FREDAG OG LØRDAG DEN 16. OG 17. JUNI 2017 PLAN OG REGLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FREDAG OG LØRDAG DEN 16. OG 17. JUNI 2017 PLAN OG REGLER"

Transkript

1 FREDAG OG LØRDAG DEN 16. OG 17. JUNI 2017 PLAN OG REGLER

2 ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1) Dyrskuet afholdes d. 16. og 17. juni på adressen: Halvorsmindevej 31, 9800 Hjørring 2) Ret til at udstille har enhver med interesse for Hjørring Dyrskue. 3) Tilmelding af malkekvægsbesætning senest d. 1. maj 2017 til Helle Kjærsgaard på / NYT Tilmelding af enkeltdyr sker via senest d. 19. maj ) Er der problemer kan der rettes henvendelse til LandboNord, Helle Kjærsgaard på / Ønskes hjælp til udtagning af malkekvæg kan Jørgen Buur kontaktes på / TILMELDINGSGEBYRER Tilmeldingsgebyr kvæg 160 kr. ekskl. moms pr. dyr Tilmeldingsgebyr heste 200 kr. ekskl. moms pr. dyr Tilmeldingsgebyr får og geder 88 kr. ekskl. moms pr. dyr Tilmelding af reservedyr (se punkt 8) 40 kr. ekskl. moms pr. dyr Malkning fredag aften og lørdag morgen 45 kr. ekskl. moms pr. dyr Pasning af malkekøer hele skuet 500 kr. ekskl. moms pr. dyr (tilbud fra ungdomsforeningen Young Cowboys) Katalog 24 kr. ekskl. moms pr. stk. Leje af stævneboks med tag 400 kr. ekskl. moms pr. boks (dette er et tilbud til de, der ønsker en stævneboks i stedet for et spiltov) Campingplads uden strøm 200 kr. ekskl. moms Campingplads med strøm 500 kr. ekskl. moms Vi vil gerne støtte op om, at der er så mange dyr som muligt at konkurrere med, og derfor betales der kun tilmeldingsgebyr for de første 4 tilmeldte dyr fra hver udstiller, inden for hver dyreart. Øvrige tilmeldte dyr er gratis. 5) Besætningsgebyr til dækning af administration 60 kr. ekskl. moms. 6) Post/forsendelse: Mange informationer i forbindelse med udstilling af dyr sender vi ud på mail. Billetter, Kataloger og lignende materiale bliver pakket i kuverter og skal afhentes på følgende måde: Afhentning på LandboNord, Erhvervsparken 1, 9700 Brønderslev Fredag den 9. juni kl Mandag den 12. juni kl Afhentning på Dyrskuekontoret på Dyrskuepladsen i Hjørring Tirsdag den 13. juni kl Onsdag den 14. juni kl Torsdag den 15. juni kl Ønskes materialet tilsendt med Post, kan dette bestilles ved tilmeldingen mod et forsendelsesgebyr på 60 kr. ekskl. moms. 2

3 7) Betalingsgebyr: Ingen betalingsgebyr til LN hvis man betaler med sit betalingskort (Dankort/Visa m.v.) Gebyr ved betaling via girokort: 80,00 kr. ekskl. moms. 8) Tilmeldingsgebyret, inkluderer grovfoder, halm og kraftfoder. 9) Det er muligt at få optaget reservedyr i kataloget. Disse kan medtages som erstatning for andre tilmeldte dyr, men det er ikke muligt at medtage flere dyr end det antal, der er betalt fuldt tilmeldingsgebyr for. 10). Udstillerne bærer selv enhver risiko for det udstillede med hensyn til brand, tyveri, vandskade og anden form for beskadigelse såvel under forsendelsen/transport som Sæ under udstillingen, ligesom udstillerne er ansvarlige for eventuelle skader, der påføres personer, dyr eller genstande på grund af fejl eller forsømmelse fra udstillernes eller hans medhjælpers side. Udstillerne skal selv undersøge med deres forsikringsselskab, om deres forsikringer dækker dette, da dyrskuet ikke dækker. Særlige Al færdsel bestemmelser på dyrskuepladsen vedr. er Dyreudstilling. på egen risiko. 11) Skuets ledelse kan kræve et dyr hjemsendt, såfremt det skønnes farligt for dyr eller mennesker, eller kræve at det forbliver i stalden 12) På skuet kan kun udstilles dyr, der er rettidigt tilmeldt og optaget i kataloget. For at kunne fremstilles skal dyrene være af ren race i henhold til de respektive avlsledelsers bestemmelser: Intet dyr godkendes til fremstilling, før alle led i stamtavlen er godkendt af den pågældende avlsledelse. Ved tilmelding angives dyrets chr.nr. eller stambogsnr. Derefter hentes de nødvendige oplysninger direkte i dyredatabasen/stambogsregister. Mangler der oplysninger vil dette fremgå. (se vejledning på Udstillerne skal garantere for opgivelsernes rigtighed og efter bedste overbevisning garantere at dyrene er sunde og fri for skjulte fejl. Såfremt en udstiller forsøger at snyde sig til en placering, udelukkes udstilleren fra bedømmelsen for samtlige sine udstillede dyr. Såfremt en udstiller bevidst omgås registreringsreglerne for kvæg, udelukkes udstilleren fra skuet og udvalget forbeholder sig ret til at udstede forbud mod at udstillerens besætningen fremover kan deltage i skuet. OBS Vær opmærksom på, at dyrevelfærdsreglerne skal overholdes, dvs. at dyr altid skal have adgang til foder, vand og strøelse. Bliver der observeret en unødig afstraffelse af et dyr, kan dette medføre bortvisning. Denne beslutning træffes af dyrskuet ledelse. 13) Definitioner: En besætning er en samling af dyr tilhørende samme ejer. En besætningsejer kan være en enkeltperson, et I/S, et ApS, et A/S eller evt. en fond. Besætningsejeren er den person/ejerkreds, der ejer besætningen som ovenfor anført, og som hovedregel har denne registreret i et CHR-nummer/besætningsnummer. Ejeren er altså den, i hvis navn dyret er registreret. Der må gerne være flere udstillere fra samme besætning. 3

4 I forbindelse med tildeling af ærespræmier, kan der maksimalt tildeles én ærespræmie pr. besætning pr. race. Der kan stilles med en eller flere besætningsgrupper og par fra samme besætning. I konkurrencer for besætningsgrupper, par, interbreed og for modeldyr kan der opnås yderligere præmiering. 14) Dyrskuet anviser en plads til hver enkelt dyr. Udstilleren er forpligtiget til at benytte den anviste plads. Alle dyr skal være forsvarlig bundet på anvist plads, når dyrskuet forlades for natten. Hingste i stævneboks skal også være bundet. Indsyning Alle dyr skal, før de får adgang til dyrskuepladsen, passere rampen og her kontrolleres af en dyrlæge, samt fremvise de nødvendige attester. Kun sunde og raske dyr kan tilføres skuet. Smitsomme sygdomme vil medføre, at dyrene ikke får adgang til skuet. Dyrlægen syner efter følgende plan: Torsdag d. 15/6-2016, kl til 21.00: Alle dyretyper, men vi henstiller til at møde efter følgende plan: : Kødkvæg og malkekvæg : får, geder, kaniner, fjerkræ o.a. mindre dyr. 18:00 21:00: Heste og malkekvæg Kødkvæg, kaniner og fjerkræ samt får og geder skal alle møde om torsdagen. På grund af dyrevelfærdsregler skal alle malkende køer møde ind torsdag, da man ikke må transportere dyr med spændt yver Fredag d. 16/6-2016, kl til 8.00: Heste og resterende malkekvæg(kvier) Fredag d. 16/6-2016, kl til 13,30: Heste Lørdag d. 17/6-2016, kl.7.30 til 9.00 for kontrol af heste, der har været hjemme om natten. De påbudte attester skal følge hver enkelt dyr. Ved underskrift på ejererklæring har udstilleren afgivet erklæring om, at han/hun ikke er vidende om sygdom i besætningen Intet dyr må forlade dyrskuepladsen før dyrskuet er slut, lørdag d. 17/ kl , på nær heste, som kan forlade pladsen fredag den 16/6 efter kl , forudsat at de møder igen lørdag d. 17/6 senest kl Der skal gives besked herom til dyrskuekontoret senest fredag. Veterinære bestemmelser Der er en risiko for spredning af smitte ved at udstille dyr på dyrskuer. Alle har et medansvar for at mindske denne risiko. KVÆG Alt kvæg skal være øremærket og registreret i CHR-registret efter gældende regler. Indsyning Alle dyr skal synes af en dyrlæge ved ankomsten til skuet. Kun sunde dyr kan tilføres skuet. Smitsomme sygdomme, som f.eks. vorter, skab, ringorm, klovbrandbylder eller digital dermatitis, vil medføre, at dyrene ikke får adgang til skuet. Dyr må ikke tilføres skuet fra besætninger, hvor besætningsejer er vidende om, at der er smitsomme sygdomme som f.eks. salmonella, mycoplasma eller B-streptokokker (Kvier kan deltage). Dyr med kliniske tegn på paratuberkulose kan ikke tilføres skuet. 4

5 Hvis der bliver konstateret anmeldepligtige smitsomme sygdomme i udstillerens besætning, efter at der er sendt dyr til skuet, skal dette straks meddeles til Veterinærchefen i Fødevareregionen og skuets ledelse. Køer og kvier, der har kastet inden for de sidste 14 dage forud for skuet, må ikke tilføres skuet. Transport Køer og kvier må ikke transporteres de sidste 30 dage af drægtighedsperioden. Kvæg anses ikke for transportegnet før 15 dage efter kælvning. Der må ikke transporteres kalve til dyrskuer, før de er 14 dage gamle. Nar der transporteres dyr fra forskellige besætninger på samme transport, bør de afhentes i rækkefølge efter smittestatus, så dyr fra besætninger med lav smitterisiko hentes først. Med hensyn til salmonella er det et lovkrav, at hvis der skal køres med dyr fra både det lav- og højprævalente område på samme transport, skal dyr fra besætninger i det lavprævalente område hentes først. Når dyrskuet er slut, skal der ligeledes køres til besætninger i det lavprævalente område først. Vi anbefaler at undgå transport af dyr fra de to statusområder i samme transport. BVD, IBR, Leukose Der kan ikke udstilles dyr fra besætninger, som Fødevareregionen har sat under offentligt tilsyn. Salmonella Danmark er jf. gældende bekendtgørelse om salmonella hos kvæg opdelt i 2 områder (Figur 1) OBS lavprævalent område med lav forekomst af salmonellasmittede besætninger (markeret med grøn farve) omfattende øerne, det østlige Jylland samt Jylland nord for Limfjorden og et højprævalent område (markeret med rød farve) dækkende Himmerland samt hele den vestlige del af Jylland og Sydjylland. Der er særlige krav for besætninger fra det højprævalente område. Både i det lavprævalente og højprævalente område kan der afholdes dyrskuer med deltagelse af dyr fra begge områder. Grænsen mellem områderne kan ændres af Fødevarestyrelsen. Nedenstående regler består både af regler i henhold til salmonellalovgivningen og regler vedtaget af dyrskuerne for at beskytte de deltagende besætninger bedst muligt. Generelle regler for deltagelse i dyrskue Besætninger, hvori dyret/dyrene er registreret og udstilles fra, skal have været i salmonellaniveau 1 i minimum 9 mdr. før dyrskuet. Alle udstillede dyr skal have opholdt sig vedvarende i en Salmonella Dublin niveau 1-besætning de seneste 9 måneder før skuet. Dyr kan efter deltagelse i dyrskue/individprøvning flyttes tilbage til oprindelsesbesætningen eller til en anden besætning beliggende i samme statusområde som oprindelsesbesætningen. Dog kan dyr fra det lavprævalente område flyttes til det høj-prævalente område. For mælkeleverende besætninger skal den seneste tankmælksprøve være udtaget højest 1 måned før flytning. For besætninger fra det lavprævalente område: Ingen yderligere krav. For mælkeleverende besætninger fra det højprævalente område: De 4 niveaugivende Salmonella Dublin Tankmælksprøver skal være udtaget inden for de seneste 12 måneder med mindst 3 ugers mellemrum, og seneste prøve skal være udtaget senest 1 måned før flytning til skuet. (Den nationale overvågning foretages 4 gange årligt, så i nogle tilfælde vil det ikke være nødvendigt med supplerende prøver.) 5

6 For ikke-mælkeleverende besætninger fra det højprævalente område skal alle niveaugivende prøver være udtaget indenfor 6 måneder før udstilling. Antallet af prøver afhænger af besætningsstørrelsen (2 8 prøver) (se skema A nedenstående). Dyr, der skal udstilles, kan indgå i stikprøven (se nedenfor). Slagteblodprøver kan indgå. Prøver af kalve <3 mdr. kan ikke indgå i stikprøven, der anvendes til at bekræfte besætningens status. For både mælkeleverende og ikke mælkeleverende fra det højprævalente område gælder at dyret/dyrene, der skal tilføres dyrskuet, skal undersøges ved blodprøve for forekomst af salmonellaantistoffer. Blodprøverne skal være udtaget højst 6 måneder før dyrskuet. Hvis der ved blodprøverne findes dyr med positivt resultat ( 50 ODC%), sættes besætningen i niveau 2 og kan ikke udstille på dyrskuet. Skema A Antal dyr i besætningen Min. antal blodprøver <4 Samtlige dyr Figur 1. Højprævalent og lavprævalent salmonellaområde. Detaljeret kort med kommuneangivelser kan ses på 10 og derover 8 Dublin/Sider/Salmonella-hoj-lav-prev-kort-m-kommunenavne.pdf Mycoplasma Besætninger, der er fundet smittet eller mistænkt for smitte med Mycoplasma bovis kan ikke deltage i skuet. Hvis der er konstateret mycoplasma i besætningen inden for de seneste 6 måneder før skuet, og der i den forbindelse er fundet alvorlige symptomer på ledbetændelse, yverbetændelse og mellemørebetændelse, må der ikke udstilles dyr fra besætningen. Mælkeleverende besætninger skal testes for mycoplasma efter følgende skema: Der skal udtages to tankmælksprøver med mindst 7 dages mellemrum indenfor 30 dage forud for dyrskuet. Der vil ikke være mulighed for at få udtaget blå tankmælksprøver i år. Alle analyseresultater skal være negative for at besætningen kan udstille på dyrskuet. D.v.s. Ctværdien for PCR skal være højere end 37, og antistofværdien skal være lavere end 50 ODC%. Resultaterne skal være tilgængelige i Kvægdatabasen før dyrskuet. B-Streptokokker Besætninger, som er registreret i B-streptokok-registret som smittet eller mistænkt for smitte, kan ikke deltage med køer på dyrskuet. Besætninger skal have været fri for B-streptokokker i minimum 3 måneder, når køerne ankommer til skuet. I 2017 udtages de officielle prøver for B- streptokokker af alle malkekvægsbesætninger sandsynligvis i april og oktober og resultaterne af disse afgør derfor om der kan udstilles køer fra besætningen. Såfremt en besætningen kommer under mistanke er der risiko for at prøverne ikke er færdiganalyseret. I så fald kan der ikke deltage køer fra besætningen. 6

7 7/30 dages reglen 7/30 dages reglen er en generel regel, der effektivt begrænser smittespredning med alvorlige smitsomme sygdomme mellem besætninger. Reglen betyder, at man ikke må flytte kvæg fra en besætning, før der er gået mindst 7 dage, siden der sidst kom dyr ind i besætningen. kvæg, som er flyttet til besætningen, kan ikke flyttes fra besætningen igen, før der er gået mindst 30 dage. Dyr, der deltager i dyrskuer, er undtaget fra den generelle 7/30 dages regel. Det betyder, at kvæg, som har deltaget i et dyrskue, kan flyttes ud igen, blot der er gået mindst 7 dage. Der kan altså udstilles på forskellige dyrskuer med 7 dages mellemrum under forudsætning af, at resten af sundhedsreglerne er opfyldt. Udstationering Dyrskuet melder dit/dine dyr udstationeret under skuet og hjemtaget igen efter skuet, så ejeren skal ikke foretage indberetninger. FÅR OG GEDER Alle får og geder skal være øremærket og registreret efter gældende regler. 7/30 dages reglen 7/30 dages reglen er en generel regel, der effektivt begrænser smittespredning med alvorlige smitsomme sygdomme mellem besætninger. Reglen betyder, at man ikke må flytte får eller geder fra en besætning, før der er gået mindst 7 dage siden der sidst kom dyr ind i besætningen, og får og geder, som er flyttet til besætningen, ikke må fraflyttes besætningen igen, før der er gået mindst 30 dage. Dyr, der deltager i dyrskuer, er undtaget fra den generelle 30 dages regel. Det betyder, at får og geder, som har deltaget i et dyrskue, kan flyttes til et andet dyrskue efter mindst 7 dage. Der kan altså udstilles på forskellige dyrskuer med 7 dages mellemrum under forudsætning af, at resten af sundhedsreglerne er opfyldt. Får og geder skal møde med gyldigt sundhedsdokument. Importerede dyr: Import af dyr, skal ske i overensstemmelse med officielle regler og Sundhedsprogrammet for Får og Geder. Dyret/dyrene skal derfor mindst være importeret 12/15 måneder før skuets afholdelse. Er der importeret dyr til besætningen inden 12 måneder før skuet, kan der ikke udstilles dyr Besætninger, der har købt fra importbesætninger, er underlagt de samme regler Maedi Der må kun udstilles dyr fra besætninger, der har M3-status. Gyldig M3 attest medbringes og forevises ved indsyning. Scrapie Der er ingen særlige krav, dvs. alle besætninger må udstille dyr (jf. EU-forordning 630/2013). Dette indebærer, at besætninger, som ønsker at eksportere via blå øremærker (DAKA), ikke kan deltage. Salmonella Hvis du også har kvæg i din besætning, skal den have været i salmonellaniveau 1 i min. 9 mdr. Skab og lus Dyr med lus eller skab vil blive afvist. 7

8 Drægtighed/kastning Får/geder, som påregnes at skulle læmme inden for 15 dage før dyrskuet, må ikke transporteres, og får/geder, der har kastet inden for de sidste 21 dage forud for dyrskuet, må ikke deltage. Smitsomme sygdomme Dyr fra besætninger med følgende sygdomme kan ikke udstilles: Orf, ondartet klovsyge, andre klovspalte infektioner, skab, smitsom øjenbetændelse og byldesyge. Får/geder fra besætninger, hvori der har været udbrud af smitsomme sygdomme inden for de sidste 14 dage forud for dyrskuet, må ikke deltage. Hvis denne regel overtrædes, kan besætningsejeren drages til ansvar. Ejererklæring vedrørende sundhed i besætningen skal udfyldes og forevises ved indsyning. Klovsyge For at udstille får og geder skal BESÆTNINGEN være testet fri for klovsyge og ejererklæring vedrørende det frivillige klovsyge-sundhedsprogram skal medbringes. Prøverne er gældende i 3 år, forudsat at kravet om testgyldighed er overholdt på udstillingstidspunktet. For at mindske smitterisikoen vil får og geder ikke blive fremvist eller krydse arealer på dyrskuet, hvor der også færdes kvæg. Udstationering Dyrskuet melder dit/dine dyr udstationeret under skuet og hjemtaget igen efter skuet, så ejeren skal ikke foretage indberetninger. HESTE Sundhedserklæring og hestepas skal medbringes. Fra 1. januar 2012 skal alle heste have et hestepas, som skal følge hesten under transport. Føl skal chipmærkes og have pas, senest når de er 6 mdr. eller ved udgangen af fødselsåret, alt efter hvilken dato, der er senest. Vi anbefaler, at alle heste vaccineres mod influenza. Sidste vaccination bør være foretaget inden d. 8.juni Hopper, der påregnes at skulle fole inden for 34 dage, eller har folet inden for de seneste 7 dage, anses ikke for transportegnede. Føl må ikke transporteres, før navlen er fuldstændig helet. (jf. Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 af 22. december 2004 om beskyttelse af dyr under transport og dermed forbundne aktiviteter m.v.). Det anbefales, at føllene er mindst 14 dage gamle ved skuets start. Heste med åbne, blødende eller væskende sår og heste med skab eller tegn på skab vil blive afvist. KANINER Dyrene skal være forsynet med tydelig identifikation, d.v.s. kuldmærke i venstre øre med mindst 3 cifre og avlernummer i højre øre. Dyrene skal være ledsaget af ejererklæring udstedt af Danmarks Kaninavlerforening (DK). 8

9 FJERKRÆ Fjerkræ skal være mærket, så deres oprindelse og identitet entydigt kan fastslås (fast fodring) Arrangøren af skuet skal føre optegnelser over det tilførte fjerkræ med angivelse af ejers fulde navn og adresse Duer skal være vaccineret mod Newcastle disease/paramyxovirusinfektion. Vaccinationen skal foretages med inaktiveret Paramyxovirus-vaccine. Fjerkræ, der ikke er vaccineret tidligere, basisvaccineres med 2 injektioner med 4 ugers mellemrum. For ungers vedkommende første gang tidligst ved 6-ugers alderen. Revaccination foretages én gang årligt. Vaccination skal være udført senest 8 dage før udstilling (BEK. nr af ). Fjerkræ skal være ledsaget af en gyldig vaccinationsattest. Arrangøren af skuet skal, såfremt der er sket salg og anden omsætning på skuet, føre optegnelse over købers og sælgers navn og adresse. GENERELT Bedømmelsesregler 1) Bedømmelse af dyrene gennemføres efter en tidsplan, der meddeles udstillerne. Der bedømmes efter en pointskala med 24 som maksimum, dog for mohairgeder og kaniner efter en skala med 100 point som maksimum. 2) Straks efter at bedømmelsen er afsluttet for hvert enkelt hold, udleveres rosetter. Snarest muligt herefter skal dommeren aflevere bedømmelsesresultatet i underskrevet stand på kontoret på pladsen. 3) Ingen kan deltage i bedømmelsen af dyr, han/hun selv er ejer eller opdrætter af eller på anden måde økonomisk interesseret i. I sådanne tilfælde kan en suppleant medvirke i hans/hendes sted, efter dyrskuets ledelses bestemmelse. 4) Enhver udstiller er pligtig til at møde med dyrene i ringen til de tider, der opgives i skuets program, og møde med dyrene til opstilling i afkomssamlinger eller anden fremvisning efter nærmere meddelelse. 5) De udstillere, der udtages til at møde i ringen ved dyrskuets åbning er pligtig til at møde op her. Hvis udstilleren udeliver, kan der efterfølgende ske udelukkelse fra bedømmelsen. 9

10 HESTE, DER DELTAGER I EKSTERIØRBEDØMMELSER, Der skal foreligge en stamtavle (registreringsattest eller afstamningsoplysning) udstedt af eller godkendt af Landsudvalget for Heste, og som afstamningsmæssigt er godkendt af den pågældende avlsretning. Kårede hopper skal være avlsgodkendt af avlsretninger under Landsudvalget for Heste. Hingste på 3 år og derover skal være avlsgodkendte under Landsudvalget for Heste, med mindre racens avlsforbund har andre regler. Der kræves mindst 3 leds afstamning for hingste og 2 led for hopper og vallakker. Der gives dispensation for afstamningskrav til Knabstrupper, Palomino, Pinto, Tinker og Dansk Miniature, dog således at de udstillede dyr skal have kåret far og mor i afstamningen. Følgende racer kan udstilles. A: Specialracer Frederiksborger Oldenborger - forædlet Oldenborger - renavlet Trakehner Lippizaner Knabstrupper Palomino Pinto Frieser Arabisk Fuldblod ox Shagya-, sports- og Angloaraber X Pura Raza Espanola Fuldblodsheste xx og travheste Danish Quater Hors Association Paint Horse Club Denmark Appaloosa Horse Club Denmark B: Dansk Varmblod Dansk Varmblod C: De Svære heste Jyske heste Belgiske heste Shireheste Dansk Tinker Forening Nordsvensk Brugshest D: Små heste og ponyer Fjordheste Islandske heste New Forest ponyer Haflinger heste Dansk Sports ponyer Connemara ponyer Dartmooer ponyer Dansk Gotlands Russ Welsh Mountain, Welsh ponyer og Welsh Cob Shetlands ponyer Dansk Miniature Hesteforening Fell ponyer kan fremvises, men bliver ikke bedømt Inden for hver race kan der udstilles til bedømmelse i følgende hold: 1. Hingste på 4 år og derover. 2. Hingste på 3 år. 3. Hingste på 2 år. 4. Vallakker på 4 år og derover 5. Vallakker på 3 år 6. Vallakker på 2 år. 7. Hopper på 4 år og derover med føl ved siden, eller synligt drægtige ved anmeldelsen. 8. Goldhopper 4 år og derover. 9. Hopper på 3 år. 10. Hopper på 2 år 11. Samlinger efter hopper, mindst 3 stk. eventuel inkl. moderen - og mindst 2 år gamle. Samling kan være: mor + afkom og afkoms afkom. Afkomssamling: mor + minimum 3 stk. afkom 12. Samlinger efter hingste, mindst 5 stk. - mindst 2 år gamle. Vallakker i hold 4 på 5 år og ældre SKAL deltage i enten dressur, agility eller kørsel. Resultatet af denne konkurrence og eksteriør bedømmelsen sammenvejes til det endelige resultat for vallakken. Se nærmere beskrivelse på dyrskuets hjemmeside: Tilmelding til brugsprøve sker samtidig med tilmelding til dyrskuet. OBS Vedr. samlinger, så behøver afkommet ikke at være ejet af udstilleren. 10

11 Fremtidskonkurrence med pengepræmie 13. Heste født i perioden 1. januar 2016 til og med Heste, der deltager 2.år i Fremtidskonkurrencen OBS Fremtidskonkurrencen vil løbe over 3 fortløbende udstillings år. Tilmeldingsgebyret er 200 kr. ud over normalt tilmeldingsgebyr ved tilmelding som 1. års. Det dækker deltagelse alle tre år. Beløbet indgår i en præmiepulje, der udbetales til vinderne af tredje og sidste udstillings år. 1. præmie er 50% af puljen, 2. præmie 30% og 3. præmien 20% af præmiepuljen. Konkurrencen forløber som en almindelig eksteriørkonkurrence alle tre år. Tilmeldte heste skal bedømmes alle tre år, for at kunne vinde præmien. I 2018 og 2019 betales det normale udstillingsgebyr. I 2019 afsluttes konkurrencen for de føl som tilmeldes i Det er placeringen i 2019, der afgør konkurrencen. Fremtidskonkurrencen er på tværs af alle hesteracer. HESTE, DER IKKE DELTAGER I EKSTERIØRBEDØMMELSER, Skal medbringe gyldigt hestepas. Mulige konkurrencer: Mønstring Dressur (afvikles på sandbane) Skridtprogram m/u trækker LD - % m/u trækker op til 12 år LD-% - LD1 LD2 - LD-DyrskueCup LC1 -LC2 - LC Dyrskuecup LB1/LA1 - LB2/LA2 - LB/LA-DyrskueCup Spring (afvikles på græs) Bomklasse m/u trækker Cm-klasse (30,40 eller 50 cm) Cm-klasse (60, 70 cm) LD -spring LD spring-dyrskuecup Agility (fejl/tid) AL4 for Islændere Kørsel: Debutant et-spand Debutant to-spand Debutant tre-spand Debutant fire-spand Øvet et-spand Øvet to-spand Øvet tre-spand Øvet fire-spand NYT NYT Tilmelding til konkurrencer: Der kan vælges op til to starter fredag og op til to lørdag Deltagelse i cup svarer til to starter. Deltager du kun den ene dag, er det derfor to starter i alt. Da der er et begrænset antal starter til rådighed pr. dag, gælder først til mølle princippet. 11

12 Der skal være tilmeldt min. 5 deltagere i hver cup før cuppen oprettes Tilmeldingsgebyr: 250 kr. inkl. moms, hvis du deltager i ridekonkurrencer med op til 4 starter 100 kr. inkl. moms, hvis du kun deltager i AL4 100 kr. inkl. moms, hvis du kun deltager i kørsel Er din hest tilmeldt eksteriørbedømmelse kan du deltage på lige fod med andre i ridekonkurrencerne uden yderligere betaling. For tilmeldingsgebyret får du ud over starterne partoutbillet til skuet, parkeringsbillet og et spiltov stillet til rådighed. Tilmelding til konkurrencen sker elektronisk sammen med tilmelding af hesten. Forud for dyrskuet vil der via mail blive tilsendt relevante oplysninger om de konkurrencer du er tilmeldt og hvordan det vil foregå i praksis på selve dagen. 12

13 KVÆG Dyr af malkekvægracerne skal være født i besætninger under officiel ydelseskontrol. Rødbrogede udspaltninger kan ikke udstilles inden for HOLSTEIN. Malkekvæg skal være afhornet for at kunne udstilles. Dansk Holstein DH Dansk Rød Holstein DRH Rød Dansk Malkerace RDM Kvæg af DH, DRH, RDM kan udstilles i følgende hold. Hold 22 Hold Hold 38 Hold Køer med livsydelse min kg mælk. Køer. Inddeles i hold efter laktationer samt over og under 4 år. Disse hold opdeles i grupper med max. 12 køer pr. hold. Holdene laves når endelig tilmelding kendes. Kofamilier, stammor + 3 stk. malkende afkom. Afkommet skal i direkte hunkønslinie nedstamme fra stammoderen. Afkommet behøver ikke at tilhøre udstilleren. Udstilling kan også ske enkeltvis. Kvier født 18/12-14 til 17/3-17. Fremtidskalve-kvier-køer. Hold 49 Kalve født efter 17. marts 2016 og inden 16. marts Hold 50 Tilmelding kvier mellem 1 og 2 år pr. 17. marts Hold 51 Sidste tilmelding køer, som har kælvet første gang inden for de seneste 12 mdr., og endnu ikke har kælvet anden gang. Koen skal have været udstillet enten som kalv eller kvie. Tilmeldingsgebyret er 200 kr. ud over det normale tilmeldingsgebyr. Beløbet betales ved tilmelding første år og dækker deltagelse i alle tre år. Beløbet indgår i en præmiepulje, der udbetales til vinderne af tredje og sidste udstillingsår. Konkurrencen forløber som almindelig eksteriør konkurrence. 1. præmie er 50% af puljen, 2. præmie 30% og 3. præmien 20% af præmiepuljen. Hold 52 Besætningsgrupper, min. 3, max. 6 dyr. Kvier kan ikke medtages. JERSEY Kvæg af jerseyracen inddeles i hold efter laktationer. Yngre køer er til og med to laktationer. I hold 22 kræves der mindst 4300 kg værdistof i livsydelse. 13

14 KØDKVÆG Kvæg af alle kødkvægracer kan fremstilles i følgende hold. Alle skal vejes på skuets vægt. En ko er en kvie der har gennemført en normal drægtighed og født en fuldbåren kalv. For at kunne udstilles skal køer have kælvet inden for de sidste 15 mdr. Vi forbeholder os ret til at sætte ældre goldkøer i hold for sig. Tyre bør præsenteres af voksne trækkere og tyre over 1 år skal være ringet. OBS Hold 21 Hold Hold Hold 38 Avlsdronninger med min. 10 egne og levende fødte kalve kan tildeles Laurbærkrans, hvis hun opnår min. 22 point (der kan dog kun tildeles laurbærkrans én gang). Tyre født før 17/ Tyrene inddeles i hold efter alder. Køer. Kalve der følger køer, skal være født 18/11-16 eller senere, dog mindst 14 dage før ankomst til dyrskuet. Kofamilier, stammor + 3 stk. afkom, mindst 1 år gammel. Afkommet skal i direkte hunkønslinie nedstamme fra stammoderen. Afkommet behøver ikke at tilhøre udstilleren. Udstilling kan også ske enkeltvis. Hold Kvier født 18/12-14 til 17/3-17. Fremtidskalven Hold 49 Kalve født efter 17. marts 2016 og inden 16. marts Moren må godt gå sammen med kalven. Hold 50 Anden tilmelding kvier mellem 1 og 2 år pr.17.marts Skal have deltaget i skuet i 2016 Hold 51 Tredje og sidste tilmelding, køer som har kælvet første gang inden for de seneste 12 mdr., og endnu ikke har kælvet anden gang. Skal have deltaget i dyrskuet i Tilmeldingsgebyret er 200 kr. ud over det normale tilmeldingsgebyr. Beløbet betales ved tilmelding første år, og indgår i en præmiepulje, der udbetales til vinderne af tredje og sidste udstillingsår. Konkurrencen forløber som almindelig eksteriør konkurrence. 1. præmie er 50% af puljen, 2. præmie 30% og 3. præmien 20% af præmiepuljen. Fremtidskonkurrencen er på tværs af alle kødkvægracer. Hold 52 Hold 53 Hold 54 Afkomsgrupper, afkom efter samme tyr. Der skal fremstilles min. 5 stk. afkom Bedømmelse af par, (to dyr i par) der kan indgå tyre, køer eller kvier, der kan kun bedømmes et par pr. besætning. (Interbreed) Besætningsgrupper. Gruppen skal bestå af min. 3 dyr, hvoraf 2 skal være over 2 år. (Interbreed) 14

15 FÅR OG GEDER Hvor intet andet er nævnt betegnes får/væddere henholdsvis geder/bukke normalt som dyr. Der kan udstilles dyr af officielt anerkendte racer. Dyrene skal være dataregistrerede i fåre- /gederegistrering (Gefa) eller i officielt anerkendt udenlandsk dataregistrering for at kunne fremstilles. De udstillede dyr skal uanset race være racerene. Racerenhed skal være mindst 87½%. Nubiske geder dømmes i henhold til den nye standard, og såfremt de er 3 år og derover på udstillingsdagen afvises de, såfremt de ikke opfylder standard for højde. Krydsningslam kan medtages, hvis faderen er renracet dataregistreret. Alle tvivlstilfælde afgøres af udstillingsudvalget Generelle forhold CHR-nr./øremærke-nr. skal angives ved tilmelding og anføres i kataloget sammen med eventuelt navn. Lammenes/kiddenes CHR-nr./øremærke-nr., fødselsdato, køn og far anføres på tilmeldingsskemaet og opføres i kataloget. Alle får, geder og lam/kid, skal være mærket med 2 godkendte plastøremærke for at kunne udstilles. METALØREMÆRKER ER IKKE GYLDIGE! Uldlængden: På de udstillede væddere og får må uldlængden ikke være over 2 cm. Får med længere uld afvises af dommerne. Får, der er faconklippet, afvises af dommerne. Mellem den/det enkelte raceforening/-udvalg og dyrskueledelsen kan det dog aftales, at får/væddere med over 2 cm uld kan udstilles, men dette indebærer, at der i dyrskue-bedømmelsen skal foretages en uldbedømmelse. Merino må møde med en uldlængde på over 2 cm, dog skal de være klippet den 5. februar +/- 1 uge i udstilllingsåret. Finuld må møde med en uldlængde på over 2 cm, men skal være klippet i sidste kalenderår. Spelsau må møde med en uldlængde på max. 5 cm Mohair skal møde med en ham på ca. 5 mdr. Tandstilling: Dyr med over- eller underbid større end 2 mm(tændstikprøven) afvises. Halelængde: For alle væddere født her i landet skal halen dække endetarmsåbningen. For alle får født her i landet skal halen dække hele kønsåbningen. Udstillingsregler De udstillede dyrs alder afgøres på grundlag af det kalenderår, hvori de er født. Får født i november og december måned, kan udstilles i hold for de respektive efterfølgende kalenderår. Samlinger af får: En samling skal bestå af 3 får, men udstillerne kan uden ekstra betaling tilmelde 1 får som reserve. Ønskes reserven bedømt enkeltvis skal dette fremgå ved tilmeldingen, og der betales et tilmeldingsgebyr på kr. 88,00 inkl. moms. Får tilmeldt som samling kan fremstilles som enkeltdyr, såfremt udefra kommende årsager (sygdom m.m.) forhindrer, at samlingen kan opstilles - samt at dette er meddelt dyrskuets kontor og dommerne inden bedømmelsen. Lam/kid skal forblive i boksen under udstillingen Afkomssamlinger af får: Får, der tilmeldes til fremstilling i afkomssamlinger, vil tillige kunne tilmeldes til individuel fremstilling og bedømmelse. Forældredyret kan indgå i samlingen, men deltager ikke i bedømmelsen. Besætningsgrupper af får: Udstillere kan tilmelde får/væddere til en besætningskonkurrence. En besætningsgruppe består af tre tilmeldte dyr, der enten skal være tre hundyr eller to hundyr + én vædder. Der må max. være to dyr fra den enkelte årgang. Alle hundyr skal være født i udstillerens besætning. I gruppen kan indgå ét dyr, som er født i besætningen, men som på udstillingstidspunktet er ejet af andre. 15

16 Besætningskonkurrencen afvikles på tværs af racerne, men uden tildeling af point. Besætningsgrupper (alle racer) tilmeldes i hold 64. Får kan undlade at møde med lam, når læmning og 2 måneders vægt er indberettet inden tilmelding til dyrskuet. For alle racer gælder at 2. års får og ældre skal have født og opfostret afkom i udstillingsåret. Kødgeder, der er 2 år og derover, skal have læmmet i udstillingsåret. For alle racer gælder, at 2-års og ældre får kan opdeles i to hold - 1 lam hhv. 2 lam. For får/geder, der er skyllet og derved ikke selv har født lam/kid i udstillingsåret, gælder, at der samtidig med tilmeldingen skal indsendes en skylleattest. UDSTILLINGSHOLD Får Alle anerkendte fåreracer kan udstilles i hold 52 til 64. Hold 52 Væddere, 3 år og derover. Hold 53 Væddere, 2 år. Hold 54 Væddere, 1 år. Hold 55 Får med lam 3 år og ældre Hold 56 Får med lam, 2 år. Hold 57 Får med lam, 1 år. Hold 58 Får uden lam, 1 år. Hold 59 Samlinger af 3 får med lam, 2 år og derover. Hold 60 Samlinger af 3 får med lam, 1 år. Hold 61 Samlinger af 3 får uden lam, 1 år. Hold 62 Familiesamlinger af får, stammoder + 5 stk. afkom i direkte hunkønslinie. Hold 63 Samlinger efter væddere, mindst 5 stk. afkom, alle fremmødte skal fremstilles. Hold 64 Besætningsgrupper Geder Der kan udstilles geder af følgende racer: Landrace, Saanen, Dværg, Walliser, Nubisk, Boer og Mohair kan fremstilles i følgende hold: Hold 65 Hold 66 Hold 67 Hold 68 Hold 69 Hold 70 Bukke over 4 år. Bukke 1-3 år. Kid over 5 mdr. Elite geder. Geder 1-3 år. Gedekid over 3 mdr. Mohairgeder Mohairgeder skal være stambogsført i Mohairforeningen i Danmark. Der kan udstilles Mohairgeder i følgende hold: Hold 71 Bukke mdr. Hold 72 Bukke over 18 mdr. Hold 73 Geder mdr. Hold 74 Geder over 18 mdr. Dyrskuet forbeholder sig ret til ændringer, hvis veterinære forhold ændres. 16

Veterinære bestemmelser

Veterinære bestemmelser Veterinære bestemmelser 2016 18-04-16 Veterinære bestemmelser Der er en risiko for spredning af smitte ved at udstille dyr på dyrskuer. Alle har et medansvar for at mindske denne risiko. KVÆG Alt kvæg

Læs mere

PLAN OG REGLER 2015 For 4H-udstillere

PLAN OG REGLER 2015 For 4H-udstillere PLAN OG REGLER 2015 For 4H-udstillere 28-04-15 ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1) Dyrskuet afholdes d. 19. og 20. juni 2015 på adressen: Halvorsmindevej 31, 9800 Hjørring 2) Ret til at udstille har enhver med

Læs mere

Reglerne er lavet i samarbejde mellem Landsskuet, Viking Danmark og SEGES Kvæg. Øvrige dyrskuer opfordres til at følge de samme regler.

Reglerne er lavet i samarbejde mellem Landsskuet, Viking Danmark og SEGES Kvæg. Øvrige dyrskuer opfordres til at følge de samme regler. Sundhedsregler 2017 For at undgå smittespredning gælder en række regler for deltagelse på dyrskuer. Reglerne skal beskytte sunde dyr og besætninger mod smitte fra dyr eller besætninger med sygdomme. Sundhedsreglerne

Læs mere

Alt kvæg skal være øremærket og registreret i CHR-registret efter gældende regler.

Alt kvæg skal være øremærket og registreret i CHR-registret efter gældende regler. SUNDHEDSREGLER Sundhedsreglerne er lavet for at undgå smittespredning og dermed beskytte frie dyr eller besætninger mod smitte fra dyr eller besætninger, der har sygdomme. Reglerne er lavet i samarbejde

Læs mere

Sundhedsregler MidtWest Farmshow 2015

Sundhedsregler MidtWest Farmshow 2015 Sundhedsregler MidtWest Farmshow 2015 Indsyning Alle dyr skal synes af en dyrlæge ved ankomsten til skuet. Alle dyr skal ind ved indgangen på havnevej, så vi er sikre på at alle kommer forbi dyrlægekontrollen

Læs mere

Sundhedsregler for Det Østjyske Dyrskue

Sundhedsregler for Det Østjyske Dyrskue Sundhedsregler for Det Østjyske Dyrskue (Det Østjyske Dyrskue anvender reglerne for højprævalent område). Hvis sundhedsreglerne ændres inden dyrskuet vil dyrskuet følge de ændrede regler. KVÆG Alt kvæg

Læs mere

Der er en risiko for spredning af smitte ved at udstille dyr på dyrskuer. Alle har et medansvar for at mindske denne risiko.

Der er en risiko for spredning af smitte ved at udstille dyr på dyrskuer. Alle har et medansvar for at mindske denne risiko. Sundhedsregler som gælder ved deltagelse i dyrskuer i Danmark For at undgå smittespredning gælder en række regler for deltagelse på dyrskuer. Reglerne skal beskytte sunde dyr og besætninger mod smitte

Læs mere

PLAN OG REGLER 10-04-15

PLAN OG REGLER 10-04-15 PLAN OG REGLER 2015 10-04-15 ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1) Dyrskuet afholdes d. 19. og 20. juni 2015 på adressen: Halvorsmindevej 31, 9800 Hjørring 2) Ret til at udstille har enhver med interesse for Hjørring

Læs mere

SUNDHEDSREGLER. Adgang til skuet Der er dyrlæge til stede ved modtagelse af dyrene onsdag den 1. juli fra kl. 13.00 til kl. 21.00.

SUNDHEDSREGLER. Adgang til skuet Der er dyrlæge til stede ved modtagelse af dyrene onsdag den 1. juli fra kl. 13.00 til kl. 21.00. SUNDHEDSREGLER Sundhedsreglerne er lavet for at undgå smittespredning og dermed beskytte frie dyr eller besætninger mod smitte fra dyr eller besætninger, der har sygdomme. Reglerne er lavet i samarbejde

Læs mere

Sundhedsregler for dyrskuet

Sundhedsregler for dyrskuet Sundhedsregler for dyrskuet I forbindelse med deltagelse på dyrskuer i Danmark. Sundhedsreglerne er lavet for at undgå smittespredning, så smittefrie dyr eller besætninger beskyttes mod smitte fra dyr

Læs mere

SUNDHEDSREGLER. Alt kvæg skal være øremærket og registreret i CHR-registret efter gældende regler.

SUNDHEDSREGLER. Alt kvæg skal være øremærket og registreret i CHR-registret efter gældende regler. SUNDHEDSREGLER Sundhedsreglerne er lavet for at undgå smittespredning og dermed beskytte frie dyr eller besætninger mod smitte fra dyr eller besætninger, der har sygdomme. Reglerne er lavet i samarbejde

Læs mere

VETERINÆRE REGLER opdateret den 09.04.14

VETERINÆRE REGLER opdateret den 09.04.14 VETERINÆRE REGLER opdateret den 09.04.14 Det er vigtigt at du læser de veterinære regler godt igennem for det dyr du skal udstille. Det er ærgerligt hvis du kommer til dyrskuet og bliver afvist af dyrlægen

Læs mere

PLAN OG REGLER. Dyrskuet Thy - Mors. Plan og Regler, Dyrskuet Thy-Mors 2015

PLAN OG REGLER. Dyrskuet Thy - Mors. Plan og Regler, Dyrskuet Thy-Mors 2015 PLAN OG REGLER 2015 Dyrskuet Thy - Mors GENERELT Almindelige bestemmelser Ret til at udstille på skuet har enhver med interesse for Dyrskuet Thy - Mors. Anmeldelse Anmeldelse af dyr sker på skemaer, der

Læs mere

PLAN OG REGLER. Dyrskuet Thy - Mors. Plan og Regler, Dyrskuet Thy-Mors 2016

PLAN OG REGLER. Dyrskuet Thy - Mors. Plan og Regler, Dyrskuet Thy-Mors 2016 PLAN OG REGLER 2016 Dyrskuet Thy - Mors GENERELT Almindelige bestemmelser Ret til at udstille på skuet har enhver med interesse for Dyrskuet Thy - Mors. Anmeldelse Anmeldelse af dyr sker på skemaer, der

Læs mere

Lemvig marked og dyrskue Lemvig Flyveplads 31. maj. og 1. juni 2014 Industrivej 53, 7620 Lemvig, Tlf. 9663 0544, Fax. 9663 0545

Lemvig marked og dyrskue Lemvig Flyveplads 31. maj. og 1. juni 2014 Industrivej 53, 7620 Lemvig, Tlf. 9663 0544, Fax. 9663 0545 Lemvig Flyveplads 31. maj. og 1. juni 2014 Industrivej 53, 7620 Lemvig, Tlf. 9663 0544, Fax. 9663 0545 Værd at vide (plan og regler) Klovdag og børnedyrskue lørdag den 31. maj 2014 Hovdag søndag den 1.

Læs mere

Plan & regler For Mælkefestivallen i Helle Hallen Den 16. & 17. september 2017

Plan & regler For Mælkefestivallen i Helle Hallen Den 16. & 17. september 2017 Plan & regler For Mælkefestivallen i Helle Hallen Den 16. & 17. september 2017 Tilmelding & evt. spørgsmål på: maelkefestival@hellehallen.dk Tlf. 75 19 51 11 Arrangør: Helle Hallen Vrenderupvej 40C, Vrenderup

Læs mere

Plan & regler For Mælkefestivallen i Helle Hallen Den 16. & 17. september 2017

Plan & regler For Mælkefestivallen i Helle Hallen Den 16. & 17. september 2017 Plan & regler For Mælkefestivallen i Helle Hallen Den 16. & 17. september 2017 Tilmelding & evt. spørgsmål på: maelkefestival@hellehallen.dk Tlf. 75 19 51 11 Arrangør: Helle Hallen Vrenderupvej 40C, Vrenderup

Læs mere

Lemvig marked og dyrskue Lemvig Flyveplads den 4. og 5. juni 2016 Industrivej 53, 7620 Lemvig, Tlf , Fax

Lemvig marked og dyrskue Lemvig Flyveplads den 4. og 5. juni 2016 Industrivej 53, 7620 Lemvig, Tlf , Fax Lemvig Flyveplads den 4. og 5. juni 2016 Industrivej 53, 7620 Lemvig, Tlf. 9663 0544, Fax. 9663 0545 Plan og regler Klovdag og børnedyrskue lørdag den 4. juni 2016 Hovdag søndag den 5. juni 2016 Indhold

Læs mere

Plan & regler For Mælkefestivallen i Helle Hallen Den 16 & 17 september 2016

Plan & regler For Mælkefestivallen i Helle Hallen Den 16 & 17 september 2016 Plan & regler For Mælkefestivallen i Helle Hallen Den 16 & 17 september 2016 Tilmelding & evt. spørgsmål på: maelkefestival@hellehallen.dk Tlf. 75 19 51 11 Arrangør: Helle Hallen Vrenderupvej 40C, Vrenderup

Læs mere

Plan & regler For Mælkefestivallen i Helle Hallen Den 16 & 17 september 2016

Plan & regler For Mælkefestivallen i Helle Hallen Den 16 & 17 september 2016 Plan & regler For Mælkefestivallen i Helle Hallen Den 16 & 17 september 2016 Tilmelding & evt. spørgsmål på: maelkefestival@hellehallen.dk Tlf. 75 19 51 11 Arrangør: Helle Hallen Vrenderupvej 40C, Vrenderup

Læs mere

Lemvig marked og dyrskue Lemvig Flyveplads den 4. og 5. juni 2016 Industrivej 53, 7620 Lemvig, Tlf , Fax

Lemvig marked og dyrskue Lemvig Flyveplads den 4. og 5. juni 2016 Industrivej 53, 7620 Lemvig, Tlf , Fax Lemvig Flyveplads den 4. og 5. juni 2016 Industrivej 53, 7620 Lemvig, Tlf. 9663 0544, Fax. 9663 0545 Plan og regler Klovdag og børnedyrskue lørdag den 4. juni 2016 Hovdag søndag den 5. juni 2016 Indhold

Læs mere

I forbindelse med deltagelse på dyrskuer i Danmark

I forbindelse med deltagelse på dyrskuer i Danmark SUNDHEDSREGLER I forbindelse med deltagelse på dyrskuer i Danmark Sundhedsreglerne er lavet for at undgå smittespredning, så smittefrie dyr eller besætninger beskyttes mod smitte fra dyr eller besætninger,

Læs mere

FØLSKUE Søndag den 4. September 2016

FØLSKUE Søndag den 4. September 2016 FØLSKUE Søndag den 4. September 2016 TID OG STED Følskuet afholdes d. 4. september 2016 i forbindelse med Hesten i Fokus På Skive Trav, Flyvej 2, 7800 Skive og Skive Rideklub, Flyvej 18, 7800 Skive Info

Læs mere

REGLER FOR UDSTILLING AF DYR

REGLER FOR UDSTILLING AF DYR REGLER FOR UDSTILLING AF DYR 3. 5. juni 2016 Roskilde Dyrskue, Fulby 15, 4180 Sorø Tlf. 70 26 62 00 www.roskildedyrskue.dk Dyrskuepladsen, Darupvej 19, 4000 Roskilde 1 Almindelige bestemmelser for Roskilde

Læs mere

B O R N H O L M S L A N D B R U G

B O R N H O L M S L A N D B R U G B O R N H O L M S L A N D B R U G Regler for fremstilling af dyr 159. DYRSKUE i Hareløkkerne den 23. og 24. juni 2012 Arrangeret af: Bornholms Landbrug Kannikegaard Rønnevej 1 3720 Aakirkeby 56 9078 00

Læs mere

FARMFESTIVAL I HURUP LØRDAG DEN 23. MAJ 2015 PLAN OG REGLER

FARMFESTIVAL I HURUP LØRDAG DEN 23. MAJ 2015 PLAN OG REGLER Sekretariat: Ashøjgade 35, 7760 Hurup Thy FARMFESTIVAL I HURUP LØRDAG DEN 23. MAJ 2015 PLAN OG REGLER Telefon på dyrskuepladsen: 51 90 16 92 Dyrskuets CHR-nummer: 077037 Indhold Almindelige bestemmelser...

Læs mere

SUNDHEDSREGLER. Alt kvæg skal være øremærket og registreret i CHR-registret efter gældende regler.

SUNDHEDSREGLER. Alt kvæg skal være øremærket og registreret i CHR-registret efter gældende regler. SUNDHEDSREGLER Sundhedsreglerne er lavet for at undgå smittespredning og dermed beskytte frie dyr eller besætninger mod smitte fra dyr eller besætninger, der har sygdomme. Reglerne er lavet i samarbejde

Læs mere

13., 14. og 15. Juni 2008. Information til udstillerne

13., 14. og 15. Juni 2008. Information til udstillerne 13., 14. og 15. Juni 2008 Information til udstillerne 1 2 Ankomst og indsyning Indsyning foregår umiddelbart inden for lågen ved Flemmings Alle. Indkørsel ad Østergårds Allé og langs hegnet til lågen Følg

Læs mere

REGLER FOR UDSTILLING AF DYR

REGLER FOR UDSTILLING AF DYR REGLER FOR UDSTILLING AF DYR 7. 9. juni 2013 Roskilde Dyrskue, Fulbyvej 15, 4180 Sorø Tlf. 70 26 62 00 www.roskildedyrskue.dk Dyrskuepladsen, Darupvej 19, 4000 Roskilde Almindelige bestemmelser for Roskilde

Læs mere

Værd at vide. Meget mere end landbrug. 30. juni - 2. juli 2016

Værd at vide. Meget mere end landbrug. 30. juni - 2. juli 2016 30. juni - 2. juli 2016 Meget mere end landbrug Værd at vide Opmærksomheden henledes på, at tilmeldingen slutter for Kvæg 20. maj 2016 Får/geder 9. maj 2016 Heste 2. maj 2016 Tilmeldinger vil ikke kunne

Læs mere

Bekendtgørelse om dyrskuer, udstillinger og lignende samlinger af husdyr

Bekendtgørelse om dyrskuer, udstillinger og lignende samlinger af husdyr BEK nr. 185 af 20. marts 2000 Bekendtgørelse om dyrskuer, udstillinger og lignende samlinger af husdyr I medfør af 9, 18, 19, stk. 1, 20, stk. 2 og 43, stk. 2, i lov nr. 351 af 2. juni 1999 om sygdomme

Læs mere

Til udstillere af dyr 2016

Til udstillere af dyr 2016 Aars, den 27. september 2016 Til udstillere af dyr 2016 Hermed fremsendes brev vedrørende KIMBRERSKUET 2016, der foregår i AGRO- OG MESSECENTRET, MESSEVEJ 1, 9600 AARS Brevet bedes venligst gennemlæst,

Læs mere

9., 10. & 11. juni 2017

9., 10. & 11. juni 2017 Dyrskuepladsen Broløkkevej 2 5250 Odense SV Dyrskuets CHR-nr.: 79062 9., 10. & 11. juni 2017 Priser & Regler For dyreudstillere Tilmeldingsfrist: Heste & Æsler: 18. april Kvæg: Får & Geder: 1. maj 1. maj

Læs mere

PLAN OG REGLER. K:\Dyrskue - Fjerritslev\Dyrskue, Fjerritslev 2015\Plan og Regler 2015.docx Side 1/11 Den 4/7/2015

PLAN OG REGLER. K:\Dyrskue - Fjerritslev\Dyrskue, Fjerritslev 2015\Plan og Regler 2015.docx Side 1/11 Den 4/7/2015 PLAN OG REGLER 2015 Side 1/11 Den 4/7/2015 Side 2/11 Den 4/7/2015 GENERELT Almindelige bestemmelser Ret til at udstille på skuet har enhver med interesse for Fjerritslev Dyrskue. Anmeldelse Anmeldelse

Læs mere

REGLER FOR UDSTILLING AF DYR

REGLER FOR UDSTILLING AF DYR REGLER FOR UDSTILLING AF DYR 26. 28. maj 2017 Roskilde Dyrskue, Fulby 15, 4180 Sorø Tlf. 70 26 62 00 www.roskildedyrskue.dk Dyrskuepladsen, Darupvej 19, 4000 Roskilde 1 Almindelige bestemmelser for Roskilde

Læs mere

Plan og regler for Det Østjyske Dyrskue i Horsens 12. og 13. juni 2015

Plan og regler for Det Østjyske Dyrskue i Horsens 12. og 13. juni 2015 Plan og regler for Det Østjyske Dyrskue i Horsens 12. og 13. juni 2015 Side 1 af 31 Indholdsfortegnelse Åbningstider... 3 Entré... 3 Dyrskuesekretariatet... 3 Hvem står bag dyrskuet... 4 Dyrskueledelse...

Læs mere

Dyr, som ikke er på reservelisten, og som frameldes senest den 3. november 2016 får 50 % af tilmeldingsgebyret refunderet.

Dyr, som ikke er på reservelisten, og som frameldes senest den 3. november 2016 får 50 % af tilmeldingsgebyret refunderet. Opdateret: 25. oktober 2016 Tilmelding Tilmeldingsskemaerne skal være sekretariatet i hænde senest fredag den 21. oktober 2016. Tilmeldinger kan sendes med post til Kødkvægsskuet s sekretariat Jonna Christoffersen,

Læs mere

REGISTRERINGS- & KÅRINGSREGLEMENT 26. januar 2013

REGISTRERINGS- & KÅRINGSREGLEMENT 26. januar 2013 REGISTRERINGS- & KÅRINGSREGLEMENT 26. januar 2013 1. Indledning A. Stambogen er opdelt i et hovedafsnit i klasse A, B og C samt et bilag hertil opdelt i F1, F2 og F3. Der er et X-afsnit for vallakker samt

Læs mere

Værd at vide. 30. juni - 2. juli 2011

Værd at vide. 30. juni - 2. juli 2011 30. juni - 2. juli 2011 Værd at vide Opmærksomheden henledes på, at tilmeldingen slutter for Kvæg 6. juni 2011 Heste 16. maj 2011 Får/geder 1. juni 2011 Tilmeldinger vil ikke kunne modtages efter disse

Læs mere

Invitation til Welsh Kåring 31. juli 1. august 2010

Invitation til Welsh Kåring 31. juli 1. august 2010 Invitation til Welsh Kåring 31. juli 1. august 2010 Medlemmer af Welsh Pony & Cob Avlen i Danmark inviteres hermed til årets kåringsweekend 31. juli 1. august 2010 på Birgittelyst Sportsrideklub (BIG),

Læs mere

Rapport nr. 1/2013 Landsudvalget for Hestes generelle regelsæt for stambogsføring

Rapport nr. 1/2013 Landsudvalget for Hestes generelle regelsæt for stambogsføring Rapport nr. 1/2013 Landsudvalget for Hestes generelle regelsæt for stambogsføring Heste Agro Food Park 15, Skejby 8200 Århus N Telf. 8740 5000 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 0: Almindelig orientering 4

Læs mere

Vejledning. Dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer. Tilskudsåret 2014

Vejledning. Dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer. Tilskudsåret 2014 Vejledning Dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer Tilskudsåret 2014 Kolofon Vejledning Dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Plan og regler for Det Østjyske Dyrskue i Horsens 16. og 17. juni 2017

Plan og regler for Det Østjyske Dyrskue i Horsens 16. og 17. juni 2017 Plan og regler for Det Østjyske Dyrskue i Horsens 16. og 17. juni 2017 Side 1 af 31 Indholdsfortegnelse Åbningstider... 3 Entré... 3 Dyrskuesekretariatet... 3 Hvem står bag dyrskuet... 4 Dyrskueledelse...

Læs mere

PROGRAM FOR FREDAG DEN 3. JUNI 2016 Side 1 13-05-2016

PROGRAM FOR FREDAG DEN 3. JUNI 2016 Side 1 13-05-2016 PROGRAM FOR FREDAG DEN 3. JUNI 2016 Side 1 13-05-2016 - RING I RING II RING III KVÆGRING KVÆGTORVET 8.45-8.45-12.30 Malkekvæg ordinær bedømmelse, Kvægtorvet 9.00 - og karakteristik af de udstillede Fjordheste

Læs mere

Handel med kreaturer tvistigheder og erstatning

Handel med kreaturer tvistigheder og erstatning December 2013 Handel med kreaturer tvistigheder og erstatning Vejledning vedrørende typiske mangler og fejl ved handlet kvæg Videncentret for Landbrug og SamMark foreslår i dette dokument konkret håndtering

Læs mere

Holdinddeling for de enkelte racer 20. juli 2016

Holdinddeling for de enkelte racer 20. juli 2016 Holdinddeling for de enkelte racer 20. juli 2016 Skotsk Højlandskvæg Kvier Køer Tyre > 1 år 30 36 mdr. > 12 mdr. 12 18 mdr. 36 48 mdr. 12 24 mdr. 18 24 mdr. > 36 mdr. 24 36 mdr. 24 36 mdr. > 36 mdr. Ved

Læs mere

Invitation til Oktobershow

Invitation til Oktobershow Invitation til Oktobershow Lørdag d. 27. Oktober 2012 Vi gentager succesen fra sidste år, og vil hermed intivere alle til Oktobershow, vi har valgt denne gang at invitere shetlænderfolket med. Showet finder

Læs mere

Hjørring Dyrskue. Byder velkommen til D-Stævne. d juni 2017

Hjørring Dyrskue. Byder velkommen til D-Stævne. d juni 2017 Hjørring Dyrskue Byder velkommen til D-Stævne d. 16.-17. juni 2017 Fredag: Dressur Kl. Program Yderligere info 01 Showklasse Skridtprogram Dressur for de yngste Åben for ponyer og heste 02 CUP-KLASSE 03

Læs mere

Regler om registrering og kåring i Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark

Regler om registrering og kåring i Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark Regler om registrering og kåring i Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark Reglerne er gældende fra 2008 med tilføjelser fra 2009, 2011 og 2012. REGLER FOR REGISTRERING I DEN DANSKE NEW FOREST STAMBOGSDATABASE

Læs mere

Invitation til Welsh Kåring 2. 3. august 2014 på Dorthealyst

Invitation til Welsh Kåring 2. 3. august 2014 på Dorthealyst Invitation til Welsh Kåring 2. 3. august 2014 på Dorthealyst Medlemmer af Welsh Pony & Cob Avlen i Danmark inviteres hermed til årets kåringsweekend den 2.-3. august på Dorthealyst, Knabstrup, 4440 Mørkøv.

Læs mere

Stævne Syd og DM den 4. 6. september 2015 v. Vejleegens Fjordheste og Sønderjyllands Fjordhesteforening

Stævne Syd og DM den 4. 6. september 2015 v. Vejleegens Fjordheste og Sønderjyllands Fjordhesteforening Side 1 af 5 Fjordhesten Danmark og Stævne Syd afvikler i samarbejde med Revsø og Omegns Rideklub og Trekantens Køreselskab Stævne Syd og DM Stævnet afholdes den 4. 6. september 2015 på Revsø Rideskole,

Læs mere

Dansk Varmblods HINGSTEKÅRING 2014 den marts i Messecenter Herning PROPOSITIONER. for Præsentationsklasser Dressurklasser Springklasser

Dansk Varmblods HINGSTEKÅRING 2014 den marts i Messecenter Herning PROPOSITIONER. for Præsentationsklasser Dressurklasser Springklasser Dansk Varmblods HINGSTEKÅRING 2014 den 6.-9. marts i Messecenter Herning PROPOSITIONER for Præsentationsklasser Dressurklasser Springklasser Klasserne er åbne for DANSKE VARMBLOD heste, kårede hingste

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til bevaring af husdyrgenetiske ressourcer for 2015 og )

Bekendtgørelse om tilskud til bevaring af husdyrgenetiske ressourcer for 2015 og ) BEK nr 1295 af 24/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 26. november 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-32640-000009 Senere

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

ALMINDELIGE BESTEMMELSER Dansk Varmblod ALMINDELIGE BESTEMMELSER Gældende til alle Dansk Varmblods arrangementer 2015, undtagen konkurrenceklasserne ved Hingstekåringen i Herning. Tilmelding og fremføring Stk. 1: Stk. 2: Tilmelding:

Læs mere

Dansk Morfologisk Championat DAMOCHA. for P.R.E. heste

Dansk Morfologisk Championat DAMOCHA. for P.R.E. heste Propositioner til: Dansk Morfologisk Championat DAMOCHA for P.R.E. heste 10. september 2011 Sted: Fredericia Rideklub anno 2005, Fuglsangvej 30, 7000 Fredericia, Danmark Indledning Dansk P.R.E. Avlsforening

Læs mere

Ærø Fåre-og Gedelaug Temaaften

Ærø Fåre-og Gedelaug Temaaften Ærø Fåre-og Gedelaug Temaaften Dyrenes sundhed og forebyggelse af sygdomme Baggrund Startede studiet i Australien 2007 afsluttede på Landbohøjskolen København juni 2012. Startede hos september 2012 Praktisk

Læs mere

Propositioner for SHETTIVAL 13.-14. & 15. juli 2007 på Horsens Dyrskueplads

Propositioner for SHETTIVAL 13.-14. & 15. juli 2007 på Horsens Dyrskueplads Propositioner for SHETTIVAL 13.-14. & 15. juli 2007 på Horsens Dyrskueplads Generelle bestemmelser Hvor Showet afholdes på Horsens Dyrskueplads, Hattingvej 2, Horsens. Danmark Hvem kan udstille Alle ISPC-lande

Læs mere

Kvæg Angiv mindst et CKR nr. på et dyr, som opfylder betingelserne i bilag 1 og 2

Kvæg Angiv mindst et CKR nr. på et dyr, som opfylder betingelserne i bilag 1 og 2 Forhåndsregistrering i forbindelse med valg af x avlerkandidater til det rådgivende Bevaringsudvalg for Danske Husdyrgenetiske Ressourcer (Bevaringsudvalget) FRIST 3. aug. 2015 Navn: Adresse: Postnummer

Læs mere

Landsskuet 2015. Bovi-Denmark laver rammerne i staldene.. og på eksportmarkedet for danske avlsdyr

Landsskuet 2015. Bovi-Denmark laver rammerne i staldene.. og på eksportmarkedet for danske avlsdyr Landsskuet 2015 Bovi-Denmark laver rammerne i staldene.. og på eksportmarkedet for danske avlsdyr Velkommen til et godt Landsskue 2015 Mødetidspunkt og afbud Alle dyr møder på Landsskuepladsen i henhold

Læs mere

KÅRING & SHOW 2015 BORNHOLM D. 1. AUGUST SJÆLLAND D. 2. AUGUST AVLSFORENINGEN FOR CONNEMARAPONYER I DANMARK

KÅRING & SHOW 2015 BORNHOLM D. 1. AUGUST SJÆLLAND D. 2. AUGUST AVLSFORENINGEN FOR CONNEMARAPONYER I DANMARK KÅRING & SHOW 2015 BORNHOLM D. 1. AUGUST SJÆLLAND D. 2. AUGUST AVLSFORENINGEN FOR CONNEMARAPONYER I DANMARK Hermed inviterer Connemaraforeningen til: KÅRING & SHOW D. 1. AUGUST PÅ BORNHOLM D. 2. AUGUST

Læs mere

Maskin- og erhvervsudstilling Hjørring Dyrskue 2015

Maskin- og erhvervsudstilling Hjørring Dyrskue 2015 Maskin- og erhvervsudstilling Hjørring Dyrskue 2015 Den 19. og 20. juni 2015 1 Indhold 1. Udstillingens omfang og karakter... 3 2. Bestilling og fordeling af stande... 3 3. Standleje... 4 4. Tildeling

Læs mere

Vejledning. Dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer

Vejledning. Dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer Vejledning Dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer Tilskudsåret 2016 Kolofon Vejledning om dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer Tilskudsåret 2016 Denne

Læs mere

Landsskuet. THE NATIONAL SHOW Herning juli 2010

Landsskuet. THE NATIONAL SHOW Herning juli 2010 Landsskuet THE NATIONAL SHOW Herning 1. - 3. juli 2010 Værd at vide Opmærksomheden henledes på, at bruttotilmeldingen slutter 17. maj 2010 Får/geder dog 1. juni 2010 Tilmeldinger vil ikke kunne modtages

Læs mere

Invitation til Oktobershow

Invitation til Oktobershow Invitation til Oktobershow Lørdag den 4. Oktober 2014 Sidste års Oktobershow for både Welsh- og shetlandsponyer var igen en kæmpe succes, og derfor har vi i år fornøjelsen af at invitere jer til endnu

Læs mere

Hesteejerbrev generelle oplysninger gældende i 2013 ved Internationale FEIF-kåringer i Danmark

Hesteejerbrev generelle oplysninger gældende i 2013 ved Internationale FEIF-kåringer i Danmark Hesteejerbrev generelle oplysninger gældende i 2013 ved Internationale FEIF-kåringer i Danmark bemærk ændringer i år markeret med (nyhed). Ejere/lejere af de tilmeldte heste er ansvarlige for at underrette

Læs mere

Smittebeskyttelse i fåre- og gedebesætninger. Kaspar Krogh Dyrlæge, VFL

Smittebeskyttelse i fåre- og gedebesætninger. Kaspar Krogh Dyrlæge, VFL Smittebeskyttelse i fåre- og gedebesætninger Kaspar Krogh Dyrlæge, VFL Program Aktuelle smitsomme sygdomme hos får og geder Schmallenbergvirus Byldesyge Maedi Q-feber, Border disease. Smittebeskyttelse

Læs mere

Vedtægter for Avlsforeningen Den Jydske Hest

Vedtægter for Avlsforeningen Den Jydske Hest Vedtægter for Avlsforeningen Den Jydske Hest 1 Avlsforeningen Den Jydske Hest har hjemsted hos den til enhver tid siddende formand. 2 Avlsforeningens formål er at fremme og støtte avlen og interessen for

Læs mere

Om gederacer, pasning, avl og gedeprodukter

Om gederacer, pasning, avl og gedeprodukter Her kan du møde de forskellige gederacer i Danmark, læse om love og regler, pasning og pleje, sundhed og sygdomme, samt hvad man kan bruge geden og dens mælk til. Men det er ligeså vigtigt at forstå gedens

Læs mere

Invitation til Oktobershow

Invitation til Oktobershow Invitation til Oktobershow Lørdag den 5. Oktober 2013 Sidste års Oktobershow for både Welsh- og shetlandsponyer var en kæmpe succes, og derfor har vi igen i år fornøjelsen af at invitere jer til Oktobershow.

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

ALMINDELIGE BESTEMMELSER Dansk Varmblod ALMINDELIGE BESTEMMELSER Gældende til alle Dansk Varmblods arrangementer 2016, undtagen konkurrenceklasserne ved Hingstekåringen i Herning. Tilmelding og fremføring Stk. 1: Stk. 2: Stk.

Læs mere

FØLSKUE Lørdag den 5. September 2015

FØLSKUE Lørdag den 5. September 2015 FØLSKUE Lørdag den 5. September 2015 TID OG STED Følskuet afholdes d. 5. september 2015 i forbindelse med Hesten i Fokus På Skive Trav, Flyvej 2, 7800 Skive og Skive Rideklub, Flyvej 18, 7800 Skive Info

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om tilskud til bevaring af husdyrgenetiske ressourcer 1)

Udkast til bekendtgørelse om tilskud til bevaring af husdyrgenetiske ressourcer 1) Udkast til bekendtgørelse om tilskud til bevaring af husdyrgenetiske ressourcer 1) I medfør af 24, stk. 2-4, i lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 466 af 15. maj 2014, fastsættes efter bemyndigelse

Læs mere

Kåring 2012. Yderligere oplysninger vil løbende blive offentliggjort på foreningens hjemmeside www.haflinger.dk.

Kåring 2012. Yderligere oplysninger vil løbende blive offentliggjort på foreningens hjemmeside www.haflinger.dk. Kåring 2012 Årets kåring afholdes d. 25. 26. august på Billund Sportsrideklub, Løvlundvej 4, 7190 Billund. Årets kåring bliver det største haflingerarrangement i Danmark til dato. I samarbejde med Haflinger

Læs mere

Dyretype Katalognr. Ejer By Point Ærespræmie fra

Dyretype Katalognr. Ejer By Point Ærespræmie fra Dyretype Katalognr. Ejer By Point Ærespræmie fra Jydsk Følhoppe 1 Emil Aarup Dalsgaard Farsø 24 Klim Sparekasse Skuets bedste hest Jydsk Goldhoppe 2 Gunda og Hans Jørgen Knudsen Ålestrup 23 Danish Agro

Læs mere

9.00-15.00 Bedømmelse af geder Smådyr ring II 9.00 12.30 Bedømmelse af får, Smådyr ring 1

9.00-15.00 Bedømmelse af geder Smådyr ring II 9.00 12.30 Bedømmelse af får, Smådyr ring 1 PROGRAM FOR FREDAG DEN 8. JUNI 2007. Side 1 25-05-2007 TID RING I RING II RING III KVÆGTORVET SMÅDYR- RINGE 4H SKUE FORMIDLINGS -HALLEN FØDEVARE- UDSTILLINGEN PÅ PLADSEN 08.00-09.00 09.00- - - 10.30-11.30

Læs mere

Vejledning. Dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer

Vejledning. Dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer Vejledning Dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer Tilskudsåret 2017 Kolofon Vejledning om dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer Tilskudsåret 2017 Denne

Læs mere

KvægKongres 2015, Herning Dyrlæge Lars Pedersen Kvæg SMITTEBESKYTTELSE - BEDRIFTENS LIVSFORSIKRING

KvægKongres 2015, Herning Dyrlæge Lars Pedersen Kvæg SMITTEBESKYTTELSE - BEDRIFTENS LIVSFORSIKRING KvægKongres 2015, Herning Dyrlæge Lars Pedersen Kvæg SMITTEBESKYTTELSE - BEDRIFTENS LIVSFORSIKRING HVAD ER SMITTEBESKYTTELSE? Tiltag som kan reducere risikoen for, at smitsomme kvægsygdomme introduceres

Læs mere

Vedtægter for DSAH Shagya-, Sports- og Angloaraberafdeling.

Vedtægter for DSAH Shagya-, Sports- og Angloaraberafdeling. Vedtægter for DSAH Shagya-, Sports- og Angloaraberafdeling. Afdelingens navn er Dansk Selskab for Arabisk Hesteavl, Shagya-, Sports- og Angloaraber afdelingen. Afdelingen har til formål at fremme og støtte

Læs mere

Avlsmål og kåringsregler 2016

Avlsmål og kåringsregler 2016 Regler for registrering, fremstilling og kåring i Barok-Pinto afdelingen under Dansk Pinto Forening. Der gøres opmærksom på at Barok-Pinto afdelingen endnu ikke har opnået en ministeriel godkendelse. Der

Læs mere

REGLER FOR EGNETHEDSTEST

REGLER FOR EGNETHEDSTEST REGLER FOR EGNETHEDSTEST 1 Formål Formålet er at afprøve hesten i springning eller dressur, for herved at undersøge dens egnethed og kvalitet i pågældende disciplin. Resultaterne indgår endvidere i indeksberegningen

Læs mere

Invitation til M & M s for Fun 11. og 12. september 2010

Invitation til M & M s for Fun 11. og 12. september 2010 Invitation til M & M s for Fun 11. og 12. september 2010 Hos Stald Stettenborg, Villa Gallinavej 18, 4684 Holmegaard (ca 8 km fra afkørsel 37 Rønnede på sydmotorvejen). Vi ser frem til en rigtig hyggelig

Læs mere

22.- 23. august 2015 start kl. 12.00

22.- 23. august 2015 start kl. 12.00 Propositioner til: Dansk Morfologisk Championat for P.R.E. heste DAMOCHA 2015 22.- 23. august 2015 start kl. 12.00 Sted: Aalestrup Rideklub Borgergade 59 9620 Aalestrup Danmark Dommer eksteriør: Dommer

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr. 746 af 5. september 2002 om BVD hos kvæg. Indhold. 1. Generelt. 2. 2. Anmeldepligt 3. 3. Oplysningspligt...

Vejledning til bekendtgørelse nr. 746 af 5. september 2002 om BVD hos kvæg. Indhold. 1. Generelt. 2. 2. Anmeldepligt 3. 3. Oplysningspligt... Vejledning til bekendtgørelse nr. 746 af 5. september 2002 om BVD hos kvæg Indhold 1. Generelt. 2 2. Anmeldepligt 3 3. Oplysningspligt...3 4. Saneringspligt.....4 5. Omsætningsprøver.4 6. Specialiserede

Læs mere

Grundbeløb pr. besæning, kr. 269 269 Moderdyr, kr./stk. 20,50 20,50 Max 100 dyr Øvrige dyr, kr./stk. 6,85 6,85

Grundbeløb pr. besæning, kr. 269 269 Moderdyr, kr./stk. 20,50 20,50 Max 100 dyr Øvrige dyr, kr./stk. 6,85 6,85 20. december 2013 Priser i 2014 Videncentret for Landbrug, Kvæg har fastlagt nedenstående priser for 2014. Priserne er tilpasset i henhold til aftaler og prisudvikling. Nye ydelser indlægges løbende på

Læs mere

Bekendtgørelse om supplerende bestemmelser for omsætning af klovbærende dyr

Bekendtgørelse om supplerende bestemmelser for omsætning af klovbærende dyr BEK nr 1426 af 03/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

Invitation til Welsh kåring den 6-7. august 2016

Invitation til Welsh kåring den 6-7. august 2016 Invitation til Welsh kåring den 6-7. august 2016 Medlemmer af Welsh Pony & Cob Avlen i Danmark inviteres hermed til årets kåringsweekend den 6-7. august 2016. Ved arrangementet vil der være mulighed for

Læs mere

Udstillingen er åben lørdag den 28. november 2015 kl. 14:00-18:00 og søndag den 29. november 2015 kl. 10:00-16:00. GRATIS ENTRE FOR ALLE!

Udstillingen er åben lørdag den 28. november 2015 kl. 14:00-18:00 og søndag den 29. november 2015 kl. 10:00-16:00. GRATIS ENTRE FOR ALLE! Hadsten Fjerkræklub indbyder hermed sine medlemmer, samt alle medlemmer af Danmarks Fjerkræavlerforening for Raceavl, til at udstille på Hadsten Open og Det Jyske Svømmefugleskue, der afholdes som åben

Læs mere

Bekendtgørelse om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg

Bekendtgørelse om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg BEK nr 756 af 23/06/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2009-5401-0068 Senere ændringer til forskriften BEK nr 498

Læs mere

Dyretype Katalognr. Ejer By Point Ærespræmie fra

Dyretype Katalognr. Ejer By Point Ærespræmie fra Dyretype Katalognr. Ejer By Point Ærespræmie fra Jydsk Følhoppe 1 Emil Aarup Dalsgaard Farsø 24 Klim Sparekasse Jydsk Goldhoppe 2 Gunda og Hans Jørgen Knudsen Ålestrup 23 Danish Agro Jydsk Goldhoppe 3

Læs mere

Regler for indberetning til CHR. Frivillige oplysninger

Regler for indberetning til CHR. Frivillige oplysninger Staldregistreringsskema Denne blok kan anvendes både til lovpligtig registrering af kvæg i det offentlige Centralt Husdyrbrugsregister (CHR) og til frivillig registrering af øvrige oplysninger (f. eks.

Læs mere

23 Super Brugsen Skuets bedste hest. Æresbånd fra LandboNord, pokal og ærespræmie fra Klim Sparekasse. Korsholm tømrer & snedkerf.

23 Super Brugsen Skuets bedste hest. Æresbånd fra LandboNord, pokal og ærespræmie fra Klim Sparekasse. Korsholm tømrer & snedkerf. Dyretype Katalognr. Ejer By Point Ærespræmie fra og notat om særlige udmærkelser Jydsk Følhoppe Jydsk Hoppe på 3 år Jydsk Hoppe på 3 år Oldenborger 2 års hoppe Knabstrupper Frieser goldhoppe 1 3 4 Gunda

Læs mere

REGLER FOR EGNETHEDSTEST

REGLER FOR EGNETHEDSTEST REGLER FOR EGNETHEDSTEST 1 Formål Formålet er at afprøve hesten i springning eller dressur, for herved at undersøge dens egnethed og kvalitet i pågældende disciplin. 2 Forudsætninger Testen forudsætter

Læs mere

Værd at vide om. klovsyge. - Hvad er klovsyge? - Behandling - Forebyggelse - Sundhedsprogram

Værd at vide om. klovsyge. - Hvad er klovsyge? - Behandling - Forebyggelse - Sundhedsprogram Værd at vide om klovsyge? - Hvad er klovsyge? - Behandling - Forebyggelse - Sundhedsprogram KLOVSYGE Klovsyge kan være en meget smertevoldende sygdom hos får og geder. Sygdommen er smitsom og skyldes bakterien

Læs mere

PLAN OG REGLER FOR. DYRSKUET I RIBE CHR nr. 102749. Fredag 29. juli 2016

PLAN OG REGLER FOR. DYRSKUET I RIBE CHR nr. 102749. Fredag 29. juli 2016 PLAN OG REGLER FOR DYRSKUET I RIBE CHR nr. 102749 Fredag 29. juli 2016 Tilmelding: Find skema: ribedyrskue.dk Mail: ltr@seges.dk Post: CHR Skejby, Att: Lene Trier, Agro Food Park, 8200 Århus N Ønskes besigtigelse

Læs mere

Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1

Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1 Dyresundhed 5. december 2014 J.nr.: 2014-14-81-00616 Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1 Regler vedrørende scrapie i forbindelse med ind- og udførsel af får og geder, også kaldet scrapie-udførsels-programmet.

Læs mere

Propositioner for Fælles 1' dags materialprøve for heste/ponyer af forskellig race 2011

Propositioner for Fælles 1' dags materialprøve for heste/ponyer af forskellig race 2011 Propositioner for Fælles 1' dags materialprøve for heste/ponyer af forskellig race 2011 Formål Formålet med prøven er at bedømme brugsegenskaber for heste og ponyer. Deltagere Deltagere er heste/ponyer,

Læs mere

Rapport nr. 3/2005 Landsudvalget for Hestes generelle regelsæt for stambogsføring

Rapport nr. 3/2005 Landsudvalget for Hestes generelle regelsæt for stambogsføring Rapport nr. 3/2005 Landsudvalget for Hestes generelle regelsæt for stambogsføring Landscentret Heste Udkærsvej 15, Skejby 8200 Århus N Telf. 8740 5000 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 0: Almindelig orientering

Læs mere

Invitation til Oktobershow

Invitation til Oktobershow Invitation til Oktobershow Lørdag den 3. Oktober 2015 De seneste års Oktobershows for både Welsh- og shetlandsponyer har været en kæmpe succes, og derfor har vi igen i år fornøjelsen af at invitere jer

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til bevaring af husdyrgenetiske ressourcer 1)

Bekendtgørelse om tilskud til bevaring af husdyrgenetiske ressourcer 1) BEK nr 1363 af 24/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-32640-000038 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om vaccination mod Newcastle disease, herunder paramyxovirus-1 hos duer

Bekendtgørelse om vaccination mod Newcastle disease, herunder paramyxovirus-1 hos duer BEK nr 1479 af 08/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere