Tale til repræsentantskabet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tale til repræsentantskabet"

Transkript

1 Tale til repræsentantskabet Kære venner Vi er samlede i dag, fordi vi har de seneste måneder har været deltagere i et helt aparte aftaleforløb. Et aftaleforløb, som på ingen måder kan sammenlignes med noget, som vi har prøvet før, og som på ingen måder har levet op til vores forventninger om reelle forhandlinger. Vi har skullet honorere et krav om en normalisering af vores arbejdstid på trods af, at ingen har kunnet fortælle os, hvor det normale findes. Vi har skullet honorere et krav om at levere mere undervisning på trods af at Moderniseringsstyrelsen ikke har kunnet pege på, hvad det så er, vi skal gøre mindre af. Og vi har skullet forhandle, mens de har lænet sig tilbage og stillet ultimative krav. Det er derfor, vi er her i dag. Vi er samlede, fordi vi er blevet fanget i en arbejdskamp, som i bund og grund ikke har en pind med os at gøre. Vi er blevet fanget i en kamp, som handler om en underfinansieret folkeskolereform og et politisk system, som har behov for at knægte en ellers stærk lærerfagbevægelse for at skaffe penge i kassen til fremtidens folkeskole. Moderniseringsstyrelsens krav Allerede da vi i begyndelsen af december udvekslede krav med Moderniseringsstyrelsen, havde vi en klar fornemmelse af, hvordan det her ville ende. Det virkede, som om at Moderniseringsstyrelsen havde låst lasersigtet fast på et bestemt resultat, og uanset hvad vi gjorde, uanset hvad vi foreslog, forsatte de ad den planlagte vej. Og allerede den gang var der mange, som sagde: De går hele vejen. Uanset hvad det koster, uanset hvad de mister undervejs, vil de have deres vilje. Denne gang skal det ske. Lærerne skal knægtes. Fra den allerførste dag har arbejdsgiverne haft to mål, og de har sat alt ind på at nå dem: 1) De vil fjerne vores ret til at indgå kollektive aftaler 2) De vil have os til at undervise mere Kravet om at fjerne alle kollektive aftaler, alle arbejdstidsbestemmelser og indføre 1924-timers fuld ledelsesret var et krav, som vi fejlvurderede fra starten. Da jeg første gang hørte arbejdsgiverne sige, at de krævede fuld og uhæmmet ledelsesret, tænkte jeg: Right! Jeg troede ikke på det. Jeg opfattede det som teatertorden, som først og fremmest skulle fortælle os og omverdenen, at de kommunale og statslige arbejdsgivere var sultne. De ville have noget ud af forhandlingerne. Og de spillede med musklerne. Jeg var længe overbevist om, at arbejdsgiverne i løbet af forhandlingerne ville droppe kravet om fuld ledelsesret og acceptere en løsning, som gav dem flere undervisningstimer og mulighed for bedre kvalitet i skolen. Men jeg tog fejl. Og jeg var ikke alene om det. Forløbet har vist, at regeringen vil af med de kollektive aftaler. Regeringen vil fjerne alle aftaler og alle regler, som 1

2 begrænser ledelsens udfoldelsesret. Regeringen er ikke interesseret i at inddrage lærerne i den gode skole, den har tilsyneladende nok i sine egne overvejelser. Jeg forstår stadig ikke, at en S-SF-R-regering i den grad hopper op på skødet af arbejdsgiverne. Og at de sætter alle kræfter ind på at gennemføre et krav, som er udtryk for et antikveret ledelsessyn. Og at de samtidigt gør det på en måde, som spiller hasard med den danske model og hele forhandlingssystemet. Som skoleleder Morten Bay udtrykte det i en kronik i Politiken bygger moderne ledelse på samarbejde og aftaler. Moderne ledere motiverer deres medarbejdere det er kernen i moderne ledelse, skrev Morten Bay, som mente, at arbejdsgiverne med deres ultimative krav mister en platform for udviklingen af skolerne. Vi kan ikke være mere enige. Nogle taler for stenalderkost. Regeringen indfører stenalderledelse. Moderniseringsstyrelsen kræver flere timers undervisning Kravet om flere undervisningstimer per lærer har i virkeligheden meget lidt med os på de frie skoler at gøre. Det handler om folkeskolen og kommunerne. Kun ved at presse ekstra undervisning ud af den enkelte lærer kan regeringen finansiere sin store folkeskolereform. Regeringen har bundet et af sine allerstørste politiske prestigeprojekter op på, at det lykkes de kommunale arbejdsgivere at nå et ganske bestemt resultat ved forhandlingsbordet. Og ved at knytte de to projekter så tæt sammen suspenderede regeringen reelt den danske model. Frie forhandlinger er ikke mulige, når dem, som sidder med den trumf, som til sidst kan rydde hele bordet, så tydeligt fortæller, hvordan kortene skal spilles. Arbejdsgiverne har på intet tidspunkt haft behov for at forhandle. Forhandling handler om at give og tage, men i denne situation har arbejdsgiverne intet ville give. De har stået fast på deres ultimative krav, og de har lænet sig mageligt tilbage i stolene, for de har hele tiden vidst, at hvis de ikke får deres vilje ved forhandlingsbordet, så får de den i folketingssalen. Undervejs i forhandlingerne sad jeg på et møde og causerede over, at det var underligt, at jeg havde fået tur-pas til alle de kørende forlystelser i disse mine første rigtige aftaleforhandlinger. Fra en af de andre lød det tørt og konstaterende: Ja, det eneste, du ikke får prøvet, er at forhandle!. Det har været et surrealistisk forløb, hvor man ikke på noget tidspunkt har fornemmet åbninger for egentlige forhandlinger. Det er fuldkomment uacceptabelt. Og det er uforståeligt, at en regering, som gik til valg på at styrke den danske model, at en regering, hvis toneangivende parti gav udtryk for, at de lytter til lærerne, vil lægge navn til det her. Vores krav til overenskomsten De overenskomstkrav, vi afleverede til Moderniseringsstyrelsen 17. december, var noget mere beskedne, end dem vi modtog. Vi vil have et nyt lønsystem. Det, vi har i dag, fungerer ikke, og det har aldrig fungeret. Det kan selv Moderniseringsstyrelsen se. Derfor vil vi have et nyt system, som er enkelt og retfærdigt, og som sikrer den løn, vi har aftalt. Ingen af disse punkter er opfyldt i dag. Skolerne udbetaler ikke de lokale lønkroner, som vi har kunnet forvente ifølge aftalen med Moderniseringsstyrelsen, og det betyder, at vi lønmæssigt halter efter kollegerne i folkeskolen. Samtidigt er lønsystemet så svært at forstå, at det ikke er hensigtsmæssigt for hverken ledere eller lærere. 2

3 Det vil vi fortsat have en løsning på. Og så vil vi rigtig gerne have lavet en kortlægning af arbejdsmiljøet på de frie skoler. Vi vil vide, hvorfor så mange lærere bliver langtidssygemeldt eller går ned med stress og andre arbejdsrelaterede sygdomme. Dette vil ikke mindst blive aktuelt, såfremt vi får stoppet en ikke-aftale ned i halsen. Vi synes, at vi på skolerne har en fælles interesse i undgå, at lærerne lægger sig syge. Vi synes, at det er et rimeligt krav. Kravet er blevet afvist, ligesom det også blev det i Lidt mere held har vi haft med lønkravet. Her har vi faktisk haft reelle forhandlinger med Moderniseringsstyrelsen. De har lyttet til vores forslag, de er kommet med indvendinger, som det sig hør og bør, når man forhandler. Vi er klar over, at der ikke er en eneste krone at forhandle om, så derfor er udgangspunktet, at der skal ske en omlægning af lønsystemet. Der forhandles derfor ikke om store lønstigninger, men mere om en måde at rode bod på nogle af de ulemper, som det eksisterende system har. Men vi får måske alligevel ikke løst lønspørgsmålet. Det er nemlig sådan i Moderniseringsstyrelsens optik, at der ikke kan findes en løsning på lønspørgsmålet med mindre arbejdstidsspørgsmålet også løses Jeg forstår godt, at det for dem er en samlet pakke det ville vi sikkert også selv have krævet, hvis det var os, der havde noget i klemme. Så naturligvis kan de ikke godkende et nyt lønsystem før, de arbejdstidsmæssige knaster er høvlet væk. Vi stillede ikke krav til arbejdstidsaftalen ved overenskomstforhandlingerne. Vi mente og mener stadig, at den arbejdstidsaftale, vi har, fungerer efter hensigten. Vi kan lave aftaler På det frie skoleområde er vi vant til at lave gode og konstruktive løsninger. Og vi har under forhandlingerne gentagne gange sagt, at vi gerne vil være med til at diskutere og ændre på vores arbejdstidsaftale. Vi er kommet med forslag til, hvordan det kunne ske, vi har ændret kurs undervejs, og vi har prøvet andre muligheder. Men Finansministeriet har blot meddelt os, at hvis vi ikke kunne forhandle ud fra deres udgangspunkt, om at arbejdstidsaftalen skal afskaffes, så kunne vi ikke lave en aftale. Og vi vil ikke smide alle regler og aftaler på historiens mødding. I Frie Skolers Lærerforening finder vi det helt afgørende, at der fortsat findes reguleringer for arbejdet på de frie skoler. Det er et gode med kollektive aftaler, så lederne ikke skal bruge deres tid på forhandlinger med den enkelte lærer, og sådan at lærernes arbejde kan begrænses af regulerende ordninger på den enkelte skole. Også lærere har krav på at vide, hvornår de skal være på arbejde, og hvornår de holder fri. Også lærere er ansat med en arbejdstid på 37 timer om ugen eller 1924 timer om året. Også lærere har krav på at vide, hvornår de har overtid, og dermed krav på overarbejdsbetaling. Også lærere har krav på i god tid at vide, hvornår skoleledelserne regner med at disponere over deres arbejde. Og det er det, som lærernes arbejdstidsaftale regulerer. Ligesom den gør det for sygeplejersker, politiet, lufthavns personale og mange flere. Vi kan derfor ikke gå ind på tankegangen om, at ledelserne på den enkelte skole er de eneste som ved, hvordan arbejdet skal tilrettelægges. Overenskomster er lavet af primært to grunde: for at give ledelserne et godt planlægningsværktøj, og for at sikre den ansatte et fornuftigt arbejdsliv. Ingen af disse opfyldes i Finansministeriets forslag til en ny aftale. 3

4 Det er skræmmende at tænke på det misforhold, der er mellem finansministeriets stålsatte vilje og den opbakning, som de ultimative krav finder på skolerne. Det her er et politisk soloprojekt. Jeg ved godt, at Bjarne Corydon ikke står helt alene med sit ønske om fjerne arbejdstidsaftalen. Sidst vi skrev, at han stod alene, var der en, som gik ind på foreningens Facebook-side og skrev, at det var forkert. Bjarne Corydon stod ikke alene. Hun støttede ham. Det var Tina Nedergaard, den tidligere Undervisnings- og Venstreminister. Så lad mig moderere mit udsagn: Bjarne Corydon og Tina Nedergaard står rimelig alene. For de finder ikke mange støtter på skolerne. En undersøgelse, som Frie Skoler lavede, viser, at 84 % af lederne på de frie skoler ønsker, at der fortsat skal være en central eller lokal aftalemulighed. Efterskoleforeningens årsmøde sendte et klart signal: Naturligvis skal vi indgå aftaler om arbejdstiden med lærerne. Formanden for Danmarks Privatskoleforening sagde det samme om end han sagde det lidt mere forsigtigt. Det er også det, vi hører, når vi besøger jer og jeres skoler. Inden for de sidste 14 dage har vi afholdt TR-møder i hele landet. På samtlige møder har vi spurgt, om der findes skoler, som slet ingen lokale aftaler har. Det findes selvfølgeligt ikke. For det er helt afgørende, at der med udgangspunkt i en central aftale kan laves lokale aftaler, som den enkelte skole og lærerne kan se sig selv i. Det er lokalt, man ved, hvad for en skole der er brug for at lave, og derfor skal der også være en lokal aftalemulighed, som kan sikre, at aftalerne på skolerne er forankret hos både ledelse og lærere. Det er det vi kæmper for. Det er målet: samarbejde og aftaler. FSL ruller ikke om på ryggen Som det fremgår og som jeg også nævnte det i indledningen var vores krav langt mere forsigtige og moderate end arbejdsgiverne. Vi vurderede ikke, at tiden var til mange og voldsomme krav. Det lå lige som ikke rigtig i luften. Frie Skoler bragte i nummer 10 et interview med Eva Sahl fra Sejergaardsskolen. Eva var vred ja, faktisk var hun så vred, at hun ringede til sekretariatet for at melde sig ud. Eva mente ikke, at FSL gjorde nok for hende. Hun syntes, at vi rullede om på ryggen og spillede døde. Vi burde, sagde hun, kæmpe for lærernes sag. Som medlem forventede hun, at hendes fagforening stod på mål for hendes og kollegernes interesser det var lige som det, vi er der for, sagde hun. Jeg forstår godt, Evas spørgsmål. Jeg forstår godt hendes tvivl. Udefra set er der ingen tvivl om, at vi fra starten har været i defensiven. Arbejdsgiverne rullede frem med så massive krav, med en så åbenlys kampvilje og en så voldsom sejrsikkerhed, at vi blev blæst et par skridt tilbage. Det var dem, der satte dagsordenen, de havde vinden i ryggen, og vi havde en klar fornemmelse af, at de lugtede blod. Lærerblod. Jeg svarede Eva i bladet. Og svaret lyder: Jo, vi kæmper. Og jeg håber og tror, at Eva vil give mig ret i, at vi er kommet rigtig godt igen. Ja, jeg vil endda gå så langt, at jeg vil sige, at forståelsen fra offentligheden er vendt, så der er betydeligt mere forståelse for lærernes sag i dag, end for bare få uger siden. Vi har taget ved lære, og vi har udviklet os. Og meter for meter tager vi mediemæssigt terræn på arbejdsgiverne. Det har krævet hårdt arbejde. Af jer. Af jeres kolleger. Af vores politikere. Af sekretariatet. Og om det er nok til, at vi kan få en reel forhandling det er nok mere tvivlsomt. 4

5 Det kan godt være, at vores forhandlinger også bryder sammen ligesom på KL s område, men så skal vi fortsætte med at kæmpe. Det er ikke vores konflikt, og vi nægter at tage ansvar for den. Der er aldrig blevet forhandlet med udgangspunkt i, hvordan man laver god skole, men udelukkende ud fra et ideologisk eller økonomisk krav om, hvordan fremtidens folkeskole skal se ud. Kære regering - det er bare ikke godt nok! Vi har kæmpet hårdt Og FSL har aldrig før kæmpet så indædt og over en så bred kam, som i disse overenskomstforhandlinger. Vi har holdt møder med politikerne og talt vores sag. Vi har skrevet med politikere på Christiansborg og i kommunerne for at påvirke dem. Vi har sunget for finansministeren og præsenteret ham og hans embedsmænd for vores synspunkter. Vi har givet samtlige medlemmer af Folketinget et brev, som beskriver vores synspunkter og informeret dem om, hvordan vi ser sagen. Vi har rykket annoncer i de store blade. Vi har stillet op til interviews i radio- og tv-indslag. Aldrig nogensinde har Frie Skolers Lærerforening været så meget i medierne, som i de sidste par måneder. Der er skrevet spaltevis af læserbreve til allehånde forskellige og lokale aviser. Et læserbrev, en annonce og en demonstration vinder ingen arbejdskonflikt. Der skal mere til end en sang på Finansministeriets trappe. Men de utallige små initiativer har sammen med tilsvarende initiativer fra Danmarks Lærerforening og de andre underviserorganisationer været med til at sætte en anden dagsorden end den, regeringen ønsker. Og det er det, der er sket. En ny meningsmåling, som DR offentliggjorde, viser, stemningen svinger til vores side. I januar var der fuld folkelig opbakning til regeringens projekt. Målingerne gav arbejdsgiverne carte blanche til at køre lærerne over. Sådan er det ikke i dag, og jeg er fuldkommen sikker på, at regeringstoppen er alt andet end tilfreds med den udvikling, de oplever i øjeblikket. Regeringens toppolitikere, som sidder og trækker i alle trådene, ved godt, at de er ved at tabe småkagerne. Og værre endnu: De frygter, at det ikke alene bliver svært at nå deres mål med arbejdstiden og aftaleretten, men at de også risikerer at miste folkeskolereformen i forsøget på at presse lærerne tilbage til enevælden. Regeringen mister momentum. Det er dem, som skal forsvare sig nu. Og det er ikke længere dem, som definerer dagsordenen. Hvor det i starten handlede om, at de forkælede lærere bare skal bankes på plads og normaliseres, får flere og flere øje for, at det her handler om noget andet og meget større: om lønmodtagernes ret til at indgå kollektive aftaler. Men hvis krigen skal vindes må vi ikke hvile et øjeblik. For selv om tingene i øjeblikket går vores vej, kan det stadig ende med det politiske indgreb, som der var lagt op til fra starten. Hold dampen oppe I de kommende dage og uger handler det for os derfor kun om en eneste ting: at gøre det svært for arbejdsgiverne at nå deres mål. Vi skal fortsætte med at påvirke politikerne lokalt og centralt. Vi skal gøre det klart for dem, hvad prisen for det, de har gang i netop nu, er. Vi skal sikre os, at ingen putter sig. Og vi skal gøre dem klart, at hvis de stopper deres rådne aftale ned i halsen 5

6 på os, så kan det godt være, at de kan tvinge os til at synke, men der er ingen garanti for, at vi ikke brækker det hele op igen! Hvis I selv er medlemmer af et parti, så skriv til jeres vælger- og partiforeningen og bed dem tage stilling. Skriv på foreningens postkort og fortæl dem, at forberedelse fremmer forståelsen. Fortæl dem, at vi ønsker aftaler og samarbejde - fortæl dem, at vi siger nej til indgreb og ultimative krav. Og bed de kolleger, som er medlemmer, gøre det samme. Fortsæt med at skrive læserbreve. Og fortsæt med at lægge pres på skoleforeningerne, som hverken i ord eller tekst kan finde ud af at sige noget om situationen de har ganske enkelt fået mundkurv på. Få skolebestyrelserne til at tage afstand fra konflikten, men uden at sætte jeres loyalitet på spil. Meget tyder på, at vi får den konflikt, som vi aldrig har ønsket måske får vi det allerede i dag. Hvis det sker, venter der jer, som sidder her i salen, en kæmpeopgave. Hvis vi bliver lockoutet, er alle de lockoutede lærere ansat af os. Og vi skal naturligvis bruge dem til at fremme vores sag. Og det er jeres opgave. Det er jeres opgave at sørge for, at vi kan udnytte den situation maksimalt til at komme ud med vores budskab. Når vi ikke længere sidder ved forhandlingsbordet så skal vi styrke vores interne alliancer, og vi skal med ord og handling vinde folkets hjerter. Derfor skal I være parate til lave aktioner, demonstrationer, happenings alt, hvad I kan finde på som på en god, sjov, humoristisk, fantasifuld måde fremmer vores sag og sender det centrale budskab: Lad os nu få en aftale. Kom nu ned fra det træ, Bjarne. Og husk, at det er svært at kræve engagement og selvstændighed af nogen, man lige har trynet. Vi skal genopdage den faglige kamp Så I og vi skal højst sandsynligt til at genopdage, hvad faglig kamp, solidaritet og sammenhold betyder i Danmark anno Vi står overfor en historisk lockout. For første gang har en offentlig arbejdsgiver valgt at lockoute sine ansatte uden et forudgående strejkevarsel. Og kampen er vigtig. Den vigtigste vi har udkæmpet de seneste 100 år. Vi kæmper mod politiske diktater og ultimative krav. Vi kæmper mod politisk indblanding i overenskomstforhandlingerne. Vi kæmper for aftaleretten og de kollektive aftaler. Vi kæmper for kvaliteten i lærerarbejdet. Vi kæmper for samarbejde og dialog. Men ikke mindst kæmper vi for, at bevare god og ordentlige forhold for både lærere og ledere på de frie skoler. Tak for ordet. Uffe Rostrup 25. marts

Jeg er godt klar over, at I ikke sidder og brænder efter at høre en grundig teknisk gennemgang af lærernes nuværende arbejdstidsaftale.

Jeg er godt klar over, at I ikke sidder og brænder efter at høre en grundig teknisk gennemgang af lærernes nuværende arbejdstidsaftale. 1. maj tale Mange tak for invitationen til at tale her i dag. Det er jo ikke hvert år, at vi lærere hives ind som ekstranummer ved 1. maj festerne. Jeg er godt klar over, at I ikke sidder og brænder efter

Læs mere

Lærerne er de første - hvem er de næste

Lærerne er de første - hvem er de næste Lærerne er de første - hvem er de næste Dennis Kristensen, formand for FOA Christiansborgs Slotsplads, 11. april 2013 Med så mange lærere og undervisere samlet på ét sted, er det ikke helt nemt at tilstå

Læs mere

Gallup om lærernes overenskomst

Gallup om lærernes overenskomst Feltperiode: Den 4. marts 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.280 personer Stikprøven er vejet på køn,

Læs mere

Kandidater til bestyrelsen DET HANDLER OM DIN HVERDAG. 1. april 2014 31. marts 2016

Kandidater til bestyrelsen DET HANDLER OM DIN HVERDAG. 1. april 2014 31. marts 2016 Kandidater til bestyrelsen 1. april 2014 31. marts 2016 DET HANDLER OM DIN HVERDAG GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 12. MARTS KL. 17.30 TRE FALKE SKOLEN SØNDERJYLLANDS ALLÉ 4 2000 FREDERIKSBERG ANE SØEGAARD

Læs mere

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Interview med Michael Ziegler, chefforhandler for KL, til bogen Lærernes kampe kampen for skolen Interviewer: Hanne Birgitte Jørgensen Hvad

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Valg til kredsstyrelsen

Valg til kredsstyrelsen Valg til kredsstyrelsen På de følgende sider præsenterer de medlemmer sig, der stiller op til kredsstyrelsen for perioden 1.4.2014 til 31.3.2016. Forslag til valgprocedure/rækkefølge Generalforsamling

Læs mere

OK-08 Hvis konflikten kommer

OK-08 Hvis konflikten kommer F O A F A G O G A R B E J D E OK-08 Hvis konflikten kommer Konflikt-tjek for tillidsrepræsentanter Indholdsfortegnelse FOA i konflikt? 3 Overenskomstmæssige konflikter 4 Konflikter i forbindelse med OK-forhandlinger

Læs mere

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i.

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i. Kære alle i kreds 3 Horsens den 31. maj 2013 Så er hverdagen ved at vende tilbage til skolerne. Alle har travlt med at nå at indhente forskellige gøremål og det bliver sikkert ikke helt godt igen, før

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Præsentation af kandidaterne til generalforsamlingen 2014 Særnummer af Medlemsinformation nr. 139 uge 9 2014

Præsentation af kandidaterne til generalforsamlingen 2014 Særnummer af Medlemsinformation nr. 139 uge 9 2014 Præsentation af kandidaterne til generalforsamlingen 2014 Særnummer af Medlemsinformation nr. 139 uge 9 2014 VALG AF FORMAND OG KONGRESDELEGERET VALG AF NÆSTFORMAND OG KONGRESDELEGERET Peter Hansen Absalon

Læs mere

Århus Friskoles Fredagsbrev d. 19. april 2013

Århus Friskoles Fredagsbrev d. 19. april 2013 1 Lock-out set fra en kontorstol Det er en meget stille skole, jeg møder ind til hver dag i denne tid. Men lidt sker der dog. Her er en lille update fra i tirsdags: - 7:45 står der en flok lærere ude ved

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Men hvordan vores arbejdsforhold vil blive og om der vil opleves nogen ændringer, ved vi ikke endnu.

Men hvordan vores arbejdsforhold vil blive og om der vil opleves nogen ændringer, ved vi ikke endnu. Mundtlig beretning 15: Andes Bondo havde fødselsdag i mandags og hvis nogen er nysgerrig blev han 56 år. Hans højeste ønske var en høj stemmeprocent om overenskomstresultatet og det fik han!. På landsplan

Læs mere

Der stilles mange spørgsmål til arbejdsformen og metoder, som der helt naturligt ikke kan gives noget entydigt svar på.

Der stilles mange spørgsmål til arbejdsformen og metoder, som der helt naturligt ikke kan gives noget entydigt svar på. FFI kongres den 5.-10. december 2004 i Miyazaki, Japan,QGO JDI/2IRUPDQG+DQV-HQVHQWLOWHPDµ(QYHUGHQDWIRUDQGUHµ Jeg vil gerne begynde med at kvittere for en god rapport, som skarpt og præcist analyserer de

Læs mere

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen Midsommervise Tale RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen SkoletjeneSten Vi i kvindesagen elsker vort fædreland og at synge om det. Det samler landets indbyggere, trods mange er forskellige. #01/70 Kvinderne begynder

Læs mere

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Normal regulering Lov Bekendtgørelse Tilladt Ikke reguleret Ikke tilladt Forbudt

Læs mere

MEDLEMSNYT Juni 2015 Medlemsblad for Vestfyns Lærerkreds, kreds 84.

MEDLEMSNYT Juni 2015 Medlemsblad for Vestfyns Lærerkreds, kreds 84. MEDLEMSNYT Juni 2015 Medlemsblad for Vestfyns Lærerkreds, kreds 84. 1. år med Lov 409. Så er første skoleår under Lov 409 næsten gået. Alle har i løbet af året gjort sig dyrt købte erfaringer med den arbejdssituation,

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Mundtlig beretning 2015

Mundtlig beretning 2015 Mundtlig beretning 2015 Vi har for godt en uge siden stemt ja til overenskomstresultatet, og dermed sagt ja til den overenskomst, der vil være gældende de næste tre år - frem til 2018. Vi har haft en imponerende

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Kristiansand oktober 2013

Kristiansand oktober 2013 Kristiansand oktober 2013 Medlem af hovedstyrelsen Danmarks Lærerforening Lærerne blev de første hvem bliver de næste? Disposition Overenskomst Arbejdstid Strategi og medie Foleskolereform Fremtiden Faktaboks

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

FAKTAARK PROBLEMSTILLINGER OG SVAR FRA KLF december 2012

FAKTAARK PROBLEMSTILLINGER OG SVAR FRA KLF december 2012 FAKTAARK PROBLEMSTILLINGER OG SVAR FRA KLF december 2012 1. Er det rigtig, at kommunerne i årevis har været utilfredse med lærernes arbejdstidsaftale? Nej. A08 blev rost af KL og kommunerne ved indgåelsen

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Hans Jensen, 1. maj 2006, Fælledparken:

Hans Jensen, 1. maj 2006, Fælledparken: Hans Jensen, 1. maj 2006, Fælledparken: Kære venner, Jeg vil gerne takke jer alle sammen, fordi I er kommet her i dag. Tak fordi I vil være med til at fejre fællesskabet. Vi vil kæmpe mod intolerance og

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 02-04-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Protokol Tirsdag den 2. april 2013 kl. 17:00 afholdt Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Medlemmerne var til

Læs mere

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger Borgmesteren Kommunalbestyrelsen Kommunaldirektøren Økonomidirektøren Direktøren for skoleområdet HR-direktøren Direktøren for kommunikation Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 STYR PÅ TIDEN

12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 STYR PÅ TIDEN 11 12 1 10 2 9 3 8 4 7 6 5 STYR PÅ TIDEN Forord Med overenskomsten, som blev forhandlet i foråret 2015, har Moderniseringsstyrelsen og GL sammen sendt et klart signal om, at arbejdstidsreglerne, der gælder

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m kravkatalog: det forhandler vi om Forord Det handler om tillid og anerkendelse Patient- og borgerinddragelse er en positiv dagsorden i social- og sundhedsvæsenet, som møder bred opbakning og involvering

Læs mere

Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver

Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver forklarer at grunden til, at det går så godt nok er at de har haft en AKT-lærer inde over klassen, og det har gjort at de har fundet ud af at agere på samme

Læs mere

Diskussionsoplæg. OK 2008 Mine krav dine krav?

Diskussionsoplæg. OK 2008 Mine krav dine krav? Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E OK 2008 Mine krav dine krav? Overenskomst 2008 Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand Dennis Kristensen Vi har brug for din mening og dine

Læs mere

Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen

Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen Indledning Først vil jeg gerne sige tak til de mange mennesker som har arbejdet hårdt i mange måneder for, at vi i dag

Læs mere

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

SÅDAN AFHOLDER I. statusmøder. Samarbejde Dialog. Samhørighed. Kommunikation Fælles mål. Forståelse. Evaluering Behov. sammenbragtfamilieraad.

SÅDAN AFHOLDER I. statusmøder. Samarbejde Dialog. Samhørighed. Kommunikation Fælles mål. Forståelse. Evaluering Behov. sammenbragtfamilieraad. SÅDAN AFHOLDER I statusmøder Samarbejde Dialog Samhørighed Kommunikation Fælles mål Forståelse Evaluering Behov Afholdelse af statusmøder Det er så vigtigt at sætte tid af til at gøre status, ikke mindst

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Finansministerens krav ved OK13

Finansministerens krav ved OK13 Finansministerens krav ved OK13 Vi er i en tid med økonomisk krise og et kraftigt pres på de offentlige finanser. Hvis vi skal opretholde og udvikle det danske velfærdssamfund, er det helt nødvendigt,

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 45 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 45 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 45 Offentligt REDEGØRELSE HVORI UDVALGET ANMODER OM AT BLIVE HOLDT UNDER- RETTET OM UDVIKLINGEN Klage over den danske regering forelagt af Danmarks Lærerforening

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Evalueringsgenstanden: Beskrivelse af M/K: Unge Hjems Efterskoles bestyrelse besluttede på det sidste bestyrelsesmøde før sommerferien 05 at evalueringsgenstanden

Læs mere

Lockouttale på Tapeten, tirsdag den 16. april

Lockouttale på Tapeten, tirsdag den 16. april Lockouttale på Tapeten, tirsdag den 16. april Kære udelukkede og fortvivlede kolleger medlemmer af Danmarks Lærerforening Vi skriver i dag tirsdag den 16. april, vi er i gang med lockoutens 3. uge, vi

Læs mere

LUP 2014. Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen. november 2014 1

LUP 2014. Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen. november 2014 1 LUP 2014 Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen 1 DE GRUNDLÆGGENDE ELEMENTER I OVERENSKOMSTSYSTEMET Retten til at organisere sig Retten til at føre

Læs mere

Lige løn? - om ligelønseftersyn

Lige løn? - om ligelønseftersyn Lige løn? - om ligelønseftersyn Ligestillingsgruppen Oktober 2000 Ligeløn er et lovkrav Kvinder og mænd har krav på samme løn, når de udfører samme arbejde eller arbejde, der har samme værdi for arbejdsgiveren.

Læs mere

Lønpolitik Sct. Knuds Skole, Fredericia

Lønpolitik Sct. Knuds Skole, Fredericia Lønpolitik Sct. Knuds Skole, Fredericia Decentral løn Det nye lønsystem skaber grundlag for en mere målrettet og fleksibel løndannelse, der kan understøtte skolens mål og værdier i sammenhæng med skolens

Læs mere

Min oplevelse med Statsforvaltningen vedrører en faderskabssag og efterfølgende en samværssag mellem mit barn og barnets Far.

Min oplevelse med Statsforvaltningen vedrører en faderskabssag og efterfølgende en samværssag mellem mit barn og barnets Far. Min oplevelse med Statsforvaltningen vedrører en faderskabssag og efterfølgende en samværssag mellem mit barn og barnets Far. Barnets Far krævede abort, da jeg blev gravid og blev meget vred, da jeg ikke

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub

Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub StilladsInformation nr. 75 - maj 2005 Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub Navn: Jesper Christiansen Bopæl: Svebølle Alder: 32 Start i branchen: 1993/1994 Nuværende firma:

Læs mere

Tips & Tricks til mødeleder. Spørgekort om trivsel i virksomheden. Introduktion til:

Tips & Tricks til mødeleder. Spørgekort om trivsel i virksomheden. Introduktion til: Introduktion til: Dette er et redskab til at tage en dialog om, hvordan I trives i jeres virksomhed. Redskabet består af: Denne Introduktion En liste med Tips & Tricks til den, der leder mødet 13 kort

Læs mere

Eksempel på brug af Molins model. Historisk efterlønsreform er på plads

Eksempel på brug af Molins model. Historisk efterlønsreform er på plads Eksempel på brug af Molins model Forårets 2011 blev et af de mest hektiske og dramatiske i dansk politik i adskillige år. Regeringens havde indkaldt til vigtige forhandlinger om den kriseramte danske økonomi

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

T a l e t i l s a m r å d d. 1 2. m a r t s s t o r s k a l a - l o v e n i G r ø n l a n d

T a l e t i l s a m r å d d. 1 2. m a r t s s t o r s k a l a - l o v e n i G r ø n l a n d Beskæftigelsesudvalget 2012-13 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 250 Offentligt T A L E T a l e t i l s a m r å d d. 1 2. m a r t s s t o r s k a l a - l o v e n i G r ø n l a n d DET TALTE ORD GÆLDER

Læs mere

At forandring fryder er ikke altid til at få øje på

At forandring fryder er ikke altid til at få øje på At forandring fryder er ikke altid til at få øje på Både små og store køkkener oplever i disse år forandringer, der påvirker arbejdsvilkårene for medarbejderne på godt og ondt. Her får du hjælp til at

Læs mere

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4.

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2005 År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. Formanden Frank Vælum bød velkommen. 1.

Læs mere

Vurder samtalens kvalitet på følgende punkter på en skala fra 1-5, hvor 1 betyder i lav grad og 5 betyder i høj grad.

Vurder samtalens kvalitet på følgende punkter på en skala fra 1-5, hvor 1 betyder i lav grad og 5 betyder i høj grad. Vurder samtalens kvalitet på følgende punkter på en skala fra 1-5, hvor 1 betyder i lav grad og 5 betyder i høj grad. Samtalens rammer og indhold I hvor stor grad fik du afklaret samtalens rammer (formål,

Læs mere

Har du pligt til at afholde 3 ugers sammenhængende ferie i perioden 1. maj til 30. september?

Har du pligt til at afholde 3 ugers sammenhængende ferie i perioden 1. maj til 30. september? Har du pligt til at afholde 3 ugers sammenhængende ferie i perioden 1. maj til 30. september? Hvem har pligt til, at fortælle dig om fare- og sikkerheds- skiltenes betydning? Min arbejdsgiver. Hvornår

Læs mere

Kampen for kollegerne. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING

Kampen for kollegerne. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF ØSTJYLLAND Østjylland Som fællestillidsrepræsentant skal man ind i kampen for kollegerne, siger Klaus Olesen. FRA DIN LOKALAFDELING Kampen for kollegerne Den nye

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Den danske grundlov sikrer, at ENHVER har ret til at offentliggøre sine tanker. På tryk, i skrift og i tale.

Den danske grundlov sikrer, at ENHVER har ret til at offentliggøre sine tanker. På tryk, i skrift og i tale. Villy Søvndals tale Grundlovsdag 2011 Det danske demokrati har mange år på bagen. Vi er vant til det. Faktisk så forvænte, at vi nogle gange tager det for givet. Vi er så sikre på vores ytringsfrihed her

Læs mere

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Erhvervsuddannelser, som eksempelvis murer, fotograf eller sosu-assistent, får hverken den opmærksomhed eller de midler de fortjener. Næsten halvdelen af en

Læs mere

Læs mere. Folketingets åbning var også dagen for afslutningen af partiets store Tag ansvarkampagne.

Læs mere. Folketingets åbning var også dagen for afslutningen af partiets store Tag ansvarkampagne. 1. november 2010 Folketingets traditionsrige åbning fandt sted tirsdag den 5. oktober. Hele Christiansborg emmede af højtidelig stemning, nysgerrighed og en altoverskyggende forventningsglæde. Omdrejningspunktet

Læs mere

Landsrapport 2013 2014, Island

Landsrapport 2013 2014, Island Landsrapport 2013 2014, Island Universitetslærernes fagforening (UF) Baggrunden for overenskomstforhandlingerne Helt fra arbejdsårets start stod det klart, at 2013 2014 ville stå i overenskomstforhandlingernes

Læs mere

Lige løn? - om ligelønseftersyn

Lige løn? - om ligelønseftersyn Lige løn? - om ligelønseftersyn Dansk Journalistforbund Faglig afdeling Februar 2015 Ligeløn er et lovkrav Kvinder og mænd har krav på samme løn, når de udfører samme arbejde eller arbejde, der har samme

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Fremtiden begynder i dag, som den gør hver dag. Den nyere danske tradition med at holde afslutningsdebat, selvom vigtige

Læs mere

[Det talte ord gælder]

[Det talte ord gælder] Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 439 Offentligt Tale til samråd Spørgsmål O-S (sammenfatning): På baggrund af BPA-evalueringen bedes oplyst, hvilke ændringer regeringen overvejer

Læs mere

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Dig og Demokratiet ét emne to museer Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Tilbud til alle sprogskoler Københavns Bymuseum og Arbejdermuseet

Læs mere

Møder kan være en kilde til meget stor arbejdsglæde, men er det desværre ikke altid. Statistikker viser at:

Møder kan være en kilde til meget stor arbejdsglæde, men er det desværre ikke altid. Statistikker viser at: Hånden på hjertet hvor gode er de møder I holder? Går deltagerne fra møderne og er helt høje fordi der var en super stemning, de fik lov til at bidrage med en masse gode ideer og der blev produceret noget

Læs mere

OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012

OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012 OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012 Løn i den offentlige og den private sektor I dette nyhedsbrev ser vi på løn og lønudviklingen i perioden fra februar 20 til november 201 Det vil sige hele OK og en del af

Læs mere

JEG KAN LIDE AT KENDE HISTORIEN BAG MENNESKET

JEG KAN LIDE AT KENDE HISTORIEN BAG MENNESKET Kompashuset ApS, Klavs Nebs Vej 25, 2830 Virum Tlf 45 83 92 83, ka@kompashuset.dk, www.kompashuset.dk JEG KAN LIDE AT KENDE HISTORIEN BAG MENNESKET En fortælling om at arbejde med ældrepleje Af Kirstine

Læs mere

HK-medlemmer har flere muligheder

HK-medlemmer har flere muligheder Weidekampsgade 8 HK/Danmark +++ 2857 +++ 0900 København C 09 Det Og der er mange andre fordele vil tage lang tid at opremse alle de fordele, du automatisk får som medlem af HK. Du får medlemsblade og anden

Læs mere

Knokl hårdt og bliv fyret

Knokl hårdt og bliv fyret Knokl hårdt og bliv fyret Onsdag den 14. maj 2008, 0:01 Hårdt arbejde giver ikke automatisk succes. Læs om de fem områder, hvor du måske gør en kæmpe arbejdsindsats - uden reelt at blive belønnet for det.

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

Din overenskomst dit valg

Din overenskomst dit valg Debatoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Din overenskomst dit valg Hvordan skal fremtidens overenskomster se ud? Hvordan får den enkelte mere at sige? Hvad mener du er vigtigst? Hvad passer bedst til din

Læs mere

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder ***

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder *** Kristian Jensens tale v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning Det talte ord gælder 367 dage. 3 timer. 32 minutter. Det er lige nøjagtig så lang tid, vi har. Så lukker valglokalerne til kommunal- og regionsvalget

Læs mere

Klager over snerydning smelter væk

Klager over snerydning smelter væk Klager over snerydning smelter væk Klager du over naboens snerydning til Aalborg Kommune, skal du ikke forvente, at sneen ryger væk med det samme. Advarsler og lange frister gør, at der kan gå op til en

Læs mere

Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008

Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008 Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008 1 OM PROJEKT GADEKLOG 3 PRESSEMEDDELELSE 3 EVALUERING AF PROJEKT GADEKLOG PÅ N. ZAHLE SEMINARIESKOLE 4 DE HJEMLØSES SANG 5 ELEVERNES

Læs mere

Endelig får i de nye lønninger i kommuner og regioner med stigningerne pr. 1. oktober.

Endelig får i de nye lønninger i kommuner og regioner med stigningerne pr. 1. oktober. Nummer 3 oktober 2014 Redaktion: Julie Johnsen Pharmadanmark Stine Søndergaard, Jordbrugsakademikerne og Den Danske Dyrelægeforening Tine Trabolt, Forbundet Arkitekter og Designere Layout: Per Rehfeldt,

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104): Gymnasieskolernes Lærerforening for A (Advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Moderniseringsstyrelsen for EUC Syd (Kammeradvokaten v/advokat Lene Damkjær

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

hvorfor? Ind i skolebestyrelsen SKOLEBESTYRELSESVALG 2010

hvorfor? Ind i skolebestyrelsen SKOLEBESTYRELSESVALG 2010 Niels Flening arbejder som socialpædagog på et bosted for udviklingshæmmede. hvorfor Niels Flening har siden 2002 siddet i skolebestyrelsen på Glamsbjergskolen i Assens Kommune, den overbygningsskole hvor

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Tidsregistrering - kom godt i gang!

Tidsregistrering - kom godt i gang! Tidsregistrering - kom godt i gang! Lige til historiebøgerne, hvorfor er det nu vi skal til at tidsregistrere? Det skal vi, fordi regnedrengene m/k i Finansministeriet (Moderniseringsstyrelsen) var mere

Læs mere

3. Håndtering og forebyggelse af konflikter

3. Håndtering og forebyggelse af konflikter 3. Håndtering og forebyggelse af konflikter Konflikter om bord på et skib er stort set umulige at undgå i det lange løb, fordi man er mange mennesker tæt sammen i lang tid. Konflikterne kan opstå på mange

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014 Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014 Punkt 1: Godkendelse af sidste referat - Ingen indvendinger Punkt 2: Nyt fra de forskellige udvalg Politisk udvalg ved Merete: - Opdatering på overenskomstforhandlinger

Læs mere

HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Juni 2004. HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om: Individuelle lønsamtaler pr. 1. april 2004 Beklædningsordninger FTF-A frivillig forsikring giver

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST Rejsehold til dit arbejdsmiljø Minipensionen stiger Større købekraft Nu 7 ugers barsel til far Fortsat fokus på kompetenceudvikling LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST OG DELTAG I URAFSTEMNINGEN [SENEST 9. APRIL]

Læs mere

FKF-NYT. Frederiksberg Kommunelærerforening

FKF-NYT. Frederiksberg Kommunelærerforening Frederiksberg Kommunelærerforening Frydendalsvej 24 1809 Frederiksberg C Telefon: 3329 7811 012@dlf.org Telefontid Juni 2012 FKF-NYT Vi vil have den bedste folkeskole * Dimittendforslaget * Go e ting *

Læs mere

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Offentligt ansat medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Du mærker forskellen 02 Tillidsrepræsentanten er ambassadør for Danske Fysioterapeuter Mere end 8 ud af 10 offentligt

Læs mere