Vækstfabrikkernes Videnmoduler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vækstfabrikkernes Videnmoduler"

Transkript

1 Vækstfabrikkernes Videnmoduler Videnmodul 1: Strategi Hvordan får jeg overblik over mit forretningsgrundlag? Underviser: Ekstern lektor, konsulent Lone Samuelsson Undervisningsforløb: 3 x 4 timer Formål Kurset skal sætte deltagerne i stand til dels at finde styrker og svagheder ved deres virksomhed eller forretningsidé, og dels analysere omgivelserne for at finde muligheder og trusler. Strategikurset giver også deltagerne et værktøj, der gør dem i stand til at udarbejde en strategi ud fra den status, som SWOT-analysen giver og et på forhånd bestemt mål. Kurset sætter desuden deltagerne i stand til at udarbejde og igangsætte egentlige handlingsplaner ud fra strategien. Metode Der veksles mellem gennemgang af teori, arbejde med en given case, og mulighed for at arbejde med analyse af egen virksomhed. Ved at alle deltagere først arbejder med den samme case, sikres en bedre forståelse for værktøjerne, før de anvendes på egen virksomhed. Deltagerne får mulighed for at arbejde med planlægning i egen virksomhed. Det kan dog ikke forventes, at man kommer hjem med fuldt færdige driftsplaner. Vi tager problemstillinger i planlægningen for den enkelte virksomhed op i plenum, så deltagerne kan drage nytte af andres erfaringer. Elementer i kurset 1. kursusgang, SWOT-analyse, vision og mission Der startes med en præsentation af underviser og deltagere. Præsentationen af deltagerne sætter underviser i stand til at bruge deltagernes egne eksempler i kurset. Efter præsentationen gennemgås kort SWOT-analysens elementer teoretisk. Efter den teoretiske gennemgang går deltagerne sammen i grupper og finder styrker, svagheder, muligheder og trusler ved en case. Diskussion i plenum af mulige løsninger.

2 Efter en kort spørgerunde, hvor deltagerne får mulighed for at få svar på spørgsmål opstået undervejs i gruppearbejdet, er tiden kommet til at arbejde med deltagernes egne virksomheder, hvor de får mulighed for at udarbejde en SWOT-analyse under kyndig vejledning. Deltagerne vælger selv, om de hver især vil analysere egen virksomhed eller om de vil gå sammen i grupper og analysere virksomheder med samme problemstillinger. Ud fra SWOT-analysen går vi videre med at se på de mål, deltagerne har sat sammen med vækstkonsulenten fra Væksthus Sjælland. Er målene stadig holdbare i lyset af SWOT-analysen, eller skal der justeres? For at udarbejde en strategi, skal man vide, hvor man står og hvor man vil hen. SWOT-analysen er et godt startgrundlag, så vi når hurtigt frem til at diskutere mål for virksomheden. Er de mål, deltagerne har sat stadig holdbare i lyset af SWOT- analysen, eller skal der justeres? Det understreges, at hvis målet er velformuleret, går strategilægningen meget lettere. Vi taler derudover om virksomhedens mission og vision, og deltagerne får lejlighed til at udforme en vision ud fra deres mål. 2. kursusgang, strategilægning Efter at have lavet et klart mål for virksomheden, er vi klar til at gå i gang med at lægge strategien. Vi starter med at gennemgå selve strategiprocessen teoretisk, startende med en analyse af forskellen mellem status og mål. Seancen slutter med en gennemgang af nogle virksomheders visioner og strategier og vi diskuterer, om de er velformulerede og realistiske. Herefter arbejder deltagerne i grupper med en strategi for casevirksomheden og arbejdet diskuteres i plenum. Med denne diskussion i bagagen går deltagerne i gang med at udarbejde strategi for egne virksomheder enten i grupper eller enkeltvis. Med udgangspunkt i den allerede udarbejdede strategiplan, går vi i gang med det praktiske arbejde med at omsætte en strategi til egentlige planer. Vi starter med at arbejde med delmål. Virksomheden har nu et langsigtet strategisk mål, og det næste trin er at opstille delmål på vejen mod at nå målet. Man kunne også kalde det milepæle. Efter en teoretisk gennemgang, hvor der benyttes en undervisningscase, går deltagerne i gang med at stille delmål op for deres egne virksomheder. Alle aspekter / funktioner i virksomheden skal inddrages ved udarbejdelsen af delmålene. Der skal således udarbejdes delmål for alle relevante funktioner i virksomheden. Der kan med fordel anvendes Balanced Scorecards som udgangspunkt. Dette kan give anledning til problemstillinger, der med fordel kan tages op i plenum. 3. kursusgang, fra strategisk til taktisk til operationelt niveau Der arbejdes videre med delmål, hvis deltagerne ikke blev færdige.

3 Delmålene skal danne basis for egentlige driftsplaner. Vi starter med det nære fremtid, hvor planerne kan blive mere detaljerede. Der arbejdes videre med casen fra første kursusgang og underviser gennemgår, hvilke planer der skal udarbejdes for den første periode i casevirksomheden. Det diskuteres, hvor detaljerede planerne skal være og det er ikke sikkert, at alle virksomhedstyper kræver samme detaljeringsgrad. Jo mere logistiktung virksomheden er, jo mere planlægning kræves. Vi befinder os i en omskiftelig verden og ikke alt kan planlægges, derfor ser vi også på, hvordan usikkerhed tackles. I små grupper diskuteres hvilken detaljeringsgrad der kræves i de enkelte virksomheder. Problemer tages op i plenum. Til sidst kan deltagerne gå i gang med at udarbejde egentlige driftsplaner for deres egne virksomheder. Der er naturligvis ikke tid til, at deltagerne kommer hjem med detaljerede planer for hele deres virksomhed, men de kommer i gang med planer for et enkelt område, der kan være marketing/salg, produktion, produktudvikling mm.. Output (Hvad får deltagerne med hjem) Efter at have deltaget i strategi- og ledelseskurset, skal deltagerne kunne finde styrker og svagheder ved og muligheder for og trusler mod deres egen virksomhed kende forskel på målet og vejen derhen med baggrund i SWOT-analysen, som giver startpositionen og et (på forhånd defineret) mål for virksomheden, beskrive, hvad der mangler (forskellen mellem mål og nuværende status) forstå og arbejde med planer for forskellige tidshorisonter (kort, mellem og lang sigt) udarbejde en strategiplan for, hvordan man kommer fra udgangspunktet til det ønskede mål omsætte strategiske mål til taktiske delmål omsætte taktiske delmål til operationelle planer

4 Videnmodul 2 : Innovation og kreativitet Hvordan kan jeg forbedre mit produkt? Underviser Ekstern lektor, konsulent Mick Cordero Undervisningsforløb: 3 x 4 timer Formål Kurset sætter deltagerne i stand til at skabe innovation inden for rammerne af deres eksisterende virksomheder samt udvikle ny produkter/services. Samtidig introduceres de for en række konkrete værktøjer og metoder, således at de efter kursets afslutning forsat vil kunne arbejde målrettet med innovation og produktudvikling. Metode På kurset veksles der mellem teori, refleksion og praktisk arbejde med udgangspunkt i deltagernes egne virksomheder og idéer. Der lægges der i høj grad vægt på praktisk anvendelig værktøjer og metoder, samtidig med at der vises, at kreativitet ikke blot er noget man enten har eller ikke har men er en metode man kan arbejde strategisk og målrettet med. Det er kursets mål at skabe et læringsrum, hvor der er højt til loftet og hvor deltagerne får mulighed for at tænke ud af boksen både i forhold til egne idéer, personlige ressourcer og begrænsninger. Deltagerne får på kurset desuden mulighed for at sparre med hinanden samt inddrage andres kompetencer i udviklingen af nye, innovative idéer og løsninger. Elementer i kurset 1. kursusgang: TEMA: Ideudvikling Introduktion af kursets indhold og formål Præsentation af deltagere og underviseren Drømmeøvelse (kreativ øvelse) Kort teoretisk oplæg om innovation og kreativitet Idégenering (gruppeøvelse) Idéudvælgelse Afrunding (check ud)

5 2. kursusgang: TEMA: Ideformidling og test af ideen Introduktion af dagens indhold Opfølgning og refleksioner fra sidst Kort teoretisk oplæg om idé formidling (pitch) Øvelse i idé formidling Kort teoretisk oplæg om hvordan man tester idéens holdbarhed Mindre hjemmeopgave Afrunding (check ud) 3. kursusgang: TEMA: Præsentationer, feedback og evaluering Introduktion af dagens indhold Opfølgning og refleksioner fra sidst Deltagerne præsenterer deres idéer Feedback fra gruppen ud fra metoden Six Thinking Hats Reflekterende teams ud fra næste skridt i udviklingen af idéerne Kort evaluering af kurset Afrunding (check ud) Output (hvad får deltagerne med hjem) Efter at have deltaget på kurset skal deltagerne have: Fået nye ideer og set nye muligheder til at udvikle deres egne virksomheder og tilhørende produkter Lært at kunne teste og vurdere nye idéers kvalitet og holdbarhed Lært at præsentere og formidle idéer klart og overbevisende Fået kendskab til praktiske kreative metoder og værktøjer, så de forsat kan arbejde med innovation og kreativitet på egen hånd

6 Videnmodul 3: Markedsføring og Salg Hvordan får jeg styr på salg, prisfastsættelse og markedsføring? Underviser: Ekstern lektor, konsulent Lone Samuelsson Undervisningsforløb: 3 x 4 timer Formål Kurset har til formål at udvikle deltagernes forståelse for det arbejde, der ligger forud for et salg og når dette er gjort foretage et egentligt salg. En vare, en serviceydelse eller en oplevelse (herefter kaldet produktet) kan kun sælges, hvis den har den rette pris, og den sælges på det rette sted og tidspunkt til de rette kunder. Når denne forståelse er opnået, kan det egentlig salgsarbejde begynde. Metode Med prissætning og marketing veksles mellem gennemgang af teori, arbejde med eksempler fra kendte produkter og virksomheder og mulighed for at gå i gang med en analyse af egen virksomhed. Under gennemgangene veksles mellem PowerPoint og tavle, og deltagernes egne virksomheder inddrages i undervisningen så meget som muligt. Selve salgstræningen er praktisk øvelse i salg. For at opøve selve salgssituationen, slutter hver kursusgang af med en omgang salgstræning, derved skulle gerne opnås, at deltagerne kan se, at de er blevet bedre efter at have modtaget træningen. Elementer i kurset 1. kursusgang, Prissætning Efter en kort præsentationsrunde stilles spørgsmålet: Hvad er en vares rette pris? Og med et simpelt eksempel vises, at det kommer an på mange ting og at det ikke er så simpelt endda at sætte en pris. Produktets rette pris afhænger af 1. Hvad det koster at producere 2. Hvad konkurrenterne tager for lignende produkter (hvis de findes) 3. Hvad kunden vil give For hvert af disse tre punkter gives en kort teoretisk gennemgang, hvorefter deltagerne får lejlighed til at arbejde med prisen på deres eget produkt og vi diskuterer i plenum, hvor forskelligt det kan være at sætte en pris fra produkt til produkt, og på forskellige markeder. Vi diskuterer også muligheden for at sætte forskellig pris på samme vare til forskellige kundegrupper. Dette

7 lægger op til anden kursusgang, hvor vi går i dybden med markedsanalysen, som især går på kunderne. Kursusgangen slutter af med, at deltagerne hver får 1-2 minutter (afhængende af deltagerantallet) til at præsentere deres produkt / virksomhed, som de ville gøre det i en salgssituation. 2. kursusgang, Markedsanalyse og markedsføring Der startes med en kort teoretisk gennemgang af forskellen mellem markedsføring og salg. Markedsføring er bredere, mens salg er henvendt til den enkelte kunde. Hvordan skal vi markedsføre vores produkt og hvilke markedsføringskanaler skal vi bruge? Det kommer an på produktet og de potentielle kunder. Hvis vores kunder for eksempel primært er yngre mennesker, kan vi i udpræget grad markedsføre det gennem sociale medier som Facebook og Twitter. Det samme er ikke nødvendigvis gældende, hvis vores potentielle kunder er ældre. Det gælder om at ramme flest mulige potentielle kunder for færrest mulige penge. Deltagerne kommer med bud på, hvem der er deres kunder og vi får sammen samlet en oversigt over mulige kundetyper. Der for eksempel er stor forskel på at sælge til private og til andre virksomheder. Teoretisk gennemgås markedsføringskanaler og deltagerne arbejder i grupper med at vælge markedsføringskanal for deres eget produkt i forhold til kundegruppen. Vi ser også på, hvordan man markedsfører sig via de sociale medier. I plenum diskuteres om de valgte markedsføringskanaler passer til produkterne og de potentielle kunder. Vi slutter af med en lille marketings- / salgsøvelse, hvor deltagerne bliver bedt om at beskrive deres produkt på max 10 linjer. 3. kursusgang, Salg Deltagerne er blevet bedt om at forberede en elevatortale hjemmefra. Efter en kort runde, hvor der kan spørges til markedsføring, startes dagen med, at deltagerne præsenterer deres forberedte elevatortaler en efter en. Hvis der er mulighed for videooptagelse, vil det være en fordel. Efter hver præsentation gives feedback fra de andre deltagere og fra underviser. Herefter gennemgås teoretisk salgsteori. Der gennemgås forskellige salgsstrategier og salgskanaler og vi ser nærmere på, hvordan man takler opsøgende salg. Deltagerne skal forstå, at de har rigtig kort tid til at få deres budskab igennem. Hvis de ikke har fanget lytterens interesse i løbet af de første 30 sekunder, er det svært. Derefter får deltagerne mulighed for at forbedre deres elevatortale, og der tages endnu en runde, hvor deltagerne holder elevatortalen for hinanden, og der er lejlighed til kommentarer.

8 Efter at have hørt anden omgang elevatortaler, får deltagerne nogle gode råd med på vejen, og får igen lidt tid til at forberede deres tale, som de nu i den sidste runde skal holde for et professionelle panel. Output (Hvad får deltagerne med hjem) Efter at have deltaget i kurset, Markedsføring og salg, skal deltagerne have forstået, hvordan man sætter en pris på en vare eller en serviceydelse. være i stand til at prissætte deres egne produkter have forstået forskellen mellem markedsføring og salg have forstået at markedsføringen afhænger af produktet og de potentielle kunder være i stand til at bestemme hvem deres potentielle kunder er kende forskellige markedsføringskanaler, og kunne vælge de relevante for deres produkt i forhold til den relevante kundegruppe vide hvad der er vigtigt i en salgssituation kende forskellige salgskanaler og -strategier kunne holde en elevatortale, hvor deres produkt præsenteres på højst to minutter.

9 Videnmodul 4: Økonomi og Regnskab Hvordan får jeg styr på mit økonomiske grundlag? Underviser: Ekstern lektor, konsulent Lone Samuelsson Undervisningsforløb: 3 x 4 timer Formål Formålet med dette kursus er at give deltagerne en indføring i de økonomiske discipliner indenfor virksomhedsledelse. Det vil sætte dem i stand til at læse regnskaber og udføre økonomistyring, finde mulige investeringskilder og udarbejde materiale til at præsentere for mulige investorer. Metode På kurset veksles mellem teoretisk gennemgang af økonomiske værktøjer, analyse af andre virksomheders regnskaber, og mere praktisk arbejde, hvor deltagerne får mulighed for at benytte værktøjerne på egne data. Den teoretiske gennemgang benytter aktuelle eksempler og deltagernes egne virksomheder. Elementer i kurset 1. kursusgang, Eksternt Regnskab / skatteregnskab Denne kursusgang fokuserer på virksomhedens regnskab. Både det regnskab som deltagernes egne virksomheder skal udarbejde, men også hvad man kan læse ud af regnskaber fra ens samarbejdspartnere. Efter en kort præsentationsrunde gennemgås teoretisk, hvordan et regnskab er bygget op. Der lægges i første omgang vægt på, hvad man kan læse ud af et regnskab. Derefter får deltagerne mulighed for selv at se på nogle simple regnskaber. Hvad skal man se på, før man beslutter at købe fra eller sælge til en anden virksomhed? Vi ser også på, hvor man kan finde regnskabsdata. I anden omgang gennemgår vi regelsæt for aflæggelse af regnskab for forskellige størrelser og typer af virksomheder. Til sidst taler vi om, hvor man kan søge hjælp (Skat, revisor) 2. kursusgang, Internt regnskab / økonomistyring Økonomistyring består grundlæggende af budgetlægning og budgetopfølgning, hvor budgettet holdes op mod regnskabet. Mens der er faste regler for det eksterne regnskab, kan man udforme det interne regnskab, så det mest effektivt kan benyttes til den økonomistyring, som virksomheden har brug for / ønsker at udføre. Man vil dog altid tage udgangspunkt i strukturen for det eksterne regnskab.

10 Vi starter med en kort runde, hvor deltagerne får mulighed for at sige, hvad de har brug for at styre / vide mere om i deres virksomhed eller sagt på en anden måde, hvor problemerne i deres virksomhed ligger. Med udgangspunkt i disse ønsker gennemgås mulighederne for økonomistyring og også begrænsninger for, hvad man kan. En vigtig del i denne gennemgang er budgetlægningen Vi slutter af med, at deltagerne får mulighed for at arbejde med at udarbejde skitsen til et budget for egen virksomhed og en plan for, hvordan de vil foretage økonomistyring. 3. kursusgang, Investorkapital Denne kursusgang fokuserer på, hvor virksomheden kan skaffe kapital og hvad der skal til for at potentielle investorer vil investere i virksomheden. Vi starter med en kort præsentationsrunde (ny underviser), hvor deltagerne også kort beskriver hvilke behov de har for finansiering. Herefter gennemgås mulige investeringskilder og hvilke krav forskellige investorer stiller til virksomheden. Deltagerne arbejder til slut med at arbejde med materiale, der kan præsenteres for en investor. Output (Hvad får deltagerne med hjem) Efter at have deltaget i økonomikurset, skal deltagerne vide, hvordan et simpelt regnskab stilles op kunne aflæse en virksomheds økonomiske situation ud fra et regnskab, så deltagerne er i stand til at finde faresignaler i regnskaber fra potentielle kunder og leverandører vide hvor man kan finde regnskabsdata kunne kende forskel på eksternt og internt regnskab kunne udarbejde et budget for virksomheden vide hvad økonomistyring er, og kende økonomistyringens begrænsninger kunne udføre økonomistyring i en simpel virksomhed kende kilder til finansiering og vide, hvad investorer forventer af dokumentation

11 Videnmodul 5: Personlige ressourcer og kommunikation Hvordan bruger og styrker jeg mine ressourcer og min kommunikation? Underviser: Ekstern Lektor, Cand. Psych. Aut. Morten Ejlskov Undervisningsforløb: 3 kursusgange à 4 timer Formål Det er kursets formål, at deltagerne skal udvikle deres personlige kommunikationsevne. Helt konkret skal de udvikle evnen til at kommunikere klart og tydeligt om deres forretningside. Samtidig skal de være bevidste om, hvilke personlige ressourcer, de har at trække på, når de kommunikerer. Deltagerne skal opleve at deres personlige kommunikationsevne er en ressource i forhold til deres forretningside - ikke en svaghed. Metode Den primære metodiske scene for kurset er, at samtlige deltagere undervejs i kurset skal lave en kort fremlæggelse af deres forretningside (alternativt et kritisk punkt ved ideen eller et meget sælgende punkt ved ideen). De modtager feedback fra konsulent og de øvrige deltagere. Deltagerfremlæggelserne suppleres undervejs med konsulentoplæg om personlige ressourcer og personlig kommunikation. Elementer i kursut 1. kursusgang Personlige ressourcer og personlig kommunikation som genvej til at skabe resultater introduktion til forløbet Den klassiske retoriks bidrag til moderne kommunikationsforståelse Deltagerfremlæggelser med feedback fra øvrige deltagere og konsulent. 1/3 af deltagerne er på. Feedback sker på baggrund af feedbackskema. Individuel handlingsplan og træningsprogram udarbejdes af de deltagere, som har været på (sådan udvikler jeg min kommunikationsevne). Plenumdialog: Hvad observerede vi i dagens arbejde? Introduktion til hjemmeopgave: Interview af 2 personer (samarbejdspartnere eller kunder): Hvad er mine styrker og udviklingsområder som iværksætter?

12 2. kursusgang Opsamling på hjemmeopgave: Læringspointer Ressourcefokuserede kommunikationsformer: Oplæg og introduktion af ressourcefokuseret teori og kommunikationsmetode Deltagerfremlæggelser med feedback fra øvrige deltagere og konsulent. Den næste 1/3 af deltagerne er på. Feedback sker på baggrund af feedbackskema. Individuel handlingsplan og træningsprogram udarbejdes af de deltagere, som har været på (sådan udvikler jeg min kommunikationsevne) Opsamling på dagens fremlæggelser: Hvordan blev den ressourcefokuserede kommunikation sat i spil? 3. kursusgang Kommunikationsdomæner: Oplæg og introduktion af metode/værktøj. Ultrakort introduktion af systemisk domæneteori Deltagerfremlæggelser med feedback fra øvrige deltagere og konsulent. De sidste 1/3 af deltagerne er på. Feedback sker på baggrund af feedbackskema. Individuel handlingsplan og træningsprogram udarbejdes af de deltagere, som har været på (sådan udvikler jeg min kommunikationsevne) Plenumdialog: I hvilke kommunikationsdomæner, har dagens fremlæggelser befundet sig? Fordele/ulemper? Opsamling og evaluering af forløbet Output fra kurset (Hvad får deltagerne med hjem) Når kurset er omme vil deltagerne have Et tydeligere billede af egne personlige ressourcer En større kommunikationsværktøjskasse Et tydeligere billede af egne kommunikationsevner Klarhed over, hvordan egen kommunikationsevne skal bruges og udvikles som middel til at skabe forretningsmæssig succes

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

Besøg på virksomheden

Besøg på virksomheden Besøg på virksomheden Hvordan gøres det i praksis? Side 1 Side 2 Side 3 Side 4-5 Side 6 Kort og godt Afgørende faktorer for succes Temaer Konkrete forslag til programmer Eksempler fra 3 virksomheder Har

Læs mere

PowerPoints i verdensklasse

PowerPoints i verdensklasse PowerPoints i verdensklasse PowerPoints i verdensklasse Lær at lave effektive og inspirerende præsentationer Effektiv formidling gennem PowerPointpræsentationer De fleste kan genkende, hvordan det føles

Læs mere

PowerPoints i verdensklasse

PowerPoints i verdensklasse PowerPoints i verdensklasse Effektiv formidling gennem PowerPoint-præsentationer De fleste kan genkende, hvordan det føles at være vidne til en kedsommelig og ustruktureret PowerPointpræsentation med dårlige

Læs mere

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger.

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger. Innovation C 1. Fagets rolle Innovation C omfatter viden inden for invention, innovation og diffusion. Innovation beskæftiger sig med innovative processer, projektstyring, projektforløb og forretningsplaner.

Læs mere

Medietræning - MBK A/S

Medietræning - MBK A/S Vil du lære at håndtere journalister og medier? Vil du have et trygt fundament før mødet med pressen? Vil du lære mediernes spilleregler? Vil du fremstå professionelt i medierne? Kurset i Medietræning

Læs mere

Studiestartcase Slagelse Musikhus og studerende i Slagelse Oplevelsesøkonomi. 24 timers case

Studiestartcase Slagelse Musikhus og studerende i Slagelse Oplevelsesøkonomi. 24 timers case Studiestartcase 2017 Slagelse Musikhus og studerende i Slagelse Oplevelsesøkonomi 24 timers case Studerende & Slagelse Musikhus I skal undersøge, hvordan Slagelse Musikhus med fordel kan markedsføre sig

Læs mere

Oplevelsesbaseret innovation

Oplevelsesbaseret innovation Oplevelsesbaseret innovation I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b Velkommen til vækstgruppeforløbet vækst via oplevelser oplevelser som fremtidens konkurrenceparameter i fødevarebranchen

Læs mere

for erhvervskonsulenter og andre erhvervsfolk

for erhvervskonsulenter og andre erhvervsfolk K E N aseret b s g n i n forsk NDSVIDENSKAB for erhvervskonsulenter og andre erhvervsfolk 1 Tina Eisenhardt, Erhvervskonsulent, Middelfart Erhvervscenter Jeg har fået nogle nye redskaber, som jeg kan bruge

Læs mere

Vækstforløbet for Vækstfabrikkerne

Vækstforløbet for Vækstfabrikkerne Vækstforløbet for Vækstfabrikkerne Proces- og konceptmap 1-2 uger 1-2 uger 1 ½ -3 år Vækstforløbet Indflytning Udflytning Om Vækstforløbet Det er obligatorisk at indgå i et Vækstforløb, men forløbet tilpasses

Læs mere

Kursus i intern /ekstern patentrådgivning

Kursus i intern /ekstern patentrådgivning 1 Kursus i intern /ekstern patentrådgivning Hvorfor er sådan et kursus en god idé En partner i et af de største danske konsulentfirmaer for salgstræning har sagt: Når danske ingeniører bliver gode sælgere,

Læs mere

Produktionsrådgiver planteavl

Produktionsrådgiver planteavl 1 / 9 PROGRAM for: Produktionsrådgiver planteavl Bliv bedre til at udfordre dine kunder, finde forbedringspunkter på den enkelte bedrift og bruge sammenligningstal aktivt i din rådgivning. På kurset får

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Virksomhedssimuleringer

Virksomhedssimuleringer Virksomhedssimuleringer IntHRface benytter sig ofte af virksomhedssimuleringer til at udforske, udvikle og kvalificere nye muligheder og løsninger til en virksomheds udfordringer. Vi benytter os af virksomhedssimuleringer

Læs mere

Bliv opfinder! Et spændende og anderledes tilbud til kommende 6. og 7. klasses elever i Vejen kommune

Bliv opfinder! Et spændende og anderledes tilbud til kommende 6. og 7. klasses elever i Vejen kommune Bliv opfinder! Et spændende og anderledes tilbud til kommende 6. og 7. klasses elever i Vejen kommune Innovation og folkeskolereformen Ved at være med i Edison arbejder man med innovation, som er et af

Læs mere

Go Network. Netværk Relationer Branding. Balticagade 12D 8000 Aarhus C (+45)

Go Network. Netværk Relationer Branding. Balticagade 12D 8000 Aarhus C (+45) etwork Netværk Relationer Branding Mere end 70% får job gennem netværk Netværk, relationer og evnen til at tiltrække en kommende arbejdsgiver er afgørende, når vi gerne vil videre i karrieren i dag. Vi

Læs mere

Iværksætterkurser i Holstebro, Lemvig og Struer efterår 2016

Iværksætterkurser i Holstebro, Lemvig og Struer efterår 2016 08.09.2016 Iværksætterkurser i Holstebro, Lemvig og Struer efterår 2016 Iværksætterkurser er kollektive arrangementer, som er målrettet potentielle og nye iværksættere, hvor der formidles nyttig viden

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Pkt Tid Hvad Hvordan Visuelle midler Materialer

Pkt Tid Hvad Hvordan Visuelle midler Materialer UNDERVISNINGSPLAN Innovative forbedringsprocesser i postbranchen 1 dag Handlingsorienteret målformulering AMU Omhandler UV materialer fra bevilling 2012 13 9246 Kvalitetsarbejde i post 1 9247 Kvalitetsarbejde

Læs mere

Program: Den faciliterende projektleder Underviser: Daniel la Cour, COWI A/S

Program: Den faciliterende projektleder Underviser: Daniel la Cour, COWI A/S Program: Den faciliterende projektleder Underviser: Daniel la Cour, COWI A/S Dag 1 09.00 Velkomst og introduktion Præsentation af program samt mundtlig forventningsafklaring Målet med dette delemne er:

Læs mere

eleverne trænes i kreative, innovative og entreprenante arbejdsmetoder

eleverne trænes i kreative, innovative og entreprenante arbejdsmetoder Inno-elev SÅDAN KOMMER DU I GANG! Drejebog til undervisningsforløb i innovative arbejdsmetoder Projektleder: Annie Bekke Kjær Faglig projektleder: Alan Proschowsky Inno-Agent: Lene Gundersen Inno-Agent:

Læs mere

Iværksætterkurser i Holstebro, Lemvig og Struer forår 2015

Iværksætterkurser i Holstebro, Lemvig og Struer forår 2015 28 juli 2015 Iværksætterkurser i Holstebro, Lemvig og Struer forår 2015 Iværksætterkurser er kollektive arrangementer, som er målrettet potentielle og nye iværksættere, hvor der formidles nyttig viden

Læs mere

Bliv opfinder! Et spændende og anderledes tilbud til kommende 6. og 7. klasses elever i Vejen kommune

Bliv opfinder! Et spændende og anderledes tilbud til kommende 6. og 7. klasses elever i Vejen kommune Bliv opfinder! Et spændende og anderledes tilbud til kommende 6. og 7. klasses elever i Vejen kommune Lay out: Vejen Kommune Tekst: Dagtilbud & skole, Vejen Kommune Fotos: Vejen Kommune Udgivet: Marts

Læs mere

Læringsarkitekten. På kurset arbejder du med: Undervisning målrettet organisation og deltagere. Del af uddannelse. Hvem deltager?

Læringsarkitekten. På kurset arbejder du med: Undervisning målrettet organisation og deltagere. Del af uddannelse. Hvem deltager? Læringsarkitekten Læringsarkitekten Lær at designe og tilrettelægge målrettede undervisnings- /læringsforløb Undervisning målrettet organisation og deltagere Læringsarkitekten er et kursus, hvor du får

Læs mere

Organisation/ledelse Kursusevaluering foråret 2014

Organisation/ledelse Kursusevaluering foråret 2014 Organisation/ledelse Kursusevaluering foråret 2014 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilke kurser på 6. semester Retorik og mundtlig formidling Hold A: Kender du læringsmålene for kurset?

Læs mere

Effektiv eksekvering og implementering af strategi

Effektiv eksekvering og implementering af strategi Strategisk Ledelse Effektiv eksekvering og implementering af strategi Store tanker bliver ikke til virkelighed af sig selv det kræver strategisk ledelse. Din succes som leder afhænger af, at du kan skabe

Læs mere

Projektlederuddannelsen

Projektlederuddannelsen Projektlederuddannelsen Intensiveret fokus på egen praksis Projektlederen skal kunne skabe og facilitere resultater og udvikling af organisation og mennesker. De traditionelle metoder og værktøjer skal

Læs mere

Ideer til undervisningsmetoder

Ideer til undervisningsmetoder Ideer til undervisningsmetoder Udvælgelsen af undervisningsmetode skal understøtte opnåelsen af læringsmålene for kurset bedst muligt. Generelt anbefales en kombination af forskellige metoder, og at disse

Læs mere

Personlig formidling med krop og stemme

Personlig formidling med krop og stemme Personlig formidling med krop og stemme Personlig formidling med krop og stemme Stå frem med gennemslagskraft, sikkerhed og overskud Styrk din præsentationsteknik med større gennemslagskraft Sæt fokus

Læs mere

- Gennemgang af mål for kurset og kursusprogram. Frokost og gåtur. - Introduktion til modulopgave. -Arbejde med modulopgave om logbog

- Gennemgang af mål for kurset og kursusprogram. Frokost og gåtur. - Introduktion til modulopgave. -Arbejde med modulopgave om logbog Program 15-2 for Praktikvejlederuddannelsen for Social- og sundhedsassistenter - Trin 1. Modul 1, modul 2 og modul 3. Alle dage fra 8.30 til 15.55 Modul 1 Mandag d. 21/9 Underviser Helene Hillersdal -

Læs mere

Forslag til indarbejdelse af kundeinvolvering i produktudviklingsforløb Dekorationsbrød og produktudvikling

Forslag til indarbejdelse af kundeinvolvering i produktudviklingsforløb Dekorationsbrød og produktudvikling Forslag til indarbejdelse af kundeinvolvering i produktudviklingsforløb Dekorationsbrød og produktudvikling Introduktion På baggrund af projekt ny service, er der udviklet nogle værktøjer til inddragelse

Læs mere

Regnskab på deltid Værdiskabende skatteregnskab for landmænd

Regnskab på deltid Værdiskabende skatteregnskab for landmænd 2008 Regnskab på deltid Værdiskabende skatteregnskab for landmænd Projekt regnskab til deltidslandmænd har til formål at undersøge, hvordan man i Dansk Landbrugsrådgivnings regi kan tilbyde rådgivningscentrene

Læs mere

Kursusevaluering efteråret 2012 IT Kommunikation

Kursusevaluering efteråret 2012 IT Kommunikation Kursusevaluering efteråret 2012 IT Kommunikation Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilke kurser på 5. semester Interpersonel kommunikation: Kender du læringsmålene for kurset? Interpersonel

Læs mere

I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b

I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b Velkommen til vækstgruppeforløbet vækst via oplevelser Fremtidens konkurrenceparameter i turisme-erhvervet Mange taler om kundeoplevelsen som et

Læs mere

14. December 2016 Jørgen Kroer og Jette Nissen SEGES Akademi EFFEKTIVE LEDELSESFORMER

14. December 2016 Jørgen Kroer og Jette Nissen SEGES Akademi EFFEKTIVE LEDELSESFORMER 14. December 2016 Jørgen Kroer og Jette Nissen SEGES Akademi EFFEKTIVE LEDELSESFORMER UDBYTTE Du får overblik over, hvor du allerede er godt med, og hvor du med fordel kan sætte ind for at styrke din virksomhed.

Læs mere

Kursus for kursusledere. BBH 21. september 2017

Kursus for kursusledere. BBH 21. september 2017 Kursus for kursusledere BBH 21. september 2017 Program Velkomst og program for dagen Præsentationsrunde Store Praksisdag - opbygning og program Manual for Store Praksisdag og alt det praktiske Kursuslederens

Læs mere

Formålet med kurset i strategisk kommunikation er at gøre de studerende i stand til:

Formålet med kurset i strategisk kommunikation er at gøre de studerende i stand til: KI&K2: Strategisk kommunikation, (2. kursusperiode: 8.10.-9.11.) Om kurset Fag Undervisningssprog Kommunikation (kombination) Se kursusgange Dansk Kursus starter 09-10-2012 Kursus slutter 10-11-2012 Evaluering

Læs mere

Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter. Ikke kun løsninger - men resultater!

Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter. Ikke kun løsninger - men resultater! Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter Ikke kun løsninger - men resultater! Hvem er vi? Mission Vi vil medvirke til vækst - nationalt og internationalt

Læs mere

Kommunal Entreprenørledelse

Kommunal Entreprenørledelse Kommunal Entreprenørledelse 28. august 2017 INTRODAG Ledelse som praktisk fag Formålet med dagen er at introducere dig for ledelse som fag - at du bliver skarp på, hvad lederrollen indebærer og, hvordan

Læs mere

VALGFAGSKATALOG. Erhvervsakademi Dania Viborg. Autoteknologuddannelsen

VALGFAGSKATALOG. Erhvervsakademi Dania Viborg. Autoteknologuddannelsen VALGFAGSKATALOG Erhvervsakademi Dania Viborg Autoteknologuddannelsen 2016 Indhold Indholdsfortegnelse 1 Valgfagsbeskrivelser... 3 1.1 Studieteknik... 3 1.2 Markedsføring... 4 1.3 Entreprenørskab... 5 1.4

Læs mere

Lederen som facilitator af innovation og forandring

Lederen som facilitator af innovation og forandring Lederen som facilitator af innovation og forandring Styrk din facilitatorrolle Mange ledere faciliterer hver eneste dag, men de færreste har lært at benytte de grundlæggende teknikker, som skaber gode

Læs mere

Få styr på din projektopgave

Få styr på din projektopgave KURSUS Projektleder modul 1: Få styr på din projektopgave Projektarbejdsformen er uhyre kreativ og effektiv, men det forudsætter at projektleder og projektdeltagere ved, hvordan man skal styre og agere

Læs mere

Præsentationsteknik med gennemslagskraft

Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Brænd igennem, og gør indtryk på dine tilhørere Kom igennem med dit budskab At få folk med sig og skabe opbakning er en

Læs mere

7 tilbud til din ledergruppe. Kurser, workshops og processer tilpasset jeres behov

7 tilbud til din ledergruppe. Kurser, workshops og processer tilpasset jeres behov 7 tilbud til din ledergruppe Kurser, workshops og processer tilpasset jeres behov Indhold 1. Netværksledelse i samskabelse...3 2. Handlekraftig implementering af jeres strategi...3 3. Styrk relationerne...4

Læs mere

Formidling om arbejdsmiljø hvad kan man nå på tre timer?

Formidling om arbejdsmiljø hvad kan man nå på tre timer? Formidling om arbejdsmiljø hvad kan man nå på tre timer? Nyborg Strand Den 8. november 2010 Workshop nr. 109 Jette Vangslev og Rikki Hørsted Formålet med Workshoppen Hvordan laver man god formidling om

Læs mere

Sådan får du anvendt dit kursus i praksis. - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus

Sådan får du anvendt dit kursus i praksis. - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus Sådan får du anvendt dit kursus i praksis - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus Introduktion Ifølge Robert Brinkerhoffs, studier om effekten af læring på kurser,

Læs mere

Det dialogiske læringsrum -refleksion, repetition og videndeling

Det dialogiske læringsrum -refleksion, repetition og videndeling Det dialogiske læringsrum -refleksion, repetition og videndeling DUNK 2012 Program Læringsforståelse Baggrund for øvelsen Øvelsen i praksis Studerendes feedback Diskussion Samspilsproces Læringens fundamentale

Læs mere

Til de regionale mesterskaber gives der point for: 1. 3 siders konceptbeskrivelse min. dommerinterview min. pitch

Til de regionale mesterskaber gives der point for: 1. 3 siders konceptbeskrivelse min. dommerinterview min. pitch Bedømmelseskriterier til de regionale mesterskaber De regionale mesterskaber for studerende på korte og mellemlange videregående uddannelser sætter fokus på de studerendes evne til at handle på en forretningsidé

Læs mere

Videndeling i praksis. Praksiscenter 2015 Et format til videndeling i afdeling og team

Videndeling i praksis. Praksiscenter 2015 Et format til videndeling i afdeling og team Videndeling i praksis Praksiscenter 2015 Et format til videndeling i afdeling og team At dele viden i praksis Selvom vi til dagligt omgås med hinanden så har vi det med at holde vores egne små praksisser

Læs mere

Dagens program 27.8.12

Dagens program 27.8.12 Dagens program 27.8.12 Præsentation af kurset samt praktisk info (herunder hjemmeside, køb af bøger, eksamen m.m.) http://formidlingogmetode.wordpress.com/ Kort gennemgang af semestret (plan for undervisningsgangene)

Læs mere

Skab dig - unik! Kurser Forår 2014

Skab dig - unik! Kurser Forår 2014 Skab dig - unik! Kurser Forår 2014 Forandring fryder, når vaner du bryder. Alle har X-faktor præsentationsteknik og performance Coaching i hverdagen som kommunikationsmetode Sig, hvad du mener på den gode

Læs mere

Program for lederkursus 2011

Program for lederkursus 2011 Program for lederkursus 2011 Tirsdag den 1. marts 2011 Onsdag den 2. marts 2011 Onsdag den 13. april 2011 Tirsdag den 24. maj 2011 Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 Velkomst Introduktion til DiSC personprofilen.

Læs mere

Præsentationsteknik og overbevisende budskaber

Præsentationsteknik og overbevisende budskaber Præsentationsteknik og overbevisende budskaber Underviser: Undervisningen varetages af konsulenter fra kursus- og konsulenthuset Rhetorica. Alle kursusledere og rådgivere har en cand.mag. i retorik og

Læs mere

Kursus for kursusledere. BBH 6. oktober 2016

Kursus for kursusledere. BBH 6. oktober 2016 Kursus for kursusledere BBH 6. oktober 2016 Program Velkomst og program for dagen Præsentationsrunde Store Praksisdag - opbygning og program Manual for Store Praksisdag og alt det praktiske Kursuslederens

Læs mere

Iværksætterkursus. 29. oktober 2013. John Merkelsen. Vækstkonsulent 5121 5801. John.merkelsen@gmail.com

Iværksætterkursus. 29. oktober 2013. John Merkelsen. Vækstkonsulent 5121 5801. John.merkelsen@gmail.com Iværksætterkursus 29. oktober 2013 John Merkelsen John.merkelsen@gmail.com Vækstkonsulent 5121 5801 Hvem har brug for en forretningsplan - iværksætteren - den nyetablerede virksomhed - værktøj for virksomheden

Læs mere

Innovation C. HH 3. år. Grenaa Handelsskole. J. P. Josiassensvej Grenaa 2008/2009. Jan Clausen

Innovation C. HH 3. år. Grenaa Handelsskole. J. P. Josiassensvej Grenaa 2008/2009. Jan Clausen J. P. Josiassensvej 44 8500 Grenaa 2008/2009 Jan Clausen Indledning... 3 Eksamensprojekt innovation C.........4 Struktur på faget innovation C.6 Evaluering 8 Kilder...8 2 Indledning Hvorfor priorieteres

Læs mere

Strategisk kommunikation. Et kursus til virksomheder i it-branchen

Strategisk kommunikation. Et kursus til virksomheder i it-branchen Strategisk kommunikation & PR Et kursus til virksomheder i it-branchen Communication works for those who work at it John Powell Kommunikation, kommunikation, kommunikation. Internt og eksternt, ved kriser

Læs mere

Sidder du i en virksomhed/organisation anbefaler vi: HR/HRD generalist. Learning & Development specialist. Læring omsat til praksis X X X X X

Sidder du i en virksomhed/organisation anbefaler vi: HR/HRD generalist. Learning & Development specialist. Læring omsat til praksis X X X X X Fleksibelt forløb tag et, flere eller alle moduler alt efter interesse Modul: Sidder du i en virksomhed/organisation anbefaler vi: HR/HRD generalist Learning & Development specialist Den strategiske ledelse

Læs mere

Bedømmelse og eksamen, 24 nov. 2014, Københavns Universitet. Diskussionsgruppe. Simon Lex Institut for Antropologi 24.11.2014

Bedømmelse og eksamen, 24 nov. 2014, Københavns Universitet. Diskussionsgruppe. Simon Lex Institut for Antropologi 24.11.2014 Bedømmelse og eksamen, 24 nov. 2014, Københavns Universitet Diskussionsgruppe Simon Lex Institut for Antropologi 24.11.2014 Overblik Hvem evaluerer, når eksterne samarbejdspartnere stiller opgaven? Udgangspunkt

Læs mere

IVÆRKSÆTTER- FORLØB FOR LEDIGE INDIVIDUELLE FORLØB RÅDGIVNING KONTORPLADS NETVÆRK FÆLLESSKAB FORRETNINGSUDVIKLING

IVÆRKSÆTTER- FORLØB FOR LEDIGE INDIVIDUELLE FORLØB RÅDGIVNING KONTORPLADS NETVÆRK FÆLLESSKAB FORRETNINGSUDVIKLING IVÆRKSÆTTER- FORLØB FOR LEDIGE INDIVIDUELLE FORLØB RÅDGIVNING KONTORPLADS NETVÆRK FÆLLESSKAB FORRETNINGSUDVIKLING DRØMMEN OM EGEN VIRKSOMHED Iværksætterforløbet for ledige er et intensivt træningsforløb

Læs mere

Modul 4 LEAN support i produktionen

Modul 4 LEAN support i produktionen Modul 4 LEAN support i produktionen Program Dag 1: Opsamling problemløsningsøvelse Den helstøbte ambassadør Kommunikation Situationskort Dag 2: Virksomhedsbesøg Opfølgning og plan for virksomhed Præsentationsteknik

Læs mere

Det synlige botilbud

Det synlige botilbud Kursus Det synlige botilbud - formidlingsmæssige værktøjer til at synliggøre og markedsføre private sociale botilbud Udbydes af University College Lillebælt Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Indledning

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Kursus for ressourcepersoner Trin 3 og 4

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Kursus for ressourcepersoner Trin 3 og 4 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Kursus for ressourcepersoner Trin 3 og 4 Dias 1 Formålet med i dag Klæde jer på til at varetage opgaven som ressourcepersoner i forbindelse med kvalitetsovervågning

Læs mere

Iværksætterkursus. Download forretningsplan og budgetplaner Som forberedelse til kurset kan du downloade skabeloner til forretningsplan og budgetter.

Iværksætterkursus. Download forretningsplan og budgetplaner Som forberedelse til kurset kan du downloade skabeloner til forretningsplan og budgetter. Iværksætterkursus Formål Formålet med kursusrækken er at give dig og din nystartede virksomhed det bedst mulige fundament fra starten. Du lærer at navigere uden om faldgruber samtidig med, at du får et

Læs mere

National Entreprenørskabsmesse 2014 CP Bizz Mart. Kategori: Idé og produkt/serviceydelse. Team: Standnr.: Max. point. Point

National Entreprenørskabsmesse 2014 CP Bizz Mart. Kategori: Idé og produkt/serviceydelse. Team: Standnr.: Max. point. Point National Entreprenørskabsmesse 14 CP Bizz Mart Kategori: Idé og produkt/serviceydelse Ideen Hvor gode er eleverne til kort og præcist at fortælle om deres produkt/serviceydelse (Elevatortale)? I hvor høj

Læs mere

Introduktion til ledelse

Introduktion til ledelse Introduktion til ledelse Introduktion til ledelse Bliv parat til at tage lederrollen Nye ledere kan med fordel starte her Med de basale personlige og faglige ledelseskompetencer kommer du godt fra start

Læs mere

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation Præsentation af Thomas Mathiasen Faciliterer innovation Personen bag - Thomas Mathiasen Mere end 20 års erfaring inden for international produktudvikling i den bio- og levnedsmiddel teknologiske industri.

Læs mere

Periode: Efterår lektioner á 90 min. Kernestof: - konkurrenceforhold, positionering, valg af konkurrence- og vækststrategi

Periode: Efterår lektioner á 90 min. Kernestof: - konkurrenceforhold, positionering, valg af konkurrence- og vækststrategi Emne: Strategi Periode: Efterår 2017 8 lektioner á 90 min. Kernestof: - konkurrenceforhold, positionering, valg af konkurrence- og vækststrategi Det valgfrie kernestof - Den bæredygtige virksomhed Faglige

Læs mere

metode på IT-Universitetet

metode på IT-Universitetet Velkommen til Formidling og metode på IT-Universitetet Efterår 2013 Dagens program 26.8.13 Præsentation af kurset samt praktisk info (herunder hjemmeside, køb af bøger, eksamen m.m.) http://formidlingogmetode.wordpress.com/

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Institutionskøkkenets forplejning ved konferencer.

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Institutionskøkkenets forplejning ved konferencer. Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Institutionskøkkenets forplejning ved konferencer. Nr. 47531 Udviklet af: Marianne Luther og Ulla Bach EUC-Nord M.P. Kofoedsvej 10 9800 Hjørring November

Læs mere

Mind Map. Bevar overblikket i alle situationer. Hvad kan du bruge Mind Map til? Få det visuelle overblik, du har brug for

Mind Map. Bevar overblikket i alle situationer. Hvad kan du bruge Mind Map til? Få det visuelle overblik, du har brug for Mind Map Mind Map Få det visuelle overblik, du har brug for Bevar overblikket i alle situationer Giv dig selv et værktøj, der hjælper dig med at være oven på i de fleste situationer. Mind Map er et visuelt

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer Lær at lære og huske mere effektivt Strategi og forretningsudvikling i praksis

Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer Lær at lære og huske mere effektivt Strategi og forretningsudvikling i praksis Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer 11.-12. august 2014 Lær at lære og huske mere effektivt 25. september 2014 Strategi og forretningsudvikling i praksis 27.-28. oktober 2014 Styrk din personlige

Læs mere

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Introduktion Social- og Sundhedsskolen Esbjergs Pædagogiske IT-strategi er gældende for perioden 2014 til 2018. Strategien indeholder: Introduktion

Læs mere

Du får mest ud af kurset i forandringsledelse, hvis du står overfor eller er midt i en forandringsproces.

Du får mest ud af kurset i forandringsledelse, hvis du står overfor eller er midt i en forandringsproces. Forandringsledelse Succesfuld ledelse af forandringsprocesser Reorganisering, besparelser og nye krav om optimering er hverdag for mange. Forandringer sker hele tiden, og de sker hurtigere end nogensinde

Læs mere

Lederens hverdag - MBK A/S

Lederens hverdag - MBK A/S Ledelse, konflikthåndtering og personlig planlægning Vil du være bedre til at håndtere udfordringerne i din daglige ledelse? Vil du være bedre til at genkende dine medarbejders grundlæggende forskelligheder?

Læs mere

Mindmapping i undervisningen. Inspiration til at inddrage værktøjet MindMeister i din undervisning

Mindmapping i undervisningen. Inspiration til at inddrage værktøjet MindMeister i din undervisning Mindmapping i undervisningen Inspiration til at inddrage værktøjet MindMeister i din undervisning Indhold Dette hæfte er lavet på baggrund af interview med Anette Dalskov, underviser på HHX, Aarhus Business

Læs mere

Aktionslæringskonsulent uddannelse

Aktionslæringskonsulent uddannelse Aktionslæringskonsulent uddannelse Strategisk Aktionslæring - når medarbejdere og ledelse udvikler organisationen gennem praksis Strategisk aktionslæring - når medarbejdere og ledelse udvikler organisationen

Læs mere

Glasset er ikke halvt tomt, men halvt fyldt

Glasset er ikke halvt tomt, men halvt fyldt Glasset er ikke halvt tomt, men halvt fyldt Den anerkendende opfølgningsproces Pernille Lundtoft og Morten Bisgaard Ennova A/S Agenda 1 Introduktion (10:10 10:30) Lidt om anerkendende tilgang 2 ERFA og

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011 Maj 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Roskilde Handelsskole Hhx Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Workshops til Vækst. - Oversigt over workshops

Workshops til Vækst. - Oversigt over workshops Workshops til Vækst - Oversigt over workshops Indholdsfortegnelse Oversigt: 5 moduler...2 Materialer til workshops:...3 1. Kick off workshop...3 2. Mål og mening - workshop...4 3. Eksternt fokus - workshop...5

Læs mere

Gennemslagskraft for projektledere

Gennemslagskraft for projektledere Gennemslagskraft for projektledere Gennemslagskraft for projektledere Bliv stærkere i dine budskaber, og styrk din projektledelse Klar kommunikation skaber bedre projektledelse Har du prøvet at stå foran

Læs mere

- Modul 5: Værdibaseret vækstledelse

- Modul 5: Værdibaseret vækstledelse Workshop til Vækst - Modul 5: Værdibaseret vækstledelse Indholdsfortegnelse Workshop til Vækst... 1 Værdibaseret vækstledelse... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 4 Indbydelse... 5 Program...

Læs mere

Opfølgning fra juni mødet - intro til dette møde

Opfølgning fra juni mødet - intro til dette møde Opfølgning fra juni mødet intro til dette møde Haraldskær den 07.10.2008 Svend Ole Madsen, Ph.d. som@sam.sdu.dk tlf. 6550 1512 1 Opfølgning Tilpasning til omverdenen jf. finanskrisen Opfølgning fra sidste

Læs mere

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 DAGENS PROGRAM 08:30 09:30 Opsamling 09:30 09:45 Pause 09:45 10:45 Brik Å Teori:

Læs mere

2 0 1 4 T A G E N H D

2 0 1 4 T A G E N H D TAG EN HD 2014 HD GIVER FAGLIG BALLAST TIL AT AGERE I KOMPLEKSE GLOBALE AKTIVITETER Performance er et nøgleord i Alfa Laval og derfor er det utroligt vigtigt, at vores medarbejdere og ledere hele tiden

Læs mere

Strategi og vækst. v/ Bjarne Sørensen, Væksthus Syddanmark

Strategi og vækst. v/ Bjarne Sørensen, Væksthus Syddanmark Strategi og vækst v/ Bjarne Sørensen, Væksthus Syddanmark Strategi og vækst. Formål: Give overblik over simpel strategiproces De vanskelige valg Hvorfra kommer vækst Væksthus Syddanmark 2 Hvad er strategi?

Læs mere

Herning. Indhold i reformen Målstyret undervisning

Herning. Indhold i reformen Målstyret undervisning Herning 3. november 2015 Indhold i reformen Målstyret undervisning Slides på www.jeppe.bundsgaard.net Professor, ph.d. Jeppe Bundsgaard De nye Fælles Mål Hvordan skal de nye Fælles Mål læses? Folkeskolens

Læs mere

Dig som underviser. På kurset arbejder du med: Skab en unik stil som underviser med afsæt i en DISC profil. Del af uddannelse. Hvem deltager?

Dig som underviser. På kurset arbejder du med: Skab en unik stil som underviser med afsæt i en DISC profil. Del af uddannelse. Hvem deltager? Dig som underviser Dig som underviser Få gennemslagskraft og større bevidsthed om din egen undervisningsstil Skab en unik stil som underviser med afsæt i en DISC profil Med udgangspunkt i en DISC-profil

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse

Mannaz Lederuddannelse Mannaz Lederuddannelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer På Mannaz Lederuddannelse sætter du dine erfaringer i spil, får sparring på konkrete ledelsesudfordringer i hverdagen

Læs mere

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Forudsætninger for at deltage i klinisk undervisning modul 12 At den studerende har bestået ekstern og intern

Læs mere

ENTREPRENØRIELLE KOMPETENCER

ENTREPRENØRIELLE KOMPETENCER SEMINAR 3 ENTREPRENØRIELLE KOMPETENCER - Fokus på læringsudbytte af entreprenørielle processer AU AARHUS UNIVERSITET CENTER FOR UNDERVISNINGSUDVIKLING OG DIGITALE MEDIER 1. JANUAR 2016 Program for dagen

Læs mere

Når offentlige investeringer i energiprojekter tiltrækker private investorer

Når offentlige investeringer i energiprojekter tiltrækker private investorer Når offentlige investeringer i energiprojekter tiltrækker private investorer 31.10.2016 Motivation I dag risikerer udviklingsprojekter at ende blindt, fordi det ikke lykkes for virksomhederne at skaffe

Læs mere

Præsentationsteknik med gennemslagskraft

Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Kom igennem med dit budskab Hvad enten du sælger, fremlægger ideer, beskriver visioner, præsenterer projekter eller noget helt femte, har du brug for modtagernes

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Grundforløb 1 og 2 - Afsluttende prøve i Dansk Gældende ved prøver, der afholdes efter 1. august 2015 1 Indhold DANSK NIVEAU F... 3 DANSK NIVEAU E... 8 DANSK NIVEAU D...13 DANSK NIVEAU

Læs mere

Ministry of Musics kunder forbedrer deres kommunikation op til 25 %

Ministry of Musics kunder forbedrer deres kommunikation op til 25 % Ministry of Musics kunder forbedrer deres kommunikation op til 25 % I dag I dag producerer nordiske virksomheder primært. viden og service. Derfor er det evnen til at kommunikere og formidle denne viden,

Læs mere

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge.

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge. Markedskommunikation C 1. Fagets rolle Markedskommunikation omfatter viden inden for sociologi, forbrugeradfærd, målgruppevalg, kommunikation samt markedsføringsstrategi og -planlægning. Faget beskæftiger

Læs mere

Lektionsplan for Industriens LEAN-kørekort

Lektionsplan for Industriens LEAN-kørekort Lektionsplan for Industriens LEAN-kørekort 1 Dag 1: Modul 1 40658 Produktionsoptimering for operatører vha. LEAN 1,0 dag Deltageren kan i samarbejde med andre faggrupper planlægge og prioritere LEAN produktionsoptimering.

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere