Vej og broer, 2. etape - Nordlige Strækning. København Køge >>> Solrød S Køge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vej og broer, 2. etape - Nordlige Strækning. København Køge >>> Solrød S Køge"

Transkript

1 PSS - pa fo kkhd og udhd ENTREPRISE 523 Vj og bo, 2 ap - Nodg Sækg Købhav Køg >>> Soød S Køg ovmb 23

2 Hovdaf Bag : Abjdpad abjdmjøogaao 2 Bag 2: Pojk ad 3 Bag 3: Byggpaddg 4 Bag 4: Tdpa 5 Bag 5: Fodg af ava fæomåd 6 Bag 6: Vudg af æg fag abjd 7 Bag 7: Abjdpocbkv / AbjdPadVudg 8 Bag 8: Bdkabpa 9 <Epø> <Epø> <Epø> 2 <Epø> 3 <Epø> 4 <Epø> 5 <Epø> 6 <Epø> 7 <Epø>

3 8 <Epø> 9

4 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29 ov PSS PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED - PSS UDBYGNING AF M GREVE SYD KØGE ENTREPRISE 523 VEJ OG BROER, 2 ETAPE - NORDLIGE STRÆKNING B S H SYJ PSS, Udbudvo Rvo Dao Udabjd Bmækg N Ju Gad 3 22 Købhav K EAN Pobok 98 Tfo vjdkoadk SE K S - k o m m a : D v o

5 SIDE INDHOLDSFORTEGNELSE G 2 2 Bkv af p 3 3 Tdpa æg fohod og æg fag abjd 3 4 Abjdpad abjdmjøogaao 3 5 Byggpaddg 4 6 Fædomåd 4 7 Omåd md f abjdgv 4 8 Fæ kkhdfoaag 4 9 Sæg fag abjd 4 Koo af aao og kkhdfoaag 5 Bdkabpa 5 2 koodd Skkhdmød 5 3 Abjduykk 6 4 Sæg fohod og foaag 7 5 Ajouføg 7 6 Mydghd 7 Bag : Bag 2: Bag 3: Bag 4: Bag 5: Bag 6: Bag 7: Bag 8: Abjdpad abjdmjøogaao Pojk ad Byggpaddg Tdpa Fodg af ava fæomåd Vudg af æg fag abjd Abjdpocbkv / Abjdpadvudg Bdkabpa

6 SIDE 2 GENERELT Nævæd Pa fo Skkhd og Sudhd (PSS) gædd fo paægg og koodg af abjdmjøabjd og ag udgagpuk : D gædd ovgvg omkg abjdmjø Vjdkoa pok fo abjdmjø Ep pojkmaa Bygh avag fo a abjdmjøkoodao kood og afgæ kkhd og udhd på abjdpad og abjdomåd Bygh avag fo, a d adghd ovmm mm d fakk fohod på abjdpad og bkv pa fo kkhd og udhd <av på pø> ha pg fo åv g abjd om på vu udpø og vadø vg, a fmkaff maa og/ opyg bug fo dæ PSS, hud pg, a mdd ædg koodao am a ajoufø g bdag Epø åd avag fo, a vdghod d pkv bdag pa fo kkhd og udhd am mdd ædg h bygh abjdmjøkoodao Pa ka væ gægg fo a bkæfgd på pad Ehv abjdgv (pø, vadø, udpø mv) avag fo, a d bkæfgd på pad u fohod dhod af pa fo kkhd og udhd, og vd hvo pa fofd D k abjdgv ka u aa fohod d afa, d gæd fo amabjd md d ad vkomhd på byggpad Vjdkoa pok fo abjdmjø Vjdkoa po god abjdmjø md foku på kkhd, v og amabjd A, d abjd og fo Vjdkoa, ka mdvk a: Idfc og fobygg hvdag abjdmjømæg c Samabjd om abjdmjø på a vau Rfa fa d koodd kkhdmød/byggmød dgå om d af PSS Ekmpv opyg om: abjdpa, fæaa og æg fag abjd am vu abjdpad abjdmjøogaao, fo d kommd pod ka væ bag PSS fa fa d koodd kkhdmød Gædd vo af PSS md hød bag, afø fa bag 5

7 SIDE 3 2 BESKRIVELSE AF ENTREPRISEN D p d af 52 Gv Syd Køg, om udgø d af vjfobd E2 Køg Bug moovj Ep bæv Ep 523 Vj og amp, 2 ap Nodg ækg, og omfa udbygg moovj fa 6 po 8 po, k y fud ugaæg vd Egdvj, udvd af kd bygvæk, aæg af y bygvæk, abg af y vjudy mv Ep bggd Rgo Sjæad Soød og Køg kommu Abjd udfø pod ma 24 okob 26 Føgd p bggd dfo p æhd: Igagvæd p og abjd vd abjd a, jf SAB Abjdpad af Kommd p og abjd, jf SAB Abjdpad af 2 3 TIDSPLAN SÆRLIGE FORHOLD OG SÆRLIGT FARLIGT ARBEJDE Pojk hv d gædd dpa da om bag 4 Tdpa agv d k abjdfa am hvk pod, d ka fogå æg fag abjd Epø udabjd dajd abjdpa fo d pkv abjd D pa kood mh æg fag abjd på d koodd kkhdmød ( på byggmød) D dajd abjdpa bhad fo d ækommd 4 6 ug Ud akv abjdpa agv hvk abjdgv, hud aa af mdabjd am d avag fo abjd, om fov ud udfø af d k akv Tg ka d fmgå af abjdpa om d v fogå Sæg Fag Abjd Epø fmd opæg dadpa 3 abjddag fod hv koodd kkhdmød 4 ARBEJDSPLADSENS ARBEJDSMILJØORGANISATION Abjdpad abjdmjøogaao, dhod av på abjdd og abjdmjøpæa fa d pkv abjdgv (pø, vadø, udpø mv) om d fmgå af bag På d koodd kkhdmød/byggmød, ha a abjdgv md abjdd og abjdmjøpæa h abjdmjøogaao pg a dag Møddag ka hav kompc a æff bdd afa agåd abjdmjøabjd på abjdpad Pojk gædd ad md koakopyg, fma og fuko mv vdag bag 2 Abjdmjøkoodao fo udfø (AMK-B) vd Vjdkoa <av>

8 SIDE 4 5 BYGGEPLADSINDRETNING Byggpad dg og dhod fmgå af bag 3 6 FÆRDSELSOMRÅDER På byggpadgg, bag 3, fd opyg om adgagvj Af bag 5 hvm d ha ava fo abg og vdghod am fj af d På koodd kkhdmød/byggmød bhad daj vd: Rg fo fæd på fædomåd, hud kg, ko, adk gag- og køvj, fugvj, adgag fo bdkabkøøj mm 7 OMRÅDER MED FLERE ARBEJDSGIVERE Agv af omåd, hvo f abjdgv abjd amdg bkv og kood på d koodd kkhdmød/ byggmød Dajd opyg ka æ fa fo d afhod mød 8 FÆLLES SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER D k pø aku avaomåd fohod kkhdfoaag fæomåd agv bag 5, om ajoufø øbd Abjdmjøkoodao df hvm, d øbd avag fo a ab, vdghod og fj ødvdg fæ kkhd-, udhd- og vfædfoaag Epø pgg a ab, ovvåg, vdghod, hådhæv am på d dpuk, d afa på koodd kkhdmød, a dag og bobg hv foaag fmm af d bkæfgd kkhd og udhd og om ødvdg fo g og udpø bkæfgd på abjdpad Ud fo fæomåd d k pø abjdd/abjdmjøpæa avag fo kkhd- og udhdfoaag, fo pø g abjd 9 SÆRLIGT FARLIGE ARBEJDER Omåd, hvo abjd mdfø æg c op bag 6, (om opføgg på d ddd koægg, abjdmjøpa og md æg fag abjd ), d udabjd ud pojkg D d abjd om d k pø ka udabjd abjdpocbkv fo D udabjdd abjdpocbkv ka fmd abjdmjøkoodao (AMK-B) md f om agv udbudmaa Abjdpocbkv dæ PSS ud bag 7 Abjdpocbkv ka mh abjdmjø a af abjdpadvudg, APV, d mødkomm gædd ovgvgkav D vgg a a bkæfgd på byggpad ud

9 SIDE 5 Afgæg af æg fag abjd bhad på koodd kkhdmød /byggmød D k pø udabjd ov fag off og maa, md hød abjdpadbugavg, d avd fæomåd L dæ ud fabad fo d k pø Vd vu æg ædg af abjdmod/maavag, vd fom af føj, hokk bva KONTROL AF INSTALLATIONER OG SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Pocdu fo øbd koo md aao og kkhdfoaag agv bag 5 BEREDSKABSPLANER Bdkabpa fd ud bag 8 Epø bdkabpa ka ophæg yg på byggpad A abjdgv ka væ bkd md pa Bygh abjdmjøkoodao pojkg (AMK-P) ha udabjd ovod bdkabpa fo p, fd ud bag 8 D k pø udabjd g bdkabpa fo g abjd D da ud fabad fo d k pø Aam-, bad-, dg- og føhjæpudy am pacg af fugvj agv på bag 3, byggpaddg D kk paag øbd koo og amodg af bdkab-, vakug- og øvpa 2 KOORDINERENDE SIKKERHEDSMØDER På opfodg af abjdmjøkoodao ka pø dag mød vdød koodg af abjdmjø/kkhd D afhod koodd kkhdmød ( byggmød) md hv 4 dag, og a abjdgv (pø, udpø, vadø mv) d ha akv på byggpad, d kommd pod, ka dag mød, å abjdmjøkoodao dkad På p md f bkæfgd k koodg af kkhd på koodd kkhdmød og fo p md fæ d aa på byggmød Fo pø, d ha fæ d 5 bkæfgd på pad, ka abjdd dag Fo pø, d ha 5 f bkæfgd på pad, ka båd abjdd og abjdmjøpæa dag Epø/udpø ka føg abjdmjøkoodao avg vdød byggpad kkhd og udhd

10 SIDE 6 Abjdmjøkoodao udabjd og udd fa af d koodd kkhdmød/ byggmød Opamød: Opamød afhod fobd md d koodd kkhdmød byggmød hhod dåd puk På opamød ka abjdmjøkoodao o om byggpad fohod, hud om føgd puk vdød: Bygh afa om fæomåd (Bag 5 PSS) 2 Avd af pa fo kkhd og udhd (PSS) 3 Dag koodd kkhdmød 4 Dag kkhdudg 5 Udg af koodao vd avd af udpø Fo y pø/udpø om komm byggfoøb, ka d vd mød md koodao, o om byggpad fohod, hhod ovåd puk, d abjd på byggpad æ gag Epø ka f afa md abjdmjøkoodao vaag d og Afhod af øbd og (opamød) opy på d koodd kkhdmød og fø fa Epø ka øg fo, a g mdabjd am udpø og vadø om fæd på byggpad få udv Eppcfkk abjdmjøvjdg ak md a Vjdkoa udd åda vjdg Rudg: Skkhdudg ka gmfø md é gag hv 4 dag Abjdmjøkoodao bu hvk mdmm af abjdmjøogaao om ka dag udg D fmgå af d koodd kkhdmødfa, hvk mdmm d ka dag på d ækommd udg Efføgd hv udg, udabjd pø udg kma f pcpp fo møabjdpad Tjkkma, d dokum gmgag, fmd abjdmjøkoodao 3 ARBEJDSULYKKER Vd abjduykk æ vd uykk ka abjdmjøkoodao ak o Udfo oma abjdd koak Vjdkoa pojkd pchf Abjdmjøkoodao ka kad, åfm Abjdy mød op på byggpad fo, a udøg uykk Vd uykk ka a phvd k Vjdkoa pojkd A pø/udpø på abjdpad ka g og aay abjduykk og ævd-uykk

11 SIDE 7 Dudov ka pø/udpø på kkhdkoodgmød, o om abjduykk og ævd-uykk, d k pod d d mød Vd uykk og ævd-uykk: Bv bdkabpa fug? Abjdmjøgupp aay af uhd (Foka hvad d k, hvofo d k (vu om føg af magd kkhdfoaag), hvk ag d ka vækæ fo, a udgå fmdg gd hd) 4 SÆRLIGE FORHOLD OG FORANSTALTNINGER D æg fag abjd op bag 6 og pcfkk foaag fmgå af bag 7, fo udfø og hådg haf 5 AJOURFØRING D ymak opføgg på byggpad abjdmjøfohod hud PSS md hød bag k på d koodd kkhdmød ( på byggmød), hvo koodg af kommd opgav gd foag Abjdmjøkoodao avag fo d øbd ajouføg af PSS 6 MYNDIGHEDER Vd bøg af, koak md, Abjdy ad mydghd ka abjdmjøkoodao ak o

12 DOKUMENTNR UDARBEJDET ENHED 523 PSS 29 ov 23 SYJ AL: Abjdd / AMR: Abjdmjøpæa BILAG TIL: PSS M Ep 523: Pa fo Skkhd og Sudhd AMK-B: Abjdmjøkoodao / AAMK-B: Ad abjdmjøkoodao (hv åda fd ogaao) BILAG : ARBEJDSPLADSENS ARBEJDSMILJØORGANISATION S H K S - k o m m a Fma: AL: AMR: : I g Epø A abjdmjøkoodao (AAMK-B) Fma: Nav: Fma: AL: AMR: Fma: AL: AMR: Udpø Epø 2 Bygh Vjdkoa Pojkd: Pb Pd Abjdmjøkoodao (AMK-B) Fma: Nav: Fma: AL: AMR: Fma: AL: AMR: Udpø 2 Epø 3 Fma: AL: AMR: Fma: AL: AMR: Udpø 3 Ty k o m m a Fma: AL: AMR: Fma: AL: AMR: Udpø 2 Udpø 3 Fma: AL: AMR: Fma: AL: AMR: Udpø 22 Udpø 23 Fma: AL: AMR: Fma: AL: AMR: Udpø 32 Udpø 33

13 DATO DOKUMENT UDARBEJDET AF ENHED SIDE AF 3 29ov PSS SYJ BILAG 2 TIL Pa fo Skkhd og Sudhd Ep 523 BILAG 2: PROJEKTETS ADRESSELISTE Pa Fma Fmaad Fuko Nav Tfoumm E-ma Bygh Vjdkoa Gudad Hdhu Pojkd Pb Pd Dk Mob Abjdmjø-koodao AMK-B A abjdmjøkoodao AAMK-B Ty Vjdkoa Rapad Ø Kaud Epø Epø Epø 2 Epø 3 Epø 4 Abjdmjøkoodao Hjæp AMK-B Tyd Fagy Fagy 2 Fagy 3 Abjdd Abjdmjøpæa Abjdd Abjdmjøpæa Abjdd Abjdmjøpæa Abjdd Abjdmjøpæa S H K S - k o m m a : J g h a j u d

14 SIDE 2 AF 3 BILAG 2: PROJEKTETS ADRESSELISTE Pa Fma Fmaad Fuko Nav Tfoumm E-ma Foygkab E,4- kv SEAS-NVE Amba Egvj Hav Ku Ha E 5-32 kv SEAS-NVE Amba Egvj Hav Sø Ha K E- Vjbyg SEAS-NVE Amba Egvj Hav Pb La TDC TDC Tghomgad 9 Købhav C Fb P A J / 4 9 Kobb Ka B / TDC TDC Tghomgad 9 Købhav C Epøfohod Ja E Mcho / Fb Goba Coc Høkæ 3 Kovof 263 Taaup Mcha K Fb Goba Cog PEC Gadax Rgvj Tob Sj Ramu Søbog

15 SIDE 3 AF 3 BILAG 2: PROJEKTETS ADRESSELISTE Pa Fma Fmaad Fuko Nav Tfoumm E-ma Fb Na A/S Ejby Iduvj Goup Maha Kakov Fx Fb SEAS-NVE Amba - Fb Egvj Hav Mcha Davdoff Fb TaSoa Damak A/S Hombadgad Købhav S Cau Bo Fdk / Vad L Skvd Vadvæk Ovdv L Skvd J O Vad Vadvæk Lyg Sogbækvj 3 46 Køg Fomad Ja R J Ga HMN Nauga Gadax Rgvj 286 Søbog Jø Lau Aføb Køg Hodg A/S (Køg Aføb A/S) Øvj 5 46 Køg Gab Moa

16 DATO DOKUMENT UDARBEJDET AF ENHED 29 ov PSS SYJ BILAG 3 TIL Pa fo Skkhd og Sudhd, Ep 523 BILAG 3: BYGGEPLADSINDRETNING Byggpaddg / kuby / agpad Ep 523 moovjudvd d åb ad, bag væ mod kød afk ad afgæ omåd I a fæd ka d ag hy adgagfohod, dg af omåd opagg og opbvag af maa, avg hv d dj g om fag off og maa og d abjdfzo Hud ogå paægg af afkafvkg, afkafvkgpa, vag af yp afkvæ mv Byggpaddg ka v hvo d : kd c på aa og hvk c og fakøfohod apovj fugvj/dgvj pad adk af gåd og kød afk v mvj ækkg pad : o maadpo o joddpo (å- og mudjod) o vækd o affadcoa o madkabcoa o vfædfoaag o P-pad mak, abjdgv b og aa omåd, hvo d f abjdgv amdg (fæomåd), v på æk pa D hv føgd ggbag: Tg Bg Må Dao SK-TV-26 Pa fo kkhd og udhd, Bag 3a Ovgpa S : SK-TV-262 SK-TV-263 SK-TV-264 SK-TV-265 SK-TV-266 Pa fo kkhd og udhd, Bag 3b Abjdpadpa S Pa fo kkhd og udhd, Bag 3c Abjdpadpa S Pa fo kkhd og udhd, Bag 3d Abjdpadpa S Pa fo kkhd og udhd, Bag 3 Abjdpadpa Rokdvj Pa fo kkhd og udhd, Bag 3f Abjdpadpa Egdvj : 2923 : 2923 : 2923 : 2923 : 2923 N Ju Gad 3 22 Købhav K EAN Pobok 98 Tfo vjdkoadk SE 67298

17 SIDE 2 af 2 I udfø ka byggpaddg ydg v: Ovåd fomao fa pojkg ka pø abjd vd md åda dajggad, a d mug a abjd / op f pa Dud ov ka d dabjd: agv ug på gg o o vad o koak pacg af badudy pacg af føhjæpudy ovgpa md ad fo dkø abjdpad md vjav og huumm, boumm ad kdg ka, hj og ad Agv af omåd md æg fag abjd h d ddd koægg og md æg fag abjd Lgd ka d føg op på dg øbd gm udfø

18 Sgau: 4 o B g a g f UFa Epgæ Mddg kpop aa Ekpopaogæ b ø d a v Kf UFa Ek : 6 9 OF ø 2 2 ø Ny : 6 9 OF Åd a u k k f o d o gu d k ø g o OF 7 7 : Ek UF 5 7 : Ny OF 7 7 : Ny UF p oj k u df ø Ba da m A6 E p g æ SBR a k ag vj o k d v j 4 3 UF 5 7 : Ek Åm a k R 5 RVB Ø m Ro k d v j Hy d mo g b ø d a v f UFa V g a m Ø 5 3 kk af V j d k o a RV B 4 v a h b dkø Mo y b d drø Mo bæ g o S g g 3 B RV a b J a o m Sk æ Åvj 3 3 a Åd UF 8 a h j ø h R OF 9 7 +, 7 T u g f o p ad Køg No d m RV B 2 B am Å d v Sk G RV B K d a RV B T u g Sb a " Ny S a o v j " Sba 2 3 Egdvj v a h b dkø Mo y b d drø Mo E 4 E52 Ø g a m Ø P a ko vj æg ka k Kø ag vj Åd a N v Kouko Ø m 3 E52 OF 7 6 D y ba Købhav-Rgd, Badamak Co doza vj vj Å 2 E52 Fædg vjpojk 4OF o B SHama Aé 53 m a Ek d m Åma k Ek d m a Ek d L g d v Sk a Mo J j v g ma Ø DK-23 Købhav S Pojk 427M Pojk KØGE BUGT MOTORVEJEN 2923 Em Pa fo kkhd og udhd, Bag 3a Må :4 Rv dao Å Dao Tf Egdvj fp 28-NOV-23 9:9 IP_PWP:dm248\SK-TV-26dg Ovgpa S Ko/Tg HAN Sk SK-TV-26

19 fp 28-NOV-23 2:47 IP_PWP:dm248\SK-TV-262dg Epgæ 6a 8 cb 4hp Badam ak pojk udfø af Vjdkoa \ 4fz 4fy Omåd D 4 "" E522 E523 4ch 3 4f Tapp To Id/udkø Opag/vækd coa Pakg Afad- abjd- b RVB RVB RVB P-3-H "z" E522 E523 "y" Makvj Soød 6a "ay" Omåd C X=6282 Y=55 o ,m 5bg Kvæ ag X=6274 Y=546 N ,m 4ap X=6276 Y=544 Gam mmo 5q Omåd B 5bo 6,28m 63b Omåd A 5p 4,m Sgau: Jodfoug - V2 Jodfoug - V Kouko Fjvam Ga 32 kv ufdg kv dg jod Mddg hg Mddg paddhg Pma paddhg Bødbudomåd Badamak abjd Køg kommu abjd Epgæ Mddg kpop aa Ekpopaogæ Hama Aé 53 DK-23 Købhav S Tf Pojk 427M Må : Pojk KØGE BUGT MOTORVEJEN Dao 2923 Rv dao Em Pa fo kkhd og udhd, Bag 3b Abjdpadpa S Ko/Tg HAN Sk SK-TV-262 Åbkyj Ny / fy Imbægg Ek Imbægg Pma gpacgomåd Agpad Imvj

20 Lg fp 28-NOV-23 :26 IP_PWP:dm248\SK-TV-263dg 6,28m 2y 6,28m J Mo 6au J Mo Ek: --75 UF b 63a 4,m 6,28m 63b 64a 4,m c 5bo Omåd A Omåd A Omåd A Omåd B Omåd B Omåd B RVB 3 Ny: --75 UF Gam m m og Skvd Å h 9d 23 Gam mmo 64b 5p 4ap X=6276 Y= c 8g 4o 4g UF 8h 2 RVB Y=538 Mod Købhav X=6269 5,m 5,m Mod Rødby 8ba 8b N 6a 6ac 34 8ak 8b Sgau: Jodfoug - V2 Jodfoug - V Kouko Fjvam Ga 32 kv ufdg kv dg jod Mddg hg Mddg paddhg Pma paddhg Bødbudomåd Epgæ Mddg kpop aa Ekpopaogæ Hama Aé 53 DK-23 Købhav S Tf Pojk 427M Må : Pojk KØGE BUGT MOTORVEJEN Dao 2923 Rv dao Em Pa fo kkhd og udhd, Bag 3c Abjdpadpa S Ko/Tg HAN Sk SK-TV-263 Åbkyj Ny / fy Imbægg Ek Imbægg Pma gpacgomåd Agpad Imvj

21 fp 28-NOV-23 :2 IP_PWP:dm248\SK-TV-264dg Ømagvj \ 7a "ak" 6a Egdvj b "a" 7q 6ac P-3-V- P-3-V-2 bc bb X=627 df Y=53 3kæ 3kz dd k m 8ak Kda "av" 3c dg 3d 3 8 Egdvj Tug S-ba S-ba "ac" 3of 3f 3ka "Ny Saovj" 3og P- pad fo b Skuby Affad- coa 3g 3x v 3h h 8f Id/udkø Evu mddg joddpo coa mak Epø- Vækd- 8 8b 6a 46 Id/ud Skuby P- pad Væ kd- Afadcoa S-BRO-4 OF coa Ek: --77 OF Ny:--77- OF Åda B "a" 6 6f 6 6 X=6272 Y=534 8b 8bo 3b 3y "u" E523 E524 3a 3o 3z 3od Ømag Ø 3mø 3æ 3oc 3ø 3mæ 3ob 3oa 3q 3mz 3my 3mx 3mv 3mu 3m Fdkov +,7 Tug fopad Køg Nod ao 3,m 3m 3k 3 a 3kø 3kc 3kb 3f 3 Y=528 X=62 3æ bd 3ky 3kx 3ø 3c 3kv 3ku 3z 3y N 45 3k 3k 3kq 3k 3x 3v 3 3a 3hæ 3kp 3ko 3u 3 3hy 2bc Sogbæ kk 3f 3k 3k --79 OF 3km 3kk 3p 3 3o 3q 3h 3hv Sgau: Jodfoug - V2 Jodfoug - V Kouko Fjvam Ga 32 kv ufdg kv dg jod Mddg hg Mddg paddhg Pma paddhg Bødbudomåd Badamak abjd Køg kommu abjd Epgæ Mddg kpop aa Ekpopaogæ Hama Aé 53 DK-23 Købhav S Tf Pojk 427M Må : Pojk KØGE BUGT MOTORVEJEN Dao 2923 Rv dao Em Pa fo kkhd og udhd, Bag 3d Abjdpadpa S Ko/Tg HAN Sk SK-TV-264 Åbkyj Ny / fy Imbægg Ek Imbægg Pma gpacgomåd Agpad Imvj

22 fp 28-NOV-23 :3 IP_PWP:dm248\Sk-TV-265dg Åm ak 6b "af" Ekd ma G5423 Opag/væ kd Ekd ma "a" 6,28m 3,77m 7d 4hq "ax" 6a 8 4fz "z" Rokdvj S-BRA-6 Badamak pojk udfø af Vjdkoa Omåd D G548 4 Epgæ G542 G RVB RVB 2 Omåd C Tapp To Id/udkø Pakg coa Afad- abjd- b 2 E522 E523 P-3-H h ,m 3 Makvj "y" 5bg 6a N Sgau: Jodfoug - V2 Jodfoug - V Kouko Fjvam Ga 32 kv ufdg kv dg jod Mddg hg Mddg paddhg Pma paddhg Bødbudomåd Badamak abjd Køg kommu abjd Epgæ Mddg kpop aa Ekpopaogæ Hama Aé 53 DK-23 Købhav S Tf Pojk 427M Må : Pojk KØGE BUGT MOTORVEJEN Dao 2923 Rv dao Em Pa fo kkhd og udhd, Bag 3 Abjdpadpa Rokdvj Ko/Tg HAN Sk SK-TV-265 Åbkyj Ny / fy Imbægg Ek Imbægg Pma gpacgomåd Agpad Imvj

23 fp 28-NOV-23 2:35 IP_PWP:dm248\Sk-TV-266dg 6c Hvdudg 6ad 7a 2 Øm agvj 6a 6a "a" 7q Egdvj 8 R = "ak" 6 R = -994 R = -994 \ 46 Id/ud 8 8 Skuby P- pad Væ kd- Afadcoa S-BRO-4 OF Ek: --77 OF Ny:--77- OF 8 coa 6ac av R = R = -5 8 R = -5 Åda dg "a" 6 8 R = 693 df "ac" Tug S-ba coa Væ kd- Epømak Evu mddg joddpo dd R = -5 8 "Ny Saovj" 6 R = -5 Id/udkø 8 P- pad fo b Egdvj Afad- coa Skuby R = f 6 8 8f X= Y=534 8b 8ak 8b 8ba 8bo 8 d m Åda o p b u a N 8 R = 5 9 8bf Åda ukk fo d- og udkø 8b 8bk 8 Sgau: Jodfoug - V Jodfoug - V2 Kouko Fjvam Ga 32 kv ufdg kv dg jod Mddg kpop aa Gæ fo pma abjd Mddg hg Mddg paddhg Pma paddhg Bkyd jod- og dg Hama Aé 53 DK-23 Købhav S Tf Pojk 427M Må : Pojk KØGE BUGT MOTORVEJEN Dao 2923 Rv dao Em Pa fo kkhd og udhd, Bag 3f Abjdpadpa Egdvj Ko/Tg HAN Sk SK-TV-266 Ny / fy Imbægg Ek Imbægg Pma gpacgomåd Agpad, VD Agpad Imvj

24 DATO DOKUMENT UDARBEJDET AF ENHED 29 ov PSS SYJ BILAG 4 TIL Pa fo Skkhd og Sudhd, Ep 523 BILAG 4: TIDSPLAN Udbudpojk: Abjd på p 523 ka udfø pod ma 24 okob 26 Pod og vaghd af abjd omåd, hvo d kæv ådghdad afø Udbuddpa, SBB Bag 2 Agåd øvg abjd, SAB Abjdpad af 45 Udfø Epø dajd dpa: Vjdg Epø dajd dpa ka gæd fo 4-6 ug og agv fæomåd, æg fag abjd og aa mad bkæfg på hv akv Tdpa udabjd af pø og gmgå på d koodd abjdmjømød / byggmød og dgå om d af PSS D ka agv aog å ma ka om d ag hy ad bkæfgd og abjd fk poxyabjd på bo Tdpa dajggad ka væ åd, a bygh abjdmjøkoodao ad a vud om pojk fyk ka gmfø kkhd- og udhdmæg fovag Gædd dpa ka dæ h Bag 4 N Ju Gad 3 22 Købhav K EAN Pobok 98 Tfo vjdkoadk SE 67298

25 DATO DOKUMENT UDARBEJDET AF ENHED SIDE af 2 29 ov PSS SYJ BILAG 5 TIL Pa fo Skkhd og Sudhd, Ep 523 BILAG 5: FORDELING AF ANSVAR I FÆLLESOMRÅDER Avaomåd Avag / <av> Pod/<dao> G Udabjd af PSS SYJ, Rambø Novmb 23 Amd byggpad Abjdy <AMK-B> <dao> Ajouføg af PSS <AMK-B> Ma 23 Ok 26 Rgj fo opa af abjd d kæv æg hy <D k pø> <dao> abjdmjø hud æg fag abjd Afhod af koodd abjdmjømød am kvg <AMK-B> <dao> af fa O aa om dhod PSS og va <D k pø> <dao> afkafvkgpa Ophæg gædd pa ov abjdomåd yg d <Epø> <dao> Kood abjdmjøabjd byggpad fæomåd <AMK-B> <dao> Gmfø abjdpadudg fø hv <AMK-B> <dao> abjdmjømød Abjdomåd Opæg af kg om bug af pog væmd om <Epø> <dao> hjm og kkhdfodøj mv Afpæg og kg vd fk poxyabjd, bug af øm- <Epø> <dao> /bopo udfø jf gædd g Opæg og vdghod af kg afgæg af <Epø> <dao> byggpad Opæg og vdghod af uppd foaag <Epø> <dao> mod afk abjdomåd Byggpaddg / kuby / agpad Madkabvog pac h afa md <D k pø> <dao> abjdmjøkoodao jf byggpadpa, bag 3 Macoa pac h afa md <D k pø> <dao> abjdmjøkoodao jf byggpadpa, bag 3 Eabg, vdghod og fj af opagpad <D k pø> <dao> Eab, vdghod og fj aao kuby og <Epø> <dao> abjdomåd; E, vad, koak, vam Ophægg dgavg af kab og dg <Epø> <dao> Rækvæk mv Opæg, vdghod og dagg af ækvæk hvo <Epø> <dao> d abjd højd > 2 m Opæg, vdghod og dagg af vj afpæg <Epø> <dao> Afdækg af bød, hu og udpag <Epø> <dao> Opæg, vdghod og dagg af fæ ad <Epø> <dao> Opæg, vdghod og dagg af fæ ka <Epø> <dao> Skkhdfoaag, om mddg fj, ka ab på fovag måd hug mug og ad å abjdomåd foad <A > <dao> N Ju Gad 3 22 Købhav K EAN Pobok 98 Tfo vjdkoadk SE 67298

26 SIDE 2 AF 2 Avaomåd Avag / <av> Pod/<dao> Adgag- og fugvj Eabg, vdghod og hod am fj af fæ <Epø> <dao> adgagvj Vj ka hav d ødvdg afvadg å d kk opbød af vjg Vadg af køvj f bhov <Epø> <dao> Adgag-, fug- og apovj ka hod yddd <A> <dao> Gagbo ov g d/udgavg <Epø> <dao> Eabg og vdghod af app og amp <Epø> <dao> Rhod af offg vj <Epø> <dao> Vfoaag Eab af ogbyg (m 25 ux) <Epø> <dao> Sydg, ag og gug af adgagvj <A> <dao> Opydg, gøg og affadodg Afud gøg fø abjdomåd ovdag æ <D k pø> <dao> pø Affadhådg <D k pø> <dao> Føhjæpka, øjky, dukk Føhjæpka, Øjky mv <Epø> <dao> Idukk fofd <Epø> <dao> Fo agv af pod hv udbuddpa SBB Bag 2

27 DOKUMENTNR UDARBEJDET ENHED 523 PSS SYJ ETAPE: Udbygg af M Gv Syd Køg Ep 523 Vj og bo, 2 ap - Nodg ækg Bag 6: L md æg fag abjd Pa fo Skkhd og Sudhd: Udbygg af M Gv Syd Køg, Ep 523 Vj og bo, 2 ap Nodg ækg Idhod af hovdpo: (Fokag af hovdpo på fføgd d) Iddd abjd: Abjdpad, fædgud foaag og dvgabjd Jod-, afvadg- og guabjd: Jodabjd (k md dvgabjd), afvadg, fmmd dg og ubud ag (gok, amg, BG, SG, ku afa) Bæggabjd: Vjbægg (afaabjd, ovfadbhadg, bobægg) og boæggabjd Vjudy: Tavabjd (k, poa og kapæ), købaafmækg (afbg), auovæ (vjauovæ, boauovæ, ækvæk), hg (vd- og paddhg, fodhg, ådhg), bpag og udy på daæg (obygg, udømgaæg, bod og bæk) Tkk udy: Byg, gaaæg og øvg kok udy (ødfo, æudy, væg) Bo- og boabjd: Embo (bo- og åmbo), fudg, ad- og fom, ap amg, pæd amg, bo, åabjd (k ovfadbhadg), fugog og bobægg (k fug) Ad bygvæk: Søvægg og øjkæm Dv abjd: Dv Rggabjd: Vjgfoaag, Abjdø vd ggabjd og maj p TEMA PROCES DELPROCES KOMPONENT Abjdmjø Udbygg af vj Fa 4 Vj og bo

28 Udbygg af M Gv Syd Køg Ep 523 Vj og bo, 2 ap - Nodg ækg Bag 6 L md æg fag abjdd SIDE 2 af 7 *Hovdpo Sæg fag abjd Rc Lokag S fk a bød h ækg vd okabg Hvg om foag udfømod Iddd abjd Rydg af æ og buk Ikk mak ydg Uykkfa H abjdomåd Vjdg om fædg- og kovgabjd md hådbå mookædav og ad hådvækøj AT vjdg D28 Fj af fudam og ad dbydg Uykkfa, øv, øj og vbao Ndvg A-vjdg D25 Højykpug af boko- Uykkfa, goomk Ekd bokouko Bug af vadyk gøg, afg, kæ- uko påvkg, øj, aoo g mv A-vjdg D22 Jod-, afvadg- og guabjd Dyb udgavg Bgav ud jod Skg af kågaæg Gavka A-vjdg D23 Gavabjd Kak abg Søv, æg Udfø hhod VD' kkhdvjdg fo kak- og cmabg Bødbudabjd Ndykg J Mo S Skg af abjdomåd bæv S A-vjdg D23 Gavabjd Avd af ox Iod åg Avd hhod vadø bugav- oopmåg g Jodabjd Abjd æ højpædgdg jod Kd højpædgdg jod dfo umddba æhd af ævæd p abjdomåd v på Byggpadpa bag 3 Ovhod af kkhdafad S: BAR-BA vjdg Gavabjd æhd af kd dg Sam DONG Egy' pjc: "Pa på dg og v" Abjd æ højpædg- Abjd æ højpædg- Lufdg ag acé Udfø af abjd ud hy pkaf- dg dg Lufdg fov fj maj 24 ad højpædgdg S Sækømbkdgø af 5A

29 Udbygg af M Gv Syd Køg Ep 523 Vj og bo, 2 ap - Nodg ækg Bag 6 L md æg fag abjdd SIDE 3 af 7 *Hovdpo Sæg fag abjd Rc Lokag S fk a bød h ækg vd okabg Hvg om foag udfømod Koakabjd Koakabjd Moag af ug bygvæk, aymmk bød Bødabjd kd koak Bug af gd kk hjæpmd, uko Abjd hhod Moagvjdg fa vadø Abjd hhod Koakbkdgø kav Udgavg fou jod Kmk påvkg Foug på V vd S am på V 2 umddba ud fo mddg kpop aa vd Codozavj Abjd hhod Bachvjdg om abjd md fou jod am A-vjdg D223 Abjd fou jod Udgavg kyak kva Idådgfa ("Sug") Skg mod uødg øvda vd vadg og hyppg øvbkæmp Abjd æ gvadba Dukgfa Rgvadba Skg mod a mdabjd ka fad vadfyd ba Bæggabjd Gudg fo fyd fug og fo padog Kmk påvkg Bo Sfyd fug op mod daaofug Abjd udfø hhod Bkdgø om abjd md off og maa (kmk ag), Abjdy bkdgø 292 af 26 ap 2 md ædg Abjd mod afkd Påkøfa Fovag afkæmg mm abjdd og aa afk hhod Vjg Abjd væ gægg oka Påkøfa Abjd mod mdaba Skg af fovag adgagvj Afaabjd Aægabjd ha kk foød kdkab opagvj af udhdkadg off kopp Am bk 88 om abjdmjøfagg udda bag 9 Kvafkaokav vd abjd md afamaa

30 Udbygg af M Gv Syd Køg Ep 523 Vj og bo, 2 ap - Nodg ækg Bag 6 L md æg fag abjdd SIDE 4 af 7 *Hovdpo Sæg fag abjd Rc Lokag S fk a bød h ækg vd okabg Hvg om foag udfømod Vjudy Kaabjd æ højpædgdg Abjd æ højpædgdg Lufdg ag acé Lufdg fov fj maj 24 Opg af ka ud hy pkafad højpædgdg S Sækømbkdgø af 5A Udgavg fo fudam Abjd æ højpædgdg jod Ovhod af kkhdafad S: BAR-BA vjdg Gavabjd æhd af kd dg Sam DONG Egy' pjc: "Pa på dg og v" Tkk udy Abjd æ gvadba (bpag) Abjd æ afkd aa Abjd vakg gægg oka Påkøfa Opæg af auovæ, fyg af gag fo ITS Dukgfa Rgvadba Skg mod a mdabjd ka fad vadfyd ba Fovag afkæmg mm abjdd og afk hhod Vjg Påkøfa Kababjd mdaba fo ITS Fovag afkæmg mm abjdd og afk hhod Vjg, k fovag adgagvj Bo- og boabjd Fudg Løf af, puj, pæ Løf af ug pæfabkd m Fugog, Fxgum Opag af udhdkadg off gm hud: vd Spøjpåfø Vd kf af abjdøj og kkhdudy Bo Abjd omfa: Tyd oao føgd omfag: Søj, øjåg og dvdag: Fad mod jod Fudam: Ovd am d på od fad Kabjækd/d: od fad mod jod Bod: Lod fad mod jod Kouko bo Paægg og uko, bug af gd kk hjæpmd AM bkdgø 292 om abjd md off og maa Am bk 32 om abjd md kodummd poduk, bag 4,kouko Am bk 88 om abjdmjøfagg udda bag kap 4 Am bk 88 om abjdmjøfagg udda bag 9 Kvafkaokav vd abjd md afamaa

31 Udbygg af M Gv Syd Køg Ep 523 Vj og bo, 2 ap - Nodg ækg Bag 6 L md æg fag abjdd SIDE 5 af 7 *Hovdpo Sæg fag abjd Rc Lokag S fk a bød h ækg vd okabg Hvg om foag udfømod Dyb udgavg Bgav ud jod Skg af kågaæg Jodabjd Abjd æ højpædgdg jod Gavka A-vjdg D23 Gavabjd Ovhod af kkhdafad S: BAR- BA vjdg Gavabjd æhd af kd dg Sam DONG Egy' pjc: "Pa på dg og v" Dyb udgavg, ko fo koap af bygggub bødbud Uykkfa Suppd gokk udøg Sad-og fomabjd Løf af fokag, adma Løf af ug pæfabkd m Paægg og uko, bug af gd kk hjæpmd Opg og dagg af Ndygfa Ndyg- og gmygfa på byg- ad g- og aægpad mv A-vjdg A2 Kaabjd æ højpædgdg Abjd æ højpædgdg Lufdg ag acé Lufdg fov fj maj 24 Opg af ka ud hy pkafad højpædgdg S Sækømbkdgø af 5A Uykk på gud af dyg vd abjd ag ka på dæk og øj Ndygfa A bo Paægg og kg mod dyg vd opæg af ækvæk g S: Ndyg- og gmygfa på bygg- og aægpad mv A-vjdg A2 Abjd æ afk aa Påkøfa H ækg Fovag afkæmg mm abjdd og afk hhod Vjg Rko fo påkø af ad og fom vd kø Uykkfa, koap Bo Opg af bomm, k o gmkøhøjd

32 Udbygg af M Gv Syd Køg Ep 523 Vj og bo, 2 ap - Nodg ækg Bag 6 L md æg fag abjdd SIDE 6 af 7 *Hovdpo Sæg fag abjd Rc Lokag S fk a bød h ækg vd okabg Hvg om foag udfømod Amgabjd Kaabjd æ højpæ- Abjd æ højpædg- Lufdg ag acé Opg af ka ud hy pkaf- dgdg dg Lufdg fov fj maj 24 ad højpædgdg S Sækømbkdgø af 5A Uykk på gud af dyg vd abjd ag ka på dæk og øj Ndygfa A bo Paægg og kg mod dyg vd opæg af ækvæk g S: Ndyg- og gmygfa på bygg- og aægpad mv A-vjdg A2 Abjd æ afk aa Påkøfa H ækg Fovag afkæmg mm abjdd og afk Spædamg Rko fo påkø af ad og fom vd kø på abjdvj Uykk på gud af dyg vd abjd ag ka på dæk og øj Uykkfa, koap Bo Opg af bomm på abjdvj Ndygfa A bo Paægg og kg mod dyg vd opæg af ækvæk g S: Ndyg- og gmygfa på bygg- og aægpad mv A-vjdg A2 Boabjd Løf af bom Løf af ug pæfabkd m Bo 75 Paægg og uko, bug af gd kk hjæpmd Kaabjd æ højpæ- Abjd æ højpædg- Lufdg ag acé Opg af ka ud hy pkaf- dgdg dg Lufdg fov fj maj 24 ad højpædgdg S Sækømbkdgø af 5A Uykk på gud af dyg vd abjd ag ka på dæk og øj Ndygfa Paægg og kg mod dyg vd opæg af ækvæk g S: Ndyg- og gmygfa på bygg- og aægpad mv A-vjdg A2

33 Udbygg af M Gv Syd Køg Ep 523 Vj og bo, 2 ap - Nodg ækg Bag 6 L md æg fag abjdd SIDE 7 af 7 *Hovdpo Sæg fag abjd Rc Lokag S fk a bød h ækg vd okabg Hvg om foag udfømod Abjd æ afk aa Påkøfa Fovag afkæmg mm abjdd og afk Fugog Epoxyabjd Kmk påvkg Abjd udfø hhod Bkdgø om abjd md off og maa (kmk ag) Abjdy bkdgø 292 af 26 ap 2 md ædg Ad bygvæk Dv abjd Kakabg Kmk påvkg, æg Udfø hhod VD dokum /29-3 Skkhdvjdg fo kakabg Rggabjd Ad

34 DATO DOKUMENT UDARBEJDET AF ENHED 29 ov PSS SYJ BILAG 7 TIL Pa fo Skkhd og Sudhd 52-3 BILAG 7: ARBEJDSPROCESBESKRIVELSER / APV Vjdg dhod Bag 7 D ka udabjd abjdpocbkv/apv fo hv æg fag abjd Foag abjd udfø af æg fag abjd Foag h udabjd af d pojkd fobd md bag 6 PSS L md æg fag abjd udbudmaa D ka hv AT-vjdg mv bkv af udfømod d aku pojk am VD gj og vjdg Abjdpadvudg (APV) Epø udabjd APV h AT-vjdg Bach vjdg, å d pa d aku abjd Bdkabpa fo d fag abjd ka dgå bag 8 2 Iuko fobd md udfø af æg fag abjd A bug ka væ u bug haf, og d ka dokum a d uko gv af komp po Abjdgv ka øg fo, a hv k aa, ua aæfohod kaak og vaghd få ækkg og hgmæg opæg og uko a udfø abjd på faf måd D ka gv opyg om d uykk- og ygdomfa, d vu fobud md d abjd, hud om abjdmdck udøg, d aa ha adgag Opføgg hpå k øbd aægfa amabjd md bygh abjdmjøkoodao N Ju Gad 3 22 Købhav K EAN Pobok 98 Tfo vjdkoadk SE 67298

35 DATO DOKUMENT UDARBEJDET AF ENHED SIDE AF 5 29 ov PSS SYJ BILAG 8 TIL Pa fo Skkhd og Sudhd Ep 523 Bag 8: Ovod bdkabpa Hæg op yg d på byggpad og mdbg mak BEREDSKABSPLAN I fobd md uykk md pokad: Fø hjæp Skab kkhd: Sad uykk Skab kkhd fo dg v og ad Vud po: Skab f uf S, fø og y Bg, kod og kam hud Omåg Tyk 2 og opy: Hvm du Hvo du g fa: Byggpad <vj km/bo > Hvad d k Hvo uykk k Hvo mag kadkom Bv vd fo d mdg foå Vjv d mødd fo a gud dgkøøj Aam Tyk 2 Bv vd fo d mdg afgv og foå

36 DATO DOKUMENT UDARBEJDET AF ENHED SIDE 2 AF 5 29 ov PSS SYJ BILAG 8 TIL Pa fo Skkhd og Sudhd Ep 523 Tv hjæp: Gv fø hjæp og kad hjæp fa koga Kommukao Gv Vjdkoa abjdmjøkoodao bkd <av og f > 2

37 DATO DOKUMENT UDARBEJDET AF ENHED SIDE 3 AF 5 29 ov PSS SYJ BILAG 8 TIL Pa fo Skkhd og Sudhd Ep 523 Hvad k d? Spc kdg Hvad gø du? Hvm koak Tfoum Bmækg Pokad Sad uykk og yd fø hjæp få hjæp h Vd avog pokad g ak 2 Bad Afpæ omåd vd ko fo ydg uhd am vd ko fo kpoo af gafak Vd pokad d kæv ægg bhadg g æm kadu/akukk Badma agv på byggpadpa Søvg Popåkø og/afk Bud på gadg Sådg md o PE-bægg gu PEM-dg Advabåd GUL Bud på fjvamdg Hovddg kdg vd o ogkapp (pohy - Ø 35 mm), d jø Mm ø gg SRO-kab Skdg: PVC/jø md og af o poyhy Advabåd VIOLET Vd kk kooba og uv øv opp abjd Sop abjd Udfø ødvdg føhjæp Sop abjd og mak Afpæ adu 5 m Udgå aæd af ga Røm udgavg d ko fo dampudp Gakab HMN Nauga Ev po/badvæ Fjvam foyg <av> <> Ikk va 2 Abjdmjøkoodao vud uao 3

38 DATO DOKUMENT UDARBEJDET AF ENHED SIDE 4 AF 5 29 ov PSS SYJ BILAG 8 TIL Pa fo Skkhd og Sudhd Ep 523 Hvad k d? Bud på højpædgkab Ov V Bud på avpædgkab Ud V Spc kdg Lgg mmum,7 m,5 m d Advabåd RØD, udvdg kapp RØD (Æd kab: bky md mu gd, udvdg kapp BLÅ/SORT/GRÅ) Lgg mmum,35, m d Vd dybd,35 m, å bug af kabø/ væ padækbåd Advabåd RØD, udvdg kapp GRÅ Hvad gø du? Hvm koak Tfoum Sop abjd Røm omåd, hvo d bud Hod afad og udgå koak Afbyd øm, hv mug Lad adg omåd væ ubvog, hv d pædg på Sop abjd Udgå koak Afbyd øm, hv mug Lad adg omåd væ ubvog, hv d pædg på Loka foygkab SEAS NVE Ev po/badvæ Loka foygkab SEAS_NVE Bmækg Bud på vagømkab V-5V Bud på ydkab (Ld æd kab: Advabåd GUL v mæk Sækøm, udvdg kapp SORT) Advabåd ORANGE, udvdg kapp HVID/GUL/ORANGE Lyd gg Ø4-7 ækø a (gu/o) Sop abjd Udgå koak Afbyd øm, hv mug Ldg må kk bø Ed fgav og pakk d pac Ldgj å of på kab/ø Ldgj <av> <> Ikk va Ldgj Goba Coc Goba Cog PEC Na SEAS_NVE TDC TaSoa Bud på kab Tkab of oag/gu (v o) E kk ømfød, kk fag Tkab TDC

39 DATO DOKUMENT UDARBEJDET AF ENHED SIDE 5 AF 5 29 ov PSS SYJ BILAG 8 TIL Pa fo Skkhd og Sudhd Ep 523 Hvad k d? Bud på udfc dg Bud på vaddg Spc kdg Hvad gø du? Hvm koak Tfoum Sop abjd Koak abjdmjøkoodao Sop abjd Abjdmjøkoodao <av> Loka foygkab L Skvd Vadvæk Vadvæk Lyg <> Bmækg Tgkad Vd påkø af kouko md ko fo fføgd pokad (ad, appå mm) Sop abjd Evakué omåd Koak abjdmjøkoodao Abjdmjøkoodao <av> <> Sæg fag abjd h bag 6 Fag off 5

40 DATO DOKUMENT UDARBEJDET AF ENHED 29 ov PSS SYJ BILAG 8 TIL Pa fo Skkhd og Sudhd Ep 523 BILAG 8: BEREDSKABSPLAN Vjdg dhod Bag 8 Pojkg: D ovodd bdkabpa Pa ovod gædd fo a abjdgv/pø Udabjd af abjdmjøkoodao pojkg (AMK-P) og d føg op af abjdmjøkoodao udfø (AMK-B) Udfø: AMK-B føg op på d ovodd bdkabpa udabjd pojkg D k pø bdkabpa: Pa pcfk fo d k pø abjd og d bag d ovodd bdkabpa og PSS D ka dføj opyg fo avag po k foum fobd md uhd Bdkabpa ka bkv dgag fobd md udfø af æg fag abjd, bkv bag 6 am vd d fag off og maa, om pø bug Epø ha ava fo udabjd og ajouføg af pa N Ju Gad 3 22 Købhav K EAN Pobok 98 Tfo vjdkoadk SE 67298

41 Vjdkoa ha okakoo Aabog, Føg, Mddfa, Nævd og Skadbog am hovdkoo Købhav Fd m fomao på vjdkoadk VEJDIREKTORATET N Ju Gad 3 Pobok Købhav K Tfo vjdkoadk

Bliv robust over for stress. Birgitte Dam Jensen

Bliv robust over for stress. Birgitte Dam Jensen Blv obu ov fo Md om v oplvd a d f d jg, uovv omm dlg d m g. - Alb Camu Hvad? Spo kopp mdfød v l a g o mægd af g og fobd o på hadlg hv v, fov ll oplv a væ fa. Nå blv l poblm Sblag: - å kopp og/ll pyk blv

Læs mere

Åstedsforretning Cykelsti ved Lund Huse.

Åstedsforretning Cykelsti ved Lund Huse. Hg kmmu Åfg Cyk v Lu Hu. Hg Kmmu øk cyk mm Lu Hu g Gu-Lu. I f øvg k ægg. Df fh åfg g. 29. 205 E f ø mm v v v g g. Emm m.. 26c Gu- Lu By, Gu m.f. føg gg f By. F m g m v v v. D g øvg f m.. 26c Gu-Lu By,

Læs mere

MIDDELALDEREN. Tidslinje udarbejdet af Carsten Bo Wilhelmsen på webstedet www.middleages.dk

MIDDELALDEREN. Tidslinje udarbejdet af Carsten Bo Wilhelmsen på webstedet www.middleages.dk MIDDELALDEREN Tj bj C B W på wb www.g. Sgg : : g : gægg : g Ð : ø D ø Eg Ly H j Ð Ag, K. S ø Ab b bp HbgB H Håå b g S y g Vbg D g æg Jy S ø j æ D å bæ Hby H Håå py Å O (Hg) ø S ø y j E p p Hbg yg bp Ab

Læs mere

Nyt fra SSWUngdomMaj 2011

Nyt fra SSWUngdomMaj 2011 Ny f SSWUgdmMj 2011 Gæ u - ymb på fjdb g d Sg Fbg - h m, hd g b f Fjdby P - på d? - uddp på d fppd måd Ug Sg byåd - hd d mød c-, ug- g pudg Ahd udg: SSWUgdm Ldy Rdg f J Kf Bd f L B Mx A bd g jdm f SSWUgdm

Læs mere

Du skal male. Brian: Kim: Søren: Ronni: Rune: 17 Guldmønten. Læs og se på billedet. Brian Kim Søren Ronni Rune

Du skal male. Brian: Kim: Søren: Ronni: Rune: 17 Guldmønten. Læs og se på billedet. Brian Kim Søren Ronni Rune 17 Guø Du Læ o på b B K Sø Ro Ru B: K: Sø: Ro: Ru: yhå H h bå bu på u j øhå H bu å u, o u v oå yhå H bu h ø o bå b h bu hå H bu o bå v h ø bu på T p på h Foæ, hv h! 1 17 Guø Hvo? Du æ 17 Guø Hv? S bo Læ

Læs mere

Referat Kommunalbestyrels. en Indkaldelse. Mødedato: 7. november Tidspunkt: 17:00. Mødenr.: Mødesalen i Faaborg.

Referat Kommunalbestyrels. en Indkaldelse. Mødedato: 7. november Tidspunkt: 17:00. Mødenr.: Mødesalen i Faaborg. 2014-17 Rf Kmmuby : 7. vmb 2016 Tpuk: 17:00.: S: D: Fb Ik C T y A A - k k L b T b S m S v S K Å P m K m A C B P E m B c p V b k c k O u F k K N S S u k b m C u B S c j A m P A Fvæ: Afbu: Kmmuby 2014-17,

Læs mere

Miljøscreening af Lokalplan for Erhvervsområde Stæremosen i Gilleleje

Miljøscreening af Lokalplan for Erhvervsområde Stæremosen i Gilleleje Møc f Lokp 315.17 fo homåd Smo G G o D møc udbd f Gbko Kommu. Møc h hø ho bø mydhd (fø. d hø p) I hhod o om Møud f p o pomm, h kommu ud, Fo Lokp 315.17 fo homåd Smo G kk k møud. Afø bkdo f o 4 k. 4 d 12.12.2016,

Læs mere

Ver FA/ ER/ COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni

Ver FA/ ER/ COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni V a,1 am Ko a 2 495 udg p md 3 Udb a 125 B N j udg 12 218 9 729 Bo gm2 S u Væ Bggå G udm2 E g Sag 308 2 4 1877 2001 23 610 C 246M1787P14 Ko a Jø gfæ ch Dag g d, dommæg &Va ua MDE T 30898998 Ema j o g a

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF pua f gaag pæa H 6 2013-2016 FTF pua f gaa- g pæa E u af fagbæg fy? Fagbæg ha bug f g yæ. Må u af, ha pa a æ a gæ g fy fagbæg. I g fa ha u bug f guag. D æ æ a, aay g ua pc g a pbygg a. S å f FTF fag

Læs mere

GIV EN GED Julegavekatalog blev en kæmpe succes Side 2-3. N U M M E r 0 2 f e b r u a r 2 0 0 7

GIV EN GED Julegavekatalog blev en kæmpe succes Side 2-3. N U M M E r 0 2 f e b r u a r 2 0 0 7 GIV EN GED Ju b æ ucc S 2-3 N U M M E 0 2 f b u 2 0 0 7 : UE S 2007 yu U L L A T Ø R N Æ S ( V ) A Af Af hj f 63 c f h-. D 25. U h/ uø f uhb Af, å u å u Af u, f h f u, bjy å j f. D fæ, Af hå. D uy å u,

Læs mere

FOND KONCENTRAT 100% SM

FOND KONCENTRAT 100% SM FOND KONCENTRAT AG 100% SM FT U N R O F % 100 GIV DIT SPISEKORT EN OVERHALING Måk h u p på pko, ku æg l blv fk op? OSCAR FOND KONCENTRAT 100% SMAG 100% FORNUFT Pøv p åb OSCAR Fo, koc på kø ll gu åk h u

Læs mere

sarfaatitittarput aannissartik tikillugu.

sarfaatitittarput aannissartik tikillugu. 2 K N Gø S mf Sk Im m mmj. Sk mmmmm k, m m, m m mm mm. A k, m mm. Im cm m k k mm jmk m m jk. E f D f m h bj å h, m j å, fm f ky, ck mfæ. På j f, m y å b øb f mm J, f få cm f h m, mf, fh å ø. I m. Q kk

Læs mere

Miljøscreening af forslag til aflysning af Lokalplan16.40 for butikker og boliger ved Græsted Hovedgade/ Centervej i Græsted

Miljøscreening af forslag til aflysning af Lokalplan16.40 for butikker og boliger ved Græsted Hovedgade/ Centervej i Græsted Møc f fo fy f Lokp16.40 fo bukk o bo d Gd Hodd/ C Gd G o D møc udbd f Gbko Kommu. Møc h hø ho bø mydhd. I hhod o om Møud f p o pomm, h kommu ud, fø om fy f Lokp 16.40 fo bukk o bo d Gd Hodd/ C Gd kk k

Læs mere

Kapitlet starter med ganske kort at repetere vokalerne. Eleverne skal arbejde med vokalernes rene lyde i de ord, de selv skal skrive.

Kapitlet starter med ganske kort at repetere vokalerne. Eleverne skal arbejde med vokalernes rene lyde i de ord, de selv skal skrive. Sd d-vjd 1 2 3 D fø ap hæf v v få, a h a abjd a. D åd, d abjd d, å baa, a a v a væ d hav udb af d. Va a Sd 2-8 Læå f d fø ap, a v æ: a d a væ va hv av. a d a d d av, å d a. a av d d f a fd udd. Ud abjd

Læs mere

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO:

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO: side 1 ================================================================================ DOKUMENTAKTUELHENT ================================================================================ DOKUMENT: Dato/løbenummer:

Læs mere

n e en t t e r. R y k Du f m os ti o e ik ke h j e m i n g s m æ rk f re m . R yk 2 d. Ve n t e n o i n er e re al a rm, m en s e m ø rk l æ f re r

n e en t t e r. R y k Du f m os ti o e ik ke h j e m i n g s m æ rk f re m . R yk 2 d. Ve n t e n o i n er e re al a rm, m en s e m ø rk l æ f re r 3 R y 2 ø pæ V R y D, æ h Ry B v æ æ, p ø æ h æ D æ y yv, v D 1 D D y h j ø p M M ø hæ æ, h : v y y y v L h v p A æ h y y y T yv H, æ R y 2 æ V D D pæ ph ø : A B R æ F, : h v ø v, S c y j Ty v h pp A,

Læs mere

Guide til. lærere. Et værktøj til at arbejde med modellen Helhedsorienteret undervisning. på erhvervsskoler

Guide til. lærere. Et værktøj til at arbejde med modellen Helhedsorienteret undervisning. på erhvervsskoler I y G æ E æøj bj Hh å h Ih O G æ 3 Pæ æføb 6 T 1: Væ å 7 T 2: F æå 8 T 3: Afæ c 10 T 4: O 11 T 5: Pæ 12 T 6: T æjø 14 T 7: Må ff 14 Sb æjø 15 Væ y b 15 K 16 S h ff 16 Sb 18 Pæ h 18 Pæ 19 B b øb f 19 Af

Læs mere

Kvalitet og relevans i professionsuddannelserne. Dansk Sygepleje Selskab 21. maj 2015 NYE VEJE OG HØJE MÅL

Kvalitet og relevans i professionsuddannelserne. Dansk Sygepleje Selskab 21. maj 2015 NYE VEJE OG HØJE MÅL Kva og van i pofionddannn Dan Sygpj Sab 21. maj 2015 OG HØJE MÅL M f ib M f ib d d a n n Dan niv om i vdnm, d d å aæ n vd, n i foning. Nioaj Lbani Danma igg i fohod i in ø innaiona i op, an om man må på

Læs mere

2015/16. koncerter shows biograf udstillinger cafe. teater. indretning fritid

2015/16. koncerter shows biograf udstillinger cafe. teater. indretning fritid 2015/16 D U B U L C V FR f FR w h FR hw på N R N O K å y m vp L T F R FRØBJ j p p f f m - fmv hw f u f T - Kuuhu A www.. Tf. 64 71 20 31 Kæ V Cu mm D u v hu v v m f, m u på m hvvp på T. Fmv V Cu f på f.

Læs mere

191HJ001896 :61639190

191HJ001896 :61639190 F d hu Kon an 950 udg p md 2 302 Udb a 50 B N udg 5 028 3 904 Bo gm2 S u Væ Bggå G undm2 Sag 78 1 3 1972 1 293 191HJ001896 Kon a K anra ndommæg T 61639190 Ema an a@danbo g d Ana g ndommæg K anra ndommæg

Læs mere

Højkapa citetsda ge. pacitetsda ge. Døgn. mkapacit. Pr. retning Min 300 LM gods * Op til 5.000 passager er. Pr. retning.

Højkapa citetsda ge. pacitetsda ge. Døgn. mkapacit. Pr. retning Min 300 LM gods * Op til 5.000 passager er. Pr. retning. Ø Ndsæls af pis på passa, bil gods. Fa Boholms sid d alafgød øsk maka dsæls af pis udyk som afikal lisillig, offsiv ilag, d vil idvik posiiv på d boholmsk samfudsøkoomi. Tafikal lisillig idbæ, a d kos

Læs mere

Tol dbodgade 6520 Tof und www. kke und. kke n@mi kke und. Sal gsopsti Med dej bel ggenhed ukket vel anl agt undst ykke sæl ges meget vel hol

Tol dbodgade 6520 Tof und www. kke und. kke n@mi kke und. Sal gsopsti Med dej bel ggenhed ukket vel anl agt undst ykke sæl ges meget vel hol To ad13 65 20To T 74831280 www m n o d m n@m n o d Sa gop Ad K up j 78,K up,6100had Kon an p 1 170 Sagn O16033 udg md 1 Da o08 04 B Mddj gb ggnhdpå uog an agg yæ gmg ho d ogcha m ndomm hub ggndmdo a and

Læs mere

Indhold: 1. Opsætning...side 2 2. Servicemenu...side 5 3. Hardware...side 8

Indhold: 1. Opsætning...side 2 2. Servicemenu...side 5 3. Hardware...side 8 Idhd: Optg d Svcmu d 5 3 Hdw d 8 0607 07 - ght vd Stup v30 Ey /3/6 vc mu Sd / Optg mu I d mu tt tm p t hv m d ty, d td ID mt ttt mu ttt md mtø f ggt Byt ASKIN-t f t få dgg t mu Et muput vg vd t fytt mø

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE B Y G NI NG S VÆ SE NET BYPLAN 16B

GENTOFTE KOMMUNE B Y G NI NG S VÆ SE NET BYPLAN 16B GENTOFTE KOMMUNE B Y G NI NG S VÆ SE NET BYPLAN 16B Vedtægt for byplan 16B for en del af det mellem Strandvejen, Lille Strandvej, Kystlinien og Nordskel af ejendommene nord for Sundvænget beliggende område

Læs mere

Sdr. Svenstrup By, Svenstrup. Signaturer: 9f. 7000f. 7000p. 7r 11y 11aa. 8l 7000b. 4gm Bonderup Gde., Ellidshøj 1p. 7000m 11q. Dalvej. 11z. 12e.

Sdr. Svenstrup By, Svenstrup. Signaturer: 9f. 7000f. 7000p. 7r 11y 11aa. 8l 7000b. 4gm Bonderup Gde., Ellidshøj 1p. 7000m 11q. Dalvej. 11z. 12e. 2.000 o 47 2an 15b Banevej 15c 29d 30b 2a Sdr. By, 23s 23l 2ps 2h 4g 4ir 5bq 5o 3c holm Sdr. By, 7000aq 7do 15o 7000r 6l 7000q 10q 9ah 9ai 6dd 4h 5p 2b 9f 4c 10d 14g 1 5m 5r 8m 7000p 7p 6f 27d 4iø 4iz

Læs mere

Ny bevaringsliste 14. april 2011

Ny bevaringsliste 14. april 2011 VEJNAVN HUSNR MATRIKELID EJENDOMSNR ABELIG Omr_bev Dronningvej 3 3v 0010164 Dronningvej 3 A Dronningvej 4A 3o 0010172 Dronningvej 4 A og B A Dronningvej 5 3x 0010180 Dronningvej 5 A Dronningvej 6 3p 0010199

Læs mere

Maj 2013 Vejleder: Marianne Lykke

Maj 2013 Vejleder: Marianne Lykke 6 3 : 0 1 c AU/p A / b d v g b m K If M M g u Ev b m d f d f æ g g u b g I g y M Mj 2013 Vjd: M Ly TITELBLAD Pj: Evug f d mb buggæfd Ig Myg Abg uv Mj 2013 M M Kbg Ifmvdb, 10. m Vjd: M Ly A g: 190.320

Læs mere

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Tillæg til Lokalplan nr. 18.5.1 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken Hvad

Læs mere

KÆRE DU :-) Tusind tak for, at du nu sidder på Bådteatret og skal se vores lille forestilling Nyhavns Roser.

KÆRE DU :-) Tusind tak for, at du nu sidder på Bådteatret og skal se vores lille forestilling Nyhavns Roser. 1 KÆRE DU :-) Tu k fo u u på Bå o k vo fo Nyv Ro. Fo o må bv j op f T Bouo o PoA o bv pu om j v væ ukø. Ko f S T o M m køkk m æ o åb j jæ. J v kk vv. J må væ m pojk. Smm om p o m m æ ø Juu oå på bø. O

Læs mere

Spil golf i Esbjerg Golfklub

Spil golf i Esbjerg Golfklub Sl lf Ebj Glfklub Sm mlm få u: l T 18 hull ba vkla. Mabækba bø ljlhv af aal mkab. l Damak b æfacl, m vækk ulahu la ø v a fa æ am 3 l. l S m klubhu m jl aua a. l M vluy h m al hva lfll ka ømm m. Ny Glfll

Læs mere

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing Okb 2014 «Lbl» N L Bkø Kj 25 3460 Bkø Tlf 45 12 12 12 www..k Ju 2014 Nyh f N Lbll Dcb 2014 N L Dk L å. S, h u k l. S. 1 Nyh Mø ku kul på Lbl pø y hj bl kl på ulh. S. 2 IAA H l lblyh y å. Bl.. Rul p T-,

Læs mere

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Forslag. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Forslag. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Tillæg til Lokalplan nr. 18.5.1 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken Forslag

Læs mere

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Alle eksisterende ejendomme på følgende matrikler skal separatkloakeres Arninge 4c Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4e Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4f Ore By,

Læs mere

TRIN: klasse. VARIGHED: 6-8 lektioner. FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL: Se, hvilke færdigheds- og vidensmål forløbet opfylder her.

TRIN: klasse. VARIGHED: 6-8 lektioner. FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL: Se, hvilke færdigheds- og vidensmål forløbet opfylder her. A M M B J TRIN: 8.-9. VARIGHED: 6-8 FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL: S h æh- å øb py h. LÆRINGSMÅL OG TEGN PÅ LÆRING: S æå p på på æ h. D j øb Dbæ S. by. Vj å yb øb ø. L h øb bå : K Læå Uø Op Pæ S E KOM GODT

Læs mere

Museum 2.0. Konceptudvikling af multimedieproduktioner F2009, IT-Universitetet

Museum 2.0. Konceptudvikling af multimedieproduktioner F2009, IT-Universitetet Muu 2.0 Kcpuvkg f upuk F2009, IT-Uv Gupp 8 K Eckbg, kc@u.k Eb M Øu, @u.k J Df, j@u.k Th Eck, h@u.k K Svg, kv@u.k Vj E Nøkjæ Afvg 15. j 2009 u u j J på vø T g Jh på u F g å, g. F M g, å g g P på øg fu.

Læs mere

Mentor styrk en træner. Mentorforløb i din klub KLUB MENTORFORLØB I DIN KLUB. grundmodul DIG SOM MENTOR MOTIVATION OG LIVSFASER.

Mentor styrk en træner. Mentorforløb i din klub KLUB MENTORFORLØB I DIN KLUB. grundmodul DIG SOM MENTOR MOTIVATION OG LIVSFASER. Mtofoøb d kub gudmodu F Kd: Isttut fo fmtdsfoskg Fod F MOTIVATION OG LIVSFASER M t Æd HAR DU SPURGT DINE SPILLERE, DE GERNE T LAVER DU MED HOLDET, UD OVER HÅNDBOLD? MENTORFORLØB I DIN TRÆNER ER NÆSTE SKRIDT?

Læs mere

24. oktober 2012. Uddannelsesparathed en proces

24. oktober 2012. Uddannelsesparathed en proces 24. okob 2012 Uddannsspaahd n pocs 8. kass Augus Jun E n p o c s f o a Kassækusus Ino--no Tmaug (UEA-uv.) Uddanns Cnum 2x2-dags nodukonskus Uddannsspan I n d v d u a k v Pakk 9.4 33.4-7 Ino--no Inodag

Læs mere

Jordforureningsattest

Jordforureningsattest Jordforureningsattest Denne jordforureningsattest er baseret på de informationer, der er registreret i den fællesoffentlige landsdækkende database på jordforureningsområdet, DKjord. Attesten er baseret

Læs mere

Landzonetilladelse til at opføre en husstandsvindmølle (minivindmølle)

Landzonetilladelse til at opføre en husstandsvindmølle (minivindmølle) o N Kjd Gøpj 5 969 Fj @k-bdk P Toj 43, 944 Abbo T: 757 7777 Fx: 757 dh@jmmbdk wwwjmmbdk L Ob Nøåd Dk 757 7367 o@jmmbdk -5-4 : 33-P9-45-3 Ldzod opø hddmø (mdmø P- o Mjød mdd hmd dzod bbhod opø hddmø på

Læs mere

Matrikelnøgle 2002 for Grindsted Kommune i ejerlavsorden

Matrikelnøgle 2002 for Grindsted Kommune i ejerlavsorden Side 1 af 137 Mølle Alle/Stadion Alle 001? (Sønder Omme) *** Ingen vurdering Loftvej 017?? Udgået ejendom Norden 001?? Undtaget vurdering Askjærvej 034 1a Askær Gårde Bebygget landbrug Frodeslundvej 073

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT nr. A 1 Avedøre Hvidovre kommune

BYPLANVEDTÆGT nr. A 1 Avedøre Hvidovre kommune A l BYPLANVEDTÆGT nr. A 1 Avedøre Hvidovre kommune Byplanvedtægt for et område af Avedere by, Brendbyester sogn, Glostrup kommune, omfattende *Avederegård villaby«,»storegårdens villaby«og»vesterkær«.

Læs mere

Slutprodukt alle grupper kan finde noget om alle fokuspunkter til alle tider i en Reklamefilm for en transport-form.

Slutprodukt alle grupper kan finde noget om alle fokuspunkter til alle tider i en Reklamefilm for en transport-form. T. F å,. M: E ø bj hv hv bj åæ. G b bj ø v y. D bv- ;, v, hv. D v bj åæ åæ. S R -. P v b bj G Dv. D å ;, v,. D v hv c- æ v/ hv bj. E c c xbj v v å v hv b. - h å å b ( å). H j (,. T: B bj å ø v. D v Mx-.

Læs mere

Retshistorie, retslære og retssociologi

Retshistorie, retslære og retssociologi R, æ c V 2001/02 1 Lu Hb: Iuk Nu Fk-R Kukb (Kb 1716; 5 u, 1751), Cp XI [Sp ] Ffy [f æ] k å, f æ,,, å, å é kk B å æ, u bf fæ bå pf p L fæ f b f H å k b u [ f u f ækb] Sæ k kk å b, kk fæ å k På k fk på ff

Læs mere

Læsø Kommune. Lokalplan 0.1 for Læsøs sommerhusområder

Læsø Kommune. Lokalplan 0.1 for Læsøs sommerhusområder Anmelder: Læsø Kommune Doktorvejen 2 9940 Læsø Læsø Kommune Lokalplan 0.1 for Læsøs sommerhusområder Byrum By, Byrum: 4bn, 4bt, 4bu, 4bv, 4bx, 4by, 4bz, 4bæ, 4bø, 4ca, 4cb, 4cc, 4cd, 4ce, 4cf, 4cg, 4cy,

Læs mere

Issø-skolen, Afdeling Kirkeby

Issø-skolen, Afdeling Kirkeby Issø-sko, fding Kikby Uyghd vd sko Uygg punk na udpgning i i 3 i i 3 i Uygg sækning na udpgning Issø-sko, fding Kikby i i 3 i i 3 i Piva-/Fisko, Egbjg Fisko Skoafikks foding Lok ai i k ø h k u ø ig a ng

Læs mere

Tol dbodgade 6520 Tof und www. kke und. kke n@mi kke und. Sal gsopsti Ver COPYRI GHT endomsmægl medl

Tol dbodgade 6520 Tof und www. kke und. kke n@mi kke und. Sal gsopsti Ver COPYRI GHT endomsmægl medl To ad13 65 20To T 74831280 www m n o d m n@m n o d Sa gop Ad Bu j 3,B nd Kon an p 1 995 Sagn O22051 udg md 1 Da o26 11 B Høj b ggndogmd an a pano amaud gæ gmg ho domm hu F ahu, aogg duh nd ha ud gom ba

Læs mere

Vaskemaskiner. Pris v. mere end 1 stk.: 44. Vaskemaskine F1492TD. Kapacitet: 8 kg. Centrifugering: 1400 o/min.

Vaskemaskiner. Pris v. mere end 1 stk.: 44. Vaskemaskine F1492TD. Kapacitet: 8 kg. Centrifugering: 1400 o/min. G A UD y-g... b V å Bgæ! Kc: 7 kg Dy Bgæ! Boch ovkmk P v. m 1 k.: 39 Kffmk Aom xc o Boch vkmk Vkmk WA28361N Kc: 7 kg Cfgg: 1400 o/m. Uk Hg 15 m., U/håvk, Fvk/k 10 ko 1150 w Uvg vmå 2 vmgm M kffmk 288,P

Læs mere

MDE :20291701 FUGLEVÆNGET24,4243RUDE -BI

MDE :20291701 FUGLEVÆNGET24,4243RUDE -BI F d hu Kon an 495 udg p md 1 Udb a 25 B N j udg 2 643 2 075 Bo gm2 S u Væ B ggå G undm2 Sag 56 1 2 1961 1970 430 05214F0261 Kon a A anhan n ndha,j ndom mæg & a ua MDE T 20291701 Ema a an han n@danbo g

Læs mere

En fælles kommunal rammearkitektur

En fælles kommunal rammearkitektur E fæ kmmu mmkku Kkuc,, kk f P Eu CIO/Pjkkø CEDI væku, 8. fbu 2012 13.02.2012 KOMBIT / Rmmkku 1 Bhv f fæ mmkku D fm kmmu kkumå D, um mmhæ Ufhæh f vø / mbu Dfkkh å væ (å ) f f vø Hu y vv Ikk b f f mm bu

Læs mere

Sociale tilbud og deres naboer. Idékatalog

Sociale tilbud og deres naboer. Idékatalog Soca bud og d nabo Idékaaog Fbua 2007 Pubkaonnudgvaf SynfoSpcaådgvnngogSocaSvc Skbhuvj52B,3. 5000OdnC Tf:72423700 E-ma:poc@poc.dk www.poc.dk Tyk:SchuzGafk 1.opag,2000k. IndhodudabjdafCOWIA/Sfo SynfoSpcaådgvnngogSocaSvc.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 LOKALPLAN NR. 8 Fanø Kommune Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 2 Lokalplan 8 Fanø Kommune Anmelder: Advokat Chr. V. Thuesen Torvegade 28 6700 Esbjerg J.nr. 260 ct/aj

Læs mere

Skandinavien KØR SELV HOTELRUNDREJSER. C.H./Innovation Norway. Trym Ivar Bersmo

Skandinavien KØR SELV HOTELRUNDREJSER. C.H./Innovation Norway. Trym Ivar Bersmo Ø HUJ.H./ w 25 f f Fx f 211 9 Öæ Höf æ å f j 807 jø 19 øø jä 2111 b 1 Zp F ø j 1328 H f fjö j F H å fjö jö 149 H 1 ö fj Hø ø pp Hf 1191 p j 2089 ä ø jå F p ä Ub 1907 j jä j 1599 H 1796 F ø j jä Jä p J

Læs mere

Klarup skoles. Idebank. Internationalisering

Klarup skoles. Idebank. Internationalisering K Ib I INDHOLD Ib å K S... 3 I... 3 I øb... 5 E... 7 Sbj... 23 IDEBANK TIL INTERNATIONALISERING I UNDERVISNINGEN PÅ KLARUP SKOLE D å æ æ. T æ y å y ø. H øb j@.. IDEER TIL TEMAER B Bø F/ H M: - Bø Uc -

Læs mere

LOKALPLAN 8-02. Spillehaller. Køge Nord. Køge. Hastrup. Ejby Store Salby. Lellinge. Vemmedrup. Herfølge. Assendrup Lille Skensved

LOKALPLAN 8-02. Spillehaller. Køge Nord. Køge. Hastrup. Ejby Store Salby. Lellinge. Vemmedrup. Herfølge. Assendrup Lille Skensved LOKALPLAN 8-02 Spillehaller Assendrup Lille Skensved Højelse Ølsemagle Ølsemagle Lyng Ejby Store Salby Køge Nord Ølby Ølby Lyng Lille Salby Lellinge Åsen Køge Vemmedrup Krageskov Åshøje Overdrev Åshøj

Læs mere

med ELEVVINKEL på GEOGRAFISK DISTANCE

med ELEVVINKEL på GEOGRAFISK DISTANCE Ru f 34 foøgpojk 2011-2012 Fbu 2013 www.kopkik.dk Pkikpd Evn fgig og ponig udviking k mch d fokig pkikpiod. D indb pkikpdcn kiv bjd md vikomhdpofi, pkikmå i bug, vuing og vvjdning. md ELEVVINKEL Pkikpdcn

Læs mere

.48716100. Sagsnr :208611

.48716100. Sagsnr :208611 Udho S and 141 Udho S and DK3230 T 48716100 bbo g@bbo g d www bbo g d C n 12041489 Sa gop Ad Ø mo g,3200h Kon an p 500 Sagn 208611 udg md 16 621 1 Da o05 01 B BONDEHUSI DYLFORENDENAFBLI NDGRUSVEJILANDLI

Læs mere

HAVREP STEN 90 % går direkte i job efter uddannelse på skolen LANDMAND EJENDOMS MEDHJÆLPER DET SOCIALT SUNDE FUNDAMENT VI HAR KØBT NY GÅRD

HAVREP STEN 90 % går direkte i job efter uddannelse på skolen LANDMAND EJENDOMS MEDHJÆLPER DET SOCIALT SUNDE FUNDAMENT VI HAR KØBT NY GÅRD AVREP STEN h Foå 2015 ELEVARTIKLER P Bch æ fø j o h! o o å Cu??? 90 % å jo f u o S æ o DET SOCIALT SUNDE FUNDAMENT VI AR KØBT NY GÅRD LANDMAND EJENDOMS MEDJÆLPER T S D I S N SIDE Ry h J h 15 å hf øj f

Læs mere

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup 1e 1a 1a 604024 m² 1r 1aa Tangvej 1n Tegningsnr. : LE34_ 100128-1016_ 2 Ret til at etablere natur (permanent indgreb), jf. 33, stk. 4 1: 3000 15 1q Matr. nr. 1rLungholm

Læs mere

Tilværelsespsykologisk samtalekort

Tilværelsespsykologisk samtalekort g l a d di ål h find dn fgangsåd og væåd d bd sva il din vædi væ dl god og næ nvæk foå vdn og d sy & gl d ha bydning fo ilvælsn s ilvælsn fa ands pspkiv æk vdn oking dig d sansn æk din kop H du vad ka n

Læs mere

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer)

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Lokalplan nr. 480.7a Supplement til lokalplan nr. 480.7 Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Vedtaget Kommunegrænse N Vesterhavet Lokalplanområde Udemarken Lokalplan nr.

Læs mere

Waders News. Foreningsblad for Lystfiskerforeningen Waders Nr. 4-2008

Waders News. Foreningsblad for Lystfiskerforeningen Waders Nr. 4-2008 Wads Nws Fogsbad fo Lysfsfog Wads N. 4-2008 Fogsadss Lysfsfog Wads Lf@wads.d Dyssvj 9, 9541 Sudup Wads afd. Jyad Fomad: Ba Thoms Lfw.fomad@wads.d Tf. 98 37 84 99-51 76 30 80 Næsfomad: Jsp Møho Lfw.asfomad@wads.d

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012

Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012 Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver vi en lokalplan?

Læs mere

Lokalplan 243. for et område mellem Maglemosevej og Tranegårdsvej.

Lokalplan 243. for et område mellem Maglemosevej og Tranegårdsvej. Lokalplan for et område mellem Maglemosevej og Tranegårdsvej. INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD

Læs mere

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by Byplanvedtægt 19 Område af Vallerød og Usserød by HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplanvedtægt nr. 19 for et område af Vallerød og Usserød by I medfør af byplanloven (boligministeriets lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41 BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET Byplanvedtægt nr. 41 Byplanvedtægt nr. 41 - for Nødebo-området I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR ULLERØDOMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 37

BYPLANVEDTÆGT FOR ULLERØDOMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 37 BYPLANVEDTÆGT FOR ULLERØDOMRÅDET Byplanvedtægt nr. 37 Byplanvedtægt nr. 37 for Ullerødområdet I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

Helårsbeboelse i sommerhuse for pensionister

Helårsbeboelse i sommerhuse for pensionister Kortbilag 11A er rettet 19. sep. 2013, p.g.a. fejl i matrikelkortet. Nyt kortbilag 11A sidder bagerst i planen. Temalokalplan 360-50 og Kommuneplantillæg 13 Helårsbeboelse i sommerhuse for pensionister

Læs mere

Tillæg til Lokalplan 65. For et villaområde kaldet Eventyrkvarteret

Tillæg til Lokalplan 65. For et villaområde kaldet Eventyrkvarteret Tillæg til Lokalplan 65 For et villaområde kaldet Eventyrkvarteret REDEGØRELSE... 3 Lokalplantillæg... 3 Formål... 3 Indhold... 3 Miljøvurdering... 4 VVM... 4 BESTEMMELSER... 5 1. Formål... 5 2. Lokalplanområdets

Læs mere

NYHEDSBREV. Sommerferien nærmere sig for de fleste, og dermed er det også kutyme for nyhedsbrev.

NYHEDSBREV. Sommerferien nærmere sig for de fleste, og dermed er det også kutyme for nyhedsbrev. NYHEDSBREV Sommn næm o d o dmd d o um o nhdb Vd dcmb nhdb n pænd o opd nnhcødj36o36a Knæn80hod2Mobupp dd onn Å-Hu Fnnnhæpnodon odsbo om ponudoo dhdmddnom D h o æ bjd nn p b no od udomd md bpd hænøj n o

Læs mere

Hvinningdal Aktivitetsforening

Hvinningdal Aktivitetsforening Hvga Avfog HAv fo HA85 - N. 90 - Ju 2014 HA85 å a væ gg jov... Bamo Rua fa ubmab fobo Go gag m æo 2014 håbo Faa bag ha LEDER ho INDHOLD Jubæumumm Iho Kæ Hvga, D m oh o, a jg by vomm HAv ugv. 90. M jubæumugv

Læs mere

Storstrøm Bridge project

Storstrøm Bridge project Sampl dawigs fo th tchical dialogu fo th Stostøm Bidg poct 93200 Stostøm Bidg Sptmb 2014 Rvisio 1 a d Sigatu: v l bøl Bakk Fæ gga a dsv GULDBORGSUND Stømm poduktiosskol 29 8 Gåbs Masdø Kalv G åb s Vodigbog

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62 FOR ET OMRÅDE VED ULLERØD MØLLE

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62 FOR ET OMRÅDE VED ULLERØD MØLLE HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62 FOR ET OMRÅDE VED ULLERØD MØLLE I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1. Lokalplanens

Læs mere

PROJEKT Visioner for det åbne land og landsbyer i Horns Herred syd for Jægerspris PROJEKT

PROJEKT Visioner for det åbne land og landsbyer i Horns Herred syd for Jægerspris PROJEKT POJKT V f t å g y H H y f Jægp POJKT pjktpæg - Fmt Lk - Tmg- 29. p 205 Fku Kmmu t yg H H Fku ygg: 44.343 : 248,63 km2 H H ygg: c. 6.200 (u ) : c. 5 km2 y: 6 æg y zy yzy Lkkktmt Kytæhz Pv z zt mugh v. gæg

Læs mere

170 kvm 2012 Ver COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni

170 kvm 2012 Ver COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni S p m mæ & U B 9 0L T www m Em m @m CVR 7 A S h G j 130,3B K p 99 S 3118 m 08 D 13 09 6 B 170m h 1p F m m, p,m m m å,h HTH mp p, mm m h m p m,ph m æ, æ h på,å å mm F æ m ch,3 æ h mm æ m w æ m chhå mmhp

Læs mere

LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager

LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE

Læs mere

Byplanvedtægt 5. For den sydlige del af Furesøkvarteret. Lyngby-Taarbæk Kommune

Byplanvedtægt 5. For den sydlige del af Furesøkvarteret. Lyngby-Taarbæk Kommune Byplanvedtægt 5 For den sydlige del af Furesøkvarteret Lyngby-Taarbæk Kommune BYPLANVEDTÆGT FOR DEN SYDLIGE DEL AF FURESØKVARTERET I LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. 1. I medfør af lovbekendtgørelse nr. 242 af

Læs mere

Fra silo til helhed @jtm_hedensted HEDENSTEDERNE

Fra silo til helhed @jtm_hedensted HEDENSTEDERNE F hh @j_h HEDENSTEDERNE Bfu Ku fæb A æ, å bv jb u Bu f p hjæp M v ø 46.000 fæb 4 Kpv Sc O Læ Bæf F & Fæb Chf y pv: pf fp v v b Af A T, c.pych. u., EhvvPh, UKON Muvh fchf p p p u f h c f h c, p M. æ v

Læs mere

Se side 2-3 KØB MERE SPAR MERE 6 STK! 4 KL. 24 MEGARAKET. 30 SKUD I VINKEL 253g NEM Vare nr. NOB30 // Bestil nr. 06

Se side 2-3 KØB MERE SPAR MERE 6 STK! 4 KL. 24 MEGARAKET. 30 SKUD I VINKEL 253g NEM Vare nr. NOB30 // Bestil nr. 06 L K ILBU BÆI P 4 KL. 24 K 30 KU I VIKL 3 V. OB30 // B. 06 69 KU I L K 74 V. K4 // B. 69 KU BILLI BLIV IKK!!! BÆK 6 K! OV 100 FØ L IL Ø IF K BØ O V KØB P d 2-3 6 J BOBØ 175 V. OB6 // B. 35 99 KU IKK KVLIFYVÆKI

Læs mere

Forslag. Lokalplan Et område ved Kompagnivej og Pionervej, Farum Nord. Tillæg til Lokalplan 70.3

Forslag. Lokalplan Et område ved Kompagnivej og Pionervej, Farum Nord. Tillæg til Lokalplan 70.3 Forslag Lokalplan 70.3.1 Et område ved Kompagnivej og Pionervej, Farum Nord Tillæg til Lokalplan 70.3 - i offentlig høring fra 5. januar til 1. marts 2016 Lokalplanens bestemmelser Lokalplanens bestemmelser

Læs mere

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Lokalplan027 Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Kort revideres Delvist ophævet juni 2015 Teknik & Miljø 2007 2 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN 027 TEMA-LOKALPLAN VEDRØRENDE HELÅRSBEBOELSE REDEGØRELSE...

Læs mere

Bilag 2 KORTBILAG. Optagelse af veje og stier som offentlige SIGNATURFORKLARING. Sti / vej der ønskes optaget som offentlig Offentlig sti / vej

Bilag 2 KORTBILAG. Optagelse af veje og stier som offentlige SIGNATURFORKLARING. Sti / vej der ønskes optaget som offentlig Offentlig sti / vej Bilag 2 KORTBILAG Optagelse af veje og stier som offentlige SIGNATURFORKLARING Sti / vej der ønskes optaget som offentlig Offentlig sti / vej 4.1 Bøgekildevej, Hasselager 350 m 4au 3am 3as 5cl 5bv 5cn

Læs mere

Lokalplan 501. For mikro-, mini- og husstandsvindmøller. Temalokalplan Brøndby. Maj Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning

Lokalplan 501. For mikro-, mini- og husstandsvindmøller. Temalokalplan Brøndby. Maj Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning 501 Lokalplan 501 Temalokalplan Brøndby For mikro-, mini- og husstandsvindmøller S S S S S S Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning Maj 2014 Hvad er en lokalplan? n lokalplan fastsætter regler om bebyggelse

Læs mere

Byplanvedtægt nr. 45 BYPLANVEDTÆGT FOR ALSØNDERUP-TULSTRUP BYOMRÅDER

Byplanvedtægt nr. 45 BYPLANVEDTÆGT FOR ALSØNDERUP-TULSTRUP BYOMRÅDER Byplanvedtægt nr. 45 BYPLANVEDTÆGT FOR ALSØNDERUP-TULSTRUP BYOMRÅDER Byplanvedtægt nr. 45 for Alsønderup-Tulstrup byområder I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes

Læs mere

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om HAVREP STEN Ef 2014 E R J j? H D??? S É 2 H S H f? STUDIETUR fy LANDMAND j j S y HAVREDAL F D y H fø V f j j A f y f f øj f! D y f f H V f j Rø K f f j f H D f cf J V A f f f y V D y H V Rø K j f V f f

Læs mere

Den grønne Kile gennem Ishøj Landsby - kontekst: I s h ø j S t a t i o n s v e j

Den grønne Kile gennem Ishøj Landsby - kontekst: I s h ø j S t a t i o n s v e j Den Grønne Kile gennem Ishøj Landsby Eksisterende forhold: Ishøj Stationsvej Den grønne Kile gennem Ishøj Landsby - kontekst: Beliggende 4 km fra Ishøj Station udgør landsbyen en selvstændig bydel koncentreret

Læs mere

Lokalplan 221. Lokalplan for sommerhusområdet Bredfjed. Lidsøvej. Bredfjedvej

Lokalplan 221. Lokalplan for sommerhusområdet Bredfjed. Lidsøvej. Bredfjedvej Lokalplan 221 Lokalplan for sommerhusområdet Bredfjed Bredfjedvej Lidsøvej 3. december 2003 Lokalplan 221 12. september 2003 Indholdsfortegnelse Lokalplanens formål...2 Afgrænsning...2 Anvendelse...3 Udstykning...3

Læs mere

Ver FA/ ER/ COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni

Ver FA/ ER/ COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni F d hu Kon an udg p md Udb a B N j udg 95 2 042 60 6 337 5 0 4 Bo gm2 S u Væ B gg å G undm2 Sa g 7 2 2 2 96 996 806 03 28520 An a g j ndom mæg J p Bj g I nd ha RØNNEVÆNGET3 3, 83 40MAL L I NG SPÆNDENDEFRI

Læs mere

DECEMBER - JANUAR - FEBRUAR - MARTS UGERLØSE NYT LOKALBLADET FOR 4350 UGERLØSE - EN BY MED SAMMENHOLD.

DECEMBER - JANUAR - FEBRUAR - MARTS UGERLØSE NYT LOKALBLADET FOR 4350 UGERLØSE - EN BY MED SAMMENHOLD. DECEMBER - JANUAR - FEBRUAR - MARTS UGERLØSE NYT LOKALBLADET FOR 4350 UGERLØSE - EN BY MED SAMMENHOLD www.. 2. å N 1 2016 1 INDHOLDSFORTEGNELSE REDAKTIONEN b@-. N N -.. - 22 77 53 54 T Kpp M Kpp Iæ UGERLØSE

Læs mere

Ver COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni

Ver COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni S p m mæ & U B 9 0L T www m Em m @m CVR 0 7 A Hj j,30l K p 69 S 3163 m 3 36 D 09 7 B 1 m m0 m p æ æ m m m m h10 mh c p - æ m h, m på h j,m mm h 809 m 3 æ m ph m m, æ, h, m, m, m h m æ, p mp, m, æ mh H

Læs mere

Partiel byplan 11. For et kvarter vest for Mørkhøjvej og Hareskovvej. Gladsaxe Kommune

Partiel byplan 11. For et kvarter vest for Mørkhøjvej og Hareskovvej. Gladsaxe Kommune Partiel byplan 11 For et kvarter vest for Mørkhøjvej og Hareskovvej Gladsaxe Kommune Byplanvedtægt for et kvarter vest for Mørkhøjvej og Hareskovvej bestående af den af boligministeriet den 24/2 1950 godkendte

Læs mere

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 20-230

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 20-230 ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 20-230 FOR ET OMRÅDE MELLEM RISMARKSVEJ - TARUPVEJ - RUGVANG SAMT TILLÆG NR. 1 FOR LOKALPLANENS OMRÅDE B I N D H 0 L D S F 0 R T E G N E L S E AFSNIT 1. Lokalplanens formål

Læs mere

MODE KARLA SUPERMODEL. Helt privat. Stor modereportage fra Hummels sommerkollektion 2010. biografpremiere. Klæd stjernene på til den røde løber

MODE KARLA SUPERMODEL. Helt privat. Stor modereportage fra Hummels sommerkollektion 2010. biografpremiere. Klæd stjernene på til den røde løber MODE So opo f H ooo 2010 M A G A Z I N E #2 KARLA SUPERMODEL K j på b A RLA OG JON AS H pv bofp 25 MARTS 2010 WWWKARLA-UNIVERSDK 1 I K o Jo K på y Jo v of, K v K p o å på, K o bv v Jo på bj B bv y, fo

Læs mere

Forslag. Lokalplan Et område øst for Regimentsvej, Farum Nord. Tillæg til Lokalplan 70.7

Forslag. Lokalplan Et område øst for Regimentsvej, Farum Nord. Tillæg til Lokalplan 70.7 Forslag Lokalplan 70.7.1 Et område øst for Regimentsvej, Farum Nord Tillæg til Lokalplan 70.7 - i offentlig høring fra 5. januar til 1. marts 2016 Lokalplanens bestemmelser Lokalplanens bestemmelser om

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR ÅLHOLMPARKEN. Byplanvedtægt nr. 53

BYPLANVEDTÆGT FOR ÅLHOLMPARKEN. Byplanvedtægt nr. 53 BYPLANVEDTÆGT FOR ÅLHOLMPARKEN Byplanvedtægt nr. 53 Byplanvedtægt nr. 53 for Ålholmparken I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

Budgetter vedr. etablering og drift af fabrikken Høvedstensvej 47-49. Dri f EL,

Budgetter vedr. etablering og drift af fabrikken Høvedstensvej 47-49. Dri f EL, 4. Rabudgt vd. indkøb ti bødfabikkn. Budgtt vd. tabing dift af fabikkn Høvdtnvj 47-49. Di f EL, t vd. bygningvdighod, va, afgift foiking. 575.550. O by - V - E - V - S B ø gning: ntiati jvf. bygningkav

Læs mere