Studenter i erhvervsuddannelserne. Tabelrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studenter i erhvervsuddannelserne. Tabelrapport"

Transkript

1 Studenter i erhvervsuddannelserne Tabelrapport

2 Studenter i erhvervsuddannelserne Tabelrapport 2013

3 Studenter i erhvervsuddannelserne 2013 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er kun udgivet i elektronisk form på: ISBN (www)

4 Indhold 1 Indledning 5 2 Den registerbaserede undersøgelse Resultater fra den registerbaserede undersøgelse Oversigt over den samlede population Baggrundsvariable Variable vedrørende gymnasieforløbet Variable vedrørende forløbet efter gymnasiet 15 3 Spørgeskemaundersøgelse Resultater fra spørgeskemaundersøgelsen Baggrundsspørgsmål Erfaringer med folkeskolen Overvejelser om at tage en gymnasial uddannelse efter folkeskolen for hhv. stx-, hhx-, htx- og hfdimittender Erfaringer med at tage en gymnasial uddannelse 27

5 1 Indledning I undersøgelsen Studenter i erhvervsuddannelserne indgår forskellige typer af data, herunder registerdata indhentet fra Danmarks Statistik og data fra en spørgeskemaundersøgelse gennemført af Danmarks Statistik på vegne af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA). Registerdata har til formål at afdække de uddannelsesmæssige forløb og status for gymnasiale dimittender fra Endvidere bliver registerdata inddraget til at identificere systematiske mønstre eller forhold, der differentierer den samlede gruppe af dimittender. De pågældende registerdata vedrører perioden fra 2007 til oktober Spørgeskemaundersøgelsen er gennemført blandt en undergruppe af de gymnasiale dimittender fra 2007, nemlig den gruppe der har valgt at påbegynde en erhvervsuddannelse. Udover en række baggrundsspørgsmål inddrager spørgeskemaundersøgelsen forhold, der kan tænkes at have betydning for de unges uddannelsesvalg, eksempelvis dimittendernes erfaringer med folkeskolen og gymnasiet og den uddannelsesmæssige status for deres forældre. En nærmere redegørelse for de benyttede metoder i undersøgelsen, herunder populationsafgrænsning og udvælgelse af respondenter, findes i appendiks B i hovedrapporten, Studenter i erhvervsuddannelserne, der findes på EVA s hjemmeside ( I metodeafsnittet præsenteres desuden metoden i den interviewundersøgelse, som EVA har gennemført blandt gymnasiale dimittender fra 2007, der har valgt at påbegynde en erhvervsuddannelse. I denne tabelrapport præsenteres først undersøgelsens registerdata i tabelform. Dernæst præsenteres resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen i tabelform. Studenter i erhvervsuddannelserne 5

6 2 Den registerbaserede undersøgelse 2.1 Resultater fra den registerbaserede undersøgelse Oversigt over den samlede population Tabel 1 Dimittendernes fordeling på uddannelsesvalg Gruppen af gymnasiale dimittender, der er i gang med eller har gennemført en erhvervsuddannelse Gruppen af gymnasiale dimittender, der er i gang med eller har gennemført en videregående uddannelse på undersøgelsestidspunktet Gruppen af gymnasiale dimittender, der hverken er i gang med eller har gennemført en uddannelse I alt Tabel 2 Fordeling for det totale antal dimittender, der er i gang med eller har gennemført en uddannelse Personer, der er i gang med en erhvervsuddannelse uden tidligere at have gennemført en uddannelse efter deres gymnasiale eksamen Personer, der er i gang med en erhvervsuddannelse gennemført en erhvervsuddannelse 52 0 Personer, der er i gang med en erhvervsuddannelse gennemført en videregående uddannelse fortsættes næste side Studenter i erhvervsuddannelserne 6

7 fortsat fra forrige side Personer, der har gennemført en erhvervsuddannelse, og som ikke er i gang med en uddannelse Personer, der er i gang med en videregående uddannelse uden tidligere at have gennemført en uddannelse efter deres gymnasiale eksamen Personer, der er i gang med en videregående uddannelse gennemført en erhvervsuddannelse Personer, der er i gang med en videregående uddannelse gennemført en videregående uddannelse Personer, der har gennemført en videregående uddannelse uden at være i gang med en ny uddannelse Personer, der ikke er i gang med eller har gennemført en uddannelse på undersøgelsestidspunktet I alt Tabel 3 Fordeling for dimittender fra stx, der er i gang med eller har gennemført en uddannelse Personer, der er i gang med en erhvervsuddannelse uden tidligere at have gennemført en uddannelse efter deres gymnasiale eksamen Personer, der er i gang med en erhvervsuddannelse gennemført en erhvervsuddannelse 6 0 Personer, der er i gang med en erhvervsuddannelse gennemført en videregående uddannelse 35 0 Personer, der har gennemført en erhvervsuddannelse, og som ikke er i gang med en uddannelse fortsættes næste side Studenter i erhvervsuddannelserne 7

8 fortsat fra forrige side Personer, der er i gang med en videregående uddannelse uden tidligere at have gennemført en uddannelse efter deres gymnasiale eksamen Personer, der er i gang med en videregående uddannelse gennemført en erhvervsuddannelse 81 1 Personer, der er i gang med en videregående uddannelse gennemført en videregående uddannelse Personer, der har gennemført en videregående uddannelse uden at være i gang med en ny uddannelse Personer, der ikke er i gang med eller har gennemført en uddannelse på undersøgelsestidspunktet I alt Tabel 4 Fordeling for dimittender fra hf, der er i gang med eller har gennemført en uddannelse Personer, der er i gang med en erhvervsuddannelse uden tidligere at have gennemført en uddannelse efter deres gymnasiale eksamen Personer, der er i gang med en erhvervsuddannelse gennemført en erhvervsuddannelse 10 0 Personer, der er i gang med en erhvervsuddannelse gennemført en videregående uddannelse 7 0 Personer, der har gennemført en erhvervsuddannelse, og som ikke er i gang med en uddannelse fortsættes næste side Studenter i erhvervsuddannelserne 8

9 fortsat fra forrige side Personer, der er i gang med en videregående uddannelse uden tidligere at have gennemført en uddannelse efter deres gymnasiale eksamen Personer, der er i gang med en videregående uddannelse gennemført en erhvervsuddannelse 25 1 Personer, der er i gang med en videregående uddannelse gennemført en videregående uddannelse Personer, der har gennemført en videregående uddannelse uden at være i gang med en ny uddannelse Personer, der ikke er i gang med eller har gennemført en uddannelse på undersøgelsestidspunktet I alt Tabel 5 Fordeling for dimittender fra hhx, der er i gang med eller har gennemført en uddannelse Personer, der er i gang med en erhvervsuddannelse uden tidligere at have gennemført en uddannelse efter deres gymnasiale eksamen Personer, der er i gang med en erhvervsuddannelse gennemført en erhvervsuddannelse 32 1 Personer, der er i gang med en erhvervsuddannelse gennemført en videregående uddannelse 98 1 Personer, der har gennemført en erhvervsuddannelse, og som ikke er i gang med en uddannelse fortsættes næste side Studenter i erhvervsuddannelserne 9

10 fortsat fra forrige side Personer, der er i gang med en videregående uddannelse uden tidligere at have gennemført en uddannelse efter deres gymnasiale eksamen Personer, der er i gang med en videregående uddannelse gennemført en erhvervsuddannelse Personer, der er i gang med en videregående uddannelse gennemført en videregående uddannelse Personer, der har gennemført en videregående uddannelse uden at være i gang med en ny uddannelse Personer, der ikke er i gang med eller har gennemført en uddannelse på undersøgelsestidspunktet I alt Tabel 6 Fordeling for dimittender fra htx, der er i gang med eller har gennemført en uddannelse Personer, der er i gang med en erhvervsuddannelse uden tidligere at have gennemført en uddannelse efter deres gymnasiale eksamen Personer, der er i gang med en erhvervsuddannelse gennemført en erhvervsuddannelse 4 0 Personer, der er i gang med en erhvervsuddannelse gennemført en videregående uddannelse 6 0 Personer, der har gennemført en erhvervsuddannelse, og som ikke er i gang med en uddannelse 97 4 fortsættes næste side Studenter i erhvervsuddannelserne 10

11 fortsat fra forrige side Personer, der er i gang med en videregående uddannelse uden tidligere at have gennemført en uddannelse efter deres gymnasiale eksamen Personer, der er i gang med en videregående uddannelse gennemført en erhvervsuddannelse 21 1 Personer, der er i gang med en videregående uddannelse gennemført en videregående uddannelse Personer, der har gennemført en videregående uddannelse uden at være i gang med en ny uddannelse Personer, der ikke er i gang med eller har gennemført en uddannelse på undersøgelsestidspunktet I alt Tabel 7 Fordeling over dimittendernes igangværende uddannelse i 2008 Erhvervsuddannelse Kort videregående uddannelse Mellemlang videregående uddannelse Lang videregående uddannelse I alt Tabel 8 Fordeling over dimittendernes igangværende uddannelse i 2009 Erhvervsuddannelse Kort videregående uddannelse Mellemlang videregående uddannelse Lang videregående uddannelse I alt Studenter i erhvervsuddannelserne 11

12 Tabel 9 Fordeling over dimittendernes igangværende uddannelse i 2010 Erhvervsuddannelse Kort videregående uddannelse Mellemlang videregående uddannelse Lang videregående uddannelse I alt Tabel 10 Fordeling over dimittendernes igangværende uddannelse i 2011 Erhvervsuddannelse Kort videregående uddannelse Mellemlang videregående uddannelse Lang videregående uddannelse I alt Tabel 11 Dimittendernes højeste fuldførte uddannelse i 2011 Gymnasial uddannelse Erhvervsuddannelse Kort videregående uddannelse Mellemlang uddannelse Lang videregående uddannelse I alt Baggrundsvariable Tabel 12 Dimittendernes fordeling på alder (16-22-årige) 16 år år år år år år år I alt Studenter i erhvervsuddannelserne 12

13 Tabel 13 Kryds mellem forældrenes højeste fuldførte uddannelse og dimittendgruppe (N = ) Grundskole Gymnasial uddannelse Kort videregående og erhvervsfaglig uddannelse Mellemlang og lang videregående uddannelse Gruppen af gymnasiale dimittender, der er i gang med eller har gennemført en erhvervsuddannelse 19 % 9 % 19 % 7 % Gruppen af gymnasiale dimittender, der er i gang med eller har gennemført en videregående uddannelse 61 % 71 % 66 % 80 % Gruppen af gymnasiale dimittender, der hverken er i gang med eller har gennemført en uddannelse 20 % 20 % 15 % 13 % I alt 100 % 100 % 100 % 100 % Tabel 14 Kryds mellem køn og dimittendgruppe (N = ) Kvinde Mand Gruppen af gymnasiale dimittender, der er i gang med eller har gennemført en erhvervsuddannelse 13 % 13 % Gruppen af gymnasiale dimittender, der er i gang med eller har gennemført en videregående uddannelse 75 % 70 % Gruppen af gymnasiale dimittender, der hverken er i gang med eller har gennemført en uddannelse 12 % 18 % I alt 100 % 100 % Tabel 15 Kryds mellem etnicitet og dimittendgruppe (N = ) Etnisk dansker Indvandrer/ efterkommer af indvandrere Gruppen af gymnasiale dimittender, der er i gang med eller har gennemført en erhvervsuddannelse 13 % 8 % Gruppen af gymnasiale dimittender, der er i gang med eller har gennemført en videregående uddannelse 73 % 73 % Gruppen af gymnasiale dimittender, der hverken er i gang med eller har gennemført en uddannelse 14 % 19 % I alt 100 % 100 % Studenter i erhvervsuddannelserne 13

14 Tabel 16 Fordeling efter etnicitet for de studenter, der fortsætter på en erhvervsuddannelse Dansk herkomst % Indvandrere og efterkommere % I alt % Ubesvaret/ikke relevant 3 Total Tabel 17 Kryds mellem bopæl i 2007 og dimittendgruppe (N = ) Byer/landområder med under 999 indbyggere eller derunder Hovedstads- området Gruppen af gymnasiale dimittender, der er i gang med eller har gennemført en erhvervsuddannelse 14 % 9 % Gruppen af gymnasiale dimittender, der er i gang med eller har gennemført en videregående uddannelse 72 % 73 % Gruppen af gymnasiale dimittender, der hverken er i gang med eller har gennemført en uddannelse 13 % 18 % I alt 100 % 100 % Variable vedrørende gymnasieforløbet Tabel 18 Kryds mellem karakterfordeling på 7-trinskalaen og dimittendgruppe (N = 3.167) Under 4,50 4,51-6,50 6,51-8,50 Over 8,51 I alt Gruppen af gymnasiale dimittender, der er i gang med eller har gennemført en erhvervsuddannelse 47 % 32 % 17 % 4 % 100 % Gruppen af gymnasiale dimittender, der er i gang med eller har gennemført en videregående uddannelse 26 % 34 % 26 % 14 % 100 % Gruppen af gymnasiale dimittender, der hverken er i gang med eller har gennemført en uddannelse 38 % 37 % 18 % 8 % 100 % Note: dækker over dimittender, der har afsluttet hf i Studenter i erhvervsuddannelserne 14

15 Tabel 19 Kryds mellem karakterfordeling på 13-trinskalaen og dimittendgruppe (N = ) Under 7 7,01-8,00 8,01-9,00 Over 9,01 I alt Gruppen af gymnasiale dimittender, der er i gang med eller har gennemført en erhvervsuddannelse 25 % 43 % 26 % 6 % 100 % Gruppen af gymnasiale dimittender, der er i gang med eller har gennemført en videregående uddannelse 9 % 28 % 36 % 28 % 100 % Gruppen af gymnasiale dimittender, der hverken er i gang med eller har gennemført en uddannelse 25 % 37 % 24 % 13 % 100 % Note: dækker over dimittender, der har afsluttet hhx, htx eller stx i Variable vedrørende forløbet efter gymnasiet Tabel 20 Dimittendernes fordeling på gymnasiale kurser Aldrig gennemført gymnasiale kurser Bestået gymnasiale kurser I alt Følgende tabeller omfatter gruppen af gymnasiale dimittender, der er i gang med eller har gennemført en erhvervsuddannelse Tabel 21 Fordeling på igangværende uddannelse i 2008 for gruppen af gymnasiale dimittender, der er i gang med eller har gennemført en erhvervsuddannelse Erhvervsuddannelse Kort videregående uddannelse Mellemlang videregående uddannelse Lang videregående uddannelse I alt Note: Gruppen af dimittender, der er i gang med eller har gennemført en erhvervsuddannelse i oktober 2011, dækker desuden over personer, der har gennemført en videregående uddannelse eller er i gang med en videregående uddannelse. Studenter i erhvervsuddannelserne 15

16 Tabel 22 Fordeling på igangværende uddannelse i 2011 for gruppen af gymnasiale dimittender, der er i gang med eller har gennemført en erhvervsuddannelse Erhvervsuddannelse Kort videregående uddannelse Mellemlang videregående uddannelse Lang videregående uddannelse I alt Note: Gruppen af dimittender, der er i gang med eller har gennemført en erhvervsuddannelse i oktober 2011, dækker desuden over personer, der har gennemført en videregående uddannelse eller er i gang med en videregående uddannelse. Tabel 23 gange personer, der er i gang med en erhvervsuddannelse i oktober 2011, som har været i gang med en videregående uddannelse i perioden oktober 2008 til oktober gange gang gange gange 66 4 I alt Ubesvaret/ikke relevant I alt Tabel 24 Top 5 over, hvilken type uddannelse personer, der er i gang med en videregående uddannelse, gennemført en erhvervsuddannelse, er i gang med i oktober 2011, rangeret efter antal (N = 376) Samfundsfaglig uddannelse (kort videregående uddannelse) Samfundsvidenskabelig uddannelse (bacheloruddannelse) Pædagogisk uddannelse (mellemlang videregående uddannelse) Sundhedsuddannelse (mellemlang videregående uddannelse) Humanistisk uddannelse (bacheloruddannelse) Note: Der er her tale om en top 5-fordeling på uddannelser, hvorfor der indgår andre uddannelser i det samlede antal. Der kan derfor ikke summeres op til 100 %. Studenter i erhvervsuddannelserne 16

17 Tabel 25 Top 5 over højeste fuldførte uddannelse for personer, der er i gang med en videregående uddannelse, gennemført en erhvervsuddannelse, rangeret efter antal (N = 376) Handel og kontor Sundhed og pædagogik 31 8 Bygge og anlæg 14 4 Levnedsmiddel og husholdning 10 3 Jordbrug og fiskeri 10 3 Note: Der er her tale om en top 5-fordeling over uddannelser, hvorfor der indgår andre uddannelser i det samlede antal. Der kan derfor ikke summeres op til 100 %. Tabel 26 Top 5 over, hvilken type erhvervsuddannelse personer, der er i gang med en erhvervsuddannelse gennemført en videregående uddannelse, er i gang med i oktober 2011, rangeret efter antal (N = 146) Handel og kontor (hovedforløb) og det merkantile område (grundforløb) Teknologi og kommunikation (grundforløb) 3 2 Bygge og anlæg (grundforløb) 3 2 Levnedsmiddel og husholdning (hovedforløb) 2 1 Håndværk og teknik 1 1 Note: Der er her tale om en top 5-fordeling over uddannelser, hvorfor der indgår andre uddannelser i det samlede antal. Der kan derfor ikke summeres op til 100 %. Tabel 27 Top 5 over højeste fuldførte uddannelse for personer, der er i gang med en erhvervsuddannelse gennemført en videregående uddannelse, rangeret efter antal (N = 146) Samfundsfaglig uddannelse (kort videregående uddannelse) Teknisk uddannelse (kort videregående uddannelse) 8 6 Formidling og erhvervssprog (kort videregående uddannelse) 7 5 Samfundsvidenskabelig uddannelse (bacheloruddannelse) 7 5 Samfundsvidenskabelig uddannelse (mellemlang videregående uddannelse) 6 4 Note: Der er her tale om en top 5-fordeling over uddannelser, hvorfor der indgår andre uddannelser i det samlede antal. Der kan derfor ikke summeres op til 100 %. Studenter i erhvervsuddannelserne 17

18 Tabel 28 Fordeling af studenter fra 2007-årgangen, der var i gang med en erhvervsuddannelse i 2011, på forskellige er erhvervsuddannelsesområder Tekniske uddannelser Merkantile uddannelser Sosu-uddannelser I alt Tabel 29 Fordeling på igangværende hovedforløb i 2011 for personer, der er i gang med en erhvervsuddannelse, rangeret efter antal Handel og kontor Bygge og anlæg Jern og metal Levnedsmiddel og husholdning 87 7 Sundhed 84 6 Jordbrug og fiskeri 82 6 Grafisk 76 6 Transport mv Service 43 3 Teknik og industri i øvrigt 22 2 Pædagogisk 9 1 I alt Tabel 30 Dimittendernes højeste fuldførte uddannelse i oktober 2011 (for de personer, der har gennemført en erhvervsuddannelse, rangeret efter antal) Handel og kontor Sundhed 93 4 Bygge og anlæg 77 3 Jordbrug og fiskeri 43 2 Jern og metal 38 2 Service 31 1 Levnedsmiddel og husholdning 28 1 Teknik og industri i øvrigt 24 1 Grafisk 19 1 Transport mv Pædagogisk 15 1 I alt Studenter i erhvervsuddannelserne 18

19 Følgende tabeller omfatter gruppen af gymnasiale dimittender, der er i gang med eller har gennemført en videregående uddannelse Tabel 31 Fordeling over igangværende uddannelse i 2011 for de studenter fra 2007-årgangen, der fortsatte på en videregående uddannelse Kort videregående uddannelse % Mellemlang videregående uddannelse % Universitetsbachelor % Kandidatuddannelse % Ikke i gang med uddannelse, dvs. personer, der har gennemført en videregående % uddannelse uden at være i gang med en ny I alt % Tabel 32 Fordeling på højeste fuldførte uddannelse i 2011 for gruppen af gymnasiale dimittender, der er i gang med eller har gennemført en videregående uddannelse Gymnasial uddannelse Kort videregående uddannelse Mellemlang videregående uddannelse Lang videregående uddannelse I alt Tabel 33 Fordeling på antal gange, gruppen af gymnasiale dimittender, der er i gang med eller har gennemført en videregående uddannelse, har været i berøring med EUD-systemet i perioden 2008 til gange gang gange gange eller flere 4 0 I alt Studenter i erhvervsuddannelserne 19

20 Følgende tabeller omfatter gruppen af gymnasiale dimittender, der hverken er i gang med eller har gennemført en uddannelse Tabel 34 Fordeling på antal gange, gruppen af gymnasiale dimittender, der hverken er i gang med eller har gennemført en uddannelse, har været i berøring med en erhvervsuddannelse og/eller en videregående uddannelse i perioden oktober 2008 til oktober 2010 Både Erhvervsuddan- Erhvervsuddannelse nelse og videregående uddannelse Videregående Uddannelse I alt 1 gang (N = 718) 26 % 0 % 74 % 100 % 2 gange (N = 586) 12 % 8 % 80 % 100 % 3 gange eller flere (N = 433) 2 % 4 % 94 % 100 % Tabel 35 Fordeling på antal gange, gruppen af gymnasiale dimittender, der hverken er i gang med eller har gennemført en uddannelse, har været i berøring med uddannelsessystemet i perioden oktober 2008 til oktober gange gang gange gange eller flere I alt Tabel 36 Fordeling på socioøkonomisk status i 2010 for gruppen af gymnasiale dimittender, der hverken er i gang med eller har gennemført en uddannelse Arbejdsløs 57 1 Beskæftiget Ikke del af arbejdsstyrken I alt Studenter i erhvervsuddannelserne 20

21 3 Spørgeskemaundersøgelse 3.1 Resultater fra spørgeskemaundersøgelsen Baggrundsspørgsmål Tabel 37 Hvilken gymnasial uddannelse har du taget? Stx Hhx Htx Hf I alt Note: n = 443. Bemærk, besvarelserne er vægtede. Tabel 38 Har du efter din gymnasiale eksamen gennemført en erhvervsuddannelse på en handelsskole, en teknisk skole, en sosu-skole eller en landbrugsskole? Ja Nej I alt Note: n = 443. Bemærk, besvarelserne er vægtede. Tabel 39 Er du på nuværende tidspunkt i gang med en erhvervsuddannelse på en handelsskole, en teknisk skole, en sosu-skole eller en landbrugsskole? Ja Nej I alt Note: n = 443. Bemærk, besvarelserne er vægtede. Studenter i erhvervsuddannelserne 21

22 Tabel 40 Erhvervsuddannelserne er opdelt i en række områder eller indgange. Hvert område består af flere forskellige uddannelser. På oversigten kan du se nogle eksempler på uddannelser, der hører til inden for de forskellige områder. Inden for hvilket af følgende områder har du gennemført en erhvervsuddannelse? Bil, fly og andre transportmidler (fx uddannelsen til mekaniker) Bygge og anlæg (fx uddannelsen til murer, tømrer eller snedker) Dyr, planter og natur (fx landbrugsuddannelsen eller uddannelsen til gartner eller veterinærsygeplejerske) Mad til mennesker (fx uddannelsen til tjener, ernæringsassistent eller kok) Medieproduktion (fx uddannelsen til fotograf eller mediegrafiker) Merkantil (fx kontoruddannelsen eller uddannelsen til salgsassistent) Produktion og udvikling (fx uddannelsen til beklædningshåndværker, metalsmed eller industritekniker) Strøm, styring og it (fx elektrikeruddannelsen eller itmedarbejderuddannelsen) Sundhed, omsorg og pædagogik (fx social- og sundhedsuddannelsen eller uddannelsen til tandklinikassistent) Et andet område end de nævnte. Skriv hvilket: I alt Note: n = 374. Bemærk, besvarelserne er vægtede. Spørgsmålet er besvaret af respondenter, der svarede ja til Har du efter din gymnasiale eksamen gennemført en erhvervsuddannelse på en handelsskole, en teknisk skole, en sosu-skole eller en landbrugsskole?. Tabel 41 Erhvervsuddannelserne er opdelt i en række områder eller indgange. Hvert område består af flere forskellige uddannelser. På oversigten kan du se nogle eksempler på uddannelser, der hører til inden for de forskellige områder. Inden for hvilket af følgende er du på nuværende tidspunkt i gang med en erhvervsuddannelse? Bil, fly og andre transportmidler (fx uddannelsen til mekaniker) Bygge og anlæg (fx uddannelsen til murer, tømrer eller snedker) Dyr, planter og natur (fx landbrugsuddannelsen eller en uddannelse til gartner eller veterinærsygeplejerske) Mad til mennesker (fx uddannelsen til tjener, ernæringsassistent eller kok) Medieproduktion (fx uddannelsen til fotograf eller mediegrafiker) Merkantil (fx kontoruddannelsen eller uddannelsen til salgsassistent) fortsættes næste side Studenter i erhvervsuddannelserne 22

23 fortsat fra forrige side Produktion og udvikling (fx uddannelsen til beklædningshåndværker, metalsmed eller industritekniker) Strøm, styring og it (fx elektrikeruddannelsen eller itmedarbejderuddannelsen) Sundhed, omsorg og pædagogik (fx social- og sundhedsuddannelsen eller uddannelsen til tandklinikassistent) I alt Note: n = 69. Bemærk, besvarelserne er vægtede. Spørgsmålet er besvaret af respondenter, der svarede ja til Er du på nuværende tidspunkt i gang med en erhvervsuddannelse på en handelsskole, en teknisk skole, en sosu-skole eller en landbrugsskole?. Tabel 42 Har din mor taget en erhvervsuddannelse? Ja Nej Ikke relevant 53 1 Ved ikke 76 2 I alt Note: n = 443. Bemærk, besvarelserne er vægtede. Tabel 43 Har din far taget en erhvervsuddannelse? Ja Nej Ikke relevant 39 1 Ved ikke 16 0 I alt Note: n = 443. Bemærk, besvarelserne er vægtede. Tabel 44 Har din mor eller far taget en erhvervsuddannelse? Ja Nej I alt Note: n = 443. Bemærk, besvarelserne er vægtede. Tabellen er dannet på baggrund af besvarelserne i de to foregående tabeller. Studenter i erhvervsuddannelserne 23

24 Tabel 45 Har en eller flere af dine søskende taget en erhvervsuddannelse? Ja Nej Ikke relevant Ved ikke 20 1 I alt Note: n = 443. Bemærk, besvarelserne er vægtede Erfaringer med folkeskolen Tabel 46 I hvilken grad kunne du generelt lide I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke I alt de praktiske og musiske fag, fx idræt, musik, hjemkundskab, sløjd? 43 % 40 % 14 % 3 % 0 % 100 % de boglige fag, fx dansk, matematik, fremmedsprog, historie, biologi? 31 % 57 % 11 % 1 % 1 % 100 % Note: n = 443. Bemærk, besvarelserne er vægtede. Tabel 47 Havde du i de sidste år en god relation til de fleste af dine lærere en del af dine lærere få af dine lærere ingen af dine lærere I alt Note: N = 443. Bemærk, besvarelserne er vægtede. Tabel 48 Hvordan havde du det med din klasse de sidste år i folkeskolen? Altid/næsten altid godt For det meste godt Af og til godt Aldrig/næsten aldrig godt I alt Note: N = 443. Bemærk, besvarelserne er vægtede. Studenter i erhvervsuddannelserne 24

25 3.1.3 Overvejelser om at tage en gymnasial uddannelse efter folkeskolen for hhv. stx-, hhx-, htx- og hf-dimittender. Tabel 49 Hvor let eller svært var det for dig at vælge en uddannelse efter folkeskolen? Let Overvejende let Overvejende svært Svært I alt Note: n = 443. Bemærk, besvarelserne er vægtede. Tabel 50 I hvilken grad overvejede du I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke I alt teknisk gymnasium/htx efter folkeskolen? 11 % 12 % 7 % 69 % 100 % handelsgymnasium/hhx efter folkeskolen? 8 % 24 % 11 % 57 % 100 % hf efter folkeskolen? 0 % 6 % 14 % 80 % 100 % at tage en erhvervsuddannelse, da du var færdig med folkeskolen? 6 % 7 % 14 % 73 % 100 % Note: n =115. Besvarelserne er vægtede. Spørgsmålet er besvaret af dimittender fra stx. Tabel 51 I hvilken grad overvejede du... I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke I alt det almene gymnasium/stx efter folkeskolen? 20 % 14 % 20 % 46 % 100 % teknisk gymnasium/htx efter folkeskolen? 3 % 8 % 14 % 75 % 100 % hf efter folkeskolen? 2 % 4 % 13 % 82 % 100 % at tage en erhvervsuddannelse, da du var færdig med folkeskolen? 16 % 13 % 12 % 59 % 100 % Note: n = 245. Besvarelserne er vægtede. Spørgsmålet er besvaret af dimittender fra hhx. Tabel 52 I hvilken grad overvejede du I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke I alt det almene gymnasium/stx efter folkeskolen? 12 % 19 % 15 % 54 % 100 % handelsgymnasiet/hhx efter folkeskolen? 3 % 10 % 25 % 62 % 100 % hf efter folkeskolen? 0 % 2 % 14 % 85 % 100 % at tage en erhvervsuddannelse, da du var færdig med folkeskolen? 9 % 32 % 17 % 42 % 100 % Note: n = 34. Besvarelserne er vægtede. Spørgsmålet er besvaret af dimittender fra htx. Studenter i erhvervsuddannelserne 25

26 Tabel 53 I hvilken grad overvejede du I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke I alt det almene gymnasium/stx efter folkeskolen? 32 % 28 % 26 % 14 % 100 % teknisk gymnasium/htx efter folkeskolen? 3 % 12 % 11 % 75 % 100 % handelsgymnasiet/hhx efter folkeskolen? 8 % 31 % 5 % 56 % 100 % at tage en erhvervsuddannelse, da du var færdig med folkeskolen? 26 % 25 % 11 % 38 % 100 % Note: n = 49. Besvarelserne er vægtede. Spørgsmålet er besvaret af dimittender fra hf. Tabel 54 I hvilken grad passede følgende udsagn på dig, dengang du valgte en gymnasial uddannelse? I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke I alt Jeg valgte at gå der, hvor de fleste af mine venner også skulle gå 11 % 16 % 22 % 52 % 100 % Mine forældre forventede det 10 % 18 % 19 % 54 % 100 % Jeg vidste, at jeg skulle bruge en gymnasial eksamen for senere at kunne komme ind på en uddannelse 47 % 25 % 10 % 18 % 100 % De tre år i gymnasiet betød, at jeg kunne vente med at tage en beslutning om, hvad jeg ville 30 % 28 % 17 % 25 % 100 % Jeg har altid godt kunnet lide at gå i skole, og det var derfor naturligt for mig at fortsætte i gymnasiet 26 % 36 % 22 % 17 % 100 % Egentlig var det lidt tilfældigt, at jeg valgte at tage netop denne uddannelse. Jeg kunne lige så godt have valgt noget andet 12 % 16 % 22 % 50 % 100 % Note: n = 443. Bemærk, besvarelserne er vægtede. Tabel 55 I hvilken grad følte du dig tilstrækkeligt vejledt, da du skulle vælge uddannelse, efter at du var færdig med folkeskolen? I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke I alt Note: n = 441. Bemærk, besvarelserne er vægtede. Studenter i erhvervsuddannelserne 26

27 3.1.4 Erfaringer med at tage en gymnasial uddannelse Tabel 56 Hvor enig eller uenig er du i følgende? Enig Overvejende enig Overvejende uenig Uenig I alt Jeg var generelt glad for at gå i gymnasiet 56 % 38 % 5 % 1 % 100 % De faglige udfordringer passede mig generelt godt 51 % 42 % 6 % 1 % 100 % Jeg havde generelt gode relationer til lærerne 48 % 38 % 12 % 3 % 100 % Jeg havde generelt gode relationer til de andre i min klasse 63 % 29 % 6 % 2 % 100 % Den gymnasiale uddannelse levede generelt op til mine forventninger 52 % 40 % 6 % 2 % 100 % Jeg savnede generelt, at der var mere fokus på, hvordan man kunne bruge dét, vi lærte, i praksis 37 % 31 % 16 % 16 % 100 % Jeg syntes tit, fagene var svære 10 % 30 % 34 % 27 % 100 % Note: n = Bemærk, besvarelserne er vægtede. Følgende fire tabeller er opdelt for hhv. stx-, hhx-, htx- og hf-dimittender Tabel 57 Hvor enig eller uenig er du i følgende? Enig Overvejende enig Overvejende uenig Uenig I alt Jeg var generelt glad for at gå i gymnasiet 50 % 37 % 12 % 1 % 100 % De faglige udfordringer passede mig generelt godt 41 % 46 % 11 % 2 % 100 % Jeg havde generelt gode relationer til lærerne 31 % 44 % 22 % 3 % 100 % Jeg havde generelt gode relationer til de andre i min klasse 59 % 30 % 8 % 3 % 100 % Den gymnasiale uddannelse levede generelt op til mine forventninger 45 % 41 % 10 % 4 % 100 % Jeg savnede generelt, at der var mere fokus på, hvordan man kunne bruge dét, vi lærte, i praksis 50 % 22 % 15 % 13 % 100 % Jeg syntes tit, fagene var svære 15 % 38 % 28 % 19 % 100 % Note: n = 115. Bemærk, besvarelserne er vægtede. Spørgsmålet er besvaret af dimittender fra stx. Studenter i erhvervsuddannelserne 27

28 Tabel 58 Hvor enig eller uenig er du i følgende? Enig Overvejende enig Overvejende uenig Uenig I alt Jeg var generelt glad for at gå i gymnasiet 60 % 37 % 2 % 1 % 100 % De faglige udfordringer passede mig generelt godt 59 % 37 % 3 % 1 % 100 % Jeg havde generelt gode relationer til lærerne 55 % 36 % 9 % 1 % 100 % Jeg havde generelt gode relationer til de andre i min klasse 66 % 28 % 5 % 1 % 100 % Den gymnasiale uddannelse levede generelt op til mine forventninger 57 % 39 % 3 % 1 % 100 % Jeg savnede generelt, at der var mere fokus på, hvordan man kunne bruge dét, vi lærte, i praksis 30 % 35 % 18 % 18 % 100 % Jeg syntes tit, fagene var svære 7 % 23 % 38 % 32 % 100 % Note: n = 245. Bemærk, besvarelserne er vægtede. Spørgsmålet er besvaret af dimittender fra hhx. Tabel 59 Hvor enig eller uenig er du i følgende? Enig Overvejende enig Overvejende uenig Uenig I alt Jeg var generelt glad for at gå i gymnasiet 73 % 27 % 0 % 0 % 100 % De faglige udfordringer passede mig generelt godt 47 % 41 % 12 % 0 % 100 % Jeg havde generelt gode relationer til lærerne 64 % 36 % 0 % 0 % 100 % Jeg havde generelt gode relationer til de andre i min klasse 67 % 30 % 3 % 0 % 100 % Den gymnasiale uddannelse levede generelt op til mine forventninger 55 % 38 % 7 % 0 % 100 % Jeg savnede generelt, at der var mere fokus på, hvordan man kunne bruge dét, vi lærte, i praksis 14 % 31 % 24 % 30 % 100 % Jeg syntes tit, fagene var svære 10 % 36 % 30 % 23 % 100 % Note: n = 34. Bemærk, besvarelserne er vægtede. Spørgsmålet er besvaret af dimittender fra htx. Tabel 60 Hvor enig eller uenig er du i følgende? Enig Overvejende enig Overvejende uenig Uenig I alt Jeg var generelt glad for at gå i gymnasiet 37 % 49 % 9 % 5 % 100 % De faglige udfordringer passede mig generelt godt 33 % 53 % 10 % 3 % 100 % Jeg havde generelt gode relationer til lærerne 42 % 35 % 9 % 14 % 100 % Jeg havde generelt gode relationer til de andre i min klasse 56 % 35 % 5 % 5 % 100 % fortsættes næste side Studenter i erhvervsuddannelserne 28

29 fortsat fra forrige side Enig Overvejende enig Overvejende uenig Uenig I alt Den gymnasiale uddannelse levede generelt op til mine forventninger 42 % 43 % 8 % 7 % 100 % Jeg savnede generelt, at der var mere fokus på, hvordan man kunne bruge dét, vi lærte, i praksis 49 % 33 % 10 % 8 % 100 % Jeg syntes tit, fagene var svære 11 % 35 % 28 % 26 % 100 % Note: n = 49. Bemærk, besvarelserne er vægtede. Spørgsmålet er besvaret af dimittender fra hf. Tabel 61 Kryds mellem gymnasial uddannelse og spørgsmålet Med den viden du har i dag, ville du da vælge... den samme gymnasiale uddannelse? gymnasiale uddannel-... en af de andre ser?... slet ikke at tage en gymnasial uddannelse? I alt Stx-dimittender 59 % 35 % 6 % 100 % Hhx-dimittender 86 % 12 % 2 % 100 % Htx-dimittender 83 % 12 % 5 % 100 % Hf-dimittender 70 % 27 % 4 % 100 % Note: n = 442. Bemærk, besvarelserne er vægtede. Tabel 62 Hvor enig eller uenig er du i følgende? Enig Overvejende enig Overvejende uenig Uenig I alt En erhvervsuddannelse giver mig konkrete jobmuligheder 70 % 22 % 5 % 3 % 100 % Jeg havde ikke gennemsnittet eller de fag, der var nødvendige for, at jeg kunne komme ind på andre uddannelser, jeg havde lyst til 7 % 8 % 15 % 70 % 100 % Jeg har altid haft lyst til at arbejde med noget praktisk og virkelighedsnært 56 % 33 % 6 % 5 % 100 % Note: n = Bemærk, besvarelserne er vægtede. Tabel 63 I hvilken grad passer følgende udsagn på dig? Jeg havde først prøvet en eller flere andre uddannelser, men den/de var ikke lige mig I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke I alt Note: n = 443. Bemærk, besvarelserne er vægtede. Studenter i erhvervsuddannelserne 29

30 Tabel 64 Besluttede du dig for at tage din erhvervsuddannelse, fordi du vidste, du havde mulighed for at få en praktikplads? Ja Nej Ved ikke 27 1 I alt Note: n = 443. Bemærk, besvarelserne er vægtede. Tabel 65 I hvilken grad talte du med... I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ikke relevant I alt dine forældre? 39 % 32 % 17 % 11 % 1 % 100 % dine søskende? 11 % 17 % 24 % 41 % 8 % 100 % andre i din familie? 5 % 14 % 24 % 55 % 2 % 100 % dine venner? 18 % 33 % 25 % 24 % 1 % 100 % vejledere fra UU-centrene eller studievalg? 7 % 15 % 17 % 57 % 4 % 100 % din kæreste? 23 % 15 % 10 % 34 % 19 % 100 % Note: n = 443. Bemærk, besvarelserne er vægtede. Tabel 66 Hvornår tænkte du første gang, at du måske ville tage en erhvervsuddannelse? Inden du begyndte på en gymnasial uddannelse I løbet af den gymnasiale uddannelse Ved afslutningen af den gymnasiale uddannelse Efter den gymnasiale uddannelse I alt Note: n = 443. Bemærk, besvarelserne er vægtede. Studenter i erhvervsuddannelserne 30

31 Tabel 67 Hvornår tænkte du første gang, at du måske ville tage en erhvervsuddannelse? (Fordelt i forhold til gennemførte erhvervsuddannelse) Inden du begyndte I løbet af den Ved afslutnin- på en gymnasial uddannelse gymnasiale uddannelse gymnasiale udgen af den dannelse Efter den gymnasiale uddannelse I alt Bygge og anlæg (fx uddannelsen til murer, tømrer eller snedker) 47 % 7 % 11 % 35 % 100 % Merkantil (fx kontoruddannelsen eller uddannelsen til salgsassistent) 19 % 20 % 22 % 39 % 100 % Sundhed, omsorg og pædagogik (fx social- og sundhedsuddannelsen eller uddannelsen til tandklinikassistent) 32 % 0 % 20 % 48 % 100 % Note: n = 374. Bemærk, besvarelserne er vægtede. Spørgsmålet er besvaret af respondenter, der svarede ja til Har du efter din gymnasiale eksamen gennemført en erhvervsuddannelse på en handelsskole, en teknisk skole, en sosu-skole eller en landbrugsskole?. Tabel 68 Har du planer om at tage endnu en uddannelse? Ja, jeg er i gang Ja, men jeg er endnu ikke i gang Jeg overvejer det Nej I alt Note: n = 374. Bemærk, besvarelserne er vægtede. Spørgsmålet er besvaret af respondenter, der har svaret ja til Har du efter din gymnasiale eksamen gennemført en erhvervsuddannelse på en handelsskole, en teknisk skole, en sosu-skole eller en landbrugsskole?. Tabel 69 Har du planer om efter din erhvervsuddannelse at tage endnu en uddannelse? Ja Jeg overvejer det Nej I alt Note: n = 69. Bemærk, besvarelserne er vægtede. Spørgsmålet er besvaret af respondenter, der har svaret ja til Er du på nuværende tidspunkt i gang med en erhvervsuddannelse på en handelsskole, en teknisk skole, en sosu-skole eller en landbrugsskole?. Studenter i erhvervsuddannelserne 31

32 Tabel 70 Har du planer om at tage endnu en uddannelse? Ja, men først senere Jeg overvejer det Ja, men jeg er endnu ikke i gang Nej I alt Note: n = 443. Bemærk, besvarelserne er vægtede. Tabellen er konstrueret på baggrund af spørgsmålene Har du planer om at tage endnu en uddannelse og Har du planer om efter din erhvervsuddannelse at tage endnu en uddannelse?. Studenter i erhvervsuddannelserne 32

%"& ' (#)! *!+ #$$! - " "$! $!!#".! / ", "#& # # & & %" # (

%& ' (#)! *!+ #$$! -  $! $!!#.! / , #& # # & & % # ( !! "#$! %"& ' (#)! *!+ #$$!,# - " "$! $!!#".! / " -##% # "#, "#& # # & & %" # (!"#$%&'& ( ' () Procent 0 5 10 15 20 25 30 35 Højeste fuldførte uddannelse Grundskole Almengymnasial udd. Erhvervsgymnasial

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Højeste fuldførte uddannelse Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Befolkningens uddannelsesmæssige baggrund i Aarhus, 2013 Befolkningen i Aarhus og København har pr. 1. januar 2013 generelt

Læs mere

Unge på vej. Hvad kan jeg vælge?

Unge på vej. Hvad kan jeg vælge? Unge på vej Hvad kan jeg vælge? Hvorfor uddannelse? For at få et godt job For at få en god løn, så man kan For at få et godt liv Men hvad er god og godt? Er det det samme for os alle? Har vi de samme ønsker

Læs mere

Kommenterede bilagstabeller

Kommenterede bilagstabeller Kommenterede bilagstabeller Dokumentation til Der går ikke nogen lige vej. En kvalitativ og kvantitativ analyse af omfang og mekanismer i elevernes omvalg på erhvervsuddannelserne TrendEduc og Kubix Aps

Læs mere

Notat vedrørende undersøgelse af hf studenter årgang 2011 fra Frederiksberg hf kursus

Notat vedrørende undersøgelse af hf studenter årgang 2011 fra Frederiksberg hf kursus Notat vedrørende undersøgelse af hf studenter årgang fra kursus Lars Klewe Institut for uddannelse og pædagogik, Aarhus Universitet Maj Institut for uddannelse og pædagogik (DPU), Aarhus Universitet har

Læs mere

Alle 10'ere 10./11. skoleår 2,2 3,3 2,0 1,6 EUD 29,3 23,4 31,1 31,4 Gymnasiale 59,8 62,2 58,8 59,5 STU/EGU 2,7 2,9 2,5 2,8 Andet 6,0 8,1 5,7 4,8

Alle 10'ere 10./11. skoleår 2,2 3,3 2,0 1,6 EUD 29,3 23,4 31,1 31,4 Gymnasiale 59,8 62,2 58,8 59,5 STU/EGU 2,7 2,9 2,5 2,8 Andet 6,0 8,1 5,7 4,8 Alle 9'ere Hele UU Faxe Næstved Vordingborg 10. skoleår 44,7 48,3 36,8 55,7 EUD 10,6 11,5 11,7 7,8 Gymnasiale 39,9 35,9 46,4 31,6 STU/EGU 0,4 0,2 0,3 0,6 Andet 4,5 4,1 4,8 4,4 Alle 10'ere 10./11. skoleår

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 9. og 1. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsne og 1. klasse 213 Af Tine Høtbjerg Henriksen Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsne og 1. klasse, som eleverne i 9. og 1. klasse

Læs mere

Studenter i erhvervsuddannelserne. En undersøgelse af gymnasiale dimittenders valg og veje gennem uddannelsessystemet

Studenter i erhvervsuddannelserne. En undersøgelse af gymnasiale dimittenders valg og veje gennem uddannelsessystemet Studenter i erhvervsuddannelserne En undersøgelse af gymnasiale dimittenders valg og veje gennem uddannelsessystemet Studenter i erhvervsuddannelserne En undersøgelse af gymnasiale dimittenders valg og

Læs mere

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.08 Juni 2002 BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS x Befolkningens uddannelsesmæssige status opgøres for den bosatte befolkning mellem

Læs mere

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS Information fra s Statistiske Kontor Nr. 1.15 Dec. 2000 BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS x Befolkningens uddannelsesmæssige status opgøres for den bosatte befolkning mellem 20 og 66 år

Læs mere

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.13 Okt. 2001 BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS x Befolkningens uddannelsesmæssige status opgøres for den bosatte befolkning mellem

Læs mere

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Job eller uddannelse Erhvervsuddannelser 1½ - 5 år Fx murer, smed, bager, elektriker, salgsassistent, social- og sundhedsassistent EUX Gymnasiale uddannelser 3 år STX

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Juni 2006 Befolkningens uddannelsesmæssige baggrund i Århus, 2005 Befolkningens uddannelsesmæssige status opgøres for den bosatte befolkning mellem 15-69

Læs mere

Informationsaften om ungdomsuddannelserne. Velkommen til

Informationsaften om ungdomsuddannelserne. Velkommen til Informationsaften om ungdomsuddannelserne Velkommen til Elever og forældre i 8. klasse Repræsentanter fra ungdomsuddannelserne UU vejledere fra UU Aarhus-Samsø Program 1. Uddannelsesparathed v/uu Aarhus-Samsø

Læs mere

Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012?

Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012? Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012? GL og Gymnasieskolernes Rektorforening følger de elever, der bestod en ungdomsuddannelse i 2008 på baggrund af dataudtræk fra Danmark

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik maj 2005 Befolkningens uddannelsesmæssige baggrund i Århus, 2004 Befolkningens uddannelsesmæssige status opgøres for den bosatte befolkning mellem 15-69

Læs mere

Om uddannelsesmuligheder og vejledning. 10. klasse

Om uddannelsesmuligheder og vejledning. 10. klasse Om uddannelsesmuligheder og vejledning 10. klasse Aug 2013 Program Uddannelsessystemet et overblik Erhvervsuddannelserne EUX 2 uddannelser i én De gymnasiale uddannelser Adgangskrav Uddannelsesparathed

Læs mere

UU vejleder på besøg

UU vejleder på besøg UU vejleder på besøg Tidsforbrug 2 lektioner - forslag Check in ca. 10 minutter (Computere, netværk, intro) Oplæg fra UU vejleder 1. del ca 20 minutter Hands on på ug.dk søgefunktion / uddannelsesvælgeren

Læs mere

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Om at vælge uddannelse http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Hvad skal jeg være? Smed Lærer Advokat Fysiker Mediegrafiker Dyrlæge Økonom Diætist Frisør Socialrådgiver Kok IT-supporter Skuespiller

Læs mere

Vordingborg kommunale skoler Gåsetårn Kulsbjerg. Svend Gønge- Vordingborg Møn Skole Præstø skole 9. klasser

Vordingborg kommunale skoler Gåsetårn Kulsbjerg. Svend Gønge- Vordingborg Møn Skole Præstø skole 9. klasser Vordingborg kommunale skoler Gåsetårn Kulsbjerg Svend Gønge- Vordingborg Møn Skole Præstø skole 9. klasser skolen Skole Skolen Ungdomsskole Hovedtotal Grundskolen 82 53 33 34 13 4 219 10.Andet 1 2 1 4

Læs mere

Virksomhedsplan Bilag

Virksomhedsplan Bilag Virksomhedsplan 2013 - Bilag Til uddannelsesmønstring på skoleskibet Marilyn Anne i 7. klasse med UD & OP programmet UU-Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning i Holstebro, Lemvig og

Læs mere

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER Uddannelsesorientering Bente Villadsen Sønderup, UU-konsulent (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 24 45 70 59 E-mail: uuvbs@herning.dk Aftenens program

Læs mere

Virksomhedsplan 2014 - Bilag

Virksomhedsplan 2014 - Bilag Virksomhedsplan 2014 - Bilag Praktikdag i slagterafdelingen på Uddannelsescenter Holstebro i 7. klasse med UD & OP programmet UU-Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning i Holstebro,

Læs mere

Tabelrapport til 10. klasse - på vej mod ungdomsuddannelse

Tabelrapport til 10. klasse - på vej mod ungdomsuddannelse Tabelrapport til 10. klasse - på vej mod ungdomsuddannelse Tabelrapport til 10. klasse - på vej mod ungdomsuddannelse Tabelrapport til 10. klasse - på vej mod ungdomsuddannelse 2012 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Dokumentation af rettelse i Elev på EASY data

Dokumentation af rettelse i Elev på EASY data 11. februar 2015 Uddannelse Dokumentation af rettelse i Elev på EASY data Danmarks Statistiks fejlsøgningsprocedurer har ved opdatering af Elevregistret for tællingsåret 2014 givet anledning til fokus

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd Uddannelse er vejen til en god fremtid Uddannelsessystemet Krav til unge i uddannelse Den unge skal: Ønske

Læs mere

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.06 April 2003 BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS x Befolkningens uddannelsesmæssige status opgøres for den bosatte befolkning mellem

Læs mere

Merit og realkompetencevurdering på erhvervsuddannelserne. Tabelrapport

Merit og realkompetencevurdering på erhvervsuddannelserne. Tabelrapport Merit og realkompetencevurdering på erhvervsuddannelserne Tabelrapport Merit og realkompetencevurdering på erhvervsuddannelserne Tabelrapport 2015 Merit og realkompetencevurdering på erhvervsuddannelserne

Læs mere

Præsentation af uddannelsessystemet

Præsentation af uddannelsessystemet Præsentation af uddannelsessystemet På vej mod uddannelse Fra grundskolen til ungdomsuddannelse I løbet af din skoletid kommer der vigtige valg! Det første vigtige valg er : Tilvalg af 2. fremmedsprog

Læs mere

Tabelrapport til Karakteristik af 10.- klasse-elever

Tabelrapport til Karakteristik af 10.- klasse-elever Tabelrapport til Karakteristik af 10.- klasse-elever Tabelrapport til Karakteristik af 10.- klasse-elever 2011 Tabelrapport til Karakteristik af 10.- klasse- elever 2011 Danmarks Evalueringsinstitut Citat

Læs mere

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse Uddannelsesaften På vej mod ungdomsuddannelse Program Velkomst Forældrenes rolle Første fælles opgave Start på fremtiden Ungdomsuddannelser og adgangskrav E - Vejledningen Ansøgning og optagelse Et anderledes

Læs mere

Bilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014

Bilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 Bilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer Bilagsfigur Fordelingen af eksamensresultater inkl. bonus A blandt studenterne fra hf*, Gns.inkl. bonus A:,,,,,,,,, 3, 3,,, 5, 5,,, 7,,, 9, 9,,,,, Note

Læs mere

Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads

Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads Som en del af udmøntningen af Aftale om en vækstpakke 2014 blev det besluttet at igangsætte en kvalitativ gennemgang

Læs mere

Uddannelsesaften 8. klasse 2013

Uddannelsesaften 8. klasse 2013 Uddannelsesaften 8. klasse 2013 Bente Villadsen Sønderup, UU-konsulent (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 24 45 70 59 E-mail: uuvbs@herning.dk Aftenens program Oplæg: Ungdomsuddannelser Vejledning

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne 9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne Af Susanne Irvang Nielsen De uddannelsesvalg, eleverne i 9. og 10. klasse har foretaget pr. 15. marts, viser, at de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Forældremøde Rønde Efterskole November 2013

Forældremøde Rønde Efterskole November 2013 Forældremøde Rønde Efterskole November 2013 Uddannelsesvalg Hvad vil du være? Hvem vil du være? Hvad kan du styre efter, når du skal vælge uddannelse? God, grundig og rigelig uddannelse? Hvad du er god

Læs mere

Virksomhedsplan 2012 - Bilag

Virksomhedsplan 2012 - Bilag Virksomhedsplan 2012 - Bilag Når vejledningen foregår helt ud i skoven i 7. klasse med UD & OP programmet UU-Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning i Holstebro, Lemvig og Struer kommuner

Læs mere

30.9.2014. Erhvervsskole Reform 2015. Mere attraktive erhvervsuddannelser. Højere krav Bedre uddannelser Flere muligheder

30.9.2014. Erhvervsskole Reform 2015. Mere attraktive erhvervsuddannelser. Højere krav Bedre uddannelser Flere muligheder Erhvervsskole Reform 2015 30.9.2014 Mere attraktive erhvervsuddannelser Højere krav Bedre uddannelser Flere muligheder Adgangskrav: 2,0 i dansk og matematik Tilmeldingsbegrænsning: 1 forsøg på GRF1 3 forsøg

Læs mere

Af fagchef for lønstatistik Søren Johannessen, cand.polit og uddannelses- og forskningspolitisk chef Mette Fjord Sørensen, cand.scient.

Af fagchef for lønstatistik Søren Johannessen, cand.polit og uddannelses- og forskningspolitisk chef Mette Fjord Sørensen, cand.scient. Notat HHX og HTX tjener mere end STX og HF Af fagchef for lønstatistik Søren Johannessen, cand.polit og uddannelses- og forskningspolitisk chef Mette Fjord Sørensen, cand.scient.pol Gymnasialt uddannelsesvalg

Læs mere

Dropud 19 årige - periode 1/8 06-1/9 09

Dropud 19 årige - periode 1/8 06-1/9 09 Dropud 19 årige - periode 1/8 06-1/9 09 Rækkeetiketter Antal af CPR 10.Efterskole 3 Specialskole 1 10.Folkeskole 1 11.Efterskole 1 Bil fly og andre transportmidler - grundforløb 1 Arbejde 4 Mad til mennesker

Læs mere

Hvor vil du hen? Orientering om vejledningsforløbet i 8. klasse

Hvor vil du hen? Orientering om vejledningsforløbet i 8. klasse Hvor vil du hen? Orientering om vejledningsforløbet i 8. klasse Hareskov Skole 24. Oktober 2013 Marianne Bostrøm Ungdommens Uddannelsesvejledning i Allerød, Furesø, Hørsholm og Rudersdal Aftenens program

Læs mere

Elevernes evaluering af introduktionskurserne forår 2010.

Elevernes evaluering af introduktionskurserne forår 2010. 8. klasserne i Tønder Kommune, der vejledes af UU Tønder har været på introduktionskursus i perioden mellem uge 9 og uge 18 i foråret 2010. Eleverne har kunnet vælge mellem følgende fire pakker i deres

Læs mere

Etnisk ligestilling i amterne Bilag

Etnisk ligestilling i amterne Bilag Etnisk ligestilling i amterne Bilag En undersøgelse af muligheder og barrierer for etnisk ligestilling på de amtslige arbejdspladser December 2001 Arbejdsliv Teknologisk Institut, Arbejdsliv Postboks 141

Læs mere

Tabelrapport. Bilag til hæftet Tilbud til stærke elever på erhvervsuddannelserne

Tabelrapport. Bilag til hæftet Tilbud til stærke elever på erhvervsuddannelserne Tabelrapport Bilag til hæftet Tilbud til stærke elever på erhvervsuddannelserne 2011 Tabelrapport Bilag til hæftet Tilbud til stærke elever på erhvervsuddannelserne 2011 Tabelrapport 2011 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Uddannelsesønsker 2008 9. klasse

Uddannelsesønsker 2008 9. klasse Uddannelsesønsker 2008 9. klasse 10. skoleår 10. klasse folkeskolen, efterskoler og fri grundskoler 423 205 218 Erhvervsuddannelser Tekniske skoler, handelsskoler, landbrugsskoler og Sosu 90 47 43 Stx,

Læs mere

Hver anden ung går i fars eller mors fodspor

Hver anden ung går i fars eller mors fodspor Hver anden ung går i fars eller mors fodspor Knap hver anden 3-årige har en uddannelse, der er på samme niveau som mors eller fars uddannelse. Især de erhvervsfaglige uddannelser går i arv. Mere end 7

Læs mere

Bidrag til elev- og uddannelsesplanen for elever i 8. klasse

Bidrag til elev- og uddannelsesplanen for elever i 8. klasse Bidrag til elev- og uddannelsesplanen for elever i 8. klasse Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobilnr.: Klasse: Skole: Klasselærer: Vejleder: Om elev- og uddannelsesplanen Fra 8. klasse indeholder elev- og uddannelsesplanen

Læs mere

UDDANNELSESAFTEN i 8. klasse 2012 VEJLEDNING VIRKER

UDDANNELSESAFTEN i 8. klasse 2012 VEJLEDNING VIRKER UDDANNELSESAFTEN i 8. klasse 2012 VEJLEDNING VIRKER Uddannelsesorientering Sally Damgaard, UU-vejleder (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 29 22 02 68 E-mail: sd@uu-herning.dk Aftenens program Oplæg:

Læs mere

Virksomhedsplan 2016 - Bilag

Virksomhedsplan 2016 - Bilag Virksomhedsplan 2016 - Bilag Elever fra 9. klasse på Tvis Skole har undervisningsdag på den lokale virksomhed TMK, der producerer køkken, bad, bryggers og garderobeløsninger - oktober 2015 UU Nordvestjylland

Læs mere

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt

Læs mere

Elever på erhvervsuddannelserne

Elever på erhvervsuddannelserne 6 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Elever på erhvervsuddannelserne 1.1 Indledning og sammenfatning... side 33 1.2 Erhvervsuddannelserne - et overblik... side 34 1.3 Nye elevers almene kvalifikationer... side 4

Læs mere

Etnisk ligestilling i amterne Bilag

Etnisk ligestilling i amterne Bilag Etnisk ligestilling i amterne Bilag En undersøgelse af muligheder og barrierer for etnisk ligestilling på de amtslige arbejdspladser December 2001 Arbejdsliv Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Hele

Læs mere

Bidrag til elev- og uddannelsesplanen (for elever i 8. klasse 2009-10)

Bidrag til elev- og uddannelsesplanen (for elever i 8. klasse 2009-10) Bidrag til elev- og uddannelsesplanen (for elever i 8. klasse 2009-10) Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobilnr.: Klasse: Skole: Klasselærer: UU-vejleder: Til eleven Efter 9. eller 10. klasse skal du vælge ungdomsuddannelse.

Læs mere

- hvor går de hen? Viborg Katedralskole Stx

- hvor går de hen? Viborg Katedralskole Stx Viborg Katedralskole Stx giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling

Læs mere

Etnisk ligestilling i amterne Bilag

Etnisk ligestilling i amterne Bilag Etnisk ligestilling i amterne Bilag En undersøgelse af muligheder og barrierer for etnisk ligestilling på de amtslige arbejdspladser December 2001 Arbejdsliv Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Hele

Læs mere

Tilgang til og frafald på euv. Evaluering af erhvervsuddannelse for voksne (euv) Baggrundsrapport 1

Tilgang til og frafald på euv. Evaluering af erhvervsuddannelse for voksne (euv) Baggrundsrapport 1 Evaluering af erhvervsuddannelse for voksne (euv) Baggrundsrapport 1 INDHOLD 1 Indledning 4 2 5 2.1 Færre voksne starter på en erhvervsuddannelse 5 2.2 Færre voksne falder fra 11 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

I Haderslev kommune har vi, i samarbejde med de 3 andre sønderjyske UUér, designet en pakkeløsning af én uges varighed.

I Haderslev kommune har vi, i samarbejde med de 3 andre sønderjyske UUér, designet en pakkeløsning af én uges varighed. Introduktionskurser i 8. klasse I Haderslev kommune har vi, i samarbejde med de 3 andre sønderjyske UUér, designet en pakkeløsning af én uges varighed. Eleverne vælger så i samråd med vejleder, forældre

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

Hvilken klasse går ud i?

Hvilken klasse går ud i? Hvilken klasse går ud i? 2 Alle svarpersoner (=335) 167 15 113 5 49 6 7. klasse 8. klasse 9. klasse 1. klasse 1/2 Angiv dit køn 25 Alle svarpersoner (=336) 211 2 15 125 5 Dreng Pige 2/2 28 29 235 Hvilke

Læs mere

Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13

Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13 Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13 Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobil nr.: Klasse: Skole: Klasselærer: Vejleder: Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du

Læs mere

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse Uddannelsesaften På vej mod ungdomsuddannelse Program Velkomst Præsentation Forældrenes rolle Første fælles opgave Start på fremtiden Ungdomsuddannelser og adgangskrav E - Vejledningen Ansøgning og optagelse

Læs mere

Viborg Gymnasium og HF Stx

Viborg Gymnasium og HF Stx HF Stx giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling 2015 Læsevejledning

Læs mere

Niende og tiende klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne og tiende klasse 2015

Niende og tiende klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne og tiende klasse 2015 Niende og tiende klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsne og tiende klasse 215 Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsne og tiende klasse, som eleverne i niende og tiende klasse

Læs mere

Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne. Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu

Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne. Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu Historisk udvikling Uddannelse brugt i erhvervs- / arbejdsmarkedsudviklingen Livslang læring 1970 erne UNESCO Uddannelse

Læs mere

Minianalyse: Hvad påvirker de unges uddannelsesvalg?

Minianalyse: Hvad påvirker de unges uddannelsesvalg? Minianalyse: Hvad påvirker de unges svalg? har i samarbejde med Epinion og Pluss Leadership udarbejdet en analyse af faktorer, der påvirker de unge svalg. Analysen fokuserer særligt på, hvor afstandsfølsomme

Læs mere

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Slagelse Kommune

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Slagelse Kommune Uddannelsesstatistik Marts 2014 Slagelse Kommune UU s ledelsesinformation. Uddannelsesstatistik: 15 17 årige: Antallet af unge, der er i gang med en uddannelse er steget til 94,3 % i forhold til 93,2 %

Læs mere

Profilmodel 2012 Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2012 Ungdomsuddannelser Profilmodel 212 Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 212 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

11.-12.-13. skoleår på efterskole

11.-12.-13. skoleår på efterskole Opgørelse af HOVEDPLACERING april 2011 for unge, der forlod 9. klasse juni 2007 Opgørelsen omfatter Folkeskoler, Efterskoler og Privatskoler (bemærk at April 2008 og April 2009 også omfatter elever, der

Læs mere

Alder Årstrin ISCED Ph d

Alder Årstrin ISCED Ph d Uddannelse 1 Uddannelsessystemet Børnehaveklasse til 10. klasse I det danske uddannelsessystem er grundskolen basis. Den starter i børnehaveklassen og går op til det frivillige 10. skoleår. I 2009 gik

Læs mere

Uddannelsesstatistik December 2013 Slagelse Kommune

Uddannelsesstatistik December 2013 Slagelse Kommune Uddannelsesstatistik December 2013 Slagelse Kommune UU s ledelsesinformation. Uddannelsesstatistik: Vi er blevet opmærksomme på, at der har været en vis usikkerhed i forhold til, hvordan uddannelsesstatistikkerne

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 I 2014 dimitterede i alt 48.100 studenter fra de gymnasiale uddannelser fordelt på hf 2-årig, hf enkeltfag, hhx, htx, studenterkursus og stx. Studenterne

Læs mere

Kun de bedste fra grundskolen starter på videregående uddannelse

Kun de bedste fra grundskolen starter på videregående uddannelse NOTAT 45 oktober 15 Kun de bedste fra grundskolen starter på videregående uddannelse Beregninger fra DEA viser, at ud af de elever, som begyndte på en gymnasial uddannelse i 9, gennemførte pct. af de elever,

Læs mere

Hver 10. dansker over 40 år er på førtidspension

Hver 10. dansker over 40 år er på førtidspension Hver 10. dansker over 40 år er på førtidspension Der er i dag ca. 237.000 personer i Danmark, som lever på førtidspension. Ud af disse er ca. 200.000 over 40 år. Sætter man dette tal i forhold til antallet

Læs mere

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Sorø Kommune

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Sorø Kommune Uddannelsesstatistik Marts 2014 Sorø Kommune UU s ledelsesinformation. Placeringsstatistikker: 15 17årige: Antallet af unge i gang med uddannelse og unge i forberedende aktiviteter ligger samlet på 98,2%.

Læs mere

Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet

Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobil nr.: Skole: Klasse: UU-vejleder: Til eleven I 10. klasse skal du arbejde videre

Læs mere

Viborg Gymnasium og HF Hf

Viborg Gymnasium og HF Hf HF Hf giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling 2015 Læsevejledning

Læs mere

Analyse af behovet for ny erhvervsuddannelsesindgang i Høng

Analyse af behovet for ny erhvervsuddannelsesindgang i Høng Dato: 9. november 2012 Brevid: 1907970 Analyse af behovet for ny erhvervsuddannelsesindgang i Høng Læsevejledning Denne analyse afdækker uddannelsesniveau og uddannelsesmønster i Kalundborg Kommune. Der

Læs mere

Forældremøde Rønde Efterskole November 2014

Forældremøde Rønde Efterskole November 2014 Forældremøde Rønde Efterskole November 2014 Uddannelsesvalg Hvad vil du være? Hvem vil du være? Hvad kan du styre efter, når du skal vælge uddannelse? God, grundig og rigelig uddannelse? Hvad du er god

Læs mere

Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner

Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 2016 Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 2016

Læs mere

Tabelrapport til Evaluering af ungdomsskolens

Tabelrapport til Evaluering af ungdomsskolens Tabelrapport til Evaluering af ungdomsskolens heltidsundervisning Tabelrapport til Evaluering af ungdomsskolens heltidsundervisning 2010 Tabelrapport til Evaluering af ungdomsskolens heltidsundervisning

Læs mere

Evaluering af. efterår 2013

Evaluering af. efterår 2013 Evaluering af Brobygning for 10. klasser efterår 2013 Brobygningskurser - nogle tal 2072 koordineringer (elevkurser) 148 brobygningskurser udbudt i UU Nordvestjylland 131 af disse kurser gennemført 17

Læs mere

NORDJYLLAND DE KOMMENDE ÅR BRUG FOR FAGLÆRTE

NORDJYLLAND DE KOMMENDE ÅR BRUG FOR FAGLÆRTE NORDJYLLAND DE KOMMENDE ÅR BRUG FOR FAGLÆRTE Beskæftigelsesregion Nordjylland, november 2010 BRUG FOR FLERE FAG- LÆRTE Der skal uddannes mange flere faglærte for at fylde pladserne ud efter dem, der forlader

Læs mere

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse Uddannelsesaften På vej mod ungdomsuddannelse Program Velkomst Forældrenes rolle Første fælles opgave Start på fremtiden Ungdomsuddannelser og adgangskrav Ansøgning og optagelse E-vejledning Sådan valgte

Læs mere

SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ

SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ UU-Nord 48 centre: Ungdommens Uddannelsesvejledning Professionel uvildig vejledning UU Nord s Struktur ( Herlev Gladsaxe Lyngby Gentofte ) HVEM ER JEG? HVAD KAN JEG? HVOR SKAL

Læs mere

Karakteristik af elever i forhold til uddannelsesvalget

Karakteristik af elever i forhold til uddannelsesvalget Karakteristik af elever i forhold til uddannelsesvalget efter 9. klasse Af Jan Christensen, jnc@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at tegne billeder af unge, som går ud af 9. klasse. Der gives karakteristik

Læs mere

Lærerkursus tirsdag. 27. oktober 2015. 9.15 Velkommen 9.30 Ungdomsuddannelsessystemet 10.00 Uddannelsesparathedsvurdering (skema +

Lærerkursus tirsdag. 27. oktober 2015. 9.15 Velkommen 9.30 Ungdomsuddannelsessystemet 10.00 Uddannelsesparathedsvurdering (skema + Program: Lærerkursus tirsdag 27. oktober 2015 9.15 Velkommen 9.30 Ungdomsuddannelsessystemet 10.00 Uddannelsesparathedsvurdering (skema + 10.30-10.45 Pause hæftet +Tidslinje vedr. UP/IUP) 10.45 11.45 IUP/UP

Læs mere

Sværest at finde praktikpladser inden for de store fag

Sværest at finde praktikpladser inden for de store fag Sværest at finde praktikpladser inden for de store fag Manglen på praktikpladser er massiv på de store fag. Næsten en tredjedel af antallet af elever, der mangler en praktikplads i en virksomhed, er inden

Læs mere

UU-Sjælsø Ungdommens Uddannelsesvejledning

UU-Sjælsø Ungdommens Uddannelsesvejledning Aftenens program Om UU-Sjælsø Yderligere informationsmuligheder om uddannelse Uddannelsessystemet Vejledningsforløbet Parathedsvurdering Uddannelsesmuligheder efter 9. klasse/10. klasse Ansøgning til ungdomsuddannelse

Læs mere

Niende og tiende klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne og tiende klasse 2014

Niende og tiende klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne og tiende klasse 2014 Niende og tiende klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsne og tiende klasse 14 Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsne og tiende klasse, som eleverne i niende og tiende klasse har

Læs mere

Forældremøde i 10.klasse 2015-16

Forældremøde i 10.klasse 2015-16 Forældremøde i 10.klasse 2015-16 Vejlederen har ordet Samarbejde Vejledningsaktiviteter Kort om uddannelsessystemet Uddannelsesparathed og krav til optag Tilmelding: optagelse.dk (procedure og ansvar)

Læs mere

Tværfaglighed i et ungeperspektiv. Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune

Tværfaglighed i et ungeperspektiv. Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune Tværfaglighed i et ungeperspektiv Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune UU-Lillebælt, sept. 2012 Indledning På de følgende par sider kan du læse om uddannelsesparathedsvurderingerne i 2012,

Læs mere

Uddannelsesinfo. På vej mod ungdomsuddannelse

Uddannelsesinfo. På vej mod ungdomsuddannelse Uddannelsesinfo På vej mod ungdomsuddannelse Program Klar til at træffe det overordnede valg EUD - GYM High School - 10. Klasse? Første overordnede valg Start på fremtiden Ungdomsuddannelser og adgangskrav

Læs mere

VEJLEDNING VIRKER Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse Optagelse.dk 2016

VEJLEDNING VIRKER Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse Optagelse.dk 2016 VEJLEDNING VIRKER Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse Optagelse.dk 2016 Indledning Hvad vælger de unge efter skolen, og er de vurderet uddannelsesparate til deres valg? Primo marts 2016 afleverede

Læs mere

Bilag til evaluering af praktikcentre. Tabelrapport

Bilag til evaluering af praktikcentre. Tabelrapport Bilag til evaluering af praktikcentre Tabelrapport Bilag til evaluering af praktikcentre Tabelrapport 2015 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er kun udgivet

Læs mere

Ledigheden blandt nyuddannede faglærte falder i hele landet

Ledigheden blandt nyuddannede faglærte falder i hele landet Ledigheden blandt nyuddannede faglærte falder i hele landet For første gang siden den økonomiske krise er stigningen i ledigheden blandt nyuddannede bremset. Denne analyse fokuserer på udviklingen blandt

Læs mere

Evaluering brobygning

Evaluering brobygning or_6739.mdb Evaluering brobygning November 2008 Sydvestjyllands Efterskole SELVEVALUERING 2008-09 Evaluering brobygning [ S Y D V E S T J Y L L A N D S E F T E R S K O L E N O V E M B E R 2 0 0 8 ] I ugerne

Læs mere

Baggrundsnotat: Søskendes uddannelsesvalg og indkomst

Baggrundsnotat: Søskendes uddannelsesvalg og indkomst 17. december 2013 Baggrundsnotat: Søskendes uddannelsesvalg og indkomst Dette notat redegør for den økonometriske analyse af indkomstforskelle mellem personer med forskellige lange videregående uddannelser

Læs mere

Forældremøde i 8.klasse 2015-16

Forældremøde i 8.klasse 2015-16 Forældremøde i 8.klasse 2015-16 Vejlederen har ordet Samarbejde Vejledningsaktiviteter Kort om uddannelsessystemet Uddannelsesparathedsvurdering i 8. klasse Optagelse.dk ( * 15. januar 2016) Almen information

Læs mere