IN TRYK. Stop tyven! Klar til SARS. Brev til et barn. Andepolitik. Revyens. fotoalbum SKEJBY SYGEHUS. personaleblad 12. årgang nr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IN TRYK. Stop tyven! Klar til SARS. Brev til et barn. Andepolitik. Revyens. fotoalbum SKEJBY SYGEHUS. personaleblad 12. årgang nr."

Transkript

1 IN TRYK SKEJBY SYGEHUS Stop tyven! 4 Klar til SARS 9 Brev til et barn 10 Andepolitik 12 Revyens 13 fotoalbum personaleblad 12. årgang nr. 3 juni 2003

2 IN TRYK IN-TRYK er Skejby Sygehus personaleblad Bladet udkommer 6 gange årligt i et oplag på stk. Redaktion Ansvarshavende redaktør: Villy Helleskov, Sygehusdirektør Bodil Krüger, sekretær, Administrationen (5004) Lars Elgård Pedersen, informationschef, Inf.afd. (5040) John Høck, portør, Portørcentralen (8978) Jette Mikkelsen, sekretær, Fysioterapien (5571) Gitte Skovgård Jensen, grafiker, Inf.afd. (5043) Tonny Foghmar, fotograf, Inf.afd. (5045) Frederikke Donslund Jensen, Informationsmedarbejder, Inf.afd. (5039) Layout Informationsafdelingen, Skejby Sygehus Illustration og foto Informationsafdelingen med flere Sats og tryk Århus Amts Trykkeri Indlæg til IN-TRYK Tekst til IN-TRYK skrives i Word og es til: (Bodil Krüger) Ved eventuelle spørgsmål rettes ligeledes henvendelse til Bodil Krüger DEADLINE for indlevering af materiale til næste nummer er den første i ulige måneder. Artikler må ikke gengives uden kildeangivelse Bestyrelsen John Vium Nielsen, formand, (5041), Informationsafdelingen Hanne Ulsø, kasserer, (5571), Fysioterapien Lilian Karlsson Dorte Fløjgaard, (8569), It-Afdelingen Kirsten Pedersen, (6148) B-amb. Dorrit Holten Pind, suppleant, (5570) Fys. Syd Anne Marie Eriksen, suppleant, (6602) Føde Afd. Månedens kunstner (se bagsiden) Aktivitets-klub Skejby Sygehus Aerobic/callanetic, styrketræning, fodbold, solarium, bordtennis og dart Henvendelse: S.A.K. kontor, lokale C.1.132, (På hovedkorridoren i kælderen ved tværgang 6), tlf. lokal 6296 Mandag kl (indmeldelse/udmeldelse/nøgler) Medlemsskab: Kun for ansatte på Skejby Sygehus Tilmelding: Foregår ved personlig henvendelse Forsiden: Infektionsmedicinsk Afdeling har lavet procedurer for håndtering af patienter med SARS. Læs mere side 13. Foto: Tonny Foghmar 2

3 VI HAR EN VISION! Vi vil gerne kunne lede sygehuset på en balanceret måde, hvor vi som ledere ikke kun har fokus på økonomi (ressourcer) men også på arbejdsgange (organisation), handlinger (ydelser), resultater (effekt) og hvad vi vil være kendt for (omdømme). Men for at kunne se tingene i en sammenhæng har vi brug for en fælles ledestjerne, som fortæller, hvad vi overordnet stræber efter. Derfor har vi formuleret denne vision: Skejby Sygehus Et professionelt og veldrevet universitetshospital med høje mål og i fortsat udvikling Er man sygeplejerske, kunne man måske ønske sig, at visionen går mere på plejen og patienterne. Andre vil have noget med om arbejdsmiljø, it eller forskning. Men efter at have drøftet visionen med afdelingsledelserne, mener vi, at formuleringen alt i alt indeholder, hvad der er absolut vigtigst for Skejby Sygehus: Vi er et sygehus. Her er både universitetshospitalets lands- og landsdelsfunktioner og basisbehandlingen for borgerne i Århus. Professionelt går på et personale, som kan udføre de undersøgelser og behandlinger, der er behov for, og har den viden og ekspertise, der skal til. Veldrevet handler om, at patientforløbene hænger sammen, og at blandt andet ledelse, information, økonomi og organisering er i orden. At vi er et universitetshospital fortæller, at forskning, udvikling og uddannelse er integreret i huset. De høje mål skal sikre, at vi til stadighed er blandt de bedste, når det gælder kvalitet og service. Men også at vi tør have visioner og gå nye veje. Med fortsat udvikling mener vi blandt andet, at vi fornyr os, kvalitetsudvikler, tager ny teknologi op og satser på uddannelse. Venlig hilsen Børge H. Jensen Villy Helleskov Vibeke Krøll Cheflæge Sygehusdirektør Chefsygeplejerske 3

4 - For tyven er det meget simpelt: Er der låst, er det svært. Er der åbent, er det let, siger Lars Birk. Foto: Tonny Foghmar

5 Det Kriminalpræventive Råd: HERTIL OG IKKE LÆNGERE - Den vigtigste årsag til tyverier fra sygehuse og andre offentlige institutioner er, at rammerne er for upræcise og for lette at overskride siger politiassistent Lars Birk fra Det Kriminalpræventive Råds tekniske konsulenttjeneste. Det er alt for let at gå ind på et sygehus og se sig om, forsyne sig og smutte igen uden at blive antastet. - Man skal have en holdning til tyveri. Ellers kan man ligeså godt stille tingene udenfor i en papkasse, og vente på at nogen kommer og henter dem, siger Lars Birk. Vurder risikoen Han anbefaler, at de enkelte afsnit finder ud af, hvor de har lokaler og effekter, der kan være attraktive for en tyv. Man kalder det rum med tyvetække". Det kan være lokaler med edb-udstyr, som ikke bliver benyttet efter klokken 16. Men det kan også være apparatur. Silkeborg Centralsygehus fik i 2001 stjålet en ultralydsskanner til kroner. Man kan ikke hegne et helt sygehus ind, men man kan opnå meget ved at sørge for, at rum, der ikke er offentlig adgang til, er aflåste, når de ikke bliver benyttet. Sørg for at dørene smækker, og i sommerperioden handler det også om at huske at lukke vinduer. Hvis man gør det besværligt for tyven, opgiver han måske på forhånd, eller også tager indbruddet så lang tid og laver så meget støj, at det opgives undervejs. - For tyven er det meget simpelt: Er der låst, er det svært. Er der åbent, er det let, siger Lars Birk. - Nogle typer kan man kende på lang afstand, men i princippet kan det være alle typer, og tyven kan være klædt ud som håndværker eller ligefrem have taget kittel på, siger Lars Birk. Sæt grænser Det nytter ikke noget at overlade til den enkelte medarbejdere at sætte grænserne for, hvor besøgende må færdes, og hvor de ikke må opholde sig. Det enkelte afsnit må have faste grænser for, hvor patienter, pårørende og andre gæster må gå hen, og grænserne skal være fast etablerede, rimelige, velkendte og fælles for alle, så den enkelte medarbejder ikke skal vurdere fra situation til situation. Det er ikke altid, man kan se på folk, om de har til hensigt at stjæle. - Nogle typer kan man kende på lang afstand, men i princippet kan det være alle typer, og tyven kan være klædt ud som håndværker eller ligefrem have taget kittel på, siger Lars Birk. Signaler at her er styr på tingene Kontakt og vær hjælpsom overfor fremmede. På den måde signalerer man, at her tager man vare på hinanden og på tingene. Med en lille arbejdsindsats kan man forebygge meget kriminalitet. - Spørg fremmede: Hvad laver du her? Er du gået forkert? Kan vi hjælpe dig med noget? Husk også at informere patienterne om, at de ikke skal lade værdigenstande ligge fremme. Det giver også et signal om, at I har en holdning til tyveri, siger Lars Birk. - Kan I holde fremmede væk fra områder, hvor de ikke har noget at gøre, kan I måske nedsætte tyverierne med 50%, og så har I opnået meget. Af Lars Elgård Pedersen, informationschef 5

6 PORTØRER OG EUROPARK giver gerne en hånd Service- og forsyningschef Bent Graugaard har registreret, at tyverierne fra sygehuset i den senere tid er blevet frækkere og frækkere. - Vi har haft mange indbrud i garderobeskabe, opbrudte taskeskabe og tyverier af edb i den sidste tid, siger Bent Graugaard. - Samtidig render portørerne hele tiden og låser de samme døre efter personale, der glemmer at låse, når de går. Også Claus Buch, der er driftsleder ved EuroPark, undrer sig over, at ansatte på Skejby Sygehus ikke har mere fokus på risikoen for tyveri. - Selvfølgelig skal huset være åbent, men man kan godt være mere opmærksom på, om folk har et ærinde eller ej, og på hvad de tager med sig ud, siger han. - Skejby Sygehus mangler en stillingtagen og holdning til sikkerhed generelt. Vi kunne gøre meget, også for små midler. Låste døre og alarmer om natten vil kunne få indbruddene til at falde betragteligt. Under alle omstændigheder er det godt, vi får debatten. Tilkald hjælp hvis du er utryg Begge anbefaler, at man kontakter folk, hvis man er i tvivl om, hvad de skal på stedet. - Det er en god service at kontakte fremmede og spørge, hvad de skal, siger Bent Graugaard. - Man skal ikke indlade sig på en diskussion, hvis man føler sig utryg. Tilkald i stedet en portør eller EuroPark. Bent Graugaard erkender, at portørerne ikke er uddannet til at løse vagtopgaver og konfliktsituationer. Derfor takler portørerne den slags situatio- Forebyg tyveri og hærværk Sørg for at aflåse ubenyttede lokaler, biler, cykler m.v. Undgå at opbevare større værdier, medicinskabsnøgler, kaffe kasser osv. i taske- og garderobeskabe. Vejled patienter og pårørende om opbevaring af ejendele og værdigenstande. Vær opmærksom på fremmede i områder, hvor de tilsyneladende ikke har noget at gøre, og spørg venligt og vejledende om deres ærinde. Meddel uregelmæssigheder ved at tilkalde portør eller EuroPark. 6

7 Opbrudte taskeskabe. De seneste måneder har der været mange indbrud i personalets taskeskabe på afdelingerne. ner meget forskelligt. Men han ser gerne, at portørerne får en mere aktiv rolle i overvågning og skabe tryghed på sygehuset. - Det kræver, at de bliver rustet til blandt andet konflikthåndtering gennem en vagtuddannelse, siger han. EuroPark er også indstillet på at blive tilkaldt for at forhindre kriminalitet inde i huset om natten mellem klokken 23 og klokken 7, hvor EuroPark altid har to vagtuniformerede medarbejdere på arbejde. - Vores medarbejdere er forskellige, men de skal gøre noget. Det kan være at skabe tryghed, observere og tilkalde politiet, siger Claus Buch. EuroPark er et autoriseret vagtselskab, og alt EuroParks personale på Skejby Sygehus har gennemgået AMUs vagtuddannelse og har et ID-kort udstedt af Rigspolitichefen. Af Lars Elgård Pedersen, informationschef Foto: John kristensen Hvor bliver babydynerne af? Antal indkøbte babydyner på Skejby Sygehus pr. år: 1997 : 202 stk : 100 stk : 96 stk : 192 stk : 100 stk : 200 stk halvår 100 stk.

8 Fire forslag til MASTERPLAN Udflyt den nedre mave-tarmkirurgi, hud- og kønssygdomme samt blodsygdomme og patologi til Skejby og flyt resten af specialerne på Århus Amtssygehus til Århus Kommunehospital. Det anbefaler en arbejdsgruppe, som netop har sendt sit oplæg til en ny fordeling af specialer efter fusionen af Århus Amtssygehus og Århus Kommunehospital til høring. Pris: 1,8 mia. kr. Desuden foreslår arbejdsgruppen, at Amtssygehusets afdelinger for hjertemedicin, geriatri, ortopædkirurgi og intern medicin samt sektionen for mamma-endokrinkirurgi flyttes til Kommunehospitalet. Planen skønnes at koste ca. 1,8 mia. kr. til nybyggeri og ombygninger, heraf 1,2 mia. kr. på Århus Kommunehospital og 600 mio. kr. på Skejby Sygehus. Til gengæld gætter arbejdsgruppen på, at Århus Amtssygehus vil kunne sælges for ca. 700 mio. kr., så den samlede byggeudgift vil kunne holdes på ca. 1,1 mia. kr. Arbejdsgruppen har også kigget på, om man kan flytte de akutte funktioner fra Århus Amtssygehus til Århus Kommunehospital og bevare Århus Amtssygehus som et ikke-akut sygehus, men vurderingen er, at det ikke bliver meget billigere. Muligheden for at flytte både Århus Kommunehospital og Århus Amtssygehus til Skejby har også været overvejet, men arbejdsgruppen tvivler på, at amtet har råd til den løsning. Endelig har arbejdsgruppen overvejet muligheden for at nybyggeriet i forbindelse med flytningen af funktionerne fra Århus Amtssygehus sker i Skejby, og at hovedparten af funktionerne på Århus Kommunehospital over en længere periode også udflyttes til Skejby. Arbejdsgruppen anbefaler, at der foretages en nærmere udredning af denne model inden der træffes endelig beslutning om masterplanen. Af Lars Elgård Pedersen, informationschef STORE TV-DAG PÅ AFD. T3 Foto: Privat Afdeling T3 havde pyntet op til en hyggelig reception med snack s og vin den 5. marts. Anledningen var at patientforeningen Kræfter til Kræft havde skænket 8 stk. TV/video til sengestuerne. Den officielle overrækkelse fandt sted ved denne reception, hvor afdelingen også fik overrakt et litografi. Kontakten til patientforeningen blev formidlet af en indlagt patient og sygehjælperen Michael. Patienten havde set behovet for, at der var TV på sengestuerne, da patienterne på afdeling T3 ofte er bundet til sengestuen og ikke kan komme i opholdsstuen. Patienten og Michael arbejdede videre med sagen og fik en god kontakt til patientforeningen Kræfter til Kræft. De 8 TV/video blev hængt op i forbindelse med T2- og T3- rokaden, hvor de to afdelinger byttede plads i efteråret. Denne TV-gave er til stor glæde for afdeling T3 og for afdelingens patienter, hvilket der også blev givet udtryk for ved receptionen. En stor tak fra Afdeling T3 til patientforeningen Kræfter til Kræft. Af John Høck, portør 8

9 KLAR TIL SARS Siden de første tilfælde af SARS (svært akut respirationsvejssyndrom) dukkede op i Sydøst-asien i februar har Infektionsmedicinsk Afdeling forberedt sig på, at der kan blive indlagt patienter med SARS på Skejby Sygehus. Der er blevet udarbejdet en stribe procedurer for indlæggelse, undersøgelse og behandling af SARS-patienter i afdelingen. Infektionsmedicinsk Sengeafsnit Q1 har allerede haft et dusin patienter indlagt til observation for SARS, og derfor er procedurerne blevet prøvet af mange gange i løbet af de seneste måneder. Isolationsstuerne på Q1 er vigtige for at undgå, at smitte fra en SARS-patient spreder sig til personale eller andre patienter, som det er set andre steder i verden. Derfor har grafiker Lars Bennedsen i Informationsafdelingen lavet denne grafik, der viser, hvordan en SARS-patient kan modtages på Q1. Af Lars Elgård Pedersen, informationschef Skejby Sygehus er klar til at modtage patienter med sygdommen SARS På Infektionsmedicinsk Afdeling Q er man forberedt til at modtage patienter med lungesygdommen SARS. Er der mistanke om at patienten skulle have SARS, vil der blive hængt et rødt isolationsskilt op, og dørene til stuen ville blive låst. Patientstue 2 Patienten bærer mundbind, når der er andre personer på stuen. På patientstuen er der tv/radio, telefon mm. Der er også kørt et røntgenapperat ind på stuen. Inden man går ud fra stuen, anbringes kitlen i vasketøjssækken, huen, masken og hanskerne smides ud. Brillerne genbruges efter korrekt afvaskning med klorholdigt rengøringsmiddel. Man åbner ud til slusen og træder over i eget fodtøj og lader træskoene forblive inde på stuen. På et rullebord, står håndsprit, klorholdigt rengøringsmiddel, vaskeklude, plastposer og beholdere til blodprøver. 1 Sluserum I slusen er der placeret rene engangs-huer, træsko, mundbind osv. Slusen fungerer som et lille lager. Når man træder ind i patientstuen fra slusen, sørger man for at skabe undertryk i patientstuen, så der ikke slipper luft fra stuen og ind i slusen. Alle som skal ind til patienten skal ifører sig: 1 2 Ambulancen får oplyst hvilke modtagelsesstue den skal køre til. Der vil være personale til at modtage patienten. Engangshue Beskyttelsesbriller Mundbind Hansker Kittel Træsko 3 Bad / toilet Patienten bliver informeret om god håndhygiejne. Hvis der bliver behov for at skille sig af med vasketøj og/eller affald bliver det forsvarlig pakket ind i plastposer og stillet ind i et aflukket skab, der kan tømmes udefra. 3

10 Den Reception På A4 i anledningen af udgivelsen af ET BREV TIL ET BARN MED KRÆFT Når man som barn oplever at miste en som man elsker højt, ved man - ved jeg - hvor vigtigt det er at få billeder, ord og tanker på det at miste. Som lille pige mistede jeg en, som jeg elskede højt. Det at have mistet så tidligt i livet har lært mig, at et barn ikke må lades alene med sine forestillinger, når liv og død er på spil. Barnet skal mødes med billeder og ord. Og her er det, at den lille bog Et brev til et barn med kræft kan bygge bro mellem den voksens og barnets tanker og forestillinger. For mange år siden stillede en 9-årig dreng den schweiziske læge Elisabeth Kübler Ross spørgsmålet: - Hvad er livet? Hvad er døden? Hvorfor skal børn dø? Og hun svarer ham med et brev, som hun skriver i hånden og laver tegninger til. Drengen bliver meget glad for brevet og giver Elisabeth Kübler Ross lov til at udgive det - for at andre børn også kan få glæde af det. Jeg tror, at i dette sorgens rum, som barnet befinder sig i, der har barnet og den voksne brug for en vifte af forskellige tilbud for at kunne komme til at tale om det, som det er så svært at tale om. Astrid Lindgrens bud er bogen Brødrene Løvehjerte, Jostein Gaarder I et spejl, i en gåde, Eyvind Skeie Sommerengen. Det dejlige og livsbekræftende ved børn er deres nysgerrighed og indsigt på mange planer. Det kan vi lære meget af, hvis vi lytter. Fra en sygeplejerske har jeg denne historie om en storebror, der lige havde mistet sin lillebror. Da han så forældrene græde, sagde han: Hvorfor græder I? Han er jo lige oppe i himlen. Måske er disse bøger til børn i virkeligheden skrevet til os voksne, der har glemt at være børn. En anden sygeplejerske, hvis mor læste Et brev til et barn med kræft sagde: Den vil jeg gerne have læst højt, når jeg skal dø. 10

11 Jeg håber fra mit hjertes dyb, at den lille bog kan være med til at hjælpe børn og voksne til at dele tanker og følelser. Det er takket være en god veninde, at denne bog kom i mine hænder. Hun hed Anne Vibeke Bendix og døde af kræft i Hun havde på et tidspunkt mødt Elisabeth Kübler Ross i Schweiz og fået Et brev til et barn med kræft af hende. Anne Vibeke Bendix var et altfavnende og engageret menneske og havde evnen til at begejstres. Når der var noget, der ramte hende i hjertekulen, skulle det gode budskab ud til så mange som muligt. Det er ikke til at vide, hvorfor den lille bog skulle havne hos mig, men jeg vil gerne tro, at det har været hendes håb, at jeg en dag skulle stå med den lige præcis her på A 4 - for at den kan komme videre til alle dem, - der kan have glæde af den. Elisabeth Kübler Ross bruger sommerfuglen som symbol på den forvandling vi gennemgår når vi dør. Anne Vibeke boede nogle år med sin mand i Indonesien hvor jeg besøgte hende sammen med min mor. En varm solrig morgen råbte hun til os ude fra terrassen til bjerg huset: Kom skynd jer og se den smukkeste store sommerfugl. Vi løb, men da vi nåede frem, var den borte. Her kunne Anne Vibeke så beskrive de vidunderlige farver, som vi ikke nåede at se. Nogle måneder senere dør Anne Vibeke i bjerghuset, der hvor hun så den skønne sommerfugl. Siden 1996 hvor jeg blev ansat på A4 har det været mit store ønske at danske børn også skulle få glæde af Et brev til et barn med kræft. Det blev muligt, fordi afdelingssygeplejerske Laila von der Maase har været med på ideen lige fra starten. Vi kontaktede Forældre foreningen Børn og Unge med Kræft i 2000 og spurgte om de ville finansiere udgivelsen. Det ville de heldigvis meget gerne. Fra da af begyndte den danske udgave at tage form. Kirsten Mellor har oversat den, Karen Sønderby skrevet brevet med sin smukke håndskrift, Niels Clausen har fortalt om Elisabeth Kübler Roos, Ann Rønnerman har stået for layout og opsætning og Forældreforeningen Børn og Unge med Kræft ved Kurt Hansen har stået for udgivelsen. Jeg selv har tegnet. I kulissen står mange flere der har været behjælpelige. Mine ønsker og håb for bogens fremtid er, at rigtig mange børn og voksne kan dele deres tanker ud fra dette brevs historie. Afdeling A Pædagog Helle Tholstrup 11

12 ANDE POLITIK på Skejby sygehus Efter overtagelsen af opgaverne vedr. udendørsarealerne efter Svend Erik Nielsen har jeg også fået opgaven "andepolitik på Skejby Sygehus", hvilket har vist sig at være forbundet med et hav af henvendelser fra velmenende ansatte, der hver især har en mening om, hvordan man skal håndtere ænderne og deres store familie. Efter samtaler med diverse eksperter, blandt andet Vildtforvaltningen på Kalø, Dyrenes Beskyttelse samt Falck, er jeg blevet lidt klogere og også klar over at der ikke er nogen facitliste på, hvad der rigtigt og hvad der er forkert. Men alle er enige om, at sygehusets indretning med lukkede gårdhaver, de fleste med vand i, er et ideelt sted at give ællingerne en tryg barndom. Det synes ænderne åbenbart også, for det lader til at flere og flere finder til Skejby Sygehus. Visitering af fødende er åbenbart noget ænderne ser stort på. Flere har forelået, at man kunne fjerne æggene, så var problemet løst. Det er ulovligt, og derfor ikke nogen løsning. Dyrenes Beskyttelse betaler Falck for at rykke ud, når dyr er kommet til skade eller dyr er i nød. Når ænder får ællinger i lukkede gårde, kommer de ind under betegnelsen dyr i nød, og derfor skal Falck rykke ud til blandt andet ænderne på Skejby Sygehus. Dette var også tilfældet i år, hvor en Falckmedarbejder ankom med hele udstyret, net og bur, til indfangne ællinger. Det var nu meget småt med fangsten, det gav nok mere anledning til frustrationer hos både ansatte og ikke mindst den ansatte hos Falck. Han forlod sygehuset, tydeligt irriteret over en opgave, som han på forhånd vidste var håbløs at løse tilfredstillende. Jeg har snakket med flere ansatte og patienter som giver udtryk for, det er sjovt at følge andefamilierne i den korte periode, de trods alt har ophold på sygehuset. Vi må konstatere, at også ænder har sans for kvalitet, det er ikke tilfældigt at de også har valgt Danmarks bedste sygehus til at føde og opfostre deres afkom på. Konklusionen må være, at ænderne på Skejby Sygehus er kommet for at blive, og det syntes jeg, de skal have lov til. Så lad og tage fornøjelserne og besværet som en del af sygehusets hverdag. De kommer og føder deres "børn" og forlader os lige så stille igen, og så får vi nok fjernet deres efterladenskaber efterfølgende. Flere ansatte vil gerne have ulejlighed med at give ændene vand og foder. Foder (rigtigt andefoder) kan rekvireres hos undertegnede. Dette indlæg er ikke en and, men en historie om, hvor alsidigt mit job som Service- og Forsyningschef kan være. Med venlig hilsen Bent Graugaard 12

13 Fotos: Private REVY fotoalbum 2003 Lykkelig elektriker i Teknisk Afdeling I Teknisk Afdeling har vi det så godt Aflyste hjerteklap-patienter på stribe Overlæge Sputnik ved Skej-High-By Gynækologisk slips og den søde kløe 13

14 TILLYKKE Kommende jubilæer 25 år i Århus Amt 2. juni Sygeplejerske Pia Balslev, A5 24. juni Overlæge Lars Romer Krusell Afdeling B Den 1. april fejrede Anne Marie Larsen, sosu-assistent, Afd. I, gr års jubilæum Den 1. april fejrede Karen Mølhave Svensson, afd.spl, Afd. I, gr års jubilæum Afskedsreception den 11. april for Teknisk chef Sv. Aage Schnack Pedersen, der gik på Pension. FESTSANGE Personlige og sjove og de rimer, kan jeg love. Er det en tale, du vil have kan jeg også en sådan lave. Din mor arbejder ikke her Læser du dette, så giv mig et ring, så jeg hurtigt kan komme i sving. Rengøringspersonalet har svært ved at komme til i nogle omklædningsrum, fordi vasketøj bliver efterladt på gulvet. Pris 225 kr. excl. opsætning Max. 14 dages leveringstid Jytte Halborg Tlf. privat Arb. Brug de vogne, der er stillet op på gangene i kælderen. Rejsegilde på Forskerparken Skejby, den 27. marts. 14

15 Billigere bilforsikring Karlavej Odense N Tlf Bonuscheck på 13,14% af bilpræmien til medlemmerne af Forsikringsklubben Hospital og Sundhed JYSKE BANK Kundegruppe Erhverv Mageløs 8 DK-5100 Odense C - og penge tilbage fra Forsikringsklubben Hospital og Sundhed Fornuftige bilister i hospital- og sundhedssektoren kan lige nu glæde sig over en 1 mio. kr. i overskud på deres bilforsikringer. I Forsikringsklubben Hospital og Sundhed tilbyder vi dig en af markedets absolut billigste bilforsikringer ud fra et enkelt princip: Jo færre skader på bilerne, jo billigere bliver det for dig. GF-FORSIKRING er ikke for alle og enhver. Men er du en fornuftig bilist og kører i en bil, der ikke koster over , kan du temmelig sikkert slippe billigere ved at skifte til os. Ring og hør, hvordan du får en billigere bilforsikring med overskudsdeling. Ring eller besøg -Ikke for alle og enhver Forsikringsklubben Hospital og Sundhed Vestre Strandalle Risskov Tlf

16

IN TRYK. På vej mod akkreditering. Ergonomisk. rådgivning. Balanceret målsætning. Indstik: Typisk Skejby SKEJBY SYGEHUS

IN TRYK. På vej mod akkreditering. Ergonomisk. rådgivning. Balanceret målsætning. Indstik: Typisk Skejby SKEJBY SYGEHUS IN TRYK SKEJBY SYGEHUS På vej mod akkreditering 3 Ergonomisk 4 rådgivning Balanceret målsætning 5 Indstik: Typisk Skejby personaleblad 12. årgang nr. 4 august 2003 IN TRYK IN-TRYK er Skejby Sygehus personaleblad

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Aktivitets- Klub. Styrk fællesskabet ved sportslig aktivitet. Århus Universitetshospital. Skejby. Skejby Aktivitets-Klub www.s-a-k.

Aktivitets- Klub. Styrk fællesskabet ved sportslig aktivitet. Århus Universitetshospital. Skejby. Skejby Aktivitets-Klub www.s-a-k. Skejby Aktivitets- Klub Styrk fællesskabet ved sportslig aktivitet Århus Universitetshospital Skejby Skejby Aktivitets-Klub www.s-a-k.dk Aktivitetsklubben SAK SAK betyder Skejby Aktivitetsklub. Vi er en

Læs mere

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 KARL OG EMMAS MOR ER BLEVET RUNDTOSSET Forfatter: Susanna Gerstorff Thidemann ISBN: 87-89814-89-6 Tekstbearbejdning og layout: Qivi

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Substantiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler.

Substantiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler. Substantiver arbejde www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler. Du skal købe to kilo kartoffel

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Velkommen til Intensivt Afsnit. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Intensivt Afsnit, N1

Velkommen til Intensivt Afsnit. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Intensivt Afsnit, N1 Velkommen til Intensivt Afsnit Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Intensivt Afsnit, N1 Vi vil med denne pjece gerne byde Velkommen til Intensivt Afsnit Personalet består af sygeplejersker,

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Den nænsomme flytning

Den nænsomme flytning Den nænsomme flytning Beskrevet af pædagogisk konsulent Susanne Hollund, Landsbyen Sølund I Landsbyen Sølund bor der 230 mennesker med udviklingshæmning. Der er 14 boenheder Vi er i Landsbyen i gang med

Læs mere

Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende. Regionshospitalet Silkeborg

Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende. Regionshospitalet Silkeborg Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Indhold Velkommen til Medicinsk

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Sæt 3: Min identitet i de digitale fællesskaber

Sæt 3: Min identitet i de digitale fællesskaber Dilemmakort Sættet indeholder 9 elevkort og et forklarende kort til læreren. En klasse kan inddeles i op til 9 grupper med 3 elever, der hver få udleveret et dilemmakort som diskuteres i gruppen. Der samles

Læs mere

TRYGGE BOLIGOMRÅDER. Inspiration til at skabe tryghed og trivsel gennem kriminalpræventivt arbejde

TRYGGE BOLIGOMRÅDER. Inspiration til at skabe tryghed og trivsel gennem kriminalpræventivt arbejde TRYGGE BOLIGOMRÅDER Inspiration til at skabe tryghed og trivsel gennem kriminalpræventivt arbejde 1 Inspiration til at arbejde med tryghed og kriminalpræventive indsatser i boligområderne BolivVejle har

Læs mere

patient information til voksne patienter opereret for rygskævhed (Skoliose) Rygsektionen Ortopædisk Hospital afd. E

patient information til voksne patienter opereret for rygskævhed (Skoliose) Rygsektionen Ortopædisk Hospital afd. E patient information til voksne patienter opereret for rygskævhed (Skoliose) Rygsektionen Ortopædisk Hospital afd. E Århus Kommunehospital 1993 patient information FORMÅL MED OPERATIONEN Rygskævhed af typen

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

Guldkæden. Før du læser bogen. Instruktion: Slå disse ord op i en ordbog: Hvilke forklaringer er der på ordene? 1. indbrud: 2. tyveri: 3.

Guldkæden. Før du læser bogen. Instruktion: Slå disse ord op i en ordbog: Hvilke forklaringer er der på ordene? 1. indbrud: 2. tyveri: 3. Opgaver til Guldkæden Navn: Før du læser bogen OPGAVE 1 Instruktion: Slå disse ord op i en ordbog: Hvilke forklaringer er der på ordene? 1. indbrud: 2. tyveri: 3. en tyv: 4. forsikring: 1 OPGAVE 2 Instruktion:

Læs mere

Lærervejledning. www.5emner.dk

Lærervejledning. www.5emner.dk Lærervejledning 5 emner er bygget op omkring emnerne: familie, rejser, uddannelse, arbejde og bolig. Emnerne kan gennemgås separat og i vilkårlig rækkefølge alt efter behov. Den tilhørende hjemmeside er

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

GODE RÅD TIL PATIENTEN

GODE RÅD TIL PATIENTEN GODE RÅD TIL PATIENTEN Mette Kringelbach Speciallæge dr. med. Patient Companion er et helt nyt begreb En Patient Companion en person, som hjælper patienten til at få det bedste ud af konsultationen hos

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Grundejerforeningen. Søndergårds Villaby. Reduktion af antallet af indbrud. Hvordan?

Grundejerforeningen. Søndergårds Villaby. Reduktion af antallet af indbrud. Hvordan? Grundejerforeningen Søndergårds Villaby Reduktion af antallet af indbrud Hvordan? Per Bennich 1 NEJ!! IKKE i Furesø Kommune her: +40% Lørdag den 28. februar 2015 Fra: 2009-2014 2 3 4 www.politi.dk Furesø

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFSNIT Q-172 det lukkede delafsnit

VELKOMMEN TIL AFSNIT Q-172 det lukkede delafsnit juni 2014 Psykiatrisk Center Glostrup Afdeling Q Den retspsykiatriske funktion Til patienter og pårørende: VELKOMMEN TIL AFSNIT Q-172 det lukkede delafsnit nyttige oplysninger om vores regler og husorden

Læs mere

REJSEBREV FRA ENGLAND

REJSEBREV FRA ENGLAND REJSEBREV FRA ENGLAND UDVEKSLINGSPERIODE PERIODE: August november/2010 NAVN: Mette Alsted Christensen HJEM INSTITUTION: VIA University College, Randers sygeplejeskole HOLD NUMMER: F08 VÆRTSINSTITUTION/UNIVERSITET:

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Patienter der ikke blev indkaldt til kontroller fordi henvisninger, ordinationer, journaler m.v. blev væk i systemet

Patienter der ikke blev indkaldt til kontroller fordi henvisninger, ordinationer, journaler m.v. blev væk i systemet Hospitalsenheden Vest Patienter der ikke blev indkaldt til kontroller fordi henvisninger, ordinationer, journaler m.v. blev væk i systemet Analyse af arbejdsprocesser i U-kir afdeling Regionshospitalet

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Oplysninger om det aktuelle tilsyn: Der aflægges uanmeldt tilsynsbesøg d. 18. november 2013 i tidsrummet 14.30 16.30.

Oplysninger om det aktuelle tilsyn: Der aflægges uanmeldt tilsynsbesøg d. 18. november 2013 i tidsrummet 14.30 16.30. Tilsynsnotat af 18. november 2013. Uanmeldt tilsyn. Navn: C. Knaps Minde Lovgrundlag: SEL 66 stk. 1, nr. 6 Adresse: E-mail: Aldersrovej 1-3, 8600 Silkeborg km@silkeborg.dk Telefon: Tlf. 8970 5278 / Nattevagt

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Norge Navn: Lone Kristensen Rejsekammerat: Katrine Winkler Sørensen Rapport fra udvekslingsophold Hjem-institution: VIA University Collage, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg Værts-institution/Universitet:

Læs mere

Geriatrisk afdeling G1

Geriatrisk afdeling G1 Geriatrisk afdeling G1 Geriatri (græsk: geras (alderdom), iatreia (helbredelse) er et medicinsk speciale omhandlende læren om sygdomme hos ældre. Velkommen til afdeling G1 På denne afdeling indlægges de

Læs mere

Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide

Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide April 2012 Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide På Akut

Læs mere

Dagsorden bestyrelsesmøde fredag den 16.1.2015 kl. 10 16,

Dagsorden bestyrelsesmøde fredag den 16.1.2015 kl. 10 16, Dagsorden bestyrelsesmøde fredag den 16.1.2015 kl. 10 16, Hotel Koldingfjord, Fjordvej 154, 6000 Kolding 1. Velkomst til 2 nye suppleanter og gensidig præsentation 2. Konstituering af bestyrelsen 3. Nyt

Læs mere

D O M. Retten i Viborg har den 22. marts 2013 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS SKSd- 1876/2011).

D O M. Retten i Viborg har den 22. marts 2013 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS SKSd- 1876/2011). D O M afsagt den 10. april 2014 af Vestre Landsrets 15. afdeling (dommerne Hans-Jørgen Nymark Beck, Elisabeth Mejnertz og Gitte Kuhlwein (kst.)) i ankesag V.L. B 0913 13 D (advokat Paul Björn, Randers)

Læs mere

Bliv ikke væk. Gode råd i forbindelse med omsorgen for den demente patient

Bliv ikke væk. Gode råd i forbindelse med omsorgen for den demente patient Bliv ikke væk Gode råd i forbindelse med omsorgen for den demente patient Hvem henvender brochuren sig til? Plejepersonale og pårørende der er involveret i plejen af den demente patient. Udarbejdet af

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

Intensiv Terapi Afdeling ITA 4131

Intensiv Terapi Afdeling ITA 4131 Intensiv Terapi Afdeling ITA 4131 INDHOLDSFORTEGNELSE: VELKOMMEN TIL INTENSIV TERAPI AFDELING... 3 HVAD ER EN INTENSIV AFDELING?... 4 At være patient på intensiv afdeling... 4 Overvågnings- og behandlingsudstyr...

Læs mere

Et lykkeligt liv - efter min fødselsdepression!

Et lykkeligt liv - efter min fødselsdepression! Et lykkeligt liv - efter min fødselsdepression! Vores datter Emma blev født i okt. 2003. Vi havde været gravide før men jeg aborterede i 7. uge af graviditeten. Graviditeten med Emma var præget af angst

Læs mere

Nye trends. i samarbejde og organisering. Konference

Nye trends. i samarbejde og organisering. Konference Nye trends i samarbejde og organisering Konference 27. januar 2014 Nye trends i samarbejdet og organisering Nye samarbejdsmodeller i sundhedsvæsenet skal understøtte sammenhængende og effektive patientforløb.

Læs mere

Forældreinformation. Velkommen til Børneafsnit A8

Forældreinformation. Velkommen til Børneafsnit A8 Forældreinformation Velkommen til Børneafsnit A8 Velkommen til Børneafsnit A8 Børneafsnit A8 er en blandet medicinsk og kirurgisk specialafdeling, der modtager børn i alderen 0 15 år, med urinvejs- og

Læs mere

Nyhedsbrev om vagtordningen. Kære medlemmer af vagtordningen

Nyhedsbrev om vagtordningen. Kære medlemmer af vagtordningen SOLRØD STRANDS GRUNDEJERFORENING Solrød Strand - maj 2015 Nyhedsbrev om vagtordningen Kære medlemmer af vagtordningen i Solrød Strands Grundejerforening, i Jersie Strands Grundejerforening og i grundejerforeninger

Læs mere

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 3

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 3 Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 3 Regionshospitalet Randers Medicinsk Afdeling Tlf.: 78 42 28 70 2 Velkommen til Medicinsk sengeafsnit 3 I denne pjece er der praktiske oplysninger, som kan have betydning

Læs mere

25 år med... VEJRET. Nr. 3-26. årgang August 2004 (100)

25 år med... VEJRET. Nr. 3-26. årgang August 2004 (100) 25 år med... VEJRET Nr. 3-26. årgang August 2004 (100) Medlemsblad for Dansk Meteorologisk Selskab c/o Michael Jørgensen Morbærhaven 8-50, 2620 Albertslund Tlf. 43 46 39 22, trimi@aub.dk Giro 7 352263,

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Afsnit S1, indgang 29 Psykiatrien Syd

Afsnit S1, indgang 29 Psykiatrien Syd Afsnit S1, indgang 29 Psykiatrien Syd Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på,

Læs mere

VIA University College Sygeplejerskeuddannelserne/Sygeplejerskeuddannelserne i Danmark. Rejsebrev fra udvekslingsophold

VIA University College Sygeplejerskeuddannelserne/Sygeplejerskeuddannelserne i Danmark. Rejsebrev fra udvekslingsophold Rejsebrev fra udvekslingsophold Udveksling til: Tortosa, Tarragona, Spanien Navn: Pernille Lundholm Rasmussen E-mail: pernillelundholm@hotmail.com Tlf. nr. 004521134265 Evt. rejsekammerat: Rejser alene

Læs mere

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Tre venner OPGAVER TIL. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene på tavlen.

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Tre venner OPGAVER TIL. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene på tavlen. OPGAVER TIL Tre venner NAVN: OPGAVER SOM KAN LAVES I KLASSEN Før I læser romanen Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene

Læs mere

Det er værd at vide om lejligheden

Det er værd at vide om lejligheden Redigeret juli 2012 Det er værd at vide om lejligheden Du lejer dig ind ved et ejendomscenter. Du flytter eller er flyttet ind på et plejecenter, - ikke et plejehjem. Det betyder, at den lejlighed, du

Læs mere

Information til patienten. Velkommen på C1. Vi glæder os til at tage imod jer. Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest

Information til patienten. Velkommen på C1. Vi glæder os til at tage imod jer. Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest Information til patienten Velkommen på C1 Vi glæder os til at tage imod jer Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest Kære familie Med denne pjece, vil vi gerne fortælle lidt om vores neonatal afsnit, så

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden I denne sommer har Dansk Folkehjælp fået mange budskaber ud i pressen. Jeg tænker bl.a. på TV2 s Go morgen DK / Go Folkehjælp, hvor danskerne blev opfordret af Dansk Folkehjælp

Læs mere

Temauge. Kend din by. Fra 22.oktober -26.oktober På Kildeskolen i Valby. Redaktion: Dana, Elisabeth, Khansa, Leonora, Semina og Umema

Temauge. Kend din by. Fra 22.oktober -26.oktober På Kildeskolen i Valby. Redaktion: Dana, Elisabeth, Khansa, Leonora, Semina og Umema Temauge Fra 22.oktober -26.oktober På Kildeskolen i Valby Kend din by Redaktion: Dana, Elisabeth, Khansa, Leonora, Semina og Umema Introduktion Vi har i uge 43 her på Kildeskolen beskæftiget os med vores

Læs mere

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR Har du spørgsmål om kræft? Er der noget, du er i tvivl om i forbindelse med sygdommen eller livets videre forløb? Savner du nogen, der ved besked,

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

Beboermøde for lejerne i Mikkelborg Park. Tirsdag d. 25. marts 2014 Beboerrepræsentationens årsberetning

Beboermøde for lejerne i Mikkelborg Park. Tirsdag d. 25. marts 2014 Beboerrepræsentationens årsberetning 1. Beboerrepræsentationen (BR) 2. Ejerforeningen og samarbejdet 3. Blue Vision Beboermøde for lejerne i Mikkelborg Park Tirsdag d. 25. marts 2014 Beboerrepræsentationens årsberetning 4. Vedligeholdelse

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge

Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge Per S t raarup S øndergaar d Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge 2013 Per Straarup Søndergaard Bogen er udgivet med støtte fra: Foto:

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

RAMMEN. Islev Gruppe. Islev Gruppe. Årgang 52. www.islevpigespejder.dk www.pigespejder.dk. Juni - Juli 2015. islevpigespejder.dk pigespejder.

RAMMEN. Islev Gruppe. Islev Gruppe. Årgang 52. www.islevpigespejder.dk www.pigespejder.dk. Juni - Juli 2015. islevpigespejder.dk pigespejder. RAMMEN Islev Gruppe Juni - Juli 2015 Alle møder afholdes i Islev Kirkes Ungdomscenter Slotsherrensvej 321 2610 Rødovre Spirerne: Piger fra 5-7 år Mandag kl. 18.30-20.00 Smutterne: Piger fra 7-10 år Mandag

Læs mere

Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik

Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik Havde du indbrud hen over julen? Eller skal du ud nytårsaften, og er du utryg ved at efterlade huset alene? Der findes masser af teknologi, der kan hjælpe

Læs mere

Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard. Lerumbakken 1 9400 Nørresundby

Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard. Lerumbakken 1 9400 Nørresundby Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard Lerumbakken 1 9400 Nørresundby Velkommen til Uttrupgaard Jeg og personalet på Uttrupgaard Plejehjem vil gerne byde dig velkommen. Vi håber, at du og dine pårørende

Læs mere

VÆRD AT VIDE FOR BIOANALYTIKERE

VÆRD AT VIDE FOR BIOANALYTIKERE FOR BIOANALYTIKERE Danske Bioanalytikere OM MØDET MED BIOANALYTIKERSTUDERENDE om denne pjece Tanken bag denne pjece er at inspirere jer som ansatte på laboratoriet til at give det bedste indtryk af jeres

Læs mere

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet.

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet. OPGAVER TIL Livet går så hurtigt NAVN: OPGAVER SOM KAN LAVES I KLASSEN Før I læser romanen Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet. Tal i grupper om jeres egne

Læs mere

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE NR. 94 SEPTEMBER 2005 Skibslaget er en afdeling af Det Danske Spejderkorps og styres af gruppestyrelsen. Gruppestyrelsen består af 7 personer

Læs mere

Luftvejsinfektioner. Supplerende infektionshygiejniske. forholdsregler ved luftvejsinfektioner. Elisabeth Lund Hygiejnesygeplejerske

Luftvejsinfektioner. Supplerende infektionshygiejniske. forholdsregler ved luftvejsinfektioner. Elisabeth Lund Hygiejnesygeplejerske Supplerende infektionshygiejniske Luftvejsinfektioner forholdsregler ved luftvejsinfektioner Elisabeth Lund Hygiejnesygeplejerske Infektionshygiejnisk Afsnit Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Dråbesmitte

Læs mere

Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med.

Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV APRIL 2015 Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med. I mit sommerland hvor jeg bor, så har

Læs mere

Sikkert Patientflow. Læringsseminar 1 Storyboard fra Hospitalsenheden Horsens

Sikkert Patientflow. Læringsseminar 1 Storyboard fra Hospitalsenheden Horsens Sikkert Patientflow Læringsseminar 1 Storyboard fra Hospitalsenheden Horsens Forberedelse teamet fra Horsens Vores forbedringsteam er: Akutafdelingen: Oversygeplejerske Inge Henriksen Ledende overlæge

Læs mere

Det har gjort noget ved min sjæl

Det har gjort noget ved min sjæl Det har gjort noget ved min sjæl Mariann Østergaard Bomholt er vokset op i Lyngby nord for København. Hendes far var skattesagkyndig ved kommunen, og hendes mor var hjemmegående. De var begge amatørdansere

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling den 29. november 2012 kl. 19.30

Ekstraordinær generalforsamling den 29. november 2012 kl. 19.30 Referat af Ekstraordinær generalforsamling den 29. november 2012 kl. 19.30 Dagsorden 1. Grundig orientering fra formanden, herunder kredsens økonomiske situation 2. Gennemgang af det mulige omkring den

Læs mere

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET o Magasinet Arbejdsmiljø lderntet indhold eller funktionalitet. Bladnummer: 09 Årgang: 2006 arbejdsliv i udvikling MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET 23 medarbejdere på Medicinsk afdeling på Silkeborg

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Jeg kan mærke hvordan du har det

Jeg kan mærke hvordan du har det OM UNDERRETNING Jeg kan mærke hvordan du har det Børn, der er i klemme, bør i alle tilfælde være i den heldige situation, at du er lige i nærheden. Alle børn har ret til en god og tryg opvækst Desværre

Læs mere

Vidste du, at det omvendte er næsten lige så usandsynligt?

Vidste du, at det omvendte er næsten lige så usandsynligt? Vidste du, at det omvendte er næsten lige så usandsynligt? Slå angsten ud af hovedet Det Kriminalpræventive Råd Slå angsten ud af hovedet Mange ældre mennesker er bange for kriminalitet. Det er ikke så

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Jeg bygger kirken -4

Jeg bygger kirken -4 Jeg kirken - Sandhed og hellighed Mål: Denne gang lægger vi vægt på det alvorlige. Mit hus skal være et bedehus! råbte Jesus, da han så, hvordan folk misbrugte Guds hus til selv at bliver bedre af det.

Læs mere

SIKKERHEDSNETTET FOR DIN HUND OG KAT

SIKKERHEDSNETTET FOR DIN HUND OG KAT SIKKERHEDSNETTET FOR DIN HUND OG KAT En sikkerhedsaftale med DYREFONDET - giver ejerne TRYGHED! www.dyrefondet.dk ... SIKKERHEDSNETTET Foto: Garneata Adrian/Dreamstime.com Dyrefondets sikkerhedsnet for

Læs mere

Alexandra en helt særlig fighter

Alexandra en helt særlig fighter Alexandra en helt særlig fighter 15-årige Alexandra og hendes familie har været mere udfordret end de fleste. Men et stærkt familiesammenhold, en reservemormor og forældrenes indsats for også at være kærester

Læs mere

Højager. Tidende. Julemarkedet 2012. Foto.: Finn Busch. Nr. 6. 3 Årgang December 2012. Medarbejderblad for AKU Center Højagergaard.

Højager. Tidende. Julemarkedet 2012. Foto.: Finn Busch. Nr. 6. 3 Årgang December 2012. Medarbejderblad for AKU Center Højagergaard. Højager Nr. 6. 3 Årgang December 2012. Medarbejderblad for AKU Center Højagergaard. Tidende. Julemarkedet 2012. Den 24 og den 25 november var der julemarked, med god omsætning. Der var rigtig i gang i

Læs mere

Sikringskatalog Kapitel 13 Vagtydelser

Sikringskatalog Kapitel 13 Vagtydelser Forsikring & Pension Januar 2014 Sikringskatalog Kapitel 13 Vagtydelser Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10 Indledning...

Læs mere

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling.

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling. En vinders mindset Du er hvad du tænker Spørgsmålet er, hvad tænker du? Holder du dit potentiale tilbage? Og kan du påvirke, hvordan du eller dine medarbejdere tænker? Kan du støtte dine medarbejdere i

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

1. rejsebrev fra London af Malene Dyhrman Flou Nielsen

1. rejsebrev fra London af Malene Dyhrman Flou Nielsen 2012 1. rejsebrev fra London af Malene Dyhrman Flou Nielsen 01-04-2012 Studerendes navn: Malene Dyhrman Flou Nielsen Studienummer: PS09727 E-mail.: malene1989@hotmail.com Praktikperiode: 2. el. 3. 3. praktikperiode

Læs mere

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 KOLLEGIE NYT Thomas M., Rasmus, Søren, Sabrina og Camilla sammen med Mikkel Hansen kåret som verdens bedste håndboldspiller. VIGTIGT: Kollegienyt kan endvidere ses

Læs mere

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014.

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Kære medlem Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Hvad nåede vi i kajakklubben i 2013 Når vi ser

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE FARVEL - - og TAK I mange år havde Esbjerg Atletikforening et godt klubblad, hvor Esbjerg Motion måtte benytte de bagerste sider. Men sidst i 90-erne gik bladet ind,

Læs mere

Kliniske retningslinjer hvordan og hvorfor

Kliniske retningslinjer hvordan og hvorfor Kliniske retningslinjer hvordan og hvorfor 1 Vil du vide, når der udkommer en bog inden for dit fag- og interesseområde? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev på munksgaard.dk 2 Kliniske retningslinjer hvordan

Læs mere

v/ Marie Krag, Copenhagen Living Lab BRUGERINDDRAGELSE I UDVIKLING OG TEST AF IHL

v/ Marie Krag, Copenhagen Living Lab BRUGERINDDRAGELSE I UDVIKLING OG TEST AF IHL v/ Marie Krag, Copenhagen Living Lab BRUGERINDDRAGELSE I UDVIKLING OG TEST AF IHL Inddragelse af brugere i udviklingen af IHL Behov Koncept Prototyping (co-creation) Funktionel prototype Bruger-/ systemtest

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Nyhedsbrev. Det nye Mobile, Omsorgs & Aktivitetsteam. Frivillig Samråd Mors. I dette nummer: Nyhedsbrev 2, juni 2014

Nyhedsbrev. Det nye Mobile, Omsorgs & Aktivitetsteam. Frivillig Samråd Mors. I dette nummer: Nyhedsbrev 2, juni 2014 Nyhedsbrev Frivillig Samråd Mors Det nye Mobile, Omsorgs & Aktivitetsteam I dette nummer: Det Mobile Omsorgs & Aktivitetsteam på Mors Hjerneskadeforeningen - hvad er en hjerneskade? En dejlig eftermiddag...

Læs mere

Velkommen til Aarhus Universitetshospital

Velkommen til Aarhus Universitetshospital Tage-Hansens Gade 2 Her er praktiske informationer, som kan hjælpe dig, i forbindelse med din indlæggelse på Aarhus Universitetshospital. Hvis du har spørgsmål, eller hvis der er noget, du vil vide mere

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud

Kvalitetsstandarder 2014. Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder 2014 Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandard for praktisk hjælp i eget hjem uden for plejehjem og botilbud Vi har udarbejdet

Læs mere

Sorgplan For Stentevang børnehave 2011

Sorgplan For Stentevang børnehave 2011 Sorgplan For Stentevang børnehave 2011 Dette er retningslinier og handleplaner, der iværksættes i tilfælde af, at det der ikke må ske - Sker HVORDAN DRAGER VI OMSORG, HVIS KRISEN OPSTÅR? Vi har taget stilling

Læs mere

I tvivl? - abortrådgivning i Mødrehjælpen

I tvivl? - abortrådgivning i Mødrehjælpen Bl.a. i dette nummer: Ønskebørn! Abortrådgivning i Mødrehjælpen Fakta om abort og loven Folketingets tværpolitiske netværk Interview med folketingsmedlem Kirsten Brosbøl NR. 17 MARTS 2009 I tvivl? - abortrådgivning

Læs mere

360 TRIN FOR TRIN. Til hver gruppe skal du bruge: Oversigt over forløbet. Før du går i gang TIL LÆREREN

360 TRIN FOR TRIN. Til hver gruppe skal du bruge: Oversigt over forløbet. Før du går i gang TIL LÆREREN 360 TRIN FOR TRIN TIL LÆREREN Oversigt over forløbet Materialet er designet til at vare en dobbeltlektion: Intro (5-10 minutter) Rammesæt og beskriv forløbet Inddel klassen i grupper Eleverne ser materialet

Læs mere