Opsamling af kultur- og fritidsundersøgelse i Østerbro Borgerpanel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opsamling af kultur- og fritidsundersøgelse i Østerbro Borgerpanel"

Transkript

1 Opsamling af kultur- og fritidsundersøgelse i Østerbro Borgerpanel Spørgeskemabesvarelserne er indsamlet gennem Østerbro Borgerpanel i perioden oktober Spørgeskemaet er blevet sendt ud på mail til 8144 borgere, der har tilmeldt sig Østerbro Borgerpanel. I alt har 1876 borgere deltaget i undersøgelsen (en svarprocent på 23 %). Der er 83 respondenter, der ikke har gennemført hele spørgeskemaet, men i det nedenstående fremgår det under hver overskrift, hvor mange besvarelser, der indgår. Der er 1793 respondenter, der har gennemført hele undersøgelsen. Der er 569 respondenter, der har hjemmeboende børn. Vi har spurgt til antal børn og bedt respondenterne om at svare på spørgsmål vedrørende (alle) deres børns brug af fritidsfaciliteter. Da flere har mere end et barn, er der besvarelser for 959 børn. Om respondenterne Alder Respondenternes alder fordelt i tre aldersgrupper: år: 20 % (382 respondenter) år: 64 % (1182 respondenter) 65 eller derover: 16 % (312 respondenter) Geografi Respondenterne inddelt efter kvarter på Østerbro: Fælledkvarteret 10 % (188 respondenter) Lyngbyvejkvarteret 13 % (242 respondenter) Nordhavnkvarteret 5 % (97 respondenter) Ryvangkvarteret 6 % (106 respondenter) Rosenvængetkvarteret 25 % (471 respondenter) Svanemøllekvarteret 18 % (342 respondenter) Århusgadekvarteret 23 % (422 respondenter) 1

2 Kulturtilbud på Østerbro Brug af kulturtilbud på Østerbro Knap to tredjedele, 64 %, af respondenterne gør brug af kulturtilbud på Østerbro (1190 respondenter). 24 % (447 respondenter) bruger ikke kulturtilbud, og 12 % (230 respondenter) har svaret ved ikke. Hvilke kulturtilbud? De 1190 respondenter, der gør brug af kulturtilbud, er blevet spurgt til hvilke kulturtilbud, de gør brug af på Østerbro (de har kunnet sætte flere krydser). Biograf og bibliotek er de kulturtilbud som flest bruger. Det fordeler sig således: Biograf 74 % (877 respondenter) Bibliotek 74 % (876 respondenter) Musik og koncerter (arrangementer i Parken undtaget) 38 % (451 respondenter) Udstillinger (kunst, museer m.m.) 38 % (449 respondenter) Scenekunst (teater, danseopvisning m.m.) 35 % (416 respondenter) Kunst i byrummet (street art, kunstevents, statuer m.m.) 32 % (376 respondenter) Andet 13 % (151 respondenter) Hvor ofte benyttes kulturtilbud? De kulturtilbud, der bliver hyppigst brugt, er bibliotek og kunst i byrummet. Der er en overvægt af respondenterne, der benytter disse kulturtilbud på ugentlig basis eller et par gange om måneden. Med hensyn til hyppighed af brug af kulturtilbuddene: biograf, scenekunst, musikarrangementer og koncerter (Parken undtaget) og udstillinger er der en overvægt af respondenterne, der benytter disse kulturtilbud et par gange om året. Der er nogenlunde lige mange respondenter, der bruger bibliotek og biograf (876 og 877 respondenter), dog bliver biblioteket besøgt langt oftere end biografen. 57 % af biblioteksbrugerne kommer der flere gange om måneden, hvor 67 % af biografgængerne kommer der et par gange om året. (Ifm. bibliotek og kunst i byrummet har % svaret ugentligt eller 1-2 gange om måneden, % har svaret et par gange om året og 4-7 % har svaret sjældnere). (Ifm. biograf, scenekunst, musikarrangementer og udstillinger har 0-2 % svaret ugentligt, % har svaret 1-2 gange om måneden, % af respondenterne har svaret et par gange om året og 7-23 % der har svaret sjældnere). 2

3 Bruger ikke kulturtilbud De 447 respondenter, der ikke bruger kulturtilbud på Østerbro, er blevet spurgt til årsagen, og her har 32 % angivet, at udbuddet ikke rammer deres behov, 25 % angiver en anden grund og 16 % angiver at de ikke er interesseret. Hvilke kulturtilbud mangler på Østerbro? Ud af samtlige respondenter (1793) er der 700 respondenter (38 %), der ikke mener, at der mangler kulturtilbud på Østerbro. Samtidig er der 602 respondenter (33 %), som mener at der mangler musik- og koncerttilbud, 452 respondenter (24 %) som mener at der mangler kunst i byrummet og 432 respondenter (23 %) mener at der mangler udstillinger. (Med mindre man har angivet, at man ikke mener, at der mangler nogen kulturtilbud, har der været mulighed for at vælge flere kulturtilbud.) Hvilke kulturtilbud bruges uden for Østerbro? Der er mange respondenter, der tager uden for Østerbro for at se udstillinger, høre musik og koncerter, gå i biografen og se scenekunst, i gennemsnit 1227 ud af 1793 respondenter. Der er knap så mange, der tager uden for bydelen for at bruge biblioteket (248 respondenter). Inden for bydelen er det et af de mest brugte kulturtilbud (876 respondenter, der bruger biblioteker på Østerbro). Der er 85 respondenter, der har angivet, at de ikke bruger kulturtilbud udenfor Østerbro. (72 % af respondenterne angiver at de tager uden for Østerbro for at se udstillinger, 72 % angiver musik og koncerter, 67 % angiver biografen og 56 % angiver scenekunst.) Fritids- og idrætstilbud på Østerbro hos de voksne respondenter Brug af fritids- og idrætstilbud på Østerbro Lidt under halvdelen af respondenterne, 45 %, går til fritids- og idrætstilbud på Østerbro (825 respondenter). 52 % (949 respondenter) bruger ikke fritids- og idrætstilbud, og 3 % (61 respondenter) har svaret ved ikke. Når vi krydser brugen af kulturtilbud med brugen af fritids- og idrætstilbud, kan vi se følgende: Brug af både kulturtilbud og fritids- og idrætstilbud: 601 respondenter Brug af kulturtilbud, men bruger ikke fritids- og idrætstilbud: 538 respondenter Brug af fritids- og idrætstilbud, men ikke kulturtilbud: 127 respondenter Bruger hverken kulturtilbud eller fritids- og idrætstilbud: 299 respondenter 3

4 Mange af de respondenter, der bruger fritids- og idrætstilbud, bruger også kulturtilbud. Men det modsatte er ikke tilfældet. Der er en ret stor gruppe borgere, der bruger kulturtilbud, men som ikke gør brug af fritids- og idrætslivet. Hvilke fritids- og idrætstilbud? Langt størstedelen af respondenterne, 89 %, går til sport og idræt (738 respondenter). Af de 738 respondenter går næsten halvdelen, 44 %, til sport og idræt i en kommerciel virksomhed (327 respondenter). Fysiske faciliteter Overordnet set er respondenterne tilfredse eller meget tilfredse med de fysiske faciliteter, der hvor de går til fritids- eller idrætstilbud. Tilfredsheden og meget tilfredsheden over de fysiske faciliteter i kommercielle og kommunale tilbud er en anelse højere end i foreningsregi, men det er ikke markant. Bruger ikke fritids- og idrætstilbud De 949 respondenter, der ikke bruger fritids- og idrætstilbud på Østerbro, er blevet spurgt til årsagen, og her angiver 36 % at de ikke er interesseret, 26 % angiver en anden grund og 22 % angiver, at udbuddet ikke rammer deres behov. Hvilke fritids- og idrætstilbud mangler på Østerbro? På kulturområdet var der 700 respondenter, der ikke mente, at der mangler kulturtilbud på Østerbro. På fritids- og idrætsområdet er dette tal noget højere, her mener 965 respondenter (53 % ud af samtlige respondenter) ikke, at der mangler fritids- og idrætstilbud på Østerbro. Samtidig er der 376 respondenter, som mener at der mangler sport og idræt, 258 respondenter som mener at der mangler kreative tilbud og 245 respondenter mener at der mangler musiktilbud. Ud af dem, der ikke går til fritids- og idrætstilbud og angiver, at det er fordi udbuddet ikke rammer deres behov, er der 40 %, som mener, der mangler sport og idræt på Østerbro. 4

5 Hvilke fritids- og idrætstilbud bruges uden for Østerbro? Der er 696 respondenter, der har angivet, at de ikke tager udenfor Østerbro for at bruge fritids- og idrætstilbud. På kulturområdet var der generelt mange respondenter, der tager uden for bydelen for at bruge kulturtilbud, det er ikke det samme billede på fritids- og idrætsområdet. Her er der overordnet ikke lige så mange, der tager uden for bydelen. Dog angiver 561 respondenter, at de tager ud for bydelen for sport og idræt. Fritids- og idrætstilbud på Østerbro hos børn I undersøgelsen er der besvarelser, der dækker 959 hjemmeboende børn fordelt på alder: 0-4 år år år år år 187 Brug af fritids- og idrætstilbud på Østerbro En lille overvægt af respondenternes børn går til fritids- og idrætstilbud på Østerbro (495 børn), og lidt under halvdelen (463 børn) går ikke fritids- og idrætstilbud på Østerbro. Vi har bedt respondenterne svare for henholdsvis første, andet, tredje og fjerde barn. Ud af de 959 børn er der 567, der er første barn. Hvis vi kun kigger på første barn, er deltagelsen i fritids- og idrætstilbud fordelt på aldre som følger: 80% 60% 40% 36% 67% 74% 52% 34% 20% 0% 0-4 år 5-8 år 9-12 år år år Antal procent i hver alderskategori, der bruger fritids- og idrætstilbud på Østerbro 5

6 Hvilke fritids- og idrætstilbud? Ligesom for de voksne respondenters vedkommende er det fritids- og idrætstilbud, flest børn går til, sport og idræt. Af de 495 børn går 83 % til sport og idræt (409 børn). 97 børn går til musik (20 %), og 44 børn går til andre foreningsaktiviteter (9 %). Hos de voksne respondenter går næsten halvdelen (44 %) til sport og idræt i en kommerciel virksomhed. Hos børnene er der 19 % (76 børn), der går til sport og idræt i en kommerciel virksomhed, hvorimod 67 % (274 børn) går til sport og idræt i en forening. Generelt går de fleste børn til fritids- og idrætstilbud i foreninger (55 %). Dernæst er 20 %, der går til fritidsog idrætsaktiviteter i kommercielle tilbud og 15 % gennem kommunale tilbud. Fysiske faciliteter Overordnet set er respondenterne tilfredse eller meget tilfredse med de fysiske faciliteter, der hvor deres børn går til fritids- eller idrætstilbud. Fordelt på de forskellige tilbud, ser det sådan ud: 332 ud af 410 er meget tilfredse eller tilfredse ved sport og idræt 22 ud af 24 er meget tilfredse eller tilfredse ved kreative tilbud 76 ud af 97 er meget tilfredse eller tilfredse ved musik (9 har svaret ved ikke ) 24 ud af 29 er meget tilfredse eller tilfredse ved scenekunsttilbud 27 ud af 44 er meget tilfredse eller tilfredse ved andre foreningsaktiviteter (12 er utilfredse eller meget utilfredse) Bruger ikke fritids- og idrætstilbud Af de 463 børn, der ikke bruger fritids- og idrætstilbud på Østerbro, angiver 162 respondenter en anden grund som årsag (35 %), 115 angiver at barnet ikke er interesseret (25 %), 103 angiver at udbuddet ikke rammer barnets behov (22 %) og 46 angiver at der ikke er plads på holdet (10 %). Hvilke fritids- og idrætstilbud mangler på Østerbro? Lidt under halvdelen af respondenterne (45 %) mener ikke, at der mangler fritids- og idrætstilbud til deres børn. Samtidig er der respondenter, der mangler et eller flere tilbud. Det fordeler sig således: 302 respondenter mangler sports- og idrætstilbud 143 mangler musiktilbud 110 mangler kreative tilbud 87 mangler scenekunsttilbud 6

7 79 mangler andre tilbud 57 mangler andre foreningsaktiviteter 44 mangler IT og esport 90 % af dem, hvis barn ikke bruger fritids- og idrætstilbud på Østerbro fordi ikke er plads på holdet, mener, at deres barn mangler sports- og idrætstilbud på Østerbro % af dem, hvis barn ikke bruger fritids- og idrætstilbud på Østerbro fordi udbuddet ikke rammer barnets behov, mener, at deres barn mangler sports- og idrætstilbud på Østerbro % angiver, at de mangler musiktilbud. Hvilke fritids- og idrætstilbud bruges uden for Østerbro? 54 % af respondenternes børn tager ikke uden for Østerbro for at bruge fritids- og idrætstilbud (515 børn). Samtidig er der 437 børn (46 %), der tager uden for Østerbro for at bruge fritids- og idrætstilbud. Ud af disse tager 262 børn til sport og idræt, 105 børn tager til musiktilbud og 74 børn tager til scenekunsttilbud (der kan godt være overlap, da respondenterne har kunnet vælge flere aktiviteter). 53 % af dem, hvis barn ikke bruger fritids- og idrætstilbud på Østerbro, angiver, at deres barn går til fritidsog idrætstilbud uden for Østerbro. Henvendelser I forbindelse med undersøgelsen er der en række respondenter, der har sendt uddybende kommentarer på mails til sekretariatet. Dem har vi samlet bagerst i rapporten. 7

8 Bilag til kultur- og fritidsundersøgelse i Østerbro Borgerpanel Om respondenterne Samlet status Hvad er din alder? Hvor på Østerbro bor du? Vi har inddelt Østerbro i 7 bykvarterer - se kortet. Vælg det bykvarter du bor i. 8

9 Kulturtilbud på Østerbro Bruger du kulturtilbud på Østerbro? Hvilke kulturtilbud bruger du på Østerbro? Sæt ét eller flere krydser Hvor tit ser du scenekunst på Østerbro? Hvor tit går du til musikarrangementer og koncerter på Østerbro (Parken undtaget)? 9

10 Hvor tit går du på udstillinger på Østerbro? Hvor tit ser du kunst i byrummet på Østerbro? Hvor tit går du i biografen på Østerbro? Hvor tit bruger du biblioteket på Østerbro? 10

11 Hvorfor bruger du ikke kulturtilbud på Østerbro? Hvilke kulturtilbud mangler du på Østerbro? Sæt ét eller flere krydser 11

12 Hvilke kulturtilbud tager du udenfor Østerbro for at bruge? Sæt ét eller flere krydser Fritids- og idrætstilbud på Østerbro hos de voksne respondenter Går du til fritids- eller idrætstilbud på Østerbro? Hvilke fritids- eller idrætstilbud går du til på Østerbro? Sæt ét eller flere krydser 12

13 Når du går til sport og/eller idræt, er det så i en Når du går til kreative tilbud, er det så i Når du går til musik, er det så i Når du går til scenekunst, er det så i 13

14 Når du går til andre foreningsaktiviteter, er det så i Når du går til IT og/eller esport, er det så i Hvad synes du om de fysiske faciliteter der, hvor du går til sport og/eller idræt? Hvad synes du om de fysiske faciliteter der, hvor du går til kreative tilbud? 14

15 Hvad synes du om de fysiske faciliteter der, hvor du går til musik? Hvad synes du om de fysiske faciliteter der, hvor du går til scenekunst? Hvad synes du om de fysiske faciliteter der, hvor du går til andre foreningsaktiviteter? Hvad synes du om de fysiske faciliteter der, hvor du går til IT og/eller esport? 15

16 Hvorfor går du ikke til fritids- eller idrætstilbud på Østerbro? Hvilke fritids- og idrætstilbud mangler du på Østerbro? Sæt ét eller flere krydser 16

17 Hvilke fritids- og idrætstilbud tager du udenfor Østerbro for at bruge? Sæt ét eller flere krydser Fritids- og idrætstilbud på Østerbro hos børn Har du hjemmeboende børn? Hvor mange hjemmeboende børn har du? 17

18 Hvor gammel er dit barn? Går dit barn til fritids- eller idrætstilbud på Østerbro? Hvilke fritids- eller idrætstilbud går dit barn til på Østerbro? Sæt ét eller flere krydser Når dit barn går til sport og/eller idræt, er det så i 18

19 Når dit barn går til kreative tilbud, er det så i Når dit barn går til musik, er det så i Når dit barn går til scenekunst, er det så i Når dit barn går til andre foreningsaktiviteter, er det så i 19

20 Når dit barn går til IT og/eller esport, er det så i Hvad synes du om de fysiske faciliteter der, hvor dit barn går til sport og/eller idræt? Hvad synes du om de fysiske faciliteter der, hvor dit barn går til kreative tilbud? Hvad synes du om de fysiske faciliteter der, hvor dit barn går til musik? 20

21 Hvad synes du om de fysiske faciliteter der, hvor dit barn går til scenekunst? Hvad synes du om de fysiske faciliteter der, hvor dit barn går til andre foreningsaktiviteter? Hvad synes du om de fysiske faciliteter der, hvor dit barn går til IT og/eller esport? 21

22 Hvorfor går dit barn ikke til fritids- eller idrætstilbud på Østerbro? Hvilke fritids- og idrætstilbud mangler dit barn på Østerbro? Sæt ét eller flere krydser Hvilke fritids- og idrætstilbud tager dit barn udenfor Østerbro for at bruge? Sæt ét eller flere krydser 22

23 Henvendelser Kommentar 1: Bare lige et par bemærkninger til spørgeskemaet jeg lige har besvaret ang. kultur og fritidstilbud: Mine børn tager ikke uden for Østerbro ift. fritidsaktiviteter, da det ikke hænger sammen i en travl hverdag. Samtidig er de endnu for små til selv at tage turen fx for at gå til musik eller andet. Hvis muligt ville de gå til flere ting på Østerbro men der er simpelthen lange ventelister (mine børn er skrevet op til svømning og spejder). Derudover er det ofte sene tider (fx svømning fra ), og der plejer mine børn at ligge i deres seng hvis de skal nå at sove timer. Så i virkeligheden er der mange tilbud, men der er også bare mange børn om buddet :0) Måske er det bevidst, men i sådan et spørgeskema kunne jeg godt bruge en felt til kommentarer så man har mulighed for at forklare sine svar. Kommentar 2: Jeg har behørigt svaret. Samtlige kryds blev sat ved "Andet". Det kræver en forklaring! Jeg er en af de meget aktive i Københavns Fødevarefællesskab, centralt og i særdeleshed på Østerbro, det er her jeg bor! Og KBHFF Østerbro holder til - hver eneste onsdag året rundt - hos Nabo Østerbro i Odensegade. Godt for Nabo og fantastisk for os. Vi udleverer vores poser til medlemmerne, og den sidste onsdag i måneden kan vi holde fællesspisning, pga. af et udmærket køkken og stort spiserum - plads til mindst 50 personer. Så perfekt. Det fællesskab er en mange grunde til at jeg elsker at bo på Østerbro. Jeg føler mig virkelig hjemme i min bydel. Mange at vinke til, når man cykler rundt, at hilse på og sludre med på indkøb, som én sagde, det er næsten som at bo i en landsby. Jeg er i øvrigt også med i bestyrelsen i SuperBrugsen i Ndr. Frihavnsgade. Så jeg er meget lokalt forankret. Har også flere andre aktiviteter... udenfor Bydelen. Derfor kan jeg ikke rigtigt have nogen mening om jeres øvrige spørgsmål. Kommentar 3: Har netop besvaret jeres spørgeskema til undersøgelse i Østerbro Borgerpanel denne gang om brug af kultur- og fritidstilbud på Østerbro. Det er meget utilfredsstillende spørgsmål, da det stort set kun drejer sig 23

24 om musik og kunstudstillinger. Litteratur er slet ikke repræsenteret. Vi savner oplæsningssteder og et miljø for litteraturen, men det kan angives som andet i skemaet. Her rækker det ikke med biblioteket. Kommentar 4: Jeg har deltaget i undersøgelsen, men der var ikke mulighed for at komme med uddybende kommentarer. En væsentlig del af årsagen til at vi ikke benytter kultur- og fritidstilbud, skal findes i at vi ikke modtager Østerbro lokalavis eller reklamer fra Østerbro. Hvorimod vi modtager fra Gentofte/Hellerup og bliver derfor inspireret af deres tilbud. Vi føler lidt, at vi er som en appendix til København. Ville gerne høre mere - men den ugentlige inspiration om tilbud samt politik skal vi søge på nettet. Og så bliver det ofte nemmere, når alternativet kommer ind af døren automatisk - så vores tilknytning til Gentofte/Hellerup bliver opretholdt - desværre! KK annoncere i lokalavisen, så der burde være krav om at lokalavisen kom ud i hele lokalområdet og ikke kun i nogle områder. Kommentar 5: Det er mærkeligt, at undersøgelsen ikke ét eneste sted i spørgeskemaet har en eneste rubrik, hvor der kan krydses af vedr en borgers brug af folkekirkens gudstjeneste-, foredrags-, kor-, koncert-, fritidsaktiviteter overhovedet, for ikke at tale om den jødiske menigheds ditto aktiviteter eller den store aktivitet i de muslimske kulturcentre. Kulturen i Danmark er religiøst blind; som man kan være farveblind, kan man også være religionsblind. Det gør en sådan undersøgelse ufuldstændig, desværre. For alle, der bruger kirkernes tilbud, gør det jo ingen forskel, men for alle dem, der kunne opdage omfanget af kulturtilbud, er det en skam. Dertil kommer, at der interessant nok ikke sker en opkobling af de aktuelle svar til, hvordan disse svar forholder sig til de samme borgeres brug af fx. den ikke stedbundne kultur, dvs. den del af det offentlige kultur- og fritidstilbud, som ydes af de landsdækkende tv-stationer og ditto radio. 24

Epinion og Pluss Leadership

Epinion og Pluss Leadership Epinion og Pluss Leadership DANSKERNES KULTUR,- FRITIDS- OG MEDIEVANER 2012 1964 1975 1987 1993 1998 2004-2012 Kvantitativ: Spørgeskema til mere end 12.000 borgere 3.600 voksne (15 +) 1.500 børn (7-14

Læs mere

Fremtidens Biblioteker Tænketanken 30.0 2013. Epinion og Pluss Leadership

Fremtidens Biblioteker Tænketanken 30.0 2013. Epinion og Pluss Leadership Fremtidens Biblioteker Tænketanken 30.0 2013 Epinion og Pluss Leadership ALLE DE PROCENTER Alt kan ikke måles og vejes! Kvantitet som udgangspunkt for: Kvalificeret debat, Udvikling og Kvalitet State of

Læs mere

Pendlermåling Øresund 0608

Pendlermåling Øresund 0608 Pendlermåling Øresund 0608 DAGENS PROGRAM INDHOLD Konklusioner Hvem pendler og hvorfor? Medievaner Tilfredshed med medierne/ Hvad mangler pendlerne 2 FORMÅL OG METODE Undersøgelsens primære formål er at

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION BORGERPANELUNDERSØGELSE AUGUST 2015 Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Om undersøgelsen Side 4 Sammenfatning Side 5 Resultater fordelt på emnerne: Information om Holbæk

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNE SOM STED AT BO

HOLBÆK KOMMUNE SOM STED AT BO HOLBÆK KOMMUNE SOM STED AT BO BORGERPANELUNDERSØGELSE HIGH LIGHTS JANUAR 2017 Indhold Rapporten er inddelt i: Om undersøgelsen.. Side 2 Om resultat og rapport Side 3 Sammenfatning. Side 4 Holbæk by som

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Corona 214 Resultater Der blev udsendt 6 spørgeskemaer. 4 medlemmer har besvaret spørgeskemaundersøgelsen. Dette giver en svarprocent på 83,1 procent.

Læs mere

Kendte til Lokaludvalget i forvejen

Kendte til Lokaludvalget i forvejen Samlet data fra bydelsplanundersøgelse i Østerbro Borgerpanel Spørgeskemabesvarelserne er indsamlet gennem Østerbro Borgerpanel i perioden 2.-24. januar 217 (5 dage). Spørgeskemaet er blevet sendt ud på

Læs mere

Danske Museer - Chefnetværket 04.12 2012. Epinion og Pluss Leadership

Danske Museer - Chefnetværket 04.12 2012. Epinion og Pluss Leadership Danske Museer - Chefnetværket 04.12 2012 Epinion og Pluss Leadership DANSKERNES KULTUR,- FRITIDS- OG MEDIEVANER 2012 1964 1975 1987 1993 1998 2004-2012 Spørgeskemaundersøgelse. Spurgt mere end 12.000 Besvarelser

Læs mere

Noter til tabeller vedrørende Kulturvaneundersøgelsen 2012

Noter til tabeller vedrørende Kulturvaneundersøgelsen 2012 Noter til tabeller vedrørende Kulturvaneundersøgelsen 2012 I forbindelse med at Kulturvaneundersøgelsen 2012 er lagt i Statistikbanken, er der for en række af tabellerne sket en ændring i tabelleringsformen.

Læs mere

Forstædernes Tænketank

Forstædernes Tænketank Forstædernes Tænketank Dagligdagslivet i 4 forstadsområder Aalborg Øst Brøndby Langeskov Horsens Syd November 2011 Analyse udviklet og gennemført af Jysk Analyse A/S Jørgen Haller, Cand. merc. Helle Søndergaard,

Læs mere

Juni. Afrapportering fra: Lundehus, Kildevældsskolen & Rådmandsgade skole. Spørgeskema, gps og bevægelsesmåler

Juni. Afrapportering fra: Lundehus, Kildevældsskolen & Rådmandsgade skole. Spørgeskema, gps og bevægelsesmåler Afrapportering fra: Lundehus, Kildevældsskolen & Rådmandsgade skole Juni 2012 Spørgeskema, gps og bevægelsesmåler Rapporten er udarbejdet af Syddansk Universitet, Center for Interventionsforskning Indledning

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Dronninglund Efterskole Brønderslev Kommune (Privatskoler) Termometeret

BILAGSRAPPORT. Dronninglund Efterskole Brønderslev Kommune (Privatskoler) Termometeret BILAGSRAPPORT Dronninglund Efterskole Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten viser elevernes gennemsnitlige

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

De centrale hovedpunkter i undersøgelsen af. naboskab og tryghed. i Vollsmose VOLLSMOSE. sekretariat for byudvikling

De centrale hovedpunkter i undersøgelsen af. naboskab og tryghed. i Vollsmose VOLLSMOSE. sekretariat for byudvikling De centrale hovedpunkter i undersøgelsen af naboskab og tryghed i Vollsmose VOLLSMOSE sekretariat for byudvikling GENNEMFØRT DEN 4. MAJ TIL 1. JUNI 2015 Undersøgelse af naboskab og tryghed i Vollsmose

Læs mere

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt Kultur-, fritids- og idrætspolitik 2013-2016 Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik 2013-2016 Indledning Kultur-, fritids- og idrætslivet er med til at gøre Gladsaxe

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret

BILAGSRAPPORT. Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret BILAGSRAPPORT Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

Rapport om kulturtilbud for børn i Næstved Kommune

Rapport om kulturtilbud for børn i Næstved Kommune Rapport om kulturtilbud for børn i Næstved Kommune Spørgeskemaundersøgelse 2016 Indhold 1. Indledning..1 2. Kultur i dagtilbud..2 3. Kultur i SFO/skole.3 4. Kultur i fritiden.4 5. Tilfredshed..6 6. Fravalg

Læs mere

Evaluering af arrangementet 75-års fødselsdag

Evaluering af arrangementet 75-års fødselsdag BBBBBBBBhghghgfhghgfhghg Evaluering af arrangementet 75-års fødselsdag Viden & Strategi 2017 Indledning og formål Ringkøbing-Skjern Kommune har for fjerde år i træk fejret fødselsdag for alle borgere over

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNES DEMOKRATI, MØDET MED KOMMUNEN OG BORGERPANELET

HOLBÆK KOMMUNES DEMOKRATI, MØDET MED KOMMUNEN OG BORGERPANELET HOLBÆK KOMMUNES DEMOKRATI, MØDET MED KOMMUNEN OG BORGERPANELET BORGERPANELUNDERSØGELSE - RESULTATOVERSIGT OKTOBER 2015 Undersøgelsen Holbæk Kommune skal være en stærk medspiller for vores borgere og virksomheder.

Læs mere

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning Vallensbæk Kommune Tilfredshedsundersøgelse af hjemmeplejen Tekstrapport Maj 2013 Projektkonsulenter Connie Flausø Larsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON.

Læs mere

FRITIDSLIV I HOLBÆK KOMMUNE

FRITIDSLIV I HOLBÆK KOMMUNE FRITIDSLIV I HOLBÆK KOMMUNE BORGERPANELUNDERSØGELSE HIGH LIGHTS MAJ 2016 Indhold Rapporten er inddelt i: Om undersøgelsen.. Side 2 Om resultat og rapport Side 3 Sammenfatning Side 4 Oplevelser i Holbæk

Læs mere

Rapport resumé om oplevelser i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, april 2014

Rapport resumé om oplevelser i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, april 2014 Rapport resumé om oplevelser i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, april 2014 Indledning Om undersøgelsen Undersøgelsen er udsendt via e-mail, til Ringsted Kommunes Borgerpanel. Deltagernes

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test Borgertilfredshedsundersøgelse 2014 test Rapport August 2014 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen: 3 Økonomi og overordnet tilfredshed: 4 Fritid og kultur: 8 Trafik og affald: 10 Information fra kommunen:

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse. Aalborg Bibliotekerne 2011

Tilfredshedsundersøgelse. Aalborg Bibliotekerne 2011 Tilfredshedsundersøgelse Aalborg Bibliotekerne 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Introduktion og metode 3 2. Baggrundsspørgsmål 4 3. Generel tilfredshed 6 4. Bibliotekets tilbud 7 5. Bibliotekets faciliteter

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 SJÆLLANDSGADEKVARTERET BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 190 FÆLLESKONTORET

Læs mere

TEST AF RUBRIKANNONCER I IBYEN

TEST AF RUBRIKANNONCER I IBYEN TEST AF RUBRIKANNONCER I IBYEN Formål Måle hvor mange der kigger på siderne med rubrikannoncer Måle hvor længe de kigger på siderne Måle om de på siderne finder information de ikke ser andre steder Måle

Læs mere

Områdeudvikling i Sønderborg Kommune Augustenborg & Broager

Områdeudvikling i Sønderborg Kommune Augustenborg & Broager 2017 Områdeudvikling i Sønderborg Kommune Augustenborg & Broager SØNDERBORG KOMMUNE RAPPORT OM AUGUSTENBORG OG BROAGER PROMONITOR Info@promonitor.dk Indhold Rapport om Augustenborg & Broager. Side 1 Indledning...

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om balancen mellem arbejdsliv og privatliv

Spørgeskemaundersøgelse om balancen mellem arbejdsliv og privatliv Område: Human Resources Afdeling: HR-sekretariat og Arbejdsmiljø Journal nr.: Dato: 20. august 2010 Udarbejdet af: Lene Jellesen E-mail: Lene.Jellesen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631752 Notat Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Gylling Efterskole Odder Kommune (Privatskoler) Termometeret

BILAGSRAPPORT. Gylling Efterskole Odder Kommune (Privatskoler) Termometeret BILAGSRAPPORT Gylling Efterskole Termometeret Læsevejled Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten viser elevernes gennemsnitlige fordeling

Læs mere

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Sport & Fritid Foråret 2008 Side 1 af 10 Brugerundersøgelse vedr. tilfredsheden med aktivitetsstøtte og lokaletilskud Metode I november/december

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling 6. oktober 2016 Lokalløn 7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOA-afdeling til at aftale løn ved deres nuværende ansættelse, og 36 procent af medlemmerne

Læs mere

BIBLIOTEKARFORBUNDETS STRESSRAPPORT

BIBLIOTEKARFORBUNDETS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Interviewundersøgelse i Faaborg

Interviewundersøgelse i Faaborg Interviewundersøgelse i Faaborg Analyse af borgernes brug af Faaborgs butikker og strøgområde November 2008 COWI A/S Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Interview

Læs mere

UNGES MULIGHEDER I HOLBÆK KOMMUNE

UNGES MULIGHEDER I HOLBÆK KOMMUNE UNGES MULIGHEDER I HOLBÆK KOMMUNE BORGERPANELUNDERSØGELSE HIGH-LIGHTS AUGUST 2016 Indhold Rapporten er inddelt i: Om undersøgelsen.. Side 2 Om resultat og rapport Side 3 Sammenfatning.. Side 4-5 De unges

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

RAPPORT. vedrørende. Spørgeskemaundersøgelse om Multihuset i Hjortshøj

RAPPORT. vedrørende. Spørgeskemaundersøgelse om Multihuset i Hjortshøj RAPPORT vedrørende Spørgeskemaundersøgelse om Multihuset i Hjortshøj Version: 1.0 Dato: 2-6-2014 Udfærdiget af: Peter Kiilerich, Arbejdsgruppen omkring Multihuset i Hjortshøj Resumé Arbejdsgruppen omkring

Læs mere

Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser

Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser Informationsaftener Etableringsvejleder- møder Udarbejdet af LB Analyse for Ishøj Kommune Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Informationsaftener...

Læs mere

FRIVILLIGHED I DET GRØNNE Undersøgelse af rammerne for frivilligt arbejde i Københavns Kommunes grønne områder Marts 2011

FRIVILLIGHED I DET GRØNNE Undersøgelse af rammerne for frivilligt arbejde i Københavns Kommunes grønne områder Marts 2011 FRIVILLIGHED I DET GRØNNE Undersøgelse af rammerne for frivilligt arbejde i Københavns Kommunes grønne områder Marts 2011 ISBN 978-87-92689-33-7 Københavns Kommune Marts 2011 Center for Ressourcer Teknik-

Læs mere

Danskernes medievaner ud fra et demokratisk perspektiv

Danskernes medievaner ud fra et demokratisk perspektiv Danskernes medievaner ud fra et demokratisk perspektiv Trine Bille Associate Professor, Ph.D. Institut for Innovation og Organisationsøkonomi Copenhagen Business School Udvalget om den fremtidige offentlige

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE NORDDJURS KOMMUNE 5. marts 2014 INDHOLD 1. Om rapporten 2. Tilfredsheden med hjemmeplejen i Norddjurs Kommune 3. Leverandører af hjemmepleje

Læs mere

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Køn og alder: Kvinde Alder: 42 år Familie: Hjemmeboende børn under 18 år Bosted: København Handler på nettet: Mindst én gang om en Varer på nettet:

Læs mere

Borgerpanelsundersøgelse

Borgerpanelsundersøgelse Borgerpanelsundersøgelse Genbrugspladser, vejnettet og iværksætteri Genbrugspladser, vejnettet og iværksætteri 2014 Datagrundlag Borgerpanelet i Ringkøbing-Skjern Kommune består af ca. 2.000 borgere, som

Læs mere

Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg

Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg Indholdsfortegnelse: Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg INDLEDNING... 2 SVARPROCENT... 2 MÅLGRUPPE... 2 Tabel 1: Målgruppefordeling... 3 Figur 1: Målgruppefordeling...

Læs mere

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret).

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret). 1 Indledning På baggrund af øget fokus på målbarhed vedrørende ydelser generelt i Varde Kommune har PPR formuleret spørgsmål i forhold til fysio-/ergoterapeut og tale-/hørekonsulenternes indsats på småbørnsområdet

Læs mere

Spørgeskema. Unge 12-15 år. (Dansk)

Spørgeskema. Unge 12-15 år. (Dansk) Spørgeskema Unge 12-15 år (Dansk) Kære 12-15- årige din opfattelse, Godt at vide: Hvordan gør du? Eksempel: 15. Hvor stor en del af året bor du i dit boligområde? Hvad får du ud af det? 1 Først et par

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset

Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset Svar indsamlet i perioden 8. til 17. januar 2014 Første resultater fremlagt på stormøde lørdag den 25. januar 2014 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

1.1 Den kulturelle superbruger

1.1 Den kulturelle superbruger 1.1 Den kulturelle superbruger Jeg bruger biblioteket meget. Jamen, minimum én gang om ugen, sommetider hyppigere. Kvindelig kulturel superbruger Den kulturelle superbruger er særligt kendetegnet ved at

Læs mere

Forkortet udgave af: Bruger- og seerundersøgelse 2016 Kvantitativ undersøgelse vedrørende Tidens Tegn Døvefilm

Forkortet udgave af: Bruger- og seerundersøgelse 2016 Kvantitativ undersøgelse vedrørende Tidens Tegn Døvefilm 2016 Forkortet udgave af: Bruger- og seerundersøgelse 2016 Kvantitativ undersøgelse vedrørende Tidens Tegn Døvefilm Døvefilm ønsker med bruger- og seerundersøgelsen at holde sig opdateret omkring sine

Læs mere

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek Etisk Regnskab for Silkeborg Bibliotek Tillæg: Børnenes udsagn i grafisk fremstilling Ved en beklagelig fejl er dette materiale faldet ud af hovedudgaven af det etiske regnskab. Tillægget kan som det øvrige

Læs mere

Dette notat tager som nævnt udgangspunkt i besvarelserne fra de træningspavilloner og udendørs aktivitetsområder, der har deltaget i evalueringen.

Dette notat tager som nævnt udgangspunkt i besvarelserne fra de træningspavilloner og udendørs aktivitetsområder, der har deltaget i evalueringen. Notat NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Lokale- og Anlægsfonden TRÆNINGSPAVILLONER OG UDENDØRS AKTIVITETS- OMRÅDER Telefon 8732 3232 Fax 8732 3200 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728

Læs mere

Undersøgelse af erhvervsvilkårene for medlemmerne af Roskilde Borger, Håndværker- og Industriforening

Undersøgelse af erhvervsvilkårene for medlemmerne af Roskilde Borger, Håndværker- og Industriforening Undersøgelse af erhvervsvilkårene for medlemmerne af Roskilde Borger, Håndværker- og Industriforening Der er kommunalvalg den 19. november 2013. I den forbindelse har Håndværksrådet i samarbejde med en

Læs mere

Spørgerammen tilpasses dynamisk på grundlag af respondentens baggrundsoplysninger, således at der kun stilles relevante spørgsmål.

Spørgerammen tilpasses dynamisk på grundlag af respondentens baggrundsoplysninger, således at der kun stilles relevante spørgsmål. Læsevejledning Spørgerammen tilpasses dynamisk på grundlag af respondentens baggrundsoplysninger, således at der kun stilles e spørgsmål. Bilaget omfatter alle spørgsmål der kan stilles Velkommen til Frederiksberg

Læs mere

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014 Borgerpanelundersøgelse Kommunikation og information Januar 2014 Strategi og Analyse, januar 2014 1 Indhold Metode og resultater... 3 Hovedresultater... 4 Information fra BRK til borgerne... 5 Nyheder

Læs mere

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren 8. januar 2015 Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren I perioden fra 23. oktober til 2. november gennemførte FOA en undersøgelse via det elektroniske medlemspanel om balancen mellem arbejde

Læs mere

Bilag 3: Naboskabsundersøgelser i ABC 2009 2012

Bilag 3: Naboskabsundersøgelser i ABC 2009 2012 Bilag 3: Naboskabsundersøgelser i ABC 2009 2012 Generelt I foråret 2009 og igen i foråret 2012 gennemførte ABC-medarbejderne sammen med afdelingsbestyrelserne Naboskabsundersøgelsen i de boligområder,

Læs mere

Undersøgelse af 3.g elevernes oplevelse af Nørre Gymnasium April 2010

Undersøgelse af 3.g elevernes oplevelse af Nørre Gymnasium April 2010 Undersøgelse af 3.g elevernes oplevelse af Nørre Gymnasium 2007 2010 April 2010 Hermed fremlægges resultaterne af 3.g elevernes oplevelse af hele gymnasieforløbet. Ud af i alt 203 elever har 165 besvaret

Læs mere

De primære bevæggrunde for analysen er, at. Skoleleder, Nr. Felding 28.2.2012 Formand, GIF, Nr. Felding

De primære bevæggrunde for analysen er, at. Skoleleder, Nr. Felding 28.2.2012 Formand, GIF, Nr. Felding De primære bevæggrunde for analysen er, at Jette Lund Per Østergaard Skoleleder, Nr. Felding 28.2.2012 Formand, GIF, Nr. Felding 1. Nr. Felding GIF kan optimere udbuddet af idrætsaktiviteter generelt,

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 BJELLERUPPARKEN BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 1940 FÆLLESKONTORET

Læs mere

1.1 De unge børneforældre

1.1 De unge børneforældre 1.1 De unge børneforældre Når jeg så kommer på biblioteket, er det også fordi, min datter gerne vil have, der kommer nogle nye ting. Det er så ikke kun bøger, det er også puslespil. Ung børneforælder,

Læs mere

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen . Indledning. Baggrund for undersøgelsen TNS Gallup har for UNICEF Danmark og Institut for Menneskerettigheder gennemført

Læs mere

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Autisme Center Holmehøj

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Autisme Center Holmehøj De pårørende har ordet 2012 Kommentarsamling for pårørende til beboere på Autisme Center Holmehøj Indledning Denne kommentarsamling indeholder de kommentarer, som de pårørende har givet i forbindelse med

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

Ref. MSL/ Advokateksamen. Juni Djøf

Ref. MSL/ Advokateksamen. Juni Djøf Ref. MSL/- 22.08.2017 Advokateksamen Juni 2017 Djøf Indhold 1. Indledning...3 1.1 Resume...3 1.2 Metode...3 2. Analyse af besvarelser...4 2.1 Fri til læsning...4 2.2 Praktisk erfaring med de emner, der

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014 Faktaark om psykisk og jobtilfredshed 2014 Ref. KAB/- 12.06.2015 Indhold Hovedresultater... 2 Jobtilfredshed... 3 Trivsel... 5 Psykisk... 5 Tale åbnet om psykisk... 7 Forbedring af det psykiske... 8 Dette

Læs mere

Biblioteker i Struer Kommune

Biblioteker i Struer Kommune Biblioteker i Struer Kommune Beskrivelse af brugerundersøgelse 2010 Struer Indhold Indhold...2 1. Deskriptiv analyse af biblioteksbrugere i Struer kommune...3 2. Hvor ofte, hvornår på dagen besøges biblioteket

Læs mere

Bedre forhold for cykling i Greve Kommune Skiltning og vejvisning

Bedre forhold for cykling i Greve Kommune Skiltning og vejvisning Dato: 10.02.2016 Bedre forhold for cykling i Greve Kommune Skiltning og vejvisning Projekt nr.: 1004226-004 T: 33 73 71 23 E: jah@moe.dk 1 Om spørgeskemaundersøgelsen Som en del af projektet gennemføres

Læs mere

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006 Gæste-dagplejen Dagplejen Odder Kommune Brugerundersøgelse 2006 Undersøgelsen af gæstedagplejeordningen er sat i gang på initiativ af bestyrelsen Odder Kommunale Dagpleje og er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 1 1. Forord... 1 2.

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 VANGDALEN BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 190 FÆLLESKONTORET RANDERSEGNENS

Læs mere

Holdnings- og adfærdsanalyse - de unge i Birkerød

Holdnings- og adfærdsanalyse - de unge i Birkerød Holdnings- og adfærdsanalyse - de unge i Birkerød De unges rolle i revitaliseringen af bymidten I processen hen imod at re-vitalisere bycentrene i Rudersdal fokuserer vi i denne undersøgelse på Birkerød

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 DRONNINGBORG BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 1940 FÆLLESKONTORET RANDERSEGNENS

Læs mere

Region Sjælland. Lægevagten 2009

Region Sjælland. Lægevagten 2009 Region Sjælland Lægevagten 2009 Rapport over undersøgelse af lægevagten i Region Sjælland. Denne rapport indeholder konklusioner baseret på kvantitative data. Ziirsen Research 29. september 2009 1. Indhold

Læs mere

Hovedresultater: Mobning

Hovedresultater: Mobning Hovedresultater: Mobning Knap hver 10. akademiker er blevet mobbet indenfor de sidste 6 måneder. Regionerne er i højere grad en arbejdsplads som er præget af mobning. Det er oftest kolleger (65 pct.) som

Læs mere

Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014. Forår 2014. Rapport

Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014. Forår 2014. Rapport Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014 Forår 2014 Rapport Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014 Forår 2014 I undersøgelsen har borgerne fået en række udvalgte

Læs mere

Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014

Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014 Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014 Indhold Indledning... 4 Om undersøgelsen... 4 Oplægget til borgerne... 5 Sådan læses grafikken... 6 Kommunens information...

Læs mere

ANALYSENOTAT Streaming boomer frem

ANALYSENOTAT Streaming boomer frem ANALYSENOTAT Streaming boomer frem AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Nye tal for streaming Andelen af forbrugerne som streamer fortsætter med at stige. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at andelen som

Læs mere

Brugerrettet evaluering af Fritid til Alle

Brugerrettet evaluering af Fritid til Alle Brugerrettet evaluering af Fritid til Alle Kultur og Fritid Hedensted Kommune Introduktion Baggrund Fritid til Alle er et projekt, der arbejder for, at alle børn og unge i Hedensted Kommune skal have en

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL ELEVER I KLASSE, DER GÅR I KLUB

SPØRGESKEMA TIL ELEVER I KLASSE, DER GÅR I KLUB Sept. 2011 SPØRGESKEMA TIL ELEVER I 6.-9. KLASSE, DER GÅR I KLUB Til kommunen: Dette spørgeskema er udarbejdet på baggrund af pilotprojektet i 2009-10, men omfattet af anbefalingen i økonomiaftalen for

Læs mere

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Undersøgelsen er lavet af MusikrGodt v/ Peter Lærke-Engelschmidt, Konsulent, Cand.merc.(jur.) Phd. Ingelise Hallengren, forfatter, anmelder og lærer Manuela

Læs mere

EVALUERING AF LEJRE KOMMUNES AFFALDSORDNINGER DECEMBER 2008

EVALUERING AF LEJRE KOMMUNES AFFALDSORDNINGER DECEMBER 2008 EVALUERING AF LEJRE KOMMUNES AFFALDSORDNINGER DECEMBER 2008 Q/markedsanalyse Låsbygade 65 6000 Kolding Tlf. 75 50 39 60 Indholdsfortegnelse Forord...3 1. Sammenfatning...4 1.1. Dagrenovation...4 1.2. Hjemmekompostering...4

Læs mere

Erfaringsopsamling pa tværs af Københavns 12 lokaludvalg

Erfaringsopsamling pa tværs af Københavns 12 lokaludvalg Erfaringsopsamling pa tværs af Københavns 12 lokaludvalg 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Formål... 3 Metode... 4 Analyse... 5 De indledende spørgsmål... 5 TEMA: Om at starte i et lokaludvalg...

Læs mere

Skive Storkommune Borgerundersøgelse

Skive Storkommune Borgerundersøgelse Skive Storkommune Juni 2006 Rapporten er udarbejdet af Rambøll Management Indholdsfortegnelse 1. Undersøgelsens hovedresultater 1 1.1 Formål og metode 2 2. Skiveegnen i dag 3 3. Visioner for Skiveegnen

Læs mere

Hvilke øvrige idrætslige aktiviteter har jeres forening forestået eller på anden måde været med til at udøve?

Hvilke øvrige idrætslige aktiviteter har jeres forening forestået eller på anden måde været med til at udøve? Foreningens navn: Spørgeskemaet er udfyldt af, navn: Adresse: Tlf. privat: Bedste træffetid: E-mail: Spm. 1 Med henblik på at belyse jeres forenings idrætslige aktiviteter og tilhørsforhold til de idrætslige

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde

Puls, sjæl og samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted har vi et rigt og varieret fritids- og foreningsliv og et kulturliv, der byder på gode oplevelser for børn

Læs mere

Ref. MSL/ Advokateksamen. Marts Djøf

Ref. MSL/ Advokateksamen. Marts Djøf Ref. MSL/- 15.05.2017 Advokateksamen Marts 2017 Djøf Indhold 1. Indledning...3 1.1 Resume...3 1.2 Metode...3 2. Analyse af besvarelser...4 2.1 Fri til læsning...4 2.2 Praktisk erfaring med de emner, der

Læs mere

Stress. Grundet afrunding af decimaler kan der være tilfælde hvor tabellerne ikke summer til 100.

Stress. Grundet afrunding af decimaler kan der være tilfælde hvor tabellerne ikke summer til 100. 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Forbrugerpanelet om Kalorier på menutavlen

Forbrugerpanelet om Kalorier på menutavlen Forbrugerpanelet om Kalorier på menutavlen Resume og konklusioner Et flertal af respondenterne (71 %) synes i nogen eller høj grad, at det er en god idé, hvis der kommer tydelig kaloriemærkning på menutavlen

Læs mere

Resultater fra Rudersdal Kommunes borgerevaluering

Resultater fra Rudersdal Kommunes borgerevaluering BILAG 2 Resultater fra Rudersdal Kommunes borgerevaluering Primo januar 2017 udsendte Rudersdal Kommune et spørgeskema til borgerne i to forsøgsområder. I det ene område har hver husstand fået udleveret

Læs mere

Undersøgelse om produktsøgning

Undersøgelse om produktsøgning Undersøgelse om produktsøgning Tabelrapport 24.09.2013 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe.

Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe. Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe. I april/maj 2008 gennemførte skolen for femte gang en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

December i ungdomsboliger

December i ungdomsboliger December 2013 i ungdomsboliger Himmerland Boligforening har undersøgt benyttelsen af fællesarealerne i udvalgte ungdomsboliger. Undersøgelsen er lavet, da der de senere har været ekstra fokus på at udvikle

Læs mere

FAKTA: Foreningslivet skaber sociale kompetencer og værdier

FAKTA: Foreningslivet skaber sociale kompetencer og værdier Hele befolkningen Hele befolkningen Hele befolkningen FAKTA: Foreningslivet skaber sociale kompetencer og værdier FAKTA: Prioritering af værdier Personer med baggrund i ungdomsorganisationer vægter selvstændighed,

Læs mere

Eksternt spørgeskema. Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet. 1. Baggrundsoplysninger

Eksternt spørgeskema. Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet. 1. Baggrundsoplysninger Eksternt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om kommunens kommunikation med borgerne. Det er din personlige mening om kommunikationen, som spørgeskemaet handler

Læs mere

Forundersøgelse til kampagne om biocider. 1 Kort om undersøgelsen NOTAT

Forundersøgelse til kampagne om biocider. 1 Kort om undersøgelsen NOTAT Forundersøgelse til kampagne om biocider NOTAT 1 Kort om undersøgelsen Miljøstyrelsen er ved at udvikle en informationskampagne, der skal skabe kendskab til miljø- og sundhedseffekter af hverdagsgifte

Læs mere

EFTERÅR 2012. Ældre og ensomhed hvem, hvorfor og hvad gør vi? Kommunerapport for Rebild Kommune

EFTERÅR 2012. Ældre og ensomhed hvem, hvorfor og hvad gør vi? Kommunerapport for Rebild Kommune EFTERÅR 2012 Ældre og ensomhed hvem, hvorfor og hvad gør vi? Kommunerapport for Rebild Kommune Kommunerapport: Rebild 2 Ældre og ensomhed hvem, hvorfor og hvad gør vi? Denne delrapport indgår som en del

Læs mere