FREMTIDENS ENERGI En dansk-fransk samarbejdskonference

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FREMTIDENS ENERGI En dansk-fransk samarbejdskonference"

Transkript

1 Date opdateret File No. 304 Our ref. Ann Bouisset Case No. Markedsinformation DET FRANSKE ENERGI MARKED Branchefremstød for virksomheder i den danske energisektor FREMTIDENS ENERGI En dansk-fransk samarbejdskonference April 2008 PARIS

2 1. Baggrund for TCD Frankrigs energifremstød: FREMTIDENS ENERGI Der er fokus på klima og energi over hele verden, men meget få markeder i verden har et så stort potentiale indenfor energi og bæredygtig udvikling som Frankrig og en så kraftig ekspansion. Dette resultat fra vore analyser (i UM) er understøttet af diverse uafhængige kilder. For eksempel nævner Ernst & Young* 1, i deres seneste analyse fra Q3 2007, at Frankrig nu ligger helt i toppen på listen over de lande i verden der har det største markedspotentiale inden for vedvarende energi. TCD har igennem de sidste 3 måneder kontaktet danske firmaer samt oplyst dem om de meget store muligheder på det franske marked, og har fundet stor interesse fra danske firmaers side om at deltage i et salgsfremstød i Frankrig. TCD har ligeledes været i kontakt med franske firmaer og organisationer som ligeledes har udtrykt stor interesse for en sådan konference og matchmaking event. Markedsudvikling: Det franske efterspørgselsboom eller grønne revolution, skal ses ud fra en klar og målrettet beslutning fra den nye franske regerings side med hensyn til top prioriteringen af energi, miljø og klima. Sarkozy har meddelt at Frankrig vil sætte klima og energi i højsædet under Frankrigs formandskab for EU i 2008, og at Frankrig ønsker at sætte et strålende eksempel. Frankrig får 78 % af sit elektricitetsforbrug fra atomkraft, og har derfor et forholdsvis lille udslip af CO2. Vedvarende energi har derfor ikke traditionelt været en topprioritet i Frankrig. Det er det nu! Den Franske regering har nu vedtaget at 23 % af alt energi skal komme fra vedvarende energi i I øjeblikket udgør vedvarende energi blot 7 %. Alle sejl er derfor sat ind for at opfylde målsætningerne i den franske klimaplan. Helt konkret har dette udmøntet sig i en meget lang række nye love, regler og tilskudsordninger, som har til formål at presse udviklingen igennem. Dette har medført det der hernede kaldes den grønne revolution. Regeringens vilje til fra starten i maj 2007, at foretage en koordineret og stærk indsats på området, kan bl.a. ses i sammenlægningen af 4 ministerier til et stort superministerium MEDAD 2 (miljø, bæredygtig udvikling, energi og transport). Dette har til formål at reducere bureaukrati, nedsætte beslutningstiden og fremme tværgående projekter, - i særdeleshed i forbindelse med bæredygtig udvikling og regional planlægning. 1 Ernst & Young : Energy Country Attractiveness Indices, Q Ministère de l écologie du Développement et aménagement durable.

3 Faktorer der spiller en stor rolle for den eksplosive udvikling på det franske energi marked: Regeringens / EU målsætningen for Frankrig fastlægger at 23% Frankrigs energi skal komme fra vedvarende energi. La Grenelle de l Environnement i oktober Dette megamøde om klima, energi og bæredygtig udvikling førte til regeringens beslutning om 3x20 målene for Dette fastlægger at mindst 20% energi skal komme fra vedvarende energikilder, der skal ske en 20% besparelse i energiforbruget inden 2020 og drivhusgasudslippet skal reduceres med med 20% inden Dette vil blive udmøntet i nye lovforslag i starten af Stigning i afregningspriser for elektriciteten fra både nettilsluttede solcelleanlæg, vindenergi, biomasse og metan anlæg har ligeledes gjort det mere attraktivt at investere i vedvarende energikilder. Ved at lægge vindmølleparker i de for nylig definerede ZDE områder (juli 2007) er der garanteret tilslutning til el-nettet samt ret attraktive afregningspriser 15 år frem. Der er i øjeblikket forhandlinger om hvorledes dette kan indføres offshore. Lettelse af godkendelsesprocedurerne for installation af energiprojekter: Det har traditionelt været svært at få godkendt større projekter i Frankrig, - den gennemsnitlige godkendelsestid for vindmølleparker har traditionelt været 4 år. Dette forventes nu nedsat til 6-8 måneder. Skattefradrag for op til 50% ved installation af vedvarende energikilder / energibesparende produkter. Effekten af indførslen af de hvide certifikater i 2006 sætter nu sine meget tydelige spor på efterspørgslen. De store energiselskaber (EDF, Suez-Gaz de France, Total ) bruger millioner på kampagner for at informere deres kunder om mulighederne for at bruge vedvarende energi og indføre energibesparende installationer. De går så langt som til at sende installatører ud, anbefale produkter, yde installationsvejledning samt yde finansiering og støtte ordninger. Nybyggeri: Den nye, og meget stammere lovgivning for bygningers energiforbrug RT2005 trådte i kraft i september Denne lov indfører en meget hård stramning af byggereglerne, og giver klare retningslinier for alt lige fra isolation og vinduer til installation af kedler, solvarmeanlæg m.v. Det skal her bemærkes at vedvarende energikilder gives en meget stor vægtning i beregningsformlen, hvilket har medført at solceller, varmepumper, energieffektive kedler m.v. i stigende grad inkorporeres i byggeriet. Alt byggeri skal i 2010 opfylde reglerne for THPE (Trés Haut Performance Energetique, kwh/ m². /år), og i 2012 skal 33 % af alt byggeri være enten BBC (Bâtiment Basse Consommation, lavenergihuse- 50 kwh/m2/år), energi-passive eller energi-positive. Der er desuden blevet indført flere nye energilabels, bl.a. for bygningers og produkters energi forbrug, effektivitet af varmeanlæg (grøn flamme) m.v.

4 Renovering af eksisterende boligpark: Under det store klima og energi møde i oktober ( La Grenelle de l Environnement ) blev det vedtaget at stramme reglerne endnu mere både for nybyggeri samt for den nuværende boligpark. Der vil komme en ny lov i begyndelsen af 2008 der vil forpligte ejere af boliger til at renovere deres huse, for at opfylde de nye krav. Husene i Frankrig forbruger i øjeblikket i gennemsnit 400kWh/m². Det forventes at det nye krav vil svare til den label der hedder lavenergi huse med et energiforbrug på 80 kwh/ m². Dette vil medføre et endnu større boom inden for alle områder: varme installationer, klimaanlæg, ventilation, isolation, vinduer mv. Markedsværdien af denne markedsåbning estimeres af byggeindustrien 3 til at være på 600 milliarder euros over de næste 40 år. Regeringen påvirker denne udvikling gennem billige lån, samt tilskud og skattefradrag. Offentligt byggeri: Under det store klima, energi og miljø møde (Grenelle de l environnement) besluttede regeringen desuden at de vil sætte et eksempel og renovere alle de offentlige bygninger således at de opfylder normen for lavt energi forbrug (80kWh/m² for ældre byggeri, 50 kwh/m² for nybyggeri). Regionale og nationale støtteprogrammer og initiativer: En meget lang række egnsudviklings og byplanlægnings projekter er sat i gang og endnu flere forventes. Dette har medført en meget stor aktivitet indenfor byggeri af lavenergi huse/bygninger, integration af fjernvarme i byplanlægningsprojekter, integration af vedvarende energikilder. Disse programmer er ofte støttet gennem ADEME eller CRE. Den franske stat har desuden udbudt licitationer indenfor flere områder såsom 2 runder af licitationer for biomasseanlæg (2 x 300MW), vindmølleparker, energirigtige huse mv. Eksplosiv stigning i efterspørgslen: Dette har medført en eksplosiv efterspørgsel efter produkter og service ydelser indenfor alle områder der har relation til vedvarende energi, bæredygtig udvikling samt reduktion af energiforbrug i Frankrig. Man kan få et indtryk af markedets størrelse ved at betragte forskellene mellem det der er installeret og det der skal være installeret i 2020 indenfor vedvarende energi. Regeringen har desuden udtalt at den ønsker målene opfyldt inden 2020 Tabel 1: Oversigt over vedvarende energi i Frankrig frem til 2020: 3 L Usine nouvelle 1 novembre /Capeb, page 82

5 Energiform: Træ (Privat opvarmning af boliger) Træ og affald (kommuner, kollektive installationer/offentl igt byggeri/) Situation ,5 Mtoe (5,6 millioner af installationer af fyr I brug) 7,2 Mtoe 1,5 Mtoe 7,8 Mtoe Mål 2020 iflg. SER 11 millioner af højeffektive fyr Mange tusinde kollektive anlæg Millioner ton olie ækvivalent: (Mtoe) - 0,3 Mtoe (idet det er højeffektive fyr + 6,3 Mtoe Vandkraft MW MW 6,5 Mtep + 0,9 Mtep Biofuels 0,5 Mtoe 4,5 Mtoe Vindkraft Photovoltaic (nettilsluttede solceller) Biomasse og affald (produktion af elektricitet) Solvarme Varme/køle pumper Vindenergi: og 2000 (2 000 Vindturbiner) MW (ca vind turbiner) 3,5 millioner hectar af colza + 4 Mtoe 4,7 Mtoe + 4 Mtoe 30 MW MW 0,5 Mtoe + 0,5 Mtoe 0,24 Mtoe (0,12 biomass and 0,12 waste) to huse MW 1,2 Mtoe 0,96 Mtoe 6 millioner huse + 4 Mtoe Frankrig har i øjeblikket ca. 2700vMW vindkapacitet installeret. Denne kapacitet skal stige til vMW i Dette svarer til ca vindturbiner og en vækst på 1250 %. I regeringens langtidsplan fra 2007 (PPP) er målsætningen vMW i 2010 og 18000vMW i 2015, hvilket SER 4 mener er for optimistisk pga. Den korte tidshorisont og kapacitetsproblemer (se figur 1). Til gengæld mener SER at målet på 25000MW i 2020 vil være realistisk. Fig. 1 Udviklingen i installeret vindkraft i Frankrig MW Regeringens langtidplan (PPP) MW iflg. SER SER : Syndicat des energies renouvelables, Branche organisation for vedvarende energi i Frankrig

6 I 2006 og 2007 blev der indført en stigning i afregningspriserne, der nu med 0,82 euro/kwh for onshore vindmøller og 1,3 euro/kwh for offshore vindmøller (med garanterede priser over 15 år), gør denne type investeringer mere attraktive i Frankrig. Herudover er der blevet udstedet flere tilladelser, og der er blevet indført ZDE zoner (dvs. forhåndsgodkendelse af bestemte zoner). Der lægges op til at godkendelsestiden skal ned på 6-8 måneders. Installationen af flere vindmølleparker i Frankrig er absolut nødvendigt for at den franske regering kan opfylde målet om at 23 % af energien skal stamme fra vedvarende energikilder i Primo 2008 forventes gennemført yderligere ændringer der vil lette godkendelsesprocedurerne, nye regler for tilkobling til elnettet, samt evt. afregningspriserne for yderligere at stimulere udviklingen inden for dette område. Franske aktører inden for vindenergi: De store franske energifirmaer investerer i øjeblikket kraftigt i vindmølleparker både i Frankrig og i udlandet. Her nævnes nogle få eksempler: EDF har bebudet at de vil bruge 20 % af deres indtægt på investeringer i vedvarende energi. EDF er Europas største elselskab med en markedsværdi på 124 milliarder euros og havde i 2006 et resultat på 3242 million euro. EDF fokuserer meget på vindenergi for at supplere elforsyningen op i tilfælde af spidsbelastning. De har netop i januar 2008 meddelt at de, - gennem deres selskab EDF Énergies Nouvelles, vil investere 266 millioner euro i 6 vindmølleparker på 197 MW i 2008, og har desuden meddelt at de vil accelerere investeringerne på i alt 6 milliarder euro i non-nuclear energikilder mellem 2008 og Det franske firma AREVA (verdens førende leverandør af kernekraft), investerer kraftigt i vedvarende energikilder. Efter forgæves at have forsøgt at købe den danske vindmølle producent BONUS (nu del af SIEMENS), og dernæst tyske vindmøllefirma RE-POWER (nu ejet af SUZLON, men med 29 % ejet af AREVA) købte AREVA i oktober 2007 det tyske vindmøllefirma Multibrid der er specialiseret i 5MW offshore vindmøller. De har netop i januar 2008 underskrevet en kontrakt på 500 millioner euros for 80 x 5 MW vindmøller med PROKON NORD/TRIANEL i Tyskland, til den store off-shore vindmøllepark Borkum West II. Franske TOTAL, verdens 4 største olieselskab, investerer ligeledes kraftigt i vedvarende energi og i vindmøller. TOTAL har bl.a. opnået tilladelse for konstruktionen af en vindmøllepark på 90 MW i Aveyron i Sydfrankrig gennem et jointventure Eoliennes de Mounès med tyske RWE, og er desuden sammen med SHELL operatør på flere offshore vindmølle parker, bl.a. i Belgien. SUEZ-GAZ de FRANCE har ligeledes været meget aktiv på det sidste. De har gennem deres selskab Elektrabel-SUEZ købt vindmølleparker i Portugal på ca. 214 MW fra GAMESA i 2007 og har nu en samlet kapacitet på 690 MW. Elektrabel-Suez har desuden offshore vindmølleparker i Belgien. Herudover har SUEZ i november 2007 opkøbt det franske COMPANIE DU VENT, der har ca. 148 MW installeret kapacitet i Frankrig. COMPANIE DU VENT har efter sigende et af de største pipelines af vindenergiprojekter i Frankrig med 6500 MW i planlægnings eller udviklingsfasen. Målet er at

7 opnå en produktions kapacitet i Frankrig på 2000 MW/en markedsandel på 15 % i Et stort antal af udenlandske investorer og firmaer indenfor vindmøllebranchen går ligeledes aggressivt ind på det franske vindmøllemarked i øjeblikket. Det store markedspotentiale, - der skal bygges MW i de næste 12 år, kombineret med en garanteret høj indtjening (iflg. CRE, Commission de régulation de l énergie), samt den politiske situation, medfører at det franske vindmøllemarked er blevet et af de mest attraktive i verden. Eksempler: EOLE RES, ejet af det Britiske selskab RES GROUP, investerer kraftigt i Frankrig og har 94 MW installeret, 78 MW under konstruktion, 162 MW godtaget og ca. 1500MW i deres pipeline i Frankrig. ENERTRAG, datterselskab af det tyske selskab PROKON Nord, har 30 MW installeret, 40 mw under konstruktion og ca. 140MW i deres pipeline. POWEO fra Østrig, har i de sidste par år investeret kraftigt i det franske marked indenfor vedvarende energi. De er ligeledes meget aktive indenfor vindenergi, har 38 MW installeret of 2 nye projekter på 500 MW i deres pipeline. ENEL, det Italienske el-selskab er ligeledes aktiv på det franske marked igennem deres 100% ejede selskab ENEL ERELIS. De har i øjeblikket 16 MW under konstruktion, 115MW autoriserede, og MW i deres pipeline. GAMESA har 3 parker installeret på i alt 32 MW. De har herudover opnået tilladelser til installation af 200 MW i Photovoltaic - Solenergi (nettilsluttede solceller): Frankrig producerede i 2007 ca MW fra solceller 5 (dette tager kun hensyn til nettilsluttede solcelleanlæg). Der planlægges en stigning til 6970 MW inden Inden udgangen af 2010 skal der installeres 1 mio. m² solfangere. Den nye lovgivning for afregningspriser der steg fra 15c til 30c pr. kwh, og til 55 c pr kwh dersom cellerne er integreret i bygningen, skattefradrag på 50%, støtte ordninger administreret af ADEME samt den nye lovgivning mht. byggeri RT2005 vil forsat stimulere efterspørgslen inden for dette segment. Det forventes fra fransk side at produktionen af elektricitet fra solceller vil være økonomisk rentabelt uden tilskud i 2015, pga. den stærke teknologiske udvikling på området. Indtil da er det dog regeringens samt de store virksomheders politik at satse meget på denne energiform, og fremme udviklingen på området igennem støtteprogrammer. 5 Jean Louis Bal, Directeur des énergies renouvelables à l ADEME

8 Figur 2: Udviklingen i Solenergi (nettilsluttede solceller) Solenergi i MW Franske Aktører: Frankrig har i modsætning til Tyskland ikke nogen særlig stor produktion af solceller eller solpaneler. Kun få firmaer, bl.a. PHOTOWAT fabrikerer celler og paneler, og TENESOL (ejet af EDF og TOTAL) producerer paneler ud fra celler opkøbt i udlandet. Ifølge David Corchia (CEO EDF ENERGIES NOUVELLES) vil EDF investere massivt i udviklingen af solenergi, og søger i øjeblikket firmaer indenfor solindustrien der er interesseret i partnerskab med EDF (det kan være enten som hovedinvestor eller minoritetsinvestor). EDF s investering i området vil sandsynligvis blive på flere hundrede millioner euros inden for en meget kort tidshorisont. EDF forventer bl.a. at finde flere partnere indenfor tynde belægninger i løbet af De vil også i 2008 revidere deres mål mht. hvor meget solenergikapacitet de skal installere i de kommende år. Solvarmeanlæg: Efterspørgslen efter denne type anlæg eksploderer i øjeblikket, båret frem af ny lovgivning bl.a. det nye byggereglement RT2005, hvori der i beregningen af husenes energiforbrug gives en stor vægt til denne slags anlæg, når husenes energieffektivitet beregnes. Hertil kommer støtteordninger fra ADEME, skattelettelser (op til 50%) samt lavere momssatser på denne slags installationer. Indførslen af de hvide certifikater har især været med til at påvirke efterspørgslen meget inden for dette område. De store energifirmaer såsom EDF og Suez-Gaz de FRANCE har i stor stil lanceret informations kampagner for at deres kunder skal installere denne slags produkter, samt yder diverse tilskud og billige lån til denne slags installationer. Efterspørgslen efter solpaneler stiger i øjeblikket med % per år, i 2006 blev der f.eks. installeret kvadratmeter solfangere.

9 Figur 3: Udvikling i solvarme Antal huse med thermiske solvarmeanlæg Varmepumper og Geothermiske anlæg Markedet for varmepumper og geothermiske anlæg er også i stærk fremgang, bl.a hjulpet af en ny lovgivning der tillader et skattefradrag på 50% hvis den årlige effektivitetskoefficent er over 3,3. I 2006 var der installeret geothermiske varmepumper, hvilket var en stigning på 25% i forhold til Der forventes en kraftig stigning i brugen af geothermisk energi og varme pumper pga. af de mange nye regler og tilskudsordninger. Fra 2006 til 2011 forventes der en stigning i antallet af boliger der gør brug af varmepumper fra i 2006 til boliger i 2011 og boliger i Der er således et meget interessant marked i Frankrig for denne type produkter. Figur 4: Udviklingen i antallet af boliger der har installeret varme/køle pumper Antal af franske boliger med varmepumper 6 Statistisk markedsinformation er hentet fra SER s rapport Grenelle de l Environnement Okt.2007.

10 Vandkraft: Vandkraft udgør 95% af elektricitetsproduktionen der kommer fra vedvarende energi i Frankrig. Der er stadigt et potentiale for mindre anlæg, men bortset fra et anlæg på Korsika forventes der ikke at blive nogle større projekter i Frankrig i nær fremtid. Det forventes at denne energiform kan stige fra MW aktuelt i brug til MW i Der er desuden stor interesse for at udvikle nye typer af fiskevenlige turbiner, og for at få fornyet allerede eksisterende anlæg. Dette skal bl.a ses i lyset af den nye lov om vand som bestemmer udviklingen frem til Herudover diskuteres mulighederne for at udnytte tidevand og bølgekraft, - Frankrig har på dette område traditionelt været pionerer, bl.a. pga. det kraftige tidevand i Vestfrankrig, samt de store franske kystarealer. Biomasse og Biogas Biomasse bliver betragtet som en meget vigtig del af det fremtidige franske energimix. Frankrig har det største potentiale i Europa for denne energiform, - der tillader at opmagasinere brændstoffet, og det er desduen et område der kan skaffe mange nye arbejdspladser i Frankrig. Regeringens Plan d Action Biomasse kører videre. Vigtige hovedpunkter i planen er dels den fordobling der skete af tilbagekøbsprisen på biogas (op til 0,14 /kwh 7 ) og dels diverse skattefordele gældende for træfyring og metanisering af affald (både i levnedsmiddelindustrien og i landbruget). Dette skaber tilsammen et solidt grundlag for udvikling af biogasanlæg i Frankrig. Foreningen for biogas Club Biogaz skønner således, at der på dette grundlag vil blive bygget 1600 gårdanlæg med en produktion på 250 MWe i perioden frem til Der har for nylig været udbudt 2 licitationer for Biomasseanlæg på hver i alt 300 MW kapacitet. Regeringen forventes at forstærke lovgivningen inden for dette område i 2008, for at opnå de fastsatte mål for biomasse i I begyndelsen af 2008 er der udbudt en række licitationer, især i vest Frankrig for større biomasseanlæg samt biogasanlæg. Det drejer sig her især om anlæg der kan udnytte affaldsmaterialet fra svineproduktionen og andet landbrugsaffald. Energi fra Biomasse og affald var i 2006 på 0,24 Millioner tons olieækvivalent (heraf halvdelen fordelt på biomasse og den anden halvdel på affald). Målsætningen for 2020 er at opnå en produktion på 2300 MW / 1,2 MTep (Millioner tons af olieækvivalent). Der er således ligeledes et yderst attraktivt marked i Frankrig for danske firmaer specialiseret i biomasse/gas teknologi, samt underleverandører af kedler, turbiner mv. 7

11 Figur 5 : Udvikling i biomasse og affaldsanlæg: TWh: biomasse+affald Store franske aktører indenfor Biomasse Biogas: De fleste store energi firmaer i Frankrig investerer meget intensivt i Biomasse samt Biogas anlæg. Det drejer sig især om EDF, SUEZ, GAZ DE FRANCE, ELYO, TOTAL, AREVA, VEOLIA der enten direkte eller indirekte gennem jointventures og datterselskaber investerer i denne teknologi, både i Frankrig, men også i mange andre lande hvor disse store franske firmaer har energi interesser. Det er utroligt vigtigt at danske firmaer indenfor biomasse og biogas sektoren interesserer sig mere for det kæmpe markedspotentiale der er i Frankrig, samt for at skabe alliancer med de store franske aktører indenfor dette område. Ifølge ATEE samt flere investorer indenfor sektoren er danske firmaer meget lidt synlige på det franske marked, hvor det især er tyske firmaer der er meget aktive på området. Hydrogen teknologi / brændselsceller Flere franske firmaer, bl.a. TOTAL og AIR LIQUIDE. investerer massivt i Hydrogen teknologi, og er meget aktive samt med i mange store Europæiske Hydrogen initiativer, TOTAL er en af de større franske aktører på området. De financierer flere europæiske programmer bl.a. indenfor PEMFC samt SOFC, både for køretøjer samt for stationært brug. De investerer desuden i infrastruktur og forsyning af Hydrogen til brug for køretøjer. Total nævner ofte at de er meget interesserede i at indgå partnerskaber med andre europæiske specialister på området. Det kunne eventuelt være en interessant mulighed for de danske virksomheder i denne sektor at indgå samarbejde med disse franske firmaer. Mere information kan findes i firmabeskrivelserne i slutningen af denne rapport.

12 Eldistribution, opkobling af alternative energikilder, kontrol og måleudstyr og programmer: Den franske regering har indset, at for at kunne drage fordel af det fremtidige energimix i Frankrig står de overfor en række udfordringer omkring integrationen af de nye energikilder. Danmark og Tyskland er igennem det sidste år blevet nævnt som gode eksempler på lande der har formået at håndtere dette problem. Dette kunne derfor også være et interessant markedssegment for danske firmaer. Effektivisering, energibesparelse, mindskning af drivhusgas i olie/gas/kul/træ fyrede anlæg og centraler: Der er stor fokus på forbedring af eksisterende anlæg, med henblik på bedre energi udnyttelse og mindre forurening, samt på at nye anlæg skal opfylde de nye og strengere regler. EDF har store investeringer både i Frankrig men især i UK (hvor de i øjeblikket bygger flere centraler), samt i Polen, Tyskland og Ungarn indenfor kul/træ/olie/gas fyrede anlæg. EDF har under møder med Ambassaden nævnt at de bl.a. er interesserede i produkter og metoder der nedbringer NOx og CO2 udslip, metoder til at øge effektiviteten både af eksisterende og nye anlæg, samt anlæg der effektivt kan udnytte forskellige typer af brændsel. Som det kan ses af tabel 1 er der ligeledes store muligheder for danske fabrikanter af individuelle anlæg, idet der inden 2020 skal installeres 11 millioner højeffektive individuelle brændselsanlæg. Nogle af de store franske aktører: 2007 har været et meget aktivt år inden for den franske energi branche. De store franske virksomheder er i fuld gang med at restrukturere, og investerer i stor stil i vedvarende energi kilder. Denne tendens forsætter i høj grad i Nogle få eksempler på denne udvikling: EDF (Electricité de France) - EDF Europas største elselskab, med en markedsværdi på 124 milliarder euros, blev fuldt privatiseret i Juli , og EDF Energies Nouvelles (EEN) den vedvarende energiarm af EDF blev introduceret på den franske børs. Dette firma er dog stadigt i høj grad kontrolleret af EDF. EDF investerer meget store summer i vedvarende energi, og har i 2007 meddelt at de vil bruge 20% af deres resultat til at investere i vedvarende energi og bæredygtig udvikling. (Netto resultat 2006: 3242 million euro). 8 EDF is privatized but with regulation concerning prices.

13 - De har startet 2008 ud med at meddele at de vil accelerere investeringerne i anlæg der kan sættes ind på spidsbelastnings tidspunket (atomkraftværker kan ikke uden videre slås til og fra). De vil fra nu frem til 2010 investere 26 milliarder euro i diverse anlæg (biomass, olie, gas, vedvarende energi) alene i Frankrig. Dette skulle svare til en forøgelse af deres produktions kapacitet på MW. - Tilsvarende har EDF meddelt at deres datterselskab EDF Energies Nouvelles vil investere 266 millioner euros i 6 vindmølleparker. - EDF s direktør David Corchia har netop den 30 januar 2008 meddelt at de vil investere i stor stil i Solvarme / Photovoltaic. De søger partnere, leverandører og virksomheder der er interesseret i samarbejde og nævner at EDF er villig til at investere i produktionsfaciliteter i Frankrig. De forventer at investere flere hundrede millioner euro i solkraft i de næste par år. EDF er allerede partner i de 2 virksomheder PHOTON Power Technologies og TENESOL. - EDF har desuden, -i lighed med POWEO introduceret grønne elektricitets abonnementer I Frankrig. - EDF er meget aktiv på andre markeder i Europa.: - I Tyskland ejer de allerede 45% af det tyske elselskab EnBW, og har i januar 2008 vist interesse for at opkøbe det tyske selskab RWE. President Sarkozy har i denne forbindelse spurgt den tyske Kansler Angela Merkel om dette ville være et problem. - EDF er desuden, ifølge den franske presse, ved at undersøge muligheden for at opkøbe det spanske el-selskab IBERDROLA. - I England er EDF repræsenteret igennem deres selskab EDF Energy, og er ved at bygge et større antal centraler. - I Italien ejer EDF 16,9% af Edison. - I Schweiz: ejer EDF 36,94% af Atel - I Polen kontrollerer EDF 12% af elproduktionen (kul/olie/gas) - I Ungarn ejer EDF 100% af Demasz. - Herudover er EDF i joint ventures med AREVA på flere atomkraftværker i verden. - EDF står for driften af både atomkraftværker og traditionelle kraftværker i mange lande udenfor Europa. AREVA: - Det franske firma AREVA er verdens førende leverandør af kernekraft løsninger, fra udvinding, berigelse, bygning af centraler til genudvindelse. AREVA er ligeledes meget aktiv indenfor vedvarende energi især vindenergi og biomasse. - Firmaet er statsejet og forventes privatiseret i begyndelsen af Når dette sker vil de have meget store finansielle midler, som de bl.a. påtænker at bruge på investeringer i vedvarende energi. AREVA har allerede været meget aktiv på området, har prøvet at opkøbe flere store vindmølleproducenter (bl.a. Bonus, RePower og Nordex). De købte i oktober 2007 den tyske vindmølleproducent Multibrid der er specialiseret i 5MW vindmøller til offshore vindmølleparker. Idet AREVA er statsejet kan dette ses som et godt tegn for offshore sektoren i Frankrig, idet dette tyder på opbakning samt en vilje fra regeringens side til at satse på off-shore vindmølle parker i Frankrig.

14 - AREVA har herudover investeret store beløb i biomasse anlæg, bl.a har de for nyligt købt et stort Brasiliansk firma specialiseret i turnkey løsninger for biomasse centraler og hydroelektriske anlæg. - ALSTOM vil meget gerne fusionere med AREVA, som jo er en af deres største klienter (turbiner til atomkraftværker). Det er dog ikke sikkert at dette bliver den løsning der vælges af regeringen ved privatiseringen (også selvom ejeren Martin Bougues er en nær ven af den franske Præsident), idet denne konstellation har mødt stor modstand fra AREVAS CEO Anne Lauvergeon ( Atomic Anne ), samt fra SIEMENS, som ejer en mindre del af AREVA, og som bekendt også fabrikerer turbiner. Det er utænkeligt at ALSTOM og SIEMENS kan være i det same firma, og der vil sikkert blive en del modstand fra tysk side, hvis den Franske regering prøver at få SIEMENS ud af billedet. Herudover har de seneste uafhængige analyser vist at dette ikke er den mest økonomisk hensigtsmæssige løsning. Andre firmaer, såsom TOTAL se ligeledes ud til at være interesseret. AREVAS CEO foretrækker at firmaet blot børsnoteres som en samlet gruppe. Alle muligheder syntes åbne, og i Frankrig ventes der spændt på regerings beslutning mht. denne privatisering. TOTAL: - TOTAL verdens 4 største olie firma, meldte allerede ud i 2006 at de ikke betragtede sig som et olie firma men derimod som et energi firma.. - For at understøtte indsatsen yderligere, oprettede TOTAL den 21/ en division der udelukkende beskæftiger sig med gas og alternative energi former 9. - TOTAL, som naturligvis har betydelige finansielle midler, har investeret kraftigt i næsten alle områder for vedvarende energi. TOTAL er operator af flere store vindmølleparker, og er bl.a. partner sammen med tyske RWE i en større onshore vindmøllepark (30 x 3MW) i Aveyron i Sydfrankrig. TOTAL har dog har udtalt at deres styrke især ligger i offshore. De har off-shore vindmølleprojekter i joint-venture med Shell.. - TOTAL ejer sammen med EDF (50:50%) TENESOL der bl.a. fabrikerer solpaneler. TENESOL ejer desuden andele i flere andre firmaer indenfor vedvarende energi bl.a. PHOTOVOLTEC (som også til dels ejes af SUEZ s datterselckab ELEKTRABEL samt the European Electrical Research center). - Total er Europas førende producent af Bio brændsel, både Bioethanol (l'etbe (éthyl-tertio-butyl-éther)) hvor de har 7 produktionsfaciliteter i Europa, samt l'emhv (ester méthylique d'huile végétale) der ar dannet af vegetabilsk olie. TOTAL vil fortsat investere betydelige beløb i R&D indenfor Bioenergi, og har desuden oprettet en fond Énerbio der finansierer forskning inden for dette område. - TOTAL investerer også i vandenergi, bl.a. bølgekraft, og har bl.a. i 2006 købt det skotske firma: Scrotrenewables Marine Power, samt finansierer 10% af et marine pilot- Project i Nordspanien. - TOTAL er involveret i mange store europæiske projekter indenfor Hydrogen teknologi, og ønsker at samarbejde med andre europæiske specialister på området. De er bl.a med i The Joint Technologi Initiative (JTI) on Fuel cells and Hydrogen. De ønsker naturligvis på langt sigt at udvide deres produkter / brændstof som de leverer igennem deres store netværk af benzin stationer. De har 9 TOTAL : Direction Générale Gaz et Énergies Nouvelles (GEN)

15 her bl.a indgået et samarbejde med flere tyske firmaer, bl.a. BMW i Clean Energy Patnership, og har I den forbindelse installeret nogle service stationer for hydrogen drevne biler i Tyskland. De ønsker desuden at kende potentialet for PEMFC samt SOFC bade for stationære applikationer samt køretøjer. SUEZ (fhv. Lyonaise des Eaux) blev i juli 2007 fusioneret med GAZ DE FRANCE, og er nu den største gas leverandør I Europa. SUEZ og VEOLIA er desuden verdens 2 største miljø og vand firmaer. SUEZ har en division der beskæftiger sig med vedvarende energi : SUEZ ENVIRONNEMENT, som der efter fusionen forventes at blive børsnoteret separate i SUEZ ejer 50 % af det Belgiske elselskab Electrabel, som bl.a. også ejer og opererer offshore vindmølleparker i Belgien. SUEZ er meget aggressiv indenfor vindenergi, og har I November 2007 opkøbt 50,1% af en af Frankrigs førende vindmøllepark udviklere COMPANIE DU VENT (181 vindturbiner, med et samlet output på 150,5 MW, samt 6500 MW i planlægnings eller udviklingsfasen, bl.a. nogle meget store offshore projekter).suez har desuden opkøbt flere vindmølleparker bl.a. i Portugal. Den 31 januar har Electrabel-Suez opnået godkendelse for et nyt offshore vindmølleprojekt på 20 vindturbiner (af 2-3 MW) i Belgien. SUEZ ejer flere andre kendte firmaer indenfor den vedvarende energi sektor: ELYO (biomasse, solkraft.), Provalys, Dolce Vita, Electrabel ALSTOM: Dette franske firma er verdens førende fabrikant af turbiner. Firmaet er til dels ejet af det meget store franske byggefirma Bouygues. De vil meget gerne fusionere med AREVA, som jo er en af deres største klienter (turbiner til atomkraftværker). Det er dog ikke sikkert at dette bliver den løsning der vælges af regeringen. ALSTOM er også interesseret i vedvarende energi, og købte I efteråret 2007 den spanske vindturbine fabrikant ECOTECNICA. VEOLIA ENVIRONNEMENT : VEOLIA ENERGIE (DALKIA) som er energidivisionen af verdens største miljø firma VEOLIA beskæftiger sig med næsten alle områder af vedvarende energi. Veolia(Dalkia) står for driften af ca 100 biomasse anlæg og er dermed en interessant samarbejdspartner/klient for danske firmaer inden for dette område. Veolia er desuden involveret i Geotermiske anlæg og står for driften af 20 lokale fjernvarme anlæg der får varmen fra geotermiske varmekilder. Dalkia investerer ligeledes i Solanlæg for at producere elektricitet og varme. Nogle nøgletal for Veolia Energie (Dalkia) Omsætning : 6,1 Mds medarbejdere i 35 pays Leverer varme til 14 millions personer Står for driften af installationer Driver 682 fjernvarme samt samt klima anlæg Administrer MW i thermisk energi , Ann Bouisset Business Development Manager B2B

16 Trade Council of Denmark France, for more information contact:

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN

Læs mere

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030 Lars Bo Jensen Viborg, d. 09.09.2010 Forhistorien Randers Kommune Klimaudfordringer også i Randers Kommune Højvandssikring & pumpehus på

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25.

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 27/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 ITH Industri Invest A/S har fokuseret sin investeringsstrategi

Læs mere

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet Grønne offentlige indkøb (Green Public Procurement GPP) er et frivilligt instrument. Dette dokument indeholder de kriterier for grønne offentlige

Læs mere

Det Nordiske Elmarked Seminar på Hotel Ebeltoft Strand

Det Nordiske Elmarked Seminar på Hotel Ebeltoft Strand Det Nordiske Elmarked Seminar på Hotel Ebeltoft Strand 2011.10.27 1 Det Nordiske Elmarked Per B. Christiansen 27/10/2011 Vattenfall 2 Det Nordiske Elmarked Per B. Christiansen 27/10/2011 Vattenfall er

Læs mere

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER Overblik og helhedsløsninger for private boligejere Dette projekt har modtaget støtte fra EUs Horizon 2020 forsknings og innovations program No 649865 Forfatterne

Læs mere

Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne. Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011

Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne. Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011 Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes

Læs mere

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Varmeplan Hovedstaden Workshop, January 2009 Udfordringen er enorm.. Global generation European generation 34,000 TWh 17,500 TWh 94% 34% 3,300 TWh 4,400

Læs mere

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse Bioøkonomien - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse ACO Academy, Büdelsdorf 21. oktober 2013 Christian Eriksen, ProjectZero Agenda Baggrund Sønderborg-områdets ProjectZero

Læs mere

85/15 DONG Energy. Knud Pedersen, VP DONG Energy Distribution

85/15 DONG Energy. Knud Pedersen, VP DONG Energy Distribution 85/15 DONG Energy Knud Pedersen, VP DONG Energy Distribution Den danske vandsektor som en del af Danmarks energiforsyning hvad er mulighederne inden for eksport og teknologi, og hvad er udfordringerne?

Læs mere

Klima- og Miljøudvalget

Klima- og Miljøudvalget Klima- og Miljøudvalget By, Kultur og Miljø Plan og Udvikling Sagsnr. 208403 Brevid. 1774454 Ref. PKA Dir. tlf. 4631 3548 peterka@roskilde.dk NOTAT: Muligheder for at opfylde klimamål ved vedvarende energianlæg

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

Fremtidens danske energisystem

Fremtidens danske energisystem Fremtidens danske energisystem v. Helge Ørsted Pedersen Ea Energianalyse 25. november 2006 Ea Energianalyse a/s 1 Spotmarkedspriser på råolie $ pr. tønde 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1970 '72 '74 '76 '78

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE OG GASRESSOURCER mb/d 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non conventional oil Crude

Læs mere

REJSEARBEJDERE. DK. Til Klima og Energiminister Lykke Friis og Folketingets Energipolitiske Udvalg.

REJSEARBEJDERE. DK. Til Klima og Energiminister Lykke Friis og Folketingets Energipolitiske Udvalg. Det Energipolitiske Udvalg 2010-11 EPU alm. del Bilag 218 Offentligt REJSEARBEJDERE. DK 6. april 2011. Til Klima og Energiminister Lykke Friis og Folketingets Energipolitiske Udvalg. Bemærkninger og spørgsmål

Læs mere

Bæredygtige bygninger og byggeri og virkelighedens udfordringer. Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter,

Bæredygtige bygninger og byggeri og virkelighedens udfordringer. Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter, Bæredygtige bygninger og byggeri og virkelighedens udfordringer Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter, Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) 8000 Mængdeindeks 7000 6000 5000 4000

Læs mere

Energi i fremtiden i et dansk perspektiv

Energi i fremtiden i et dansk perspektiv Energi i fremtiden i et dansk perspektiv AKADEMIERNAS ENERGIDAG 27 august 2010 Mariehamn, Åland Afdelingschef Systemanalyse Risø DTU Danmark Verden står overfor store udfordringer Danmark står overfor

Læs mere

Husholdningernes energiforbrug og - produktion

Husholdningernes energiforbrug og - produktion Introduktion og baggrund Brændende spørgsmål Udfordringen Husholdningernes energiforbrug og - produktion Dette notat giver en kort indføring til området Husholdningernes energiforbrug og - produktion :

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes opgaver

Læs mere

Energispareaftalen og EU s energieffektiviseringsdirektiv Nye perspektiver og initiativer

Energispareaftalen og EU s energieffektiviseringsdirektiv Nye perspektiver og initiativer Energispareaftalen og EU s energieffektiviseringsdirektiv Nye perspektiver og initiativer Chefkonsulent Peter Bach MILJØFORUM MIDTJYLLAND Konference Aarhus, 31. oktober 2012 Nye rammebetingelser Energiaftalen

Læs mere

Visionsplan for Ærøs energiforsyning

Visionsplan for Ærøs energiforsyning Udkast til Visionsplan for Ærøs energiforsyning Ærø Kommune og Udvalget for Bæredygtig Energi (UBE) ønsker at understøtte en udvikling frem mod 100 % selvforsyning med vedvarende energi på Ærø. Ønsket

Læs mere

Energiteknologi. Præsentation: Niveau: 8. klasse. Varighed: 8 lektioner

Energiteknologi. Præsentation: Niveau: 8. klasse. Varighed: 8 lektioner Energiteknologi Niveau: 8. klasse Varighed: 8 lektioner Præsentation: Forløbet Energiteknologi er placeret i fysik-kemifokus.dk 8. klasse, og det bygger på viden fra forløbet Energi. Forløbet hænger tæt

Læs mere

Mindre CO2 og mere VE Konkrete udfordringer for Hovedstadsområdet

Mindre CO2 og mere VE Konkrete udfordringer for Hovedstadsområdet Varmeplan Hovedstaden - Klima mål, miljø og VE Varme-seminar I Dansk Design center 9. juni 2008 Mindre CO2 og mere VE Konkrete udfordringer for Hovedstadsområdet Henrik Lund Professor i energiplanlægning

Læs mere

TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER. Kate Wieck-Hansen

TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER. Kate Wieck-Hansen TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER Kate Wieck-Hansen OVERSIGT Politiske udfordringer Afgifter og tilskud Anlægstyper med biomasse Tekniske udfordringer Miljøkrav VE teknologier Samaarbejde

Læs mere

Energivision 2030 - hvad koster det? Et overslag over prisen på udfasning af fossil energi indtil 2030

Energivision 2030 - hvad koster det? Et overslag over prisen på udfasning af fossil energi indtil 2030 Energivision 2030 - hvad koster det? Et overslag over prisen på udfasning af fossil energi indtil 2030 Af Gunnar Boye Olesen, Vedvarende Energi og International Network for Sustainable Energy - Europe

Læs mere

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends SDU 31. maj 12 Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends På vej mod en vedvarende energi-region Syddanmark / Schleswig-Holstein Sune Thorvildsen, DI Energibranchen Dagsorden Energiaftale af 22. marts

Læs mere

EnergiMidt VE påvirkning af netstabilitet. -Rasmus Refshauge

EnergiMidt VE påvirkning af netstabilitet. -Rasmus Refshauge EnergiMidt VE påvirkning af netstabilitet -Rasmus Refshauge EnergiMidt og fremtidens energi- og kommunikationssamfund EnergiMidt Stiftet 1. januar 2002 som en fusion mellem 3 jyske elselskaber. EnergiMidt

Læs mere

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Dorthe Vinther, Planlægningschef Energinet.dk 1 Indhold 1. Fremtidens energisystem rammebetingelser og karakteristika 2.

Læs mere

Behov for el og varme? res-fc market

Behov for el og varme? res-fc market Behov for el og varme? res-fc market Projektet EU-projektet, RES-FC market, ønsker at bidrage til markedsintroduktionen af brændselscellesystemer til husstande. I dag er der kun få af disse systemer i

Læs mere

C.F. Nielsen. Nyhedsbrev Marts 2012. C.F.Nielsen A/S, Solbjergvej 19, DK-9574 Baelum. Højdepunkter:

C.F. Nielsen. Nyhedsbrev Marts 2012. C.F.Nielsen A/S, Solbjergvej 19, DK-9574 Baelum. Højdepunkter: Højdepunkter: Markedsudvikling øget aktivitetsniveau. Nye markeder Nye løsninger Udstillinger Service Nye produkter Teknologi projekter Ændring i ejerforhold Markedsudvikling øget aktivitetsniveau Den

Læs mere

Fremtidens Energiforsyning

Fremtidens Energiforsyning Fremtidens Energiforsyning Professor Ib Chorkendorff Department of Physics The Danish National Research Foundation Center for Individual Nanoparticle Functionality DG-CINF at the Technical University of

Læs mere

Nybygget 900 kwp PV projekt i Zeitz, K/S Solpark Zeitz II, Tyskland - tilslutning december 2013 Fremragende kombination af afkast, forudsigelighed,

Nybygget 900 kwp PV projekt i Zeitz, K/S Solpark Zeitz II, Tyskland - tilslutning december 2013 Fremragende kombination af afkast, forudsigelighed, Nybygget 900 kwp PV projekt i Zeitz, K/S Solpark Zeitz II, Tyskland - tilslutning december 2013 Fremragende kombination af afkast, forudsigelighed, skattefordele og upside Solanlægget bliver bygget i 2013

Læs mere

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt.

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt. 1 of 6 Bilag 4: Udvalg af virkemidler til opfyldelse målsætninger i Borgmesteraftalen Borgmesteraftalen omfatter kommunen som geografisk enhed og ved indgåelse af aftalen forpligtede kommunen sig til en

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning - hvad sker der i Nordjylland?

Strategisk Energiplanlægning - hvad sker der i Nordjylland? Strategisk Energiplanlægning - hvad sker der i Nordjylland? Dansk Fjernvarmes regional møde i Sæby den 12. marts 2015, oplæg ved Thomas Jensen, energiplanlægger Hjørring Kommune, projektleder for Et Energisk

Læs mere

genskabe eller generere

genskabe eller generere muligheder mulighed A: Du fortsætter med planlægningen af disse steder alligevel, men du initierer en stor PR-kampagne, før den storstilede implementering af projekterne. mulighed B: Bøj dig for presset

Læs mere

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 2015 Grønsted kommune Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 Indhold Indledning... 2 Metode... 2 Kommunikation... 3 Hvem er målgruppen?... 3 Hvad er mediet?... 3 Hvilken effekt skal produktet have hos afsenderen?...

Læs mere

Fremtidens energi er Smart Energy

Fremtidens energi er Smart Energy Fremtidens energi er Smart Energy Partnerskabet for brint og brændselsceller 3. april 2014 Kim Behnke, Chef for forskning og miljø, Energinet.dk kbe@energinet.dk I januar 2014 dækkede vindkraften 63,3

Læs mere

Udvikling af nye VE-løsninger, - hjælper Klimakommissionen? - Hvor hurtigt og billigt kan vi gøre det?

Udvikling af nye VE-løsninger, - hjælper Klimakommissionen? - Hvor hurtigt og billigt kan vi gøre det? Udvikling af nye VE-løsninger, - hjælper Klimakommissionen? - Hvor hurtigt og billigt kan vi gøre det? (Energivision 2030 - økonomi) Klimakommissionens rapport -det betyder den for dig og mig! Seminar

Læs mere

Klimaet sætter dagsordenen. Hvorfor? Randers Kommune

Klimaet sætter dagsordenen. Hvorfor? Randers Kommune Klimaet sætter dagsordenen Hvorfor? Randers Kommune Randers Kommune Strategisk energiplanlægning overvejelser Hvem skal vi lave strategisk energiplanlægning for? For klimaet, økonomien, sikkerheden, Danmark,

Læs mere

Fossilfri energi Hvad er den fremtidige udfordring?

Fossilfri energi Hvad er den fremtidige udfordring? Fossilfri energi Hvad er den fremtidige udfordring? Vindmøller ved Sprogø, Sund & Bælt Tyge Kjær Roskilde Universitet Udfordringen Emnerne: - Hvort stort er energiforbruget i dag og hvad skal vi bruge

Læs mere

Vindenergi Danmark din grønne investering

Vindenergi Danmark din grønne investering Vindenergi Danmark din grønne investering Vindenergi og vindmøller svaret blæser i vinden Vindkraft er en ren energikilde, der ikke bidrager til den globale opvarmning. I Vindenergi Danmark arbejder vi

Læs mere

Energipolitisk aftale 2012 - perspektiver for energibranchen

Energipolitisk aftale 2012 - perspektiver for energibranchen WEC Danmark 12. apr. 12 Energipolitisk aftale 2012 - perspektiver for energibranchen Hans Peter Branchedirektør DI Energibranchen Hvad betyder aftalen Sikker, effektiv og miljørigtig energiforsyning 35,5

Læs mere

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Mange danske parcelhusejere har i den senere tid fået øjnene op for, at investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) kan være en skattemæssigt

Læs mere

Indhold. Den Danske Ambassade, Eksportrådet, Tyskland Side 2 af 6 Fjernvarmesektoren i Tyskland (maj 2013)

Indhold. Den Danske Ambassade, Eksportrådet, Tyskland Side 2 af 6 Fjernvarmesektoren i Tyskland (maj 2013) Dato Maj 2013 Ref. LA & DHA Indhold 1. Indledning... 3 2. Markedsandele i den tyske varmeforsyning... 3 3. Udvikling på fjernvarmemarkedet... 3 4. Prisstrukturer... 4 5. Vedvarende varme... 4 6. Lovmæssige

Læs mere

Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark

Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark x Hvem er vi? indkøber varme hos DONG/Studstrupværket Forbrændingsanlægget i Lisbjerg RenoSyd i Skanderborg Skanderborg Fjernvarme Overskudsvarme leverer varme

Læs mere

Gastekniske dage. Henrik P. Hansen. Termoteknik

Gastekniske dage. Henrik P. Hansen. Termoteknik 1: Princip for varmepumpe 2: Case 2 Beregning VP. Kontra Gas 3: Regeringens nye energistrategi 4: Som vi ser udviklingen med VP. 5: Hvad kunne være fremtidens uddannelse Henrik P. Hansen 1 Strategi for

Læs mere

Katalog over virkemidler

Katalog over virkemidler der kan nedbringe forbruget af importerede fossile brændsler Indhold Kortsigtede virkemidler... 2 Byggeri... 2 H1. Reduktion af indetemperatur om vinteren... 2 H2. Energitjek, energibesparelser og udskiftning

Læs mere

Biogas som forretning for et naturgasselskab Foreningen for Danske Biogasanlæg 10. december 2012. Administrerende Direktør Bjarke Pålsson

Biogas som forretning for et naturgasselskab Foreningen for Danske Biogasanlæg 10. december 2012. Administrerende Direktør Bjarke Pålsson Biogas som forretning for et naturgasselskab Foreningen for Danske Biogasanlæg 10. december 2012 Administrerende Direktør Bjarke Pålsson Naturgas Fyn 5,9% 7,9% 25,7% 16,1% 8,4% 14,2% 8,8% 13% Naturgas

Læs mere

Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft!

Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft! Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft! www.sonnenkraft.dk Derfor er solvarme genialt forever clever Der er masser af god energi i solen Solenergi og energireserver sat i forhold til jordens

Læs mere

Varmeværker som lokale aftagere af fast biomasse. Søren Schmidt Thomsen

Varmeværker som lokale aftagere af fast biomasse. Søren Schmidt Thomsen Varmeværker som lokale aftagere af fast biomasse Søren Schmidt Thomsen Disposition Kort præsentation Udgangspunktet Lidt historik Dansk energipolitik EU energipolitik Hvad sker der så fremadrettet? Dansk

Læs mere

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro 12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010 (det talte ord gælder) 7. oktober 2010 Intro Tak! De sidste par uger har været noget hektiske. Som I ved barslede Klimakommissionen

Læs mere

FarWind Energy A/S INVESTERING I MØLLER I UDLANDET

FarWind Energy A/S INVESTERING I MØLLER I UDLANDET FarWind Energy A/S INVESTERING I MØLLER I UDLANDET FREDERICIA DEN 8. OKTOBER 2009 1 FarWind Energy - Investeringsprocessen Projekt identifikation og vurdering Foranlediget af investor Gennem kontakter

Læs mere

Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor?

Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor? Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor? v/ Vagn Holk Lauridsen, Teknologisk Institut, Energi- og Klimadivisionen

Læs mere

Sønderborg-områdets ProjectZero

Sønderborg-områdets ProjectZero Sønderborg-områdets ProjectZero -Et levende klima- og energidemonstratorium for innovation, grøn vækst og jobskabelse Orientering for byrådskandidater Alsion 25. oktober 2013 Christian Eriksen, ProjectZero

Læs mere

Bedre vindmølleøkonomi gennem lokalt ejerskab, flere landmøller og integration af el og varme.

Bedre vindmølleøkonomi gennem lokalt ejerskab, flere landmøller og integration af el og varme. Bedre vindmølleøkonomi gennem lokalt ejerskab, flere landmøller og integration af el og varme. Nordisk folkecenter 18 April 2013 Frede Hvelplund Aalborg Universitet Department of Development and Planning

Læs mere

Teaser fra virksomhedsbeskrivelse, Floating Power Plant udbud af nye aktier. September 2015

Teaser fra virksomhedsbeskrivelse, Floating Power Plant udbud af nye aktier. September 2015 Teaser fra virksomhedsbeskrivelse, Floating Power Plant udbud af nye aktier September 2015 Introduktion Udbuddet består af op til 1.250.000 aktier til en fast pris på 20 kr. pr. aktie. En investering i

Læs mere

Hvorfor energieffektivisering?

Hvorfor energieffektivisering? Hvorfor energieffektivisering? Seminar om energieffektivisering i den 4. december 2010 Klimaudfordringen 70 60 Business as usual 62 Gt 9,2 mia. mennesker Højere levestandard 50 Gt CO2 40 30 Ny og eksisterende

Læs mere

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund3 2. Strategisk energiplanlægning3 3. Organisatorisk struktur3 4. Energikoordinator4 5. Energiansvarlig4 6. EMO

Læs mere

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik Power to the People Jørgen S. Christensen, Dansk Energi 1 Agenda De energipolitiske udfordringer Der er behov for flere brændselstyper

Læs mere

Hvad betyder VE-visionerne for energiindustrien

Hvad betyder VE-visionerne for energiindustrien Hvad betyder VE-visionerne for energiindustrien Anders Stouge Energi Industrien I DI Dansk Gas Forenings årsmøde 15.-16. november 2007 Hotel Nyborg Strand Disposition Kort om Energi Industrien Eksport-status

Læs mere

Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Betydning af at tænke energirigtigt Potentialet i energi effektivisering

Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Betydning af at tænke energirigtigt Potentialet i energi effektivisering Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Betydning af at tænke energirigtigt Potentialet i energi effektivisering Af Sigurd B. Lauritsen, Chefrådgiver, Grontmij Carl Bro Katuaq, Nuuk 29. oktober 2009 Formål

Læs mere

Af Maria Lykke Andersen Foto: Widex ET FORVARSEL OM GYLDNE TIDER. Electra / Maj 2012 / 05

Af Maria Lykke Andersen Foto: Widex ET FORVARSEL OM GYLDNE TIDER. Electra / Maj 2012 / 05 Af Maria Lykke Andersen Foto: Widex ET FORVARSEL OM GYLDNE TIDER Bygningen af høreapparatvirksomheden Widex' nye og CO2-neutrale hovedsæde er et forvarsel om behovet for ny viden hos installatørerne, men

Læs mere

Energiproduktion og energiforbrug

Energiproduktion og energiforbrug OPGAVEEKSEMPEL Energiproduktion og energiforbrug Indledning I denne opgave vil du komme til at lære noget om Danmarks energiproduktion samt beregne hvordan brændslerne der anvendes på de store kraftværker

Læs mere

Nu bliver varmen dyrere

Nu bliver varmen dyrere Nu bliver varmen dyrere Det er i denne tid, at det for alvor begynder at blive koldt. Men det kan blive en dyr fornøjelse for de danske husstande at holde varmen. Energipriserne går hele tiden opad. Af

Læs mere

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT ÅR. Kilde iea Trods det at Danmark er placeret rimelig

Læs mere

1. øge antallet af indbyggere i kommunen Planlagt og / eller besluttet. Klima- og Energirådets

1. øge antallet af indbyggere i kommunen Planlagt og / eller besluttet. Klima- og Energirådets Notatark Sagsnr. 1.5.12-G-4-12 Sagsbehandler Niels Rauff 27.3.215 Hedensted Kommune har forpligtet sig til at reducere udledningen af CO 2 med 2% fra 1,1 tons pr. borger i 1995 til 8.1 tons pr. borger

Læs mere

Hvor vigtig er fast biomasse i den fremtidige energiforsyning. Finn Bertelsen Energistyrelsen

Hvor vigtig er fast biomasse i den fremtidige energiforsyning. Finn Bertelsen Energistyrelsen Hvor vigtig er fast biomasse i den fremtidige energiforsyning Finn Bertelsen Energistyrelsen Seminar om handlingsplan for udvikling og demonstration inden for kraftvarme fra fast biomasse den 15. juni

Læs mere

Nye globale krav til virksomheder

Nye globale krav til virksomheder Nye globale krav til virksomheder og regional udvikling Jan Hylleberg Adm. direktør Vindmølleindustrien Omsætning mere end fordoblet fra 2005 2008 Bn Euro 12 10 8 6 4 2 0 2005 2006 2007 2008 Vindmølleindustriens

Læs mere

Fremtiden for el-og gassystemet

Fremtiden for el-og gassystemet Fremtiden for el-og gassystemet Decentral kraftvarme -ERFA 20. maj 2014 Kim Behnke, Chef for forskning og miljø, Energinet.dk kbe@energinet.dk Energinet.dk Vi forbinder energi og mennesker 2 Energinet.dk

Læs mere

Model for markedsbaseret udbygning med vindkraft. Vindenergi Danmark, september 2006

Model for markedsbaseret udbygning med vindkraft. Vindenergi Danmark, september 2006 Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 306 Offentligt Model for markedsbaseret udbygning med vindkraft. Vindenergi Danmark, september 2006 Indledning og resume: I dette efterår skal der udformes

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED

GRØNT REGNSKAB 2014 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED GRØNT REGNSKAB 2014 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED Maj 2015 Forord Indhold Baggrund Roskilde Kommune underskrev i sommeren 2008 en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at være

Læs mere

ESCO energirenoveringer med garanti. Havnekonference 2014

ESCO energirenoveringer med garanti. Havnekonference 2014 ESCO energirenoveringer med garanti Havnekonference 2014 Answers for infrastructure and cities. Agenda Siemens Building Technologies Energirenovering Case fra Guldborgsund Kommune Brugeradfærd Spørgsmål??

Læs mere

Pensionskapital i havmølleparker hvorfor og hvordan? Adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark 29. september 2011

Pensionskapital i havmølleparker hvorfor og hvordan? Adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark 29. september 2011 Pensionskapital i havmølleparker hvorfor og hvordan? Adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark 29. september 2011 PensionDanmark kort fortalt Danmarks største pensionskasse med 600.000 medlemmer

Læs mere

Hvad ser Dansk Byggeri i krystalkuglen? Energi og Byggemesse 2012 Den 20. november, Borgen, Sønderborg Chefkonsulent Camilla Damsø Pedersen

Hvad ser Dansk Byggeri i krystalkuglen? Energi og Byggemesse 2012 Den 20. november, Borgen, Sønderborg Chefkonsulent Camilla Damsø Pedersen Hvad ser Dansk Byggeri i krystalkuglen? Energi og Byggemesse 2012 Den 20. november, Borgen, Sønderborg Chefkonsulent Camilla Damsø Pedersen Dansk Byggeri og Erhvervspolitisk afdeling Erhvervs- og arbejdsgiverorganisation

Læs mere

Fremtidens energisystem

Fremtidens energisystem Fremtidens energisystem Besøg af Netværket - Energy Academy 15. september 2014 Ole K. Jensen Disposition: 1. Politiske mål og rammer 2. Fremtidens energisystem Energinet.dk s analyser frem mod 2050 Energistyrelsens

Læs mere

Økonomiske rammebetingelser og anlægsomkostninger. Henriette Holm Mørch NVEs og Enovas vindkraftseminar 2007 Oscarsborg festning den 28.

Økonomiske rammebetingelser og anlægsomkostninger. Henriette Holm Mørch NVEs og Enovas vindkraftseminar 2007 Oscarsborg festning den 28. Økonomiske rammebetingelser og anlægsomkostninger Henriette Holm Mørch NVEs og Enovas vindkraftseminar 2007 Oscarsborg festning den 28. juni Præsentationen gennemgår følgende 3 emner 1. Kort oversigt over

Læs mere

Investering i Windpark Hilgermissen 1 stk. Vestas V80 2 MW vindmølle i Tyskland. Projektet er udbudt af:

Investering i Windpark Hilgermissen 1 stk. Vestas V80 2 MW vindmølle i Tyskland. Projektet er udbudt af: Investering i Windpark Hilgermissen 1 stk. Vestas V80 2 MW vindmølle i Tyskland. Projektet er udbudt af: 1 Kære investor, Jeg har hermed fornøjelsen af, at invitere dig til at deltage i en yderst spændende

Læs mere

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el!

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Et energineutralt hus med solenergi og elvarme er en totalløsning for fremtiden bygget med innovative kvalitetskomponenter og den rette viden Intelligent

Læs mere

Bionaturgas Danmark Præsentation til DAKOFA Biogasproduktion er vi klar? 29. januar, 2013. Jonny Trapp Steffensen, senior manager

Bionaturgas Danmark Præsentation til DAKOFA Biogasproduktion er vi klar? 29. januar, 2013. Jonny Trapp Steffensen, senior manager Bionaturgas Danmark Præsentation til DAKOFA Biogasproduktion er vi klar? 29. januar, 2013 Jonny Trapp Steffensen, senior manager Naturgas Fyn 5,9% 25,7% 7,9% 16,1% 8,4% 14,2% 8,8% 13% Naturgas Fyn Distribution

Læs mere

Klimaplan for Syddjurs Kommune 2012 - Handlingsplan

Klimaplan for Syddjurs Kommune 2012 - Handlingsplan Indsatsområde Indsatser Start Slut Finasiering CO2 reduktion Ansvarlig Status/bemærkninger Projekter 1. Energibesparelser i Syddjurs Kommunes egne ejendomme Reduktion af forbrug af el, vand og varmeforbrugsenheder

Læs mere

Enhedslistens klima-jobplan

Enhedslistens klima-jobplan Enhedslistens klima-jobplan Både økonomien og klimaet er i krise. Den økonomiske krise har medført, at omkring 170.000 danskere går arbejdsløse. Samtidig fordrer klimakrisen, at der så hurtigt som muligt

Læs mere

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder 1. Baggrund Iværksættere og små og mellemstore virksomheder er centrale for, at vi igen får skabt vækst og nye

Læs mere

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT ÅR. Kilde iea Trods det at Danmark er placeret rimelig

Læs mere

Denne pdf-fil er downloadet fra Illustreret Videnskabs website (www.illvid.dk) og må ikke videregives til tredjepart.

Denne pdf-fil er downloadet fra Illustreret Videnskabs website (www.illvid.dk) og må ikke videregives til tredjepart. Kære bruger Denne pdf-fil er downloadet fra Illustreret Videnskabs website (www.illvid.dk) og må ikke videregives til tredjepart. Af hensyn til copyright indeholder den ingen fotos. Mvh Redaktionen VINDKRAFT

Læs mere

Energieffektivisering for fremtiden. Konference arrangeret af DTU i samarbejde med DI Energibranchen og Dansk Energi

Energieffektivisering for fremtiden. Konference arrangeret af DTU i samarbejde med DI Energibranchen og Dansk Energi Energieffektivisering for fremtiden Konference arrangeret af DTU i samarbejde med DI Energibranchen og Dansk Energi 26-11-2012 DTU International Energy Report 2012 Energy efficiency improvements A key

Læs mere

Solvarme. - den manglende brik i Danmarks energipolitiske puslespil

Solvarme. - den manglende brik i Danmarks energipolitiske puslespil Solvarme - den manglende brik i Danmarks energipolitiske puslespil ...og en decentral løsning på et centralt problem At der skal findes et alternativ til de fossile energiformer i varmesektoren, synes

Læs mere

Skalerbare elektrolyse anlæg til produktion af brint i forbindelse med lagring af vedvarende energi

Skalerbare elektrolyse anlæg til produktion af brint i forbindelse med lagring af vedvarende energi Skalerbare elektrolyse anlæg til produktion af brint i forbindelse med lagring af vedvarende energi Dato: 26.8.2013 Kontaktoplysninger: Kirsten Winther kwi@greenhydrogen.dk Tel.: +45 21 66 64 25 GreenHydrogen.dk.

Læs mere

Hovedpunkter fra konference om solelparker i Danmark

Hovedpunkter fra konference om solelparker i Danmark Hovedpunkter fra konference om solelparker i Danmark VE NET SOL, konference: Solelparker i Danmark VE NET SOL som er en gruppe under Forsknings og Innovationsstyrelsens Innovationsnetværk VE NET SOL, har

Læs mere

Energirenovering og vedvarende energi. v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11.

Energirenovering og vedvarende energi. v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11. Energirenovering og vedvarende energi v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11.2012 Hvad jeg kommer rundt om i mit indlæg Hvad gør Holbæk Kommune

Læs mere

Fjernvarme i Danmark DBDH medlemsmøde, Nyborg 12 juni 2014

Fjernvarme i Danmark DBDH medlemsmøde, Nyborg 12 juni 2014 Fjernvarme i Danmark DBDH medlemsmøde, Nyborg 12 juni 2014 Hans Henrik Lindboe Ea Energianalyse a/s www.eaea.dk PJ 1000 Danmarks Bruttoenergiforbrug 1972-2011 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Olie

Læs mere

Energistyrelsen uddeler de første tilskud til energitunge virksomheder fra puljen VE til proces.

Energistyrelsen uddeler de første tilskud til energitunge virksomheder fra puljen VE til proces. Nyhedsbrev oktober 2013 nr. 2 VE-proces Ordningen er kommet godt fra start Rørføring på vej mod et gartneri. Kære Læser Energistyrelsen uddeler de første tilskud til energitunge virksomheder fra puljen

Læs mere

MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv

MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv Strategisk energiplanlægning i de midtjyske kommuner MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv 28. oktober 2014 Jørgen Krarup Energianalyse jkp@energinet.dk Tlf.: 51380130 1 AGENDA 1. Formålet med

Læs mere

Finansiering af biogasanlæg

Finansiering af biogasanlæg Finansiering af biogasanlæg University of Patras, BIORES www.biores.eu 2009 Tilpasset danske forhold og oversat af Samsø Energi- og Miljøkontor, SEMK jj@veo.dk Hvad er biogas? En brændbar blanding af metan

Læs mere

Klodens solindfald på 1 time svarer til et års energiforbrug

Klodens solindfald på 1 time svarer til et års energiforbrug Peter Bolwig Klodens solindfald på 1 time svarer til et års energiforbrug Solindfald kwh/m2 pr. år Solvarme = varmt vand Solceller = miljørigtig el Solvarme Konventionel solfanger Vakuumrørsolfanger Fra

Læs mere

Grøn energi skaber aktivitet og beskæftigelse

Grøn energi skaber aktivitet og beskæftigelse Grøn energi skaber aktivitet og beskæftigelse Af Preben Maegaard og Jane Kruse Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Nu er der jo kommet gang i tingene på energicentret igen? Den bemærkning hører vi

Læs mere

resumé af forslaget til Klimaplan 2010-2012 for Odense Kommune KLIMA PLAN

resumé af forslaget til Klimaplan 2010-2012 for Odense Kommune KLIMA PLAN resumé af forslaget til Klimaplan 2010-2012 for Odense Kommune KLIMA PLAN indhold forord 4 Hvordan og hvorfor 6 Odenses klimavision og klimamål 8 Fokusområder 10 Energi og forsyning 12 Energibesparende

Læs mere

Energisystemet og energiressourcerne

Energisystemet og energiressourcerne Energisystemet og energiressourcerne Ungdommens Naturvidenskabelige Forening Odense den 10. februar 2011 Flemming Nissen Vi dyrker rovdrift på jordens energiressourcer Jordens alder: 24 timer Menneskehedens

Læs mere

Hub North. Den 30. November 2010

Hub North. Den 30. November 2010 Hub North Den 30. November 2010 AAU s Fundraising og Projektledelseskontor Jane Tymm-Andersen Jet@adm.aau.dk Fundraising & Projektledelseskontor Giver assistance i forbindelse med udarbejdelse af projektansøgninger,

Læs mere

Notat. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 76 Offentligt GRØN OLIEFYRING. 17. november 2011

Notat. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 76 Offentligt GRØN OLIEFYRING. 17. november 2011 Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 76 Offentligt Notat 17. november 2011 GRØN OLIEFYRING Forbud mod oliefyring vil forhindre grøn oliefyring Regeringen har foreslået, at oliefyr

Læs mere