Fælles indsatskatalog til sygeplejeindsatser I Faaborg-Midtfyn kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fælles indsatskatalog til sygeplejeindsatser I Faaborg-Midtfyn kommune"

Transkript

1 Fælles indsatskatalog til sygeplejeindsatser I Faaborg-Midtfyn kommune Version 1 - pr. 1. januar 2015 Planlægning og synliggørelse af sygeplejefaglige indsatser og ressourceforbrug Fælles sprog og kommunikation på alle niveauer i organisationen Den sundhedsfaglige dokumentation og koordinering er tidsmæssigt indtænkt i indsatserne 7.3 Cirkulationsbehandling 10 min. 0.1 Sygeplejefaglig udredning 35 min Sundhedspædagogisk indsats 20 min. 9.1 Smerteudredning oglindring 25 min Indsatskataloget skal tænkes som sygeplejediagnoser Den daglige disponering sammensættes af brikker fra indsatskataloget

2 Indhold 0.Udredning og opfølgning Sygeplejefaglig udredning Opfølgning Forløbskoordinering aftale om opfølgende hjemmebesøg Tværfaglig screening Aktivitet Rehabilitering Bevægeapparatet Bevægeapparatet Ernæring Sondeernæring Parenteralernæring IV væskebehandling Subcutan (s.c.) væskebehandling Ernæringsindsats Hud og slimhinder - SÅR Kirurgisk sår Diabetisk sår Cancersår Tryksår Arterielle sår Venøs-/blandingssår Traumatisk sår Indsats for hudproblemer Kommunikation Samarbejde med netværk Kommunikation med patienten Psykosociale forhold Misbrugsindsats Psykiatrisk sygepleje Psykisk pleje og støtte Respiration og cirkulation Respirationsbehandling Kompressionsbehandling Cirkulationsbehandling Seksualitet Indsats ift. Seksualitet... 15

3 9. Smerte og sanseindtryk Smerteudredning og lindring Indsats ift. Sanser Søvn og hvile Indsats i forhold til søvn og hvile Viden og udvikling Palliation Indsats til hukommelsessvækkede Kognitiv kompensation Sundhedspædagogisk indsats Sundhedsfremme og forebyggelse Udskillelse af affaldsstoffer Stomi Behandling af urinvejsinfektion Kontinensbehandling Indsats ifht. katheter og dræn Dialyse Behandling af mave-tarmproblem Medicinhåndtering Dosisdispensering Dispensering I.V.- medicin Medicinadministration Øjendrypning Injektioner Medicinske plastre Inhalationer Medicinske salver/cremer Vagitorier Suppositorier... 25

4 Fælles indsatskatalog til Den Kommunale Sygepleje Gældende fra 10. december Udredning og opfølgning I denne hovedgruppe indgår indsatser i relation til sygeplejefaglig udredning, opfølgning og koordinering. 0.1 Sygeplejefaglig udredning Ved sygeplejefaglig udredning forstås en beskrivelse af patientens aktuelle situation med henblik på de problemer og behov, som skal behandles med en sygeplejeindsats i relation til de 12 sygeplejefaglige problemområder samt medicin. - Aktivitet. - Bevægeapparatet - Ernæring. - Hud og Slimhinder. - Kommunikation. - Psykosociale forhold. - Respiration og cirkulation. - Seksualitet. - Smerte og sanseindtryk. - Søvn og hvile. - Viden og udvikling. - Udskillelse af affaldsstoffer. Samt - Medicin observation af virkning og evt. bivirkninger. Der skal udarbejdes en sygeplejefaglig udredning: Når vi får en ny pt. Ved ændringer i pt. tilstand, dvs. når der oprettes eller inaktiveres en borgerplan, indsatsen disponeres som en ekstra indsats. En sygeplejefaglig udredning skal altid være aktuel, derfor disponeres indsatsen til minimum en gang årligt. Dokumenteres i care under funktionsvurdering i modul KLIENT sygepleje. Det er sygeplejersken, der udfører den sygeplejefaglige udredning og efterfølgende opretter de respektive borgerplaner. SSA kan i tæt samråd/dialog med sygeplejersken oprette borgerplaner. 35 minutter til omfattende gennemgang af sygeplejeanamnesen og til at udfylde funktionsvurderingen i care. 10 minutter til justeringer. Side 1

5 0.2 Opfølgning Ved opfølgningen forstås en systematisk opfølgning på sygeplejeindsatserne eller på de videredelegerede sygeplejeindsatser. Opfølgningen dokumenteres i relevant borgerplaner. 15 minutter. 0.3 Forløbskoordinering Ved forløbskoordination forstås en indsats til patienter, der modtager indsatser fra flere forskellige samarbejdsparter, og hvor der er et særligt behov for koordinering mellem samarbejdsparterne i relation til det enkelte patientforløb fx den ældre medicinske patient (DÆMP), borgere med misbrug og psykiatriske diagnoser. Link til vejledning vedrørende indsatsen ift. DÆMP: Indsatsen kan være fx planlægning og afholdelse af SB-møder, indsamling af data og videreformidle til relevante partnere Forløbskoordination DÆMP. 15 minutter til Indkaldelse til møde. 60 minutter til afholdelse af møde. 45 minutter DÆMP. Side 2

6 0.4 2-aftale om opfølgende hjemmebesøg Ved opfølgende hjemmebesøg forstås et fælles hjemmebesøg med den praktiserende læge og sygeplejerske. Kriterierne for opfølgende hjemmebesøg kan eksempelvis være: Behov for lægefaglig opfølgning på medicinændringer, fx som følge af polyfarmaci/multimedicinering, dvs. seks eller flere lægemidler. Ved vurderet behov for lægefaglig opfølgning på det videre forløb fx smerteproblematik, sygdomsforløb, livets afslutning Pt. med stort funktionstab. Terminale borgere. Risiko for genindlæggelse. DÆMP (den ældre medicinske patient). Indholdet i et opfølgende hjemmebesøg er som følger: Hvis patienten har været indlagt, gennemgås planen beskrevet i epikrisen inkl. medicin-ændringer og specifikt opfølgningsbehov, paraklinisk m.m. Generel helbredsvurdering inkl. funktionsevne, fx rejse-sætte-sig-test. Vurdering af behov for at inddrage visitationen med henblik på visitering af f.eks. personlig og praktisk hjælp og/eller hjælpemidler. Medicingennemgang inkl. gennemgang af medicinskab. Fælles fremadrettet plan. Hvem gør hvad, herunder fortsat ansvar for opfølgning. Dokumenteres i relevante borgerplaner. 60 minutter. 0.5 Tværfaglig screening Ved tværfaglig screening forstås de fælles screeningsredskaber der anvendes i Pleje og Omsorg. Eksempelvis: Ernæringsscreening (assistenter). Barthel (alle relevante faggrupper). Funktionsevnevurdering (sygeplejerske og SSA). Dokumenteres i det relevante screeningsredskab. 20 minutter. 10 minutter til justeringer. Side 3

7 1. Aktivitet I denne hovedgruppe indgår alle indsatser, hvor hovedformålet er at øge patienternes evne til at klare sig bedst muligt i det daglige liv, gennem patientens fysiske, sociale og intellektuelle aktiviteter, herunder aktiviteter i daglig livsførelse ADL ift. Kræftrehabilitering. 1.2 Rehabilitering Ved rehabilitering forstås en målrettet og tidsbegrænset indsats i forhold til patienter med kroniske lidelser, herunder patientskoler, opret hold via system administrator Kræft rehabilitering. Øvrige indsatser dokumenteres i relevante borgerplaner. 120 minutter Opstart. 30 minutter opfølgning. Side 4

8 2. Bevægeapparatet I denne hovedgruppe indgår sygeplejefaglige indsatser som relaterer sig til lidelser i bevægeapparatet. Indsatser ift. Personlig pleje i serviceloven indgår ikke her. 2.1 Bevægeapparatet Her forstås indsatser observationer, vurderinger, handlinger vedrørende den medicinske behandling af patienter med en neurologisk lidelse og/eller reumatologiske lidelser Bevægeapparatet. 30 minutter. Side 5

9 3. Ernæring I denne hovedgruppe indgår alle indsatser, der relaterer sig til patientens ernæringstilstand, ernæringsbehov og ernæringsproblemer. Dette indbefatter både indsatser der retter sig mod faktorer, så som kost, appetit, tørst, spisevaner der påvirker spisningen, samt indsatser i forhold til over- og undervægt. 3.1 Sondeernæring Ved sondeernæring forstås en indsats hvor ernæring gives via en nasal - eller PEG-sonde. Indsatsen omfatter anlæggelse af sonde, rengøring af sprøjter, indgift af sondemad samt bestilling af diverse remedier Sondeernæring. 25 minutter. 20 minutter. 3.2 Parenteralernæring Ved parenteralernæring forstås indsatser hvor ernæringer tilføres via et CVK. Indsatsen består af fx. til og frakobling af ernæringsposer med evt. anvendelse af pumpe, kateterpleje, skift af forbinding, sikre ensartet indtagelse af parenteralernæring samt bestilling af væsker, mineraler, tilsætningsstoffer og sterile sygeplejeartikler parenteral ernæring. 45 minutter til blanding og tilkobling. 15 minutter til frakobling. Side 6

10 3.3 IV væskebehandling Ved IV væskebehandling forstås en indsats med anlæggelse, pleje, observation og seponering af i.v adgang. Til- og frakobling af tynde infusionsvæsker, skift af slange og pose samt skift af forbinding samt kontrol af indløbshastighed IV-væskebehandling. 20 minutter. 3.4 Subcutan (s.c.) væskebehandling Ved s.c. væskebehandling forstås en indsats med anlæggelse, pleje, observation og seponering af subcutan adgang. Til- og frakobling af tynde infusionsvæsker, skift af slange og pose samt skift af forbinding samt kontrol af indløbshastighed s.c.-væskebehandling. 20 minutter. 3.5 Ernæringsindsats Ved ernæringsindsats forstås en indsats, som eksempelvis omfatter ernæringsscreening, tandstatus, regelmæssig vægtmåling, BMI, blodsukkermåling, proteindrik, kostvejledning, undervisning og vejledning i ernærings- og væskeskema Væskebehandling Ernæringsproblemer Kvalme Blodglucose og medicinsk behandling. 35 minutter til ernæringsscreening og handleplan. 10 Minutter til kontrolvejning. 10 minutter til BG-måling. 5 minutter til BG-måling. 5 minutter til kontrolvejning. Side 7

11 4. Hud og slimhinder - SÅR I denne hovedgruppe indgår alle indsatser, der relaterer sig til forandringer og gener i hud, slimhinder og væv, særligt med fokus på sårbehandling. Da sårbehandling udgør en særlig stor andel af sygeplejen er indsatsen inddelt i underkategorier for at kunne følge udviklingstendenser på området. 4.1 Kirurgisk sår Ved kirurgiske sår forstås en indsats til patienter efter et kirurgisk indgreb. Dokumentation: Kirurgisk sår. 15 minutter. 30 minutter. 4.2 Diabetisk sår Ved diabetiske sår forstås en indsats ift. senkomplikation til diabetes Diabetisk sår. 15 minutter. 30 minutter. 4.3 Cancersår Ved cancersår forstås en indsats ift sår forårsaget af cancer. Dokumentation/Borgerplan: Cancersår. 15 minutter. 30 minutter. Side 8

12 4.4 Tryksår Ved tryksår forstås en indsats ift sår, der er forårsaget pga. tryk Tryksår. 15 minutter. 30 minutter. 4.5 Arterielle sår Ved arterielle sår forstås en indsats ift sår som følge af reduceret blodtilførsel Arterielle sår 15 minutter. 30 minutter. 4.6 Venøs-/blandingssår Ved venøs-/blandingssår forstås en indsats til sår ift venøst tilbageløb som følge af defekte veneklapper Venøs-/blandingssår. 15 minutter. 30 minutter. Side 9

13 4.7 Traumatisk sår Ved Traumatiske sår forstås en indsats til sår som følge af traumer på hårdt væv og/eller bløddele, herunder knogler, muskler, ligamenter og sener, fx ved fald eller andre ulykke Traumatisk sår. 15 minutter. 30 minutter. 4.8 Indsats for hudproblemer Ved hudproblemer forstås en indsats ift fx eksem, rødme, udslæt, svamp, lus, mider, fnat. Endvidere pleje af hud og omgivelser i forbindelse med tunneleret CVK, dræn og sonder. Dokumentation/borgerplaner: Hudproblemer Mundpleje Slimhinder. 15 minutter. 25 minutter. Side 10

14 5. Kommunikation I denne hovedgruppe placeres indsatser der relaterer sig til patientens evne til at gøre sig forståelig, og forstå andres kommunikation, som fx i relation til forventningsafstemning, etnicitet, hørelse, syn eller tale. 5.1 Samarbejde med netværk Ved samarbejde med netværk forstås en særlig selvstændig indsats herunder inddragelse af pårørende, frivillige og interesseorganisationer Samarbejde med borger og netværk. 20 minutter. 5.2 Kommunikation med patienten Ved kommunikation med patienten forstås en indsats der kræver specielle kommunikationsredskaber samt inddragelse af tolk Kommunikation med patienten. 20 minutter. Side 11

15 6. Psykosociale forhold I denne hovedgruppe placeres indsatser, der relaterer sig til psykisk pleje og omsorg, social støtte, mestringsevne, misbrug samt støtte til andre følelsesmæssige situationer og sygdomsoplevelser, som fx sorg, utryghed, uro, aggressivitet, arbejdsevne og følelser i forhold til familien. 6.1 Misbrugsindsats Ved misbrugsindsats forstås en indsats til patienter med et misbrugsproblem, som fx alkoholisme, ludomani, stofmisbrug. (Eksklusiv medicinadministration) Misbrugsbehandling. 15 minutter. 6.2 Psykiatrisk sygepleje Ved psykiatrisk sygepleje forstås en indsats der gives til patienter med diagnosticeret psykiatrisk sygdom. Indsatsen omfatter hjælp til at få struktur og forudsigelighed på en ofte kaotisk hverdag, samt behandling af psykiatriske symptomer som f.eks. depression, psykose og angst. (Eksklusiv medicinadministration) Psykiatrisk sygepleje. 20 minutter. 6.3 Psykisk pleje og støtte Ved psykisk pleje og støtte forstås en indsats, der gives til patienter som pga. midlertidige eller varige psykiske/mentale problemer, livskriser, særlige sociale problemer, har vanskeligt ved eller er ude af stand til selv at klare hverdagen Psykisk pleje og støtte. 15 minutter. Side 12

16 7. Respiration og cirkulation I denne hovedgruppe placeres indsatser, der relaterer sig til patientens respirations - og cirkulations problemer. 7.1 Respirationsbehandling Ved respirationsbehandling forstås en indsats der gives til patienter med lungesygdomme, som fx KOL, tracheostomi, lungekræft, astma. Indsatsen omfatter fx iltbehandling, C- PAP, tracheostomi, sugning, Peep- maske, telemedicinske indsatser, samt oplæring, vejledning og støtte i relation til, fx rygestop, takle åndenødsrelaterede og udløsende faktorer Respirationsproblemer. 20minutter. 7.2 Kompressionsbehandling Ved kompressionsbehandling forstås en indsats til patienter med cirkulationsproblemer. Indsatsen gives fx til patienter med venøs insufficiens og lymfødem. Kompressionsbehandlingen skal være lægeordineret. Måltagning og bestilling af kompressionsstrømper varetages af kompressionssygeplejersken Kompression. 20 minutter til kompressionsbehandling. 60 minutter til nye bevillinger og måltagning. 30 minutter til opfølgning i hjemmet. 15 minutter til telefonisk opfølgning. 10 minutter ved enkelt indsats. 5 minutter ved flere indsatser. Side 13

17 7.3 Cirkulationsbehandling Ved cirkulationsbehandling forstås en indsats der gives til patienter med problemer relateret til kredsløbet. Indsatsen omfatter f.eks. blodtryksmåling, puls, temperatur, venepumpeøvelser samt koordinering af AK-behandling Cirkulation. 10 minutter til BT og puls. 5 minutter TP måling. Side 14

18 8. Seksualitet I denne hovedgruppe placeres indsatser, der relaterer sig til fx samlivsproblemer som følge af sygdom eller lægemidler 8.1 Indsats ift. Seksualitet ift seksualitet forstås en indsats der gives til patienter med seksualitetsproblemer forårsaget af fx sygdom, operation, alderdom, bivirkning efter medicin. Indsatsen kan fx bestå i oplæring og vejledning i relation til den givne problemstilling, fx hjælpemidler, fysiske symptomer, samlivsforstyrrelser Seksualitet. 15 minutter. Side 15

19 9. Smerte og sanseindtryk I denne hovedgruppe placeres indsatser, der relaterer sig til smerte og sanser 9.1 Smerteudredning og lindring Ved smerteudredning og lindring forstås en indsats der gives til patienter med henblik på at afdække sammenhængen mellem smerteklager, adfærd og objektive kliniske fund, fx ved at registrer smerternes location, karakter, styrke, tidsrelation mv., for at finde frem til smerternes oprindelse, og den rette metode til smertelindring Smerter. 25 minutter. 9.2 Indsats ift. Sanser Ved indsats ift. sanser forstås en indsats der gives til patienter med fx hørelses-, syns-, føleforstyrrelser og øjenlidelser sanser øjenlidelser. 25 minutter. Side 16

20 10. Søvn og hvile I denne hovedgruppe placeres indsatser, der relaterer sig til søvn - og hvileproblemer Indsats i forhold til søvn og hvile Ved søvn og hvile forstås en indsats, der gives til patienter med søvn og træthedsproblemer søvn og hvile. 30 minutter. Side 17

21 11. Viden og udvikling I denne hovedgruppe placeres indsatser, der relaterer sig til f. eks. behov for information eller undervisning, helbredsopfattelse, sygdomsindsigt, hukommelse, kognitive problemer, forebyggelse, egenomsorg Palliation Ved palliation forstås en koordinerende indsats som gives til patienter med henblik på at forebygge og lindre lidelser i forbindelse med livstruende sygdom. Palliativ indsats er tværfaglig og foretages i et samarbejde mellem relevante fagpersoner/den syge og de nærmeste pårørende. Fx møde med palliativteam, praktiserende læger, fys- og ergoterapeut og plejen. De konkrete indsatser disponeres selvstændigt, fx skift af smerteplaster, disponeres under 13.7 Dokumenteres i relevante borgerplaner. Når borgeren er aktiv døende, dokumenteres i journalen. 60 minutter tværfaglige møder. 10 minutter, ved opfølgning på de tværfaglige indsatser Indsats til hukommelsessvækkede Ved indsats til hukommelsessvækkede forstås en indsats som gives til patienter med hukommelsesproblemer, diagnosticeret demens eller senhjerneskadede. Indsatsen er afdækkende, koordinerende og planlæggende Hukommelsessvækket/demens. 30 minutter Kognitiv kompensation Udgår af indsatskataloget i FMK. Side 18

22 11.4 Sundhedspædagogisk indsats Ved en sundhedspædagogisk indsats forstås en indsats, der gives til patienter, der vurderes til at kunne oplæres til at varetage hele eller dele af deres behandling selv. Det vil fx sige patienter der får insulin, blodsukkermåling, dryppet øjne. Dokumenteres i relevante borgerplaner. 20 minutter Sundhedsfremme og forebyggelse Udgår af indsatskataloget, da indsatserne tænkes ind i alle indsatser. Jf. indsatstrappen. Side 19

23 12. Udskillelse af affaldsstoffer I denne hovedgruppe placeres indsatser, der relaterer sig til udskillelser af affaldsstoffer Stomi Ved stomipleje forstås en indsats, der gives til patienter med fx uro -, nefro- colo- og/eller ileostomi Stomi. 30 minutter. 15 minutter Behandling af urinvejsinfektion Ved urinvejsinfektioner forstås en indsats til patienter med urinvejsinfektion omfatter fx observation af symptomerne, observation af feber, forebyggelse af urinvejsinfektion og urinprøver urinvejsinfektion. 15 minutter Videredelegation 10 minutter 12.3 Kontinensbehandling Ved kontinensbehandling forstås en Indsat, der omfatter kontinensudredning, oplæring og vejledning ved blæretømning, bækkenbundstræning, toiletvaner samt råd og vejledning i brug af hjælpemidler. Kontinensudredningen varetages kun af kontinenssygeplejerskerne Urinkontinensudredning 15 minutter til generalistindsats. 60 minutter til kontinensudredning. 15 minutter administrativ ændring af bevilling. 30 min til opfølgning i hjemmet. Side 20

24 12.4 Indsats ifht. katheter og dræn Ved katheter og dræn forstås en indsats der omfatter, anlæggelse, fiksering og pleje af katheter og dræn Katheter Dræn. 25 minutter til katheter. 15 minutter til dræn. 10 minutter til pleje af katheter. 20 minutter til SIK og anlæggelse af katheter Dialyse Ved dialyse forstås en indsats til patienter med nedsat eller manglende nyrefunktion. Håndtering af posedialyse, udføre pleje af pose dialysekatheter og bestilling af dialyseprodukter Dialyse. 20 minutter 45 minutter Behandling af mave-tarmproblem Ved mavetarmproblemer forstås en indsats til patienter med fx, afføringsproblemer Mave-tarmproblemer. 25 minutter. Side 21

25 13. Medicinhåndtering I denne hovedgruppe placeres indsatser, der relaterer sig medicinhåndtering, herunder observation, bivirkning, medicinadministration og medicindosering Dosisdispensering Ved dosisdispensering forstås, at lægemiddel fyldes på en doseringsbeholder/pose. Når patienterne modtager dosisdispenseret medicin fra apoteket, afføder det en række opgaver, som fx omfatter dokumentation af ordination, modtagelse af medicin, kontrol af medicin, observation, opfølgning på medicinsk behandling Dosisdispensering. 15 minutter. 15 minutter Dispensering Ved dispensering forstås en indsats, hvor sygeplejersken eller assistenten udelukkende varetager den konkrete dosering af ordineret medicin. Yderligere indbefatter indsatsen modtagelse og kontrol, opbevaring, bortskaffelse af medicin, dokumentation samt receptfornyelser. Der skal altid tages stilling til, om borgeren selv kan dispensere sin medicin, om medicinen kan dosisdispenseres eller om dispenseringen kan videredelegeres dispensering 30 minutter. 30 minutter. Side 22

26 13.3 I.V.- medicin Ved I.V.-medicin forstås medicin der gives intravenøst til patienter efter lægeordination. Indsatsen består fx i anlæggelse af venflon, og/eller sikre at I.V.-adgangen fungerer, gripper nål, sikre korrekt styrke/blandingsforhold, observation, dokumentation. Der dokumenteres i relevante borgerplaner. 15 minutter til blanding og tilberedning. 30 minutter til opsætning og indløb Medicinadministration Ved medicinadministration forstås en indsats, hvor personalet udleverer medicin og hjælper patienter med at indtage medicinen samt observerer patienten. Dokumentation ift observation af patienten skrives i relevante borgerplaner. 10 minutter enkeltindsats. 5 minutter flere indsatser. 10 minutter enkelt indsats. 5 minutter flere indsatser Øjendrypning øjenlidelser Side 23

27 13.6 Injektioner Dokumenteres under relevante borgerplaner. 15 minutter. 5 minutter ved flere indsatser. 15 minutter ved enkelt indsats. 5 minutter ved flere indsatser Medicinske plastre Dokumenteres under relevante borgerplaner. 5 minutter ved flere indsatser. 10 minutter ved enkelt indsat. 5 minutter ved flere indsatser Inhalationer respirationsproblemer. 5 minutter ved flere indsatser. 10 minutter ved enkelt indsats. 5 minutter ved flere indsatser. Side 24

28 13.9 Medicinske salver/cremer indsats for hudproblemer. 5 minutter ved flere indsatser. 10 minutter ved enkelt indsats. 5 minutter ved flere indsatser Vagitorier Slimhinder. 5 minutter ved flere indsatser. 10 minutter ved enkelt indsats. 5 minutter ved flere indsatser Suppositorier Under relevante borgerplaner. 5 minutter ved flere indsatser. 10 minutter ved enkelt indsats. 5 min ved flere indsatser. Side 25

29 Journalen benyttes ved: Alle enkelstående eller akutte tilfælde, herunder utilsigtede hændelser. Hvis man efterfølgende handler på det akutte eller det enkelstående tilfælde, skal der oprettes en borgerplan. Indsatskataloget For at forstå indsatskatalogets opbygning skal der tænkes i sygeplejediagnoser og ikke i medicinske diagnoser. Alle disponerede indsatser er incl. Dokumentationstid. Personaleaktivitet (faglig aktivitet) Tidsregistreres når der er tale om borgeraktiviteter der foregår udenfor hjemmet. Samtidig foretages en faglig dokumentation i borgerplan eller journal. Ekstra ydelser uden varsel Opgaver sygeplejersken bliver ringet op om, efter at hun er kørt ud, enten af akutsygeplejerske eller plejepersonale.tidligere akutte ydelser. Akutopgaver der varetages af akutsygeplejersken. Akutopgaver benyttes kun ved nødkald og dødsfald Ekstra ydelser med varsel Opgaver som kommer ekstra til ifm et besøg hos patienten (tidligere ekstra ydelse). Opgaver som kommer ekstra, inden sygeplejersken er kørt ud. Hvis borger er i fravær, f.eks. indlagt, kan der oprettes et enkeltstående besøg i sygepleje/stamdata og planlægning Videredelegering Dokumenteres i relevante borgerplan ift. o Hvem der skal have opgaven. o Om opgaven må videredelegeres. o Tidsperspektiv på opfølgning ved sygeplejerske. o Hvilken indsats benyttes i indsatskataloget. o Hvor lang tid tager indsatsen. Side 26

30 Ikrafttrædelse: 1. januar 2012 Ansvarlig: Dokumentationsgruppen Revideret: april 2014 Instruksen revideres ved behov dog minimum 1 gang årligt Tilbage til oversigt Sundhedsfaglig instruks Sygeplejefaglige optegnelser Ansvar, kompetence og opgavefordeling for plejepersonalet Formålet med denne instruks er At sikre, at de sygeplejefaglige optegnelser er i overensstemmelse med gældende regelsæt, og at plejepersonalet kender deres opgaver og ansvar i forbindelse med den sygeplejefaglige dokumentation. at sikre en vurdering og dokumentation af borgernes ressourcer samt aktuelle potentielle problemområder, som grundlag for planlægning og iværksættelse af pleje og behandling. Endvidere at sikre, at borgernes behov for pleje og behandling imødekommes, herunder at lægeordinationer følges op. at medvirke til, at plejepersonalet, som udfører sygeplejefaglige opgaver, hurtigt kan danne sig et overblik over borgernes tilstand. Endvidere at de sygeplejefaglige optegnelser opbevares utilgængeligt for uvedkommende og samtidig let tilgængelige for plejepersonalet. at sikre kontinuitet, sikkerhed og kvalitet i forbindelse med pleje og behandling af borgerne. at forebygge fejl. at forebygge stress. Ansvar, kompetence og opgavefordeling i forhold til den sygeplejefaglige dokumentation Pligten til at vise omhu og samvittighedsfuldhed, herunder ved at føre ordnede optegnelser/journalføring, påhviler den sygeplejerske, plejehjemsassistent eller SSA, der er ansvarlige for plejen og eller behandlingen mv. Den enkelte leder, sygeplejerske, plejehjemsassistent, SSA eller SSH er ansvarlig for egne optegnelser. Det sygeplejefaglige personale skal på baggrund af journalen kunne redegøre for borgerens tilstand, hvilke overvejelser der er gjort, hvilken pleje og behandling, der er planlagt, og hvilken pleje og behandling der er udført samt resultatet heraf. Side 1 af 3

31 Ikrafttrædelse: 1. januar 2012 Ansvarlig: Dokumentationsgruppen Revideret: april 2014 Instruksen revideres ved behov dog minimum 1 gang årligt Ansvar og kompetencefordeling i forhold til de sygeplejefaglige optegnelsers indhold De sygeplejefaglige optegnelser skal som minimum indeholde følgende områder: Stamoplysninger: - Borgerens navn, personnummer, adresse og telefonnummer. - Borgerens indlæggelses/indflytningsdato. - Oplysninger om borgerens pårørende/kontaktperson/værge, - Egen læge. - Særlige forhold, f.eks. kendte allergier og livstestamente. Døgnrytmeplan, funktionsevnevurdering, herunder vigtige oplysninger om borgerens ønsker og behov. Medicinskema, herunder Cave. Livshistorie ved borgere med demens. De sygeplejefaglige optegnelser foretages af en sygeplejerske og skal som minimum indeholde en beskrivelse af, hvorvidt borgeren har aktuelle eller potentielle problemer inden for følgende indsatsområder. - Udredning og opfølgning - Funktionsniveau Aktivitet (ADL) f.eks. evnen til at klare sig selv i det daglige liv, ADL (Activity in Daily Living) - Bevægeapparatet inklusiv balance og faldtendens - Ernæring. F.eks. under- eller overvægt, spisevaner, ernæringsproblemer forårsaget af sygdom eller behandling, kvalme og opkastning. - Hud og slimhinder. F.eks. forandringer og lidelser fra hud, slimhinder og andre væv - Kommunikation inklusiv hukommelse og sprogfunktion. F.eks. evnen til at gøre sig forståelig og forstå omverdenen - Psykosociale forhold inklusiv stimulation og intellektuelle funktion, arbejdsevne, relationer til familie, ensomhed, misbrug og mestring - Vejtrækning og kredsløb. F.eks. luftvejsproblemer som åndenød, hoste, risiko for aspiration, legemstemperatur, blodtryk og puls - Seksualitet samlivsproblemer som følge af sygdom eller lægemidler - Smerter og sanseindtryk bl.a. syn og hørelse - Søvn og hvile f.eks. faktorer som letter eller hindrer søvn og hvile - Viden og udvikling. Behov for information. Borgere med kognitive problemer m.m. - Udskillelse af affaldsstoffer herunder inkontinens, obstipation og diaré - Medicinhåndtering De sygeplejefaglige optegnelser indeholder en aktuel beskrivelse af pleje og behandling samt resultatet heraf, såfremt resultatet foreligger. Side 2 af 3

32 Ikrafttrædelse: 1. januar 2012 Ansvarlig: Dokumentationsgruppen Revideret: april 2014 Instruksen revideres ved behov dog minimum 1 gang årligt Det skal fremgå af de sygeplejefaglige optegnelser, om der er indhentet helbredsmæssige oplysninger fra egen læge/behandlende læge efter samtykke fra borgeren/værgen. Det skal fremgå af de sygeplejefaglige optegnelser, om der er indgået aftale om, hvorvidt lægen har delegeret kontrol af borgerens kroniske sygdomme til plejepersonalet. Det skal fremgå af de sygeplejefaglige optegnelser, hvornår borgerens egen læge sidst har foretaget revision af medicinlisten. Indikation (begrundelse) og opfølgning for behandling skal fremgå af de sygeplejefaglige optegnelser. Ansvar, kompetence og opgavefordeling i forhold til de sygeplejefaglige optegnelsers systematik, opbevaring og tilgængelighed De sygeplejefaglige optegnelser skal kun føres i KDM Care. Borgerplanen skal indeholde alle relevante oplysninger af betydning for observation, pleje og behandling af borgerne. De sygeplejefaglige optegnelser skal opbevares utilgængeligt for uvedkommende Plejepersonale, der deltager i observation, behandling og pleje, har adgang til at indføre notater i de sygeplejefaglige optegnelser. De sygeplejefaglige optegnelser skal være entydige, systematiske og forståelige af hensyn til kommunikation både inden for egen faggruppe og med andre personalegrupper, der skal bruge borgerplanens/ journalens oplysninger i deres pleje og behandling af borgeren. Borgerplanen skal føres fortløbende/kontinuerligt og i umiddelbar tilknytning til planlægningen og udførelsen af pleje og behandlingen af borgeren. Kildehenvisning: Vejledning fra sundhedsstyrelsen vedr. dokumentationspraksis Side 3 af 3

Sygeplejetildeling hvordan?

Sygeplejetildeling hvordan? Sygeplejetildeling hvordan? (Version 2, 9. juni 2016) Fra den 8. februar 2016 vil alt tildeling af sygepleje foregå centralt. Nedenstående beskriver arbejdsgangene og hvem der handler på hvad Ved udskrivning

Læs mere

Center for Sundhed & Pleje, Faxe Kommune.

Center for Sundhed & Pleje, Faxe Kommune. Frederiksgade 9 4690 Haslev Telefon 56 20 30 00 Telefax 56 20 30 01 www.faxekommune.dk Titel: Instruks for sygeplejefaglige optegnelser, inklusiv plan for plejen og behandling Gældende for: Ansvarlig:

Læs mere

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013 Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013 1. Lovgrundlag Lovgrundlaget for sygeplejen er 138 i Sundhedsloven, hvorefter kommunalbestyrelsen er ansvarlig for, at der ydes vederlagsfri hjemmesygepleje efter

Læs mere

Niveau 2 indsats Sygeplejerske Social- og sundhedsassistent Grundlæggende Kompleks

Niveau 2 indsats Sygeplejerske Social- og sundhedsassistent Grundlæggende Kompleks 0. Udredning og opfølgning I denne hovedgruppe indgår er i relation til sygeplejefaglig udredning, opfølgning og koordinering. Sygeplejerske Social- og sundhedsassistent Grundlæggende Kompleks 0.1 Sygeplejefaglig

Læs mere

Indsatser mappet til helbredstilstande rev. pr. 26. nov 2015

Indsatser mappet til helbredstilstande rev. pr. 26. nov 2015 Indsatser mappet til helbredstilstande rev. pr. 26. nov 2015 En indsats kan leveres til flere forskellige helbredstilstande Indsats Helbredstilstande Helbredstilstande-områder ADL-aktivitet Problem relateret

Læs mere

Hjemmesygeplejeindsatser mappet til helbredstilstande

Hjemmesygeplejeindsatser mappet til helbredstilstande Hjemmesygeplejeindsatser mappet til helbredstilstande version 1.21 (09.10.17) En indsats kan leveres til flere FSIII mapningerne er ikke udtømmende og ikke evidensbaseret. De er udarbejdet i projektet

Læs mere

Finansiering af Sygeplejeartikler.

Finansiering af Sygeplejeartikler. Finansiering af Sygeplejeartikler. For Sygeplejen og Ældreområdet Dok 138980/14 Godkendt af 17.12.2014 på ledermøde. Indhold Indhold... 2 Indledning... 5 Fælles for alle indsatser hvor der er brug for

Læs mere

Overordnet konklusion på tilsynet. A. Sundhedsfaglige instrukser

Overordnet konklusion på tilsynet. A. Sundhedsfaglige instrukser Sagsnummer 3-17-186/3 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 3 Besøgsdato 16-10-2008 Navn og adresse på plejehjem Kommune 480 Region Antal beboere 26 Sundhedsfaglig konsulent Karen Prahl

Læs mere

Vejledning om sygeplejefaglige optegnelser

Vejledning om sygeplejefaglige optegnelser VEJ nr 9019 af 15/01/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Sundhedsstyrelsen Senere ændringer til forskriften Ingen Vejledning

Læs mere

Sagsnummer 5-17-11/2 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 5

Sagsnummer 5-17-11/2 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 5 Sagsnummer 5-17-11/2 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 5 Lizet Jorck Henrik Greiffenberg Besøgsdato 10-05-2007 Navn og adresse på plejehjem Kommune 253 Region Antal beboere 49 Hedebo,,Degnestræde

Læs mere

Sagsnummer /2 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 5

Sagsnummer /2 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 5 Sagsnummer 5-17-14/2 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 5 Lizet Jorck Henrik Greiffenberg Besøgsdato 07-05-2007 Navn og adresse på plejehjem Kommune 253 Region Antal beboere 95 Strandcentret,,Frydenhøj

Læs mere

Baggrund. Baggrund og begrebsafklaring. Indhold

Baggrund. Baggrund og begrebsafklaring. Indhold Baggrund og begrebsafklaring Indhold Baggrund... 1 Formål... 2 Lovgrundlag... 2 Ansvar og arbejdsgang i Varde kommune... 3 Rehabiliterende og kompenserende indsatser... 3 Sygeplejefaglig udredning... 4

Læs mere

Helbredstilstande mappet til indsatser rev. pr. 26. nov 2015

Helbredstilstande mappet til indsatser rev. pr. 26. nov 2015 Helbredstilstande mappet til indsatser rev. pr. 26. nov 2015 Flere indsatser knytter sig til en helbredstilstand Helbredstilstande-områder Helbredstilstande Indsats Funktionsniveau Problem relateret til

Læs mere

Overordnet konklusion på tilsynet. Opfølgning på tidligere tilsyn. Krav

Overordnet konklusion på tilsynet. Opfølgning på tidligere tilsyn. Krav Overordnet konklusion på tilsynet Tilsynet har ikke fundet anledning til bemærkninger Tilsynet har fundet mindre fejl og mangler, som samlet kun indebærer meget ringe risiko for patientsikkerheden Tilsynet

Læs mere

For Sundheds- og plejepersonale i Plejecentre, hjemmeplejen og sygeplejen

For Sundheds- og plejepersonale i Plejecentre, hjemmeplejen og sygeplejen For Sundheds- og plejepersonale i Plejecentre, hjemmeplejen og sygeplejen Indhold Indhold... 2 Forord... 5 Begrebsafklaring... 5 Formålet med et fælles indsatskatalog... 5 Fokus på indsatser, der højner

Læs mere

Indsatskatalog for Sygeplejeydelser Næstved Kommune 2016

Indsatskatalog for Sygeplejeydelser Næstved Kommune 2016 Indsatskatalog for Sygeplejeydelser Næstved Kommune 2016 FORORD...7 LOVGRUNDLAG....7 FORMÅL MED SYGEPLEJE ER....7 SUNDHEDSSTYRELSENS 12 SYGEPLEJEFAGLIGE OMRÅDER...7 SYGEPLEJEFAGLIG UDREDNING...8 SUNDHEDSPÆDAGOGISK

Læs mere

[Skriv tekst] Dok nr 93649/13sags nr 13/9730 side 1

[Skriv tekst] Dok nr 93649/13sags nr 13/9730 side 1 Dok nr 93649/13sags nr 13/9730 side 1 Indhold Forord... 5 Begrebsafklaring...5 Formålet med et fælles indsatskatalog...5 Fokus på indsatser, der højner kvaliteten...6 Vejledning til brug i Varde Kommune...9

Læs mere

Overordnet konklusion på tilsynet. Opfølgning på tidligere tilsyn. Krav. Tilsynet har ikke fundet anledning til bemærkninger

Overordnet konklusion på tilsynet. Opfølgning på tidligere tilsyn. Krav. Tilsynet har ikke fundet anledning til bemærkninger Overordnet konklusion på tilsynet Tilsynet har ikke fundet anledning til bemærkninger Tilsynet har fundet fejl og mangler, som samlet kun indebærer meget ringe risiko for patientsikkerheden Tilsynet har

Læs mere

VELKOMMEN. Dokumentation. Dag 2 Underviser. Dokumentation. Dag 2: Undervisnings skema. Virginia Henderson/Sundhedsstyrelsens12 sygepl. problemområder.

VELKOMMEN. Dokumentation. Dag 2 Underviser. Dokumentation. Dag 2: Undervisnings skema. Virginia Henderson/Sundhedsstyrelsens12 sygepl. problemområder. VELKOMMEN Dokumentation Dag 2 Underviser Velkommen / opsamling fra sidst Dokumentation Dag 2: Undervisnings skema Virginia Henderson/Sundhedsstyrelsens12 sygepl. problemområder. Gruppe arbejde Refleksionscirklen

Læs mere

VELKOMMEN. Dokumentation. Dag 2 Underviser

VELKOMMEN. Dokumentation. Dag 2 Underviser VELKOMMEN Dokumentation Dag 2 Underviser Velkommen / opsamling fra sidst Dokumentation Dag 2: Undervisnings skema Virginia Henderson/Sundhedsstyrelsens12 sygepl. problemområder. Dokumentationsprocessen

Læs mere

I. Forebyggelse. Instrukser. Her kan der samlet scores mellem 0 6 point

I. Forebyggelse. Instrukser. Her kan der samlet scores mellem 0 6 point I. Forebyggelse Her kan der samlet scores mellem 0 6 Tilbuddet skal overholde: 2012: 2013: 1. Socialforvaltningens 3 principper er implementeret 2 1 2. En lokal rygepolitik er formuleret 2 1 3. Der er

Læs mere

Opfølgning på tidligere tilsyn Ja Nej delvist [1010] Der er fulgt op på tidligere tilsyn nmlkji

Opfølgning på tidligere tilsyn Ja Nej delvist [1010] Der er fulgt op på tidligere tilsyn nmlkji Sagsnummer 4-17-128/4 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 4 Helle Lerche Nordlund Elisabet T. Hansen Besøgsdato 30-06-2009 Navn og adresse på plejehjem Kommune 183 Region Antal beboere

Læs mere

Hjemmesygeplejeindsatser mappet til helbredstilstande

Hjemmesygeplejeindsatser mappet til helbredstilstande Hjemmesygeplejeindsatser mappet til helbredstilstande version 1.11 (12.04.16) En indsats kan leveres til flere forskellige helbredstilstande Indsats Helbredstilstande Helbredstilstande-områder Anlæggelse

Læs mere

sikkerpost@frederikshavn.dk

sikkerpost@frederikshavn.dk Jr. nr.: 5-2211-2023/1 P-nr.: 1013556683 SST-id: PHJSYN-00004261 Tilsynsførende: Henrik Bøggild Ansvarlig embedslæge: Henrik Trykker Embedslægeinstitution: Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Nord

Læs mere

Indsatskatalog for Sygeplejeydelser i Næstved Kommune

Indsatskatalog for Sygeplejeydelser i Næstved Kommune Indsatskatalog for Sygeplejeydelser i Næstved Kommune 1 Indholdsfortegnelse Udvikle/ fastholde... 3 Hverdagens aktiviteter... 3 Sociale sammenhænge og kontakt til personer i netværket.... 6 Personlige

Læs mere

Birthe Margrethe Pedersen. Seniorcenter Kildegården

Birthe Margrethe Pedersen. Seniorcenter Kildegården Jr. nr.: 5-2211-940/1 P-nr.: 1003263992 SST-id: PHJSYN-00003899 Tilsynsførende: Birthe Margrethe Pedersen Ansvarlig embedslæge: Elisabet Tornberg Hansen Embedslægeinstitution: Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen

Læs mere

FSIII Fælleskommunalt indsatskatalog (Sundhedslov) version 1.0 Februar 2016

FSIII Fælleskommunalt indsatskatalog (Sundhedslov) version 1.0 Februar 2016 FSIII Fælleskommunalt indsatskatalog (Sundhedslov) version 1.0 Februar 2016 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 0-ydelser... 6 Sygeplejefaglig udredning... 6 Koordinering... 6 Opfølgning... 6 Generel

Læs mere

Hanne Juhl Pedersen. Hiort Lorenzen Center. 6100 Haderslev. Syddanmark. Haderslev kommune. dikmiv@haderslev.dk

Hanne Juhl Pedersen. Hiort Lorenzen Center. 6100 Haderslev. Syddanmark. Haderslev kommune. dikmiv@haderslev.dk Jr. nr.: 5-2211-1250/1 P-nr.: 1009677824 SST-id: PHJSYN-00003987 Tilsynsførende: Hanne Juhl Pedersen Ansvarlig embedslæge: Henrik Kirkeby Embedslægeinstitution: Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen

Læs mere

Opfølgende tilsynsrapport 2014

Opfølgende tilsynsrapport 2014 Opfølgende tilsynsrapport 2014 Plejehjemmet Søndervang Adresse: Nyelandsvej 87, 2000 Frederiksberg Kommune: Frederiksberg Leder: Lene Wichmann Telefon: 61 18 92 74 E-post: lewi01@frederiksberg.dk Dato

Læs mere

Birthe Margrethe Pedersen. Plejehjemmet Tagenshus

Birthe Margrethe Pedersen. Plejehjemmet Tagenshus Jr.nr.: 5-2211-121/1 P-nr.: 1017009210 SST-id: PHJSYN-00003608 Tilsynsførende: Birthe Margrethe Pedersen Ansvarlig embedslæge: Elisabet Tornberg Hansen Embedslægeinstitution: Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen

Læs mere

Sagsnummer 20-17-78/4 Udfyldt af Embedslægeinstitution. Besøgsdato 07-09-2006 Navn og adresse på plejehjem Kommune. Amt

Sagsnummer 20-17-78/4 Udfyldt af Embedslægeinstitution. Besøgsdato 07-09-2006 Navn og adresse på plejehjem Kommune. Amt Sagsnummer 20-17-78/4 Udfyldt af Embedslægeinstitution Konklusioner Anna Lise Wagner ELIFRB Besøgsdato 07-09-2006 Navn og adresse på plejehjem Kommune Fredensborg-Humlebæk Kommune Amt Frederiksborg Amt

Læs mere

Jr. nr.: 5-2211-4449/1 P-nr.: 1003422724 SST-id: PHJSYN-00004449 Tilsynsførende: Ellen Breddam Embedslægeinstitution: Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Syd Besøgsdato: 09. december 2013 Plejehjem:

Læs mere

Birthe Margrethe Pedersen. Embedslægeinstitutionen Øst. Plejecentret Kristinehøj HELSINGØR KOMMUNE

Birthe Margrethe Pedersen. Embedslægeinstitutionen Øst. Plejecentret Kristinehøj HELSINGØR KOMMUNE P-nr.: 1003057823 SST-id: PHJSYN-00002550 Tilsynsførende: Ansvarlig embedslæge: Embedslægeinstitution: Birthe Margrethe Pedersen Elisabet Tornberg Hansen Embedslægeinstitutionen Øst Besøgsdato: 12. april

Læs mere

Bofællesskaberne i Brønderslev. Brønderslev kommune.

Bofællesskaberne i Brønderslev. Brønderslev kommune. J-nr: 5-2911-320/1 P-nr.: 1003376580 SST-id: PHJSYN-00004595 Tilsynsførende: Karen Marie Dencker Ansvarlig embedslæge: Henrik Trykker Embedslægeinstitution: Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Nord

Læs mere

grethe.jorgensen@fredericia.dk

grethe.jorgensen@fredericia.dk Jr. nr.: 5-2211-1116/1 P-nr.: 1003429171 SST-id: PHJSYN-00003016 Tilsynsførende: Ulla Smith Ansvarlig embedslæge: Henrik Kirkeby Embedslægeinstitution: Embedslægerne Syddanmark Besøgsdato: 26. marts 2012

Læs mere

Plejecenter Solbakken

Plejecenter Solbakken Jr. nr.: 5-2211-1062/1 P-nr.: 1004354521 SST-id: PHJSYN-00002155 Tilsynsførende: Lotte Petersen Ansvarlig embedslæge: Claus Iversen Embedslægeinstitution: Embedslægerne Sjælland Besøgsdato: 15. februar

Læs mere

Elisabeth Tornberg Hansen. Embedslægerne Hovedstaden. Fredensborg kommune

Elisabeth Tornberg Hansen. Embedslægerne Hovedstaden. Fredensborg kommune Jr. nr.: 5-2211-809/1 P-nr.: 1003257099 SST-id: PHJSYN-00002524 Tilsynsførende: Ansvarlig embedslæge: Embedslægeinstitution: Sonja Aasted Elisabeth Tornberg Hansen Embedslægerne Hovedstaden Besøgsdato:

Læs mere

Plejecenter Knud Lavard Centret

Plejecenter Knud Lavard Centret Jr. nr.: 5-2211-1175/1 P-nr.: 1011938090 SST-id: PHJSYN-00002156 Tilsynsførende: Lizet Jorck Ansvarlig embedslæge: Claus Iversen Embedslægeinstitution: Embedslægerne Sjælland Besøgsdato: 16. april 2012

Læs mere

Dronning Ingrids Hjem. Carl Jacobsens Vej 6A KØBENHAVNS KOMMUNE

Dronning Ingrids Hjem. Carl Jacobsens Vej 6A KØBENHAVNS KOMMUNE Jr. nr.: 5-2211-680/1 P-nr.: 1007809278 SST-id: PHJSYN-00002384 Tilsynsførende: Kirsten Thornval Ansvarlig embedslæge: Elisabet Tornberg Hansen Embedslægeinstitution: Embedslægerne Hovedstaden Besøgsdato:

Læs mere

BIRKELSE PLEJECENTER. Jammerbugt kommune

BIRKELSE PLEJECENTER. Jammerbugt kommune Jr. nr.: 5-2211-1852/1 P-nr.: 1003057914 SST-id: PHJSYN-00003044 Tilsynsførende: Ulla Birgit Paludan Ansvarlig embedslæge: Henrik Bøggild Embedslægeinstitution: Embedslægerne Nordjylland Besøgsdato: 20.

Læs mere

Karen Marie Dencker. Kaas Plejecenter Pandrup. Nordjylland. Jammerbugt kommune. P-nr.: SST-id: PHJSYN

Karen Marie Dencker. Kaas Plejecenter Pandrup. Nordjylland. Jammerbugt kommune. P-nr.: SST-id: PHJSYN P-nr.: 1010330536 SST-id: PHJSYN-00002227 Tilsynsførende: Karen Marie Dencker Ansvarlig embedslæge: Henrik Bøggild Embedslægeinstitution: Embedslægerne Nordjylland Besøgsdato: 22. november 2012 Plejehjem:

Læs mere

Opfølgning på tidligere tilsyn Ja Nej delvist [1010] Der er fulgt op på tidligere tilsyn nmlkji

Opfølgning på tidligere tilsyn Ja Nej delvist [1010] Der er fulgt op på tidligere tilsyn nmlkji Sagsnummer 1-17-139/6 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 1 kmd kmd Besøgsdato 04-10-2010 Navn og adresse på plejehjem Kommune 849 Region Antal beboere Møllegården,,Vestergade 9, 9460

Læs mere

Marianne Presskorn-Thygesen. Seniorcentret Rosenlund

Marianne Presskorn-Thygesen. Seniorcentret Rosenlund Jr. nr.: 5-2211-1146/1 P-nr.: 1009230951 SST-id: PHJSYN-00002735 Tilsynsførende: Marianne Presskorn-Thygesen Ansvarlig embedslæge: Elisabet Tornberg Hansen Embedslægeinstitution: Embedslægerne Hovedstaden

Læs mere

Lone Husted ASP PLEJECENTER Struer. Midtjylland. Struer kommune.

Lone Husted ASP PLEJECENTER Struer. Midtjylland. Struer kommune. Jr. nr.: 5-2211-132/1 P-nr.: 1003057641 SST-id: PHJSYN-00003447 Tilsynsførende: Lone Husted Ansvarlig embedslæge: Henrik Trykker Embedslægeinstitution: Embedslægerne Midtjylland Besøgsdato: 26. marts 2012

Læs mere

Marianne Presskorn-Thygesen. Ældrecenter Æblehaven

Marianne Presskorn-Thygesen. Ældrecenter Æblehaven Jr. nr.: 5-2211-911/1 P-nr.: 1004680016 SST-id: PHJSYN-00002464 Tilsynsførende: Marianne Presskorn-Thygesen Ansvarlig embedslæge: Elisabet Tornberg Hansen Embedslægeinstitution: Embedslægerne Hovedstaden

Læs mere

PLEJEHJEMMET SOLGÅRDEN. Jammerbugt kommune

PLEJEHJEMMET SOLGÅRDEN. Jammerbugt kommune Jr. nr.: 1-17-140/7 P-nr.: 1003377423 SST-id: PHJSYN-00001085 Tilsynsførende: Karen Marie Dencker Ansvarlig embedslæge: Karen Marie Dencker Embedslægeinstitution: Embedslægerne Nordjylland Besøgsdato:

Læs mere

Politiskmøde Partnerskabsprojektet. Betina Arendt

Politiskmøde Partnerskabsprojektet. Betina Arendt Politiskmøde Partnerskabsprojektet Betina Arendt Hjemmesygeplejen i udvikling Hjemmesygeplejen er præget af en betydelig vækst i opgaver og mange nye opgaver Der er generelt en stor vilje til at overtage

Læs mere

Omsorgscenter Nordhøj. Frederikssund kommune. hala@frederikssund.dk

Omsorgscenter Nordhøj. Frederikssund kommune. hala@frederikssund.dk Jr. nr.: 4-17-53/6 P-nr.: 1003282764 SST-id: PHJSYN-00002125 Tilsynsførende: Sonja Aasted Ansvarlig embedslæge: Anna Lise Wagner Embedslægeinstitution: Embedslægerne Hovedstaden Besøgsdato: 14. februar

Læs mere

sikkerjob-velfaerd@viborg.dk

sikkerjob-velfaerd@viborg.dk Jr. nr.: 2-17-335/6 P-nr.: 1014716935 SST-id: PHJSYN-00001397 Tilsynsførende: Lone Husted Ansvarlig embedslæge: Henrik Trykker Embedslægeinstitution: Embedslægerne Midtjylland Besøgsdato: 24. oktober 2011

Læs mere

Tilsynsrapport 2014 OMRÅDECENTRET KLØVERMARKEN. Adresse: Kløvervej 3, 7752 Snedsted. Kommune: Thisted. Leder: Winnie Halkjær. Telefon: 99 17 45 00

Tilsynsrapport 2014 OMRÅDECENTRET KLØVERMARKEN. Adresse: Kløvervej 3, 7752 Snedsted. Kommune: Thisted. Leder: Winnie Halkjær. Telefon: 99 17 45 00 Tilsynsrapport 2014 OMRÅDECENTRET KLØVERMARKEN Adresse: Kløvervej 3, 7752 Snedsted Kommune: Thisted Leder: Winnie Halkjær Telefon: 99 17 45 00 E-post: wiha@thisted.dk og sikkerpost@thisted.dk Dato for

Læs mere

SYGEPLEJE INDSATSKATALOG. med faglige beskrivelser

SYGEPLEJE INDSATSKATALOG. med faglige beskrivelser SYGEPLEJE INDSATSKATALOG med faglige beskrivelser 2 3 Sygepleje indsatskatalog med faglige beskrivelser Indhold Forord... 4 Begrebsafklaring... 5 Formålet med et fælles indsatskatalog... 6 Indsatskatalogets

Læs mere

Gammelgaardsvej 44, Kaas. Jammerbugt Kommune

Gammelgaardsvej 44, Kaas. Jammerbugt Kommune Jr. nr.: 1-17-133/7 P-nr.: 1010330536 SST-id: PHJSYN-00001077 Tilsynsførende: Karen Marie Dencker Ansvarlig embedslæger: Karen Marie Dencker Embedslægeinstitution: Embedslægerne i Nordjylland Besøgsdato:

Læs mere

Indsatskatalog, sygepleje

Indsatskatalog, sygepleje Akutindsats n er: Borgere, der i forvejen er tilknyttet en kommunal indsats, som får en uventet ændring i almentilstanden. Borgere, der får en uventet ændring i almentilstanden, der efter at være tilset

Læs mere

Opfølgende tilsynsrapport 2016

Opfølgende tilsynsrapport 2016 Opfølgende tilsynsrapport 2016 Århus Friplejehjem Adresse: Slet Møllevej 12, 8310 Tranbjerg J Kommune: Århus Ledelse: Forstander Kristian Bräuner, afdelingssygeplejerske Marianne Brandstrup Telefon: 76

Læs mere

Fælles indsatskatalog med faglige beskrivelser. Revideret oktober/november 2013. Indhold

Fælles indsatskatalog med faglige beskrivelser. Revideret oktober/november 2013. Indhold N OTAT Fælles indsatskatalog med faglige beskrivelser Revideret oktober/november 2013 Indhold Forord... 2 Begrebsafklaring... 3 Formålet med et fælles indsatskatalog... 4 Udfordringerne ved at udarbejde

Læs mere

VEJLEDNING OM SYGEPLEJEFAGLIGE OPTEGNELSER 1 Indledning. 2 Formålet med vejledningen. 3 Sygeplejefagligt personale mv.

VEJLEDNING OM SYGEPLEJEFAGLIGE OPTEGNELSER 1 Indledning. 2 Formålet med vejledningen. 3 Sygeplejefagligt personale mv. 29. april 2005 VEJLEDNING OM SYGEPLEJEFAGLIGE OPTEGNELSER 1 Indledning I lovgivningen er der ikke fastsat regler, der pålægger sygeplejefagligt personale en pligt til at føre journal. Pligten til at vise

Læs mere

Ansvars- og kompetenceområde. for. sygeplejersken

Ansvars- og kompetenceområde. for. sygeplejersken Ansvars- og kompetenceområde for sygeplejersken Ældreområdet Guldborgsund Kommune Sygeplejerskens arbejdsområde/ kompetence i Ældreområdet, i Guldborgsund Kommune. Formålet med den kommunale hjemmesygepleje,

Læs mere

Karen Marie Dencker. Biersted Plejecenter Aabybro. Nordjylland. Jammerbugt kommune.

Karen Marie Dencker. Biersted Plejecenter Aabybro. Nordjylland. Jammerbugt kommune. Jr. nr.: 1-17-131/7 P-nr.: 1009008094 SST-id: PHJSYN-00001075 Tilsynsførende: Karen Marie Dencker Ansvarlig embedslæge: Karen Marie Dencker Embedslægeinstitution: Embedslægerne i Nordjylland Besøgsdato:

Læs mere

Sygeplejefagligt indsatskatalog. Hørsholm Kommune

Sygeplejefagligt indsatskatalog. Hørsholm Kommune Sygeplejefagligt indsatskatalog Hørsholm Kommune Indhold 1. Forord... 1 2. Indledning... 2 3. Begrebsafklaring... 3 4. Formålet med et fælles indsatskatalog... 4 5. Udfordringerne ved at udarbejde et fælles

Læs mere

Indsatskatalog, sygepleje

Indsatskatalog, sygepleje Akutindsats n er: Borgere, der i forvejen er tilknyttet en kommunal indsats, som får en uventet ændring i almentilstanden. Borgere, der får en uventet ændring i almentilstanden, der efter at være tilset

Læs mere

Opfølgende tilsynsrapport 2014

Opfølgende tilsynsrapport 2014 Opfølgende tilsynsrapport 2014 Nørager Ældrecenter Adresse: Anlægsvej 10, 9610 Nørager Kommune: Rebild Leder: Tanja Danmark Telefon: 99 88 85 10 E-post: sikkerpost@rebild.dk Dato for ordinært tilsyn: 03.

Læs mere

Tilsynsrapport 2014. Strandcentret plejecenter. Adresse: Frydenhøj Alle 100, 2670 Greve. Kommune: Greve. Leder: Mai-Britt toft.

Tilsynsrapport 2014. Strandcentret plejecenter. Adresse: Frydenhøj Alle 100, 2670 Greve. Kommune: Greve. Leder: Mai-Britt toft. Tilsynsrapport 2014 Strandcentret plejecenter Adresse: Frydenhøj Alle 100, 2670 Greve Kommune: Greve Leder: Mai-Britt toft Telefon: 43959066 E-post: mvt@greve.dk Dato for tilsynet: 23. juni 2014 Sagsnr:

Læs mere

Tillæg til Akutprojekt status (januar 2016)

Tillæg til Akutprojekt status (januar 2016) Tillæg til Akutprojekt status (januar 2016) Formålet med herværende tillæg til statusbeskrivelsen fra januar 2016 er, at beskrive de væsentligste ændringer der er foretaget i projektet fra januar til juli

Læs mere

Tilsynsrapport 2014. Kronborgsund. Adresse: Sundtoldvej 4st, 3000 Helsingør. Kommune: Helsingør. Leder: Forstander Camilla Kolind Glæsel

Tilsynsrapport 2014. Kronborgsund. Adresse: Sundtoldvej 4st, 3000 Helsingør. Kommune: Helsingør. Leder: Forstander Camilla Kolind Glæsel Tilsynsrapport 2014 Kronborgsund Adresse: Sundtoldvej 4st, 3000 Helsingør Kommune: Helsingør Leder: Forstander Camilla Kolind Glæsel Telefon: 41 86 81 92 E-post: ckg07@helsingor.dk Dato for tilsynet: 18.

Læs mere

Tilsynsrapport 2015. Boligerne Anna Anchersvej. Adresse: Anna Anchers Vej 23-43, 3000 Helsingør. Kommune: Helsingør

Tilsynsrapport 2015. Boligerne Anna Anchersvej. Adresse: Anna Anchers Vej 23-43, 3000 Helsingør. Kommune: Helsingør Tilsynsrapport 2015 Boligerne Anna Anchersvej Adresse: Anna Anchers Vej 23-43, 3000 Helsingør Kommune: Helsingør Leder: Afdelingsleder Lisbeth Ahlberg Telefon: 49 28 44 28 E-post: peh43@helsingor.dk Dato

Læs mere

Opfølgende tilsynsrapport 2015

Opfølgende tilsynsrapport 2015 Opfølgende tilsynsrapport 2015 Holmegårdsparken Adresse: Ordrupvej 30, 2920 Charlottenlund Kommune: Gentofte Leder: Direktør Connie Engelund Telefon: 39 45 18 00 / 30 62 76 70 E-post: ce@holmegaardsparken.dk

Læs mere

Årsrapport for embedslægernes tilsyn på ældrecentre 2015

Årsrapport for embedslægernes tilsyn på ældrecentre 2015 Social- og Sundhedsforvaltningen Park Alle 160 2605 Brøndby Årsrapport for embedslægernes tilsyn på ældrecentre 2015 Embedslægernes tilsynsresultater Leverandørens opfølgning Ældrecenter Nygårds Plads

Læs mere

Tilsynsrapport 2015. Smedegården. Adresse: Nørrebro 36, 9881 Bindslev. Kommune: Hjørring. Leder: Mette Færch. Telefon: 72 33 53 10

Tilsynsrapport 2015. Smedegården. Adresse: Nørrebro 36, 9881 Bindslev. Kommune: Hjørring. Leder: Mette Færch. Telefon: 72 33 53 10 Tilsynsrapport 2015 Smedegården Adresse: Nørrebro 36, 9881 Bindslev Kommune: Hjørring Leder: Mette Færch Telefon: 72 33 53 10 E-post: sikkerpost@hjoerring.dk Dato for tilsynet: 31. august 2015 SST-id:

Læs mere

Opfølgende tilsynsrapport 2016

Opfølgende tilsynsrapport 2016 Opfølgende tilsynsrapport 2016 Område Syd, Birkebo Adresse: Hovedgaden 60, 8654 Bryrup Kommune: Silkeborg Leder: Lisbeth Ninn Bøgeholdt Telefon: 89703944 E-post: sikkerpost@silkeborg.dk Dato for tilsynet:

Læs mere

Tilsynsrapport 2015. Cassiopeia. Adresse: Lundagerhaven 2, 9330 Dronninglund. Kommune: Brønderslev

Tilsynsrapport 2015. Cassiopeia. Adresse: Lundagerhaven 2, 9330 Dronninglund. Kommune: Brønderslev Tilsynsrapport 2015 Cassiopeia Adresse: Lundagerhaven 2, 9330 Dronninglund Kommune: Brønderslev Leder: Områdeleder Eivind Grepperud, afdelingsleder Dorte Lassen Telefon: 99 45 54 70 E-post: sikkerpost@99454545.dk

Læs mere

Delegation og faglige kompetenceprofiler. September 2014 /ML&MR Side 1 af 32 Sag 13-9730. Dokument 121665-13.

Delegation og faglige kompetenceprofiler. September 2014 /ML&MR Side 1 af 32 Sag 13-9730. Dokument 121665-13. Delegation og faglige kompetenceprofiler. September 2014 /ML&MR Side 1 af 32 Delegation og faglige kompetenceprofiler. September 2014 /ML&MR Side 2 af 32 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Begrebsafklaring...

Læs mere

Tilsynsrapport 2015. Område Viby-Højbjerg - Lokalcenter. Adresse: Nygårdsvej 2, 8270 Højbjerg. Kommune: Århus. Ledere: Sonja Anesen og Nana Eli Bach

Tilsynsrapport 2015. Område Viby-Højbjerg - Lokalcenter. Adresse: Nygårdsvej 2, 8270 Højbjerg. Kommune: Århus. Ledere: Sonja Anesen og Nana Eli Bach Tilsynsrapport 2015 Område Viby-Højbjerg - Lokalcenter Holme, Madsbjerg Adresse: Nygårdsvej 2, 8270 Højbjerg Kommune: Århus Ledere: Sonja Anesen og Nana Eli Bach Telefon: 87 13 50 30 E-post: post@mso.aarhus.dk

Læs mere

Birthe Margrethe Pedersen. Plejehjemmet Bøgehøjgård HELSINGØR KOMMUNE

Birthe Margrethe Pedersen. Plejehjemmet Bøgehøjgård HELSINGØR KOMMUNE Jr. nr.: 5-2211-705/1 P-nr.: 1003279764 SST-id: PHJSYN-00003604 Tilsynsførende: Birthe Margrethe Pedersen Ansvarlig embedslæge: Elisabet Tornberg Hansen Embedslægeinstitution: Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen

Læs mere

Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2018

Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2018 Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2018 Hvad er hjemmesygepleje: Hjemmesygepleje er for eksempel Råd og vejledning til håndtering af nye livssituationer i forbindelse med sygdom Undersøgelse og behandling

Læs mere

Indsats 11 Viden og udvikling... 1

Indsats 11 Viden og udvikling... 1 Indsats 11 Viden og udvikling Indsatser relateret til fx behov for information eller undervisning, helbredsopfattelse, sygdomsindsigt, hukommelse, kognitive problemer, forebyggelse, egenomsorg. Indhold

Læs mere

Delegation og faglige kompetenceprofilerside 1 af 31

Delegation og faglige kompetenceprofilerside 1 af 31 Delegation og faglige kompetenceprofilerside 1 af 31 Indholdsfortegnelse Forord...3 Begrebsafklaring...3 Formålet med beskrivelser af kompetencer og delegation...4 Rettigheder og pligter i forhold til

Læs mere

Tilsynsrapport 2014. Plejecenter Valdemarsgade. Adresse: Valdemarsgade 25-27, 9700 Brønderslev. Kommune: Brønderslev. Leder: Lene Weibel Christiansen

Tilsynsrapport 2014. Plejecenter Valdemarsgade. Adresse: Valdemarsgade 25-27, 9700 Brønderslev. Kommune: Brønderslev. Leder: Lene Weibel Christiansen Tilsynsrapport 2014 Plejecenter Valdemarsgade Adresse: Valdemarsgade 25-27, 9700 Brønderslev Kommune: Brønderslev Leder: Lene Weibel Christiansen Telefon: 99 45 54 33 E-post: sikkerpost@99454545.dk Dato

Læs mere

Opfølgende tilsynsrapport 2014

Opfølgende tilsynsrapport 2014 Opfølgende tilsynsrapport 2014 Plejeboligcenter Fælledgården Adresse: Drejøgade 3, 2100 København Ø Kommune: København Leder: Centerchef Anne Birgitte Østergaard Telefon: 23 27 78 71 E-post: at1r@suf.kk.dk

Læs mere

NOTAT. Fælles indsatskatalog med faglige beskrivelser. Indhold

NOTAT. Fælles indsatskatalog med faglige beskrivelser. Indhold NOTAT Fælles indsatskatalog med faglige beskrivelser Den 31. oktober 2012 Indhold Forord... 2 Begrebsafklaring... 3 Formålet med et fælles indsatskatalog... 4 Udfordringerne ved at udarbejde et fælles

Læs mere

Tilsynsrapport 2015 Endelig

Tilsynsrapport 2015 Endelig Tilsynsrapport 2015 Endelig Lions Park Søllerød Adresse: Lendemosevej 4, 2850 Nærum Kommune: Rudersdal Leder: Birte Jexen Telefon: 40 71 35 75 E-post: bjx@lionspark.dk Dato for tilsynet: 08. september

Læs mere

Kommunerapport Hedensted kommune 2 / 14

Kommunerapport Hedensted kommune 2 / 14 Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med plejehjem i Hedensted Kommune 2015 Titel Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med plejehjem i Hedensted Kommune 2015 Styrelsen for Patientsikkerhed, 2016. Publikationen

Læs mere

Tilsynsrapport 2015. Plejecenter Marienlyst. Adresse: Marienlystvej 11, 7800 Skive. Kommune: Skive

Tilsynsrapport 2015. Plejecenter Marienlyst. Adresse: Marienlystvej 11, 7800 Skive. Kommune: Skive Tilsynsrapport 2015 Plejecenter Marienlyst Adresse: Marienlystvej 11, 7800 Skive Kommune: Skive Leder: Theresa A. Wollenberg (siden 1. november 2014) Telefon: 99 15 67 00 E-post: sk@skivekommune.dk Dato

Læs mere

Opfølgende tilsynsrapport 2016

Opfølgende tilsynsrapport 2016 Opfølgende tilsynsrapport 2016 Omsorgscentret Rosenlund Adresse: Mørkhøjvej 336, 2730 Herlev Kommune: Gladsaxe Leder: Centerleder Dorthe Boysen Telefon: 39574501 E-post: sofdbo@gladsaxe.dk Dato for det

Læs mere

sikkerpost@silkeborg.dk

sikkerpost@silkeborg.dk Jr. nr.: 5-2211-528/1 P-nr.: 1013525095 SST-id: PHJSYN-00003155 Tilsynsførende: Heidi Aagaard Ansvarlig embedslæge: Henrik Trykker Embedslægeinstitution: Embedslægerne Midtjylland Besøgsdato: 08. april

Læs mere

Sygeplejefaglig udredning for Nancy Test Berggren 251248-4916 AFLASTNING DAG- OG TRÆNINGSCENTERET 4840 Nørre Alslev

Sygeplejefaglig udredning for Nancy Test Berggren 251248-4916 AFLASTNING DAG- OG TRÆNINGSCENTERET 4840 Nørre Alslev Observations dato 21. jan 2016 Status Tags Sidst ændret af Lisse-Lotte Rosenkilde, 21. jan 2016 10:43 Skemaet er udarbejdet med udgangspunkt i FSlll standarder 'Tilstand' i FSIII er en borgers helbredsmæssige

Læs mere

Tilsynsrapport 2015. Kløckershave. Endelig tilsynsrapport. Adresse: Dahlensstræde 6, 2820 Gentofte. Kommune: Gentofte. Leder: Ulla Rytved

Tilsynsrapport 2015. Kløckershave. Endelig tilsynsrapport. Adresse: Dahlensstræde 6, 2820 Gentofte. Kommune: Gentofte. Leder: Ulla Rytved Tilsynsrapport 2015 Kløckershave Endelig tilsynsrapport Adresse: Dahlensstræde 6, 2820 Gentofte Kommune: Gentofte Leder: Ulla Rytved Telefon: 39 75 01 61 E-post: ullr@gentofte.dk Dato for tilsynet: 21.

Læs mere

Tilsynsrapport 2015 SØSTER SOPHIES MINDE. Adresse: Søndre Fasanvej 2A, 2000 Frederiksberg. Kommune: Frederiksberg. Leder: Forstander Hanne Munkholm

Tilsynsrapport 2015 SØSTER SOPHIES MINDE. Adresse: Søndre Fasanvej 2A, 2000 Frederiksberg. Kommune: Frederiksberg. Leder: Forstander Hanne Munkholm Tilsynsrapport 2015 SØSTER SOPHIES MINDE Adresse: Søndre Fasanvej 2A, 2000 Frederiksberg Kommune: Frederiksberg Leder: Forstander Hanne Munkholm Telefon: 38 38 46 00 E-post: hmmo@diakonissen.dk Dato for

Læs mere

Tilsynsrapport 2015. Område Øst, Sejs Plejecenter. Adresse: Lyngvej 2, 8600 Silkeborg. Kommune: Silkeborg. Leder: Lokalleder Annette Jørgensen

Tilsynsrapport 2015. Område Øst, Sejs Plejecenter. Adresse: Lyngvej 2, 8600 Silkeborg. Kommune: Silkeborg. Leder: Lokalleder Annette Jørgensen Tilsynsrapport 2015 Område Øst, Sejs Plejecenter Adresse: Lyngvej 2, 8600 Silkeborg Kommune: Silkeborg Leder: Lokalleder Annette Jørgensen Telefon: 89 70 46 30 E-post: sikkerpost@silkeborg.dk Dato for

Læs mere

Minimum datasæt indenfor sygeplejen - ERNÆRING

Minimum datasæt indenfor sygeplejen - ERNÆRING Minimum datasæt indenfor sygeplejen - ERNÆRING v/ Sasja Jul Håkonsen Videnskabelige medarbejder Center for Kliniske Retningslinjer Sygepleje Minimum Datasæt (Nursing Minimum data set NMDS) A NMDS is comprised

Læs mere

Tilsynsrapport 2014. Svanelundsbakken. Adresse: Svanelundsvej 25, 9800 Hjørring. Kommune: Hjørring. Leder: Edith Vaihøj. Telefon: 72 33 69 50

Tilsynsrapport 2014. Svanelundsbakken. Adresse: Svanelundsvej 25, 9800 Hjørring. Kommune: Hjørring. Leder: Edith Vaihøj. Telefon: 72 33 69 50 Tilsynsrapport 2014 Svanelundsbakken Adresse: Svanelundsvej 25, 9800 Hjørring Kommune: Hjørring. Leder: Edith Vaihøj Telefon: 72 33 69 50 E-post: sikkerpost@hjoerring.dk Dato for tilsynet: 16. juni 2014

Læs mere

Tilsynsrapport 2015. Plejecentret Dybenskærhave. Adresse: Byvej 201, 2650 Hvidovre. Kommune: Hvidovre. Leder: Forstander Pernille Haaning

Tilsynsrapport 2015. Plejecentret Dybenskærhave. Adresse: Byvej 201, 2650 Hvidovre. Kommune: Hvidovre. Leder: Forstander Pernille Haaning Tilsynsrapport 2015 Plejecentret Dybenskærhave Adresse: Byvej 201, 2650 Hvidovre Kommune: Hvidovre Leder: Forstander Pernille Haaning Telefon: 36 34 41 10 E-post: pax@hvidovre.dk Dato for tilsynet: 27.

Læs mere

Tilsynsrapport 2015 Endelig

Tilsynsrapport 2015 Endelig Tilsynsrapport 2015 Endelig Helgesvej Adresse: Helgesvej 1-3, 4700 Kommune: Næstved Leder: Distriktschef, Birgitte Ettrup Telefon: 55 88 19 04 / 20 20 34 14 E-post: biett@naestved.dk Dato for tilsynet:

Læs mere

Tilsynsrapport 2014. Plejecentret Skovgården/Under. Adresse: Timandsvej 25, 9560 Hadsund. Kommune: Mariagerfjord. Leder: Dorte Lynge

Tilsynsrapport 2014. Plejecentret Skovgården/Under. Adresse: Timandsvej 25, 9560 Hadsund. Kommune: Mariagerfjord. Leder: Dorte Lynge Tilsynsrapport 2014 Plejecentret Skovgården/Under Bøgen Adresse: Timandsvej 25, 9560 Hadsund Kommune: Mariagerfjord Leder: Dorte Lynge Telefon: 97 11 47 16 E-post: sikkerpost@mariagerfjord.dk Dato for

Læs mere

Tilsynsrapport 2015. Sankt Lukas Stiftelsen Lindely. Endelig tilsynsrapport. Adresse: Bernstorffsvej 20, 2900 Hellerup.

Tilsynsrapport 2015. Sankt Lukas Stiftelsen Lindely. Endelig tilsynsrapport. Adresse: Bernstorffsvej 20, 2900 Hellerup. Tilsynsrapport 2015 Sankt Lukas Stiftelsen Lindely Endelig tilsynsrapport Adresse: Bernstorffsvej 20, 2900 Hellerup Kommune: Gentofte Leder: Forstander Pia Thøgersen Telefon: 25 22 87 15 E-post: lindely@sanktlukas.dk

Læs mere

Opfølgende tilsynsrapport 2015 Endelig

Opfølgende tilsynsrapport 2015 Endelig Opfølgende tilsynsrapport 2015 Endelig GRØNNEGÅRDSCENTRET INTEGRERET PLEJE SYD Adresse: Grønnegården 25, 4500 Nykøbing Sj Kommune: Odsherred Leder: Centerleder Bodil Jacobsen Telefon: 59665900/ 59665913

Læs mere

Tilsynsrapport 2014. Dronning Ingrids Hjem. Adresse: Carl Jacobsens Vej 6A, 2500 Valby. Kommune: København. Leder: Forstander Inge Holm

Tilsynsrapport 2014. Dronning Ingrids Hjem. Adresse: Carl Jacobsens Vej 6A, 2500 Valby. Kommune: København. Leder: Forstander Inge Holm Tilsynsrapport 2014 Dronning Ingrids Hjem Adresse: Carl Jacobsens Vej 6A, 2500 Valby Kommune: København Leder: Forstander Inge Holm Telefon: 36184002 E-post: c668@suf.kk.dk Dato for tilsynet: 19. november

Læs mere

Tilsynsrapport 2014. Hoven Plejehjem. Adresse: Bredgade 25, 6880 Tarm. Kommune: Ringkøbing-Skjern. Leder: Karina Nielsen. Telefon: 75 34 30 85

Tilsynsrapport 2014. Hoven Plejehjem. Adresse: Bredgade 25, 6880 Tarm. Kommune: Ringkøbing-Skjern. Leder: Karina Nielsen. Telefon: 75 34 30 85 Tilsynsrapport 2014 Hoven Plejehjem Adresse: Bredgade 25, 6880 Tarm Kommune: Ringkøbing-Skjern Leder: Karina Nielsen Telefon: 75 34 30 85 E-post: sikkerpost@rksk.dk Dato for tilsynet: 03. november 2014

Læs mere

Tilsynsrapport 2014. Ældrecentret Vendelbocentret. Adresse: Vendelbogade 10, 9870 Sindal. Kommune: Hjørring. Leder: Karina Johansen

Tilsynsrapport 2014. Ældrecentret Vendelbocentret. Adresse: Vendelbogade 10, 9870 Sindal. Kommune: Hjørring. Leder: Karina Johansen Tilsynsrapport 2014 Ældrecentret Vendelbocentret Adresse: Vendelbogade 10, 9870 Sindal Kommune: Hjørring Leder: Karina Johansen Telefon: 72 33 53 50 E-post: sikkerpost@hjoerring.dk Dato for tilsynet: 25.

Læs mere

Tilsynsrapport 2014. Plejecenter Kildemosen. Adresse: Søtofte 10, 8305 Samsø. Kommune: Samsø

Tilsynsrapport 2014. Plejecenter Kildemosen. Adresse: Søtofte 10, 8305 Samsø. Kommune: Samsø Tilsynsrapport 2014 Plejecenter Kildemosen Adresse: Søtofte 10, 8305 Samsø Kommune: Samsø Leder: Afdelingschef Susanne Bech, centerleder Marianne Madsen Telefon: 87 92 22 00 (centerleder 87 92 24 02) E-post:

Læs mere

Tilsynsrapport 2015 GRØNNEPARKEN. Adresse: Nørregade 30, 7430 Ikast. Kommune: Ikast-Brande. Leder: Forstander Birte Bæk. Telefon: 96 26 36 00

Tilsynsrapport 2015 GRØNNEPARKEN. Adresse: Nørregade 30, 7430 Ikast. Kommune: Ikast-Brande. Leder: Forstander Birte Bæk. Telefon: 96 26 36 00 Tilsynsrapport 2015 GRØNNEPARKEN Adresse: Nørregade 30, 7430 Ikast Kommune: Ikast-Brande Leder: Forstander Birte Bæk Telefon: 96 26 36 00 E-post: sikkerpost@ikast-brande.dk Dato for tilsynet: 14. april

Læs mere