1 Kompendium danfoil sprøjteteknik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 Kompendium danfoil sprøjteteknik"

Transkript

1 danfoil koncept

2 1 Kompendium danfoil sprøjteteknik Danfoil har i dette kompendium bestræbt os på, at samle vores viden, anbefalinger og erfaringer med danfoils sprøjte teknologi. Kompendiet er udarbejdet med fokus på altid, at sikre vores kunder den mest optimale og effektive sprøjtning med deres danfoil sprøjte. Vi håber du bliver inspireret til, at optimere dit sprøjtearbejde og ønsker dig en go sprøjtesæson. Indhold 1 Kompendium danfoil sprøjteteknik Anvendelse i praksis Bomhøjde Lufttryk Sprøjtning i forskellige afgrøder Barjord og lave afgrøder Korn afgrøder Kartofler og tætte afgrøder Generelle betragtninger Vejledning til kemikalieforbrug Effektiv afsætning i afgrøden Eurofoil forstøveren og de små dråber Dråbespektret Eurofoil vs. Konventionel dyse Vandmængder med danfoil sprøjten Vandmængder i plantebeskyttelse Pas på den store fokus på høje vandmængder ved svampesprøjtninger Kemireduktion Mulighed for kemireduktion Reducering af kemikalier ved hjælp af pletsprøjtning Barjord sprøjtning Indstilling af sprøjte ved barjord sprøjtning Korrekt sprøjteindstilling afgørende for afdrift ved sprøjtning på bar jord Brug af GPS Brug GPS Matrix570G sammen med din marksprøjte Demogårde

3 2 Anvendelse i praksis I det følgende gennemgås de parametre der er central for den korrekte anvendelse af danfoil sprøjten. 2.1 Bomhøjde Den vejledende bomhøjde er cm over afgrøden. Sprøjteføreren skal, for at opnå den mest effektive sprøjtning, være opmærksom på, at forstøverens kastelængde reduceres ved kørsel i modvind. Derfor skal bomhøjden ved kørsel i modvind være lavere end ved kørsel i medvind. Den rette højde afgøres af sprøjteføreren, der ved selvsyn let finder den for sprøjtningen mest hensigtsmæssige bomhøjde. Kommer vinden ind skråt forfra, skal den side af bommen, som er i vindsiden, være lavere end den anden bomside. Vejledende kørselshastighed er 6-7 km/t. Ved sprøjtning i tætte afgrøder samt ved roe-sprøjtninger anbefales lidt lavere kørehastighed. 2

4 2.2 Lufttryk Indstilling af lufttryk kan aflæses af kurven nedenfor og af vor sprøjte-vejledning. Kurven må kun betragtes som vejledende, idet forholdene på sprøjtetidspunktet kan medføre, at sprøjtens indstilling må ændres. Det er vigtigt at være opmærksom på, at lufttrykket skal afpasses efter afgrødens højde, udviklingstrin og efter vindforholdene m.m. 2.3 Sprøjtning i forskellige afgrøder Vær opmærksom på, at dråbespektret fra en Eurofoil -forstøver alene afhænger af lufttrykket og ikke af væskemængden. Dette betyder, at et væskeforbrug på mellem l/ha ikke ændrer dråbespektret, såfremt lufttrykket er uændret. Lufttrykket i bommen har betydning for både sprøjtevæskens forstøvning, sprøjtevæskens nedtrængning i afgrøden, og risikoen for afdrift. 3

5 2.4 Barjord og lave afgrøder Ved sprøjtning på bar jord og i lave afgrøder (stadie 1-5) skal der altid sprøjtes med et lavt lufttryk (10-13 cm VS). Denne indstilling giver større dråber og mindsker risikoen for vindafdrift. Bomhøjden indstilles så sprøjte væsken netop rører jorden. Vær opmærksom på, at planterne eller små plantedele på jorden skal bevæges let af luftstrømmen fra sprøjten. Under forhold, hvor der er øget risiko for vindafdrift, skal sprøjteføreren være meget opmærksom på lufttrykket og bomhøjden. Læs mere om de optimale indstillinger i kapitel 5. Ved sprøjtning i roer skal vejledningen for sprøjtning på bar jord og i lave afgrøder anvendes. 2.5 Korn afgrøder Ved sprøjtning i korn, fx ukrudtssprøjtninger og de første svampe sprøjtninger (stadie 1-5), skal sprøjtningen udføres med lavt lufttryk, så planterne bevæges let af luften. Lufttrykket må derfor ikke være så højt, at afgrøden "tromles ned". Er kornafgrøden i stadie 6-10, skal lufttrykket øges for at få flere små dråber, bedre nedtrængning i afgrøden og dermed bedre dækning på planterne. De sidste sprøjtninger stadie skal udføres med et lufttryk på ca. 20 cm VS. 2.6 Kartofler og tætte afgrøder Ved sprøjtning i kartofler skal de første sprøjtninger udføres med lave lufttryk. I takt med at afgrødemassen øges, som i de sidste skimmelsprøjtninger op til nedvisning, hæves lufttrykket for at ende ved ca. 25 cm VS. 2.7 Generelle betragtninger Vi plejer at sige, at sprøjtningen skal ske ved et lufttryk, der bevirker at afgrøden bevæger sig let for luftstrømmen. Herved bliver det muligt for sprøjte væsken, at trænge ned i afgrøden. Er lufttrykket derimod for højt, vil dette bevirke, at afgrøden lukker, hvorved douchen rammer en mur, og ingen virkning får i afgrøden. I stedet vil den efterlade muligheden for afdrift. 4

6 5

7 2.8 Vejledning til kemikalieforbrug Som den eneste producent af marksprøjter udarbejder danfoil a/s vejledninger omkring indstilling af danfoil sprøjten til forskellige sprøjteopgaver. Danfoils anbefalinger tager udgangspunkt i mange års erfaringer fra sprøjteforsøg udført såvel i Danmark som i flere europæiske lande, kombineret med en meget betydningsfuld erfaring, opnået af og indsamlet fra de mange brugere af danfoil sprøjten igennem mange år. 6

8 3 Effektiv afsætning i afgrøden 3.1 Eurofoil forstøveren og de små dråber I udviklingsarbejdet med Eurofoil forstøveren er der gennemført analyser af forstøverens dråbespektre ved forskellige lufttryk. Analyserne omfatter bl.a. en situation, hvor der er størst chance for afdrift, nemlig hvor der sprøjtes på bar jord eller ukrudtssprøjtning af lav vækst. Analyserne har følgende konklusion: at Eurofoil producerer et større antal små dråber (100 μm) end standarddysen at Eurofoil samtidig har en energi, der er så meget højere end standarddysen, hvilket betyder, at dråber fra Eurofoil forstøveren har større mulighed for at nå jorden uden at drive væk. at Eurofoil producerer et lavere antal dråber under 200 μm end standarddysen, men stadig har dobbelt så stor energi som XR standard fladsprededysen. at middeldråbestørrelsen er næsten 20% større end middeldråbestørrelsen fra standard dysen. at Eurofoil forstøveren har et større spænd af dråbestørrelser. at Eurofoil forstøveren har en højere hastighed på de små dråber Små dråber er nyttige, da de giver en bedre og mere ensartet afsætning på bladet. Store dråber har derimod tendens til at løbe af bladet når de har ramt hvis de overhovedet rammer. For at opnå den mest effektive sprøjtning vil man derfor gerne opnå så mange små dråber som muligt og samtidig undgå afdrift det er muligt med EuroFoil forstøveren fordi lufttrykket sørger for at give de små dråber den nødvendige hastighed. 7

9 Som det fremgår af de nedenstående grafer kan Eurofoil med succes producere små dråber, når disse blot kombineres med tilstrækkelig energi til at bringe dråberne sikkert ned mod jorden eller i afgrøden. I figurerne fremgår det tydeligt, at fra en dråbestørrelse på 100 μm, og op til en dråbestørrelse på 400μm har Eurofoil forstøveren større hastighed og derved mindre risiko for afdrift. Samtidig har forstøveren mere ensartet dråbestørrelse. Den almindelige opfattelse, at de små dråber fra Eurofoil forstøveren giver stor afdrift, er derfor langt fra korrekt. Det er dokumenteret ved flere forsøg, at danfoil luftsprøjten har afdrift på niveau med sammenlignelige marksprøjter på markedet. 8

10 3.2 Dråbespektret Dråbespektret på Eurofoil forstøveren er over flere omgange blevet testet, og studierne viser at dråbespektret alene afhænger af lufttrykket og ikke af væskemængden. Dette betyder at et væskeforbrug på mellem l/ha ikke ændrer dråbe-spektret. Såfremt lufttrykket er uændret. Nedenstående illustration viser Eurofoil forstøverens dråbespektrum ved en række forskellige indstillinger, i lufttrykket og vandmængden. Forsøgene er udført med vandfølsomt papir i en rugmark. Det vandfølsomme papir er placeret i toppen, midten og bunden af afgrøden. Derudover er der placeret vandfølsomt papir på jorden. Afgrøden (rug) var i begyndelsen af modningsstadiet, dvs efter Zadoks skalaen. Vejret var tørt og solrigt, vinden var let til frisk fra vest. Sprøjtetidspunktet var mellem kl

11 For det første viser forsøget med vandfølsom papir at ændringer i lufttrykket fra 12 til 18 og til 22 cm/v giver en betydelig ændring i størrelsen på dråberne og i mængden af de små dråber. Samtidig ses det tydelig at dråberne afsættes i hele afgrøden. Forsøget viser samtidig, hvor afgørende den rigtige luftmængde er, for en effektiv afsætning og en minimering af afdriften. I det sidste forsøg har vi ændret vandmængden til 70 l/ha, og det viser med tydelighed, at dette ikke forbedrer danfoils afsætning i afgrøden. Derimod får vi en mere uens dråbestørrelse og der opstår flere store dråber, hvilket er et tegn på at vandmængden er på det maksimal af hvad Eurofoil forstøveren kan håndtere. Dermed opstår risikoen for mindre effektiv afsætning i afgrøden. 10

12 3.3 Eurofoil vs. Konventionel dyse Ved anvendelse af konventionel sprøjteteknik opfattes små og store dråbers egenskaber således: Disse egenskaber kan ikke umiddelbart findes ved anvendelse af danfoil s luftsprøjte =, idet luftsprøjtens virkemåde resulterer i, at dråberne tilføres energi, hvorved de uheldige egenskaber ved de små dråber elimineres. Det drejer sig om forhold som: Vindfølsomhed, Nedtrængningsevne Bevægelsesenergi. Eurofoil forstøveren eliminerer således ikke alene de uheldige egenskaber ved de små dråber, men kombinerer også fordelene ved de små og store dråber. I efterfølgende skitse vises forskellene på sprøjtedoucher fra en konventionel dyse og fra en Eurofoil forstøver. 11

13 Meget små dråber kan være svære at styre. De bliver hængende i luften som en tåge, der i stille vejr vil strække sig som en lang "hale" efter sprøjten. Selv meget ringe vind kan føre så fine dråber på afveje. Afdriften er større over lave og åbne afgrøder end over høje tætte, der kan fange de små dråber. Danfoil luftsprøjten blander væske og luft i forstøveren. En luftstrøm river sprøjtevæsken i små dråber og fører dem med ned i afgrøden. Lufthastigheden, der bestemmer dråbestørrelsen kan varieres. Takket være dråbernes høje hastighed, mindskes afdriften, og afgrøden rammes mere præcist. 12

14 4 Vandmængder med danfoil sprøjten 4.1 Vandmængder i plantebeskyttelse Forskellen på danfoil og den konventionelle sprøjte I øjeblikket er der en del fokus på vandmængder til ukrudts og svampebekæmpelse, og tendensen fra konsulenter m. fl. lyder, at større vandmængder skulle give bedre resultat. Det er vigtigt, at du som danfoil kunde er opmærksom på dette, da vandmængden i danfoils sprøjte system ikke er afgørende for den optimale afsætning. Derimod er den korrekte luftmængde meget vigtig, øges vandmængde betragteligt med danfoil systemet, kan det få den modsatte effekt i form af en dårligere afsætning pga. en dårligere forstøvning. Med den konventionelle sprøjte vil en øget vandmængde i nogle tilfælde være en fordel, fx i barjordssprøjtning og visse former for ukrudtssprøjtning, her taler vi om vandmængder på 200 L/ha eller derover. Vi ved, at med Danfoil systemet, er den optimale vandmængde L/ha. Tommelfingerreglen er, at vandmængden skal være størst ved barjordssprøjtning, og mindst, hvor der er bladmasse. Lav væskemængde en fordel Det interessante er, at flere plantebeskyttelses midler som fx Roundup, Fusilade Max, Agil 100EC og Topik kvitterer for lav væskemængde (Se forsøg fra Flakkebjerg). Grafen viser, at doseringen kan halveres ved 100 L/ha, og er et glimrende eksempel på, at stor vandmængde ikke er en fordel. Samtidig skal nævnes, at på dugvåde planter som korn og kartofler nemt kan være afsat L vand/ha, her vil der være stor risiko for, at vandmængder på 200 l/ha og opefter øger risikoen for at sprøjtevæsken regner af, med dårligere afsætning og virkning til følge. Fra danfoils side mener vi, at en optimal sprøjtning opnås med så høj koncentration som muligt L/ha, og en målrettet afsætning med minimal spild af sprøjtevæske. Dertil kommer en stor sidegevinst i form af stor sprøjte kapacitet. 13

15 4.2 Pas på den store fokus på høje vandmængder ved svampesprøjtninger Det skaber misforståelser når konsulenter tror man kan sammenligne danfoil med den konventionelle sprøjteteknologi. I øjeblikket oplever vi desværre en kedelig tendens hos både planteavlskonsulenter og salgskonsulenter fra kemikaliefirmaerne. Vi har således hen over de seneste måneder observeret at konsulenterne mener, at høje vandmængder er et must i svampesprøjtning, hvilket har ledt dem til den konklusion at danfoil sprøjten med de l/ha ikke kan udføre en effektiv svampesprøjtning. Vi er naturligvis meget forundret over denne temmelig tåbelige konklusion, da vi ud fra forsøg foretaget i gennem de sidste 20 år og ikke mindst danfoil brugernes praktiske erfaringer ved at netop svampesprøjtninger er en af danfoil sprøjtens absolutte forcer. Konklusion er sandsynligvis dannet ud fra det udgangspunkt, at med en konventionel sprøjte, vil en reducering af væskemængde resultere i et dårligere sprøjteresultat og at større vandmængder vil give et bedre resultat. Ved sprøjtning med danfoil er billedet meget anderledes og det er vigtigt at du som danfoil kunde er opmærksom på dette, da vandmængden i danfoils sprøjte system ikke er afgørende for den optimale afsætning. Derimod er den korrekte luftmængde meget vigtig. Øges vandmængden betragteligt med danfoil systemet, kan det få den modsatte effekt i form af en dårligere afsætning pga. en dårligere forstøvning. Fra danfoils side forsøger vi naturligvis løbende at undervise konsulenterne i danfoils sprøjteteknologi, men vi må konstatere, at det til tider er svært at nå ud/ind til alle. Som et resultat af vandmængde problematikken har vi i 2013 igangsat landsforsøg der skal påvise, at en svampesprøjtning i hvede kan udføres mindst lige så effektiv med danfoils 40 l/ha, som det er muligt med 200 l/ha i en konventionel sprøjte. Vi forventer resultaterne er klar til efteråret. Vi deltager i så mange markvandringer, markdemonstrationer, Erfa grupper, osv som muligt. Her har vi selv mulighed for at tage diskussionen med konsulenterne, men vi må også erkende, at vi ikke kan deltage i alle arrangementer. Derfor opfordrer vi vores danfoil kunder til at tage diskussionen op med konsulenterne, hvis I oplever udsagn som angivet ovenfor. Vi supplerer jer gerne med relevante data/forsøg som kan understøtte jeres argumenter. 14

16 5 Kemireduktion 5.1 Mulighed for kemireduktion Med danfoil sprøjteteknologi sikres en effektiv sprøjtning og stor kapacitet, der til en lang række sprøjteopgaver gør det muligt at reducere forbruget af kemikalier, i forhold til den mængde, som ville være valgt til en konventionel sprøjte. Med kemireduktion, er det næsten umuligt at lave en konkret tabel, et skema eller lign., da vejrforhold, temperatur og andre forhold varierer fra år til år, ligesom de geografiske forhold skal tages i betragtning. Dog er det sikkert, at man kan reducere på mange af de midler der er til rådighed. Vi har inddelt i følgende punkter. 1. Ingen reduktion 2. Mulighed for reduktion 3. Nødvendig reduktion. 1. Ingen reduktion Det har altid været vores anbefaling, at ved alle jordmidler er der ingen reduktion. Her skal man have den tildelte mængde aktive stof jævnt fordelt. Med en luftsprøjte har man muligheden for at komme ind under jordknolde og sten, og få tildelt det aktive stof og dermed max effekt. Ligeledes med de fleste minimidler, er der ingen anbefaling for reduktion. Vores erfaring er, at større sprøjtesikkerhed evt. under ugunstige forhold er at foretrække, frem for en reduktion. 2. Mulighed for reduktion Her har vi en stor gruppe af midler, der strækker sig fra kontaktmidler, systemiske midler, blandingsmidler, svidningsmidler m. m. Fælles for dem alle er, at man ikke kan gøre skade direkte på afgrøden, eller få dårlig effekt, men kan "spilde" penge unødigt ved at sprøjte med normal dosering. For de fleste af midlerne gælder, at der er stor mulighed for at reducere fra 5 til 40 % af den anbefalede mængde. Her kan vi henvise til vores doseringsvejledning i kapitel 2.8 Vejledning til kemikalieforbrug. Der skal selvfølgelig vurderes i hvert enkelt tilfælde, hvor stor reduktion skal være i forhold til temperatur, vejrforhold, ukrudtstryk, afgrødestadie m.m. For nye brugere vil vi anbefale at starte med en reduktion med halvdelen af den % besparelse man har vurderet, derefter 25 %, og derefter resten til den opnåede 15

17 besparelse. Skulle man komme så langt ned i dosering, at virkningen har været i underkanten under de givne forhold, så ved man hvor undergrænsen er. 3. Nødvendig reduktion Her vil vi omtale nogle midler og sammensætninger, hvor der er nødvendigt ved reduktion for ikke at skade afgrøden med efterfølgende tab. Der er mange der bruger blandingen Hussar + Ally og olie. Her skal man undlade olie, erstatte den med sprede klæbemiddel og sænke dosis på Husar med 5 % for at undgå for kraftig virkning. Bruger man midlet Broadway WG, hvor der anbefales tilsætning af additivet PG 26 N med 0,5 l, skal man reducere additivet til 0,25 l. Ligesom vækstreguleringsmidlerne CCC 750 og Modus CC midlerne, vil vi som standard anbefale, at nedsætte dosis fra 5-10 % for undgå for kraftigt virkning. Vores erfaring med Modus er, at her skal man reducere med 20 til 25 % af den anbefalede dosis, måske mere ved optimale sprøjtebetingelser. 5.2 Reducering af kemikalier ved hjælp af pletsprøjtning Med den rigtige indstilling kombineret med nye arbejdsgange og en stærk vilje sparer Thor Kofoed op til 25-30% på kemikalieudgiften hvert år ved brug af en danfoil ConCorde 24M med injektionssystem. Thor Kofoed fra Nexø på Bornholm har de sidste fem år benyttet sig af en kemikaliebesparelsesteknik, som giver ham nogle gode muligheder både i forhold til det miljømæssige, men for ham som driftsleder, så er det mere et spørgsmål om økonomi, da der er store besparelser at hente. Thor Kofoed er gået sammen med en anden landmand og tilsammen har de ca. 400 hektar, der skal sprøjtes hvert år. De har nyligt investeret i en ny danfoil sprøjte, da de nu er tre, der skal køre sammen, og er derfor oppe på ca. 600 hektar til næste år. Grunden til at valget faldt på en sprøjte fra danfoil er, at den giver muligheden for at pletsprøjte, og på den måde behøver man ikke at behandle hele marken, men kun de pletter, hvor der er ukrudt. "Med den viden vi har i dag, var danfoil sprøjten et godt valg, og vi har derfor også valgt at investere i en ny danfoil med endnu mere teknik, fordi det er den vej man kan hente økonomiske fordele for at få et bedre dækningsbidrag pr. hektar" 16

18 Pletsprøjtningsteknikken en ny form for tankegang Som udgangspunkt skal man være meget bedre til at planlægge sine sprøjtninger, derudover skal man kende sin mark. Her er det ikke nok bare at køre forbi den, men man skal ind og se i sin mark, og se hvad der er i den, for på den måde at lave den bedste planlægning, når der skal sprøjtes. En god planlægning betyder ligeledes, at man kun behøver at komme i marken én gang, og pletsprøjte for det ukrudt, der befinder sig i marken. Det betyder, at man kun sprøjter de steder det er nødvendigt og ikke hele marken. "Det kan være at ukrudtet er større nogle steder i marken end andre, og det vil sige, de steder hvor ukrudtet er mindre kan man reducere doseringen, hvis forholdene er til det. Det er sådan nogle ting, som danfoil sprøjten er eminent til, fordi du kan danne dig et kort over marken, og nogle steder kan man reducere med 10-30% og alligevel have en effektiv bekæmpelse" Det er dog stadig vigtigt at være opmærksom på vejr og vind forholdene, man kan reducere pesticidkoncentrationen med op til 30%, hvis man er villig til at stå tidlig op, og sprøjte i de tidlige timer på dagen. Det er især ved pletsprøjtning, hvor Thor Kofoed henter rigtig meget i form af besparelser. Ved eksempelvis græsukrudt kører han ca. med halv dosis af laveste. Nogen gange er det nok, og andre gange ikke. Derfor benytter Thor Kofoed sig af testkit, hvor han fem dage efter en sprøjtning tager en test, og derud fra kan se, om ukrudtet skal have 10%, 20% eller 30% mere, hvis ikke det har fået nok. Thor Kofoed anbefaler klart at benytte sig af testkits, da det sagtens kan betale sig. Ud fra Thor Kofoeds erfaringer, hvis en eller to pletter ukrudt ikke har fået nok, så har alle de andre pletter heller ikke. Hvor mange besparelser er der i planlægning? Thor Kofoed sparer meget på kemikalieforbruget og på grund af, at det er en danfoil sprøjte, sparer han ligeledes på vandforbruget, men det er især grundet danfoils injektionssystem, hvor besparelserne kan mærkes. Selvom en danfoil sprøjte er dyr i forhold til mange andre sprøjter, er Thor Kofoeds erfaring, at denne merudgift hurtigt er tjent hjem. Det kan især ses ud fra behandlingsindekset (BI), hvor meget Thor Kofoed sparer på pesticidforbruget. Han ligger langt under normen, og ligeledes under det anbefalede. Thor Kofoed har mange specialafgrøder, og derfor ligger han med en BI på 1,6, hvor ham han kører sammen med ligger under 1,6. Med et landsgennemsnit i 2010 på omkring 2,3, kan det konkluderes, at Thor Kofoed sparer meget på kemikalier ved at planlægge sine sprøjtninger og kontrollere sine marker. Der skal fokuseres på viljen, hvis man vil spare Thor Kofoed mener, at de landmænd som sætter sig for at lære denne teknologi, helt klart kun vil få gavn af det, men hvis man ikke har viljen til at omlægge sine arbejdsgange og tænke anderledes end det man er vant til, så er det ikke en mulighed han vil anbefale. "Det kræver nogle helt andre arbejdsgange og nogle helt andre tankegange, men de er virkelig godt betalt" Hvis man sætter sig for, at prøve denne teknologi, kan man gøre mange af tingene med den sprøjte man har, og på den måde øve sig for at se, om man kan ændre sine arbejdsgange og tankegange. Derefter vil en 17

19 god skoling og en god hjælp i starten gøre, at man allerede efter en måneds tid vil være i besiddelse af den viden, der er nødvendigt. Derefter bør man have lidt hjælp til at planlægge, og efterfølgende er det kun den erfaring, man får, som gør en bedre. "Det går meget hurtigt og det er meget nemt, når man først kommer ind i det, og er kommet ud af de gamle vaner" 18

20 6 Barjord sprøjtning 6.1 Indstilling af sprøjte ved barjord sprøjtning Når man taler om barjordssprøjtning og danfoil, er der nogen der har en formodning om, at der er mere afdrift med en Danfoil end med alm. sprøjteteknik, og henviser til nogle få sprøjteskader, og det er dem man husker. Men med den rigtige indstilling af sprøjten, er danfoils sprøjteteknik den der har mindst afdrift i forhold til konventionel sprøjteteknik - på højde med sprøjter med ledsagerluft. Dette har flere afdriftsforsøg fra Danmarks Jordbrugsforskning og tyske JKI bevist. Og hvad vigtigere er, har de praktiske erfaringer fra danfoil brugerne vist, at der er mulighed for at sprøjte på bar jord med 7-8 sek./m med godt resultat og uden afdrift. Den korrekte indstilling ift. lufttryk, bomhøjde, vandmængde og kørehastighed Lufttrykket bestemmer dråbernes størrelse, og når man taler om barjordssprøjtning skal man, for at forhindre afdrift, bruge en tung dråbe, som vinden har vanskeligt ved at flytte. Med danfoil systemet vil der næsten altid være en lille turbulens, men med den fordel, at en del af dråberne vil komme ind under jordknolde og sten, og dermed forhindre begyndende spiring. Derfor er vores anbefaling, et lufttryk på mellem cm/vs. Bomhøjden er meget vigtig. Hver gang bomhøjden øges 10 cm, fordobles afdriftsrisikoen. Med danfoil Eurofoil, kan man sprøjte med den laveste bomhøjde der er på markedet, helt ned til 40 cm over jordoverfladen, og det kan man let sprøjte med under ugunstige forhold. Vandmængden har ikke den store betydning for dråbestørrelse og virkning, men når man er helt nede i 10cm VS bliver dråberne færre, og her er man nødt til, at øge vandmængden til min l /ha., for at få tilstrækkelig antal dråber til at afdække jordoverfladen. En tommelfingerregel er; mindre luft mere vand, dog max 70 L/ha. Man skal i den forbindelse være opmærksom på, at ved en øget vandmængde på fx 70 l/ha skal hastigheden ned på max 6 km/t, for at 19

21 bevare et ensartet dråbespektrum, og en optimal afsætning. Hvis der er varmt og tørt er erfaringerne, at man med fordel kan øge vandmængden en smule. Alternativt kan man sprøjte, når der er dug. Det vil altid være jordens fugtighed der afgør, om effekten bliver god. Og husk: 1mm. regn svarer til L/ha. Kørehastigheden har også stor betydning for afdriften. Hver gang hastigheden fordobles, tredobles afdriftsrisikoen. Er man ude i ekstremerne anbefales det, at kørerhastigheden er 5-6 km/t., specielt i yderomgangen. Kører man i direkte modvind eller medvind kan farten reguleres derefter. Bliver forholdene lempelige, vil de fleste øge kørehastigheden, med øget kapacitet til følge. Anbefalet indstilling ved barjordssprøjtning: Lufttryk: cm/vs, Bomhøjde: 40 cm. Vandmængde: L/ha, Kørehastighed: 5-6 km/h. Vær opmærksom på, at køres der med 10 cm/vs skal der køres med 50 l/ha. Køres der med 13 cm/vs, kan væskeforbruget med fordel reduceres til 40 l/ha. Følger man denne anbefaling kan man altid sprøjte på barjord op til 8 sek/m med god sprøjteeffekt og uden afdrift. 6.2 Korrekt sprøjteindstilling afgørende for afdrift ved sprøjtning på bar jord Med korrekt indstilling af lufttryk og bomhøjde, kombineret med optimal kørehastighed, kan Gads Maskinstation minimere afdriften ved sprøjtning på bar jord når de anvender en af deres tre danfoil ConCorde trailersprøjter. Gads Maskinstation ved Skærbæk, er en af landets større maskinstationer. Gads Maskinstation I/S leverer maskiner, mandskab og masser af viden til opgaveløsning hos landbruget, virksomheder og private. 20

22 Maskinstationen har en af markedets mest moderne maskinpark, heriblandt tre danfoil ConCorde trailersprøjter. Disse tre skal tilsammen sprøjte de cirka hektar, som maskinstationen årligt passer. At valget faldt på ConCorde trailersprøjten fra danfoil, skyldes ifølge Peter Gad, der sammen med Anders og Lars Gad driver maskinstationen, at sprøjten har en høj kapacitet og samtidig et meget lavt vedligehold. Han mener, at specielt den store kapacitet er en fordel for maskinstationen, da de ofte har store afstande ud til deres kunder. Den største fordel ved danfoil marksprøjterne er, at de har utroligt lave vedligeholdelsesomkostninger. Samtidig har du også en enorm kapacitet, i og med at du har et væskeforbrug på l/ha. Det er utroligt vigtigt for os, når vi ofte skal køre km, for at komme ud til landmanden. Minimer afdrift ved barjordssprøjtning med korrekt sprøjteindstilling Der bliver tit stillet spørgsmålstegn ved hvorvidt det er muligt at kontrollere vindafdriften fra en danfoilsprøjte på grund af den patenterede eurofoil-forstøverteknik. Dette er dog ikke et problem som Peter Gad har oplevet tværtimod. Gads Maskinstation har rigtigt meget erfaring med sprøjtning på bar jord. Dette er specielt i forbindelse med ukrudtssprøjtninger i majs. Når afdriften skal minimeres ved sprøjtning på bar jord og i lave afgrøder (stadie 1-5), er det ifølge Peter Gad utroligt vigtigt, at anvende den rigtige sprøjteindstilling. Forhold som minimerer afdrift omfatter bl.a. lavt lufttryk, lav bomhøjde, lav kørehastighed samt medvind i køreretningen forklarer Peter Gad. Når vi skal ud og sprøjte på bar jord, specielt i forhold til majs er det vigtigt at have den rigtige sprøjteindstilling. Her er det vigtigste, at sprøjte med et lavt lufttryk på omkring 10-12cm/VS, da denne indstilling giver større dråber, og derved mindsker vindafdrift. Når vi skal sprøjte på bar jord har vi oftest et væskeforbrug på ca l/ha. Lufttrykket ligger for det meste på cm/vs, og bomhøjden er ca cm. Ved sprøjtning på bar jord er det dog utroligt vigtigt, at være opmærksom under forhold, hvor der er øget risiko for vindafdrift. Når du sprøjter på bar jord under forhold, hvor der er øget risiko for afdrift, er det vigtigt at sprøjteføreren er meget opmærksom på sprøjteindstillingen og tilpasser denne til situationen. Man skal specielt være opmærksom på lufttryk og bomhøjde forklarer Peter Gad Danfoil den foretrukne marksprøjte Gads maskinstation har været utroligt glade og tilfredse med deres tre ConCorde trailersprøjter fra danfoil. Derfor er Peter Gad heller ikke i tvivl om at deres næste marksprøjte også skal være fra danfoil. Ifølge Peter Gad skyldes denne begejstring for deres danfoil marksprøjter, at de kun har haft positive oplevelser med deres trailersprøjter. 21

23 Nu har vi haft danfoil i snart 20 år, og jeg kan simpelthen ikke komme på noget negativt at sige omkring danfoil. Vi har generelt været yderst tilfredse. Derfor er jeg heller ikke et sekund i tvivl om, at hvis vi skal have anskaffet en ny marksprøjte skal denne også være fra danfoil Høj kapacitet og lavt vedligehold opvejer merpris En marksprøjte fra danfoil er ofte forbundet med en højere anskaffelsespris når du sammenligner med konkurrerende marksprøjter. Peter Gad har dog erfaret, at det er vigtigt at kigge på de samlede levetidsomkostninger når du skal sammenligne to forskellige marksprøjter. Peter Gad har oplevet, at de samlede levetidsomkostninger er lavere ved deres ConCorde trailersprøjter fra danfoil. Han tilføjer, at de lavere samlede levetidsomkostninger specielt skyldes det lavere væskeforbrug og dermed større kapacitet samt lavere vedligeholdelsesomkostninger. danfoil har en højere anskaffelsespris end f.eks. Hardi og Amazone, men de penge er hurtigt tjent ind igen ved højere kapacitet og lavt vedligehold. forklarer Peter Gad. 22

24 7 Brug af GPS 7.1 Brug GPS Matrix570G sammen med din marksprøjte Landmand Lars Erik Garder anvender med stor succes GPS Matrix 570G, når han sprøjter sine afgrøder, hvilket gør hans arbejder meget nemmere og som giver ham besparelser på både økonomien og ressourcerne. Landmand Lars Erik Garder driver sit landbrug på 240 ha som er beliggende imellem Kolding og Ribe. Han dyrker hovedsagligt græsfrø, men har også korn og slagtekyllinger, som han sælger i omegnen af stk. af årligt. Han har en medhjælper på gården og sammen laver de selv det meste af det almindelige markarbejde, såsom at så, høste og sprøjte, derudover hyrer Lars Erik Garder sommetider den lokale maskinstation til at udfører andre arbejdsopgaver. Danfoils GPS Matrix 570G har stor betydning for Lars Erik Garders landbrug Lars Erik Garder har siden 1993 kørt med Danfoils sprøjter, og kører i dag med en Danfoil AirBoss med 24 meter bom, han er meget tilfreds med den, og specielt begejstret for:. Det vi er rigtig begejstrede for, det er, den store kapacitet, den kan tage omkring 30 hektar når man kører ud det jeg også er begejstret for, det er, at den er dejlig nem, for hvis det blæser lidt op så går vi bare lidt ned i luft tryk så vi kan undgå vinddrift Det synes jeg er rigtig dejligt. Lars Erik Garder Sammen med sin Danfoil AirBoss anvender Lars Erik Garder en GPS Matrix 570G. Denne GPS med bom pilot og bom afluk har været en stor hjælp for Lars Erik Garder, da det har gjort arbejdet med at sprøjte afgrøderne meget nemmere. Ifølge Lars Erik Garder, er GPS en medvirkende til, at han undgår at have for meget overlap når han sprøjter og der er nemmere at styre sprøjtningen. Den er utrolig nem at betjene, den er ret intuitiv. Man skal bruge omkring en halv time på lige at bladre igennem og få den sat op og så videre, så man forstår opsætningen, og så kører det ellers utrolig nemt. Og når man først har prøvet at køre med den GPS afblænding, så har man altså ikke lyst til at køre uden. Lars Erik Garder 23

Facts luftassisteret sprøjtning

Facts luftassisteret sprøjtning Facts luftassisteret sprøjtning Hvad ønsker du af din fremtidige marksprøjte? Større kapacitet Bedre biologisk effekt Lavere pesticidforbrug Maksimal afdriftkontrol Kun HARDI giver alle fordelene»det er

Læs mere

Maskiner og planteavl nr. 84 2007. FarmTest. Sprøjteteknik i kartofler

Maskiner og planteavl nr. 84 2007. FarmTest. Sprøjteteknik i kartofler Maskiner og planteavl nr. 84 2007 FarmTest Sprøjteteknik i kartofler Sprøjteteknik i kartofler Af Niels Enggaard Klausen, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Planteproduktion Titel: Sprøjteteknik

Læs mere

Sådan tjener du penge på dit sprøjtebudget...

Sådan tjener du penge på dit sprøjtebudget... Sådan tjener du penge på dit sprøjtebudget... www.hardi-twin.com www.hardi.dk Eksempel 1: Vælg HARDI TWIN næste gang du køber sprøjte Højere hastighed øg kapaciteten op til 100% Få ekstra kapacitet med

Læs mere

FarmTest Effekter ved øget hastighed ved marksprøjtning

FarmTest Effekter ved øget hastighed ved marksprøjtning FarmTest Effekter ved øget hastighed ved marksprøjtning Maskiner og planteavl 115 vfl.dk farmtest.dk Titel: Effekter ved øget hastighed ved marksprøjtning Forfatter: Niels Enggaard Klausen, AgroTech Thyge

Læs mere

1 Bekæmpelse af Enårig Rapgræs og Tokimbladet ukrudt i vintersæd.

1 Bekæmpelse af Enårig Rapgræs og Tokimbladet ukrudt i vintersæd. Nyhedsbrev nr. 1 2012/13 11. september 2012 1 Bekæmpelse af Enårig Rapgræs og Tokimbladet ukrudt i vintersæd. Brug 1,0 1,25 Boxer + 0,05 DFF + 0,15 Oxitrill. 2 Bekæmpelse af Rajgræs. Brug Boxer, hæv dosseringen

Læs mere

Konsulenttræf Fredericia

Konsulenttræf Fredericia Konsulenttræf Fredericia 20. August - 2015 Martin Clausen Henrik Ryberg Mogens Mogensen Mobil: 24 47 84 02 Mobil: 30 47 05 64 Mobil: 20 12 01 82 Den milde vinter har givet græsukrudtet optimale vilkår!..

Læs mere

Spark til dosen. - Naboen går godt nok til den! - Ja, han må have råd til det!

Spark til dosen. - Naboen går godt nok til den! - Ja, han må have råd til det! Spark til dosen 1 - Naboen går godt nok til den! - Ja, han må have råd til det! 2 Du kan bestille flere eksemplarer af denne pjece til uddeling ved markvandringer, erfagruppemøder og lignende. Pjecen er

Læs mere

»Det er en fornøjelse at være helt anderledes«

»Det er en fornøjelse at være helt anderledes« Af: Lars B - Smitt FARMERBUSINESS 5 sider om Danfoil A/S TraktorTech besøger Danfoil A/S»Det er en fornøjelse at være helt anderledes«www.traktortech.dk TRAKTORTECH NR: 6 2013 45 FARMERBUSINESS Danfoil

Læs mere

Etablering af efterafgrøder og ukrudtsbekæmpelse v. Hans Kristian Skovrup. www.slf.dk

Etablering af efterafgrøder og ukrudtsbekæmpelse v. Hans Kristian Skovrup. www.slf.dk Etablering af efterafgrøder og ukrudtsbekæmpelse v. Hans Kristian Skovrup Krav til efterafgrøder Pligtige efterafgrøder 10-14 % af efterafgrødegrundareal - mest på husdyrbrug På brug med 2,3 DE 70 % af

Læs mere

Idekatalog FarmTracking

Idekatalog FarmTracking Idekatalog FarmTracking FarmTracking Hvad er formålet? Projektet har til formål at give landmanden information og beslutningsstøtte på rette sted og tidspunkt. Dette ved at udnytte eksisterende data sammenholdt

Læs mere

Vejen til et godt resultat i 2015

Vejen til et godt resultat i 2015 1 Vejen til et godt resultat i 2015 Lang vækstsæson gav høje udbytter I 2014 2014 bød på: Tidlig såning Mild vinter Meget nedbør i maj Den tidlige såning var den væsentlige grund til de høje udbytter Begrænsningerne

Læs mere

...for mere udbytte. Majs blev tidligere altid set som en meget sund afgrøde, uden nævneværdige

...for mere udbytte. Majs blev tidligere altid set som en meget sund afgrøde, uden nævneværdige ...for mere udbytte Majs blev tidligere altid set som en meget sund afgrøde, uden nævneværdige sygdomsproblemer. De seneste 10 år er majsarealet fordoblet, og samtidig er sygdomspresset steget med kraftigere

Læs mere

Dato: 23. februar 2001 I LANDSFORSØGENE. Vejledning til Forsøgssprøjte - model Koldkærgård

Dato: 23. februar 2001 I LANDSFORSØGENE. Vejledning til Forsøgssprøjte - model Koldkærgård HJ 08-006 KVALITET Dato: 23. februar 2001 I LANDSFORSØGENE Vejledning til Forsøgssprøjte - model Koldkærgård Beskrivelse af forsøgssprøjten Væskebeholder Drivmiddel 15 l rustfri med skruelåg, sikkerhedsventil,

Læs mere

Uovertruffen kvalitet side Din egen gødning side Emballage side BioCrop Opti side BioCrop OptiXL side BioCrop MøldrupXL side BioCrop OptiML side

Uovertruffen kvalitet side Din egen gødning side Emballage side BioCrop Opti side BioCrop OptiXL side BioCrop MøldrupXL side BioCrop OptiML side 2014 INDHOLD: Uovertruffen kvalitet.... side 3 Din egen gødning.... side 4 Emballage.... side 5 BioCrop Opti.... side 6 BioCrop Opti XL... side 7 BioCrop Møldrup XL... side 8 BioCrop Opti ML... side 9

Læs mere

Erfaringer fra 2011 og. strategier for planteværn 2012

Erfaringer fra 2011 og. strategier for planteværn 2012 Erfaringer fra 2011 og strategier for planteværn 2012 Ved Ditte Clausen Korn: Disposition Svampesprøjtning i hvede, inkl. hvedebladplet Sadelgalmyg Raps: Erfaringer med angreb af glimmerbøsser i 2011 Nye

Læs mere

IN03-003 Udførelse og opgørelse af forsøg med logaritmesprøjte. af Jens Erik Jensen, Landscentret Planteavl, e-mail jnj@landscentret.

IN03-003 Udførelse og opgørelse af forsøg med logaritmesprøjte. af Jens Erik Jensen, Landscentret Planteavl, e-mail jnj@landscentret. IN03-003 dførelse og opgørelse af forsøg med logaritmesprøjte af Jens Erik Jensen, Landscentret Planteavl, e-mail jnj@landscentret.dk Dokument sidst revideret 25. marts 2004. Hvorfor logaritmesprøjte?

Læs mere

Hvordan kan Planteværn Online bruges til at planlægge indkøb af pesticider?

Hvordan kan Planteværn Online bruges til at planlægge indkøb af pesticider? Hvordan kan Planteværn Online bruges til at planlægge indkøb af pesticider? Januar 2011 Indhold Side: 1 Planlæg indkøb af herbicider 2 1.1 Forskelligt ukrudt kræver forskellige behandlinger 2 1.2 Hvilke

Læs mere

Idekatalog Farm Tracking

Idekatalog Farm Tracking Idekatalog Farm Tracking Lidt om projekt farmtracking Projektet har til formål at give landmanden praksisnær information og beslutningsstøtte på rette sted og til rette tid ved at udnytte eksisterende

Læs mere

330 hektar om dagen. Lad de andre trække læsset

330 hektar om dagen. Lad de andre trække læsset 330 hektar om dagen Lad de andre trække læsset 3 Lad de andre trække læsset En kapacitet på op til 330 ha. dagligt På Adamshøj gods ved Ringsted faldt valget på en liftophængt spreder til udbringning af

Læs mere

Vil du være et hak bedre?

Vil du være et hak bedre? Vil du være et hak bedre? Plantebeskyttelse - med omtanke EU har vedtaget rammedirektivet for bæredygtig anvendelse af pesticider, hvor IPM (integreret plantebeskyttelse) skal være en del af lovgivningen

Læs mere

planteværn Vejledning i

planteværn Vejledning i Vejledning i planteværn 2014 redigeret af JENS ERIK JENSEN PETER KRYGER JENSEN LISE NISTRUP JØRGENSEN GHITA CORDSEN NIELSEN STIG FEODOR NIELSEN KLAUS PAASKE POUL HENNING PETERSEN TRINEXAPAC-ETHYL Middelnavn,

Læs mere

SVAMPEMIDDEL Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler.

SVAMPEMIDDEL Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler. L256206 DENM/05T CLP appl SVAMPEMIDDEL Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler. Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes

Læs mere

FAQ SyreN system: Hvorfor sidder syretanken foran på traktoren?

FAQ SyreN system: Hvorfor sidder syretanken foran på traktoren? FAQ SyreN system: Hvorfor sidder syretanken foran på traktoren? 1. SyreN system er bygget til eftermontage på en gyllevogn. Der er ganske enkelt ikke andre steder hvor den kan sidde. 2. For at undgå at

Læs mere

Beskyt nytilvæksten bedst muligt. Start programmet med Revus

Beskyt nytilvæksten bedst muligt. Start programmet med Revus Beskyt nytilvæksten bedst muligt Start programmet med Revus TM Beskyt nytilvæksten bedst muligt Start programmet med Revus Skimmelangreb giver de største tab i kartoffelproduktionen. Kartoffelskimmel stopper

Læs mere

Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vintersæd, kartofler og frøgræs. Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anvendelse.

Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vintersæd, kartofler og frøgræs. Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anvendelse. L154697 DENM/07S godk Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vintersæd, kartofler og frøgræs. Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anvendelse. Product names marked or, the ALLIANCE

Læs mere

FARTBEGRÆNSNING & TRAFIKSIKKERHED

FARTBEGRÆNSNING & TRAFIKSIKKERHED 27-1-2012 KOMMUNIKATION & SAMFUND FARTBEGRÆNSNING & TRAFIKSIKKERHED Roskilde Tekniske Skole, HTX Søren Witek & Christoffer Thor Paulsen Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemformulering... 3 Danskernes

Læs mere

www.dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København K Tlf.: 32479800

www.dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København K Tlf.: 32479800 DuPont Planteværn Konsulenttræf 20. august 2015 Fredercia Søren Severin: Tlf.: 23814720 www.dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København K Tlf.: 32479800 Lexus -mod ukrudt i vintersæd

Læs mere

Rapport vedrørende græsrodsforskningsprojekt: Sprøjtning med mælk til bekæmpelse af meldug

Rapport vedrørende græsrodsforskningsprojekt: Sprøjtning med mælk til bekæmpelse af meldug Rapport vedrørende græsrodsforskningsprojekt: Sprøjtning med mælk til bekæmpelse af meldug Ringe den 25.oktober 2001 J.nr.93S-2462-Å00-00891 Ved Freddy Madsen, Nørhavegård, Rudkøbing og økologikonsulent

Læs mere

MINIMER DRYSSESPILD MED SPODNAM I RAPS OG GRÆSFRØ

MINIMER DRYSSESPILD MED SPODNAM I RAPS OG GRÆSFRØ MINIMER DRYSSESPILD MED SPODNAM I RAPS OG GRÆSFRØ Spodnam forsi SÅDAN FUNGERER SPODNAM Spodnam er et vegetabilsk produkt, der skaber en halvgennemtrængelig overflade, som påvirker fugtvandringen i afgrøden,

Læs mere

Effektiv beskyttelse indefra og ud NYHED! Revus et nyt middel med unike egenskaper i bekæmpelsen af kartoffelskimmel

Effektiv beskyttelse indefra og ud NYHED! Revus et nyt middel med unike egenskaper i bekæmpelsen af kartoffelskimmel Effektiv beskyttelse indefra og ud NYHED! Revus et nyt middel med unike egenskaper i bekæmpelsen af kartoffelskimmel Høj biologisk effekt Regnfast let at bruge fri for at blande Beskytter bladenes nytilvækst

Læs mere

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Dette modul fortæller om de begreber og principper, der er vigtige i økologisk landbrug i Danmark. Noter til dette afsnit ser du på sidste side.

Læs mere

NUMMER 32 28. AUGUST 2014

NUMMER 32 28. AUGUST 2014 NUMMER 32 28. AUGUST 2014 LÆS BL.A. OM Aktuelt i marken Din landbrugsstøtte fra 2015 Ukrudtsbekæmpelse i vinterhvede Høstresultater vinterhvede Vigtige datoer Kommende arrangementer Aktuelt i marken Vinterhvede

Læs mere

Hvad er din fremstillingspris på korn. Brug driftsgrensopgørelsen til at se bundlinjen på kornproduktionen.

Hvad er din fremstillingspris på korn. Brug driftsgrensopgørelsen til at se bundlinjen på kornproduktionen. Hvad er din fremstillingspris på korn Du skal kun producere korn selv, hvis du kan gøre det billigere end det du kan købe kornet til på langt sigt. Kender du din fremstillingspris? Tre gode grunde til

Læs mere

HESTEBØNNER I STALD OG MARK

HESTEBØNNER I STALD OG MARK HESTEBØNNER I STALD OG MARK KONGRES FOR SVINEPRODUCENTER 2014 Projektleder Sønke Møller, Ernæring & Reproduktion Svineproducent Asbjørn Kaad, Tandslet Fordomme om hestebønner Høstes i juleferien Er kun

Læs mere

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort 99.50.20-A Clorius Energistyring Besparelser med optimal komfort En vejledning til hvordan du kan holde varmen og samtidig belaste miljøet og din økonomi mindst muligt! Gælder for 1-strengede anlæg. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Status for resistens, og Udvikling af nye midler. Martin Clausen Syngenta Crop protection Mob: 24 47 84 02

Status for resistens, og Udvikling af nye midler. Martin Clausen Syngenta Crop protection Mob: 24 47 84 02 Status for resistens, og Udvikling af nye midler Martin Clausen Syngenta Crop protection Mob: 24 47 84 02 Program Status for herbicid-resistens i Danmark Hvordan kan vi bedst bevare effekterne af vores

Læs mere

Kl.græsensilage. majsensilage. 6750 3000 5000 7000 9000 11000 FE pr ha

Kl.græsensilage. majsensilage. 6750 3000 5000 7000 9000 11000 FE pr ha majsensilage Kl.græsensilage kr pr FE Optimér den økologiske foderforsyning Kirstine Flintholm Jørgensen og William Schaar Andersen Skal man som økologisk mælkeproducent dyrke mere maj, øge selvforsyningsgraden

Læs mere

Bibliografiska uppgifter för Potatisbladmögel allt svårare att bekämpa? Erfarenheter från Danmark

Bibliografiska uppgifter för Potatisbladmögel allt svårare att bekämpa? Erfarenheter från Danmark Bibliografiska uppgifter för Potatisbladmögel allt svårare att bekämpa? Erfarenheter från Danmark Författare Nielsen B. Utgivningsår Tidskrift/serie Meddelande från Södra jordbruksförsöksdistriktet Nr/avsnitt

Læs mere

Eventyrlig bygmark efter ti år uden plov

Eventyrlig bygmark efter ti år uden plov Eventyrlig bygmark efter ti år uden plov Følgende eksempel fortæller om en mark på Risgård i Skals. Jordtypen er en JB 1 jord, altså let sandjord. Marken har ikke haft besøg af en plov siden år 1999/2000.

Læs mere

VÆKSTREGULERINGSMIDDEL

VÆKSTREGULERINGSMIDDEL Må kun anvendes til vækstregulering i korn og frøgræs. VÆKSTREGULERINGSMIDDEL Deklaration : Vækstreguleringsmiddel nr. 396-45 Analyse : Trinexapac-ethyl 175 g/l (17,5 % w/w) Midlet er et emulgerbart koncentrat.

Læs mere

20 L. UKRUDTSMIDDEL Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vintersæd, kartofler og frøgræs.

20 L. UKRUDTSMIDDEL Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vintersæd, kartofler og frøgræs. L256329 DENM/07T CLP UKRUDTSMIDDEL Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vintersæd, kartofler og frøgræs. Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle

Læs mere

TOPPS projektet. Vandmiljøet kan holdes rent med en beskeden indsats. TOPPS fokusområder. Aktiviteter i TOPPS projektet. www.topps-life.

TOPPS projektet. Vandmiljøet kan holdes rent med en beskeden indsats. TOPPS fokusområder. Aktiviteter i TOPPS projektet. www.topps-life. TOPPS projektet TOPPS er et 3-årigt projekt i 15 EU-lande med deltagelse af en lang række interessenter. TOPPS er en forkortelse af den engelske projekttitel Train the Operators to prevent Pollution from

Læs mere

Bedste praksis for håndtering af bekæmpelsesmidler

Bedste praksis for håndtering af bekæmpelsesmidler Bedste praksis for håndtering af bekæmpelsesmidler Anbefalingerne er udarbejdet i LIFE-projektet TOPPS, som har til formål at forebygge punktkildeforurening med pesticider. Transport 1. Transporter bekæmpelsesmidler

Læs mere

VÆKSTREGULERINGSMIDDEL

VÆKSTREGULERINGSMIDDEL Må kun anvendes til vækstregulering i korn og frøgræs. VÆKSTREGULERINGSMIDDEL Deklaration : Vækstreguleringsmiddel nr. 396-45 Analyse : Trinexapac-ethyl 175 g/l (17,5 % w/w) Midlet er et emulgerbart koncentrat.

Læs mere

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk 3 Lineære funktioner En vigtig type funktioner at studere er de såkaldte lineære funktioner. Vi skal udlede en række egenskaber

Læs mere

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Et ud af hver 10 ende hus har problemer med fugt og i de

Læs mere

FlexNyt. Heste i trafikken. Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 33, 2012

FlexNyt. Heste i trafikken. Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 33, 2012 FlexNyt Indhold Heste i trafikken Stubharvning og jordbearbejdning i efteråret samt jordbearbejdningsreglerne i efteråret Kvikbekæmpelse efter høst Høj pris på protein og hvad så? iphone-apps til håndtering

Læs mere

Godkendelsesindehaver: Cheminova A/S, Thyborønvej 78, P.O. Box 9, 7673 Harboøre 2 år fra produktionsdato

Godkendelsesindehaver: Cheminova A/S, Thyborønvej 78, P.O. Box 9, 7673 Harboøre 2 år fra produktionsdato 10034038 801246 Reactor 360 DK 5L book_' 03/10/14 07.58 Side 1 Reactor 360 CS Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vinterraps og kartofler. Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel

Læs mere

STRATEGI FOR KØB OG IMPLEMENTERING AF AUTOSTYRING OG GPS UDSTYR

STRATEGI FOR KØB OG IMPLEMENTERING AF AUTOSTYRING OG GPS UDSTYR STRATEGI FOR KØB OG IMPLEMENTERING AF AUTOSTYRING OG GPS UDSTYR V/ Maskinkonsulent Søren Geert-Jørgensen HVAD VIL VI OPNÅ? Økonomi eller andre argumenter? 50 1 Dagsorden Hvilke muligheder er der på markedet

Læs mere

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Nogle af de absolut skarpeste bloggere tjener over 100.000 i måneden, men det er typisk på den internationale scene, men her i Danmark har vi

Læs mere

KOLOGISKE RÅVARER KOSTER MERE, OG DET SKAL DE OGSÅ!

KOLOGISKE RÅVARER KOSTER MERE, OG DET SKAL DE OGSÅ! KOLOGISKE RÅVARER KOSTER MERE, OG DET SKAL DE OGSÅ! Mange mener ikke, at der er forskel på konventionelle og økologiske fødevarer, men det er ikke rigtigt. Økologi er det rigtige valg, hvis du også tænker

Læs mere

DuPont Agro. Globalisering påvirker os alle. Acanto Prima. Biobrændstof. Information om planteavl og plantebeskyttelse 2007. Lederen.

DuPont Agro. Globalisering påvirker os alle. Acanto Prima. Biobrændstof. Information om planteavl og plantebeskyttelse 2007. Lederen. DuPont Agro Information om planteavl og plantebeskyttelse 2007 Globalisering påvirker os alle Lederen. Acanto Prima Designet til bekæmpelse af svampe i vinter- og vårbyg. Beskytter planten, mens byggen

Læs mere

Sprayer LED 2015. Dan Phiffer - CC-BY - The day is over

Sprayer LED 2015. Dan Phiffer - CC-BY - The day is over Sprayer LED 2015 Dan Phiffer - CC-BY - The day is over Komplet løsning til belysning på marksprøjter En stærk løsning til belysning af dyserne på marksprøjter. Systemet er simpelt og fleksibelt, og kan

Læs mere

:PVS DBSHP PVS DPNNJUNFOU

:PVS DBSHP PVS DPNNJUNFOU Transport udover alle grænser Den stærkt stigende internationale samhandel skærper kravene til godssikring. Kravene til virksomhederne øges. Det handler om at undgå dyre transportskader, vel at mærke på

Læs mere

Lav ultra lav input Afsluttende rapport

Lav ultra lav input Afsluttende rapport Lav ultra lav input Afsluttende rapport Projektansvarlig: Deltagere: KMC- Annette Dam Jensen Ytteborg Ole Elkjær Landmand Carl Heiselberg Resume: Der snakkes meget om IPM produktion i øjeblikket, men hvad

Læs mere

Kursusudbud i Landbrug, maskiner mm.

Kursusudbud i Landbrug, maskiner mm. Kursusudbud i Landbrug, maskiner mm. Uddannelse stopper aldrig helt Derfor har vi her samlet en yderst relevant pakke af kurser - lovpligtige samt fagligt supplerende udbytterige kursusforløb. Find din

Læs mere

Lavtryksventilation. Om lavtryksventilation. Resultater. Tekniske løsninger. Elever laver færre fejl. Kontakter

Lavtryksventilation. Om lavtryksventilation. Resultater. Tekniske løsninger. Elever laver færre fejl. Kontakter Om lavtryksventilation Resultater Tekniske løsninger Elever laver færre fejl Kontakter 56 % af de danske skoler har et dårligt indeklima på grund af alt for højt CO 2 -indhold i luften. Det skyldes ingen

Læs mere

L139975 DENM/11L. Svampemiddel Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler og salat på friland samt agurk i væksthus 5 L

L139975 DENM/11L. Svampemiddel Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler og salat på friland samt agurk i væksthus 5 L L139975 DENM/11L Svampemiddel Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler og salat på friland samt agurk i væksthus Product names marked or, the SYNGENTA Logo and the CP FRAME are Trademarks

Læs mere

Separerer din gylle og få rigtig mange fordele

Separerer din gylle og få rigtig mange fordele Separerer din gylle og få rigtig mange fordele Landbrug Slagteri Biogas Papir Landbrug med høj dyre koncentration og for lille areal til udbringning af gylle, har store problemer med at opfylde diverse

Læs mere

Sådan bekæmpes ukrudt i korn til foråret. Stefan Fick Caspersen

Sådan bekæmpes ukrudt i korn til foråret. Stefan Fick Caspersen Sådan bekæmpes ukrudt i korn til foråret Stefan Fick Caspersen Bekæmpelse af græs - hvad lærte vi i 2014? Mild vinter = stort græsukrudt i foråret Stort græsukrudt = højere doseringer for at opnå samme

Læs mere

Op til 75% af udbyttet grundlægges i efteråret med bl.a. en effektiv. Trin 1:ukrudtsbekæmpelse. 60-85% effekt. > 85% effekt

Op til 75% af udbyttet grundlægges i efteråret med bl.a. en effektiv. Trin 1:ukrudtsbekæmpelse. 60-85% effekt. > 85% effekt > 85% effekt Burresnerre Enårig rapgræs Fuglegræs Haremad Hyrdetaske Hønsetarm Rød tvetand Storkronet ærenpris 60-85% effekt Hanekro Hejrenæb Hundepersille Mark ærenpris Mark forglemmigej Melde Pengeurt

Læs mere

Totalløsninger til tørring og opbevaring af korn og frø

Totalløsninger til tørring og opbevaring af korn og frø Totalløsninger til tørring og opbevaring af korn og frø 60 års erfaring i hele Europa - 40 faste medarbejdere inkl. service i Hedensted Nymontage via eksterne firmaer i sæsonen (40-60 personer) - Omsætning

Læs mere

Forskellige herbiciders effekt overfor storkenæb, hejrenæb og kornblomst

Forskellige herbiciders effekt overfor storkenæb, hejrenæb og kornblomst Markbrug nr. 284a 2003 1 Markbrug nr. 284a Oktober 2003 Forskellige herbiciders effekt overfor storkenæb, hejrenæb og kornblomst Solvejg K. Mathiassen og Per Kudsk, Afdeling for Plantebeskyttelse, Forskningscenter

Læs mere

Svampemiddel Må kun anvendes til svampebekæmpelse i kartofler og løg. Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anvendelse.

Svampemiddel Må kun anvendes til svampebekæmpelse i kartofler og løg. Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anvendelse. 7-3105-200-183-11/13 DENM/09Q Svampemiddel Må kun anvendes til svampebekæmpelse i kartofler og løg. Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anvendelse. Product names marked or, the ALLIANCE FRAME

Læs mere

Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre?

Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre? 101 5 Hvordan kommer du videre? Nogle gange må man konfrontere det, man ikke ønsker at høre. Det er nødvendigt, hvis udfaldet skal blive anderledes næste gang, udtaler Rasmus

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

LOP-A Boligspray mod lopper

LOP-A  Boligspray mod lopper LOP-A Boligspray mod lopper Sådan bruges LOP-A Boligspray Hvor: Spray, hvor lopperne befinder sig, dvs. i tæpper, hundekurven, møbler, revner og sprækker. LOP-A er en effektiv loppespray, som bekæmper

Læs mere

Energieffektivitet. ...på hoteller 10 I 2008. Hotelgæster kan godt lide komfort.

Energieffektivitet. ...på hoteller 10 I 2008. Hotelgæster kan godt lide komfort. Energieffektivitet Hannes Lütz Product Manager CentraLine c/o Honeywell GmbH 0 I 2008 Hotelgæster kan godt lide komfort. De betaler jo til syvende og sidst for deres værelse. Til gengæld forventer de varmt

Læs mere

Natur/teknik Lidt om vejret Side 1. Lidt om vejret

Natur/teknik Lidt om vejret Side 1. Lidt om vejret Natur/teknik Lidt om vejret Side 1 Lidt om vejret Baggrund Alle mennesker interesserer sig for vejret. Meteorologer gør det professionelt. Fiskere gør det for deres sikkerheds skyld. Landmænd for udbyttes

Læs mere

Jeg vil gerne tale med dig om Kræftens Bekæmpelses advarsler om kræftfremkaldende stoffer

Jeg vil gerne tale med dig om Kræftens Bekæmpelses advarsler om kræftfremkaldende stoffer Jeg vil gerne tale med dig om Kræftens Bekæmpelses advarsler om kræftfremkaldende stoffer Kræftens Bekæmpelses forsigtighedsprincip. Og om E cigaretter som lægemiddel KRÆFTFREMKALDENDE STOFFER På KBs hjemmeside

Læs mere

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI AktivE Bakterier & Enzymer AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI Nilfisk Biobact er et miljørigtigt rengøringsmiddel, som består af mikroorganismer og enzymer. Biobact Clean ALT-I-ET-RENGØRING Nilfisk Biobact

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Økologiske afhoppere og manglende omlægning

Økologiske afhoppere og manglende omlægning Økologiske afhoppere og manglende omlægning NaturErhvervstyrelsen Rapport 08/03/12 INDHOLD 1. FORORD 3 2. INDLEDNING 4 2.1 Baggrund 4 2.2 Hovedresultater 5 2.3 Læsevejledning 7 3. METODE 7 4. BESKRIVELSE

Læs mere

Af Susanne Høiberg, HØIBERG A/S

Af Susanne Høiberg, HØIBERG A/S Af Susanne Høiberg, HØIBERG A/S Det er en almindelig misforståelse, at blot man har patentbeskyttet sin produktion, så kan den også lovligt komme på markedet. Mange virksomheder med forskning og udvikling

Læs mere

AfgrødeNyt nr. 5. 23. april 2014. Indhold. Aktuelt i marken -1 -

AfgrødeNyt nr. 5. 23. april 2014. Indhold. Aktuelt i marken -1 - AfgrødeNyt nr. 5 23. april 2014 Indhold Aktuelt i marken Der er meget stor forskel på udviklingen af vintersædsmarkerne. Hvedemarker ses fra st. 30 33 (begyndende strækning 3 knæ dannet). De vinterbygmarker,

Læs mere

Spilder din tærsker for meget? eller for lidt! Maskinkonsulent Christian Rabølle

Spilder din tærsker for meget? eller for lidt! Maskinkonsulent Christian Rabølle Spilder din tærsker for meget? eller for lidt! Maskinkonsulent Christian Rabølle Mejetærskerspild?? Dryssespild Skærebordsspild Tærskespild rystere/rotor/solde - Hvad kan accepteres? - Betyder det noget?

Læs mere

Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til visse former for ukrudtsbekæmpelse samt nedvisning

Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til visse former for ukrudtsbekæmpelse samt nedvisning L142051 DENM/1M Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til visse former for ukrudtsbekæmpelse samt nedvisning Product names marked or, the SYNGENTA Logo and the CP FRAME are Trademarks of a Syngenta Group Company

Læs mere

Prisen på halm til kraftvarme?

Prisen på halm til kraftvarme? Prisen på halm til kraftvarme? 1 Indholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Indledning... 3 2. Forudsætninger - generelt... 4 3. Værdi af halm ab mark... 5 4. Vending... 6 5. Presning... 6 6. Bjærgning...

Læs mere

Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling i et anlæg?

Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling i et anlæg? Nilan Calculator Passiv forvarmeveksling af luften via indbygget Heat-pipe, baseret på miljøvenligt kølemiddel Stort tilbehørs- og udvidelsesprogram Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling

Læs mere

Fordele og ulemper ved brug af kommercielle GMO-sorter

Fordele og ulemper ved brug af kommercielle GMO-sorter Fordele og ulemper ved brug af kommercielle GMO-sorter Kristofer Vamling, Plant Science Sweden AB 1 GMO Hvad mener vi? 2 Kommerciel brug af GMO i Europa Lӕgemiddler Tekstiler Foder Mad Dyrkning Sammenhӕngen

Læs mere

Driftsøkonomiske muligheder for en reduceret og miljøvenlig pesticidanvendelse

Driftsøkonomiske muligheder for en reduceret og miljøvenlig pesticidanvendelse 1. Danske Planteavlskongres 2004 Driftsøkonomiske muligheder for en reduceret og miljøvenlig pesticidanvendelse Farm economic potential for a reduced and environmental-friendly use of pesticides Jens Erik

Læs mere

Noter fra IP-møde den 19. maj 2005 hos Torben Lund

Noter fra IP-møde den 19. maj 2005 hos Torben Lund Noter fra IP-møde den 19. maj 2005 hos Torben Lund Tilrettet dagsorden: 1. Nyt om ERFA-gruppen ved Bent K. Christensen a. Organisering af gruppen b. Forventninger til arbejdet c. Er IP også afsætning?

Læs mere

Tagdækning med sikkerhed

Tagdækning med sikkerhed Tagdækning med sikkerhed Tagdækning Gasprodukter og sikkerhed Professionelle tagdækkere bruger i stort omfang flaskegas til tagdækning. Det er både en transportabel og effektiv energikilde. Men som ved

Læs mere

Udkast til printstrategi for Faxe Kommune

Udkast til printstrategi for Faxe Kommune Udkast til printstrategi for Faxe Kommune 1 Formål Faxe Kommune er klimakommune og sætter derfor fokus på kommunens energiforbrug og arbejder til stadighed på at udnytte energien bedre og reducere CO2

Læs mere

1 L. Insektmiddel Må kun anvendes til professionel bekæmpelse af krybende og kravlende insekter i og omkring huse og bygninger.

1 L. Insektmiddel Må kun anvendes til professionel bekæmpelse af krybende og kravlende insekter i og omkring huse og bygninger. L163403 DENM/01Q PPE 359261 Insektmiddel Må kun anvendes til professionel bekæmpelse af krybende og kravlende insekter i og omkring huse og bygninger. Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anvendelse.

Læs mere

Et landbrugsemne i matematik

Et landbrugsemne i matematik Et landbrugsemne i matematik Lavet af Christian Lund Tallerupskolen mail@chrlund.dk Frank Erichsen bedre kendt som Bonderøven bor på Kastaniegården på Djursland. Her dyrker han jorden og plejer sine dyr

Læs mere

Velkommen i Hammerum Gjellerup Cykelklub

Velkommen i Hammerum Gjellerup Cykelklub Velkommen i Hammerum Gjellerup Cykelklub Hvem er vi Hammerum Gjellerup Cykelklub blev stifter i 1999. Har som formål at styrke interessen for motionscykling. Klubben er medlem af DCU s motionsafdeling.

Læs mere

Ukrudtsmiddel nr. 347-6

Ukrudtsmiddel nr. 347-6 Ukrudtsmiddel nr. 347-6 Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vinterhvede, vinterrug, vinterbyg, vårbyg, vårhavre og triticale uden udlæg om foråret. Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

Læs mere

ØkonomiNyt er opdelt i regnskabsresultater fra Djursland Landboforening, landsresultater og Business Check.

ØkonomiNyt er opdelt i regnskabsresultater fra Djursland Landboforening, landsresultater og Business Check. ØkonomiNyt Indledning... 1 Business Check... 1 Regnskabsresultater Kvæg... 2 Djursland Landboforening... 2 Landsplan... 2 Opsummering... 3 Business Check Kvæg... 3 Regnskabsresultater Søer... 4 Djursland

Læs mere

Sådan fødes nye produkter hos Kongskilde

Sådan fødes nye produkter hos Kongskilde Sådan fødes nye produkter hos Kongskilde Navn: Funktion: Anker U. Glerup Produkt chef for jord. Plove Såbeds- og stubharver - radrensere Fræsere Rotorharver Såmaskiner - gødningsspredere Baggrund : Tidligere.

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse

Spørgeskemaundersøgelse Spørgeskemaundersøgelse Hvad er en god golfoplevelse for dig og hvad forstår du ved spillekvalitet fra 1 teested til 18 green? Baggrund Denne undersøgelse er et led i en Skandinavisk undersøgelse der skal

Læs mere

Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet

Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet af Claus Østergaard, Økologisk Landsforening Formål og baggrund Formålet med at etablere efterafgrøder er at mindske næringsstoftabet fra marken med græssende

Læs mere

Københavns Kommune. Økologianalyse på to udvalgte plejehjem. Rapport fra projektgruppen

Københavns Kommune. Økologianalyse på to udvalgte plejehjem. Rapport fra projektgruppen Københavns Kommune Økologianalyse på to udvalgte plejehjem Rapport fra projektgruppen April 2009 Konklusion På baggrund af den gennemførte proces og analyse har projektgruppen følgende konklusioner: De

Læs mere

Hvor hurtigt kan du køre?

Hvor hurtigt kan du køre? Fart Hvor hurtigt kan du køre? I skal nu lave beregninger over jeres testresultater. I skal bruge jeres testark og ternet papir. Mine resultater Du skal beregne gennemsnittet af dine egne tider. Hvilket

Læs mere

In-therm Klimavæg. Termisk strålevarme og køling

In-therm Klimavæg. Termisk strålevarme og køling In-therm Klimavæg Termisk strålevarme og køling In-therm Klimavæg til renoveringsopgaver Dansk Miljøentreprise har udviklet en klimavæg med ilagte varmeslanger, som i renoveringsregi kan bruges til efterisolering

Læs mere

Jetstrømme og polarfronten giver våd sommer 2004

Jetstrømme og polarfronten giver våd sommer 2004 Jetstrømme og polarfronten giver våd sommer 2004 Af Ove Fuglsang Jensen Når man nu som brevduemand har haft adskillige weekender med mere eller mindre regn, kan man stille sig selv spørgsmålet: Hvorfor?

Læs mere

Redskaber til hæk- og hegnsklipning

Redskaber til hæk- og hegnsklipning Redskaber til hæk- og hegnsklipning GreenTec HXF info Scan QR koden med din smartphone og se mere om GreenTec grenklippere på vores hjemmeside Vi skaber mulighederne for forbedret pleje af grønne områder

Læs mere

Bugserede eksaktsnittere. FCT 955 Pro Tec FCT 1050 ProTec

Bugserede eksaktsnittere. FCT 955 Pro Tec FCT 1050 ProTec Bugserede eksaktsnittere FCT 955 Pro Tec FCT 1050 ProTec Hvorfor eksaktsnitte? Græssaften og eventuelle additiver bliver fordelt jævnt på alle overfladerne. Ensileringsprocessen starter hurtigere og kvaliteten

Læs mere

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold.

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold. Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen Indhold. 1. Indledning v. Hanne Nørskov 2. Målinger opsummeret 3.

Læs mere

VORES NET ER KOMPLET!

VORES NET ER KOMPLET! D A N M A R K VORES NET ER KOMPLET! Med 18 veluddannede service- og salgspartnere i Danmark, er PALFINGER tæt på kunderne i hele landet. PALFINGER tilbyder således den bedste service, kvalitet og teknologi

Læs mere