Undervisningsbeskrivelse Kemi B august 2015-juni 17

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsbeskrivelse Kemi B august 2015-juni 17"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Kemi B august 2015-juni 17 Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Opdateret d. 3. maj 2017 Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: juni 2017 Institution Rybners HTX Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Htx Kemi B (studieretning, IT, Matematik A, Programmering) Jane Harbo Kemi niv. B E15 2E Oversigt over gennemførte undervisningsforløb skoleår (1. semester) Titel 1 Titel 2 Titel 3 Titel 4 Titel 5 Tema 1: Grundstoffer Tema 2: Ioner og ionforbindelser Tema 3: Mængdeberegninger Tema 4: Mythbuster (grundforløb) Tema 5: Introduktion til naturvidenskabelig studieretning Kemi A - Mat A Bio B Oversigt over gennemførte undervisningsforløb skoleår (2. semester) Titel 6 Tema 6: Gasser og kemiske bindinger Titel 7 Titel 8 Titel 9 Titel 10 Tema 7: Carbonhydrider Tema 8: Blandinger og analytisk kemi Tema 9: Redoxteori Tema 10: Rektionshastighed

2 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb skoleår (3.-4. semester) Titel 11 Titel 12 Titel 13 Titel 14 Titel 15 Titel 16 Titel 17 Titel 18 Titel 19 Titel 20 Tema 11: Bæredygtig udvikling Tema 12: Formidling (SO) Tema 13: Kemisk Ligevægt og Le Chatelier Tema: 14:Syre - base kemi Tema 15: Heterogene ligevægte Tema 16: Organisk kemi del 1 Generelt om organisk kemi Tema 17: Intermolekylære kræfter Tema 16: Organisk kemi del 2 Karakteriske grupper og stofklasser Tema 16: Organisk kemi del 3 Syntese Tema 18: Lægemidler

3 Titel 1 Grundstoffer Det overordnede mål er: Introduktion til faget kemi B/A Opsamling atomets opbygning, grundstoffer, periodisk system, kemisk sprogbrug, reaktionsskemaer, tilstandsformer Basiskemi C af Helge Mygind s Demonstrationsforsøg 1. Sublimation af diiod Fronter test Omfang Særlige fokuspunkter Uge (grundforløbet 6 lektioner) Faglig mål: - Redegøre for kemiske fænomener på mikro- makro og symbolniveau - Kemisk sprogbrug, herunder nomenklatur, reaktionsskema. - Simple kemisk beregninger: Skriftlighed: Fokus på korrekt anvendelse af det skrevne kemiske sprog. Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning

4 Titel 2 Ioner og ionforbindelser Salte og ionforbindelser; navngivning, opbygning og egenskaber; eksempler fra dagligdagen og mængdeberegning på reaktionsskemaer, samt salte opløst i vand Basiskemi C s Introduktion til chemsketch og formeleditor i word 2007 Introduktion til Excel (tegning af grafer) Hjemmeopgave: Software i kemi 2. Demonstrationsforsøg: Krystalvand i kobber(ii)sulfatpentahydrat 3. Demonstrationsforsøg: Opløsning af salte i vand (endoterm/exoterm) Øvelse: Påvisning af halegonider Øvelse: Fældningsreaktioner (Reaktionsskemaer afleveres) Opgave: Stoffer, mærkning og sikkerhed Fronter test Omfang Særlige fokuspunkter Væsentligste arbejdsformer ca 16 lektioner Faglige mål: Tilrettelægge og udføre kemiske eksperimenter sammenknytte teori og eksperimenter formidle kemisk viden såvel skriftligt som mundtligt i både fagsprog og dagligsprog anvende faglig viden til at identificere, redegøre for og diskutere kemiske problemstillinger fra teknologi, produktion, hverdag og den aktuelle debat. Kernestoffet stoffers opbygning og egenskaber i relation til bindingstyper, tilstandsformer og opløselighed kemisk sprogbrug, herunder formelsprog, nomenklatur, reaktionsskema Klasseundervisning; pararbejde Skriftligt arbejde: Øvelsesjournal Eksperimentelt arbejde med skriftlig dokumentation

5 Titel 3 Mængdeberegninger Det overordnede mål er simpel mængdeberegning. Basiskemi C s Øvelse: krystalvand i gips (Journal afleveres) Øvelse: Ophedning af natriumhydrogencarbonat (Journal afleveres) Fronter test Omfang Særlige fokuspunkter 12 lektioner Faglige mål: - Redegøre for kemiske fænomener på mikro- makro og symbolniveau. - Anvende kemiske modeller og kemisk systematik til at beskrive kemiske fænomener - Omgås og redegøre for forsvarlig brug af kemikalier - Opsamle, efterbehandle og vurdere eksperimentelle data og dokumentere eksperimentelt arbejde - Sammenknytte teori og eksperimenter - Formidle kemisk viden såvel skriftligt som mundtligt i både fagsprog og dagligsprog - Kemisk sprogbrug, nomenklatur, reaktionsskema, tilstandsform - Simple kemisk beregninger: stofmængdeberegning. - Udvalgte uorganiske stoffers egenskaber og anvendelse - Kvantitative og kvalitative analyser - Kemikalier og sikkerhed - Anvendelse af relevant laboratorieudstyr Væsentligste arbejdsformer Skriftlighed: Fokus på korrekt anvendelse af det skrevne kemiske sprog, samt introduktion til journalskrivning i faget kemi Klasseundervisning individuel arbejde gruppearbejde Laboratoriearbejde og sikkerhed Skriftlig dokumentation i journalskrivning

6 Titel 4 Omfang Særlige fokuspunkter Væsentligste arbejdsformer Mythbuster (grundforløb) Tema i Studieområde Med fokus i engelsk, samfundsfag, dansk og naturvidenskab (fysik, kemi, biologi) Naturvidenskabelig arbejdsmetode Kvalitative og kvantitative analyser (samfundsfag) Og andre SO kompetencer 6 lektioner - Lave logbog - Formidling af forsøgsresultater - Koble teori og eksperimenter - Designe og gennemføre enkle kemiske eksperimenter, herunder at opstille og afprøve hypoteser og vælge relevant laboratorieudstyr - Opsamle, efterbehandle og vurdere eksperimentelle data Gruppearbejde Skriftligt arbejde: indlæring i rapportskrivning i naturvidenskabelige fag Eksperimentelt arbejde Mundtlig fremlæggelse i engelsk

7 Titel 5 Introduktion til naturvidenskabelig studieretning Kemi A - Mat A Bio B Reaktionshastighed Målet er at introducere kemi A som studieretningsfag i studieretning med kemi A, biologi B og matematik A i form af et tværfagligt tema i disse 3 fag Øvelse: Azorubin affarvning med klorin og julelys afbrænding Omfang Særlige fokuspunkter 6 lektioner 43 Faglige mål: - Kobling af fagene matematik, kemi og biologi - Introduktion til studieretninger - Kemiske reaktioners hastighed; undersøgelse af denne, samt faktorer der har betydning for reaktionens hastighed - Spektrofotometri - analyse Væsentligste arbejdsformer Eksperimentelt arbejde Gruppearbejde Databehandling i Excel, WordMat, tegning af grafer Retur til forside

8 Titel 6 Gasser og kemiske bindinger Målet er: Kendskab til opbygning og navngivning af molekyler Kendskab til elektronparbindinger Kendskab til polære og upolære molekyler og betydningen af dette i forhold til stoffernes opløselighed og kogepunkter Kendskab til idealgasligningen Navngivning af molekyler + arbejdsark og opgaver Kemiske bindinger; molekylernes opbygning samt fysiske egenskaber arbejdsark + opgaver i bog Øvelse: Stoffers egenskaber- blandbarhed Øvelse: : Stoffers egenskaber- kogepunkter (teoretisk vurdering) Omfang Særlige fokuspunkter 10 lektioner Kernestof stoffers opbygning og egenskaber i relation til bindingstyper, tilstandsformer og opløselighed kemisk sprogbrug, herunder formelsprog, nomenklatur, reaktionsskema Beregninger: idealgasligningen Væsentligste arbejdsformer Chemsketch Wordmath Klaseundervisning Eksperimenter Naturvidenskabelige journaler Opgaveregning

9 Titel 7 Carbonhydrider Carbonhydrider: alkaner, alkener, alkyner, aromatiske forbindelser Opbygning og anvendelse af carbonhydrider Carbonhydriders fysiske og kemiske egenskaber Øvelse: Lightergas Omfang 2013: Uge lektioner Særlige fokuspunkter Faglig mål - Opstille og afprøve hypoteser - Anvende faglig viden til at identificere og diskutere kemiske problemstillinger fra teknologi, produktion, hverdag og aktuel debat - Dokumentere eksperimentelt arbejde og formilde kemisk viden - Omgås og redegøre for forsvarlig brug af kemikalier i laboratoriet og i hverdagen - Kemi i en anvendelsesorienteret og teknisk sammenhæng - Stoffers opbygning og egenskaber i relation til bindingstyper, tilstandsformer, opløselighed og isomeri - Organiske stofklasse: carbonhydrider - Udvalgte reaktionstyper: forbrænding (redox), addition, substitution - Kemisk laboratorieteknik (grænseværdier og mærkning af kemikalier) - Introduktion til Chemsketch - struktur Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning par arbejde, individuel arbejde Informationssøgning om udvalgte emner Skriftligt arbejde formidling af observationer på eksperimentelt arbejde Retur til forside

10 Titel 8 Blandinger og koncentrationer Koncentrationsberegninger på forskellige typer af blandinger; herunder præsenteres stofmængdekoncentrationer, masse og volumenprocent som koncentrationsangivelser Koncentrationer og måleusikkerhed vha. øvelse Øvelse: Opløsning og fortynding (PP) Omfang Særlige fokuspunkter 16 lektioner Faglige mål: - gennemføre beregninger på kemiske problemstillinger - demonstrere forståelse for sammenhængen mellem fagets forskellige delområder - tilrettelægge og udføre kemiske eksperimenter, og i tilknytning hertil opstille og afprøve hypoteser - omgås og redegøre for forsvarlig brug af kemikalier - opsamle, efterbehandle og vurdere eksperimentelle data og dokumentere eksperimentelt arbejde - sammenknytte teori og eksperimenter - kemiske beregninger, herunder stofmængdeberegning, stofmængdekoncentrationer og titrerreaktioner - udvalgte uorganiske stoffers egenskaber og anvendelse - kemikalier og sikkerhed - Introduktion til Chemsketch - tegne Væsentligste arbejdsformer Opgaveregning Laboratoriearbejde Mundtlig formidling

11 Titel 9 Redoxteori Temaet introducerer metaller og metallernes egenskaber; herunder ses metallers reaktion med henholdsvis metalioner, syrer og vand. Endvidere introduceres metode til afstemning af redoxreaktioner Øvelse: Redoxkemi - Spændingsrækken og nogle redoxreaktioner Øvelse: Bestemmelse af jern i ståluld Film: Aluminiums historie Omfang Særlige fokuspunkter Væsentligste arbejdsformer 18 lektioner Faglige mål: - gennemføre beregninger på kemiske problemstillinger - demonstrere forståelse for sammenhængen mellem fagets forskellige delområder - tilrettelægge og udføre kemiske eksperimenter, og i tilknytning hertil opstille og afprøve hypoteser - omgås og redegøre for forsvarlig brug af kemikalier - anvende faglig viden til at identificere, redegøre for og diskutere kemiske problemstillinger fra teknologi, produktion, hverdag og den aktuelle debat. - udvalgte uorganiske stoffers egenskaber og anvendelse - udvalgte reaktionstyper, herunder redoxreaktioner - Spændingsrækken - kemikalier og sikkerhed - kvantitative og kvalitative analyser, herunder potentiometrisk titrering - anvendelser af kemi i hverdag og inden for teknik, produktion og teknologi. - syntese Klasseundervisning Skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde Øvelse med skriftlig dokumentation Arbejde enkeltvis med opgaver

12 Titel 10 Reaktionshastighed Temaet gennemgår kemiske reaktioners hastighed på et kvalitativt niveau, samt beskriver hvilke faktorer der har betydningen for denne Basiskemi B s Øvelse: Reaktionshastighed - Reaktion mellem thiossulfat og syre - SO opgave Omfang Særlige fokuspunkter 12 lektioner Faglige mål - redegøre for kemiske fænomener på mikro-, makro- og symbolniveau - anvende kemiske modeller og kemisk systematik til at beskrive kemiske fænomener - tilrettelægge og udføre enkle kemiske eksperimenter og i tilknytning hertil opstille og afprøve hypoteser - omgås og redegøre for forsvarlig brug af kemikalier - opsamle, efterbehandle og vurdere eksperimentelle data og dokumentere eksperimentelt arbejde - sammenknytte teori og eksperimenter Kernestoffet er: - udvalgte uorganiske stoffers egenskaber og anvendelse - reaktionshastighed på kvalitativt grundlag, herunder betydningen af temperatur, koncentration og katalyse - udvalgte reaktionstyper, fældningsreaktion - kvalitative analyser - kemikalier og sikkerhed Væsentligste arbejdsformer - Klasseundervisning - Eksperimentelt arbejde - Journalskrivning - Naturvidenskabelig arbejdsmetode

13 Titel 11 Bæredygtig udvikling (SO) Tværfaglig opgave Teknologi, matematik, fysik, dansk, engelsk, kemi og biologi Bæredygtig udvikling: Supplerende stof: drivhuseffekt, ozonlag og forsuring Opgave Bæredygtig udvikling - fokus på gasser - og atmosfærisk luft - miljøkemi Omfang Særlige fokuspunkter Væsentligste arbejdsformer Bidrag fra Kemi 6 timer Supplerende stof: anvende faglig viden til at identificere og diskutere kemiske problemstillinger fra teknologi, production, hverdag og aktuel debat Indsamle og forholde sig kritisk til, og anvende informationer om kemiske emner Dokumentere og formidle kemisk viden såvel skriftligt som mundtligt til forskellige målgrupper Demonstrere forståelse for sammenhængen mellem fagets delområder Klasseundervisning Gruppearbejde Mundtlig formidling/paneldiskussion - rollespil Skriftlig formidling: Naturvidenskabelig artikel

14 Titel 12 Omfang Særlige fokuspunkter Væsentligste arbejdsformer Formidling (SO) Skriftlig og mundtlig formidling - principper og opbygning Præsentation af forskellige typer formidling - fokus på præsentation af naturfagligt stof Kemi 9 timer Supplerende stof: Metoder til formidling; herunder powerpoint, rapport, spil, planche, tavlevisning Teknikker/værktøj; herunder kropssprog, layout, tale, tavlebrug, målgruppe etc Fokus på fordel og svagheder ved de forskellige metoder og teknikker Hvorledes de kan kombineres og hvad der ikke virker Klasseundervisning Gruppearbejde, Mundtlig formidling: præsentation af udvalgte teknikker Skriftlig/mundtlig formidling, noter samt video

15 Titel 13 Kemisk ligevægt og Le Chatelier Temaet gennemgår kemisk ligevægt, opskrivning af ligevægtskonstanter, samt hvordan man kan påvirke en kemisk ligevægt. Vi vil også komme kort omkring beregninger på en kemisk ligevægt Basiskemi B s Øvelse: Le Chatelier: Indgreb i en kemisk ligevægt Opgave: Kemisk ligevægt, excel dokument Omfang 16 Særlige fokuspunkter Faglige mål: - anvende kemiske modeller og kemisk systematik til at beskrive kemiske fænomener - tilrettelægge og udføre enkle kemiske eksperimenter og i tilknytning hertil opstille og afprøve hypoteser - omgås og redegøre for forsvarlig brug af kemikalier - opsamle, efterbehandle og vurdere eksperimentelle data og dokumentere eksperimentelt arbejde - sammenknytte teori og eksperimenter - formidle kemisk viden såvel skriftligt som mundtligt i både fagsprog og dagligsprog - Kernestoffet er: - kemisk ligevægt (homogen), ligevægtsbrøk, beregning på ligevægt, forståelse af forskydning af ligevægte - kvalitative analyser - kemikalier og sikkerhed - anvendelser af kemi i hverdag og inden for teknik, produktion og teknologi. Væsentligste arbejdsformer - Klasseundervisning - Opgaveregning - Eksperimentelt arbejde - Rapportskrivning

16 Titel 14 Syre - base kemi Temaet gennemgår definitioner på syrer, baser, amfolyt, ph, poh, samt syre og basekonstanter introduceres. Forståelse af itrering og Bjerrumsdiagram ph beregning af såvel, stærke, svage og middelstærke syrer og baser Basiskemi B s Øvelser: - Neutralisation - Syre - baser reaktioner (Titrering) - Syre i cola Noter: - ph formelsamling Opgave: - Excelopgave: Bjerrumsdiagram Omfang 30 Særlige fokuspunkter Faglige mål - gennemføre enkle kemiske beregninger - omgås og redegøre for forsvarlig brug af kemikalier - opsamle, efterbehandle og vurdere eksperimentelle data og dokumentere eksperimentelt arbejde - sammenknytte teori og eksperimenter Kernestoffet er: - simple kemiske beregninger, herunder stofmængdeberegning og ph-beregning - udvalgte uorganiske stoffers egenskaber og anvendelse - et bredt udvalg af organiske stofklasser og disse stoffers egenskaber og anvendelser, herunder carboxylsyre - udvalgte reaktionstyper, herunder syre-basereaktioner - kvantitative analyser, kemikalier og sikkerhed - Inddrage hverdagen (hvor findes der syre-base i vores mad) Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning Eksperimentelt arbejde Opgaveregning Journal og rapportskrivning

17 Titel 15 Heterogene ligevægte Emnet beskæftiger sig generelt med heterogene ligevægte, herunder specielt opløselighedsligevægte og fordelingsligevægte samt opløselighedsprodukt Omfang 12 Basiskemi B s Heterogen ligevægte Øvelse: Bestemmelse af Calciumhydroxids opløselighedsprodukt Særlige fokuspunkter Faglige mål - gennemføre beregninger på kemiske problemstillinger - opsamle, efterbehandle og vurdere eksperimentelle data og dokumentere eksperimentelt arbejde - sammenknytte teori og eksperimenter Kernestof - kemiske beregninger, stofmængdeberegning, - kemisk ligevægt, herunder beregning af forskydning i homogene og heterogene ligevægte - kvalitativ analyse - kemikalier og sikkerhed - anvendelser af kemi i hverdag og inden for teknik, produktion og teknologi. - Dataopslag/internetdatabog Væsentligste arbejdsformer - Klasseundervisning - Opgaveregning - Eksperimentelt arbejde - Journalskrivning

18 Titel 16 Organisk kemi del 1 Generelt om organisk kemi Emnet giver en overordnet introduktion til organiske stofgrupper, deres navngivning, fysiske og kemiske egenskaber, forbrændingsreaktioner Øvelse: Reaktioner med carbonhydrider Basiskemi B s Carbonhydrider Omfang 18 Særlige fokuspunkter - stoffers opbygning og egenskaber i relation til bindingstyper, polær og upolær - kemisk sprogbrug, herunder formelsprog, nomenklatur, reaktionsskema, - mængdeberegninger - organiske stofklasser, herunder carbonhydrider, alkoholer, aminer, oxoforbindelser, carboxylsyrer, estere, og deres egenskaber og anvendelser - udvalgte reaktionstyper: herunder redox- og syre-basereaktioner, addition, substitution, elimination, kondensation og hydrolyse - Anvendelse af Chemsketch - Kemikalier og sikkerhed Væsentligste arbejdsformer - Klasseundervisning - Opgaveløsning - Journalskrivning - Gruppearbejde - Eksperimentelt arbejde

19 Titel 17 Intermolekylære kræfter Emnet giver en overordnet introduktion til de forskellige intermolekylære kræfter Omfang 12 Øvelse: Intermolekylære kræfter Særlige fokuspunkter - stoffers opbygning og egenskaber i relation til bindingstyper, tilstandsformer, kogepunkter, smeltepunkter, opløselighed, - kemisk sprogbrug, herunder formelsprog, nomenklatur, reaktionsskema - Forståelse for vand, ethanol og carbonhydridernes opbygning - anvendelser af kemi i hverdag og inden for teknik, produktion og teknologi. Væsentligste arbejdsformer - Klasseundervisning - Opgaveløsning - Mundtlig formidling (video) - Gruppe arbejde - Eksperimentelt arbejde

20 Titel 18 Organisk kemi del 2 Karakteriske grupper og stofklasser Temaet omhandler opbygning, navngivning, isomeri, reaktioner og anvendelse af alkoholer; dels som en organisk stofgruppe, men også omkring den daglige anvendelse af diverse alkoholer og eksempler fra hverdagen Omfang 20 Basiskemi B s Øvelse: Oxidation af alkoholer Særlige fokuspunkter Faglige mål: - Demonstrere forståelse for sammenhængen mellem fagets forskellige delområder - Anvende faglig viden til at identificere kemiske problemstillinger - Generelle analysemetoder til identifikation af ukendt stof - Koble teori og eksperimenter - Formidle kemisk viden skriftligt - Stoffers opbygning og egenskaber i relation til bindingstyper, tilstandsformer, isomeri - Kemisk sprogbrug - Mængdeberegning - Organiske stofklasser: alkoholer, ethere, carbonylgrupper - Udvalgte reaktionstyper: forbrænding, oxidation, reduktion, kondensation, elimination - Upolær og polær - Kvalitative analyser - kemisk sprogbrug, herunder formelsprog, nomenklatur, reaktionsskema - Væsentligste arbejdsformer - Gruppearbejde - Klasseundervisning - Laboratoriearbejde - Rapportarbejde Retur

21 Titel 19 Organisk kemi del 3 syntese Syntese af valgfrit organisk syntese Basiskemi B sd Temaet omhandler Isomeri, navngivning af isomere, syntese (dog teori gennemgået i foregående tema) Øvelse: valgfri organisk syntese, som de selv har fundet Omfang 16 Særlige fokuspunkter Faglige mål: - Stoffers opbygning og egenskaber i relation til struktur og stereo, tilstandsformer, isomeri - Kemisk sprogbrug samt navngivning af organiske stoffer - Designe og gennemføre kemiske eksperimenter og udføre et større eksperimentelt arbejde - Omgås og redegøre for forsvarlig brug af kemikalier i laboratoriet - Dokumenter eksperimentelt arbejde og formidle kemisk viden skriftligt - Kemi i anvendelsesorienteret sammenhæng - Organisk stoffer, egenskaber og anvendelse - Udvalgt reaktionstype: kemisk syntese - Anvendelse af kemi i hverdagen - Kemikalier og sikkerhed - Anvendelse af relevant laboratorieudstyr Væsentligste arbejdsformer - Laboratoriearbejde - Formidling (PP fremlæggelse) - Gruppearbejde

22 Titel 20 Lægemidler Lægemidler Aurum 2 sd Lægemiddelkemi Hans Birger Jensen sd (-24),62-60, og 84 Øvelse: Syntese af hovedpinepiller med oprensning (Planche) Omfang 9 Særlige fokuspunkter Faglige mål: - Anvende faglig viden til at identificere og diskutere kemiske problemstillinger fra hverdag og aktuel debat - demonstrere forståelse for sammenhængen mellem fagets forskellige delområder - - Kemi i en anvendelsesorienteret og teknisk sammenhæng, enkle kemiske problemstilling med produktion, hverdag og den aktuelle debat Generelt om lægemidler, udvikling af lægemidler - Supplerende stof: Væsentligste arbejdsformer - Klassificering med fokus perifert-virkende smertemedicin (Acetylsalicylsyre) - Definition af smerte, receptorer og impulsoverførsel fra nervecelle, derivater af salicylsyre, det fælles struktur element i salicylsyren, mekanismen bag salicylsyrederivaternes smertestillinde virkning - Organiske stofgrupper og metoder/begreber: organisk syrer, syntese, krystallisering, oprensning, hydrolyse, polær og upolær, mængde - og udbytteberegning - Egen undervisning - Opgaveregning - Eksperimentelt arbejde (Fokus på tilrettelæggelse) - Planche

23

Undervisningsbeskrivelse Kemi B august 2015-juni 17

Undervisningsbeskrivelse Kemi B august 2015-juni 17 Undervisningsbeskrivelse Kemi B august 2015-juni 17 Opdateret d. 25. april 2017 Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: juni 2017 Institution Rybners HTX Uddannelse Htx Fag og niveau Kemi B (studieretning,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Kemi B august juni 2016

Undervisningsbeskrivelse Kemi B august juni 2016 Undervisningsbeskrivelse Kemi B august 2014 - juni 2016 Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Kemi B: Januar 2016 Juni 2016

Undervisningsbeskrivelse Kemi B: Januar 2016 Juni 2016 Undervisningsbeskrivelse Kemi B: Januar 2016 Juni 2016 Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar 2016 Juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Rybners

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Kemi A 2F: August 2014-juni 2016

Undervisningsbeskrivelse Kemi A 2F: August 2014-juni 2016 Undervisningsbeskrivelse Kemi A 2F: August 2014-juni 2016 Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2014 - juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Kemi A 2B: August 2014-juni 2016

Undervisningsbeskrivelse Kemi A 2B: August 2014-juni 2016 Undervisningsbeskrivelse Kemi A 2B: August 2014-juni 2016 Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2014 - juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Studieretningsplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj 2013 Teknisk Gymnasium

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Kemi A 1B: August 2015-juni 2016

Undervisningsbeskrivelse Kemi A 1B: August 2015-juni 2016 Undervisningsbeskrivelse Kemi A 1B: August 2015-juni 2016 Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2015 -juni 216 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Kemi B august 2015-juni 17 Opdateret d. 12. maj 2016 Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: juni 2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Rybners HTX Htx

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Kemi B august 2015-juni 17 Opdateret d. 12. maj 2016 Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: juni 2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Rybners HTX Htx

Læs mere

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin. Maj 2014.

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin. Maj 2014. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Maj 2014 Skive Tekniske Gymnasium HTX Kemi B Trine Rønfeldt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-Juni 2017 Hansenberg

Læs mere

Oliekemi - intro til organisk kemi. Fødevarekemi - organisk kemi - del af SO (Sundhed) Salte - Ioner, opløselighed, mængdeberegninger og blandinger.

Oliekemi - intro til organisk kemi. Fødevarekemi - organisk kemi - del af SO (Sundhed) Salte - Ioner, opløselighed, mængdeberegninger og blandinger. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2014-maj 2015 Institution Københavns tekniske Skole - Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin. December 2013.

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin. December 2013. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) December 2013 Skive Tekniske Gymnasium HTX Kemi B Trine Rønfeldt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2013 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen Uddannelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 15/16 Institution Teknisk Gymnasium Viby Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Kemi B Marie Jensen 15xvu

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Undervisningen afsluttes maj-juni, skoleår 13/14 Institution VID Gymnasier Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Studieretningsplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Studieretningsplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Studieretningsplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj 2011 Teknisk Gymnasium

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for STX 2t Kemi C

Undervisningsbeskrivelse for STX 2t Kemi C Undervisningsbeskrivelse for STX 2t Kemi C Termin Afslutning i juni skoleår 14/15 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold STX Kemi C Hasse Bonde Rasmussen 2t ke Denne undervisningsbeskrivelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for STX 1m Kemi B

Undervisningsbeskrivelse for STX 1m Kemi B Undervisningsbeskrivelse for STX 1m Kemi B Termin Afslutning i juni skoleår 12/13 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold STX Kemi B Hasse Bonde Rasmussen 2mKe Denne undervisningsbeskrivelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2012 ZBC Ringsted

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2012 ZBC

Læs mere

Side 1 af 8. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin. Maj 2012.

Side 1 af 8. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin. Maj 2012. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Maj 2012 Skive Tekniske Gymnasium HTX Kemi B Helle Ransborg

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 14/15 + 15/16 Institution Teknisk Gymnasium Viby Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Kemi B Line Vestergaard

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for STX 1m Kemi B

Undervisningsbeskrivelse for STX 1m Kemi B Undervisningsbeskrivelse for STX 1m Kemi B Termin Afslutning i juni skoleår 14/15 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold STX Kemi B Hasse Bonde Rasmussen 1mKe Denne undervisningsbeskrivelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 13 - juni 15 Institution Københavns tekniske Skole - Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Htx

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2014 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen Uddannelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 11 Københavns tekniske

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2011 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern HTX Kemi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar 2017 Institution Hansenberg Gymnasium Uddannelse HTX Fag og niveau Lærer(e) Hold Kemi B Vincenzo Enzo

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Kemi B ved jpo Termin Juni 117 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Erhvervsskolerne Aars htx Kemi B Jakob Pilemand Ottesen (jpo) 2t16 Forløbsoversigt (6) Forløb 1 repetition

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Vinter 2014 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Kemi B Anja Skaar Jacobsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for STX 1m Kemi B

Undervisningsbeskrivelse for STX 1m Kemi B Undervisningsbeskrivelse for STX 1m Kemi B Termin Afslutning i juni skoleår 15/16 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold STX Kemi B Hasse Bonde Rasmussen 1mKe Denne undervisningsbeskrivelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: August-Januar 2015-2016

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Studieretningsplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2011 Teknisk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Undervisningen afsluttes maj-juni, skoleår 13/14 Institution VID Gymnasier Uddannelse Fag og niveau Lærer

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-Juni 2018 Hansenberg

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2015 Institution VUC Vestegnen Uddannelse HF Fag og niveau Lærer(e) Hold Kemi C Susanne Brunsgaard Hansen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Kemi A august juni 2016

Undervisningsbeskrivelse Kemi A august juni 2016 Undervisningsbeskrivelse Kemi A august 2013 - juni 2016 Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Rybners Teknisk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2013-maj 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Skole - Vibenhus

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2011 Institution Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Kemi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Undervisningen afsluttes maj-juni 12/13 Institution VID Gymnasier Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold htx

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December 2015 Institution VUC Vestegnen Uddannelse Hfe Fag og niveau Lærer(e) Hold Kemi C Stefan Vangsøe 1keC02

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2014 Institution VUC Vestegnen Uddannelse HFE Fag og niveau Lærer(e) Hold Kemi C Marianne Engberg-Pedersen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2012 Institution Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Kemi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2016 Maj 2018 Institution Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Forløb: 9/7-2010 9/8-2012, Eksamen: 15/8-2012 Institution VUC Vest Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Klavs Thormod og Tina Haahr Andersen

Klavs Thormod og Tina Haahr Andersen Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin december 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) VUF - Voksenuddannelsescenter Frederiksberg gsk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011-maj 2013 Institution Københavns tekniske Skole - Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2016 Institution Vid gymnasier/viden Djurs Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Kemi B Hanne Lind

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 11/12 Institution VUC Holstebro-Lemvig-Struer Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf/hfe Kemi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2015-2016 Institution Hansenberg Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Kemi A Danielle Keller

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Kemi B august 2015 - juni 2016

Undervisningsbeskrivelse Kemi B august 2015 - juni 2016 Undervisningsbeskrivelse Kemi B august 2015 - juni 2016 Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Rybners Teknisk

Læs mere

Studieplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte /planlagte undervisningsforløb

Studieplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte /planlagte undervisningsforløb Studieplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2017-2018 Institution VUC Roskilde Roskilde afd. Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Kemi B Annie Truelsen (RTT) Rkebhd1

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Kemi B: efterår 2014 til forår 2016

Undervisningsbeskrivelse Kemi B: efterår 2014 til forår 2016 Undervisningsbeskrivelse Kemi B: efterår 2014 til forår 2016 Udarbejdet: August 2014 Revideret sidst: April 2016 Termin August 2014 juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Rybners Teknisk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 14 - juni 16 Institution Københavns tekniske Skole - Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 12 Institution Københavns Tekniske Skole, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Htx

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Rybners Teknisk Gymnasium (htx) Kemi A - valghold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Herning Hf og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFe Kemi C Nis Bærentsen

Læs mere

Klavs Thormod og Tina Haahr Andersen

Klavs Thormod og Tina Haahr Andersen Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUF - Voksenuddannelsescenter Frederiksberg gsk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Vestegnens HF & VUC HFe Kemi C B Eva Egeberg Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2017 Hansenberg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Vestegnens HF & VUC HF/HFe Kemi C B Peter Ingvardsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar-juli 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern Htx Kemi

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2014 HTX - Sukkertoppen Htx Kemi niveau

Læs mere

Grundstoffer, det periodiske system og molekyler

Grundstoffer, det periodiske system og molekyler Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August-januar 2016 Institution VUC Vestegnen Uddannelse Hfe Fag og niveau Kemi C Lærer(e) Dorthe Damgaard

Læs mere

Side 1 af 8. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin. Maj 2013.

Side 1 af 8. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin. Maj 2013. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Maj 2013 Skive Tekniske Gymnasium HTX Kemi B Helle Ransborg

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 11/12 Institution VUC Holstebro-Lemvig-Struer Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf/hfe Kemi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj/juni 2018 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2012 HTX -

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar 2017 Institution Vestegnens HF og VUC Uddannelse HFe Fag og niveau Kemi C Kursisterne er et såkaldt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010 Maj 2012 Institution Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 09 Institution Københavns Tekniske Skole, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Htx Kemi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 09 Institution Københavns Tekniske Skole, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Htx

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2010 Teknisk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin maj-juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Favrskov Gymnasium stx Kemi C Ruth Bluhm 2s Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Grundstoffernes

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 1keb15e 0814 Ke

Undervisningsbeskrivelse for: 1keb15e 0814 Ke Undervisningsbeskrivelse for: 1keb15e 0814 Ke Fag: Kemi C->B, STX Niveau: B Institution: HF og VUC Fredericia (607247) Hold: Kemi B enkeltfag Termin: Juni 2015 Uddannelse: STX Lærer(e): Jacob Juhl Gjerluf

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2014 - maj 2016 Institution Københavns T ekniske Skole - Vibenhus Uddannelse Htx Fag og niveau Kemi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj.juni 2011 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Skole, HTX Vibenhus htx

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010 Maj 2012 Institution Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Årstid/årstal Institution Maj-juni 2015 VUF - Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Uddannelse Hf/hfe/hhx/htx/stx/gsk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Stx Kemi B Merete Tryde

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 08 Institution Odense Katedrealskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf/ stx Kemi B Per Pedersen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2010 Københavns

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2013. Her efterår 2011 og forår 2012 Institution Københavns

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2013-maj 2015 Institution Københavns Tekniske Skole Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2011 Københavns Tekniske

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Vestegnens HF & VUC HF/HFe Kemi C B Peter Ingvardsen

Læs mere

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende udgives ikke på institutionens hjemmeside.

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende udgives ikke på institutionens hjemmeside. Undervisningsbeskrivelser Hvert lærerteam og lærer skal ved afslutningen af grundforløb/skoleår/kursistår/kursusår udarbejde en undervisningsbeskrivelse. For hvert større undervisningsforløb skal følgende

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin vinter 2014/15 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Stx kemi B Jan Pedersen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 11/12 Institution VUC Holstebro-Lemvig-Struer Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Naturvidenskabelig

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2014 Københavns

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012-maj 2015 Institution Københavns Tekniske Skole - Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Marts.-Maj., 2015 Institution KVUC Uddannelse GSK Fag og niveau Kemi B Lærer(e) Jørgen Holm og Lars Jørgen Buch Laursen Hold g1keb215 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni, 2013 Institution VUC Skive-Viborg

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni, 2013 Institution VUC Skive-Viborg Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2013 Institution VUC Skive-Viborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Kemi C Niels-Erik Kirstein

Læs mere

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin. Maj 2014. Skive Tekniske Gymnasium

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin. Maj 2014. Skive Tekniske Gymnasium Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Maj 2014 Skive Tekniske Gymnasium HTX Kemi B Trine Rønfeldt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Vinter 14/15 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold 414 Københavns VUC hfe Kemi C Sanne Schnack

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August-December 2016 Institution Kolding Hf & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hfe Kemi C Maja Døvling

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for STX 2m Kemi B

Undervisningsbeskrivelse for STX 2m Kemi B Undervisningsbeskrivelse for STX 2m Kemi B Termin Afslutning i juni skoleår 16/17 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold STX Kemi B Hasse Bonde Rasmussen 2mKe Denne undervisningsbeskrivelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin december 16 Institution VUC Lyngby Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold HF kemi, c Helle Schjødt 16kemC1 Oversigt

Læs mere