Sundhedsforsikring Vilkår nr. 29-5, januar 2018

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundhedsforsikring Vilkår nr. 29-5, januar 2018"

Transkript

1 Sundhedsforsikring Vilkår nr. 29-5, januar 2018 LB Forsikring Forsikringsaktieselskab CVR-nr Farvergade København K

2 Indholdsfortegnelse 1. Sundhedsforsikringens hvem - hvad - hvor? A. Hvad gælder for din forsikring? B. Hvem dækker forsikringen? C. Bopælskrav D. Hvordan dækker din forsikring? E. Hvad dækker din forsikringen ikke? F. Hvornår er der dækning? G. Hvilke udgifter dækker din forsikring? H. Anmeldelse 5. Generelt for alle dækninger A. Ændringer i risikoen B. Betaling C. Gebyrer D. Indeksregulering E. Hvornår kan LB Forsikring ændre vilkår og priser? F. Forsikringens varighed og opsigelse G. Generel information H. Klagemuligheder I. Fortrydelsesret Dækningsskemaer sundhed 2 Sygdom og følger af skade 3. Bevægeapparatslidelser 4. Psykiske lidelser 2

3 Dækningsoversigt Forsikringen består af en række dækninger. Du kan se i dækningsskemaerne afsnit 2 til 4, hvilke behandlinger mv. din forsikring dækker, og hvor mange behandlinger vi dækker. SYGDOM OG FØLGER AF SKADER SundhedsNavigator Dækker telefonisk vejledning til behandlingskrævende helbredsproblemer og tovholderfunktion. Hurtig udredning Dækker hjælp til at få stillet en diagnose og giver adgang til speciallæge inden for 10 hverdage. Behandlinger Dækker behandling med opstart inden for 10 hverdage. Behandling kan ske på offentlige eller private behandlingssteder. Uvildig speciallægevurdering Dækker i situationer, hvor du skal træffe et særligt vanskeligt valg i forbindelse med behandling. BEVÆGEAPPARATSLIDELSER Dækker med følgende behandlinger: Fysioterapi Kiropraktik Akupunktur Zoneterapi Fysiurgisk massage Du får den bedste dækning, hvis du vælger en behandler i vores netværk, men du har frihed til selv at vælge en behandler. PSYKISKE LIDELSER Psykologbehandling Dækker psykologhjælp ved lette sindslidelser, fx mild angst og mild depression. Psykologisk trivselsrådgivning Dækker telefonisk rådgivning ved trivselsproblemer, både arbejdsrelaterede og private. Akut psykologisk krisehjælp Dækker psykologhjælp ved visse akutte kriser. Misbrugsbehandling Dækker behandling af visse former for misbrug og afhængighed. Psykiater Dækker behandling hos psykiater. SAMARBEJDE MED DANSK SSIKRING LB Forsikring samarbejder med Dansk Sundhedssikring. Når du kontakter LB Forsikring, taler du med sundhedsfagligt personale fra Dansk Sundhedssikring. De er klar til at hjælpe med det bedste forløb og den hurtigste behandling i deres kvalitetssikrede netværk og med behandling i det offentlige eller på private behandlingssteder. 3

4 1. SFORSIKRINGENS HVEM - HVAD - HVOR? A. Hvad gælder for din forsikring? Din sundhedsforsikring består af en række forskellige dækninger. Du kan se på din police, i hvilke tilfælde du har ret til behandling. Din forsikring er reguleret af dansk lov, herunder forsikringsaftaleloven, LB Forsikrings vedtægter og disse forsikringsvilkår. Hvis der er lavet særlige aftaler, der gælder for din forsikring, står de i din police. B. Hvem dækker forsikringen? Forsikringen dækker de voksne, der er nævnt på policen. Du skal selv kontakte os, hvis der sker ændringer i dine samlivsforhold, der har betydning for, hvem der skal være omfattet af policen. C. Bopælskrav Du skal have fast folkeregisteradresse i Danmark (ekskl. Grønland og Færøerne), være omfattet af Danmarks offentlige sygesikringsordning og have et dansk sundhedskort. D. Hvordan dækker din forsikring? LB Forsikring henviser til behandlingssteder inden for vores kvalitetssikrede behandlernetværk i Danmark. Vi samarbejder med Dansk Sundhedssikring, som kan henvise dig til både offentlige og private behandlingssteder. Når vi henviser dig til behandling, sker det i samråd med dig, så du får det mest optimale behandlingsforløb. I en række tilfælde vil det være på et offentligt behandlingssted. Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter i forbindelse med behandling af sygdom og følger efter ulykkestilfælde med op til kr. pr. år pr. sikret. DU SKAL VÆRE OPMÆRKSOM PÅ, AT VI SKAL GODKENDE ALLE BEHAND- LINGER, FØR DE STARTER. DET ER DERFOR VIGTIGT, AT DU KONTAKTER LB FORSIKRING, INDEN DU STARTER BEHANDLING. Dækningsskema 2. SYGDOM OG FØLGER AF SKADER - SundhedsNavigator, hurtig udredning, behandling for sygdom og tilskadekomst og uvildig speciallægevurdering Det står i dækningsskemaerne, om du har mulighed for selv at vælge behandler, og hvilken erstatning du har ret til, når du selv vælger en behandler. I afsnit 5 finder du de generelle betingelser for alle dækninger. 2.0 SundhedsNavigator Hvis du har en sygdom eller følger af en skade, der ud fra en lægelig vurdering kræver behandling, hjælper Dansk Sundhedssikring med at tilrettelægge forløbet af undersøgelser og behandlinger. Det omfatter navigation og tovholderfunktion ved forløb i den private og/eller den offentlige sundhedssektor. Du kan også få læge- og sygeplejefaglig vejledning på telefon, hvis du har behandlingskrævende helbredsproblemer. 2.1 Forsikringen dækker: 2.2 Forsikringen dækker ikke: Hvis du bliver syg, eller kommer til skade i forsikringstiden, dækker vi dine udgifter til: Hurtig udredning hos speciallæge, fx laboratorieprøver, røntgen, scanninger og anden billeddiagnostik Behandlinger for sygdom eller følge efter en skade, medicinsk og kirurgisk behandling og følgeudgifter (se afsnit 2.4). Forsikringen dækker ikke følgende tilstande og behandlinger: a. Medfødte lidelser og følgetilstande til disse b. Kroniske lidelser. Hvis du i forsikringstiden får konstateret kroniske sygdomme og lidelser, dækker vi dog behandling i 3 måneder mere Du er garanteret undersøgelse, behandling (herunder forundersøgelse) eller operation i LB Forsikrings netværk inden for 10 arbejdsdage, efter du har kontaktet LB Forsikring om en dækningsberettiget lidelse. Hvis vi har brug for flere oplysninger for at vurdere dit krav o igangsætte behand c. Særligt komplicerede og højtspecialiserede behandlinger, der mest hensigtsmæssigt kan udføres i det offentlige, fx organtransplantation d. Sygdomme, hvor der tilbydes et pakkeforløb i det offentlige system, fx cancer og hjerte-/karsygdomme e. Alle former for behandling i forbindelse med seksualitet og graviditet, fødsel, spontan og provokeret abort, fertilitets dersøgelse, barnløshed og sterili f. Kønssyg E. Hvad dækker forsikringen ikke? Forsikringen dækker ikke udgifter til: Behandlinger og undersøgelser hos privatpraktiserende læger (speciallæger i almen medicin) Kosmetisk behandling, med mindre behandlingen sker som direkte følge af en dækningsberettiget behandling eller operation Forebyggende behandlinger Akutte behandlinger, fx behandlinger på skadestue og hos lægevagt Undersøgelser/behandling som udføres af sikrede selv, dennes ægtefælle, børn eller af en virksomhed, som en af disse ejer helt eller delvist Transport, uanset hvor sikrede er bosat. 4

5 1. SFORSIKRINGENS HVEM - HVAD - HVOR? F. Hvornår er der dækning? Sundhedsforsikringen dækker undersøgelse og behandling i forsikringstiden. Forsikringen træder i kraft fra den dato, der er nævnt på din police. a. Sygdomme/lidelser opstået før køb af forsikringen Sygdomme/lidelser og følger af skader, der er opstået, diagnosticeret, eller som den sikrede er bekendt med eller burde kende til, da forsikringen trådte i kraft, er først dækket, når forsikringen har været i kraft i to år. Følgetilstande til sådanne sygdomme er heller ikke dækket, før forsikringen har været i kraft i 2 år. b. Særligt om sygdomme/lidelser, der opstår inden for de første 3 måneder, efter forsikringen er købt Du kan tidligst blive undersøgt og behandlet for sygdomme/lidelser, når forsikringen har været i kraft i 3 måneder. Se dog 4.8 om misbrugsbehandling. c. Særligt om kroniske sygdomme Vi dækker aldrig behandling af kroniske sygdomme og lidelser, der er opstået, før forsikringen trådte i kraft. Særligt om tilbagevendende lidelser, der ikke er kroniske For enkelte lidelser kan der gælde særlige regler. Det gælder bl.a. misbrug og lidelser i bevægeapparatet, se afsnit 3.1 og e. Særligt ved skift af selskab Hvis sikrede var omfattet af en tilsvarende sundhedsforsikring i andet selskab umiddelbart før køb af denne forsikring, og skaden ikke allerede er anmeldt til det andet selskab, dækker vi fra den dag, forsikringen trådte i kraft. Hvis skaden er anmeldt hos det tidligere forsikringsselskab, dækker vi først efter 3 måneder. Kommer du direkte fra et andet selskab, hvor du var omfattet af en dækning, nedsætter vi toårsperioden (i se ovenfor i 1.f.a). med det antal dage, du var dækket i dit tidligere selskab. Den samlede periode bliver altså 2 år. G. Hvilke udgifter dækker din forsikring? Forsikringen dækker dine rimelige og nødvendige omkostninger. Vi dækker ikke behandlinger, du udebliver fra. Vælger du en behandler eller et behandlingssted uden for vores netværk, udsteder vi en behandlingsgaranti, som du skal medbringe. Hvis du skal lægge ud, fx fordi du vælger en behandler uden for netværket, kan du se i dækningsskemaerne, hvilken dokumentation vi beder om. Særligt om tilskud og andre forsikringsordninger Forsikringen dækker dine faktiske afholdte udgifter. Vi har ret til at modregne tilskud fra Sygesikringen Danmark og den offentlige sygesikring. Hvis du har ret til dækning for et begrænset antal behandlinger fra anden forsikring, fx en ulykkesforsikring eller fra en evt. ansvarlig skadevolder, begrænser det ikke din ret til at få dækning fra din sundhedsforsikring. Det er dog et krav, at alle behandlinger er rimelige og nødvendige, for at du kan opnå en varig forbedring af din tilstand. Men du kan ikke få dækket den samme behandling 2 gange. Hvis en anden forsikring dækker samme behandling som vores, og det andet selskab har taget forbehold for at nedsætte erstatningen i tilfælde af dobbeltforsikring, gælder et tilsvarende forbehold for denne forsikring. H. Anmeldelse Hvis du ønsker at benytte din sundhedsforsikring, skal du kontakte LB Forsikring telefonisk på

6 Dækningsskema 2. SYGDOM OG FØLGER AF SKADER - SundhedsNavigator, hurtig udredning, behandling for sygdom og tilskadekomst og uvildig speciallægevurdering 2.0 SundhedsNavigator Hvis du har en sygdom eller følger af en skade, der ud fra en lægelig vurdering kræver behandling, hjælper Dansk Sundhedssikring med at tilrettelægge forløbet af undersøgelser og behandlinger. Det omfatter navigation og tovholderfunktion ved forløb i den private og/eller den offentlige sundhedssektor. Du kan også få læge- og sygeplejefaglig vejledning på telefon, hvis du har behandlingskrævende helbredsproblemer. 2.1 Forsikringen dækker: Hvis du bliver syg, eller kommer til skade i forsikringstiden, dækker vi dine udgifter til: Hurtig udredning hos speciallæge, fx laboratorieprøver, røntgen, scanninger og anden billeddiagnostik Behandlinger for sygdom eller følge efter en skade, medicinsk og kirurgisk behandling og følgeudgifter (se afsnit 2.4). Du er garanteret undersøgelse, behandling (herunder forundersøgelse) eller operation i LB Forsikrings netværk inden for 10 arbejdsdage, efter du har kontaktet LB Forsikring om en dækningsberettiget lidelse. Hvis vi har brug for flere oplysninger for at vurdere dit krav og igangsætte behandling, starter de 10 dage, fra vi modtager de nødvendige oplysninger. Det er et krav, at behandlingen efter en almindelig, lægelig vurdering kan føre til en væsentlig, varig forbedring. Det er et krav, at behandlingsmetoden og behandleren er anerkendt af de danske sundhedsmyndigheder, og at behandlingen har en dokumenteret effekt. 2.3 Dokumentation: Vi kan kræve, at du sender os: a. Lægehenvisning b. Prøveresultater/diagnoseresultater c. Journal. 2.2 Forsikringen dækker ikke: Forsikringen dækker ikke følgende tilstande og behandlinger: a. Medfødte lidelser og følgetilstande til disse b. Kroniske lidelser. Hvis du i forsikringstiden får konstateret kroniske sygdomme og lidelser, dækker vi dog behandling i 3 måneder fra diagnosen er stillet c. Særligt komplicerede og højtspecialiserede behandlinger, der mest hensigtsmæssigt kan udføres i det offentlige, fx organtransplantation d. Sygdomme, hvor der tilbydes et pakkeforløb i det offentlige system, fx cancer og hjerte-/karsygdomme e. Alle former for behandling i forbindelse med seksualitet og graviditet, fødsel, spontan og provokeret abort, fertilitetsundersøgelse, barnløshed og sterilitet f. Kønssygdomme, HIV-infektion og sygdomme afledt af HIV, organtransplantation og donation samt kronisk dialysebehandling g. Nedsat syn og nedsat hørelse, herunder almindelige synseller hørekorrigerende undersøgelser, kontroloperation og anden behandling som grå stær, skelen, briller, kontaktlinser, samt høreprøver og høreapparater h. Fedmeoperationer eller behandling, herunder følgeoperationer eller følgebehandling i. Psykiske lidelser og lignende, der er undtaget i afsnit 4.2 j. Fysiske behandlinger, der er undtaget i afsnit 3.2 k. Snorken og søvnproblemer, herunder søvnapnø l. Følgesygdomme af misbrug af alkohol, medicin eller narkotika m. Følger af professionel sport. Professio nel sport er defineret ved, at du får en løn, vederlag eller anden indkomst på over kr. om året n. Følger af et ulykkestilfælde, der er forårsaget af sikrede ved forsæt, selvforskyldt beruselse, under påvirkning af narkotika eller lignende stoffer, deltagelse i slagsmål (medmindre sikrede var sagesløs), eller hvis sikrede har udvist grov uagtsomhed. Det gælder uanset sikredes sindstilstand eller tilregnelighed, da ulykkestilfældet skete o. Allergi, herunder udredning og behandling p. Hudsygdomme, herunder udredning og behandling q. Tandlæge og kæbekirurgi, se dog afsnit 2.4.h r. Fodterapeut s. Epidemier og pandemier. 6

7 Dækningsskema 2. SYGDOM OG FØLGER AF SKADER - SundhedsNavigator, hurtig udredning, behandling for sygdom og tilskadekomst og uvildig speciallægevurdering 2.4 Hvilke udgifter dækker vi? Forsikringen dækker undersøgelser samt medicinske og kirurgiske behandlinger eller operationer. Derudover dækker vi disse følgeudgifter i forbindelse med behandlingen eller operationen: a. Ophold, pleje og forplejning Den syges/tilskadekomnes udgifter til ophold, pleje og forplejning på behandlingsstedet i forbindelse med behandlingen, b. Diætist Forsikringen dækker behandling hos en autoriseret, klinisk diætist, hvis det efter en almindelig lægelig vurdering har væsentlig betydning for helbredstilstanden eller resultatet af behandlingen. Dette gælder, uanset størrelsen på dit BMI. Dækningen omfatter et forløb, hvor du får udarbejdet en kostplan og 10 opfølgninger inden for et år. c. Genoptræning Forsikringen dækker speciallægeordineret genoptræning efter operation i op til 6 måneder efter operationen, hvis genoptræningen er rimelig og nødvendig i umiddelbar forlængelse af operationen. Se afsnit 3.1.a om ret til tidsubegrænset dækning for problemer i bevægeapparatet hos visse behandlere i LB Forsikrings netværk. d. Efterkontrol Forsikringen dækker speciallægeordineret, ambulant efterkontrol efter dækningsberettiget hospitalsbehandling i op til 6 måneder. e. Medicinsk efterbehandling Forsikringen dækker lægeordineret, receptpligtig medicin i op til 6 måneder efter en operation. f. Hjemmesygepleje, hjemmeservice og midlertidige hjælpemidler Forsikringen dækker: Hjemmesygeplejerske, der er ordineret af den behandlende læge Hjemmeservice, hvis det er en nødvendig del af det samlede behandlingsforløb for skaden Midlertidige hjælpemidler, som den behandlende læge vurderer som rimelige og nødvendige, for at du kan komme dig efter en dækningsberettiget operation, og som ikke kan modtages via de offentlige tilbud om hjælpemidler. Vi dækker rimelige og nødvendige omkostninger i op til 6 måneder, efter at behandlingen/operation er afsluttet, dog højst med indtil kr. pr. skade. g. Tandbehandling Forsikringen dækker speciallægeordineret tandbehandling, hvis du skal have udbedret en skade på dine tænder som følge af behandlingen. Vi dækker rimelige og nødvendige omkostninger med op til kr. pr. skade. h. Re-operation Re-operation efter en operation er dækket, hvis den primære operation er foretaget på et behandlingssted anvist af os. 2.5 Uvildig speciallægevurdering / Second opinion Du kan i visse tilfælde få godkendt 1 medicinsk vurdering mere af en uvildig speciallæge, også kaldet Second opinion. Det gælder, hvis du efter en lægelig vurdering: Skal træffe en beslutning om at modtage en behandling, der kan være livstruende eller give alvorlige, varige følger udover den sygdom, du er i behandling for. Lider af en særligt alvorlig eller livstruende sygdom. Speciallægen foretager sin vurdering på baggrund af de allerede foreliggende undersøgelser, medmindre vi vurderer, at det er rimeligt og nødvendigt med supplerende undersøgelser. 7

8 Dækningsskema 3. BEVÆGEAPPARATSLIDELSER - Fysioterapeut, kiropraktor, akupunktør, zoneterapi og fysiurgisk massage 3.1 Forsikringen dækker: Forsikringen dækker behandlinger ved lidelser og problemer i bevægeapparatet hos følgende behandlere: a. Fysioterapeuter b. Kiropraktorer c. Zoneterapeuter (RAB registrerede) d. Akupunktører (RAB registrerede) e. Fysiurgiske massører (RAB registrerede). Det er et krav, at behandlingen efter en almindelig, lægelig vurdering kan føre til en væsentlig, varig forbedring. Hvis en kronisk tilstand diagnosticeres i forsikringstiden, dækker vi dog behandling af denne i yderligere 3 måneder. Vi dækker kun fysiurgisk massage i tilknytning til fysioterapi eller kiropraktorbehandling. 3.2 Forsikringen dækker ikke: Forsikringen dækker ikke: a. Medfødte lidelser b. Tilbagevendende lidelser, når vi tidligere har dækket behandling vedrørende den samme problematik c. Kroniske tilstande, se dog Dokumentation: Vi kan kræve, at du får en lægehenvisning. Hvis du vælger en behandler uden for vores netværk, kan du komme ud for, at du selv skal afregne din behandling. For at få udbetalt erstatning fra os, skal du sende en kopi af regninger, der indeholder disse oplysninger: a. Dit navn og din fødselsdato b. Behandlers navn og CVR-nr. 3.4 Hvilke udgifter dækker vi? Vi dækker rimelige og nødvendige omkostninger. Størrelsen af den erstatning, du har krav på, afhænger af, hvem du vælger at blive behandlet hos: a. Behandling i netværk: LB Forsikring samarbejder med et kvalitetssikret netværk af behandlere. Vælger du en behandler fra netværket, dækker vi dine behandlinger, så længe behandlingen er rimelig og nødvendig, for at du kan opnå en væsentlig, varig forbedring af din tilstand. Ved fysiurgisk massage dækker vi dog højst 4 behandlinger pr. kalenderår. b. Behandling uden for netværk Du kan selv vælge en behandler, og der er ikke krav om, at den behandler, du vælger, skal have ret til tilskud fra den offentlige sygesikring. Fysioterapi og kiropraktik: Vi dækker op til 5 behandlinger med op til det beløb, der svarer til egenbetalingen efter den offentlige sygesikring. Hvis behandleren skønner, at der efter 5 behandlinger fortsat er udsigt til at opnå en væsentlig, varig forbedring af din tilstand, kan vi bevilge flere behandlinger, hvis der efter en almindelig, lægelig vurdering er tale om en lidelse af en karakter, hvor yderligere behandling er rimelig og nødvendig. Den samlede behandlingsperiode kan ikke overstige et halvt år pr. skade. Akupunktur og zoneterapi Vi dækker op til 10 behandlinger pr. kalenderår, hvis vi skønner, at der er tale om en lidelse af en karakter, hvor behandling efter en almindelig, lægelig vurdering er rimelig og nødvendig. Fysiurgisk massage Vi dækker op til 4 behandlinger med fysiurgisk massage pr. kalenderår, hvor behandling med fysiurgisk massage efter en almindelig, lægelig vurdering er rimelig og nødvendig. 8

9 Dækningsskema 4. PSYKOLOGBEHANDLING - Del af modulet psykiske lidelser 4.1 Forsikringen dækker: 4.2 Forsikringen dækker ikke: Forsikringen dækker udgifter til behandling eller rådgivning hos en psykolog ved lettere sinds lidelser, fx mild til moderat depression og mild til moderat angst. Vi dækker stress, hvis du er sygemeldt af din læge. Det er et krav, at behandlingen efter en almindelig lægefaglig vurdering kan føre til en væsentlig varig forbedring. Forsikringen dækker ikke: a. Udredning og behandling af asperger, ADHD, ADHD relaterede sygdomme, autisme og OCD b. Demens c. Spiseforstyrrelser, fobier og personlighedsforstyrrelser d. Moderate til svære psykiske lidelser som fx svær depression og angst, se dog afsnit 4.7 e. Psykiske sygdomme, som hører under de offentlige pakkeforløb eller behandlingsforløb, der tilbydes i det offentlige f. Udarbejdelse af rapporter, deltagelse i møder med kommune, skole og andre g. Medicinudgifter. 4.3 Dokumentation: Vi kan kræve, at du sender os: Lægehenvisning ved lidelser, der er omfattet af den offentlige sygesikring En anbefaling fra din læge ved andre lidelser Journal eller lægeerklæring. Hvis vi beder om en lægeerklæring, refunderer vi din udgift til lægens honorar, hvis vi anerkender lidelsen som dækket Lægeerklæring om sygemelding (ved stress). 4.4 Hvilke udgifter dækker vi? Størrelsen af den erstatning, du har krav på, afhænger af, hvem du vælger at blive behandlet hos: a. Behandling i psykolognetværk LB Forsikring samarbejder med et kvalitetssikret netværk af psykologer. Vælger du en psykolog fra netværket, dækker vi dine behandlinger, så længe der er tale om behandling af en dækket lidelse, og behandlingen er rimelig og nødvendig for at opnå en væsentlig, varig forbedring af din tilstand. b. Behandling uden for netværk med offentligt tilskud hos psykolog efter eget valg Har du en henvisning fra egen læge til behandling for en lidelse, der giver ret til offentligt tilskud, dækker vi din egenbetaling for op til 12 behandlinger. Du kan bl.a. opnå offentligt tilskud ved behandling for depression og angst. c. Behandling uden for netværk uden offentligt tilskud hos psykolog efter eget valg Selv om behandlingen ikke giver ret til offentligt tilskud, dækker vi 5 behandlinger med det beløb, der svarer til egenbetalingen efter den offentlige sygesikring. I 2018 svarer det til 997 kr. pr. behandling. Vi kan bevilge flere behandlinger, hvis der efter 5 behandlinger fortsat er udsigt til at opnå en væsentlig, varig forbedring, dog højst 12 behandlinger i alt. 9

10 Dækningsskema 4. PSYKOLOGISK TRIVSELSRÅDGIVNING OG AKUT PSYKOLOGISK KRISEHJÆLP - Del af modulet psykiske lidelser 4.5 Psykologisk trivselsrådgivning 4.6 Akut psykologisk krisehjælp Telefonisk rådgivning om trivselsproblematikker, der ikke kræver psykologisk behandling. Der rådgives om: Arbejdsrelaterede trivselsproblemer og afskedigelse Private trivselsproblematikker, der fx knytter sig til børn og samliv. Hvis den rådgivende psykolog efter samtalen vurderer, at der er tale om en lidelse, der er dækket efter 4.1.a, kan du få dækning efter 4.1.a. Du har altid krav på en samtale, og du kan efter den rådgivende psykologs skøn få op til 5 samtaler i alt. Forsikringen dækker psykologisk krisehjælp med op til 5 timer i tilfælde af, at sikrede har fået akut, psykisk krise på grund af alvorlig, livstruende sygdom hos enten sikrede eller nære pårørende, eller ved dødsfald hos nære pårørende. Ved nære pårørende forstås: Dig og din husstand Sikredes børn, svigerbørn eller børnebørn Sikredes forældre, sviger- eller bedsteforældre Sikredes søskende, svogre eller svigerinder Du kan også få psykologisk krisehjælp til arbejdsrelaterede kriser på grund af røveri, overfald, vold eller pludselige hændelser/ulykker med alvorlig fysisk skade, eller med fare for alvorlig skade. Har du en krisehjælpsdækning, fx via en anden forsikring eller din arbejdsplads, så skal den bruges først. Har du en indboforsikring hos LB Forsikring, kan du med fordel benytte dig af den, da den akutte krisehjælp, der tilbydes via indboforsikringen, er mere omfattende. 10

11 Dækningsskema 4.7 PSYKIATER - Del af modulet psykiske lidelser Forsikringen dækker: Forsikringen dækker ikke: Forsikringen dækker konsultationer hos en psykiater, når en speciallæge i psykiatri vurderer, at det er muligt at opnå en væsentlig og varig forbedring af en tilstand, der er blevet symptomgivende i forsikringstiden. Forsikringen dækker ikke: a. Diagnosticerede, psykiske sygdomme, der er omfattet af et offentligt pakkeforløb eller behandlingsforløb. Vi tilbyder vejledning i forbindelse med benyttelsen af et offentligt tilbud b. Kroniske sygdomme, kriser på grund af røveri, overfald, vold eller pludselige hændelser/ulykker med alvorlig fysisk skade, eller med fare for alvorlig skade Anmeldelse: Vi kan kræve, at du sender os: a. Lægehenvisning om behov for psykiatrisk behandling. b. Journal Hvilke udgifter dækker vi? Vi dækker udgifter til: Konsultationer, så længe den behandlende psykiater vurderer, at der er rimelig udsigt til en væsentlig, varig forbedring af tilstanden. Forsikringen udbetaler maks kr. i alt ved behandling af psykiatriske diagnoser. Det vil sige, at uanset hvor længe du har forsikringen, og uanset hvor mange psykiatriske diagnoser, du har, kan du i alt højst få dækket kr. Beløbet er inkl. udgifter til lægeerklæringer Samtaleterapi hos psykiater er dækket efter

12 Dækningsskema 4.8 MISBRUGSBEHANDLING - Del af modulet psykiske lidelser Forsikringen dækker: Forsikringen dækker ikke: Forsikringen dækker speciallægeordineret ambulant behandling for misbrug og afhængighed af: a. Receptpligtig medicin b. Narkotika (rusmidler, der er omfattet af Lov om euforiserende stoffer) c. Alkohol d. Spil, hvis du er diagnosticeret med ludomani e. Sex. Forsikringen dækker ikke: Afrusning. Når du kontakter os, kan vi dog vejlede dig om offentlige afrusningstilbud Behandling, der efter en almindelig speciallægefaglig vurdering, ikke kan forventes at føre til en væsentlig varig forbedring i den sikredes tilstand, fx fordi der har været en historik med tilbagefald Udgifter til medicin. Du kan tidligst blive behandlet for misbrug, når forsikringen har været i kraft i 6 måneder Dokumentation: Vi kan kræve, at du sender: Speciallægeerklæring om, at der er behov for behandling. Hvis vi beder om en lægeerklæring, dækker vi dine udgifter til at den, hvis lidelsen er dækket Journal Hvilke udgifter dækker vi? Vi dækker udgifter til ambulant behandling. Forsikringen dækker maks kr. i alt. Det vil sige, at uanset hvor længe du har forsikringen, og uanset hvor mange typer af misbrug, du har, kan du højst få udbetalt kr. i alt. Beløbet er inkl. udgifter til speciallægeerklæringer. 12

13 5. GENERELT FOR ALLE DÆKNINGER A. BETALING Du betaler første gang, når forsikringen træder i kraft. Senere betalinger er på de aftalte betalingsdage. Betaling kan ske via Betalingsservice eller ved indbetalingskort. Vi sender opkrævning til din folkeregisteradresse, medmindre andet er aftalt. LB Forsikring får besked om adresseændring af folkeregisteret. Hvis anden opkrævningsadresse er aftalt eller din adresse ikke er offentlig tilgængelig, skal du selv straks underrette os om ændringer i opkrævningsadresse. Sammen med betalingen opkræver vi betalingsgebyr der dækker vores ekspeditionsomkostninger ved betalingen. Vi opkræver også eventuelle afgifter til staten. Betaler du ikke til tiden, sender vi en påmindelse om betaling og oplyser konsekvenserne af for sen betaling. Samtidig opkræver vi et rykkergebyr, der dækker vores ekspeditionsomkostninger i forbindelse med rykkeren. B. GEBYRER LB Forsikring kan indføre og ændre gebyrer for serviceydelser og opkrævninger i det omfang, sådanne ændringer sker for at sikre, at vi får dækket vores faktiske omkostninger ved den ekspedition, du betaler gebyr for. Vi offentliggør generelle forhøjelser og nye gebyrer på vores hjemmeside. Forhøjelser gennemføres først en måned efter offentliggørelsen på hjemmesiden. Når vi indfører nye serviceydelser, kan vi indføre et gebyr for disse. Vi indfører gebyrer for nye serviceydelser samtidig med, at vi indfører serviceydelsen og offentliggør gebyret på vores hjemmeside. C. INDEKSREGULERING Vi regulerer visse priser, selvrisici og forsikringssummer, herunder erstatningsmaksimum og minimumsbeløb, efter Danmarks Statistiks lønindeks for den private sektor. LB Forsikring regulerer hvert år med den procent, som indekset steg eller faldt med i forhold til indekstallet for første kvartal i det forudgående kalenderår. Der reguleres i forhold til det indeksår, der står i policen eller vilkårene. Forsikringssummen reguleres dog på baggrund af indekstallet for januar kvartal i kalenderåret før forsikringen trådte i kraft. Hvis vi indeksregulerer et beløb, står det enten særskilt i policen eller i vilkårene ved, at vi angiver beløbet og det årstal, der er indeks 100 i parentes. Regulering af selvrisici og forsikringssummer sker pr. 1. januar. Prisen reguleres på fornyelsesdagen. Ophører indekset, vil reguleringen ske efter et andet årligt offentliggjort indeks fra Danmarks Statistik, som angiver den gennemsnitlige lønudvikling. D. HVORNÅR KAN LB FORSIKRING ÆNDRE VILKÅR OG PRISER? LB Forsikring kan ud over den aftalte indeksregulering ændre i forsikringsvilkår, pris, forsikringssummer og selvrisici til fornyelsesdagen (hovedforfald) i følgende tilfælde: Ved stigende udgifter til at udbetale erstatninger fx pga. stigende priser hos leverandører (udover indeks) eller ved øget skadesfrekvens/skadesudgifter Ved ændringer i lovgivning, regulering eller praksis Ved produktændringer For at skabe incitament til at skadesforebygge. Vi varsler væsentlige ændringer, der medfører en forringelse af pris eller vilkår med det varsel, der gælder for opsigelse til fornyelsesdagen, og vi giver dig samtidig besked om, hvordan du kan opsige din forsikring, hvis du ikke ønsker at fortsætte den. Sker ændringen i forbindelse med en skade, kan ændringen dog ske med det varsel, der gælder ved opsigelse efter skade. Se opsigelsesvarsler i næste afsnit. Vi kan uden at varsle opdatere vilkår med nye indekstal, sætte prisen ned, forbedre dækningen og foretage en sproglig opdatering af vilkårene. De nyeste vilkår er altid tilgængelige på vores hjemmeside. G. FORSIKRINGENS VARIGHED OG OPSIGELSE Opsigelse til fornyelsesdagen Forsikringen er købt for en 1-årig periode og fortsætter, indtil en af parterne opsiger den med mindst 1 måneds skriftlig varsel til fornyelsesdagen. Se dog nedenfor om forsikringens ophør. Opsigelse med forkortet varsel Du kan altid opsige forsikringen med 30 dages varsel til udgangen af en kalendermåned. Bruger du muligheden for at opsige med forkortet varsel, har vi ret til at opkræve et gebyr. Gebyret står på vores hjemmeside, ligesom du kan få gebyret oplyst ved henvendelse til os. Opsigelse efter skade Efter enhver anmeldt skade har både du og vi ret til at opsige forsikringen skriftligt med 14 dages varsel. Opsigelse kan ske indtil 30 dage efter, at erstatningen er betalt, eller skaden er afvist. LB Forsikring kan inden for samme frist ændre vilkår og pris. Automatisk ophør: Forsikringen stopper altid, hvis: Du ikke længere har folkeregisteradresse i Danmark Du bliver varigt anbragt på plejehjem, døgninstitution, psykiatrisk hospital eller behandlingsinstitution. Du fylder 70 år. Et omfattet barn fylder 21 år. Vi får ikke automatisk besked om, at du flytter på plejehjem, døgninstitution mv. Du skal derfor selv give os besked. 13

14 5. GENERELT FOR ALLE DÆKNINGER Dækning efter ophør: Når forsikringen stopper, mister du samtidig retten til dækning. Sygdom der er opstået og anmeldt i forsikringstiden er dækket i indtil 6 måneder efter, at forsikringen er stoppet. F. GENEREL INFORMATION Du kan få indflydelse på, hvilken form for information du ønsker at få fra LB Forsikring. Som en del af vores medlemsservice holder vi dig orienteret om både nyskabelser og ændringer i relation til de forsikringer, som du allerede har. Det betyder, at du indimellem får information, som er adresseret direkte til dig, men som du ikke har bedt om. Du kan fravælge uopfordret information adresseret til dig. Vil du ikke have information om eksisterende og nye produkter, skal du blot give os besked. Det betyder dog samtidig, at vi ikke i alle tilfælde kan informere dig om fordelagtige eller alternative muligheder. Behandling af personoplysninger Da du købte forsikring hos os, gav du os visse personlige oplysninger, fx telefon- og CPR-nr. og -adresse. I forbindelse med skadebehandling mv. kan vi have fået flere personoplysninger. Disse oplysninger står nu i vores medlemsregister. Medlemsregisteret bruges i den løbende sagsbehandling. Har vi indhentet oplysninger særligt til brug for en skadesag, opbevares disse dog kun, så længe de er nødvendige. Adgang til personoplysninger Som medlem hos os kan du altid henvende dig og få oplyst, hvilke personoplysninger vi har registreret om dig. Oplys medlems- eller policenummer, når du henvender dig. Du har også ret til at få ændret forkerte oplysninger. Du kan se vores persondatapolitik på vores hjemmeside. Hvor du også finder vores indsigtsblanket. Hjemmeside Du kan finde flere oplysninger på vores hjemmeside og på hjemmesiden for din forsikringsgruppe: eller NemKonto Vi bruger hovedsageligt din NemKonto, når vi betaler penge til dig. Din NemKonto er den lovpligtige bankkonto, som de offentlige myndigheder benytter til at overføre penge til dig. Er du i tvivl om, hvilken konto der er din NemKonto, skal du kontakte dit pengeinstitut eller ringe til NemKonto Support på telefon Du kan læse mere om NemKonto på Ønsker du ikke, at udbetalinger fra os bliver overført til din NemKonto, skal du meddele os dette skriftligt. Når vi bruger din NemKonto, sker der en elektronisk udveksling af dit CPR-nr. mellem LB Forsikring og NemKontosystemet. Derfor har LB Forsikring pligt til at oplyse dig om følgende: Økonomistyrelsen er ansvarlig for at oprette og drive NemKonto. Den egentlige drift af NemKonto-systemet varetager KMD A/S. LB Forsikring udveksler kun oplysninger om dig med det ene formål at udbetale et eller flere beløb til din NemKonto. Rent praktisk sker en udbetaling ved, at LB Forsikring sender en betalingsmeddelelse med dit CPR-nr. til Nets, der påfører dit NemKonto-nr., hvorefter betalingen gennemføres. Du kan kontakte NemKonto Support for at få oplyst, hvilke oplysninger NemKonto har registreret om dig. Er oplysningerne forkerte, kan du få dem rettet. Du kan selv se og eventuelt rette oplysningerne på Det kræver dog, at du har en Digital Signatur eller NemID. I. KLAGEMULIGHEDER Er du uenig i LB Forsikrings afgørelse eller utilfreds med den måde, som vi har behandlet din sag på, kan du kontakte den afdeling, der har behandlet din sag, og bede om, at en ny medarbejder ser på sagen. Giver det ikke resultat, har du forskellige muligheder for at klage. LB Forsikrings klageansvarlige Du kan klage til den klageansvarlige ved at maile til eller skrive til:: LB Forsikring, Att.: Den klageansvarlige Farvergade København K. Din klage skal indeholde følgende oplysninger: 1. Skadenummer/policenummer 2. Navn og adresse 3. En kort redegørelse for, hvorfor du er uenig eller utilfreds med vores afgørelse. Vi vil herefter se på sagen igen. Du kan se de forventede sagsbehandlingstider på hjemmesiden. Andre klagemuligheder Ankenævnet for Forsikring Ønsker du fortsat at klage over vores afgørelse, kan du indbringe sagen for Ankenævnet for Forsikring. Klager til ankenævnet skal sendes på et særligt skema, du kan bestille hos os. Du kan læse om Ankenævnet for Forsikring og situationer, som erfaringsmæssigt giver anledning til mange klager på Ankenævnet for Forsikring opkræver et gebyr, som betales tilbage, hvis du får helt eller delvis medhold i klagen. Forsikringsoplysningen Visse sager kan ikke behandles af Ankenævnet for Forsikring. Det drejer sig bl.a. om sager, der vedrører en modparts forsikringsselskab, fx en modparts ansvarsforsikringsselskab. Her kan du i stedet henvende dig til Forsikringsoplysningen, der kan vejlede dig om, hvordan 14

15 5. GENERELT FOR ALLE DÆKNINGER du kan komme videre med din sag. Læs om Forsikringsoplysningen på J. FORTRYDELSESRET Har du købt en forsikring, kan du fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34 i. Fortrydelsesfristen Har du købt en forsikring, har du ret til at fortryde dit køb efter reglerne i forsikringsaftalelovens afsnit om fortrydelse. Fortrydelsesretten er 14 dage, og fristen begynder, når du har modtaget brev om, at forsikringen er gået i kraft og din police ligger i medlemsarkivet. Hvis du fx får brev mandag den 1. kan du fortryde aftalen til og med mandag den 15. Hvis fristen udløber på en helligdag, en lørdag, en søndag, juleaftensdag, nytårsaftensdag eller grundlovsdag kan du vente med at fortryde til næste hverdag. Sådan fortryder du? Du skal give LB Forsikring besked om, at du har fortrudt inden udløbet af fortrydelsesfristen. Ønsker du at fortryde på skal du inden fristens udløb sende en til husk også her at angive policenummer. Giver du besked pr. brev, er det tilstrækkeligt at sende brevet inden fristens udløb. Hvis du vil have bevis for, at du har fortrudt kan du sende brevet med anbefalet post og gemme kvitteringen. Du skal skrive til: LB Forsikring Farvergade København K Husk at skrive policenummeret. Hvis du fortryder Hvis du fortryder dit køb af forsikringen, bliver købet ophævet, og du skal ikke betale noget for forsikringen. Det betyder også, at hvis der sker en skade i perioden, fra du har købt forsikringen, til du fortryder, er skaden ikke dækket af forsikringen. 15

Forskelsbilag - Sundhedsforsikring Vilkår nr januar 2018

Forskelsbilag - Sundhedsforsikring Vilkår nr januar 2018 Forskelsbilag - Sundhedsforsikring Vilkår nr. 29-5 - januar 2018 1. Om din forsikring Afsnit 1.D Hvad dækker din forsikring? LB Forsikring henviser til behandlingssteder inden for vores kvalitetssikrede

Læs mere

Lønsikring for medlemmer af DSA

Lønsikring for medlemmer af DSA Lønsikring for medlemmer af DSA Vilkår nr. 28-6, september 2017 LB Forsikring Forsikringsaktieselskab CVR nr. 16 50 08 36 Farvergade 17 1463 København K www.lbforsikring.dk INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Lønsikringens

Læs mere

Lønsikring for medlemmer af BUPL-A Vilkår nr. 28-3, januar 2017

Lønsikring for medlemmer af BUPL-A Vilkår nr. 28-3, januar 2017 Lønsikring for medlemmer af BUPL-A Vilkår nr. 28-3, januar 2017 LB Forsikring Forsikringsaktieselskab CVR nr. 16 50 08 36 Farvergade 17 1463 København K www.lbforsikring.dk Indholdsfortegnelse 1. Lønsikringens

Læs mere

Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv Heltidsrelateret

Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv Heltidsrelateret Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med udgøres af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne knyttet til forsikringsaftalen. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning. Disse vilkår

Læs mere

Husforsikring af Lærernes a-kasse

Husforsikring af Lærernes a-kasse Lønsikring Husforsikring for medlemmer af Lærernes a-kasse Vilkår nr. 41-6, februar 2014 Vilkår nr. 28-2, april 2014 Tlf.: 33 11 77 55 www.lb.dk Tlf.: 33 15 15 45 www.bauta.dk Tlf.: 33 32 22 00 www.runa.dk

Læs mere

Vilkår - Privat - Heltid Sundhedsforsikring. Dækninger

Vilkår - Privat - Heltid Sundhedsforsikring. Dækninger Vilkår - Privat - Heltid Sundhedsforsikring Dækninger Version 4.0 AXA Q4 2015 Sundhedsforsikring Privat - Heltid 1. Aftalegrundlag Forsikringsaftalen er tegnet gennem Dansk Sundhedssikring A/S, CVR-nr.

Læs mere

Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv Heltidsrelateret

Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv Heltidsrelateret Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med udgøres af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne knyttet til forsikringsaftalen. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning. Disse vilkår

Læs mere

Vilkår - Erhverv - Heltid Sundhedsforsikring. Dækninger

Vilkår - Erhverv - Heltid Sundhedsforsikring. Dækninger Vilkår - Erhverv - Heltid Sundhedsforsikring Dækninger Version 4.0 AXA Q4 2015 Sundhedsforsikring Heltid 1. Aftalegrundlag Forsikringsaftalen er tegnet gennem Dansk Sundhedssikring A/S, CVR.nr. 34 73 93

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Finlandgade 1 5100 Odense C Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 Mølholm Sundhed Arbejdstid: Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Forsikringsbetingelser 1. januar 2015 1 Hvem er omfattet: Alle

Læs mere

Sundhedsforsikring vilkår - private

Sundhedsforsikring vilkår - private 1. Udbyder 1.1 Doctorservice Sundhedsforsikring udbydes af. 1.2 har fysisk adresse på Flæsketorvet 68,1., 1711 København V, CVR-nummer: 29525129. 1.3 Den erhvervsmæssige hovedaktivitet hos er lægefaglig

Læs mere

DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN SUNDHEDSFORSIKRING

DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN SUNDHEDSFORSIKRING Sundhedsforsikring DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN SUNDHEDSFORSIKRING Få en skræddersyet sundhedsforsikring til alle dine medarbejdere. Det giver tryghed og fordele for dig og dine ansatte. Ring

Læs mere

Sundhedsforsikring Arbejde Forsikringsbetingelser nr. 1309

Sundhedsforsikring Arbejde Forsikringsbetingelser nr. 1309 Sundhedsforsikring Arbejde Forsikringsbetingelser nr. 1309 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af forsikringsaftalen (policen), eventuelle tillæg til forsikringsaftalen og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Vilkår for tophjælp fritidshus

Vilkår for tophjælp fritidshus DF20003-4 Oktober 2015 Vilkår for tophjælp fritidshus - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Tophjælp fritidshus DF20003-4 Oktober 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring Forsikringsvilkår for Hundeforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Codan Behandlingsforsikring (arbejdsrelateret dækning) - gruppeforsikring i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler

Læs mere

Alkohol- og Misbrugsafvænning

Alkohol- og Misbrugsafvænning MØLHOLM Forsikring A/S Finlandgade 1 5100 Odense C Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 Alkohol- og Misbrugsafvænning med behandlingsgaranti Forsikringsbetingelser 1. januar 2012 Mølholm Alkohol- og Misbrugsafvænning:

Læs mere

Sundhedsforsikring Vilkår Privat

Sundhedsforsikring Vilkår Privat 1. Aftalegrundlag Forsikringsaftalen er tegnet gennem, CVR.nr. 34 73 93 07, som agent for Qudos Insurance A/S, CVR.nr. 33 95 69 67 og FT-nr. 53112. Forsikringsaftalen med Qudos Insurance A/S udgøres af

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Codan Behandlingsforsikring (privatrelateret dækning) - gruppeforsikring i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler

Læs mere

Sundhedsforsikring vilkår (virksomheder)

Sundhedsforsikring vilkår (virksomheder) 1. Udbyder 1.1 Doctorservice sundhedsforsikring udbydes af. 1.2 har adresse på, 2730 Herlev, CVR-nummer: 29525129. 1.3 Den erhvervsmæssige hovedaktivitet hos er lægefaglig konsulentvirksomhed. 2. Grundlag

Læs mere

Vilkår for Hund 09-2 August 2009

Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge Forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelses fristen er

Læs mere

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Finlandgade 1 5100 Odense C Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 Mølholm Sundhed Arbejdstid: Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Forsikringsbetingelser 1. januar 2014 1 Hvem er omfattet: Alle

Læs mere

LB Forsikring Forsikringsaktieselskab CVR nr. 16 50 08 36 Farvergade 17 1463 København K www.lbforsikring.dk

LB Forsikring Forsikringsaktieselskab CVR nr. 16 50 08 36 Farvergade 17 1463 København K www.lbforsikring.dk Lønsikring Husforsikring medlemmer af DSA Vilkår Vilkår nr. 28-1, nr. 41-6, juli 2015 februar 2014 Tlf.: 33 11 77 55 www.lb.dk Tlf.: 33 15 15 45 www.bauta.dk Tlf.: 33 32 22 00 www.runa.dk Tlf.: 33 91 66

Læs mere

DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN HELBREDSFORSIKRING

DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN HELBREDSFORSIKRING Helbredsforsikring DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN HELBREDSFORSIKRING Få en skræddersyet helbredsforsikring til alle dine medarbejdere. Det giver tryghed og fordele for dig og dine ansatte. Ring

Læs mere

Sundhedssikring børn BEHANDLING TIL DINE BØRN UDEN VENTETID. 7866-13 03.15 LIV Privatpension Cvr-nr. 19625087

Sundhedssikring børn BEHANDLING TIL DINE BØRN UDEN VENTETID. 7866-13 03.15 LIV Privatpension Cvr-nr. 19625087 Sundhedssikring børn BEHANDLING TIL DINE BØRN UDEN VENTETID 7866-13 03.15 LIV Privatpension Cvr-nr. 19625087 Dette er et salgsmateriale, hvor der ikke er plads til alle detaljer om Sundhedssikring. Vil

Læs mere

sundhedsforsikring privat

sundhedsforsikring privat sundhedsforsikring privat Forsikringsbetingelser version 3.0 JULI 2014 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 GLASFORSIKRING OG LÅNEBIL Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan

Læs mere

PFA Helbredssikring. Brug livet! din vej til hurtig behandling

PFA Helbredssikring. Brug livet! din vej til hurtig behandling PFA Helbredssikring din vej til hurtig behandling Vi ved ikke, hvad der sker om lidt. Heldigvis. Men vi kan alle komme til skade eller blive syge. Derfor kan medlemmer og deres ægtefæller nu kan købe en

Læs mere

QUICKGUIDE. - dit hurtige overblik

QUICKGUIDE. - dit hurtige overblik QUICKGUIDE - dit hurtige overblik Generelt om sundhedsforsikringen Indholdsfortegnelse Generelt...3 Fysisk behandling...5 Psykisk behandling...7 Speciallæge...9 Øvrig pleje og behandling...10 Andet...11

Læs mere

DS Sundhedsforsikring Vilkår Privat

DS Sundhedsforsikring Vilkår Privat Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med udgøres af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne knyttet til forsikringsaftalen. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning. Brug af sundhedsforsikringen

Læs mere

Doctorservice Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv Heltid

Doctorservice Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv Heltid Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Doctorservice udgøres af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne knyttet til forsikringsaftalen. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning.

Læs mere

Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv Arbejdsrelateret

Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv Arbejdsrelateret Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med udgøres af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne knyttet til forsikringsaftalen. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning. Disse vilkår

Læs mere

Doctorservice Sundhedsforsikring Vilkår Privat

Doctorservice Sundhedsforsikring Vilkår Privat Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Doctorservice udgøres af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne knyttet til forsikringsaftalen. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning.

Læs mere

Sundhedsforsikring Arbejde - Vilkår

Sundhedsforsikring Arbejde - Vilkår 1. Aftalegrundlag Forsikringsaftalen er tegnet gennem, CVR.nr. 34 73 93 07, som agent for Qudos Insurance A/S, CVR.nr. 33 95 69 67 og FT-nr. 53112. Forsikringsaftalen med Qudos Insurance A/S udgøres af

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Disse vilkår gælder for sygdomme og skader, der er arbejdsrelateret og fritidsrelateret.

Disse vilkår gælder for sygdomme og skader, der er arbejdsrelateret og fritidsrelateret. Sundhedsforsikring AFTALEGRUNDLAG Forsikringsaftalen med Dansk Sundhedssikring A/S udgøres af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne knyttet til forsikringsaftalen. For forsikringen gælder

Læs mere

Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1311

Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1311 Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1311 Sundhedsforsikring Arbejde og Fritid nr. 1311 består af 2 sæt forsikringsbetingelser: Tryg Sundhedsforsikring Arbejde (forsikringsbetingelsesnummer 1309)

Læs mere

Sundhedssikring BESTEM SELV HVOR OG HVORNÅR DU VIL HAVE BEHANDLING. 7865-14 03.15 LIV Privatpension Cvr-nr. 19625087

Sundhedssikring BESTEM SELV HVOR OG HVORNÅR DU VIL HAVE BEHANDLING. 7865-14 03.15 LIV Privatpension Cvr-nr. 19625087 Sundhedssikring BESTEM SELV HVOR OG HVORNÅR DU VIL HAVE BEHANDLING 7865-14 03.15 LIV Privatpension Cvr-nr. 19625087 Dette er et salgsmateriale, hvor der ikke er plads til alle detaljer om Sundhedssikring.

Læs mere

Tryg Sundhedsforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 0906

Tryg Sundhedsforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 0906 Tryg Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0906 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af forsikringsaftalen (policen), eventuelle tillæg til forsikringsaftalen og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

QUICKGUIDE. - dit hurtige overblik

QUICKGUIDE. - dit hurtige overblik QUICKGUIDE - dit hurtige overblik Generelt om sundhedsforsikringen Indholdsfortegnelse Generelt...3 Fysisk behandling...5 Psykisk behandling...7 Speciallæge...9 Øvrig pleje og behandling...10 Andet...11

Læs mere

Sundhedsforsikring Heltid - Vilkår AON

Sundhedsforsikring Heltid - Vilkår AON 1. Aftalegrundlag Forsikringsaftalen er tegnet gennem, CVR.nr. 34 73 93 07, som agent for AmTrust Europe Limited, company number 1229676 og Financial Conduct Authority FRN 202189. Forsikringsaftalen med

Læs mere

Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv Fritidsrelateret

Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv Fritidsrelateret Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Dansk Sundhedssikring udgøres af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne knyttet til forsikringsaftalen. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning.

Læs mere

Ulykkesforsikring. Husforsikring

Ulykkesforsikring. Husforsikring Ulykkesforsikring Husforsikring Vilkår Vilkår nr. 21-5, nr. 41-6, januar februar 20162014 Tlf.: 33 11 77 55 www.lb.dk Tlf.: 33 15 15 45 www.bauta.dk Tlf.: 33 32 22 00 www.runa.dk Tlf.: 33 91 66 88 www.fdmforsikring.dk

Læs mere

DS Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv - AON

DS Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv - AON Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Dansk Sundhedssikring udgøres af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne knyttet til forsikringsaftalen. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 7914 Gælder fra 01.10.1991 TJM 90357-8 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

Tryg Sundhedsforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 0905

Tryg Sundhedsforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 0905 Tryg Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0905 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af forsikringsaftalen (policen), eventuelle tillæg til forsikringsaftalen og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Sundhedsforsikring for Centralforeningen For Stampersonel (CS) og Hovedorganisationen Af Officerer i Danmark (HOD)

Sundhedsforsikring for Centralforeningen For Stampersonel (CS) og Hovedorganisationen Af Officerer i Danmark (HOD) Sundhedsforsikring for Centralforeningen For Stampersonel (CS) og Hovedorganisationen Af Officerer i Danmark (HOD) Hvad dækker Trygs sundhedsforsikring? Med Trygs Sundhedsforsikring får du hurtig og nem

Læs mere

Sundhedsforsikring Fritid - Vilkår

Sundhedsforsikring Fritid - Vilkår 1. Aftalegrundlag Forsikringsaftalen er tegnet gennem, CVR.nr. 34 73 93 07, som agent for AmTrust Europe Limited, company number 1229676 og Financial Conduct Authority FRN 202189. Forsikringsaftalen med

Læs mere

Bedre Helbred Eksklusiv

Bedre Helbred Eksklusiv Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser 1. januar 2012 MØLHOLM Forsikring A/S Finlandgade 1 5100 Odense C Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 1 Hvem er omfattet: Alle medarbejdere der har en Mølholm

Læs mere

Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring

Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

Hundeforsikring Hundeansvar og hundesyge Forsikringsbetingelser nr. 0006

Hundeforsikring Hundeansvar og hundesyge Forsikringsbetingelser nr. 0006 Hundeforsikring Hundeansvar og hundesyge Forsikringsbetingelser nr. 0006 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen

Læs mere

Vilkår - Erhverv - Heltid Sundhedsforsikring. Dækninger

Vilkår - Erhverv - Heltid Sundhedsforsikring. Dækninger Vilkår - Erhverv - Heltid Sundhedsforsikring Dækninger Version 4.0 AXA Q4 2015 Sundhedsforsikring Heltid 1. Aftalegrundlag Forsikringsaftalen er tegnet gennem Dansk Sundhedssikring A/S, CVR.nr. 34 73 93

Læs mere

Vilkår - Sundhedsforsikring - 2015

Vilkår - Sundhedsforsikring - 2015 1 1. Aftalegrundlag Forsikringsaftalen er tegnet gennem, CVR.nr. 34 73 93 07, som agent for Qudos Insurance A/S, CVR.nr. 33 95 69 67 og FT-nr. 53112. Denne ordning administreres af forsikringsagenturet

Læs mere

sundhedsforsikring erhverv - arbejdsrelateret

sundhedsforsikring erhverv - arbejdsrelateret sundhedsforsikring erhverv - arbejdsrelateret Forsikringsbetingelser version 3.0 JULI 2014 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk

Læs mere

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Danica SunDheDSSikring

Danica SunDheDSSikring Danica Sundhedssikring 2 DAnica sundhedssikring DAnica sundhedssikring 3 Danica Sundhedssikring giver dig flere valgmuligheder Bliver du syg eller kommer ud for en ulykke, giver Danica Sundhedssikring

Læs mere

Vilkår - Erhverv - Fritid Sundhedsforsikring. Fritidsrelaterede dækninger

Vilkår - Erhverv - Fritid Sundhedsforsikring. Fritidsrelaterede dækninger Vilkår - Erhverv - Fritid Sundhedsforsikring Fritidsrelaterede dækninger Version 4.0 AXA Q4 2015 Sundhedsforsikring Fritid 1. Aftalegrundlag Forsikringsaftalen er tegnet gennem Dansk Sundhedssikring A/S,

Læs mere

Præmien for sundhedsforsikringen betales af Nordea.

Præmien for sundhedsforsikringen betales af Nordea. 1 Sundhedsforsikring 2 Beskrivelse af sundhedsforsikringen 3 Generelt Nedenfor følger et uddrag af forsikringsvilkårerne. Ved uoverensstemmelser er de samlede forsikringsvilkår gældende. Præmien for sundhedsforsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Privat

Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Privat Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Privat Sundhedsforsikring Disse forsikringsbetingelser PLUS P-03-010113 gælder fra 1. januar 2013. 1 Forsikringsaftalen 2 Hvem forsikringen omfatter 3 Hvor forsikringen

Læs mere

Sundhedsforsikring. Dækninger. Sådan fungerer forsikringen. Sundhedssikring dækker. Sundhedssikring dækker ikke. God dækning til dig og din familie

Sundhedsforsikring. Dækninger. Sådan fungerer forsikringen. Sundhedssikring dækker. Sundhedssikring dækker ikke. God dækning til dig og din familie Sundhedsforsikring God dækning til dig og din familie Vores Sundhedssikring giver blandt andet: Frit valg af behandler vi hjælper gerne med at finde den rigtige Hurtig sagsbehandling oftest fra dag til

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Sundhedsforsikring Fritid Forsikringsbetingelser nr. 1310

Sundhedsforsikring Fritid Forsikringsbetingelser nr. 1310 Sundhedsforsikring Fritid Forsikringsbetingelser nr. 1310 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af forsikringsaftalen (policen), eventuelle tillæg til forsikringsaftalen og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug FAMILIENS DYREFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. Kat-01

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug FAMILIENS DYREFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. Kat-01 ... Gartnernes Forsikring Dansk Jordbrug FAMILIENS DYREFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. Kat-01 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT SIDE 1.0 Hvilke katte kan dækkes 1 2.0 Hvor dækker forsikringen 1 3.0 Ikrafttrædelse

Læs mere

QUICKGUIDE. - dit hurtige overblik

QUICKGUIDE. - dit hurtige overblik QUICKGUIDE - dit hurtige overblik Indholdsfortegnelse Generelt...3 Fysisk behandling...5 Psykisk behandling...7 Speciallæge...9 Øvrig pleje og behandling...10 Andet...11 Behandlings- og sundhedskompas...12

Læs mere

Ulykkesforsikring. Husforsikring

Ulykkesforsikring. Husforsikring Ulykkesforsikring Husforsikring Vilkår Vilkår nr. 21-4, nr. 41-6, januar februar 20152014 Tlf.: 33 11 77 55 www.lb.dk Tlf.: 33 15 15 45 www.bauta.dk Tlf.: 33 32 22 00 www.runa.dk Tlf.: 33 91 66 88 www.fdmforsikring.dk

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER Sundhed - arbejdsrelateret - version

FORSIKRINGSBETINGELSER Sundhed - arbejdsrelateret - version FORSIKRINGSBETINGELSER Sundhed - arbejdsrelateret - version 71-12-01 PROSAMFORSIKRING AGENTUR A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Erhverv

Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Erhverv Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Erhverv Sundhedsforsikring Disse forsikringsbetingelser PLUS Erhverv E 04 010114 gælder fra 1. januar 2014. Indhold 1 Forsikringsaftalen... 2 2 Hvem forsikringen

Læs mere

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Finlandgade 1 5100 Odense C Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 Mølholm Sundhed Arbejdstid: Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Forsikringsbetingelser 1. januar 2013 1 Hvem er omfattet: Alle

Læs mere

Markedets bedste Sundhedssikring hjælper dig til behandling hurtigst muligt, når behovet opstår. Topdanmark Sundhedssikring giver blandt andet:

Markedets bedste Sundhedssikring hjælper dig til behandling hurtigst muligt, når behovet opstår. Topdanmark Sundhedssikring giver blandt andet: Sundhedssikring God behandling, når du har allermest brug for det Sundhedsforsikring - til både børn og voksne Markedets bedste Sundhedssikring hjælper dig til behandling hurtigst muligt, når behovet opstår.

Læs mere

SUNDHEDSFORSIKRING så er du i trygge hænder

SUNDHEDSFORSIKRING så er du i trygge hænder SUNDHEDSFORSIKRING SUNDHEDSFORSIKRING så er du i trygge hænder Velkommen til din nye sundhedsforsikring nu er hjælpen til sygdom og skade altid inden for rækkevidde! Hos Mølholm Forsikring tror vi på,

Læs mere

QUICKGUIDE. - dit hurtige overblik

QUICKGUIDE. - dit hurtige overblik QUICKGUIDE - dit hurtige overblik Generelt om sundhedsforsikringen Indholdsfortegnelse Generelt...3 Fysisk behandling...5 Psykisk behandling...7 Speciallæge...9 Øvrig pleje og behandling...10 Andet...11

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lifeline Basis Erhverv

Forsikringsbetingelser for Lifeline Basis Erhverv Forsikringsbetingelser for Lifeline Basis Erhverv Forsikringsbetingelser gældende fra den 1. januar 2013 Nr. E 03 010113 Indhold 1 Forsikringsaftalen... 2 2 Hvem forsikringen omfatter... 2 3 Hvor forsikringen

Læs mere

SUNDHEDSFORSIKRING med behandlingsgaranti

SUNDHEDSFORSIKRING med behandlingsgaranti SUNDHEDSFORSIKRING med behandlingsgaranti HVAD GØR DU når du får en skade eller bliver syg? Når du får brug for undersøgelse eller behandling, er hjælpen altid lige ved hånden. På www.mølholm-forsikring.dk

Læs mere

Hundeforsikring Forsikringsbetingelser Nr. HF-02

Hundeforsikring Forsikringsbetingelser Nr. HF-02 Hundeforsikring Forsikringsbetingelser Nr. Gældende fra 13. februar 2013 Alka Forsikring, Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka - CVR-nr. 31

Læs mere

Vilkår - Erhverv - Arbejde Sundhedsforsikring. Arbejdsrelaterede dækninger

Vilkår - Erhverv - Arbejde Sundhedsforsikring. Arbejdsrelaterede dækninger Vilkår - Erhverv - Arbejde Sundhedsforsikring Arbejdsrelaterede dækninger Version 4.0 Qudos Q4 2015 Sundhedsforsikring Arbejde 1. Aftalegrundlag Forsikringsaftalen er tegnet gennem Dansk Sundhedssikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring MINFORSIKRING Strandgade 4C 1401 København K Tlf. 70 27 70 76 Cvr.nr. 30351894 minforsikring@aon.dk www.minforsikring.dk 100% coverholder for Alpha Insurance

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lifeline Basis Fritid

Forsikringsbetingelser for Lifeline Basis Fritid Forsikringsbetingelser for Lifeline Basis Fritid Sundhedsforsikring Disse forsikringsbetingelser BASIS F 01 010114 gælder fra 1. januar 2014. Indhold 1 Forsikringsaftalen... 2 2 Hvem forsikringen omfatter...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lifeline Basis Privat

Forsikringsbetingelser for Lifeline Basis Privat Forsikringsbetingelser for Lifeline Basis Privat Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser gældende fra 1. januar 2015. Nr. BASIS Privat P 04 010115 Indhold 1. Om forsikringen... 2 2. Sådan dækker forsikringen...

Læs mere

SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION

SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION 2541002 Forsikringsvilkår af januar 2017 Indholdsfortegnelse Side 3 Generelle betingelser Afsnit 1-11 Side 4 Sælgeransvarsdækning Afsnit 12-17 Side 5 Fortrydelsesret

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER April 2013 Version 13:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(If Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres

Læs mere

6654-1 April 2015. Psykologisk krisehjælp

6654-1 April 2015. Psykologisk krisehjælp 6654-1 April 2015 Psykologisk krisehjælp Topdanmark Forsikring A/S Psykologisk krisehjælp 6654-1 April 2015 2 Indholdsfortegnelse Et par ord om Psykologisk krisehjælp.... 3 Hvis du får brug for hjælp...

Læs mere

hundeforsikring Version 2150002

hundeforsikring Version 2150002 hundeforsikring Version 2150002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser for hundeforsikring Afsnit 1-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 2 Vilkår Nykredit Forsikring

Læs mere

Doctorservice Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv

Doctorservice Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Doctorservice udgøres af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne knyttet til forsikringsaftalen. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

MØLHOLM BEHANDLINGSFORSIKRING

MØLHOLM BEHANDLINGSFORSIKRING MØLHOLM BEHANDLINGSFORSIKRING KÆRE MEDLEM Fængselsforbundet har samarbejdet med Willis og Mølholm Forsikring om en behandlingsforsikring siden 2003, hvor Fængselsforbundet indgik den første aftale, sammen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lifeline Standard Privat

Forsikringsbetingelser for Lifeline Standard Privat Forsikringsbetingelser for Lifeline Standard Privat Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser gældende fra 1. januar 2017. Nr. STAND Privat P-01-010117 Indhold 1. Om forsikringen... 2 2. Sådan dækker forsikringen...

Læs mere

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Lille Tornbjerg Vej 30 5220 Odense SØ Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 Mølholm Sundhed Arbejdstid: Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Forsikringsbetingelser 1. januar 2017 1 Hvem er omfattet:

Læs mere

CODAN CARE BEHANDLINGSFORSIKRING

CODAN CARE BEHANDLINGSFORSIKRING CODAN CARE BEHANDLINGSFORSIKRING 1 Codan Care VENTETID ER SPILDTID Med Codan Care Behandlingsforsikring kan du og dine medarbejdere komme hurtigt videre Codan Care Behandlingsforsikring er et godt valg

Læs mere

Vilkår - Erhverv - Fritid Sundhedsforsikring. Fritidsrelaterede dækninger

Vilkår - Erhverv - Fritid Sundhedsforsikring. Fritidsrelaterede dækninger Vilkår - Erhverv - Fritid Sundhedsforsikring Fritidsrelaterede dækninger Version 4.0 Qudos Q4 2015 Sundhedsforsikring Arbejde 1. Aftalegrundlag Forsikringsaftalen er tegnet gennem Dansk Sundhedssikring

Læs mere

Vilkår - Erhverv - Heltid Sundhedsforsikring. Dækninger

Vilkår - Erhverv - Heltid Sundhedsforsikring. Dækninger Vilkår - Erhverv - Heltid Sundhedsforsikring Dækninger Version 4.0 AXA Q4 2015 Sundhedsforsikring Heltid 1. Aftalegrundlag Forsikringsaftalen er tegnet gennem Dansk Sundhedssikring A/S, CVR.nr. 34 73 93

Læs mere

Sundhedsforsikring Fritid Vilkår AON Health

Sundhedsforsikring Fritid Vilkår AON Health 1. Aftalegrundlag Forsikringsaftalen er tegnet gennem, CVR.nr. 34 73 93 07, som agent for AmTrust Europe Limited, company number 1229676 og Financial Conduct Authority FRN 202189. Forsikringsaftalen med

Læs mere

Sundhedsforsikring Heltid - Vilkår AON

Sundhedsforsikring Heltid - Vilkår AON 1. Aftalegrundlag Forsikringsaftalen er tegnet gennem, CVR.nr. 34 73 93 07, som agent for AmTrust Europe Limited, company number 1229676 og Financial Conduct Authority FRN 202189. Forsikringsaftalen med

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Privat

Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Privat Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Privat Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser gældende fra 1. januar 2015. Nr. PLUS Privat P 04 010115 Indhold 1. Om forsikringen... 2 2. Sådan dækker forsikringen...

Læs mere

GRAFISK PENSION. Udvidelse af sundhedsforsikringen pr. 1. januar 2017

GRAFISK PENSION. Udvidelse af sundhedsforsikringen pr. 1. januar 2017 GRAFISK PENSION Udvidelse af sundhedsforsikringen pr. 1. januar 2017 Nye ydelser fra 2017 Sundhedstest og anbefaling (screeningsværktøj) Rådgivning ved sygefravær Guide i sundhedssystemet Indsats mod længerevarende

Læs mere

Pension for selvstændiges. velfærdspakker. Pension forsikring sundhedssikring

Pension for selvstændiges. velfærdspakker. Pension forsikring sundhedssikring Pension for selvstændiges velfærdspakker Pension forsikring sundhedssikring 2 i dag er en god dag at begynde din pension Derfor sparer selvstændige op hos Pension for Selvstændige Hos Pension for Selvstændige

Læs mere

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Finlandgade 1 5100 Odense C Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 Mølholm Sundhed Arbejdstid: Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Forsikringsbetingelser 1. januar 2016 1 Hvem er omfattet: Alle

Læs mere