Mad, håndværk og storproduktion

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mad, håndværk og storproduktion"

Transkript

1 Jeg ved, hvordan smagene i de store portioner lykkes. Mad, håndværk og storproduktion Mad, håndværk og storproduktion Jeg står for god hverdagsmad, køkkenorden og gode kollegiale overleveringer. ADMINISTRATIV OG OPERATIONEL LEDELSE STRATEGISK LEDELSE KOORDINERING OG STYRING AF DRIFTOPGAVER MADHÅNDVÆRK OG MÅLTIDER MÅLTIDSVÆRTSSKAB BEHANDLING OG INDIVIDUEL VEJLEDNING KVALITETSSTYRING AF MADSERVICE VEJLEDNING I FOREBYGGELSE OG REHABILITERING KOORDINERING AF STANDARDER FOR MAD OG MÅLTIDERR TILRETTELÆGGELSE AF SUNDHEDSFREMME Kost & Ernæringsforbundet Kost & Ernæringsforbundet Ernæringsforbundeter fagforening og interesseorganisation Kost & Ernæringsforbundet over er kost-, fagforening ernærings- og og sundhedsfaglige interesse-organisation medlemmer. for over kost-, Vi ernærings- arbejder med og sundhedsfaglige og forebyggelse, medlemmer. ledelse, behandling Vi arbejder og professionelle med sundhed måltider. og forebyggelse, Vi forhandler ledelse, bl.a. løn og arbejdsvilkår behandling og og professionelle vi rådgiver medlemmerne måltider. Vi forhandler om karriere, jura, løn bl.a. og løn ansættelsesforhold. og arbejdsvilkår, og vi rådgiver medlemmerne Kost om karriere, & Ernæringsforbundet jura, løn og ansættelsesforhold. arbejder at synliggøre den Kost kost-, & Ernæringsforbundet ernærings- og sundhedsfaglige arbejder for at profession synliggøre og faglighed. den kost-, ernærings- og sundhedsfagliges profession. Hvem kan hvad? I denne I denne folder folder møder bliver du du 1 af mødt de 11 af faglige en af de profiler, 11 faglige som vi repræsenterer profiler fra Kost i Kost && Ernæringsforbundet. Målet er at vise, Læs hvilke hvilke konkrete konkrete kompetencer kompetencer fagpersonen fagpersonen kan kan tilbyde inden tilbyde for kost, inden ernæring for kost, og ernæring sundhed. og sundhed. Kort sagt: Medlemmerne er mestre i mad og sundhed. Kort sagt: Medlemmerne er mestre i mad og sundhed.

2 Mad, håndværk og storproduktion læs mere på kost.dk/ profiler Passioneret madhåndværker og stærk holdspiller Jeg mestrer alle procestrin i professionelt madhåndværk: Modtagelse og opbevaring af varer, tilberedningsmetoder, vellykket tilsmagning, udportionering og pakning af færdige måltider eller delkomponenter. Jeg har omfattende viden om fødevarers kvaliteter, god ernæring, diæter og ved, hvordan de enkelte tilberedningers kulinariske værdier prioriteres og bevares. Jeg behersker brugen af køkkenteknologi, IT- og produktionsudstyr samt varetagelsen af god køkken- og produktionshygiejne. Min arbejdsplads producerer dejlig mad i storskala til raske og syge mennesker. Hverdagsmåltider, der matcher beskrevne målgruppers kulinariske forventninger og ernæringsmæssige behov. Det kan for eksempel være skolemad, kantineforplejning, måltider til mennesker på farten, maden til ældre hjemmeboende borgere eller patienter på hospitalet. Jeg er en del af en stor personalegruppe, og værdsætter samarbejdet med mine kolleger. Vi har et stærkt socialt og professionelt sammenhold. Det falder mig naturligt at være pligtopfyldende og bidrage til, at vi har nogle hensigtsmæssige og effektive arbejdsrutiner. Jeg trives godt på et hold, hvor vi arbejder frem mod et fælles mål. Fordi jeg indgår i en helhed, er jeg også fokuseret på at kunne overlevere til både mine kolleger og andre faggrupper. De har brug for, at jeg kan formidle, hvad jeg laver. FAKTA UDDANNELSE: Han eller hun har typisk en uddannelse som ernæringshjælper, ernæringsassistent, ernæringsteknolog eller professionsbachelor i ernæring og sundhed, køkkenassistent, køkkenleder, økonoma eller ernærings- og husholdningsøkonom. ARBEJDSSTED: Han eller hun arbejder for eksempel i kantiner (på for eksempel arbejdspladser, og uddannelsesinstitutioner), på hospitaler, plejecentre, fængsler, kaserner eller catering. TITLER: Han eller hun har oftest en titel som ernæringshjælper, ernæringsassistent, ernæringsteknolog eller professionel forplejer. Jeg er god til at fordybe mig og holde fokus på kvaliteten i mine opgaveløsninger, og sætter en ære i hele tiden at udvikle mig på netop de køkkenfaglige områder, som jeg skal varetage i mit arbejde.

3 Sundhedsfremme er afgørende for rehabilitering, og her spiller jeg en afgørende rolle i forhold til at skabe de rette rammer for dialogen om den enkelte borgers sundhed. Tilrettelæggelse af sundhedsfremme Tilrettelæggelse af sundhedsfremme Jeg er med til at professionalisere indsatser i forhold til mad, måltider og sundhed. ADMINISTRATIV OG OPERATIONEL LEDELSE STRATEGISK LEDELSE KOORDINERING OG STYRING AF DRIFTOPGAVER MADHÅNDVÆRK OG MÅLTIDER MÅLTIDSVÆRTSSKAB BEHANDLING OG INDIVIDUEL VEJLEDNING KVALITETSSTYRING AF MADSERVICE VEJLEDNING I FOREBYGGELSE OG REHABILITERING KOORDINERING AF STANDARDER FOR MAD OG MÅLTIDERR MAD, HÅNDVÆRK OG STORPRODUKTION Kost & Ernæringsforbundet Kost & Ernæringsforbundet Ernæringsforbundeter fagforening og interesseorganisation Kost & Ernæringsforbundet over er kost-, fagforening ernærings- og og sundhedsfaglige interesse-organisation medlemmer. for over kost-, Vi ernærings- arbejder med og sundhedsfaglige og forebyggelse, medlemmer. ledelse, behandling Vi arbejder og professionelle med sundhed måltider. og forebyggelse, Vi forhandler ledelse, bl.a. løn og arbejdsvilkår behandling og og professionelle vi rådgiver medlemmerne måltider. Vi forhandler om karriere, jura, løn bl.a. og løn ansættelsesforhold. og arbejdsvilkår, og vi rådgiver medlemmerne Kost om karriere, & Ernæringsforbundet jura, løn og ansættelsesforhold. arbejder at synliggøre den Kost kost-, & Ernæringsforbundet ernærings- og sundhedsfaglige arbejder for at profession synliggøre og faglighed. den kost-, ernærings- og sundhedsfagliges profession. Hvem kan hvad? I denne I denne folder folder møder bliver du du 1 af mødt de 11 af faglige en af de profiler, 11 faglige som vi repræsenterer profiler fra Kost i Kost && Ernæringsforbundet. Målet er at vise, Læs hvilke hvilke konkrete konkrete kompetencer kompetencer fagpersonen fagpersonen kan kan tilbyde inden tilbyde for kost, inden ernæring for kost, og ernæring sundhed. og sundhed. Kort sagt: Medlemmerne er mestre i mad og sundhed. Kort sagt: Medlemmerne er mestre i mad og sundhed.

4 Tilrettelæggelse af sundhedsfremme læs mere på kost.dk/ profiler Styrker sundhedsfremme på tværs Jeg planlægger sundhedsfremmende indsatser og klæder andre faggrupper på til at føre dem ud i livet. Jeg arbejder tværprofessionelt med blandt andet pleje- og køkkenpersonale, pædagoger, ældrerådgivere og frivillige. Desuden samarbejder jeg med forvaltningspersonale, ledere af kommunens institutioner og vejledere inden for forebyggelse og rehabilitering. Jeg står også ofte for opfølgning og evaluering eller spiller en rolle på det strategiske plan for eksempel når kommunen skal udvikle sin sundhedspolitik og handlingsplaner. Undervisning af andre faggrupper og styrkelse af kommunikation og samarbejde mellem afdelinger er også centrale dele af mit arbejde. For eksempel er jeg med til at koordinere målrettede indsatser i forhold til borgere med anden etnisk baggrund end dansk eller evaluere indsatser. Blandt mine vigtige arbejdsredskaber er diverse inspirationsmateriale og retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen og Fødevarestyrelsen. Min faglige styrke ligger inden for motivation, forebyggelse og rehabilitering. Derudover er jeg stærk på projektledelse, har analytisk sans og stort fokus på målgrupper og proces. Jeg har stor viden om, hvordan rammevilkår og strukturelle faktorer påvirker befolkningsgruppers sundhed. I mit job er det desuden en fordel, at jeg er energisk og tillidsvækkende, evner at bevare overblikket og er god til at indgå i en dialog og løse problemer. FAKTA UDDANNELSE: Han eller hun er typisk uddannet professionsbachelor i ernæring og sundhed eller kandidat overvejende inden for fødevarer, ernæring og sundhed. ARBEJDSSTED: Han eller hun har oftest et job inden for tilrettelæggelse af sundhedsfremme. Der er som regel tale om ansættelse i statslige, regionale eller kommunale forvaltninger for eksempel et sundhedscenter. Eller i erhvervsvirksomheder, sundhedsog interesseorganisationer. TITLER: Han eller hun har oftest en titel som sundhedsfremmekonsulent, ernærings- og sundhedskonsulent, projektkonsulent, projektleder, aktivitetskoordinator eller mad- og måltidskonsulent. Gennem mit arbejde med sundhedsfremme bidrager jeg til målgruppeindsatser og evaluering og til at sikre større lighed i sundhed.

5 Hvis der er noget ved bestemte arbejdsgange, der undrer mig, så forsøger jeg at være med til at ændre vaner og rutiner hos personalet ved at komme med forslag til nye systemer eller forbedringer af de eksisterende. Koordinering af standarder for mad og måltider Koordinering af standarder for mad og måltider MAD, HÅNDVÆRK OG STORPRODUKTION TILRETTELÆGGELSE AF SUNDHEDSFREMME VEJLEDNING I FOREBYGGELSE OG REHABILITERING KVALITETSSTYRING AF MADSERVICE BEHANDLING OG INDIVIDUEL VEJLEDNING MÅLTIDSVÆRTSSKAB MADHÅNDVÆRK OG MÅLTIDER KOORDINERING OG STYRING AF DRIFTOPGAVER STRATEGISK LEDELSE ADMINISTRATIV OG OPERATIONEL LEDELSE Jeg sikrer tværfaglig kommunikation i arbejdet med ernæring og sundhedsfremme. Kost & Ernæringsforbundet Kost & Ernæringsforbundet er fagforening og interesse-organisation for over kost-, ernærings- og sundhedsfaglige medlemmer. Vi arbejder med sundhed og forebyggelse, ledelse, behandling og professionelle måltider. Vi forhandler bl.a. løn og arbejdsvilkår, og vi rådgiver medlemmerne om karriere, jura, løn og ansættelsesforhold. Kost & Ernæringsforbundet arbejder for at synliggøre den kost-, ernærings- og sundhedsfagliges profession. I denne folder bliver du mødt af en af de 11 faglige profiler fra Kost & Ernæringsforbundet. Læs hvilke konkrete kompetencer fagpersonen kan tilbyde inden for kost, ernæring og sundhed. Kort sagt: Medlemmerne er mestre i mad og sundhed.

6 Koordinering af standarder for mad og måltider læs mere på kost.dk/ profiler Kommunikerer på tværs af professioner Jeg rådgiver en lang række forskellige professionelle om kost og ernæring. Jeg er ansvarlig for koordineringen mellem forskellige afdelinger, når det gælder optimal udnyttelse af mad og drikke i forplejningen. Min funktion kan for eksempel være at pege på forbedringer, der sikrer tilfredshed hos slutbrugeren. Det er helt centralt for mit arbejde at være superbruger i forskellige faglige standarder som for eksempel Anbefalinger for den danske institutionskost. Min uddannelse og erfaring gør mig i stand til at undervise det øvrige personale og vejlede i for eksempel portionsstørrelser og anretning samt kvalitetsstyring. I det hele taget bruger jeg meget tid på at indsamle ny viden og formidle den til andre faggrupper. Hvis der er noget ved bestemte arbejdsgange, der undrer mig, så forsøger jeg at være med til at ændre vaner og rutiner hos personalet ved at komme med forslag til nye systemer eller forbedringer af de eksisterende. Jeg er ofte et koordinerende led til ledelsen, og tværfagligt samarbejde er helt afgørende for, at jeg kan udføre mit job. Jeg er udviklingsorienteret og inspireres ofte til innovative, praktiske løsninger. Når jeg skal føre ideerne ud i livet, er det afgørende, at jeg har gennemslagskraft og formår at opbygge tillid. FAKTA UDDANNELSE: Han eller hun har typisk en uddannelse som ernæringsteknolog, professionsbachelor i ernæring og sundhed, kandidat inden for overvejende fødevarer, ernæring og sundhed, køkkenleder, økonoma eller ernærings- og husholdningsøkonom. ARBEJDSSTED: Han eller hun arbejder typisk i statslige, regionale eller kommunale forvaltninger, fødevare- og cateringvirksomheder, cafetilbud eller på hospitaler, plejecentre eller boenheder. TITLER: Han eller hun har oftest en titel som kostkonsulent, ernæringskonsulent, sundhedskonsulent, mad- og måltidskonsulent, ernæringskoordinator, kostkoordinator eller udviklingskonsulent. Jeg er typisk ansvarlig for skriftlig og mundtlig formidling til både kolleger, men også ansatte i forvaltninger og kommuner, og står i mange situationer for at indsamle data og dokumentation i forhold til evalueringsopgaver, der vedrører kvaliteterne i den professionelle forplejning.

7 I min vejledning ved jeg, at én ting er lige så vigtig som al min viden om mad, ernæring og sundhed nemlig min evne til at motivere. Vejledning i forebyggelse og rehabilitering Vejledning i forebyggelse og rehabilitering Jeg ser måltidet som en uundværlig brik, når jeg vejleder borgere om ernæring og sundhed. ADMINISTRATIV OG OPERATIONEL LEDELSE STRATEGISK LEDELSE KOORDINERING OG STYRING AF DRIFTOPGAVER MADHÅNDVÆRK OG MÅLTIDER MÅLTIDSVÆRTSSKAB BEHANDLING OG INDIVIDUEL VEJLEDNING KVALITETSSTYRING AF MADSERVICE KOORDINERING AF STANDARDER FOR MAD OG MÅLTIDERR TILRETTELÆGGELSE AF SUNDHEDSFREMME MAD, HÅNDVÆRK OG STORPRODUKTION Kost & Ernæringsforbundet Kost & Ernæringsforbundet Ernæringsforbundeter fagforening og interesseorganisation Kost & Ernæringsforbundet over er kost-, fagforening ernærings- og og sundhedsfaglige interesse-organisation medlemmer. for over kost-, Vi ernærings- arbejder med og sundhedsfaglige og forebyggelse, medlemmer. ledelse, behandling Vi arbejder og professionelle med sundhed måltider. og forebyggelse, Vi forhandler ledelse, bl.a. løn og arbejdsvilkår behandling og og professionelle vi rådgiver medlemmerne måltider. Vi forhandler om karriere, jura, løn bl.a. og løn ansættelsesforhold. og arbejdsvilkår, og vi rådgiver medlemmerne Kost om karriere, & Ernæringsforbundet jura, løn og ansættelsesforhold. arbejder at synliggøre den Kost kost-, & Ernæringsforbundet ernærings- og sundhedsfaglige arbejder for at profession synliggøre og faglighed. den kost-, ernærings- og sundhedsfagliges profession. Hvem kan hvad? I denne I denne folder folder møder bliver du du 1 af mødt de 11 af faglige en af de profiler, 11 faglige som vi repræsenterer profiler fra Kost i Kost && Ernæringsforbundet. Målet er at vise, Læs hvilke hvilke konkrete konkrete kompetencer kompetencer fagpersonen fagpersonen kan kan tilbyde inden tilbyde for kost, inden ernæring for kost, og ernæring sundhed. og sundhed. Kort sagt: Medlemmerne er mestre i mad og sundhed. Kort sagt: Medlemmerne er mestre i mad og sundhed.

8 Vejledning i forebyggelse og rehabilitering læs mere på kost.dk/ profiler Motiverer og vejleder om mad, ernæring og sundhed Jeg er frontfigur og vejleder borgere om ernæring og sundhed. Både børn, unge, voksne, ældre, raske og syge får vejledning af mig, og jeg rådgiver også i nogle tilfælde ansatte i for eksempel en kommune. Jeg er typisk en del af et større forebyggelsesteam, og har ofte en vigtig rolle som den ernæringsfaglige medarbejder i tværfaglige projekter. Den individuelle vejledning i forebyggelse og rehabilitering er central i mit arbejde. Fokus er på ernæring og KRAM-faktorer. Desuden holder jeg foredrag om sundhedsrelaterede emner og underviser på for eksempel madlavningskurser målrettet borgere med specifikke udfordringer. Både borgere og pårørende har gavn af at blive rådgivet i forhold til sundhedsadfærd og livsmestring, og dermed blive hjulpet til at udvikle og fastholde gode vaner. Fordi jeg er stærk på motivation og samtale, kan jeg vejlede mennesker, så de i højere grad tager ansvar for egen sundhed, og sundhedsfremme er dermed en vigtig del af mit arbejde. Det er formidling også, og jeg har ofte til opgave at vejlede i, hvordan man bruger de officielle kostråd i praksis. Der er tit problematikker hos borgeren, som gør, at det ernæringsmæssige må træde i baggrunden. Derfor er det også en fordel, at jeg er empatisk og god til at motivere og gå i dialog med borgere og pårørende. FAKTA UDDANNELSE: Han eller hun er typisk uddannet professionsbachelor i ernæring og sundhed eller kandidat overvejende inden for fødevarer, ernæring og sundhed, økonoma eller ernærings- og husholdningsøkonom. ARBEJDSSTED: Han eller hun arbejder i regionale og kommunale institutioner samt forvaltninger, sundhedscentre, virksomheder og konsulenthuse eller som selvstændige. TITLER: Han eller hun har oftest en titel som sundhedskonsulent, kostvejleder, kostkonsulent, KRAM-vejleder, forebyggelseskonsulent eller mad- og måltidskonsulent. For virksomheder kan resultatet af vejledning i ernæring og sundhed være større engagement hos medarbejderne, lavere sygefravær og øget produktivitet. Ved at vejlede om mad, ernæring og sundhed, og dermed styrke forebyggelse og rehabilitering, er jeg generelt med til at sikre større lighed i sundhed.

9 Min opgave er at rådgive kolleger i produktionen om for eksempel dokumentation af kulinarisk og hygiejnisk styring. Kvalitetsstyring af madservice Kvalitetsstyring af madservice Jeg sørger for, at vi kan servere mad, der pirrer sanserne, og samtidig overholder alle regler for hygiejne, kvalitet og fødevaresikkerhed. ADMINISTRATIV OG OPERATIONEL LEDELSE STRATEGISK LEDELSE KOORDINERING OG STYRING AF DRIFTOPGAVER MADHÅNDVÆRK OG MÅLTIDER MÅLTIDSVÆRTSSKAB BEHANDLING OG INDIVIDUEL VEJLEDNING VEJLEDNING I FOREBYGGELSE OG REHABILITERING KOORDINERING AF STANDARDER FOR MAD OG MÅLTIDERR TILRETTELÆGGELSE AF SUNDHEDSFREMME MAD, HÅNDVÆRK OG STORPRODUKTION Kost & Ernæringsforbundet Kost & Ernæringsforbundet Ernæringsforbundeter fagforening og interesseorganisation Kost & Ernæringsforbundet over er kost-, fagforening ernærings- og og sundhedsfaglige interesse-organisation medlemmer. for over kost-, Vi ernærings- arbejder med og sundhedsfaglige og forebyggelse, medlemmer. ledelse, behandling Vi arbejder og professionelle med sundhed måltider. og forebyggelse, Vi forhandler ledelse, bl.a. løn og arbejdsvilkår behandling og og professionelle vi rådgiver medlemmerne måltider. Vi forhandler om karriere, jura, løn bl.a. og løn ansættelsesforhold. og arbejdsvilkår, og vi rådgiver medlemmerne Kost om karriere, & Ernæringsforbundet jura, løn og ansættelsesforhold. arbejder at synliggøre den Kost kost-, & Ernæringsforbundet ernærings- og sundhedsfaglige arbejder for at profession synliggøre og faglighed. den kost-, ernærings- og sundhedsfagliges profession. Hvem kan hvad? I denne I denne folder folder møder bliver du du 1 af mødt de 11 af faglige en af de profiler, 11 faglige som vi repræsenterer profiler fra Kost i Kost && Ernæringsforbundet. Målet er at vise, Læs hvilke hvilke konkrete konkrete kompetencer kompetencer fagpersonen fagpersonen kan kan tilbyde inden tilbyde for kost, inden ernæring for kost, og ernæring sundhed. og sundhed. Kort sagt: Medlemmerne er mestre i mad og sundhed. Kort sagt: Medlemmerne er mestre i mad og sundhed.

10 Kvalitetsstyring af madservice læs mere på kost.dk/ profiler Sikrer kvaliteten og sikkerheden Jeg koordinerer de procedurer, der sikrer madens kulinariske, hygiejniske og ernæringsmæssige kvalitet i store produktionskøkkener. Her bidrager jeg til udvikling og formidling af de systemer, der gør, at alle medarbejdere forstår og nemt og effektivt kan leve op til de aftalte kvalitetsstandarder. Mit arbejde hjælper både kolleger, beslutningstagere, leverandører og for eksempel ansatte i modtagerkøkkener og engrosvirksomheder. Desuden fungerer jeg ofte som sparringspartner for ledelsen. Egenkontrol, hygiejneforskrifter, økologiregler og fødevaresikkerhed er vigtige områder for mig at have styr på. Jeg gør mig umage med at kende fødevarelovgivningen, regler og systemer helt ned i detaljen og er optaget af løbende innovation. Det handler om at kombinere det, der taler til sanserne, med intelligente tekniske systemer. For eksempel er jeg ekspert i mærknings- og anprisningsordninger. Det kan også være mig, der står for udvikling og implementering af nye initiativer inden for drift, logistik, produktion, distribution og rengøring. Jeg mestrer konceptudvikling og menu- og produktionsplanlægning af måltidsproduktion i stor skala. FAKTA UDDANNELSE: Han eller hun har typisk en uddannelse som ernæringsteknolog, professionsbachelor i ernæring og sundhed eller som køkkenleder, økonoma eller ernærings- og husholdningsøkonom. ARBEJDSSTED: Han eller hun arbejder i store produktionsenheder på hospitaler, i kommunale centralkøkkener eller i private fødevare- og cateringvirksomheder. TITLER: Han eller hun har oftest en titel som kvalitetskontrollør, kvalitetskoordinator, kvalitetskonsulent, key account eller controller. Jeg er opsøgende og initiativrig. Desuden er jeg analytisk, har et stort overblik og er god til at lytte til mine kolleger, leverandører og kunder og sætte mig ind i, hvad det er for specifikke udfordringer, de står med. Min uddannelse og erfaring kommer mig til gode, fordi det er mig, der kan se på tværs af store organisationer, og tilpasse kvalitetsstyring til systemer i hvert enkelt led i produktion og måltidsservice. Jeg varetager både kvalitative og kvantitative evalueringer, som klarlægger succeser og eventuelle behov for opfølgning og videreudvikling af produkter og service.

11 Jeg hjælper med at skabe forbindelse mellem maden og den særlige livssituation, syge mennesker er i. Behandling og individuel vejledning Behandling og individuel vejledning Jeg har fokus på ernæringen i behandlingen af syge mennesker. ADMINISTRATIV OG OPERATIONEL LEDELSE STRATEGISK LEDELSE KOORDINERING OG STYRING AF DRIFTOPGAVER MADHÅNDVÆRK OG MÅLTIDER MÅLTIDSVÆRTSSKAB KVALITETSSTYRING AF MADSERVICE VEJLEDNING I FOREBYGGELSE OG REHABILITERING KOORDINERING AF STANDARDER FOR MAD OG MÅLTIDERR TILRETTELÆGGELSE AF SUNDHEDSFREMME MAD, HÅNDVÆRK OG STORPRODUKTION Kost & Ernæringsforbundet Kost & Ernæringsforbundet er fagforening og interesse-organisation for over kost-, ernærings- og sundhedsfaglige medlemmer. Vi arbejder med sundhed og forebyggelse, ledelse, behandling og professionelle måltider. Vi forhandler bl.a. løn og arbejdsvilkår, og vi rådgiver medlemmerne om karriere, jura, løn og ansættelsesforhold. Kost & Ernæringsforbundet arbejder for at synliggøre den kost-, ernærings- og sundhedsfagliges profession. I denne folder bliver du mødt af en af de 11 faglige profiler fra Kost & Ernæringsforbundet. Læs hvilke konkrete kompetencer fagpersonen kan tilbyde inden for kost, ernæring og sundhed. Kort sagt: Medlemmerne er mestre i mad og sundhed.

12 Behandling og individuel vejledning læs mere på kost.dk/ profiler Bringer ernæring ind i behandlingen Jeg vejleder dagligt patienter og deres pårørende i maden som del af en behandling. Min opgave er at klæde patienter på, så de bedre kan leve med deres sygdom og ikke bliver mere syge. Det sker ved at sørge for, at patienterne har rette viden og redskaber til selv at tage en del af ansvaret for kostens rolle for deres sygdomsforløb. At være opdateret på den nyeste evidensbaserede viden om mad og drikkes virkning under både fysisk og psykisk sygdom er en central kompetence for mig. For eksempel vejleder jeg i, hvordan man som diabetiker tæller kulhydrater og får mængden til at passe sammen med sin insulin, eller hvordan man begrænser indtaget af fosfat i forhold til ens dialysebehandling. Generelt beregner jeg og vejleder i, hvordan patienter og borgere får nok protein og energi, når det kniber med at indtage det for eksempel ved at sammensætte en ernæringsplan, der kan indeholde ernæringsdrikke eller sondeernæring, eller som tager individuelle hensyn til præferencer eller udfordringer, såsom tygge- og synkebesvær (dysfagi). Det er vigtigt for mig at være synlig og hele tiden øge bevidstheden hos mine kolleger om, at ernæring er en vigtig del af behandlingen. På den måde er jeg med til at skabe en kobling mellem ernæring, medicinsk behandling, fysisk træning og rehabilitering. Det er helt afgørende, at jeg kan kommunikere og samarbejde med det øvrige sundhedspersonale, patienter og ikke mindst de pårørende. FAKTA UDDANNELSE: Han eller hun har typisk en uddannelse som professionsbachelor i ernæring og sundhed med studieretningen klinisk diætetik eller kandidat i klinisk ernæring og kan søge autorisation efter gennemført uddannelse. Titlen diætist er en beskyttet titel. ARBEJDSSTED: Han eller hun arbejder typisk på en hospitalsafdeling, i et ambulatorium eller i kommunale og regionale institutioner som hjemmepleje, rehabiliterings- og plejecentre, kommunale sundhedscentre, private sundhedstilbud eller klinikker. TITLER: Han eller hun har oftest en titel som klinisk diætist, kostvejleder eller ernæringskonsulent. Jeg er et vigtigt bindeled, når en patient har brug for ernæringsterapi. Her arbejder jeg sammen med patienten om, at sikre at patienten spiser og drikker mest hensigtsmæssigt for at blive rask, forebygge nye indlæggelser eller opnå bedre livskvalitet.

13 Servering af maden og min måde at optræde på er afgørende for hvad og hvor meget, borgeren spiser og dermed for hans eller hendes sundhedstilstand. Måltidsværtsskab Måltidsværtskab Jeg skaber de rammer, der gør det muligt at nøde den enkelte borger til at spise mere eller anderledes. ADMINISTRATIV OG OPERATIONEL LEDELSE STRATEGISK LEDELSE KOORDINERING OG STYRING AF DRIFTOPGAVER MADHÅNDVÆRK OG MÅLTIDER BEHANDLING OG INDIVIDUEL VEJLEDNING KVALITETSSTYRING AF MADSERVICE VEJLEDNING I FOREBYGGELSE OG REHABILITERING KOORDINERING AF STANDARDER FOR MAD OG MÅLTIDERR TILRETTELÆGGELSE AF SUNDHEDSFREMME MAD, HÅNDVÆRK OG STORPRODUKTION Kost & Ernæringsforbundet Kost & Ernæringsforbundet Ernæringsforbundeter fagforening og interesseorganisation Kost & Ernæringsforbundet over er kost-, fagforening ernærings- og og sundhedsfaglige interesse-organisation medlemmer. for over kost-, Vi ernærings- arbejder med og sundhedsfaglige og forebyggelse, medlemmer. ledelse, behandling Vi arbejder og professionelle med sundhed måltider. og forebyggelse, Vi forhandler ledelse, bl.a. løn og arbejdsvilkår behandling og og professionelle vi rådgiver medlemmerne måltider. Vi forhandler om karriere, jura, løn bl.a. og løn ansættelsesforhold. og arbejdsvilkår, og vi rådgiver medlemmerne Kost om karriere, & Ernæringsforbundet jura, løn og ansættelsesforhold. arbejder at synliggøre den Kost kost-, & Ernæringsforbundet ernærings- og sundhedsfaglige arbejder for at profession synliggøre og faglighed. den kost-, ernærings- og sundhedsfagliges profession. Hvem kan hvad? I denne I denne folder folder møder bliver du du 1 af mødt de 11 af faglige en af de profiler, 11 faglige som vi repræsenterer profiler fra Kost i Kost && Ernæringsforbundet. Målet er at vise, Læs hvilke hvilke konkrete konkrete kompetencer kompetencer fagpersonen fagpersonen kan kan tilbyde inden tilbyde for kost, inden ernæring for kost, og ernæring sundhed. og sundhed. Kort sagt: Medlemmerne er mestre i mad og sundhed. Kort sagt: Medlemmerne er mestre i mad og sundhed.

14 Måltidsværtsskab læs mere på kost.dk/ profiler Skaber gode rammer om måltider Jeg sikrer gode måltidsoplevelser, så maden når fra tallerkenen og ind i munden. Det gør jeg, enten ved selv at stå for serveringen af mad, eller ved at vejlede andre kolleger, der tager sig af måltidsværtsskabet. Den personlige omsorg for borgerens spisning er afgørende. Central er også den sundhedsfremmende rolle, hvor jeg, eller andre kolleger, er med til at nøde den enkelte til at spise mere eller anderledes. Jeg samarbejder med køkkenpersonale, pårørende og andre faggrupper for eksempel social- og sundhedsassistenter sygeplejersker, pædagoger og servicepersonale. Jeg formidler de faglige intentioner med mad og drikke, og motiverer til deltagelse i måltider. Mine opgaver kan være forberedende, praktiske og koordinerende vedrørende anretning og servering af dagens måltider, egenkontrol og reduktion af madspild. Jeg har fokus på professionalisering af måltidet, og bidrager til konceptudvikling og pædagogisk spisning. Min styrke er især den professionelle orkestrering og iscenesættelse af måltidets rammer herunder det fysiske rum, spiseredskaber, stemningen og det sociale samvær. Jeg er engageret og udadvendt og møder modtageren af et måltid med respekt og omsorg. Jeg er i særlig grad stærk i forhold til kulinariske traditioner, smagssammensætning og hygiejne, og til at motivere og tænke løsningsorienteret. FAKTA UDDANNELSE: Han eller hun har typisk en uddannelse som ernæringshjælper, ernæringsassistent, ernæringsteknolog eller professionsbachelor i ernæring og sundhed, køkkenassistent, køkkenleder, økonoma eller ernærings- og husholdningsøkonom. ARBEJDSSTED: Han eller hun arbejder som oftest på hospitaler, plejecentre, dag- og døgninstitutioner, høj-, fri-, efter- og kostskoler, i kantiner (på for eksempel arbejdspladser, folkeskoler, uddannelsesinstitutioner, døgnforplejning i fængsler og kaserner), catering, detailhandlen eller mad-på-farten. TITLER: Han eller hun har oftest en titel som måltidsvært, mad- og måltidskoordinator eller kostkonsulent. Måltidsværtsskabet har stor betydning for borgernes trivsel. Jeg og mine kolleger spiller en central rolle i forhold til at sikre afslappende og nærværende måltider, så mad og drikke bliver til næring for kroppen.

15 Jeg er madhåndværker med passion for velsmag og sundhed. Madhåndværk og måltider Madhåndværk og måltider Jeg er kollegaen, der har tjek på dét med mad og måltider. ADMINISTRATIV OG OPERATIONEL LEDELSE STRATEGISK LEDELSE KOORDINERING OG STYRING AF DRIFTOPGAVER MÅLTIDSVÆRTSSKAB BEHANDLING OG INDIVIDUEL VEJLEDNING KVALITETSSTYRING AF MADSERVICE VEJLEDNING I FOREBYGGELSE OG REHABILITERING KOORDINERING AF STANDARDER FOR MAD OG MÅLTIDERR TILRETTELÆGGELSE AF SUNDHEDSFREMME MAD, HÅNDVÆRK OG STORPRODUKTION Kost & Ernæringsforbundet Kost & Ernæringsforbundet Ernæringsforbundeter fagforening og interesseorganisation Kost & Ernæringsforbundet over er kost-, fagforening ernærings- og og sundhedsfaglige interesse-organisation medlemmer. for over kost-, Vi ernærings- arbejder med og sundhedsfaglige og forebyggelse, medlemmer. ledelse, behandling Vi arbejder og professionelle med sundhed måltider. og forebyggelse, Vi forhandler ledelse, bl.a. løn og arbejdsvilkår behandling og og professionelle vi rådgiver medlemmerne måltider. Vi forhandler om karriere, jura, løn bl.a. og løn ansættelsesforhold. og arbejdsvilkår, og vi rådgiver medlemmerne Kost om karriere, & Ernæringsforbundet jura, løn og ansættelsesforhold. arbejder at synliggøre den Kost kost-, & Ernæringsforbundet ernærings- og sundhedsfaglige arbejder for at profession synliggøre og faglighed. den kost-, ernærings- og sundhedsfagliges profession. Hvem kan hvad? I denne I denne folder folder møder bliver du du 1 af mødt de 11 af faglige en af de profiler, 11 faglige som vi repræsenterer profiler fra Kost i Kost && Ernæringsforbundet. Målet er at vise, Læs hvilke hvilke konkrete konkrete kompetencer kompetencer fagpersonen fagpersonen kan kan tilbyde inden tilbyde for kost, inden ernæring for kost, og ernæring sundhed. og sundhed. Kort sagt: Medlemmerne er mestre i mad og sundhed. Kort sagt: Medlemmerne er mestre i mad og sundhed.

16 Madhåndværk og måltider læs mere på kost.dk/ profiler Passion for mad og måltider Jeg mestrer køkkenhåndværket og tager ansvaret for alle dele af processen med at få indbydende og sund mad på bordet: Menuplanlægning, indkøb, tilberedning, tilsmagning, anretning, oprydning, egenkontrol og evt. opfølgning. Det kan handle om forplejningen af børn i en daginstitution eller voksne handicappede beboere i en lille plejeenhed. Jeg ved, hvordan varierede og veltilberedte måltider til mange skal tilrettelæggelse og koordineres. Hverdagsmad skal matche målgruppens kulinariske forventninger og ernæringsmæssige behov. Det er selvfølgeligt for mig, at tilgodese individuelle hensyn vedr. diæt, allergi og religion, eller spise-, tygge- og synkebesvær. Alle skal kunne spise sig mætte. Samarbejde, fleksibilitet og god kommunikation er afgørende i mit arbejde. Jeg er, som arbejdspladsens professionelle madekspert, i dialog med f.eks. børn, beboere og deres pårørende, og mine kollegaer. Med baggrund i min uddannelse og erfaring kan jeg forklare, hvad der smagsmæssigt passer sammen, hvad der er et sundere valg, og hvorfor jeg tilrettelægger maden, som jeg gør. Det er ofte min opgave at inddrage og involvere de mennesker, jeg laver mad til, så de motiveres og begejstres og selv får lyst til at lave sund og velsmagende mad. På den måde er jeg med til at uddanne dem til at tage vare på deres egen sundhed, uanset hvor de er i livet. FAKTA UDDANNELSE: Han eller hun har typisk en uddannelse som ernæringshjælper, ernæringsassistent, ernæringsteknolog eller professionsbachelor i ernæring og sundhed, køkkenassistent, køkkenleder, økonoma eller ernærings- og husholdningsøkonom. ARBEJDSSTED: Han eller hun arbejder ofte i dag- og døgninstitutioner, høj-, fri-, efter- og kostskoler, kantiner (på for eksempel arbejdspladser eller folkeskoler), plejecentre, genoptrænings- og sundhedscentre, detailhandlen og mad-på-farten, fritidsklubber, idræts- og motionscentre eller hospice. TITLER: Han eller hun har oftest en titel som ernæringshjælper, ernæringsassistent, kostfaglig leder, kostfaglig eneansvarlig, køkkenleder eller forplejningsansvarlig.

17 Jeg samarbejder på tværs både med personalet i køkkenet, andre ledere, kunder og eksterne partnere. Koordinering og styring af driftopgaver Koordinering og styring af driftopgaver Jeg sørger for, at der er styr på logistik og drift, så vi kan levere mad af høj kvalitet. ADMINISTRATIV OG OPERATIONEL LEDELSE STRATEGISK LEDELSE MADHÅNDVÆRK OG MÅLTIDER MÅLTIDSVÆRTSSKAB BEHANDLING OG INDIVIDUEL VEJLEDNING KVALITETSSTYRING AF MADSERVICE VEJLEDNING I FOREBYGGELSE OG REHABILITERING KOORDINERING AF STANDARDER FOR MAD OG MÅLTIDERR TILRETTELÆGGELSE AF SUNDHEDSFREMME MAD, HÅNDVÆRK OG STORPRODUKTION Kost & Ernæringsforbundet Kost & Ernæringsforbundet Ernæringsforbundeter fagforening og interesseorganisation Kost & Ernæringsforbundet over er kost-, fagforening ernærings- og og sundhedsfaglige interesse-organisation medlemmer. for over kost-, Vi ernærings- arbejder med og sundhedsfaglige og forebyggelse, medlemmer. ledelse, behandling Vi arbejder og professionelle med sundhed måltider. og forebyggelse, Vi forhandler ledelse, bl.a. løn og arbejdsvilkår behandling og og professionelle vi rådgiver medlemmerne måltider. Vi forhandler om karriere, jura, løn bl.a. og løn ansættelsesforhold. og arbejdsvilkår, og vi rådgiver medlemmerne Kost om karriere, & Ernæringsforbundet jura, løn og ansættelsesforhold. arbejder at synliggøre den Kost kost-, & Ernæringsforbundet ernærings- og sundhedsfaglige arbejder for at profession synliggøre og faglighed. den kost-, ernærings- og sundhedsfagliges profession. Hvem kan hvad? I denne I denne folder folder møder bliver du du 1 af mødt de 11 af faglige en af de profiler, 11 faglige som vi repræsenterer profiler fra Kost i Kost && Ernæringsforbundet. Målet er at vise, Læs hvilke hvilke konkrete konkrete kompetencer kompetencer fagpersonen fagpersonen kan kan tilbyde inden tilbyde for kost, inden ernæring for kost, og ernæring sundhed. og sundhed. Kort sagt: Medlemmerne er mestre i mad og sundhed. Kort sagt: Medlemmerne er mestre i mad og sundhed.

18 Koordinering og styring af driftopgaver læs mere på kost.dk/ profiler Planlægger arbejdet på tværs Jeg står for drift, indkøb og logistik i flere produktionsenheder. Jeg arbejder på det administrative niveau i en større organisation - det kan for eksempel være i et hospitalskøkken, i en central køkkenenhed eller inden for catering. I det daglige samarbejder jeg med blandt andet produktionsledere, personalet i køkkenet, leverandører samt kunder og eksterne partnere. Jeg planlægger arbejdsgange og anden logistik og har stærke kompetencer inden for indkøb, menuplanlægning, produktion, salg og marketing. Jeg kan varetage budgetstyring og være ansvarlig for de systemer, der sikrer, at maden både produceres, pakkes og distribueres på en sikker, god og økonomisk forsvarlig måde. Også egenkontrol og kvalitetsstyring kan være blandt mine arbejdsopgaver. Jeg deltager i interne og eksterne møder, forhandlinger og udviklingsaktiviteter med kunder, leverandører og andre samarbejdspartnere. Jeg er kvalitetsbevidst, ansvarlig, fleksibel og har overblik over økonomi og produktionsprocesser. En af mine stærke kompetencer er desuden at finde løsninger, når der opstår akutte problemer. Jeg fungerer som sparringspartner for både ledelse og medarbejdere, og det er en stor fordel i mit arbejde, at jeg er god til at acceptere andres holdninger og er samarbejdsvillig og pålidelig. FAKTA UDDANNELSE: Han eller hun har typisk en uddannelse som ernæringsassistent, ernæringsteknolog, professionsbachelor i ernæring og sundhed, eller køkkenassistent, køkkenleder, økonoma eller ernærings- og husholdningsøkonom. ARBEJDSSTED: Han eller hun arbejder som regel i stat, region eller kommune gerne i centralkøkkener og har ofte ansvar for driften på flere produktionsenheder. Afhængigt af arbejdspladsens størrelse er driftopgaverne fordelt på flere specialister inden for menuplanlægning, indkøb, logistik eller drift. TITLER: Han eller hun har oftest en titel som driftansvarlig, logistikchef, driftchef, ansvarlig for pakning/distribution, indkøbsansvarlig, lagerchef eller afdelingsleder. Ved at deltage i tværfaglige møder er jeg med til at sørge for, at samarbejdet på tværs af faggrupper fungerer godt i hverdagen, understøtter en optimal produktion, anvender de nyeste metoder og sikrer den bedste måltidsoplevelse for borgeren.

19 Mit job handler om at bygge bro mellem alle faggrupper, medarbejdere, ledere, borgere, pårørende, interesseorganisationer og politikere i forhold til mad, måltider og ernæring. Strategisk ledelse Strategisk ledelse Jeg holder fokus på mad og måltider i organiseringen af velfærdsydelser og står i spidsen for at sikre et højt ernæringsfagligt niveau. ADMINISTRATIV OG OPERATIONEL LEDELSE KOORDINERING OG STYRING AF DRIFTOPGAVER MADHÅNDVÆRK OG MÅLTIDER MÅLTIDSVÆRTSSKAB BEHANDLING OG INDIVIDUEL VEJLEDNING KVALITETSSTYRING AF MADSERVICE VEJLEDNING I FOREBYGGELSE OG REHABILITERING KOORDINERING AF STANDARDER FOR MAD OG MÅLTIDERR TILRETTELÆGGELSE AF SUNDHEDSFREMME MAD, HÅNDVÆRK OG STORPRODUKTION Kost & Ernæringsforbundet Kost & Ernæringsforbundet Ernæringsforbundeter fagforening og interesseorganisation Kost & Ernæringsforbundet over er kost-, fagforening ernærings- og og sundhedsfaglige interesse-organisation medlemmer. for over kost-, Vi ernærings- arbejder med og sundhedsfaglige og forebyggelse, medlemmer. ledelse, behandling Vi arbejder og professionelle med sundhed måltider. og forebyggelse, Vi forhandler ledelse, bl.a. løn og arbejdsvilkår behandling og og professionelle vi rådgiver medlemmerne måltider. Vi forhandler om karriere, jura, løn bl.a. og løn ansættelsesforhold. og arbejdsvilkår, og vi rådgiver medlemmerne Kost om karriere, & Ernæringsforbundet jura, løn og ansættelsesforhold. arbejder at synliggøre den Kost kost-, & Ernæringsforbundet ernærings- og sundhedsfaglige arbejder for at profession synliggøre og faglighed. den kost-, ernærings- og sundhedsfagliges profession. Hvem kan hvad? I denne I denne folder folder møder bliver du du 1 af mødt de 11 af faglige en af de profiler, 11 faglige som vi repræsenterer profiler fra Kost i Kost && Ernæringsforbundet. Målet er at vise, Læs hvilke hvilke konkrete konkrete kompetencer kompetencer fagpersonen fagpersonen kan kan tilbyde inden tilbyde for kost, inden ernæring for kost, og ernæring sundhed. og sundhed. Kort sagt: Medlemmerne er mestre i mad og sundhed. Kort sagt: Medlemmerne er mestre i mad og sundhed.

20 Strategisk ledelse læs mere på kost.dk/ profiler Skaber strategier for mad og måltider Jeg er ansvarlig for strategisk og administrativ ledelse og sørger blandt andet for at tale ernæringsfaglighed ind i alle sammenhænge på tværs af forvaltninger og enheder. Det gør jeg som leder og i netværk med andre ledere. Jeg har især til opgave at understøtte partnerskaber og samarbejder på tværs af afdelinger, forvaltninger, sektorer, organisationer og fagligheder - med borgerens behov som udgangspunkt. Jeg står for at udvikle politik og handleplaner, så mad og måltider på strategisk niveau integreres i sundhedsfremmende, forebyggende, behandlende og rehabiliterende indsatser. Jeg tager mig af udvikling af for eksempel kvalitetsstandarder og ydelseskatalog. Desuden er det min opgave at tilgodese de politiske målsætninger, holde ledelse og andre ajour med den nyeste viden om kost og ernæring. Endelig tager jeg mig af ledelsesmæssige opgaver som lønforhandling, ansættelse og afskedigelse af medarbejdere og udarbejdelse af budgetter. Jeg agerer i en organisation præget af høj kompleksitet, og derfor er det afgørende, at jeg er strategisk, beslutsom og god til at kommunikere. Jeg sætter en ære i at lytte og skabe dialog og tillid. Desuden er jeg realistisk og tør gå forrest, udstikke retningen og holde fast også i modvind. Jeg har indgående kendskab til lovgivning om fødevarer, service og sundhed og kombinerer ernæringsfaglig viden med økonomisk overblik og ledelsesmæssige kompetencer. FAKTA UDDANNELSE: Han eller hun har typisk en uddannelse som professionsbachelor i ernæring og sundhed, kandidat overvejende inden for fødevarer, ernæring og sundhed eller økonoma. Desuden har han eller hun ofte flere års erfaring samt efteruddannelse eller diplomuddannelse inden for ledelse. ARBEJDSSTED: Han eller hun er ansat i stat, region eller kommune. Stillingen kan være med et bredere ansvarsområde end mad og måltider, for eksempel forskning og service. TITLER: Han eller hun har oftest en titel som mad- og måltidschef, køkkenchef, ledende økonoma eller servicechef. Ved at arbejde strategisk med mad og måltider på politisk niveau er jeg med til at optimere velfærdsydelser og dermed den enkelte borgers mulighed for at skabe et bedre liv for sig selv.

Mestre i mad & sundhed Et øjebliksbillede af Kost-, ernærings- og sundhedsfagliges profession anno 2012

Mestre i mad & sundhed Et øjebliksbillede af Kost-, ernærings- og sundhedsfagliges profession anno 2012 Mestre i mad & sundhed Et øjebliksbillede af Kost-, ernærings- og sundhedsfagliges profession anno 2012 Mestre i mad & sundhed et øjebliksbillede af Kost-, Ernærings- og Sundhedsfagliges profession anno

Læs mere

Strategiske indsatsområder 2013-16. Vedtaget på kongressen, maj 2013

Strategiske indsatsområder 2013-16. Vedtaget på kongressen, maj 2013 Strategiske indsatsområder 2013-16 Vedtaget på kongressen, maj 2013 1 Kost, ernæring og sundhed: En hjørnesten i velfærdssamfundet Kost, ernæring og sundhed udgør nogle af velfærdssamfundets vigtigste

Læs mere

Ernæringsassistenter professionelle madhåndværkere gør en forskel

Ernæringsassistenter professionelle madhåndværkere gør en forskel Ernæringsassistenter professionelle madhåndværkere gør en forskel Ernæringsassistenter tilbereder hver dag sund, lækker, velsmagende og ernæringsrigtig mad. Mad, som gør en stor forskel for dem, som spiser

Læs mere

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer At lykkes som leder for fagprofessionelle Når man selv er djøfer Indhold 5 Dit ledelsesrum i et fagprofessionelt miljø Introduktion til pjecens fokus, målgruppen, og hvordan begreberne fagprofessionel

Læs mere

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013 Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Inspirationskatalog

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

STRUKTUR PÅ SUNDHEDEN. - inspiration til sundhedsindsatser til borgere med psykiske lidelser

STRUKTUR PÅ SUNDHEDEN. - inspiration til sundhedsindsatser til borgere med psykiske lidelser STRUKTUR PÅ SUNDHEDEN - inspiration til sundhedsindsatser til borgere med psykiske lidelser STRUKTUR PÅ SUNDHEDEN - inspiration til sundhedsindsatser til borgere med psykiske lidelser INDHOLD Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne Tal med om det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne 1 Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer - tal med om det! Denne folder skal give inspiration til dialog i regionernes

Læs mere

Giv mig lov til at spise!

Giv mig lov til at spise! Giv mig lov til at spise! giv mig lov til at spise Redaktion: Christina Melander ISBN: 87-90904-65-6 Layout: Susanne Schenstrøm Tryk: clausengrafisk/one2one Dansk Design Center H.C. Andersens Boulevard

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

HR-strategi 2011 2014

HR-strategi 2011 2014 HR-strategi 2011 2014 Forord...3 Indledning...3 Målgrupper...3 Hvordan arbejder Fødevarestyrelsen med HR...4 Værdiskabende HR...4 Innovativ HR...4 Effektiv HR...4 Indsats 2011-2014...6 Hvad skal Fødevarestyrelsen

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune TEMAPLAN for sundhed - samt deltemaplaner for kost og rusmidler Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune 2008 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Udarbejdelse:

Læs mere

hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar

hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar fjkdsgfjkhgdsjhfgsjhkfgkdsgfkj gfdjhssgfjhdsgjhfgdsjhfgjhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

Læs mere

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 INDHOLD 0. Indledning 3 0.1 Hvorfor skal vi have en sundhedspolitik i Stevns Kommune 3 0.2 Opbygning af sundhedspolitikken 4 1.

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Det nye i praktikken Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Forord Fra januar 2013 følger nye elever på socialog sundhedsuddannelsen en ny uddannelsesordning.

Læs mere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere En effektiv beskæftigelsesindsats for udsatte borgere New Insight A/S 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af New Insight A/S Design: Kommuneforlaget A/S Fotos: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Anbefalinger for udvikling af Den attraktive måltidsservice

Anbefalinger for udvikling af Den attraktive måltidsservice Anbefalinger for udvikling af Den attraktive måltidsservice til ældre Anbefalinger for udvikling af Den attraktive måltidsservice til ældre Udarbejdet af Anne Marie Beck Lise Bygholm Heidi Madsen og Jens

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

BEDRE MAD TIL SYGE HVORFOR? HVORDAN? Læs mere i idekataloget på www.bedremadtilsyge.sst.dk

BEDRE MAD TIL SYGE HVORFOR? HVORDAN? Læs mere i idekataloget på www.bedremadtilsyge.sst.dk BEDRE MAD TIL SYGE HVORFOR? HVORDAN? Læs mere i idekataloget på www.bedremadtilsyge.sst.dk Bedre mad til syge Hvorfor? Hvordan? Forfatter, udgiver, ansvarlige institution & copyright: Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige

Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige Håndbog til kommunale ledere og praktikere Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGPLAN. for SSH-elever

LOKAL UNDERVISNINGPLAN. for SSH-elever LOKAL UNDERVISNINGPLAN for SSH-elever Indholdsfortegnelse Formål med uddannelsen s.1 1.0 Praktikken s.2 1.1 Formål med uddannelsen s.2 1.2 Praktikstedets syn på læring 1.3 Praktikstedets pædagogiske overvejelser

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 0 Indhold Indledning... 2 Hvorfor satse på patientinddragelse?... 2 Hvorfor øget inddragelse af patienter og pårørende?... 5 Inddragelse

Læs mere