Brugerundersøgelsen for 2015 blev gennemført i perioden 7. april til 30. april 2015.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugerundersøgelsen for 2015 blev gennemført i perioden 7. april til 30. april 2015."

Transkript

1 Brugerundersøgelse om UU Vejledningen UU Vejle 2015 Indledning, formål og afgrænsning Elever i 9. klasse og 10. klasse (herunder specialklasse) har i april 2015 evalueret den vejledning, som de har modtaget fra UU Vejle. Tilsvarende brugerundersøgelser er blevet gennemført siden Baggrunden for undersøgelsen er ændringerne i Lov om vejledning om uddannelse og erhverv, som trådte i kraft den 1. august Her er det præciseret, at kvalitetssystemet for vejledning skal omfatte en årlig selvevaluering, som skal inddrage de elever, der er modtagere af vejledningen. Formålet med brugerundersøgelsen er dels at måle elevernes udbytte og tilfredshed med den modtagne UU-vejledning, og dels at give de enkelte UU-centre mulighed for at udvikle kvaliteten af den vejledning, de leverer. Nærværende rapport har som hovedformål at præsentere de statistiske resultater af brugerundersøgelsen for UU Vejle. Undersøgelsen er afgrænset til at omfatte elever i 9. klasse og 10. klasse (herunder specialklasser) og er gennemført på folkeskoler, private grundskoler, kommunale ungdomsskoler og efterskoler, hvor UU Vejle varetager vejledningen. Der indgår ikke specialskoler for børn i undersøgelsen. Alle landets 54 UU-centre deltager i undersøgelsen, men nærværende præsentation vedrører alene UU Vejle. Den aggregerede nationale undersøgelse kan, når den er gøres tilgængelig rekvireres på hvor også denne rapport kan downloades. Brugerundersøgelsen for 2015 blev gennemført i perioden 7. april til 30. april Rapporten er opdelt efter de kategorier/overskrifter, som blev anvendt i elevernes spørgeskema elever deltog i brugerundersøgelsen. Det svarer til en besvarelsesprocent på ca. 64 procent, hvilket er på samme niveau som sidste års undersøgelse. Svarprocenten er højere end landsgennemsnittet på 56 %.

2 Baggrundsspørgsmål vedr. respondenterne Kønsfordeling Er du dreng eller pige? Dreng Pige Ikke oplyst Hovedtotal Fordeling på klassetrin Hvilken klasse går du i? 10. klasse 9. klasse Specialklasse Hovedtotal Deltagende skoler Skoler 2 Elever 10. Klasse UngdomsCenter Vejle 135 Bredagerskolen 68 Bredsten - Gadbjerg Skole 44 Egtved Skole 29 Englystskolen 28 Firehøjeskolen 26 Firkløverskolen 43 Fælleshåbsskolen 34 Grejs Friskole 12 Hældagerskolen 45 Karlskov Friskole 15 Kirkebakkeskolen 64 Kirstine Seligmanns Skole 105 Lukas-Skolen 33 Mølholm Skole 34 NOVAskolen 49 Petersmindeskolen 34 Sct. Norberts Skole 56 Smidstrup-Skærup Skole 15 Søndermarksskolen 35 Thyregod Skole 32 Vejle Friskole 19 Vejle Midtbyskole 50 Vinding Skole 43 Ødsted Skole 24 Øster Starup Skole 13

3 Fordeling af respondenternes valg af uddannelse Hvad valgte du som nr. 1, da du den 1. marts skulle vælge, hvad du skal efter det her skoleår? 10. klasse 495 Andet (fx produktionsskole, ungdomshøjskole, enkeltfag på VUC, arbejde, udlandsophold) 21 Erhvervsuddannelse (fx social- og sundhedsuddannelsen, kok, mekaniker, kontorassistent) 86 Erhvervsuddannelse med gymnasiale fag (EUX) 30 Gymnasial uddannelse (stx, hf, hhx, htx, studenterkursus, IB) 452 Individuel tilrettelagt ungdomsuddannelse (EGU, særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse for unge 1 med særlige behov) Hvis 10. klasse i ovenstående spørgsmål: Hvilken type 10. klasse 10.klasse på efterskole klasse på et 10.klassecenter klasse på/eller i samarbejde med erhvervsskole 12 Anden form for 10.klasse 58 Ikke relevant for mig 590 Hvis andet i forrige spørgsmål: Hvad? Andet 3 Arbejde 2 Produktionsskole 5 Udlandsophold 10 Ungdomshøjskole 1 Ikke relevant for mig

4 Hvem har hjulpet dig til at vælge. Hvad du skulle efter 9. kl./10. kl./specialklasse? Sæt ét kryds i hver række Hjulpet mig lidt Hjulpet mig meget Hjulpet mig noget Slet ikke hjulpet mig Ikke relevant for mig Ikke besvaret Hovedtotal Min Familie Venner eller Kæreste UU-vejleder Lærer evejledning Personer jeg har mødt i erhvervspraktik Personer på fritidsjob Andre Uddannelsesparathedsvurdering ved valg af erhvervs- eller gymnasial uddannelse Blev du vurderet uddannelsesparat til den ønskede 1. prioritet? (Kun hvis kryds ved Erhvervsuddannelse, EUX eller Gymnasial) Ja 525 Nej 41 ikke besvaret 519 Var du den 1. marts parat til at vælge, hvad du skulle efter 9. kl./10. kl./specialklasse? Ja 986 Nej 98 Ikke besvaret 1 Hvorfor var du ikke parat til at vælge, hvad du skulle efter 9. kl./10. kl./specialklasse? Du må gerne sætte flere kryds (Kun hvis Nej i foregående spørgsmål) Jeg manglede at finde ud af, hvad jeg interesserer mig for 56 Jeg var usikker på, hvilken uddannelse jeg kunne klare 42 Jeg manglede overblik over, hvilke uddannelsesmuligheder der er 26 Jeg manglede viden om adgangskrav 11 Jeg manglede viden om uddannelsernes jobmuligheder 20 Jeg blev rådet til at søge en anden uddannelse, end den jeg først 23 havde tænkt Andet 22 Note: Antallet af ikke besvarede varierer ved de enkelte muligheder fra 1029 til I alt 1085 unge har deltaget i undersøgelsen, heraf har 98 haft mulighed for at angive svar til dette spørgsmål. 4

5 Hvem rådede dig til at søge en anden uddannelse, end den du først havde tænkt? Du må gerne sætte flere kryds (Kun hvis kryds i Jeg blev rådet til at søge en anden uddannelse, end den jeg først havde tænkt ) Min familie 12 Venner eller kæreste 3 UU-vejleder 9 Lærer 10 Uddannelsesstedet 1 Andre 3 Note: Antallet af ikke besvarede varierer ved de enkelte muligheder fra 1073 til I alt 1085 unge har deltaget i undersøgelsen, heraf har 23 haft mulighed for at vælge de forskellige muligheder. Hvad skulle der have været til, for at du havde været mere parat til at vælge? Du må gerne sætte flere kryds (kun hvis Nej i Var du den 1. marts parat til at vælge, hvad du skulle efter 9. kl./10. kl./specialklasse? ) At jeg havde fået mere personlig vejledning af vejlederen 31 At jeg havde fået en anden slags vejledning 17 At jeg havde talt mere med mine forældre om det 9 At jeg havde vidst noget mere om forskellige uddannelser 32 At jeg havde bedre karakterer 25 At jeg havde haft mere tid til at tænke over, hvad jeg ville 45 Ved ikke 14 Andet 16 Note: Antallet af ikke besvarede varierer ved de enkelte muligheder fra 1040 til I alt 1085 unge har deltaget i undersøgelsen, heraf har 98 haft mulighed for at vælge de forskellige muligheder. Var noget af det følgende vigtigt for dig, da du skulle vælge, hvad du skulle efter 9. kl./10. kl./specialklasse? (Kun hvis gymnasial uddannelse, erhvervsuddannelse eller EUX) Sæt kun ét kryds i hver række Gode transportmulighed er til uddannelsesstedet At jeg kender andre, der skal begynde/går på det samme sted At jeg har hørt godt om uddannelsesstedet At uddannelsesstedet ligger et bestemt sted (fx i en større by) At jeg har prøvet det via brobygning/erhver vspraktik Meget vigtigt Mindre vigtigt Slet ikke vigtigt Ved ikke Vigtigt Ikke besvaret Hovedtot al

6 Hvis gymnasial uddannelse: Har du overvejet at vælge en erhvervsuddannelse (fx social og sundhedsuddannelsen, kok, mekaniker, kontorassistent)? Ja Nej Ikke besvaret Hovedtotal I alt 1085 unge har deltaget i undersøgelsen, heraf har 452 haft mulighed for at besvare spørgsmålet. Hvis nej i sidste spørgsmål: Hvorfor ikke? (gerne flere krydser) Det er ikke en uddannelse for mig 272 Jeg vil gerne have en gymnasial uddannelse 303 Der er ikke nogle af erhvervsuddannelserne, der interesserer mig 150 Der mangler praktikpladser 10 Ingen af mine venner går på en erhvervsuddannelse 15 Mine forældre synes ikke, at det er en god idé 34 Man har dårlige muligheder for at videreuddanne sig 81 Man får en dårlig løn, når man er færdig 47 Man får et ensformigt job, når man er færdig 62 Erhvervsuddannelserne har en dårligere kvalitet end andre uddannelser 36 Erhvervsuddannelserne har et dårligt rygte 39 Andet 41 Note: Antallet af ikke besvarede varierer ved de enkelte muligheder fra 782 til I alt 1085 unge har deltaget i undersøgelsen, heraf har 346 haft mulighed for at besvare spørgsmålet. Hvis ja i forrige spørgsmål: Hvorfor valgte du det ikke? (gerne flere krydser) Det er ikke en uddannelse for mig 40 Jeg vil gerne have en gymnasial uddannelse 80 Der er ikke nogle af erhvervsuddannelserne, der interesserer mig 19 Der mangler praktikpladser 7 Ingen af mine venner går på en erhvervsuddannelse 4 Mine forældre synes ikke, at det er en god idé 12 Man har dårlige muligheder for at videreuddanne sig 26 Man får en dårlig løn, når man er færdig 11 Man får et ensformigt job, når man er færdig 21 Erhvervsuddannelserne har en dårligere kvalitet end andre uddannelser 14 Erhvervsuddannelserne har et dårligt rygte 14 Andet 30 Note: Antallet af ikke besvarede varierer ved de enkelte muligheder fra 1005 til I alt 1085 unge har deltaget i undersøgelsen, heraf har 104 haft mulighed for at besvare spørgsmålet. 6

7 Hvilken betydning har følgende haft for din beslutning om, hvad du vil efter det her skoleår? (Hvis 10. klasse, produktionsskole, højskole, enkeltfag, arbejde, udlandsophold eller andet) Jeg vil forbedre mig fagligt for at blive klar til en ungdomsuddannel se Jeg har brug for at blive afklaret om, hvad jeg vil Jeg vil gerne et nyt sted hen (med nye lærere og nye kammerater) Jeg vil gerne have mere selvtillid Jeg vil gerne være sammen med mine venner Jeg har brug for en pause Mine forældre anbefalede det Min vejleder og/eller lærer anbefalede det Mine venner og/eller søskende anbefalede det Ikke relevant for mig Ingen betydning Mindre betydning Nogen betydning Stor betydning Ikke besvaret Hovedtot al

8 Vejledningsaktiviteter Hvilke aktiviteter har du hørt om og hvilke har du deltaget i? Du skal tænke tilbage på både 8. kl., 9. kl. (og 10. kl.). Været på virksomhedsbesøg, haft gæstelærere, temauger om arbejdsliv og uddannelse, virksomhedsspil eller uddannelsesspil Det har jeg ikke hørt om 229 Har jeg deltaget i 618 Har jeg hørt om, men har ikke deltaget i det 207 Ikke besvaret 31 Introduktionskurser (8. kl.) Det har jeg ikke hørt om 130 Har jeg deltaget i 792 Har jeg hørt om, men har ikke deltaget i det 146 Ikke besvaret 17 Brobygning på ungdomsuddannelse (9. eller 10. klasse) Det har jeg ikke hørt om 28 Har jeg deltaget i 709 Har jeg hørt om, men har ikke deltaget i det 339 Ikke besvaret 9 "Åbent hus" arrangement på en ungdomsuddannelse Det har jeg ikke hørt om 63 Har jeg deltaget i 544 Har jeg hørt om, men har ikke deltaget i det 468 Ikke besvaret 10 Uddannelsesmesse Det har jeg ikke hørt om 578 Har jeg deltaget i 79 Har jeg hørt om, men har ikke deltaget i det 403 Ikke besvaret 25 8

9 DM i Skills Det har jeg ikke hørt om 595 Har jeg deltaget i 88 Har jeg hørt om, men har ikke deltaget i det 383 Ikke besvaret 19 Erhvervspraktik Det har jeg ikke hørt om 94 Har jeg deltaget i 436 Har jeg hørt om, men har ikke deltaget i det 537 Ikke besvaret 18 Personlig samtale med UU-vejleder Det har jeg ikke hørt om 89 Har jeg deltaget i 502 Har jeg hørt om, men har ikke deltaget i det 485 Ikke besvaret 9 Samtale med UU-vejleder i gruppe Det har jeg ikke hørt om 96 Har jeg deltaget i 804 Har jeg hørt om, men har ikke deltaget i det 168 Ikke besvaret 17 Aktivitet med UU-vejleder for hele klassen Det har jeg ikke hørt om 102 Har jeg deltaget i 876 Har jeg hørt om, men har ikke deltaget i det 93 Ikke besvaret 14 9

10 Anden kontakt med UU-vejleder (via chat, SMS, mail eller telefon) Det har jeg ikke hørt om 251 Har jeg deltaget i 218 Har jeg hørt om, men har ikke deltaget i det 598 Ikke besvaret 18 Information om uddannelse og job på ug.dk Det har jeg ikke hørt om 107 Har jeg deltaget i 766 Har jeg hørt om, men har ikke deltaget i det 194 Ikke besvaret 18 Inspirationsværkstøjer på ug.dk (fx jobkompasset, uddannelsesvælgeren og adgangskortet) Det har jeg ikke hørt om 206 Har jeg deltaget i 575 Har jeg hørt om, men har ikke deltaget i det 290 Ikke besvaret 14 evejledning på ug.dk Det har jeg ikke hørt om 285 Har jeg deltaget i 292 Har jeg hørt om, men har ikke deltaget i det 491 Ikke besvaret 17 Informationsmøde om uddannelser på skoler Det har jeg ikke hørt om 253 Har jeg deltaget i 403 Har jeg hørt om, men har ikke deltaget i det 415 Ikke besvaret 14 10

11 Uddannelsesplan sammen med en UU-vejleder Det har jeg ikke hørt om 148 Har jeg deltaget i 605 Har jeg hørt om, men har ikke deltaget i det 316 Ikke besvaret 16 Haft en mentor Det har jeg ikke hørt om 653 Har jeg deltaget i 35 Har jeg hørt om, men har ikke deltaget i det 377 Ikke besvaret 20 Her er en liste med de vejledningsaktiviteter, som du har deltaget i. Hvor meget har aktiviteterne hjulpet dig til at finde ud af, hvad du vil efter 9. kl./10. kl./specialklasse? Været på virksomhedsbesøg, haft gæstelærere, temauger om arbejdsliv og uddannelse, virksomhedsspil eller uddannelsesspil Hjulpet mig lidt 209 Hjulpet mig meget 65 Hjulpet mig noget 147 Slet ikke hjulpet mig 139 Ved ikke 51 Ikke besvaret 474 Introduktionskurser (8. kl.) Hjulpet mig lidt 216 Hjulpet mig meget 182 Hjulpet mig noget 256 Slet ikke hjulpet mig 97 Ved ikke 34 Ikke besvaret

12 Brobygning på ungdomsuddannelse (9. eller 10. klasse) Hjulpet mig lidt 105 Hjulpet mig meget 318 Hjulpet mig noget 220 Slet ikke hjulpet mig 50 Ved ikke 14 Ikke besvaret 378 "Åbent hus" arrangement på en ungdomsuddannelse Hjulpet mig lidt 84 Hjulpet mig meget 240 Hjulpet mig noget 169 Slet ikke hjulpet mig 36 Ved ikke 11 Ikke besvaret 545 Uddannelsesmesse Hjulpet mig lidt 20 Hjulpet mig meget 10 Hjulpet mig noget 17 Slet ikke hjulpet mig 22 Ved ikke 9 Ikke besvaret 1007 DM i Skills Hjulpet mig lidt 15 Hjulpet mig meget 4 Hjulpet mig noget 3 Slet ikke hjulpet mig 55 Ved ikke 10 Ikke besvaret 998 Erhvervspraktik Hjulpet mig lidt 80 Hjulpet mig meget 157 Hjulpet mig noget 92 Slet ikke hjulpet mig 79 Ved ikke 25 Ikke besvaret

13 Personlig samtale med UU-vejleder Hjulpet mig lidt 161 Hjulpet mig meget 93 Hjulpet mig noget 138 Slet ikke hjulpet mig 81 Ved ikke 26 Ikke besvaret 586 Samtale med UU-vejleder i gruppe Hjulpet mig lidt 303 Hjulpet mig meget 47 Hjulpet mig noget 167 Slet ikke hjulpet mig 136 Ved ikke 46 Ikke besvaret 286 Aktivitet med UU-vejleder for hele klassen Hjulpet mig lidt 354 Hjulpet mig meget 50 Hjulpet mig noget 139 Slet ikke hjulpet mig 280 Ved ikke 47 Ikke besvaret 215 Anden kontakt med UU-vejleder (via chat, sms, mail eller telefon) Hjulpet mig lidt 61 Hjulpet mig meget 22 Hjulpet mig noget 54 Slet ikke hjulpet mig 56 Ved ikke 21 Ikke besvaret

14 Information om uddannelse og job på ug.dk Hjulpet mig lidt 238 Hjulpet mig meget 112 Hjulpet mig noget 224 Slet ikke hjulpet mig 125 Ved ikke 60 Ikke besvaret 326 Inspirationsværktøjer på ug.dk (fx jobkompasset, uddannelsesvælgeren og adgangskortet) Hjulpet mig lidt 202 Hjulpet mig meget 77 Hjulpet mig noget 150 Slet ikke hjulpet mig 110 Ved ikke 33 Ikke besvaret 513 evejledning på ug.dk Hjulpet mig lidt 111 Hjulpet mig meget 34 Hjulpet mig noget 69 Slet ikke hjulpet mig 48 Ved ikke 25 Ikke besvaret 798 Informationsmøde om uddannelser på skoler Hjulpet mig lidt 124 Hjulpet mig meget 76 Hjulpet mig noget 109 Slet ikke hjulpet mig 61 Ved ikke 30 Ikke besvaret

15 Uddannelsesplan sammen med en UU-vejleder Hjulpet mig lidt 220 Hjulpet mig meget 58 Hjulpet mig noget 168 Slet ikke hjulpet mig 102 Ved ikke 52 Ikke besvaret 485 Haft en mentor Hjulpet mig lidt 7 Hjulpet mig meget 9 Hjulpet mig noget 11 Slet ikke hjulpet mig 2 Ved ikke 6 Ikke besvaret 1050 Hvor meget synes du, at aktiviteterne samlet set har hjulpet dig til at finde ud af, hvad du vil efter 9. kl./10. kl./specialklasse? Hjulpet mig lidt 305 Hjulpet mig meget 171 Hjulpet mig noget 456 Slet ikke hjulpet mig 98 Ved ikke 40 Ikke besvaret 15 Har dine forældre været med til nogle af vejledningsaktiviteterne, fx samtale med UU-vejleder, arbejde med uddannelsesplanen, informationsmøder, åbent hus arrangementer eller lignende? Du skal tænke tilbage på både 8. kl., 9. kl. (og 10. kl.) Ja 621 Nej 447 Ikke besvaret 17 15

16 Vejledning Har du oplevet situationer, hvor du har haft et behov for at tale med en UU-vejleder om nogle af følgende ting: (Sæt ét kryds i hver række) Noget personligt (fx familie, misbrug, psykisk dårlig) Noget fagligt (fx læse- /skriveproblemer) Noget socialt (fx stemningen i klassen, andre elever, lærere, venner) Ja Nej Ikke besvaret Hovedtotal Synes du, at du fik den vejledning, du havde brug for? (Kun elever med mindst ét kryds i ja ovenfor) Ja 98 Nej 59 Ikke besvaret 928 Hvor let eller svært har det været for dig at vælge, hvad du skal efter det her skoleår? Hverken let eller svært 232 Let 310 Meget let 314 Meget svært 57 Svært 168 Ikke besvaret 4 Hvor sikker er du på, at det, du har valgt, er det rigtige for dig? Hverken sikker eller usikker 113 Meget sikker 550 Meget usikker 11 Sikker 382 Usikker 24 Ikke besvaret 5 16

17 Holdninger til job og uddannelse hvad synes du? Hvad er din holdning til job og uddannelse? Helt enig Helt uenig Hverken enig eller uenig Lidt enig Lidt uenig Ved ikke Ikke besvaret Hovedtotal Det er vigtigt for mig, at min uddannelse fører til et specifikt job Det er vigtigt for mig, at holde alle muligheder åbne Det er vigtigt for mig, at jeg får en god løn, når jeg er færdig med at uddanne mig Det er vigtigt at man brænder for sin uddannelse Det er vigtigere for mig at få et spændende job, end at jeg tjener mange penge Jeg vil gerne have et job, hvor jeg kan hjælpe andre mennesker Jeg er ikke interesseret i at tage en lang videregående uddannelse Jeg vil gerne i gang med at arbejde så hurtigt som muligt Jeg kunne godt tænke mig at blive selvstændig og starte eget firma

18 Hvad kunne du tænke dig at arbejde med i dit arbejdsliv Antal Ikke Hovedtotal (sæt gerne flere krydser) krydser besvaret Teknik, mekanik og maskiner Økonomi og finans Design og kunst Kultur, historie og turisme Film, teater og musik Byggeri, anlæg og andre håndværk Mad, ernæring og restaurant Sundhed, pleje og idræt Pædagogik, psykologi og sociale forhold Dyr, planter og miljø It og elektronik Naturvidenskab og ingeniørdag Transport og logistik Samfund og forvaltning Service, forsyning og rengøring Forretning, handel og markedsføring Kontor, administration og ledelse Sprog, kommunikation og medier Undervisning og forskning Militær, sikkerhed og redning Andet Ved ikke

19 Forældres uddannelse og arbejde Hvad er din mor og fars hovedbeskæftigelse for tiden? Mor Far Er under uddannelse Har arbejde på fuld tid (30 timer og derover om ugen) Har arbejde på deltid (under 30 timer pr. uge) Er arbejdsløs Har orlov Andet Har din mor eller far gennemført nogen af følgende uddannelser Ja Ikke besvaret (sæt gerne flere krydser) En gymnasial uddannelse En erhvervsuddannelse (fx social- og sundhedsuddannelsen, kok, mekaniker, kontorassistent) En kort videregående uddannelse (fx ejendomsmægler, datamatiker, laborant, klinikassistent) En mellemlang videregående uddannelse (fx folkeskolelærer, sygeplejerske, pædagog) En lang videregående uddannelse (fx læge, jurist, økonom, civilingeniør, gymnasielærer) Ved ikke

UNDERVISNINGSMINISTERIETS BRUGERUNDERSØGELSE AF UUH 2015

UNDERVISNINGSMINISTERIETS BRUGERUNDERSØGELSE AF UUH 2015 UNDERVISNINGSMINISTERIETS BRUGERUNDERSØGELSE AF UUH 2015 Er du dreng/pige Dreng 329 Pige 336 Ikke besvaret 2 Besvarelse fordelt på skoler Antal 10. klasseskolen 36 Dreng 14 Pige 22 Arresø Skole 84 Dreng

Læs mere

Hvad valgte du som nr. 1, da du den 1. marts skulle vælge, hvad du skal efter det her skoleår?

Hvad valgte du som nr. 1, da du den 1. marts skulle vælge, hvad du skal efter det her skoleår? Brugerundersøgelse 2015 UU-Lillebælt Er du: Dreng Pige 423 47,8% 457 51,6% Hvilken klasse går du i? 9. klasse 702 79,3% 10. klasse 183 20,7% Specialklasse 0 Hvad valgte du som nr. 1, da du den 1. marts

Læs mere

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen Baggrundsspørgsmål 1. Er du: Dreng Pige 2. Hvilken klasse går du i? 9. klasse 10. klasse Specialklasse 3. Hvad valgte du som nr. 1, da du den

Læs mere

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen. 2013.

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen. 2013. Spørgeskema til elever i 9. og 1. klasse om UU-vejledningen. 213. Baggrundsspørgsmål 1. Er du: 315 34 Dreng Pige 2. Hvilken klasse går du i? 555 64 9. klasse 1. klasse Specialklasse 3. Hvad valgte du som

Læs mere

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen 2014.

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen 2014. Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen 2014. Baggrundsspørgsmål 1. Er du: Dreng Pige 2. Hvilken klasse går du i? 9. klasse 10. klasse Specialklasse 3. Hvad valgte du som nr. 1, da

Læs mere

UVM s brugerundersøgelse af UU-vejledningen forår 2016 (svarprocent 85) Nej, jeg blev vurderet ikkeuddannelsespar

UVM s brugerundersøgelse af UU-vejledningen forår 2016 (svarprocent 85) Nej, jeg blev vurderet ikkeuddannelsespar Spørgsmål 1 Hvilken klasse går du i? 10. Klasse 9. klasse I alt I alt 199 831 1030 Spørgsmål 2 Blev du vurderet uddannelsesparat i 8. klasse? Ja, jeg blev vurderet Jeg blev ikke Nej, jeg blev vurderet

Læs mere

Brugerundersøgelse UUH - uden skoleoversigt

Brugerundersøgelse UUH - uden skoleoversigt Brugerundersøgelse 2016 - UUH - uden skoleoversigt 1 - Antal besvarelser 9. klasse 10. klasse Special 597 118 13 728 2 - Blev du vurderet uddannelsesparat i 8. klasse? Ja Nej Ikke vurderet Ved 426 62 45

Læs mere

UNDERVISNINGSMINISTERIETS BRUGERUNDERSØGELSE 2014

UNDERVISNINGSMINISTERIETS BRUGERUNDERSØGELSE 2014 UNDERVISNINGSMINISTERIETS BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Besvarelser 766 ud af 1288. Besvarelsesprocent 2014: 59,5 % (Besvarelsesprocenten var 35 % i 2012 og 9 % i 2013) BESVARELSER FORDELT PÅ SKOLER OG KØN 10.

Læs mere

UU Nordvestjylland. Elevundersøgelse af klasser april 2016

UU Nordvestjylland. Elevundersøgelse af klasser april 2016 Elevundersøgelse af UU Nordvestjylland 9.-10. klasser april 2016 Målgruppen for undersøgelsen er elever i 9. og 10. klasse på alle landets folkeskoler, private grundskoler, kommunale ungdomsskoler og efterskoler,

Læs mere

UU-centrenes vejledning. Brugerundersøgelse blandt elever i 9. klasse, 10. klasse og specialklasse, august 2015. Titel 1

UU-centrenes vejledning. Brugerundersøgelse blandt elever i 9. klasse, 10. klasse og specialklasse, august 2015. Titel 1 UU-centrenes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. klasse, 10. klasse og specialklasse, august 2015 Titel 1 UU-brugerundersøgelse 2015 UU-brugerundersøgelse 2015 1 UU-brugerundersøgelse 2015

Læs mere

Brugerundersøgelse. 9.-10. klasser april 2015. UU Nordvestjylland. på skoleniveau (udvalgte temaer) Lemvig Holstebro Struer

Brugerundersøgelse. 9.-10. klasser april 2015. UU Nordvestjylland. på skoleniveau (udvalgte temaer) Lemvig Holstebro Struer Brugerundersøgelse 9.-10. klasser april 2015 på skoleniveau (udvalgte temaer) Lemvig Holstebro Struer UU Nordvestjylland Antal besvarelser fordelt på skoler og klasser Skolenavn 10. klasse 9. klasse Specialklasse

Læs mere

UU-centrenes vejledning

UU-centrenes vejledning UU-centrenes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. klasse, 10. klasse og specialklasse, juni 2014 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Undersøgelsens baggrund og formål... 3 1.2 Afgrænsning... 3 2

Læs mere

UU-centrenes vejledning

UU-centrenes vejledning UU-centrenes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. klasse, 10. klasse og specialklasse, juli 2011 UU-centrenes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. klasse, 10. klasse og specialklasse,

Læs mere

Vejledning på efterskolerne 2016

Vejledning på efterskolerne 2016 Vejledning på efterskolerne 2016 2016 Vejledning på efterskolerne 2016 2016 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er kun udgivet i elektronisk form på: www.eva.dk

Læs mere

Spørgsmål 1 Er du dreng eller pige? Dreng Ikke svaret Pige Grand Total 495 490

Spørgsmål 1 Er du dreng eller pige? Dreng Ikke svaret Pige Grand Total 495 490 Spørgsmål 1 Er du dreng eller pige? Dreng Pige Aller Friskole 5 4 Alminde-Viuf Fællesskole 21 26 Bakkeskolen 31 29 Bramdrup Skole 30 1 26 Brændkjærskolen 109 1 87 Christiansfeld Skole 17 18 Kolding Friskole

Læs mere

UU-centrenes vejledning

UU-centrenes vejledning UU-centrenes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. klasse, 10. klasse og specialklasse, juni 2012 UU-centrenes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. klasse, 10. klasse og specialklasse,

Læs mere

Efterskolernes vejledning. Brugerundersøgelse blandt elever i 9. og 10. klasse på efterskoler, maj 2010

Efterskolernes vejledning. Brugerundersøgelse blandt elever i 9. og 10. klasse på efterskoler, maj 2010 Efterskolernes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. og 10. klasse på efterskoler, maj 2010 UNI C 2010 Efterskolernes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. og 10. klasse på efterskoler

Læs mere

UU-centrenes vejledning

UU-centrenes vejledning UU-centrenes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. klasse, 10. klasse og specialklasse, juli 2013 UU-centrenes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. klasse, 10. klasse og specialklasse,

Læs mere

Efterskolernes vejledning

Efterskolernes vejledning Efterskolernes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. og 10. klasse på efterskoler, juni 2011 Efterskolernes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. og 10. klasse på efterskoler, juni

Læs mere

UU-centrenes vejledning. Brugerundersøgelse blandt elever i 9. og 10. klasse, maj 2010

UU-centrenes vejledning. Brugerundersøgelse blandt elever i 9. og 10. klasse, maj 2010 UU-centrenes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. og 10. klasse, maj 2010 UNI C 2010 UU-centrenes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. og 10. klasse Af Thomas Larsen og Lone Juul

Læs mere

Efterskolernes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. og 10. klasse på efterskoler, juni 2012

Efterskolernes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. og 10. klasse på efterskoler, juni 2012 Efterskolernes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. og 10. klasse på efterskoler, juni 2012 2 Indhold 1 Indledning...3 1.1 Undersøgelsens baggrund og formål...3 1.2 Afgrænsning...3 2 Sammenfatning...3

Læs mere

I denne lokale udgave er der fokuseret på resultaterne fra eleverne, som går i 9. eller 10. klasse på en frieller folkeskole i Herning Kommune.

I denne lokale udgave er der fokuseret på resultaterne fra eleverne, som går i 9. eller 10. klasse på en frieller folkeskole i Herning Kommune. Den nationale brugerundersøgelse blandt elever i 9. og 1. klasse UU-Herning - Juni 216 Indledning Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har på vegne af Ministeriet for børn, undervisning og ligestilling udarbejdet

Læs mere

Brugerundersøgelse om UU-vejledningen i grundskolen 2014

Brugerundersøgelse om UU-vejledningen i grundskolen 2014 Brugerundersøgelse om UU-vejledningen i grundskolen 2014 Antal elever: : 348 Skanderborg Kommune: 778 Samlet 1162 3. Hvad valgte du som nr. 1, da du den 1. marts skulle vælge, hvad du skal efter det her

Læs mere

Brugerundersøgelsen af vejledningen i grundskolen, UU Vestsjælland 2012

Brugerundersøgelsen af vejledningen i grundskolen, UU Vestsjælland 2012 Brugerundersøgelsen af vejledningen i grundskolen, UU Vestsjælland 2012 Indledning Elever i 9. klasse og 10. klasse har i marts og april 2012 evalueret den vejledning, som de har modtaget fra UU Vestsjælland.

Læs mere

Elevundersøgelse af Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) April 2012

Elevundersøgelse af Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) April 2012 Elevundersøgelse af Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) April 2012 Undersøgelsens målgruppe og afgrænsning Målgruppen for undersøgelsen er elever i 9. og 10. klasse på alle landes folkeskoler, private

Læs mere

Efterskolernes vejledning

Efterskolernes vejledning Efterskolernes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. klasse og 10. klasse på efterskoler, juni 2014 Indhold 1. Indledning... 2 1.1. Undersøgelsens baggrund og formål... 2 1.2. Afgrænsning...

Læs mere

Lærerkursus tirsdag. 27. oktober 2015. 9.15 Velkommen 9.30 Ungdomsuddannelsessystemet 10.00 Uddannelsesparathedsvurdering (skema +

Lærerkursus tirsdag. 27. oktober 2015. 9.15 Velkommen 9.30 Ungdomsuddannelsessystemet 10.00 Uddannelsesparathedsvurdering (skema + Program: Lærerkursus tirsdag 27. oktober 2015 9.15 Velkommen 9.30 Ungdomsuddannelsessystemet 10.00 Uddannelsesparathedsvurdering (skema + 10.30-10.45 Pause hæftet +Tidslinje vedr. UP/IUP) 10.45 11.45 IUP/UP

Læs mere

Bidrag til elev- og uddannelsesplanen for elever i 8. klasse

Bidrag til elev- og uddannelsesplanen for elever i 8. klasse Bidrag til elev- og uddannelsesplanen for elever i 8. klasse Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobilnr.: Klasse: Skole: Klasselærer: Vejleder: Om elev- og uddannelsesplanen Fra 8. klasse indeholder elev- og uddannelsesplanen

Læs mere

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Om at vælge uddannelse http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Hvad skal jeg være? Smed Lærer Advokat Fysiker Mediegrafiker Dyrlæge Økonom Diætist Frisør Socialrådgiver Kok IT-supporter Skuespiller

Læs mere

Vejledning til studievalgsportfolio. - elever og forældre. Titel 1

Vejledning til studievalgsportfolio. - elever og forældre. Titel 1 Vejledning til studievalgsportfolio - elever og forældre Titel 1 Vejledning til studievalgsportfolio - elever og forældre 1. udgave, juni 2017 ISBN: 978-87-603-3148-0 (webudgave) Udgivet af Undervisningsministeriet,

Læs mere

Evaluering af vejledningen på Midtjysk Ungdomsskole

Evaluering af vejledningen på Midtjysk Ungdomsskole Evaluering af vejledningen på Midtjysk Ungdomsskole Udarbejdet på baggrund af data fra Efterskole Foreningens undersøgelse af vejledning på efterskoler. Midtjysk Ungdomsskole, Selvevaluering, maj/juni

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne 9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne Af Susanne Irvang Nielsen De uddannelsesvalg, eleverne i 9. og 10. klasse har foretaget pr. 15. marts, viser, at de gymnasiale uddannelser

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 9. og 1. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsne og 1. klasse 213 Af Tine Høtbjerg Henriksen Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsne og 1. klasse, som eleverne i 9. og 1. klasse

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Mariagerfjord

Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Mariagerfjord Forældreinformation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Uddannelsessystemet Erhvervsuddannelser (EUD) Uddannelsessystemet Gymnasiale uddannelser Uddannelsesparathedsvurdering (UPV) Særlige forløb for ikke

Læs mere

Hvilken klasse går ud i?

Hvilken klasse går ud i? Hvilken klasse går ud i? 2 Alle svarpersoner (=335) 167 15 113 5 49 6 7. klasse 8. klasse 9. klasse 1. klasse 1/2 Angiv dit køn 25 Alle svarpersoner (=336) 211 2 15 125 5 Dreng Pige 2/2 28 29 235 Hvilke

Læs mere

Bidrag til elev- og uddannelsesplanen (for elever i 8. klasse 2009-10)

Bidrag til elev- og uddannelsesplanen (for elever i 8. klasse 2009-10) Bidrag til elev- og uddannelsesplanen (for elever i 8. klasse 2009-10) Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobilnr.: Klasse: Skole: Klasselærer: UU-vejleder: Til eleven Efter 9. eller 10. klasse skal du vælge ungdomsuddannelse.

Læs mere

Uddannelsesønsker 2008 9. klasse

Uddannelsesønsker 2008 9. klasse Uddannelsesønsker 2008 9. klasse 10. skoleår 10. klasse folkeskolen, efterskoler og fri grundskoler 423 205 218 Erhvervsuddannelser Tekniske skoler, handelsskoler, landbrugsskoler og Sosu 90 47 43 Stx,

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

Hvad laver en UU-vejleder? Vejleder unge uden ungdomsuddannelse 13-25 år Skolevejledning, ungevejledning, mentoropgaver, netværksgrupper etc.

Hvad laver en UU-vejleder? Vejleder unge uden ungdomsuddannelse 13-25 år Skolevejledning, ungevejledning, mentoropgaver, netværksgrupper etc. Hvad laver en UU-vejleder? Vejleder unge uden ungdomsuddannelse 13-25 år Skolevejledning, ungevejledning, mentoropgaver, netværksgrupper etc. Kontor v. Skive Kommune, Torvegade 10 Tilknytning til alle

Læs mere

Vordingborg kommunale skoler Gåsetårn Kulsbjerg. Svend Gønge- Vordingborg Møn Skole Præstø skole 9. klasser

Vordingborg kommunale skoler Gåsetårn Kulsbjerg. Svend Gønge- Vordingborg Møn Skole Præstø skole 9. klasser Vordingborg kommunale skoler Gåsetårn Kulsbjerg Svend Gønge- Vordingborg Møn Skole Præstø skole 9. klasser skolen Skole Skolen Ungdomsskole Hovedtotal Grundskolen 82 53 33 34 13 4 219 10.Andet 1 2 1 4

Læs mere

VEJLEDNING VIRKER Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse Optagelse.dk 2016

VEJLEDNING VIRKER Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse Optagelse.dk 2016 VEJLEDNING VIRKER Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse Optagelse.dk 2016 Indledning Hvad vælger de unge efter skolen, og er de vurderet uddannelsesparate til deres valg? Primo marts 2016 afleverede

Læs mere

Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer

Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapport 2.0 Denne rapport indeholder forslag til visninger af de obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapporten. Der er

Læs mere

Oplæg om ungdomsuddannelser. for forældre til elever i 7.klasse

Oplæg om ungdomsuddannelser. for forældre til elever i 7.klasse Oplæg om ungdomsuddannelser for forældre til elever i 7.klasse Dagsorden: Ny lovgivning, nye reformer: Uddannelsesparathedsvurdering i 8.klasse Fokusering af vejledningsindsatsen Ug.dk og e-vejledning

Læs mere

Udskoling med fokus på overgang til ungdomsuddannelse

Udskoling med fokus på overgang til ungdomsuddannelse Samarbejdsaftale mellem Folkeskolen og UU Skive 2014: Udskoling med fokus på overgang til ungdomsuddannelse Formålet med denne beskrivelse At sikre et optimalt samarbejde mellem den enkelte folkeskole

Læs mere

Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet

Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobil nr.: Skole: Klasse: UU-vejleder: Til eleven I 10. klasse skal du arbejde videre

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Undersøgelse af forældres brugerhed med skolerne i kommunen Januar 2015 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed

Læs mere

Unge på vej. Hvad kan jeg vælge?

Unge på vej. Hvad kan jeg vælge? Unge på vej Hvad kan jeg vælge? Hvorfor uddannelse? For at få et godt job For at få en god løn, så man kan For at få et godt liv Men hvad er god og godt? Er det det samme for os alle? Har vi de samme ønsker

Læs mere

Informationsaften om ungdomsuddannelserne. Velkommen til

Informationsaften om ungdomsuddannelserne. Velkommen til Informationsaften om ungdomsuddannelserne Velkommen til Elever og forældre i 8. klasse Repræsentanter fra ungdomsuddannelserne UU vejledere fra UU Aarhus-Samsø Program 1. Uddannelsesparathed v/uu Aarhus-Samsø

Læs mere

Årsrapport for Ungdommens Uddannelsesvejledning august 10 juli 11

Årsrapport for Ungdommens Uddannelsesvejledning august 10 juli 11 Årsrapport for Ungdommens Uddannelsesvejledning august 1 juli 11 Forord Hermed foreligger UU Tårnbys årsrapport for perioden august 1 juli 11. Rapporten tager afsæt i tre fokusområder udpeget af UU Tårnby

Læs mere

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014 1 Indhold 1. Om Ungdommens Uddannelsesvejledning 2. Kollektive vejledningsaktiviteter 3. Uddannelsesparathed 4. Særlig vejledningsindsats 5. Forældreopgaver og optagelsesproceduren 6. Uddannelsesoverblik

Læs mere

Virksomhedsplan 2012 - Bilag

Virksomhedsplan 2012 - Bilag Virksomhedsplan 2012 - Bilag Når vejledningen foregår helt ud i skoven i 7. klasse med UD & OP programmet UU-Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning i Holstebro, Lemvig og Struer kommuner

Læs mere

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt

Læs mere

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd Uddannelse er vejen til en god fremtid Uddannelsessystemet Krav til unge i uddannelse Den unge skal: Ønske

Læs mere

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Slagelse Kommune

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Slagelse Kommune Uddannelsesstatistik Marts 2014 Slagelse Kommune UU s ledelsesinformation. Uddannelsesstatistik: 15 17 årige: Antallet af unge, der er i gang med en uddannelse er steget til 94,3 % i forhold til 93,2 %

Læs mere

UU vejleder på besøg

UU vejleder på besøg UU vejleder på besøg Tidsforbrug 2 lektioner - forslag Check in ca. 10 minutter (Computere, netværk, intro) Oplæg fra UU vejleder 1. del ca 20 minutter Hands on på ug.dk søgefunktion / uddannelsesvælgeren

Læs mere

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 4. kvartal 2011

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 4. kvartal 2011 Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 4. kvartal 2011 Indhold 1. Indledning... 2 2. Status 15 24 årige... 3 3. Unge på offentlig forsørgelse... 10 4. Tema: Bruger undersøgelse UU... 15 Unge

Læs mere

Resultater. LimeSurvey Hurtige statistikker Spørgeskema 46725 'Evaluering - Studiepraktik 2012' Spørgeskema 46725

Resultater. LimeSurvey Hurtige statistikker Spørgeskema 46725 'Evaluering - Studiepraktik 2012' Spørgeskema 46725 Resultater Spørgeskema 46725 Antal observationer i forespørgslen: Antal observationer i dette spørgeskema: Procent af i det samlede resultat: 6939 6939 100.00% page 1 / 94 page 2 / 94 Nøgletal for 0001

Læs mere

Virksomhedsplan 2016 - Bilag

Virksomhedsplan 2016 - Bilag Virksomhedsplan 2016 - Bilag Elever fra 9. klasse på Tvis Skole har undervisningsdag på den lokale virksomhed TMK, der producerer køkken, bad, bryggers og garderobeløsninger - oktober 2015 UU Nordvestjylland

Læs mere

FORÆLDREUNDER- SØGELSE

FORÆLDREUNDER- SØGELSE FORÆLDREUNDER- SØGELSE BUPL AUGUST 2017 METODE Undersøgelsen er baseret på interview med 1669 forældre med børn, som inden sommerferien gik i 0.,1. 2. eller 3. klasse og også et tilmeldt et fritidstilbud.

Læs mere

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Sorø Kommune

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Sorø Kommune Uddannelsesstatistik Marts 2014 Sorø Kommune UU s ledelsesinformation. Placeringsstatistikker: 15 17årige: Antallet af unge i gang med uddannelse og unge i forberedende aktiviteter ligger samlet på 98,2%.

Læs mere

Evaluering - Studiepraktik 2012

Evaluering - Studiepraktik 2012 Evaluering - Studiepraktik 2012 Hjælp os og de videregående uddannelser med at gøre Studiepraktik bedre. Vi beder dig besvare følgende spørgsmål. Det tager 2-10 min. at svare på spørgsmålene, og din besvarelse

Læs mere

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Job eller uddannelse Erhvervsuddannelser 1½ - 5 år Fx murer, smed, bager, elektriker, salgsassistent, social- og sundhedsassistent EUX Gymnasiale uddannelser 3 år STX

Læs mere

Uddannelsesstatistik Februar 2012 Ringsted Kommune

Uddannelsesstatistik Februar 2012 Ringsted Kommune Uddannelsesstatistik Februar 2012 Ringsted Kommune UU s ledelsesinformation. Hermed sjette leverance af uddannelsesstatistik og uddannelsesniveau for Ringsted Kommune. Placeringsstatistikker: 15 17 årige:

Læs mere

Fælles indsatser i UU-Vestegnens regi

Fælles indsatser i UU-Vestegnens regi Statuspapir: Fælles indsatser i UU-Vestegnens regi Tema 1: Flere unge i erhvervsuddannelse 1.09.15 - Status: Planlagte, iværksatte og gennemførte aktiviteter UU har internt gennemført en kompetence- og

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Mariagerfjord

Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Mariagerfjord Forældreinformation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Uddannelsessystemet Erhvervsuddannelser (EUD) Uddannelsessystemet Gymnasiale uddannelser Uddannelsesparathedsvurdering Særlige forløb for ikke uddannelsesparate

Læs mere

UDDANNELSESAFTEN i 8. klasse 2012 VEJLEDNING VIRKER

UDDANNELSESAFTEN i 8. klasse 2012 VEJLEDNING VIRKER UDDANNELSESAFTEN i 8. klasse 2012 VEJLEDNING VIRKER Uddannelsesorientering Sally Damgaard, UU-vejleder (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 29 22 02 68 E-mail: sd@uu-herning.dk Aftenens program Oplæg:

Læs mere

Studenter i erhvervsuddannelserne. Tabelrapport

Studenter i erhvervsuddannelserne. Tabelrapport Studenter i erhvervsuddannelserne Tabelrapport Studenter i erhvervsuddannelserne Tabelrapport 2013 Studenter i erhvervsuddannelserne 2013 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Forældremøde i 8.klasse 2015-16

Forældremøde i 8.klasse 2015-16 Forældremøde i 8.klasse 2015-16 Vejlederen har ordet Samarbejde Vejledningsaktiviteter Kort om uddannelsessystemet Uddannelsesparathedsvurdering i 8. klasse Optagelse.dk ( * 15. januar 2016) Almen information

Læs mere

Virksomhedsplan Bilag

Virksomhedsplan Bilag Virksomhedsplan 2013 - Bilag Til uddannelsesmønstring på skoleskibet Marilyn Anne i 7. klasse med UD & OP programmet UU-Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning i Holstebro, Lemvig og

Læs mere

Årsrapport for Ungdommens Uddannelsesvejledning august 08 juli 09

Årsrapport for Ungdommens Uddannelsesvejledning august 08 juli 09 Årsrapport for Ungdommens Uddannelsesvejledning august 08 juli 09 Indholdsfortegnelse Forord side 3 Mål 1 side 4 Mål 2 side 9 Mål 3 side 11 Mål 4 side 14 Bilag 1 side 16 Bilag 2 side 18 Bilag 3 side 20

Læs mere

Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse (FTU) Ringsted Kommune

Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse (FTU) Ringsted Kommune 2011 Fælles Tilmelding til Ungdoms (FTU) Ringsted Kommune Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland 14-04-2011 Indledning... 3 Kapitel 1. Ringsted Kommune 1. Elevers søgning i Ringsted Kommune pr.

Læs mere

Virksomhedsplan 2014 - Bilag

Virksomhedsplan 2014 - Bilag Virksomhedsplan 2014 - Bilag Praktikdag i slagterafdelingen på Uddannelsescenter Holstebro i 7. klasse med UD & OP programmet UU-Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning i Holstebro,

Læs mere

Uddannelsesstatistik December 2013 Slagelse Kommune

Uddannelsesstatistik December 2013 Slagelse Kommune Uddannelsesstatistik December 2013 Slagelse Kommune UU s ledelsesinformation. Uddannelsesstatistik: Vi er blevet opmærksomme på, at der har været en vis usikkerhed i forhold til, hvordan uddannelsesstatistikkerne

Læs mere

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Ringsted Kommune

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Ringsted Kommune Uddannelsesstatistik Marts 2014 Ringsted Kommune Uddannelsesstatistik: UU s ledelsesinformation. 15 17 årige: Antallet af unge, der er i gang med en uddannelse er steget til 94,9 % i forhold til 93,7 %

Læs mere

Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13

Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13 Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13 Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobil nr.: Klasse: Skole: Klasselærer: Vejleder: Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du

Læs mere

Vejledningskatalog. Tilbud til vejledning i Mariagerfjord kommune

Vejledningskatalog. Tilbud til vejledning i Mariagerfjord kommune Vejledningskatalog Tilbud til vejledning i Mariagerfjord kommune Vejledningstilbud til elever i 7. 10. klasse Skoleår 2015 / 2016 Tilbuddet er gældende i henhold til Partnerskabsaftalen indgået mellem

Læs mere

11.-12.-13. skoleår på efterskole

11.-12.-13. skoleår på efterskole Opgørelse af HOVEDPLACERING april 2011 for unge, der forlod 9. klasse juni 2007 Opgørelsen omfatter Folkeskoler, Efterskoler og Privatskoler (bemærk at April 2008 og April 2009 også omfatter elever, der

Læs mere

Tværfaglighed i et ungeperspektiv. Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune

Tværfaglighed i et ungeperspektiv. Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune Tværfaglighed i et ungeperspektiv Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune UU-Lillebælt, sept. 2012 Indledning På de følgende par sider kan du læse om uddannelsesparathedsvurderingerne i 2012,

Læs mere

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER Uddannelsesorientering Bente Villadsen Sønderup, UU-konsulent (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 24 45 70 59 E-mail: uuvbs@herning.dk Aftenens program

Læs mere

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse Uddannelsesaften På vej mod ungdomsuddannelse Program Velkomst Præsentation Forældrenes rolle Første fælles opgave Start på fremtiden Ungdomsuddannelser og adgangskrav E - Vejledningen Ansøgning og optagelse

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN TIL OG MED 5. KLASSE, DER GÅR I KLUB

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN TIL OG MED 5. KLASSE, DER GÅR I KLUB April 2015 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN TIL OG MED 5. KLASSE, DER GÅR I KLUB Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen. Dvs. følgende spørgsmål

Læs mere

Dropud 19 årige - periode 1/8 06-1/9 09

Dropud 19 årige - periode 1/8 06-1/9 09 Dropud 19 årige - periode 1/8 06-1/9 09 Rækkeetiketter Antal af CPR 10.Efterskole 3 Specialskole 1 10.Folkeskole 1 11.Efterskole 1 Bil fly og andre transportmidler - grundforløb 1 Arbejde 4 Mad til mennesker

Læs mere

Tværfaglighed i et ungeperspektiv. Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune

Tværfaglighed i et ungeperspektiv. Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune Tværfaglighed i et ungeperspektiv Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune UU-Lillebælt, oktober 2011 Indledning På de følgende par sider kan du læse om uddannelsesparathedsvurderingerne i 2011,

Læs mere

Forældremøde 10. klasse

Forældremøde 10. klasse Forældremøde 10. klasse Dagsorden: Fokus på valg af uddannelse inden den 1. marts 2015 Nyt på erhvervsskoleområdet og uddannelsestendenser Informationer om uddannelsesmulighederne Brobygning i uge 47 og

Læs mere

Ungdomsuddannelse hvad vælger DU?

Ungdomsuddannelse hvad vælger DU? Ungdomsuddannelse hvad vælger DU? Program UU-vejledning 10. klasse Erhvervsuddannelser EUX Gymnasiale uddannelser Andre og individuelle udd. Afrunding Mulighed for uddybende/afklarende spørgsmål Uddannelsesvejledning

Læs mere

Introduktion til spørgeskemaet

Introduktion til spørgeskemaet Bilag 3 - Spørgeskema Introduktion til spørgeskemaet Vi er en gruppe sociologistuderende fra Aalborg Universitet, der er i gang med at lave en undersøgelse om Brønderslev Gymnasium og HF-kursus. Vi har

Læs mere

Alle 10'ere 10./11. skoleår 2,2 3,3 2,0 1,6 EUD 29,3 23,4 31,1 31,4 Gymnasiale 59,8 62,2 58,8 59,5 STU/EGU 2,7 2,9 2,5 2,8 Andet 6,0 8,1 5,7 4,8

Alle 10'ere 10./11. skoleår 2,2 3,3 2,0 1,6 EUD 29,3 23,4 31,1 31,4 Gymnasiale 59,8 62,2 58,8 59,5 STU/EGU 2,7 2,9 2,5 2,8 Andet 6,0 8,1 5,7 4,8 Alle 9'ere Hele UU Faxe Næstved Vordingborg 10. skoleår 44,7 48,3 36,8 55,7 EUD 10,6 11,5 11,7 7,8 Gymnasiale 39,9 35,9 46,4 31,6 STU/EGU 0,4 0,2 0,3 0,6 Andet 4,5 4,1 4,8 4,4 Alle 10'ere 10./11. skoleår

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv.

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad

Læs mere

Forældremøde i 10.klasse 2015-16

Forældremøde i 10.klasse 2015-16 Forældremøde i 10.klasse 2015-16 Vejlederen har ordet Samarbejde Vejledningsaktiviteter Kort om uddannelsessystemet Uddannelsesparathed og krav til optag Tilmelding: optagelse.dk (procedure og ansvar)

Læs mere

UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner

UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2007 Marts 2007 Side 1 af 12 Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2007 er en opgørelse over de unges tilmeldinger

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 10. klasse til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 10. klasse til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 10. klasse til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af,

Læs mere

UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner

UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2008 Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2008 er en opgørelse over de unges tilmeldinger til ungdomsuddannelserne (FTU). Der er tale

Læs mere

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse Uddannelsesaften På vej mod ungdomsuddannelse Program Velkomst Forældrenes rolle Første fælles opgave Start på fremtiden Ungdomsuddannelser og adgangskrav Ansøgning og optagelse E-vejledning Sådan valgte

Læs mere

UDKAST! Evaluering Studiepraktik 2011. Introtekst til survey:

UDKAST! Evaluering Studiepraktik 2011. Introtekst til survey: UDKAST! Evaluering Studiepraktik 2011 Introtekst til survey: Hjælp os og de videregående uddannelser med at gøre Studiepraktik bedre. Vi beder dig besvare følgende spørgsmål, som tager 2-10 min. at besvare.

Læs mere

UU Aarhus-Samsø Ungdommens Uddannelsesvejledning i Aarhus og Samsø Kommuner Uddannelsesvalget pr. 17. marts 2013

UU Aarhus-Samsø Ungdommens Uddannelsesvejledning i Aarhus og Samsø Kommuner Uddannelsesvalget pr. 17. marts 2013 Ungdommens Uddannelsesvejledning i Aarhus og Samsø Kommuner Uddannelsesvalget pr. 17. marts 2013 Folkeskoler, privatskoler og frie grundskoler Uddannelsesvalget pr. 17. marts 2013 er en opgørelse over

Læs mere

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse Primo marts 2014 afleverede eleverne fra Horsens og Hedensted kommuners 9. og 10. klasser deres ansøgning til

Læs mere

Om uddannelsesmuligheder og vejledning. 10. klasse

Om uddannelsesmuligheder og vejledning. 10. klasse Om uddannelsesmuligheder og vejledning 10. klasse Aug 2013 Program Uddannelsessystemet et overblik Erhvervsuddannelserne EUX 2 uddannelser i én De gymnasiale uddannelser Adgangskrav Uddannelsesparathed

Læs mere

Indledning Hvordan står det til i Køge Bugt?

Indledning Hvordan står det til i Køge Bugt? 1 Indhold Indledning... 3 Uddannelsesvalg 2016 UUV Køge Bugt... 5 Uddannelsesvalg i Køge Kommune... 6 Uddannelsesvalg på skoler i Køge Kommune... 9 Uddannelsesparathed.... 17 Uddannelsesparathedsvurdering...

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2014/15 Vejle Kommunes Skolevæsen

Kvalitetsrapport for skoleåret 2014/15 Vejle Kommunes Skolevæsen Kvalitetsrapport for skoleåret 2014/15 Vejle Kommunes Skolevæsen 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 4 3. Faglige resultater... 7 3.2 Afgangsprøveresultater... 8 3.2.1 Karaktergennemsnit

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 1 Indhold 7. KLASSE... 3 KOLLEKTIV VEJLEDNINGSAKTIVITETER 2 lektioner pr klasse... 3 8. KLASSE... 4 PARATHEDSVURDERING... 4

Læs mere