Energiforbrugeren. SDE, Sammensluttede Danske Energiforbrugere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energiforbrugeren. SDE, Sammensluttede Danske Energiforbrugere www.energiforbrugeren.dk"

Transkript

1 Energiforbrugeren Landbrugets rolle er vigtig i den fremtidige energiforsyning. Bedre betalinger for landbrugets energiprodukter. Øget værdi for landbruget ved at stille krav til anvendelsen af energiprodukter.

2 Indhold: Forord I dag I morgen Biochar teknologi Simple Biogasanlæg Varmeproduktion ved isning... 6 Jordradiator som energiakkumulator... 7 Solkraftværk... 8 Samspil mellem biogas, varmeproduktion, vindmøller og solkraftværker Yderligere informationer: Forord mener, at det danske landbrug bør tildeles en langt vigtigere rolle i den fremtidige energiplanlægning og opnå en langt bedre betalinger for erhvervets energiprodukter. I dag En meget minimal betaling eller i praksis kun betaling for håndtering af brænds- ler som halm, gylle og energiafgrøder. Biogas: Ja! Nærmest en symbolsk betaling og godt nok en vis forbedring af gyl- lens gødningsværdi. Det danske samfund har planlagt en massiv udbygning med vindmøller, og de vil i store dele af tiden kunne dække vort el-behov 100 %, hvis møllernes pro- duktion og navnlig fjernvarme / kraftvarme integreres ordentlig i det overord- nede produktionssystem. Metoder som energibranchen i dag langt har taget i brug eller arbejder hen imod. Forbrugernes stemme i energidebatten! Side 2 af 12

3 I morgen SDE mener, at landbrugets energiprodukter bruges alt for passivt, og på en må- de så værdien af disse brændsler og energiafgrøder langt fra kommer frem i lyset, hvilket er til skade for landbrugserhvervet og Danmark. Landbrugets energiprodukter kan indsættes, når behovet for energi er udtalt, og de kan således blive en central del af backuppen for vindmøllerne. SDE har en del forslag til energisystemer, som øger værdien af landbrugets produktionsarealer og energiprodukter. Men vigtigst! De systemer, som fremadrettet bruges til produktion af el og varme, skal virke i samspilspil med vindmøllerne. Det betyder, at al el- og varmevindmøllerne pro- produktion, som sker ved afbrænding lukkes 100 % ned, når ducerer og kan dække hele behovet for el. Biobrændsler mv. spares og indsæt- tes kun til el- og varmeproduktion, når dette er nødvendigt. Varmepumpesystemer sammen med meget store lavtemperaturatur energilagre (jordvarme) på landbrugets jordarealer, forsyner byerne med varme via el fra vindmøllerne. I tilfælde af mangel på el fra vindmøller startes kraftvarmevær- kerne op og producerer maksimalt el af de indfyrede brændsler og lavtempera- turfjernvarme. Kraftvarmeproduktionen sker i samspil med vindmøllernes pro- duktion, så danske energiressourcer udnyttes optimalt. SDE mener, at vi ved anvendelse af de optimale energiteknologier kan vindmøldele af det danske energi- ler og landbrugets energiprodukter omlægge store behov for el og varme til VE. De kan måske endda dække hele behovet for el og varme. Forbrugernes stemme i energidebatten! Side 3 af 12

4 Biochar teknologi Reduced leaching of nitrogen into ground water Possible reduced emissions of nitrous oxide Increased cation-exchange capacity resulting in improved soil fertility Moderating of soil acidity Increased water retention Increased number of beneficial soil microbes Yderligere information på: SDE mener, at landbruget må stille krav til den måde biomasse afbrændes. Forbrugernes stemme i energidebatten! Side 4 af 12

5 Simple Biogasanlæg Biogasanlæg i landbrugets nuværende gyllebeholdere. En ekstra mindre beholder opbygges inden i den nuværende gyllebeholder, hvor selve biogasprocessen sker. Hele opbygningen monteres med omrører og overdækning. Opbygningen yder ca. 60 % mindre gas sammenholdt med de effektive anlæg, der er optimeret med slagteriaffald eller bekostelige energiafgrøder. Energiafgrøder lægger beslag på store dyrkningsarealer. Opbygningsprincippet forbruger varme ved en forholdsvis lav temperatur, så det reeltelt er muligt at akkumulere varme fra varmepumper, der omsætter el fra vindmøller til flere dages produktion. Den samlede økonomi er langt bedre i samproduktion med de optimale el- og varmeproduktionssystemer, der fremadrettet bør virke sammen med landbru- gets produktioner. Forbrugernes stemme i energidebatten! Side 5 af 12

6 Varmeproduktion ved isning En gylletank ved et større landbrug til tons gylle tons gylle indeholder eller kan afgive energi ved isning og varmepumpe- drift, som svarer til energiindholdet i 60 tons fyringsolie. Der tilføres løbende energi fra landbrugets stalde, fra sol og vind, der optør den frosne gylle! Når vand eller gylle fryses til is afgives energi, der kan øges i temperatur via varmepumper og bruges til varmeforsyning af store boligområder i oplandet. Forbrugernes stemme i energidebatten! Side 6 af 12

7 Jordradiator som energiakkumulator Traktor til udlægning af kabler eller jordradiatorer På landbrugets jordarealer kan der med fordel nedpløjes store jordradiatorer, som virker sammen med varmepumpeteknologi, hvor væske koges til damp, kondenserer og skaber energitransport. Varmepumper, der løbende skal producere varme ved isning bruger forholdsvis mere el sammenholdt med, at hente energien i en varm jordradiator. I de bedst egnede jorde kan jorden opvarmes til 20. Der opbygges energi i jorden ved hjælp af el fra vindmøller, og store jordmas- ser opvarmes. Ved behov for varmeproduktion i samproduktion med el ved vigende elprodukel, der nu omsæt- tes ved at trække på energien i tion fra vindmøller øges varmeproduktionen markant for den jordradiatoren. Forbrugernes stemme i energidebatten! Side 7 af 12

8 Solkraftværk Væske koges til damp under vakuum ved f.eks. 90 i simple varmevekslere un- der et stykke drivhusglas. Når dampen kondenserer ved en lavere temperatur f.eks. ved at opvarme store jordradiatorer, optø is, opvarme havvand eller luft, kan denne trykforskel om- sættes til mekanisk energi eller el. Men som James Watts erfarede, så yder trykforskel i damp ikke særlig meget effekt. Derimod hvis dampen overophedes så ydes der virkelig effekt, som kan omsætafbrændes 100 % om- tes til elproduktion via en turbine. Princippet i solkraftværket hvor energien i den halm, der sættes til el-produktion on via turbinen, når solen koger vand til damp. Forbrugernes stemme i energidebatten! Side 8 af 12

9 Arealet her ud for Århus svarer til en mindre del af de hustage, der i praksis vil kunne blive brugt til kogning af damp. En opstilling som denne yder 25 GW, når solen afsætter 800 W pr m². Hvis der tilsættes 4,5 GW energi fra halm, ca tons halm (4 kwh/kg) pr. time, der nu omsættes 100 % til elproduktion. Kan det forsyne Danmark 100 % med el (4,5 GW). Systemet skal, for at opnå maksimal effekt, virke sammen med de dampsyste- mer, som udrulles til byernes varmeforsyning. Dampsolfangere monteres på byernes tage, og halm, flis og affald kan omsættes til el-produktion. Store sam- fundsværdier skabes via de dampsystemer, der virker centralt for en bydel. Disse nye energicentraler kan bygges decentral ude på landet, hvor landbru- gets produktion forekommer, så transporten bliver minimal. I disse systemer er der virkelig mulighed for massive værdiforøgelser af land- brugsproduktionen. Forbrugernes stemme i energidebatten! Side 9 af 12

10 Samspil mellem biogas, varmeproduktion, vindmøller og solkraftværker. De meget værdifulde energiressourcer som biogassen mv. tilbageholdes og indsættes kun, når der er brug for el, og vindmøller eller solkraftværkerne ikke kan klare hele efterspørgslen. El omsættes til varme via varmepumper, der fryser gylle. Produktionen forsyner byerne med varme, og overproduktionen akkumuleres ved, at opvarme jordra- diatorer. Jordradiatorer kan nedpløjes i forskellige jorddybder, der kan flyttes energi fra de øvre jordlag (selv når jorden dyrkes) ned i den jordradiator, der ligger dybt i jorden. Dette sker løbende ene og alene via en forskelstemperatur uden brug af el. Spildvarmen fra stalde kan også med fordel tilføres jorden. Kold jord kan bruges til at køle landbrugets stalde, og medvirker til bedre dyre- velfærd. Den væsentligste fordel ved disse nye energiteknologier er, at energi til byerne afsættes, ikke via et vandbåret fjernvarmenet men via damp. Forbrugernes stemme i energidebatten! Side 10 af 12

11 Dampfjernvarme: Når dampen forlader turbinen, der producerer el, sker det nu ved lave tempeenergi ved den raturer, fordi dampfjernvarmenettet umiddelbart kan overføre lave temperatur, når dampen kondenserer ved og opvarmer luft i boligen. El-produktionsanlæg til damp og dampfjernvarme. Forbrugernes stemme i energidebatten! Side 11 af 12

12 Yderligere informationer: Niels Hansen, Nyvej 5, 9500 Hobro, Tlf.: , Mail: Boe Carslund-Sørensen, Byhaven 1, 4571 Grevinge, Tlf.: , Mail: Forbrugernes stemme i energidebatten! Side 12 af 12

Geotermisk energi Energien under vores fødder NOAHs Forlag

Geotermisk energi Energien under vores fødder NOAHs Forlag Geotermisk energi Energien under vores fødder Vores undergrund rummer energi nok til at dække en stor del af vores opvarmningsbehov. Men hidtil har denne energikilde ligget næsten ubenyttet hen. På trods

Læs mere

Udgivet af: Energinet.dk. Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 Rapporten kan downloades på: www.energinet.dk 28.

Udgivet af: Energinet.dk. Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 Rapporten kan downloades på: www.energinet.dk 28. Udgivet af: Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 Rapporten kan downloades på: www.energinet.dk 28. januar 2011 Dok.6357/11, sag 10/3378 2/39 Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning... 4 1.1

Læs mere

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011 1 Vores energi VORES ENERGI 1 REGERINGEN NOVEMBER 2011 2 1 Vores energi 1 Vores energi Klodens svindende ressourcer og den stigende globale efterspørgsel efter energi presser priserne på de fossile brændsler

Læs mere

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus www.ke.dk 2 udnyt fjernvarmen og spar penge Så godt som alle københavnske hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men

Læs mere

Fremstilling af elektricitet

Fremstilling af elektricitet Hvad er strøm? For at forstå, hvad elektrisk strøm er, skal vi se nærmere på det mindste, denne verden er bygget op af - atomet. Atomerne består af en kerne, der er ladet med positiv elektricitet, og rundt

Læs mere

Tid til energidemokrati i Danmark Nye virkemidler og ejerformer i omstillingen til sol, vind og biomasse

Tid til energidemokrati i Danmark Nye virkemidler og ejerformer i omstillingen til sol, vind og biomasse Tid til energidemokrati i Danmark Nye virkemidler og ejerformer i omstillingen til sol, vind og biomasse Lokale hvile-i-sig-selv selskaber kan gennemføre vindmølleudbygning på land billigere end private

Læs mere

Økologisk biogas Hvorfor og hvordan

Økologisk biogas Hvorfor og hvordan Økologisk biogas Hvorfor og hvordan 1 Indholdsfortegnelse Økologiske aspekter af biogas... 3 Økologiens udfordringer... 4-5 Næringsstoffer i effektivt kredsløb... 6-7 Biomasse foder til biogasanlægget...

Læs mere

Mad og brændstof til europa. - på en klode med klimaforandringer og begrænsede resurser - med kritisk fokus på husdyrfoder og biomasse til energi

Mad og brændstof til europa. - på en klode med klimaforandringer og begrænsede resurser - med kritisk fokus på husdyrfoder og biomasse til energi Mad og brændstof til europa - på en klode med klimaforandringer og begrænsede resurser - med kritisk fokus på husdyrfoder og biomasse til energi forord Hvorfor dette hæfte? Verdenssamfundet oplever for

Læs mere

Effektiv afkøling betaler sig

Effektiv afkøling betaler sig Effektiv afkøling betaler sig 2 Udnyt fjernvarmen Returvand skal være så koldt som muligt Så godt som alle hovedstadsområdets hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men det er desværre langt fra alle,

Læs mere

BIOMETHANE REGIONS. Biogasanlæg bidrager til et bæredygtigt landbrug - DANMARK. With the support of

BIOMETHANE REGIONS. Biogasanlæg bidrager til et bæredygtigt landbrug - DANMARK. With the support of DK BIOMETHANE REGIONS Biogasanlæg bidrager til et bæredygtigt landbrug - DANMARK With the support of DLBR Bioenergi Biogasanlæg bidrager til et bæredygtigt landbrug Biogasanlæg giver landbruget mange fordele

Læs mere

Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland

Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland Indhold Forord 3 Et resumé 4 Mennesker og klimaforandringer 6 Om kilder til de menneskeskabte klimaforandringer 10

Læs mere

Forsøg med Energi. af: Jørn Matzen, Janus Hendrichsen og Johan Galster. Redaktion: Mari Ann Skovlund Jensen - et materiale fra Skolernes EnergiForum

Forsøg med Energi. af: Jørn Matzen, Janus Hendrichsen og Johan Galster. Redaktion: Mari Ann Skovlund Jensen - et materiale fra Skolernes EnergiForum Forsøg med Energi af: Jørn Matzen, Janus Hendrichsen og Johan Galster Redaktion: Mari Ann Skovlund Jensen - et materiale fra Skolernes EnergiForum Kære læser Dette materiale er tænkt som en hjælp og et

Læs mere

Sig farvel til elregningen - én gang for alle

Sig farvel til elregningen - én gang for alle Sig farvel til elregningen - én gang for alle Udnyt vores gratis og mest vedvarende energikilde: Solen DanmarksPaneler gør sol til strøm - året rundt Miljørigtigt CO 2 reducerende Få GRATIS varme når DanmarksPumpen

Læs mere

Brintpiller som energilager

Brintpiller som energilager Brintpiller som energilager Af phd studerende Rasmus Zink Sørensen, lektor Tue Johannessen og professor Claus Hviid Christensen Brintsamfundet er en vision for, hvordan adgangen til energi i fremtiden

Læs mere

Alger til Biogas. Undervisningsmateriale til A- og B-niveau i biologi

Alger til Biogas. Undervisningsmateriale til A- og B-niveau i biologi Alger til Biogas Undervisningsmateriale til A- og B-niveau i biologi AlgeCenter Danmark 2012 Tekst: Sidsel Sode, Havets Hus Layout: Grete Fogtmann Jensen, Havets Hus Kontakt: Havets Hus Færgevej 4 8500

Læs mere

Landbrug og Klima. Analyse af landbrugets virkemidler til reduktion af drivhusgasser og de økonomiske konsekvenser. Biogas. Fodring.

Landbrug og Klima. Analyse af landbrugets virkemidler til reduktion af drivhusgasser og de økonomiske konsekvenser. Biogas. Fodring. Biogas Fodring Vådområder Biomasse Jordbehandling Husdyr Efterafgrøder Kvælstofudnyttelse Landbrug og Klima Analyse af landbrugets virkemidler til reduktion af drivhusgasser og de økonomiske konsekvenser

Læs mere

Bioenergi: Udvikling, anvendelse og miljømæssige forhold

Bioenergi: Udvikling, anvendelse og miljømæssige forhold Bioenergi: Udvikling, anvendelse og miljømæssige forhold Bilag til s redegørelse: BIOENERGI, FØDEVARER OG ETIK I EN GLOBALISERET VERDEN Niclas Scott Bentsen Skov & Landskab Det Biovidenskabelige Fakultet

Læs mere

Den lille blå om Varmepumper

Den lille blå om Varmepumper Fremtiden tilhører varmepumperne Varmepumper kommer til at spille en central rolle i en fremtid, hvor vi bevæger os væk fra de fossile brændsler og hen imod at bruge mere og mere vedvarende energi. Der

Læs mere

CEEH Videnskabelig rapport nr. 10

CEEH Videnskabelig rapport nr. 10 Centre for Energy, Environment and Health Report series ISSN 19047495 CEEH Videnskabelig rapport nr. 10 CEEH s beregning af helbredsomkostninger fra luftforurening i Klimakommissionens fremtidsforløb Roskilde

Læs mere

Data, tabeller, statistikker og kort ENERGISTATISTIK

Data, tabeller, statistikker og kort ENERGISTATISTIK Data, tabeller, statistikker og kort ENERGISTATISTIK 212 INDHOLD Hurtigt overblik 3 Energibalance 212 4 Produktion af primær energi 5 www.ens.dk Du er velkommen på Energistyrelsens statistik og data webside

Læs mere

kebmin.dk Regeringen klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser

kebmin.dk Regeringen klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser kebmin.dk Regeringens klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser August 213 Regeringen Regeringens klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser 4 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 7 1. Danmarks

Læs mere

Hvad kan dansk landbrug producere med en anden regulering af erhvervet?

Hvad kan dansk landbrug producere med en anden regulering af erhvervet? Hvad kan dansk landbrug producere med en anden regulering af erhvervet? En scenarieanalyse af potentialet for produktion i dansk landbrug Fremforsk Center for fremtidsforskning Jesper Bo Jensen, Ph.d.

Læs mere

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser Danfoss varmepumper Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag 20+ år med energibesparelser Med en forventet levetid på mere end 20 år sikrer en investering i en Danfoss varmepumpe

Læs mere

Miljøvurdering af ForskEL-program 2013

Miljøvurdering af ForskEL-program 2013 Miljøvurdering af ForskEL-program 2013 Indhold Indledning 2 ForskEL-programmets mål og udmøntningen af ForskEL 13 3 Vurdering af projekternes direkte miljøpåvirkninger 4 Vurdering af projekternes bidrag

Læs mere

Samspil mellem gas, el og varme

Samspil mellem gas, el og varme Samspil mellem gas, el og varme Udgivet af Rapporten kan fås ved henvendelse til: Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 Den kan også downloades på: www.energinet.dk December 2011 Dok. 43418/11,

Læs mere

At give den gas i laboratoriet

At give den gas i laboratoriet At give den gas i laboratoriet Af: Bo Elberling & Anders Michelsen 22 TEMA // At give den gas i laboratoriet Fig. 1. Zackenberg i 2013 hvor en række permafrostkerner blev hjembragt for at undersøge, i

Læs mere

Udredning vedrørende varmelagringsteknologier og store varmepumper til brug i fjernvarmesystemet

Udredning vedrørende varmelagringsteknologier og store varmepumper til brug i fjernvarmesystemet Udredning vedrørende varmelagringsteknologier og store varmepumper til brug i fjernvarmesystemet November 2013 Projektdeltagere PlanEnergi (projektleder) Jyllandsgade 1 9520 Skørping Kontakt: Per Alex

Læs mere

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Oktober 2013 Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Oktober 2013 Danmark uden affald 5 Indhold Forord... 7 Danmark uden affald... 9 Danmark

Læs mere

Den store varmepumpebog Vejledning, information og inspiration til indkøb af en varmepumpe.

Den store varmepumpebog Vejledning, information og inspiration til indkøb af en varmepumpe. Den store varmepumpebog Vejledning, information og inspiration til indkøb af en varmepumpe. Indhold Velkomst 2 Varmepumpe en klog energiløsning 4 Tre afgørende spørgsmål ved valg af varmepumpe 6 Danfosss

Læs mere

Fødevareproduktionen, naturen og miljøet. Fødevareministeriets natur- og miljøpolitik

Fødevareproduktionen, naturen og miljøet. Fødevareministeriets natur- og miljøpolitik Fødevareproduktionen, naturen og miljøet Fødevareministeriets natur- og miljøpolitik Denne pjece giver eksempler på Fødevareministeriets indsatser, tilskudsordninger og forskning til fremme af miljøvenlig

Læs mere