Kvarteret. Tillykke til Kongsvang Hash i boligområder? Guide: Spar på varmen 09 / SEPTEMBER BEBOERBLAD for

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvarteret. Tillykke til Kongsvang Hash i boligområder? Guide: Spar på varmen 09 / SEPTEMBER 2013. BEBOERBLAD for"

Transkript

1 09 / SEPTEMBER 2013 BEBOERBLAD fr blikr århu Kvrr Tillykk il Kv Hh i blirår? Gui: Spr på vr

2 Lr Af Sør Høbr Kvrr Vi hr bbrkri. D r fu, vi kl lvrli. D r lkri i prfi rii. D å lri bliv ilkurkri! 04 8 Tilkurkri? Ikk hr! I i ur f Kvrr krv j i Lr kri. Bl irucr j brb Dlibriv kri. D r rlv fr vær pærk på. Iær år vi rr blikk øvr krik iiuir i l. Nli prifrir krik iflyl, r lr hr på prir pliik. Sir y r vær l ilkurkri, hvr prilr pv r ikk il pliik, r frulr fr pp llr ku iv pplu il lr i pliik rliyhw. Så r ikk h. Vi hr bbrkri. D r fu, vi kl lvrli. D r lkri i -prfi rii. D å lri bliv ilkurkri! N-prfi byr, i r lv kl hv v f p, vi blr 2 KVARTERET 09 / SEPTEMBER 2013 i hulj. I kl j p på vr blir, k ikk ør il fr pkuli. Lvivi bkyr hri. Bbrkri r vj il iflyl i vr fli vr lill l i r -prfi rii, Blikr Århu r. I i r vi i, llr hr flu, fliør ru i rii. I frbil r vl på i pl pør il, hvrvi vi frår ifri libriv kri ilr: 1. D krik il kl vær crl i kri. 2. Slprr (bbr) kl vær liill i br u ifrhl. 3. D br kl hv vr ulih fr fræ r ypukr bukbr. 4. Dr kl vær li fri il b. J r ikk i vivl vr bbrkrik frillir rækkr i ri. Allivl r r ru il vrvj bluir, r ræff på fliør ikk br hr ccp fr bbr, bbr å hr frål fr, r rii blui, r ræff. 14 Lr 2 Kv 60 år 4 I PCB-fr i vr blir 7 Virup Skvvj - i y ku på BKÅ- 8 Vi hr få brv 11 5 Huri 12 Spr på vr i virkul 14 B Kvrr b 16 Kr & G 18 Hh i blirår 20 Spør juri 22 Dr r ru il vrvj, ll li rur r iå i b. Oå fr flrl f bbr, r ikk lr i fliø. Hvi vi ikk hlr lv l kri v li, å riikrr vi k il å ilkurkri, hvr få blur h vr hv på fli øvri bbr. E pyr åk krik prc, vil l liii! 16 Øvl r vkli. D r k ikkr. Drfr kl vi å rbj fr hl år ør bbrkri br brr. Nr. 9 pbr 2013 Bbrbl fr Blikr Århu Brrupårvj 7, 8200 Arhu N Bl ukr 4 årli. Opl: 6000 k. Rki: Sør Høbr, vrhv M Bøh Vibjr, M Kjær Lr, Pr Ebb, Rbr Thr, Krii Si, J Hjrilv, Mri Wy Løvhl Lyu: M Kjær Lr Tryk: Zur Grfik, 8300 Or Fri: Prill r Ophli fr r y hj i Hjrhøj (f: Si Jpp) 18 20

3 FRA AFDELINGERNE Af Rbr Thr F: Khri Lu Hrik Auz Fk 164 ljål frl på 1, 2, 3 4 ru blir Før iflyi, pril 1953 i Rvll Bliørrlr; Hulj kkl. V, vr l i 1953 vr c. 130 kr. fr 3-ru bli Hulj kkl. V, vr l r i 2012 c kr. fr 3-ru bli Jubilæ blv rkr rcpi i fli 19/4 f på Låby kr 25/ Kv 60 år Kv bbyl hv i pril år jubilæu. Afli r pfør i k fukill rii ifyl prkru, håværk fi kli kl. Når bvær i i i bbyl, plvr fi pil ll byir, ly vjfrløb, rø plær l friå rær.

4 NYT FRA AFDELINGERNE Af Rbr Thr F: Khri Lu NYT FRA BKÅ Af M Bøh Vibjr Sl kir vr fr blå hil, rfr hr flifr Hrik blu, vi k hllr å i i ky. S Elbh Dr fr flibyrl får huri ækk kffbr i i bbyl, hvr f bbr, Hrik, ur frf Khri ll r fr i f kff, hylbærf, wirbrø jrbærær, hvrfr kk byr. D f bbr fr fir ljål, hr ll b i fli i r fr 60 år i. I pril 1953 fly Ali(Li), Jy, Erik El, filir i i r. 18 på Rvll. Ir fly i i r. 20, p v i f. D fly ll i på bypl. Op vr u lær, r vr ui il pførl f r blkk. E rii ilyl ikk hr ær i. M yiflyr hr ir plv li. Afli r pfør på l klihvrå, f ur v vir. V r i r f rø prkrå, blivr p, plj bru. M å vr ikk fr r f, lå bru. Græ å ikk bræ bør k ili i. Bør vr r rili f. Ali ællr huri fr kr il, fly i vr r 14 bør i p k k. 3-ru blir. Til flv ku r k p il 350 bør. Flv blv i år fly, r ku vr ill f bør. Bør r frvu, li å buikkr. Slr, kr, køb jri vr l f ulihr, bbr hv. V pførl vr byri luku fr iflyr, f k fr å værlr llr li blir i i by. F.k. vr bbyl ufør rulvkkir, å huør lp fr ruklr ku hv vk vrå på. Til æl hv hvr ljål ku vk pr. å. Flk br hllr ikk lær å l i i ljlihr. Dr r flr flyir u ilir. 60 år i bli, frbrir pørål, hv r r å v b i Kv, vr kr prp; Flik br, rår, rli ivlr, pæ ryli il by. Ti hr lvfølli i præ jr øvi ukifi riri f, lr, viur å lvfølli køkkr bværlr. Mriri f køkk b hr k pfyl ør f bbr økr. M ukifi f viur il rrur i lui f 1970 r ivær riri f vrlæ år å høj på ilfrhkl. På pørål, hv r kl k blivl i k år, vrr ku, r k blivr bhv fr bli v jr r hv. M ikk å Blikr Århu k hjælp hr. Efr hlv i k vr kffbr, blivr llivl li fr køli, vi lur f riill ruppf, f bbr brvilli illr p il. M hr j å rfri fr 25, 40, 50 u 60 år jubilær. Tilb blivr vi r i li, r vær løriv i fr prful prk, l rø. D lr ly f 350 ur I PCB-fr i vr blir! D vir y urøl, Tklik Iiu p hr før fr Blikr Århu. Dr r ikk lvkrv, uljr kl krlæ PCB i blir. M fr ikkrh kyl hr vi urø ll flir i Blikr Århu, r pfør llr rvr ll i pri, hvr vr ill by PCB-hli rilr. O rul vir yi: Dr r blu i hlbrriik fr PCB i blifli i Blikr Århu. Fk PCB I pri 1950 il 1977 vr ill by PCBhli rilr i byri. PCB r rupp f iurikiklir, r blv kr pærk på i fr i år. D ifi f blv bl.. bru i fur rrur, hvrfr k fiv PCB il luf i årvi. S v. r på 6 KVARTERET 09 / SEPTEMBER 2013 KVARTERET 09 / SEPTEMBER

5 BEBOERPORTRÆT Af Krii Si F: Si Jpp Byri r fr ur vj, frhå år flr flr ljlihr klr il iflyi. Kr r i r, år rær fr r jrbjr, r lir i i rå, i i ly ilr ljlih h Prill Müllr. VIRUP SKOVVEJ - i y ku på BKÅ- I fbrur 2013 fly før bbr i i fli 73 på Virup Skvvj - y rivli byri i Hjrhøj. S i r Ophli på i år ø Willi på yv år vr Prill f llrfør il fly i i f pliry blir. Dr fir-værl ljlih r i r rr. Prill hr lv vl, r kull læ l flr på rr, å blv li ørr prili. Trr vr ikk r r, å vi fik ilbu ør ørr, l j il. D hr r å jr, j rr, r, flk r rii l fr. D Prill bør fr ik fr hi, vl hu bvi, hu bør kull b i l blibyri. Bør kull bliv i v ivlr i Hjrhøj hv ulih fr r fr vr, å vill. D r urli vii, r blv i kl. J ø l, hv r vr, ø i Hjrhøj, vr å hli få ljlih, å vr i før priri. D r æ på hl, å r j jli, r billi i frhl il kull u køb i. O år ikk r hy, å r kø Prill Müllr r 37 år rkrær v R i Århu. Hu r Ophli hyr hj på vr r i juli. J r urli l fr b hr lær i il, byri blivr færi, å vr hvr rø rår k få lv il r kb r hæ", ir Prill. KVARTERET 09 / SEPTEMBER

6 fr flir BEBOERPORTRÆT Af Krii Si F: Si Jpp ku pør jfukiær hjælp, hvi år i ykkr llr rillr. Dr r ikk k å i cil fæll kivir i fli u, Prill håbr, r kr il k : J ku rii æk i, ku ø il fællpii llr lv r i, å vi k få bkb, hvr ll r ry v hi. D k vær li vær bbr i ufrik fli fi u f, hvr hl kr il fur i fri. S r u li u, får vi ikk fællhu llr -vkri, hllr ikk lpl, frællr Prill. O r rii ræl. D vill vær jli fr bør, r vr lpl, hvr ku ø r bør r lill fællkb f r. Slv vi hr b hr i hlv år i, r i li vær frill i, hvr vi kl få p kør, i r flir, ir Prill. Hu håbr på, Blikr Århu vil vær bhjælpli fx få bl flibyrl på b, å Virup Skvvj, li ll r flir, k bliv lvæi h ur BKÅ. VI HAR FÅET BREV: Hj rki Vi br i fli 26 på Vr Ri, j r hl urli l fr ui. Drfr hr i 17-åri r, A Ru Bz, i il i. Hil Mjk Bz Dr r rii bør i y rå, på vj r r f bør, r urr i l i jrbukr ufr. I bru fr vr Li, Prill Li r Michll. I frru lr Kri, Ophli E. KVARTERET 09 / SEPTEMBER

7 Af Krii Si I æ ur f Kvrr illr vi på kif f huri pørål il blirii uvl, å u får lill iblik i, hv frklli uvl lvr fr i i br. Uvl i Blikr Århu På rprækbø i j uvl. Sii bvilli rprækb l kr. il uvl rbj i Bluvl Dkriuvl 5 HURTIGE il kuikiuvl Friiuvl IT- uliiuvl Kuikiuvl Kuruuvl Miljøuvl Nybyri- rvriuvl Råruvl Ubliuvl Hv r kuikiuvl i vr fr? Vi pfr lv hlikprhl. Vi kir på frr fr kuiki bukbr vfr, ru kri i vr rii, v. hvr år bukbr fr, hvilk ilr? O vii f l: Blivr bukbr frå? Vi frør urvj på flyvur ill fku på iuir rår, r, fr vr i, ku ræ il frbri. Dr frør vi ø bå Aiiri Oriibyrl iér il frbrir. Frål r, kl vær il v fr flibyrlr r frhåbli il v fr bbr. Hv pr jr li u? Vi urør, r r ulih fr, kl flir k få lkl vkl, hvr f.k. k hur, rårkl, rfrr r ifrir, hv r kr i fli. Vi urør å ulihr fr få ll vii bukbr u på flr pr. Druvr r vi p f frø bru f viull virkilr, v. fril v hjælp f billr, vi,. li. Vi frr å ril, ll bbr får il, f.k. Kvrr, hvr vi iær r på, k r krv i fråli pr fr l bbr. Hvr rbjr I kuiki? Vi brur r i på ly, vi ør på l. Vi lr il æl rii, i vi hørr rfrr. Kuikiuvl r ikk i vr fr prkik ufør kuiki, fr bru hlikpr il vurr, hvr kuiki frår i prki i hl Blikr Århu. Hvr kuikrr I bbr? D før år vr r i, hvr kuiki ill Aiiri flibyrlr blv vr. D æ år i frør vi hv fku på, hvr Blikr Århu k bru y kuikifrr fr ikr bukbr r pcil il bbr, ål frklli bukbr å k frå f bbr f.k. læhicp llr r prli vklihr. Hvrår r kuiki ucc? Kuiki r ucc, år pr, r r vil bukb, r bvi, hv r r. Alå r f bukb u ørr prblr pfr frår bukb, vr æk f fr. 12 KVARTERET 09 / SEPTEMBER 2013 KVARTERET 09 / SEPTEMBER

8 Spr på vr Tæ fr ll rirr Tæ fr rirr ii. På å blivr vr bhli frl. Du prr ikk v kru hl p fr é rir. Furr rirr, kl? Sør fr, rirr li furr, kl. D ør, år r vr i pp kl i bu. Af: Arikl vli ulå f D i virkul Spr på vrri v føl D b prrå. Du vil åk bliv vrrk vr, hvr kl k ør. Dr k ør fr pr på ri il pvri i hj, bhøvr ikk iv kl ur værlr. D lyr åk ærkli, f vii rå r huk ulufi i i bli i. D ikrr, luffuih ikk blivr fr høj, fri fui luf ihlr v, r yrr vr p ør luf. J flr prr, r br i bli, r vp blivr r urli prucr, r bør r luf u, frællr kuikichf Ar W. Frrik fr D. Krllér i rr Rir r å ikk vær ækk f øblr llr rir - å k ikk føl ruprur. Krllér 1-2 årli, rr virkr: Når u krur hl p, kl rir bliv vr vr hl. Når u lukkr, kl bliv kl fr 1-2 ir. D rii prur Sil r på 3 il 4. Når r år på 3, vil u få c. 21 rr på 4 c. 23 rr. Uå ækk i rir il Uå ørr øj på rir llr ill øblr fr æ på. Så k rir ikk k f vr kl bru fr ri på vr ru p. Sør fr p prur Fi p prur i frklli ru. Fr hvr r u hævr prur, brur u c. 5 % r ri. Spr på vr rirur Sør fr viur lur æ. Væl rirur, år viur l kl ukif. M rirur får u ir ræk, br ikli ir kv på iri f ru. Luf u på rii å Luf u 2-3 li, å u uår prblr fu årli ikli. D b å r kb ræk i pr iur ikk l viur å på kl lær i. Huk lukk fr rirr, u lufr u. M r r å r rå il hl vr i virkul, å føl D prrå, å får u huri br vrøki. 14 KVARTERET 09 / SEPTEMBER 2013

9 prræ Tk f f Sør Høbr BAG OM KVARTERES STAB Vi brir i k ur iiprrær f Kvrr f b. Skribr frfr r ll r vi kr, prl på BKÅ kbr bl. krib Krii Si Krii br i fli 35 i Arhu N. Hr, i jli 3-værl ljlih ui il v, hr hu b i Fællkb, cil liv i fli bbrkri r h r ir. På jrykk fr ljlihr r r l priv yhvr ørr kllkiv hv urr rør. Uvr i i flibyrl på Sklrvj, hr Krii pl i 3 f rii uvl: Rki, Kuiki IT-Muliiuvl. O p IT r fl r kl rbj. M ælr bbr r ikk ry v cpur. J vil r, hvi vi k urvi i fællhu. Vi ku lv IT-klub i fli. Så hl på jr, furr Krii. I hl vil vær, hvi vi hjlp hi r v li r pærkh il hi i vr flir. Krii hr li r i kiv bbr, i 2012 hr hu å vær vl bbrkr. H fli bru r Eurpæik Suir Elk, r rhvrv l i Ålbr l i Arhu. D kl urlivi å bru i l ir. Krii lr vr fr, vi ll lr i fællkb. Spiklubbr r iiiiv, iklurr kivrr bbr. Hu r 35 år r f å-på-. krib Mri Wy Løvhl Mri r f lvrør f rikl Spør Juri. H r u juri fr Arhu Uivri, krib i Kvrr r h før fr bbr. Mri vil r bru i ul il kb juriik ryh fr bbr. Hvi j hr få ul vr, å hr å pli il bru il v fr r, ir Mri, r bl å brvk Spør Juri kl. D hlr ikk ku lv r, å rilih i lv. Er il riklr kr fr bbr lv, år h hørr prblilli, r k bliv il rikl, år Juri i. Mri br i fli 11 i Møllv i 3-værl ljlih. H r kiv i bbrkri iær i cil liv i fli. Urb ll blkk på Hl R Vj r bl flr rulr f. På Mri kr i ljlih år ælr læl. D r rv fr h lfr. I hr bå rikl Th. Zhl krviv Chri Møllr i, år bø i lfr, frællr Mri. H pliik ir k lå pr i r! Mri r 36 år l. H r uppl il riibyrl, krlr kiv i rki. 16 KVARTERET 09 / SEPTEMBER 2013 KVARTERET 09 / SEPTEMBER

10 Kr & BR T E R N I UG D EN T T E R E RÅ D u, hvi jli v rå lbyr Århu i r k bli. vil. Bli u v r r i æ u li l fir i r b i H. r Ir f rå rår li kl u. i r b b B i r vil by k u vr. h, u rh vi.bk- vil b r f bli lv å www p l ri i Ki yrl frb i b r i f li r, l f ulih k b, pør i lir i f l hj i. u, u æv kr Århu Vi r på v vl, li B h ru, r rå li j i l u f hu Årh ply ik r k k k r, fr lr k k Bli vl fri.: Råru k i l i li hjælp rhu.k RWT å vlk li b il Du r f r il j r k v æ. r hjælp rå k i v, hv fræl SKRIV TIL REDAK TIONEN Er r p r h i r i, r, r b ør i bør fræll r v iw? Så v l D u k i il r å b k i i r br? Ellr u i r h ø r r rl r fr v f rikl, i. l æ r r bl Sk r i v brv,. il: R bi k i l æ Blik llr r Å r hu B r r up å rvj A r h u N r k b k-rhu.k Ilæ il æ b l, u 1. v br 20 kr i c 13. br, k l v æ r i hæ HAVE S: 4 v b li? ær på H l l lill rh jlih p l u v æ å 90 j på i,, 3. kr. j l l ² i ikl køb. år. v H ulj iljø v ØNS r. r K E S: ll væ rl r r År æ kk hu hu N. Ri i År hu r V, ø k lv rå i Hi. kk i Hå r i Rick k y Ri 27 il : h v iih k h 3 0 il.c SMS-rv i c il-/f l ING N RD O T VAG u hr fri, k r æ i år fuk pluli j u i i r v å h N, i k i 7 il r ll ri l bri. rr prb ø u li k jblik krævr ø, bli 18 KVARTERET 09 / SEPTEMBER 2013 Skl v i by S bb r v ic. D r i Blikr Å ik k h v i u h rhu r u u li u r li r. ur, ik ill vr firl f llr h Vi brur r v ic ii ri il kr rlv ll pri blivr lu r i v icvær. F bkr il vr x v il v i k k fr v i bbr fr i i Du k, hv i bli. l r i På w w w.b i fl r v ic v k-rhu. ur. H k k u v på, j i u fx hr fir u bå il A FMELD il å ilføj l f bl i r. på h l ji f økr r l bil. v icbk r MV KVARTERET 09 / SEPTEMBER

11 HASH I BOLIGOMRÅDERNE? På Bbrfru fyrfø vr l ibru f hh i l blirår. Hvrår r pliipv, hvrår r kul pv iøå hh? Af Bik Hørlykk, D Blicil Fællkrri Fr k pr kri ærr hv Bbrfru ivir lr f Arhu Ku HSpcr rprær fr plii pcilyrk il rør fr rbj k hhl -ibru il liv i by l bliflir. Før frl B Nil, lr HSpcr, cr rbj kb ryh i u blirår i Arhu. HSpcr ir rr i bør, u vk r frø på rucr frby prblr, ur uryh. Cr hr rbjr il i uvl blirår. Mrbjr år ru i rår r kk il u, r i årli lkb prøvr iv rll lrivr il r hvr. Dr r lå ulih fr lv iiviull ilbu il u ærli bhv. HSpcr hr å fku på kk u frælr rbj. B Nil k r rå il, hvr k fhjælp riikfær bl u. Uå ryi, lyr rll rå. Efr hhibrur å ryr cirr, k cirr vær før kri i frkr ri. Syli vk r vii. D u kl hv l, r vir vj, ær rær v. Kk ikk-cil u u, k vi lriv år vær u på. Ur llr vr 18 år B Nil bfl frø ri il plii, hvi plvr åbly hl. Hvi iplicr u r ur 18 år, k bbr å ri il SSP, Ucr llr Filicr. M hvi r vr 18 år, r ikk kul, pliipv få kk il u. Gui Pr, r fr fr Bbrfru yrrupp flifr i Rhøj, ir prblikkr kri hhhl -ibru: Bbr i l blirår følr i r f hl hh. Nl hr ku br, r bør r blv ilbu hh, r hl uccpbl. Vi hr rfr vl æ fku på prbl i Bbrfru fr iv flibyrllr l rilijr r fr. Vi r, r vii, blifrir r il, vi ikk vil ccpr hh i vr blirår, vi r il i æ rbj Arhu Ku plii. E plii-pulpil På fyrfø L J Mr Svlhl fr plii pcilprulj vir lr i i pcilprulj rbj i blirår, hvr f pruljrr, på bru f ip fr bbr llr ruiæi pruljri. Spcilprulj lær r væ på hv bå i i u rår frør kplvi hv kk il vrr. Opfrri fr plii vr, bbr kl lv ll, hvi plvr url. L Mr urr, i plyir r fr å. Dri r ll hvlr vii i frhl il pulpil, plii f kl hv l fr hv r k pr, å r k fr ri i vk bli. D blv i frbil å urr, r uli lv y ll bå hvi rir il plii, hvi lvr krifli ll på plii.k Mr L lu f i, blifrir fkik å k hjælp plii ør r rbj r k ufrrir u i lkl: D r f prbl k i i j, pør r lå, r kl bru ølbrik fr k i. O v rir f ljlih vil plii å r r ilhør kælrru, hr r f hl uuli fi u f hvilk kælrru, r hørr il hvilk ljlih. Så kælrruvri vil pcilprulj i k. Dlr på ø fik l rå hj, ii fik å l pvr il r iirir, å plii rbj frvr k bliv lr i blirår. Kkifrir Arhu Ku HSpcr Tlf.: E-il: SSP Tlf.: E-il: Ucr Tlf.: E-il: Filicr Spcilprulj, Arhu Tlf.: Pliii L J E-il: Pliii Mr Svlhl E-il: O Bbrfru Bbrfru r værk ø fr rhuik blifrir flibyrllr. Bbrfru fhlr fyrfør år, hruvr ivirr værk på årli uiur il u blirå i Drk. Næ uiur r lør 28. pbr, hvr vi kl il Høj Klrup i Abr bø prjk ur r hlhpl, hr Bru fr ll. Vi kl hør, hvr prøvr iklur u bbr ik pril i kivir frivilli rbj bbrkri. S r på 20 KVARTERET 09 / SEPTEMBER 2013

12 Spør juri Tk f f c.jur. Mri Wy Løvhl D juriik kkvr, hvi hur ikk vrhl M flir hr v p fhl fliør illi il, hv ihl f hur kl vær. Hr vi ikk Alljlv, rulrr, hv vi å ikk å? Hvrfr bhøvr vi å hur? Hr kkvr, hvi j ikk vrhlr hur? D fi bkrivr rlr, j vr fr ku bvr pørål vfr. Du kl vi, r fi vii lv. D før r Alljlv, i r ræk i br, hvr u bbr kl pfør i. D lv r Alblilv, r i 40 br, fliø k fæ hur fr fli. Du k Alljlv (hrfr ALL) Alblilv på hji: www. rifri.k Hr vi ikk Alljlv, rulrr, hv vi å ikk å? J, Alljlv rulrr, hv u å ikk å bbr, jf. ALL 81, k. 2, r I i ur f Kvrr bkrv j iå, hvr Blikr Århu bhl øjklr. L i rfr kpl bkriv, hv lv ir bbr, r øjr. Iføl ALL 81, k. 1, r. 5, k ljr, r r il fr r ljr, pålæ rfølr hrur bliv p i i ljål: Når ljr uøvr uccpbl øj il væli fr påæl prr i fr f uccpbl øj kli fær, ærk uikøj llr ærk kiøj. Hvrår r å uccpbl øj, r r il væli fr r bbr? D ir lv i. Hvrfr bhøvr vi å hur? Fri lv i ir, hvrår kplvi uccpbl øj r il væli fr r bbr. Hvi bbr k li y på yki, br i væ llr pill høj uik. li. ll kl vil urlivi vær r. D øj bbr vil ylivi, kl i blir, før Blikr Århu k få, li på bru f rprki blir lki f lv før, bbr k i u. D r bværli rurckræv. Vi k bbr på fliø ikk lv hur, fulæi frbyr br hullr i væ, å filibillr k k p. Så rlr vil ri bbr rihr. Vi k il æl på fliø b iirvllr, hvr øvi øj kivir å fi. Så hvi hur ivr r il br i væ. ll kl på hvr, å r illl f øj fær i y. E ljr vil ku pålæ rfølr v vrræl f hur, hvi blr i hur r å æk vlfrulr, hur ikk k iliæ f bbrklæv blir. Hr kkvr, hvi j ikk vrhlr hur? J, hr. D vil ikk iv i, fliø hr lvfæ r i Alblilv il fæ hur, hvi hur ikk å æ yrlir bræir i bbr fær, r llr r iv i Alljlv. L i illurr føl kpl. Hvi r ikk r hur i fli, k blir æ, Blikr Århu å i ljr u, li k li pill høj uik ll kl , hvi blir u fr r lki f Alljlv r, r ålli ivu, r bbr å ffi i. Hvi r ri r hur i fli, ikk illr høj uik på hvr, å pår pørål blir k iliæ bl i hur. I f hur r krkli bi fr bbr i fli, kl vrhl, å vill vær frkr førl, hvi blir llivl ill øj bbr pill høj uik på hvr. E bbr iliælr f krkli bi hurbl, vil rfr upuk før, r k pålæ rfølr vrfr bbr. Ifl. Alljlv 81, k.1, r.11, k ljr, hvi fær rr r ljr, pålæ rfølr, hrur få p i ljål: Når ljr i øvri uøvr fær, r il fr j llr påæl prr. Hv r lir i r i øvri vfr, ku fr kpl vær, bbr fær vrrær bl i hur. Så hvi bbr pillr høj uik på hvr på r f, r på fliø r v bl i hur, frbyr bbr pill høj uik på hvr, å iill, ljr i øvri uøvr fær, r il fr øvri bbr, jf. Alljlv 81, k. 1, r. 11. D r i pfl, hvr øj bbr ikk vil få p i ljål f blir, på bru f blir lki f ALL 81, k. 1 r. 5, øj fær, å vill bbr ku få p i ljål, hvi bbr øj fær r frbu iføl hur. D øj bbr vil i ilfæl å uøv øj fær, i øvri r r fr r bbr, jf. hur r ALL 81, k. 1, r. 11. Opuri Når I vr blr il fli hur på fliø, å kl I ikr jr, blr i hur å krkli bi fr bbr. I riikrr llr, bl vil bliv ili, bl kl prøv i r. D r rfr ié kk Blikr Århu, hvi I vil hv blr i hur, r brær bbr fær. Spør Juri Hr u pørål frhl i i bli llr fli? S il c.jur. Mri Wy Løvhl r på. Du å r vær y i bl. 22 KVARTERET 09 / SEPTEMBER 2013 KVARTERET 09 / SEPTEMBER

13 BAGSIDEN HUSK! Du kl lv iv bk il i l-lvrør år u flyr Hvi u ikk lr flyi: S iflyr riikrr u, r blivr lukk fr rø, hvi u ikk illr i h l-lvrør. S frflyr kr u il bl fr y ljr frbru, hvi u ikk flr i h l-lvrør. D r li, r ill r, r hr vr fr lri.

LokALT Lokalgruppehåndbogen 2015

LokALT Lokalgruppehåndbogen 2015 LkALT Lklrupphåb 2015 HVORFOR ARBEJDER YFC MED LOKALGRUPPER? YFC økr ø lkl iiiir, m rbjr h im hr u mk får mulih fr føl Ju Kriu blir l f lkl kirk. HVEM KAN VÆRE EN YFC-LOKALGRUPPE? E lklrupp r rupp f YFC

Læs mere

HISTORIER FRA LUNDEVÆNGET. Livet i en almen boligafdeling

HISTORIER FRA LUNDEVÆNGET. Livet i en almen boligafdeling HISTORIER FRA LUNDEVÆNGET Liv i l blifli FORORD E bli i b, b. E bli hj. E hj j f lv liv, f f ff, chpi bll i y, i, æ il bliv p, l, bå ilh. E blifli pchw f flli hj, h il fæll, på hii læ, i. M ø fj liv i

Læs mere

Tilbageblik og fremsyn. Indhold. 16 Dagligvarer når det passer. 10 Udnyt hullet i markedet

Tilbageblik og fremsyn. Indhold. 16 Dagligvarer når det passer. 10 Udnyt hullet i markedet 4 6 10 14 16 20 Ihl 4 DLF åæf 2015 Scb k il f ilæ, å il Åæf 2015, h l ku l å Tili Hl & C C. Fcifikk bku, kull læ, lb iækkl. Tilbblik fy 14 Fkuå 2015 Ekki f DLF il 2015-2018 ll i ful. Få k æi f l f å,.

Læs mere

MuligHeden. www.ikast-brande.dk December 2015. sådan!

MuligHeden. www.ikast-brande.dk December 2015. sådan! MuliH wwwi-b Dcb 2015 å! Så! T å å 12 i ui M ié bl l Du i u i u f u i MuliH i hå Ku l bløb, MuliH iå l f bl D by i, i hl æ ii yb l i D by hll i, i hl fæll l i Vi fæ f ful ublæi T il ll h ill il iiw l ié,

Læs mere

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing Okb 2014 «Lbl» N L Bkø Kj 25 3460 Bkø Tlf 45 12 12 12 www..k Ju 2014 Nyh f N Lbll Dcb 2014 N L Dk L å. S, h u k l. S. 1 Nyh Mø ku kul på Lbl pø y hj bl kl på ulh. S. 2 IAA H l lblyh y å. Bl.. Rul p T-,

Læs mere

Skilte til mountainbikeruter med sværhedsgrader

Skilte til mountainbikeruter med sværhedsgrader l l muabkrur m ærhrar M l (CMYK 100.0.100.0) (Orac 751-063) L (CMYK 100.40.0.0) (Orac 751-053) Ml (RAL3020) (Orac 751-324) Sær (RAL 9005) (Orac 751-070) Ekrm (RAL 2008) (Orac 751-035) Ml (RAL 3020) (Orac

Læs mere

www.tistrupfestuge.dk

www.tistrupfestuge.dk g u F Tirup 2014 www.irupfug.k 1 Foror Fik/påægbor Så år Tirup Fug r for ør. - For ug, r r bv i ær V år ri og ro mør r bv æv ug r mg g, rfor prøvr vi i år kor ug i. Drfor rr fug i år før og 6. ugu m Mii

Læs mere

Effektmåling af EPM. Figur 1: EPM og diverse dele.

Effektmåling af EPM. Figur 1: EPM og diverse dele. Effktmåli f EPM Bil 4 Arbjdmdllr fr EPM I d fit bkrivr vi d dl f EPM, m bru im rrt. Vi hr mdllrt iti, diri dmiitrtircr i EPM. Kliikr rbjd md EPM r dlt md t lær ir rimært bkæftir i md itidl. Syljrkr øvrit

Læs mere

DEN GODE FORTÆLLING K APITEL HANDLINGEN. Fag: dansk. I dette kapitel skal I lære om: Hvordan man opbygger handlingen i film.

DEN GODE FORTÆLLING K APITEL HANDLINGEN. Fag: dansk. I dette kapitel skal I lære om: Hvordan man opbygger handlingen i film. K APITEL 3 HANDLINGEN DEN GODE FORTÆLLING Tyi L Rx I pil l I læ H pby hli i fil. Kll bll. H b pæ il hli. G. F 46 D lø f. Vi på hl æl, f yl y p. Hli, i på h. På b f å h cp l fili. H il?, pø h ø. D j i hl.

Læs mere

Eleverne præsenteres for forløbets læringsmål og får en kort præsentation af genren. Her er læringsmålene, som eleverne møder dem:

Eleverne præsenteres for forløbets læringsmål og får en kort præsentation af genren. Her er læringsmålene, som eleverne møder dem: Af Mi M B J TRIN: 7.-9. kl VARIGHED: 6-8 lki FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL: S, hvilk fæih- viål fløb fyl h. LÆRINGSMÅL OG TEGN PÅ LÆRING: S vi v læiål kl å å læi h. D vjli iuki il fløb Øjvibi i iskiv.k il vbyi.

Læs mere

Nykredit Marathon 19. MAJ 2013

Nykredit Marathon 19. MAJ 2013 yi Cph h 19 AJ 2013 RU CPEAE l f f i h å 12000 lø fyl Køh il 34 f yi Cph h F ålå hf på Il By lø på fl i I By ifl yh, fi i Ali Tili i y pl f FLKEFET I IDRE KBEA yi Cph h y i h f Køh i, h p plipi i il flili

Læs mere

info og aktiviteter Det kan være svært at se forskel på, om det er en frø-haletudse eller en tudse-haletudse man ser på, men ofte er tudse-haletudser

info og aktiviteter Det kan være svært at se forskel på, om det er en frø-haletudse eller en tudse-haletudse man ser på, men ofte er tudse-haletudser pj/blvpj Hlu Hlu hø l p uvl ll v fø/u Bå fø u l vhull D ul fl på, u- ll fø, u l l, fø l lup Æ l l fu l vhu y l hl på v f l hjlp uvl hlu Hlu l 8-12 f l D fø f l lv hlu bl v (l yll ø) Hf lv l, b vp, på vpl

Læs mere

Spil golf i Esbjerg Golfklub

Spil golf i Esbjerg Golfklub Sl lf Ebj Glfklub Sm mlm få u: l T 18 hull ba vkla. Mabækba bø ljlhv af aal mkab. l Damak b æfacl, m vækk ulahu la ø v a fa æ am 3 l. l S m klubhu m jl aua a. l M vluy h m al hva lfll ka ømm m. Ny Glfll

Læs mere

NIVEAU: 7.-8. klasse. VARIGHED: 8-10 lektioner. FÆRDIHEDS- OG VIDENSMÅL: Se, hvilke færdigheds- og vidensmål forløbet opfylder her.

NIVEAU: 7.-8. klasse. VARIGHED: 8-10 lektioner. FÆRDIHEDS- OG VIDENSMÅL: Se, hvilke færdigheds- og vidensmål forløbet opfylder her. Af Mi M B J NIVEAU: 7.-8. l VARIGHED: 8-10 li FÆRDIHEDS- OG VIDENSMÅ: S, il fæi- iål fløb fyl. ÆRINGSMÅ OG TEGN PÅ ÆRING: S i læiål l å å læi. D jli ii il fløb Bifi i isi. il byi. Vjli å yb fløb, l ø i

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE

UNDERVISNINGSMATERIALE ANSK RAA IRÆT SAFUNSFAG K A E R AT E R I UNERVISNINGSATERIALE FRA 6. KLASSE T A V l, L p T S c A f Cl L Kj c lb Kl A l T P f K T O P j ù ù KAERATER ER PROUCERET AF TEATER O OG BLACK BOX TEATRE Kpl l p@.

Læs mere

Familiekalender 2015. Kerteminde Kommune. Plus 2016 kalender

Familiekalender 2015. Kerteminde Kommune. Plus 2016 kalender milildr rmid mm Pls ldr IGIC G B B YG G irpri r mg ffiv, sir g såsm bhdligsfrm f smrr, gr g fisbgræsig i bvægppr Bsøg mi hjmmsid lii-lgsvd fr mr ifrmi 0 lrm U Plii v: yårsdg 0 llig gr Pris Vic / Prisss

Læs mere

Arrangører: UU København, UU Tårnby, UU Frederiksberg, UU Syd samt ungdomsuddannelserne i hovedstaden

Arrangører: UU København, UU Tårnby, UU Frederiksberg, UU Syd samt ungdomsuddannelserne i hovedstaden l U ll o f 7.- l k. 10 Ug Fou i 7 4 ? u t ic i t f i t æ p l U Få ty på i fti Ul fo ll 7.-10. kl ug 47 i Fou. Ko og ø ll ul it ig. Bliv ipit, få vi og pktik ifotio. Juliu Thoo Pl 1, Fikbg. D kø to og bu

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

TIL GENNEMSYN. Ekstra øvelse: Styrker i min elevplan...s. 44 Tre øvelser, du kan bruge når som helst...s. 47

TIL GENNEMSYN. Ekstra øvelse: Styrker i min elevplan...s. 44 Tre øvelser, du kan bruge når som helst...s. 47 Si 4 D i å ikk kpi Glæ & Bø v/li Ti Ihlfl O ff 6 F 7 Piiv pykli yk 7 Mil ål 8 D 24 yk 8 Hvf bj yk? 11 Så b il 13 Læ ll 15 Iki il fløb 17 Øvl 1: D 24 yk 18 Øvl 2: Sykpill 20 Øvl 3: Sykl 21 Øvl 4: Sykhii

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

TIL GENNEMSYN. Indhold

TIL GENNEMSYN. Indhold D si å ikk kpis Glæ & Bø v/lis Tia Si 3 Ihl Vlk il Mi Sykbg s 4 Øvls 1: D 24 syk s 5 Øvls 2: Sykspill s 9 Øvls 3: Syksls 10 Øvls 4: Sykhisis 11 Øvls 5: Syk i gpps 13 Øvls 6: Mi psyks 15 Øvls 7: Syklaskab

Læs mere

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012 Hå l lf Af: L h K, øh M 2012 ll F f ø f ø ulæ l l. Fl, ø. l ful ulæ V y ø f fæl,. Bø hjl l fl l. Pæ, h f l u, f hu h å j ulæ ull fl hl æ, f hll f Bø ful u l l h æ l læ æ f ø å l l ø, j 10 ll l,. Sjæl.,

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

plan For erhverv og turisme

plan For erhverv og turisme hl pl F v Up f hlpl Hlvåpp 12 v Mål f v j Byå h 14 v V 25 f Rl K V fhæv føl f ål f ll vvl f 25 v j ål fll l fll v F fhl l vvlå Hlpl S Fællc S Rl 12 K jpl fpll l Sj I 17 h v 18 vh Mål Væh 11 Njyll jpl p

Læs mere

Dato: 13. maj 2016 Boligforeningen VIBO Sankt Peders Stræde 49 A 1453 København K

Dato: 13. maj 2016 Boligforeningen VIBO Sankt Peders Stræde 49 A 1453 København K : 13 2016 lifri I Pr r 49 1453 Køh K r 20160228940 : (i) lir i y, ul z ør rfr il ffli il r/iirr f ril ur 5987, Uy Kl Krr, Køh 1 r 2017 får Køh y, ul rriz Z r yr Ørr, yr ørrr l f ly rir r ul z i il 3 rfr

Læs mere

Projektet. Holstebromotorvejen, delstrækningen Mejrup-Tvis

Projektet. Holstebromotorvejen, delstrækningen Mejrup-Tvis 1 Prktt Hlstbrmtrv, dlstræk Mrup-Tvs Lædprfl Vsr hødkurvr vs frløb trræt Dlstræk Mrup-Tvs (st. 16,6-25,00) 2014 2015 2016 2017 2018 Alæslv Lbstls Frudrsølsr (arkæl, tkk) Jrdfrdl Dtalbstls Eksprprat af

Læs mere

Kerneprocesser Familieydelser

Kerneprocesser Familieydelser c Filil Filil øi 5.1 M øi filil 5.1.1 Ol ll filil øi 5.1.2 Afø filil øi 5.1.3 Aø i Ol ll Ol ll Ol ll øi øi øi hli øil ø l 5.1.2.1 5.1.2.2 5.1.2.3 F høi f ilii 5.1.3.1 Filil øi 5.2 Filil hå lø æi 5.5 M

Læs mere

plan For erhverv og turisme

plan For erhverv og turisme hl pl 16 F v Up f hlpl V yp l l å Byå h 14 v V 25 f Rl K V fhæv føl f ål f ll vvl f 25 v v ål æl fæ ø v h Syp v y V v æl fc Blh v æ M vj ø vj lh f ffl p v æ l j l l lf D v lv h l l hjø V lll V øl ø h hlf

Læs mere

Thy - Mors - Salling Delstrækning Skibsted Fjord - Struer Udkast til kabeltrace

Thy - Mors - Salling Delstrækning Skibsted Fjord - Struer Udkast til kabeltrace 3 4x 4 p 2 2x 4 AA y q 2 u b Luc b < h u> V 22 V 2 V 3 V 2 1 4 V Y 3 4 P_Ub P_Kb P_å 33 h 3 c y b 12h y 2 y uyp F y F Fubyå F bå. ub 1 1 3 c 4 1 L 14 h b 33 RAAR å Ch Rå.-å uc Råå Råå F 4 Ch b KK 4 L 12

Læs mere

Ledig? Brug tiden til at blive dygtigere. s y n es g od t om. Forår 2016. tid. Tilmelding. Kontakt. Kursuscentret euc nordvest

Ledig? Brug tiden til at blive dygtigere. s y n es g od t om. Forår 2016. tid. Tilmelding. Kontakt. Kursuscentret euc nordvest pkk g i kursus l s s -k A r g i rvs l m Jbc r på EUC N sc su ur K Du k fr f m r, s fkus. S pkk m jbr brchur. ilbyr, i s 7, sm flvr blk AR 23 l fy u u i l sk lgls skl Jbcr lig kursus r I smrbj m Fø. s v

Læs mere

Facebook.com/TTDM2015. VELKOMMEN Entré: 75 kr. Egne mad- og drikkevarer må ikke medbringes. Lørdag d. 5/9 kl. 11.00 DMDyrskuepladsen i Thisted

Facebook.com/TTDM2015. VELKOMMEN Entré: 75 kr. Egne mad- og drikkevarer må ikke medbringes. Lørdag d. 5/9 kl. 11.00 DMDyrskuepladsen i Thisted Facbc/TTD215 VKON é: 75 a- ia å i bi øa 5/9 l 11 DDypla i Thi TRAKTORTRÆK 215 U b U b l l i Bl U b Bli Bli l U bu b U b l i Bl l l bu i Bli Bl l U b U b l il Bl Bli U U b U b l U b b l i Bl l l i i Bl

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

2015/16. koncerter shows biograf udstillinger cafe. teater. indretning fritid

2015/16. koncerter shows biograf udstillinger cafe. teater. indretning fritid 2015/16 D U B U L C V FR f FR w h FR hw på N R N O K å y m vp L T F R FRØBJ j p p f f m - fmv hw f u f T - Kuuhu A www.. Tf. 64 71 20 31 Kæ V Cu mm D u v hu v v m f, m u på m hvvp på T. Fmv V Cu f på f.

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 4 Juni 2013

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 4 Juni 2013 Mlsbl f Os Læfi N. 4 Jui 2013 MEDLEMSBLAD FRA ODENSE LÆRERFORENING NR. 4 jui 2013 Tvæih 2 Ib ll vb? F lcu il cu? D is spøsål, f sv vl: Ib vil f llfls bliv b s vb. Kcu buls, i på ll fø pu ful KL s vj vsl

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Foreningen blev startet i 1985.

Foreningen blev startet i 1985. : F s l å f f d y s ll dl k syd l k k. d j p jk f sp d å s f fsk l su sø f dl f v f ø l væ su d ydh F blv s 1985. D Dk c. 1000 l 1500 d ds skld, d byd, d kk l fd ps d s ds. D dl fl d ds Ryuds fæ. M f b

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

B # n # # # #

B # n # # # # 1 3Somm i Tyrol Teor 1 Teor aritoe q 0 3 0 3 Л 0 som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es ass som - m - sol ved "De hvi - de

Læs mere

Frisk fisk - fra frost!

Frisk fisk - fra frost! Hvilk fik kl vi vælg? Frik fik fr frt! Hvrfr vælg fr fik? Hvr tilbrr vi fik? Fr fik hr br bktrilgi frk fik... Dt r blt myt t frk fik r br fr I mg tilfæl hr fr fik fktik højr ærigværi frk g frl r mg: D

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

Det første, eleverne møder, er siden Kom godt i gang. Her får de en kort introduktion til de funktioner, de skal bruge undervejs i forløbet.

Det første, eleverne møder, er siden Kom godt i gang. Her får de en kort introduktion til de funktioner, de skal bruge undervejs i forløbet. Af M M B J NIVEAU: 8.-10. l VARIGHED: 6-8 l FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL: S, vl fæ- vmål fløb pfyl. LÆRINGSMÅL OG TEGN PÅ LÆRING: S v v læmål mpl på på læ. D vjl l fløb Nvll 2 Sv. l vby. Vjl må yb fløb, lv

Læs mere

1A Kolt - Trige/Lystrup

1A Kolt - Trige/Lystrup Ly t Bl up/ åb M Ki æh am a a Hi bæ k ha B bæ om h a b Bi æ k h El ha a t El B t y I hø Ly luk k By tup t Ly tæ C t t Mo up t/ly lu Ra a tup g C t Sk b / Sk y M b Sy oto Ol y S gh of yg u So Palm hu /Ho

Læs mere

t2c,l2d,l2m, 12n,t2p ogl2q Til orientering vedr. ejendommen, Åboulevarden 51-53 Bilag: Skr. mrkt. t2 a + tegn. mrkt. 8000 Aarhus C 20LL Den 25.

t2c,l2d,l2m, 12n,t2p ogl2q Til orientering vedr. ejendommen, Åboulevarden 51-53 Bilag: Skr. mrkt. t2 a + tegn. mrkt. 8000 Aarhus C 20LL Den 25. 8000 Aarhus C De 25. maj 20LL Plalægig og Byggeri Tekik og Miljø Aarhus Kommue Til orieerig vedr. ejedomme, Åboulevarde 51-53 Ejere af Åboulevarde 51-53 har søg om illadelse il idreig af bolig i ageage

Læs mere

Formålet med forløbet er, at eleverne lærer, hvordan de skal skrive en novelle. Eleverne skal:

Formålet med forløbet er, at eleverne lærer, hvordan de skal skrive en novelle. Eleverne skal: Af M M B J NIVEAU: 7.-8. l VARIGHED: 6-8 l FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL: S, vl fæ- vmål fløb pfyl. LÆRINGSMÅL OG TEGN PÅ LÆRING: S v v læmål mpl på på læ. D vjl l fløb Nvll 1 Sv l vby. Vjl må yb fløb, lv mø.

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

Nye innovationsformer

Nye innovationsformer Ny vfrmr KOLOFON Frfr lrlær: Mr J, Kr Nl, L Sær J, Mr Lu, S Skv-H, br Sr Ar A Mr Auchmp Mrfkrlvr: Ar Møllr-Ol, Sør hr, Mll Klyr, J-Chr Bruu Jk Kr Uv 2013 1. uv, 1. pl Uv f: Tklk Iu B r m: ITC Offc S S

Læs mere

Tórshavn Byatlas. Kulturmiljøer. Rækkehusområder m.fl. 10/

Tórshavn Byatlas. Kulturmiljøer. Rækkehusområder m.fl. 10/ Kulumiljø Kolæi o ii f bvivæi Nv N. Do 5 To io fo bo æ boliomå m mmby hu æy på Fæø o i Tóhv. 9 2 6 21 22 23 25 9 18 19 4 26 27 11 5 28 9 8 2 1 Ii á G Mi i 195 blv opf æhubbyl f.. i øby v Bóbi o l Jó Puo;

Læs mere

PMALlNGSRESULTATER BLAG 2 TEGNNGSVERSGT: VandlØb Tegn. nr. Ene Tange å 01 Længdeprfil, st. 00 - st. 3300 02 Længdeprfil, st. 3300 - st. 6600 03 Længdeprfil, st. 6600 - st. 9968 Thrning bæk 04 Længdeprfil,

Læs mere

STATIONS MODERNI- SERINGER

STATIONS MODERNI- SERINGER T- 2015-16 TRU. 372 Offi STTIOS MOERI- SERIER PLER FOR 2017-2019 I EOL TIL KOTRKT MELLEM TRSPORT- O BYISMIISTERIET O SB OM TRFIK UFRT SOM OFFETLI SERICE I PERIOE 2015-2024 1 Rih: R i hi SB h f i i i i

Læs mere

Se side 2-3 KØB MERE SPAR MERE 6 STK! 4 KL. 24 MEGARAKET. 30 SKUD I VINKEL 253g NEM Vare nr. NOB30 // Bestil nr. 06

Se side 2-3 KØB MERE SPAR MERE 6 STK! 4 KL. 24 MEGARAKET. 30 SKUD I VINKEL 253g NEM Vare nr. NOB30 // Bestil nr. 06 L K ILBU BÆI P 4 KL. 24 K 30 KU I VIKL 3 V. OB30 // B. 06 69 KU I L K 74 V. K4 // B. 69 KU BILLI BLIV IKK!!! BÆK 6 K! OV 100 FØ L IL Ø IF K BØ O V KØB P d 2-3 6 J BOBØ 175 V. OB6 // B. 35 99 KU IKK KVLIFYVÆKI

Læs mere

STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d

STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 17 o Aben, lav boligbebyggelse i Lindebjerg, Jyllinge. m I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes følgende bestemmelser

Læs mere

GIV EN GED Julegavekatalog blev en kæmpe succes Side 2-3. N U M M E r 0 2 f e b r u a r 2 0 0 7

GIV EN GED Julegavekatalog blev en kæmpe succes Side 2-3. N U M M E r 0 2 f e b r u a r 2 0 0 7 GIV EN GED Ju b æ ucc S 2-3 N U M M E 0 2 f b u 2 0 0 7 : UE S 2007 yu U L L A T Ø R N Æ S ( V ) A Af Af hj f 63 c f h-. D 25. U h/ uø f uhb Af, å u å u Af u, f h f u, bjy å j f. D fæ, Af hå. D uy å u,

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P -

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - F r e d e r ik s h a v n k o m m u n a le sk o le v æ s e n S k o le å r e t 1 9 6 2-6 3 V e d T h. A n d e r s e n s k o l e d ir e k t ø r F R E D E R

Læs mere

FOND KONCENTRAT 100% SM

FOND KONCENTRAT 100% SM FOND KONCENTRAT AG 100% SM FT U N R O F % 100 GIV DIT SPISEKORT EN OVERHALING Måk h u p på pko, ku æg l blv fk op? OSCAR FOND KONCENTRAT 100% SMAG 100% FORNUFT Pøv p åb OSCAR Fo, koc på kø ll gu åk h u

Læs mere

De unge voksne og folkekirken

De unge voksne og folkekirken D ug vs g flir D 18-35-årigs frivillig gagmt i sgmighdr UNG I KIRKEN WWW.UNGIKIRKEN.DK D ug vs g flir udfrdrig Kirfdt har sid 2007 sat fus på d ug vs i aldr 18-35 år md prjtt Ug i ir, hvr vi bl.a. har

Læs mere

Du skal male. Brian: Kim: Søren: Ronni: Rune: 17 Guldmønten. Læs og se på billedet. Brian Kim Søren Ronni Rune

Du skal male. Brian: Kim: Søren: Ronni: Rune: 17 Guldmønten. Læs og se på billedet. Brian Kim Søren Ronni Rune 17 Guø Du Læ o på b B K Sø Ro Ru B: K: Sø: Ro: Ru: yhå H h bå bu på u j øhå H bu å u, o u v oå yhå H bu h ø o bå b h bu hå H bu o bå v h ø bu på T p på h Foæ, hv h! 1 17 Guø Hvo? Du æ 17 Guø Hv? S bo Læ

Læs mere

Priser for en ramme: Lister 10 k Net,. Di\,terse 1,50 k

Priser for en ramme: Lister 10 k Net,. Di\,terse 1,50 k ::: 9. b vil i en emneuge fremstille papir. Til fremstillingen vil de bruge trerammer, de selv samler. Priser for en ramme: Lister 10 k Net,. Di\,terse 1,50 k l.ttl Beregn prisen for en ramme. ; Rammen

Læs mere

-------------------------------------------------------------------------------- PÅTEGNING

-------------------------------------------------------------------------------- PÅTEGNING ================================================================================ PÅTEGNING ================================================================================ DOKUMENT SOM PÅTEGNES: Dokument

Læs mere

Pris liste. Juni 2012 NORRECCO. Vi tager os af jorden!

Pris liste. Juni 2012 NORRECCO. Vi tager os af jorden! OCCO i f! Pi li ui OCCO A/ K- 9 - Pø Kø l. 7 Fx 9 6 C umm if@cc. www.cc. OCCO i f! l Pili p.. ui. Pø. / il il l. /. / G. / / 9 um, u cm.,-,-,-,- / 9 um, cm. 9,- 9,- 9,- 9,- / 9 m, u cm. 9,- 9,- 9,- 9,-

Læs mere

Referat Kommunalbestyrels. en Indkaldelse. Mødedato: 7. november Tidspunkt: 17:00. Mødenr.: Mødesalen i Faaborg.

Referat Kommunalbestyrels. en Indkaldelse. Mødedato: 7. november Tidspunkt: 17:00. Mødenr.: Mødesalen i Faaborg. 2014-17 Rf Kmmuby : 7. vmb 2016 Tpuk: 17:00.: S: D: Fb Ik C T y A A - k k L b T b S m S v S K Å P m K m A C B P E m B c p V b k c k O u F k K N S S u k b m C u B S c j A m P A Fvæ: Afbu: Kmmuby 2014-17,

Læs mere

handlingsplan for vejstøj Københavns Kommune 2013-2018 Oktober 2013

handlingsplan for vejstøj Københavns Kommune 2013-2018 Oktober 2013 halipla f vø Købhav Kou 2013 2018 Okobr 2013 1 Uiv i 2013 af Købhav Kou Tkik o iløfvali Cr f ilø Foo: Urula ch rafik i: TF RAFISK DESIN 2 øhalipla 2013 F Købhav Kou fr øbkørl 2011 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)

Læs mere

CSI. Kriminaltekniske undersøgelser og retsmedicin. Der er blevet begået en forbrydelse!

CSI. Kriminaltekniske undersøgelser og retsmedicin. Der er blevet begået en forbrydelse! CSI Kiilkik uøl ici D blv bå fbyl! Bviføl fø... Vi kl fi ly p, k pkl fbyl! Hv h bå fbyl hv få? Sæ flih på fi! Bliv ipi f kiil v-kii, læ i uvii kl ll fiki viklih i pæ pklibj. D hæf ihl ipii il ækk pæ fø

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget den 24. marts 2003 Side 1 af 10 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Plan og Miljøudvalget Mandag den 24. marts 2003 kl. kl. 14.00 i mødelokale Udvalgsværelset Mødedeltagere: Finn Vester,

Læs mere

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE Roskild www.spjdrt.dk/liiud Viborg www.spjdrt.dk/lu-ord Hous Odd www.spjdrt.dk/lillbælt Husk at du på arragmtrs g hjmmsidr ka læs bskrivlsr af hvrt klt uddalsstilbud. LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

Læs mere

Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærlodden nr. 5-161, Ballerup Kommune

Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærlodden nr. 5-161, Ballerup Kommune 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærlodden nr. 5-161, Ballerup Kommune 2 Område og medlemmer Foreningen omfatter ejere af følgende matr. nr. 3 ha, 3 hb, 3 hc, 3 hd, 3 he, 3 hf,

Læs mere

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND Danskrn r vrdnsstr til vlfærd og osorg Mn vi r også vrdnsstr til rglr, kontrol og straffsystr... Vi kunn åsk brug lidt r tillid Tillid skabr var og vnlighd www..altomnnskr.dk

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

Retshistorie, retslære og retssociologi

Retshistorie, retslære og retssociologi R, æ c V 2001/02 1 Lu Hb: Iuk Nu Fk-R Kukb (Kb 1716; 5 u, 1751), Cp XI [Sp ] Ffy [f æ] k å, f æ,,, å, å é kk B å æ, u bf fæ bå pf p L fæ f b f H å k b u [ f u f ækb] Sæ k kk å b, kk fæ å k På k fk på ff

Læs mere

strandb;-ggelinie - ttf. 56488856 - mail chriverst??tdcadsl.dk - Kort over området med eksisterende forhold Eksisterende forhold

strandb;-ggelinie - ttf. 56488856 - mail chriverst??tdcadsl.dk - Kort over området med eksisterende forhold Eksisterende forhold Forretningsplan og visionsplanfor udvikling af Sannes Familiecamping og Strandlunden,g Farniliecantping. Eksisterende forhold,l\ Kort over området med eksisterende forhold Sannes Familiecamping - Kilde:

Læs mere

Familieforetagende i Harboøre Harboøre Hotel er et travlt sted med mange muligheder

Familieforetagende i Harboøre Harboøre Hotel er et travlt sted med mange muligheder Erhvrv Erhvrv Fmiliford i Hrboør Hrboør Hol r rvl d md m mulihdr D li Hrboør Bdhol omkri åbi i 1899 Hrboør Hol omkri okobr 2010 fk Hrboør Bdhol åbd i 1899. Kocrr md mr Alx o Jy Ol i hvu. Bvæ hørr il d

Læs mere

n e en t t e r. R y k Du f m os ti o e ik ke h j e m i n g s m æ rk f re m . R yk 2 d. Ve n t e n o i n er e re al a rm, m en s e m ø rk l æ f re r

n e en t t e r. R y k Du f m os ti o e ik ke h j e m i n g s m æ rk f re m . R yk 2 d. Ve n t e n o i n er e re al a rm, m en s e m ø rk l æ f re r 3 R y 2 ø pæ V R y D, æ h Ry B v æ æ, p ø æ h æ D æ y yv, v D 1 D D y h j ø p M M ø hæ æ, h : v y y y v L h v p A æ h y y y T yv H, æ R y 2 æ V D D pæ ph ø : A B R æ F, : h v ø v, S c y j Ty v h pp A,

Læs mere

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af!

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af! l på uv k ii ER D g R E SÅ! h g g Yi B Y f m p k t fy Tt i vi om fyvæki, lø jov opgv og læ, hvo u fy igtigt f! kæ l æ, Kæ f o æ l... D mgt t glæ ig til... Somm lg ly om mft, hvo vi gill m fmili og pill

Læs mere

k re 20 Nationale/ regionale cykelruter Nordsøstien Hærvejen Vandreruter Trimrute Rideruter Mountainbikeruter 500 meter 25 Vinkelvej Lopvejen

k re 20 Nationale/ regionale cykelruter Nordsøstien Hærvejen Vandreruter Trimrute Rideruter Mountainbikeruter 500 meter 25 Vinkelvej Lopvejen Svikløvgård Fl st ur ba Cykl samm md adr. Husk hlm og mobiltlfo. Møllbosltt 14 k r Tl fo dal d Vstr Brr SVINKLØV KLITPLANTAGE Sæt fart d, år du mør adr skovgæstr. Gør vligst opmærksom på, at du gr vil

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013. Randers Kommune. Lokalplanforslag 611. rup. Havndal. Dalbyover Råby. Udbyhøj. Gjerlev Gassum Øster Tørslev.

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013. Randers Kommune. Lokalplanforslag 611. rup. Havndal. Dalbyover Råby. Udbyhøj. Gjerlev Gassum Øster Tørslev. Tillæ r. 14 til Kommupla 2013 asu ssu su su Sy Sy Ou Ou O u rup alsår a als lså s år år Kilstrup Ki K i l p Sti Sti S ii smi ørby ø ørrrby byy b Skol Skolby Sk S kko ol lb by by b by Asss As A sssss s

Læs mere

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 195 9-60

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 195 9-60 SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN i 195 9-60 Å R S B E R E T N I N G F O R S K A G E N K O M M U N A L E S K O L E V Æ S E N V E D stadsskoleinspektør V. Lykkegaard Nielsen Skagen skolekommission: (d. 1/ 4 1958)

Læs mere

Belysning - Vejbelysningsskabe

Belysning - Vejbelysningsskabe DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. oktober 2012 11/12993 Thomas Lind Hansen thoh@vd.dk 7244 2727 Belysning - Vejbelysningsskabe Bilag D1 - Type 3 - Tavledokumentation, 2012.10.04 Teglgårdsparken

Læs mere

Velkommen til. Peters Jul. i Ribe. Jul som i gamle dage... Se hele programmet for julen 2015 på www.petersjuliribe.dk

Velkommen til. Peters Jul. i Ribe. Jul som i gamle dage... Se hele programmet for julen 2015 på www.petersjuliribe.dk Vlkommn til Ptr Jul i Rib Jul om i gaml dag... S hl programmt for uln 0 på www.ptrulirib.dk Jg glædr mig i dnn tid... Dt r indldningn til bogn Ptr Jul, om handlr om familin Krohn ul og traditionr i 0 rn.

Læs mere

Slutprodukt alle grupper kan finde noget om alle fokuspunkter til alle tider i en Reklamefilm for en transport-form.

Slutprodukt alle grupper kan finde noget om alle fokuspunkter til alle tider i en Reklamefilm for en transport-form. T. F å,. M: E ø bj hv hv bj åæ. G b bj ø v y. D bv- ;, v, hv. D v bj åæ åæ. S R -. P v b bj G Dv. D å ;, v,. D v hv c- æ v/ hv bj. E c c xbj v v å v hv b. - h å å b ( å). H j (,. T: B bj å ø v. D v Mx-.

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

Faglig k a l e n d e r

Faglig k a l e n d e r L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D 16. årgang, nr. 1 Udsendes til Landinspektørforeningens medlemmer, Red.: landinsp. Je n s i Dali Eksp.: Den Danske Landinspektørforening Bredgade

Læs mere

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Tillæg til Lokalplan nr. 18.5.1 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken Hvad

Læs mere

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen Far til fire - på hjemmebane (Claus Bjerre, 2008). Foto: Ilse Schoutteten. Scanbox. Omegnshistorier Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne A f Palle Schantz Lauridsen V i s t a r t e r i R o m. M

Læs mere

œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ sk lnd Musk ShuDuAh rr. rg Ruy Tr 1 n n Tr 2 sk sk sk lnd lnd lnd n d sg md m t ul st h rt sk lnd n sg sk lnd d md m sk lnd t ul st h ss sk sk sk lnd lnd lnd n d sg md m t ul st h sk sk sk lnd lnd lnd

Læs mere

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE VELKOMMEN TIL BORRIS SKYDETERRÆN

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE VELKOMMEN TIL BORRIS SKYDETERRÆN FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE VELKOMMEN TIL BORRIS SKYDETERRÆN Astisr rsrr Brris Sytrræ r rt åt r ti, år r i sys. D r sirsæssi ru s rå rt tt tr råt, ør t ås r uiu, t u si ør t å trræt,

Læs mere

Oplæg på visuel identitet til Himmerlandskød

Oplæg på visuel identitet til Himmerlandskød Oplæg på vil idtitt til Himmrladkød Udarbjdt af Rp Marktig A/S maj 2008 Opgav Udarbjdl af grafik prfil g idtitt dr kmmikrr Himmrladkød brad val g pitirr mærkt m t af d ablt bdr på markdt. Dd at diffrtir

Læs mere

Fra silo til helhed @jtm_hedensted HEDENSTEDERNE

Fra silo til helhed @jtm_hedensted HEDENSTEDERNE F hh @j_h HEDENSTEDERNE Bfu Ku fæb A æ, å bv jb u Bu f p hjæp M v ø 46.000 fæb 4 Kpv Sc O Læ Bæf F & Fæb Chf y pv: pf fp v v b Af A T, c.pych. u., EhvvPh, UKON Muvh fchf p p p u f h c f h c, p M. æ v

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

FÅ SMILET FREM PÅ JOBBET

FÅ SMILET FREM PÅ JOBBET HK BLADET or ommur, ror o ællommul vromr 05 12. mr 2010 L llr r 31 D lr lvr rool Sov o Fcoo-c mo lr or æl Så lvr u DRØMMEKOLLEGA FÅ SMILET FREM PÅ JOBBET Fou å rvl ør rlæ xxx xxx xxx xxx UDGIVER HK/Kommul

Læs mere

Design. Redegørelse. Opgaven. Værktøjer. Proces. Målgruppe. kvalitetsvurdering. Mine designvalg. programvalg

Design. Redegørelse. Opgaven. Værktøjer. Proces. Målgruppe. kvalitetsvurdering. Mine designvalg. programvalg G G ol by j, y h l o h ø, o D D? h o D. o l l o, h o l h h o p l o b å øj u å l h, på bu hu h,, h bu,. ø b 2 G D Røl Op J p op o o l ol l h bo: Cl Vlh. D ocll oo ho øl Cl, h l æ på u u o øl bo o ob, o

Læs mere

Alfabetisk liste over Sylvestslægten fra Garbogård (Sylvest Madsen Sylvest)

Alfabetisk liste over Sylvestslægten fra Garbogård (Sylvest Madsen Sylvest) Alfisk li v sl fra Gargår ( Mas ) Nav t a 4.5. Aksl Kjlahl. 7000 4... Alma Li Bruhlm 60 4.. As Bruhlm 58 6.. A Mari s 796 7.0 Aa Lissa Kiri 47 6. A Grth s 9458 4.4. A Lillør 49 7.. Ask As 8987 4. Birgitt

Læs mere

Guide til. lærere. Et værktøj til at arbejde med modellen Helhedsorienteret undervisning. på erhvervsskoler

Guide til. lærere. Et værktøj til at arbejde med modellen Helhedsorienteret undervisning. på erhvervsskoler I y G æ E æøj bj Hh å h Ih O G æ 3 Pæ æføb 6 T 1: Væ å 7 T 2: F æå 8 T 3: Afæ c 10 T 4: O 11 T 5: Pæ 12 T 6: T æjø 14 T 7: Må ff 14 Sb æjø 15 Væ y b 15 K 16 S h ff 16 Sb 18 Pæ h 18 Pæ 19 B b øb f 19 Af

Læs mere

Elevens egen tegning. Skriv det, du ser. Se også i den lille bog. Elevens egen beskrivelse.

Elevens egen tegning. Skriv det, du ser. Se også i den lille bog. Elevens egen beskrivelse. 9 Søatt. T o a, ha Bia, Sø o Ru i bioa. E ti. Si t, u. S oå i i bo. E bi. i 23. i 24. E bi. 1 9 Søatt. Et o o t. St ot u h: Bia a på WC. D t i. D i tot bioa. Vao o u. Bia t. D po paat. Ru på it ø u. D

Læs mere

handlingsplan for vejstøj Forslag Københavns Kommune 2013-2018 Marts 2013

handlingsplan for vejstøj Forslag Københavns Kommune 2013-2018 Marts 2013 halipla f vø Fl Købhav Kou 2013 2018 ar 2013 1 Uiv i 2013 af Købhav Kou Tkik o iløfvali Cr f ilø Foo: Urula ch rafik i: TF RAFISK DESIN 2 øhalipla 2013 F Købhav Kou fr øbkørl 2011 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)

Læs mere

T I I Þ20 I 10 11 12 13 14 15 16 17 18192021222324 1 2 3 4 67. ",'ïrr''ïrll" rì''rïrflï ïr[iilfrïilpï1. 970 =(U.9 oo. Fredag 30 august 2013.

T I I Þ20 I 10 11 12 13 14 15 16 17 18192021222324 1 2 3 4 67. ,'ïrr''ïrll rì''rïrflï ïr[iilfrïilpï1. 970 =(U.9 oo. Fredag 30 august 2013. Fredag 30 august 2013 Marmrkirken. MMK2-2 Alle værdier er "frit-felt" (krrektin = -6 db) 6' Ër d 970 =(U.9 c l Þ50.> Ê r',n õ '= 30 l< Þ20 ) ' Dagperide LAeq = 67 [dbl \ Aftenperide LAeq = 57 [db] Natpedde

Læs mere

Klarup skoles. Idebank. Internationalisering

Klarup skoles. Idebank. Internationalisering K Ib I INDHOLD Ib å K S... 3 I... 3 I øb... 5 E... 7 Sbj... 23 IDEBANK TIL INTERNATIONALISERING I UNDERVISNINGEN PÅ KLARUP SKOLE D å æ æ. T æ y å y ø. H øb j@.. IDEER TIL TEMAER B Bø F/ H M: - Bø Uc -

Læs mere

Grundejerforeningen VED SØNDERSØ

Grundejerforeningen VED SØNDERSØ Vedtægter for Grundejerforeningen VED SØNDERSØ 1. Navn og hjemsted: Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen VED SØNDERSØ. Grundejerforeningens hjemsted Ll. Værløse i Furesø Kommune. 2. Formål:

Læs mere

TRIN: klasse. VARIGHED: 6-8 lektioner. FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL: Se, hvilke færdigheds- og vidensmål forløbet opfylder her.

TRIN: klasse. VARIGHED: 6-8 lektioner. FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL: Se, hvilke færdigheds- og vidensmål forløbet opfylder her. A M M B J TRIN: 8.-9. VARIGHED: 6-8 FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL: S h æh- å øb py h. LÆRINGSMÅL OG TEGN PÅ LÆRING: S æå p på på æ h. D j øb Dbæ S. by. Vj å yb øb ø. L h øb bå : K Læå Uø Op Pæ S E KOM GODT

Læs mere

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen Skagen skolekommission: (d. n / a 1 9 5 5 ) P r o v s t W a a g e B e c k, fo r m a n d F r u G u d r u n J a r

Læs mere