Kvarteret. Tillykke til Kongsvang Hash i boligområder? Guide: Spar på varmen 09 / SEPTEMBER BEBOERBLAD for

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvarteret. Tillykke til Kongsvang Hash i boligområder? Guide: Spar på varmen 09 / SEPTEMBER 2013. BEBOERBLAD for"

Transkript

1 09 / SEPTEMBER 2013 BEBOERBLAD fr blikr århu Kvrr Tillykk il Kv Hh i blirår? Gui: Spr på vr

2 Lr Af Sør Høbr Kvrr Vi hr bbrkri. D r fu, vi kl lvrli. D r lkri i prfi rii. D å lri bliv ilkurkri! 04 8 Tilkurkri? Ikk hr! I i ur f Kvrr krv j i Lr kri. Bl irucr j brb Dlibriv kri. D r rlv fr vær pærk på. Iær år vi rr blikk øvr krik iiuir i l. Nli prifrir krik iflyl, r lr hr på prir pliik. Sir y r vær l ilkurkri, hvr prilr pv r ikk il pliik, r frulr fr pp llr ku iv pplu il lr i pliik rliyhw. Så r ikk h. Vi hr bbrkri. D r fu, vi kl lvrli. D r lkri i -prfi rii. D å lri bliv ilkurkri! N-prfi byr, i r lv kl hv v f p, vi blr 2 KVARTERET 09 / SEPTEMBER 2013 i hulj. I kl j p på vr blir, k ikk ør il fr pkuli. Lvivi bkyr hri. Bbrkri r vj il iflyl i vr fli vr lill l i r -prfi rii, Blikr Århu r. I i r vi i, llr hr flu, fliør ru i rii. I frbil r vl på i pl pør il, hvrvi vi frår ifri libriv kri ilr: 1. D krik il kl vær crl i kri. 2. Slprr (bbr) kl vær liill i br u ifrhl. 3. D br kl hv vr ulih fr fræ r ypukr bukbr. 4. Dr kl vær li fri il b. J r ikk i vivl vr bbrkrik frillir rækkr i ri. Allivl r r ru il vrvj bluir, r ræff på fliør ikk br hr ccp fr bbr, bbr å hr frål fr, r rii blui, r ræff. 14 Lr 2 Kv 60 år 4 I PCB-fr i vr blir 7 Virup Skvvj - i y ku på BKÅ- 8 Vi hr få brv 11 5 Huri 12 Spr på vr i virkul 14 B Kvrr b 16 Kr & G 18 Hh i blirår 20 Spør juri 22 Dr r ru il vrvj, ll li rur r iå i b. Oå fr flrl f bbr, r ikk lr i fliø. Hvi vi ikk hlr lv l kri v li, å riikrr vi k il å ilkurkri, hvr få blur h vr hv på fli øvri bbr. E pyr åk krik prc, vil l liii! 16 Øvl r vkli. D r k ikkr. Drfr kl vi å rbj fr hl år ør bbrkri br brr. Nr. 9 pbr 2013 Bbrbl fr Blikr Århu Brrupårvj 7, 8200 Arhu N Bl ukr 4 årli. Opl: 6000 k. Rki: Sør Høbr, vrhv M Bøh Vibjr, M Kjær Lr, Pr Ebb, Rbr Thr, Krii Si, J Hjrilv, Mri Wy Løvhl Lyu: M Kjær Lr Tryk: Zur Grfik, 8300 Or Fri: Prill r Ophli fr r y hj i Hjrhøj (f: Si Jpp) 18 20

3 FRA AFDELINGERNE Af Rbr Thr F: Khri Lu Hrik Auz Fk 164 ljål frl på 1, 2, 3 4 ru blir Før iflyi, pril 1953 i Rvll Bliørrlr; Hulj kkl. V, vr l i 1953 vr c. 130 kr. fr 3-ru bli Hulj kkl. V, vr l r i 2012 c kr. fr 3-ru bli Jubilæ blv rkr rcpi i fli 19/4 f på Låby kr 25/ Kv 60 år Kv bbyl hv i pril år jubilæu. Afli r pfør i k fukill rii ifyl prkru, håværk fi kli kl. Når bvær i i i bbyl, plvr fi pil ll byir, ly vjfrløb, rø plær l friå rær.

4 NYT FRA AFDELINGERNE Af Rbr Thr F: Khri Lu NYT FRA BKÅ Af M Bøh Vibjr Sl kir vr fr blå hil, rfr hr flifr Hrik blu, vi k hllr å i i ky. S Elbh Dr fr flibyrl får huri ækk kffbr i i bbyl, hvr f bbr, Hrik, ur frf Khri ll r fr i f kff, hylbærf, wirbrø jrbærær, hvrfr kk byr. D f bbr fr fir ljål, hr ll b i fli i r fr 60 år i. I pril 1953 fly Ali(Li), Jy, Erik El, filir i i r. 18 på Rvll. Ir fly i i r. 20, p v i f. D fly ll i på bypl. Op vr u lær, r vr ui il pførl f r blkk. E rii ilyl ikk hr ær i. M yiflyr hr ir plv li. Afli r pfør på l klihvrå, f ur v vir. V r i r f rø prkrå, blivr p, plj bru. M å vr ikk fr r f, lå bru. Græ å ikk bræ bør k ili i. Bør vr r rili f. Ali ællr huri fr kr il, fly i vr r 14 bør i p k k. 3-ru blir. Til flv ku r k p il 350 bør. Flv blv i år fly, r ku vr ill f bør. Bør r frvu, li å buikkr. Slr, kr, køb jri vr l f ulihr, bbr hv. V pførl vr byri luku fr iflyr, f k fr å værlr llr li blir i i by. F.k. vr bbyl ufør rulvkkir, å huør lp fr ruklr ku hv vk vrå på. Til æl hv hvr ljål ku vk pr. å. Flk br hllr ikk lær å l i i ljlihr. Dr r flr flyir u ilir. 60 år i bli, frbrir pørål, hv r r å v b i Kv, vr kr prp; Flik br, rår, rli ivlr, pæ ryli il by. Ti hr lvfølli i præ jr øvi ukifi riri f, lr, viur å lvfølli køkkr bværlr. Mriri f køkk b hr k pfyl ør f bbr økr. M ukifi f viur il rrur i lui f 1970 r ivær riri f vrlæ år å høj på ilfrhkl. På pørål, hv r kl k blivl i k år, vrr ku, r k blivr bhv fr bli v jr r hv. M ikk å Blikr Århu k hjælp hr. Efr hlv i k vr kffbr, blivr llivl li fr køli, vi lur f riill ruppf, f bbr brvilli illr p il. M hr j å rfri fr 25, 40, 50 u 60 år jubilær. Tilb blivr vi r i li, r vær løriv i fr prful prk, l rø. D lr ly f 350 ur I PCB-fr i vr blir! D vir y urøl, Tklik Iiu p hr før fr Blikr Århu. Dr r ikk lvkrv, uljr kl krlæ PCB i blir. M fr ikkrh kyl hr vi urø ll flir i Blikr Århu, r pfør llr rvr ll i pri, hvr vr ill by PCB-hli rilr. O rul vir yi: Dr r blu i hlbrriik fr PCB i blifli i Blikr Århu. Fk PCB I pri 1950 il 1977 vr ill by PCBhli rilr i byri. PCB r rupp f iurikiklir, r blv kr pærk på i fr i år. D ifi f blv bl.. bru i fur rrur, hvrfr k fiv PCB il luf i årvi. S v. r på 6 KVARTERET 09 / SEPTEMBER 2013 KVARTERET 09 / SEPTEMBER

5 BEBOERPORTRÆT Af Krii Si F: Si Jpp Byri r fr ur vj, frhå år flr flr ljlihr klr il iflyi. Kr r i r, år rær fr r jrbjr, r lir i i rå, i i ly ilr ljlih h Prill Müllr. VIRUP SKOVVEJ - i y ku på BKÅ- I fbrur 2013 fly før bbr i i fli 73 på Virup Skvvj - y rivli byri i Hjrhøj. S i r Ophli på i år ø Willi på yv år vr Prill f llrfør il fly i i f pliry blir. Dr fir-værl ljlih r i r rr. Prill hr lv vl, r kull læ l flr på rr, å blv li ørr prili. Trr vr ikk r r, å vi fik ilbu ør ørr, l j il. D hr r å jr, j rr, r, flk r rii l fr. D Prill bør fr ik fr hi, vl hu bvi, hu bør kull b i l blibyri. Bør kull bliv i v ivlr i Hjrhøj hv ulih fr r fr vr, å vill. D r urli vii, r blv i kl. J ø l, hv r vr, ø i Hjrhøj, vr å hli få ljlih, å vr i før priri. D r æ på hl, å r j jli, r billi i frhl il kull u køb i. O år ikk r hy, å r kø Prill Müllr r 37 år rkrær v R i Århu. Hu r Ophli hyr hj på vr r i juli. J r urli l fr b hr lær i il, byri blivr færi, å vr hvr rø rår k få lv il r kb r hæ", ir Prill. KVARTERET 09 / SEPTEMBER

6 fr flir BEBOERPORTRÆT Af Krii Si F: Si Jpp ku pør jfukiær hjælp, hvi år i ykkr llr rillr. Dr r ikk k å i cil fæll kivir i fli u, Prill håbr, r kr il k : J ku rii æk i, ku ø il fællpii llr lv r i, å vi k få bkb, hvr ll r ry v hi. D k vær li vær bbr i ufrik fli fi u f, hvr hl kr il fur i fri. S r u li u, får vi ikk fællhu llr -vkri, hllr ikk lpl, frællr Prill. O r rii ræl. D vill vær jli fr bør, r vr lpl, hvr ku ø r bør r lill fællkb f r. Slv vi hr b hr i hlv år i, r i li vær frill i, hvr vi kl få p kør, i r flir, ir Prill. Hu håbr på, Blikr Århu vil vær bhjælpli fx få bl flibyrl på b, å Virup Skvvj, li ll r flir, k bliv lvæi h ur BKÅ. VI HAR FÅET BREV: Hj rki Vi br i fli 26 på Vr Ri, j r hl urli l fr ui. Drfr hr i 17-åri r, A Ru Bz, i il i. Hil Mjk Bz Dr r rii bør i y rå, på vj r r f bør, r urr i l i jrbukr ufr. I bru fr vr Li, Prill Li r Michll. I frru lr Kri, Ophli E. KVARTERET 09 / SEPTEMBER

7 Af Krii Si I æ ur f Kvrr illr vi på kif f huri pørål il blirii uvl, å u får lill iblik i, hv frklli uvl lvr fr i i br. Uvl i Blikr Århu På rprækbø i j uvl. Sii bvilli rprækb l kr. il uvl rbj i Bluvl Dkriuvl 5 HURTIGE il kuikiuvl Friiuvl IT- uliiuvl Kuikiuvl Kuruuvl Miljøuvl Nybyri- rvriuvl Råruvl Ubliuvl Hv r kuikiuvl i vr fr? Vi pfr lv hlikprhl. Vi kir på frr fr kuiki bukbr vfr, ru kri i vr rii, v. hvr år bukbr fr, hvilk ilr? O vii f l: Blivr bukbr frå? Vi frør urvj på flyvur ill fku på iuir rår, r, fr vr i, ku ræ il frbri. Dr frør vi ø bå Aiiri Oriibyrl iér il frbrir. Frål r, kl vær il v fr flibyrlr r frhåbli il v fr bbr. Hv pr jr li u? Vi urør, r r ulih fr, kl flir k få lkl vkl, hvr f.k. k hur, rårkl, rfrr r ifrir, hv r kr i fli. Vi urør å ulihr fr få ll vii bukbr u på flr pr. Druvr r vi p f frø bru f viull virkilr, v. fril v hjælp f billr, vi,. li. Vi frr å ril, ll bbr får il, f.k. Kvrr, hvr vi iær r på, k r krv i fråli pr fr l bbr. Hvr rbjr I kuiki? Vi brur r i på ly, vi ør på l. Vi lr il æl rii, i vi hørr rfrr. Kuikiuvl r ikk i vr fr prkik ufør kuiki, fr bru hlikpr il vurr, hvr kuiki frår i prki i hl Blikr Århu. Hvr kuikrr I bbr? D før år vr r i, hvr kuiki ill Aiiri flibyrlr blv vr. D æ år i frør vi hv fku på, hvr Blikr Århu k bru y kuikifrr fr ikr bukbr r pcil il bbr, ål frklli bukbr å k frå f bbr f.k. læhicp llr r prli vklihr. Hvrår r kuiki ucc? Kuiki r ucc, år pr, r r vil bukb, r bvi, hv r r. Alå r f bukb u ørr prblr pfr frår bukb, vr æk f fr. 12 KVARTERET 09 / SEPTEMBER 2013 KVARTERET 09 / SEPTEMBER

8 Spr på vr Tæ fr ll rirr Tæ fr rirr ii. På å blivr vr bhli frl. Du prr ikk v kru hl p fr é rir. Furr rirr, kl? Sør fr, rirr li furr, kl. D ør, år r vr i pp kl i bu. Af: Arikl vli ulå f D i virkul Spr på vrri v føl D b prrå. Du vil åk bliv vrrk vr, hvr kl k ør. Dr k ør fr pr på ri il pvri i hj, bhøvr ikk iv kl ur værlr. D lyr åk ærkli, f vii rå r huk ulufi i i bli i. D ikrr, luffuih ikk blivr fr høj, fri fui luf ihlr v, r yrr vr p ør luf. J flr prr, r br i bli, r vp blivr r urli prucr, r bør r luf u, frællr kuikichf Ar W. Frrik fr D. Krllér i rr Rir r å ikk vær ækk f øblr llr rir - å k ikk føl ruprur. Krllér 1-2 årli, rr virkr: Når u krur hl p, kl rir bliv vr vr hl. Når u lukkr, kl bliv kl fr 1-2 ir. D rii prur Sil r på 3 il 4. Når r år på 3, vil u få c. 21 rr på 4 c. 23 rr. Uå ækk i rir il Uå ørr øj på rir llr ill øblr fr æ på. Så k rir ikk k f vr kl bru fr ri på vr ru p. Sør fr p prur Fi p prur i frklli ru. Fr hvr r u hævr prur, brur u c. 5 % r ri. Spr på vr rirur Sør fr viur lur æ. Væl rirur, år viur l kl ukif. M rirur får u ir ræk, br ikli ir kv på iri f ru. Luf u på rii å Luf u 2-3 li, å u uår prblr fu årli ikli. D b å r kb ræk i pr iur ikk l viur å på kl lær i. Huk lukk fr rirr, u lufr u. M r r å r rå il hl vr i virkul, å føl D prrå, å får u huri br vrøki. 14 KVARTERET 09 / SEPTEMBER 2013

9 prræ Tk f f Sør Høbr BAG OM KVARTERES STAB Vi brir i k ur iiprrær f Kvrr f b. Skribr frfr r ll r vi kr, prl på BKÅ kbr bl. krib Krii Si Krii br i fli 35 i Arhu N. Hr, i jli 3-værl ljlih ui il v, hr hu b i Fællkb, cil liv i fli bbrkri r h r ir. På jrykk fr ljlihr r r l priv yhvr ørr kllkiv hv urr rør. Uvr i i flibyrl på Sklrvj, hr Krii pl i 3 f rii uvl: Rki, Kuiki IT-Muliiuvl. O p IT r fl r kl rbj. M ælr bbr r ikk ry v cpur. J vil r, hvi vi k urvi i fællhu. Vi ku lv IT-klub i fli. Så hl på jr, furr Krii. I hl vil vær, hvi vi hjlp hi r v li r pærkh il hi i vr flir. Krii hr li r i kiv bbr, i 2012 hr hu å vær vl bbrkr. H fli bru r Eurpæik Suir Elk, r rhvrv l i Ålbr l i Arhu. D kl urlivi å bru i l ir. Krii lr vr fr, vi ll lr i fællkb. Spiklubbr r iiiiv, iklurr kivrr bbr. Hu r 35 år r f å-på-. krib Mri Wy Løvhl Mri r f lvrør f rikl Spør Juri. H r u juri fr Arhu Uivri, krib i Kvrr r h før fr bbr. Mri vil r bru i ul il kb juriik ryh fr bbr. Hvi j hr få ul vr, å hr å pli il bru il v fr r, ir Mri, r bl å brvk Spør Juri kl. D hlr ikk ku lv r, å rilih i lv. Er il riklr kr fr bbr lv, år h hørr prblilli, r k bliv il rikl, år Juri i. Mri br i fli 11 i Møllv i 3-værl ljlih. H r kiv i bbrkri iær i cil liv i fli. Urb ll blkk på Hl R Vj r bl flr rulr f. På Mri kr i ljlih år ælr læl. D r rv fr h lfr. I hr bå rikl Th. Zhl krviv Chri Møllr i, år bø i lfr, frællr Mri. H pliik ir k lå pr i r! Mri r 36 år l. H r uppl il riibyrl, krlr kiv i rki. 16 KVARTERET 09 / SEPTEMBER 2013 KVARTERET 09 / SEPTEMBER

10 Kr & BR T E R N I UG D EN T T E R E RÅ D u, hvi jli v rå lbyr Århu i r k bli. vil. Bli u v r r i æ u li l fir i r b i H. r Ir f rå rår li kl u. i r b b B i r vil by k u vr. h, u rh vi.bk- vil b r f bli lv å www p l ri i Ki yrl frb i b r i f li r, l f ulih k b, pør i lir i f l hj i. u, u æv kr Århu Vi r på v vl, li B h ru, r rå li j i l u f hu Årh ply ik r k k k r, fr lr k k Bli vl fri.: Råru k i l i li hjælp rhu.k RWT å vlk li b il Du r f r il j r k v æ. r hjælp rå k i v, hv fræl SKRIV TIL REDAK TIONEN Er r p r h i r i, r, r b ør i bør fræll r v iw? Så v l D u k i il r å b k i i r br? Ellr u i r h ø r r rl r fr v f rikl, i. l æ r r bl Sk r i v brv,. il: R bi k i l æ Blik llr r Å r hu B r r up å rvj A r h u N r k b k-rhu.k Ilæ il æ b l, u 1. v br 20 kr i c 13. br, k l v æ r i hæ HAVE S: 4 v b li? ær på H l l lill rh jlih p l u v æ å 90 j på i,, 3. kr. j l l ² i ikl køb. år. v H ulj iljø v ØNS r. r K E S: ll væ rl r r År æ kk hu hu N. Ri i År hu r V, ø k lv rå i Hi. kk i Hå r i Rick k y Ri 27 il : h v iih k h 3 0 il.c SMS-rv i c il-/f l ING N RD O T VAG u hr fri, k r æ i år fuk pluli j u i i r v å h N, i k i 7 il r ll ri l bri. rr prb ø u li k jblik krævr ø, bli 18 KVARTERET 09 / SEPTEMBER 2013 Skl v i by S bb r v ic. D r i Blikr Å ik k h v i u h rhu r u u li u r li r. ur, ik ill vr firl f llr h Vi brur r v ic ii ri il kr rlv ll pri blivr lu r i v icvær. F bkr il vr x v il v i k k fr v i bbr fr i i Du k, hv i bli. l r i På w w w.b i fl r v ic v k-rhu. ur. H k k u v på, j i u fx hr fir u bå il A FMELD il å ilføj l f bl i r. på h l ji f økr r l bil. v icbk r MV KVARTERET 09 / SEPTEMBER

11 HASH I BOLIGOMRÅDERNE? På Bbrfru fyrfø vr l ibru f hh i l blirår. Hvrår r pliipv, hvrår r kul pv iøå hh? Af Bik Hørlykk, D Blicil Fællkrri Fr k pr kri ærr hv Bbrfru ivir lr f Arhu Ku HSpcr rprær fr plii pcilyrk il rør fr rbj k hhl -ibru il liv i by l bliflir. Før frl B Nil, lr HSpcr, cr rbj kb ryh i u blirår i Arhu. HSpcr ir rr i bør, u vk r frø på rucr frby prblr, ur uryh. Cr hr rbjr il i uvl blirår. Mrbjr år ru i rår r kk il u, r i årli lkb prøvr iv rll lrivr il r hvr. Dr r lå ulih fr lv iiviull ilbu il u ærli bhv. HSpcr hr å fku på kk u frælr rbj. B Nil k r rå il, hvr k fhjælp riikfær bl u. Uå ryi, lyr rll rå. Efr hhibrur å ryr cirr, k cirr vær før kri i frkr ri. Syli vk r vii. D u kl hv l, r vir vj, ær rær v. Kk ikk-cil u u, k vi lriv år vær u på. Ur llr vr 18 år B Nil bfl frø ri il plii, hvi plvr åbly hl. Hvi iplicr u r ur 18 år, k bbr å ri il SSP, Ucr llr Filicr. M hvi r vr 18 år, r ikk kul, pliipv få kk il u. Gui Pr, r fr fr Bbrfru yrrupp flifr i Rhøj, ir prblikkr kri hhhl -ibru: Bbr i l blirår følr i r f hl hh. Nl hr ku br, r bør r blv ilbu hh, r hl uccpbl. Vi hr rfr vl æ fku på prbl i Bbrfru fr iv flibyrllr l rilijr r fr. Vi r, r vii, blifrir r il, vi ikk vil ccpr hh i vr blirår, vi r il i æ rbj Arhu Ku plii. E plii-pulpil På fyrfø L J Mr Svlhl fr plii pcilprulj vir lr i i pcilprulj rbj i blirår, hvr f pruljrr, på bru f ip fr bbr llr ruiæi pruljri. Spcilprulj lær r væ på hv bå i i u rår frør kplvi hv kk il vrr. Opfrri fr plii vr, bbr kl lv ll, hvi plvr url. L Mr urr, i plyir r fr å. Dri r ll hvlr vii i frhl il pulpil, plii f kl hv l fr hv r k pr, å r k fr ri i vk bli. D blv i frbil å urr, r uli lv y ll bå hvi rir il plii, hvi lvr krifli ll på plii.k Mr L lu f i, blifrir fkik å k hjælp plii ør r rbj r k ufrrir u i lkl: D r f prbl k i i j, pør r lå, r kl bru ølbrik fr k i. O v rir f ljlih vil plii å r r ilhør kælrru, hr r f hl uuli fi u f hvilk kælrru, r hørr il hvilk ljlih. Så kælrruvri vil pcilprulj i k. Dlr på ø fik l rå hj, ii fik å l pvr il r iirir, å plii rbj frvr k bliv lr i blirår. Kkifrir Arhu Ku HSpcr Tlf.: E-il: SSP Tlf.: E-il: Ucr Tlf.: E-il: Filicr Spcilprulj, Arhu Tlf.: Pliii L J E-il: Pliii Mr Svlhl E-il: O Bbrfru Bbrfru r værk ø fr rhuik blifrir flibyrllr. Bbrfru fhlr fyrfør år, hruvr ivirr værk på årli uiur il u blirå i Drk. Næ uiur r lør 28. pbr, hvr vi kl il Høj Klrup i Abr bø prjk ur r hlhpl, hr Bru fr ll. Vi kl hør, hvr prøvr iklur u bbr ik pril i kivir frivilli rbj bbrkri. S r på 20 KVARTERET 09 / SEPTEMBER 2013

12 Spør juri Tk f f c.jur. Mri Wy Løvhl D juriik kkvr, hvi hur ikk vrhl M flir hr v p fhl fliør illi il, hv ihl f hur kl vær. Hr vi ikk Alljlv, rulrr, hv vi å ikk å? Hvrfr bhøvr vi å hur? Hr kkvr, hvi j ikk vrhlr hur? D fi bkrivr rlr, j vr fr ku bvr pørål vfr. Du kl vi, r fi vii lv. D før r Alljlv, i r ræk i br, hvr u bbr kl pfør i. D lv r Alblilv, r i 40 br, fliø k fæ hur fr fli. Du k Alljlv (hrfr ALL) Alblilv på hji: www. rifri.k Hr vi ikk Alljlv, rulrr, hv vi å ikk å? J, Alljlv rulrr, hv u å ikk å bbr, jf. ALL 81, k. 2, r I i ur f Kvrr bkrv j iå, hvr Blikr Århu bhl øjklr. L i rfr kpl bkriv, hv lv ir bbr, r øjr. Iføl ALL 81, k. 1, r. 5, k ljr, r r il fr r ljr, pålæ rfølr hrur bliv p i i ljål: Når ljr uøvr uccpbl øj il væli fr påæl prr i fr f uccpbl øj kli fær, ærk uikøj llr ærk kiøj. Hvrår r å uccpbl øj, r r il væli fr r bbr? D ir lv i. Hvrfr bhøvr vi å hur? Fri lv i ir, hvrår kplvi uccpbl øj r il væli fr r bbr. Hvi bbr k li y på yki, br i væ llr pill høj uik. li. ll kl vil urlivi vær r. D øj bbr vil ylivi, kl i blir, før Blikr Århu k få, li på bru f rprki blir lki f lv før, bbr k i u. D r bværli rurckræv. Vi k bbr på fliø ikk lv hur, fulæi frbyr br hullr i væ, å filibillr k k p. Så rlr vil ri bbr rihr. Vi k il æl på fliø b iirvllr, hvr øvi øj kivir å fi. Så hvi hur ivr r il br i væ. ll kl på hvr, å r illl f øj fær i y. E ljr vil ku pålæ rfølr v vrræl f hur, hvi blr i hur r å æk vlfrulr, hur ikk k iliæ f bbrklæv blir. Hr kkvr, hvi j ikk vrhlr hur? J, hr. D vil ikk iv i, fliø hr lvfæ r i Alblilv il fæ hur, hvi hur ikk å æ yrlir bræir i bbr fær, r llr r iv i Alljlv. L i illurr føl kpl. Hvi r ikk r hur i fli, k blir æ, Blikr Århu å i ljr u, li k li pill høj uik ll kl , hvi blir u fr r lki f Alljlv r, r ålli ivu, r bbr å ffi i. Hvi r ri r hur i fli, ikk illr høj uik på hvr, å pår pørål blir k iliæ bl i hur. I f hur r krkli bi fr bbr i fli, kl vrhl, å vill vær frkr førl, hvi blir llivl ill øj bbr pill høj uik på hvr. E bbr iliælr f krkli bi hurbl, vil rfr upuk før, r k pålæ rfølr vrfr bbr. Ifl. Alljlv 81, k.1, r.11, k ljr, hvi fær rr r ljr, pålæ rfølr, hrur få p i ljål: Når ljr i øvri uøvr fær, r il fr j llr påæl prr. Hv r lir i r i øvri vfr, ku fr kpl vær, bbr fær vrrær bl i hur. Så hvi bbr pillr høj uik på hvr på r f, r på fliø r v bl i hur, frbyr bbr pill høj uik på hvr, å iill, ljr i øvri uøvr fær, r il fr øvri bbr, jf. Alljlv 81, k. 1, r. 11. D r i pfl, hvr øj bbr ikk vil få p i ljål f blir, på bru f blir lki f ALL 81, k. 1 r. 5, øj fær, å vill bbr ku få p i ljål, hvi bbr øj fær r frbu iføl hur. D øj bbr vil i ilfæl å uøv øj fær, i øvri r r fr r bbr, jf. hur r ALL 81, k. 1, r. 11. Opuri Når I vr blr il fli hur på fliø, å kl I ikr jr, blr i hur å krkli bi fr bbr. I riikrr llr, bl vil bliv ili, bl kl prøv i r. D r rfr ié kk Blikr Århu, hvi I vil hv blr i hur, r brær bbr fær. Spør Juri Hr u pørål frhl i i bli llr fli? S il c.jur. Mri Wy Løvhl r på. Du å r vær y i bl. 22 KVARTERET 09 / SEPTEMBER 2013 KVARTERET 09 / SEPTEMBER

13 BAGSIDEN HUSK! Du kl lv iv bk il i l-lvrør år u flyr Hvi u ikk lr flyi: S iflyr riikrr u, r blivr lukk fr rø, hvi u ikk illr i h l-lvrør. S frflyr kr u il bl fr y ljr frbru, hvi u ikk flr i h l-lvrør. D r li, r ill r, r hr vr fr lri.

DEN VILDE VIKINGETID OG DEN MODIGE MIDDELALDER. Danmark er et gammelt land og alt det, vi regner for dansk, tror de fleste, har været sådan altid...

DEN VILDE VIKINGETID OG DEN MODIGE MIDDELALDER. Danmark er et gammelt land og alt det, vi regner for dansk, tror de fleste, har været sådan altid... D va g... ga SJOVE OPGAVER OG VIDEN OM VIKINGETID OG MIDDELALDER DEN VILDE VIKINGETID OG DEN MODIGE MIDDELALDER Daak gal la og al, vi g fo ak, o fl, ha væ åa ali... M va gag, hvo Daak gæ lå hl a ll åk

Læs mere

Prislister. Sydkysten Syd & Nord Sydkysten Weekend. Erhverv Sjælland

Prislister. Sydkysten Syd & Nord Sydkysten Weekend. Erhverv Sjælland Pl Syky Sy & N Syky Wk & Eh Sjæll PRISLISTE 12 SYDKYSTEN SYD OG NORD Opl l Syky Sy Opl 35.000 Ul / Syky N Opl 25.000 Ul / P p. Tkc 7,25 k. Sæplc 3,5 ll 7 9,35 k. Døc (ykk Syky Sy & N) 8,75 k. Rbkc (ykk

Læs mere

Bekendtgørelse fra Politiet. l Anledning uf de lempede Forhold under Undtøceltelllll tllnden fll1lij:ende:

Bekendtgørelse fra Politiet. l Anledning uf de lempede Forhold under Undtøceltelllll tllnden fll1lij:ende: nr. ZOb (2 Linier) m Støt de Annoncerende er aøben hver Dag Klo 9_13 fredll!! l1lge Kl. b_t'. Lord.!: kun 9_12. "Y' Bekendtgørelse fra Politiet. l Anledning uf de lempede Forhold under Undtøceltelllll

Læs mere

Pris liste. Juni 2012 NORRECCO. Vi tager os af jorden!

Pris liste. Juni 2012 NORRECCO. Vi tager os af jorden! OCCO i f! Pi li ui OCCO A/ K- 9 - Pø Kø l. 7 Fx 9 6 C umm if@cc. www.cc. OCCO i f! l Pili p.. ui. Pø. / il il l. /. / G. / / 9 um, u cm.,-,-,-,- / 9 um, cm. 9,- 9,- 9,- 9,- / 9 m, u cm. 9,- 9,- 9,- 9,-

Læs mere

ved Havnen og var bare bleven flyttet uden Ejerens Vidende. Ved Agger er yderligere Inddrevet

ved Havnen og var bare bleven flyttet uden Ejerens Vidende. Ved Agger er yderligere Inddrevet t:'1 AUUJU'~lJ Ul ~J~..."'" ~~U'... ved Havnen og var bare bleven flyttet uden Ejerens Vidende. U Miner mere. Ved Agger er yderligere nddrevet 3 Miner ved Lyngby 6 ved Sten bjerg 4 ved Vorupør 2 ved Vangsaa

Læs mere

Når monsterregnen kommer

Når monsterregnen kommer ISBN 978-87-991224-8-6 Laskabsakitktu Bachlouals Laskabsakitkt abj at plalæ, foiv o fovalt by o uaal i b fosta. Målt at skab stiul, vlfu o iljøiti oivls fo sk. Uals bskæfti si bå kustisk o atu viskabli

Læs mere

ror,~'::';,,~'~~" :.':;' ,., nell Ikal skelfe iii for 25 Øre pr. Stk. I Agger, Struer. Han

ror,~'::';,,~'~~ :.':;' ,., nell Ikal skelfe iii for 25 Øre pr. Stk. I Agger, Struer. Han Vorupør -fiskorbaad torlist. Redølørlb dea b'errede de lire omb(jrd'f~rc:øde. Our.. lir fem Slide Vorup.' allel ud lor.e!l nogle Redikabet '01:'1 de havde 'lende H.V ~ ror~'::';~'~~ :.':;' Vedkommende

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden LOKAL NYTTEN CO2-neutralt lokalsamfund Akvarel fra Træden Idrætten Kirkelige arrangementer Lo kal rå det Miraklet i marts Historiske be mærk nin ger Månedens digt Rejsebrev fra Indien Tro el strup Gam

Læs mere

De lyske Bunkers i Klilmøller gør nu en Smule Nytte. St.ormen forrige Døgn var haard ved Ky~ten i Klitmølter, men der hlev dog

De lyske Bunkers i Klilmøller gør nu en Smule Nytte. St.ormen forrige Døgn var haard ved Ky~ten i Klitmølter, men der hlev dog r - - - De lyske Bunkers i Klilmøller gør nu en Smule Nytte. St.ormen forrige Døgn var haard ved Ky~ten i Klitmølter, men der hlev dog ikke denne Gang taget!lun meget. Land, som det san ofte har været

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten LOKAL NYTTEN Svensk som mer Na turens spi se kam mer Sportsfesten Idrætten Kirkelige ar ran ge men ter Lo kal rå det Fuglefri industrigulve Månedens digt Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den År

Læs mere

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599 Af dybsens nød, o Gud, til dig Johann Walter 1524 2. Af dyb - sens nød, o Gud, til dig / mit ban - ge råb jeg ven - der, / bøj nå - dig ø - ret ned til mig, / hør bøn - nen, jeg op - sen - der! / Thi om

Læs mere

aru ve ve nse En regulær Sammensværgelse afsløret maa selv

aru ve ve nse En regulær Sammensværgelse afsløret maa selv dtborg blev ligesom et stort Kabel som forsynede Vejle Amts og Bys Sygehus med strøm blev ødelagt hvilket var til megen Gene. norske Regering en ring formelt fastslaaet at der bestaar Krigstilstand mellem

Læs mere

Nyhedsbrev nr. Århus. Skolelederforening. Kære medlem. I dette nummer kan du læse om: Bygholmkonferencen side 2-5. Ledelsesforsøg side 6-7

Nyhedsbrev nr. Århus. Skolelederforening. Kære medlem. I dette nummer kan du læse om: Bygholmkonferencen side 2-5. Ledelsesforsøg side 6-7 Århus Sklldrfrig Nyhdsbrv r. 2 dcmbr 21 Kær mdlm Ivativ ldls var tmat på årts Byghlm Kfrc. E kfrc dr i år slg all rkrdr fr atal dltagr. 22 ldr var mødt frm. Et tal dr visr, at dt var t gdt iitiativ Århus

Læs mere

[,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2

[,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2 [,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2 Novembe r 1 983. INDHOLD : Skolev~senet i Slet her red Komme nta r.. s. 18 af Karl Nie l sen......... s.26 Ude at sv0mme. AE Tom

Læs mere

L -' Anlægs-projektet tager form... Læsindei bladet.. StorJulefrokosl j Sorleba kkehalleo Når Baoko-spHI el al få jumlæum? SEPTEM BER-OKTOBER 1993

L -' Anlægs-projektet tager form... Læsindei bladet.. StorJulefrokosl j Sorleba kkehalleo Når Baoko-spHI el al få jumlæum? SEPTEM BER-OKTOBER 1993 SEPTEM BER-OKTOBER 1993 3.ÅRGANG lfdge Otsen i el/ teenkende.l"iiii/j. Tunke r er jo toldfri, så hvad han [underet over liitl stå hen f da rivisse. /!len måske. noget i remingen i!f "Nu er jeg SItartfærdig

Læs mere

RTEN NORDALS BOLDKLUB NORDALS HALLEN

RTEN NORDALS BOLDKLUB NORDALS HALLEN SP RTEN NORDALS HALLEN NORDALS BOLDKLUB DET BEDSTE ER BILLIGST I v TBICA MARKED.. DANBO TELF.51109 KIRKEGADE TELF. 51420 SPORTEN Nr. B rrugust IllO S Udsiver: NORD-ALS BOLDKLUB Redoktion og loy-out: Chr"

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

Meeting Planner Din guide til et vellykket møde. Convention Bureau

Meeting Planner Din guide til et vellykket møde. Convention Bureau Meeti Plaer Di uide til et vellykket møde Covetio Bureau Allerede i år 1524 blev der arraeret et tort o vitit møde i Malmö. Det var Sverie koe Gutav Vaa o de dake ko Frederik I, der mødte o lovede hiade

Læs mere

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd Nr. 10 Dcmbr 2009 3. årgang Ægt ildsjæl Ung arbjdsløs tabs på gulvt Ny uddannls til pædagogisk kok Forningn Ligværd Dobblt ramt Indhold Ldr sid 3 Succs md job til førtidspnsionistr sid 4 Cntr for Livsnavigation

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740

Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740 Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740 Hør, min sjæl, den go - de hyr - des stem - me! / Tro - fast ef - ter dig han går; / han dig el - sker, kan dig al - drig glem - me, / i hans hånd

Læs mere

De danske Hav-Fiskerier,

De danske Hav-Fiskerier, De danske Hav-Fiskerier, Geografisk Tidsskrift, Bind 6 (1882) Link til pdf: http://img.kb.dk/tidsskriftdk/pdf/gto/gto_0006-pdf/gto_0006_67630.pdf Link til webside: http://tidsskrift.dk/visning.jsp?markup=&print=no&id=67630

Læs mere

Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT 15. Genoptryk, februar 2001

Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT 15. Genoptryk, februar 2001 15 Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT 15 Genoptryk, februar 2001 HVIDOVRE KOMMUNE Byplanvedtlagt nr. 15. ********+******* BY PLANVEDTÆGT for HVIDOVRE KOMMUNE. I medfdr af byplanloven (lovbekendtgdrelse nr.

Læs mere

j-g pngan';. Min Farieri Far' s1."rnåei f ra ffrz og flyttede tii

j-g pngan';. Min Farieri Far' s1.rnåei f ra ffrz og flyttede tii Da. BogenilTegl værke:: verl Fl- snsbor! FlordrrL.I ev,-rrl1i vet, korn j:g i Tank er ':m, hlrad min Far har f ort,alt m j-g pngan';. Min Farieri Far' s1."rnåei f ra ffrz og flyttede tii t Broalor, da

Læs mere

Agern Allé 13, 1. sal, hørsholm Kontor

Agern Allé 13, 1. sal, hørsholm Kontor A Allé 13, 1. sal, høsholm Koo Sious aou Iovaio Få m d lo m 2 fly il foskpak Edomm Edomm lid i auskø omivls md skov-lid aal hl æ vd. Byi mov maka md so viduspai fa ulv-il-lof d iv od lysidfald il all koo.

Læs mere

To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae)

To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae) To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae) Jens-Kjeld Jensen & Henning Bang Madsen J-K. Jen sen & H. B. Madsen: Two spe ci es of Bumblebees bre ed on the Faroe Islands (Hymenoptera,

Læs mere

mangler der klasseværelser: et i 1996, to i 1997 osv.

mangler der klasseværelser: et i 1996, to i 1997 osv. 14. sptmbr 1995 3. årgang nr. 15 BRYGGEBLADET VRED SKOLEBESTYRELSE: -Kommunn sjoflr bryggskoln Islands Brygg»glmt«i skolborgmstrns ny udbygningsplan Njal A udmldt afllo Læs forningns bgrundls og LWs svar

Læs mere

Ketteholm. Grundejerfirrenitrg.t

Ketteholm. Grundejerfirrenitrg.t t. Grundejer{trreningeir Ketteholm Hvidovre den 2C. januar i990 Der indkaldels hermed til ordinær general f orsanl l ing f or Grundej erforeningen Kettehol m på Gungehusskol en, I arervære]set TIRSDAG

Læs mere

BAST, BISHOP ANTON {PICTURES AND CENTRAL MISSION) AND ARTICLES IN SWEDISH

BAST, BISHOP ANTON {PICTURES AND CENTRAL MISSION) AND ARTICLES IN SWEDISH BAST, BSHOP ANTON {PCTURES AND CENTRAL MSSON) AND ARTCLES N SWEDSH J ' ~ \ THE STATUTES OF l i ~ THE CENTRAL MSSON : ~ ' ~, ' THE ST A TUTES OF THE CENTRAL MSSON The Founder and Leader of the Central Mission,

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere