1 Kompendium danfoil sprøjteteknik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 Kompendium danfoil sprøjteteknik"

Transkript

1 danfoil koncept

2 1 Kompendium danfoil sprøjteteknik Danfoil har i dette kompendium bestræbt os på, at samle vores viden, anbefalinger og erfaringer med danfoils sprøjte teknologi. Kompendiet er udarbejdet med fokus på altid, at sikre vores kunder den mest optimale og effektive sprøjtning med deres danfoil sprøjte. Vi håber du bliver inspireret til, at optimere dit sprøjtearbejde og ønsker dig en go sprøjtesæson. Indhold 1 Kompendium danfoil sprøjteteknik Anvendelse i praksis Bomhøjde Lufttryk Sprøjtning i forskellige afgrøder Barjord og lave afgrøder Korn afgrøder Kartofler og tætte afgrøder Generelle betragtninger Vejledning til kemikalieforbrug Effektiv afsætning i afgrøden Eurofoil forstøveren og de små dråber Dråbespektret Eurofoil vs. Konventionel dyse Vandmængder med danfoil sprøjten Vandmængder i plantebeskyttelse Pas på den store fokus på høje vandmængder ved svampesprøjtninger Kemireduktion Mulighed for kemireduktion Reducering af kemikalier ved hjælp af pletsprøjtning Barjord sprøjtning Indstilling af sprøjte ved barjord sprøjtning Korrekt sprøjteindstilling afgørende for afdrift ved sprøjtning på bar jord Brug af GPS Brug GPS Matrix570G sammen med din marksprøjte Demogårde

3 2 Anvendelse i praksis I det følgende gennemgås de parametre der er central for den korrekte anvendelse af danfoil sprøjten. 2.1 Bomhøjde Den vejledende bomhøjde er cm over afgrøden. Sprøjteføreren skal, for at opnå den mest effektive sprøjtning, være opmærksom på, at forstøverens kastelængde reduceres ved kørsel i modvind. Derfor skal bomhøjden ved kørsel i modvind være lavere end ved kørsel i medvind. Den rette højde afgøres af sprøjteføreren, der ved selvsyn let finder den for sprøjtningen mest hensigtsmæssige bomhøjde. Kommer vinden ind skråt forfra, skal den side af bommen, som er i vindsiden, være lavere end den anden bomside. Vejledende kørselshastighed er 6-7 km/t. Ved sprøjtning i tætte afgrøder samt ved roe-sprøjtninger anbefales lidt lavere kørehastighed. 2

4 2.2 Lufttryk Indstilling af lufttryk kan aflæses af kurven nedenfor og af vor sprøjte-vejledning. Kurven må kun betragtes som vejledende, idet forholdene på sprøjtetidspunktet kan medføre, at sprøjtens indstilling må ændres. Det er vigtigt at være opmærksom på, at lufttrykket skal afpasses efter afgrødens højde, udviklingstrin og efter vindforholdene m.m. 2.3 Sprøjtning i forskellige afgrøder Vær opmærksom på, at dråbespektret fra en Eurofoil -forstøver alene afhænger af lufttrykket og ikke af væskemængden. Dette betyder, at et væskeforbrug på mellem l/ha ikke ændrer dråbespektret, såfremt lufttrykket er uændret. Lufttrykket i bommen har betydning for både sprøjtevæskens forstøvning, sprøjtevæskens nedtrængning i afgrøden, og risikoen for afdrift. 3

5 2.4 Barjord og lave afgrøder Ved sprøjtning på bar jord og i lave afgrøder (stadie 1-5) skal der altid sprøjtes med et lavt lufttryk (10-13 cm VS). Denne indstilling giver større dråber og mindsker risikoen for vindafdrift. Bomhøjden indstilles så sprøjte væsken netop rører jorden. Vær opmærksom på, at planterne eller små plantedele på jorden skal bevæges let af luftstrømmen fra sprøjten. Under forhold, hvor der er øget risiko for vindafdrift, skal sprøjteføreren være meget opmærksom på lufttrykket og bomhøjden. Læs mere om de optimale indstillinger i kapitel 5. Ved sprøjtning i roer skal vejledningen for sprøjtning på bar jord og i lave afgrøder anvendes. 2.5 Korn afgrøder Ved sprøjtning i korn, fx ukrudtssprøjtninger og de første svampe sprøjtninger (stadie 1-5), skal sprøjtningen udføres med lavt lufttryk, så planterne bevæges let af luften. Lufttrykket må derfor ikke være så højt, at afgrøden "tromles ned". Er kornafgrøden i stadie 6-10, skal lufttrykket øges for at få flere små dråber, bedre nedtrængning i afgrøden og dermed bedre dækning på planterne. De sidste sprøjtninger stadie skal udføres med et lufttryk på ca. 20 cm VS. 2.6 Kartofler og tætte afgrøder Ved sprøjtning i kartofler skal de første sprøjtninger udføres med lave lufttryk. I takt med at afgrødemassen øges, som i de sidste skimmelsprøjtninger op til nedvisning, hæves lufttrykket for at ende ved ca. 25 cm VS. 2.7 Generelle betragtninger Vi plejer at sige, at sprøjtningen skal ske ved et lufttryk, der bevirker at afgrøden bevæger sig let for luftstrømmen. Herved bliver det muligt for sprøjte væsken, at trænge ned i afgrøden. Er lufttrykket derimod for højt, vil dette bevirke, at afgrøden lukker, hvorved douchen rammer en mur, og ingen virkning får i afgrøden. I stedet vil den efterlade muligheden for afdrift. 4

6 5

7 2.8 Vejledning til kemikalieforbrug Som den eneste producent af marksprøjter udarbejder danfoil a/s vejledninger omkring indstilling af danfoil sprøjten til forskellige sprøjteopgaver. Danfoils anbefalinger tager udgangspunkt i mange års erfaringer fra sprøjteforsøg udført såvel i Danmark som i flere europæiske lande, kombineret med en meget betydningsfuld erfaring, opnået af og indsamlet fra de mange brugere af danfoil sprøjten igennem mange år. 6

8 3 Effektiv afsætning i afgrøden 3.1 Eurofoil forstøveren og de små dråber I udviklingsarbejdet med Eurofoil forstøveren er der gennemført analyser af forstøverens dråbespektre ved forskellige lufttryk. Analyserne omfatter bl.a. en situation, hvor der er størst chance for afdrift, nemlig hvor der sprøjtes på bar jord eller ukrudtssprøjtning af lav vækst. Analyserne har følgende konklusion: at Eurofoil producerer et større antal små dråber (100 μm) end standarddysen at Eurofoil samtidig har en energi, der er så meget højere end standarddysen, hvilket betyder, at dråber fra Eurofoil forstøveren har større mulighed for at nå jorden uden at drive væk. at Eurofoil producerer et lavere antal dråber under 200 μm end standarddysen, men stadig har dobbelt så stor energi som XR standard fladsprededysen. at middeldråbestørrelsen er næsten 20% større end middeldråbestørrelsen fra standard dysen. at Eurofoil forstøveren har et større spænd af dråbestørrelser. at Eurofoil forstøveren har en højere hastighed på de små dråber Små dråber er nyttige, da de giver en bedre og mere ensartet afsætning på bladet. Store dråber har derimod tendens til at løbe af bladet når de har ramt hvis de overhovedet rammer. For at opnå den mest effektive sprøjtning vil man derfor gerne opnå så mange små dråber som muligt og samtidig undgå afdrift det er muligt med EuroFoil forstøveren fordi lufttrykket sørger for at give de små dråber den nødvendige hastighed. 7

9 Som det fremgår af de nedenstående grafer kan Eurofoil med succes producere små dråber, når disse blot kombineres med tilstrækkelig energi til at bringe dråberne sikkert ned mod jorden eller i afgrøden. I figurerne fremgår det tydeligt, at fra en dråbestørrelse på 100 μm, og op til en dråbestørrelse på 400μm har Eurofoil forstøveren større hastighed og derved mindre risiko for afdrift. Samtidig har forstøveren mere ensartet dråbestørrelse. Den almindelige opfattelse, at de små dråber fra Eurofoil forstøveren giver stor afdrift, er derfor langt fra korrekt. Det er dokumenteret ved flere forsøg, at danfoil luftsprøjten har afdrift på niveau med sammenlignelige marksprøjter på markedet. 8

10 3.2 Dråbespektret Dråbespektret på Eurofoil forstøveren er over flere omgange blevet testet, og studierne viser at dråbespektret alene afhænger af lufttrykket og ikke af væskemængden. Dette betyder at et væskeforbrug på mellem l/ha ikke ændrer dråbe-spektret. Såfremt lufttrykket er uændret. Nedenstående illustration viser Eurofoil forstøverens dråbespektrum ved en række forskellige indstillinger, i lufttrykket og vandmængden. Forsøgene er udført med vandfølsomt papir i en rugmark. Det vandfølsomme papir er placeret i toppen, midten og bunden af afgrøden. Derudover er der placeret vandfølsomt papir på jorden. Afgrøden (rug) var i begyndelsen af modningsstadiet, dvs efter Zadoks skalaen. Vejret var tørt og solrigt, vinden var let til frisk fra vest. Sprøjtetidspunktet var mellem kl

11 For det første viser forsøget med vandfølsom papir at ændringer i lufttrykket fra 12 til 18 og til 22 cm/v giver en betydelig ændring i størrelsen på dråberne og i mængden af de små dråber. Samtidig ses det tydelig at dråberne afsættes i hele afgrøden. Forsøget viser samtidig, hvor afgørende den rigtige luftmængde er, for en effektiv afsætning og en minimering af afdriften. I det sidste forsøg har vi ændret vandmængden til 70 l/ha, og det viser med tydelighed, at dette ikke forbedrer danfoils afsætning i afgrøden. Derimod får vi en mere uens dråbestørrelse og der opstår flere store dråber, hvilket er et tegn på at vandmængden er på det maksimal af hvad Eurofoil forstøveren kan håndtere. Dermed opstår risikoen for mindre effektiv afsætning i afgrøden. 10

12 3.3 Eurofoil vs. Konventionel dyse Ved anvendelse af konventionel sprøjteteknik opfattes små og store dråbers egenskaber således: Disse egenskaber kan ikke umiddelbart findes ved anvendelse af danfoil s luftsprøjte =, idet luftsprøjtens virkemåde resulterer i, at dråberne tilføres energi, hvorved de uheldige egenskaber ved de små dråber elimineres. Det drejer sig om forhold som: Vindfølsomhed, Nedtrængningsevne Bevægelsesenergi. Eurofoil forstøveren eliminerer således ikke alene de uheldige egenskaber ved de små dråber, men kombinerer også fordelene ved de små og store dråber. I efterfølgende skitse vises forskellene på sprøjtedoucher fra en konventionel dyse og fra en Eurofoil forstøver. 11

13 Meget små dråber kan være svære at styre. De bliver hængende i luften som en tåge, der i stille vejr vil strække sig som en lang "hale" efter sprøjten. Selv meget ringe vind kan føre så fine dråber på afveje. Afdriften er større over lave og åbne afgrøder end over høje tætte, der kan fange de små dråber. Danfoil luftsprøjten blander væske og luft i forstøveren. En luftstrøm river sprøjtevæsken i små dråber og fører dem med ned i afgrøden. Lufthastigheden, der bestemmer dråbestørrelsen kan varieres. Takket være dråbernes høje hastighed, mindskes afdriften, og afgrøden rammes mere præcist. 12

14 4 Vandmængder med danfoil sprøjten 4.1 Vandmængder i plantebeskyttelse Forskellen på danfoil og den konventionelle sprøjte I øjeblikket er der en del fokus på vandmængder til ukrudts og svampebekæmpelse, og tendensen fra konsulenter m. fl. lyder, at større vandmængder skulle give bedre resultat. Det er vigtigt, at du som danfoil kunde er opmærksom på dette, da vandmængden i danfoils sprøjte system ikke er afgørende for den optimale afsætning. Derimod er den korrekte luftmængde meget vigtig, øges vandmængde betragteligt med danfoil systemet, kan det få den modsatte effekt i form af en dårligere afsætning pga. en dårligere forstøvning. Med den konventionelle sprøjte vil en øget vandmængde i nogle tilfælde være en fordel, fx i barjordssprøjtning og visse former for ukrudtssprøjtning, her taler vi om vandmængder på 200 L/ha eller derover. Vi ved, at med Danfoil systemet, er den optimale vandmængde L/ha. Tommelfingerreglen er, at vandmængden skal være størst ved barjordssprøjtning, og mindst, hvor der er bladmasse. Lav væskemængde en fordel Det interessante er, at flere plantebeskyttelses midler som fx Roundup, Fusilade Max, Agil 100EC og Topik kvitterer for lav væskemængde (Se forsøg fra Flakkebjerg). Grafen viser, at doseringen kan halveres ved 100 L/ha, og er et glimrende eksempel på, at stor vandmængde ikke er en fordel. Samtidig skal nævnes, at på dugvåde planter som korn og kartofler nemt kan være afsat L vand/ha, her vil der være stor risiko for, at vandmængder på 200 l/ha og opefter øger risikoen for at sprøjtevæsken regner af, med dårligere afsætning og virkning til følge. Fra danfoils side mener vi, at en optimal sprøjtning opnås med så høj koncentration som muligt L/ha, og en målrettet afsætning med minimal spild af sprøjtevæske. Dertil kommer en stor sidegevinst i form af stor sprøjte kapacitet. 13

15 4.2 Pas på den store fokus på høje vandmængder ved svampesprøjtninger Det skaber misforståelser når konsulenter tror man kan sammenligne danfoil med den konventionelle sprøjteteknologi. I øjeblikket oplever vi desværre en kedelig tendens hos både planteavlskonsulenter og salgskonsulenter fra kemikaliefirmaerne. Vi har således hen over de seneste måneder observeret at konsulenterne mener, at høje vandmængder er et must i svampesprøjtning, hvilket har ledt dem til den konklusion at danfoil sprøjten med de l/ha ikke kan udføre en effektiv svampesprøjtning. Vi er naturligvis meget forundret over denne temmelig tåbelige konklusion, da vi ud fra forsøg foretaget i gennem de sidste 20 år og ikke mindst danfoil brugernes praktiske erfaringer ved at netop svampesprøjtninger er en af danfoil sprøjtens absolutte forcer. Konklusion er sandsynligvis dannet ud fra det udgangspunkt, at med en konventionel sprøjte, vil en reducering af væskemængde resultere i et dårligere sprøjteresultat og at større vandmængder vil give et bedre resultat. Ved sprøjtning med danfoil er billedet meget anderledes og det er vigtigt at du som danfoil kunde er opmærksom på dette, da vandmængden i danfoils sprøjte system ikke er afgørende for den optimale afsætning. Derimod er den korrekte luftmængde meget vigtig. Øges vandmængden betragteligt med danfoil systemet, kan det få den modsatte effekt i form af en dårligere afsætning pga. en dårligere forstøvning. Fra danfoils side forsøger vi naturligvis løbende at undervise konsulenterne i danfoils sprøjteteknologi, men vi må konstatere, at det til tider er svært at nå ud/ind til alle. Som et resultat af vandmængde problematikken har vi i 2013 igangsat landsforsøg der skal påvise, at en svampesprøjtning i hvede kan udføres mindst lige så effektiv med danfoils 40 l/ha, som det er muligt med 200 l/ha i en konventionel sprøjte. Vi forventer resultaterne er klar til efteråret. Vi deltager i så mange markvandringer, markdemonstrationer, Erfa grupper, osv som muligt. Her har vi selv mulighed for at tage diskussionen med konsulenterne, men vi må også erkende, at vi ikke kan deltage i alle arrangementer. Derfor opfordrer vi vores danfoil kunder til at tage diskussionen op med konsulenterne, hvis I oplever udsagn som angivet ovenfor. Vi supplerer jer gerne med relevante data/forsøg som kan understøtte jeres argumenter. 14

16 5 Kemireduktion 5.1 Mulighed for kemireduktion Med danfoil sprøjteteknologi sikres en effektiv sprøjtning og stor kapacitet, der til en lang række sprøjteopgaver gør det muligt at reducere forbruget af kemikalier, i forhold til den mængde, som ville være valgt til en konventionel sprøjte. Med kemireduktion, er det næsten umuligt at lave en konkret tabel, et skema eller lign., da vejrforhold, temperatur og andre forhold varierer fra år til år, ligesom de geografiske forhold skal tages i betragtning. Dog er det sikkert, at man kan reducere på mange af de midler der er til rådighed. Vi har inddelt i følgende punkter. 1. Ingen reduktion 2. Mulighed for reduktion 3. Nødvendig reduktion. 1. Ingen reduktion Det har altid været vores anbefaling, at ved alle jordmidler er der ingen reduktion. Her skal man have den tildelte mængde aktive stof jævnt fordelt. Med en luftsprøjte har man muligheden for at komme ind under jordknolde og sten, og få tildelt det aktive stof og dermed max effekt. Ligeledes med de fleste minimidler, er der ingen anbefaling for reduktion. Vores erfaring er, at større sprøjtesikkerhed evt. under ugunstige forhold er at foretrække, frem for en reduktion. 2. Mulighed for reduktion Her har vi en stor gruppe af midler, der strækker sig fra kontaktmidler, systemiske midler, blandingsmidler, svidningsmidler m. m. Fælles for dem alle er, at man ikke kan gøre skade direkte på afgrøden, eller få dårlig effekt, men kan "spilde" penge unødigt ved at sprøjte med normal dosering. For de fleste af midlerne gælder, at der er stor mulighed for at reducere fra 5 til 40 % af den anbefalede mængde. Her kan vi henvise til vores doseringsvejledning i kapitel 2.8 Vejledning til kemikalieforbrug. Der skal selvfølgelig vurderes i hvert enkelt tilfælde, hvor stor reduktion skal være i forhold til temperatur, vejrforhold, ukrudtstryk, afgrødestadie m.m. For nye brugere vil vi anbefale at starte med en reduktion med halvdelen af den % besparelse man har vurderet, derefter 25 %, og derefter resten til den opnåede 15

17 besparelse. Skulle man komme så langt ned i dosering, at virkningen har været i underkanten under de givne forhold, så ved man hvor undergrænsen er. 3. Nødvendig reduktion Her vil vi omtale nogle midler og sammensætninger, hvor der er nødvendigt ved reduktion for ikke at skade afgrøden med efterfølgende tab. Der er mange der bruger blandingen Hussar + Ally og olie. Her skal man undlade olie, erstatte den med sprede klæbemiddel og sænke dosis på Husar med 5 % for at undgå for kraftig virkning. Bruger man midlet Broadway WG, hvor der anbefales tilsætning af additivet PG 26 N med 0,5 l, skal man reducere additivet til 0,25 l. Ligesom vækstreguleringsmidlerne CCC 750 og Modus CC midlerne, vil vi som standard anbefale, at nedsætte dosis fra 5-10 % for undgå for kraftigt virkning. Vores erfaring med Modus er, at her skal man reducere med 20 til 25 % af den anbefalede dosis, måske mere ved optimale sprøjtebetingelser. 5.2 Reducering af kemikalier ved hjælp af pletsprøjtning Med den rigtige indstilling kombineret med nye arbejdsgange og en stærk vilje sparer Thor Kofoed op til 25-30% på kemikalieudgiften hvert år ved brug af en danfoil ConCorde 24M med injektionssystem. Thor Kofoed fra Nexø på Bornholm har de sidste fem år benyttet sig af en kemikaliebesparelsesteknik, som giver ham nogle gode muligheder både i forhold til det miljømæssige, men for ham som driftsleder, så er det mere et spørgsmål om økonomi, da der er store besparelser at hente. Thor Kofoed er gået sammen med en anden landmand og tilsammen har de ca. 400 hektar, der skal sprøjtes hvert år. De har nyligt investeret i en ny danfoil sprøjte, da de nu er tre, der skal køre sammen, og er derfor oppe på ca. 600 hektar til næste år. Grunden til at valget faldt på en sprøjte fra danfoil er, at den giver muligheden for at pletsprøjte, og på den måde behøver man ikke at behandle hele marken, men kun de pletter, hvor der er ukrudt. "Med den viden vi har i dag, var danfoil sprøjten et godt valg, og vi har derfor også valgt at investere i en ny danfoil med endnu mere teknik, fordi det er den vej man kan hente økonomiske fordele for at få et bedre dækningsbidrag pr. hektar" 16

18 Pletsprøjtningsteknikken en ny form for tankegang Som udgangspunkt skal man være meget bedre til at planlægge sine sprøjtninger, derudover skal man kende sin mark. Her er det ikke nok bare at køre forbi den, men man skal ind og se i sin mark, og se hvad der er i den, for på den måde at lave den bedste planlægning, når der skal sprøjtes. En god planlægning betyder ligeledes, at man kun behøver at komme i marken én gang, og pletsprøjte for det ukrudt, der befinder sig i marken. Det betyder, at man kun sprøjter de steder det er nødvendigt og ikke hele marken. "Det kan være at ukrudtet er større nogle steder i marken end andre, og det vil sige, de steder hvor ukrudtet er mindre kan man reducere doseringen, hvis forholdene er til det. Det er sådan nogle ting, som danfoil sprøjten er eminent til, fordi du kan danne dig et kort over marken, og nogle steder kan man reducere med 10-30% og alligevel have en effektiv bekæmpelse" Det er dog stadig vigtigt at være opmærksom på vejr og vind forholdene, man kan reducere pesticidkoncentrationen med op til 30%, hvis man er villig til at stå tidlig op, og sprøjte i de tidlige timer på dagen. Det er især ved pletsprøjtning, hvor Thor Kofoed henter rigtig meget i form af besparelser. Ved eksempelvis græsukrudt kører han ca. med halv dosis af laveste. Nogen gange er det nok, og andre gange ikke. Derfor benytter Thor Kofoed sig af testkit, hvor han fem dage efter en sprøjtning tager en test, og derud fra kan se, om ukrudtet skal have 10%, 20% eller 30% mere, hvis ikke det har fået nok. Thor Kofoed anbefaler klart at benytte sig af testkits, da det sagtens kan betale sig. Ud fra Thor Kofoeds erfaringer, hvis en eller to pletter ukrudt ikke har fået nok, så har alle de andre pletter heller ikke. Hvor mange besparelser er der i planlægning? Thor Kofoed sparer meget på kemikalieforbruget og på grund af, at det er en danfoil sprøjte, sparer han ligeledes på vandforbruget, men det er især grundet danfoils injektionssystem, hvor besparelserne kan mærkes. Selvom en danfoil sprøjte er dyr i forhold til mange andre sprøjter, er Thor Kofoeds erfaring, at denne merudgift hurtigt er tjent hjem. Det kan især ses ud fra behandlingsindekset (BI), hvor meget Thor Kofoed sparer på pesticidforbruget. Han ligger langt under normen, og ligeledes under det anbefalede. Thor Kofoed har mange specialafgrøder, og derfor ligger han med en BI på 1,6, hvor ham han kører sammen med ligger under 1,6. Med et landsgennemsnit i 2010 på omkring 2,3, kan det konkluderes, at Thor Kofoed sparer meget på kemikalier ved at planlægge sine sprøjtninger og kontrollere sine marker. Der skal fokuseres på viljen, hvis man vil spare Thor Kofoed mener, at de landmænd som sætter sig for at lære denne teknologi, helt klart kun vil få gavn af det, men hvis man ikke har viljen til at omlægge sine arbejdsgange og tænke anderledes end det man er vant til, så er det ikke en mulighed han vil anbefale. "Det kræver nogle helt andre arbejdsgange og nogle helt andre tankegange, men de er virkelig godt betalt" Hvis man sætter sig for, at prøve denne teknologi, kan man gøre mange af tingene med den sprøjte man har, og på den måde øve sig for at se, om man kan ændre sine arbejdsgange og tankegange. Derefter vil en 17

19 god skoling og en god hjælp i starten gøre, at man allerede efter en måneds tid vil være i besiddelse af den viden, der er nødvendigt. Derefter bør man have lidt hjælp til at planlægge, og efterfølgende er det kun den erfaring, man får, som gør en bedre. "Det går meget hurtigt og det er meget nemt, når man først kommer ind i det, og er kommet ud af de gamle vaner" 18

20 6 Barjord sprøjtning 6.1 Indstilling af sprøjte ved barjord sprøjtning Når man taler om barjordssprøjtning og danfoil, er der nogen der har en formodning om, at der er mere afdrift med en Danfoil end med alm. sprøjteteknik, og henviser til nogle få sprøjteskader, og det er dem man husker. Men med den rigtige indstilling af sprøjten, er danfoils sprøjteteknik den der har mindst afdrift i forhold til konventionel sprøjteteknik - på højde med sprøjter med ledsagerluft. Dette har flere afdriftsforsøg fra Danmarks Jordbrugsforskning og tyske JKI bevist. Og hvad vigtigere er, har de praktiske erfaringer fra danfoil brugerne vist, at der er mulighed for at sprøjte på bar jord med 7-8 sek./m med godt resultat og uden afdrift. Den korrekte indstilling ift. lufttryk, bomhøjde, vandmængde og kørehastighed Lufttrykket bestemmer dråbernes størrelse, og når man taler om barjordssprøjtning skal man, for at forhindre afdrift, bruge en tung dråbe, som vinden har vanskeligt ved at flytte. Med danfoil systemet vil der næsten altid være en lille turbulens, men med den fordel, at en del af dråberne vil komme ind under jordknolde og sten, og dermed forhindre begyndende spiring. Derfor er vores anbefaling, et lufttryk på mellem cm/vs. Bomhøjden er meget vigtig. Hver gang bomhøjden øges 10 cm, fordobles afdriftsrisikoen. Med danfoil Eurofoil, kan man sprøjte med den laveste bomhøjde der er på markedet, helt ned til 40 cm over jordoverfladen, og det kan man let sprøjte med under ugunstige forhold. Vandmængden har ikke den store betydning for dråbestørrelse og virkning, men når man er helt nede i 10cm VS bliver dråberne færre, og her er man nødt til, at øge vandmængden til min l /ha., for at få tilstrækkelig antal dråber til at afdække jordoverfladen. En tommelfingerregel er; mindre luft mere vand, dog max 70 L/ha. Man skal i den forbindelse være opmærksom på, at ved en øget vandmængde på fx 70 l/ha skal hastigheden ned på max 6 km/t, for at 19

21 bevare et ensartet dråbespektrum, og en optimal afsætning. Hvis der er varmt og tørt er erfaringerne, at man med fordel kan øge vandmængden en smule. Alternativt kan man sprøjte, når der er dug. Det vil altid være jordens fugtighed der afgør, om effekten bliver god. Og husk: 1mm. regn svarer til L/ha. Kørehastigheden har også stor betydning for afdriften. Hver gang hastigheden fordobles, tredobles afdriftsrisikoen. Er man ude i ekstremerne anbefales det, at kørerhastigheden er 5-6 km/t., specielt i yderomgangen. Kører man i direkte modvind eller medvind kan farten reguleres derefter. Bliver forholdene lempelige, vil de fleste øge kørehastigheden, med øget kapacitet til følge. Anbefalet indstilling ved barjordssprøjtning: Lufttryk: cm/vs, Bomhøjde: 40 cm. Vandmængde: L/ha, Kørehastighed: 5-6 km/h. Vær opmærksom på, at køres der med 10 cm/vs skal der køres med 50 l/ha. Køres der med 13 cm/vs, kan væskeforbruget med fordel reduceres til 40 l/ha. Følger man denne anbefaling kan man altid sprøjte på barjord op til 8 sek/m med god sprøjteeffekt og uden afdrift. 6.2 Korrekt sprøjteindstilling afgørende for afdrift ved sprøjtning på bar jord Med korrekt indstilling af lufttryk og bomhøjde, kombineret med optimal kørehastighed, kan Gads Maskinstation minimere afdriften ved sprøjtning på bar jord når de anvender en af deres tre danfoil ConCorde trailersprøjter. Gads Maskinstation ved Skærbæk, er en af landets større maskinstationer. Gads Maskinstation I/S leverer maskiner, mandskab og masser af viden til opgaveløsning hos landbruget, virksomheder og private. 20

22 Maskinstationen har en af markedets mest moderne maskinpark, heriblandt tre danfoil ConCorde trailersprøjter. Disse tre skal tilsammen sprøjte de cirka hektar, som maskinstationen årligt passer. At valget faldt på ConCorde trailersprøjten fra danfoil, skyldes ifølge Peter Gad, der sammen med Anders og Lars Gad driver maskinstationen, at sprøjten har en høj kapacitet og samtidig et meget lavt vedligehold. Han mener, at specielt den store kapacitet er en fordel for maskinstationen, da de ofte har store afstande ud til deres kunder. Den største fordel ved danfoil marksprøjterne er, at de har utroligt lave vedligeholdelsesomkostninger. Samtidig har du også en enorm kapacitet, i og med at du har et væskeforbrug på l/ha. Det er utroligt vigtigt for os, når vi ofte skal køre km, for at komme ud til landmanden. Minimer afdrift ved barjordssprøjtning med korrekt sprøjteindstilling Der bliver tit stillet spørgsmålstegn ved hvorvidt det er muligt at kontrollere vindafdriften fra en danfoilsprøjte på grund af den patenterede eurofoil-forstøverteknik. Dette er dog ikke et problem som Peter Gad har oplevet tværtimod. Gads Maskinstation har rigtigt meget erfaring med sprøjtning på bar jord. Dette er specielt i forbindelse med ukrudtssprøjtninger i majs. Når afdriften skal minimeres ved sprøjtning på bar jord og i lave afgrøder (stadie 1-5), er det ifølge Peter Gad utroligt vigtigt, at anvende den rigtige sprøjteindstilling. Forhold som minimerer afdrift omfatter bl.a. lavt lufttryk, lav bomhøjde, lav kørehastighed samt medvind i køreretningen forklarer Peter Gad. Når vi skal ud og sprøjte på bar jord, specielt i forhold til majs er det vigtigt at have den rigtige sprøjteindstilling. Her er det vigtigste, at sprøjte med et lavt lufttryk på omkring 10-12cm/VS, da denne indstilling giver større dråber, og derved mindsker vindafdrift. Når vi skal sprøjte på bar jord har vi oftest et væskeforbrug på ca l/ha. Lufttrykket ligger for det meste på cm/vs, og bomhøjden er ca cm. Ved sprøjtning på bar jord er det dog utroligt vigtigt, at være opmærksom under forhold, hvor der er øget risiko for vindafdrift. Når du sprøjter på bar jord under forhold, hvor der er øget risiko for afdrift, er det vigtigt at sprøjteføreren er meget opmærksom på sprøjteindstillingen og tilpasser denne til situationen. Man skal specielt være opmærksom på lufttryk og bomhøjde forklarer Peter Gad Danfoil den foretrukne marksprøjte Gads maskinstation har været utroligt glade og tilfredse med deres tre ConCorde trailersprøjter fra danfoil. Derfor er Peter Gad heller ikke i tvivl om at deres næste marksprøjte også skal være fra danfoil. Ifølge Peter Gad skyldes denne begejstring for deres danfoil marksprøjter, at de kun har haft positive oplevelser med deres trailersprøjter. 21

23 Nu har vi haft danfoil i snart 20 år, og jeg kan simpelthen ikke komme på noget negativt at sige omkring danfoil. Vi har generelt været yderst tilfredse. Derfor er jeg heller ikke et sekund i tvivl om, at hvis vi skal have anskaffet en ny marksprøjte skal denne også være fra danfoil Høj kapacitet og lavt vedligehold opvejer merpris En marksprøjte fra danfoil er ofte forbundet med en højere anskaffelsespris når du sammenligner med konkurrerende marksprøjter. Peter Gad har dog erfaret, at det er vigtigt at kigge på de samlede levetidsomkostninger når du skal sammenligne to forskellige marksprøjter. Peter Gad har oplevet, at de samlede levetidsomkostninger er lavere ved deres ConCorde trailersprøjter fra danfoil. Han tilføjer, at de lavere samlede levetidsomkostninger specielt skyldes det lavere væskeforbrug og dermed større kapacitet samt lavere vedligeholdelsesomkostninger. danfoil har en højere anskaffelsespris end f.eks. Hardi og Amazone, men de penge er hurtigt tjent ind igen ved højere kapacitet og lavt vedligehold. forklarer Peter Gad. 22

24 7 Brug af GPS 7.1 Brug GPS Matrix570G sammen med din marksprøjte Landmand Lars Erik Garder anvender med stor succes GPS Matrix 570G, når han sprøjter sine afgrøder, hvilket gør hans arbejder meget nemmere og som giver ham besparelser på både økonomien og ressourcerne. Landmand Lars Erik Garder driver sit landbrug på 240 ha som er beliggende imellem Kolding og Ribe. Han dyrker hovedsagligt græsfrø, men har også korn og slagtekyllinger, som han sælger i omegnen af stk. af årligt. Han har en medhjælper på gården og sammen laver de selv det meste af det almindelige markarbejde, såsom at så, høste og sprøjte, derudover hyrer Lars Erik Garder sommetider den lokale maskinstation til at udfører andre arbejdsopgaver. Danfoils GPS Matrix 570G har stor betydning for Lars Erik Garders landbrug Lars Erik Garder har siden 1993 kørt med Danfoils sprøjter, og kører i dag med en Danfoil AirBoss med 24 meter bom, han er meget tilfreds med den, og specielt begejstret for:. Det vi er rigtig begejstrede for, det er, den store kapacitet, den kan tage omkring 30 hektar når man kører ud det jeg også er begejstret for, det er, at den er dejlig nem, for hvis det blæser lidt op så går vi bare lidt ned i luft tryk så vi kan undgå vinddrift Det synes jeg er rigtig dejligt. Lars Erik Garder Sammen med sin Danfoil AirBoss anvender Lars Erik Garder en GPS Matrix 570G. Denne GPS med bom pilot og bom afluk har været en stor hjælp for Lars Erik Garder, da det har gjort arbejdet med at sprøjte afgrøderne meget nemmere. Ifølge Lars Erik Garder, er GPS en medvirkende til, at han undgår at have for meget overlap når han sprøjter og der er nemmere at styre sprøjtningen. Den er utrolig nem at betjene, den er ret intuitiv. Man skal bruge omkring en halv time på lige at bladre igennem og få den sat op og så videre, så man forstår opsætningen, og så kører det ellers utrolig nemt. Og når man først har prøvet at køre med den GPS afblænding, så har man altså ikke lyst til at køre uden. Lars Erik Garder 23

SPRØJTEMIDDEL REDUKTION

SPRØJTEMIDDEL REDUKTION SPRØJTEMIDDEL REDUKTION INDEN FOR KARTOFFELAVL - EN DANFOIL BRUGERUNDERSØGELSE Danfoil Production Aalborg Universitet Undersøgelsen er gennemført i samarbejde med: November 2010 FORORD Sprøjtemiddelreduktion

Læs mere

Sprøjteteknik. Sammendrag. Faktablad Integreret plantebeskyttelse. Februar Pesticider er sidste udvej i en IPM sammenhæng:

Sprøjteteknik. Sammendrag. Faktablad Integreret plantebeskyttelse. Februar Pesticider er sidste udvej i en IPM sammenhæng: Faktablad Integreret plantebeskyttelse Sprøjteteknik Februar 2016 Foto: Jens Christian Andersen Sammendrag Pesticider er sidste udvej i en IPM sammenhæng: Følgende faktorer er vigtige for at kunne minimere

Læs mere

Facts luftassisteret sprøjtning

Facts luftassisteret sprøjtning Facts luftassisteret sprøjtning Hvad ønsker du af din fremtidige marksprøjte? Større kapacitet Bedre biologisk effekt Lavere pesticidforbrug Maksimal afdriftkontrol Kun HARDI giver alle fordelene»det er

Læs mere

Sådan tjener du penge på dit sprøjtebudget...

Sådan tjener du penge på dit sprøjtebudget... Sådan tjener du penge på dit sprøjtebudget... www.hardi-twin.com www.hardi.dk Eksempel 1: Vælg HARDI TWIN næste gang du køber sprøjte Højere hastighed øg kapaciteten op til 100% Få ekstra kapacitet med

Læs mere

Maskiner og planteavl nr. 84 2007. FarmTest. Sprøjteteknik i kartofler

Maskiner og planteavl nr. 84 2007. FarmTest. Sprøjteteknik i kartofler Maskiner og planteavl nr. 84 2007 FarmTest Sprøjteteknik i kartofler Sprøjteteknik i kartofler Af Niels Enggaard Klausen, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Planteproduktion Titel: Sprøjteteknik

Læs mere

ER DU EN DYGTIG SPRØJTEFØRER? v/ Maskinkonsulent Søren Geert-Jørgensen

ER DU EN DYGTIG SPRØJTEFØRER? v/ Maskinkonsulent Søren Geert-Jørgensen ER DU EN DYGTIG SPRØJTEFØRER? v/ Maskinkonsulent Søren Geert-Jørgensen 2 HVAD VIL VI GERNE OPNÅ? Dagsorden Konsekvensen af en dårlig sprøjtefører Hvad kan vi gøre for at forbedre resultatet? Hvad er nedbrydningstiden

Læs mere

Dysevalg og sprøjteteknik på konventionelle sprøjter

Dysevalg og sprøjteteknik på konventionelle sprøjter Planteavlsnyt Dysevalg og sprøjteteknik 2016 på konventionelle sprøjter 11. marts 2016 Gefion At finde den bedste sammenhæng mellem dysevalg, hastighed og vandmængde til den konkrete sprøjteopgave er en

Læs mere

Fremtidens sprøjteteknik bygger på luft og vand. ...din frontløber i marken

Fremtidens sprøjteteknik bygger på luft og vand. ...din frontløber i marken Konceptbeskrivelse Fremtidens sprøjteteknik bygger på luft og vand...din frontløber i marken Danfoil a/s har i de seneste to år gennemført fem væsentlige projekter nemlig : at opnå godkendelse af danfoil

Læs mere

1 Bekæmpelse af Enårig Rapgræs og Tokimbladet ukrudt i vintersæd.

1 Bekæmpelse af Enårig Rapgræs og Tokimbladet ukrudt i vintersæd. Nyhedsbrev nr. 1 2012/13 11. september 2012 1 Bekæmpelse af Enårig Rapgræs og Tokimbladet ukrudt i vintersæd. Brug 1,0 1,25 Boxer + 0,05 DFF + 0,15 Oxitrill. 2 Bekæmpelse af Rajgræs. Brug Boxer, hæv dosseringen

Læs mere

Nye regler omkring afstandskrav. Valg af dyser. Styr på sprøjtevæsken

Nye regler omkring afstandskrav. Valg af dyser. Styr på sprøjtevæsken Nye regler omkring afstandskrav Valg af dyser Styr på sprøjtevæsken Mathias Lauritzen Nye regler om afstandskrav Hvordan håndterer vi dem.. Nye regler gør det muligt at nedsætte afstanden til vandløb,

Læs mere

Præcisionsjordbrug og planteavlskonsulenten Bo JM Secher Planteavlschef, DLS Disposition Hvad får man ud af det? Kortgrundlag Tildelingskort Sprøjtning i roer Konklusioner 11-12-2015/BMS/2 Anslået besparelse

Læs mere

Test af vandmængde ved sprøjtning af tæt gulerodstop

Test af vandmængde ved sprøjtning af tæt gulerodstop Test af vandmængde ved sprøjtning af tæt gulerodstop Projekt: udvikling af nye teknikker i behandling af havebrugskulturer Konklusion: Traditionel marksprøjte: stigende vandmængde gav bedre nedtrængning

Læs mere

løsning til det hele Nyt produkt giver danske landmænd de bedste muligheder for ukrudtsbekæmpelse nogensinde.

løsning til det hele Nyt produkt giver danske landmænd de bedste muligheder for ukrudtsbekæmpelse nogensinde. løsning til det hele Nyt produkt giver danske landmænd de bedste muligheder for ukrudtsbekæmpelse nogensinde. samler alle styrker i gør det væsentlig nemmere at få rene marker og øge høstudbyttet. Med

Læs mere

Nye ukrudtsmidler i korn Blandingspartnere Græsukrudt

Nye ukrudtsmidler i korn Blandingspartnere Græsukrudt Nye ukrudtsmidler i korn Blandingspartnere Græsukrudt v. Johannes Jensen Udskrevet d. 29. januar 2008, dias nr. 1 Komposition af Catch Udskrevet d. 29. januar 2008, dias nr. 2 Florasulam kendt fra Primus

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 43

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 43 Aktuelt MarkNyt v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 43 Vi er nu inde i en tørvejrs periode, og for mange vil det betyde, at der skal tages

Læs mere

MAKSIMAL EFFEKT OG MINIMAL AFDRIFT. Nye regler om afstandskrav for plantebeskyttelsesmidler

MAKSIMAL EFFEKT OG MINIMAL AFDRIFT. Nye regler om afstandskrav for plantebeskyttelsesmidler MAKSIMAL EFFEKT OG MINIMAL AFDRIFT Nye regler om afstandskrav for plantebeskyttelsesmidler MAKSIMAL EFFEKT OG MINIMAL AFDRIFT - nye regler om afstandskrav for plantebeskyttelsesmidler er udgivet af SEGES

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 38

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 38 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 38 Mange er nu rigtig langt med etablering af vintersæd, og spørgsmålet er derfor nu, hvornår skal ukrudtsbekæmpelse iværksættes? Normalt er det

Læs mere

FarmTest Effekter ved øget hastighed ved marksprøjtning

FarmTest Effekter ved øget hastighed ved marksprøjtning FarmTest Effekter ved øget hastighed ved marksprøjtning Maskiner og planteavl 115 vfl.dk farmtest.dk Titel: Effekter ved øget hastighed ved marksprøjtning Forfatter: Niels Enggaard Klausen, AgroTech Thyge

Læs mere

Sprøjtekenskab. Komponenter til 100 % effekt. Bombevægelser. Viden, værdi og samspil. - dysevalg og ny teknologi

Sprøjtekenskab. Komponenter til 100 % effekt. Bombevægelser. Viden, værdi og samspil. - dysevalg og ny teknologi Sprøjtekenskab Viden, værdi og samspil - dysevalg og ny teknologi Komponenter til 100 % effekt Bombevægelser Vandrette bevægelser Ξ Stor betydning for fordeling af sprøjtevæsken. Dyser / vandmængde ; 10%

Læs mere

- kræver gode sprøjtedyser

- kræver gode sprøjtedyser Godt sprøjtearbejde - kræver gode sprøjtedyser Godt sprøjtearbejde er ikke en selvfølge Vejen mod et godt udbytte i moderne landbrug forudsætter en korrekt anvendelse af de forskellige indsatsfaktorer.

Læs mere

Konsulenttræf Fredericia

Konsulenttræf Fredericia Konsulenttræf Fredericia 20. August - 2015 Martin Clausen Henrik Ryberg Mogens Mogensen Mobil: 24 47 84 02 Mobil: 30 47 05 64 Mobil: 20 12 01 82 Den milde vinter har givet græsukrudtet optimale vilkår!..

Læs mere

MAKSIMAL EFFEKT OG MINIMAL AFDRIFT

MAKSIMAL EFFEKT OG MINIMAL AFDRIFT 2. UDGAVE DECEMBER 2017 MAKSIMAL EFFEKT OG MINIMAL AFDRIFT Regler om afstandskrav for plantebeskyttelsesmidler og anvendelse af afdriftsreducerende sprøjteteknik MAKSIMAL EFFEKT OG MINIMAL AFDRIFT Regler

Læs mere

Landskonsulent Poul Henning Petersen

Landskonsulent Poul Henning Petersen Nyt fra landsforsøgene 2010 Anbefalede strategier for bekæmpelse af ukrudt i korn og raps Landskonsulent Poul Henning Petersen Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 39

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 39 Aktuelt MarkNyt v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 39 Flere er i tvivl om det stadig er for tørt til ukrudtssprøjtning. Jeg mener at med

Læs mere

Etablering af efterafgrøder og ukrudtsbekæmpelse v. Hans Kristian Skovrup. www.slf.dk

Etablering af efterafgrøder og ukrudtsbekæmpelse v. Hans Kristian Skovrup. www.slf.dk Etablering af efterafgrøder og ukrudtsbekæmpelse v. Hans Kristian Skovrup Krav til efterafgrøder Pligtige efterafgrøder 10-14 % af efterafgrødegrundareal - mest på husdyrbrug På brug med 2,3 DE 70 % af

Læs mere

Ændring af dyrkningspraksis kan reducere behovet for ukrudtsbekæmpelse i korn

Ændring af dyrkningspraksis kan reducere behovet for ukrudtsbekæmpelse i korn Ændring af dyrkningspraksis kan reducere behovet for ukrudtsbekæmpelse i korn Fordelingen og antal af planter i marken kan have betydning for planternes vækst. Nye forsøg har vist, at en høj afgrødetæthed

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 41

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 41 Aktuelt MarkNyt v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 41 Mange er forhåbentlig rigtig godt i gang med ukrudtssprøjtning af vintersæd. Det

Læs mere

det stærkeste svampemiddel til byg

det stærkeste svampemiddel til byg 2006 det stærkeste svampemiddel til byg slut med tankblanding beskytter mod sygdomme og stress optimerer udbytte og kvalitet The Chemical Company Svampebekæmpelse i byg betaler sig..! Opera Opera er det

Læs mere

Sprøjteteknik og dysevalg

Sprøjteteknik og dysevalg Sprøjteteknik og dysevalg Planteverndag i potet 17. juni 2009 Niels Enggaard Klausen, innovationskonsulent AgroTech, Danmark Hvem står foran jer? Gartner og hortonom AgroTech arbejder med innovation Jeg

Læs mere

TS120 Sprayer. Brugervejledning. Side 1 af 11

TS120 Sprayer. Brugervejledning. Side 1 af 11 TS120 Sprayer Brugervejledning Side 1 af 11 1 Generelt Tillykke med din nye trailersprøjten. Trailersprøjten er en alsidig og kompakt maskine, som kan bruges i mange sammenhænge. I denne manual kan du

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG. RENGØRINGSUDSTYR TIL MARK-OG TÅGESPRØJTER Kvik Rens Kit

INSTRUKTIONSBOG. RENGØRINGSUDSTYR TIL MARK-OG TÅGESPRØJTER Kvik Rens Kit Kvik Rens Kit INSTRUKTIONSBOG RENGØRINGSUDSTYR TIL MARK-OG TÅGESPRØJTER Kvik Rens Kit Producent: A.A.M.S Maldegem Belgium Tel. +32 50 70 00 40 Fax. +32 50 70 00 50 www.aams.be Importør: Skærbæk Maskinforretning

Læs mere

Afsætning af sprøjtevæske gennem fiberdug

Afsætning af sprøjtevæske gennem fiberdug Afsætning af sprøjtevæske gennem fiberdug Projekt: udvikling af nye teknikker i behandling af havebrugskulturer English summery Title: Deposition on small plants when spraying through fleece with conventional

Læs mere

Sprøjtedyser til reduktion af vindafdrift

Sprøjtedyser til reduktion af vindafdrift MARKBRUG NR. 22 MARTS 2 Sprøjtedyser til reduktion af vindafdrift Vindafdrift kan forårsage transport af pesticider til områder uden for den sprøjtede mark. Det kan betyde ukontrolleret forurening af det

Læs mere

Cossack OD robust forårsløsning

Cossack OD robust forårsløsning Cossack OD robust forårsløsning Flemming Larsen Bayer CropScience Vækstforum Jan 2015 Cossack OD 1 robust løsning Indeholder: 7,5 g/l Iodosulfuron + 7,5 g/l Mesosulfuron ( 0,5 l Cossack OD = 30 ml Hussar

Læs mere

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort 99.50.20-A Clorius Energistyring Besparelser med optimal komfort En vejledning til hvordan du kan holde varmen og samtidig belaste miljøet og din økonomi mindst muligt! Gælder for 1-strengede anlæg. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kyndestoft trailersprøjter

Kyndestoft trailersprøjter Kyndestoft trailersprøjter Den fremtidssikrede sprøjte 7000 liter, 24m bom, affjedring, injektion og Air-spray Meget kraftig udførelse for lang holdbarhed Nem og logisk betjening af funktioner Betydelig

Læs mere

HARDI dysekatalog HARDI ISO DYSER

HARDI dysekatalog HARDI ISO DYSER HARDI dysekatalog HARDI ISO DYSER Indholdsfortegnelse HARDI dyser suveræn sprøjteteknik. 3 Dyseteknologi. 4 Marksprøjtning Valg af dyser til dyrkede afgrøder. 6 Kalibrering af marksprøjter. 8 HARDI ISO

Læs mere

Vejen til et godt resultat i 2015

Vejen til et godt resultat i 2015 1 Vejen til et godt resultat i 2015 Lang vækstsæson gav høje udbytter I 2014 2014 bød på: Tidlig såning Mild vinter Meget nedbør i maj Den tidlige såning var den væsentlige grund til de høje udbytter Begrænsningerne

Læs mere

...for mere udbytte. Majs blev tidligere altid set som en meget sund afgrøde, uden nævneværdige

...for mere udbytte. Majs blev tidligere altid set som en meget sund afgrøde, uden nævneværdige ...for mere udbytte Majs blev tidligere altid set som en meget sund afgrøde, uden nævneværdige sygdomsproblemer. De seneste 10 år er majsarealet fordoblet, og samtidig er sygdomspresset steget med kraftigere

Læs mere

Spark til dosen. - Naboen går godt nok til den! - Ja, han må have råd til det!

Spark til dosen. - Naboen går godt nok til den! - Ja, han må have råd til det! Spark til dosen 1 - Naboen går godt nok til den! - Ja, han må have råd til det! 2 Du kan bestille flere eksemplarer af denne pjece til uddeling ved markvandringer, erfagruppemøder og lignende. Pjecen er

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 14

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 14 Aktuelt MarkNyt v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 14 Side 1 af 7 Etablering af vårsæd i fuld gang! Vi har haft en god og tør periode og

Læs mere

vårbyg, vårhvede og havre uden udlæg ukrudt

vårbyg, vårhvede og havre uden udlæg ukrudt forglemmigej haremad hejrenæb, bleg, fersken spergel, alm. Express ST/ Nuance WG MiniMet/Accurate 20 WG SweDane Contakt 0,3 tabl. 6 gr. 0,45 0,48 0,50 Obs! () anvendes gang pr. vækstår (3. aug-3. Der sprøjtes

Læs mere

KURSUS i Planteværn: Tid og sted Tirsdag den 19. og onsdag den 20. december 2017

KURSUS i Planteværn: Tid og sted Tirsdag den 19. og onsdag den 20. december 2017 KURSUS i Planteværn: Planteværn for professionelle sprøjteførere AMU-kursus nummer 48175: Opfølgningskursus, sprøjtecertifikat landbrug AMU-kursus nummer 46686: Håndtering af data vedr. nærings- og hjælpestoffer

Læs mere

Beskyt nytilvæksten bedst muligt. Start programmet med Revus

Beskyt nytilvæksten bedst muligt. Start programmet med Revus Beskyt nytilvæksten bedst muligt Start programmet med Revus TM Beskyt nytilvæksten bedst muligt Start programmet med Revus Skimmelangreb giver de største tab i kartoffelproduktionen. Kartoffelskimmel stopper

Læs mere

Idekatalog FarmTracking

Idekatalog FarmTracking Idekatalog FarmTracking FarmTracking Hvad er formålet? Projektet har til formål at give landmanden information og beslutningsstøtte på rette sted og tidspunkt. Dette ved at udnytte eksisterende data sammenholdt

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse. Sæsonen Erfaringer fra året N.V. Brodersen. Agricenter Danmark

Ukrudtsbekæmpelse. Sæsonen Erfaringer fra året N.V. Brodersen. Agricenter Danmark Ukrudtsbekæmpelse Sæsonen 2006 Erfaringer fra året N.V. Brodersen Agricenter Danmark Oplæg til Sprøjteplan for 2011 Et produkt/sprøjtemiddel må maksimalt udsprøjtes det antal gange/ sprøjtninger, og med

Læs mere

2) En beskrivelse af koblingen mellem trin-målene og aktiviteterne til emnet Marken

2) En beskrivelse af koblingen mellem trin-målene og aktiviteterne til emnet Marken Indskoling (0.-3. klasse) Marken 1) Overordnet formål At børnene kommer tæt på planterne på marken. At børnene får indsigt i kredsløbet på markerne omkring Skovly. At børnene får mulighed for at tage udgangspunkt

Læs mere

»Det er en fornøjelse at være helt anderledes«

»Det er en fornøjelse at være helt anderledes« Af: Lars B - Smitt FARMERBUSINESS 5 sider om Danfoil A/S TraktorTech besøger Danfoil A/S»Det er en fornøjelse at være helt anderledes«www.traktortech.dk TRAKTORTECH NR: 6 2013 45 FARMERBUSINESS Danfoil

Læs mere

Boxer mod græsukrudt i al vintersæd

Boxer mod græsukrudt i al vintersæd mod græsukrudt i al vintersæd Alm. rapgræs Log 0-3 l Martin Clausen 24 47 84 02 Anders Dalsgaard 20 11 66 95 Ukrudtsbekæmpelse 2006/07 Vintersædsareal 2006: 858.000 ha Ukrudtsbekæmpelse på 784.000 ha 91%

Læs mere

Sprøjteteknik i jordbær og hindbær

Sprøjteteknik i jordbær og hindbær Sprøjteteknik i jordbær og hindbær Norske erfaringer og testresultater Kilde: Norsk landbruksrådgiving Dan Haunstrup Christensen Optimal sprøjteteknik At placere sprøjtemidlet hvor det skal virke og ingen

Læs mere

Maskiner og planteavl nr. 65 2007. FarmTest. Sprøjteteknik i jordbær

Maskiner og planteavl nr. 65 2007. FarmTest. Sprøjteteknik i jordbær Maskiner og planteavl nr. 65 2007 FarmTest Sprøjteteknik i jordbær Sprøjteteknik i jordbær Af Niels Enggaard Klausen, Dansk Landbrugsrådgivning, Planteproduktion og Hans Henrik Pedersen, AgroTech, Afdeling

Læs mere

Uovertruffen kvalitet

Uovertruffen kvalitet Uovertruffen kvalitet Flydende gødninger i uovertruffen kvalitet Flydende makro- og mikronæringsstoffer samt sporstoffer Spar penge - køb direkte fra producenten Uanset hvilke gødninger vi producerer,

Læs mere

Prosulfocarb-handlingsplan 2016

Prosulfocarb-handlingsplan 2016 Prosulfocarb-handlingsplan 2016 Tiltag til forebyggelse af afdrift og fordampning af prosulfocarb og efterfølgende afsætning på æbler eller andre afgrøder, hvori prosulfocarb ikke er godkendt. Indledning

Læs mere

Idekatalog Farm Tracking

Idekatalog Farm Tracking Idekatalog Farm Tracking Lidt om projekt farmtracking Projektet har til formål at give landmanden praksisnær information og beslutningsstøtte på rette sted og til rette tid ved at udnytte eksisterende

Læs mere

Erfaringer fra 2011 og. strategier for planteværn 2012

Erfaringer fra 2011 og. strategier for planteværn 2012 Erfaringer fra 2011 og strategier for planteværn 2012 Ved Ditte Clausen Korn: Disposition Svampesprøjtning i hvede, inkl. hvedebladplet Sadelgalmyg Raps: Erfaringer med angreb af glimmerbøsser i 2011 Nye

Læs mere

FarmTest - Planteavl nr. 2-2001. Marksprøjter med injektionssystem og GPS

FarmTest - Planteavl nr. 2-2001. Marksprøjter med injektionssystem og GPS FarmTest - Planteavl nr. 2-2001 Marksprøjter med injektionssystem og GPS Marksprøjter med injektionssystem og GPS Udarbejdet af: Hans Henrik Pedersen og Carl Høj Laursen Landskontoret for Bygninger og

Læs mere

Bekæmpelse af kartoffelskimmel

Bekæmpelse af kartoffelskimmel Bekæmpelse af kartoffelskimmel Bent J. Nielsen & Lars Bødker Danmarks JordbrugsForskning Planteværnsseminar 2002 Disposition Beslutningsstøtte Sprøjtetidspunkt Regnfasthed Sprøjteteknik Nye midler Beslutningsstøtte

Læs mere

Korndyrkningsdag DLG/DLS

Korndyrkningsdag DLG/DLS Korndyrkningsdag DLG/DLS v/ planteavlskonsulent Bent Buchwald bbu@dlsyd.dk - 54840984 Agerrævehale - kommet for at blive - værre? Program Resistent ukrudt hvor langt er vi? Tokimbladet ukrudt Græsukrudt

Læs mere

Kl.græsensilage. majsensilage. 6750 3000 5000 7000 9000 11000 FE pr ha

Kl.græsensilage. majsensilage. 6750 3000 5000 7000 9000 11000 FE pr ha majsensilage Kl.græsensilage kr pr FE Optimér den økologiske foderforsyning Kirstine Flintholm Jørgensen og William Schaar Andersen Skal man som økologisk mælkeproducent dyrke mere maj, øge selvforsyningsgraden

Læs mere

Ukrudt sen fremspiring

Ukrudt sen fremspiring 561-2014 Annual Report Ukrudt sen fremspiring Weed late emergence Jens Nyholm Thomsen jnt@nordicbeetresearch.nu +45 21 26 61 67 NBR Nordic Beet Research Foundation (Fond) Højbygårdvej 14, DK-4960 Holeby

Læs mere

Hellere forebygge, end helbrede!

Hellere forebygge, end helbrede! Hellere forebygge, end helbrede! Om at sikre grundlaget for succes med reduceret jordbearbejdning Påstande: Reduceret jordbearbejdning medfører. Mere græsukrudt Mere fusarium Mere DTR og svampe generelt

Læs mere

IN03-003 Udførelse og opgørelse af forsøg med logaritmesprøjte. af Jens Erik Jensen, Landscentret Planteavl, e-mail jnj@landscentret.

IN03-003 Udførelse og opgørelse af forsøg med logaritmesprøjte. af Jens Erik Jensen, Landscentret Planteavl, e-mail jnj@landscentret. IN03-003 dførelse og opgørelse af forsøg med logaritmesprøjte af Jens Erik Jensen, Landscentret Planteavl, e-mail jnj@landscentret.dk Dokument sidst revideret 25. marts 2004. Hvorfor logaritmesprøjte?

Læs mere

Opera i majs. - resultatet bliver bare bedre! Forvent mere

Opera i majs. - resultatet bliver bare bedre! Forvent mere Forvent mere i majs - resultatet bliver bare bedre! - svampemidlet til majs. Høst de mange fordele: Flere foderenheder Bedre ensilagekvalitet Mere kvalitet i stak anvendes i majs stadie 32-65. Anbefales

Læs mere

Prisen på halm til kraftvarme?

Prisen på halm til kraftvarme? Prisen på halm til kraftvarme? 1 Indholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Indledning... 3 2. Forudsætninger - generelt... 4 3. Værdi af halm ab mark... 5 4. Vending... 6 5. Presning... 6 6. Bjærgning...

Læs mere

Hvedebladplet - biologi og bekæmpelse

Hvedebladplet - biologi og bekæmpelse Hvedebladplet - biologi og bekæmpelse Indlæg til seminar om Planteværn 28-31 Januar 2002 Charlotte H. Hansen & Karen Frænde Jensen Danmarks JordbrugsForskning, Flakkebjerg Hvedebladplet Kønnede stadium:

Læs mere

Jeg håber at den sidste høst kan bjerges indenfor kort tid, i hvert fald er vejrudsigten til den gode side

Jeg håber at den sidste høst kan bjerges indenfor kort tid, i hvert fald er vejrudsigten til den gode side Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 34 Jeg håber at den sidste høst kan bjerges indenfor kort tid, i hvert fald er vejrudsigten til den gode side Den nysåede raps har mange steder allerede

Læs mere

29.10.2015 Carl Aggerbo IDEKATALOG FARMTRACKING

29.10.2015 Carl Aggerbo IDEKATALOG FARMTRACKING 29.10.2015 Carl Aggerbo IDEKATALOG FARMTRACKING FARMTRACKING Hvad er formålet? Projektet har til formål at give landmanden information og beslutningsstøtte på rette sted og tidspunkt. Dette ved at udnytte

Læs mere

SKITSE TIL EN SAMARBEJDSMODEL

SKITSE TIL EN SAMARBEJDSMODEL SKITSE TIL EN SAMARBEJDSMODEL På vej mod en samarbejdsmodel SKITSE TIL EN SAMARBEJDSMODEL INDLEDNING Fællesskabet er vigtigt for at skabe vækst. Når vi står sammen er vi stærkere og kan formå mere. Det

Læs mere

330 hektar om dagen. Lad de andre trække læsset

330 hektar om dagen. Lad de andre trække læsset 330 hektar om dagen Lad de andre trække læsset 3 Lad de andre trække læsset En kapacitet på op til 330 ha. dagligt På Adamshøj gods ved Ringsted faldt valget på en liftophængt spreder til udbringning af

Læs mere

Indhold Problemstilling... 2 Solceller... 2 Lysets brydning... 3 Forsøg... 3 Påvirker vandet solcellernes ydelse?... 3 Gør det en forskel, hvor meget

Indhold Problemstilling... 2 Solceller... 2 Lysets brydning... 3 Forsøg... 3 Påvirker vandet solcellernes ydelse?... 3 Gør det en forskel, hvor meget SOLCELLER I VAND Indhold Problemstilling... 2 Solceller... 2 Lysets brydning... 3 Forsøg... 3 Påvirker vandet solcellernes ydelse?... 3 Gør det en forskel, hvor meget vand, der er mellem lyset og solcellen?...

Læs mere

DYRKNINGSVEJLEDNING FOR GRØNNE ÆRTER 2011

DYRKNINGSVEJLEDNING FOR GRØNNE ÆRTER 2011 DYRKNINGSVEJLEDNING FOR GRØNNE ÆRTER 2011 JORDBEHANDLING Betingelsen for en god og ensartet fremspiring og dermed et godt udbytte er et godt såbed. Når jorden er tjenlig, fældes og jævnes den, skal den

Læs mere

Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører.

Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører. Mit hjem Din Fart? 2010 Hvis du skal i kontakt med pressen kan det være rart at have gennemgået en række af de mest almindelige spørgsmål. Vi har listet nogle op her og også givet et bud på et svar. Kampagnebudskab:

Læs mere

Dette er et emnet der kan få en hvilken som helst forsamling sejlere ophidset. Alle har en mening og det er sjældent at to meninger er ens.

Dette er et emnet der kan få en hvilken som helst forsamling sejlere ophidset. Alle har en mening og det er sjældent at to meninger er ens. Om anker, kæder og ankring Dette er et emnet der kan få en hvilken som helst forsamling sejlere ophidset. Alle har en mening og det er sjældent at to meninger er ens. Der er fire elementer der har indflydelse

Læs mere

Väderstad Rapid Super XL

Väderstad Rapid Super XL Väderstad Rapid Super XL Universalsåmaskine Fleksibel og præcis - Markedets mest alsidige såsystem, med et ens fordelt skærtryk på over 100kg og en meget præcis dybdestyring af enkelte såskær, hvilket

Læs mere

Vil du være et hak bedre?

Vil du være et hak bedre? Vil du være et hak bedre? Plantebeskyttelse - med omtanke EU har vedtaget rammedirektivet for bæredygtig anvendelse af pesticider, hvor IPM (integreret plantebeskyttelse) skal være en del af lovgivningen

Læs mere

FAQ SyreN system: Hvorfor sidder syretanken foran på traktoren?

FAQ SyreN system: Hvorfor sidder syretanken foran på traktoren? FAQ SyreN system: Hvorfor sidder syretanken foran på traktoren? 1. SyreN system er bygget til eftermontage på en gyllevogn. Der er ganske enkelt ikke andre steder hvor den kan sidde. 2. For at undgå at

Læs mere

"Møllernes krav til brødhvede" Indkøbschef Ivan Pedersen, Lantmännen Cerealia A/S

Møllernes krav til brødhvede Indkøbschef Ivan Pedersen, Lantmännen Cerealia A/S "Møllernes krav til brødhvede" Indkøbschef Ivan Pedersen, Lantmännen Cerealia A/S Er de danske møller interesserede i, at der avles dansk brødhvede? Ja! Det ligger godt for logistikken og kæden fra jord

Læs mere

MINDRE PLADS - MERE MAD

MINDRE PLADS - MERE MAD LEKTION 5B MINDRE PLADS - MERE MAD DET SKAL I BRUGE Teksten: Det effektive landbrug Tegneredskaber Papir LÆRINGSMÅL 1. (4. klasse) Sundhed og levevilkår. I kan beskrive jeres egen liv og kost i forhold

Læs mere

Aarhus Byråd onsdag den 9. september 2015. Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område

Aarhus Byråd onsdag den 9. september 2015. Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område Og vi kan gå videre til næste, og det er rammeaftale for 2016 på det sociale område. Hvem ønsker ordet til den? Hüseyin Arac, Socialdemokraterne. Værsgo.

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse. Lidt, effektivt og alternativt. Landskonsulent Hans Kristensen. Afsnit B, C og D

Ukrudtsbekæmpelse. Lidt, effektivt og alternativt. Landskonsulent Hans Kristensen. Afsnit B, C og D Ukrudtsbekæmpelse Lidt, effektivt og alternativt Landskonsulent Hans Kristensen Afsnit B, C og D Lidt 1999 bød på! Lavere afgrødepriser! Højere pesticidafgift! Lavere nettomerudbytter Lidt! Færre behandlinger!

Læs mere

Sprøjteteknik i planteværnsforsøg. Forsøgsseminar 10.marts 2010 Ghita Cordsen Nielsen, Landscentret Planteproduktion

Sprøjteteknik i planteværnsforsøg. Forsøgsseminar 10.marts 2010 Ghita Cordsen Nielsen, Landscentret Planteproduktion Sprøjteteknik i planteværnsforsøg Forsøgsseminar 10.marts 2010 Ghita Cordsen Nielsen, Planteproduktion Sprøjtning i forsøg Skal ligne praksis mest muligt. Den lave kørehastighed gør det dog ikke helt muligt.

Læs mere

Hva gjør Samsøprodusenten for å sikre god settepotetkvalitet. Knud Ravn Nielsen, LMO Samsø

Hva gjør Samsøprodusenten for å sikre god settepotetkvalitet. Knud Ravn Nielsen, LMO Samsø Hva gjør Samsøprodusenten for å sikre god settepotetkvalitet Knud Ravn Nielsen, LMO Samsø Dyrkning tidlig kartoffel i DK Finde de bedste arealer Stenstreng lægge eller stenfræsning Sædskifte (ingen) Tidlig

Læs mere

Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre?

Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre? 101 5 Hvordan kommer du videre? Nogle gange må man konfrontere det, man ikke ønsker at høre. Det er nødvendigt, hvis udfaldet skal blive anderledes næste gang, udtaler Rasmus

Læs mere

planteværn Vejledning i

planteværn Vejledning i Vejledning i planteværn 2014 redigeret af JENS ERIK JENSEN PETER KRYGER JENSEN LISE NISTRUP JØRGENSEN GHITA CORDSEN NIELSEN STIG FEODOR NIELSEN KLAUS PAASKE POUL HENNING PETERSEN TRINEXAPAC-ETHYL Middelnavn,

Læs mere

Uovertruffen kvalitet side Din egen gødning side Emballage side BioCrop Opti side BioCrop OptiXL side BioCrop MøldrupXL side BioCrop OptiML side

Uovertruffen kvalitet side Din egen gødning side Emballage side BioCrop Opti side BioCrop OptiXL side BioCrop MøldrupXL side BioCrop OptiML side 2014 INDHOLD: Uovertruffen kvalitet.... side 3 Din egen gødning.... side 4 Emballage.... side 5 BioCrop Opti.... side 6 BioCrop Opti XL... side 7 BioCrop Møldrup XL... side 8 BioCrop Opti ML... side 9

Læs mere

Før sprøjtning planlægning. Funktionstest og kalibrering. Sprøjt ikke ved risiko for overfladeafstrømning

Før sprøjtning planlægning. Funktionstest og kalibrering. Sprøjt ikke ved risiko for overfladeafstrømning Før sprøjtning planlægning Afstand til vandmiljø Afstand til boringer Sprøjt ikke over drænbrønde Sprøjtens tilstand Kalibrering Sprøjteteknik Foto: Eskil Nilsson Planlægning og forberedelse af sprøjtearbejdet

Læs mere

FUREN. Mangler der nyt blod i landbruget? Landbrugserhvervet mangler unge mennesker VINTER 2012/13

FUREN. Mangler der nyt blod i landbruget? Landbrugserhvervet mangler unge mennesker VINTER 2012/13 6 26 36 6 Faste kørespor 26 Dufte og krydderier 36 Sojabønner Made in Sweden VINTER 2012/13 FUREN Mangler der nyt blod i landbruget? Landbrugserhvervet mangler unge mennesker LEDER Kære læser Hvordan kan

Læs mere

Yderligere information kontakt: Jakob S. Jensen 40 16 81 63

Yderligere information kontakt: Jakob S. Jensen 40 16 81 63 Opera i majs flere foderenheder pr. hektar højere kvalitet og fordøjelighed ingen spild og varmedannelse i stak mere mælk pr. ko pr. dag Læs mere på www.agro.basf.dk Yderligere information kontakt: Jakob

Læs mere

Formler til brug i marken

Formler til brug i marken HJ 10-001 Revideret den 12. december 2005 Formler til brug i marken Anlæg Afsætning af en vinkel 5 ved brug af målebånd 3 4 Såning Gødskning Udsædsmængde (kg pr. ha) = Kg næringsstof = Plantetal/m2 TKV

Læs mere

Axial Flow gnasker sig gennem høsten

Axial Flow gnasker sig gennem høsten Salling-traktor.dk Nordvestjysk-traktor.dk Axial Flow gnasker sig gennem høsten Hos Goul Agro i Brøndum på Salling, er det en CaseIH Axial Flow 9120 der tager sig af høstarbejdet og dette gør den til UG,

Læs mere

KørGrønt Alt andet er helt sort. Optimer din elbils rækkevide

KørGrønt Alt andet er helt sort. Optimer din elbils rækkevide KørGrønt Alt andet er helt sort Optimer din elbils rækkevide Ny teknologi nye udfordringer Elbilen er ny i den danske bilpark. Det er en anden teknologi, end vi er vant til, og udfordringen består i at

Læs mere

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Et ud af hver 10 ende hus har problemer med fugt og i de

Læs mere

FARTBEGRÆNSNING & TRAFIKSIKKERHED

FARTBEGRÆNSNING & TRAFIKSIKKERHED 27-1-2012 KOMMUNIKATION & SAMFUND FARTBEGRÆNSNING & TRAFIKSIKKERHED Roskilde Tekniske Skole, HTX Søren Witek & Christoffer Thor Paulsen Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemformulering... 3 Danskernes

Læs mere

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag.

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag. Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2015 Velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

Godt i gang i marken 2015 Korn og raps. Tommy Agermose 13-15. august 2014

Godt i gang i marken 2015 Korn og raps. Tommy Agermose 13-15. august 2014 Godt i gang i marken 2015 Korn og raps Tommy Agermose 13-15. august 2014 Disposition Ukrudtsbekæmpelse vintersæd Ukrudtsbekæmpelse vinterraps Skadedyr vinterraps Vækstregulering vinterraps Ukrudtsbekæmpelse

Læs mere

NOGLE SVAMPE- OG INSEKTMIDLER VIRKER IKKE!

NOGLE SVAMPE- OG INSEKTMIDLER VIRKER IKKE! NOGLE SVAMPE- OG INSEKTMIDLER VIRKER IKKE! Nye resistenser og regler, hvordan anvendes midlerne i 2015 Lars Skovgaard Larsen, lsl@gefion.dk Rapporterede tilfælde af resistens Skadedyr Resistens mod Fundet

Læs mere

Kaninhop for begyndere trin 1 10 Læs mere på www.fionas.dk

Kaninhop for begyndere trin 1 10 Læs mere på www.fionas.dk Side 1 Trin 1. Seletræning. Kaninen er minimum 10 uger gammel og du har brugt masser af tid på at oprette et tillidsforhold til den. Den er tryg ved at du tager den ud af buret så nu er tiden kommet hvor

Læs mere

Hvordan undgår vi i Danmark engelske tilstande med resistente agerrævehale? Ved Chefkonsulent Troels Toft, Patriotisk Selskab

Hvordan undgår vi i Danmark engelske tilstande med resistente agerrævehale? Ved Chefkonsulent Troels Toft, Patriotisk Selskab Hvordan undgår vi i Danmark engelske tilstande med resistente agerrævehale? Ved Chefkonsulent Troels Toft, Patriotisk Selskab tt@patriotisk.dk Udfordringerne i UK er enorme! If you can t control your Blackgrass

Læs mere

Nordisk innovation Porduktkatalog

Nordisk innovation Porduktkatalog Nordisk innovation Porduktkatalog ROTTESPÆR TX11 STOPPER ROTTErne FØR DE GØR SKADE VA-godkendt på Teknologisk Institut Fra Ø100 til Ø200mm, også til strømpeforet rør i ovenstående dimensioner Udført i

Læs mere

Dato: 23. februar 2001 I LANDSFORSØGENE. Vejledning til Forsøgssprøjte - model Koldkærgård

Dato: 23. februar 2001 I LANDSFORSØGENE. Vejledning til Forsøgssprøjte - model Koldkærgård HJ 08-006 KVALITET Dato: 23. februar 2001 I LANDSFORSØGENE Vejledning til Forsøgssprøjte - model Koldkærgård Beskrivelse af forsøgssprøjten Væskebeholder Drivmiddel 15 l rustfri med skruelåg, sikkerhedsventil,

Læs mere