Årsrapport Det passive supplement

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2012. Det passive supplement"

Transkript

1 Årsrapport 2012 Det passive supplement

2 Investeringsforeningen Sparindex (FT-NR ) Adresser Bestyrelse Administration Depotselskab Sparinvest Huset Søndergade Randers C T: F: Hvidesten Kingosvej Taastrup T: F: CVR. nr.: sparindex.dk Formand: Torben Nielsen Tidligere nationalbankdirektør Næstformand, Niels S. Vase Advokat og partner Johannes Andersen Lektor Benedicte Vibe Christensen Tidligere vicedirektør, Den Internationale Valutafond ID-Sparinvest A/S Direktion: Peter Møller Lassen Direktør Michael Albrechtslund Direktør Niels Solon Direktør Nykredit Bank A/S Kalvebod Brygge København V Peter Reedtz Direktør, Asset Allocation Instituttet

3 Ledelsesberetning for Japan Growth Index 43 Ledelseshverv, direktion og bestyrelse Ledelsesberetning - resume Ledelsens beretning Udviklingen i Sparindex-afdelingerne Aktiemarkederne Forventninger til 2013 Risici samt risikostyring Udlodning af udbytte Samfundsansvar Generalforsamling Beretning Resultatopgørelse og balance Noter Japan Value Index Beretning Resultatopgørelse og balance Noter Japan Small Cap Index Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors erklæring Beretning Resultatopgørelse og balance Noter Sparindex Dow Jones S.World Index USA Growth Index Beretning Resultatopgørelse og balance Noter USA Value Index Beretning Resultatopgørelse og balance Noter USA Small Cap Index Beretning Resultatopgørelse og balance Noter Europe Growth Index Beretning Resultatopgørelse og balance Noter Beretning Resultatopgørelse og balance Noter Sparindex Global Aktier Min. Risiko Beretning Resultatopgørelse og balance Noter Sparindex Emerging Markets Index Beretning Resultatopgørelse og balance Noter Sparindex OMX C20 Capped Beretning Resultatopgørelse og balance Noter Fællesnoter Europe Value Index 35 Beretning Resultatopgørelse og balance Noter Europe Small Cap Index Beretning Resultatopgørelse og balance Noter

4 Ledelsesberetning 2012 Ledelseshverv bestyrelse og direktion Torben Nielsen, formand Formand for bestyrelsen for: Sparinvest SICAV SIF Investeringsforeningen Sparinvest Investeringsforeningen Sparindex Specialforeningen Sparinvest (placeringsforening) Specialforeningen Sparinvest Pengemarked Sparinvest SICAV Eik Banki p/f Plass Data VP Lux S.á.r.l. Museum Sydøstdanmark Næstformand for bestyrelsen for: Tryg A/S Tryg Forsikring A/S VP Securities A/S Bankernes Kontantservice A/S Medlem af bestyrelsen for: Nets Holding A/S Bombebøssen ID-Sparinvest A/S Dansk Landbrugs Realkredit Advokat Niels S. Vase, Næstformand Næstformand for bestyrelsen for: Investeringsforeningen Sparinvest Investeringsforeningen Sparindex Specialforeningen Sparinvest (placeringsforening) Specialforeningen Sparinvest Pengemarked Medlem af bestyrelsen for: ID-Sparinvest A/S Lakrymal A/S Promal A/S Lektor, Johannes Lund Andersen Formand for bestyrelsen for: Teater Nordkraft, Aalborg Medlem af bestyrelsen for: Investeringsforeningen Sparinvest Investeringsforeningen Sparindex Specialforeningen Sparinvest (placeringsforening) Specialforeningen Sparinvest Pengemarked Avisen.dk Forlaget Hovedland Direktør, Peter Reedtz Direktør for: Asset Allocation Instituttet Reedtz Invest ApS Formand for bestyrelsen for: Monyx Financial Group AB, Stockholm Factor Insurance Brokers AB, Stockholm Næstformand for bestyrelsen for: TG Brentwood A/S TG Partners III A/S Medlem af bestyrelsen for: Investeringsforeningen Sparinvest Investeringsforeningen Sparindex Specialforeningen Sparinvest (placeringsforening) Specialforeningen Sparinvest Pengemarked Sparinvest SICAV - SIF Newcap Holding A/S Coin Fondsmæglerselskab A/S Coin Compeditive Investments A/S Monyx Funds SICAV, Luxembourg TG Partners II P/S Benedicte Vibe Christensen Medlem af bestyrelsen for: Investeringsforeningen Sparinvest Investeringsforeningen Sparindex Specialforeningen Sparinvest (placeringsforening) Specialforeningen Sparinvest Pengemarked Sparinvest SICAV Friends of Reach Out s HIV/AIDS Africa Medlem af Advisory Board for: Kukula Capital Direktør, Peter Møller Lassen Direktør for: ID-Sparinvest A/S Formand for bestyrelsen for: Randers HK A/S Pack Plast A/S Medlem af bestyrelsen for: C. Mærsk- Andersen s Eftf. A/S CMA Holding Randers A/S Lorentzen og Nielsen ApS Randers HK Holding A/S Direktør, Michael Albrechtslund Direktør for: ID-Sparinvest A/S Medlem af bestyrelsen for: Sparinvest Property Investors A/S Sparinvest Property Investors II A/S Sparinvest Investment Solutions A/S Sparinvest Institutional Solutions A/S Sparinvest S.A. Direktør, Niels Solon Direktør for: ID-Sparinvest A/S Medlem af bestyrelsen for: Sparinvest Property Investors A/S Sparinvest Property Investors II A/S Rasturik Ejendomme ApS Corfix Invest ApS NSO Invest ApS NJB ApS Medlem af direktionen for: NSO Invest ApS Sparindex Årsrapport

5 Ledelsesberetning - resume Aktiebaserede afdelinger Årets resultat i kr. Formue Ultimo 2012 i kr. Indre værdi Afkast Benchmark Udbytte i kr. USA Growth Index ,71 14,55% 15,37% 0,00 USA Value Index ,61 12,29% 12,64% 1,25 USA Small Cap Index ,04 13,86% 16,16% 3,50 Europe Growth Index ,67 18,60% 18,33% 1,75 Europe Value Index ,3 16,05% 16,87% 2,25 Europe Small Cap Index ,37 24,65% 27,47% 2,00 Japan Growth Index ,33 7,30% 7,63% 0,00 Japan Value Index ,37 5,10% 6,23% 1,75 Japan Small Cap Index ,17 2,36% 2,81% 1,00 Dow Jones S.World Index ,02 15,33% 14,17% 2,00 Sparindex Global Aktier Min. Risiko ,65 6,92% 6,81% 2,00 Emerging Markets Index ,86 17,01% 16,86% 2,25 OMX C20 Capped ,57 3,57% 2,69% 0,00 Samlet Sparindex Årsrapport

6 Ledelsens beretning Årsrapporten aflægges efter lov om investeringsforeninger mv. og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for noterede investeringsforeninger samt vejledninger fra InvesteringsForeningsRådet. Denne beretning er fælles for alle afdelingerne i Investeringsforeningen Sparindex. Investeringsforeningen Sparindex består af flere afdelinger. Hver afdeling aflægger separat regnskab og afdelingsberetning. Regnskaberne viser afdelingernes økonomiske udvikling i året samt giver en status ultimo året og beretter om årets resultat sammenholdt med den forventede udvikling. Nøgletal, afdelingens profil, afdelingens forventede udvikling og forventninger til de områder, inden for hvilke afdelingen investerer, er beskrevet under de enkelte afdelingsregnskaber. Der er ikke indtruffet yderligere hændelser efter regnskabsafslutningen. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som beeller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. Der har ikke været usædvanlige forhold, som har indvirkning på indregning og måling i balance og resultatopgørelse. Der har ikke været betydelige hændelser, som har indflydelse på balance og resultatopgørelse. Der har ikke været usikkerhed ved indregning og måling i balance og resultatopgørelse. Vi har valgt at beskrive den overordnede markedsudvikling, de generelle risici og foreningens risikostyring i et fælles afsnit for alle afdelinger i rapporten. Vi anbefaler, at du læser disse afsnit i sammenhæng med de specifikke afdelingsberetninger for samlet set at få et fyldestgørende billede af udviklingen og de særlige forhold og risici, der påvirker de enkelte afdelinger. Udviklingen i Sparindex-afdelingerne Afdelingerne i Investeringsforeningen Sparindex leverede alle positive afkast i 2012, og udviklingen var derfor tilfredsstillende på trods af endnu et år med store udsving på de globale aktiemarkeder. Overordnet gik det bedst for de europæiske og de amerikanske afdelinger, som hver især nød godt af perioder med medvind. Mens amerikanske aktier steg pænt i 1. halvår, kom europæiske aktier godt igen i årets anden halvdel, hvor særligt de mindre i small cap-segmentet nød stor fremgang. De japanske afdelinger gav samlet set et lavere afkast, hvilket bl.a. kan tilskrives en faldende yen, der påvirkede afkastet i danske kroner. De globale afdelinger kom alle pænt igennem året, om end særligt emerging markets-afdelingen skilte sig positivt ud., Formuemæssigt har Sparindex haft et særdeles tilfredsstilende år, hvor formuen er steget fra 2.6 mia. kroner ved udgangen af 2011 til 3,2 mia. ultimo Fremgangen

7 dækker over dels kurstigninger, men i særdeleshed ny kapital og mange nye investorer i en række afdelinger. Aktiemarkederne 2012 blev endnu et år med store udsving på de globale aktiemarkeder, og selvom året som helhed var kendetegnet ved stigninger på de fleste markeder, dækker udviklingen over store forskelle i forhold til regioner og aktietyper blev indledt med pæne kursstigninger, hvor fornyet optimisme medvirkede til at give investorerne større appetit efter risiko, og det betød, at bekymringerne for verdensøkonomiens retning blev parkeret på sidelinjen for en stund, og at der igen kom fokus på de enkelte virksomheders kvalitet. Dette varede dog kun kort, for uroen omkring bl.a. euroens fremtid og situationen omkring de sydeuropæiske EU-lande tog over på ny og betød, at markederne igen blev drevet af følelser frem for nes fundamentale forhold. Denne udvikling betød, at investorerne igen søgte ly i defensive aktier på bekostning af de mindre og undervurderede. Perioden fra marts til november var således på ny påvirket af jagten på de sikre havne, og det gik bl.a. ud over markederne i Europa, men også Japan led under investorflugt, samtidig med at en styrket yen lagde pres på det japanske aktiemarked. Alt imens oplevede USA og de store høj efterspørgsel og pæne kursstigninger. Frygten for en langvarig nedtur i Europa og i værste fald et sammenbrud af eurosamarbejdet blev dog fejet til side i juli, hvor chefen for den europæiske centralbank Mario Draghi slog fast, at han var villig til at gøre hvad som helst for at sikre euroen. Dette viste sig at være netop den streg i sandet, markederne havde brug for, og udmeldingen skabte den fornødne ro i Europa henover sommeren. Den fornyede ro på de europæiske markeder blev dog i sensommeren afløst af bekymringer på den anden side af Atlanten, hvor USA s gæld og ikke mindst det såkaldte gældsloft, som er den politiske grænse for, hvor stor gæld, USA må have, kom i centrum. Forhøjelsen af statens gældsloft, som fandt sted i 2011, blev suppleret med en række besparelser, så regeringen kunne optage nye lån. Det blev ved samme lejlighed vedtaget, at hvis der ikke inden 2013 blev fundet en ny løsning, ville en række nye økonomiske stramninger automatisk blive sat i værk. Investorer og økonomer frygtede, at disse besparelser potentielt kunne ramme bl.a. husholdningerne hårdt og dermed sende USA ud i en ny recession, hvilket skabte nervøsitet på markederne. Situationen blev ikke bedre af, at de amerikanske politikere udviste enorme samarbejdsvanskeligheder, og at indgåelsen af en ny aftale derfor længe balancerede på en knivsæg. Udfordringerne i USA betød imidlertid, at investorerne på ny fik øjnene op for, at både japanske aktier og europæiske aktier måske var blevet for billige i forhold til nes kvalitet, og årets sidste to måneder bød derfor på en ny periode med fremgang drevet af forholdene i de enkelte frem for økonomien. USA s politikere blev kort efter årsskiftet enige om at suspendere gældsloftet og dermed beslutningen om en

8 varig løsning til maj, og kunne dermed sætte punktum for endnu et turbulent år, hvor bølgerne endnu engang gik højt på de finansielle markeder. Forventninger til 2013 På trods af de store udsving virker verdensøkonomien til at være på rette spor, selvom der stadig er mange udfordringer forude. Stemningen på investeringsmarkederne har gennem det meste af 2012 igen været drevet af makroøkonomiske og politiske bekymringer for bl.a. Europa frem for de enkelte s forhold. Selvom der nu er mere ro om situationen i Europa, og både USA og Kina viser tegn på fremgang, er der stadig er masser udfordringer forude. Vi kan ikke forudsige, om der for alvor indtræffer en varig vending på markederne, men vi tror på en mere normaliseret markedsudvikling i Uden for Europas grænser kan den forbedrede situation på boligmarkedet være nøglen til bedring i USA, da en vending her kan løfte privatforbruget og dermed være en driver for ny vækst. I Kina er pengepolitiske lempelser et af værktøjerne til at stimulere samfundsøkonomien, og i Japan har den nyvalgte premierminister Shinzo Abe signaleret en mere lempelig økonomisk politik med to klare mål: at sætte en stopper for deflationen og svække yennen. Shinzo Abe har også annonceret en hjælpepakke på 117 milliarder US dollars, som er den største af sin slags, siden krisen brød ud, og det kan medvirke til at få den japanske økonomi op i et nyt gear. Selvom en decideret højvækstperiode er usandsynlig, er der dog flere tegn på bedring. Der er ingen tvivl om, at verdensøkonomien stadig er skrøbelig, men vi vurderer, at der trods alt er gode muligheder for stigende finansmarkeder på grund af den lempelige pengepolitik over det meste af kloden. De lave renter på statsobligationer vil samtidig betyde, at jagten efter mere risikofyldte investeringer kan fortsætte. Ny afdeling for danske aktier Sparindex lancerede i 2012 en ny indeksafdeling, Sparindex OMX C20 Capped, som er baseret på det nye Nasdaq OMX C20 CAP-indeks. Dermed får danske investorer mulighed for at investere i de 20 største og mest efterspurgte aktier i Danmark - uden at gå på kompromis med risikoen for, at enkelte aktier har for stor vægt i det samlede indeks. Som supplement til eliteindekset på Københavns Fondsbørs OMX C20 har fondsbørsen i København lanceret et nyt og forbedret indeks, der tager højde for den risikomæssige problematik, der er ved, at enkelte aktier kan udgøre for store dele af det samlede indeks. Det nye indeks tager udgangspunkt i det toneangivende OMX C20- indeks, men indekset er capped, hvilket betyder, at en enkelt aktie maksimalt må udgøre 20 %. De bedre muligheder for risikospredning i det nye indeks gør det mere interessant at investere direkte i de 20 største danske aktier, og det er grunden til, at Sparindex lancerer en indeksforening, der skygger udviklingen i OMX C20 Cap. Med Sparindex OMX C20

9 Capped får du automatisk spredt din investering på de største 20 danske aktier. Samtidig får du professionel pleje af din portefølje til Danmarks laveste omkostninger. Afdelingen havde første handelsdag 31. august. investering på kroner svarer det til årlige administrationsomkostninger i den passivt styrede afdeling på 690 kroner. I den aktivt styrede er niveauet kroner. Sparindex er flere gange kåret som Danmarks billigste investeringsforening for private og ligger konsekvent godt til i Morningstars afkaststatistikker. Ny pris til USA Growth Investeringsforeningen Sparindex har modtaget Morningstars Fund Award 2012 for bedste danske investeringsforening med fokus på amerikanske aktier. Det er tredje gang inden for de seneste fire år, at Sparindex modtager en Morningstar Fund Award. I år er det afdelingen Sparindex USA Growth, der løber med prisen for den bedste danske afdeling i kategorien USA Large Cap Aktier. Prisen er en anerkendelse af de gode resultater, afdelingen har leveret over en årrække og med vægt på udviklingen det seneste kalender år. Indeksforeningerne har de laveste omkostninger En omkostningsanalyse foretaget af InvesteringsForeningsRådet viser endnu en gang, at passivt styrede afdelinger har branchens laveste administrationsomkostninger. Administrationsomkostningerne i passivt styrede aktieafdelinger lå gennemsnitligt på 0,69 %, mens gennemsnittet for aktivt styrede aktieafdelinger var 1,48 %. For en Risici samt risikostyring Som investor i investeringsforeningen får man en løbende pleje af sin opsparing. Plejen indebærer blandt andet hensyntagen til de mange forskellige risikofaktorer på investeringsmarkederne. Risikofaktorerne varierer fra afdeling til afdeling. En af de vigtigste risikofaktorer er valget af afdelinger. Som investor skal man være klar over, at der altid er en risiko ved at investere, og at de enkelte afdelinger investerer inden for hver deres investeringsområde uanset markedsudviklingen. Det vil sige, at hvis investor f.eks. har valgt at investere i en afdeling, der har japanske value-aktier som investeringsområde, så fastholdes dette investeringsområde, uanset om de pågældende aktier stiger eller falder i værdi. Risikoen ved at investere via investeringsforening kan overordnet knytte sig til fire elementer: investors eget valg af afdelinger investeringsmarkederne investeringsbeslutningerne

10 driften af foreningen Risici knyttet til investors valg af afdelinger Inden investor beslutter sig for at investere, er det vigtigt at få fastlagt en investeringsprofil, så investeringerne kan sammensættes ud fra den enkelte investors behov og forventninger. Desuden er det afgørende, at investor er bevidst om de risici, der er forbundet med den konkrete investering. Det kan være en god ide at fastlægge sin investeringsprofil i samråd med en rådgiver. Investeringsprofilen skal blandt andet tage højde for, hvilken risiko investor ønsker at løbe med sin investering, og hvor lang tidshorisonten for investeringen skal være. Af den enkelte afdelings regnskab fremgår dens risikoklassifikation målt med risikoindikatoren fra dokumentet Central investorinformation. Risikoen udtrykkes ved et tal mellem 1 og 7, hvor 1 udtrykker laveste risiko og 7 højeste risiko. Kategorien 1 udtrykker ikke en risikofri investering. Risici knyttet til investeringsbeslutningerne Som det fremgår af afdelingsberetningerne senere i årsrapporten, har vi for alle afdelinger udvalgt et benchmark. Da alle afdelinger er passivt styret er målet for den enkelte afdeling at følge udviklingen i det udvalgte benchmark så tæt som muligt. Afdelingernes afkast er målt efter fradrag af administrations- og handelsomkostninger. Ved at bruge matematiske og statistiske modeller vælger vi et udsnit af de aktier, der indgår i et givent aktieindeks og opfører sig næsten identisk hermed. Det at følge et udvalgt indeks betegnes også som tracking - og graden hvormed indeksafdelingernes afkast afviger fra det originale indeks kaldes derfor tracking error (TE). Succeskriteriet for afdelingernes resultater måles ud fra denne tracking error. I Sparindex-afdelingerne varierer tracking error alt efter det segment, der investeres i. Målsætningen for tracking error i afdelingerne er fastsat til at være følgende: Risici knyttet til investeringsmarkederne Disse risikoelementer er f.eks. risikoen på aktiemarkederne og valutarisikoen. Eksempler på risikostyringselementer er afdelingernes rådgivningsaftaler og investeringspolitikker, vores interne kontroller, lovgivningens krav om risikospredning samt adgangen til at anvende afledte finansielle instrumenter. Forventet TE p.a. Europe Growth 2,25 % US Growth 2,25 % Japan Growth 2,25 % Europe Value 2,00 % US Value 2,00 % Japan Value 2,00 %

11 Europe Small Cap 4,00 % US Small Cap 4,00 % Japan Small Cap 4,00 % DJSI World 1,20 % Emerging Markets 3,00 % Global Aktier Min. Risiko 1,40 % OMX C20 Capped 1,00 % De målsætninger for tracking error, der er angivet ovenfor, benyttes primært fremadrettet i forbindelse med porteføljekonstruktionen. Selvom en afdelings modelestimerede tracking error fremadrettet er inden for det angivne, er der imidlertid ingen garanti for, at de observerede afvigelser også holder sig inden for de angivne mål. Risici knyttet til driften af foreningen For at undgå fejl i driften af foreningen er der fastlagt en lang række kontrolprocedurer og forretningsgange, som reducerer disse risici. Der arbejdes hele tiden på at udvikle systemerne, og der stræbes efter, at risikoen for menneskelige fejl bliver reduceret mest muligt. Der er desuden opbygget et ledelsesinformations-system, som sikrer, at der løbende følges op på omkostninger og afkast. Investeringsforeningen er desuden underlagt kontrol fra Finanstilsynet og en lovpligtig revision ved generalforsamlings-valgte revisorer. Her er fokus på risici og kontroller i højsædet. På it-området lægges stor vægt på data- og systemsikkerhed. Der er udarbejdet procedurer og beredskabsplaner, der har som mål inden for fastsatte tidsfrister at kunne genskabe systemerne i tilfælde af større eller mindre nedbrud. Disse procedurer og planer afprøves regelmæssigt. Ud over at administrationen i den daglige drift har fokus på sikkerhed og præcision, når opgaverne løses, følger bestyrelsen med på området. Formålet er dels at fastlægge sikkerhedsniveauet og dels at sikre, at de nødvendige ressourcer er til stede i form af personale, kompetencer og udstyr. For yderligere oplysninger om de enkelte Sparindex-afdelinger henvises til de gældende prospekter og Central investorinformation for de pågældende afdelinger. Disse kan downloades fra sparindex.dk under produktinformationen om den enkelte afdeling. Generelle risikofaktorer Enkeltlande Ved investering i værdipapirer i et enkelt land, f.eks. USA, findes en risiko for, at det finansielle marked i det pågældende land kan blive udsat for specielle politiske eller reguleringsmæssige tiltag. Desuden vil markedsmæssige eller generelle økonomiske forhold i landet, herunder også udviklingen i landets valuta og rente, påvirke investeringernes værdi.

12 Eksponering mod udlandet Investering i udenlandske markeder medfører generelt en lavere risiko for den samlede portefølje end investering alene i enkeltlande/-markeder. Udenlandske markeder kan dog være mere usikre end det danske marked på grund af en forøget risiko for en kraftig reaktion på selskabsspecifikke, politiske, reguleringsmæssige, markedsmæssige og generelle økonomiske forhold. Valuta Investeringer i udenlandske værdipapirer giver eksponering mod valutaer, som kan have større eller mindre udsving i forhold til danske kroner. Derfor vil den enkelte afdelings kurs blive påvirket af udsving i valutakurserne mellem disse valutaer og danske kroner. Afdelinger, som investerer i europæiske aktier inde for eurozonen har begrænset valutarisiko. Selskabsspecifikke forhold Værdien af en enkelt aktie kan svinge mere end det samlede marked og kan derved give et afkast, som er meget forskelligt fra markedets. Forskydninger på valutamarkedet samt lovgivningsmæssige, konkurrencemæssige, markedsmæssige og likviditetsmæssige forhold vil kunne påvirke nes indtjening. Værdien af afdelingen kan variere kraftigt som følge af udsving i enkelte aktier. Selskaber kan gå konkurs, hvorved investeringen heri vil være tabt. Nye markeder Begrebet nye markeder omfatter stort set alle lande i Latinamerika, Asien (ex. Japan, Hongkong og Singapore), Østeuropa samt dele af Afrika. Landene kan være kendetegnet ved politisk ustabilitet, relativt usikre finansmarkeder, relativ usikker økonomisk udvikling samt et aktie- og obligationsmarked under udvikling. Investeringer på de nye markeder er forbundet med særlige risici, der ikke forekommer på de udviklede markeder. Et ustabilt politisk system indebærer en øget risiko for pludselige og grundlæggende omvæltninger inden for økonomi og politik. For investorer kan dette eksempelvis bevirke, at aktiver nationaliseres, at rådigheden over aktiver begrænses, eller at der indføres statslige overvågnings- og kontrolmekanismer. Valutaerne er ofte udsat for store og uforudsete udsving. Nogle lande har enten allerede indført restriktioner med hensyn til udførsel af valuta eller kan gøre det med kort varsel. Markedslikviditeten på de nye markeder kan være faldende som følge af økonomiske og politiske ændringer samt naturkatastrofer. Effekten kan også være mere vedvarende. Udsving på aktiemarkedet Afkast på aktiemarkeder kan svinge meget. Udsving kan blandt andet være en reaktion på selskabsspecifikke, politiske og reguleringsmæssige forhold eller som en konsekvens af sektormæssige, regionale, lokale eller generelle markedsmæssige og økonomiske forhold. Risikovillig kapital Afkastet kan svinge meget som følge af nes muligheder for at skaffe risikovillig kapital til fx udvikling af nye produkter. Enkelte afdelingers formue kan investeres i virksomheder, hvis teknologier er helt eller delvist nye, og hvis udbredelse

13 kommercielt og tidsmæssigt kan være vanskelig at vurdere. De afdelingsspecifikke risici, der knytter sig til hver enkel afdeling, kan læses under hver afdelings beretning. Udlodning af udbytte En del af årets resultat udloddes hvert år til medlemmerne i Sparindex i henhold til lovgivningen og vores udbyttepolitik. På generalforsamlingen den 19. marts indstiller bestyrelsen, at generalforsamlingen godkender de minimumsudlodninger i Sparindex' afdelinger, som fremgår af nedenstående skema. Udbytterne udbetales efter generalforsamlingen på baggrund af indtjente renter, udbytter og nettorealiserede gevinster i løbet af Afdeling Forventet udbytte Kr. pr. bevis USA Growth Index 0,00 USA Value Index 1,25 USA Small Cap 3,50 Index Europe Growth 1,75 Index Europe Value 2,25 Index Europe Small Cap 2,00 Index Japan Growth 0,00 Index Japan Value Index 1,75 Japan Small Cap 1,00 Index Dow Jones Stbl. 2,00 World Index Globale Aktier Min. 2,00 Risiko Emerging Markets 2,25 Index OMX C20 Capped 0,00 Samfundsansvar Sparinvest-koncernen, der rådgiver og administrerer foreningens formue, har fuldendt integrationen af miljømæssige, sociale- og ledelsesmæssige faktorer de såkaldte ESG-faktorer (Environmental-, Social-, Governance) - i investeringsprocessen for samtlige aktivklasser. Det betyder, at alle afdelinger i Sparindex opfylder FNs principper for ansvarlig investering. For indeksafdelinger betyder det, at indsatsen fokuseres omkring aktivt ejerskab, dvs. først og fremmest en dialog med nes ledelser omkring forhold, der relaterer sig til miljø samt det sociale og selskabsledelsesmæssige. Stemmeafgivelse har vist sig at være en særdeles effektiv vej til dialog med om ESG-relaterede emner. Vi har allerede haft succes med at påpege enten miljømæssige, sociale eller ledelsesmæssige problemstillinger over for s ledelse og derigennem påvirke agendaen på den årlige generalforsamling. I 2013 lancerer UN PRI et nyt obligatorisk værktøj for årlig indrapportering af arbejdet med ESG-forhold. Det føler vi os godt forberedt på at leve op til, idet vi som en af de få kapitalforvaltere i Danmark valgte at besvare UNPRI s pilotprojekt omkring rapportering i 2012 fuldstændigt. Vores besvarelse er blevet udvalgt som feedback til

14 UNPRI, hvilket gerne skulle bevirke, at vi kan besvare 2013-spørgeskemaet målrettet og effektivt. Generalforsamling i marts 2013 Generalforsamlingen i Investeringsforeningen Sparindex bliver afholdt tirsdag den 19. marts 2013 kl Generalforsamlingen afholdes som fuldstændig elektronisk generalforsamling. Deltagelse i den fuldstændig elektroniske generalforsamling vil således udelukkende finde sted via internettet med adgang via foreningens hjemmeside, sparindex.dk. Forslag til afstemning På generalforsamlingen stiller bestyrelsen forslag om at gennemføre en fusion af foreningen med Investeringsforeningen Sparinvest med sidstnævnte som den fortsættende forening. Den 11. februar 2013 blev den fælles fusionsplan og fusionsredegørelse offentliggjort, som redegør for baggrunden og vilkårene for fusionen. Endvidere stiller bestyrelsen forslag om vedtægtsændringer i forbindelse med fusionen, herunder blandt andet navneændringer i afdelingerne. De fuldstændige forslag, der beskriver alle foreslåede vedtægtsændringer, som de er vedtaget af bestyrelsen, vil blive offentliggjort på foreningens hjemmeside, sparindex.dk, og for de børsnoterede afdelinger ligeledes via NAADAQ OMX Copenhagen A/S den 4. marts Valg til bestyrelsen I overensstemmelse med foreningens vedtægter er alle bestyrelsesmedlemmer på valg hvert år. På valg til bestyrelsen på generalforsamlingen er således: Formand, Torben Nielsen Næstformand, Niels S. Vase Benedicte Vibe Christensen Peter Reedtz Johannes Lund Andersen Bestyrelsens honorar for arbejdet i Investeringsforeningen Sparindex udgjorde kroner i Som honorar for arbejdet i bestyrelsen i Investeringsforeningen Sparindex modtager hvert bestyrelsesmedlem kroner, næstformanden får et honorar på kroner, mens formandens honorar var kroner. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Udover de allerede i beretningen nævnte begivenheder er der ikke indtrådt begivenheder, som væsentlig vil kunne påvirke investeringsforeningernes finansielle stilling. Usikkerhed ved indregning og måling Der er ikke særlige usikkerheder forbundet med indeværende årsrapport. Der er ligeledes ikke andre usædvanlige forhold, der kan have påvirket indregning og måling.

15 Ledelsespåtegning Hvidesten, den 26. februar 2013 Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og vedtaget årsrapporten for 2012 for Investeringsforeningen Sparindex med tilhørende afdelinger. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger m.v. og eventuelle krav i vedtægter eller aftale. Årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens og afdelingernes aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet for regnskabsåret Ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i foreningens og afdelingernes aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som foreningen henholdsvis afdelingerne kan påvirkes af. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Direktion ID-Sparinvest A/S Michael Albrechtslund Peter Møller Lassen Niels Solon Bestyrelsen Torben Nielsen Niels S. Vase Benedicte Vibe Christensen (formand) (næstformand) Peter Reedtz Johannes Lund Andersen

16 Den uafhængige revisors erklæring Til medlemmerne i Investeringsforeningen Sparindex Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskaberne for de 13 afdelinger i Investeringsforeningen Sparindex for regnskabsåret 1. januar december 2012, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter for de enkelte afdelinger samt fællesnoter. Årsregnskaberne for de enkelte afdelinger aflægges efter lov om investeringsforeninger mv. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af årsregnskaber for de enkelte afdelinger, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger mv. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde årsregnskaber for de enkelte afdelinger uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskaberne for de enkelte afdelinger på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskaberne for de enkelte afdelinger er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskaberne for de enkelte afdelinger. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskaberne for de enkelte afdelinger, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for foreningens udarbejdelse af årsregnskaber for de enkelte afdelinger, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskaberne for de enkelte afdelinger. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskaberne giver et retvisende billede af de enkelte afdelingers aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet for de enkelte

17 afdelingers aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2012 i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger mv. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til lov om investeringsforeninger mv. gennemlæst foreningens ledelsesberetning og ledelsesberetningerne for de enkelte afdelinger. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskaberne. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i foreningens ledelsesberetning og ledelsesberetningerne for de enkelte afdelinger er i overensstemmelse med årsregnskaberne. København, den 26. februar 2013 Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab Brian Stubtoft Statsautoriseret revisor

18 Sparindex Årsrapport

19 Sparindex USA Growth Index Beretning for regnskabsåret 2012 Stamoplysninger : : Introduceret: : : Investeringskoncept: indeksbaseret : : Valuta: DKK : : Udbyttebetalende : : Fondskode: : : Risikoklasse: 6 Afdelingens investeringspolitik Afdelingen investerer i nordamerikanske vækstaktier. Udvikling i 2012 Afdelingen gav i 2012 et afkast på % mens benchmark steg med %. Afdelingens afkast var således positivt, men dårligere end benchmark. Strategien er passiv, og målsætningen er derfor at følge benchmark med så lave omkostninger som muligt. Afkastafvigelsen til benchmark er inden for rammerne af det forventede. Amerikanske aktier steg markant i starten af året, men i 2. halvår aftog stigningerne, og afdelingerne blev overhalet af de europæiske afdelinger. Investorerne var i starten af året bekymrede for Europas gældskrise, men lyset for enden af tunnelen blev gradvist kraftigere hen over året, hvilket fik investorerne til at købe flere europæiske aktier. Stilmæssigt, var det ikke et år med de store forskelle. Vækstaktier (Growth) har dog givet lidt højere afkast end value-aktierne. Tilsvarende har de små aktier givet lidt højere afkast end de store aktier. Afdelingsspecifikke risici Afdelingen eksponerer sig mod 50 % af MSCI USA. Mere præcist de 50 % aktier, som af MSCI karakteriseres som vækstaktier. Der vil være perioder, hvor denne type aktier gør det markant dårligere eller bedre end MSCI USA. Ønsker man ikke denne risiko, anbefales det, at man investerer samme andel i afdelingens pendant, Sparindex USA Value, hvorved denne risiko pr definition neutraliseres. Forventninger Amerikanske aktier havde et godt 2012, og det forventer vi fortsætter i Vi kan ikke vurdere, om afdelingen vil gøre det bedre eller værre end MSCI USA. På lang sigt er det dog vores vurdering, at afdelingen vil gøre det lidt dårligere end MSCI USA, da Growth historisk har gjort det dårligere end Value, men afdelingen vil bidrage til risikospredning i en bred porteføljebetragtning. Afdelingen har en god størrelse og dermed en spredning der på tilfredsstillende vis matcher benchmark. Vi forventer derfor at kunne holde vores målsætning om at levere et afkast tæt på benchmark Sparindex Årsrapport

20 Sparindex USA Growth Index Resultatopgørelse og balance for regnskabsåret 2012 Resultatopgørelse Balance 1 Renter og udbytte Aktiver Renteindtægter 3 15 Udbytter I alt renter og udbytter x Likvide midler Indestående i depotselskab Likvider Kursgevinster og -tab Kapitalandele Valutakonti Handelsomkostninger I alt kursgevinster og -tab I alt nettoindtægter Administrationsomkostninger Resultat før skat Kapitalandele Noterede aktier fra udenlandske Andre aktiver Tilgodehavende renter, udbytte m.m. Mellemværende vedrørende handelsafvikling Kapitalandele Aktuelle skatteaktiver 2 0 Andre aktiver Skat Aktiver Årets nettoresultat Formuebevægelser Udlodningsregulering Overført fra sidste år I alt formuebevægelser Til disposition Til rådighed for udlodning Passiver 7 Medlemmernes formue Anden gæld Mellemværende vedrørende handelsafvikling Anden gæld Passiver Udlodning vedr. cirkulerende beviser Overført til udlodning næste år Overført til formuen Sparindex Årsrapport

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007 Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

Specialforeningen TRP Invest

Specialforeningen TRP Invest Specialforeningen TRP Invest alvårsrapport 2012 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 alvårsregnskab... 9... Global igh Yield

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Der afholdes ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest med tilhørende afdelinger. Enhver investor i foreningen

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer. Halvårsrapport 2007

Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer. Halvårsrapport 2007 Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

Investeringsforeningen Tema Kapital

Investeringsforeningen Tema Kapital Investeringsforeningen Tema Kapital CVR-nr. 25 70 96 75 Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Tema Kapital - Halvårsrapport 2008 1 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsesberetning Foreningsforhold...

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP Halvårsrapport 1. halvår 2012 Hedgeforeningen HP ndholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Halvårsregnskab... 10... Danske Obligationer 10... Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

...det passive supplement. Halvårsrapport 08

...det passive supplement. Halvårsrapport 08 ...det passive supplement Halvårsrapport 08 Sparindex Halvårsrapport Halvåret i overskrifter Sparindex påvirket af fortsat uro på aktiemarkederne Krisen på de globale aktiemarkeder fortsatte i 1. halvår

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest. CVR-nr. 25 97 82 77

Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest. CVR-nr. 25 97 82 77 Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest CVR-nr. 25 97 82 77 Halvårsrapport 2009 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 1 Side Ledelsesberetning Afdelingerne... 2 Risici... 2 Foreningsforhold...

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Sparinvest

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Sparinvest Årsrapport 2013 Investeringsforeningen Sparinvest Investeringsforeningen Sparinvest (FT-NR. 11010) Adresser: Administration: ID-Sparinvest A /S ID-Sparinvest A /S Sparinvest Huset Sparinvest Huset Søndergade

Læs mere

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Velkommen Bestyrelsen ved Direktør Poul Erik Tofte CFO Per Have Tidl. intern revisionschef Jørgen Madsen og direktionen Direktør Peter Ott, PFA Portefølje Administration

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2008, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

Investeringsforeningen Tema Kapital

Investeringsforeningen Tema Kapital Investeringsforeningen Tema Kapital CVR-nr. 25 70 96 75 Halvårsregnskab 2010 Investeringsforeningen Tema Kapital - Halvårsrapport 2010 1 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest. CVR-nr. 25 97 82 77

Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest. CVR-nr. 25 97 82 77 Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest CVR-nr. 25 97 82 77 Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 1 Side Ledelsesberetning Foreningsforhold... 2 De økonomiske omgivelser

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Investeringsforeningen Multi Manager Invest

Investeringsforeningen Multi Manager Invest Investeringsforeningen Multi Manager Invest Halvårsrapport CVR nr. 29 13 86 13 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 USA... 10 USA Akk.... 11 Europa... 12 Europa Akk... 13

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder DI nr.: 771 CVR-nr.: 25 85 59 81 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Den kritiske revisors

Læs mere

Afviklingsregnskab for perioden 1. januar 2015-23. marts 2015 Investeringsforeningen UCAP Invest under afvikling. CVR nr.

Afviklingsregnskab for perioden 1. januar 2015-23. marts 2015 Investeringsforeningen UCAP Invest under afvikling. CVR nr. Afviklingsregnskab for perioden 1. januar 2015-23. marts 2015 Investeringsforeningen UCAP Invest under afvikling CVR nr.: 34 05 30 22 CVR nr. 21 00 49 79 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsesberetning

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ----------------------------------------

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ---------------------------------------- REVISIONSFIRMAET MICHAEL FRÆMOHS REGISTRERET REVISOR, HD HØEGH-GULDBERGS GADE 67, 8000 ÅRHUS C Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov CVR-nr. 32 10 70 44 ----------------------------------------

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB

FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB 2011 CVR-NR. 11 70 42 98 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Fondsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. Årsregnskab 2013/14

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. Årsregnskab 2013/14 Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov Indhold Bestyrelsens erklæring 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 4 Resultatopgørelse 4 Balance 5 Noter 6 Ernst & Young P/S - Værkmestergade

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2009

Ledelsesberetning for 1. halvår 2009 Ledelsesberetning for 1. halvår 2009 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2009, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012. 6. regnskabsår

Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012. 6. regnskabsår Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012 6. regnskabsår Grundejerforeningen Ørestad Syd Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Side Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Nationaløkonomisk Forenings Fond. Årsrapport 2013

Nationaløkonomisk Forenings Fond. Årsrapport 2013 Nationaløkonomisk Forenings Fond Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse 2 Side Påtegninger 3-5 Anvendt regnskabspraksis 6-7 Resultatopgørelse Balance pr. 31. december Noter 8 9 10-11 3 Hermed aflægges årsrapport

Læs mere

Ordinær generalforsamling, d. 17. april 2013

Ordinær generalforsamling, d. 17. april 2013 Ordinær generalforsamling, d. 17. april 2013 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Bestyrelsens beretning om selskabets forhold i 2012 2. Fremlæggelse af årsrapport samt eventuelt koncernregnskab

Læs mere

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014 CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING Årsregnskab 2014 24. marts 2015 Dette regnskab indeholder 13 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den interne revisors påtegning

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2014 1/24

HALVÅRSRAPPORT 2014 1/24 HALVÅRSRAPPORT 2014 1/24 1 2/24 H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 1 4 Indhold Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Årets udvikling 3 Påtegninger 10 Ledelsespåtegning 10 Anvendt regnskabspraksis 11

Læs mere

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41 Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme CVR-nr. 11 66 31 41 Årsregnskab for Årsregnskabets godkendelse Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktør har dags dato aflagt årsregnskabet for

Læs mere

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest og investeringsforeninger v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest Agenda Hvorfor skal jeg investere? Hvad er en investeringsforening? Hvad tilbyder investeringsforeninger? Hvordan kommer jeg godt

Læs mere

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19 CVR-nr. 20 65 25 19 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om selskabet 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Ejerforeningen Sadolinparken

Ejerforeningen Sadolinparken Årsregnskab for 2014 Årsregnskabet er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

LAG Ikast-Brande. Årsrapport

LAG Ikast-Brande. Årsrapport LAG Ikast-Brande CVR-nr. 30 78 85 24 Årsrapport 2013 7. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning og -påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Baggrundspapir til kapitel 3 Besparelsespotentiale for

Baggrundspapir til kapitel 3 Besparelsespotentiale for Baggrundspapir til kapitel Besparelsespotentiale for detailinvestering... af 7-08-0 :56 Baggrundspapir til kapitel Besparelsespotentiale for detailinvesteringsforeninger Journal nr. /006-000-0007/ISA//JKM

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg. Blokhus Golf Klub. Årsregnskab 2012/13

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg. Blokhus Golf Klub. Årsregnskab 2012/13 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Fremlagt på generalforsamlingen den 26. november 2013

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR. 12906471. 3400 Hillerød

HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR. 12906471. 3400 Hillerød HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR. 12906471 3400 Hillerød ÅRSREGNSKAB FOR ÅRET 2012 Indholdsfortegnelse Bestyrelsens påtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen MS Invest

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen MS Invest Årsrapport 2013 Investeringsforeningen MS Invest Læsevejledning Investeringsforeningen MS Invest består af én afdeling. En afdeling aflægger separat regnskab og afdelingsberetning. Regnskabet viser afdelingens

Læs mere

Halvårsrapport 2015. Investeringsforeningen Fundamental Invest

Halvårsrapport 2015. Investeringsforeningen Fundamental Invest Halvårsrapport 2015 Investeringsforeningen Fundamental Invest Indhold Foreningsoplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Udvikling og forventninger 5 Risici og risikostyring 7 Påtegninger 10 Ledelsespåtegning

Læs mere

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår)

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015 Dirigent:

Læs mere

PLO Frederiksberg. CVR nr. 34 55 20 29. Årsrapport for 2011/12

PLO Frederiksberg. CVR nr. 34 55 20 29. Årsrapport for 2011/12 PLO Frederiksberg CVR nr. 34 55 20 29 Årsrapport for 2011/12 Indholdsfortegnelse Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Ledelsesberetning 5

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. 1. januar 2013-31. december 2013 (16. regnskabsår) Ideer for Livet Fonden Kay Fiskers Plads 9 2300 København S. CVR nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. 1. januar 2013-31. december 2013 (16. regnskabsår) Ideer for Livet Fonden Kay Fiskers Plads 9 2300 København S. CVR nr. ÅRSREGNSKAB 2013 1. januar 2013-31. december 2013 (16. regnskabsår) Ideer for Livet Fonden Kay Fiskers Plads 9 2300 København S CVR nr.: 21 17 68 42 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Fondsoplysninger...

Læs mere

Grundejerforeningen Sophienlund

Grundejerforeningen Sophienlund CVR nr. 32902480 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Forelagt og vedtaget på generalforsamlingen den: Dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Oplysninger

Læs mere

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Konklusioner: Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia.

Læs mere

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. CVR nr. 20436875. Fusionsregnskab pr. l. januar 2006. mellem

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. CVR nr. 20436875. Fusionsregnskab pr. l. januar 2006. mellem Bilag til fælles fusionsredegørelse for Afdeling 7 - Globale Aktier og Afdeling 13 - Globale Aktier Pension Investeringsforeningen Alm. Brand Invest CVR nr. 20436875 Fusionsregnskab pr. l. januar 2006

Læs mere

Dansk Biotek Årsrapport for 2011

Dansk Biotek Årsrapport for 2011 Dansk Biotek Årsrapport for 2011 CVR-nr. 28 43 65 72 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Foreningen Bastard Festival. CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013

Foreningen Bastard Festival. CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013 Foreningen Bastard Festival CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

DANSKE DYRLÆGERS FORSIKRINGSFORENING UNDER CODAN/SEB PENSION ÅRSRAPPORT FOR 2013

DANSKE DYRLÆGERS FORSIKRINGSFORENING UNDER CODAN/SEB PENSION ÅRSRAPPORT FOR 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Storegade 1 8500 Grenaa Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk CVR-nr. 30 70 02 28 DANSKE DYRLÆGERS FORSIKRINGSFORENING UNDER CODAN/SEB PENSION

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014 Indhold Bestyrelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Foreningsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar - 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Registreret revisor Karl Sørensen

Registreret revisor Karl Sørensen Registreret revisor Karl Sørensen Solrød Strands Grundejerforening samt Strandfonden Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2012 Vibesøvej 2 - Gundsømagle - 4000 Roskilde - Tlf. 5127 1065 (9:00-15:00)

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 ATP TIM GP ApS Cvr. nr. 31 48 12 87 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. København d. 4. februar 2015 dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger

Læs mere

H A LV Å R S R A P P O R T 2 0 1 5

H A LV Å R S R A P P O R T 2 0 1 5 HALVÅRSRAPPORT 2015 2 INDHOLD Foreningsoplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Udvikling og forventninger 5 Risici og risikostyring 8 Påtegninger 11 Ledelsespåtegning 11 Beretning og halvårsregnskab: 1. januar

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Network of Corporate Academies CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2011

Network of Corporate Academies CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Network of Corporate Academies CVR-nr.

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Nørregade 77, 3., 5000 Odense C CVR-nr. 31 67 04 38 Årsrapport for 2009 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENINGS FOND ÅRSREGNSKAB

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENINGS FOND ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENINGS FOND ÅRSREGNSKAB 2014 CVR-NR.

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Årsrapport 2012. Fåmandsforeningen Pension Danmark EMD f.m.b.a. CVR-nr. 29 42 94 48. Årsrap

Årsrapport 2012. Fåmandsforeningen Pension Danmark EMD f.m.b.a. CVR-nr. 29 42 94 48. Årsrap Årsrap Årsrapport 2012 Fåmandsforeningen Pension Danmark EMD f.m.b.a. CVR-nr. 29 42 94 48 Fåmandsforeningen Pension Danmark EMD f.m.b.a. CVR-nr. 29 42 94 48 Adresse Sundkrogsgade 7 Postboks 2672 2100 København

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

BIG 4 A/S. Supplerende/korrigerende regnskabsinformation til Årsrapport 2008

BIG 4 A/S. Supplerende/korrigerende regnskabsinformation til Årsrapport 2008 BIG 4 A/S Supplerende/korrigerende regnskabsinformation til Årsrapport 2008 BIG 4 A/S Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Supplerende/korrigerede regnskabsinformation

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere