Postersession III. Abstract 4. Korresponderende forfatter Afdeling Hospital/institution Medforfattere Titel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Postersession III. Abstract 4. Korresponderende forfatter Afdeling Hospital/institution Medforfattere Titel"

Transkript

1 Postersession III Abstract 4 Nikolaj Rongsted Milandt, MD Department of Anesthesia and Intensive Care Medicine Kolding Hospital, Sygehusvej 24, DK-6000 Kolding Rasmus W Hauritz, MD Anesthesia strategies for internal fixation of distal radial fractures in adults - A retrospective comparison of postoperative outcomes Introduction Distal radial fractures (DRF) are common in adults, especially among the elderly. Osteosynthesis (OS) with internal fixation is often necessary for acceptable orthopedic outcomes. To ensure surgical anesthesia, several strategies are available: Most common is ultrasound guided regional anesthesia (UGRA) of the brachial plexus, either alone or in combination with sedation or general anesthesia (GA). If GA is chosen, alone or combined with UGRA, a period of postoperative observation in a post-anesthetic care unit (PACU) is mandatory to monitor vital organ function and postoperative pain and nausea. At our department, patients are eligible for return to the surgical wards if they are sufficiently awake, free of nausea and with pain scores NRS < 3 (Numeric Rating Scale). In this retrospective study of patients with DRF, we aimed to investigate if OS done by UGRA compared to GA resulted in reduced postoperative pain, nausea or stay in the PACU. Method We reviewed the Danish Anesthesia Database (DAD), identifying adult patients (age >= 18 years) receiving DRF OS at Kolding Hospital, Denmark from February 2015 to May Patients were excluded if they received regional anesthesia apart from brachial plexus blocks (n = 14) or had PACU observation periods exceeding 300 minutes (n = 2). All nerve blocks were single-shot UGRA procedures performed or supervised by skilled regional anesthetists prior to surgery. All types of GA were included in the analysis. Patients were grouped into a UGRA only (n = 68), UGRA+GA (n = 300) or GA only group (n = 81). The observation period in the PACU (PACU time, minutes), maximal postoperative nausea score (0-3) and pain scores (NRS 0-10) were reviewed in DAD. Patients returning to the ward immediately following surgery was assigned an observation period of 0. Results We included 449 cases of DRF OS, 78% were female, median age 65 years. The majority was anesthetized with a UGRA+GA approach. Infraclavicular UGRA technique was dominating (65%). The UGRA group had significantly reduced PACU time when compared to the GA groups (median 0 vs. 60 and 66 min, p < 0.001). This reduction was affected by eligibility for immediate discharge to the ward in 79% of patients. Postoperative nausea scores were significantly lower in the UGRA group when compared to UGRA+GA. Opioid-demanding pain (NRS > 3) was significantly more frequent in the GA group. Discussion For short PACU stay with low incidence of nausea and pain, we found surgical anesthesia with UGRA alone superior to GA or combination techniques. Patients with DRF scheduled for OS is likely to benefit from less nausea, pain and a short PACU stay. However, prospective studies are needed to verify long term outcomes and whether reduced PACU time can benefit the hospital organization. Conclusion Adult patients given UGRA as only surgical anesthesia for OS of DRF had shorter observation periods in a PACU and less nausea and pain compared to patients receiving GA. 1

2 Abstract 14 Ida Guldberg Anæstesiologisk afdeling Hvidovre Hospital Mikkel Elvekjær, Christopher Clemmensen og Lars Møller Pedersen Tidlig epidural kateter hos den svært overvægtige fødende - En hjælp ved akut sectio? Et kvalitetssikringsprojekt Introduktion Tidligt anlagt epidural kateter på svært overvægtige fødende har længe været anbefalet mhp at undgå generel anæstesi grundet øget risiko for akut sectio samt obstetriske og anæstesiologiske komplikationer (1-3). Aktuelt findes der kun ganske få studier omhandlende anvendelse af epidural anæstesi til svært overvægtige ved akut sectio. Vi ønskede ved et kvalitetssikringsprojekt at undersøge, om tidligt anlagt epidural kateter hos svært overvægtige blev anvendt succesfuldt ved akut sectio samt at identificere prædiktorer for manglende anvendelse. Metode Patienter der fik anlagt fødeepidural kateter og efterfølgende fik foretaget akut sectio i perioden på Hvidovre Hospital blev opdelt i 2 grupper ud fra BMI ved 1. jordemoderkonsultation, hhv. BMI<35 (BMInorm) og BMI 35 (BMIlhøj). Data blev hentet fra Dansk Anæstesi Database samt journalen. Resultater 1007 patienter fik anlagt fødeepidural kateter og fik efterfølgende foretaget akut sectio i perioden på Hvidovre Hospital (30,1% af alle akutte sectio i samme periode). 93,5% tilhørte gruppen BMInorm (Tabel 1). I gruppen BMInorm fik 35 (5,2%) generel anæstesi ved akut sectio mod 0 i gruppen BMIhøj (p=0,16). Hos gruppen BMInorm fik 645 patienter (68,5%) gennemført akut sectio i epidural anæstesi mod 52(78,8%) hos gruppen BMIhøj (p=0,08). Begge grupper havde øget sandsynlighed for epidural anæstesi ved hastegrad 3 versus hastegrad 1 og 2 (BMInorm: OR 2,0; CI95% [1,5;2,6]; BMIhøj: OR 4,1; CI95% [1,1;14,0]). For gruppen BMIhøj fandtes ingen signifikant association mellem andre faktorer og anden anæstesi end epidural anæstesi ved sectio (Tabel 2). Konklusion Over tre fjerdedele af svært overvægtige gennemførte akut sectio i epidural anæstesi ved hjælp af tidligt anlagt kateter. Der kunne ikke identificeres procedurerelaterede prædiktorer for manglende brug af epidural kateter ved akut sectio hos denne gruppe. Neuroaxiale procedurer er vanskeligere hos svært overvægtige gravide; at det i perioden lykkedes helt at undgå generel anæstesi til svært overvægtige ved akut sectio tilskrives protokolleret håndtering samt tværfagligt samarbejde. Referencer 2

3 1. Managing anesthesia for cesarean section in obese patients: current perspectives. Lamon AM, Habib AS. Local Reg Anesth Aug 16;9: Anaesthetists experiences with the early labour epidural recommendation for obese parturients: a qualitative study. Elay VA, Callaway LK, van Zundert AA, Lipman J,Gallois C. Anaesth Intensive Care Sep;44(5): Obesity in obstetrics. Liat S, Cabero L, Hod M, Yogev Y. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol Jan;29(1)79-90 Finansiering: Ingen Abstract E Thomas Damgaard Jessing Anæstesiologisk afdeling Regionshospitalet Randers Theis Chang Gielstrup Antikoagulerende behandling hos patienter med akut kritisk blødning på regionshospitalet Randers INTRODUKTION Blødning hos patienter i antikoagulerende behandling er en hyppig udfordring indenfor kirurgi og anæstesiologi og øges af et voksende antal patienter i AK-behandling og nye præparater på markedet(1). Brugen af systemiske hæmostasefremmende midler kræver særlig opmærksomhed på grund af den øgede tromboserisiko. Meget af den viden vi har om dette felt hidrører fra forskning på større og specialiserede enheder, mens problematikken på mindre enheder er mindre velbelyst. Dette studie er lavet med henblik på at karakterisere den lokale forekomst af patienter med akut kritisk blødning med særligt fokus på patienter i antikoagulerende behandling. METODE Vi har defineret akut kritisk blødning som infusion af 5 SAG-M eller mere på under 12 timer. Kun patienter behandlet i anæstesiologisk regi indgår. Studiet dækker perioden Der er gjort relevante opslag i journalerne ved forfatterne. Vores fund gjorde det praktisk at inddele patienterne med akut kritisk blødning i 6 hovedgrupper. Brugen af AK- behandling er vurderet ud fra journal-gennemgang og vurderet separat af hver forfatter og herefter diskuteret. Kun de patienter, hvor vi mener, der fortsat er klinisk effekt af AK- behandling er anført som værende i AK-behandling. Dette studie er udført og godkendt som et lokalt kvalitetssikrings-projekt med henblik på ovenstående formål. Der er foretaget anmeldelse til datatilsynet Region Midt. RESULTATER 118 patienter indgår i studiet. Gennemsnitsalder 69,97 år. 36/118 kvinder(30,5%), 82/118 mænd(69,5%). TABEL 1 viser inddeling i hovedgrupper og andelen af patienter i AK-behandling indenfor hver gruppe. Der er stor repræsentation af patienter med øvre GI- blødning(42%) og en stor del af disse er i AK-behandling(69,4%). Samlet andel i AK-behandling er 56%. Hertil kommer, at 15/118(12,7%) havde verificeret levercirrose. TABEL 2 viser de aktuelle præparater eller kombinationer af disse og antal pat. i behandling med disse. 3

4 DISKUSSION En del litteratur omhandler forekomst og behandling af specifikke diagnoser, men fx kan øvre GI-blødning have flere årsager(2). Vores studie kobler et bredt udsnit af diagnoser til forekomsten af akut kritisk blødning og kommer således tæt på den daglige klinik, hvor diagnosen ved indlæggelse ofte er uafklaret. Vi har samtidig et fokus på AK-behandlingen som det er nødvendigt at forholde sig til ved blødning. Ud fra vores studie kan vi ikke vurdere om AK-behandlingen i sig selv førte til den større transfusion. Studiet afspejler lokale forhold på RRA og er begrænset af det retrospektive design. KONKLUSION Vi har fundet, at andelen af patienter med GI-blødning ved akut kritisk blødning er ganske stor. En betragtelig andel af disse er i samtidig AK-behandling. Fremtidige studier kunne have fokus på denne gruppe og yderligere tiltag måske iværksættes med henblik på at reducere blødningsmængden og den heraf følgende blodtransfusion. REFERENCER 1, Perioperativ behandling af antikoagulerende behandling Tilgængelig på 2. Laursen SB, Jørgensen HS, Schaffalitzky de Muckadell OB. Management of bleeding gastroduodenal ulcers. Dan Med J 2012;59(7):C4473 Abstract F Theis Chang Gielstrup Anæstesiologisk afdeling Randers Sygehus Thomas Damgaard Jessing Akut kritisk blødning på Regionssygehuset Randers for perioden INTRODUKTION Patienter med akut kritisk blødning er en blandet patientgruppe, som udover traumepatienter også inkluderer f.eks. postpar- 4

5 tum-(pph), perioperativ-(op) og gastrointestinal blødning(gi). Akut kritisk blødning er forbundet med høj mortalitet, hvor der kræves øjeblikkelig og målrettet behandling. Formålet med dette studie var at undersøge sammensætningen af patienter med akut kritisk blødning på et Regionshospital (Regionshospitalet Randers (RRA)), da vi gerne vil belyse om nuværende håndtering af denne patientgruppe eventuelt kan optimeres. Fordelingen af akut kritisk blødning er ikke tidligere beskrevet i Danmark. METODE Studiet er et lokalt kvalitetssikringsprojekt udgået fra anæstesiologisk afdeling(rra). I studiet defineres akut kritisk blødning som infusion af 5 SAG-M(sv.t. ca. et halvt blodvolumen hos en gennemsnitsperson) eller mere, på mindre end 12 timer. Med ovenstående transfusionsbehov antager vi, at patienten i en periode har været hæmodynamisk påvirket. Der blev i perioden identificeret ved journaludtræk patienter, der opfylder ovennævnte krav for blødning samt har været behandlet på anæstesiologisk afdeling, RRA. Der er herefter gjort opslag i de relevante dele af patientjournalen. RESULTATER Der blev identificeret 118 patienter i studiet. Gennemsnitsalder 70år (16 95 år). 69,5% er mænd. Fordelingen af blodtransfusioner ses i tabel 1. Tabel 2 viser fordelingen af blødningstilfældene, hvor GI blødning repræsenterer den største andel med 71 patienter( 60%), heraf 49 var øvre GI( 42%). Traumepatienter udgør en mindre andel med i alt 6 patienter( 5%). 19 patienter havde blødning i ifm ortopæd- og mavetarmkirurgisk indgreb(16%). Anden blødninge inkluderer bl.a. rumperet aortaaneurismer(14patienter/12%) samt blødning ved multiorgansvigt og kar-abnormaliteter(7patienter/6%). DISKUSSION Studiet inkluderer et forholdsvist stort antal patienter over en årrække, og vi forventer at observationerne afspejler den kliniske dagligdag på et Akutsygehus som RRA. KONKLUSION Vi konkluderer på baggrund af dette studie, at den altdominererende gruppe af blødningspatienter udgøres af GI-blødningerne, specielt de øvre. Det er bemærkelsesværdigt set i lyset af, at litteraturen generelt er præget af opgørelser og intervention i forbindelser med akut kritisk blødning hos traumepatienter(1). Disse var relativ sjældne på RRA. GI blødninger er en heterogen gruppe præget af en høj mortalitet, som har været uændret gennem årene( 2). En øget indsats med hurtigere intervention og behandling herunder målrettet transfusionsterapi kunne muligt nedbringe transfusionsbehov hos denne gruppe patienter. En kortlægning af og kontrol med AK behandling hos denne patientgruppe vil muligt yderligere kunne nedbringe blødningsepisoder i gruppen. 1. Vejledning om transfusionsmedicinsk behandling og monitorering af blødende patienter Behandling af blødende gastroduodenale ulcera. 5

6 Abstract 19 Damir Salskov Obad Operation og Intensiv Øst Aarhus Universitetshospital Birgitte Brandsborg, Janne S. Jensen, Tommy K. Nielsen, Ole Graumann Lejringsskader i forbindelse med CT-vejledt cryoablation i bugleje INTRODUKTION CT-vejledt cryoablation af nyretumorer kræver oftest bugleje med begge arme over hovedet i generel anæstesi (GA). Behandlingsmæssige krav og fysiske forhold umuliggør en lejring efter de accepterede standarder for bugleje (armabduktion <90 gr, anterofleksion af armen) [1,2]. Afvigelsen fra standardlejringen udsætter især plexus brachialis og n. ulnaris for tryk [3]. Der findes ingen systemiske opgørelser af lejringsskader efter CT-vejledte procedurer i GA. Formålet med dette studie er at opgøre lejringsskader efter CT-vejledte cryoablation i GA med patienter i bugleje. METODER Nyretumorpatienter som i GA blev behandlet med CT-vejledt cryoablation på Aarhus Universitetshospital i en seks måneders periode blev interviewet inden proceduren mhp. eksisterende muskuloskeletale eller neurologiske lidelser. På 2. og 7. postoperative dag blev patienterne telefonisk kontaktet og adspurgt om smerter eller neurologiske udfald i overekstremiteter (OE), nakke eller ansigt. Patienter med neurologiske symptomer blev fulgt yderligere indtil symptomophør. RESULTATER 38 patienter blev inkluderet. Patientkarakteristika og resultater er fremstillet i tabel 1. Skuldresmerter debuterede gennemsnitligt 2 dage efter proceduren; fem pt. havde fortsat smerter efter syv dage. Ingen havde varige neuropatier. Paræstesier i OE debuterede gennemsnitlig to dage efter proceduren. Én patient havde hævelse og nedsat følelse i overlæben. To patienter havde svien i øjnene som varede hhv. fem og seks dage. Ingen patienter havde symptomer som forstyrrede deres søvn. To patienter anvendte kortvarigt håndkøbsanalgetika. DISKUSSION Fundene i dette studie tyder på en relativ høj forekomst af forbigående påvirkning. Der er tale om alvorlige symptomer, som potentielt kunne give alvorlige varige skader. Kohorten er for lille til at kunne vurdere en eventuel sammenhæng mellem tid i bugleje og forekomst af lejringspåvirkning. Endvidere tillader materialets størrelse ikke nogen entydig konklusion om, hvorvidt patienter med præoperative smerter er mere udsatte for lejringsskader i forbindelse med denne lejring. Det vil være relevant at undersøge om andre lejringsmuligheder eller lejringsudstyr kunne være mere skånsomme for patienterne, herunder udførelsen af proceduren i sedation eller lokal anæstesi. Selvom ingen patienter fik varige mén, er stor opmærksomhed påkrævet 6

7 ved lejring. Patienterne skal informeres grundigt ved den præoperative samtale omkring mulig forekomst af disse ska der, der es symptomer og prognose. KONKLUSION Hos nyretumorpatienter behandlet med CT vejledt cryoablation i bugleje i GA fandt vi relativt høj forekomst af lejringsrelateret smerter- og føleforstyrrelser. Ingen patienter havde varige neuropatier. Større studier er nødvendige for at kunne finde en real sammenhæng. Præoperativ oplysning om risiko for lejringsrelateret skader er påkrævet og der bør være mere opmærksomhed på opsporing af disse i den postoperative periode. Abstract 24 Sine A. N. Eriksen Anæstesiafdelingen Bispebjerg og Frederiksberg Hospital Lisa B. Harms, Dorthe Wiinholdt, Jørgen B. Dahl, Christian S. Meyhoff Uhensigtsmæssig opvågning -hvor stort er problemet? Introduktion Opvågningsforløbet efter operation og anæstesi foregår typisk uden komplikationer, men for enkelte patienter er denne periode præget af uro, aggressivitet og rastløshed eller en modsat reaktion præget af sedation og initiativløshed, hvor patienten kun reagerer på opfordring. Fænomenet kaldes uhensigtsmæssig opvågning (UHOP) (1) og øger risikoen for postoperativt delir, som 7

8 er forbundet med forlænget indlæggelse og øget mortalitet (2). Formålet med dette studie var at undersøge forekomsten og konsekvenserne af UHOP samt at identificere risikofaktorer. Metode Vi gennemførte et observationelt kohortestudie, som inkluderede 1000 konsekutive elektive og akutte ortopæd- og mave/ tarm-kirurgiske patienter, opereret på Bispebjerg Hospital i perioden okt.-dec i dagtid. Patienterne blev screenet med Nursing Delirium Screening Scale (Nu-DESC) før og efter anæstesi samt ved udskrivning fra opvågningen. Nu-DESC scoren består af fem domæner (desorientering, nedsat psykomotorik, illusioner/hallucinationer, upassende adfærd og kommunikation), som hver kan tildeles 0-2 point (3). Vi definerede forekomst af UHOP som en Nu-DESC score på mindst 2 enten ved ankomst til eller ved udskrivelse fra opvågningen. Data om operationstype, anæstesiform og-varighed, alder, ASA-score, køn, postoperative smerter og postoperative outcomes blev indsamlet. Risikofaktorer og outcomes association med UHOP blev vurderet med justeret logistisk regressionsanalyse og Wilcoxon rank sum test. Resultater UHOP forekom hos 103/1000 patienter, 10,3% (95% CI: 8,6-12,3%) i opvågningsforløbet. Vi fandt en signifikant association mellem UHOP og hhv. inhalationsanæstesi (justeret odds ratio (OR) 2,65; 95% CI:1,57-4,46), anæstesivarighed over 2 timer (OR 1,98; 95% CI:1,14-3,44) og ASA-score 3 (OR 2,74; 95% CI:1,64-4,57), hvorimod køn, alder, kirurgitype og smerter ikke var signifikant associeret til UHOP. 30-dages mortaliteten var 2,9 vs 1,0% (P=0,92) og behov for intensiv indlæggelse opstod hos 1.0 vs 0.9% (P=0.66) af patienter hhv. med og uden UHOP. Postoperativ hospitalisering var median 2 dage [IQR 0-5 dage] vs. 1 dag [IQR 0-3 dage], gennemsnitlig forskel 1,3 (SD 6,2) dage, P= Diskussion Nu-DESC identificerede en anselig forekomst af UHOP, hvor længere eksponering for anæstesi, særligt inhalationsanæstesi, og betydelig comorbiditet var associeret til udvikling af UHOP. Vores studie har ikke tilstrækkelig styrke til at vurdere, om UHOP er forbundet med øget dødelighed og intensiv indlæggelse, men indlæggelsestiden synes forlænget. Fremtidige studier bør undersøge en eventuel kausalitet nærmere, samt betydningen af UHOP for det postoperative forløb. Konklusion Uhensigtsmæssig opvågning har et betydeligt omfang og potentielle kliniske konsekvenser, hvor inhalationsanæstesi, ASA-score og anæstesivarighed fremstår som risikofaktorer. 1 Xará et al. J Clin Anesth 2013;25: Stucknberg et al. Minerva Anestesiol 2016;82: Grover S. World J Psychiatry 2012;2:58 Abstract 28 Ebbe Lahn Bessmann CAMES Herlev Center for HR, Enhed for Uddannelse 2. Helle Thy Østergaard, 3. Bjørn Ulrik Nielsen, 4. Lene Løvbjerg Russell, 5. Charlotte Paltved, 6. Karen Lindorff-Larsen, 7. Doris Østergaard, 8. Lars Konge, 9. Leizl Joy Nayahangan Anæstesiologisk proceduretræning i et dansk perspektiv: Ny national konsensus for fremtidens simulationstræning Introduktion Ofte er simulationstræning baseret på lokale interesser el. tilgængeligt udstyr. Udviklingen af et curriculum for simulationsbaseret træning af procedurer bør foretages systematisk med udgangspunkt i det aktuelle behov (1) med en anerkendt metode til opnåelse af konsensus (2). Formålet med undersøgelsen er at afklare hvilke anæstesiologiske procedurer som bør trænes vha. simulation. Metoder En styregruppe definerede inklusionskriterierne og medvirkede til udvikling af spørgeskemaer, dataindsamling og bearbejdelse. Figur 1 er et flowchart over de tre Delphi-runder. I runde 1 brainstormede nøglepersonerne over procedurer en nyuddannet speciallæge bør beherske. I runde 2 vurderede nøglepersonerne vha. spørgeskema følgende: 8

9 1) hyppigheden af udførslen af procedurerne, 2) antallet af speciallæger som bør beherske procedurerne og 3) hvor ubehagelig og/eller farlig procedurerne er hvis udført af en ikke-kompetent læge. Styregruppen vurderede procedurernes gennemførlighed vha. simulation, som sammen med resultaterne fra de 3 spørgsmål blev vægtet ligeligt. I runde 3 gennemgik nøglepersonerne listen og fjernede proceduregrupper, som ikke bør trænes vha. simulation, og re-prioriterede de resterende. Resultater Svarprocenten var høj (hhv. 79%, 77% og 75%), og samtlige afdelinger med uddannelseslæger var repræsenteret i alle 3 runder, hvilket understreger resultatets brede nationale forankring. Runde 1 identificerede 138 procedurer, der af styregruppen blev grupperet til en liste med 51 proceduregrupper, som i runde 2 blev foreløbigt prioriteret. I runde 3 blev 21 proceduregrupper elimineret, hvormed den endelige prioriterede liste indeholdte 30 proceduregrupper, se tabel 1. Diskussion Luftvejshåndtering dominerer listens øverste pladser. I begyndelsen af hoveduddannelsen indgår allerede et 4-dages hands-on luftvejskursus, hvor de fleste af de identificerede teknikker undervises. Den efterfølgende træning og vedligeholdelse af kompetencer foregår dog altovervejende på patienter, hvilket modsiges af listens høje prioritering af simulationstræning af luftvejsprocedurer. Særligt de sjældne el. avancerede luftvejsprocedurer bør prioriteres som simulationstræning. ALS-relaterede procedurer er ligeledes højt prioriterede og behovet for simulationstræning understøttes af en ny dansk undersøgelse (3). Ikke alle speciallæger mestrer fokuseret diagnostisk ultralyd (FAST, FATE, Lunge-UL), hvilket gør klinisk oplæring og supervision udfordrende dette problem kan afhjælpes vha. simulationstræning. Konklusion Undersøgelsens resultat udgør en nationalt forankret konsensus om curriculum for procedurer, som egner sig til simulationstræning. Den prioriterede liste bør være en del af fremtidig planlægning og prioritering indenfor træning af procedurer i anæstesiologi. 1. Khamis NN et al. Surg Endosc Other Interv Tech. 2016;30(1): Waggoner et al. Acad Med May;91(5): Lauridsen KG et al. Open Access Emerg Med. 2017;9:

10 Abstract 23 Cornelius Helbo Jakobsen Thoraxanæstesiologisk Klinik 4141 Rigshospitalet, Hjertecentret Kristian Kandler, Rikke V. Nielsen, Nikoline N. Knudsen, Jens Christian Nilsson, Hanne B. Ravn 1Department of Cardiothoracic Anaesthesiology, Rigshospitalet, Denmark. 2Deptartment of Cardiothoracic Surgery, Rigshospitalet, Denmark 3National Institute of Public Health, University of Southern Denmark, Denmark Duration of low oxygen delivery and acute kidney injury after cardiac surgery 10

11 Introduktion Acute kidney injury (AKI) is a frequent and serious complication following cardiac surgery. Among intraoperative risk factors, restricted oxygen delivery (DO₂) has gained attention due to its association with AKI. The aim of this study was to re-evaluate the importance of a low DO2 level to the kidneys (< 272 ml/min/m2), with specific emphasis on the duration of a critically low DO2. Method Among 2290 patients who underwent coronary artery bypass graft ± aortic valve repair between 2012 and 2014 at Rigshospitalet, Denmark, 1969 patients were included, as 328 had missing data. For each patient was recorded: oxygen delivery (DO2 (ml/ min/m2)), mean arterial pressure (MAP, mmhg), reoperation (within 48 hours), CPB duration (minutes), nadir haematocrit, and transfusion of red blood cells (RBC yes/no). Data were explored using univariate and multivariate analyses with respect to dialysis dependent renal failure (DDRF), AKI using the RIFLE (stage 1 3) classification and postoperative peak serum creatinine (PPSC). Results Four hundred and seventy (23.8%) patients developed AKI and 57 (2.8%) required dialysis. PPSC, the incidence of AKI and the need for dialysis were significantly higher in patients with a DO2 below 272 ml/min/m2 for 5, 10, 15 and 30 minutes (Figure 1 & 2). In multiple regression analysis a mean DO2 < 272 ml/min/m2 regardless of duration was significantly associated with a higher PPSC. Furthermore, 30 minutes with a low DO2 was independently associated with AKI development (p=0.024) and DDRF (p= 0.036). Conclusion Exposure to a DO2 below 272 ml/min/m2 for just 5 min minutes was associated with an increased risk of postoperative AKI and need for dialysis. These results indicate that the kidney is sensitive to a low DO2 of no more than 5 minutes. Furthermore, a prolonged ischaemic duration increased the likelihood of jeopardizing normal kidney function. References 1. Ranucci M, Romitti F, Isgrò G, et al. Oxygen delivery during cardiopulmonary bypass and acute renal failure after coronary operations. Ann Thorac Surg. 2005;80(6): doi: /j.athoracsur de Somer F, Mulholland JW, Bryan MR, Aloisio T, Van Nooten GJ, Ranucci M. O2 delivery and CO2 production during cardiopulmonary bypass as determinants of acute kidney injury: time for a goal-directed perfusion management? Crit Care. 2011;15(4):R192. doi: /cc

12 12

Logistisk regression

Logistisk regression Logistisk regression http://biostat.ku.dk/ kach/css2 Thomas A Gerds & Karl B Christensen 1 / 18 Logistisk regression I dag 1 Binær outcome variable død : i live syg : rask gravid : ikke gravid etc 1 prædiktor

Læs mere

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC.

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC. Annex I English wording to be implemented SmPC The texts of the 3 rd revision of the Core SPC for HRT products, as published on the CMD(h) website, should be included in the SmPC. Where a statement in

Læs mere

Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE

Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE Uddannelse og ansættelser Uddannelse Januar 1990 November 2001 Medicinsk embedseksamen, Københavns Universitet. Specialist i anæstesiologi. Aktuel ansættelse

Læs mere

Databaserne, indikatorer og forskning

Databaserne, indikatorer og forskning Databaserne, indikatorer og forskning 28. Februar 2017 Søren Paaske Johnsen Overlæge, klinisk lektor, ph.d. Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Indhold Sammenhænge mellem struktur,

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer Alma B. Pedersen Outline Introduction to epidemiology of THA and KA Epidemiology of medical complications:

Læs mere

Dødelighed i ét tal giver det mening?

Dødelighed i ét tal giver det mening? Dødelighed i ét tal giver det mening? Jacob Anhøj Diagnostisk Center, Rigshospitalet 2014 Hospitalsstandardiseret mortalitetsrate, HSMR Definition HSMR = antal d/odsfald forventet antal d/odsfald 100 Antal

Læs mere

RIFLE KRITISKE PERSPEKTIVER. Marcela Carlsson Overlæge, ITA, OUH

RIFLE KRITISKE PERSPEKTIVER. Marcela Carlsson Overlæge, ITA, OUH RIFLE KRITISKE PERSPEKTIVER Marcela Carlsson Overlæge, ITA, OUH RIFLE KRITISKE PERSPEKTIVER Marcela Carlsson Overlæge, ITA, OUH Definitioner keeedeligt Hvorfor skal vi tale om definitionerne af akut nyresvigt?

Læs mere

LÆRENDE SUCCESHISTORIER RESULTATER AF SYSTEMATISK KVALITETSARBEJDE I AKUT KIRURGI

LÆRENDE SUCCESHISTORIER RESULTATER AF SYSTEMATISK KVALITETSARBEJDE I AKUT KIRURGI LÆRENDE SUCCESHISTORIER RESULTATER AF SYSTEMATISK KVALITETSARBEJDE I AKUT KIRURGI Regionernes Databasedag København 8. april 2015 Henrik Stig Jørgensen Ledende Overlæge Nordsjællands Hospital, Kirurgisk

Læs mere

Frakturtyper Adgange og Kirurgisk behandling. Michael Brix, Traumesektoren Ortopædisk afd. Odense Universitetshospital

Frakturtyper Adgange og Kirurgisk behandling. Michael Brix, Traumesektoren Ortopædisk afd. Odense Universitetshospital Frakturtyper Adgange og Kirurgisk behandling Universitetshospital 1 Når foredraget er slut skal du vide noget om: 1. Epidemiologi 2. Konservativ behandling og resultater 3. Indikationer for kirurgisk behandling

Læs mere

Danish translation of the Foot and Ankle Outcome Score

Danish translation of the Foot and Ankle Outcome Score DAN MED J 2017;64(12):A5427 Danish translation of the Foot and Ankle Outcome Score Peter Larsen 1, Anne Marie Boe 2, Annika B. Iyer 1, 4 & Rasmus Elsøe 3 1) Department of Occupational Therapy and Physiotherapy,

Læs mere

Traumatologisk forskning

Traumatologisk forskning Traumatologisk forskning Anders Troelsen A-kursus, Traumatologi, Odense, September 2013 Hvorfor forskning? Hvilken behandlingsstrategi er bedst? Hvilket resultat kan forventes? Hvilke komplikationer er

Læs mere

Bias og confounding. Søren Kold, overlæge, ph.d., klinisk lektor Aalborg Universitetshospital

Bias og confounding. Søren Kold, overlæge, ph.d., klinisk lektor Aalborg Universitetshospital Bias og confounding Søren Kold, overlæge, ph.d., klinisk lektor Aalborg Universitetshospital Bias og confounding Kritisk litteraturlæsning Introduktion Øvelse Information 5 min. Gruppearbejde 20 min. Diskussion

Læs mere

Hvordan går det danske patienter med testis cancer?

Hvordan går det danske patienter med testis cancer? Hvordan går det danske patienter med testis cancer? Landsdækkende database for patienter med germinalcelle tumorer (GCC) Databasen dækker patienter behandlet i perioden 1984-2007 Mere end 230 variable

Læs mere

Akut Kirurgi Databasen Bredere sygdomsområde & nye indikatorer. Introduktion Juni 2014

Akut Kirurgi Databasen Bredere sygdomsområde & nye indikatorer. Introduktion Juni 2014 Akut Kirurgi Databasen Bredere sygdomsområde & nye indikatorer Introduktion Juni 2014 Baggrund for ændringerne Akut Kirurgidatabasen (tidligere NIP-Kirurgi) er en af de ca. 60 kliniske kvalitetsdatabaser

Læs mere

Screening for tarmkræft: FOBT og sigmoideoskopi

Screening for tarmkræft: FOBT og sigmoideoskopi : FOBT og sigmoideoskopi John Brodersen MD, GP, PhD, Lektor Forskningsenheden og Afdeling for Almen Praksis, Københavns Universitet john.brodersen@sund.ku.dk Formålet med præsentation At fremlægge bedst

Læs mere

Predictors of chemotherapy induced toxicity in 421 patients with metastatic castration resistant prostate cancer results from a single institution

Predictors of chemotherapy induced toxicity in 421 patients with metastatic castration resistant prostate cancer results from a single institution Predictors of chemotherapy induced toxicity in 421 patients with metastatic castration resistant prostate cancer results from a single institution Per Kongsted 1, Inge Marie Svane 1, Henriette Lindberg

Læs mere

Implementing SNOMED CT in a Danish region. Making sharable and comparable nursing documentation

Implementing SNOMED CT in a Danish region. Making sharable and comparable nursing documentation Implementing SNOMED CT in a Danish region Making sharable and comparable nursing documentation INTRODUCTION Co-operation pilot project between: The Region of Zealand Their EHR vendor - CSC Scandihealth

Læs mere

X M Y. What is mediation? Mediation analysis an introduction. Definition

X M Y. What is mediation? Mediation analysis an introduction. Definition What is mediation? an introduction Ulla Hvidtfeldt Section of Social Medicine - Investigate underlying mechanisms of an association Opening the black box - Strengthen/support the main effect hypothesis

Læs mere

EPIDEMIOLOGI MODUL 7. April Søren Friis Institut for Epidemiologisk Kræftforskning Kræftens Bekæmpelse DAGENS PROGRAM

EPIDEMIOLOGI MODUL 7. April Søren Friis Institut for Epidemiologisk Kræftforskning Kræftens Bekæmpelse DAGENS PROGRAM EPIDEMIOLOGI MODUL 7 April 2007 Søren Friis Institut for Epidemiologisk Kræftforskning Kræftens Bekæmpelse DAGENS PROGRAM Selektionsbias et par udvalgte emner Confounding by indication Immortal time bias

Læs mere

Learnings from the implementation of Epic

Learnings from the implementation of Epic Learnings from the implementation of Epic Appendix Picture from Region H (2016) A thesis report by: Oliver Metcalf-Rinaldo, oliv@itu.dk Stephan Mosko Jensen, smos@itu.dk Appendix - Table of content Appendix

Læs mere

Patientinddragelse i forskning. Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor

Patientinddragelse i forskning. Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor Patientinddragelse i forskning Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor BMC Health Services Research 2014, 14:89 142 studies that described a spectrum of engagement Engagement was feasible in most settings

Læs mere

Hvor skal man udføre akutmedicinsk forskning? Finn E. Nielsen Forskningslektor, overlæge, dr.med. MPA, MAppStat

Hvor skal man udføre akutmedicinsk forskning? Finn E. Nielsen Forskningslektor, overlæge, dr.med. MPA, MAppStat Hvor skal man udføre akutmedicinsk forskning? Finn E. Nielsen Forskningslektor, overlæge, dr.med. MPA, MAppStat Perspektiver Sundhedsloven Akademisk Hvad siger sundhedsloven om forskning? Alle hospitaler

Læs mere

Activity restriction and hospitalisation in threatened preterm delivery

Activity restriction and hospitalisation in threatened preterm delivery FACULTY OF HEALTH AND MEDICAL SCIENCES UNIVERSITY OF COPENHAGEN PhD Thesis Jane Bendix Activity restriction and hospitalisation in threatened preterm delivery This thesis has been submitted to the Graduate

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported

Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported function? Peter K Aalund 1, Kristian Larsen 2,3, Torben

Læs mere

Rigshospitalet Hjertecentret TAVI and use of Local Anesthesia

Rigshospitalet Hjertecentret TAVI and use of Local Anesthesia TAVI and use of Local Anesthesia Barbara Wulff, RN Cath.lab / TAVI Program Coordinator Rigshospitalet Copenhagen University Hospital 1 How many of you do TAVI under Local Anesthesia?? 2 Why did it take

Læs mere

Near InfraRed Spectroscopy Pro et Con

Near InfraRed Spectroscopy Pro et Con Near InfraRed Spectroscopy Pro et Con DANSECT 2016 Dorthe Viemose Nielsen Overlæge Operation/Intensiv Øst Aarhus Universitetshospital CON Kan det bruges til noget? Det vigtige spørgsmål? Giver NIRS værdier

Læs mere

Patienten i eget hjem. Solvejg Henneberg Pedersen Ledende overlæge Geriatrisk afdeling Roskilde

Patienten i eget hjem. Solvejg Henneberg Pedersen Ledende overlæge Geriatrisk afdeling Roskilde Patienten i eget hjem Solvejg Henneberg Pedersen Ledende overlæge Geriatrisk afdeling Roskilde Program for workshoppen 1. Hanna Vestenaa og Sara Fokdal, FUI projektet i Region Sjælland 2. Else Marie Damsgaard,

Læs mere

9. Chi-i-anden test, case-control data, logistisk regression.

9. Chi-i-anden test, case-control data, logistisk regression. Biostatistik - Cand.Scient.San. 2. semester Karl Bang Christensen Biostatististisk afdeling, KU kach@biostat.ku.dk, 35327491 9. Chi-i-anden test, case-control data, logistisk regression. http://biostat.ku.dk/~kach/css2014/

Læs mere

Komorbiditet og operation for tarmkræft

Komorbiditet og operation for tarmkræft Komorbiditet og operation for tarmkræft Mette Nørgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: m.noergaard@rn.dk Hvad er komorbiditet? Komorbiditet: Sygdom(me), som

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

Røntgenundersøgelser af columna lumbalis indblændning ved analog vs. digital teknik

Røntgenundersøgelser af columna lumbalis indblændning ved analog vs. digital teknik Røntgenundersøgelser af columna lumbalis indblændning ved analog vs. digital teknik Lars Göran Zetterberg MSC, radiograf, adjunkt Radiografuddannelsen, University College Nordjylland, Aalborg, Danmark

Læs mere

Opsporing af kritisk syge patienter og træning af personale

Opsporing af kritisk syge patienter og træning af personale Opsporing af kritisk syge patienter og træning af personale Lone Fuhrmann, Anders Perner, Anne Lippert, Doris Østergaard, Dansk Institut for Medicinsk Simulation, og Rigshospitalet, Region Hovedstaden

Læs mere

Brystkræftscreening og overdiagnostik hvordan forstår vi stigningen i incidens?

Brystkræftscreening og overdiagnostik hvordan forstår vi stigningen i incidens? Brystkræftscreening og overdiagnostik hvordan forstår vi stigningen i incidens? Henrik Støvring stovring@ph.au.dk 1. December 2016 Institut for Folkesundhed, AU Institutseminar, Vingsted Screening forskningsområdet

Læs mere

Hoftenære Frakturer, Evidens og Forskning

Hoftenære Frakturer, Evidens og Forskning Hoftenære Frakturer, og Forskning Søren Kring Traumesektionen Hvidovre Hospital Indhold (20 min) Formål: At skabe forståelse for evidens og forskning på hoftenære frakturer Indhold (20 min) Forskningsområder

Læs mere

Using sequence analysis to assess labor market participation following intervention for patients with low back pain preliminary results

Using sequence analysis to assess labor market participation following intervention for patients with low back pain preliminary results Using sequence analysis to assess labor market participation following intervention for patients with low back pain preliminary results Louise Lindholdt 1,2, Merete Labriola 1,2, Claus Vinther Nielsen

Læs mere

Anvendelse af kvalitetsdata Forskningsvinklen

Anvendelse af kvalitetsdata Forskningsvinklen Anvendelse af kvalitetsdata Forskningsvinklen Søren Paaske Johnsen Status Der anvendes meget betydelige ressourcer (inklusiv penge samt tid af personale, ledelse og patienter) på at indsamle data til kvalitetsudvikling

Læs mere

Er det forsvarligt at være alene hjemme efter dagkirurgi?

Er det forsvarligt at være alene hjemme efter dagkirurgi? Er det forsvarligt at være alene hjemme efter dagkirurgi? 3 års opfølgning Sine Islin, Smahan Mrabet Dagkirurgi Herlev hospital Danmark Baggrund Dagkirurgi, Herlev hospital, Danmark Systematisk telefon

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

Hvor mange har egentlig kræft?

Hvor mange har egentlig kræft? Hvor mange har egentlig kræft? John Brodersen Professor, speciallæge i almen medicin, ph.d. Center for Forskning & Uddannelse i Almen Medicin, IFSV, KU Forskningsenheden for Almen Praksis, Region Sjælland

Læs mere

Danish Fracture Database DFDB.DK

Danish Fracture Database DFDB.DK Danish Fracture Database DFDB.DK Herlev Sygehus 04.03.2015 Kirill Gromov, MD, PhD, - e-mail: kirgromov@yahoo.dk Purpose of DFDB Web-based prospective quality monitoring of fracture related surgery Evaluation:

Læs mere

ALPE Essential - Mermaid Care A/S

ALPE Essential - Mermaid Care A/S Tænk hvis Tænk hvis du selv kunne udføre lungefunktionsundersøgelser målrettet anæstesiens udfordringer og problemstillinger omkring patientens præoperative oxygeneringsevne? Traditionelle lungefunktionsundersøgelser

Læs mere

Sammenhæng mellem modiske forandringer og rygsmerter

Sammenhæng mellem modiske forandringer og rygsmerter Sammenhæng mellem modiske forandringer og rygsmerter Materiale og metoder Retrospektiv gruppe Retrospektiv undersøgelse af forandringer i knoglemarvssignal hos 474 konsekutive ptt. henvist til MR-scan.

Læs mere

Håndhygiejne: Nye løsninger på et gammelt problem?

Håndhygiejne: Nye løsninger på et gammelt problem? Håndhygiejne: Nye løsninger på et gammelt problem? v/ Professor, overlæge dr.med. Jens Kjølseth Møller Klinisk mikrobiologisk afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus Hvad ved vi om Håndhygiejne og Adfærd?

Læs mere

Landsdækkende database for kræft i tykog endetarm (DCCG) Addendum til National a rsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012

Landsdækkende database for kræft i tykog endetarm (DCCG) Addendum til National a rsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Landsdækkende database for kræft i tykog endetarm (DCCG) Addendum til National a rsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Side 2 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital

OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital Evolutionen Adherence - historie Hippokrates tid: Effekten af diverse miksturer bliver noteret! 1979:

Læs mere

Titel Postoperativ og postanæstetisk observation og behandling af patienter

Titel Postoperativ og postanæstetisk observation og behandling af patienter Udgiver: SP WORKFLOW ID: Dokumenttype Vejledning DDKM: Version: Forfattere SFR Anæstesiologi og Intensiv Terapi Region H Fagligt ansvarlig: SFR Region H og SFR Region Sj Godkendt: Revisionsdato: Søgeord:

Læs mere

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv Mette Nørgaard, Klininisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Email: mn@dce.au.dk DUCGdata DUCGdata DaProCa data DaRenCa

Læs mere

Social position og kirurgi for tidlig-stadie ikke-småcellet lungekræft: en registerbaseret undersøgelse

Social position og kirurgi for tidlig-stadie ikke-småcellet lungekræft: en registerbaseret undersøgelse Social position og kirurgi for tidlig-stadie ikke-småcellet lungekræft: en registerbaseret undersøgelse Susanne Dalton Survivorship Danish Cancer Society Research Center Copenhagen, Denmark Baggrund 3

Læs mere

Komorbiditet og øvre GI-cancer. Mette Nørgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: m.noergaard@rn.

Komorbiditet og øvre GI-cancer. Mette Nørgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: m.noergaard@rn. Komorbiditet og øvre GI-cancer Mette Nørgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: m.noergaard@rn.dk Hvad er komorbiditet? Komorbiditet: Sygdom(me), som forekommer

Læs mere

Børn og Angst. - forberedelse til bedøvelse

Børn og Angst. - forberedelse til bedøvelse Børn og Angst - forberedelse til bedøvelse Disposition for indlæg Præsentation af oplægsholdere Anne Sofie og Trine - indlæg Pernille - indlæg Kort opsamling Pause 5 min Diskussion af oplæg Børn og angst

Læs mere

PHADIA Legatet 2011. Dansk Selskab for Pædiatrisk Allergologi og Pulmonologi

PHADIA Legatet 2011. Dansk Selskab for Pædiatrisk Allergologi og Pulmonologi PHADIA Legatet 2011 Dansk Selskab for Pædiatrisk Allergologi og Pulmonologi Endnu engang tak for Phadia Legatet, der blev brugt til at medfinansiere mit ophold i Istanbul i forbindelse med den 30. EAACI

Læs mere

Introduktion til "Systematic Review" Hans Lund University of Southern Denmark Bergen University College

Introduktion til Systematic Review Hans Lund University of Southern Denmark Bergen University College Introduktion til "Systematic Review" Hans Lund University of Southern Denmark Bergen University College 1 Program 11.30-12.00 Præsentation af SR hvad er det og hvad kan det bruges til? 12.00-12.10 Summe:

Læs mere

Effekt på overlevelsen efter implementering af et CT-baseret opfølgningsprogram for lungecancer. Niels-Chr. G. Hansen

Effekt på overlevelsen efter implementering af et CT-baseret opfølgningsprogram for lungecancer. Niels-Chr. G. Hansen Effekt på overlevelsen efter implementering af et CT-baseret opfølgningsprogram for lungecancer Niels-Chr. G. Hansen Årligt antal nye tilfælde af lungekræft i Danmark 5000 4000 Antal 3000 2000 1000 0 1940

Læs mere

HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred

HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab Aalborg Universitet 1. Semester projekt Gruppe nummer: 755 Vejleder: Henrik Bøggild

Læs mere

Herning, Med. afd. B. Herning Kir. afd * 71* * * 74* 78* *

Herning, Med. afd. B. Herning Kir. afd * 71* * * 74* 78* * Regionshuset Kvalitet og Sundhedsdata Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Tlf. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Bilag til dagsordenspunkt vedr. kvaliteten i behandlingen af patienter med mavesår (akut

Læs mere

Multimorbiditet og geriatrisk screening

Multimorbiditet og geriatrisk screening Multimorbiditet og geriatrisk screening Ledende overlæge phd MPA Medicinsk afdeling O Multimorbiditet og geriatrisk screening Geriatri og diskussion Geriatri og dokumentation Geriatri og organisation Geriatri

Læs mere

Forum for Underernæring

Forum for Underernæring Forum for Underernæring Brugerundersøgelse Region Hovedstaden: Friske data Dansk Selskab for Klinisk Ernæring: målsætning Kendte løsninger Drivkræfter endnu uden synderlig effekt: Viden Kvalitetssikring

Læs mere

13 års forskel i Ålborg

13 års forskel i Ålborg MÆNDS SUNDHED Program Nanna Ahlmark: Mænd i København: peer-til-peer som metode til at mindske ulighed i sundhed. Dag Ellingsen: Men Only et norsk projekt om mænd i rehabilitering. Annette Pedersen: Tidlig

Læs mere

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Mette Søgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: mette.soegaard@ki.au.dk 65+ årige runder 1 million i

Læs mere

Akupunktur til behandling af postoperativ kvalme og opkastning til patienter i opvågningsafsnit. Regionshospitalet Randers/Grenaa

Akupunktur til behandling af postoperativ kvalme og opkastning til patienter i opvågningsafsnit. Regionshospitalet Randers/Grenaa Akupunktur til behandling af postoperativ kvalme og opkastning til patienter i opvågningsafsnit Regionshospitalet Randers/Grenaa Akupunktur til behandling af postoperativ kvalme og opkastning (PONV) til

Læs mere

Besvarelse af opgavesættet ved Reeksamen forår 2008

Besvarelse af opgavesættet ved Reeksamen forår 2008 Besvarelse af opgavesættet ved Reeksamen forår 2008 10. marts 2008 1. Angiv formål med undersøgelsen. Beskriv kort hvordan cases og kontroller er udvalgt. Vurder om kontrolgruppen i det aktuelle studie

Læs mere

Prioritering eller ej? Hvad er Konsekvensen? Jens Winther Jensen. Lægeforeningen

Prioritering eller ej? Hvad er Konsekvensen? Jens Winther Jensen. Lægeforeningen Prioritering eller ej? Hvad er Konsekvensen? Jens Winther Jensen Søren Kierkegaard Ikke at prioritere er også en prioritering! Offentligt sundhedsvæsen Politisk ledelse Demokratisk prioritering (ideal

Læs mere

Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps

Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps Health apps give patients better control User Data Social media Pharma Products User behaviour Relatives www Self monitoring (app) data extract Healthcare specialists

Læs mere

Faldgruber i Traume-behandling Præhospitalt, i traumemodtagelsen, på OP & ITA

Faldgruber i Traume-behandling Præhospitalt, i traumemodtagelsen, på OP & ITA Faldgruber i Traume-behandling Præhospitalt, i traumemodtagelsen, på OP & ITA Jacob Steinmetz Akutlægehelikopter/akutlægebil Traumecenter/Anæstesi-OP Rigshospitalet Jacob.steinmetz@regionh.dk Good judgment

Læs mere

Dansk Anæstesi Database. National Årsrapport 2013

Dansk Anæstesi Database. National Årsrapport 2013 Dansk Anæstesi Database National Årsrapport 2013 1. januar 2013 31. december 2013 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

HJERTET OG STOFFERNE AARHUS UNIVERSITET MORTEN HESSE 5. JUNI 2015

HJERTET OG STOFFERNE AARHUS UNIVERSITET MORTEN HESSE 5. JUNI 2015 HJERTET OG STOFFERNE BIRGITTE THYLSTRUP OG ER DET HÅRDT FOR HJERTET AT TAGE STOFFER? - og er det vigtigt? EKSISTERENDE FORSKNING Lille sammenhæng mellem amfetamin/kokain og alvorlig hjertesygdom Stor sammenhæng

Læs mere

Risiko for kejsersnit efter igangsætning af fødsel hos kvinder med tidligere kejsersnit

Risiko for kejsersnit efter igangsætning af fødsel hos kvinder med tidligere kejsersnit Risiko for kejsersnit efter igangsætning af fødsel hos kvinder med tidligere kejsersnit Overlæge Ole Bredahl Rasmussen Gyn-obs afdeling ygehusenheden Vest Data leveret af teen Rasmussen, T Tværfagligt

Læs mere

For at få punktopstillet teksten (flere niveauer findes) brug Forøg listeniveau. For at få venstrestillet

For at få punktopstillet teksten (flere niveauer findes) brug Forøg listeniveau. For at få venstrestillet Hvorfor lære hospitalspersonale neurologiske afdelinger samtalestøtte? Hvordan bruges Samtalestøttemetoden (SCA) i hospitalsfasen? Implementering af SCA-metoden Neurologisk Klinik, Rigshospitalet-Glostrup

Læs mere

FOREBYGGELSE AF POST-OPERATIV OBSTIPATION BLANDT ÆLDRE ORTOPÆDKIRURGISKE PATIENTER RN, P H D

FOREBYGGELSE AF POST-OPERATIV OBSTIPATION BLANDT ÆLDRE ORTOPÆDKIRURGISKE PATIENTER RN, P H D FOREBYGGELSE AF POST-OPERATIV OBSTIPATION BLANDT ÆLDRE ORTOPÆDKIRURGISKE PATIENTER METTE TRADS RN, P H D 1 Baggrund 9000 patienter med hoftenær fraktur pr. år(www.dst.dk) Iindlæggelsestid: 8.5 til 4.0

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER BILAG 5 - CLEARINGHOUSE Bilag 5. SfR Checkliste kilde 18. SfR Checkliste 3: Kohorteundersøgelser Forfatter, titel: Deuling J, Smit M, Maass A, Van den Heuvel A, Nieuwland W, Zijlstra F, Gelder I. The Value

Læs mere

Uddannelse 2010 DMSc (Ph.d.) 2007 Speciallæge i Neurologi 1993 Læge

Uddannelse 2010 DMSc (Ph.d.) 2007 Speciallæge i Neurologi 1993 Læge Lars Peter Kammersgaard Leder af medicinsk forskning, Rubric (Research Unit on Brain Injury Rehabilitation, Copenhagen) Speciallæge i Neurologi, Almen lægeuddannelse og DMSc Afdeling for Højt Specialiseret

Læs mere

Komorbiditet og hoved-hals cancer

Komorbiditet og hoved-hals cancer Kræft og komorbidtet alle skal have del i de gode resultater Komorbiditet og hoved-hals cancer Charlotte Rotbøl Bøje Afdelingen for Eksperimentel Klinisk Onkologi Århus Universitetshospital Hoved-hals

Læs mere

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 The challenge Compare The pilot pictures The choice The survey technique Only one picture

Læs mere

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Disposition: Flere fødselskomplikationer hos kvinder der har anvendt

Læs mere

Long-term consequences of subtotal and total abdominal hysterectomy

Long-term consequences of subtotal and total abdominal hysterectomy UNIVERSITY OF SOUTHERN DENMARK INSTITUTE OF REGIONAL HEALTH RESEARCH Long-term consequences of subtotal and total abdominal hysterectomy Follow-up of a randomized clinical trial and an observational study

Læs mere

Kvant Eksamen December 2010 3 timer med hjælpemidler. 1 Hvad er en continuous variable? Giv 2 illustrationer.

Kvant Eksamen December 2010 3 timer med hjælpemidler. 1 Hvad er en continuous variable? Giv 2 illustrationer. Kvant Eksamen December 2010 3 timer med hjælpemidler 1 Hvad er en continuous variable? Giv 2 illustrationer. What is a continuous variable? Give two illustrations. 2 Hvorfor kan man bedre drage konklusioner

Læs mere

Forebyggelse af akut kritisk forværring ved hjælpe af et Early Warning Score system

Forebyggelse af akut kritisk forværring ved hjælpe af et Early Warning Score system Forebyggelse af akut kritisk forværring ved hjælpe af et Early Warning Score system Gitte Bunkenborg Ph.d. stud. Lunds Universitet, Udviklingssygeplejerske, Hvidovre Hospital Intensiv Terapiafsnit 542

Læs mere

Præcision og effektivitet (efficiency)?

Præcision og effektivitet (efficiency)? Case-kontrol studier PhD kursus i Epidemiologi Københavns Universitet 18 Sep 2012 Søren Friis Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse Valg af design Problemstilling? Validitet? Præcision og effektivitet

Læs mere

Hvordan anvendes sundhedsøkonomiske analyser på sygehusene? Kristian Kidholm Afdeling for kvalitets og forsknings/mtv Odense Universitetshospital

Hvordan anvendes sundhedsøkonomiske analyser på sygehusene? Kristian Kidholm Afdeling for kvalitets og forsknings/mtv Odense Universitetshospital Hvordan anvendes sundhedsøkonomiske analyser på sygehusene? Kristian Kidholm Afdeling for kvalitets og forsknings/mtv Odense Universitetshospital 1 Hvad er sundhedsøkonomiske analyser? Sundhedsøkonomiske

Læs mere

Gynækologisk afdeling

Gynækologisk afdeling Slutrapport Gynækologisk afdeling Februar 2014 Enhed for Akut Smertebehandling 1 Indholdsfortegnelse Baggrund s. 3 Patientforløb-COVA s. 4 Patientforløb-tarmendometriose s. 6 Tiltag s. 8 Forslag til gynækologisk

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Geriatri i akutafdelingen og opfølgning med telemedicin

Geriatri i akutafdelingen og opfølgning med telemedicin Geriatri i akutafdelingen og opfølgning med telemedicin Catherine Hauerslev Foss Overlæge, PhD, klinisk lektor Speciallæge i intern medicin:geriatri samt uddannet i fagområdet akutmedicin Geriatrisk afd.,

Læs mere

Evidensprofiler - NKR om hysterektomi (fjernelse af livmoderen) ved godartet sygdom

Evidensprofiler - NKR om hysterektomi (fjernelse af livmoderen) ved godartet sygdom Evidensprofiler - NKR om hysterektomi (fjernelse af livmoderen) ved godartet sygdom Figur 1. Evidensprofil Fokuseret spørgsmål 1 (PICO 1). Subtotal eller total hysterektomi ved benign sygdom. Population:

Læs mere

Aggregerede mål for klinisk kvalitet: proces og mortalitet

Aggregerede mål for klinisk kvalitet: proces og mortalitet Aggregerede mål for klinisk kvalitet: proces og mortalitet Søren Paaske Johnsen Forskningsoverlæge, klinisk lektor, ph.d. Christian Fynbo Christiansen Kompetencecenterleder Afdelingslæge, klinisk lektor,

Læs mere

HVORDAN BØR VI HÅNDTERE SENFØLGER EFTER ENDETARMSKRÆFT. Søren Laurberg Professor of Surgery Aarhus University Hospital Denmark

HVORDAN BØR VI HÅNDTERE SENFØLGER EFTER ENDETARMSKRÆFT. Søren Laurberg Professor of Surgery Aarhus University Hospital Denmark HVORDAN BØR VI HÅNDTERE SENFØLGER EFTER ENDETARMSKRÆFT Søren Laurberg Professor of Surgery Aarhus University Hospital Denmark DET ER BLEVET UFATTELIGT MEGET BEDRE 1943: 300 RC surgery at 121 hospitals

Læs mere

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk Aarhus, Regional Miljøkonference 2012.10.31 Klimatilpasning og Skybrudsplan Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg Arne Bernt Hasling abh@cowi.dk 1 The basic assumptions Development in

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 4: Resume Titel: Injektion af insulin til voksne med diabetes Arbejdsgruppe Heidi Nissen, MKS, klinisk sygeplejespecialist, Endokrinologisk afdeling M, Diabetesklinikken, Odense Universitetshospital

Læs mere

Metodeudvikling til oplæring af personale til at arbejde i nye fysiske rammer Doris Østergaard og Tim Garder, DIMS, Region Hovedstaden

Metodeudvikling til oplæring af personale til at arbejde i nye fysiske rammer Doris Østergaard og Tim Garder, DIMS, Region Hovedstaden The Capital Region Metodeudvikling til oplæring af personale til at arbejde i nye fysiske rammer Doris Østergaard og Tim Garder, DIMS, Region Hovedstaden Oversigt over workshop Kort om simulationsbaseret

Læs mere

Af Line Warley Frøsig, sygeplejerske, BA Præsenteret af Kirsten Wielandt, sygeplejerske Gentofte øre-næse-halskirurgisk klinik, ambulatoriet

Af Line Warley Frøsig, sygeplejerske, BA Præsenteret af Kirsten Wielandt, sygeplejerske Gentofte øre-næse-halskirurgisk klinik, ambulatoriet Af Line Warley Frøsig, sygeplejerske, BA Præsenteret af Kirsten Wielandt, sygeplejerske Gentofte øre-næse-halskirurgisk klinik, ambulatoriet Hjertecenterets uddannelses- og træningsforløb 2014 Rigshospitalet,

Læs mere

Akut Kirurgi Databasen Beregningsregler

Akut Kirurgi Databasen Beregningsregler 1 AKUT KIRURGIDATABASEN Forklaring til tabel: Antal patientforløb (nævner): Alle patienter, der opfylder inklusionskriterierne for indikatoren. Tæller: Patienter, som opfylder indikatoren. Uoplyst: Patienter

Læs mere

Traumatologisk forskning

Traumatologisk forskning Traumatologisk forskning A-kursus i Traumatologi, OUH Oktober 2011 Hvorfor forskning? Hvilken behandlingsstrategi er bedst? Hvilket resultat kan forventes? Hvilke komplikationer er der risiko for? Hvilket

Læs mere

Sygepleje og rehabilitering til patienter med hjerteklapsygdomme

Sygepleje og rehabilitering til patienter med hjerteklapsygdomme Sygepleje og rehabilitering til patienter med hjerteklapsygdomme D. 25. september 2013, sygeplejerske Hjertecentret, Rigshospitalet Jeg ville ønske at nogen havde fortalt mig hvor slemt man faktisk kan

Læs mere

Registrering af Anæstesi og andre ydelser DAD4

Registrering af Anæstesi og andre ydelser DAD4 Registrering af Anæstesi og andre ydelser DAD4 Start 01.02.2015 Anæstesiologisk Afdeling FKS, inkl. Dagklinikken Indhold Log på... 1 Registrering af Anæstesi... 3 Prioritering... 4 Præoperativ vurdering...

Læs mere

CT doser og risiko for kræft ved gentagende CT undersøgelser

CT doser og risiko for kræft ved gentagende CT undersøgelser CT doser og risiko for kræft ved gentagende CT undersøgelser Jolanta Hansen, Ph.d. Hospitalsfysiker Afdeling for Medicinsk Fysik Århus Universitetshospital, Danmark e-mail: jolahans@rm.dk At analysere

Læs mere

BETYDNINGEN AF FRIE RESEKTIONSRANDE VED BRYSTBEVARENDE OPERATIONER

BETYDNINGEN AF FRIE RESEKTIONSRANDE VED BRYSTBEVARENDE OPERATIONER BETYDNINGEN AF FRIE RESEKTIONSRANDE VED BRYSTBEVARENDE OPERATIONER Anne Bodilsen Verdenskort hvor marginern står?? - 21 studier (n: 48-3899) - 14,571 patienter European Journal of Cancer 46 (2010) 319-3232

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus

Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus Januar 2008 Indholdsfortegnelse: Indledning Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse af afdelingen Præsentation af kompetenceudvikling Læringsstrategi

Læs mere