Brugerundersøgelsen af vejledningen i grundskolen, UU Vestsjælland 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugerundersøgelsen af vejledningen i grundskolen, UU Vestsjælland 2012"

Transkript

1 Brugerundersøgelsen af vejledningen i grundskolen, UU Vestsjælland 2012 Indledning Elever i 9. klasse og 10. klasse har i marts og april 2012 evalueret den vejledning, som de har modtaget fra UU Vestsjælland. Kilde UNI-C, Statistik og analyse. Sammenfatning De væsentligste resultater fra undersøgelsen er sammenfattet herunder: - Vi kan konstatere, at det kun er 48 % af afgangseleverne på skolerne, der har deltaget i undersøgelsen. Det vil vi i UU Vestsjælland arbejde for bliver væsentligt højere i brugerundersøgelsen Hvad elevernes brug og udbytte af vejledningen angår, ligger vi med 83 % tilfredshed under landsgennemsnittet på 86 %. Det vil vi ligeledes arbejde på bliver forbedret i Her forekommer en væsentlig forskel mellem Ringsted og de to andre kommuner, som vi vil se nærmere på. - Eleverne giver generelt udtryk for, at vejledningsaktiviteterne har hjulpet dem. Her er det først og fremmest mentorordning, erhvervspraktik, brobygning, åbent hus arrangementer, vejledningssamtaler og introduktionskurser, som eleverne har haft gavn af. - Eleverne ligger ca. på landsgennemsnittet, når det drejer sig om, de følte sig klar til at vælge uddannelse d. 1. marts. De vægter jobmuligheder, om de føler sig klar og uddannelsens ry højst, når de skal vælge. - Af de 9 %, der ikke følte sig klar, svarer de fleste, at de ikke føler, de har haft tid nok til at blive afklarede. - Vi kan konstatere, at familien spiller en væsentlig rolle for valg af uddannelse. Det selvom forældrenes deltagelse i vejledningsaktiviteter ligger væsentlig under landsgennemsnittet. - Hvad benchmarkingscoren angår ligger Ringsted bedst efterfulgt af Slagelse og Sorø. Her vil vi ligeledes se på, hvordan vi kan udligne disse forskelle. Baggrundsoplysninger på eleverne Fordeling af deltagelsen i brugerundersøgelsen: Kommune / Skole 10. klasse 9. klasse Hovedtotal % besvarelse Ringsted % Benløse Skole % Dagmarskolen % Ringsted 10.klassecenter % Ringsted Ungdomsskole % Side 1 af 12

2 Ringsted Ny Friskole % Ringsted Privatskole % Sct. Joseph Skole % Sdr. Parkskolen % Valdemarskolen % Vigersted Skole % Slagelse % Antvorskov Skole % Baggesenskolen % Broskolen % Dalmose Centralskole % Dyhrs Skole % Eggeslevmagle Skole % Forlev Friskole 0% Helms Skole % Landsgrav Friskole 0% Lille Egede Friskole 0% Marievangsskolen % Nymarkskolen % Nørrevangsskolen % Skælskør Skole 0% Stillinge Skole 0% Søndermarksskolen % Trelleborg Friskole 0% Tårnborg Skole 0% Ungslagelse 0% Vemmelev Skole % Xclass % Sorø % Frederiksberg Skole % Holbergskolen % Pedersborg Skole 4 4 8% Reerslev Friskole 0% Ruds Vedby Skole % Sorø Borgerskole % Sorø Friskole 0% Sorø Privatskole % Stenlille Skole % Ung Sorø % Hovedtotal % Fordelingen i forhold til første valg af uddannelse/aktivitet efter grundskolen. Individuel 10. Erhvervs Gymnasial Kommune Andet tilrettelagt klasse uddannelse uddannelse ungdoms Hoved total Side 2 af 12

3 uddannelse Ringsted 33% 2% 15% 50% 0% 100% Slagelse 39% 3% 9% 48% 0% 100% Sorø 38% 7% 13% 40% 2% 100% Hovedtotal 37% 4% 12% 47% 1% 100% Side 3 af 12

4 Elevernes brug og udbytte af vejledningsaktiviteter Har du fået den vejledning, du har haft brug for? Kommune / Ja Nej Hovedtotal Skole Hele landet 86% 14% 100,0% UU Vestsjælland 83% 17% 100% Ringsted 91% 9% 100% Benløse Skole 98% 2% 100% Dagmarskolen 82% 18% 100% Ringsted Ny Friskole 88% 13% 100% Ringsted Privatskole 83% 17% 100% Sct. Joseph Skole 90% 10% 100% Sdr. Parkskolen 95% 5% 100% Valdemarskolen 86% 14% 100% Vigersted Skole 88% 12% 100% Ringsted 10.klassecenter 96% 4% 100% Ringsted Ungdomsskole 75% 25% 100% Slagelse 80% 20% 100% Antvorskov Skole 79% 21% 100% Baggesenskolen 91% 9% 100% Broskolen 50% 50% 100% Dalmose Centralskole 92% 8% 100% Dyhrs Skole 75% 25% 100% Eggeslevmagle Skole 75% 25% 100% Helms Skole 69% 31% 100% Marievangsskolen 75% 25% 100% Nymarkskolen 93% 7% 100% Nørrevangsskolen 84% 16% 100% Søndermarksskolen 93% 7% 100% Vemmelev Skole 68% 32% 100% Xclass 80% 20% 100% Sorø 79% 21% 100% Frederiksberg Skole 80% 20% 100% Holbergskolen 88% 13% 100% Pedersborg Skole 75% 25% 100% Ruds Vedby Skole 80% 20% 100% Sorø Borgerskole 75% 25% 100% Sorø Privatskole 75% 25% 100% Stenlille Skole 89% 11% 100% Ung Sorø 57% 43% 100% Side 4 af 12

5 Hvor meget synes du, at vejledningsaktiviteterne samlet set har hjulpet dig til at finde ud af, hvad du vil efter 9. klasse /10. klasse? Kommune / Skole Hjulpet Hjulpet Slet ikke Hjulpet Hoved mig mig hjulpet Ved ikke mig lidt total meget noget mig Ringsted 30% 50% 14% 4% 2% 100% Benløse Skole 28% 57% 10% 4% 2% 100% Dagmarskolen 18% 55% 18% 9% 0% 100% Ringsted Ny Friskole 25% 50% 19% 0% 6% 100% Ringsted Privatskole 50% 33% 17% 0% 0% 100% Sct. Joseph Skole 40% 35% 25% 0% 0% 100% Sdr. Parkskolen 29% 48% 19% 5% 0% 100% Valdemarskolen 26% 61% 10% 4% 0% 100% Vigersted Skole 41% 41% 14% 0% 4% 100% Ringsted 10.klassecenter 29% 51% 15% 6% 0% 100% Ringsted Ungdomsskole 0% 50% 0% 25% 25% 100% Slagelse 32% 36% 25% 5% 3% 100% Antvorskov Skole 7% 71% 21% 0% 0% 100% Baggesenskolen 27% 49% 24% 0% 0% 100% Broskolen 17% 27% 37% 17% 3% 100% Dalmose Centralskole 33% 42% 0% 17% 8% 100% Dyhrs Skole 25% 41% 27% 7% 0% 100% Eggeslevmagle Skole 28% 28% 36% 0% 8% 100% Helms Skole 38% 31% 31% 0% 0% 100% Marievangsskolen 13% 50% 38% 0% 0% 100% Nymarkskolen 64% 25% 9% 1% 1% 100% Nørrevangsskolen 40% 32% 24% 4% 0% 100% Søndermarksskolen 60% 20% 13% 7% 0% 100% Vemmelev Skole 35% 30% 25% 0% 10% 100% Xclass 26% 36% 29% 6% 4% 100% Sorø 23% 45% 25% 5% 2% 100% Frederiksberg Skole 20% 40% 33% 7% 0% 100% Holbergskolen 32% 32% 24% 4% 8% 100% Pedersborg Skole 25% 50% 0% 0% 25% 100% Ruds Vedby Skole 30% 40% 20% 10% 0% 100% Sorø Borgerskole 31% 33% 22% 14% 0% 100% Sorø Privatskole 13% 54% 30% 3% 0% 100% Stenlille Skole 22% 56% 19% 0% 3% 100% Ung Sorø 57% 29% 14% 0% 0% 100% Hovedtotal 30% 41% 22% 4% 2% 100% Side 5 af 12

6 Hvor meget har aktiviteterne hjulpet dig til at finde ud af, hvad du vil efter 9. kl./ 10. kl.? Hjulpet Hjulpet Slet ikke Hjulpet Hoved mig mig hjulpet Ved ikke mig lidt total Aktivitet / kommune meget noget mig UEA Ringsted 15% 32% 32% 13% 8% 100% Slagelse 17% 28% 31% 14% 11% 100% Sorø 17% 35% 27% 8% 13% 100% Introduktionskursus (8.klasse) Ringsted 21% 36% 27% 8% 8% 100% Slagelse 27% 27% 28% 13% 5% 100% Sorø 23% 34% 31% 9% 4% 100% Brobygning (10.klasse) Ringsted 46% 25% 16% 7% 6% 100% Slagelse 38% 28% 22% 9% 4% 100% Sorø 35% 36% 12% 6% 12% 100% Åbent hus arrangementer Ringsted 46% 27% 18% 4% 5% 100% Slagelse 39% 23% 22% 11% 6% 100% Sorø 45% 27% 19% 5% 3% 100% Uddannelsesmesse Ringsted 14% 26% 35% 22% 3% 100% Slagelse 13% 19% 25% 38% 5% 100% Sorø 17% 33% 27% 12% 11% 100% Erhvervspraktik Ringsted 50% 23% 17% 9% 1% 100% Slagelse 45% 27% 17% 10% 2% 100% Sorø 50% 28% 16% 5% 1% 100% Personlig samtale med UU-vejleder Ringsted 47% 33% 16% 2% 2% 100% Slagelse 33% 29% 24% 11% 3% 100% Sorø 22% 38% 27% 10% 3% 100% Gruppesamtaler med UU-vejleder Ringsted 21% 39% 25% 7% 8% 100% Slagelse 19% 28% 26% 14% 13% 100% Sorø 9% 28% 33% 20% 9% 100% Klasseaktivitet med UU-vejleder Ringsted 15% 40% 27% 10% 10% 100% Slagelse 20% 25% 29% 15% 11% 100% Sorø 8% 28% 37% 19% 8% 100% Informationssøgning (ug.dk mv.) Ringsted 15% 39% 32% 9% 5% 100% Slagelse 26% 28% 28% 12% 7% 100% Sorø 16% 35% 31% 15% 4% 100% Informationsmøder på egen skole Ringsted 14% 36% 36% 6% 8% 100% Slagelse 25% 21% 34% 12% 10% 100% Sorø 13% 36% 35% 9% 8% 100% Uddannelsesplan med UU-vejleder Ringsted 31% 43% 19% 2% 4% 100% Slagelse 29% 29% 25% 11% 5% 100% Side 6 af 12

7 Sorø 24% 32% 28% 10% 6% 100% Mentor Ringsted 65% 12% 6% 0% 18% 100% Slagelse 47% 12% 24% 9% 9% 100% Sorø 18% 46% 18% 9% 9% 100% Elevernes overvejelser omkring uddannelsesvalg efter 9. kl./10. kl. Var du den 1. marts parat til at vælge, hvad du skulle efter 9. klasse /10. klasse? Kommune / Skole Ja Nej Hovedtotal Hele landet 92% 8% 100,0% UU Vestsjælland 91% 9% 100% Ringsted 95% 5% 100% Benløse Skole 96% 4% 100% Dagmarskolen 82% 18% 100% Ringsted Ny Friskole 100% 0% 100% Ringsted Privatskole 100% 0% 100% Sct Joseph Skole 100% 0% 100% Sdr. Parkskolen 100% 0% 100% Valdemarskolen 92% 8% 100% Vigersted Skole 96% 4% 100% Ringsted 10.klassecenter 93% 7% 100% Ringsted Ungdomsskole 100% 0% 100% Slagelse 92% 8% 100% Antvorskov Skole 100% 0% 100% Baggesenskolen 96% 4% 100% Broskolen 97% 3% 100% Dalmose Centralskole 92% 8% 100% Dyhrs Skole 96% 4% 100% Eggeslevmagle Skole 83% 17% 100% Helms Skole 100% 0% 100% Marievangsskolen 75% 25% 100% Nymarkskolen 96% 4% 100% Nørrevangsskolen 84% 16% 100% Søndermarksskolen 100% 0% 100% Vemmelev Skole 95% 5% 100% Xclass 89% 11% 100% Sorø 83% 17% 100% Frederiksberg Skole 93% 7% 100% Holbergskolen 84% 16% 100% Pedersborg Skole 75% 25% 100% Ruds Vedby Skole 90% 10% 100% Sorø Borgerskole 81% 19% 100% Sorø Privatskole 83% 17% 100% Stenlille Skole 81% 19% 100% Ung Sorø 71% 29% 100% Side 7 af 12

8 Hvad skulle der have været til, for at du havde været mere parat til at vælge? (fordeling af NEJ besvarelser i spørgsmålet Var du den 1. marts parat til at vælge... i antal). Svarmulighed Ringsted Slagelse Sorø Hovedtotal At jeg havde fået mere personlig vejledning af vejlederen At jeg havde fået en anden slags vejledning At jeg havde talt mere med mine forældre om det At jeg havde bedre karakterer At jeg havde haft mere tid til at tænke over, hvad jeg ville Hvad var vigtigt for dig, da du skulle vælge, hvad du skulle efter 9. klasse /10. klasse? Meget Mindre Slet ikke Ikke Vigtigt Ved ikke Faktorer / kommune vigtigt vigtigt vigtigt besvaret Let transport Hoved total Ringsted 29% 40% 22% 7% 2% 0% 100% Slagelse 24% 33% 29% 12% 3% 0% 100% Sorø 26% 36% 30% 5% 1% 1% 100% Kender andre som skal gå samme sted Ringsted 11% 25% 39% 23% 2% 0% 100% Slagelse 16% 21% 41% 19% 2% 1% 100% Sorø 13% 22% 34% 28% 2% 1% 100% Forældres mening Ringsted 11% 33% 36% 18% 2% 1% 100% Slagelse 13% 31% 34% 20% 2% 0% 100% Sorø 11% 28% 35% 22% 2% 2% 100% Sikker på at kunne klare uddannelsen Ringsted 41% 47% 8% 2% 2% 1% 100% Slagelse 44% 42% 9% 2% 2% 1% 100% Sorø 39% 40% 16% 3% 2% 1% 100% Hvilke job uddannelsen fører til Ringsted 50% 29% 13% 4% 4% 1% 100% Slagelse 51% 28% 11% 4% 5% 1% 100% Sorø 47% 28% 14% 5% 5% 1% 100% Hørt godt om uddannelsen Ringsted 36% 50% 9% 2% 3% 0% 100% Slagelse 36% 44% 14% 3% 2% 1% 100% Sorø 43% 39% 10% 4% 3% 1% 100% At uddannelse ligger i en bestemt by Ringsted 9% 23% 41% 22% 4% 1% 100% Slagelse 11% 23% 37% 24% 4% 1% 100% Sorø 10% 19% 46% 22% 2% 1% 100% At have været på intro/brobygning Ringsted 13% 23% 26% 30% 7% 1% 100% Slagelse 20% 25% 27% 21% 6% 1% 100% Sorø 10% 21% 33% 28% 7% 1% 100% Side 8 af 12

9 Hvem har hjulpet dig til at vælge, hvad du skulle efter 9. klasse /10. klasse, og hvor meget? Personer / kommune Familien Hjulpet mig meget Hjulpet mig noget Hjulpet mig lidt Slet ikke hjulpet mig Ved ikke Hoved total Ringsted 54% 29% 13% 4% 1% 100% Slagelse 48% 30% 16% 5% 1% 100% Sorø 53% 29% 11% 7% 1% 100% Venner og kæreste Ringsted 16% 26% 31% 22% 5% 100% Slagelse 17% 26% 30% 20% 7% 100% Sorø 15% 27% 28% 25% 6% 100% UU-vejleder Ringsted 26% 36% 22% 13% 4% 100% Slagelse 22% 25% 26% 22% 5% 100% Sorø 8% 27% 27% 34% 5% 100% Lærer Ringsted 7% 33% 28% 27% 6% 100% Slagelse 14% 23% 31% 26% 5% 100% Sorø 9% 26% 32% 27% 6% 100% evejledning Ringsted 5% 8% 12% 64% 11% 100% Slagelse 10% 8% 18% 53% 12% 100% Sorø 2% 2% 15% 75% 7% 100% Andre Ringsted 10% 17% 20% 21% 32% 100% Slagelse 11% 16% 17% 24% 32% 100% Sorø 9% 18% 22% 22% 28% 100% Har dine forældre været med til nogle af vejledningsaktiviteterne? Kommune Ja Nej Hovedtotal Ringsted 62% 38% 100% Slagelse 53% 47% 100% Sorø 47% 53% 100% Hovedtotal 54% 46% 100% Landsresultat 70% 30% 100,0% Side 9 af 12

10 Benchmarking I undersøgelsen er to spørgsmål udpeget til nøglespørgsmål, og i herunder er fremhævet de klynger, hvor de tre kommuner i UU Vestsjælland optræder. De to spørgsmål er: 1. Hvor meget synes du, at vejledningsaktiviteterne samlet set har hjulpet dig til at finde ud af, hvad du vil efter 9. klasse/10. klasse/specialklasse?. (spørgsmål 7) 2. Var du den 1. marts parat til at vælge, hvad du skulle efter 9. klasse/10. klasse/specialklasse?. (spørgsmål 11) 1. Benchmarking af kommuner i kommuneklynger på spørgsmål 7: Side 10 af 12

11 2. Benchmarking af kommuner i kommuneklynger på spørgsmål 11: Side 11 af 12

12 Side 12 af 12

Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse (FTU)

Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse (FTU) 2012 Fælles Tilmelding til Ungdoms (FTU) Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland 04-04-2012 Indledning... 3 Kapitel 1. UU Vestsjælland og kommuner på overordnet niveau 1. Elevers søgning i UU Vestsjælland

Læs mere

Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse (FTU) Slagelse Kommune

Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse (FTU) Slagelse Kommune 2011 Fælles Tilmelding til Ungdoms (FTU) Slagelse Kommune Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland 14-04-2011 Indledning... 3 Kapitel 1. Slagelse Kommune 1. Elevers søgning i Slagelse Kommune pr.

Læs mere

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen. 2013.

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen. 2013. Spørgeskema til elever i 9. og 1. klasse om UU-vejledningen. 213. Baggrundsspørgsmål 1. Er du: 315 34 Dreng Pige 2. Hvilken klasse går du i? 555 64 9. klasse 1. klasse Specialklasse 3. Hvad valgte du som

Læs mere

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen Baggrundsspørgsmål 1. Er du: Dreng Pige 2. Hvilken klasse går du i? 9. klasse 10. klasse Specialklasse 3. Hvad valgte du som nr. 1, da du den

Læs mere

Karaktergennemsnit 2008/-09. 9 kl. afgangsprøve (FSA)

Karaktergennemsnit 2008/-09. 9 kl. afgangsprøve (FSA) Karaktergennemsnit 2008/-09. 9 kl. afgangsprøve (FSA) Dansk Engelsk Fysik/Kemi Matematik Kommune Skole Læsn. Mundt. Ord. Retskr. Skr. Mundtlig Mundtlig Matematisk Matematiske problemløsning færdigheder

Læs mere

UNDERVISNINGSMINISTERIETS BRUGERUNDERSØGELSE 2014

UNDERVISNINGSMINISTERIETS BRUGERUNDERSØGELSE 2014 UNDERVISNINGSMINISTERIETS BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Besvarelser 766 ud af 1288. Besvarelsesprocent 2014: 59,5 % (Besvarelsesprocenten var 35 % i 2012 og 9 % i 2013) BESVARELSER FORDELT PÅ SKOLER OG KØN 10.

Læs mere

Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse (FTU) Ringsted Kommune

Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse (FTU) Ringsted Kommune 2011 Fælles Tilmelding til Ungdoms (FTU) Ringsted Kommune Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland 14-04-2011 Indledning... 3 Kapitel 1. Ringsted Kommune 1. Elevers søgning i Ringsted Kommune pr.

Læs mere

UU-centrenes vejledning

UU-centrenes vejledning UU-centrenes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. klasse, 10. klasse og specialklasse, juni 2012 UU-centrenes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. klasse, 10. klasse og specialklasse,

Læs mere

Brugerundersøgelse om UU-vejledningen i grundskolen 2014

Brugerundersøgelse om UU-vejledningen i grundskolen 2014 Brugerundersøgelse om UU-vejledningen i grundskolen 2014 Antal elever: : 348 Skanderborg Kommune: 778 Samlet 1162 3. Hvad valgte du som nr. 1, da du den 1. marts skulle vælge, hvad du skal efter det her

Læs mere

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen 2014.

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen 2014. Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen 2014. Baggrundsspørgsmål 1. Er du: Dreng Pige 2. Hvilken klasse går du i? 9. klasse 10. klasse Specialklasse 3. Hvad valgte du som nr. 1, da

Læs mere

UU-centrenes vejledning

UU-centrenes vejledning UU-centrenes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. klasse, 10. klasse og specialklasse, juli 2011 UU-centrenes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. klasse, 10. klasse og specialklasse,

Læs mere

UU-centrenes vejledning

UU-centrenes vejledning UU-centrenes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. klasse, 10. klasse og specialklasse, juli 2013 UU-centrenes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. klasse, 10. klasse og specialklasse,

Læs mere

UU-centrenes vejledning

UU-centrenes vejledning UU-centrenes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. klasse, 10. klasse og specialklasse, juni 2014 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Undersøgelsens baggrund og formål... 3 1.2 Afgrænsning... 3 2

Læs mere

UU-centrenes vejledning. Brugerundersøgelse blandt elever i 9. klasse, 10. klasse og specialklasse, august 2015. Titel 1

UU-centrenes vejledning. Brugerundersøgelse blandt elever i 9. klasse, 10. klasse og specialklasse, august 2015. Titel 1 UU-centrenes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. klasse, 10. klasse og specialklasse, august 2015 Titel 1 UU-brugerundersøgelse 2015 UU-brugerundersøgelse 2015 1 UU-brugerundersøgelse 2015

Læs mere

Spørgsmål 1 Er du dreng eller pige? Dreng Ikke svaret Pige Grand Total 495 490

Spørgsmål 1 Er du dreng eller pige? Dreng Ikke svaret Pige Grand Total 495 490 Spørgsmål 1 Er du dreng eller pige? Dreng Pige Aller Friskole 5 4 Alminde-Viuf Fællesskole 21 26 Bakkeskolen 31 29 Bramdrup Skole 30 1 26 Brændkjærskolen 109 1 87 Christiansfeld Skole 17 18 Kolding Friskole

Læs mere

Brugerundersøgelsen for 2015 blev gennemført i perioden 7. april til 30. april 2015.

Brugerundersøgelsen for 2015 blev gennemført i perioden 7. april til 30. april 2015. Brugerundersøgelse om UU Vejledningen UU Vejle 2015 Indledning, formål og afgrænsning Elever i 9. klasse og 10. klasse (herunder specialklasse) har i april 2015 evalueret den vejledning, som de har modtaget

Læs mere

UU-centrenes vejledning. Brugerundersøgelse blandt elever i 9. og 10. klasse, maj 2010

UU-centrenes vejledning. Brugerundersøgelse blandt elever i 9. og 10. klasse, maj 2010 UU-centrenes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. og 10. klasse, maj 2010 UNI C 2010 UU-centrenes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. og 10. klasse Af Thomas Larsen og Lone Juul

Læs mere

Elevundersøgelse af Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) April 2012

Elevundersøgelse af Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) April 2012 Elevundersøgelse af Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) April 2012 Undersøgelsens målgruppe og afgrænsning Målgruppen for undersøgelsen er elever i 9. og 10. klasse på alle landes folkeskoler, private

Læs mere

UU Nordvestjylland. Elevundersøgelse af klasser april 2016

UU Nordvestjylland. Elevundersøgelse af klasser april 2016 Elevundersøgelse af UU Nordvestjylland 9.-10. klasser april 2016 Målgruppen for undersøgelsen er elever i 9. og 10. klasse på alle landets folkeskoler, private grundskoler, kommunale ungdomsskoler og efterskoler,

Læs mere

UNDERVISNINGSMINISTERIETS BRUGERUNDERSØGELSE AF UUH 2015

UNDERVISNINGSMINISTERIETS BRUGERUNDERSØGELSE AF UUH 2015 UNDERVISNINGSMINISTERIETS BRUGERUNDERSØGELSE AF UUH 2015 Er du dreng/pige Dreng 329 Pige 336 Ikke besvaret 2 Besvarelse fordelt på skoler Antal 10. klasseskolen 36 Dreng 14 Pige 22 Arresø Skole 84 Dreng

Læs mere

Efterskolernes vejledning

Efterskolernes vejledning Efterskolernes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. og 10. klasse på efterskoler, juni 2011 Efterskolernes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. og 10. klasse på efterskoler, juni

Læs mere

Brugerundersøgelse. 9.-10. klasser april 2015. UU Nordvestjylland. på skoleniveau (udvalgte temaer) Lemvig Holstebro Struer

Brugerundersøgelse. 9.-10. klasser april 2015. UU Nordvestjylland. på skoleniveau (udvalgte temaer) Lemvig Holstebro Struer Brugerundersøgelse 9.-10. klasser april 2015 på skoleniveau (udvalgte temaer) Lemvig Holstebro Struer UU Nordvestjylland Antal besvarelser fordelt på skoler og klasser Skolenavn 10. klasse 9. klasse Specialklasse

Læs mere

UVM s brugerundersøgelse af UU-vejledningen forår 2016 (svarprocent 85) Nej, jeg blev vurderet ikkeuddannelsespar

UVM s brugerundersøgelse af UU-vejledningen forår 2016 (svarprocent 85) Nej, jeg blev vurderet ikkeuddannelsespar Spørgsmål 1 Hvilken klasse går du i? 10. Klasse 9. klasse I alt I alt 199 831 1030 Spørgsmål 2 Blev du vurderet uddannelsesparat i 8. klasse? Ja, jeg blev vurderet Jeg blev ikke Nej, jeg blev vurderet

Læs mere

Evaluering af vejledningen på Midtjysk Ungdomsskole

Evaluering af vejledningen på Midtjysk Ungdomsskole Evaluering af vejledningen på Midtjysk Ungdomsskole Udarbejdet på baggrund af data fra Efterskole Foreningens undersøgelse af vejledning på efterskoler. Midtjysk Ungdomsskole, Selvevaluering, maj/juni

Læs mere

Brugerundersøgelse UUH - uden skoleoversigt

Brugerundersøgelse UUH - uden skoleoversigt Brugerundersøgelse 2016 - UUH - uden skoleoversigt 1 - Antal besvarelser 9. klasse 10. klasse Special 597 118 13 728 2 - Blev du vurderet uddannelsesparat i 8. klasse? Ja Nej Ikke vurderet Ved 426 62 45

Læs mere

Efterskolernes vejledning. Brugerundersøgelse blandt elever i 9. og 10. klasse på efterskoler, maj 2010

Efterskolernes vejledning. Brugerundersøgelse blandt elever i 9. og 10. klasse på efterskoler, maj 2010 Efterskolernes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. og 10. klasse på efterskoler, maj 2010 UNI C 2010 Efterskolernes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. og 10. klasse på efterskoler

Læs mere

Fælles indsatser i UU-Vestegnens regi

Fælles indsatser i UU-Vestegnens regi Statuspapir: Fælles indsatser i UU-Vestegnens regi Tema 1: Flere unge i erhvervsuddannelse 1.09.15 - Status: Planlagte, iværksatte og gennemførte aktiviteter UU har internt gennemført en kompetence- og

Læs mere

Alternativ 1. Debatoplæg vedr. ændringer i skolestruktur i forhold til høringsforslaget

Alternativ 1. Debatoplæg vedr. ændringer i skolestruktur i forhold til høringsforslaget Alternativ 1 Debatoplæg vedr. ændringer i skolestruktur i forhold til høringsforslaget Ikke 6 skoler, men 5 skoler lukkes: Vestermose Skole lukkes elever overføres til Nymarksskolen Boeslunde Skole lukkes

Læs mere

Hvad valgte du som nr. 1, da du den 1. marts skulle vælge, hvad du skal efter det her skoleår?

Hvad valgte du som nr. 1, da du den 1. marts skulle vælge, hvad du skal efter det her skoleår? Brugerundersøgelse 2015 UU-Lillebælt Er du: Dreng Pige 423 47,8% 457 51,6% Hvilken klasse går du i? 9. klasse 702 79,3% 10. klasse 183 20,7% Specialklasse 0 Hvad valgte du som nr. 1, da du den 1. marts

Læs mere

Efterskolernes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. og 10. klasse på efterskoler, juni 2012

Efterskolernes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. og 10. klasse på efterskoler, juni 2012 Efterskolernes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. og 10. klasse på efterskoler, juni 2012 2 Indhold 1 Indledning...3 1.1 Undersøgelsens baggrund og formål...3 1.2 Afgrænsning...3 2 Sammenfatning...3

Læs mere

Velkommen til undersøgelsen af brugertilfredshed med skolerne i Slagelse Kommune

Velkommen til undersøgelsen af brugertilfredshed med skolerne i Slagelse Kommune Velkommen til undersøgelsen af brugertilfredshed med skolerne i Slagelse Kommune Spørgeskemaet tager ca. 5 minutter at udfylde og kan besvares på dansk eller engelsk. Du vælger engelsk ved at klikke på

Læs mere

Fra Jacob Borello Carlsen, Steen Olsen, Niels O. Pedersen, S, Peter Lotinga, L, samt DF, C og V

Fra Jacob Borello Carlsen, Steen Olsen, Niels O. Pedersen, S, Peter Lotinga, L, samt DF, C og V Fra Jacob Borello Carlsen, Steen Olsen, Niels O. Pedersen, S, Peter Lotinga, L, samt DF, C og V Forslag til byrådsbeslutning til byrådsmødet d. 27. februar 2012. Tværpolitisk skoleforlig 2012. Fremtidig

Læs mere

Vejledning på efterskolerne 2016

Vejledning på efterskolerne 2016 Vejledning på efterskolerne 2016 2016 Vejledning på efterskolerne 2016 2016 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er kun udgivet i elektronisk form på: www.eva.dk

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2016/2017

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2016/2017 SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2016/2017 1 Indhold 7. KLASSE... 3 KOLLEKTIV VEJLEDNINGSAKTIVITETER 2 lektioner pr klasse... 3 8. KLASSE... 3 PARATHEDSVURDERING (* se

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 1 Indhold 7. KLASSE... 3 KOLLEKTIV VEJLEDNINGSAKTIVITETER 2 lektioner pr klasse... 3 8. KLASSE... 4 PARATHEDSVURDERING... 4

Læs mere

Forældreinformation 8. - 10. klasse

Forældreinformation 8. - 10. klasse Forældreinformation 8. - 10. klasse UU Center Himmerland Ungdommens Uddannelsesvejledning Kære forældre. Dit barn skal vælge uddannelse efter grundskolen. Et valg, der har stor betydning for fremtiden.

Læs mere

Ydelsesoversigt 2014-15. Ungdommens Uddannelsesvejledning København

Ydelsesoversigt 2014-15. Ungdommens Uddannelsesvejledning København Ydelsesoversigt 2014-15 Ungdommens Uddannelsesvejledning København Beskrivelse af samarbejde og ansvar mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning København og grundskolerne 2014-15 Baggrund for samarbejdsbeskrivelsen

Læs mere

I denne lokale udgave er der fokuseret på resultaterne fra eleverne, som går i 9. eller 10. klasse på en frieller folkeskole i Herning Kommune.

I denne lokale udgave er der fokuseret på resultaterne fra eleverne, som går i 9. eller 10. klasse på en frieller folkeskole i Herning Kommune. Den nationale brugerundersøgelse blandt elever i 9. og 1. klasse UU-Herning - Juni 216 Indledning Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har på vegne af Ministeriet for børn, undervisning og ligestilling udarbejdet

Læs mere

Orienteringsmøde Udskolingslinjer

Orienteringsmøde Udskolingslinjer Orienteringsmøde Udskolingslinjer John Larsen 48 år Gift og 2 børn Hanne Laborant Novo Nordisk 2002 Skoleleder 1999 Viceskoleleder 1993 Lærer Maj Lærervikar Vordingborg Jakob 1.G HHX Program Mødet har

Læs mere

Vejledning til studievalgsportfolio. - elever og forældre. Titel 1

Vejledning til studievalgsportfolio. - elever og forældre. Titel 1 Vejledning til studievalgsportfolio - elever og forældre Titel 1 Vejledning til studievalgsportfolio - elever og forældre 1. udgave, juni 2017 ISBN: 978-87-603-3148-0 (webudgave) Udgivet af Undervisningsministeriet,

Læs mere

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 4. kvartal 2011

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 4. kvartal 2011 Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 4. kvartal 2011 Indhold 1. Indledning... 2 2. Status 15 24 årige... 3 3. Unge på offentlig forsørgelse... 10 4. Tema: Bruger undersøgelse UU... 15 Unge

Læs mere

Udskoling med fokus på overgang til ungdomsuddannelse

Udskoling med fokus på overgang til ungdomsuddannelse Samarbejdsaftale mellem Folkeskolen og UU Skive 2014: Udskoling med fokus på overgang til ungdomsuddannelse Formålet med denne beskrivelse At sikre et optimalt samarbejde mellem den enkelte folkeskole

Læs mere

24.10.2011 12:58 UngSlagelse 2011/12

24.10.2011 12:58 UngSlagelse 2011/12 ?b - *Musik på pc BA-628 - Bolchehold - forår - Korsør 0 4 4 Starter måske BR-101 - Lektiecafé - Broskolen 2 7 9 Starter måske BR-301 - Lektiecafé - Broskolen 2 7 9 Starter måske DC-220 - *Lektiecafé -

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 8. klasse til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 8. klasse til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 8. klasse til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af,

Læs mere

Egedal Kommune Att. Kultur & Fritidscentret Rådhustorvet 2 3660 Stenløse. Sdr. Parkskolen Ahorn Allè 48 4100 Ringsted

Egedal Kommune Att. Kultur & Fritidscentret Rådhustorvet 2 3660 Stenløse. Sdr. Parkskolen Ahorn Allè 48 4100 Ringsted Skævinge Skole Att: Svalereden / KT Harløsevej 17 3320 Skævinge Egedal Kommune Att. Kultur & Fritidscentret Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Baunehøjskolen Baunegårdsvej 85 4040 Jyllinge 13851 14652 14650

Læs mere

Forældremøde/-information 8. og 9. årgang 4kløverskolen. UU-vejleder Ann Grethe Larsen Mobil: 2488 5673 agl@nyborg.dk

Forældremøde/-information 8. og 9. årgang 4kløverskolen. UU-vejleder Ann Grethe Larsen Mobil: 2488 5673 agl@nyborg.dk Forældremøde/-information 8. og 9. årgang 4kløverskolen UU-vejleder Ann Grethe Larsen Mobil: 2488 5673 agl@nyborg.dk Vejledning 8. og 9. klasse Vejledningsaktiviteter kommende skoleår årets gang Uddannelsesparathed

Læs mere

Efterskolernes vejledning

Efterskolernes vejledning Efterskolernes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. klasse og 10. klasse på efterskoler, juni 2014 Indhold 1. Indledning... 2 1.1. Undersøgelsens baggrund og formål... 2 1.2. Afgrænsning...

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 10. klasse til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 10. klasse til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 10. klasse til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af,

Læs mere

Ungeprofilundersøgelsen 2016

Ungeprofilundersøgelsen 2016 Ungeprofilundersøgelsen 6 Social kapital 7.-9. klasse i Sorø Kommune INDHOLD SOCIAL KAPITAL... METODE FOR BEREGNING AF SOCIAL KAPITAL... SAMLEDE SCORES FOR UNGEPROFILUNDERSØGELSEN 6:... SAMLEDE SCORE FOR

Læs mere

Årsrapport for Ungdommens Uddannelsesvejledning august 10 juli 11

Årsrapport for Ungdommens Uddannelsesvejledning august 10 juli 11 Årsrapport for Ungdommens Uddannelsesvejledning august 1 juli 11 Forord Hermed foreligger UU Tårnbys årsrapport for perioden august 1 juli 11. Rapporten tager afsæt i tre fokusområder udpeget af UU Tårnby

Læs mere

Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011

Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011 Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011 1. Mål for grundskoleindsatsen i 2011: 97 % af eleverne fra grundskolen eller 10 klasse bliver tilmeldt og påbegynder en ungdomsuddannelse

Læs mere

Bidrag til elev- og uddannelsesplanen for elever i 8. klasse

Bidrag til elev- og uddannelsesplanen for elever i 8. klasse Bidrag til elev- og uddannelsesplanen for elever i 8. klasse Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobilnr.: Klasse: Skole: Klasselærer: Vejleder: Om elev- og uddannelsesplanen Fra 8. klasse indeholder elev- og uddannelsesplanen

Læs mere

Elev- og uddannelseplan

Elev- og uddannelseplan Elev- og uddannelseplan Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse 2009-10 Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobilnr.: Klasse: Skole: Klasselærer: UU-vejleder: Til eleven I 9. klasse skal du udarbejde

Læs mere

Ydelseskatalog Ungdommens Uddannelsesvejledning København

Ydelseskatalog Ungdommens Uddannelsesvejledning København Ydelseskatalog 2016-17 Ungdommens Uddannelsesvejledning København Beskrivelse af samarbejde og ansvar mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning København og grundskolerne 2016-17 Forudsætninger for at være

Læs mere

Kortlægning af Ungdommens Uddannelsesvejledning Resultater for UU Frederikshavn. Juli 2013

Kortlægning af Ungdommens Uddannelsesvejledning Resultater for UU Frederikshavn. Juli 2013 Kortlægning af Ungdommens Uddannelsesvejledning Resultater for Juli 2013 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og overordnede resultater 2. Karakteristika af UU-centret 3. UU-centrets målgruppe 4. UU-centrets

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv.

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad

Læs mere

Forældreinformation. om vejledning i folkeskolen for elever med særlig behov for vejledning. Center Himmerland Ungdommens Uddannelsesvejledning

Forældreinformation. om vejledning i folkeskolen for elever med særlig behov for vejledning. Center Himmerland Ungdommens Uddannelsesvejledning Forældreinformation om vejledning i folkeskolen for elever med særlig behov for vejledning UU Center Himmerland Ungdommens Uddannelsesvejledning Kære forældre Dit barn skal vælge uddannelse efter grundskolen.

Læs mere

Orienteringsmøde Udskolingslinjer

Orienteringsmøde Udskolingslinjer Orienteringsmøde Udskolingslinjer John Larsen 49 år Gift og 2 børn Hanne Laborant Novo Nordisk 2002 Skoleleder 1999 Viceskoleleder 1993 Lærer Maj Lærerstuderende Vordingborg Jakob 2.G HHX Program Mødet

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Referat tillægsdagsorden Beskæftigelsesudvalget 28.11.2012 kl. 15:15 Brovst Rådhus, Mødelokale 2 Jammerbugt Kommune Beskæftigelsesudvalget 28.11.2012 Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 72. UU Øst

Læs mere

Skolepolitik Skolepolitikken sætter rammer og retning for arbejdet på kommunens folkeskoler, specialskoler og 10. kl. center.

Skolepolitik Skolepolitikken sætter rammer og retning for arbejdet på kommunens folkeskoler, specialskoler og 10. kl. center. Fakta-ark for Skole Politikker og strategier Skolepolitik Skolepolitikken sætter rammer og retning for arbejdet på kommunens folkeskoler, specialskoler og 10. kl. center. Med temaer som styrket faglighed,

Læs mere

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt

Læs mere

Elev- og uddannelsesplan for elever i 9. klasse Uddannelsesplan for elever, der søger ind på ungdomsuddannelse mv.

Elev- og uddannelsesplan for elever i 9. klasse Uddannelsesplan for elever, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Elev- og uddannelsesplan for elever i 9. klasse 2009-10 Uddannelsesplan for elever, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobilnr.: Klasse: Skole: Klasselærer: UU-vejleder: Til

Læs mere

Årsrapport for Ungdommens Uddannelsesvejledning august 08 juli 09

Årsrapport for Ungdommens Uddannelsesvejledning august 08 juli 09 Årsrapport for Ungdommens Uddannelsesvejledning august 08 juli 09 Indholdsfortegnelse Forord side 3 Mål 1 side 4 Mål 2 side 9 Mål 3 side 11 Mål 4 side 14 Bilag 1 side 16 Bilag 2 side 18 Bilag 3 side 20

Læs mere

Ændringer uddannelsesvejledning 2014

Ændringer uddannelsesvejledning 2014 Ændringer uddannelsesvejledning 2014 I forbindelse med skolereformen er der også kommet en ny vejledningsreform. Den er udarbejdet for at tilgodese blandt andet nævnte kriterier: - Fremrykket uddannelsesparathedsvurdering

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning

Ungdommens Uddannelsesvejledning 1 Ungdommens Uddannelsesvejledning Vejledning af elever og unge i - Ændringer med EUD-reformen Side 1 2 Om 1 leder 1 administrativ medarbejder 7 vejledere dækkende: vejledningen i grundskolernes 7.-10.-

Læs mere

Ver Kerneydelseskatalog. UU-Roskilde/Lejre 2014/2015

Ver Kerneydelseskatalog. UU-Roskilde/Lejre 2014/2015 Ver. 21.12.2014 Kerneydelseskatalog UU-Roskilde/Lejre 2014/2015 Rød tekst = vejledning, der opretholdes som følger af tilførte ressourcer i 2015 og 2016 Før reformen Efter reformen Vejledning 1.-10. klasse

Læs mere

Virksomhedsplan 2012 - Bilag

Virksomhedsplan 2012 - Bilag Virksomhedsplan 2012 - Bilag Når vejledningen foregår helt ud i skoven i 7. klasse med UD & OP programmet UU-Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning i Holstebro, Lemvig og Struer kommuner

Læs mere

10. klassecenter Stevns Skolevæsnet i Stevns Kommune

10. klassecenter Stevns Skolevæsnet i Stevns Kommune center for skole & institution 10. klassecenter Stevns Statusrapport 10. klassecenter Stevns Indhold Formålet med denne rapport... 3 Hvad er 10. klasse med udgangspunkt i lovgivningen - hvad er det den

Læs mere

Uddannelsesvejlednings. årshjul og ydelseskatalog. på grundskoleområdet

Uddannelsesvejlednings. årshjul og ydelseskatalog. på grundskoleområdet Uddannelsesvejlednings årshjul og ydelseskatalog på grundskoleområdet 2017-2018 Introduktion og beskrivelse af samarbejde om og ansvar for uddannelsesvejledningen Ungecenter Frederiksberg og Grundskolerne

Læs mere

Hvad laver en UU-vejleder? Vejleder unge uden ungdomsuddannelse 13-25 år Skolevejledning, ungevejledning, mentoropgaver, netværksgrupper etc.

Hvad laver en UU-vejleder? Vejleder unge uden ungdomsuddannelse 13-25 år Skolevejledning, ungevejledning, mentoropgaver, netværksgrupper etc. Hvad laver en UU-vejleder? Vejleder unge uden ungdomsuddannelse 13-25 år Skolevejledning, ungevejledning, mentoropgaver, netværksgrupper etc. Kontor v. Skive Kommune, Torvegade 10 Tilknytning til alle

Læs mere

NYHEDSBREV. Seminar skal være med til at nedsætte antal selvmordsforsøg. August 2013

NYHEDSBREV. Seminar skal være med til at nedsætte antal selvmordsforsøg. August 2013 Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland NYHEDSBREV August 2013 Velkommen tilbage efter sommeren. Jeg håber, I alle har nydt ferien. Nu er det så blevet tid til endnu et nyhedsbrev fra Ungdommens

Læs mere

UU s opgaver. UU Aarhus og Samsø læs mere på

UU s opgaver. UU Aarhus og Samsø læs mere på UU s opgaver Vejledning op til 18 år - Grundskolen ca. 10 årsværk - 15 17 årige ca. 9 årsværk Vejledning 18 24 år - ca. 6 årsværk Vejledning i Jobinfo ca. 3 årsværk Specialvejledning ca. 3 årsværk Særligt

Læs mere

Uddannelses- og erhvervsvejledning i grundskolen

Uddannelses- og erhvervsvejledning i grundskolen UU Aarhus-Samsø Uddannelses- og erhvervsvejledning i grundskolen Vejledningsaktiviteter i grundskolen 2013/14 Juli 2013 Uddannelses- og erhvervsvejledning i grundskolen UU Aarhus-Samsø 2013-14 Lovgrundlag

Læs mere

Samarbejdsaftale Grundskolen og UU

Samarbejdsaftale Grundskolen og UU Samarbejdsaftale Grundskolen og UU Skoleårets aktivitetsplan Klassekonferencer UEA-undervisning UU s kollektive vejledningsaktiviteter UU s individuelle tilrettelagte vejledningsaktiviteter Introduktionskurser

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad du vil efter skolen:

Læs mere

FTU statistik tilmelding til ungdomsuddannelse m.m. i 2010

FTU statistik tilmelding til ungdomsuddannelse m.m. i 2010 FTU statistik tilmelding til ungdomsuddannelse m.m. i 2 fra Ungdommens Uddannelsesvejledning Horsens Hedensted, maj 2 Den 5. marts 2 afleverede eleverne fra Horsens og Hedensted kommuners 9. og. klasser

Læs mere

Bidrag til elev- og uddannelsesplanen (for elever i 8. klasse 2009-10)

Bidrag til elev- og uddannelsesplanen (for elever i 8. klasse 2009-10) Bidrag til elev- og uddannelsesplanen (for elever i 8. klasse 2009-10) Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobilnr.: Klasse: Skole: Klasselærer: UU-vejleder: Til eleven Efter 9. eller 10. klasse skal du vælge ungdomsuddannelse.

Læs mere

EAN Nummer INSTITUTION/AFDELING ADRESSE POSTNR OG BY. Kommunaldirektør

EAN Nummer INSTITUTION/AFDELING ADRESSE POSTNR OG BY. Kommunaldirektør EAN Nummer INSTITUTION/AFDELING ADRESSE POSTNR OG BY Kommunaldirektør 5798007387150 Kommunaldirektøren Rådhuspladsen 11 4200 Slagelse 5798007364106 Beredskab Slagelse Landevej 3 4220 Korsør HR og Udvikling

Læs mere

Studievalgs vejledning

Studievalgs vejledning Studievalgs vejledning Brugerundersøgelse blandt afgangselever på de gymnasiale uddannelser, august 2011 Studievalgs vejledning august 2011 Forfatter: Line Steinmejer Nikolajsen & Thomas Larsen UNI C UNI

Læs mere

Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet

Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobil nr.: Skole: Klasse: UU-vejleder: Til eleven I 10. klasse skal du arbejde videre

Læs mere

Uddannelse og job. Status på arbejdet med det obligatoriske emne uddannelse og job

Uddannelse og job. Status på arbejdet med det obligatoriske emne uddannelse og job Uddannelse og job Status på arbejdet med det obligatoriske emne uddannelse og job Jørgen Brock, pædagogisk konsulent, Undervisningsministeriet jb@uvm.dk 3395 5685 Indsæt note og kildehenvisning via Header

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad du vil efter skolen:

Læs mere

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 4. kvartal 2012

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 4. kvartal 2012 Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 4. kvartal 2012 Indhold 1. Indledning... 2 2. Status 15-24 årige... 3 3. Unge på offentlig forsørgelse... 11 4. Tema: Frafaldet 6 måneder efter uddannelsesstart...

Læs mere

MUFU. Denne information er målrettet professionelle aktører omkring unge mellem 15 og 17 år

MUFU. Denne information er målrettet professionelle aktører omkring unge mellem 15 og 17 år MUFU Middelfart Ungdomsskoles Forberedende Uddannelses- og beskæftigelsesforløb Denne information er målrettet professionelle aktører omkring unge mellem 15 og 17 år MUFU Middelfart Ungdomsskoles Forberedende

Læs mere

Ydelseskatalog 2014/15

Ydelseskatalog 2014/15 Grundskoleområdet UU vejledere 1) Kollektiv vejledning i 7. - 9. klasse samt i 10. klasser 2) Gruppevejledning og individuel vejledning for de ikke-uddannelsesparate 3) Forberedelse og udarbejdelse af

Læs mere

Elev- og uddannelseplan

Elev- og uddannelseplan Elev- og uddannelseplan Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse 2009-10 Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobilnr.: Klasse: Skole: Klasselærer: UU-vejleder: Til eleven I 9. klasse skal du udarbejde

Læs mere

UDDANNELSESAFTEN i 8. klasse 2012 VEJLEDNING VIRKER

UDDANNELSESAFTEN i 8. klasse 2012 VEJLEDNING VIRKER UDDANNELSESAFTEN i 8. klasse 2012 VEJLEDNING VIRKER Uddannelsesorientering Sally Damgaard, UU-vejleder (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 29 22 02 68 E-mail: sd@uu-herning.dk Aftenens program Oplæg:

Læs mere

KVALITETSRAPPORT Ungdommens Uddannelsesvejledning 1. september 2017

KVALITETSRAPPORT Ungdommens Uddannelsesvejledning 1. september 2017 Ungdommens Uddannelsesvejledning 1. september 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1 Baggrund for kvalitetsrapporten... 2 1.1 Teaser... 3 2 Overgangsfrekvenser, valgparathed og refleksion...

Læs mere

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse Primo marts 2014 afleverede eleverne fra Horsens og Hedensted kommuners 9. og 10. klasser deres ansøgning til

Læs mere

Studievejlederkonference

Studievejlederkonference Studievejlederkonference Noemi Katznelson, Center for Ungdomsforskning, DPU, Aarhus Universitet Unges motivation og rationale i forhold til uddannelse har ændret sig 90 erne - Lystvalgsdiskursen Identitetsdannelse

Læs mere

UUV - Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns Ungdommens UddannelsesVejledning www.uuv.dk

UUV - Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns Ungdommens UddannelsesVejledning www.uuv.dk UUV - Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns 1 Før reformen Efter reformen Vejledning 1 10. klasse. Målgruppe UUV s opgave Skolens opgave 1-5.klasse UUV informerer om valg af 2. fremmedsprog, hvis relevant.

Læs mere

Virksomhedsplan 2016 - Bilag

Virksomhedsplan 2016 - Bilag Virksomhedsplan 2016 - Bilag Elever fra 9. klasse på Tvis Skole har undervisningsdag på den lokale virksomhed TMK, der producerer køkken, bad, bryggers og garderobeløsninger - oktober 2015 UU Nordvestjylland

Læs mere

Uddannelsesparathed - hvad er det? Viggo Munk, UU Aarhus Samsø læs mere på www.uu-aarhus.dk

Uddannelsesparathed - hvad er det? Viggo Munk, UU Aarhus Samsø læs mere på www.uu-aarhus.dk Uddannelsesparathed - hvad er det? Definition Bekendtgørelsen om uddannelsesparathed siger 4. Elever, der forlader 9. eller 10. klasse, anses for uddannelsesparate, hvis de har de faglige, personlige og

Læs mere

UU-vejledning efter indstilling fra Børn og Unge-byrådet

UU-vejledning efter indstilling fra Børn og Unge-byrådet Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Børn og Unge Dato 7. november 2014 Børn og Unge-byrådet Indstilling om Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i Aarhus Kommune fremsendes

Læs mere

UU s rolle i Uddannelse og Job perspektiver på samarbejdet.

UU s rolle i Uddannelse og Job perspektiver på samarbejdet. UU s rolle i Uddannelse og Job perspektiver på samarbejdet. Anders Ladegaard Næstformand i UU Danmark Vesterbrogade 6D. 4, 1780 København V. uudanmark.dk uudk@uudanmark.dk CVR: 32 91 78 01 Danmarks bedst

Læs mere

Evaluering (aktiviteter, effekt, forankring)

Evaluering (aktiviteter, effekt, forankring) Initiativ Evaluering (aktiviteter, effekt, forankring) Personale Angiv antallet af ledere, lærere eller øvrigt personale, som har været i berøring med indsatserne. Elever Angiv antallet af elever, som

Læs mere

UU-centrenes vejledning

UU-centrenes vejledning UU-centrenes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. klasse, 10. klasse og specialklasse, juni 2016 UU-brugerundersøgelse 2016 2016 UU-brugerundersøgelse 2016 2016 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Pernille Vibe Rasmussen Center for Folkesundhed Slagelse Kommune

Pernille Vibe Rasmussen Center for Folkesundhed Slagelse Kommune Kortlægning af sundhedsaktiviteter på skolerne i Slagelse Kommune. Pernille Vibe Rasmussen Center for Folkesundhed Slagelse Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. 0 Indledning 4 2.0 Formål og metode 4 2.1 Undersøgelsens

Læs mere

Oplæg til høring om de fremtidige principper for organiseringen af fritidstilbuddene i relation til folkeskolereformen

Oplæg til høring om de fremtidige principper for organiseringen af fritidstilbuddene i relation til folkeskolereformen NOTAT Dato: 7. Januar 2014 Afdeling: CFD/CFS Sags nr.: 330-2013-89248 Oplæg til høring om de fremtidige principper for organiseringen af fritidstilbuddene i relation til folkeskolereformen Med afsæt i

Læs mere

Særligt tilrettelagte undervisningsforløb i 8. og 9. klasse

Særligt tilrettelagte undervisningsforløb i 8. og 9. klasse Særligt tilrettelagte undervisningsforløb i 8. og 9. klasse Indhold: 1. Indledning/baggrund 2. Lovgivning og præsentation af de særlige forløb 3. Oversigt over de særlige forløb 4. Procedure 5. Aftale

Læs mere