 9,2 mia. mennesker Højere levestandard 50 Gt CO2 40 30 Ny og eksisterende

Læs mere

EnergiMidt VE påvirkning af netstabilitet. -Rasmus Refshauge

EnergiMidt VE påvirkning af netstabilitet. -Rasmus Refshauge EnergiMidt VE påvirkning af netstabilitet -Rasmus Refshauge EnergiMidt og fremtidens energi- og kommunikationssamfund EnergiMidt Stiftet 1. januar 2002 som en fusion mellem 3 jyske elselskaber. EnergiMidt

Læs mere

Klima- og Miljøudvalget

Klima- og Miljøudvalget Klima- og Miljøudvalget By, Kultur og Miljø Plan og Udvikling Sagsnr. 208403 Brevid. 1774454 Ref. PKA Dir. tlf. 4631 3548 peterka@roskilde.dk NOTAT: Muligheder for at opfylde klimamål ved vedvarende energianlæg

Læs mere

FRA KLIMAAFTALE TIL GRØN VÆKST

FRA KLIMAAFTALE TIL GRØN VÆKST FRA KLIMAAFTALE TIL GRØN VÆKST BRIAN VAD MATHIESEN bvm@plan.aau.dk Gate 21 s Borgmesterforum 2016 DOLL Visitors Center, København, April 2016 SUSTAINABLE ENERGY PLANNING RESEARCH GROUP AALBORG UNIVERSITY

Læs mere

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER Overblik og helhedsløsninger for private boligejere Dette projekt har modtaget støtte fra EUs Horizon 2020 forsknings og innovations program No 649865 Forfatterne

Læs mere

Trinity Hotel og Konferencecenter, Fredericia, 5. oktober 2011

Trinity Hotel og Konferencecenter, Fredericia, 5. oktober 2011 Temadag om VEgasser og gasnettet Trinity Hotel og Konferencecenter, Fredericia, 5. oktober 2011 Temadag om VE-gasser og gasnettet Trinity Hotel og Konferencecenter, Fredericia, 5. oktober 2011 Resume af

Læs mere

Årlig statusrapport 2015

Årlig statusrapport 2015 Årlig statusrapport 2015 Vattenfall Vindkraft A/S Dokument nr. 18400802 06. september 2016 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 1 2. Præsentation af Vattenfall Vindkraft A/S... 1 3. Miljøpolitik

Læs mere

CO 2. -opgørelse for for Morsø Kommune som virksomhed. Unbearable. Skulptur af Jens Galschiøt opstillet i anledning af Kulturmøde 2016

CO 2. -opgørelse for for Morsø Kommune som virksomhed. Unbearable. Skulptur af Jens Galschiøt opstillet i anledning af Kulturmøde 2016 -opgørelse for 2014-2015 for Morsø Kommune som virksomhed. Unbearable Skulptur af Jens Galschiøt opstillet i anledning af Kulturmøde 2016 Opgørelse af udledning for Morsø Kommune som virksomhed 2 Indledning

Læs mere

Visionsplan for Ærøs energiforsyning

Visionsplan for Ærøs energiforsyning Udkast til Visionsplan for Ærøs energiforsyning Ærø Kommune og Udvalget for Bæredygtig Energi (UBE) ønsker at understøtte en udvikling frem mod 100 % selvforsyning med vedvarende energi på Ærø. Ønsket

Læs mere

Der er masser af plads på land! Men hvordan skaber man accepten? Ifølge Energinet.dk er der 1000 steder i Danmark med plads til 3 5 store vindmøller.

Der er masser af plads på land! Men hvordan skaber man accepten? Ifølge Energinet.dk er der 1000 steder i Danmark med plads til 3 5 store vindmøller. Der er masser af plads på land! Men hvordan skaber man accepten? Ifølge Energinet.dk er der 1000 steder i Danmark med plads til 3 5 store vindmøller. Højspændingsmaster er til gavn for almenvellet. Hvorfor

Læs mere

Brint til transport Planer & rammer 2012-2025

Brint til transport Planer & rammer 2012-2025 Brint til transport Planer & rammer 2012-2025 Oktober 2012 Planlægning af 2015+ markedsintroduktion Globale partnerskaber planlægger udrulning af biler og tankstationer Nordisk erklæring om markedsintroduktion

Læs mere

Videnseminar om Olie og Gas. Ressourcer og Indvinding OLGAS: Status og perspektiver for dansk offshore ved Offshore Center Danmark Mandag, den 20. marts 2006 www.offshorecenter.dk 1 Program 1. Offshore

Læs mere

Desertec forventer at kunne levere en stor del af strømmen til mellemøsten og Nordafrika og 15% af EU s samlede energiforbrug i 2050.

Desertec forventer at kunne levere en stor del af strømmen til mellemøsten og Nordafrika og 15% af EU s samlede energiforbrug i 2050. 6. november 2009 J.nr. Ref. FMA + JEW Side 1/6 Sol i Sahara potentialer. Indledning Fra forskelligt hold forventes det, at energi fra solen i fremtiden vil kunne komme til at spille en væsentlig rolle

Læs mere

REJSEARBEJDERE. DK. Til Klima og Energiminister Lykke Friis og Folketingets Energipolitiske Udvalg.

REJSEARBEJDERE. DK. Til Klima og Energiminister Lykke Friis og Folketingets Energipolitiske Udvalg. Det Energipolitiske Udvalg 2010-11 EPU alm. del Bilag 218 Offentligt REJSEARBEJDERE. DK 6. april 2011. Til Klima og Energiminister Lykke Friis og Folketingets Energipolitiske Udvalg. Bemærkninger og spørgsmål

Læs mere

Vækst i energieffektivisering og smartgrid skaber mulighed for milliardeksport

Vækst i energieffektivisering og smartgrid skaber mulighed for milliardeksport Indblik Vækst i energieffektivisering og smartgrid skaber mulighed for milliardeksport Danmark har væsentlige styrker inden for energieffektivisering, der kan resultere i både mere eksport og jobskabelse.

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 24 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 24 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 24 Offentligt FAKTAARK OM ENERGIBESPARELSER NOTAT 22. oktober 2015 LOJ 1. Baggrund Net- og distributionsselskaber inden for fjernvarme, el,

Læs mere

Alternativ Energi 2009. invester i fremtidens energi

Alternativ Energi 2009. invester i fremtidens energi Alternativ Energi 2009 invester i fremtidens energi Alternativ Energi Foto udlånt af Vestas Wind Systems A/S Alternativ energi har længe været et område i vækst, og der er stor opmærksomhed rettet mod

Læs mere

CO2 og VE mål for EU og Danmark. Afdelingschef Susanne Juhl, Klima- og Energiministeriet

CO2 og VE mål for EU og Danmark. Afdelingschef Susanne Juhl, Klima- og Energiministeriet CO2 og VE mål for EU og Danmark Afdelingschef Susanne Juhl, Klima- og Energiministeriet Disposition 1. EU: Klima- og energipakken 2. Danmark: Energiaftalen af 21.02.2008 3. Opfølgninger herpå EU s klima-

Læs mere

Introduktion til politisk workshop - Fredericia Kommune Jørgen Lindgaard Olesen

Introduktion til politisk workshop - Fredericia Kommune Jørgen Lindgaard Olesen Introduktion til politisk workshop - Fredericia Kommune Jørgen Lindgaard Olesen 1 VE% Andel vedvarende energi (uden Shell) 12,0 10,0 10,7 9,5 8,0 6,0 6,2 6,7 6,8 VE%EU 4,0 2,0-2006 2008 2009 2011 2013

Læs mere

Energivision 2030 - hvad koster det? Et overslag over prisen på udfasning af fossil energi indtil 2030

Energivision 2030 - hvad koster det? Et overslag over prisen på udfasning af fossil energi indtil 2030 Energivision 2030 - hvad koster det? Et overslag over prisen på udfasning af fossil energi indtil 2030 Af Gunnar Boye Olesen, Vedvarende Energi og International Network for Sustainable Energy - Europe

Læs mere

Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan Status 2012

Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan Status 2012 Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2012 November 2012 Opfølgning på IDAs klimaplan I 2009 udarbejdede IDA en plan over, hvordan Danmark i 2050 kan have reduceret sin

Læs mere

Fremtidens danske energisystem

Fremtidens danske energisystem Fremtidens danske energisystem v. Helge Ørsted Pedersen Ea Energianalyse 25. november 2006 Ea Energianalyse a/s 1 Spotmarkedspriser på råolie $ pr. tønde 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1970 '72 '74 '76 '78

Læs mere

Selskabsmeddelelse 29/2007. Silkeborg, den 19. november 2007

Selskabsmeddelelse 29/2007. Silkeborg, den 19. november 2007 Selskabsmeddelelse 29/2007 Silkeborg, den 19. november 2007 Bestyrelsen i ITH Industri Invest A/S har i dag indgået en aftale om erhvervelse af DKA Renewable Energy A/S samt 19,4 % af aktierne i det børsnoterede

Læs mere

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Dorthe Vinther, Planlægningschef Energinet.dk 1 Indhold 1. Fremtidens energisystem rammebetingelser og karakteristika 2.

Læs mere

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser?

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Konkurrencedygtig Hvordan sikrer vi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Uden ville europæerne ikke kende til den velstand, mange nyder i dag. Energi er en forudsætning

Læs mere

Katalog over virkemidler

Katalog over virkemidler der kan nedbringe forbruget af importerede fossile brændsler Indhold Kortsigtede virkemidler... 2 Byggeri... 2 H1. Reduktion af indetemperatur om vinteren... 2 H2. Energitjek, energibesparelser og udskiftning

Læs mere

Nybygget 900 kwp PV projekt i Zeitz, K/S Solpark Zeitz II, Tyskland - tilslutning december 2013 Fremragende kombination af afkast, forudsigelighed,

Nybygget 900 kwp PV projekt i Zeitz, K/S Solpark Zeitz II, Tyskland - tilslutning december 2013 Fremragende kombination af afkast, forudsigelighed, Nybygget 900 kwp PV projekt i Zeitz, K/S Solpark Zeitz II, Tyskland - tilslutning december 2013 Fremragende kombination af afkast, forudsigelighed, skattefordele og upside Solanlægget bliver bygget i 2013

Læs mere

Vindmøller i Danmark. Møde i Darum 25 februar 2015. Niels-Erik Clausen DTU Wind Energy

Vindmøller i Danmark. Møde i Darum 25 februar 2015. Niels-Erik Clausen DTU Wind Energy Vindmøller i Danmark Møde i Darum 25 februar 2015 Niels-Erik Clausen DTU Wind Energy Introduktion af Niels-Erik Født Sydfalster Uddannelse civilingeniør (DTU) PhD (DTU) soldrevne køleanlæg Arbejdet 15

Læs mere

Notatark. Udkast. Handleplan for Borgmesterpagten

Notatark. Udkast. Handleplan for Borgmesterpagten Notatark Sagsnr. 01.05.12-G00-4-12 Sagsbehandler Niels Rauff Udkast 26.5.2015 Handleplan for Borgmesterpagten Det er Hedensted Kommunes overordnede mål, at blive tilnærmelsesvis CO 2 -neutral. På den baggrund

Læs mere

Anvendelse af oprindelsesgarantier. Notat fra Det Økologiske Råd

Anvendelse af oprindelsesgarantier. Notat fra Det Økologiske Råd Anvendelse af oprindelsesgarantier Notat fra Det Økologiske Råd Resumé Oprindelsesgarantier er jf. direktiv om vedvarende energi beviser på, at den elproduktion som ligger til grund for garantien, er produceret

Læs mere

Energforsyning koncepter & definitioner

Energforsyning koncepter & definitioner Energforsyning koncepter & definitioner Energi og kraft Energi er evnen til at udføre et arbejde eller opvarme et stof. Energienhed: Kalorie (Cal), Joule (J), megajoule (MJ), kilowatttime (kwh), ton olieækvivalenter

Læs mere

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Mange danske parcelhusejere har i den senere tid fået øjnene op for, at investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) kan være en skattemæssigt

Læs mere

Erhvervspotentialer i energibranchen

Erhvervspotentialer i energibranchen Energitopmøde 2012 28. jun. 12 Erhvervspotentialer i energibranchen Hans Peter Branchedirektør Dagsorden Intro til DI Energibranchen Vi har en stærk energisektor Muligheder i grøn omstilling Udnyttelse

Læs mere

Thomas Kastrup-Larsen Rådmand Sundhed og Bæredygtig Udvikling

Thomas Kastrup-Larsen Rådmand Sundhed og Bæredygtig Udvikling Thomas Kastrup-Larsen Rådmand 1 2 3 4 5 6 Målsætning: Aalborg Kommune fri af fossile brændsler senest i 2050. Bernd Müller, AAU-2011 7 Energibesparelser Mål: 40 50 % reduktion af energiforbruget frem mod

Læs mere

Dansk teknologi Hvad kan sælges på de globale markeder? Af Anders Heine Jensen, administrerende direktør, BWSC A/S

Dansk teknologi Hvad kan sælges på de globale markeder? Af Anders Heine Jensen, administrerende direktør, BWSC A/S Dansk teknologi Hvad kan sælges på de globale markeder? Af Anders Heine Jensen, administrerende direktør, BWSC A/S DI Bioenergis årsdag, 30. oktober 2013 BWSC er en erfaren global kraftværksspecialist.

Læs mere

Energibehov og energiomstillingen frem mod v/vagn Holk Lauridsen Videncenter for Energibesparelser i bygninger

Energibehov og energiomstillingen frem mod v/vagn Holk Lauridsen Videncenter for Energibesparelser i bygninger Energibehov og energiomstillingen frem mod 2050 v/vagn Holk Lauridsen Videncenter for Energibesparelser i bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger Emner Historik Energiforsyninger og bygninger

Læs mere

Varmepumper i et energipolitisk perspektiv. Troels Hartung Energistyrelsen trh@ens.dk

Varmepumper i et energipolitisk perspektiv. Troels Hartung Energistyrelsen trh@ens.dk Varmepumper i et energipolitisk perspektiv Troels Hartung Energistyrelsen trh@ens.dk Dagsorden: Den energipolitiske aftale 2012 Stop for installation af olie- og naturgasfyr Den energipolitiske aftale

Læs mere

Fremtidens elnet i Europa - samspillet mellem elsystemer og muligheden for afsætning af vindmøllestrøm

Fremtidens elnet i Europa - samspillet mellem elsystemer og muligheden for afsætning af vindmøllestrøm Fremtidens elnet i Europa - samspillet mellem elsystemer og muligheden for afsætning af vindmøllestrøm Dorthe Vinther, Udviklingsdirektør, Energinet.dk Temadag: Ejerskab af vindmøller i udlandet 15. november

Læs mere

Hovedpunkter fra konference om solelparker i Danmark

Hovedpunkter fra konference om solelparker i Danmark Hovedpunkter fra konference om solelparker i Danmark VE NET SOL, konference: Solelparker i Danmark VE NET SOL som er en gruppe under Forsknings og Innovationsstyrelsens Innovationsnetværk VE NET SOL, har

Læs mere

2014 monitoreringsrapport

2014 monitoreringsrapport 2014 monitoreringsrapport Sønderborg-områdets samlede udvikling i energiforbrug og CO2-udledning for perioden 2007-2014 1. Konklusion & forudsætninger I 2014 er Sønderborg-områdets CO 2-udledningen reduceret

Læs mere

Biogas som forretning for et naturgasselskab Foreningen for Danske Biogasanlæg 10. december 2012. Administrerende Direktør Bjarke Pålsson

Biogas som forretning for et naturgasselskab Foreningen for Danske Biogasanlæg 10. december 2012. Administrerende Direktør Bjarke Pålsson Biogas som forretning for et naturgasselskab Foreningen for Danske Biogasanlæg 10. december 2012 Administrerende Direktør Bjarke Pålsson Naturgas Fyn 5,9% 7,9% 25,7% 16,1% 8,4% 14,2% 8,8% 13% Naturgas

Læs mere

Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark

Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark x Hvem er vi? indkøber varme hos DONG/Studstrupværket Forbrændingsanlægget i Lisbjerg RenoSyd i Skanderborg Skanderborg Fjernvarme Overskudsvarme leverer varme

Læs mere