Visioner for Odder Kommune Borgerpanelet marts 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Visioner for Odder Kommune Borgerpanelet marts 2005"

Transkript

1 Visioner for Odder Kommune Borgerpanelet marts 2005 Visioner i Odder kommune 1

2 Visioner for Odder Kommune Ny undersøgelse i Odder Kommunes Borgerpanel Hvilke visioner har du for fremtidens kommune? Hvad skal Odder Kommune satse på? Sådan lød to af de spørgsmål, som medlemmerne af Odder Kommunes Borgerpanel har svaret på i borgerpanelundersøgelse nummer to. Den første undersøgelse fandt sted i efteråret 2004, og handlede om kommunesammenlægning. Som bekendt fortsætter Odder Kommune alene. Kommunen får nye opgaver, og kommer dermed til at spille en ny rolle i forhold til borgerne. Faktisk kan man tale om, at der skal opbygges en helt ny kommune. Politikerne vil gerne have hjælp fra borgerne til arbejdet med at lave visioner for fremtidens kommune, og har derfor spurgt borgerpanelet til råds. I undersøgelsen har panelet prøvet at forestille sig hvordan Odder Kommune skal se ud i fremtiden. Panelets medlemmer har også givet deres bud på et slogan for Odder Kommune. Borgerpanelet har for øjeblikket ca. 350 medlemme, hvoraf ca. 200 valgte at svare på denne undersøgelse. Borgerpanet - baggrundsoplysninger Blandt paneldeltagerne er der en fordeling mellem mænd og kvinder på henholdsvis 62,4% mænd og 37,6% kvinder. Den gennemsnitlige alder er 49 år. Den geografiske fordeling blandt paneldeltagerne er følgende: Odder og omegn 61,9% Gylling og omegn 4,8% Hou og Omegn 7,9% Hundslund og omegn 4,8% Saksild og omegn 4% Ørting og omegn 3,7% Andet 13% Visioner i Odder kommune 2

3 Fremtidens Odder Kommune Beskriv hvordan du ønsker, at Odder Kommune ser ud om 5 år Der er generelt mange i borgerpanelet, der nævner områder som: Bosætning, hvor der fortsat skal være mange byggegrunde til salg Et godt erhvervsliv, med vægt på mindre erhverv fremfor tung industri Infrastruktur, med omfartsveje omkring Odder by, og forbindelsesvej til motorvej Fritid og kultur, varierende tilbud, men generelt nævnes et nyt kulturhus i stil med Pakhuset. Generelt gode og attraktive fritidstilbud til de unge. Turisme og en grøn kommune En kommune der gør mere for at udbygge idræt og kulturlivet, plus et højt niveau på den kommunale service til yngre og ældre borgere. Så Odder bliver en god bosætningskommune og ikke en soveby for nabobyernes arbejdspladser. Der må gerne gøres mere for naturen og miljøet, så Odder bliver mere kendt for et dejlig sted at bo (citat). Cafemiljø langs Odder å - skøjtebane v. torvet. Badeland i forhold til at gøre Odder kendt som turistby. Hal 3 står forhåbentlig færdig. Flere grønne arealer/legepladser Et godt sted de unge mellem kan gå i byen (citat). Om fem år har Odder kommune skabt sig et ry som iværksætternes paradis, her er flere opfindere end i nogen anden kommune af samme størrelse. Her i kommunen holder vi opfinderne i hånden indtil de kan selv. Folk strømmer til for at høre eller udøve musik, kunst, teater og sport. Pladser, parker og torve og langs vejene er fyldt med skulpturer af international kvalitet. De nedlagte landbrug summer af aktiviteter fra de mindre virksomheder som er flyttet hertil (citat). Kulturområdet rummer derimod mange uudnyttede potentialer. Vi har en bunke musikinteresserede unge, som takket være dygtige undervisere efterhånden når et niveau, Visioner i Odder kommune 3

4 som man netop kan være stolt af. Her vil det være oplagt at give kommunen det flagskib, der skal til for at fastholde og synliggøre talentmassen, nemlig en tidssvarende musikskole med plads til øveaktiviteter og med koncert-scene. Jeg tror nemlig også på, at publikummet til mere professionelle koncerter findes i Odder. Som eksempel har jeg nu to gange forgæves forsøgt at skaffe billetter til Thomas Kjellerup i Pakhuset - endelig sker der noget i Odder, og så er alt udsolgt! Vi mangler en større koncertscene, som kan profilere og samle kommunens musikliv, og som indimellem kan præsentere professionelle navne (citat) Odder kommune skal ind i en positiv udvikling på erhvervsområdet. Byen trænger til forskønnelse, den minder efterhånden om en østeuropæisk by, der skal ryddes op, så bymidten bliver mere sammenhængende og et rum. Der skal være plads til byen unge, der mangler fritidstilbud til de unge, der ikke dyrker sport, et fritidscenter med skateboard, rulleskøjte og skøjtebaner m. m. (citat). En kommune i udvikling i stedet for afvikling. Virksomheder skal tiltrækkes i lige så høj grad som nye borgere (citat). Odder er en moderne kommune med fokus på en velfungerende central by og med respekt for de tilhørende oplandsbyer, som hver især er selvstændige samfund med alle daglige fornødenheder lokalt, dvs. dagligvarebutikker, børnehaver og skoler (citat). Der er gode muligheder for såvel børn, unge og gamle for at leve et "godt liv" - der bliver taget godt vare på dem (børn/unge) der skal være med til at skabe vores fremtid og på dem (de "gamle") der har gjort vores forhold til dét de er i dag. For den del af befolkningen i kommunen, der arbejder, er Odder et attraktivt sted at bo mht. fritidstilbud. Tilkørselsforholdene til Odder by ændres indenfor den nævnte 5-årige periode, således, at der skabes en omfartsvej øst for Odder by og man derved undgår overbelastning af selv den nuværende "gennemfartsvej" direkte gennem byen (citat) Jeg ønsker en kommune der gør en større indsats for turismen. Samtidig med, at få bedre veje. Gågaden helt ned til polititorvet. Større indsats for at få industri og servicefag Visioner i Odder kommune 4

5 til byen. Bedre forhold til sporten. (ekstra hal)mere og flottere beplantning omkring centrum (citat) Odder skal være en grøn kommune, der værner om miljø og opdyrker borgernes forståelse for omegnens naturlige særpræg (Der må være institutioner indenfor natur/kultur/økologi der kan samarbejde (citat) Odder Kommune skal være en kommune i udvikling Befolkningstilvæksten skal fortsat stige - gerne til men i en styret udvikling, så der hele tiden skabes de nødvendige faciliteter -skoler, institutioner, fritidstilbud etc. - til befolkningssammensætningen. Vi skal være et meget attraktivt bosætningssted med en ren natur/strande/skove. Vi skal være på forkant med udviklingen! Og turde satse! Erhvervsmæssigt skal vi opprioritere skoler af forskellig art, turismen, et alsidigt lokalt handelsliv og søge at etablere flere nye mindre virksomheder indenfor EDB etc. (citat) Der skal bygges en omfartsvej vest om byen, med stikvej til motorvejen E45. Der skal udstykkes mange flere byggegrunde i randområderne af Odder by. I forbindelse med den økologiske have kunne man udstykke grunde til øko-byggeri, som Friland. Børneinstitutioner og skoler skal renoveres (citat) Visioner i Odder kommune 5

6 Vælg de områder du mener er vigtigst i fremtidens Odder Kommune. Sæt max 3 krydser Blandt de 199 deltagere i undersøgelsen mener 45,7% at bosætning er vigtigst i fremtidens Odder. Iværksætter og mindre virksomheder får 44,7%, turisme og detailhandel får 42,7% og kultur og fritid får 39,7% af borgerpanelets stemmer. Det er således i overensstemmelse med det forrige spørgsmål om borgerens visioner for Odder Kommune. Generelt var der mange af borgerpanelets deltagere, der nævnte netop disse fire områder. 31,2% pegede på høj kommunal service og 30,7% på natur. Resten fordeler sig jævnt mellem en procent på 16,6 og 21,6. Flere af deltagerne har bemærket, at mange industri-arbejdspladser flytter til udlandet, hvilket kan være med til at forklare hvorfor kun 17,1% har peget på industri som indsatsområde. Lav skat får heller ikke så stor opbakning blandt deltagerne (16,6%). Visioner i Odder kommune 6

7 Markedsføring og slogan Hvad skal Odder Kommune markedsføre sig på udadtil? Mange i borgerpanelet mener, at det er områder som kultur, økologi, turisme samt beliggenheden, man skal markedsføre sig på. Ifølge mange skal man også markedsføre sig ved at fremhæve den flotte natur. En kommune i rivende udvikling, hvor nærheden er vigtig. Her tænkes på at vi i en lille kommune burde kunne give en langt mere personligt service, med en sagsgang der er hurtigere (citat). Tryghed og nærhed i det lokale men tæt på større tilbud i Århus/Horsens Et stærkt og spændende handelsliv Spændende boligområde (citat). Strande, natur, sommerhuse, gode små detailbutikker, en venlig og ikke særlig trafikeret midtby, en god biograf, små særlige spisesteder (hvis de ellers fandtes)kunst og kultur. Børnevenlighed, unikke arrangementer for børn og voksne, cykelturisme, øko-turisme, øko-haven, sundhed (citat). Mange nævner kommunens lille størrelse, tryghed og gode rammer. Andre nævner kommunen som bosætningskommune, og en mindre gruppe efterspørger uddannelsessteder, som kommunen kunne bruge til markedsføring. Få nogle flere uddannelsessteder til byen (f.eks. HHX og HTX). Det vil gøre, at de unge mennesker ikke søger væk. Når de først har prøvet storbyen, er det svært at komme "hjem" igen (citat). Visioner i Odder kommune 7

8 Århus er Smilets by og Horsens markedsfører sig som kulturcenter med sloganet: Horsens oplevelser og dynamik. Giv dit bud på Odder Kommunes slogan Borgerpanelet har været flittige til at komme på slogans. Mange af forslagene ligger tæt op af hinanden. Fx er der mange der har nævnt Odder midt i landet, tæt ved vandet. Samtlige forslag til slogans er samlet i bilag A. Forslagene kan samles i overordnede emner der ligner hinanden. Fx er Odder midt i landet, tæt på vandet i samme overordnede emne, som Odder i Centrum. Eller eksempelvis Odder Nærhed og kvalitet i samme overordnede emne som Odder for nærhed og Udvikling. Andre eksempler på borgerpanel-slogans er: Odder Kommune Den lille kommune der tør (citat) Odder din aktive kommune (citat) Odder Kommune levende og smuk (citat) Odder sjæl og handlekraft (citat) Ferieby Odder (citat) Odder Idéernes by (citat) Visioner i Odder kommune 8

9 Politisk deltagelse, og politikernes rolle. Deltager du i andre politiske debatter end borgerpanelet? Blandt borgerpanelets deltagere er der 10,8% der ofte deltager i andre offentlige politiske debatter end borgerpanelet. Der er 27,8% der af og til deltager i andre offentlige politiske debatter. Der er 37,1% og 24,2% der henholdsvis sjældent eller aldrig deltager i andre offentlige politiske møder end borgerpanelet. I alt 38,6% svarer altså, at de ofte eller af og til deltager i en eller anden form for offentlige debatter udover borgerpanelet. Visioner i Odder kommune 9

10 Giv dit bud på hvordan borgerne kan inddrages aktivt i den politiske proces Mange borgerpaneldeltagere mener, at borgermøder vil være en god måde at inddrage borgerne i den politiske proces. Mange mener også, at flere afstemninger på Oddernettet vil hjælpe til at inddrage borgerne i den politiske proces. som da der var høring omkring kommunesammenlægningen på Odder Parkhotel. Politikerne skal ud og møde "folket" (citat) Borgerpanelet er jo et strålende initiativ, oddernettet ligeledes. Måske vejledende afstemninger, også i sager af mindre betydning end kommunesammenlægningen, eller vejledende afstemninger på nettet (citat) Skab et bedre offentlig forum for politisk debat. Gør partierne mere synlige i det daglige. Lav regelmæssige borgermøder med alle partierne f.eks. i Pakhuset/Kvickly og lignende Brug en del af Odders hjemmeside/lav link til politiske organisationer (citat) kommunen kunne nedsætte nogle arbejdsgruppen (bestående af borgere, interesseorganisationer og politikere) inden for de områder som kommunen vil gøre noget ved (citat) Mange i borgerpanelet efterspørger borgergrupper, ad hoc udvalg og lignende tiltag, for at kunne inddrage borgerne i beslutningerne før de bliver taget. Mange mener også at man derved kan skabe mere holdbare løsninger, ved at inddrage borgeren i grupper eller udvalg. Kort vej fra borger til politikker. Stor åbenhed omkring de politiske overvejelser og beslutninger (citat) Nedsæt "interesseudvalg", og split evt. borgerpanelet op i interesseområder, som folk kan tilmelde sig. Der kan afholdes møder, debatteres på web-stedet osv. Hold debatmøder/brainstormingsmøder/en "borgerdag" om specifikke emner, og inviter evt. Visioner i Odder kommune 10

11 (fag)folk, der er kommet med kontroversielle udmeldinger om det pågældende emne, da dette ofte ansporer folk til at møde op og sige vedkommende i mod/tilkendegive sin støtte. Fordelen herved er, at folk ikke blot siger andre folk i mod, men ligeledes fremlægger egne meninger (citat) lav ad hoc grupper eks. med et byrådsmedlem som "tovholder" og med personer, en blanding af by og land. Afsluttende med borgermøder hvor de forskellige grupper kan fremføre deres resultater til debat (citat) man kunne lave temadage på skoler, institutioner. og i de private virksomheder hvor elever, lærere, offentligt ansatte og ansatte i private virksomheder fik lysten og muligheden for at komme i dialog - med hinanden og med kommunen (citat) chat-rum på nettet (citat) Denne form på nettet skal styrkes (citat) Lige fra forældrebestyrelser i børnehaver til borgermøder og paneler som dette (citat) Der bør oprettes lokalråd i de små byer (citat) Hvad ser du som politikernes vigtigste rolle? Generelt er der mange, der mener, at politikernes vigtigste rolle er at være visionære og ærlige. Synlighed og økonomisk ansvarlighed nævnes også som en af de egenskaber politikerne skal besidde. Være et skridt foran udviklingen, sørge for at Odder får del i udviklingen (citat) At de bevare begge ben på jorden, at de har overblikket og at de husker at kommunen ikke kun er Odder by (citat) At turde være fremme i skoene. At være innovative og fremadtænkende. At turde satse på nytænkning (citat) At vise hvad Odder står for og være åben og ærlig (citat) Visioner i Odder kommune 11

12 At arbejde for lokalsamfundet - på tværs af partiskel (citat) økonomisk ansvarlige (citat) I videst mulige omfang, at træffe de rigtige beslutninger til gavn for Kommunens borgere i tættest mulige samarbejde og forståelse med borgerne (citat) Visioner i Odder kommune 12

13 Udvikling i lokalområdet Ifølge kommuneplanen består Odder Kommune udover Odder By af følgende lokalcentre: Saksild, Boulstrup, Hou, Gylling, Ørting og Hundslund. Hvordan kan Odder Kommune udvikle lokalcentrene? Generelt er der mange i borgerpanelet, der mener, at udviklingen i lokalcentrene fortsætter bedst muligt, hvis man styrker den kollektiv trafik, samt fortsat har et godt udbud af attraktive byggegrunde, og at man sørger for at opretholde de institutioner der eksisterer i dag. Mange mener også, at udviklingen vil foregå bedst, hvis man opretter lokale råd, der kan være i dialog med politikerne. Ved at sørge for at infrastrukturen i lokalcentrene er i orden og undgå centralisering (citat) Sørge for gode transportforbindelser til de mindre byer. styrke kultur- og skolelivet (citat) Alle vil gerne have alle faciliteter i de byer, de bor i; men ingen kan vel for alvor forvente de samme tilbud i lokalcentrene som i Odder. Der skal dog være pasningsmuligheder og skole, ældreboliger/bevarelse af nuværende plejehjem. Kommunen kan støtte de forenings- og sportstilbud, der er i lokalcentrene allerede (citat) Bevare alle skolerne. Mere sikre at alle børn kan passes lokalt, og ikke skal til Odder eller lignende for pasning. Mere aktivt støtte forsamlings steder. Markedsføre kommunen med de mange lokalcentre som noget unikt (citat) Man kan lave en iværksætterpatrulje der kan hjælpe til med rådgivning og oplysning til nye iværksættere (citat) Sørge for, at der er bosætningsmulighed for dem, som ønsker at bo der. De der ønsker at bo der skal klart vide hvad de kan forvente af mulighed for skole, børneinstitutioner og plejehjem. Det skal ikke for enhver pris bevares. Lokalcentrene skal bevare deres Visioner i Odder kommune 13

14 lokalcenterpræg ved at folk ønsker at bo der fordi det er en landsby hvor alle kender hinanden (citat) I samarbejde med Danmarks øvrige landsbysamfund skal der formuleres en nye og spændende målsætninger for fremtidens landsbysamfund, hvor storparceller, fælleskontorer, økologi og sundhed, dyr, naturoplevelser, fremtidens landbrug og gartneri, alternativ energi, motionsruter og naturlegepladser m.v. kan være nogle af emnerne. Også her er visioner og alternativ tænkning afgørende. Måske skal også "andelssamfundstanken" tages op igen (citat) Det skal først og fremmest være attraktive steder at bo. Service og handel skal foregå i Odder (citat) Visioner i Odder kommune 14

15 Tilfredshed med de kommunale tilbud og opprioritering af samme Marker hvilken af de to påstande du er mest enig i Borgerpanelet er delt op i to grupper med 50,8% der er overordnede tilfredse med de offentlige tilbud i kommunen. 49,2% mener, der er et eller flere områder, der skal opprioriteres. Blandt de 49,2% der mener, at der er et eller flere områder flere områder der skal oppriorieteres peger 62.5% på skoleområdet. 46,7% peger på ældreplejen og 45% på kultur og fritid. Dette fremgår af nedenstående figur. Hvilke områder er de vigtigste at opprioritere? Sæt max 3 krydser Visioner i Odder kommune 15

16 Begrund hvorfor du valgte at prioritere netop disse områder Begrundelserne for den valgte priorietering af de områder, der iflølge den ene halvdel af borgerpanel bør oppriorieteres, svarer til de visioner respondenterne beskev for kommunen om fem år. Eksempelvis begrundes en opprioritern af skoleområdet som nødvendigt for at Odder fortsat kan være en bosætningskommune. I skolerne ligger vores fremtid. Med kultur og natur er der basis for at tiltrække borgere fra andre kommuner. Horsens er et godt eksempel på hvordan man kan vende et image (citat) Kommunen skal være Danmarks bedste sted at bo for børnefamilien (citat) Skolerne er primært vigtige for bosætningskommuner. Lokalsamfund uden skole savner en dynamo (citat) vi må give de ældre et godt liv, hvor der skal være pleje, pasning og omsorg (citat) Visioner i Odder kommune 16

17 Nogle mener, at kommunen udelukkende skal koncentrere sig om kerneområderne, som fx børnepasning og ældrepleje. Andre mener, at kommunen skal spille en mere aktiv rolle i fx erhvervshus, kulturområdet, multihal, skøjtebane, osv. Marker hvilken af de fire påstande du er mest enig i? 27,1% af borgerpanelet vil gerne betale mere i skat, hvis kvaliteten i kerneområderne forbedres. 33,9% vil gerne betale mere i skat, hvis pengene går til flere aktiviteter inden for fx kultur, fritid og erhverv. 28,8% vil ikke betale mere i skat og mener at kommunen skal koncentrere sig om kerneområderne. 10,2% vil ikke betale mere i skat, men mener at kommunen skal bruge flere penge på fx kultur, fritid og erhverv og færre penge til kerneområderne. 61% af borgerpaneldeltagerne er altså villige til at betale mere i skat, såfremt pengene går til kvalitetsforbedringer i kerneområderne eller hvis pengene går til flere aktiviteter indenfor fx kultur, fritid og erhverv. Omvendt er 39% af borgerpanelt er ikke villige til at betale mere i skat. Visioner i Odder kommune 17

18 Har du yderligere kommentarer til denne borgerpanelsundersøgelse? Mange paneldeltagere har benyttet sig af muligheden for at knytte en sidste kommentar. Generelt er der mange, der har udtrykt stor begejstring for borgerpanelet. Mange har også givet udtryk for, at man ønsker flere af denne slags undersøgelser, og nogle mener, der burde være flere debatter på Oddernettet. Det er en rigtig god ide. Den burde følges op af indtil flere borgermøder i de respektive lokalområder i Kommunen (citat) der mangler oplysninger om, hvad den nye kommunalreform betyder for Odder (citat) Ja, Kommunen bør købe Ålykke og lave en lokalplan, så der senere kan laves en turistmagnet her tæt ved golfbanen. Der kunne f.eks. indrettes paintball bane eller lignende i de gamle bygninger (citat) Der findes allerede en række gode initiativer, som arbejder på at udvikle Odder kommunes kultur- og fritidsområde. Her tænker jeg på Biffen, Pakhuset, Den Økologiske Have og Odder Museum. Bak op om dem (citat) ikke andet end, at jeg synes det er en RASENDE god ide, at I er hoppet med på vognen om at lade borgerne komme til orde - nu skal det bare spredes ud til Odders borgere, at dette Borgerpanel eksisterer, for de 350 der er tilmeldt, er immervæk ikke mange af Odders indbyggere (citat) Visioner i Odder kommune 18

19 Bilag A. Forslag til slogans. Kategori nummer 1. Beliggenhed Odder - byen for alle Odder - tæt på det hele Odder i centrum. Odder - tæt ved vandet, tæt på hinanden eller Odder - lige i nærheden! Odder midt i landet nær ved vandet. Odder, lige i centrum, og tæt på det hele Odder midt i landet, tæt ved vandet Odder, Danmarks midtpunkt. Midt i landet - nær ved vandet Midt i landet nær ved vandet Odder tæt på vandet og alt det andet Odder Nær ved havet "Odder midt i landet, nær ved vandet" Odder Oplevelser i Centrum Odder - midt i det hele, med det hele. Odder = Danmarks Midtpunkt Odder Kommune, midt i landet - nær ved vandet. Odder - midt i landet - tæt ved vandet? "Odder - her er du i centrum" "Dit centrum - Odder" Odder byen i centrum Odder midt i landet, tæt ved vandet - har næsten alt "Midt i landet, nær ved vandet" "Odder - midt i" "Odder har det hele" den lille kommune ved vandet "Odder midt i landet og nær ved vandet" Odder Danmarks midtpunkt. Odder- ved vandet Odder Kommune har det hele - i by, på land og ved vand Odder - vand, strand og land Odder Kommune - nær ved alt Odder - Kommunen i Centrum Mellem de to store Kom til Hundslund - din Odder Odder - Danmarks navle Odder - tæt på alt hvad du ønsker Odder vær langt fra alt, tæt på Odder tæt på Kategori nummer 2. Natur Natur og nærvær Odder - Skov, strand og tryghed Odder - det naturlige midtpunkt Naturlig - fordi vi har naturen Odder - naturen i centrum Odder- Naturligvis tæt på skov og strand Odder, midt i naturen Visioner i Odder kommune 19

20 Odder er det naturskønne åndehul Stærk kommune i grønne omgivelser Odder - tæt på naturen / Odder - det grønne midtpunkt Odder - tæt på naturen og det aktive liv. Odder - den rene by Odder - en sund kommune Dynamisk vækst, samt kultur og fritid ved skov og strand. Odder - naturens centrum Odder en grøn kommune, med blå linier Odder en naturperle Odder - Naturligvis! Odder - i naturen ved vandet Byen ved vandet, skoven og den dejlige natur? rent vand og luft. Odder er økologiens by. "Odder - dit åndehul" Odder - NATUREN OG DET GRØNNE Odder Bosætning - Natur - Fritid Odder midt i naturen og Danmark Odder Kommune - trivsel og natur Odder- Danmarks Grønne punkt Odder - "en oase - så tæt på" Kategori nummer 3. Størrelse Odder, den lille by med det stor udbud. Vi ser det store - I de små Odder kommune. Lille - men rummelig Lille og velfungerende kommune med by og land Odder Kommune - småt men godt Odder Kommune - lille og vågen Danmarks miniputkommune "Lille og vågen" Odder Kommune - Den lille kommune der tør Lille men vågen Odder - småt og godt. "Odder - lille og vågen" "Odder - Danmarks mindste storkommune" Kategori nummer 4. Tryghed og trivsel Odder - Rammen om et godt liv. Odder et godt sted at være både ung og gammel. Odder - byen der værner om sine borgere Odder - her føler man sig hjemme Odder - oplev nærheden! Odder miljø og trivsel Flyt til Odder kommune Slap af for en travl arbejdsdag Odder - familiens sikre valg Odder - Bo Godt. Østjyllands perle Odder - familiens by Odder - så mangler du ikke noget Odder - Tid til livet Odder - familiens hjerte Visioner i Odder kommune 20

21 Odder - Borgernes By Tryghedens by Odder - byen med sammenhold Odder - byen med plads til alle Østjyllands smørhul Odder et godt sted at bo Odder - dit hjerte Odder gør dig glad "Odder - din kommune" Odder - Her sætter Borgerne dagsordenen. Odder - for nærhed og udvikling Imødekommenhed Odder - Et godt sted at bo/være "Livet er - Odder" Odder - nærhed og miljø Odder - her trives man Odder - her kommer man igen Danmarks bedste sted at bo og vokse op Kategori nummer 5. Muligheder og energi Odder - mulighedernes by. Odder - sjæl og handlekraft Odder - Her kan vi selv Fremtidens by Odder - har mulighederne kommunen med de mange muligheder Odder - levende og smuk Odder - Handel og Fritid Odder - det er her det sner Odder - det er her det sker "Odder - vi tager pulsen på dig" Ideernes by et bud Odder - det er ikke størrelsen - men gørelsen Odder, ene gør stærk! Odder Kommune, sikker og selvstændig. Kategori nummer 6. Kultur Odder - midt imellem smilet og oplevelserne nærhed og kultur Turismens by Ferieby Odder Odder - tilbagelænede oplevelser. Klar, parat, Rod Stewart Tæt på Århus med kultur og arbejde Kategori nummer 7. Sløvhed! Odder Kommune - her kan du roligt sove videre Odder - landets sløveste styre Kategori nummer 8. Andet Odder - Danmarks RIGTIGE kommune Odder det er der man bor Odder - vi har blik for helheder Odder Kommune - Styrke og trivsel Visioner i Odder kommune 21

22 Odder Kommune, Kommunen med højt til loftet. Vi har ingen Odder - men så meget andet Odder - det kreative og rekreative smørhul "Et sted i livet - Odder" Odder Kommune - sundhed i centrum Odder - virkelighedens Korsbæk. Odder - et paradis for pendlere "Dig, mig og Odder" Odder-Danmarks bedste kommune Visioner i Odder kommune 22

Udviklingspolitik for Odder Kommune

Udviklingspolitik for Odder Kommune Udviklingspolitik for Odder Kommune Hovedmålet for Udviklingspolitikken for Odder Kommune er at styrke udviklingen i Kommunen i bred forstand. Men visse delområder skal have højere prioritet end andre.

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

Borgerpanel rapport. Vedrørende : Borgerpanel i forbindelse med Plan- og Agenda 21-strategi Dato : 26/11 2007 Sagsnr. : 873187 Dok.nr.

Borgerpanel rapport. Vedrørende : Borgerpanel i forbindelse med Plan- og Agenda 21-strategi Dato : 26/11 2007 Sagsnr. : 873187 Dok.nr. ODDER KOMMUNE Byrådsservice Borgerpanel rapport Til : Byrådet Kopi til : Fra : Byrådsservice Vedrørende : Borgerpanel i forbindelse med Plan- og Agenda 21-strategi Dato : 26/11 2007 Sagsnr. : 873187 Dok.nr.:

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17

BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17 BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17 Sådan gør vi I Næstved Kommune har vi en vision med fokus på bosætning der hedder Mærk Næstved Godt liv for familien 2014-17. Visionen

Læs mere

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede Kommunes største by 15.855 indbyggere *pr. 1. januar 2014 Ungdomsmiljø Bedre byplanlægning m.h.t. arkitektur Turister! Meget mere aktivt torv Mere industri (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab

Læs mere

BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17

BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17 BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17 Sådan gør vi I Næstved Kommune har vi en vision med fokus på bosætning der hedder Mærk Næstved Godt liv for familien 2014-17. Visionen

Læs mere

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune Mål for bosætningsstrategi Indsatser: Bolig Indsatser: Erhverv og jobskabelse Indsatser: Kultur- og fritidsliv Indsatser: Handel og bymiljø Indsatser:

Læs mere

en landsby i stærk udvikling

en landsby i stærk udvikling Lyne en landsby i stærk udvikling Ansvarlig: Arbejdsgruppen Lyne December 2009 Foto: Gunnar Schmidt Indhold Indhold 2 Lyne s lokal historie 3 Lokal analyse...3 Befolkningsanalyse..4 Input.4 Hvad viser

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere

Spørgeskemaopsamling. Antal registrerede besvarelser: 281

Spørgeskemaopsamling. Antal registrerede besvarelser: 281 18.12.2012 Spørgeskemaopsamling Antal registrerede besvarelser: 281 Spørgsmål Antal svar Svar % Køn? 269 96 Alder? 266 95 Hvor bor du? 265 94 Nævn 3 gode ting ved Hedensted bymidte og beskriv hvorfor 231

Læs mere

Introduktion for byrådet

Introduktion for byrådet Introduktion for byrådet Slagelse, 13. Januar 2014 En vision bliver til En politisk skabende 1-årig proces Grundig analyse af Slagelse Kommunes udfordringer og styrker Slagelse Kommune Vision Et enigt

Læs mere

Skive Storkommune Borgerundersøgelse

Skive Storkommune Borgerundersøgelse Skive Storkommune Juni 2006 Rapporten er udarbejdet af Rambøll Management Indholdsfortegnelse 1. Undersøgelsens hovedresultater 1 1.1 Formål og metode 2 2. Skiveegnen i dag 3 3. Visioner for Skiveegnen

Læs mere

Ø-politik i Lolland Kommune

Ø-politik i Lolland Kommune Forside: Forslag til: Ø-politik i Lolland Kommune Askø/Lilleø, Fejø/Skalø og Femø i udvikling Lolland Kommune 2015 Hele dokumentet tænkes opsat i henhold til Lolland Kommunes grafiske profil. Side 2. Øerne

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 INDLEDNING Ballerup Kommune er et dejligt sted at bo omgivet af natur, tæt på storbyen, med mange arbejdspladser og et aktivt foreningsliv. Kommunalbestyrelsen har store

Læs mere

Syddjurs Danmarks sundeste kommune. V/ Pernille Brinch

Syddjurs Danmarks sundeste kommune. V/ Pernille Brinch Syddjurs Danmarks sundeste kommune V/ Pernille Brinch Agenda Hvorfor fokusere på idræt og folkesundhed? Hvordan kan Syddjurs markere sig på landkortet? 2 Hvorfor fokusere på idræt og folkesundhed? Den

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Skjoldelev?

Hvordan skal vi udvikle Skjoldelev? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SKJOLDELEV Indledning: Landbyrådsrepræsentanten fra Skjoldelev inviterede i samarbejde

Læs mere

Lintrup. det idéelle hjørne

Lintrup. det idéelle hjørne 2010 2020 Lintrup det idéelle hjørne A n s v a r lig : L o k a lr å d e t i L in tr u p S e p te m b e r 2 0 1 0 Indhold Indhold...2 Forord...2 Lokal Udviklingsplan...3 Lintrup s historie...3 Lokal analyse...3

Læs mere

1. RÅUDKAST TIL BOSÆTNINGSPOLITIK. Krig, fred og kærlighed. Drømmen om

1. RÅUDKAST TIL BOSÆTNINGSPOLITIK. Krig, fred og kærlighed. Drømmen om 1. RÅUDKAST TIL BOSÆTNINGSPOLITIK Krig, fred og kærlighed Vi er Skanderborg Kommune ligger i et geografisk og historisk smørhul. Her kan du bo 15 minutter fra Aarhus, midt i naturen og være en del af de

Læs mere

Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015

Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015 Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015 Odder Parkhotel, den 12. januar 2015 Velkomst Velkommen til nytårskur. Det er dejligt at se den store opbakning til den traditionsrige nytårskur i Odder

Læs mere

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget 2014-17 Dette oplæg giver information og inspiration til det borgermøde, som Furesø Kommune har inviteret til den 12. juni 2013. På borgermødet præsenteres

Læs mere

HORNE VISION 2020. 200 elever i Horne skole!

HORNE VISION 2020. 200 elever i Horne skole! Horne Vision 2020 HORNE VISION 2020 200 elever i Horne skole! 2020 Fremtidens Horne Hornes fremtid som aktiv landsby er afhængig af tilflytning primært af en karaktér som kan styrke byens trivsel herunder

Læs mere

K O N S E R V A T I V E i Skanderborg Kommune POLITISK PROGRAM 2009

K O N S E R V A T I V E i Skanderborg Kommune POLITISK PROGRAM 2009 Rev 2 POLITISK PROGRAM 2009 1. Indledning En kommune er ikke blot en administrator, men også en generator for udvikling i lokalsamfundet. Det er ingen kunst at fordele velfærd kunsten består i at skabe

Læs mere

Borgermøde. Præstø under LUP

Borgermøde. Præstø under LUP Borgermøde Præstø under LUP Præstø Lokalråd 30. oktober 2012 Dagsorden 1) Kend din by - Præstø s historie Kaj Christiansen fortæller 2) LUP en Lokal Udviklings Plan Præsentation af begrebet (Henrik Reiche)

Læs mere

Sindal. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer

Sindal. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Sindal Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Side 1 Sindal Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Svar status Ikke svaret Afvist

Læs mere

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 1. Formål En meget stor del af Køge Kommunens areal udgøres af landdistrikter, og en betydelig del af kommunens borgere bor i landdistrikterne.

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Landbyrådsrepræsentanten fra Vellev inviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde

Puls, sjæl og samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted har vi et rigt og varieret fritids- og foreningsliv og et kulturliv, der byder på gode oplevelser for børn

Læs mere

Åbning af Camp Mariagerfjord. 1. februar 2008. Hotel Amerika, Hobro. Fremtidsbillede af Mariagerfjord landdistrikter anno 2025

Åbning af Camp Mariagerfjord. 1. februar 2008. Hotel Amerika, Hobro. Fremtidsbillede af Mariagerfjord landdistrikter anno 2025 Åbning af Camp Mariagerfjord. 1. februar 2008. Hotel Amerika, Hobro. Fremtidsbillede af Mariagerfjord landdistrikter anno 2025 Forestil jer, at året er 2025 og vi ser tilbage på udviklingen i Mariagerfjord

Læs mere

Inspiration til Visionproces

Inspiration til Visionproces Inspiration til Visionproces Næstved Kommune 11CityDesign Byrådets temamøde 06 05 10 Steffen Gulmann, adj. Professor Borgerne Der er nok til et godt og rigt byliv Der er kreative nok, god tilvækst Mange

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

Kultur og erhvervsseminar

Kultur og erhvervsseminar KULTURRÅDET INVITERER 16.APRIL 2013 Kultur og erhvervsseminar Udarbejdet af Sarah Kloster 2013 Med kulturen i centrum KAPITEL 1 Forord Ved Marianne Folkersen, Odder bibliotek Kulturrådet er et af de fire

Læs mere

KORT FORTALT. Forslag til Kommuneplan 2009-2021. Odder. Saksild. Ørting. Hov. Hundslund. Gylling. Tunø

KORT FORTALT. Forslag til Kommuneplan 2009-2021. Odder. Saksild. Ørting. Hov. Hundslund. Gylling. Tunø KORT FORTALT Odder Saksild Ørting Hundslund Hov Gylling Tunø forslag til Odder Kommuneplan 2009-2021 Tales vi ved? Du sidder nu med debatoplæg til Byrådets Forslag til Kommuneplan 2009-2021. Forslag til

Læs mere

(LUP)! Lokal udviklingsplan for Kastrup, Neder Vindinge Næs og Ornebjerg

(LUP)! Lokal udviklingsplan for Kastrup, Neder Vindinge Næs og Ornebjerg (LUP)! Lokal udviklingsplan for Kastrup, Neder Vindinge Næs og Ornebjerg Hvordan skal Den lokale udviklingsplan bruges: et fælles arbejdsdokument i forhold til udvikling af lokalområdet frem mod visionen

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde. Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune

Puls, sjæl og samarbejde. Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune Puls Sjæl Samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted

Læs mere

Århus og Østjylland i fremtiden Byggeri, udbygning og bolig. Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk

Århus og Østjylland i fremtiden Byggeri, udbygning og bolig. Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk Århus og Østjylland i fremtiden Byggeri, udbygning og bolig Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk Byer i fremtiden Den flettede by funktionerne blandet Virksomheden uden hovedsæde De

Læs mere

kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition

kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition Vi ønsker mangfoldighed og sammenhæng nær & DYNAMISK Derfor vil vi styrke og udbygge kommunen, så hvert område bruger sin egenart og sine specielle kvaliteter

Læs mere

Resultat af borgerpanelundersøgelsen om Kvalitet i byudviklingen

Resultat af borgerpanelundersøgelsen om Kvalitet i byudviklingen Resultat af borgerpanelundersøgelsen om Kvalitet i byudviklingen 204 af borgerpanelets medlemmer har svaret på det elektronisk udsendte spørgeskema. Af dem, er 65% fra Odder by, 67% er mænd og 60% er mellem

Læs mere

Strukturbillede VIBY Sjælland

Strukturbillede VIBY Sjælland Strukturbillede VIBY Sjælland Indhold Forord 3 Visionen 4 Hovedstrukturen 5 Fra vision til plan 5 Boliger 5 Bymidten 6 Erhverv 7 Den grønne struktur 7 Trafikstruktur 7 Vedtaget af Roskilde Byråd den 18.

Læs mere

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE Program 19.00 19.10 Velkomst ved Borgmester Knud Larsen 19.10 19.30 Præsentation af visionen ved Knud Larsen / Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune 19.30 20.00 Debat ved borde

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Forord Fritidspolitikken fastlægger retningen for fritids-, idræts- og kulturområdet. Fritidsudvalget ønsker at understøtte og udvikle byområder,

Læs mere

Radikal Politik i Skive Kommune

Radikal Politik i Skive Kommune Radikal Politik i Skive Kommune En gevinst for landskaberne i Salling, for fjordmiljøet ved vore kyster, for forebyggelse og sundhed for den enkelte, for et aktivt kultur og fritidsliv og for uddannelsesniveauet

Læs mere

Velkommen til nytårskur. Og velkommen tilbage til Pakhuset, som igen danner rammen om den traditionsrige nytårskur her i Odder Kommune.

Velkommen til nytårskur. Og velkommen tilbage til Pakhuset, som igen danner rammen om den traditionsrige nytårskur her i Odder Kommune. Borgmesterens tale ved nytårskuren den 20. Januar 2014 Velkomst Velkommen til nytårskur. Og velkommen tilbage til Pakhuset, som igen danner rammen om den traditionsrige nytårskur her i Odder Kommune. Men

Læs mere

Opsamling af kultur- og fritidsundersøgelse i Østerbro Borgerpanel

Opsamling af kultur- og fritidsundersøgelse i Østerbro Borgerpanel Opsamling af kultur- og fritidsundersøgelse i Østerbro Borgerpanel Spørgeskemabesvarelserne er indsamlet gennem Østerbro Borgerpanel i perioden 3.-10. oktober 2017. Spørgeskemaet er blevet sendt ud på

Læs mere

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land.

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. Landdistriktspolitik Vision I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. I Byrådets vision for en landdistriktspolitik indebærer dette, at Ringsted Kommune

Læs mere

Gjern fremtidens lokalsamfund! Hvordan skal vi udvikle Gjern?

Gjern fremtidens lokalsamfund! Hvordan skal vi udvikle Gjern? Resume af borgermøde indkaldt af Gjern Lokalråd Indledning: Gjern Lokalråd inviterede i samarbejde med Landdistrikternes Hus og LAG Silkeborg til borgermøde den 27. september 2012 under overskriften: Gjern

Læs mere

Afdelingschef i Vesthimmerlands Kommune

Afdelingschef i Vesthimmerlands Kommune Generelt Afdelingschef i Vesthimmerlands Kommune Om Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune i Region Nordjylland blev etableret ved Kommunalreformen i 2007. Kommunen har ca. 37.500 indbyggere og

Læs mere

BRANDING Hvordan kan vi hjælpe hinanden til vækst? Det fælles landdistriktsråd 27/3 2014

BRANDING Hvordan kan vi hjælpe hinanden til vækst? Det fælles landdistriktsråd 27/3 2014 BRANDING Hvordan kan vi hjælpe hinanden til vækst? Det fælles landdistriktsråd 27/3 2014 Kommunens brandingindsats Branding i samarbejde med 2+1, workshops i 2013 Britt Harboe kommunikationschef, projektleder

Læs mere

VENSTRE VISER VEJEN ISHØJ... EN BY I BEVÆGELSE

VENSTRE VISER VEJEN ISHØJ... EN BY I BEVÆGELSE VENSTRE VISER VEJEN ISHØJ... EN BY I BEVÆGELSE VENSTRE ISHØJ KOMMUNAL- OG REGIONSVALGET 2013 Ishøj kommune skal være en kommune, som vi kan være bekendt og stolte af. Venstre vil gå forrest for at gøre

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Forord. På vegne af Byrådet

Forord. På vegne af Byrådet Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi i kommunen værdsætter højt, og som vi gerne vil værne

Læs mere

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Godkendt i Sammenlægningsudvalget den 6. december 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.1.1 Beslutning om sammenlægning af Bramming,

Læs mere

Essensen i visionen. Vedtaget i Byrådet den 26. april 2011

Essensen i visionen. Vedtaget i Byrådet den 26. april 2011 Essensen i visionen Vi vil styrke erhvervsudviklingen og skabe vækst i kommunen ved at satse på innovation og samarbejde mellem virksomheder og uddannelser. Ved at udvikle nye uddannelsesmiljøer og udnytte

Læs mere

Baggrund for Town Center Management TCM Hillerød Realisering af visionen fra Købstad til Mødestad

Baggrund for Town Center Management TCM Hillerød Realisering af visionen fra Købstad til Mødestad Baggrund for Town Center Management TCM Hillerød Realisering af visionen fra Købstad til Mødestad Baggrund Ifm. budgetaftale 2014 besluttede Byrådet, at der skulle udarbejdes en vision for Bykernen Det

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Haldum?

Hvordan skal vi udvikle Haldum? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HALDUM Indledning: Borgerforeningen i Halduminviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

VELKOMMEN TIL LÆBORG SOGN - ET GODT STED AT BO

VELKOMMEN TIL LÆBORG SOGN - ET GODT STED AT BO VELKOMMEN TIL LÆBORG SOGN - ET GODT STED AT BO FÆLLESSKAB, STILHED, NÆRHED, UDSYN 2 INDHOLD 4 INTRODUKTION 6 FORENINGER OG INSTITUTIONER I SOGNET 6 Friskolen 7 KFUM spejderne 8 Læborg Multihus 9 LG&U 10

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Silkeborg

Det Konservative Folkeparti i Silkeborg Det Konservative Folkeparti i Silkeborg Vi holder, hvad vi lover Regions- og kommunalvalg 2017 Indholdsfortegnelse 1. Erhvervslivet... 3 Arbejdspladser... 3 Vi skal styrke iværksætteri... 3 2. Kultur &

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Vi bevæger os fremad Silkeborgmotorvejen er ikke nogen almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde på.

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI 2014 2020 FORORD 3 VISION FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014-2020 4 MÅL FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014 2020 4 PULS ÅRET RUNDT UDFORDRINGER

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Vi bygger fremtidens Skive Kommune

Vi bygger fremtidens Skive Kommune Vi bygger fremtidens Skive Kommune Socialdemokraterne vil, at der sættes gang i Skive Kommune igen. Vores vision er et helt Skive hvor der er plads til alle og brug for alle. Vi er 48.000 borgere med en

Læs mere

Du bor i din naboby Morsø kommune i fremtiden. Jesper Bo Jensen Ph.d., Fremtidsforsker

Du bor i din naboby Morsø kommune i fremtiden. Jesper Bo Jensen Ph.d., Fremtidsforsker Du bor i din naboby Morsø kommune i fremtiden Jesper Bo Jensen Ph.d., Fremtidsforsker Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,66% p.a.) Mængdeindeks 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1846 1857

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNE SOM STED AT BO

HOLBÆK KOMMUNE SOM STED AT BO HOLBÆK KOMMUNE SOM STED AT BO BORGERPANELUNDERSØGELSE HIGH LIGHTS JANUAR 2017 Indhold Rapporten er inddelt i: Om undersøgelsen.. Side 2 Om resultat og rapport Side 3 Sammenfatning. Side 4 Holbæk by som

Læs mere

K o m m u n a l v a l g e t 2 0 0 9

K o m m u n a l v a l g e t 2 0 0 9 E r f a r i n g o g F o r n y e l s e 1. Jan Ferdinandsen Udvalgsformand Skibsmægler Politikerne skal styre beslutningsprocessen i kommunen. Min målsætning er at få opgraderet organisationen, for derigennem

Læs mere

Photo: Stiig Hougesen. Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune

Photo: Stiig Hougesen. Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune Photo: Stiig Hougesen Byudvikling i Roskilde Kommune Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune Bygger på kommunens styrker og planstrategi Beliggenhed i smukt landskab Balanceret bystruktur Centralt

Læs mere

Cafedrøftelserne på borgermødet på Elbæk Efterskole 21. september 2011 om udviklingen i landdistrikterne/det åbne land

Cafedrøftelserne på borgermødet på Elbæk Efterskole 21. september 2011 om udviklingen i landdistrikterne/det åbne land Cafedrøftelserne på borgermødet på Elbæk Efterskole 21. september 2011 om udviklingen i landdistrikterne/det åbne land Debattemaer 1. runde: Liv og bevægelse i landsbyerne hvad skal der til, for at du

Læs mere

Vision for Rebild Kommune

Vision for Rebild Kommune Erhvervsudvikling Sammenhængskraft Vision Land og By Bosætning Sundhed og Klima Kvalitet i opgaverne Åbenhed Borgerinddragelse Borgerdeltagelse Vision for Rebild Kommune Indledning Det følgende er resultatet

Læs mere

Udviklingsstrategi. for landdistrikter

Udviklingsstrategi. for landdistrikter Udviklingsstrategi for landdistrikter Indhold Indledning 2 Landdistrikterne under forandring 3 Prioriterede udfordringer i kommunens landdistrikter 4 Initiativer idéer til tværgående projekter 5 Idéer

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HOULBJERG

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HOULBJERG Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HOULBJERG Landbyrådsrepræsentanten fra Houlbjerg og Borgerforeningen i Houlbjerg

Læs mere

Overordnede rammer. Vision. Vi satser på viden, der vil frem.

Overordnede rammer. Vision. Vi satser på viden, der vil frem. Overordnede rammer Vision Ballerup Kommunes motto vi satser på mennesker dækker over kommunens vision frem mod 2020. Ballerup Kommune vil være en sund kommune, hvor det sociale ansvar involverer alle.

Læs mere

Rådhusets fremtid? Skovbo Kunstforening september 2005

Rådhusets fremtid? Skovbo Kunstforening september 2005 Rådhusets fremtid? Skovbo Kunstforening september 2005 Forslaget er udarbejdet september 2005 af Skovbo Kunstforening i forbindelse med debatten om Borup Bycenter og Rådhusets fremtid Indledning For borgerne

Læs mere

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Politik handler om at ville noget, og som byråd er det vores ansvar at formulere, hvad vi vil. Med denne vision giver vi borgere,

Læs mere

Vision Greve - hvor livet er grønt

Vision Greve - hvor livet er grønt Vision 2020 Greve - hvor livet er grønt Vision 2020 Greve - hvor livet er grønt er udgivet af: Greve Kommune Greve Byråd Vedtaget af Greve Byråd december 2008 Henvendelse: Kontakt Ledelsessekretariatet

Læs mere

Tårs. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer

Tårs. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Tårs Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Skriv en overskrift til indledningen Skriv en indledning Tårs Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01

Læs mere

Flyttetendenser. Bilag til Bosætningsstrategien for Næstved Kommune 2015

Flyttetendenser. Bilag til Bosætningsstrategien for Næstved Kommune 2015 Flyttetendenser Bilag til Bosætningsstrategien for Næstved Kommune 2015 Indhold Udarbejdelse af materialer....3 Generelle flyttetendenser....4 Tilflyttere....6 Fraflyttere....8 Anbefalinger til bosætningsstrategien...10

Læs mere

Landsbyer i Faaborg-Midtfyn Kommune

Landsbyer i Faaborg-Midtfyn Kommune Landsbyer i Faaborg-Midtfyn Kommune 72 byer og landsbyer at tage vare på Faaborg-Midtfyn Kommune er Fyns største rent geografisk. 51.735 indbyggere ca. 75 % af dem bor i kommunens mindre byer og landsbyer

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Vision 2020 Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der skal vise vejen for, hvordan kommunens fritids-

Læs mere

VISION VEJEN. Fra visioner til handling HANDLINGSKATALOG

VISION VEJEN. Fra visioner til handling HANDLINGSKATALOG VISION VEJEN Fra visioner til handling HANDLINGSKATALOG Forord Missionen, visionen og indsatsområderne er rammen for det videre arbejde. Handlingskataloget konkretiserer det kommende arbejde og vil i foråret

Læs mere

DE RØDE LØBERE. Vordingborgs bymidte er afgørende for din, min og vores fremtid. Vil du med på den røde løber og gøre en forskel for vores by?

DE RØDE LØBERE. Vordingborgs bymidte er afgørende for din, min og vores fremtid. Vil du med på den røde løber og gøre en forskel for vores by? DE RØDE LØBERE Vordingborgs bymidte er afgørende for din, min og vores fremtid. Vil du med på den røde løber og gøre en forskel for vores by? VINDERBYEN VORDINGBORG Vordingborg er nu en vinderby. Sådan

Læs mere

SAMSØ 2.0 KONFERENCE DEN 26. OKT0BER

SAMSØ 2.0 KONFERENCE DEN 26. OKT0BER Hvad mener du? Energiakademiet vil sammen med dig skabe fremtiden for Samsø. Derfor spørger vi dig: 1. Hvad synes du er det bedste ved Samsø? 2. Hvilke forandringer synes du, der er sket på Samsø i de

Læs mere

Beliggenhed Ballerup Kommune ligger i Region Hovedstaden. Kommunen afgrænses af Egedal, Furesø, Herlev, Glostrup og Albertslund Kommuner.

Beliggenhed Ballerup Kommune ligger i Region Hovedstaden. Kommunen afgrænses af Egedal, Furesø, Herlev, Glostrup og Albertslund Kommuner. Overordnede rammer 1. Vision Ballerup Kommunes motto vi satser på mennesker dækker over kommunens vision frem mod 2020. Ballerup Kommune vil være en sund kommune, hvor det sociale ansvar involverer alle.

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Borgeren i centrum. Grøn udvikling

Borgeren i centrum. Grøn udvikling Plan og Agenda 21 strategi - September 2011 Borgeren i centrum Erhvervsudvikling Byudvikling Grøn udvikling Her kan du læse mere: Plan og Agenda 21 strategien får du ved at henvende dig i Borgerbutikken

Læs mere

SAMMEN OM SOLRØD - UDVIKLING OG SOCIALT ANSVAR - Valgprogram Kommunalvalget 2017 Socialdemokratiet i Solrød

SAMMEN OM SOLRØD - UDVIKLING OG SOCIALT ANSVAR - Valgprogram Kommunalvalget 2017 Socialdemokratiet i Solrød SAMMEN OM SOLRØD - UDVIKLING OG SOCIALT ANSVAR - Valgprogram Kommunalvalget 2017 Socialdemokratiet i Solrød Indledning I Danmark tager vi hånd om hinanden. Vi har en lang og stærk tradition for et samfund,

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Landbyrådsrepræsentanten fra Voldum og Lokalrådet i Voldum inviterede

Læs mere

Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1. Haderslev Kommune. Forslag til overordnet vision

Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1. Haderslev Kommune. Forslag til overordnet vision Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1 Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 De beslutninger, vi tager nu, er med til at

Læs mere

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet!

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Når vi mennesker mødes, opstår kultur. Vi skaber i fællesskab værdier og bånd, som gennem livet er bestemmende for vore

Læs mere

Haderslev Kommune På vej mod 2017. De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker

Haderslev Kommune På vej mod 2017. De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker Haderslev Kommune På vej mod 2017 De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker Haderslev Kommune 25.01.2007 På vej mod 2017 Haderslev Kommune 25.01.2007 Side 2

Læs mere