1 Kompendium danfoil sprøjteteknik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 Kompendium danfoil sprøjteteknik"

Transkript

1 danfoil koncept

2 1 Kompendium danfoil sprøjteteknik Danfoil har i dette kompendium bestræbt os på, at samle vores viden, anbefalinger og erfaringer med danfoils sprøjte teknologi. Kompendiet er udarbejdet med fokus på altid, at sikre vores kunder den mest optimale og effektive sprøjtning med deres danfoil sprøjte. Vi håber du bliver inspireret til, at optimere dit sprøjtearbejde og ønsker dig en go sprøjtesæson. Indhold 1 Kompendium danfoil sprøjteteknik Anvendelse i praksis Bomhøjde Lufttryk Sprøjtning i forskellige afgrøder Barjord og lave afgrøder Korn afgrøder Kartofler og tætte afgrøder Generelle betragtninger Vejledning til kemikalieforbrug Effektiv afsætning i afgrøden Eurofoil forstøveren og de små dråber Dråbespektret Eurofoil vs. Konventionel dyse Vandmængder med danfoil sprøjten Vandmængder i plantebeskyttelse Pas på den store fokus på høje vandmængder ved svampesprøjtninger Kemireduktion Mulighed for kemireduktion Reducering af kemikalier ved hjælp af pletsprøjtning Barjord sprøjtning Indstilling af sprøjte ved barjord sprøjtning Korrekt sprøjteindstilling afgørende for afdrift ved sprøjtning på bar jord Brug af GPS Brug GPS Matrix570G sammen med din marksprøjte Demogårde

3 2 Anvendelse i praksis I det følgende gennemgås de parametre der er central for den korrekte anvendelse af danfoil sprøjten. 2.1 Bomhøjde Den vejledende bomhøjde er cm over afgrøden. Sprøjteføreren skal, for at opnå den mest effektive sprøjtning, være opmærksom på, at forstøverens kastelængde reduceres ved kørsel i modvind. Derfor skal bomhøjden ved kørsel i modvind være lavere end ved kørsel i medvind. Den rette højde afgøres af sprøjteføreren, der ved selvsyn let finder den for sprøjtningen mest hensigtsmæssige bomhøjde. Kommer vinden ind skråt forfra, skal den side af bommen, som er i vindsiden, være lavere end den anden bomside. Vejledende kørselshastighed er 6-7 km/t. Ved sprøjtning i tætte afgrøder samt ved roe-sprøjtninger anbefales lidt lavere kørehastighed. 2

4 2.2 Lufttryk Indstilling af lufttryk kan aflæses af kurven nedenfor og af vor sprøjte-vejledning. Kurven må kun betragtes som vejledende, idet forholdene på sprøjtetidspunktet kan medføre, at sprøjtens indstilling må ændres. Det er vigtigt at være opmærksom på, at lufttrykket skal afpasses efter afgrødens højde, udviklingstrin og efter vindforholdene m.m. 2.3 Sprøjtning i forskellige afgrøder Vær opmærksom på, at dråbespektret fra en Eurofoil -forstøver alene afhænger af lufttrykket og ikke af væskemængden. Dette betyder, at et væskeforbrug på mellem l/ha ikke ændrer dråbespektret, såfremt lufttrykket er uændret. Lufttrykket i bommen har betydning for både sprøjtevæskens forstøvning, sprøjtevæskens nedtrængning i afgrøden, og risikoen for afdrift. 3

5 2.4 Barjord og lave afgrøder Ved sprøjtning på bar jord og i lave afgrøder (stadie 1-5) skal der altid sprøjtes med et lavt lufttryk (10-13 cm VS). Denne indstilling giver større dråber og mindsker risikoen for vindafdrift. Bomhøjden indstilles så sprøjte væsken netop rører jorden. Vær opmærksom på, at planterne eller små plantedele på jorden skal bevæges let af luftstrømmen fra sprøjten. Under forhold, hvor der er øget risiko for vindafdrift, skal sprøjteføreren være meget opmærksom på lufttrykket og bomhøjden. Læs mere om de optimale indstillinger i kapitel 5. Ved sprøjtning i roer skal vejledningen for sprøjtning på bar jord og i lave afgrøder anvendes. 2.5 Korn afgrøder Ved sprøjtning i korn, fx ukrudtssprøjtninger og de første svampe sprøjtninger (stadie 1-5), skal sprøjtningen udføres med lavt lufttryk, så planterne bevæges let af luften. Lufttrykket må derfor ikke være så højt, at afgrøden "tromles ned". Er kornafgrøden i stadie 6-10, skal lufttrykket øges for at få flere små dråber, bedre nedtrængning i afgrøden og dermed bedre dækning på planterne. De sidste sprøjtninger stadie skal udføres med et lufttryk på ca. 20 cm VS. 2.6 Kartofler og tætte afgrøder Ved sprøjtning i kartofler skal de første sprøjtninger udføres med lave lufttryk. I takt med at afgrødemassen øges, som i de sidste skimmelsprøjtninger op til nedvisning, hæves lufttrykket for at ende ved ca. 25 cm VS. 2.7 Generelle betragtninger Vi plejer at sige, at sprøjtningen skal ske ved et lufttryk, der bevirker at afgrøden bevæger sig let for luftstrømmen. Herved bliver det muligt for sprøjte væsken, at trænge ned i afgrøden. Er lufttrykket derimod for højt, vil dette bevirke, at afgrøden lukker, hvorved douchen rammer en mur, og ingen virkning får i afgrøden. I stedet vil den efterlade muligheden for afdrift. 4

6 5

7 2.8 Vejledning til kemikalieforbrug Som den eneste producent af marksprøjter udarbejder danfoil a/s vejledninger omkring indstilling af danfoil sprøjten til forskellige sprøjteopgaver. Danfoils anbefalinger tager udgangspunkt i mange års erfaringer fra sprøjteforsøg udført såvel i Danmark som i flere europæiske lande, kombineret med en meget betydningsfuld erfaring, opnået af og indsamlet fra de mange brugere af danfoil sprøjten igennem mange år. 6

8 3 Effektiv afsætning i afgrøden 3.1 Eurofoil forstøveren og de små dråber I udviklingsarbejdet med Eurofoil forstøveren er der gennemført analyser af forstøverens dråbespektre ved forskellige lufttryk. Analyserne omfatter bl.a. en situation, hvor der er størst chance for afdrift, nemlig hvor der sprøjtes på bar jord eller ukrudtssprøjtning af lav vækst. Analyserne har følgende konklusion: at Eurofoil producerer et større antal små dråber (100 μm) end standarddysen at Eurofoil samtidig har en energi, der er så meget højere end standarddysen, hvilket betyder, at dråber fra Eurofoil forstøveren har større mulighed for at nå jorden uden at drive væk. at Eurofoil producerer et lavere antal dråber under 200 μm end standarddysen, men stadig har dobbelt så stor energi som XR standard fladsprededysen. at middeldråbestørrelsen er næsten 20% større end middeldråbestørrelsen fra standard dysen. at Eurofoil forstøveren har et større spænd af dråbestørrelser. at Eurofoil forstøveren har en højere hastighed på de små dråber Små dråber er nyttige, da de giver en bedre og mere ensartet afsætning på bladet. Store dråber har derimod tendens til at løbe af bladet når de har ramt hvis de overhovedet rammer. For at opnå den mest effektive sprøjtning vil man derfor gerne opnå så mange små dråber som muligt og samtidig undgå afdrift det er muligt med EuroFoil forstøveren fordi lufttrykket sørger for at give de små dråber den nødvendige hastighed. 7

9 Som det fremgår af de nedenstående grafer kan Eurofoil med succes producere små dråber, når disse blot kombineres med tilstrækkelig energi til at bringe dråberne sikkert ned mod jorden eller i afgrøden. I figurerne fremgår det tydeligt, at fra en dråbestørrelse på 100 μm, og op til en dråbestørrelse på 400μm har Eurofoil forstøveren større hastighed og derved mindre risiko for afdrift. Samtidig har forstøveren mere ensartet dråbestørrelse. Den almindelige opfattelse, at de små dråber fra Eurofoil forstøveren giver stor afdrift, er derfor langt fra korrekt. Det er dokumenteret ved flere forsøg, at danfoil luftsprøjten har afdrift på niveau med sammenlignelige marksprøjter på markedet. 8

10 3.2 Dråbespektret Dråbespektret på Eurofoil forstøveren er over flere omgange blevet testet, og studierne viser at dråbespektret alene afhænger af lufttrykket og ikke af væskemængden. Dette betyder at et væskeforbrug på mellem l/ha ikke ændrer dråbe-spektret. Såfremt lufttrykket er uændret. Nedenstående illustration viser Eurofoil forstøverens dråbespektrum ved en række forskellige indstillinger, i lufttrykket og vandmængden. Forsøgene er udført med vandfølsomt papir i en rugmark. Det vandfølsomme papir er placeret i toppen, midten og bunden af afgrøden. Derudover er der placeret vandfølsomt papir på jorden. Afgrøden (rug) var i begyndelsen af modningsstadiet, dvs efter Zadoks skalaen. Vejret var tørt og solrigt, vinden var let til frisk fra vest. Sprøjtetidspunktet var mellem kl

11 For det første viser forsøget med vandfølsom papir at ændringer i lufttrykket fra 12 til 18 og til 22 cm/v giver en betydelig ændring i størrelsen på dråberne og i mængden af de små dråber. Samtidig ses det tydelig at dråberne afsættes i hele afgrøden. Forsøget viser samtidig, hvor afgørende den rigtige luftmængde er, for en effektiv afsætning og en minimering af afdriften. I det sidste forsøg har vi ændret vandmængden til 70 l/ha, og det viser med tydelighed, at dette ikke forbedrer danfoils afsætning i afgrøden. Derimod får vi en mere uens dråbestørrelse og der opstår flere store dråber, hvilket er et tegn på at vandmængden er på det maksimal af hvad Eurofoil forstøveren kan håndtere. Dermed opstår risikoen for mindre effektiv afsætning i afgrøden. 10

12 3.3 Eurofoil vs. Konventionel dyse Ved anvendelse af konventionel sprøjteteknik opfattes små og store dråbers egenskaber således: Disse egenskaber kan ikke umiddelbart findes ved anvendelse af danfoil s luftsprøjte =, idet luftsprøjtens virkemåde resulterer i, at dråberne tilføres energi, hvorved de uheldige egenskaber ved de små dråber elimineres. Det drejer sig om forhold som: Vindfølsomhed, Nedtrængningsevne Bevægelsesenergi. Eurofoil forstøveren eliminerer således ikke alene de uheldige egenskaber ved de små dråber, men kombinerer også fordelene ved de små og store dråber. I efterfølgende skitse vises forskellene på sprøjtedoucher fra en konventionel dyse og fra en Eurofoil forstøver. 11

13 Meget små dråber kan være svære at styre. De bliver hængende i luften som en tåge, der i stille vejr vil strække sig som en lang "hale" efter sprøjten. Selv meget ringe vind kan føre så fine dråber på afveje. Afdriften er større over lave og åbne afgrøder end over høje tætte, der kan fange de små dråber. Danfoil luftsprøjten blander væske og luft i forstøveren. En luftstrøm river sprøjtevæsken i små dråber og fører dem med ned i afgrøden. Lufthastigheden, der bestemmer dråbestørrelsen kan varieres. Takket være dråbernes høje hastighed, mindskes afdriften, og afgrøden rammes mere præcist. 12

14 4 Vandmængder med danfoil sprøjten 4.1 Vandmængder i plantebeskyttelse Forskellen på danfoil og den konventionelle sprøjte I øjeblikket er der en del fokus på vandmængder til ukrudts og svampebekæmpelse, og tendensen fra konsulenter m. fl. lyder, at større vandmængder skulle give bedre resultat. Det er vigtigt, at du som danfoil kunde er opmærksom på dette, da vandmængden i danfoils sprøjte system ikke er afgørende for den optimale afsætning. Derimod er den korrekte luftmængde meget vigtig, øges vandmængde betragteligt med danfoil systemet, kan det få den modsatte effekt i form af en dårligere afsætning pga. en dårligere forstøvning. Med den konventionelle sprøjte vil en øget vandmængde i nogle tilfælde være en fordel, fx i barjordssprøjtning og visse former for ukrudtssprøjtning, her taler vi om vandmængder på 200 L/ha eller derover. Vi ved, at med Danfoil systemet, er den optimale vandmængde L/ha. Tommelfingerreglen er, at vandmængden skal være størst ved barjordssprøjtning, og mindst, hvor der er bladmasse. Lav væskemængde en fordel Det interessante er, at flere plantebeskyttelses midler som fx Roundup, Fusilade Max, Agil 100EC og Topik kvitterer for lav væskemængde (Se forsøg fra Flakkebjerg). Grafen viser, at doseringen kan halveres ved 100 L/ha, og er et glimrende eksempel på, at stor vandmængde ikke er en fordel. Samtidig skal nævnes, at på dugvåde planter som korn og kartofler nemt kan være afsat L vand/ha, her vil der være stor risiko for, at vandmængder på 200 l/ha og opefter øger risikoen for at sprøjtevæsken regner af, med dårligere afsætning og virkning til følge. Fra danfoils side mener vi, at en optimal sprøjtning opnås med så høj koncentration som muligt L/ha, og en målrettet afsætning med minimal spild af sprøjtevæske. Dertil kommer en stor sidegevinst i form af stor sprøjte kapacitet. 13

15 4.2 Pas på den store fokus på høje vandmængder ved svampesprøjtninger Det skaber misforståelser når konsulenter tror man kan sammenligne danfoil med den konventionelle sprøjteteknologi. I øjeblikket oplever vi desværre en kedelig tendens hos både planteavlskonsulenter og salgskonsulenter fra kemikaliefirmaerne. Vi har således hen over de seneste måneder observeret at konsulenterne mener, at høje vandmængder er et must i svampesprøjtning, hvilket har ledt dem til den konklusion at danfoil sprøjten med de l/ha ikke kan udføre en effektiv svampesprøjtning. Vi er naturligvis meget forundret over denne temmelig tåbelige konklusion, da vi ud fra forsøg foretaget i gennem de sidste 20 år og ikke mindst danfoil brugernes praktiske erfaringer ved at netop svampesprøjtninger er en af danfoil sprøjtens absolutte forcer. Konklusion er sandsynligvis dannet ud fra det udgangspunkt, at med en konventionel sprøjte, vil en reducering af væskemængde resultere i et dårligere sprøjteresultat og at større vandmængder vil give et bedre resultat. Ved sprøjtning med danfoil er billedet meget anderledes og det er vigtigt at du som danfoil kunde er opmærksom på dette, da vandmængden i danfoils sprøjte system ikke er afgørende for den optimale afsætning. Derimod er den korrekte luftmængde meget vigtig. Øges vandmængden betragteligt med danfoil systemet, kan det få den modsatte effekt i form af en dårligere afsætning pga. en dårligere forstøvning. Fra danfoils side forsøger vi naturligvis løbende at undervise konsulenterne i danfoils sprøjteteknologi, men vi må konstatere, at det til tider er svært at nå ud/ind til alle. Som et resultat af vandmængde problematikken har vi i 2013 igangsat landsforsøg der skal påvise, at en svampesprøjtning i hvede kan udføres mindst lige så effektiv med danfoils 40 l/ha, som det er muligt med 200 l/ha i en konventionel sprøjte. Vi forventer resultaterne er klar til efteråret. Vi deltager i så mange markvandringer, markdemonstrationer, Erfa grupper, osv som muligt. Her har vi selv mulighed for at tage diskussionen med konsulenterne, men vi må også erkende, at vi ikke kan deltage i alle arrangementer. Derfor opfordrer vi vores danfoil kunder til at tage diskussionen op med konsulenterne, hvis I oplever udsagn som angivet ovenfor. Vi supplerer jer gerne med relevante data/forsøg som kan understøtte jeres argumenter. 14

16 5 Kemireduktion 5.1 Mulighed for kemireduktion Med danfoil sprøjteteknologi sikres en effektiv sprøjtning og stor kapacitet, der til en lang række sprøjteopgaver gør det muligt at reducere forbruget af kemikalier, i forhold til den mængde, som ville være valgt til en konventionel sprøjte. Med kemireduktion, er det næsten umuligt at lave en konkret tabel, et skema eller lign., da vejrforhold, temperatur og andre forhold varierer fra år til år, ligesom de geografiske forhold skal tages i betragtning. Dog er det sikkert, at man kan reducere på mange af de midler der er til rådighed. Vi har inddelt i følgende punkter. 1. Ingen reduktion 2. Mulighed for reduktion 3. Nødvendig reduktion. 1. Ingen reduktion Det har altid været vores anbefaling, at ved alle jordmidler er der ingen reduktion. Her skal man have den tildelte mængde aktive stof jævnt fordelt. Med en luftsprøjte har man muligheden for at komme ind under jordknolde og sten, og få tildelt det aktive stof og dermed max effekt. Ligeledes med de fleste minimidler, er der ingen anbefaling for reduktion. Vores erfaring er, at større sprøjtesikkerhed evt. under ugunstige forhold er at foretrække, frem for en reduktion. 2. Mulighed for reduktion Her har vi en stor gruppe af midler, der strækker sig fra kontaktmidler, systemiske midler, blandingsmidler, svidningsmidler m. m. Fælles for dem alle er, at man ikke kan gøre skade direkte på afgrøden, eller få dårlig effekt, men kan "spilde" penge unødigt ved at sprøjte med normal dosering. For de fleste af midlerne gælder, at der er stor mulighed for at reducere fra 5 til 40 % af den anbefalede mængde. Her kan vi henvise til vores doseringsvejledning i kapitel 2.8 Vejledning til kemikalieforbrug. Der skal selvfølgelig vurderes i hvert enkelt tilfælde, hvor stor reduktion skal være i forhold til temperatur, vejrforhold, ukrudtstryk, afgrødestadie m.m. For nye brugere vil vi anbefale at starte med en reduktion med halvdelen af den % besparelse man har vurderet, derefter 25 %, og derefter resten til den opnåede 15

17 besparelse. Skulle man komme så langt ned i dosering, at virkningen har været i underkanten under de givne forhold, så ved man hvor undergrænsen er. 3. Nødvendig reduktion Her vil vi omtale nogle midler og sammensætninger, hvor der er nødvendigt ved reduktion for ikke at skade afgrøden med efterfølgende tab. Der er mange der bruger blandingen Hussar + Ally og olie. Her skal man undlade olie, erstatte den med sprede klæbemiddel og sænke dosis på Husar med 5 % for at undgå for kraftig virkning. Bruger man midlet Broadway WG, hvor der anbefales tilsætning af additivet PG 26 N med 0,5 l, skal man reducere additivet til 0,25 l. Ligesom vækstreguleringsmidlerne CCC 750 og Modus CC midlerne, vil vi som standard anbefale, at nedsætte dosis fra 5-10 % for undgå for kraftigt virkning. Vores erfaring med Modus er, at her skal man reducere med 20 til 25 % af den anbefalede dosis, måske mere ved optimale sprøjtebetingelser. 5.2 Reducering af kemikalier ved hjælp af pletsprøjtning Med den rigtige indstilling kombineret med nye arbejdsgange og en stærk vilje sparer Thor Kofoed op til 25-30% på kemikalieudgiften hvert år ved brug af en danfoil ConCorde 24M med injektionssystem. Thor Kofoed fra Nexø på Bornholm har de sidste fem år benyttet sig af en kemikaliebesparelsesteknik, som giver ham nogle gode muligheder både i forhold til det miljømæssige, men for ham som driftsleder, så er det mere et spørgsmål om økonomi, da der er store besparelser at hente. Thor Kofoed er gået sammen med en anden landmand og tilsammen har de ca. 400 hektar, der skal sprøjtes hvert år. De har nyligt investeret i en ny danfoil sprøjte, da de nu er tre, der skal køre sammen, og er derfor oppe på ca. 600 hektar til næste år. Grunden til at valget faldt på en sprøjte fra danfoil er, at den giver muligheden for at pletsprøjte, og på den måde behøver man ikke at behandle hele marken, men kun de pletter, hvor der er ukrudt. "Med den viden vi har i dag, var danfoil sprøjten et godt valg, og vi har derfor også valgt at investere i en ny danfoil med endnu mere teknik, fordi det er den vej man kan hente økonomiske fordele for at få et bedre dækningsbidrag pr. hektar" 16

18 Pletsprøjtningsteknikken en ny form for tankegang Som udgangspunkt skal man være meget bedre til at planlægge sine sprøjtninger, derudover skal man kende sin mark. Her er det ikke nok bare at køre forbi den, men man skal ind og se i sin mark, og se hvad der er i den, for på den måde at lave den bedste planlægning, når der skal sprøjtes. En god planlægning betyder ligeledes, at man kun behøver at komme i marken én gang, og pletsprøjte for det ukrudt, der befinder sig i marken. Det betyder, at man kun sprøjter de steder det er nødvendigt og ikke hele marken. "Det kan være at ukrudtet er større nogle steder i marken end andre, og det vil sige, de steder hvor ukrudtet er mindre kan man reducere doseringen, hvis forholdene er til det. Det er sådan nogle ting, som danfoil sprøjten er eminent til, fordi du kan danne dig et kort over marken, og nogle steder kan man reducere med 10-30% og alligevel have en effektiv bekæmpelse" Det er dog stadig vigtigt at være opmærksom på vejr og vind forholdene, man kan reducere pesticidkoncentrationen med op til 30%, hvis man er villig til at stå tidlig op, og sprøjte i de tidlige timer på dagen. Det er især ved pletsprøjtning, hvor Thor Kofoed henter rigtig meget i form af besparelser. Ved eksempelvis græsukrudt kører han ca. med halv dosis af laveste. Nogen gange er det nok, og andre gange ikke. Derfor benytter Thor Kofoed sig af testkit, hvor han fem dage efter en sprøjtning tager en test, og derud fra kan se, om ukrudtet skal have 10%, 20% eller 30% mere, hvis ikke det har fået nok. Thor Kofoed anbefaler klart at benytte sig af testkits, da det sagtens kan betale sig. Ud fra Thor Kofoeds erfaringer, hvis en eller to pletter ukrudt ikke har fået nok, så har alle de andre pletter heller ikke. Hvor mange besparelser er der i planlægning? Thor Kofoed sparer meget på kemikalieforbruget og på grund af, at det er en danfoil sprøjte, sparer han ligeledes på vandforbruget, men det er især grundet danfoils injektionssystem, hvor besparelserne kan mærkes. Selvom en danfoil sprøjte er dyr i forhold til mange andre sprøjter, er Thor Kofoeds erfaring, at denne merudgift hurtigt er tjent hjem. Det kan især ses ud fra behandlingsindekset (BI), hvor meget Thor Kofoed sparer på pesticidforbruget. Han ligger langt under normen, og ligeledes under det anbefalede. Thor Kofoed har mange specialafgrøder, og derfor ligger han med en BI på 1,6, hvor ham han kører sammen med ligger under 1,6. Med et landsgennemsnit i 2010 på omkring 2,3, kan det konkluderes, at Thor Kofoed sparer meget på kemikalier ved at planlægge sine sprøjtninger og kontrollere sine marker. Der skal fokuseres på viljen, hvis man vil spare Thor Kofoed mener, at de landmænd som sætter sig for at lære denne teknologi, helt klart kun vil få gavn af det, men hvis man ikke har viljen til at omlægge sine arbejdsgange og tænke anderledes end det man er vant til, så er det ikke en mulighed han vil anbefale. "Det kræver nogle helt andre arbejdsgange og nogle helt andre tankegange, men de er virkelig godt betalt" Hvis man sætter sig for, at prøve denne teknologi, kan man gøre mange af tingene med den sprøjte man har, og på den måde øve sig for at se, om man kan ændre sine arbejdsgange og tankegange. Derefter vil en 17

19 god skoling og en god hjælp i starten gøre, at man allerede efter en måneds tid vil være i besiddelse af den viden, der er nødvendigt. Derefter bør man have lidt hjælp til at planlægge, og efterfølgende er det kun den erfaring, man får, som gør en bedre. "Det går meget hurtigt og det er meget nemt, når man først kommer ind i det, og er kommet ud af de gamle vaner" 18

20 6 Barjord sprøjtning 6.1 Indstilling af sprøjte ved barjord sprøjtning Når man taler om barjordssprøjtning og danfoil, er der nogen der har en formodning om, at der er mere afdrift med en Danfoil end med alm. sprøjteteknik, og henviser til nogle få sprøjteskader, og det er dem man husker. Men med den rigtige indstilling af sprøjten, er danfoils sprøjteteknik den der har mindst afdrift i forhold til konventionel sprøjteteknik - på højde med sprøjter med ledsagerluft. Dette har flere afdriftsforsøg fra Danmarks Jordbrugsforskning og tyske JKI bevist. Og hvad vigtigere er, har de praktiske erfaringer fra danfoil brugerne vist, at der er mulighed for at sprøjte på bar jord med 7-8 sek./m med godt resultat og uden afdrift. Den korrekte indstilling ift. lufttryk, bomhøjde, vandmængde og kørehastighed Lufttrykket bestemmer dråbernes størrelse, og når man taler om barjordssprøjtning skal man, for at forhindre afdrift, bruge en tung dråbe, som vinden har vanskeligt ved at flytte. Med danfoil systemet vil der næsten altid være en lille turbulens, men med den fordel, at en del af dråberne vil komme ind under jordknolde og sten, og dermed forhindre begyndende spiring. Derfor er vores anbefaling, et lufttryk på mellem cm/vs. Bomhøjden er meget vigtig. Hver gang bomhøjden øges 10 cm, fordobles afdriftsrisikoen. Med danfoil Eurofoil, kan man sprøjte med den laveste bomhøjde der er på markedet, helt ned til 40 cm over jordoverfladen, og det kan man let sprøjte med under ugunstige forhold. Vandmængden har ikke den store betydning for dråbestørrelse og virkning, men når man er helt nede i 10cm VS bliver dråberne færre, og her er man nødt til, at øge vandmængden til min l /ha., for at få tilstrækkelig antal dråber til at afdække jordoverfladen. En tommelfingerregel er; mindre luft mere vand, dog max 70 L/ha. Man skal i den forbindelse være opmærksom på, at ved en øget vandmængde på fx 70 l/ha skal hastigheden ned på max 6 km/t, for at 19

21 bevare et ensartet dråbespektrum, og en optimal afsætning. Hvis der er varmt og tørt er erfaringerne, at man med fordel kan øge vandmængden en smule. Alternativt kan man sprøjte, når der er dug. Det vil altid være jordens fugtighed der afgør, om effekten bliver god. Og husk: 1mm. regn svarer til L/ha. Kørehastigheden har også stor betydning for afdriften. Hver gang hastigheden fordobles, tredobles afdriftsrisikoen. Er man ude i ekstremerne anbefales det, at kørerhastigheden er 5-6 km/t., specielt i yderomgangen. Kører man i direkte modvind eller medvind kan farten reguleres derefter. Bliver forholdene lempelige, vil de fleste øge kørehastigheden, med øget kapacitet til følge. Anbefalet indstilling ved barjordssprøjtning: Lufttryk: cm/vs, Bomhøjde: 40 cm. Vandmængde: L/ha, Kørehastighed: 5-6 km/h. Vær opmærksom på, at køres der med 10 cm/vs skal der køres med 50 l/ha. Køres der med 13 cm/vs, kan væskeforbruget med fordel reduceres til 40 l/ha. Følger man denne anbefaling kan man altid sprøjte på barjord op til 8 sek/m med god sprøjteeffekt og uden afdrift. 6.2 Korrekt sprøjteindstilling afgørende for afdrift ved sprøjtning på bar jord Med korrekt indstilling af lufttryk og bomhøjde, kombineret med optimal kørehastighed, kan Gads Maskinstation minimere afdriften ved sprøjtning på bar jord når de anvender en af deres tre danfoil ConCorde trailersprøjter. Gads Maskinstation ved Skærbæk, er en af landets større maskinstationer. Gads Maskinstation I/S leverer maskiner, mandskab og masser af viden til opgaveløsning hos landbruget, virksomheder og private. 20

22 Maskinstationen har en af markedets mest moderne maskinpark, heriblandt tre danfoil ConCorde trailersprøjter. Disse tre skal tilsammen sprøjte de cirka hektar, som maskinstationen årligt passer. At valget faldt på ConCorde trailersprøjten fra danfoil, skyldes ifølge Peter Gad, der sammen med Anders og Lars Gad driver maskinstationen, at sprøjten har en høj kapacitet og samtidig et meget lavt vedligehold. Han mener, at specielt den store kapacitet er en fordel for maskinstationen, da de ofte har store afstande ud til deres kunder. Den største fordel ved danfoil marksprøjterne er, at de har utroligt lave vedligeholdelsesomkostninger. Samtidig har du også en enorm kapacitet, i og med at du har et væskeforbrug på l/ha. Det er utroligt vigtigt for os, når vi ofte skal køre km, for at komme ud til landmanden. Minimer afdrift ved barjordssprøjtning med korrekt sprøjteindstilling Der bliver tit stillet spørgsmålstegn ved hvorvidt det er muligt at kontrollere vindafdriften fra en danfoilsprøjte på grund af den patenterede eurofoil-forstøverteknik. Dette er dog ikke et problem som Peter Gad har oplevet tværtimod. Gads Maskinstation har rigtigt meget erfaring med sprøjtning på bar jord. Dette er specielt i forbindelse med ukrudtssprøjtninger i majs. Når afdriften skal minimeres ved sprøjtning på bar jord og i lave afgrøder (stadie 1-5), er det ifølge Peter Gad utroligt vigtigt, at anvende den rigtige sprøjteindstilling. Forhold som minimerer afdrift omfatter bl.a. lavt lufttryk, lav bomhøjde, lav kørehastighed samt medvind i køreretningen forklarer Peter Gad. Når vi skal ud og sprøjte på bar jord, specielt i forhold til majs er det vigtigt at have den rigtige sprøjteindstilling. Her er det vigtigste, at sprøjte med et lavt lufttryk på omkring 10-12cm/VS, da denne indstilling giver større dråber, og derved mindsker vindafdrift. Når vi skal sprøjte på bar jord har vi oftest et væskeforbrug på ca l/ha. Lufttrykket ligger for det meste på cm/vs, og bomhøjden er ca cm. Ved sprøjtning på bar jord er det dog utroligt vigtigt, at være opmærksom under forhold, hvor der er øget risiko for vindafdrift. Når du sprøjter på bar jord under forhold, hvor der er øget risiko for afdrift, er det vigtigt at sprøjteføreren er meget opmærksom på sprøjteindstillingen og tilpasser denne til situationen. Man skal specielt være opmærksom på lufttryk og bomhøjde forklarer Peter Gad Danfoil den foretrukne marksprøjte Gads maskinstation har været utroligt glade og tilfredse med deres tre ConCorde trailersprøjter fra danfoil. Derfor er Peter Gad heller ikke i tvivl om at deres næste marksprøjte også skal være fra danfoil. Ifølge Peter Gad skyldes denne begejstring for deres danfoil marksprøjter, at de kun har haft positive oplevelser med deres trailersprøjter. 21

23 Nu har vi haft danfoil i snart 20 år, og jeg kan simpelthen ikke komme på noget negativt at sige omkring danfoil. Vi har generelt været yderst tilfredse. Derfor er jeg heller ikke et sekund i tvivl om, at hvis vi skal have anskaffet en ny marksprøjte skal denne også være fra danfoil Høj kapacitet og lavt vedligehold opvejer merpris En marksprøjte fra danfoil er ofte forbundet med en højere anskaffelsespris når du sammenligner med konkurrerende marksprøjter. Peter Gad har dog erfaret, at det er vigtigt at kigge på de samlede levetidsomkostninger når du skal sammenligne to forskellige marksprøjter. Peter Gad har oplevet, at de samlede levetidsomkostninger er lavere ved deres ConCorde trailersprøjter fra danfoil. Han tilføjer, at de lavere samlede levetidsomkostninger specielt skyldes det lavere væskeforbrug og dermed større kapacitet samt lavere vedligeholdelsesomkostninger. danfoil har en højere anskaffelsespris end f.eks. Hardi og Amazone, men de penge er hurtigt tjent ind igen ved højere kapacitet og lavt vedligehold. forklarer Peter Gad. 22

24 7 Brug af GPS 7.1 Brug GPS Matrix570G sammen med din marksprøjte Landmand Lars Erik Garder anvender med stor succes GPS Matrix 570G, når han sprøjter sine afgrøder, hvilket gør hans arbejder meget nemmere og som giver ham besparelser på både økonomien og ressourcerne. Landmand Lars Erik Garder driver sit landbrug på 240 ha som er beliggende imellem Kolding og Ribe. Han dyrker hovedsagligt græsfrø, men har også korn og slagtekyllinger, som han sælger i omegnen af stk. af årligt. Han har en medhjælper på gården og sammen laver de selv det meste af det almindelige markarbejde, såsom at så, høste og sprøjte, derudover hyrer Lars Erik Garder sommetider den lokale maskinstation til at udfører andre arbejdsopgaver. Danfoils GPS Matrix 570G har stor betydning for Lars Erik Garders landbrug Lars Erik Garder har siden 1993 kørt med Danfoils sprøjter, og kører i dag med en Danfoil AirBoss med 24 meter bom, han er meget tilfreds med den, og specielt begejstret for:. Det vi er rigtig begejstrede for, det er, den store kapacitet, den kan tage omkring 30 hektar når man kører ud det jeg også er begejstret for, det er, at den er dejlig nem, for hvis det blæser lidt op så går vi bare lidt ned i luft tryk så vi kan undgå vinddrift Det synes jeg er rigtig dejligt. Lars Erik Garder Sammen med sin Danfoil AirBoss anvender Lars Erik Garder en GPS Matrix 570G. Denne GPS med bom pilot og bom afluk har været en stor hjælp for Lars Erik Garder, da det har gjort arbejdet med at sprøjte afgrøderne meget nemmere. Ifølge Lars Erik Garder, er GPS en medvirkende til, at han undgår at have for meget overlap når han sprøjter og der er nemmere at styre sprøjtningen. Den er utrolig nem at betjene, den er ret intuitiv. Man skal bruge omkring en halv time på lige at bladre igennem og få den sat op og så videre, så man forstår opsætningen, og så kører det ellers utrolig nemt. Og når man først har prøvet at køre med den GPS afblænding, så har man altså ikke lyst til at køre uden. Lars Erik Garder 23

12-13. RUSTvagt varsler ved rustangreb i hvede... 3. Majs kan også angribes af svampe... Husk at trimme marksprøjten... Øget biodiversitet

12-13. RUSTvagt varsler ved rustangreb i hvede... 3. Majs kan også angribes af svampe... Husk at trimme marksprøjten... Øget biodiversitet RUSTvagt varsler ved rustangreb i hvede... 3 Majs kan også angribes af svampe... 7 Husk at trimme marksprøjten... 12-13 Øget biodiversitet kræver kun få tiltag... 14 Indhold RUSTvagt varsler ved rustangreb

Læs mere

Affiliate marketing for nybegyndere

Affiliate marketing for nybegyndere Affiliate marketing for nybegyndere En gratis e-bog om affiliate marketing skrevet af: Dennis V. Kjærgaard Forord Hvad kan du forvente af denne e-bog Denne e-bog har jeg valgt at skrive og udgive gratis.

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid Figur fra Dansen på deadline side 52 slut Afviklet arbejde halvdelen Udnyttet tid om prokrastineringsformlen bliver det forhåbentlig lettere for dig at undersøge, hvad det er, der skaber problemer, når

Læs mere

SØGEORDSANALYSE EBOGEN. Søgeordsanalyse ebogen Nikolaj Mogensen

SØGEORDSANALYSE EBOGEN. Søgeordsanalyse ebogen Nikolaj Mogensen SØGEORDSANALYSE EBOGEN Side 1 af 43 EBOGEN OM SØGEORDSANALYSE Det er efterhånden mange år siden, at jeg første gang hørte om begrebet søgeordsanalyse. Disciplinen søgeordsanalyse hænger tæt sammen med

Læs mere

Projekt i integrationsfag HA.Dat 4.semester

Projekt i integrationsfag HA.Dat 4.semester Projekt i integrationsfag HA.Dat 4.semester - I samarbejde med DSB Fjern- & Regionaltog Fag: Integrations / DIS Vejleder: Peter Stæhrmose Underviser: Lene Pries-Heje Eksamenstermin: Sommer 2010 Udarbejdet

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE

BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE I Brancheanalysen Håndværkere tegner vi et detaljeret billede af de danske håndværkeres aktuelle udfordringer. Brancheanalysen er udarbejdet på baggrund af kvantitative data

Læs mere

De udførende virksomheders it-behov og it-krav

De udførende virksomheders it-behov og it-krav De udførende virksomheders it-behov og it-krav Rapport under projektet Ny viden til Byggefagene Martin Profit Jakobsen, BASIT Mette Øbro, Dansk Byggeri December 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1.1.

Læs mere

De udførende virksomheders it-behov og it-krav

De udførende virksomheders it-behov og it-krav De udførende virksomheders it-behov og it-krav Rapport under projektet Ny viden til Byggefagene Martin Profit Jakobsen, BASIT Mette Øbro, Dansk Byggeri December 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1.1.

Læs mere

Rapport Synovate Danmark Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 København K www.synovate.com Se no (DK)14747788

Rapport Synovate Danmark Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 København K www.synovate.com Se no (DK)14747788 Rapport Synovate Danmark Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 København K www.synovate.com Denmark Se no (DK)14747788 Brugerundersøgelse af tilskudsordninger Kunstrådet

Læs mere

12 eksempler. på øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet

12 eksempler. på øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet 1 12 eksempler på øget produktivitet og bedre bundlinje Byggeri og anlæg - øget produktivitet 2 Indhold Forord 3 Hurtige tiltag med umiddelbar effekt 4 Kommunikation mellem faggrupper er vejen til færre

Læs mere

Pesticider. påvirkninger i naturen. MiljøBiblioteket. Hovedland. Trine Hedemand Morten Strandberg

Pesticider. påvirkninger i naturen. MiljøBiblioteket. Hovedland. Trine Hedemand Morten Strandberg 15 MiljøBiblioteket Pesticider påvirkninger i naturen Trine Hedemand Morten Strandberg Hovedland 15 Pesticider påvirkninger i naturen MiljøBiblioteket Trine Hedemand Morten Strandberg Danmarks Miljøundersøgelser

Læs mere

Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust 1 -redskab

Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust 1 -redskab Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust 1 -redskab Resultat af interviewundersøgelse blandt repræsentanter for landmænd, forarbejdningsvirksomheder, handelsvirksomheder og forbrugere i det økologiske

Læs mere

9-Lad os tale om penge.

9-Lad os tale om penge. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 9-Lad os tale om penge. Kvinder og mænd har bekymret sig om penge

Læs mere

Vedligeholdelse af golfbaner

Vedligeholdelse af golfbaner November 2010 Vedligeholdelse af golfbaner En opsamling om fænomenet ``Outsourcing af greenkeeping Skrevet af Mikkel Priess Studerende på erhvervsakademiet i Slagelse som Jordbrugsteknolog, 3. semester

Læs mere

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse som strategisk værktøj

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse som strategisk værktøj som strategisk værktøj Hvordan virksomheder kan anvende den årlige arbejdsmiljødrøftelse til at skabe strategier for arbejdsmiljøarbejdet Industriens Branchearbejdsmiljøråd Publikationen er finansieret

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Da russerne gik ind i Ukraine og EU lavede sanktioner mod Rusland og Rusland lukkede for al fødevareimport, blev vi i den grad ramt i landbruget. Vores landbrugsminister

Læs mere

Forbrugerpanelet om datomærkninger på mad og parametre der spiller ind i indkøbssituationen

Forbrugerpanelet om datomærkninger på mad og parametre der spiller ind i indkøbssituationen Forbrugerpanelet om datomærkninger på mad og parametre der spiller ind i indkøbssituationen Resume og konklusioner På en liste over forskellige udvalgte parametre, der kan indgå i overvejelserne ved indkøb

Læs mere

Evaluering. Matematik på hhx 1/16

Evaluering. Matematik på hhx 1/16 Evaluering af Matematik på hhx Sommeren 2008 1/16 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Generelle bemærkninger... 4 Omsætningstabeller... 4 A-niveau... 4 B-niveau... 4 Årets prøve i tal... 5 Matematik A... 5

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Detaljerne tæller når det gælder. Fotograf Mick Anderson. Henriette Koch

Detaljerne tæller når det gælder. Fotograf Mick Anderson. Henriette Koch Detaljerne tæller når det gælder Fotograf Mick Anderson Henriette Koch 2 Bogen er til gratis download 1. udgave marts 2003 6. udgave marts 2015 Forfatter: Henriette Koch Forord Der findes bøger om sejlads,

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

Internettet. Jobguiden til 48,- Ny 3. udgave. www.knowware.dk. Marianne Steen. Søg nye medarbejdere. Find nyt arbejde

Internettet. Jobguiden til 48,- Ny 3. udgave. www.knowware.dk. Marianne Steen. Søg nye medarbejdere. Find nyt arbejde 48,- Marianne Steen Søg nye medarbejdere Find nyt arbejde Jobguiden til Internettet www.knowware.dk Oversigt over jobbaserne - i Danmark, Norge og Sverige Tips til din jobsøgning Test dig selv Annoncering

Læs mere

Planlægning af it-undervisning

Planlægning af it-undervisning Planlægning af it-undervisning IT- & Telestyrelsen, juni 2009. Planlægning af it-undervisning Udgivet af: IT- & Telestyrelsen Publikationen kan hentes på IT- & Telestyrelsens hjemmeside: www.itst.dk ISBN

Læs mere

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det Renovering af Vejlby Vænge Renoveringen af Vejlby Vænge er en stor og vigtig beslutning. Og du skal i løbet af de kommende uger tage stilling til det renoveringsprojekt, der er udarbejdet af boligforeningen.

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø i byggeri og anlæg fra projektering til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg UDARBEJDET AF: FLEMMING PEDERSEN OG STUDENTERMEDHJÆLPERE JENNY

Læs mere

FSC er en international non-profit mærkningsordning til træ og papir. FSC hverken producerer eller sælger varer.

FSC er en international non-profit mærkningsordning til træ og papir. FSC hverken producerer eller sælger varer. Redaktion: Børge Sand Kirk Katrine Raae Søndergaard Søren Willemoes Poulsen Anne Lautrup Jepsen Morten Brønnum Andersen Layout: Lasse Poulsen Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Udgivet af: Dansk Elbil Alliance

Læs mere

Det handler om velstand og velfærd //

Det handler om velstand og velfærd // Det handler om velstand og velfærd // Forord // Danmark har et produktivitetsproblem. I de senere år er produktionen pr. arbejdstime steget meget langsommere, end vi tidligere var vant til. Den er også

Læs mere