Tale til repræsentantskabet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tale til repræsentantskabet"

Transkript

1 Tale til repræsentantskabet Kære venner Vi er samlede i dag, fordi vi har de seneste måneder har været deltagere i et helt aparte aftaleforløb. Et aftaleforløb, som på ingen måder kan sammenlignes med noget, som vi har prøvet før, og som på ingen måder har levet op til vores forventninger om reelle forhandlinger. Vi har skullet honorere et krav om en normalisering af vores arbejdstid på trods af, at ingen har kunnet fortælle os, hvor det normale findes. Vi har skullet honorere et krav om at levere mere undervisning på trods af at Moderniseringsstyrelsen ikke har kunnet pege på, hvad det så er, vi skal gøre mindre af. Og vi har skullet forhandle, mens de har lænet sig tilbage og stillet ultimative krav. Det er derfor, vi er her i dag. Vi er samlede, fordi vi er blevet fanget i en arbejdskamp, som i bund og grund ikke har en pind med os at gøre. Vi er blevet fanget i en kamp, som handler om en underfinansieret folkeskolereform og et politisk system, som har behov for at knægte en ellers stærk lærerfagbevægelse for at skaffe penge i kassen til fremtidens folkeskole. Moderniseringsstyrelsens krav Allerede da vi i begyndelsen af december udvekslede krav med Moderniseringsstyrelsen, havde vi en klar fornemmelse af, hvordan det her ville ende. Det virkede, som om at Moderniseringsstyrelsen havde låst lasersigtet fast på et bestemt resultat, og uanset hvad vi gjorde, uanset hvad vi foreslog, forsatte de ad den planlagte vej. Og allerede den gang var der mange, som sagde: De går hele vejen. Uanset hvad det koster, uanset hvad de mister undervejs, vil de have deres vilje. Denne gang skal det ske. Lærerne skal knægtes. Fra den allerførste dag har arbejdsgiverne haft to mål, og de har sat alt ind på at nå dem: 1) De vil fjerne vores ret til at indgå kollektive aftaler 2) De vil have os til at undervise mere Kravet om at fjerne alle kollektive aftaler, alle arbejdstidsbestemmelser og indføre 1924-timers fuld ledelsesret var et krav, som vi fejlvurderede fra starten. Da jeg første gang hørte arbejdsgiverne sige, at de krævede fuld og uhæmmet ledelsesret, tænkte jeg: Right! Jeg troede ikke på det. Jeg opfattede det som teatertorden, som først og fremmest skulle fortælle os og omverdenen, at de kommunale og statslige arbejdsgivere var sultne. De ville have noget ud af forhandlingerne. Og de spillede med musklerne. Jeg var længe overbevist om, at arbejdsgiverne i løbet af forhandlingerne ville droppe kravet om fuld ledelsesret og acceptere en løsning, som gav dem flere undervisningstimer og mulighed for bedre kvalitet i skolen. Men jeg tog fejl. Og jeg var ikke alene om det. Forløbet har vist, at regeringen vil af med de kollektive aftaler. Regeringen vil fjerne alle aftaler og alle regler, som 1

2 begrænser ledelsens udfoldelsesret. Regeringen er ikke interesseret i at inddrage lærerne i den gode skole, den har tilsyneladende nok i sine egne overvejelser. Jeg forstår stadig ikke, at en S-SF-R-regering i den grad hopper op på skødet af arbejdsgiverne. Og at de sætter alle kræfter ind på at gennemføre et krav, som er udtryk for et antikveret ledelsessyn. Og at de samtidigt gør det på en måde, som spiller hasard med den danske model og hele forhandlingssystemet. Som skoleleder Morten Bay udtrykte det i en kronik i Politiken bygger moderne ledelse på samarbejde og aftaler. Moderne ledere motiverer deres medarbejdere det er kernen i moderne ledelse, skrev Morten Bay, som mente, at arbejdsgiverne med deres ultimative krav mister en platform for udviklingen af skolerne. Vi kan ikke være mere enige. Nogle taler for stenalderkost. Regeringen indfører stenalderledelse. Moderniseringsstyrelsen kræver flere timers undervisning Kravet om flere undervisningstimer per lærer har i virkeligheden meget lidt med os på de frie skoler at gøre. Det handler om folkeskolen og kommunerne. Kun ved at presse ekstra undervisning ud af den enkelte lærer kan regeringen finansiere sin store folkeskolereform. Regeringen har bundet et af sine allerstørste politiske prestigeprojekter op på, at det lykkes de kommunale arbejdsgivere at nå et ganske bestemt resultat ved forhandlingsbordet. Og ved at knytte de to projekter så tæt sammen suspenderede regeringen reelt den danske model. Frie forhandlinger er ikke mulige, når dem, som sidder med den trumf, som til sidst kan rydde hele bordet, så tydeligt fortæller, hvordan kortene skal spilles. Arbejdsgiverne har på intet tidspunkt haft behov for at forhandle. Forhandling handler om at give og tage, men i denne situation har arbejdsgiverne intet ville give. De har stået fast på deres ultimative krav, og de har lænet sig mageligt tilbage i stolene, for de har hele tiden vidst, at hvis de ikke får deres vilje ved forhandlingsbordet, så får de den i folketingssalen. Undervejs i forhandlingerne sad jeg på et møde og causerede over, at det var underligt, at jeg havde fået tur-pas til alle de kørende forlystelser i disse mine første rigtige aftaleforhandlinger. Fra en af de andre lød det tørt og konstaterende: Ja, det eneste, du ikke får prøvet, er at forhandle!. Det har været et surrealistisk forløb, hvor man ikke på noget tidspunkt har fornemmet åbninger for egentlige forhandlinger. Det er fuldkomment uacceptabelt. Og det er uforståeligt, at en regering, som gik til valg på at styrke den danske model, at en regering, hvis toneangivende parti gav udtryk for, at de lytter til lærerne, vil lægge navn til det her. Vores krav til overenskomsten De overenskomstkrav, vi afleverede til Moderniseringsstyrelsen 17. december, var noget mere beskedne, end dem vi modtog. Vi vil have et nyt lønsystem. Det, vi har i dag, fungerer ikke, og det har aldrig fungeret. Det kan selv Moderniseringsstyrelsen se. Derfor vil vi have et nyt system, som er enkelt og retfærdigt, og som sikrer den løn, vi har aftalt. Ingen af disse punkter er opfyldt i dag. Skolerne udbetaler ikke de lokale lønkroner, som vi har kunnet forvente ifølge aftalen med Moderniseringsstyrelsen, og det betyder, at vi lønmæssigt halter efter kollegerne i folkeskolen. Samtidigt er lønsystemet så svært at forstå, at det ikke er hensigtsmæssigt for hverken ledere eller lærere. 2

3 Det vil vi fortsat have en løsning på. Og så vil vi rigtig gerne have lavet en kortlægning af arbejdsmiljøet på de frie skoler. Vi vil vide, hvorfor så mange lærere bliver langtidssygemeldt eller går ned med stress og andre arbejdsrelaterede sygdomme. Dette vil ikke mindst blive aktuelt, såfremt vi får stoppet en ikke-aftale ned i halsen. Vi synes, at vi på skolerne har en fælles interesse i undgå, at lærerne lægger sig syge. Vi synes, at det er et rimeligt krav. Kravet er blevet afvist, ligesom det også blev det i Lidt mere held har vi haft med lønkravet. Her har vi faktisk haft reelle forhandlinger med Moderniseringsstyrelsen. De har lyttet til vores forslag, de er kommet med indvendinger, som det sig hør og bør, når man forhandler. Vi er klar over, at der ikke er en eneste krone at forhandle om, så derfor er udgangspunktet, at der skal ske en omlægning af lønsystemet. Der forhandles derfor ikke om store lønstigninger, men mere om en måde at rode bod på nogle af de ulemper, som det eksisterende system har. Men vi får måske alligevel ikke løst lønspørgsmålet. Det er nemlig sådan i Moderniseringsstyrelsens optik, at der ikke kan findes en løsning på lønspørgsmålet med mindre arbejdstidsspørgsmålet også løses Jeg forstår godt, at det for dem er en samlet pakke det ville vi sikkert også selv have krævet, hvis det var os, der havde noget i klemme. Så naturligvis kan de ikke godkende et nyt lønsystem før, de arbejdstidsmæssige knaster er høvlet væk. Vi stillede ikke krav til arbejdstidsaftalen ved overenskomstforhandlingerne. Vi mente og mener stadig, at den arbejdstidsaftale, vi har, fungerer efter hensigten. Vi kan lave aftaler På det frie skoleområde er vi vant til at lave gode og konstruktive løsninger. Og vi har under forhandlingerne gentagne gange sagt, at vi gerne vil være med til at diskutere og ændre på vores arbejdstidsaftale. Vi er kommet med forslag til, hvordan det kunne ske, vi har ændret kurs undervejs, og vi har prøvet andre muligheder. Men Finansministeriet har blot meddelt os, at hvis vi ikke kunne forhandle ud fra deres udgangspunkt, om at arbejdstidsaftalen skal afskaffes, så kunne vi ikke lave en aftale. Og vi vil ikke smide alle regler og aftaler på historiens mødding. I Frie Skolers Lærerforening finder vi det helt afgørende, at der fortsat findes reguleringer for arbejdet på de frie skoler. Det er et gode med kollektive aftaler, så lederne ikke skal bruge deres tid på forhandlinger med den enkelte lærer, og sådan at lærernes arbejde kan begrænses af regulerende ordninger på den enkelte skole. Også lærere har krav på at vide, hvornår de skal være på arbejde, og hvornår de holder fri. Også lærere er ansat med en arbejdstid på 37 timer om ugen eller 1924 timer om året. Også lærere har krav på at vide, hvornår de har overtid, og dermed krav på overarbejdsbetaling. Også lærere har krav på i god tid at vide, hvornår skoleledelserne regner med at disponere over deres arbejde. Og det er det, som lærernes arbejdstidsaftale regulerer. Ligesom den gør det for sygeplejersker, politiet, lufthavns personale og mange flere. Vi kan derfor ikke gå ind på tankegangen om, at ledelserne på den enkelte skole er de eneste som ved, hvordan arbejdet skal tilrettelægges. Overenskomster er lavet af primært to grunde: for at give ledelserne et godt planlægningsværktøj, og for at sikre den ansatte et fornuftigt arbejdsliv. Ingen af disse opfyldes i Finansministeriets forslag til en ny aftale. 3

4 Det er skræmmende at tænke på det misforhold, der er mellem finansministeriets stålsatte vilje og den opbakning, som de ultimative krav finder på skolerne. Det her er et politisk soloprojekt. Jeg ved godt, at Bjarne Corydon ikke står helt alene med sit ønske om fjerne arbejdstidsaftalen. Sidst vi skrev, at han stod alene, var der en, som gik ind på foreningens Facebook-side og skrev, at det var forkert. Bjarne Corydon stod ikke alene. Hun støttede ham. Det var Tina Nedergaard, den tidligere Undervisnings- og Venstreminister. Så lad mig moderere mit udsagn: Bjarne Corydon og Tina Nedergaard står rimelig alene. For de finder ikke mange støtter på skolerne. En undersøgelse, som Frie Skoler lavede, viser, at 84 % af lederne på de frie skoler ønsker, at der fortsat skal være en central eller lokal aftalemulighed. Efterskoleforeningens årsmøde sendte et klart signal: Naturligvis skal vi indgå aftaler om arbejdstiden med lærerne. Formanden for Danmarks Privatskoleforening sagde det samme om end han sagde det lidt mere forsigtigt. Det er også det, vi hører, når vi besøger jer og jeres skoler. Inden for de sidste 14 dage har vi afholdt TR-møder i hele landet. På samtlige møder har vi spurgt, om der findes skoler, som slet ingen lokale aftaler har. Det findes selvfølgeligt ikke. For det er helt afgørende, at der med udgangspunkt i en central aftale kan laves lokale aftaler, som den enkelte skole og lærerne kan se sig selv i. Det er lokalt, man ved, hvad for en skole der er brug for at lave, og derfor skal der også være en lokal aftalemulighed, som kan sikre, at aftalerne på skolerne er forankret hos både ledelse og lærere. Det er det vi kæmper for. Det er målet: samarbejde og aftaler. FSL ruller ikke om på ryggen Som det fremgår og som jeg også nævnte det i indledningen var vores krav langt mere forsigtige og moderate end arbejdsgiverne. Vi vurderede ikke, at tiden var til mange og voldsomme krav. Det lå lige som ikke rigtig i luften. Frie Skoler bragte i nummer 10 et interview med Eva Sahl fra Sejergaardsskolen. Eva var vred ja, faktisk var hun så vred, at hun ringede til sekretariatet for at melde sig ud. Eva mente ikke, at FSL gjorde nok for hende. Hun syntes, at vi rullede om på ryggen og spillede døde. Vi burde, sagde hun, kæmpe for lærernes sag. Som medlem forventede hun, at hendes fagforening stod på mål for hendes og kollegernes interesser det var lige som det, vi er der for, sagde hun. Jeg forstår godt, Evas spørgsmål. Jeg forstår godt hendes tvivl. Udefra set er der ingen tvivl om, at vi fra starten har været i defensiven. Arbejdsgiverne rullede frem med så massive krav, med en så åbenlys kampvilje og en så voldsom sejrsikkerhed, at vi blev blæst et par skridt tilbage. Det var dem, der satte dagsordenen, de havde vinden i ryggen, og vi havde en klar fornemmelse af, at de lugtede blod. Lærerblod. Jeg svarede Eva i bladet. Og svaret lyder: Jo, vi kæmper. Og jeg håber og tror, at Eva vil give mig ret i, at vi er kommet rigtig godt igen. Ja, jeg vil endda gå så langt, at jeg vil sige, at forståelsen fra offentligheden er vendt, så der er betydeligt mere forståelse for lærernes sag i dag, end for bare få uger siden. Vi har taget ved lære, og vi har udviklet os. Og meter for meter tager vi mediemæssigt terræn på arbejdsgiverne. Det har krævet hårdt arbejde. Af jer. Af jeres kolleger. Af vores politikere. Af sekretariatet. Og om det er nok til, at vi kan få en reel forhandling det er nok mere tvivlsomt. 4

5 Det kan godt være, at vores forhandlinger også bryder sammen ligesom på KL s område, men så skal vi fortsætte med at kæmpe. Det er ikke vores konflikt, og vi nægter at tage ansvar for den. Der er aldrig blevet forhandlet med udgangspunkt i, hvordan man laver god skole, men udelukkende ud fra et ideologisk eller økonomisk krav om, hvordan fremtidens folkeskole skal se ud. Kære regering - det er bare ikke godt nok! Vi har kæmpet hårdt Og FSL har aldrig før kæmpet så indædt og over en så bred kam, som i disse overenskomstforhandlinger. Vi har holdt møder med politikerne og talt vores sag. Vi har skrevet med politikere på Christiansborg og i kommunerne for at påvirke dem. Vi har sunget for finansministeren og præsenteret ham og hans embedsmænd for vores synspunkter. Vi har givet samtlige medlemmer af Folketinget et brev, som beskriver vores synspunkter og informeret dem om, hvordan vi ser sagen. Vi har rykket annoncer i de store blade. Vi har stillet op til interviews i radio- og tv-indslag. Aldrig nogensinde har Frie Skolers Lærerforening været så meget i medierne, som i de sidste par måneder. Der er skrevet spaltevis af læserbreve til allehånde forskellige og lokale aviser. Et læserbrev, en annonce og en demonstration vinder ingen arbejdskonflikt. Der skal mere til end en sang på Finansministeriets trappe. Men de utallige små initiativer har sammen med tilsvarende initiativer fra Danmarks Lærerforening og de andre underviserorganisationer været med til at sætte en anden dagsorden end den, regeringen ønsker. Og det er det, der er sket. En ny meningsmåling, som DR offentliggjorde, viser, stemningen svinger til vores side. I januar var der fuld folkelig opbakning til regeringens projekt. Målingerne gav arbejdsgiverne carte blanche til at køre lærerne over. Sådan er det ikke i dag, og jeg er fuldkommen sikker på, at regeringstoppen er alt andet end tilfreds med den udvikling, de oplever i øjeblikket. Regeringens toppolitikere, som sidder og trækker i alle trådene, ved godt, at de er ved at tabe småkagerne. Og værre endnu: De frygter, at det ikke alene bliver svært at nå deres mål med arbejdstiden og aftaleretten, men at de også risikerer at miste folkeskolereformen i forsøget på at presse lærerne tilbage til enevælden. Regeringen mister momentum. Det er dem, som skal forsvare sig nu. Og det er ikke længere dem, som definerer dagsordenen. Hvor det i starten handlede om, at de forkælede lærere bare skal bankes på plads og normaliseres, får flere og flere øje for, at det her handler om noget andet og meget større: om lønmodtagernes ret til at indgå kollektive aftaler. Men hvis krigen skal vindes må vi ikke hvile et øjeblik. For selv om tingene i øjeblikket går vores vej, kan det stadig ende med det politiske indgreb, som der var lagt op til fra starten. Hold dampen oppe I de kommende dage og uger handler det for os derfor kun om en eneste ting: at gøre det svært for arbejdsgiverne at nå deres mål. Vi skal fortsætte med at påvirke politikerne lokalt og centralt. Vi skal gøre det klart for dem, hvad prisen for det, de har gang i netop nu, er. Vi skal sikre os, at ingen putter sig. Og vi skal gøre dem klart, at hvis de stopper deres rådne aftale ned i halsen 5

6 på os, så kan det godt være, at de kan tvinge os til at synke, men der er ingen garanti for, at vi ikke brækker det hele op igen! Hvis I selv er medlemmer af et parti, så skriv til jeres vælger- og partiforeningen og bed dem tage stilling. Skriv på foreningens postkort og fortæl dem, at forberedelse fremmer forståelsen. Fortæl dem, at vi ønsker aftaler og samarbejde - fortæl dem, at vi siger nej til indgreb og ultimative krav. Og bed de kolleger, som er medlemmer, gøre det samme. Fortsæt med at skrive læserbreve. Og fortsæt med at lægge pres på skoleforeningerne, som hverken i ord eller tekst kan finde ud af at sige noget om situationen de har ganske enkelt fået mundkurv på. Få skolebestyrelserne til at tage afstand fra konflikten, men uden at sætte jeres loyalitet på spil. Meget tyder på, at vi får den konflikt, som vi aldrig har ønsket måske får vi det allerede i dag. Hvis det sker, venter der jer, som sidder her i salen, en kæmpeopgave. Hvis vi bliver lockoutet, er alle de lockoutede lærere ansat af os. Og vi skal naturligvis bruge dem til at fremme vores sag. Og det er jeres opgave. Det er jeres opgave at sørge for, at vi kan udnytte den situation maksimalt til at komme ud med vores budskab. Når vi ikke længere sidder ved forhandlingsbordet så skal vi styrke vores interne alliancer, og vi skal med ord og handling vinde folkets hjerter. Derfor skal I være parate til lave aktioner, demonstrationer, happenings alt, hvad I kan finde på som på en god, sjov, humoristisk, fantasifuld måde fremmer vores sag og sender det centrale budskab: Lad os nu få en aftale. Kom nu ned fra det træ, Bjarne. Og husk, at det er svært at kræve engagement og selvstændighed af nogen, man lige har trynet. Vi skal genopdage den faglige kamp Så I og vi skal højst sandsynligt til at genopdage, hvad faglig kamp, solidaritet og sammenhold betyder i Danmark anno Vi står overfor en historisk lockout. For første gang har en offentlig arbejdsgiver valgt at lockoute sine ansatte uden et forudgående strejkevarsel. Og kampen er vigtig. Den vigtigste vi har udkæmpet de seneste 100 år. Vi kæmper mod politiske diktater og ultimative krav. Vi kæmper mod politisk indblanding i overenskomstforhandlingerne. Vi kæmper for aftaleretten og de kollektive aftaler. Vi kæmper for kvaliteten i lærerarbejdet. Vi kæmper for samarbejde og dialog. Men ikke mindst kæmper vi for, at bevare god og ordentlige forhold for både lærere og ledere på de frie skoler. Tak for ordet. Uffe Rostrup 25. marts

Tale ved Christiansborg 11. april 2013. Kære venner

Tale ved Christiansborg 11. april 2013. Kære venner Tale ved Christiansborg 11. april 2013 Kære venner I dag gør vi status. Vi gør status over de 10 dages faglige kamp, som vi er blevet presset ud i. Vi gør status over 10 dage med et væld af fællesaktiviteter

Læs mere

Lærerne er de første - hvem er de næste

Lærerne er de første - hvem er de næste Lærerne er de første - hvem er de næste Dennis Kristensen, formand for FOA Christiansborgs Slotsplads, 11. april 2013 Med så mange lærere og undervisere samlet på ét sted, er det ikke helt nemt at tilstå

Læs mere

Jeg er godt klar over, at I ikke sidder og brænder efter at høre en grundig teknisk gennemgang af lærernes nuværende arbejdstidsaftale.

Jeg er godt klar over, at I ikke sidder og brænder efter at høre en grundig teknisk gennemgang af lærernes nuværende arbejdstidsaftale. 1. maj tale Mange tak for invitationen til at tale her i dag. Det er jo ikke hvert år, at vi lærere hives ind som ekstranummer ved 1. maj festerne. Jeg er godt klar over, at I ikke sidder og brænder efter

Læs mere

Man kan ikke lave et gennemsnit mellem noget og ingenting

Man kan ikke lave et gennemsnit mellem noget og ingenting Man kan ikke lave et gennemsnit mellem noget og ingenting Krigsomkostningerne ved lockouten har været meget store, lige nu er det en udfordring, siger KL s tidligere næstformand Erik Fabrin. Men på den

Læs mere

SenesteNyt SLAGELSE LÆRERKREDS. Indhold: 2. maj 2013. nr. 19

SenesteNyt SLAGELSE LÆRERKREDS. Indhold: 2. maj 2013. nr. 19 SLAGELSE LÆRERKREDS 2. maj 2013 SenesteNyt nr. 19 Indhold: 1. skoledag efter lockouten Hvæserbrev Byrådsmøde 1. maj Bilag: Brev til statsministeren fra Mille, 11 år Flakkebjerg skole Boeslunde skole: Skolebestyrelsen

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Medlemsundersøgelse. 1. Jeg er mindst lige så glad for mit job i dag, som jeg var før lockouten. 1 of 46. Hvilken kreds tilhører du?

Medlemsundersøgelse. 1. Jeg er mindst lige så glad for mit job i dag, som jeg var før lockouten. 1 of 46. Hvilken kreds tilhører du? Medlemsundersøgelse 1. Jeg er mindst lige så glad for mit job i dag, som jeg var før lockouten 34,6% (44) 34,6% (44) 4,5% (54) 4,5% (54) 10,% (13) 10,% (13) 11,0% (14) 11,0% (14) 1,6% () 1,6% () besvaret

Læs mere

Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere. I er i dag en del af en historisk begivenhed, som vil blive husket.

Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere. I er i dag en del af en historisk begivenhed, som vil blive husket. KLAUSUL: DET ER DET TALTE ORD, DER GÆLDER Tale til stormøde om efterløn den 2. februar 2011 i Odense Indledning Harald Børsting Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere.

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Interview med Michael Ziegler, chefforhandler for KL, til bogen Lærernes kampe kampen for skolen Interviewer: Hanne Birgitte Jørgensen Hvad

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Test din viden om overenskomst

Test din viden om overenskomst Hvor meget ved du egentlig om din overenskomst, og hvad den betyder for dit arbejdsliv? Test din viden her. Gennemgå svarene, når du har quizzet for at se kommentarerne og lære mere. Husk også at printe

Læs mere

Gallup om lærernes overenskomst

Gallup om lærernes overenskomst Feltperiode: Den 4. marts 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.280 personer Stikprøven er vejet på køn,

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

Kandidater til bestyrelsen DET HANDLER OM DIN HVERDAG. 1. april 2014 31. marts 2016

Kandidater til bestyrelsen DET HANDLER OM DIN HVERDAG. 1. april 2014 31. marts 2016 Kandidater til bestyrelsen 1. april 2014 31. marts 2016 DET HANDLER OM DIN HVERDAG GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 12. MARTS KL. 17.30 TRE FALKE SKOLEN SØNDERJYLLANDS ALLÉ 4 2000 FREDERIKSBERG ANE SØEGAARD

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Det bærer i den grad præg af at beslutningstagerne ikke aner, hvad der foregår i det daglige arbejde på skolerne.

Det bærer i den grad præg af at beslutningstagerne ikke aner, hvad der foregår i det daglige arbejde på skolerne. Beretning 2015. De forløbne år har været de mest turbulente i foreningens nyere historie. Arbejdsgiverne er målrettet gået efter at stække lærernes muligheder for indflydelse. De har frataget foreningens

Læs mere

Studie. Døden & opstandelsen

Studie. Døden & opstandelsen Studie 13 Døden & opstandelsen 73 Åbningshistorie Et gammelt mundheld om faldskærmsudspring siger, at det er ikke faldet, der slår dig ihjel, det er jorden. Døden er noget, de færreste mennesker glæder

Læs mere

Jeg tror, at efter- og videreuddannelse kommer til at spille en central rolle i moderne fagforeninger i de kommende år.

Jeg tror, at efter- og videreuddannelse kommer til at spille en central rolle i moderne fagforeninger i de kommende år. Jeg tror, at efter- og videreuddannelse kommer til at spille en central rolle i moderne fagforeninger i de kommende år. Jeg tør påstå, at medlemmernes udvikling i endnu højere grad end nu vil være omdrejningspunkt

Læs mere

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer 2/2017 Østjylland Unge talenter til forbundet OK 2017: Sådan kommer vi videre Høj pensionsalder kræver bedre rammer Flemmings leder Tilbagetrækningsalderen er stadig for høj Da det i slutningen af maj

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ...

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ... 1 Konfirmationer 2014.... Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 Gud, tak for, at du har vist os kærligheden, som det aller vigtigste i livet. Giv os troen og håbet og

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Der var engang et stort slot, hvor der boede en prinsesse, en konge, en dronning og en sød tjenestepige. Lige

Læs mere

Åbent medlemsmøde i Syd-regionen Den maj 2014

Åbent medlemsmøde i Syd-regionen Den maj 2014 Åbent medlemsmøde i Syd-regionen Den 2.-3. maj 2014 Lov 409 arbejdet foregår som udgangspunkt på skolen man har fri, når man går hjem man skal løse sine arbejdsopgaver i arbejdstiden kan man ikke nå sine

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt SKYLD En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt H en ad vejen så man en lille fyr komme gående. Han var ikke særlig stor, nærmest lidt lille. Bare 45 cm høj. Han var bleg at se på. Hans øjne

Læs mere

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i.

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i. Kære alle i kreds 3 Horsens den 31. maj 2013 Så er hverdagen ved at vende tilbage til skolerne. Alle har travlt med at nå at indhente forskellige gøremål og det bliver sikkert ikke helt godt igen, før

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Jeg skal som ny formand for FTF Region Sjælland aflægge den generelle del af bestyrelsens mundtlige beretning.

Jeg skal som ny formand for FTF Region Sjælland aflægge den generelle del af bestyrelsens mundtlige beretning. Mundtlig beretning Jeg skal som ny formand for FTF Region Sjælland aflægge den generelle del af bestyrelsens mundtlige beretning. I den skriftlige beretning har vi forsøgt at beskrive, hvad der har fyldt

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk 11.marts 2013. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg

Læs mere

Hvem ka? Gud ka! -1. Betty Baxters liv og omvendelse.

Hvem ka? Gud ka! -1. Betty Baxters liv og omvendelse. Hvem ka? Gud ka! -1 Betty Baxters liv og omvendelse. Mål: I denne undervisning kommer vi ind på frelsens budskab. Vi vil skabe plads til, at børn kan åbne deres hjerte op for Jesus, som Betty Baxter gjorde.

Læs mere

Bestyrelsen anbefaler et JA til de offentlige overenskomstforlig for perioden vedr. staten, regionerne og kommunerne.

Bestyrelsen anbefaler et JA til de offentlige overenskomstforlig for perioden vedr. staten, regionerne og kommunerne. Bestyrelsen anbefaler et JA til de offentlige overenskomstforlig for perioden 2015-2018 vedr. staten, regionerne og kommunerne. Bestyrelsens hovedbegrundelser for at anbefale et JA: Bestyrelsen har efter

Læs mere

Hver gang Johannes så en fugl, kiggede han efter, om det hele passede med den beskrivelse, der stod i hans fuglebog. Og når det passede, fik han

Hver gang Johannes så en fugl, kiggede han efter, om det hele passede med den beskrivelse, der stod i hans fuglebog. Og når det passede, fik han 1 Johannes elskede fugle. Han syntes, at det at kigge på fugle var noget af det dejligste, man kunne foretage sig i sit liv. Meget dejligere end at kigge på billeder, malerier eller at se fjernsyn. Hver

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

Klager over snerydning smelter væk

Klager over snerydning smelter væk Klager over snerydning smelter væk Klager du over naboens snerydning til Aalborg Kommune, skal du ikke forvente, at sneen ryger væk med det samme. Advarsler og lange frister gør, at der kan gå op til en

Læs mere

Arbejdsark i Du bestemmer

Arbejdsark i Du bestemmer Arbejdsark i Du bestemmer Arbejdsark 1 Inspiration til gruppens møderegler Arbejdsark 2 Jeg er en, der... Arbejdsark 3 Protokol for gruppesamtale Arbejdsark 4 Det rosa ark: Godt og dårligt Arbejdsark 5

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Test din viden om overenskomst Svargennemgang. Kommentar

Test din viden om overenskomst Svargennemgang. Kommentar SVARENE Eventuelle sorte prikker ud for svarmulighederne skal I se bort fra. De betyder ikke noget i printudgaven her. Side 1 af 11 Du er omfattet af en overenskomst, der gælder for dit arbejdsområde.

Læs mere

Hun forsøgte at se glad ud, men denne kunstige glæde kunne ikke skjule, at hun var nervøs. Hedda blev så gal. - Og det siger I først nu!

Hun forsøgte at se glad ud, men denne kunstige glæde kunne ikke skjule, at hun var nervøs. Hedda blev så gal. - Og det siger I først nu! Kapitel 1 Allerede ved havelågen kunne Hedda mærke, at der var noget galt. Hun og Elin sagde farvel, under megen fnis som altid, men ud ad øjenkrogen så hun, at mor og far sad ret op og ned i hængesofaen

Læs mere

side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen

side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen StilladsInformation nr. 77- november 2005 side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen For første gang i StilladsInformations historie har vi

Læs mere

*************************************************************

************************************************************* Sagsnr. Ref. Den 23. oktober 2003 +DQV-HQVHQVnEQLQJVWDOH YHG /2 VRUGLQ UHNRQJHVGHQRNWREHU ************************************************************* 'HWWDOWHRUGJ OGHU Velkommen til LO s kongres. Velkommen

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

Prædiken til Påskedag kl. 10.00 i Engesvang 1 dåb

Prædiken til Påskedag kl. 10.00 i Engesvang 1 dåb Prædiken til Påskedag kl. 10.00 i Engesvang 1 dåb 240 - Dig være ære 448 Fyldt af glæde 236 - Påskeblomst 224 Stat op min sjæl Nadververs: 245 v, 5 Opstandne herre du vil gå 218 Krist stod op af døde Jeg

Læs mere

Tale til sommerafslutning 2011

Tale til sommerafslutning 2011 Tale til sommerafslutning 2011 Velkommen på denne skønne sommerdag. Velkommen først og fremmest til 9. årgang, der er æresgæster i dag. Men selvfølgelig også til alle andre elever, til forældre og pårørende

Læs mere

Præsentation af kandidaterne til generalforsamlingen 2014 Særnummer af Medlemsinformation nr. 139 uge 9 2014

Præsentation af kandidaterne til generalforsamlingen 2014 Særnummer af Medlemsinformation nr. 139 uge 9 2014 Præsentation af kandidaterne til generalforsamlingen 2014 Særnummer af Medlemsinformation nr. 139 uge 9 2014 VALG AF FORMAND OG KONGRESDELEGERET VALG AF NÆSTFORMAND OG KONGRESDELEGERET Peter Hansen Absalon

Læs mere

Grete Christensens tale til Stormøde i Sundhedskartellet 11. marts Hjerteligt velkommen til Sundhedskartellets stormøde om OK13!

Grete Christensens tale til Stormøde i Sundhedskartellet 11. marts Hjerteligt velkommen til Sundhedskartellets stormøde om OK13! Grete Christensens tale til Stormøde i Sundhedskartellet 11. marts 2013 Hjerteligt velkommen til Sundhedskartellets stormøde om OK13! 1 Hvor er det fantastisk at være sammen med så mange tillidsrepræsentanter

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg C Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt 19.09.12 kl.16.50. Hvem har aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

MEDLEMSNYT Juni 2015 Medlemsblad for Vestfyns Lærerkreds, kreds 84.

MEDLEMSNYT Juni 2015 Medlemsblad for Vestfyns Lærerkreds, kreds 84. MEDLEMSNYT Juni 2015 Medlemsblad for Vestfyns Lærerkreds, kreds 84. 1. år med Lov 409. Så er første skoleår under Lov 409 næsten gået. Alle har i løbet af året gjort sig dyrt købte erfaringer med den arbejdssituation,

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Der stilles mange spørgsmål til arbejdsformen og metoder, som der helt naturligt ikke kan gives noget entydigt svar på.

Der stilles mange spørgsmål til arbejdsformen og metoder, som der helt naturligt ikke kan gives noget entydigt svar på. FFI kongres den 5.-10. december 2004 i Miyazaki, Japan,QGO JDI/2IRUPDQG+DQV-HQVHQWLOWHPDµ(QYHUGHQDWIRUDQGUHµ Jeg vil gerne begynde med at kvittere for en god rapport, som skarpt og præcist analyserer de

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Indlægget i Fællessalen Christiansborg, den 15. marts 2005. Det grænseløse arbejde

Indlægget i Fællessalen Christiansborg, den 15. marts 2005. Det grænseløse arbejde Indlægget i Fællessalen Christiansborg, den 15. marts 2005 Det grænseløse arbejde Hvilke årsager kan der være til, at mange føler sig pressede i hverdagen? Tilgangen til problemstillingen - overskrifterne

Læs mere

Valg til kredsstyrelsen

Valg til kredsstyrelsen Valg til kredsstyrelsen På de følgende sider præsenterer de medlemmer sig, der stiller op til kredsstyrelsen for perioden 1.4.2014 til 31.3.2016. Forslag til valgprocedure/rækkefølge Generalforsamling

Læs mere

Det nye ledelsesrum - Fra detaljer til rammer

Det nye ledelsesrum - Fra detaljer til rammer Det nye ledelsesrum - Fra detaljer til rammer Tina Feldt Jessing, Moderniseringsstyrelsen Møder om arbejdstid Danmarks Privatskoleforening, december 2013 1 Dagsorden OK13 baggrund og proces Hvad siger

Læs mere

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER 12/11 2013 INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER INDHOLD: Fremtidens vækst går gennem bredbånd... 2 Højeste offentlige investeringer i 30 år... 3 Kan DI levere praktikpladserne?... 4 København: S, SF og

Læs mere

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL Kirsten Wandahl BLÅ ØJNE LÆSEPRØVE Forlaget Lixi Bestil trykt bog eller ebog på på www.lixi.dk 1. Kapitel TO BLÅ ØJNE Din mobil ringer. Anna hørte Felicias stemme. Den kom

Læs mere

FTF Region Sjælland Årsmøde den 12. November 2013

FTF Region Sjælland Årsmøde den 12. November 2013 Center for arbejdsmarkedsforskning, Carma Aalborg Universitet FTF Region Sjælland Årsmøde den 12. November 2013 Har fagbevægelsen sovet i timen? Professor Flemming Ibsen Aalborg Universitet, Carma Agenda

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE 120 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE For nogle efterladte kan fællesskabet i en sorggruppe få afgørende betydning og hjælpe til at

Læs mere

Guide til lønforhandling

Guide til lønforhandling Side 1 af 6 Hovedpunkter Bemærkninger til de enkelte trin Marts 2011 Forhandling én gang årligt? De fleste privatansatte funktionærer har anført i deres ansættelseskontrakt, at de forhandler løn én gang

Læs mere

FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen. juni 2007

FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen. juni 2007 FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen juni 2007 1 FOA Analysesektionen 17. juni 2007 FOAs samlede undersøgelser og breve om kvalitetsreformen Indledning om baggrunden for undersøgelserne op til

Læs mere

Det stærkeste våben, vi har i LO-fagbevægelsen, er vores sammenhold. På arbejdspladsen, i fagforeningen og i hele vores bevægelse.

Det stærkeste våben, vi har i LO-fagbevægelsen, er vores sammenhold. På arbejdspladsen, i fagforeningen og i hele vores bevægelse. /2IRUPDQG+DUDOG% UVWLQJ PDM Det stærkeste våben, vi har i LO-fagbevægelsen, er vores sammenhold. På arbejdspladsen, i fagforeningen og i hele vores bevægelse. Det er nemt at holde sammen i medgang. Det

Læs mere

Konstruktiv Kritik tale & oplæg

Konstruktiv Kritik tale & oplæg Andres mundtlige kommunikation Når du skal lære at kommunikere mundtligt, er det vigtigt, at du åbner øjne og ører for andres mundtlige kommunikation. Du skal opbygge et forrådskammer fyldt med gode citater,

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen Midsommervise Tale RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen SkoletjeneSten Vi i kvindesagen elsker vort fædreland og at synge om det. Det samler landets indbyggere, trods mange er forskellige. #01/70 Kvinderne begynder

Læs mere

Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub

Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub StilladsInformation nr. 75 - maj 2005 Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub Navn: Jesper Christiansen Bopæl: Svebølle Alder: 32 Start i branchen: 1993/1994 Nuværende firma:

Læs mere

Den store tyv og nogle andre

Den store tyv og nogle andre Den store tyv og nogle andre Kamilla vidste godt, hvordan tyve så ud. De var snavsede og havde skæg og var uhyggelige og mystiske, det sagde alle, der havde forstand på sådan noget. Kamilla havde hørt,

Læs mere

Åbningsdebat, Folketinget. Oktober 2008.

Åbningsdebat, Folketinget. Oktober 2008. Lars-Emil Johansen Ordførertale, Siumut Åbningsdebat, Folketinget. Oktober 2008. Sig nærmer tiden Næsten symbolsk for historiens forløb afgik tidligere folketingsmedlem og en af grundlæggerne for Grønlands

Læs mere

Tips & Tricks til mødeleder. Spørgekort om trivsel i virksomheden. Introduktion til:

Tips & Tricks til mødeleder. Spørgekort om trivsel i virksomheden. Introduktion til: Introduktion til: Dette er et redskab til at tage en dialog om, hvordan I trives i jeres virksomhed. Redskabet består af: Denne Introduktion En liste med Tips & Tricks til den, der leder mødet 13 kort

Læs mere

Prædiken til 4. Søndag efter påske konfirmation

Prædiken til 4. Søndag efter påske konfirmation Prædiken til 4. Søndag efter påske konfirmation Salmer: Indgangssalme: DDS 749: I østen stiger solen op Salme før prædikenen: DDS 70: Du kom til vor runde jord Salme efter prædikenen: DDS 478: Vi kommer

Læs mere

Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje.

Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje. Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje. 20. maj 2008 Det fremgik endvidere af akterne at der mens plejefamilien havde A boende

Læs mere

Bilag 10. Side 1 af 8

Bilag 10. Side 1 af 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Transskribering af interview m. medarbejder 6, 17.april

Læs mere

Et ønske gik i opfyldelse

Et ønske gik i opfyldelse Et ønske gik i opfyldelse Tre måneder er gået, siden Bjørn, Sara og Pernille besluttede at køre deres forældregruppe videre på egen hånd. I dag ser fremtiden lysere ud end meget længe Når man sender et

Læs mere

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne 1. Så sad jeg og lyttede, alt hvad jeg kunne Nå for søren! Man kan komme til Cuba for 6000 kr. Cæcilie: 6000? Cæcilie: Jeg var på Cuba i sommer, så betalte jeg 7000. Nå, jeg har faktisk også tænkt på at

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder ***

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder *** Kristian Jensens tale v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning Det talte ord gælder 367 dage. 3 timer. 32 minutter. Det er lige nøjagtig så lang tid, vi har. Så lukker valglokalerne til kommunal- og regionsvalget

Læs mere

Der er råd til ordentlige forhold

Der er råd til ordentlige forhold OK15 Der er råd til ordentlige forhold Overenskomstforhandlingerne 2015 handler ikke kun om at sikre rimelige lønstigninger for de offentligt ansatte. Grundlæggende faglige rettigheder og arbejdsvilkår

Læs mere

Afsnit Lidt om akkordaftalens forhandling. a. Forhandlingsteknik. b. Forhandlingsreferat afsnit 8

Afsnit Lidt om akkordaftalens forhandling. a. Forhandlingsteknik. b. Forhandlingsreferat afsnit 8 Afsnit 8 1. Lidt om akkordaftalens forhandling a. Forhandlingsteknik b. Forhandlingsreferat Forhandlingsteknik Indledningsvis tror jeg ikke på, at der findes nogen nem metode til at få sin vilje sat igennem

Læs mere

Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet.

Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet. Screenplay SC. 1. INT. KØKKEN. DAG Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet. jeg kan bare ikke gå igennem det igen. Nannas

Læs mere

Kan du huske, hvordan vi har talt om at hvis du har et ønske / et behov, så er opfyldelsen her allerede!

Kan du huske, hvordan vi har talt om at hvis du har et ønske / et behov, så er opfyldelsen her allerede! Dag 6: Sådan finder du dine muligheder I dag skal vi tale om dine muligheder. Kan du huske, hvordan vi har talt om at hvis du har et ønske / et behov, så er opfyldelsen her allerede! I dag skal du finde

Læs mere

Samråd i Finansudvalget den. 30. januar 2015 om god arbejdsgiveradfærd

Samråd i Finansudvalget den. 30. januar 2015 om god arbejdsgiveradfærd Finansudvalget 2014-15 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 223 Offentligt Talepapir 28. januar 2015 Samråd i Finansudvalget den. 30. januar 2015 om god arbejdsgiveradfærd Følgende spørgsmål skal behandles

Læs mere

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen 5 selvkærlige vaner - en enkelt guide til mere overskud Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen Birgitte Hansen Copyright 2013 Birgitte Hansen, all rights

Læs mere

KAN MAN TALE SIG TIL ET LIV UDEN CIGARETTER?

KAN MAN TALE SIG TIL ET LIV UDEN CIGARETTER? KAN MAN TALE SIG TIL ET LIV UDEN CIGARETTER? Læs hvad andre rygestoppere fortæller om den hjælp, de fik fra STOPLINIEN. GRATIS RÅDGIVNING 80 31 31 31 t godt ummer til n røgfri remtid: 0 31 31 31 Når du

Læs mere

Vejledning til skolerne om afholdelse af erstatningstimer og andre undervisningsrelaterede aktiviteter for 9. hhv. 10. klasse ved lockoutens ophør

Vejledning til skolerne om afholdelse af erstatningstimer og andre undervisningsrelaterede aktiviteter for 9. hhv. 10. klasse ved lockoutens ophør KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen NOTAT Vejledning til skolerne om afholdelse af erstatningstimer og andre undervisningsrelaterede aktiviteter for 9. hhv. 10. klasse ved lockoutens ophør

Læs mere

Midtvendsyssels Lærerkreds

Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds VALG TIL KREDSSTYRELSEN Generalforsamling den 15.marts 2016 på Hotel Søparken, Aabybro På kredsens generalforsamling tirsdag den 15. marts 2016 skal der ifølge kredsens vedtægter

Læs mere

EGNS-AVIS for området V.If,RLØSE-EGNEN 3500 Værløse side 12 Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis' der udsendtes første g^ng7-9'1945 90 AR l 2009... Onsdag den 4. marts kastede den kolde vind med Skovgårdens

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

REFERAT AF KURSUSDAG DEN 27/9 2008

REFERAT AF KURSUSDAG DEN 27/9 2008 REFERAT AF KURSUSDAG DEN 27/9 2008 Kursus om: Professionelt forældresamarbejde med underviser Kurt Rasmussen Den 27. september 2008 på Vandrehjemmet i Slagelse fra kl. 8:30-16:00 Referat af dagen: Dette

Læs mere

Bjarne Corydon, resultatminister

Bjarne Corydon, resultatminister Bjarne Corydon, resultatminister Formålet med en»normalisering«af lærerne var at sikre, at lærernes arbejdstid kan bruges bedst muligt til at lære eleverne mest muligt, siger Bjarne Corydon.»Jeg synes,

Læs mere