INDSTILLING NY ELEKTRIKER UDDANNELSEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDSTILLING NY ELEKTRIKER UDDANNELSEN"

Transkript

1 INDSTILLING NY ELEKTRIKER UDDANNELSEN 1

2 Indholdsfortegnelse Uddannelsens opbygning, handlingsplan m.m Beskrivelse af udvalgets indstilling til bestyrelsen... 3 Ændringer i forhold til eksisterende uddannelse... 3 Handlingsplan... 3 Uddannelsens opbygning og varighed... 4 Beskrivelse af uddannelsens forløb... 5 GF GF H.1 og svendeprøve... 6 Svendeprøve... 8 Praktikmål under uddannelsen... 9 Bilag 1, Dk skoles udbud af GF1 (til sammenligning) Bilag 2, Oversigt uddannelsens udbud i dk Bilag 3, Arbejdets handlingsplan Omkostninger ny uddannelse Udvikling Gf Udvikling H Udvikling projekt svendeprøver / afslutningsprøver Uddannelsesplan og kompetencemål Indkøb af nyt undervisningsmateriale

3 Uddannelsens opbygning, handlingsplan m.m. Beskrivelse af udvalgets indstilling til bestyrelsen Uddannelsesudvalget har med denne indstilling, valgt følgende principper: o Uddannelse tager udgangspunkt i bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til elektriker, udkast til Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker (ikrafttræden 1 aug pt. høring indtil d. 17 aug. 2015), Fagbeskrivelser- Elektrikeruddannelse samt Praktikmål Elektrikeruddannelsen som alle følger den danske elektrikeruddannelse. o Uddannelsen er i overensstemmelse med arbejdsmarkedets behov jf. kap. 5 Inatsisartutlov nr. 10 af 19. maj o Uddannelsen sigter på at have mere fokus på hele tekniske løsninger, projekt- og entrepriseledelse samt salg og kundeforståelse. Ændringer i forhold til eksisterende uddannelse Der indføres optagelses prøve for alle, forud for start. Mulighed for afstigning til Installationsmontør samt mulighed for færdiggørelse af denne på KTI. Skole uger forøges med 20 uger + 5 ugers svendeprøve, for elever der ønsker at gennemføre elektrikeruddannelsen. Bemærk det ikke er gældende for elever som vælger installationsmontøruddannelsen, installationsmontør uddannelsen vil formodentlig reducere uddannelsesomkostningerne, tildeles er varigheden af skole uger næsten identiske med den tidligere uddannelse, samt der vil ikke være udgifter til skole uddannelse i Danmark. Handlingsplan 1. Indstillingen godkendes af bestyrelsen. 2. Der udarbejdes uddannelsesplan iht. bekendtgørelse nr. 11 af 17. april 2009, uddannelsesplanen godkendes af Departementet for uddannelser, departementet kan anmodes om en udtalelse på et eventuelt udkast. 3. Udviklingsarbejdet forventes at bestå af gæstende faglærere, her vil der med fordel kunne anvendes skoler har gennemført GF2 og H1. Grundet at de har undervisningsmaterialet og erfaring. Se bilag 3 for tidsangivelser på handlingsplanen. Uddannelsens mulighed for optag på videregående uddannelser Videreuddannelse til bl.a. installatør og maskinmester. Optagelseskrav Folkeskolens udvidede afgangseksamen i 10. klasse med en eksamenskarakter på minimum D i dansk, C i matematik, C i fysik og D i engelsk eller tilsvarende kvalifikationer. Det er en betingelse for at blive optaget, at eleverne har en praktikplads, evt. kan der lægges op til at der kan optages elever uden læreplads på GF1. Alle med de ordinære optagelses betingelser skal bestå optagelsesprøven for ikke at starte på GF1, elever der består optagelses prøven kan gå direkte på GF2. 3

4 Uddannelsens opbygning og varighed Installationsmontøruddannelsen udbydes i hele dens varighed, varighed 3 til 3,5 år. Uddannelsesopbygningen gør det muligt at tage elektriker uddannelsen i Danmark (trin 2) efter H1 eller afslutte som installationsmontør. Tabel 1: Uddannelses varighed + opbygning, Installationsmontør uddannelse. GF1 15 uger Praktik Ca. 25 uger GF2 20 uger Praktik Ca. 25 uger H1a 10 uger Praktik Ca. 15 uger H1b 10 uger Praktik Ca. 35 uger Svendeprøve 5 uger Rest praktik GF 1, for elever der ikke består optagelsesprøven. Forsætte elektrikerforløbet i DK Oversigt installationsmontør uddannelsen som kan afsluttes i Grønland Tabel 2: Elever der ikke består optagelsesprøven. Emne Uger Praktik i alt 110 uger Skoleuger i alt 60 uger Uddannelses varighed i 170 uger alt ca. 3,5 år Tabel 3: Elever der består optagelsesprøven. Emne Uger Praktik i alt 105 uger Skoleuger i alt 45 uger Uddannelses varighed i 150 uger alt ca. 3 år Elektriker uddannelsen for de elever som fortsætter i Danmark efter H1 Tabel 2: Elever der ikke består optagelsesprøven. Emne Uger Praktik i alt 160 / 181 uger Skoleuger i alt 74 / 79 uger Uddannelses varighed i 234 / 260 uger alt ca. 4,5-5 år Tabel 3: Elever der består optagelsesprøven. Emne Uger Praktik i alt 149 / 170 uger Skoleuger i alt 59 / 64 uger Uddannelses varighed i 208 / 234 uger alt ca. 4-4,5 år 4

5 Beskrivelse af uddannelsens forløb installationsmontør GF.1 GF1 tager udgangspunkt i Forkursus for aspirerende elektrikerlærlinge (FAL), som tidligere er udbudt for at sikrer at de formelle kvalifikationer er til stede såsom matematik og dansk kundskaber. GF1 som nedenstående beskrevet er sammenlignelig med den danske model, se indhold af GF1 dk. model i bilag 1. Tabel 4: Fag/læringsaktiviteter på GF.1, Installationsmontør uddannelse. Fagnavn Præstationsstan Vejledende dard tid Der indsættes én række pr. fag Fx niveau C, D, E, F eller begynder, rutineret, avanceret Antal uger Dansk** E 3 Matematik D 5 Fysik (særligt tilrettelagt ellære) - 3 Praktikpladssøgning* - 0,5 Informationssøgning/IT - 0,5 Projekt eksamen inkl. projektperiode 3 Antal skoleuger i alt 15 *Praktikpladssøgning udgår såfremt der ikke gives mulighed for elev optag uden læreplads. **Grundfag der skal bestås. Afslutningsprøve skoleforløb GF1 Afsluttende prøve er mundtlig og omfatter projektrapporten og et spørgsmål, som eleven får ved lodtrækning. Eksamination og votering varer ca. 30 minutter og omfatter følgende: o Eksamination med udgangspunkt i projektrapporten. o Eksamination i et spørgsmål. Grundforløbets 1. del afsluttes med en prøve. Prøven skal være bestået, for at eleven kan påbegynde skoleundervisningen på grundforløbets 2. del. Eleven bedømmes i forhold til fagets kompetencemål, og karakteren for prøven gives på baggrund af en helhedsvurdering af elevens mundtlige præstation og den fremlagte dokumentation, dog med vægt på den mundtlige præstation. 5

6 GF.2 Målet med undervisningen er, at der opnås de faglige kompetencer, der kræves for at kunne fortsætte i hovedforløbet. Tabel 5: Fag/læringsaktiviteter på GF.2, Installationsmontør uddannelse. Fagnavn Præstationsstan Vejledende dard tid Der indsættes én række pr. fag Fx niveau C, D, E, F eller begynder, rutineret, avanceret Antal uger Grundfag + valgfag Matematik** (fortsættes fra GF1) D 2 Informationsteknologi E 2 Engelsk E 2 Fysik** E 2 Specifikke uddannelses fag* Arktisk førstehjælp + Brand - 1 Diagramforståelse Begynder 1 El-lære Begynder 2 Styring Begynder 1 Installations- og monteringsteknik Begynder og Rutineret Rulle og bukke stillads - - Antal skoleuger i alt 20 *Undervisningen i det uddannelsesspecifikke fag i grundforløbets 2. del skal give eleven de nødvendige erhvervsfaglige kompetencer for at kunne blive optaget til skoleundervisning i det pågældende hovedforløb, som grundforløbets 2. del retter sig mod. **Grundfag der skal bestås. Afslutningsprøve skoleforløb GF2 Grundforløbets 2. del afsluttes med en grundforløbsprøve. Prøven skal være bestået, for at eleven kan påbegynde skoleundervisningen i hovedforløbet. Ligeledes aflægges der prøve i grundfag. 7 Indhold af fag, omfang, niveau, prøver til GF2 er taget fra Den store blå bog elektrikeruddannelsen 2008, p. 5, 6, 8, 12 og 13, fagene er der ligeledes beskrevet med mål og rammer. H.1 og svendeprøve H1 og svendeprøven tager udgangspunkt i Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker, versionen benyttet er et høringsforslag, der kan derfor forekomme senere rettelser. 6

7 Tabel 6: Fag/læringsaktiviteter på H1 a, Installationsmontør uddannelse. Fagnavn Præstationsstan Vejledende dard tid Der indsættes én række pr. fag Fx niveau C, D, E, F eller begynder, rutineret, avanceret Antal uger Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag 10 uger Installationer 1 Rutineret 6 Installationer 2 Rutineret 2 Kommunikationsnetværk 1 Rutineret 1,5 Kommunikationsnetværk 2 Rutineret 0,5 Tabel 7: Fag/læringsaktiviteter på H1 b, Installationsmontør uddannelse. Fagnavn Præstationsstan Vejledende dard tid Der indsættes én række pr. fag Fx niveau C, D, E, F eller begynder, rutineret, avanceret Antal uger Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag 10 uger Automatiske anlæg 1 Rutineret 2,5 Automatiske anlæg 2 Rutineret 0,5 Måleteknik og Avanceret 2 dokumentation Kvalitetssikring og elsikkerhed Avanceret 2 Kundeservice og Avanceret 1 kommunikation Erhvervsrettet innovation og Rutineret 1 projektplanlægning EL-frostsikring af vand- og kloakledning (Kun GRL). Rutineret 1 7

8 Tabel 8: Fag/læringsaktiviteter på H1 a + b, Installationsmontør uddannelse. Fagnavn Præstationsstan Vejledende dard tid Der indsættes én række pr. fag Fx niveau C, D, E, F eller begynder, rutineret, avanceret Antal uger Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag 20 uger Svendeprøve*** - 5 Antal skoleuger i alt 25 *** Svendeprøven på H1 installationsmontør skal kun aflægges af elever, der ønsker at afslutte uddannelsen. Afslutningsprøve skoleforløb H1a+b Uddannelsens H 1 udgør den el tekniske grunduddannelse, hvor alle elever får de konstituerende kompetencer for at blive elektriker. Der tilrettelægges en prøve som afslutning på første skoleperiode i hovedforløbet, som alle elever, der skal fortsætte på H2 eller installationsmontør uddannelsen skal gennemføre. Prøven lægges i den sidste del af det fælles skoleforløb på H1, som en del af undervisningen. Prøven omfatter en praktisk og en skriftlig prøve, der omfatter elementer fra hovedforløbets uddannelsesspecifikke fag. Prøven skal dokumentere, at kompetencemålene for H1 i uddannelsen er opnået. Prøven stilles af skolen efter samråd med det faglige udvalg. (Nye opgaver skal udføres forud for hvert forløb). EL- og Vvs-Branchens Uddannelsessekretariat (EVU) (skuemestre) gennemgår den udførte opgave sammen med læreren og eleven. Svendeprøve Indhold Den skriftlige prøve rekvireres fra det faglige udvalgs prøvebank. Svendeprøvens praktiske projekt skal indeholde følgende elementer: Opgaveplanlægning, herunder valg og bestilling af komponenter og materialer. Praktiske håndværksmæssige elementer, herunder montage og tilpasning af føringsveje, kabling og fortrådning samt placering og montering af komponenter til en bygningsinstallation indeholdende belysnings og automatiske komponenter, samt kommunikationsnetværk. Det udførte installationsarbejde skal dokumenteres og kvalitetssikres iht. gældende love og regler. 8

9 Der skal udfærdiges en projektrapport som ud over teknisk dokumentation, brugervejledninger også indeholder måleresultaterne for de målinger som er taget før installationens idriftsættelse. (Nye opgaver skal udføres forud for hvert forløb). Sammensætning Skriftlig prøve Praktisk prøve Eksamination EL- og Vvs-Branchens Uddannelsessekretariat (EVU) udpeger skuemestre og giver skolen meddelelse om udpegelsen. Praktikmål under uddannelsen Tabel 9: Praktikmål under Installationsmontør uddannelsen. Praktikmål Installationsmontør Der indsættes én række pr. praktikmål Praktikmål Efter grundforløb 2 Installationsteknik 1 Måleteknik og fejlfinding 1 Sikkerhed, arbejdsmiljø og værktøjslære Efter H1 a Installations- og monteringsteknik Efter H1 b Måleteknik og fejlfinding 2 Kundeservice Elsikkerhed Kryds indikerer, hvilket trin/speciale praktikmålet skal være nået på. X X X X X X X 9

10 Bilag 1, Dk skoles udbud af GF1 (til sammenligning) På grundforløbets 1. del er fagene efter reform 2014, indgang Bil, motor og elektronik: Erhvervsintroduktion (2 uger) Dansk E eller C-niveau (4 uger) Arbejdspladskultur (1,5 uge) Praktikpladssøgning (1 uge) Samfund og sundhed (1,5 uge) Arbejdsplanlægning og samarbejde (1 uge) Faglig dokumentation (1 uge) Faglig kommunikation (1 uge) Innovation (1 uge) Metodelære (1 uge) Valgfag kan fx være ekstra grundfag som fx matematik (2 uger), fysik (2 uger) eller engelsk Fagene består af både teori og praktik. Der er eksamen i faget Dansk, de øvrige fag skal vurderes bestået/ikke bestået. Rød er lig med obligatoriske fag. 10

11 Bilag 2, Oversigt uddannelsens udbud i dk. Link det Dk side om den nye DK reform. 11

12 12

13 Bilag 3, Arbejdets handlingsplan Mar-juni, 15 Juni, 15 Beskrivelses arbejder m.m. Fagudvalget samles og gransker, den indstillede model til uddannelsen. GF 2 opstart Oktober, 15 Bestyrelsen godkender Indstillingen. Uddannelsesplan og beskrivelsesarbejder. Opstart 13

14 Omkostninger ny uddannelse Udvikling Gf 2 Specifikke uddannelses fag Aktiviteter Påkrævet nyudvikling af uv. stof Udvikling udføres internt/eksternt Tid Kost pris timeløn Nødvendige investeringer Lærer opkvalificering Diagramforståelse Nye udd. materialer Internt 15 timer 4.750,- Nej Nej El-lære Nye udd. materialer internt 20 timer 7.000,- Nej Nej Styring Nye udd. materialer Internt 15 timer 4.750,- Ja Nej Installations- og Nye udd. materialer internt 30 timer ,- Ja Nej montageteknik Ialt ,- Grundfag + Valgfag Udvikling H1 Aktiviteter Påkrævet nyudvikling af uv. stof Udvikling udføres Tid Kost pris Nødvendige Lærer internt/eksternt timeløn investeringer opkvalificering Matematik Nye udd. materialer Internt 15 timer 5.250,- Ja Nej Niveau C Informationsteknik Nye udd. materialer Internt 15 timer 5.250,- Ja Nej Niveau D Engelsk Nye udd. materialer Internt 15 timer 5.250,- Ja Nej Niveau D Fysik Nye udd. materialer Internt 15 timer 5.250,- Ja Nej Niveau f Ialt ,- 14

15 Aktiviteter Påkrævet nyudvikling af uv. stof Udvikling udføres internt/eksternt Tid Kost pris timeløn Nødvendige investeringer Lærer opkvalificering Samarbejde med dk. Nyt uv. Pensum / materialer Eksternt 80 timer + ophold ,- Ja - skole/sparring Kommunikationsnetværk 2 (fibernetværk) og rejse Vedvarende energi (solceller, vandkraft, varmepumper) Sikringsanlæg Nye udd. materialer Internt 20 timer 7000,- Ja Ja (Alarm anlæg) Vedvarende energi Nye udd. materialer internt 20 timer 7000,- Ja Ja (solceller, vandkraft, varmepumper) Startere og Nye udd. materialer Internt 20 timer 7000,- Ja nej omkoblere (motor starter) Mindre Nye udd. materialer Internt 30 timer ,- ja nej ventilationsanlæg i bolig / erhverv El-frost sikring vand- Nye udd. materialer Internt 20 timer 7.000,- Ja Ja og kloakledning Kundeservice og Nye udd. materialer Eksternt 30 timer ,- kommunikation I alt ,- 15

16 Udvikling projekt svendeprøver / afslutningsprøver Aktiviteter Påkrævet nyudvikling af uv. stof Udvikling udføres internt/eksternt Tid Kost pris timeløn Projekt afslutnings GF 2. Udvikling (3 stk.) Internt 30 timer ,- Projekt svendeprøver Udvikling (5 stk.) Eksternt 50 timer ,- I alt ,- Uddannelsesplan og kompetencemål Nødvendige investeringer Lærer opkvalificering Aktiviteter Påkrævet nyudvikling af uv. stof Udvikling udføres internt/eksternt Tid Kost pris timeløn Nødvendige investeringer Lærer opkvalificering Uddannelses Undervisningsmål Internt 30 timer ,- - - plan/undervisningsmål Opdatering af Internt 80 timer ,- - - eksisterende undervisningsplaner I alt ,- 16

17 Indkøb af nyt undervisningsmateriale Forløb Aktivitet Leverendør Bilags nr. Anslået Pris 1 GF 2 Installations teknik LK - Schneider ,- GF 2 Styring Lemvig Müller ,- GF 2 Grundfag Praxis ,- H1 Installationer 1 og 2 LK - Shneider Bilag Svendeprøve Svendeprojekt H1 Automatiske anlæg 1 og 2 Lemvig Müller ,- H1 Kommunikationsnetværk 1 og 2 Lemvig Müller ,- Ialt ,50,- Beløb i alt for revidering: Overslags pris undervisningsmaterialer ,- Overslags pris ny investeringer ,- I alt ,- Note: Lærer opkvalificering er ikke inkluderet i beløbene. 1 Priserne er anslået hvis der ikke foreligger et tilbud, og forligger der et tilbud vedlægges dette som bilag. Alle priserne er uden fragtomkostninger. 17

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Udstedt af det faglige udvalg for elektrikeruddannelsen i henhold til BEK nr. 372 af 15/04/2013 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for elektrikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 496 af 22/04/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker Udstedelsesdato: 15. juli 2012 Udstedt af det faglige udvalg for elektrikeruddannelsen i henhold til BEK nr. 509 af 31/05/2012 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Frontline PC supporter Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 328 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør Udstedt af det faglige udvalg for elektronikoperatør uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 556 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Forsyningsoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Forsyningsoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for forsyningsoperatøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 487 af 21. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Elektrikeruddannelsen. Information til ambitiøse unge om en uddannelse i en teknisk branche i konstant udvikling

Elektrikeruddannelsen. Information til ambitiøse unge om en uddannelse i en teknisk branche i konstant udvikling Elektrikeruddannelsen Information til ambitiøse unge om en uddannelse i en teknisk branche i konstant udvikling Elektrikeruddannelsen en teknisk uddannelse i en branche i rivende udvikling Derfor skal

Læs mere

Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen

Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen Udstedelsesdato: 15/7 011 Udstedt af det faglige udvalg for Film og tv produktionsuddannelsen bekendtgørelse nr.157 af 3/ 011 uddannelserne i indgangen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Forsyningsoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Forsyningsoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2014 Forsyningsoperatør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 454 af 08/05/2014 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Hotel- og fritidsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Hotel- og fritidsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 8. juni 2009 Hotel- og fritidsassistent Udstedt af Det faglige Udvalg for Hotel- og fritidsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for film- og tvproduktionsuddannelsen

Uddannelsesordning for film- og tvproduktionsuddannelsen Uddannelsesordning for film- og tvproduktionsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 013 Udstedt af Billedmediernes Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Elektrikeruddannelsen Information til virksomheder

Elektrikeruddannelsen Information til virksomheder Elektrikeruddannelsen Information til virksomheder Elektrikeruddannelsen opbygning Den 1. august 2015 lanceres en ny elektrikeruddannelse. Ny elektrikeruddannelse: En uddannelse flere målgrupper Den nye

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 493 af 22. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 378 af 8. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen elektronik og svagstrøm

Uddannelsesordning for uddannelsen elektronik og svagstrøm praktik 0 uger praktik 0 uger praktik 0 uger praktik 0 uger praktik 5 uger 5 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger Uddannelsesordning for uddannelsen elektronik og svagstrøm

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Automatik og procesuddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Automatik og procesuddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. januar 20 Automatik og procesuddannelsen Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 138 af 28/02/2008 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 557 af 28. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen. Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige som de kan

Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen. Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige som de kan Regeringens mål Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige som de

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker 1 Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker Udstedelsesdato: 12. juni 2008 Udstedt af det faglige udvalg for elektrikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 138 af 28/02/2008 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og procesuddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og procesuddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og procesuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 372 af 15. april 2013

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Februar 2014 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 9. juni 2011 Receptionist Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Udstedt af Billedmediernes Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang medieproduktion

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skorstensfejer

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skorstensfejer 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af fagets faglige udvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 339 af 1 april 2015 om uddannelsen til skorstensfejer. 2.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen maritime håndværksfag

Uddannelsesordning for uddannelsen maritime håndværksfag Uddannelsesordning for uddannelsen maritime håndværksfag 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold bekendtgørelse nr. BEK nr. 329 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 8. juni 2009 Gastronom Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til. tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 20. maj 2008 tjener Udstedt af Det faglige Udvalg for Tjeneruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 4. marts 2008 om uddannelserne i

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teater-, udstillings- og eventtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teater-, udstillings- og eventtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til, udstillings- og eventtekniker Udstedelsesdato: 15. juli 2011 Udstedt af det faglige udvalg for teater-, udstillings- og eventteknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato:28.03.2008 Skibsmekaniker Udstedt af det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser for skibsmekanikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Workshop 14 TR/AMR topmøde Nyborg strand Flemming Warth

Workshop 14 TR/AMR topmøde Nyborg strand Flemming Warth Workshop 14 TR/AMR topmøde Nyborg strand 2016 Flemming Warth Trådte i kraft 1 augst 2015 EUD-reform Vision 2022 EUD-reformens mange elementer skal implementeres i elektrikeruddannelsen. Derfor overvejelse

Læs mere

Elfagets Praktikvejledning Specialet Installationsteknik

Elfagets Praktikvejledning Specialet Installationsteknik Til brug for praktikperioden i virksomheden forud for Hovedforløbet. Praktik i virksomheden Eleven skal: Under vejledning, udføre lys- og kraftinstallationer, samt tele- og datainstallationer Under vejledning,

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Fra den 1. januar 2008 skal alle erhvervsskoler udbyde grundforløbspakker.

Fra den 1. januar 2008 skal alle erhvervsskoler udbyde grundforløbspakker. August 2008 Debatoplæg - Grundforløbspakker Det faglige udvalg for elektrikeruddannelsen ønsker, at det lokale uddannelsesudvalg for elektrikeruddannelsen er med til at sikre, at den enkelte skole har

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for vindmølleoperatøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker Udstedt af det faglige udvalg for mediegrafikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 462 af 14. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: 21. maj 2008 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 4. marts 2008 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for plastmageruddannelsen

Uddannelsesordning for plastmageruddannelsen Uddannelsesordning for plastmageruddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang produktion

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 326 af 26/03/2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør Det faglige udvalg for isoleringsfaget Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 16. juni 2008 Teknisk isolatør Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen teknisk isolering i henhold til

Læs mere

Elfagets Praktikvejledning Elmontør

Elfagets Praktikvejledning Elmontør Til brug for praktikperioden i virksomheden forud for Hovedforløbet. Praktik i virksomheden Eleven skal: Under vejledning udføre lys- og kraftinstallationer samt tele- og datainstallationer Under vejledning

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Finmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Finmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Finmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse BEK nr. 337 af 27/03/2015 om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværker Udstedt af det Faglige Udvalg for Beklædning i henhold til bekendtgørelse nr. 497 af /04/015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist

Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist Udstedt af det faglige udvalg for bolig og ortopædi den 1.4.2008 i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang Produktion

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Sikkerhedsvagt

Uddannelsesordning for uddannelsen til Sikkerhedsvagt 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Uddannelsesordning for uddannelsen til Sikkerhedsvagt Udstedt af det faglige udvalg for Vagt- og Sikkerhedsservice i henhold til bekendtgørelse nr. 297 af 24.03.2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og proces

Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og proces Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og proces 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. 489 af 21/04/2015 om uddannelsen

Læs mere

Lokal Undervisningsplan GF1 August 2015

Lokal Undervisningsplan GF1 August 2015 Lokal Undervisningsplan GF1 August 2015 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Uddannelsens varighed og struktur... 2 Overgangsordning... 2 Undervisningen... 3 Undervisnings-

Læs mere

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2016 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg for skibsmontøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 1640 af 15. december

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato 24. februar 200 Ernæringsassistent Udstedt af det faglige udvalg for ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen som. ortopædist

Uddannelsesordning for uddannelsen som. ortopædist Uddannelsesordning for uddannelsen som Udstedelsesdato: Juli 2011 ortopædist Udstedt af det faglige udvalg for bolig og ortopædi den 1.juli 2011 i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 2. april 2008 Kosmetiker Udstedt af det faglige udvalg for kosmetiker-uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 136 af 28.02.2008 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer

Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer Udstedelsesdato: 19. juni 2008 Udstedt af det faglige udvalg for skorstensfejer-uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 144 af 29. februar 2008

Læs mere

De nye grundforløb. - Intention, indhold & struktur. Sandra Hansen Karner Pædagogisk konsulent Undervisningsministeriet. Side 1.

De nye grundforløb. - Intention, indhold & struktur. Sandra Hansen Karner Pædagogisk konsulent Undervisningsministeriet. Side 1. De nye grundforløb - Intention, indhold & struktur Sandra Hansen Karner Pædagogisk konsulent Undervisningsministeriet Side 1 Side 2 Grundforløbets 1. del 20 uger Skal udvikle elevens almene og brede erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Udstedelsesdato: 15/07/2012 Udstedt af Det Faglige Udvalg for Ejendomsservice i henhold til bekendtgørelse nr. 384 af 26/04/2012 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Anlægsgartner

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Anlægsgartner Det Faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 13. juni 2008. Anlægsgartner Udstedt af det faglige uddannelsesudvalg for uddannelsen anlægsgartner

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 9. juni 2011 Tjener Udstedt af Det faglige Udvalg for Tjeneruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne i

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedelsesdato 5. juli 0 Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedt af Fagligt Udvalg for Ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 39 om uddannelserne i den

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 2. april 2008 Frisør Udstedt af det faglige udvalg for frisøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 136 af 28.2.2008 om uddannelserne i den

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektronikoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til elektronikoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: [15. juni 2015] Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2012 Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for kosmetiker uddannelsen i henhold til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Elektronikoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2014 Elektronikoperatør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 454 af 08/05/2014 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og proces

Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og proces Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og proces 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 215 af 9/03/2016

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: juni 2014 Laboratorietandtekniker Udstedt af Tandteknikerfagets Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne

Læs mere

INFORMATION TIL ELEVER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne

INFORMATION TIL ELEVER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne INFORMATION TIL ELEVER Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne Om tilvalgsmuligheder på erhvervsuddannelser Du kan vælge ekstra udfordringer til din erhvervsuddannelse, hvis du vil:

Læs mere

Lokal Undervisningsplan GF1 EUD og EUX August 2016

Lokal Undervisningsplan GF1 EUD og EUX August 2016 Lokal Undervisningsplan GF1 EUD og EUX August 2016 Sidst redigeret juni 2016 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Uddannelsens varighed og struktur... 2 Ikrafttræden...

Læs mere

VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne

VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne Om tilvalgsmuligheder på erhvervsuddannelser I forbindelse med erhvervsuddannelsesreformen er der opstillet

Læs mere

Revisionsdato: oktober 2016 EUX BUSINESS FAGLÆRT OG STUDENT I ÉN UDDANNELSE START AUGUST EUC NORDVESTSJÆLLAND

Revisionsdato: oktober 2016 EUX BUSINESS FAGLÆRT OG STUDENT I ÉN UDDANNELSE START AUGUST EUC NORDVESTSJÆLLAND Revisionsdato: oktober 2016 EUX BUSINESS FAGLÆRT OG STUDENT I ÉN UDDANNELSE START AUGUST EUC NORDVESTSJÆLLAND EUX BUSINESS TO UDDANNELSER I ÉN FAGRETNINGEN EUX HANDEL OG KONTOR EUX er en erhvervsuddannelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Væksthusgartner

Uddannelsesordning for uddannelsen til Væksthusgartner Uddannelsesordning for uddannelsen til Væksthusgartner Udstedelsesdato: 24. maj 2012 Udstedt af Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 11/04/2012 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fitnessinstruktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fitnessinstruktør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr. xxx om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 436 af 13/04/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline pc-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. 07. 2013 Frontline pc-supporter Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 372 af 15. april 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronik og svagstrøm

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronik og svagstrøm Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronik og svagstrøm Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 372 af 15. april 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 391 af 9. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 567 af 02/06/2014 om uddannelserne i den

Læs mere

Orientering om mål, indhold og struktur i receptionistuddannelsen

Orientering om mål, indhold og struktur i receptionistuddannelsen Orientering om mål, indhold og struktur i receptionistuddannelsen Uddannelsen til receptionist er tilrettelagt som en vekseluddannelse, sådan at der efter grundforløbet skiftes mellem skoleundervisning

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Elektronik og svagstrøm

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Elektronik og svagstrøm Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Elektronik og svagstrøm Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 138 af 28/02/2008 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen Udstedelsesdato: 16. maj 2008 Udstedt af det faglige udvalg for beklædning i henhold til bekendtgørelse nr. 151 af 04/03/2008 om

Læs mere

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Program 13.00 13.10 Velkomst og status på reformen v/ Nanna Højlund, formand PASS 13.10 14.15 Form

Læs mere

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER VVS- OG ENERGISPECIALIST VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA?

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER VVS- OG ENERGISPECIALIST VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER VVS- OG ENERGISPECIALIST VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? GODE SPØRGSMÅL AT STILLE Hvor kan jeg tage uddannelsen? Syddansk Erhvervsskole, Risingsvej 60, 5000 Odense

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedelsesdato: den 15. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/04/2013

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Murer og flisemontør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Murer og flisemontør Udstedelsesdato: 20. juni 2012 Uddannelsesordning for uddannelsen til Murer og flisemontør Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger og Stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til laboratorietandtekniker.

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til laboratorietandtekniker. 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Laboratorietandtekniker Udstedt af det faglige udvalg for tandteknik i henhold til bekendtgørelse nr. 495 af 22/04/2015 om

Læs mere

Elfagets Praktikvejledning Specialet Styrings- og reguleringsteknik

Elfagets Praktikvejledning Specialet Styrings- og reguleringsteknik Til brug for praktikperioden i virksomheden forud for Hovedforløbet. Praktik i virksomheden Eleven skal: Under vejledning udføre lys- og kraftinstallationer samt tele- og datainstallationer Under vejledning

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Udstedelsesdato: 01/07/2011 Udstedt af det faglige udvalg for Ejendomsserviceteknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 25/02/2011

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Udstedelsesdato: 01/01/2014 Udstedt af Det Faglige Udvalg for Ejendomsservice i henhold til bekendtgørelse nr. 384 af 26/04/2012 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen

Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for cykel- og motorcykeluddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

EUD-reformen konsekvenser for undervisning og vejledning Temadag den 29. april 2015. Side 1

EUD-reformen konsekvenser for undervisning og vejledning Temadag den 29. april 2015. Side 1 EUD-reformen konsekvenser for undervisning og vejledning Temadag den 29. april 2015 Side 1 Dagens indhold Reformens overordnede mål Reformens pædagogiske intentioner Målgrupper adgangskrav og optagelse

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til oliefyrstekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til oliefyrstekniker BEK nr 435 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.46T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Det faglige udvalg for isoleringsfaget

Det faglige udvalg for isoleringsfaget Det faglige udvalg for isoleringsfaget Udstedelsesdato: 21. juni 2012 Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk isolatør Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen teknisk isolering i henhold til

Læs mere

AT VÆRE EN LÆREPLADS I ELBRANCHEN

AT VÆRE EN LÆREPLADS I ELBRANCHEN AT VÆRE EN LÆREPLADS I ELBRANCHEN Det er en god investering at uddanne elektrikerlærlinge Når du deltager i uddannelse af en lærling, bidrager du til, at elbranchen i fremtiden er sikret den fornødne kvalificerede

Læs mere

FAQ om de nye erhvervsuddannelser på Tietgen Business

FAQ om de nye erhvervsuddannelser på Tietgen Business Indhold Generelt om de nye erhvervsuddannelser... 1 Om EUD og EUX, ligheder og forskelle... 3 Regler om Statens Uddannelsesstøtte... 4 Prøvebestemmelser EUD, EUX, EUS... 5 Erhvervsuddannelser for voksne

Læs mere