Kvarteret. Tillykke til Kongsvang Hash i boligområder? Guide: Spar på varmen 09 / SEPTEMBER BEBOERBLAD for

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvarteret. Tillykke til Kongsvang Hash i boligområder? Guide: Spar på varmen 09 / SEPTEMBER 2013. BEBOERBLAD for"

Transkript

1 09 / SEPTEMBER 2013 BEBOERBLAD fr blikr århu Kvrr Tillykk il Kv Hh i blirår? Gui: Spr på vr

2 Lr Af Sør Høbr Kvrr Vi hr bbrkri. D r fu, vi kl lvrli. D r lkri i prfi rii. D å lri bliv ilkurkri! 04 8 Tilkurkri? Ikk hr! I i ur f Kvrr krv j i Lr kri. Bl irucr j brb Dlibriv kri. D r rlv fr vær pærk på. Iær år vi rr blikk øvr krik iiuir i l. Nli prifrir krik iflyl, r lr hr på prir pliik. Sir y r vær l ilkurkri, hvr prilr pv r ikk il pliik, r frulr fr pp llr ku iv pplu il lr i pliik rliyhw. Så r ikk h. Vi hr bbrkri. D r fu, vi kl lvrli. D r lkri i -prfi rii. D å lri bliv ilkurkri! N-prfi byr, i r lv kl hv v f p, vi blr 2 KVARTERET 09 / SEPTEMBER 2013 i hulj. I kl j p på vr blir, k ikk ør il fr pkuli. Lvivi bkyr hri. Bbrkri r vj il iflyl i vr fli vr lill l i r -prfi rii, Blikr Århu r. I i r vi i, llr hr flu, fliør ru i rii. I frbil r vl på i pl pør il, hvrvi vi frår ifri libriv kri ilr: 1. D krik il kl vær crl i kri. 2. Slprr (bbr) kl vær liill i br u ifrhl. 3. D br kl hv vr ulih fr fræ r ypukr bukbr. 4. Dr kl vær li fri il b. J r ikk i vivl vr bbrkrik frillir rækkr i ri. Allivl r r ru il vrvj bluir, r ræff på fliør ikk br hr ccp fr bbr, bbr å hr frål fr, r rii blui, r ræff. 14 Lr 2 Kv 60 år 4 I PCB-fr i vr blir 7 Virup Skvvj - i y ku på BKÅ- 8 Vi hr få brv 11 5 Huri 12 Spr på vr i virkul 14 B Kvrr b 16 Kr & G 18 Hh i blirår 20 Spør juri 22 Dr r ru il vrvj, ll li rur r iå i b. Oå fr flrl f bbr, r ikk lr i fliø. Hvi vi ikk hlr lv l kri v li, å riikrr vi k il å ilkurkri, hvr få blur h vr hv på fli øvri bbr. E pyr åk krik prc, vil l liii! 16 Øvl r vkli. D r k ikkr. Drfr kl vi å rbj fr hl år ør bbrkri br brr. Nr. 9 pbr 2013 Bbrbl fr Blikr Århu Brrupårvj 7, 8200 Arhu N Bl ukr 4 årli. Opl: 6000 k. Rki: Sør Høbr, vrhv M Bøh Vibjr, M Kjær Lr, Pr Ebb, Rbr Thr, Krii Si, J Hjrilv, Mri Wy Løvhl Lyu: M Kjær Lr Tryk: Zur Grfik, 8300 Or Fri: Prill r Ophli fr r y hj i Hjrhøj (f: Si Jpp) 18 20

3 FRA AFDELINGERNE Af Rbr Thr F: Khri Lu Hrik Auz Fk 164 ljål frl på 1, 2, 3 4 ru blir Før iflyi, pril 1953 i Rvll Bliørrlr; Hulj kkl. V, vr l i 1953 vr c. 130 kr. fr 3-ru bli Hulj kkl. V, vr l r i 2012 c kr. fr 3-ru bli Jubilæ blv rkr rcpi i fli 19/4 f på Låby kr 25/ Kv 60 år Kv bbyl hv i pril år jubilæu. Afli r pfør i k fukill rii ifyl prkru, håværk fi kli kl. Når bvær i i i bbyl, plvr fi pil ll byir, ly vjfrløb, rø plær l friå rær.

4 NYT FRA AFDELINGERNE Af Rbr Thr F: Khri Lu NYT FRA BKÅ Af M Bøh Vibjr Sl kir vr fr blå hil, rfr hr flifr Hrik blu, vi k hllr å i i ky. S Elbh Dr fr flibyrl får huri ækk kffbr i i bbyl, hvr f bbr, Hrik, ur frf Khri ll r fr i f kff, hylbærf, wirbrø jrbærær, hvrfr kk byr. D f bbr fr fir ljål, hr ll b i fli i r fr 60 år i. I pril 1953 fly Ali(Li), Jy, Erik El, filir i i r. 18 på Rvll. Ir fly i i r. 20, p v i f. D fly ll i på bypl. Op vr u lær, r vr ui il pførl f r blkk. E rii ilyl ikk hr ær i. M yiflyr hr ir plv li. Afli r pfør på l klihvrå, f ur v vir. V r i r f rø prkrå, blivr p, plj bru. M å vr ikk fr r f, lå bru. Græ å ikk bræ bør k ili i. Bør vr r rili f. Ali ællr huri fr kr il, fly i vr r 14 bør i p k k. 3-ru blir. Til flv ku r k p il 350 bør. Flv blv i år fly, r ku vr ill f bør. Bør r frvu, li å buikkr. Slr, kr, køb jri vr l f ulihr, bbr hv. V pførl vr byri luku fr iflyr, f k fr å værlr llr li blir i i by. F.k. vr bbyl ufør rulvkkir, å huør lp fr ruklr ku hv vk vrå på. Til æl hv hvr ljål ku vk pr. å. Flk br hllr ikk lær å l i i ljlihr. Dr r flr flyir u ilir. 60 år i bli, frbrir pørål, hv r r å v b i Kv, vr kr prp; Flik br, rår, rli ivlr, pæ ryli il by. Ti hr lvfølli i præ jr øvi ukifi riri f, lr, viur å lvfølli køkkr bværlr. Mriri f køkk b hr k pfyl ør f bbr økr. M ukifi f viur il rrur i lui f 1970 r ivær riri f vrlæ år å høj på ilfrhkl. På pørål, hv r kl k blivl i k år, vrr ku, r k blivr bhv fr bli v jr r hv. M ikk å Blikr Århu k hjælp hr. Efr hlv i k vr kffbr, blivr llivl li fr køli, vi lur f riill ruppf, f bbr brvilli illr p il. M hr j å rfri fr 25, 40, 50 u 60 år jubilær. Tilb blivr vi r i li, r vær løriv i fr prful prk, l rø. D lr ly f 350 ur I PCB-fr i vr blir! D vir y urøl, Tklik Iiu p hr før fr Blikr Århu. Dr r ikk lvkrv, uljr kl krlæ PCB i blir. M fr ikkrh kyl hr vi urø ll flir i Blikr Århu, r pfør llr rvr ll i pri, hvr vr ill by PCB-hli rilr. O rul vir yi: Dr r blu i hlbrriik fr PCB i blifli i Blikr Århu. Fk PCB I pri 1950 il 1977 vr ill by PCBhli rilr i byri. PCB r rupp f iurikiklir, r blv kr pærk på i fr i år. D ifi f blv bl.. bru i fur rrur, hvrfr k fiv PCB il luf i årvi. S v. r på 6 KVARTERET 09 / SEPTEMBER 2013 KVARTERET 09 / SEPTEMBER

5 BEBOERPORTRÆT Af Krii Si F: Si Jpp Byri r fr ur vj, frhå år flr flr ljlihr klr il iflyi. Kr r i r, år rær fr r jrbjr, r lir i i rå, i i ly ilr ljlih h Prill Müllr. VIRUP SKOVVEJ - i y ku på BKÅ- I fbrur 2013 fly før bbr i i fli 73 på Virup Skvvj - y rivli byri i Hjrhøj. S i r Ophli på i år ø Willi på yv år vr Prill f llrfør il fly i i f pliry blir. Dr fir-værl ljlih r i r rr. Prill hr lv vl, r kull læ l flr på rr, å blv li ørr prili. Trr vr ikk r r, å vi fik ilbu ør ørr, l j il. D hr r å jr, j rr, r, flk r rii l fr. D Prill bør fr ik fr hi, vl hu bvi, hu bør kull b i l blibyri. Bør kull bliv i v ivlr i Hjrhøj hv ulih fr r fr vr, å vill. D r urli vii, r blv i kl. J ø l, hv r vr, ø i Hjrhøj, vr å hli få ljlih, å vr i før priri. D r æ på hl, å r j jli, r billi i frhl il kull u køb i. O år ikk r hy, å r kø Prill Müllr r 37 år rkrær v R i Århu. Hu r Ophli hyr hj på vr r i juli. J r urli l fr b hr lær i il, byri blivr færi, å vr hvr rø rår k få lv il r kb r hæ", ir Prill. KVARTERET 09 / SEPTEMBER

6 fr flir BEBOERPORTRÆT Af Krii Si F: Si Jpp ku pør jfukiær hjælp, hvi år i ykkr llr rillr. Dr r ikk k å i cil fæll kivir i fli u, Prill håbr, r kr il k : J ku rii æk i, ku ø il fællpii llr lv r i, å vi k få bkb, hvr ll r ry v hi. D k vær li vær bbr i ufrik fli fi u f, hvr hl kr il fur i fri. S r u li u, får vi ikk fællhu llr -vkri, hllr ikk lpl, frællr Prill. O r rii ræl. D vill vær jli fr bør, r vr lpl, hvr ku ø r bør r lill fællkb f r. Slv vi hr b hr i hlv år i, r i li vær frill i, hvr vi kl få p kør, i r flir, ir Prill. Hu håbr på, Blikr Århu vil vær bhjælpli fx få bl flibyrl på b, å Virup Skvvj, li ll r flir, k bliv lvæi h ur BKÅ. VI HAR FÅET BREV: Hj rki Vi br i fli 26 på Vr Ri, j r hl urli l fr ui. Drfr hr i 17-åri r, A Ru Bz, i il i. Hil Mjk Bz Dr r rii bør i y rå, på vj r r f bør, r urr i l i jrbukr ufr. I bru fr vr Li, Prill Li r Michll. I frru lr Kri, Ophli E. KVARTERET 09 / SEPTEMBER

7 Af Krii Si I æ ur f Kvrr illr vi på kif f huri pørål il blirii uvl, å u får lill iblik i, hv frklli uvl lvr fr i i br. Uvl i Blikr Århu På rprækbø i j uvl. Sii bvilli rprækb l kr. il uvl rbj i Bluvl Dkriuvl 5 HURTIGE il kuikiuvl Friiuvl IT- uliiuvl Kuikiuvl Kuruuvl Miljøuvl Nybyri- rvriuvl Råruvl Ubliuvl Hv r kuikiuvl i vr fr? Vi pfr lv hlikprhl. Vi kir på frr fr kuiki bukbr vfr, ru kri i vr rii, v. hvr år bukbr fr, hvilk ilr? O vii f l: Blivr bukbr frå? Vi frør urvj på flyvur ill fku på iuir rår, r, fr vr i, ku ræ il frbri. Dr frør vi ø bå Aiiri Oriibyrl iér il frbrir. Frål r, kl vær il v fr flibyrlr r frhåbli il v fr bbr. Hv pr jr li u? Vi urør, r r ulih fr, kl flir k få lkl vkl, hvr f.k. k hur, rårkl, rfrr r ifrir, hv r kr i fli. Vi urør å ulihr fr få ll vii bukbr u på flr pr. Druvr r vi p f frø bru f viull virkilr, v. fril v hjælp f billr, vi,. li. Vi frr å ril, ll bbr får il, f.k. Kvrr, hvr vi iær r på, k r krv i fråli pr fr l bbr. Hvr rbjr I kuiki? Vi brur r i på ly, vi ør på l. Vi lr il æl rii, i vi hørr rfrr. Kuikiuvl r ikk i vr fr prkik ufør kuiki, fr bru hlikpr il vurr, hvr kuiki frår i prki i hl Blikr Århu. Hvr kuikrr I bbr? D før år vr r i, hvr kuiki ill Aiiri flibyrlr blv vr. D æ år i frør vi hv fku på, hvr Blikr Århu k bru y kuikifrr fr ikr bukbr r pcil il bbr, ål frklli bukbr å k frå f bbr f.k. læhicp llr r prli vklihr. Hvrår r kuiki ucc? Kuiki r ucc, år pr, r r vil bukb, r bvi, hv r r. Alå r f bukb u ørr prblr pfr frår bukb, vr æk f fr. 12 KVARTERET 09 / SEPTEMBER 2013 KVARTERET 09 / SEPTEMBER

8 Spr på vr Tæ fr ll rirr Tæ fr rirr ii. På å blivr vr bhli frl. Du prr ikk v kru hl p fr é rir. Furr rirr, kl? Sør fr, rirr li furr, kl. D ør, år r vr i pp kl i bu. Af: Arikl vli ulå f D i virkul Spr på vrri v føl D b prrå. Du vil åk bliv vrrk vr, hvr kl k ør. Dr k ør fr pr på ri il pvri i hj, bhøvr ikk iv kl ur værlr. D lyr åk ærkli, f vii rå r huk ulufi i i bli i. D ikrr, luffuih ikk blivr fr høj, fri fui luf ihlr v, r yrr vr p ør luf. J flr prr, r br i bli, r vp blivr r urli prucr, r bør r luf u, frællr kuikichf Ar W. Frrik fr D. Krllér i rr Rir r å ikk vær ækk f øblr llr rir - å k ikk føl ruprur. Krllér 1-2 årli, rr virkr: Når u krur hl p, kl rir bliv vr vr hl. Når u lukkr, kl bliv kl fr 1-2 ir. D rii prur Sil r på 3 il 4. Når r år på 3, vil u få c. 21 rr på 4 c. 23 rr. Uå ækk i rir il Uå ørr øj på rir llr ill øblr fr æ på. Så k rir ikk k f vr kl bru fr ri på vr ru p. Sør fr p prur Fi p prur i frklli ru. Fr hvr r u hævr prur, brur u c. 5 % r ri. Spr på vr rirur Sør fr viur lur æ. Væl rirur, år viur l kl ukif. M rirur får u ir ræk, br ikli ir kv på iri f ru. Luf u på rii å Luf u 2-3 li, å u uår prblr fu årli ikli. D b å r kb ræk i pr iur ikk l viur å på kl lær i. Huk lukk fr rirr, u lufr u. M r r å r rå il hl vr i virkul, å føl D prrå, å får u huri br vrøki. 14 KVARTERET 09 / SEPTEMBER 2013

9 prræ Tk f f Sør Høbr BAG OM KVARTERES STAB Vi brir i k ur iiprrær f Kvrr f b. Skribr frfr r ll r vi kr, prl på BKÅ kbr bl. krib Krii Si Krii br i fli 35 i Arhu N. Hr, i jli 3-værl ljlih ui il v, hr hu b i Fællkb, cil liv i fli bbrkri r h r ir. På jrykk fr ljlihr r r l priv yhvr ørr kllkiv hv urr rør. Uvr i i flibyrl på Sklrvj, hr Krii pl i 3 f rii uvl: Rki, Kuiki IT-Muliiuvl. O p IT r fl r kl rbj. M ælr bbr r ikk ry v cpur. J vil r, hvi vi k urvi i fællhu. Vi ku lv IT-klub i fli. Så hl på jr, furr Krii. I hl vil vær, hvi vi hjlp hi r v li r pærkh il hi i vr flir. Krii hr li r i kiv bbr, i 2012 hr hu å vær vl bbrkr. H fli bru r Eurpæik Suir Elk, r rhvrv l i Ålbr l i Arhu. D kl urlivi å bru i l ir. Krii lr vr fr, vi ll lr i fællkb. Spiklubbr r iiiiv, iklurr kivrr bbr. Hu r 35 år r f å-på-. krib Mri Wy Løvhl Mri r f lvrør f rikl Spør Juri. H r u juri fr Arhu Uivri, krib i Kvrr r h før fr bbr. Mri vil r bru i ul il kb juriik ryh fr bbr. Hvi j hr få ul vr, å hr å pli il bru il v fr r, ir Mri, r bl å brvk Spør Juri kl. D hlr ikk ku lv r, å rilih i lv. Er il riklr kr fr bbr lv, år h hørr prblilli, r k bliv il rikl, år Juri i. Mri br i fli 11 i Møllv i 3-værl ljlih. H r kiv i bbrkri iær i cil liv i fli. Urb ll blkk på Hl R Vj r bl flr rulr f. På Mri kr i ljlih år ælr læl. D r rv fr h lfr. I hr bå rikl Th. Zhl krviv Chri Møllr i, år bø i lfr, frællr Mri. H pliik ir k lå pr i r! Mri r 36 år l. H r uppl il riibyrl, krlr kiv i rki. 16 KVARTERET 09 / SEPTEMBER 2013 KVARTERET 09 / SEPTEMBER

10 Kr & BR T E R N I UG D EN T T E R E RÅ D u, hvi jli v rå lbyr Århu i r k bli. vil. Bli u v r r i æ u li l fir i r b i H. r Ir f rå rår li kl u. i r b b B i r vil by k u vr. h, u rh vi.bk- vil b r f bli lv å www p l ri i Ki yrl frb i b r i f li r, l f ulih k b, pør i lir i f l hj i. u, u æv kr Århu Vi r på v vl, li B h ru, r rå li j i l u f hu Årh ply ik r k k k r, fr lr k k Bli vl fri.: Råru k i l i li hjælp rhu.k RWT å vlk li b il Du r f r il j r k v æ. r hjælp rå k i v, hv fræl SKRIV TIL REDAK TIONEN Er r p r h i r i, r, r b ør i bør fræll r v iw? Så v l D u k i il r å b k i i r br? Ellr u i r h ø r r rl r fr v f rikl, i. l æ r r bl Sk r i v brv,. il: R bi k i l æ Blik llr r Å r hu B r r up å rvj A r h u N r k b k-rhu.k Ilæ il æ b l, u 1. v br 20 kr i c 13. br, k l v æ r i hæ HAVE S: 4 v b li? ær på H l l lill rh jlih p l u v æ å 90 j på i,, 3. kr. j l l ² i ikl køb. år. v H ulj iljø v ØNS r. r K E S: ll væ rl r r År æ kk hu hu N. Ri i År hu r V, ø k lv rå i Hi. kk i Hå r i Rick k y Ri 27 il : h v iih k h 3 0 il.c SMS-rv i c il-/f l ING N RD O T VAG u hr fri, k r æ i år fuk pluli j u i i r v å h N, i k i 7 il r ll ri l bri. rr prb ø u li k jblik krævr ø, bli 18 KVARTERET 09 / SEPTEMBER 2013 Skl v i by S bb r v ic. D r i Blikr Å ik k h v i u h rhu r u u li u r li r. ur, ik ill vr firl f llr h Vi brur r v ic ii ri il kr rlv ll pri blivr lu r i v icvær. F bkr il vr x v il v i k k fr v i bbr fr i i Du k, hv i bli. l r i På w w w.b i fl r v ic v k-rhu. ur. H k k u v på, j i u fx hr fir u bå il A FMELD il å ilføj l f bl i r. på h l ji f økr r l bil. v icbk r MV KVARTERET 09 / SEPTEMBER

11 HASH I BOLIGOMRÅDERNE? På Bbrfru fyrfø vr l ibru f hh i l blirår. Hvrår r pliipv, hvrår r kul pv iøå hh? Af Bik Hørlykk, D Blicil Fællkrri Fr k pr kri ærr hv Bbrfru ivir lr f Arhu Ku HSpcr rprær fr plii pcilyrk il rør fr rbj k hhl -ibru il liv i by l bliflir. Før frl B Nil, lr HSpcr, cr rbj kb ryh i u blirår i Arhu. HSpcr ir rr i bør, u vk r frø på rucr frby prblr, ur uryh. Cr hr rbjr il i uvl blirår. Mrbjr år ru i rår r kk il u, r i årli lkb prøvr iv rll lrivr il r hvr. Dr r lå ulih fr lv iiviull ilbu il u ærli bhv. HSpcr hr å fku på kk u frælr rbj. B Nil k r rå il, hvr k fhjælp riikfær bl u. Uå ryi, lyr rll rå. Efr hhibrur å ryr cirr, k cirr vær før kri i frkr ri. Syli vk r vii. D u kl hv l, r vir vj, ær rær v. Kk ikk-cil u u, k vi lriv år vær u på. Ur llr vr 18 år B Nil bfl frø ri il plii, hvi plvr åbly hl. Hvi iplicr u r ur 18 år, k bbr å ri il SSP, Ucr llr Filicr. M hvi r vr 18 år, r ikk kul, pliipv få kk il u. Gui Pr, r fr fr Bbrfru yrrupp flifr i Rhøj, ir prblikkr kri hhhl -ibru: Bbr i l blirår følr i r f hl hh. Nl hr ku br, r bør r blv ilbu hh, r hl uccpbl. Vi hr rfr vl æ fku på prbl i Bbrfru fr iv flibyrllr l rilijr r fr. Vi r, r vii, blifrir r il, vi ikk vil ccpr hh i vr blirår, vi r il i æ rbj Arhu Ku plii. E plii-pulpil På fyrfø L J Mr Svlhl fr plii pcilprulj vir lr i i pcilprulj rbj i blirår, hvr f pruljrr, på bru f ip fr bbr llr ruiæi pruljri. Spcilprulj lær r væ på hv bå i i u rår frør kplvi hv kk il vrr. Opfrri fr plii vr, bbr kl lv ll, hvi plvr url. L Mr urr, i plyir r fr å. Dri r ll hvlr vii i frhl il pulpil, plii f kl hv l fr hv r k pr, å r k fr ri i vk bli. D blv i frbil å urr, r uli lv y ll bå hvi rir il plii, hvi lvr krifli ll på plii.k Mr L lu f i, blifrir fkik å k hjælp plii ør r rbj r k ufrrir u i lkl: D r f prbl k i i j, pør r lå, r kl bru ølbrik fr k i. O v rir f ljlih vil plii å r r ilhør kælrru, hr r f hl uuli fi u f hvilk kælrru, r hørr il hvilk ljlih. Så kælrruvri vil pcilprulj i k. Dlr på ø fik l rå hj, ii fik å l pvr il r iirir, å plii rbj frvr k bliv lr i blirår. Kkifrir Arhu Ku HSpcr Tlf.: E-il: SSP Tlf.: E-il: Ucr Tlf.: E-il: Filicr Spcilprulj, Arhu Tlf.: Pliii L J E-il: Pliii Mr Svlhl E-il: O Bbrfru Bbrfru r værk ø fr rhuik blifrir flibyrllr. Bbrfru fhlr fyrfør år, hruvr ivirr værk på årli uiur il u blirå i Drk. Næ uiur r lør 28. pbr, hvr vi kl il Høj Klrup i Abr bø prjk ur r hlhpl, hr Bru fr ll. Vi kl hør, hvr prøvr iklur u bbr ik pril i kivir frivilli rbj bbrkri. S r på 20 KVARTERET 09 / SEPTEMBER 2013

12 Spør juri Tk f f c.jur. Mri Wy Løvhl D juriik kkvr, hvi hur ikk vrhl M flir hr v p fhl fliør illi il, hv ihl f hur kl vær. Hr vi ikk Alljlv, rulrr, hv vi å ikk å? Hvrfr bhøvr vi å hur? Hr kkvr, hvi j ikk vrhlr hur? D fi bkrivr rlr, j vr fr ku bvr pørål vfr. Du kl vi, r fi vii lv. D før r Alljlv, i r ræk i br, hvr u bbr kl pfør i. D lv r Alblilv, r i 40 br, fliø k fæ hur fr fli. Du k Alljlv (hrfr ALL) Alblilv på hji: www. rifri.k Hr vi ikk Alljlv, rulrr, hv vi å ikk å? J, Alljlv rulrr, hv u å ikk å bbr, jf. ALL 81, k. 2, r I i ur f Kvrr bkrv j iå, hvr Blikr Århu bhl øjklr. L i rfr kpl bkriv, hv lv ir bbr, r øjr. Iføl ALL 81, k. 1, r. 5, k ljr, r r il fr r ljr, pålæ rfølr hrur bliv p i i ljål: Når ljr uøvr uccpbl øj il væli fr påæl prr i fr f uccpbl øj kli fær, ærk uikøj llr ærk kiøj. Hvrår r å uccpbl øj, r r il væli fr r bbr? D ir lv i. Hvrfr bhøvr vi å hur? Fri lv i ir, hvrår kplvi uccpbl øj r il væli fr r bbr. Hvi bbr k li y på yki, br i væ llr pill høj uik. li. ll kl vil urlivi vær r. D øj bbr vil ylivi, kl i blir, før Blikr Århu k få, li på bru f rprki blir lki f lv før, bbr k i u. D r bværli rurckræv. Vi k bbr på fliø ikk lv hur, fulæi frbyr br hullr i væ, å filibillr k k p. Så rlr vil ri bbr rihr. Vi k il æl på fliø b iirvllr, hvr øvi øj kivir å fi. Så hvi hur ivr r il br i væ. ll kl på hvr, å r illl f øj fær i y. E ljr vil ku pålæ rfølr v vrræl f hur, hvi blr i hur r å æk vlfrulr, hur ikk k iliæ f bbrklæv blir. Hr kkvr, hvi j ikk vrhlr hur? J, hr. D vil ikk iv i, fliø hr lvfæ r i Alblilv il fæ hur, hvi hur ikk å æ yrlir bræir i bbr fær, r llr r iv i Alljlv. L i illurr føl kpl. Hvi r ikk r hur i fli, k blir æ, Blikr Århu å i ljr u, li k li pill høj uik ll kl , hvi blir u fr r lki f Alljlv r, r ålli ivu, r bbr å ffi i. Hvi r ri r hur i fli, ikk illr høj uik på hvr, å pår pørål blir k iliæ bl i hur. I f hur r krkli bi fr bbr i fli, kl vrhl, å vill vær frkr førl, hvi blir llivl ill øj bbr pill høj uik på hvr. E bbr iliælr f krkli bi hurbl, vil rfr upuk før, r k pålæ rfølr vrfr bbr. Ifl. Alljlv 81, k.1, r.11, k ljr, hvi fær rr r ljr, pålæ rfølr, hrur få p i ljål: Når ljr i øvri uøvr fær, r il fr j llr påæl prr. Hv r lir i r i øvri vfr, ku fr kpl vær, bbr fær vrrær bl i hur. Så hvi bbr pillr høj uik på hvr på r f, r på fliø r v bl i hur, frbyr bbr pill høj uik på hvr, å iill, ljr i øvri uøvr fær, r il fr øvri bbr, jf. Alljlv 81, k. 1, r. 11. D r i pfl, hvr øj bbr ikk vil få p i ljål f blir, på bru f blir lki f ALL 81, k. 1 r. 5, øj fær, å vill bbr ku få p i ljål, hvi bbr øj fær r frbu iføl hur. D øj bbr vil i ilfæl å uøv øj fær, i øvri r r fr r bbr, jf. hur r ALL 81, k. 1, r. 11. Opuri Når I vr blr il fli hur på fliø, å kl I ikr jr, blr i hur å krkli bi fr bbr. I riikrr llr, bl vil bliv ili, bl kl prøv i r. D r rfr ié kk Blikr Århu, hvi I vil hv blr i hur, r brær bbr fær. Spør Juri Hr u pørål frhl i i bli llr fli? S il c.jur. Mri Wy Løvhl r på. Du å r vær y i bl. 22 KVARTERET 09 / SEPTEMBER 2013 KVARTERET 09 / SEPTEMBER

13 BAGSIDEN HUSK! Du kl lv iv bk il i l-lvrør år u flyr Hvi u ikk lr flyi: S iflyr riikrr u, r blivr lukk fr rø, hvi u ikk illr i h l-lvrør. S frflyr kr u il bl fr y ljr frbru, hvi u ikk flr i h l-lvrør. D r li, r ill r, r hr vr fr lri.

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing Okb 2014 «Lbl» N L Bkø Kj 25 3460 Bkø Tlf 45 12 12 12 www..k Ju 2014 Nyh f N Lbll Dcb 2014 N L Dk L å. S, h u k l. S. 1 Nyh Mø ku kul på Lbl pø y hj bl kl på ulh. S. 2 IAA H l lblyh y å. Bl.. Rul p T-,

Læs mere

www.tistrupfestuge.dk

www.tistrupfestuge.dk g u F Tirup 2014 www.irupfug.k 1 Foror Fik/påægbor Så år Tirup Fug r for ør. - For ug, r r bv i ær V år ri og ro mør r bv æv ug r mg g, rfor prøvr vi i år kor ug i. Drfor rr fug i år før og 6. ugu m Mii

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012 Hå l lf Af: L h K, øh M 2012 ll F f ø f ø ulæ l l. Fl, ø. l ful ulæ V y ø f fæl,. Bø hjl l fl l. Pæ, h f l u, f hu h å j ulæ ull fl hl æ, f hll f Bø ful u l l h æ l læ æ f ø å l l ø, j 10 ll l,. Sjæl.,

Læs mere

Foreningen blev startet i 1985.

Foreningen blev startet i 1985. : F s l å f f d y s ll dl k syd l k k. d j p jk f sp d å s f fsk l su sø f dl f v f ø l væ su d ydh F blv s 1985. D Dk c. 1000 l 1500 d ds skld, d byd, d kk l fd ps d s ds. D dl fl d ds Ryuds fæ. M f b

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 4 Juni 2013

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 4 Juni 2013 Mlsbl f Os Læfi N. 4 Jui 2013 MEDLEMSBLAD FRA ODENSE LÆRERFORENING NR. 4 jui 2013 Tvæih 2 Ib ll vb? F lcu il cu? D is spøsål, f sv vl: Ib vil f llfls bliv b s vb. Kcu buls, i på ll fø pu ful KL s vj vsl

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

FOND KONCENTRAT 100% SM

FOND KONCENTRAT 100% SM FOND KONCENTRAT AG 100% SM FT U N R O F % 100 GIV DIT SPISEKORT EN OVERHALING Måk h u p på pko, ku æg l blv fk op? OSCAR FOND KONCENTRAT 100% SMAG 100% FORNUFT Pøv p åb OSCAR Fo, koc på kø ll gu åk h u

Læs mere

CSI. Kriminaltekniske undersøgelser og retsmedicin. Der er blevet begået en forbrydelse!

CSI. Kriminaltekniske undersøgelser og retsmedicin. Der er blevet begået en forbrydelse! CSI Kiilkik uøl ici D blv bå fbyl! Bviføl fø... Vi kl fi ly p, k pkl fbyl! Hv h bå fbyl hv få? Sæ flih på fi! Bliv ipi f kiil v-kii, læ i uvii kl ll fiki viklih i pæ pklibj. D hæf ihl ipii il ækk pæ fø

Læs mere

handlingsplan for vejstøj Københavns Kommune 2013-2018 Oktober 2013

handlingsplan for vejstøj Københavns Kommune 2013-2018 Oktober 2013 halipla f vø Købhav Kou 2013 2018 Okobr 2013 1 Uiv i 2013 af Købhav Kou Tkik o iløfvali Cr f ilø Foo: Urula ch rafik i: TF RAFISK DESIN 2 øhalipla 2013 F Købhav Kou fr øbkørl 2011 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)

Læs mere

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af!

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af! l på uv k ii ER D g R E SÅ! h g g Yi B Y f m p k t fy Tt i vi om fyvæki, lø jov opgv og læ, hvo u fy igtigt f! kæ l æ, Kæ f o æ l... D mgt t glæ ig til... Somm lg ly om mft, hvo vi gill m fmili og pill

Læs mere

Familieforetagende i Harboøre Harboøre Hotel er et travlt sted med mange muligheder

Familieforetagende i Harboøre Harboøre Hotel er et travlt sted med mange muligheder Erhvrv Erhvrv Fmiliford i Hrboør Hrboør Hol r rvl d md m mulihdr D li Hrboør Bdhol omkri åbi i 1899 Hrboør Hol omkri okobr 2010 fk Hrboør Bdhol åbd i 1899. Kocrr md mr Alx o Jy Ol i hvu. Bvæ hørr il d

Læs mere

Pris liste. Juni 2012 NORRECCO. Vi tager os af jorden!

Pris liste. Juni 2012 NORRECCO. Vi tager os af jorden! OCCO i f! Pi li ui OCCO A/ K- 9 - Pø Kø l. 7 Fx 9 6 C umm if@cc. www.cc. OCCO i f! l Pili p.. ui. Pø. / il il l. /. / G. / / 9 um, u cm.,-,-,-,- / 9 um, cm. 9,- 9,- 9,- 9,- / 9 m, u cm. 9,- 9,- 9,- 9,-

Læs mere

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887 Blvstrød Vandværk t/s Regnskab 21 3 lndtæqter Fast Driftsbidrag 967 å kr. 713, Sprinklerbidrag Kubikmeter bidrag 1.242 ms å kr 7.2A Statsafift på vand 1.242 m3 å kr. 5,9 Andre indtægter 14-1-214 Budget

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

Højkapa citetsda ge. pacitetsda ge. Døgn. mkapacit. Pr. retning Min 300 LM gods * Op til 5.000 passager er. Pr. retning.

Højkapa citetsda ge. pacitetsda ge. Døgn. mkapacit. Pr. retning Min 300 LM gods * Op til 5.000 passager er. Pr. retning. Ø Ndsæls af pis på passa, bil gods. Fa Boholms sid d alafgød øsk maka dsæls af pis udyk som afikal lisillig, offsiv ilag, d vil idvik posiiv på d boholmsk samfudsøkoomi. Tafikal lisillig idbæ, a d kos

Læs mere

Processer, logistik, standardisering og containere

Processer, logistik, standardisering og containere Fælles Akutmodtagelse, FAM Processer, logistik, standardisering og containere 11. januar 2013 Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren Odense University Hospital FAM Vi skal forholde os til 1. Overcrowding

Læs mere

MAGASIN. Velkommen til SVEND13 - Danmarks Film- og Kulturdage

MAGASIN. Velkommen til SVEND13 - Danmarks Film- og Kulturdage MAGAIN Vl l VEND13 - D Fl- Kulu VEND13 Vl l VEND13 (F: b) b Hllw b ll C Nj, b b M l fl fl, f u bl c b VEND13 D Fl Kulu E, f l l æ b fll E, flbc, æ u bf ø, l l f E, fl l flbcæf f l, b, l æ fluluf D l æ

Læs mere

Ledelse i det grænseløse arbejdsliv Individet træder mere frem i det moderne arbejdsliv

Ledelse i det grænseløse arbejdsliv Individet træder mere frem i det moderne arbejdsliv Ld d grænø rbjdv Indvd rædr mr frm d modrn rbjdv Sgn Groh-Brodrn Novmbr, 2011 Dgordn Sgnd kompk r krv om vd Svdn r cnr dmnonr Ld f vd Dkuon 8. novmbr, 2011 Sgnd kompk r krv om vd Mughdn for rbjd hvor om

Læs mere

Skandinavien KØR SELV HOTELRUNDREJSER. C.H./Innovation Norway. Trym Ivar Bersmo

Skandinavien KØR SELV HOTELRUNDREJSER. C.H./Innovation Norway. Trym Ivar Bersmo Ø HUJ.H./ w 25 f f Fx f 211 9 Öæ Höf æ å f j 807 jø 19 øø jä 2111 b 1 Zp F ø j 1328 H f fjö j F H å fjö jö 149 H 1 ö fj Hø ø pp Hf 1191 p j 2089 ä ø jå F p ä Ub 1907 j jä j 1599 H 1796 F ø j jä Jä p J

Læs mere

Opmærksomhed på kropssprog og stemmeføring med særligt henblik på formidling

Opmærksomhed på kropssprog og stemmeføring med særligt henblik på formidling S i l kar ppådi kr op pr og AfDi Mar i as nmor Mål gr upp: 5. 9. k l a Undrviningforløb 5.-9.årgang Sil karp på di kropprog Opmærkomhd på kropprog og mmføring md ærlig hnblik på formidling Tidforbrug:

Læs mere

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen Jesper Christensen som drankerkongen Kaj med barnebarnet Jonas (Marius Sonne Janischefska) i Bænken (Per Fly, 2000). Foto: Ole Kragh-Jacobsen. Zentropa Entertainments. Fra slot til skrot Fremstillinger

Læs mere

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01749.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 01749.01 Frdningn vdrørr: Lyng Kirk Domm la ksations komm iss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> _, REG. NR.?",9,,

Læs mere

PROGRAM. 10 aftner med historier, film og masser af musik. www.gladsaxejazzklub.dk. September-november 2014

PROGRAM. 10 aftner med historier, film og masser af musik. www.gladsaxejazzklub.dk. September-november 2014 RORM 10 f h, f f u p- 2014 www.xzzu. Ih 3 F 4 w zz w 5 D zz Eup 6 F w p 7 w O D 8 c Cph 9 F f u 10 D zz u 11 Jzz 12 100 zz 13 Jzz 14 T Jzz 15 p Jzz f, h fu p zz h, u u. M upu u, f 100 uf, zz, u f 21. hu

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Åstedsforretning Cykelsti ved Lund Huse.

Åstedsforretning Cykelsti ved Lund Huse. Hg kmmu Åfg Cyk v Lu Hu. Hg Kmmu øk cyk mm Lu Hu g Gu-Lu. I f øvg k ægg. Df fh åfg g. 29. 205 E f ø mm v v v g g. Emm m.. 26c Gu- Lu By, Gu m.f. føg gg f By. F m g m v v v. D g øvg f m.. 26c Gu-Lu By,

Læs mere

Oprigtige forskningssamarbejder giver resultater

Oprigtige forskningssamarbejder giver resultater Åb 2013 Fy b-fw b p > Si 8 hvvpc M Ruhwl f Hviv Hpil > Si 20 F Åb 2013 1 D zy lv biil > Si 6 D liu > Si 59 Øv: Bylf Jø M Clu N: Diø C Oh G-L Blci f æf på vj > Si 32 Opii fibj iv ul INDHOLD Opii fibj iv

Læs mere

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ.

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ. Mer end nogensinde q = a 60 U U. ekst: Morten Nielsen 19 Musik: Christian Dyrst 01. 6 j # w Under mørket nu mens livet blir så 11 j j smerteligt og tavst lærer vi hvor lyk ke ligt og smilen 15. j j de

Læs mere

ORDIIUER GENERALFORSAMLING

ORDIIUER GENERALFORSAMLING Grundejerfrengen 18 Naesby Strand Til grundejerfrengens medlemmer; N^sby Strand, den 8. juli 2012. Hermed dkaldes til RIIUR GNRALFRSAMLING Lrdag den 28. juli 2012 kl. 16.00 i teltet a Grassgangen 11. Husk

Læs mere

1 Talsystem. Skriv tallene. otteogtyve: enoghalvfems: g 926.546 + 50.000 = h 2.407.659 300.000 = i 865.402 + 4.000 = j 138 1.000 = k 732,01 : 100 =

1 Talsystem. Skriv tallene. otteogtyve: enoghalvfems: g 926.546 + 50.000 = h 2.407.659 300.000 = i 865.402 + 4.000 = j 138 1.000 = k 732,01 : 100 = ll kv lln. Oskv l ll. v un n usn un. v:,, T lln sks un n usn.. nlvs: Oskv ll l l: XVl K N NÆ T N N N U IKK N + + Rl + Hv n pn kk lå? Pn øk ll,,, - - - Nv l k læn læn æ lln ækkøl. kv ns l øs. IN ---- Ln

Læs mere

Priser 4699,- Spotpris. Måske Danmarks billigste. Kraftig zoom med billedstabilisator. Canon EOS 600D 18-135 IS

Priser 4699,- Spotpris. Måske Danmarks billigste. Kraftig zoom med billedstabilisator. Canon EOS 600D 18-135 IS Spt Måsk Danmarks illigst 4699,- Cann EOS 600D m/18-135 IS Kraftig zm m illstailisatr 18-135 IS n 18 mgapixl CMOS-snsr n Full HD vi 1080p n Intuitiv funktinsgui på skærmn n Brt ækkn 9-punkts AF n Vipar

Læs mere

RULLE-MARIE. - en vejledning til laerer og foraeldre. af Helen Nielsen S P E C I A L - P AE D A G O G I S K

RULLE-MARIE. - en vejledning til laerer og foraeldre. af Helen Nielsen S P E C I A L - P AE D A G O G I S K RULLE-MARIE - en vejledning til laerer og foraeldre af Helen Nielsen S P E C I A L - P AE D A G O G I S K F O R L A G 2 Rulle-Marie - en vejledning til lærer og forældre Anbring Rulle-Marie i danskbogen,

Læs mere

4. N r Jnft t r ^ B t r v l.,.,.,,... d ^ n r n n r ^ ". L r. ^ ^ d t N rff lff b r ft r n ll r b r f vtt H nv d 2 ttt r r. x D f d n T d f r d n l d d tr nt z, fhv l V nn n ttn dd l d t h lv ^ d d n H

Læs mere

LOKALPLAN 141. for et område omkring Grants Allé, Lyngbyvej, Poppelhøj og Ellemosevej

LOKALPLAN 141. for et område omkring Grants Allé, Lyngbyvej, Poppelhøj og Ellemosevej LOKALPLAN for et område omkring Grants Allé, Lyngbyvej, Poppelhøj og Ellemosevej GENTOFTE KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL

Læs mere

i d Fra kan tilpasses alle eksisterende hegnssystemer! s i d

i d Fra kan tilpasses alle eksisterende hegnssystemer! s i d L-H fodr 1 www.lhfodr.dk - Maj 2012 Maj 2012 Sæt Græningbur til kaninr Xi ka F md ordra lnd r go dy Chr itin r læg m bid n o a on dag Suntu g forfat m t d. 16 Tilm. ma Sørn r ldi j kl. ng p 18.3 n åw ww.

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

1699,- Vi matcher laveste netpris * Vi matcher. 3. nov. søndag. frit valg. Under netpris ** Tilbuddene gælder fra søndag 3/11 2013. Begrænset antal!

1699,- Vi matcher laveste netpris * Vi matcher. 3. nov. søndag. frit valg. Under netpris ** Tilbuddene gælder fra søndag 3/11 2013. Begrænset antal! V ch lv * Nu ch ll Sku-bukk lv, u k f. I lbuv g f UNDER lv! Vkk IWB51251C ECO Kc: 5 kg Vfbug: 43 l/vk Mål: H:85 B:59,5 D:53 c Søgåb: Bgæ l! Ovkk KD12WC 12 kuv Øv kuv juéb Lyvu: 49 B(A) Mål: H:82 B:59,5

Læs mere

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om HAVREP STEN Ef 2014 E R J j? H D??? S É 2 H S H f? STUDIETUR fy LANDMAND j j S y HAVREDAL F D y H fø V f j j A f y f f øj f! D y f f H V f j Rø K f f j f H D f cf J V A f f f y V D y H V Rø K j f V f f

Læs mere

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund Fmandn ha d... D lig nu, a fåssæsnn på si højs. Vandmpaun på ysn nd, så d i un i afn g naimn, a d chanc f sølvøj. D gså mlding m fangs af sj i n søls, så d an pæs n figh fuld på højd md n gd havød. I Glså

Læs mere

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre Overførsel til udlandet Opbygning af kontonumre Andorra Ingen fælles kontostruktur ADXXBBBBBBBBCCCCCCCCCCCC landekoden AD Australien Ingen fælles kontostruktur AUNNNNNN N = BSB Code: Altid 6 cifre Belgien

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

DEN VILDE VIKINGETID OG DEN MODIGE MIDDELALDER. Danmark er et gammelt land og alt det, vi regner for dansk, tror de fleste, har været sådan altid...

DEN VILDE VIKINGETID OG DEN MODIGE MIDDELALDER. Danmark er et gammelt land og alt det, vi regner for dansk, tror de fleste, har været sådan altid... D va g... ga SJOVE OPGAVER OG VIDEN OM VIKINGETID OG MIDDELALDER DEN VILDE VIKINGETID OG DEN MODIGE MIDDELALDER Daak gal la og al, vi g fo ak, o fl, ha væ åa ali... M va gag, hvo Daak gæ lå hl a ll åk

Læs mere

Tag mig med hjem! Play-Doh tips og sjov LEG OG LÆ NYE KREATIONER, DER GIVER MANGE TIMERS GOD LEG FOR DIG OG DIT BARN MERE!

Tag mig med hjem! Play-Doh tips og sjov LEG OG LÆ NYE KREATIONER, DER GIVER MANGE TIMERS GOD LEG FOR DIG OG DIT BARN MERE! Play-Doh tips og sjov LG OG LÆ MD O R S D B DS B Y KRAIOR, DR GIVR MAG IMRS GOD LG FOR DIG OG DI BAR FRA GG V LUK OP RDR., OG S MR! R D L O F S I V I AK ag mig med hjem! 05 Hasbro. Alle rettigheder forbeholdt.

Læs mere

sarfaatitittarput aannissartik tikillugu.

sarfaatitittarput aannissartik tikillugu. 2 K N Gø S mf Sk Im m mmj. Sk mmmmm k, m m, m m mm mm. A k, m mm. Im cm m k k mm jmk m m jk. E f D f m h bj å h, m j å, fm f ky, ck mfæ. På j f, m y å b øb f mm J, f få cm f h m, mf, fh å ø. I m. Q kk

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE 2 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rørlandsvænge. Dens hjemsted er Hjørring kommune. 2: Formål. At føre tilsyn og i fornøden

Læs mere

ÅLF. SKOLEN på en ny måde. ÅLF s juletræsfest 2012

ÅLF. SKOLEN på en ny måde. ÅLF s juletræsfest 2012 1 2013 SKOLEN hr nnm tin unråt n l frnrinr. Hr frsin fr t først bl i 1955. Af Ltt Svn Strn Ptrsn & Mrtin Luritzn ÅLF Af Mrtin Luritzn & Thrkil Bjrrum SKOLEN på n ny må Dn nrll iitlisrin, ikk minst stærkt

Læs mere

Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD

Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD 16 EKSTRA SOCIAL PAS PÅ NÅR DU NY BOG RÅDGIVERE 4 SKIFTER JOB 16 OM RØDDERNE 8 KONFLIKTEN OM GADERUMMET Konflikten mellem

Læs mere

Tekni opl nger ent opl nger behør Brugs aci

Tekni opl nger ent opl nger behør Brugs aci V GT G NFORMAT ON D mæ m æ æ m m æ mm m M m mæ æ æ mm K E ENDOMSMÆGLERENSOPL YSN NGT LPARTERNE E m mæ m mæ m m N M m mæ m N H m mæ æ m m æ æ æ m m æ m N H E K U B 8 A F NANS ER NGSF ORSL AG RTPLBRT NT

Læs mere

HAVREP STEN 90 % går direkte i job efter uddannelse på skolen LANDMAND EJENDOMS MEDHJÆLPER DET SOCIALT SUNDE FUNDAMENT VI HAR KØBT NY GÅRD

HAVREP STEN 90 % går direkte i job efter uddannelse på skolen LANDMAND EJENDOMS MEDHJÆLPER DET SOCIALT SUNDE FUNDAMENT VI HAR KØBT NY GÅRD AVREP STEN h Foå 2015 ELEVARTIKLER P Bch æ fø j o h! o o å Cu??? 90 % å jo f u o S æ o DET SOCIALT SUNDE FUNDAMENT VI AR KØBT NY GÅRD LANDMAND EJENDOMS MEDJÆLPER T S D I S N SIDE Ry h J h 15 å hf øj f

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF pua f gaag pæa H 6 2013-2016 FTF pua f gaa- g pæa E u af fagbæg fy? Fagbæg ha bug f g yæ. Må u af, ha pa a æ a gæ g fy fagbæg. I g fa ha u bug f guag. D æ æ a, aay g ua pc g a pbygg a. S å f FTF fag

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening VEDTÆGTER for Frennegårdsparkens Grundejerforening Februar 2010 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Frennegårdsparkens Grundejerforening. Dens hjemsted er på formandens bopæl i Hørsholm Kommune

Læs mere

Augustenborg Hallerne Aktivitets- og Kulturcenter

Augustenborg Hallerne Aktivitets- og Kulturcenter Sønderjyl ands Revision Augustenborg Hallerne Aktivitets- og Kulturcenter Årsregnskab 2013 D.r u lirtrs!! rsr.r kr.,m! l^.tgnrtrb 1. jrrur ir. Bsr)relse o-{ den dasliee kdelse hr! drss ddo athsr ia.!snskabcrlor

Læs mere

Kriegers Flak Idefasen - Projektområde. Oversigt over detailkort

Kriegers Flak Idefasen - Projektområde. Oversigt over detailkort Kort nr. 1 Kort nr. 2 Kort nr. 3 Kort nr. 4 Kort nr. 5 Kort nr. 6 Kort nr. 7 Kort nr. 8 Kort nr. 9 Kort nr. 1 Kort nr. 11 i 1. offentlighedsfase (). Kort nr. 12 Kilometers 1 -. Oversigt over detailkort

Læs mere

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder Gnbrugsguidn Tillykk md din gnbrugsbholdr! Hvad MÅ komm i gnbrugsbholdrn? Hvad må IKKE komm i gnbrugsbholdrn? Tillykk - du har fåt n kstra affaldsbholdr Fra nu af hntr vi din avisr, rklamr, dåsr, glas

Læs mere

CYKELHUSET. Et fælles mødested for cyklister CVR-NR: 28860234 REG. NR: 2114 KONTO: 5365981703

CYKELHUSET. Et fælles mødested for cyklister CVR-NR: 28860234 REG. NR: 2114 KONTO: 5365981703 CYKLHU t fælles mødested for cyklister ARCHITCTS COPNHN MINUNGS 8D, 2TH 2200 KØBNHAVN N, DK PH: +45 3369 0908 WWW.ARCHITCTS.DK @ARCHITCTS.DK CVR-NR: 28860234 RG. NR: 2114 KONTO: 5365981703 IBAN: DK8120005365981703

Læs mere

Kender du typen... der elsker at skille alting ad bare for at samle det igen? Så er du godt på ve. Få en uddannelse

Kender du typen... der elsker at skille alting ad bare for at samle det igen? Så er du godt på ve. Få en uddannelse K u yp... lsk skill lig b fo sl ig? ls kik u sski o ug b h l so så b so Få uls kik lbugsski j! Så u go på v Hvo u på vj h? Uls so lbugsskikik giv ig gl kskb il pio og vligholls f ll l f lbugs ski. Du få

Læs mere

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek D flst børn r klar til at sig farvl til bln i to-trårsaldrn d m s Få succ n l b d i m s t projk 68 VO R E S BØRN tma farvl, bl! 69 72 72 74 Er dit barn klar til at smid bln? Hygglig potttræning Potttræning

Læs mere

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer PROGRAM Madhus i Vanløse mad og arkitektur som sociale generatorer s t e d: fra grænser til potentielle De lange og brede veje som skærer Vanløse op, gør det svært at opleve byen på en subjektiv måde.

Læs mere

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01771.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05 Fredningen vedrører: Rørdal Kirke Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-12-1951 08-01-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Indholdsfortegnelse g g u S k E l e k t r i s k s i k k e r h e d S i k k e r h e d v e d i n s t a l l a t i o n e n S i k k e r h e d v e d r e n g ø r i n g e n S æ b L C D k æ E l l l P l a c e r i

Læs mere

48,- Glædelig lavpris 24,- FÅ DET NU FIXET LYSKÆDE 50 LED - L: 5,4 M. Du kan ihvertfald ikke bruge prisen som undskyldning...

48,- Glædelig lavpris 24,- FÅ DET NU FIXET LYSKÆDE 50 LED - L: 5,4 M. Du kan ihvertfald ikke bruge prisen som undskyldning... FÅ NU FIX u kan ihvertfald ikke bruge prisen som undskyldning... Glædelig lavpris JULBLYSNING IL BARI ed indbygget timer: 16 timer slukket og timer tændt. il inden-/udendørs brug. Bruger 4 x AA batterier

Læs mere

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. "Indre Ringgade 11

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. Indre Ringgade 11 Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00 Lokalplan nr. 6 "Indre Ringgade 11 s o E»il ~ æ c ri-f. S l E '^: Mtr. n r., ejerlav, sogn: el ler (i de sønderjydske landsdele)bd. og bl. i tingbogen, art. nr.,

Læs mere

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION Registreringsafgift la. 1.400,-. ;)2. ::I?.. '20(;~ ','(.:; J,. ~i i~ig, 0(1 K Matr.nr.: 5 A m.fl. Ejerlav : Hune By, Hune Anmelder: Advokatfirmaet Egholm Ryesgade 9 Postboks 654 8100 Arhus C TIt.: 86

Læs mere

Thermografirapport. Bjeld & l.auridsen Thcrmografi A/S Karetmagervej 7A 7000 Fredericia. Udarbejdet af

Thermografirapport. Bjeld & l.auridsen Thcrmografi A/S Karetmagervej 7A 7000 Fredericia. Udarbejdet af Thermografirapport 2010 I l:i le7 Udarbejdet af Bjeld & l.auridsen Thcrmografi A/S Karetmagervej 7A 7000 Fredericia Tlf.: 76 20 75 15-36 16 83 44 www. tr.jeld-lauridsen. dk rd Undersøgdsessted: Thorsager

Læs mere

EJERFORENINGEN LINDEVANG 7 EO

EJERFORENINGEN LINDEVANG 7 EO Ejerfrenlngen Lindevang 7e EJERFRENINGEN LINEVANG 7 E RESULTATPGRELSE FR 1. JUL1214-3. JUNI 215 G BALANCE PR. 3. JUNI 215-1- Ejerfrenlngen Lindevang 7e INHL SF RTEGNELSE Resultatpgrelse, driftsregnskab...

Læs mere

Grafisk produktion & workflow

Grafisk produktion & workflow Gfi ui & wflw 6 Gfi ui & wflw Obil Ki f mil il ib, m fføl XHTML-uæ il Ii, B mby il y. Målu imæ mfufu å A-iu, m i f ll, ø iui il mi, m lii mil. Mi bi il J uil å j å f ilæi f mil i Ty, fi u, i, billbli,

Læs mere

... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent

... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent ( El f or syni ng)... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent er med net t oaf r egni ng. Nævnsf or mand, dommer Poul K. Egan

Læs mere

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en.

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en. 01544.09 Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09 Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke I. Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-04-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by Byplanvedtægt 19 Område af Vallerød og Usserød by HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplanvedtægt nr. 19 for et område af Vallerød og Usserød by I medfør af byplanloven (boligministeriets lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Hesteskoen 1. Postboks29.2880 Bagsværd,tlf:444425oo.fax:44443888

Hesteskoen 1. Postboks29.2880 Bagsværd,tlf:444425oo.fax:44443888 A d v o k a t a k t i e s e I s k a b Hesteskoen 1. Postboks29.2880 Bagsværd,tlf:444425oo.fax:44443888 8.2( 3 f inglysningsafgift Tinglysning af servitutretteu. jfi. Iov onr atgill og registrering af e.ier-

Læs mere

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre Hvis u abj sot, stjæl u fa an INDHOLD Foo Vi ha lavt tt hæft til ig, som måsk ha høt om sot abj fø, mn ikk hlt sikk på hva bgbt inbæ. HVORFOR? - foi u vil få bug fo at vi m om mnt. Du kan slvfølglig vælg

Læs mere

ScopeMeter testværktøj

ScopeMeter testværktøj ScopMr værkøj ScopMr bærbr ociokopr ivr i uih for ko i orår, hvor borociokopr ikk k ko: Hvor r hår, fri o bki - u å på koproi o f kbr. D vrr hii u hih, yv o yv, rbjr på. 76 ScopMr 190 ri II Nyh D robu

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap

Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap Ved montering af VELUX ovenlysvinduer i tage med tagpap og taghældning over 15 anvendes inddækning EDL. Inddækningen skal placeres

Læs mere

152A. Afrives inden indbetalingen. Sidste rettidige indbetalingsdato: Kontonummer. 285 691 703

152A. Afrives inden indbetalingen. Sidste rettidige indbetalingsdato: Kontonummer. 285 691 703 il' j: Rykkerbrev.... -! Rl!turadre5se: TDC c/o CCE Ellegårdsve] 23A 6400 Sønderbof9 Cand. Psych. Bogtrykkervej 25 St Th 152A Fakturanr. Fakturadato Periode Beløb Dags dato: Kontonr.: Girokonto: Abon.

Læs mere

Tak til Alice Hamann for din interesse for min bog. Hvis ikke du havde renskrevet og opmuntret, er jeg ikke sikker på, den var blevet til noget.

Tak til Alice Hamann for din interesse for min bog. Hvis ikke du havde renskrevet og opmuntret, er jeg ikke sikker på, den var blevet til noget. 1 Tk: Tk Ac Hm m b H kk u h k pmu kk kk p b Tk M L Ek cb kku-æ Tk E Fø Tk A Kch kku b E pc k kb m m A k ub P u m m b! ET SENDEBUD E y bm U Wök k p by Nø m Du S ypk æk by m æk b købmæ pk m k hæk: ømæk m

Læs mere

lag Deklaration Matr.nr 3 E Hesselbjerg by, Blistrup '.4071 r47l Registreringsafgift kr. I.400,00 John Beliggende: Ved Soen 3 3210 Vejby

lag Deklaration Matr.nr 3 E Hesselbjerg by, Blistrup '.4071 r47l Registreringsafgift kr. I.400,00 John Beliggende: Ved Soen 3 3210 Vejby lag e g GEl.{FAftT??6rJ87 ]1 ut:r8u. rlr1?1 3u. 11.3ij'l:, f ft 1., 4r.t[t t liu f" Registreringsafgift kr..400,00 Matr.nr 3 E Hesselbjerg by, Blistrup Beliggende: Ved Sen 3 3210 Vejby Deklaratin Jhn '.4071

Læs mere

Rideudstyr fra Horse Guard i nye og spændende farver

Rideudstyr fra Horse Guard i nye og spændende farver L-H fodr Augut 2013 Ny og pændnd farvr fra Hor Guard Elktrolyttr 2 8 Spillr cool mix. Afhntt pall md 50 tk. x 20 kg. Pri pr. æk 3 HH CARE Shild 9 Bkyttr htn mod inktr og klø. 500 ml. 89,- 389,- 395, 4

Læs mere

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark Dansk Kennel Klub Gravhunde Gravhunde Gravhunde Gravhunde er en halv hund høj, en hel hund lang og to hunde værd. De er små lavbenede, charmerende, intelligente, modige og yderst selvstændige individualister,

Læs mere

HOLDE PLADSEN MARTS 2014. Visioner for samarbejdet med Drivr iphones uddeles til alle vogne. co2neutraltransport.dk

HOLDE PLADSEN MARTS 2014. Visioner for samarbejdet med Drivr iphones uddeles til alle vogne. co2neutraltransport.dk HOL PLSN TS 2014 Viior for aarbt rivr ipho ul til all vo Frrikhav Ska co2utraltraportk Clau ubk ør (fora) Lr Ptr obr Klau Barrø Så r t forår oå for arøbro Taxi 4x27? rh avai lxar Nl Så ko vi i i forårår

Læs mere

Dato: 3. SEPT 2014 kl. 18-21

Dato: 3. SEPT 2014 kl. 18-21 Mnighsråsmø Syhavn Sogn Dato: 3. SEPT 2014 kl. 18-21 INDKALDELSE Bla nr.: 1 Formanns initialr: LR Inkalt lmmr: Tilst un Inkalt lmmr Tilst Eva Larsn Solvj Karin Holm Lina Kllam Lon Rasmussn Thomas Nilsn

Læs mere

DEN RIGTIGE GUIDESKOLE

DEN RIGTIGE GUIDESKOLE DN RIGTIG GUIDSKOL RUN Bøg o ogå på: SPANIN 5 UGRS GUIDSKOL I S I ØSTN DRJSLDRUDDANNL DN JOBGARANTI I HL VR DNING UNIK RFUNDRINGSOR OG KARRIR PRSONLIG UDVIKLING VNNR FOR LIVT SUS D! SPORTSGUIDKUR NYH LAD

Læs mere

Kære elever og forældre

Kære elever og forældre r v l l t s d a P f a n å L n u m m o K d l k s o R Kær lvr og forældr V r glad for at kunn udlån Pads tl lvrn. Pad n blvr t vgtgt arbjdsrdskab skoln. Pad n tlhørr skoln, og lvn og I som forældr har ansvart

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

ÅRET DER GIK. I forhold til uddannelse satser FilmFyn stadig på stærke initiativer, der dels stimulerer unges interesse for film

ÅRET DER GIK. I forhold til uddannelse satser FilmFyn stadig på stærke initiativer, der dels stimulerer unges interesse for film Åspp i ks g bill 2012 2 ÅRET DER GIK I 2012 fik lg ækk kivi luf u vig FilFy ylig fk i fybs bvish, g u fysk ku h l sig i Ki f ju 2012, g Asss f ju 2013 Filivsig lkl sæig f øj fs ivkf i FilFys bj Fål hvvsuviklig

Læs mere

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en.

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en. BILAG 11 SAM ARBEJD SORGAN I SATI ON 1 Sa m a r be j dsor ga n isa t ion e n s st r u k t u r Med henblik på at sik r e en hensigt sm æssig gennem før else af k ont r ak t en et abler es den i det t e

Læs mere

13a c31 a 20 44b 14b 44a Allerød Kommune 13c 98a 13l Delområde A 29 Farum Lillevang Signaturforklaring Lokalplanområdets afgrænsning Kommunegrænse 89c Delområde afgrænsning Farum Kaserne Farum Kommune

Læs mere

Landzonetilladelse til ændring af anvendelse af areal fra landbrug til offentlig formål til efterskole

Landzonetilladelse til ændring af anvendelse af areal fra landbrug til offentlig formål til efterskole Rtuass La, Kutu Paæ S Søsvj, 6950 Røb Lastø P Ns Søa 62 6870 Ø Ma: s@hta.c Sasbha Ma Tæu Lass Dt t 9974347 E-st a.ass@s. Dat 6. auust 205 Sasu 204070062T Laztas t æ a avs a aa a abu t t å t ts Du ha å

Læs mere

Installationssystem. TacTiles

Installationssystem. TacTiles Installationssystem TacTiles Limfri installation For 2 år siden installerede vi 4.000 kvadratmeter tæppefliser i vores showroom med TacTiles, og jeg er stadig meget tilfreds. Jeg skal ærligt indrømme,

Læs mere

C ongo... 01 Forenede Arabiske E m irater... 77 G rø n land... 23 New Z ealand... 105

C ongo... 01 Forenede Arabiske E m irater... 77 G rø n land... 23 New Z ealand... 105 Register I. Forholdet til kunderne B eta lin g s o v e rs ig te r, G ir o... 235 B e te g n e ls e n P o stlin ien æ n d r e s til P o s tv æ s e n e t... 1 7 9 B re v k a s s e, ty p e g o d k e n d t...

Læs mere

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 12/07/2007-31/08/2007 Deltagelse Angiv hvilket EU/EØS-land virksomheden ligger i DA - Danmark 66 (12.9%) PL - Polen 60 (11.7%) DE - Tyskland 59 (11.5%) NL - Nederlandene

Læs mere

Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740

Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740 Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740 Hør, min sjæl, den go - de hyr - des stem - me! / Tro - fast ef - ter dig han går; / han dig el - sker, kan dig al - drig glem - me, / i hans hånd

Læs mere

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg.

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg. l v i B f l å t F w fl w fi a g g n i t u d p Opgavn 8 id STARK avi f STARK Ldbg. Kvalittntl All billd til avin mm fa fllig td. Båd STARK billddataba, v gn, citix, lvandø g undn lv. H dt mit anva at tj

Læs mere

Glostrup Kommune. Lokalplan GL 91. for Søndervangskvarteret

Glostrup Kommune. Lokalplan GL 91. for Søndervangskvarteret Glostrup Kommune Lokalplan GL 91 for Søndervangskvarteret April 2008 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk bindende dokument, der regulerer den fremtidige anvendelse og udformning af det pågældende

Læs mere

\ DEAS. E/F Niels Ebbesens Gade 12 & 12A Niels Ebbesensgade 12 & t2 A. Årsregnskab for 2OL4. Administrator. Ejd. 1o8-6s4lJER.

\ DEAS. E/F Niels Ebbesens Gade 12 & 12A Niels Ebbesensgade 12 & t2 A. Årsregnskab for 2OL4. Administrator. Ejd. 1o8-6s4lJER. \ DEAS EJEDOMS- ADMSTRATO E/F iels Ebbesens Gade 12 & 12A iels Ebbesensgade 12 & t2 A 9OOO Aalbrg CVR nr. 29475952 Årsregnskab fr 2OL4 Administratr DEAS A/S Skibbrgade 3 9OOO Aalbrg Ejd. 18-6s4lJER Ledelsespåtegning

Læs mere

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet Aarhus Midtby Knd Aarhus Læs mr på intrnttt Dr r t væld af oplysningr på intrnttt om d stdr, du bsøgr. Blandt andt på www.knd-aarhus.dk, hvor oplysningrn i dnn foldr finds. Hr findr du også andr tmatur

Læs mere

Tinglysningsafgift: Kr. 1.400,00 ENDELIGT SKØDE. Lind & Risør A/S Erik Husfeldts Vej 9 2630 Taastrup

Tinglysningsafgift: Kr. 1.400,00 ENDELIGT SKØDE. Lind & Risør A/S Erik Husfeldts Vej 9 2630 Taastrup ".r* t!',, {.1 f. l, l'"': ' 'l; i lf? ta Advokataktieselskab Hesteskoenl.Postboks29.2880Bagsværd.tlt:44442500.fax:4444388e lf?, Tinglysningsafgift: Kr. 1.400,00 J.nr.: 209001 CVR nr.: 17 38 25 94 Matr.nr.:

Læs mere

Vi klarer det beskidte arbejde. - Speciale i industri- og tankrensning

Vi klarer det beskidte arbejde. - Speciale i industri- og tankrensning Vi karr t bskit arbj - Spcia i iustri- og takrsig Jysk Koak Srvic tibyr at i koak- og takrsig Jysk Koak Srvic A/S hovkotor og garagaæg r bigg i Lystrup it ufor Århus. Firmat bv gruagt i 1963 som t famiifirma

Læs mere