B O R N H O L M S L A N D B R U G

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "B O R N H O L M S L A N D B R U G"

Transkript

1 B O R N H O L M S L A N D B R U G Regler for fremstilling af dyr 159. DYRSKUE i Hareløkkerne den 23. og 24. juni 2012 Arrangeret af: Bornholms Landbrug Kannikegaard Rønnevej Aakirkeby Fax

2 2 DYRSKUEREGLER FOR 2012 Indholdsfortegnelse : Almindelige regler. side: 3 og 4 Modtagelsestider. side: 4 Bedømmelse og Præmiering. side: 5 Afdeling for kvæg. side: 5, 6, 7 og 8 Afdeling for heste. side: 9 og 10 Afdeling for får og geder. side: 11 og 12 Afdeling for kaniner og fjerkræ. side: 12 Gode råd i mønstring af kvæg side: 13 Gode råd i mønstring af heste side: 14 Bekendtgørelse nr. 185 af 20. marts 2000 om dyrskuer, udstillinger og lignende samlinger af husdyr side: 15 og 16

3 3 Almindelige regler. 1. Der kan uddeles præmier til avlsdyr af kvæg, heste, får, geder, kaniner, duer og fjerkræ. 2. For at kunne udstille skal ejeren være medlem af Bornholms Landbrug eller medlemskab af en raceorganisation tilsluttet Landsudvalget. 3. Valg af dommere og ordenskomite foretages af de pågældende husdyrgrenes avlsledelse. Til varetagelse af hvervet som lokale dommere eller som medlemmer af ordenskomiteen vælges medlemmer af Bornholms Landbrug eller raceforeninger. Der kan udpeges dommere fra andre landsdele, for 1 år ad gangen, efter aftale med Dyrskueudvalget. Bestyrelsen bestemmer de nærmere regler for dommerne og ordenskomiteens arbejde, ligesom dommerne er pligtige til at udfylde og underskrive de udleverede dommerlister. 4. Under bedømmelse og rangering, der foregår på afspærret plads, er der adgang forbudt for uvedkommende. En dommer, som tillige er udstiller, fratræder under bedømmelse af sine egne dyr. Oplysninger om afstamning og ydelse skal påføres i det omfang, indmeldelsesskemaerne forlanger det ellers medfører det udelukkelse fra præmiering, eventuelt annullering af en allerede uddelt præmie. 5. Vedlagte skema skal udfyldes omhyggeligt og indsendes inden mandag 21. maj For dyr, der fremstilles på dyrskuet gælder, at besætningen og udstiller nøje skal opfylde og iagttage de derom til enhver tid gældende veterinære bestemmelser. Ved tilmelding af dyr indestår udstilleren for, at ovennævnte krav er opfyldt. 7. Kvæg og kalve må ikke transporteres sammen med får og geder. Almindelig orientering til alle: Heste, får, geder, fjerkræ og kaniner må ikke påbegynde hjemkørsel Før efter kl søndag den 24. juni Malke- & kødkvæg dog kl Alle køretøjer henvises til parkeringspladsen over for dyrskuepladsen. Trailerparkering foregår lige over for indsyningspladsen, på den store parkeringsplads.

4 4 Færdsel: Der gøres opmærksom på, at trafikken ved indsyningspladsen alene er forbeholdt husdyrudstillere og er ensrettet, således at indkørsel sker igennem den østre indkørsel ved staldene. Øvrige udstillere bedes køre ind ved indkørsel vest for hovedindgangen. Al udkørsel sker igennem skoven. Lørdag og søndag imellem kl er der mulighed for aflæsning af foder m.m. Sundhedsdokumenter: Bornholms Landbrug sørger for at bestille sundhedsdokumenter til får og geder. FODER: Alle udstillere skal af miljø- og sikkerhedsmæssige årsager, selv medbringe nødvendigt hø og halm til foderbrug og strøelse. På pladsen udleveres nødvendigt tilskudsfoder. Udmugning af staldene skal foretages af udstillerne. Trillebør stilles til rådighed, skovl, kost og greb skal selv medbringes. Gødningen lægges på de anviste pladser. Såfremt ordenskomiteén ikke kan godkende rengøringen vil dette blive foretaget på udstillerens regning efter vikarordningen gældende takster. Hestestaldene skal være rengjorte og afleveringsklare mandag den 25. juni kl hvor staldene skal synes. Nattevagt: Der etableres nattevagt, men dyrskuet påtager sig intet økonomisk ansvar for de på pladsen værende dyr og rekvisitter. Modtagelsestider for dyrene: Fredag den 22. juni, kl & lørdag den 23. juni fra kl morgen Der er kun indsyning på ovennævnte tider. Indsyningsdyrlæge Bente Johansen. Ved sygdom hos dyrene tilkald egen dyrlæge. Dyrskuets ledelse forbeholder sig ret til at ændre og supplere reglerne.

5 Retningslinier for ærespræmietildeling ved de provinsielle dyrskuer. 1. Ærespræmier: Dyr med 23. point dog enkelte med 22. point, indstilles til ærespræmie Enkeltkøer i familiesamlinger og afkom efter tyre er ved tildeling af ærespræmier ligestillet med køer i de øvrige hold. 3. Ved eksteriørbedømmelse understreges, at den "rigtige" type er den højtstillede ko. Lavstammede og/eller små køer kan således ikke bedømmes med 23. point. Bedømmelse og præmiering. Ved bedømmelse benyttes følgende points og præmieskala: Dyr, der opnår points, tilkendes 1. præmie Dyr, der opnår points, tilkendes 2. præmie Dyr, der opnår points, tilkendes 3. præmie Dyr, der opnår points, tilkendes 4. præmie Den bedømmelse er bestemmende for opstillingen i præmierækken. Tilmeldingerne er først endelige, når de er godkendt af dyrskueledelsen og stambogskontoret har efterkontrolleret de på tilmeldelserne givne oplysninger. Mangelfuld udfyldning af tilmeldingsskemaerne kan medføre udelukkelse fra dyrskuet. Afdeling for kvæg: Almindelige bestemmelser for kvæg. Der kan udstilles kvæg af officielt anerkendte racer. De udstillede dyr må uanset race have mindst 7/8 blodrenhed i henhold til stamtavlens 3 første led. Tvivlstilfælde vedr. racerenhed, afvigelse i type, farve og aftegn afgøres af dyrskuets ledelse. Alt danskfødt kvæg skal være øremærket efter gældende regler. Hundyr af malke- og kombinationsracer skal være ydelseskontrolleret. Tyrene skal være afhornet, dog kan importerede tyre af malkeracerne og alle tyre af kødkvægracerne fremstilles uafhornet. Intet dyr kan konkurrere i mere end et hold. Udstillere af dyr, der er tilkendt 1. præmie, er pligtig til under skuet at lade disse fotografere efter nærmere anvisning. Enhver udstiller er pligtig til at møde med dyrene i ringen til de tider, der opgives i programmet, og udstillerne skal møde med dyrene til opstilling i afkomsamlingerne efter nærmere meddelelse.

6 Holdinddeling. Holdinddeling for RDM, SDM og DRK, (Jersey anført senere) kødkvægracerne er ikke specificeret. Hold 1. Tyre 1-5 år Samlinger af malkekøer Familiesamlinger af malkekøer Saml. af unge køer, hold A 3-3½ år. 1/1-30/6-09 Saml. af unge køer, hold B 2½-3 år. 1/7-31/ Familiesamlinger af unge køer 2½-3 år. 1/7-31/ Enkelte køer Køer med livsydelse Enkelte unge køer, samme holdinddeling A og B som under Samlinger af kvier. Hold A 2-2½ år. 1/1-30/ Samlinger af kvier. Hold B 1½-2 år. 1/7-31/ Samlinger af kvier. Hold C 1-1½ år. 1/1-30/ Familiesamlinger af kvier - samme holdinddeling A-B-C og alder 1-2½ år Enkelte kvier, samme holdinddeling A-B-C og alder-2½ år. Fremstillingsregler for RDM, SDM og DRK. Samlinger af malkekøer og kvier består altid af 3 dyr. For samlinger af malkekøer gælder, at alle dyrene skal være over 3½ år. 6 I de øvrige samlinger - holdene mellem 1 og 3½ år - kan et af de indmeldte dyr tilhøre et tilstødende hold, hvad alder og øvrige betingelser angår, men aldersgrænserne 1 og 3½ år må ikke overskrides. Antal samlinger er uafhængigt af antal årskøer i udstillerens besætning. 2. og 3. dyr i en samling kan - hvis en samling forhindres i fremmøde på grund af en eller flere anmeldte dyrs sygdom o.l. udstilles og bedømmes som enkeltindivider i det hold, deres alder forudsætter. Udstillere, der ønsker at overføre 1 eller 2 af dyrene i en samling til bedømmelse som enkelt dyr, skal have meddelt dette til Sekretariatet senest 8 dage før skuet. Der kan ikke udstilles kvier over 2½ år. Kvier af malkeracer mellem 2-2½ år skal være insemineret eller løbet, senest 21 mdr. gl. Kvier af kødkvægracerne skal være insemineret eller løbet, så de forventes at kælve inden de er 3 år. Køer af kødkvægracerne kan kun møde med kalv, hvis denne er født efter 1/10 året før skuets afholdelse. Familiesamlinger af køer og kvier består af mindst 5 dyr. Ydelseskrav (Excl. kødkvægracer). Der er vedtaget at der ikke er ydelseskrav. Bedømmelse og præmiering af JERSEY. Der udstilles ikke tyre, men kun køer.

7 Holdinddeling. 7 Hold 1. Afkomsamlinger. Hold 2. Køer med livsydelse. Livsydelseskøer med over kg fedt + protein Hold 3. Enkelte køer med over 3.5 regnskabsår. Køer, der ved udarbejdelse af katalog har over 3.5 regnskabsår. Hold 4. Køer med regnskabsår. Køer, der ved udarbejdelse af katalog har regnskabsår. Hold 5. Køer med 305 dg.-1.9 regnskabsår. Køer, der ved udarbejdelse af katalog har 305 dg.-1.9 regnskabsår. Hold 6. Køer med mindre end 305 dg. i ydelse. Hold 7. Kvier med y-tal på minimum 110. Hold 8. Familiesamlinger. En familiesamling skal bestå af mindst 3 køer. En familiesamling kan bestå af: * køer i 3 (eller flere) generationer * mor med 2 (eller flere) døtre * køer med samme mor * kombinationer af ovennævnte Der stilles samme ydelsesmæssige krav til den enkelte ko, som havde koen været udstillet i ét af de forannævnte hold. Hold 9. Afkom efter tyre. 1. Fra private udstillere skal der udstilles mindst 3 køer. Der stilles samme ydelsesmæssige krav, som havde koen været udstillet i ét af de forannævnte hold. 2. Fra kvægavlsforeningerne kræves, at der udstilles mindst 8 køer. Generelle bestemmelser. 1. Der stilles ingen krav til køernes alder ved 1. kælvning. 2. I kataloget opstilles køerne inden for hold efter alder. 3. Ved familiesamlinger og afkom efter tyre opstilles køerne på skuet, i rækkefølge efter bedømmelserne. Veterinære bestemmelser. Betingelser for udstilling af kvæg på dyrskuer i 2012: Der må ikke være tilført klovbærende dyr til udstillerbesætningen de seneste 7 dage inden udstilling. Det udstillede dyr skal have været i besætningen de seneste 30 dage, undtagen er, hvis dyret har deltaget i et andet dyrskue. Der kan kun udstilles dyr fra besætninger med salmonella-niveau 1. Der kan kun udstilles dyr fra BVD-frie besætninger med gyldige statusprøver. Der kan kun udstilles dyr fra besætninger der ikke har nogle fejllister, som vedrører indgange til besætningen samt udstationering/hjemtagning til besætningen.

8 8 Øvrige krav Køer og kvier, der har kastet inden for de sidste 14 dage før skuet, må ikke deltage på skuet og der må ikke udstilles kreaturer, som efter gennemførelse af normal drægtighed, kan kælve under skuet. Desuden må der ikke udstilles kalve, som er yngre end 14 dage. Vedrørende smitsomme sygdomme, herunder bl. a. vorter, skab o.s.v. gælder, at besætning og udstiller nøje skal opfylde og iagttage de derom, og til enhver tid, gældende veterinære bestemmelser, herunder de i Veterinærdirektoratets bekendtgørelse nr. 185 af 20. marts 2000 fastsatte regler om afholdelse af dyrskuer. Bekendtgørelsen er trykt bag i dette hæfte. Der må ikke udstilles fra besætninger, hvor der er konstateret IBR-infektion. Såfremt der inden for de seneste 24 måneder er forekommet kliniske tilfælde af paratuberkolose i besætningen, kan der ikke udstilles på dyrskuet. Restriktioner vedr. BSE vil være meddelt de aktuelle besætninger. Der må ikke udstilles køer fra besætninger, hvor der i mælke- eller kirtelprøver er konstateret B-streptokok infektion. Ved tilmelding af dyr indestår udstilleren for at ovennævnte krav er opfyldt. Digitaldermatitis: Dyrlægen anbefaler, at alle køer får vasket og desinficeret klovene før de forlader besætningen hjemme og igen før de køres hjem fra dyrskuet.

9 Afdeling for heste: Der kan kun udstilles hingste og hopper med registreringsattest eller afstamningsoplysning godkendt af Landsudvalget for Hesteavl - og som afstamningsmæssigt er godkendt af den pågældende avlsretning. Hingste på 3 år og derover skal være avlsgodkendte under Landsudvalget for hesteavl. Der udstilles i 4 hovedgrupper: Gruppe A: Specialracer Gruppe B: Dansk Varmblod Gruppe C: De svære heste (koldblod) Gruppe D: Småheste og ponyer Gruppe A omfatter bl.a.: 1) Frederiksborg, renavlede eller forædlede med højest 50 % anerkendt fremmed afstamning. 2) Oldenborgheste, renavlede eller forædlede med højest 25 % fuldblod eller anglormanner afstamning. 3) Trakehnerheste. 4) Lipizzanerheste. 5) Knabstrupperheste. 6) Frieserheste. 7) Arabisk fuldblod ox. 8) Shagya og araberrace samt angloaraber x. 9) Fuldblodsheste. 10) Traverheste. 11) American Paint Horse. Gruppe B omfatter bl.a.: 1) Dansk Varmblod. Gruppe C omfatter bl.a.: 1) Jydske heste. 2) Belgiske heste. 3) Shire heste. Gruppe D omfatter bl.a.: 1) Fjordheste. 2) Islandske heste. 3) Haflingerheste. 4) Danske Sports Ponyer. 5) Connemaraponyer. 6) New Forest ponyer. 7) Exmoor ponyer. 8) Dartmoor ponyer. 9) Dansk Gotlandsk Russ. 10) Welsh Mountain, Welsh ponyer og Welsh cob. 11) Shetlands ponyer. Inden for hver gruppe og race (type) kan der udstilles til bedømmelse i følgende hold: 1) Afkomspræmierede hingste. a) Hingste med afkomspræmie 1. kl. 2. gr. (22) og derover (dog kun til præsentation året efter afkomsfremstillingen). b) Hingste til præsentation, der møder med afkomssamling på skuet 2) Hingste på 6 år og derover. Skal være godkendt til avl af den pågældende avlsretning. 9

10 3) Hingste på 4 og 5 år. Skal være godkendt til avl af den pågældende avlsretning. 4) Hingste på 3 år. Skal være godkendt til avl af den pågældende avlsretning. 5) Hingste på 2 år. 10 6) Hopper på 4 år, og derover med føl ved siden. Er føllet ikke født eller dør føllet inden bedømmelsen overføres hoppen til de under hold 7 nævnte hopper. Føllet skal kunne få udstedt afstamningscertifikat på Landskontoret for Heste. 7) Goldhopper på 4 år, til og med 7 år uden føl ved siden. 8) Hopper på 4 år og opefter, der ikke føder føl i udstillingsåret, men udstilles i samling. 9) Hopper på 3 år der ikke foler i indeværende år. 10) Hopper på 2 år. 11) Samlinger efter hopper, mindst 3 stk. eventuelt incl. moderen - Al afkom skal være mindst 2 år gamle. 12) Hoppefamilie, mindst 3 generationer. i lige linie - mindst 2 år gamle. 13) Samlinger efter hingste, mindst 5 stk. - mindst 2 år gamle. Den samme samling kan kun vinde een gang og den samme hest kan kun deltage i een samling samme år. Føllet skal være over 14 dage gammel. De udstillede hestes alder følger kalenderåret. Kopi af afstamningspapirer skal vedlægges tilmeldingen. Avlsgodkendte hingste med flere ejere kan udstilles, når de i udstillingsåret virker mindst 3 måneder i dyrskuets område, herunder på udstillingstidspunktet. Ved udpegning af skuets bedste følhoppe med føl ved siden, kan hver avlsretning indstille en fløjhoppe med føl ved siden, der har opnået 23 points eller derover. Holdet skal være på mindst 5 hopper. Det gælder også for 2-årige hopper. Til konkurrencen om skuets bedste 2-års hoppe kan hver avlsretning indstille fløjen i 2-års holdet, hvis den har opnået mindst 22 points. Til konkurrencen om skuets bedste føl, kan hver avlsretning indstille et føl. Veterinære bestemmelser Alle heste skal i øvrigt være vaccineret mod influenza. Er vaccinationen ved udstilling mere end 12 mdr. gammel, skal hesten re-vaccineres senest 7 dage inden dyrskuets start. Heste der ikke tidligere er vaccineret og som ønskes udstillet ved dyrskuet, skal basisvaccineres med 2 vacciner med ca. 1 måneds mellemrum. Sidste vaccination senest 7 dage inden dyrskuets start. Højtdrægtige hopper må ikke transporteres den sidste tiendedel af drægtigheden dvs. 5 uger før forventet foling.

11 11 Afdeling for Får og Geder: Veterinære forhold. Får og geder må ikke transporteres sammen med kvæg p.g.a. smittefare med BVD. Maedi: Der må kun fremstilles dyr fra fåre- og gedebesætninger, der er blodprøvet for maedi, og opfylder betingelserne for at kunne registreres som Maedifri(M3). Gyldig maediattest(m3) skal medbringes på dyrskuet. Skab og lus: Der foretages forebyggende behandling af alle udstillede dyr med et middel, der er anerkendt til dette af de veterinære myndigheder. Kastning: Får og geder, der har kastet inden for de sidste 14 dage forud for dyrskuet, må ikke deltage. Andre smitsomme sygdomme: Får og geder fra besætninger, hvori der har været udbrud af smitsomme sygdomme inden for de sidste 14 dage forud for dyrskuet, må ikke deltage. Attester/erklæringer: Ved underskrift på tilmeldingsskemaet til dyrskuet indestår udstilleren for, at de fremstillede dyr opfylder ovennævnte bestemmelser. Sundhedsdokument: Skal medbringes på dyrskuet - bestilles af Bornholms Landbrug. I øvrigt udstilles dyrene sundhedsmæssigt på eget ansvar. Generelle forhold: Får og geder skal møde med gyldigt sundhedsdokument. Bornholms Landbrug bestiller sundhedsdokument på de tilmeldte dyr den 12. juni. De fremsendes til udstillerne i uge 24 (13. juni juni). Evt. henvendelser vedr. sundhedsdokumenter kan ske til CHR-afdelingen, Sorø på tlf eller Anne Suhr tlf Væddere, får og lam, samt geder og kid skal være øremærket med EU godkendt gult øremærke. Udstilleren har pligt til at opsøge dyrlægen for dyrlægekontrol, inden indkørsel på pladsen. Efter dyrskuet afleveres boksene tømte for halm og gødning. Øremærkenummer skal påføres anmeldelsesskema og anføres i kataloget sammen med eventuelt navn og besætningsnummer. Får på 2 år og derover skal have lemmet det pågældende år det møder på dyrskuet. Får på 2 år og herover skal møde med 2 lam. Lam ældre end 2 mdr. behøver ikke komme med. Hvis der er indsat vædderlam på individprøvestationen, dispenseres fra dette krav.

12 12 Halelængde: For alle dyr skal halen kunne dække endetarms- eller kønsåbning. Tandstilling: Dyr med over- eller underbid større end svarende til en tændstik(ca. 2mm) kan ikke bedømmes. Uldlængde: Får af racerne Merino, Wensleydale og Finuld kan møde med længere uld. For finuldsracen gælder, at de skal være klippet efter 1. januar. For alle øvrige udstillede væddere og får gælder, at uldlængden ikke må være overstige 2 cm. Dyr der ikke overholder disse regler afvises af dommeren. Holdinddeling: Væddere år og ældre Væddere år Får med lam år og ældre Får uden lam år og ældre Får med lam år Får uden lam år Kaniner og Fjerkræ: Udstillingen afholdes og ordnes af Bornholms Kaninavlerforening og Bornholms Fjerkræavlerforening. Fjerkræ: Skal være ledsaget af en gyldig vaccinationsattest, hvor en dyrlæge attesterer at have foretaget vaccination mod Paramyxovirus/Newcastle disease efter gældende bekendtgørelse. Det skal bemærkes, at udstillerne har pligt til at holde sig orienterede om de til enhver tid gældende veterinær regler. Fjerkræ skal være vaccineret - 3 uger før udstilling. Fjerkræ skal være mærket, således at deres oprindelse og identitet kan fastslås. Fast fod-ring.

13 13 1 Formål: Konkurrencen er lavet på grundlag af at det ikke er helt lige meget hvordan du fremviser et dyr når du kommer på dyrskue, men samtidig skal du også have det sjovt, når du deltager sammen med andre unge mennesker. 1. Klargøring af dyret. Inden du tager på skue er det vigtigt at du har klippet, vasket og arbejdet med dyret, så det ved hvem du er. Klipning: Sørg for at dyret er klippet inden du tager til dyrskue vær specielt opmærksom på: - at du har klippet hale lige omkring halen forneden - klippet ørerne, så der ikke er lange hår til syne - hvis et dyr har en ujævnhed, undgå da at klippe alle hår væk her Vaskning: Vask dyret godt inden du tager på skue, da der på en dyrskueplads ofte kun findes koldt vand, og det kan man ikke vaske gammelt skidt væk med. - Steder som man skal være meget opmærksom på: Øre, øremærke, under hale, klove, under mave på dyret. 2. Præsentation af dyret Inden du tager af sted er du nød til at trække mange gange med dyret for at det bliver vant til en grime, samt den lærer at gå pænt. - løft hovedet op (et godt råd kan være at binde dyret op et par gange med hovedet højt en halv time ad gangen) - hold dyret i din venstre hånd men er du mere tryk ved at holde den med begge hænder kan det gå men helst kun med en. Du kan bruge din højre hånd til at støtte på dyret ved siden af hovedet, hvis dyret bliver en smule urolig. - gå stille og roligt baglæns med dyret, se om du ikke kan gå i takt med dyret - vær opmærksom på dyret hele tiden, mens du er i ringen, og samtidig skal du være opmærksom på andre deltager, samt dommeren. - Afstand når du går der være 1,50 til 2 meter mellem deltagerne. - Afstand på række skal være cirka 0,5 m, her er det vigtigt at man laver en lige række. - benstilling hos køer: Den side dommeren står på skal man have bagbenet længst fremme, mens forbenene skal være placeret overfor hinanden med en afstand, svarende til en mindre hund. Det hedder sig, at en hund skal kunne løbe igennem. - benstilling hos kvier: Her er det modsat køerne dvs. at den side dommeren er placeret på skal man have bagbenet længst bagud, mens forbenene skal stå på linje. - Når man står på række kan dommeren bevæge sig op foran rækken, sker det, skal du vende dig om mod dommeren. - En anden prøve dommeren kan udsætte dig for er at bakke med dyret, ikke mange dyr vil bakke men på denne måde kan dommeren se om du har arbejdet med dyret. - En ting som er meget vigtig under hele konkurrencen er at du slapper af og ser ud som om du har gjort det mange gange før. Prøv evt. at snakke med dyret, og derved få dyrets ører frem, så det virker som om, det er meget opmærksom på hvad der sker. - Husk du må aldrig slå og sparke på dyret!!!!!! Hvis du ønsker at deltage i mønstringskonkurrencen skal du tilmelde dig på listen på INFO-tavlerne v/ staldene.

14 14 Gode råd i mønstring af heste

15 15

16 16

PLAN OG REGLER. Dyrskuet Thy - Mors. Plan og Regler, Dyrskuet Thy-Mors 2015

PLAN OG REGLER. Dyrskuet Thy - Mors. Plan og Regler, Dyrskuet Thy-Mors 2015 PLAN OG REGLER 2015 Dyrskuet Thy - Mors GENERELT Almindelige bestemmelser Ret til at udstille på skuet har enhver med interesse for Dyrskuet Thy - Mors. Anmeldelse Anmeldelse af dyr sker på skemaer, der

Læs mere

FARMFESTIVAL I HURUP LØRDAG DEN 23. MAJ 2015 PLAN OG REGLER

FARMFESTIVAL I HURUP LØRDAG DEN 23. MAJ 2015 PLAN OG REGLER Sekretariat: Ashøjgade 35, 7760 Hurup Thy FARMFESTIVAL I HURUP LØRDAG DEN 23. MAJ 2015 PLAN OG REGLER Telefon på dyrskuepladsen: 51 90 16 92 Dyrskuets CHR-nummer: 077037 Indhold Almindelige bestemmelser...

Læs mere

REGLER FOR UDSTILLING AF DYR

REGLER FOR UDSTILLING AF DYR REGLER FOR UDSTILLING AF DYR 7. 9. juni 2013 Roskilde Dyrskue, Fulbyvej 15, 4180 Sorø Tlf. 70 26 62 00 www.roskildedyrskue.dk Dyrskuepladsen, Darupvej 19, 4000 Roskilde Almindelige bestemmelser for Roskilde

Læs mere

PLAN OG REGLER 2015 For 4H-udstillere

PLAN OG REGLER 2015 For 4H-udstillere PLAN OG REGLER 2015 For 4H-udstillere 28-04-15 ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1) Dyrskuet afholdes d. 19. og 20. juni 2015 på adressen: Halvorsmindevej 31, 9800 Hjørring 2) Ret til at udstille har enhver med

Læs mere

13., 14. og 15. Juni 2008. Information til udstillerne

13., 14. og 15. Juni 2008. Information til udstillerne 13., 14. og 15. Juni 2008 Information til udstillerne 1 2 Ankomst og indsyning Indsyning foregår umiddelbart inden for lågen ved Flemmings Alle. Indkørsel ad Østergårds Allé og langs hegnet til lågen Følg

Læs mere

VETERINÆRE REGLER opdateret den 09.04.14

VETERINÆRE REGLER opdateret den 09.04.14 VETERINÆRE REGLER opdateret den 09.04.14 Det er vigtigt at du læser de veterinære regler godt igennem for det dyr du skal udstille. Det er ærgerligt hvis du kommer til dyrskuet og bliver afvist af dyrlægen

Læs mere

Sundhedsregler MidtWest Farmshow 2015

Sundhedsregler MidtWest Farmshow 2015 Sundhedsregler MidtWest Farmshow 2015 Indsyning Alle dyr skal synes af en dyrlæge ved ankomsten til skuet. Alle dyr skal ind ved indgangen på havnevej, så vi er sikre på at alle kommer forbi dyrlægekontrollen

Læs mere

Sundhedsregler for dyrskuet

Sundhedsregler for dyrskuet Sundhedsregler for dyrskuet I forbindelse med deltagelse på dyrskuer i Danmark. Sundhedsreglerne er lavet for at undgå smittespredning, så smittefrie dyr eller besætninger beskyttes mod smitte fra dyr

Læs mere

SUNDHEDSREGLER. Adgang til skuet Der er dyrlæge til stede ved modtagelse af dyrene onsdag den 1. juli fra kl. 13.00 til kl. 21.00.

SUNDHEDSREGLER. Adgang til skuet Der er dyrlæge til stede ved modtagelse af dyrene onsdag den 1. juli fra kl. 13.00 til kl. 21.00. SUNDHEDSREGLER Sundhedsreglerne er lavet for at undgå smittespredning og dermed beskytte frie dyr eller besætninger mod smitte fra dyr eller besætninger, der har sygdomme. Reglerne er lavet i samarbejde

Læs mere

REGLER FOR UDSTILLING AF DYR

REGLER FOR UDSTILLING AF DYR REGLER FOR UDSTILLING AF DYR 3. 5. juni 2016 Roskilde Dyrskue, Fulby 15, 4180 Sorø Tlf. 70 26 62 00 www.roskildedyrskue.dk Dyrskuepladsen, Darupvej 19, 4000 Roskilde 1 Almindelige bestemmelser for Roskilde

Læs mere

PLAN OG REGLER 10-04-15

PLAN OG REGLER 10-04-15 PLAN OG REGLER 2015 10-04-15 ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1) Dyrskuet afholdes d. 19. og 20. juni 2015 på adressen: Halvorsmindevej 31, 9800 Hjørring 2) Ret til at udstille har enhver med interesse for Hjørring

Læs mere

Der er en risiko for spredning af smitte ved at udstille dyr på dyrskuer. Alle har et medansvar for at mindske denne risiko.

Der er en risiko for spredning af smitte ved at udstille dyr på dyrskuer. Alle har et medansvar for at mindske denne risiko. Sundhedsregler som gælder ved deltagelse i dyrskuer i Danmark For at undgå smittespredning gælder en række regler for deltagelse på dyrskuer. Reglerne skal beskytte sunde dyr og besætninger mod smitte

Læs mere

SUNDHEDSREGLER. Alt kvæg skal være øremærket og registreret i CHR-registret efter gældende regler.

SUNDHEDSREGLER. Alt kvæg skal være øremærket og registreret i CHR-registret efter gældende regler. SUNDHEDSREGLER Sundhedsreglerne er lavet for at undgå smittespredning og dermed beskytte frie dyr eller besætninger mod smitte fra dyr eller besætninger, der har sygdomme. Reglerne er lavet i samarbejde

Læs mere

Sundhedsregler for Det Østjyske Dyrskue

Sundhedsregler for Det Østjyske Dyrskue Sundhedsregler for Det Østjyske Dyrskue (Det Østjyske Dyrskue anvender reglerne for højprævalent område). Hvis sundhedsreglerne ændres inden dyrskuet vil dyrskuet følge de ændrede regler. KVÆG Alt kvæg

Læs mere

Lemvig marked og dyrskue Lemvig Flyveplads 31. maj. og 1. juni 2014 Industrivej 53, 7620 Lemvig, Tlf. 9663 0544, Fax. 9663 0545

Lemvig marked og dyrskue Lemvig Flyveplads 31. maj. og 1. juni 2014 Industrivej 53, 7620 Lemvig, Tlf. 9663 0544, Fax. 9663 0545 Lemvig Flyveplads 31. maj. og 1. juni 2014 Industrivej 53, 7620 Lemvig, Tlf. 9663 0544, Fax. 9663 0545 Værd at vide (plan og regler) Klovdag og børnedyrskue lørdag den 31. maj 2014 Hovdag søndag den 1.

Læs mere

Bekendtgørelse om dyrskuer, udstillinger og lignende samlinger af husdyr

Bekendtgørelse om dyrskuer, udstillinger og lignende samlinger af husdyr BEK nr. 185 af 20. marts 2000 Bekendtgørelse om dyrskuer, udstillinger og lignende samlinger af husdyr I medfør af 9, 18, 19, stk. 1, 20, stk. 2 og 43, stk. 2, i lov nr. 351 af 2. juni 1999 om sygdomme

Læs mere

Veterinære bestemmelser

Veterinære bestemmelser Veterinære bestemmelser 2016 18-04-16 Veterinære bestemmelser Der er en risiko for spredning af smitte ved at udstille dyr på dyrskuer. Alle har et medansvar for at mindske denne risiko. KVÆG Alt kvæg

Læs mere

FØLSKUE Søndag den 4. September 2016

FØLSKUE Søndag den 4. September 2016 FØLSKUE Søndag den 4. September 2016 TID OG STED Følskuet afholdes d. 4. september 2016 i forbindelse med Hesten i Fokus På Skive Trav, Flyvej 2, 7800 Skive og Skive Rideklub, Flyvej 18, 7800 Skive Info

Læs mere

Alt kvæg skal være øremærket og registreret i CHR-registret efter gældende regler.

Alt kvæg skal være øremærket og registreret i CHR-registret efter gældende regler. SUNDHEDSREGLER Sundhedsreglerne er lavet for at undgå smittespredning og dermed beskytte frie dyr eller besætninger mod smitte fra dyr eller besætninger, der har sygdomme. Reglerne er lavet i samarbejde

Læs mere

PLAN OG REGLER. Dyrskuet Thy - Mors. Plan og Regler, Dyrskuet Thy-Mors 2016

PLAN OG REGLER. Dyrskuet Thy - Mors. Plan og Regler, Dyrskuet Thy-Mors 2016 PLAN OG REGLER 2016 Dyrskuet Thy - Mors GENERELT Almindelige bestemmelser Ret til at udstille på skuet har enhver med interesse for Dyrskuet Thy - Mors. Anmeldelse Anmeldelse af dyr sker på skemaer, der

Læs mere

Plan og regler for Det Østjyske Dyrskue i Horsens 12. og 13. juni 2015

Plan og regler for Det Østjyske Dyrskue i Horsens 12. og 13. juni 2015 Plan og regler for Det Østjyske Dyrskue i Horsens 12. og 13. juni 2015 Side 1 af 31 Indholdsfortegnelse Åbningstider... 3 Entré... 3 Dyrskuesekretariatet... 3 Hvem står bag dyrskuet... 4 Dyrskueledelse...

Læs mere

Reglerne er lavet i samarbejde mellem Landsskuet, Viking Danmark og SEGES Kvæg. Øvrige dyrskuer opfordres til at følge de samme regler.

Reglerne er lavet i samarbejde mellem Landsskuet, Viking Danmark og SEGES Kvæg. Øvrige dyrskuer opfordres til at følge de samme regler. Sundhedsregler 2017 For at undgå smittespredning gælder en række regler for deltagelse på dyrskuer. Reglerne skal beskytte sunde dyr og besætninger mod smitte fra dyr eller besætninger med sygdomme. Sundhedsreglerne

Læs mere

Plan & regler For Mælkefestivallen i Helle Hallen Den 16 & 17 september 2016

Plan & regler For Mælkefestivallen i Helle Hallen Den 16 & 17 september 2016 Plan & regler For Mælkefestivallen i Helle Hallen Den 16 & 17 september 2016 Tilmelding & evt. spørgsmål på: maelkefestival@hellehallen.dk Tlf. 75 19 51 11 Arrangør: Helle Hallen Vrenderupvej 40C, Vrenderup

Læs mere

Værd at vide. Meget mere end landbrug. 30. juni - 2. juli 2016

Værd at vide. Meget mere end landbrug. 30. juni - 2. juli 2016 30. juni - 2. juli 2016 Meget mere end landbrug Værd at vide Opmærksomheden henledes på, at tilmeldingen slutter for Kvæg 20. maj 2016 Får/geder 9. maj 2016 Heste 2. maj 2016 Tilmeldinger vil ikke kunne

Læs mere

Til udstillere af dyr 2016

Til udstillere af dyr 2016 Aars, den 27. september 2016 Til udstillere af dyr 2016 Hermed fremsendes brev vedrørende KIMBRERSKUET 2016, der foregår i AGRO- OG MESSECENTRET, MESSEVEJ 1, 9600 AARS Brevet bedes venligst gennemlæst,

Læs mere

KÅRING & SHOW 2015 BORNHOLM D. 1. AUGUST SJÆLLAND D. 2. AUGUST AVLSFORENINGEN FOR CONNEMARAPONYER I DANMARK

KÅRING & SHOW 2015 BORNHOLM D. 1. AUGUST SJÆLLAND D. 2. AUGUST AVLSFORENINGEN FOR CONNEMARAPONYER I DANMARK KÅRING & SHOW 2015 BORNHOLM D. 1. AUGUST SJÆLLAND D. 2. AUGUST AVLSFORENINGEN FOR CONNEMARAPONYER I DANMARK Hermed inviterer Connemaraforeningen til: KÅRING & SHOW D. 1. AUGUST PÅ BORNHOLM D. 2. AUGUST

Læs mere

9., 10. & 11. juni 2017

9., 10. & 11. juni 2017 Dyrskuepladsen Broløkkevej 2 5250 Odense SV Dyrskuets CHR-nr.: 79062 9., 10. & 11. juni 2017 Priser & Regler For dyreudstillere Tilmeldingsfrist: Heste & Æsler: 18. april Kvæg: Får & Geder: 1. maj 1. maj

Læs mere

Lemvig marked og dyrskue Lemvig Flyveplads den 4. og 5. juni 2016 Industrivej 53, 7620 Lemvig, Tlf , Fax

Lemvig marked og dyrskue Lemvig Flyveplads den 4. og 5. juni 2016 Industrivej 53, 7620 Lemvig, Tlf , Fax Lemvig Flyveplads den 4. og 5. juni 2016 Industrivej 53, 7620 Lemvig, Tlf. 9663 0544, Fax. 9663 0545 Plan og regler Klovdag og børnedyrskue lørdag den 4. juni 2016 Hovdag søndag den 5. juni 2016 Indhold

Læs mere

Dyr, som ikke er på reservelisten, og som frameldes senest den 3. november 2016 får 50 % af tilmeldingsgebyret refunderet.

Dyr, som ikke er på reservelisten, og som frameldes senest den 3. november 2016 får 50 % af tilmeldingsgebyret refunderet. Opdateret: 25. oktober 2016 Tilmelding Tilmeldingsskemaerne skal være sekretariatet i hænde senest fredag den 21. oktober 2016. Tilmeldinger kan sendes med post til Kødkvægsskuet s sekretariat Jonna Christoffersen,

Læs mere

PROGRAM FOR FREDAG DEN 3. JUNI 2016 Side 1 13-05-2016

PROGRAM FOR FREDAG DEN 3. JUNI 2016 Side 1 13-05-2016 PROGRAM FOR FREDAG DEN 3. JUNI 2016 Side 1 13-05-2016 - RING I RING II RING III KVÆGRING KVÆGTORVET 8.45-8.45-12.30 Malkekvæg ordinær bedømmelse, Kvægtorvet 9.00 - og karakteristik af de udstillede Fjordheste

Læs mere

Vejledning. Dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer. Tilskudsåret 2014

Vejledning. Dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer. Tilskudsåret 2014 Vejledning Dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer Tilskudsåret 2014 Kolofon Vejledning Dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Invitation til Welsh Kåring 31. juli 1. august 2010

Invitation til Welsh Kåring 31. juli 1. august 2010 Invitation til Welsh Kåring 31. juli 1. august 2010 Medlemmer af Welsh Pony & Cob Avlen i Danmark inviteres hermed til årets kåringsweekend 31. juli 1. august 2010 på Birgittelyst Sportsrideklub (BIG),

Læs mere

Værd at vide. 30. juni - 2. juli 2011

Værd at vide. 30. juni - 2. juli 2011 30. juni - 2. juli 2011 Værd at vide Opmærksomheden henledes på, at tilmeldingen slutter for Kvæg 6. juni 2011 Heste 16. maj 2011 Får/geder 1. juni 2011 Tilmeldinger vil ikke kunne modtages efter disse

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

ALMINDELIGE BESTEMMELSER Dansk Varmblod ALMINDELIGE BESTEMMELSER Gældende til alle Dansk Varmblods arrangementer 2015, undtagen konkurrenceklasserne ved Hingstekåringen i Herning. Tilmelding og fremføring Stk. 1: Stk. 2: Tilmelding:

Læs mere

Dyrskuer i Mogenstrup (NæstvedArkiverne) Side 1 (af 7)

Dyrskuer i Mogenstrup (NæstvedArkiverne) Side 1 (af 7) Dyrskuer i Mogenstrup (NæstvedArkiverne) Side 1 (af 7) 1854 Næstved Avis skriver den 6.5.1854: Mandag den 15. maj om formiddagen fra kl. 9 til kl. 12 vil der ved Mogenstrup blive afholdt et dyrskue over

Læs mere

I forbindelse med deltagelse på dyrskuer i Danmark

I forbindelse med deltagelse på dyrskuer i Danmark SUNDHEDSREGLER I forbindelse med deltagelse på dyrskuer i Danmark Sundhedsreglerne er lavet for at undgå smittespredning, så smittefrie dyr eller besætninger beskyttes mod smitte fra dyr eller besætninger,

Læs mere

Vedtægter for Avlsforeningen Den Jydske Hest

Vedtægter for Avlsforeningen Den Jydske Hest Vedtægter for Avlsforeningen Den Jydske Hest 1 Avlsforeningen Den Jydske Hest har hjemsted hos den til enhver tid siddende formand. 2 Avlsforeningens formål er at fremme og støtte avlen og interessen for

Læs mere

Maskin- og erhvervsudstilling Hjørring Dyrskue 2015

Maskin- og erhvervsudstilling Hjørring Dyrskue 2015 Maskin- og erhvervsudstilling Hjørring Dyrskue 2015 Den 19. og 20. juni 2015 1 Indhold 1. Udstillingens omfang og karakter... 3 2. Bestilling og fordeling af stande... 3 3. Standleje... 4 4. Tildeling

Læs mere

Lemvig marked og dyrskue Lemvig Flyveplads den 4. og 5. juni 2016 Industrivej 53, 7620 Lemvig, Tlf , Fax

Lemvig marked og dyrskue Lemvig Flyveplads den 4. og 5. juni 2016 Industrivej 53, 7620 Lemvig, Tlf , Fax Lemvig Flyveplads den 4. og 5. juni 2016 Industrivej 53, 7620 Lemvig, Tlf. 9663 0544, Fax. 9663 0545 Plan og regler Klovdag og børnedyrskue lørdag den 4. juni 2016 Hovdag søndag den 5. juni 2016 Indhold

Læs mere

Rapport nr. 1/2013 Landsudvalget for Hestes generelle regelsæt for stambogsføring

Rapport nr. 1/2013 Landsudvalget for Hestes generelle regelsæt for stambogsføring Rapport nr. 1/2013 Landsudvalget for Hestes generelle regelsæt for stambogsføring Heste Agro Food Park 15, Skejby 8200 Århus N Telf. 8740 5000 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 0: Almindelig orientering 4

Læs mere

Invitation til Oktobershow

Invitation til Oktobershow Invitation til Oktobershow Lørdag d. 27. Oktober 2012 Vi gentager succesen fra sidste år, og vil hermed intivere alle til Oktobershow, vi har valgt denne gang at invitere shetlænderfolket med. Showet finder

Læs mere

Kvæg Angiv mindst et CKR nr. på et dyr, som opfylder betingelserne i bilag 1 og 2

Kvæg Angiv mindst et CKR nr. på et dyr, som opfylder betingelserne i bilag 1 og 2 Forhåndsregistrering i forbindelse med valg af x avlerkandidater til det rådgivende Bevaringsudvalg for Danske Husdyrgenetiske Ressourcer (Bevaringsudvalget) FRIST 3. aug. 2015 Navn: Adresse: Postnummer

Læs mere

Regler om registrering og kåring i Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark

Regler om registrering og kåring i Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark Regler om registrering og kåring i Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark Reglerne er gældende fra 2008 med tilføjelser fra 2009, 2011 og 2012. REGLER FOR REGISTRERING I DEN DANSKE NEW FOREST STAMBOGSDATABASE

Læs mere

Avlsgodkendelse og licenshingste

Avlsgodkendelse og licenshingste Avlsgodkendelse og licenshingste Welsh hingste, som skal anvendes i avlen, skal være godkendt hertil. Der er forskellige måder at opnå en avlsgodkendelse på. Den ene er kåring (eller etårig avlsgodkendelse

Læs mere

Kåring 2012. Yderligere oplysninger vil løbende blive offentliggjort på foreningens hjemmeside www.haflinger.dk.

Kåring 2012. Yderligere oplysninger vil løbende blive offentliggjort på foreningens hjemmeside www.haflinger.dk. Kåring 2012 Årets kåring afholdes d. 25. 26. august på Billund Sportsrideklub, Løvlundvej 4, 7190 Billund. Årets kåring bliver det største haflingerarrangement i Danmark til dato. I samarbejde med Haflinger

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

ALMINDELIGE BESTEMMELSER Dansk Varmblod ALMINDELIGE BESTEMMELSER Gældende til alle Dansk Varmblods arrangementer 2016, undtagen konkurrenceklasserne ved Hingstekåringen i Herning. Tilmelding og fremføring Stk. 1: Stk. 2: Stk.

Læs mere

REGISTRERINGS- & KÅRINGSREGLEMENT 26. januar 2013

REGISTRERINGS- & KÅRINGSREGLEMENT 26. januar 2013 REGISTRERINGS- & KÅRINGSREGLEMENT 26. januar 2013 1. Indledning A. Stambogen er opdelt i et hovedafsnit i klasse A, B og C samt et bilag hertil opdelt i F1, F2 og F3. Der er et X-afsnit for vallakker samt

Læs mere

9.00-15.00 Bedømmelse af geder Smådyr ring II 9.00 12.30 Bedømmelse af får, Smådyr ring 1

9.00-15.00 Bedømmelse af geder Smådyr ring II 9.00 12.30 Bedømmelse af får, Smådyr ring 1 PROGRAM FOR FREDAG DEN 8. JUNI 2007. Side 1 25-05-2007 TID RING I RING II RING III KVÆGTORVET SMÅDYR- RINGE 4H SKUE FORMIDLINGS -HALLEN FØDEVARE- UDSTILLINGEN PÅ PLADSEN 08.00-09.00 09.00- - - 10.30-11.30

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til bevaring af husdyrgenetiske ressourcer for 2015 og )

Bekendtgørelse om tilskud til bevaring af husdyrgenetiske ressourcer for 2015 og ) BEK nr 1295 af 24/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 26. november 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-32640-000009 Senere

Læs mere

Holdinddeling for de enkelte racer 20. juli 2016

Holdinddeling for de enkelte racer 20. juli 2016 Holdinddeling for de enkelte racer 20. juli 2016 Skotsk Højlandskvæg Kvier Køer Tyre > 1 år 30 36 mdr. > 12 mdr. 12 18 mdr. 36 48 mdr. 12 24 mdr. 18 24 mdr. > 36 mdr. 24 36 mdr. 24 36 mdr. > 36 mdr. Ved

Læs mere

REGLER FOR UDSTILLING AF DYR

REGLER FOR UDSTILLING AF DYR REGLER FOR UDSTILLING AF DYR 26. 28. maj 2017 Roskilde Dyrskue, Fulby 15, 4180 Sorø Tlf. 70 26 62 00 www.roskildedyrskue.dk Dyrskuepladsen, Darupvej 19, 4000 Roskilde 1 Almindelige bestemmelser for Roskilde

Læs mere

Vejledning. Dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer

Vejledning. Dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer Vejledning Dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer Tilskudsåret 2016 Kolofon Vejledning om dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer Tilskudsåret 2016 Denne

Læs mere

Invitation til Oktobershow

Invitation til Oktobershow Invitation til Oktobershow Lørdag den 4. Oktober 2014 Sidste års Oktobershow for både Welsh- og shetlandsponyer var igen en kæmpe succes, og derfor har vi i år fornøjelsen af at invitere jer til endnu

Læs mere

Avlsgodkendelse og licenshingste

Avlsgodkendelse og licenshingste Avlsgodkendelse og licenshingste Når du påtænker at købe en livstidsavlslicens til din hingst, er der flere ting du bør tage med i dine overvejelser, f.eks.: Hvorfor ønsker du en avlslicens, når du for

Læs mere

Det Sønderjyske Fællesskue Aabenraa. Opgave ark

Det Sønderjyske Fællesskue Aabenraa. Opgave ark Det Sønderjyske Fællesskue Aabenraa Den 28. og 29. maj 2010 Indledning: Opgave ark En gang, langt tilbage i tiden, var hele den danske befolkning bønder. I dag arbejder mindre end 1.5 procent af den danske

Læs mere

Invitation til Oktobershow

Invitation til Oktobershow Invitation til Oktobershow Lørdag den 5. Oktober 2013 Sidste års Oktobershow for både Welsh- og shetlandsponyer var en kæmpe succes, og derfor har vi igen i år fornøjelsen af at invitere jer til Oktobershow.

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

ALMINDELIGE BESTEMMELSER Dansk Varmblod ALMINDELIGE BESTEMMELSER Gældende til alle Dansk Varmblods arrangementer 2011, undtagen konkurrenceklasserne ved hingstekåringen i Herning. Tilmelding og fremføring Stk. 1: Stk. 2: Tilmelding:

Læs mere

Invitation til Welsh Kåring 2. 3. august 2014 på Dorthealyst

Invitation til Welsh Kåring 2. 3. august 2014 på Dorthealyst Invitation til Welsh Kåring 2. 3. august 2014 på Dorthealyst Medlemmer af Welsh Pony & Cob Avlen i Danmark inviteres hermed til årets kåringsweekend den 2.-3. august på Dorthealyst, Knabstrup, 4440 Mørkøv.

Læs mere

Dansk Morfologisk Championat DAMOCHA. for P.R.E. heste

Dansk Morfologisk Championat DAMOCHA. for P.R.E. heste Propositioner til: Dansk Morfologisk Championat DAMOCHA for P.R.E. heste 10. september 2011 Sted: Fredericia Rideklub anno 2005, Fuglsangvej 30, 7000 Fredericia, Danmark Indledning Dansk P.R.E. Avlsforening

Læs mere

Hesteejerbrev generelle oplysninger gældende i 2013 ved Internationale FEIF-kåringer i Danmark

Hesteejerbrev generelle oplysninger gældende i 2013 ved Internationale FEIF-kåringer i Danmark Hesteejerbrev generelle oplysninger gældende i 2013 ved Internationale FEIF-kåringer i Danmark bemærk ændringer i år markeret med (nyhed). Ejere/lejere af de tilmeldte heste er ansvarlige for at underrette

Læs mere

Lille hest. Navn: Adresse: Klub/forening:

Lille hest. Navn: Adresse: Klub/forening: Lille hest Navn: Adresse: Årstal: Klub/forening: Alder: INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...2 Hvor stor skal din hest være...2 Hestens mål...4 Min pony...4 Betegnelser på hestens ydre...5 Ponyens farve og aftegn...6

Læs mere

Plan & regler For Mælkefestivallen i Helle Hallen Den 16 & 17 september 2016

Plan & regler For Mælkefestivallen i Helle Hallen Den 16 & 17 september 2016 Plan & regler For Mælkefestivallen i Helle Hallen Den 16 & 17 september 2016 Tilmelding & evt. spørgsmål på: maelkefestival@hellehallen.dk Tlf. 75 19 51 11 Arrangør: Helle Hallen Vrenderupvej 40C, Vrenderup

Læs mere

Program for dyrskuet 2011

Program for dyrskuet 2011 Program for dyrskuet 2011 Bornholms Andels Foderstofforretning er fodervært Der uddeles IKKE hø og halm Fredag den 1. juli Kl. Aktivitet: Sted: se oversigtskort 08.30 Fælles dommermøde. Vægten 09.00 Dyrskuets

Læs mere

Alle emner er illustreret med tegninger og korte tekster, som du kan redigere ud fra forholdene på din bedrift.

Alle emner er illustreret med tegninger og korte tekster, som du kan redigere ud fra forholdene på din bedrift. SOP-Kælvning SOP-Kælvning beskriver de arbejdsgange, der sikrer dine køer en god kælvning. Beskrivelsen kommer omkring følgende emner: Håndtering af højdrægtige køer med og uden paratuberkulose Kælvetegn

Læs mere

Plan & regler For Mælkefestivallen i Helle Hallen Den 16. & 17. september 2017

Plan & regler For Mælkefestivallen i Helle Hallen Den 16. & 17. september 2017 Plan & regler For Mælkefestivallen i Helle Hallen Den 16. & 17. september 2017 Tilmelding & evt. spørgsmål på: maelkefestival@hellehallen.dk Tlf. 75 19 51 11 Arrangør: Helle Hallen Vrenderupvej 40C, Vrenderup

Læs mere

Plan & regler For Mælkefestivallen i Helle Hallen Den 16. & 17. september 2017

Plan & regler For Mælkefestivallen i Helle Hallen Den 16. & 17. september 2017 Plan & regler For Mælkefestivallen i Helle Hallen Den 16. & 17. september 2017 Tilmelding & evt. spørgsmål på: maelkefestival@hellehallen.dk Tlf. 75 19 51 11 Arrangør: Helle Hallen Vrenderupvej 40C, Vrenderup

Læs mere

Propositioner for Fælles 1' dags materialprøve for heste/ponyer af forskellig race 2011

Propositioner for Fælles 1' dags materialprøve for heste/ponyer af forskellig race 2011 Propositioner for Fælles 1' dags materialprøve for heste/ponyer af forskellig race 2011 Formål Formålet med prøven er at bedømme brugsegenskaber for heste og ponyer. Deltagere Deltagere er heste/ponyer,

Læs mere

KvægKongres 2015, Herning Dyrlæge Lars Pedersen Kvæg SMITTEBESKYTTELSE - BEDRIFTENS LIVSFORSIKRING

KvægKongres 2015, Herning Dyrlæge Lars Pedersen Kvæg SMITTEBESKYTTELSE - BEDRIFTENS LIVSFORSIKRING KvægKongres 2015, Herning Dyrlæge Lars Pedersen Kvæg SMITTEBESKYTTELSE - BEDRIFTENS LIVSFORSIKRING HVAD ER SMITTEBESKYTTELSE? Tiltag som kan reducere risikoen for, at smitsomme kvægsygdomme introduceres

Læs mere

Lemvig marked og dyrskue lørdag den 1. juni 2013 klovdag

Lemvig marked og dyrskue lørdag den 1. juni 2013 klovdag Lemvig marked og dyrskue lørdag den 1. juni 2013 klovdag Lemvig marked og dyrskue Lemvig Flyveplads 1. og 2. juni 2013 med oplevelser 1 for alle! Indholdsfortegnelse Dommer side 3 Får side 4 Aktiviteter

Læs mere

Anmeldelsesfristen er aftalt til mandag d. 20/8 2012 og prøven finder sted på Vilhelmsborg, lørdag d. 22/9 2012.

Anmeldelsesfristen er aftalt til mandag d. 20/8 2012 og prøven finder sted på Vilhelmsborg, lørdag d. 22/9 2012. Propositioner for Fælles 1' dags materialprøve for Heste/Ponyer af forskellig race 2012 Anmeldelsesfristen er aftalt til mandag d. 20/8 2012 og prøven finder sted på Vilhelmsborg, lørdag d. 22/9 2012.

Læs mere

Landsskuet 2015. Bovi-Denmark laver rammerne i staldene.. og på eksportmarkedet for danske avlsdyr

Landsskuet 2015. Bovi-Denmark laver rammerne i staldene.. og på eksportmarkedet for danske avlsdyr Landsskuet 2015 Bovi-Denmark laver rammerne i staldene.. og på eksportmarkedet for danske avlsdyr Velkommen til et godt Landsskue 2015 Mødetidspunkt og afbud Alle dyr møder på Landsskuepladsen i henhold

Læs mere

Dansk Varmblods HINGSTEKÅRING 2014 den marts i Messecenter Herning PROPOSITIONER. for Præsentationsklasser Dressurklasser Springklasser

Dansk Varmblods HINGSTEKÅRING 2014 den marts i Messecenter Herning PROPOSITIONER. for Præsentationsklasser Dressurklasser Springklasser Dansk Varmblods HINGSTEKÅRING 2014 den 6.-9. marts i Messecenter Herning PROPOSITIONER for Præsentationsklasser Dressurklasser Springklasser Klasserne er åbne for DANSKE VARMBLOD heste, kårede hingste

Læs mere

Stævne Syd og DM den 4. 6. september 2015 v. Vejleegens Fjordheste og Sønderjyllands Fjordhesteforening

Stævne Syd og DM den 4. 6. september 2015 v. Vejleegens Fjordheste og Sønderjyllands Fjordhesteforening Side 1 af 5 Fjordhesten Danmark og Stævne Syd afvikler i samarbejde med Revsø og Omegns Rideklub og Trekantens Køreselskab Stævne Syd og DM Stævnet afholdes den 4. 6. september 2015 på Revsø Rideskole,

Læs mere

FREDAG OG LØRDAG DEN 16. OG 17. JUNI 2017 PLAN OG REGLER

FREDAG OG LØRDAG DEN 16. OG 17. JUNI 2017 PLAN OG REGLER FREDAG OG LØRDAG DEN 16. OG 17. JUNI 2017 PLAN OG REGLER 2017 11-04-17 ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1) Dyrskuet afholdes d. 16. og 17. juni 2017. på adressen: Halvorsmindevej 31, 9800 Hjørring 2) Ret til at

Læs mere

Bekendtgørelse om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg

Bekendtgørelse om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg BEK nr 756 af 23/06/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2009-5401-0068 Senere ændringer til forskriften BEK nr 498

Læs mere

Den 8. 10. juni 2007. Opgaveark

Den 8. 10. juni 2007. Opgaveark Roskilde Dyrskue Den 8. 10. juni 2007 Opgaveark Indledning: En gang, langt tilbage i tiden, var hele den danske befolkning bønder. I dag arbejder mindre end 1.5 procent af den danske befolkning i landbruget.

Læs mere

Der er i år lavet en besøgsanalyse. Den er foretaget af Landsskuets medarbejdere, på alle 3 dage, i tidsrummet fra kl. 13.00-17.00.

Der er i år lavet en besøgsanalyse. Den er foretaget af Landsskuets medarbejdere, på alle 3 dage, i tidsrummet fra kl. 13.00-17.00. Hvordan kan det være, at når vi kommer dertil på året, hvor der skal afholdes generalforsamling i Landsskuet, så har vi kun positive ting at berette om.---- For det første vil jeg sige, at der som sædvanlig

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om tilskud til bevaring af husdyrgenetiske ressourcer 1)

Udkast til bekendtgørelse om tilskud til bevaring af husdyrgenetiske ressourcer 1) Udkast til bekendtgørelse om tilskud til bevaring af husdyrgenetiske ressourcer 1) I medfør af 24, stk. 2-4, i lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 466 af 15. maj 2014, fastsættes efter bemyndigelse

Læs mere

SUNDHEDSREGLER. Alt kvæg skal være øremærket og registreret i CHR-registret efter gældende regler.

SUNDHEDSREGLER. Alt kvæg skal være øremærket og registreret i CHR-registret efter gældende regler. SUNDHEDSREGLER Sundhedsreglerne er lavet for at undgå smittespredning og dermed beskytte frie dyr eller besætninger mod smitte fra dyr eller besætninger, der har sygdomme. Reglerne er lavet i samarbejde

Læs mere

Bekendtgørelse om supplerende bestemmelser for omsætning af klovbærende dyr

Bekendtgørelse om supplerende bestemmelser for omsætning af klovbærende dyr BEK nr 1426 af 03/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

1 Regler for Ydelseskontrollen (Version 2015)

1 Regler for Ydelseskontrollen (Version 2015) 1 Regler for Ydelseskontrollen (Version 2015) Følgende regler, der er i overensstemmelse med de generelle retningslinjer vedtaget af den internationale ydelseskontrolorganisation (ICAR), skal overholdes:

Læs mere

Om gederacer, pasning, avl og gedeprodukter

Om gederacer, pasning, avl og gedeprodukter Her kan du møde de forskellige gederacer i Danmark, læse om love og regler, pasning og pleje, sundhed og sygdomme, samt hvad man kan bruge geden og dens mælk til. Men det er ligeså vigtigt at forstå gedens

Læs mere

Vejledning. Dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer

Vejledning. Dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer Vejledning Dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer Tilskudsåret 2017 Kolofon Vejledning om dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer Tilskudsåret 2017 Denne

Læs mere

Referat af Generalforsamling 14/11 2009 Ølby Center, Køge.

Referat af Generalforsamling 14/11 2009 Ølby Center, Køge. Referat af Generalforsamling 14/11 2009 Ølby Center, Køge. Der var mødt 36 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Klara Hoffritz valgt som Dirigent. Inga Nielsen og Gert Padetzski

Læs mere

Regler for kunstig insemination af arabiske fuldblodsheste

Regler for kunstig insemination af arabiske fuldblodsheste Regler for kunstig insemination af arabiske fuldblodsheste (Januar 2000) Forord: Flere organisationer og instanser har haft indflydelse på udformningen af Reglerne for Kunstig Insemination. WAHO (World

Læs mere

Kvægets Reproduktion. Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret 1.0

Kvægets Reproduktion. Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret 1.0 Kvægets Reproduktion 1.0 Koens anatomi 1.2 Regulering af brunstcyklus 1.8 Brunstcyklus Koens brunstcyklus varer 21 dage (18-24) Inddeles i fire perioder: Forbrunst Brunst Efterbrunst Hvileperiode 1.3 Forbrunst

Læs mere

Dyretype Katalognr. Ejer By Point Ærespræmie fra

Dyretype Katalognr. Ejer By Point Ærespræmie fra Dyretype Katalognr. Ejer By Point Ærespræmie fra Jydsk Følhoppe 1 Emil Aarup Dalsgaard Farsø 24 Klim Sparekasse Jydsk Goldhoppe 2 Gunda og Hans Jørgen Knudsen Ålestrup 23 Danish Agro Jydsk Goldhoppe 3

Læs mere

Invitation til Oktobershow

Invitation til Oktobershow Invitation til Oktobershow Lørdag den 8. Oktober 2016 De seneste års Oktobershows for både Welsh- og shetlandsponyer har været en kæmpe succes, og derfor har vi igen i år fornøjelsen af at invitere jer

Læs mere

HESTE-QUIZ. Test din viden om heste og ponyer. Spørgsmål Sæt kryds ved rigtige svar

HESTE-QUIZ. Test din viden om heste og ponyer. Spørgsmål Sæt kryds ved rigtige svar 1 1 Hvad kaldes hestens afkom? A: Lam B: Føl 2 Hvad er en vallak? A: Hoppe B: Kastreret hingst 3 Kan hesten stå op og sove? 4 Hvad er en sok? A: Aftegn i panden B: Aftegn på benet 5 Hvor sidder lansemærket?

Læs mere

Smittebeskyttelse i fåre- og gedebesætninger. Kaspar Krogh Dyrlæge, VFL

Smittebeskyttelse i fåre- og gedebesætninger. Kaspar Krogh Dyrlæge, VFL Smittebeskyttelse i fåre- og gedebesætninger Kaspar Krogh Dyrlæge, VFL Program Aktuelle smitsomme sygdomme hos får og geder Schmallenbergvirus Byldesyge Maedi Q-feber, Border disease. Smittebeskyttelse

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr. 746 af 5. september 2002 om BVD hos kvæg. Indhold. 1. Generelt. 2. 2. Anmeldepligt 3. 3. Oplysningspligt...

Vejledning til bekendtgørelse nr. 746 af 5. september 2002 om BVD hos kvæg. Indhold. 1. Generelt. 2. 2. Anmeldepligt 3. 3. Oplysningspligt... Vejledning til bekendtgørelse nr. 746 af 5. september 2002 om BVD hos kvæg Indhold 1. Generelt. 2 2. Anmeldepligt 3 3. Oplysningspligt...3 4. Saneringspligt.....4 5. Omsætningsprøver.4 6. Specialiserede

Læs mere

Lørdag d. 31. august 2013 på Allerupgaard Fra. Kl. 9.00

Lørdag d. 31. august 2013 på Allerupgaard Fra. Kl. 9.00 Lørdag d. 31. august 2013 på Allerupgaard Fra. Kl. 9.00 KATALOGPRIS: 20 KR. TIL ALLE UDSTILLERE Nummerskilte til føllene skal afhentes i sekretariatet senest ½ time før klassen starter og føllene bedes

Læs mere

DKK s REGLEMENT FOR UDDANNELSE AF EKSTERIØRDOMMERE

DKK s REGLEMENT FOR UDDANNELSE AF EKSTERIØRDOMMERE DKK s REGLEMENT FOR UDDANNELSE AF EKSTERIØRDOMMERE 2012 1. Indstilling af elever.. 2 2. Godkendelse af elever.. 3 3. Elevkursus 3 4. Elevtjeneste.. 3 5. Dommeraspirantprøvebedømmelse. 4 6. Aspiranttjeneste...

Læs mere

Tillæg til Regler for kåring i Dansk Tinker Forening

Tillæg til Regler for kåring i Dansk Tinker Forening Tillæg til Regler for kåring i Dansk Tinker Forening Alle (medlemmer) deltagere har pligt til at gennemlæse kåringsregler og tillæg til kåringsregler inden deltagelse i arrangementer i DTF's regi. Tillæg

Læs mere

Praktikhæfte. Kvægbesætning. Navn: - ét skridt foran!

Praktikhæfte. Kvægbesætning. Navn: - ét skridt foran! Praktikhæfte Kvægbesætning Navn: - ét skridt foran! Indledning Praktikhæftet Formål Praktikhæftet skal danne baggrund for løbende samtaler mellem dig og din lærermester. Samtalerne skal være med til at

Læs mere

AUKTIONS-KATALOG over KØDKVÆGSDYR AGRO NORD KØDKVÆG

AUKTIONS-KATALOG over KØDKVÆGSDYR AGRO NORD KØDKVÆG AUKTIONS-KATALOG over KØDKVÆGSDYR AGRO NORD KØDKVÆG LØRDAG DEN 8. MARTS 2014 Auktionsbetingelser 1. De på auktionen solgte tyre og kvier sælges med tilhørende stamtavler med de garantibestemmelser, der

Læs mere

28. Euro-OES-Show 22.-25. maj 2015 - Nyborg Tilmeldingsliste samt regler og retningslinjer.

28. Euro-OES-Show 22.-25. maj 2015 - Nyborg Tilmeldingsliste samt regler og retningslinjer. 1 Tidsfrister: Tidsfrist for rabatteret tilmelding (Closing 1): 1. april. Sidste frist for tilmelding (Closing 2): 1. maj. (Dette gælder ikke lydighed (lørdag). Deadline for indlevering af katalog annoncer:

Læs mere

Nyhedsbrev fra Piemontese foreningen December 2014

Nyhedsbrev fra Piemontese foreningen December 2014 I dette nummer: Formanden har ordet 1 Nyt fra bestyrelsen 2 Landsskuet 2014 3 Andre dyrskuer 2014 6 Billeder fra Schweitz 6 Nye Italienske tyre 7 Kalenderen 10 Ansvarlige: John Engsig je@business.aau.dk

Læs mere

Hoppekåring. Hvorfor og hvordan?

Hoppekåring. Hvorfor og hvordan? Hoppekåring Hvorfor og hvordan? Af Karina Christiansen Avlskonsulent for Dansk Varmblod Hvert år er der mange nye avlere, som skal udstille hopper for første gang. Som ny kan det være svært at finde rundt

Læs mere

dyrskuer 2011 + Madskoler og regionsarrangementer

dyrskuer 2011 + Madskoler og regionsarrangementer H H H H dyrskuer 2011 + Madskoler og regionsarrangementer Orienteringshæfte Indhold 4H dyrskuer 2011... 3 Hvad er et 4H dyrskue?... 4 Retningslinier for udstillere på dyrskuerne... 5 Teltlejr og dyrskueregler...

Læs mere