Tavleundervisning og samarbejde 2 og 2. Eleverne arbejder selvstændigt med opgaver. Løbende opsamling ved tavlen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tavleundervisning og samarbejde 2 og 2. Eleverne arbejder selvstændigt med opgaver. Løbende opsamling ved tavlen."

Transkript

1 Fag: Matematik Hold: 21 Lærer: ASH lære at læse og forstå en lønseddel samt vide hvordan deres skat bliver beregnet. Se i øvrigt fælles mål Arbejde med regnehieraki og regneregler Elevere skal opnå forståe for begreberne areal og rumfang. Se i øvrigt fælles mål lære at veksle mellem samarbejde og individuelt arbejde. lære at arbejde med procent. lære at øve sig. kende regnehierakiet og kunne finde det i matematikhån dbogen. Undersøge og påvise sammenhæng e. Selvstændigt arbejde. Tavleundervisning og samarbejde 2 og 2. Eleverne arbejder selvstændigt med opgaver. Løbende opsamling ved tavlen. Eleverne arbejder sammen to og to og prøver at bevise sammenhæng mellem forskellige figurers areal. Eleverne arbejder med opgaver i bogen. Grundbog Løn og Skat Negative tal Areal og Rumfang Gennemgang på tavlen. Gennemgang af opgaver på tavlen. Opfølgning på tavlen.

2 38-40 Anvende funktioner til at beskrive sammenhænge og forandringer. Se i øvrigt fælles mål Anvende faglige redskaber og begreber, bl.a. procentberegninger, formler og funktioner som værktøj til løsning af praktiske problemer Samarbejde. nå frem til en forståe af at det er til alles fordel at udvikle sig som gruppe/klasse. kunne beskrive og indtegne både 1 og 2. Grads funktioner på papir og på computer. Vi har fokus på at bruge lommeregnere n rigtigt. i grupper af 4 selv undersøge hvordan en funktion for en ret linje skal løses og fremlægge denne på klassen. Derefter selvstændigt arbejde. Der arbejdes tillige med reducering og lineær uligheder. regne opgaver. Inde i forløbet skal de selv prøve at formulere opgaver om vækst. Grundbog: Kap. Funktioner Matematikhånd bogen Grundbog: Procent Vækst Indtegning af funktioner i grapher, geometer. matikbank en.dk Løbende opfølgning på tavlen i grupper. Fremlægge af egne opgaver. Se iøvrigt fælles mål

3 43-44 Udføre enkle geometriske beregninger, bl.a. ved hjælp af Pythagoras sætning Arbejde undersøgende med enkel trigonometri i forbinde med retvinklede trekanter og beregne sider og vinkler Undersøge. Samarbejde. Vi arbejder med Pythagoras teoretisk. Vi skal udendørs og måle lygtpæle. Træer m.m. vha. Trigonometri. Lave opgaver. Trekanter - Pythagoras Trigonometri matikbank en.dk Skriftlig test Se i øvrigt fælles mål Projekt og køkkenuge Projekt og køkkenuge Projekt og køkkenuge Projekt og køkkenuge Projekt og køkkenuge Projekt og køkkenuge

4 47 49 Fremstille skitser og tegninger efter givne forudsætnin- ger Benytte grundlæggende geometriske begreber, herun- der størresforhold og linjers indbyrdes beliggenhed Fordybe. Vi spejler, drejer og paralelforskyder i hånden og vha. It. Eleverne fremstiller perspektivtegninger til ophæng i klassen. Spejling, drejning og Parallelforskyd ing Arbejdstegnin g og perspektiv Vinkler Geometer. Grahper. Mundtligt løbende. Undersøge, beskrive og vurdere sammenhænge mellem tegning (model) og tegnet objekt Kende og anvende målestoksforhold, ligedannethed og kongruens Udfører simuleringer vha. IT.

5 Uge 1 arbejde med talfølger og forandringer med henblik på at undersøge, systematisere og generaliser. Gennemgang på tavlen. Eleverne laver opgaver i grundbogen. Potens og Rod Ved hjælp af opgaverne i bogen. Uge 6 Forstå begreberne potens og rod og kunne anvende dem e en matematisk sammenhøng. kende og anvende målingsbegrebet, herunder måling og beregning i forbinde med omkreds, flade og rum Selvstændigt arbejde. Regne opgaver i grundbogen. Lave praktiske opgaver vha. Massefyldetabel i matematikhåndbogen Rumfang og Massefylde Forstå begrebet massefylde og kunne benytte det I praktiske opgaver.

6 6-7 forstå og anvende formler og matematiske udtryk, hvori der indgår variable Anvende funktioner til at beskrive sammenhænge og forandringer Arbejde med funktioner i forskellige repræsentationer få en dybere forståe for at afkode, analysere og forholde sig kritisk til modeller og formler som gengiver hverdagen. Arbejde med forståen af forskellige formler til brug i hverdagen. Blandt andet renteformler, formler for rumfang m.m. Indskrive formler i koordinatsystemmer og derved opnå en dybere kendskab til systemmernes. Formler Geogebra Opgaver fra bogen.

7 Uge 8 Uge 11 anvende statistiske begreber til beskrive, analyse og fortolkning af data se iøvrigt fælles mål Løse ligninger og enkle ligningssystemer og ved inspektion løse enkle uligheder Bestemme løsninger til ligninger og ligningssystemer Grafisk. kunne arbejde selvstændigt og/eller i grupper med enkelte statistiske hverdagsbegr eber. opnå forståe for brugen af ligninger og uligheder i hverdagen Gennemgå de basale statistiske udtryk. Læse, forstå og vurdere forskellige medie ift. statisktiske begreber. Mundtlig gennemgang i grupper af forskellig relevant statisitk. Gennemgang på tavlen. Selvstændigt arbejde på klassen. Statistik Aviser Internet Ligninger og uligheder Geogebra Internettet. Matematik banken.dk Geogebra Matematik banken.dk Lærer at arbejde med regnehieraki og regneregler.

8 Uge 12 Bestemme skæringspunkter Benytte IT til bestemme af ligninger og deres skæringspunkter. Se i øvrigt fælles mål. Arbejde selvstændigt eller i grupper med skæringspunkter i matematikhåndbogen efter gennemgang på tavlen arbejdes videre. Arbejde med ligninger i grundbogen. To ligninger med to ubekendte Geogebra

9 Uge 13 Uge 14 ved hjælp af kurstabeller kunne omregne valuta og forholde sig til de danske regler for køb af varer i udlandet. Udføre og tolke eksperimenter, hvori tilfældighed og chance indgår Forbinde sandsynlighed med tal vha. statistik, enkle kombinatoriske overvejer og simple modeller. Eleverne bliver i stand til at gennemskue priser og afgifter. Eleverne opnår en forståe af hvordan sandsynlighed og kombinatorik påvirker elevernes hverdag. Arbejde med kapitlet Indkøb af fiktive varer fra forskellige dele af verden. Arbejde med kapitlet Lave enkelte forsøg. Arbejde med forsikringer præmie vs. Forsikringssum. Bilforsikring til unge m.m. Valuta Kombinatorik og Sandsynlighed Excelark Skat.dk Matematik banken.dk

10 15 kunne anvende målstoksforhold og omregne mellem cm, m, km. 17 Beregning af rummelige figurer vha. Formler og logisk tænkning Samarbejde. opnå en forståe af større og rumfang. Arbejde med kap. på klassen. lave deres eget kort med målestoksforhold over en del af området. Arbejde med kapitlet. Måle og konstrurere forskellige figurer. Målestoksforh old Rumgeometri Geogebra

11 Kommentar til årsplan: Undervisningen vil lægge op til, at eleverne ved hjælp af opslagsværk og kammeraterne selv indhenter viden. Eleverne får i øvrigt tid til at lave afleveringer på klassen. Eleverne er på meget forskellige faglige niveauer. Derfor er der meget undervisningsdifferentiering. Blandt andet ved niveaudelt undervisning, meget få fælles oplæg og vægt på selvstændigt arbejde for de fagligt dygitge elever. Afleveringer indgår ikke i årsplanen. Eleverne modtager og afleverer ca. 18 færdighedsregninger og 8 problemløsningsopgaver (prøveoplæg). Grundbog: Frentz, John m.fl. Matematiktak for niende Opslagsværk: Damm, Susanne Matematikhåndbogen

Eleverne skal lære at:

Eleverne skal lære at: PK: Årsplan 8.Ga. M, matematik Tid og fagligt område Aktivitet Læringsmål Uge 32 uge 50 Tal og algebra Eleverne skal arbejde med at: kende de reelle tal og anvende dem i praktiske og teoretiske sammenhænge

Læs mere

Fælles Mål 2009. Matematik. Faghæfte 12

Fælles Mål 2009. Matematik. Faghæfte 12 Fælles Mål 2009 Matematik Faghæfte 12 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 14 2009 Fælles Mål 2009 Matematik Faghæfte 12 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 14 2009 Indhold Formål for faget

Læs mere

Undervisningen skal give den enkelte elev mulighed for at tilegne sig viden og færdigheder indenfor faget:

Undervisningen skal give den enkelte elev mulighed for at tilegne sig viden og færdigheder indenfor faget: 9 klasse De naturfaglige fag: Matematik, Geografi, Biologi, Fysik/Kemi Matematik Formål for faget matematik Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og

Læs mere

Tal og algebra. I kapitlet arbejdes med følgende centrale matematiske begreber: algebra variable. Huskeliste: Tændstikker (til side 146) FRA FAGHÆFTET

Tal og algebra. I kapitlet arbejdes med følgende centrale matematiske begreber: algebra variable. Huskeliste: Tændstikker (til side 146) FRA FAGHÆFTET I kapitlet skal eleverne arbejde med fire forskellige vinkler på algebra de præsenteres på kapitlets første mundtlige opslag. De fire vinkler er algebra som et redskab til at løse matematiske problemer.

Læs mere

Læreplan for Matematik

Læreplan for Matematik Læreplan for Matematik *********** A: Formål og Introduktion A2 Matematik december 2004 Formålet for undervisningen i matematik (Jf. 26 i Hjemmestyrets bekendtgørelse trinformål samt fagformål og læringsmål

Læs mere

Undervisningsplan matematik (Peter Skjoldborg)

Undervisningsplan matematik (Peter Skjoldborg) Undervisningsplan matematik (Peter Skjoldborg) Der undervises i matematik på alle klassetrin (1.-9. klasse) De centrale kundskabs- og færdighedsområder er:!!!! Formål Formålet med undervisningen i matematik

Læs mere

Mål og handleplaner for udskoling. for faget Matematik. - matematiklærerens redskab

Mål og handleplaner for udskoling. for faget Matematik. - matematiklærerens redskab Mål og handleplaner for udskoling for faget Matematik - matematiklærerens redskab Indholdsfortegnelse Forord...3 Opbygningen af mål og handleplaner...3 Målene...3 Handleplanerne...3 Idekatalog / materialer...3

Læs mere

Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik. Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger

Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik. Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger Kompetenceområde Efter klassetrin Efter 6. klassetrin Efter 9. klassetrin Matematiske kompetencer handle hensigtsmæssigt i situationer med handle med overblik i sammensatte situationer med handle med dømmekraft

Læs mere

Dansk Skoleforening for Sydslesvig. Læseplan for. Matematik. 1. 10. klassetrin i hovedskolen, realskolen, fællesskolen og gymnasiet

Dansk Skoleforening for Sydslesvig. Læseplan for. Matematik. 1. 10. klassetrin i hovedskolen, realskolen, fællesskolen og gymnasiet Dansk Skoleforening for Sydslesvig Læseplan for Matematik 1. 10. klassetrin i hovedskolen, realskolen, fællesskolen og gymnasiet 2005 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse side 2 Formål side 3 Centrale

Læs mere

Parvis. do. do. Aflevering af individuelle lektier s. 12-13

Parvis. do. do. Aflevering af individuelle lektier s. 12-13 Fagårsplan 2010/2011 Matematik 6.A. B side 1 af 8 Brian Sørensen (BS) Kongeskær SkoleNord 32 33 Cirklen 34 35 eleverne tager manglende prøver eleverne og læreren sætter mål for årets arbejde i matematik

Læs mere

Den Moderne Kulturelle Skole

Den Moderne Kulturelle Skole Den Moderne Kulturelle Skole Formål og værdigrundlag Undervisningsplaner med Slut- og delmål Indholdsfortegnelse Skolens formål Skolens målsætning og værdigrundlag Lovgrundlag Skolens undervisningsplan

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin maj-juni 10/11 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx Matematik C Trille Hertz Quist 1.c mac Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Individuelle opgaver og lektier. Testen er individuel. Oplæg til løsning af opgaver. Løses i grupper.

Individuelle opgaver og lektier. Testen er individuel. Oplæg til løsning af opgaver. Løses i grupper. Fagårsplan 13/14 Fag: Matematik Klasse: 9a Lærer: HJ Denne farve betyder anderledes dag(e), og denne farve betyder at du skal aflevere blækmat. I kan se, hvad vi laver i pågældende uge, det er op til jer

Læs mere

Der anvendes ikke blandet tal, men uægte brøker. Ikke så vigtigt (bortset fra beløb). Alle decimaler skal med i mellemregninger.

Der anvendes ikke blandet tal, men uægte brøker. Ikke så vigtigt (bortset fra beløb). Alle decimaler skal med i mellemregninger. Tal og brøker Der anvendes blandet tal. Der anvendes ikke blandet tal, men uægte brøker. Anvender både blandet tal og brøker. Anvender både blandet tal og brøker. Antal cifre Der skal afrundes til et passende

Læs mere

Beviserne: Som en det af undervisningsdifferentieringen er a i lineære, eksponentiel og potens funktioner er kun gennemgået for udvalgte elever.

Beviserne: Som en det af undervisningsdifferentieringen er a i lineære, eksponentiel og potens funktioner er kun gennemgået for udvalgte elever. År Sommer 2015 Institution Horsens HF & VUC Uddannelse HF2-årigt Fag og Matematik C niveau Lærer Søren á Rógvu Hold 1b Oversigt over forløb Forløb 1 Forløb 2 Forløb 3 Forløb 4 Forløb 5 Forløb 6 Forløb

Læs mere

Spil, leg og lær. Lise Marie Steinmüller list@aabc.dk

Spil, leg og lær. Lise Marie Steinmüller list@aabc.dk Spil, leg og lær Lise Marie Steinmüller list@aabc.dk Velkommen til Til hvem Urolige drenge Drenge med behov for læring i trygge afgrænsede rammer Drenge med behov for praksisnær læring Drenge med behov

Læs mere

Denne side er blevet lavet for at imødegå de ministerielle krav til beskrivelse af vores faglige

Denne side er blevet lavet for at imødegå de ministerielle krav til beskrivelse af vores faglige Denne side er blevet lavet for at imødegå de ministerielle krav til beskrivelse af vores faglige aktiviteter igennem skoleforløbet på Gribskov Skole fra hold 1 til hold 4. På Gribskov Skole skal børnene

Læs mere

Uge Emne Formål Faglige mål Evaluering

Uge Emne Formål Faglige mål Evaluering Uge Emne Formål Faglige mål Evaluering (Der evalueres løbende på følgende hovedpunkter) 33-36 Regneregler Vedligeholde og udbygge forståelse og færdigheder inden for de fire regningsarter Blive fortrolig

Læs mere

Hvorfor IT i skolens matematik?

Hvorfor IT i skolens matematik? INFA-Småtryk 1999-2 Hvorfor IT i skolens matematik? Til INFA-skolernes forældre Indhold 1. Skolelov og læseplaner... 3 2. Skolens matematik i et IT-samfund... 6 3. Samspil mellem IT og matematik... 9 4.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) VUF - Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Hf

Læs mere

Lærervejledning. - til computerprogrammet Google Sketchup og Mathcad

Lærervejledning. - til computerprogrammet Google Sketchup og Mathcad Lærervejledning - til computerprogrammet Google Sketchup og Mathcad Klassetrin/niveau: 4.-6. klasse/ mellemtrinet. Opgaverne kan dog med fordel anvendes i indskolingen og udskolingen. Introduktion: Google

Læs mere

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Undervisningsbeskrivelse Termin Maj/juni 2015 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold stx Matematik B Janne Skjøth Winde 2.s mab Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Emmas og Frederiks nye værelser - maling eller tapet?

Emmas og Frederiks nye værelser - maling eller tapet? Emmas og Frederiks nye værelser - maling eller tapet? Emmas og Frederiks familie skal flytte til et nyt hus. De har fået lov til at bestemme, hvordan væggene på deres værelser skal se ud. Emma og Frederik

Læs mere

Lærervejledning Matematik 1-2-3 på Smartboard

Lærervejledning Matematik 1-2-3 på Smartboard Lærervejledning Matematik 1-2-3 på Smartboard Lærervejledning til Matematik 1-2-3 på Smartboard Materialet består af 33 færdige undervisningsforløb til brug i matematikundervisningen i overbygningen. Undervisningsforløbene

Læs mere

Rapportopgaver. Forord

Rapportopgaver. Forord Rapportopgaver Forord I forbindelse med indførelsen af prøveform c) til mundtlig eksamen i matematik kom der i læreplanerne krav om, at en betydelig del af eksamensspørgsmålene skal være udformet således,

Læs mere

Den lille hjælper. Krogårdskolen. Hvordan løses matematik? Indskoling 0. 3. klasse, mellemtrin 4. 6. klasse og udskoling 7. 9.

Den lille hjælper. Krogårdskolen. Hvordan løses matematik? Indskoling 0. 3. klasse, mellemtrin 4. 6. klasse og udskoling 7. 9. Den lille hjælper Krogårdskolen Indskoling 0. 3. klasse, mellemtrin 4. 6. klasse og udskoling 7. 9. klasse Hvordan løses matematik? Positionssystem... 4 Positive tal... 4 Negative tal... 4 Hele tal...

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Maj-juni 2015 Skoleår 2014/2015 Thy-Mors HF & VUC Hf2 Matematik,

Læs mere

Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse. Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse

Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse. Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse Indhold Indledning 2 Undervisningsforløbet 3 Mål for forløbet 3 Relationsmodellen 3 Planlægningsfasen

Læs mere

Årsplanssamling. Matematik FSA 1. Matematik Basis 3 4. Boglig fag dansk og matematik, hold Nord 6. boglig undervisning på hold 1 7

Årsplanssamling. Matematik FSA 1. Matematik Basis 3 4. Boglig fag dansk og matematik, hold Nord 6. boglig undervisning på hold 1 7 Årsplanssamling Fag Side Matematik FSA 1 Matematik Basis 3 4 Boglig fag dansk og matematik, hold Nord 6 boglig undervisning på hold 1 7 dansk og matematik hold 5 8 Dansk basis 3 9 Wellness 10 Jagttegnsundervisning.

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere