Udvalgte efterårsudgivelser 2015 fra Djøf Forlag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvalgte efterårsudgivelser 2015 fra Djøf Forlag"

Transkript

1 Udvalgte efterårsudgivelser 2015 fra Djøf Forlag Det er en fornøjelse at præsentere udvalgte efterårstitler fra Djøf Forlag med samfundsrelevant viden inden for jura, samfund, økonomi, ledelse og kommunikation. Læs blandt andet om den digitale udvikling, som vi er vidner til i disse år i Den digitale transformation. Bliv klogere på de udfordringer, som iværksættere møder i deres kamp for at få gjort deres nye forretning levedygtig og stabil i Iværksætterens juridiske udfordringer, og på adfærdsdesign og adfærdsledelse gennem nudging i et virksomhedsperspektiv i bogen Nudging. Få konkrete anvisninger på, hvordan du får succes som projektleder i den nye udgave af bestselleren Power i Projekter og Portefølje og stift bekendtskab med fænomenet crowdsourcing og find ud af, hvordan vi effektfuldt crowdsourcer viden og løsninger i CROWDinnovation. I rækken af forlagets højt estimerede lovkommentarer udlægges lovteksterne i blandt andre Lejeloven og Færdselsloven. Med venlig hilsen Anette Wad Forlagsdirektør Djøf Forlag

2 Iværksætterens juridiske udfordringer En håndbog for iværksættere og deres rådgivere Jesper Lau Hansen, Professor, dr.jur., Københavns Universitet (red.) Iværksætteren møder mange udfordringer i sin kamp for at gøre sin gode idé til en levedygtig virksomhed. Juraen burde være en støtte, men opleves ofte som en hindring. Sådan behøver det dog ikke være. Denne bog forklarer i et tilgængeligt sprog iværksætterens situation og udfordringer og viser, hvordan juraen kan være til hjælp. Bogen er skrevet af en række eksperter, der er udvalgt for deres ekspertise inden for juridiske områder af særlig betydning for iværksættere, heriblandt: Selskabsform, beskyttelse af den gode idé, finansiering, ejeraftaler, konfliktløsning, erhvervslejeret, markedsføring, forsikringer, skat og regnskab. 1. udgave 2015 Jurist- og Økonomforbundets Forlag August 2015 Socialøkonomiske virksomheder - En håndbog af Line Barfod, tidl. folketingsmedlem, Advokat, Advokaterne Foldschack & Forchhammer & Knud Foldschack, Advokat (L), Advokaterne Foldschack & Forchhammer Hvad er en socialøkonomisk virksomhed? Hvorfor skal man være registreret? Hvad gør man i andre lande? En socialøkonomisk virksomhed er en privat virksomhed, der driver erhverv med det formål gennem sit virke og sin indtjening at fremme særlige sociale formål. Alt dette og meget mere bliver du klogere på med denne håndbog, der bl.a. indeholder en gennemgang af den nye lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder kommenteret af advokaterne Line Barfod og Knud Foldschack, en række praktiske vejledninger, konkrete eksempler og overvejelser om de mange nye muligheder for socialøkonomiske virksomheder. Håndbogen henvender sig til alle, der påtænker at starte en socialøkonomisk virksomhed, til personer, der allerede er godt i gang, og til alle deres samarbejdspartnere herunder de offentlige myndigheder. 1. udgave 2015 Jurist- og Økonomforbundets Forlag September 2015

3 Den digitale transformation af Jan Damsgaard, Professor i IT & Management på CBS Få indblik i den digitale transformation, som vi er vidner til i disse år, og som i Professor Jan Damsgaards optik er ligeså radikal som industrialiseringen. Han beskæftiger sig med fænomener såsom netværksøkonomi, cloud computing, digitale tjenester, sociale medier, crowdfunding, big data, etc. Den digitale transformation indeholder gennemgående eksempler fra finanssektoren, mediesektoren, industrisektoren, telecom-sektoren og den offentlige sektor om, hvordan de digitale innovationer vil forandre dem. Bogen præsenterer digitaliseringsudfordringerne på dansk til brug på bachelorniveau, professionshøjskolerne og det brede marked. 1. udgave 2015 Jurist- og Økonomforbundets Forlag Oktober 2015 CROWDinnovation Må jeg låne din hjerne? Susanne Rubæk, co-founder af one:life og Innovationshøjskolen i Danmark (red.) For megen guld kan ligge gemt i traditionelt opbyggede organisationers siloer. Få svaret på, hvordan vi effektfuldt crowdsourcer viden og løsninger udadtil og på, hvordan den interne crowd med stor fordel kan inddrages. Denne bog handler om at lette adgangen til den rette viden. Både hvad vi selv som organisation ved i forvejen, og hvad vi har brug for at koble os på af ny viden ude i verden. Tager læseren bogens budskaber og anvisninger til sig, får denne adgang til en arbejdsressource og en knowhow, der ellers er umulig at få adgang til, hvis det samtidig skal være en god forretning. 1. udgave 2015 Jurist- og Økonomforbundets Forlag Oktober 2015

4 Projektets interessenter Analyse og samspil af Pernille Eskerod, Professor på Webster University, Wien & Anna Lund Jepsen, Lektor, cand.merc., ph.d., Institut for Marketing & Management på Syddansk Universitet Interessentsamspil er let at forstå, men svært at mestre. Find ud af, hvordan projektlederen og andre, der handler på vegne af projektet projektets aktører kan styrke deres kompetence til at interagere med interessenterne. Bogen behandler projektets interessenter med fokus på interessentanalyse og -samspil og gennemgår blandt andet projektet set fra interessenternes perspektiv, metoder til interessentanalyser og strategier for samspil med interessenterne. Få indblik i implementerings- og monitoreringsmetoder til samspilsindsatsen. En række cases illustrerer undervejs de anvendte metoder og strategier. 1. udgave 2015 Jurist- og Økonomforbundets Forlag Oktober 2015 Organizational Leadership New Studies in Strategy, Entrepreneurship, Knowledge, and Methodology af Nicolaj Juul Foss, Professor, Head of Department of the Department of Strategic Management and Globalization, CBS Den internationalt anerkendte professor Nicolai Juul Foss har i en lang årrække beskæftiget sig med forskning inden for organisationsteori, strategi og entrepreneurskab. I denne reader præsenteres et udvalg af hans engelsksprogede forskningsartikler publiceret t i årerne 2007 til Artiklerne er selvstændige produkter, der oprindeligt repræsenterer forskellige aspekter af ledelse. Samlet i denne reader giver artiklerne læseren en række nye perspektiver på organisatorisk lederskab. Læseren vil bl.a. opleve nye og yderst relevante forbindelser mellem strategisk ledelse, innovation og iværksætteri. 1. udgave 2015 Jurist- og Økonomforbundets Forlag Oktober 2015

5 Power i projekter og portefølje af John Ryding Olsson, Partner i Implement Consulting Group Efterårets must-read til projektlederen! Bestselleren Power i projekter og portefølje udkommer i en revideret udgave med aktuelle cases og nye redskaber. Bogen behandler klassiske metoder inden for projektledelse og fokuserer på den afgørende sammenhæng mellem strategiske prioriteter, programmets virkninger og et projekts udførelse. Du får konkrete anvisninger på, hvordan man får succes med projektlederens typiske discipliner som målsætning, styring, planlægning og organisering. Dertil kommer de mere bløde discipliner som f.eks. ledelse af projektgruppen, coaching, kommunikation og konflikthåndtering. Du får en lang række praktiske værktøjer inden for projektledelse og lederskab med online-adgang til brugbare værktøjer og skabeloner. 3. udgave 2015 Jurist- og Økonomforbundets Forlag November 2015 Strategi som Fast Forward - en moderne opfattelse af strategi af Anders Drejer, civilingeniør, Ph.D., professor i strategi og forretningsudvikling på Aalborg Universitet & Jakob Blok Grabow, Cand Merc. i Strategi, Organisation og Ledelse, Ekstern Lektor på Aarhus Universitet Strategi har og vil altid være en grundlæggende præmis for at drive og udvikle en forretning. Spørgsmålet er blot, hvilket bevidsthedsniveau man ønsker at arbejde strategisk på. Forfatterne bag Strategi som Fast Forward har udviklet en pragmatisk tilgang til strategiarbejdet baseret på menneskelig indsigt og fokuseret mod virksomhedens forretning. Bliv klogere på, hvordan du arbejder bevidst og reflekteret med strategi både i proces, indhold og praksis. Nøgleordene bag Fast Forward-konceptet er unik eller dø, forretningen i førertrøjen, målrettet analysearbejde, strategi gennem mennesker og strategisk kapabilitetsopbygning. 1. udgave 2015 Jurist- og Økonomforbundets Forlag November 2015

6 INNOLITERACY Fra design thinking til håndgribelig forandring af Steinar Valade-Almand, Projektleder EHDM, Danske Designere / Direktør THREE- POINT-ZERO; Forord af Christian Bason, direktør for Dansk Designcenter Arbejder du med at udvikle nye produkter eller ydelser, organisatoriske modeller og forandringsprocesser? Så har du måske også oplevet, at jeres produkter, ydelser og kampagner ikke blev taget imod med kyshånd. Find ud af hvordan du ved hjælp af designmetodiske greb kan minimere risici for at spilde kræfter på at udvikle produkter/services, som i sidste ende aldrig finder et marked eller fænger hos den definerede målgruppe. Bogen introducerer INNOLITERACY-modellen, som skaber fælles fodslag for et vellykket udviklingsforløb. 1. udgave 2015 Jurist- og Økonomforbundets Forlag November 2015 Nudging Adfærdsledelse i organisationer af Alexandra Krautwald, Adm. Direktør i Composing A/S & Mettelene Jellinggaard, Senior Partner i Composing A/S Adfærdsdesign og adfærdsledelse gennem nudging af organisationens medarbejdere til en ny adfærd er en metode, der arbejdes intensivt med i disse år, men som kun få danske virksomhedsledere kender baggrunden for og mulighederne med. Bogen behandler nudging i et virksomhedsperspektiv suppleret med cases og eksempler på, hvad der virker positivt adfærdsfremmende, og hvad der ikke gør. Den henvender sig primært til medarbejdere med ledelsesansvar og giver svar på, hvordan lederen kan udvikle effektfulde omgivelser, tilbud og værktøjer, der fører til permanent ændring i adfærd blandt medarbejdere. 1. udgave 2015 Jurist- og Økonomforbundets Forlag November 2015

7 De højt estimerede lovkommentarer fra Djøf Forlag indeholder en systematisk gennemgang og dybdegående udlægning af lovteksterne. Kommentarerne er et uundværligt arbejdsredskab for alle, der har behov for en indgående forståelse af lovteksten. I løbet af efteråret udkommer blandt andet følgende lovkommentarer: Lejeloven Med kommentarer af Marianne Kjær Stolt, Direktør, Advokat, Levring & Levring, Martin Birk, Seniorjurist, Ejendomsmæglernes Serviceselskab & Claus Rohde, Lektor, Juridisk Institut, Aarhus Universitet Lejelovgivningen er meget kompleks og formalistisk, og det kan være vanskeligt for især udlejer at manøvrere sig gennem regeljunglen uden at have professionel bistand. Denne traditionelt opbyggede lovkommentar gennemgår systematisk lovteksten og giver en udførlig fremstilling af de enkelte paragraffer. I 2015 er der indført ny lovgivning på området, som har medført en gennemgribende forenkling og modernisering af lejelovgivningen. For de professionelle udlejere er de største ændringer bl.a. overholdelse af de obligatoriske regler om indflytnings- og udflytningssyn, hvor udlejeren risikerer at tabe sit krav på istandsættelse helt eller delvist, hvis reglerne ikke overholdes samt afskaffelse af muligheden for at aftale nyistandsættelse, herunder hvem skal betale for maling af lejligheden, når lejeren flytter efter kort tid. 1. udgave 2015 Jurist- og Økonomforbundets Forlag November 2015 Færdselsloven Med kommentarer af Henrik Waaben, cand.jur., fungerende højesteretsdommer ved Højesteret & Hanne Aagaard, cand.jur., advokat Lovkommentaren til færdselsloven er en revideret udgave af den tidligere, der udkom tilbage i Siden da er Færdselslovens regler om bl.a. spirituskørsel og kørsel under påvirkning af andet end alkohol blevet skærpet, tillige er der ændret i farthastighederne på motorveje, og kravene til øget sikkerhed i bilen er blevet højere, herunder bedre styretøj, bremser, lygter, bedre passivt sikkerhedsudstyr som nakkestøtter, sikkerhedsseler osv. Den kommenterede udlægning af lovteksten henvender sig bl.a. til advokater, anklagemyndighederne, praktikere, domstole og andre interessenter med behov for adgang til kommenterede love inden for færdselsområdet. 3. udgave 2015 Jurist- og Økonomforbundets Forlag November 2015

8 Faglig inspiration til dig Tilmeld dig forlagets nyhedsservice og få direkte besked pr. om nye udgivelser inden for jura, økonomi og samfund, samt organisation, ledelse og kommunikation. Vi holder dig opdateret om nye udgivelser, gode tilbud og spændende arrangementer. Husk at du som medlem af Djøf får 20 % rabat på bøger fra Djøf Forlag, når du bestiller på forlagets hjemmeside. Tilmeld dig nyhedsservicen på Bestil et gratis undervisereksemplar Vi sender gerne et eksemplar af vores lærebøger til undervisere på videregående uddannelser. Vi modtager rigtig mange henvendelser og udleverer derfor primært til undervisningsformål, hvor bogen vil kunne indgå som en del af pensum. Bestil via For ydereligere information og anmeldereksemplarer bedes du kontakte marketingansvarlig Tina Verner Hansen, Følg Djøf Forlag på Instagram og LinkedIn Om Djøf Forlag Djøf Forlag udgiver årligt mere end 130 titler, 17 faglige tidsskrifter og en række onlineløsninger inden for jura, økonomi, samfund, organisation, ledelse og kommunikation rettet mod universiteter og det fagprofessionelle marked. Forlaget består af Jurist- og Økonomforbundets Forlag, Handelshøjskolens Forlag, Djøf Publishing samt Nyt Juridisk Forlag. Djøf Forlag er en del af Djøf-koncernen. Læs mere på

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

PROJEKTLEDER- SUMMIT 2014

PROJEKTLEDER- SUMMIT 2014 PROJEKTLEDER- SUMMIT 2014 6. - 7. februar PROGRAM VELKOMMEN TIL PROJEKTLEDERSUMMIT 2014 Atter i år åbner vi dørene til Rambølls hovedkvarter i Ørestaden og byder dig velkommen til et spændende Projektledersummit

Læs mere

kursuskatalog forår 2008

kursuskatalog forår 2008 viden kursuskatalog forår 2008 udvikling netværk 2 Ledelse Tid til et efteruddannelsestjek? I en tid, hvor der er gang i økonomien og mangel på kvalificeret arbejdskraft, bliver det vanskeligere at få

Læs mere

Sommerskole 2010 uge 33 - den 16. - 20. august og uge 34 - den 23. - 27. august

Sommerskole 2010 uge 33 - den 16. - 20. august og uge 34 - den 23. - 27. august Forskningsbaseret efteruddannelse - intensive sommerskolekurser Sommerskole 2010 uge 33 - den 16. - 20. august og uge 34 - den 23. - 27. august Dalgas Have 15 2000 Frederiksberg Redaktion: Sommerskoleansvarlig

Læs mere

PLATON EXECUTIVE BRIEFINGS

PLATON EXECUTIVE BRIEFINGS PLATON EXECUTIVE BRIEFINGS Forår/sommer 2013 DELTAGELSE ER GRATIS! BI & MDM som Har du ikke mulighed for at deltage på de angivne datoer for Platon Executive Briefings? I foråret/sommeren 2013 tilbyder

Læs mere

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet DJØF Karriereguide 2010/11 Vejen til drømmejobbet DJØF KARRIEREGUIDE 2010/11 Vejen til drømmejobbet er blevet længere Op ad bakke. Det er vilkårene, når du søger job som nyuddannet i krisetider, hvor

Læs mere

DELTAG I NYE MÅL 2015

DELTAG I NYE MÅL 2015 INVITATION TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER DELTAG I NYE MÅL 2015 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER 1 INDHOLD 1. PROJEKTET KORT...4 2. HVEM HAR DELTAGET FØR?...4 3. BJERG K...6 4. HVAD FÅR DU UD

Læs mere

KURSER TIL TURISTERHVERVET I NORDJYLLAND EFTERÅR 2012

KURSER TIL TURISTERHVERVET I NORDJYLLAND EFTERÅR 2012 1 g Værtskab Markedsføring, sprog og it Strategi virksomhedsudvikling g g g g g g g g g g g g g g virksomhedsudvikling Værtskab Markedsføring, sprog og it Strategi virksomhedsvirk somhedsudvikling virksomhedsudvikling

Læs mere

Dit ledelseshus - hjælp til at reflektere over din ledelse

Dit ledelseshus - hjælp til at reflektere over din ledelse Dit ledelseshus - hjælp til at reflektere over din ledelse Af Kresten Kragh-Schmidt, Helene Riis Lindholm og Pernille Aagaard Illustreret af Marianne Jespersen og layoutet af Karina Rask Nordtorp 2 Tilbage

Læs mere

It-håndbogen. Artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

It-håndbogen. Artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. It-håndbogen Artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns-

Læs mere

Styrk dit personlige lederskab. Skab øget motivation og bedre resultater. Tag afsæt i dine styrker KURSER OG UDDANNELSER FOR LEDERE 2014

Styrk dit personlige lederskab. Skab øget motivation og bedre resultater. Tag afsæt i dine styrker KURSER OG UDDANNELSER FOR LEDERE 2014 KURSER OG UDDANNELSER FOR LEDERE 2014 Skab øget motivation og bedre resultater Styrk dit personlige lederskab Tag afsæt i dine styrker Få personlig og målrettet rådgivning på 3283 3610 Kursusrådgivning

Læs mere

JP HumanResource. HR som strategisk. HR-funktionen skal gøre sig fortjent til det strategiske niveau, mener HR-direktør Per Krogager

JP HumanResource. HR som strategisk. HR-funktionen skal gøre sig fortjent til det strategiske niveau, mener HR-direktør Per Krogager JPHumanResource 03. udgave aug. 2011 Vis jeres værd HR-funktionen skal gøre sig fortjent til det strategiske niveau, mener HR-direktør Per Krogager HR som strategisk ressource Mindre danske virksomheder

Læs mere

Martin Georg Houlberg Jensen FÅ SUCCES MED CRM. Fra idé over strategi og handling til virkelighed

Martin Georg Houlberg Jensen FÅ SUCCES MED CRM. Fra idé over strategi og handling til virkelighed Martin Georg Houlberg Jensen FÅ SUCCES MED CRM Fra idé over strategi og handling til virkelighed . Tilegnet mine forældre. Min mor for at have vist mig værdien af system og orden og have motiveret mig

Læs mere

FRA VIDEN TIL VÆRDI 11 syn på serviceinnovation blandt små og mellemstore VIRksomhEDER

FRA VIDEN TIL VÆRDI 11 syn på serviceinnovation blandt små og mellemstore VIRksomhEDER FRA VIDEN TIL VÆRDI 11 syn på serviceinnovation blandt små og mellemstore virksomheder Forord Af Camilla Kølsen, områdechef, Business & Processes Lab, Alexandra Instituttet, og afdelingsleder, Forskning

Læs mere

SOCIAL MEDIA FACTBOOK

SOCIAL MEDIA FACTBOOK SOCIAL MEDIA FACTBOOK EU-DK 2011 DANSK ERHVERVSLIVS BRUG AF SOCIALE MEDIER Undersøgte anvendelsesområder: Produktudvikling/R&D Personale & HR Kommunikation & PR Salg & Marketing IT & Web Service & Support

Læs mere

SÆT KUNDERNE I SYSTEM OG OPTIMÉR SALGET

SÆT KUNDERNE I SYSTEM OG OPTIMÉR SALGET SÆT KUNDERNE I SYSTEM OG OPTIMÉR SALGET Næsten halvdelen af alle salgsforsøg løber ud i sandet, mens eksisterende kunder siver, ofte uden at nogen egentlig kan forklare hvorfor. Begge dele er dyrt og i

Læs mere

WESTERGAARD KURSER 2015

WESTERGAARD KURSER 2015 WESTERGAARD KURSER 2015 DIN SERVICE MANAGEMENT SPECIALIST IT-SERVICE BORGERSERVICE KUNDESERVICE Danske kursusmaterialer Dansk pædagogik Erfarne instruktører 2015 KURSUSKATALOG 1 Et videnshus fyldt med

Læs mere

Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer Lær at lære og huske mere effektivt Strategi og forretningsudvikling i praksis

Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer Lær at lære og huske mere effektivt Strategi og forretningsudvikling i praksis Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer 11.-12. august 2014 Lær at lære og huske mere effektivt 25. september 2014 Strategi og forretningsudvikling i praksis 27.-28. oktober 2014 Styrk din personlige

Læs mere

djøf kurser au fag it kurser personlig udvikling lederuddannelser mediatoruddannelsen Ammaassisoq PISORTATUT ILISIMATUSARFIK efterår 2014

djøf kurser au fag it kurser personlig udvikling lederuddannelser mediatoruddannelsen Ammaassisoq PISORTATUT ILISIMATUSARFIK efterår 2014 PISORTATUT ILISIMATUSARFIK personlig udvikling lederuddannelser mediatoruddannelsen Ammaassisoq djøf kurser au fag it kurser efterår 2014 Du kan downloade kursuskataloget som pdf via www.kursus.gl Hvilken

Læs mere

2. halvår KURSUSKATALOG. Forøg dine vinderchancer ved at blive bedre til tilbudsgivning

2. halvår KURSUSKATALOG. Forøg dine vinderchancer ved at blive bedre til tilbudsgivning 2. halvår 2014 KURSUSKATALOG Forøg dine vinderchancer ved at blive bedre til tilbudsgivning INDHOLD Shipley Denmark 3 Instruktører 4 I hvilken rækkefølge skal jeg tage kurserne? Kursus / Vindende Tilbudsskrivning

Læs mere

dm.dk Projektledelse Personlig udvikling Kommunikation Facilitering Ledelse og organisation Værkstøjskurser Facilitering Kommunikation Værkstøjskurser

dm.dk Projektledelse Personlig udvikling Kommunikation Facilitering Ledelse og organisation Værkstøjskurser Facilitering Kommunikation Værkstøjskurser Kursuskatalog 201 Kommunikation Projektledelse Ledelse og organisation Kommunikation Personlig udvikling Værkstøjskurser Personlig udvikling Personlig udvikling Værkstøjskurser Kommunikation Projektledelse

Læs mere

Sådan får du. PR & sociale medier. med. René Hjetting

Sådan får du. PR & sociale medier. med. René Hjetting Sådan får du med PR & sociale medier René Hjetting Sådan får du succes med PR og sociale medier 2014 René Hjetting 1. udgave, 1. oplag Trykt i Danmark 2014 ISBN: 978-87-997580-0-5 (Trykt udgave) ISBN:

Læs mere

Projektværktøj får nye sociale ben

Projektværktøj får nye sociale ben BRUGERADFÆRD Sådan får Arla medarbejderne til at bruge det nye projektværktøj. SIDE 8 CLOUDLØSNING To unge iværksættere har fundet en niche for et webbaseret projektværktøj light. SIDE 6 KONFERENCEMESSE

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 Organisering og ansvar Værktøjer og brugere Anvendelse internt og eksternt Prioritering og fremtid FORORD Denne rapport indeholder resultaterne af en undersøgelse af

Læs mere

Guide til etablering af socialøkonomisk virksomhed

Guide til etablering af socialøkonomisk virksomhed Guide til etablering af socialøkonomisk virksomhed 1 Om denne guide Guiden henvender sig til kommunernes erhvervsrådgivning og til beskæftigelsesforvaltninger og jobcentre og beskriver de særlige opmærksomhedspunkter

Læs mere

Kandidatuddannelse i e-business Copenhagen Business School

Kandidatuddannelse i e-business Copenhagen Business School Kandidatuddannelse i e-business Copenhagen Business School Ny uddannelse, 2013 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sagsbehandling...

Læs mere

INSPIRATION FOR INNOVATIONSAGENTER

INSPIRATION FOR INNOVATIONSAGENTER INSPIRATION FOR INNOVATIONSAGENTER Insp ira t ion for Inno vat ionsa gente R Sund By Netværket, 2013 1. udgave, 1. oplag, 2013 ISBN (trykt version): 978-87-92848-16-1 ISBN (elektronisk version): 978-87-92848-17-8

Læs mere

Internationale projekter og partnerskaber

Internationale projekter og partnerskaber Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Om DUF Hvad er DUF? DUF

Læs mere

FREMTIDENS CFO. Netværk. Hvorfor? Fra strategisk sparringspartner til driftsmester. Customer Relationship Economics - er loyale kunder lønsomme?

FREMTIDENS CFO. Netværk. Hvorfor? Fra strategisk sparringspartner til driftsmester. Customer Relationship Economics - er loyale kunder lønsomme? FREMTIDENS CFO Netværk. Hvorfor? SIDE 8 Fra strategisk sparringspartner til driftsmester SIDE 3 Customer Relationship Economics - er loyale kunder lønsomme? SIDE 6 1 NETWORK DIRECTOR PER NIKOLAJ BUKH Per

Læs mere