Årsplan for matematik 4. klasse 14/15

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsplan for matematik 4. klasse 14/15"

Transkript

1 Årsplan for matematik 4. klasse 14/15 Status: 4.b er en klasse der består af ca. 20 elever. Der er en god fordeling mellem piger og drenge i klasser. Klassen har 5 matematiktimer om ugen. Vi fortsætter arbejdet med bogsystemet format 4. Systemet er inddelt i en elevbog og tilhørende træningshæfte som er niveau delt og evalueringshæfte. Udover matematik hjemmesiden som eleverne benytter sig af både til lektier men også selvvalgte øvelser, så får de engang i mellem nogle opgaver /kopier fra Sigmamappen eller andre systemer. Derudover udleveres der efter behov og niveau nogle engangshæfter som styrker eleverne i et bestemt faglig delområde indenfor matematikken; det kan være fra forskellige bogsystemer, Kolorit, Sigma, på nettet osv. Sociale mål: Eleverne skal indgå i en klassesammenhæng, der er tryg og som er præget af hjælpsomhed, hensynsfuldhed og imødekommenhed. De skal respektere hinandens forskelle både i personlighed og faglighed. Klassemiljøet skal skabe rammer og spilleregler, så det bliver muligt for den enkelte i fællesskabet og gennem dette at udvikle egen identitet, færdigheder og kundskaber. Eleverne skal lære at samarbejde med hinanden. Dette skal danne basis for et udviklende og kvalitativt forløb. Da2: I matematik arbejder vi meget med forforståelse, begrebsafklaring såsom på faglige- som før-faglige ord. Vi gør meget ud af at undervisningen bliver sansebaseret som muligt, således at emnerne, symbolerne m.m. ikke forbliver på det abstrakte plan. I matematik i 4. klasse arbejdes der videre med de færdigheder og stofområder, som klassen har stiftet bekendtskab med i de forrige klassetrin. Organiseringen af undervisningen vil være en vekslen mellem selvstændigt arbejde, gruppearbejde og makkerpar arbejde. Der vil være lektier til faget. Udover trinmålene for faget vil der blive arbejdet med de matematiske kompetencer. De fire første kompetencer handler om at kunne spørge og svare i, med og om matematik. De fire sidste kompetencer handler om at kunne håndtere matematikkens sprog og redskaber. Test og evaluering: To gange om året bliver eleverne testet med samme test Mat 4, for både at kunne se den enkelte elevs og klassens udvikling. Testen bruges også til det videre pædagogiske arbejde, bl.a. elevplaner, planlægning af undervisning mm. Derudover evalueres elevernes færdigheder og begrebsforståelse dagligt og løbende og fremadrettet. Til dette benyttes evalueringshæftet Format 4. Evalueringen anviser, hvilket niveau eleven skal arbejde på, og følger op på de enkelte læringsforløb. Eleverne evalueres også dagligt og løbende gennem deres daglige præstationer både skriftligt og mundtligt, og gennem deres aktivitet og engagement i værksteder og projekter.

2 Tabel uge: En gang om året har vi tabeluge, hvor vi i 20 min hverdag om morgen i denne uge har fokus på tabeller. Evaluering: Evaluering vil indgå som en integreret del af matematikundervisningen. På denne måde kan eleven og jeg kontrollere hver enkeltes forståelse af det faglige arbejde gennem hvert område. Ligeledes vil vi gennem samtale løbende revidere de individuelle arbejdsplaner, så den følger elevens udvikling. Undervisningen og valg af bogsystemer tager udgangspunkt i fælles mål. (www.faellesmaal.uvm.dk.) Emne Del områder Trinmål Tal Figurer Talsystem Decimaltal og brøk Procent Negative tal Linjer Vinkler Kende til de rationale tal Kende tallenes ordning, tallinje og titalssystem Kende procentbegrebet og bruge enkel procentregning Anvende brøker, decimaltal og procent i praktiske sammenhæng Kende sammenhæng mellem brøker, decimaltal og procent Se matematikkens muligheder og begrænsninger som beskrivelsesmiddel Forberede og gennemføre mindre præsentationer af eget arbejde med matematik Benytte geometriske metoder og begreber til beskrivelse af fysiske objekter fra dagligdagen Undersøge og konstruere enkle

3 Regning Plane figurer Flytninger Afrunding Plus og minus Gange og dele Regnehierarki figurer i planen Kende grundlæggende geometriske begreber som linjer, vinkler, polygoner og cirkler Spejle, dreje og paralleforskyde, bl.a. i forbindelse med arbejdet med mønstre Brug it til at undersøge og konstruere geometriske figurer Undersøge, systematisere og begrunde matematisk med mulighed for inddragelse af konkrete materialer og andre repræsentationer fx it Arbejde med problemløsning i en proces, hvor andres forskellige forudsætninger og ideer inddrages Deltage i udvikling af metoder til multiplikation og division på baggrund af egen forståelse Anvende de fire regningsarter til antalsbestemmelse ved hjælp af hovedregning, lommeregner, it og skriftlige beregninger. Anvende regnearternes hierarki Anvende faglige redskaber og begreber bl.a. beregningsmetoder, enkle procentberegning, grafisk afbildning af praktiske problemer Deltage i udvikling af metoder med støtte i bl.a. skriftlige notater og illustrationer

4 Logik Tegning Udsagn Reduktion Ligninger Uligheder Arbejds- og isometrisk tegninger Ligedannede figurer Målestoksforhold Konstruktion Perspektivtegning Arbejde med problemløsning i en proces, hvor andres forskellige forudsætninger og ideer inddrages Kende til eksempler på brug af variable, bl.a. i former, enkle ligninger og funktioner Finde løsninger til enkle ligninger ved uformelle metoder Anvende faglige redskaber og begreber bl.a. beregningsmetoder, enkle procentregninger, grafisk afbildning af praktiske problemer Arbejde med problemløsning i en proces, hvor andres forskellige forudsætninger og ideer inddrages Benytte geometriske metoder og begreber til beskrivelse af fysiske objekter fra dagligdagen Undersøge og konstruere enkle figurer i planen Arbejde med tredimensionelle modeller og enkle tegninger af disse Arbejde med enkle eksempler på målestoksforhold og ligedannethed i forbindelse med tegning Bruge it til at undersøge og konstruere geometriske figurer Se matematikkens muligheder og begrænsninger som beskrivelsesmiddel Undersøge, systematisere og begrunde matematisk med mulighed for inddragelse af konkrete materialer og andre repræsentationer fx it

5 Statistik og sandsynlighed Funktioner Tabeller og diagrammer Gennemsnit Kombinatorik Chance Forskrifter for funktioner Grafer Ordnede talpar er Indsamle, behandle og formidle data bl.a. i tabeller og diagrammer Gennemføre enkle statistiske undersøgelser Læse, beskrive og tolke data og informationer i tabeller og diagrammer Udføre eksperimenter, hvori tilfældighed og chance indgår Se matematikkens muligheder og begrænsninger som beskrivelsesmiddel Undersøge, systematisere og begrunde matematisk med mulighed for inddragelse af konkrete materialer og andre repræsentationer fx it Forberede og gennemføre mindre præsentationer af eget arbejde med matematik er Kende til koordinatsystem, herunder sammenhængen mellem tal og tegning Arbejde med koordinatsystemet og opnå en begyndende forståelse for sammenhængen mellem tal og geometri Forbinde tal og regning med geometriske repræsentationer Læse, beskrive og tolke data og informationer i tabeller og diagrammer

6 Måling Omkreds Areal Rumfang Enheder Arbejde med tredimensionelle modeller og enkle tegninger af disse Undersøge metoder til beregning af omkreds, areal og rumfang i konkrete situationer Bruge it til at undersøge og konstruere geometriske figurer Indsamle, behandle og formidle data bl.a. i tabeller og diagrammer anvende og forså informationer, som Årsplanen er vejledende, og der tages forbehold for fejl og ændringer. Dunja Bane Shamsh Matematiklærer

Fælles Mål 2009. Matematik. Faghæfte 12

Fælles Mål 2009. Matematik. Faghæfte 12 Fælles Mål 2009 Matematik Faghæfte 12 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 14 2009 Fælles Mål 2009 Matematik Faghæfte 12 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 14 2009 Indhold Formål for faget

Læs mere

It i Fælles mål 2009- Matematik

It i Fælles mål 2009- Matematik It i Fælles mål 2009- Matematik Markeringer af hvor it er nævnt. Markeringen er ikke udtømmende og endelig. Flemming Holt, PITT Aalborg Kommune Fælles Mål 2009 - Matematik Faghæfte 12 Formål for faget

Læs mere

Parvis. do. do. Aflevering af individuelle lektier s. 12-13

Parvis. do. do. Aflevering af individuelle lektier s. 12-13 Fagårsplan 2010/2011 Matematik 6.A. B side 1 af 8 Brian Sørensen (BS) Kongeskær SkoleNord 32 33 Cirklen 34 35 eleverne tager manglende prøver eleverne og læreren sætter mål for årets arbejde i matematik

Læs mere

Den Moderne Kulturelle Skole

Den Moderne Kulturelle Skole Den Moderne Kulturelle Skole Formål og værdigrundlag Undervisningsplaner med Slut- og delmål Indholdsfortegnelse Skolens formål Skolens målsætning og værdigrundlag Lovgrundlag Skolens undervisningsplan

Læs mere

Undervisningsplan matematik (Peter Skjoldborg)

Undervisningsplan matematik (Peter Skjoldborg) Undervisningsplan matematik (Peter Skjoldborg) Der undervises i matematik på alle klassetrin (1.-9. klasse) De centrale kundskabs- og færdighedsområder er:!!!! Formål Formålet med undervisningen i matematik

Læs mere

Læreplan for Matematik

Læreplan for Matematik Læreplan for Matematik *********** A: Formål og Introduktion A2 Matematik december 2004 Formålet for undervisningen i matematik (Jf. 26 i Hjemmestyrets bekendtgørelse trinformål samt fagformål og læringsmål

Læs mere

Tavleundervisning og samarbejde 2 og 2. Eleverne arbejder selvstændigt med opgaver. Løbende opsamling ved tavlen.

Tavleundervisning og samarbejde 2 og 2. Eleverne arbejder selvstændigt med opgaver. Løbende opsamling ved tavlen. Fag: Matematik Hold: 21 Lærer: ASH 33-34 35-36 lære at læse og forstå en lønseddel samt vide hvordan deres skat bliver beregnet. Se i øvrigt fælles mål Arbejde med regnehieraki og regneregler. 36-38 Elevere

Læs mere

Dansk Skoleforening for Sydslesvig. Læseplan for. Matematik. 1. 10. klassetrin i hovedskolen, realskolen, fællesskolen og gymnasiet

Dansk Skoleforening for Sydslesvig. Læseplan for. Matematik. 1. 10. klassetrin i hovedskolen, realskolen, fællesskolen og gymnasiet Dansk Skoleforening for Sydslesvig Læseplan for Matematik 1. 10. klassetrin i hovedskolen, realskolen, fællesskolen og gymnasiet 2005 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse side 2 Formål side 3 Centrale

Læs mere

Eleverne skal lære at:

Eleverne skal lære at: PK: Årsplan 8.Ga. M, matematik Tid og fagligt område Aktivitet Læringsmål Uge 32 uge 50 Tal og algebra Eleverne skal arbejde med at: kende de reelle tal og anvende dem i praktiske og teoretiske sammenhænge

Læs mere

Spil, leg og lær. Lise Marie Steinmüller list@aabc.dk

Spil, leg og lær. Lise Marie Steinmüller list@aabc.dk Spil, leg og lær Lise Marie Steinmüller list@aabc.dk Velkommen til Til hvem Urolige drenge Drenge med behov for læring i trygge afgrænsede rammer Drenge med behov for praksisnær læring Drenge med behov

Læs mere

Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik. Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger

Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik. Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger Kompetenceområde Efter klassetrin Efter 6. klassetrin Efter 9. klassetrin Matematiske kompetencer handle hensigtsmæssigt i situationer med handle med overblik i sammensatte situationer med handle med dømmekraft

Læs mere

Mål og handleplaner for udskoling. for faget Matematik. - matematiklærerens redskab

Mål og handleplaner for udskoling. for faget Matematik. - matematiklærerens redskab Mål og handleplaner for udskoling for faget Matematik - matematiklærerens redskab Indholdsfortegnelse Forord...3 Opbygningen af mål og handleplaner...3 Målene...3 Handleplanerne...3 Idekatalog / materialer...3

Læs mere

Tal og algebra. I kapitlet arbejdes med følgende centrale matematiske begreber: algebra variable. Huskeliste: Tændstikker (til side 146) FRA FAGHÆFTET

Tal og algebra. I kapitlet arbejdes med følgende centrale matematiske begreber: algebra variable. Huskeliste: Tændstikker (til side 146) FRA FAGHÆFTET I kapitlet skal eleverne arbejde med fire forskellige vinkler på algebra de præsenteres på kapitlets første mundtlige opslag. De fire vinkler er algebra som et redskab til at løse matematiske problemer.

Læs mere

Hvorfor IT i skolens matematik?

Hvorfor IT i skolens matematik? INFA-Småtryk 1999-2 Hvorfor IT i skolens matematik? Til INFA-skolernes forældre Indhold 1. Skolelov og læseplaner... 3 2. Skolens matematik i et IT-samfund... 6 3. Samspil mellem IT og matematik... 9 4.

Læs mere

Undervisningen skal give den enkelte elev mulighed for at tilegne sig viden og færdigheder indenfor faget:

Undervisningen skal give den enkelte elev mulighed for at tilegne sig viden og færdigheder indenfor faget: 9 klasse De naturfaglige fag: Matematik, Geografi, Biologi, Fysik/Kemi Matematik Formål for faget matematik Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og

Læs mere

Denne side er blevet lavet for at imødegå de ministerielle krav til beskrivelse af vores faglige

Denne side er blevet lavet for at imødegå de ministerielle krav til beskrivelse af vores faglige Denne side er blevet lavet for at imødegå de ministerielle krav til beskrivelse af vores faglige aktiviteter igennem skoleforløbet på Gribskov Skole fra hold 1 til hold 4. På Gribskov Skole skal børnene

Læs mere

Uge Emne Formål Faglige mål Evaluering

Uge Emne Formål Faglige mål Evaluering Uge Emne Formål Faglige mål Evaluering (Der evalueres løbende på følgende hovedpunkter) 33-36 Regneregler Vedligeholde og udbygge forståelse og færdigheder inden for de fire regningsarter Blive fortrolig

Læs mere

Mobiltelefoner og matematik

Mobiltelefoner og matematik Mobiltelefoner og matematik Forord og lærervejledning Mobiltelefonen er blevet et meget vigtigt kommunikationsredskab i de sidste år. Mange af skolens elever har i dag en mobiltelefon, som de ofte bruger.

Læs mere

Der anvendes ikke blandet tal, men uægte brøker. Ikke så vigtigt (bortset fra beløb). Alle decimaler skal med i mellemregninger.

Der anvendes ikke blandet tal, men uægte brøker. Ikke så vigtigt (bortset fra beløb). Alle decimaler skal med i mellemregninger. Tal og brøker Der anvendes blandet tal. Der anvendes ikke blandet tal, men uægte brøker. Anvender både blandet tal og brøker. Anvender både blandet tal og brøker. Antal cifre Der skal afrundes til et passende

Læs mere

Evaluering kort og godt

Evaluering kort og godt Evaluering kort og godt Om målsætning, dokumentation & elevplaner Dette hæfte er et supplement til filmen "Når evaluering er læring Kan bestilles til alle lærere i grundskolen Dette hæfte er et supplement

Læs mere

Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Formål... 5 Problemformulering... 5 Metode... 6

Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Formål... 5 Problemformulering... 5 Metode... 6 Side 1 af 46 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Formål... 5 Problemformulering... 5 Metode... 6 Begrebsafklaring... 7 Tosprogethed... 7 Stilladsering og zonen for nærmeste udvikling... 7 Deltagelsesmuligheder...

Læs mere

Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse. Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse

Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse. Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse Indhold Indledning 2 Undervisningsforløbet 3 Mål for forløbet 3 Relationsmodellen 3 Planlægningsfasen

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

10 spørgsmål og svar om Uddannelsesparathedsvurdering

10 spørgsmål og svar om Uddannelsesparathedsvurdering 10 spørgsmål og svar om Uddannelsesparathedsvurdering - Information til forældre og elever 10 spørgsmål og svar om vurdering af uddannelsesparathed: Hvem skal vurdere min uddannelsesparathed? Det er dine

Læs mere

Kirsten Tønnesen, Februar 2014 1

Kirsten Tønnesen, Februar 2014 1 Læreren kan betragte sig selv som én, der også er i en læringsproces, hvor hensigten bl.a. er at lære mere om elevernes læring og tilgang til matematik Kirsten Tønnesen, Februar 2014 1 Udvalgte begreber

Læs mere

Emmas og Frederiks nye værelser - maling eller tapet?

Emmas og Frederiks nye værelser - maling eller tapet? Emmas og Frederiks nye værelser - maling eller tapet? Emmas og Frederiks familie skal flytte til et nyt hus. De har fået lov til at bestemme, hvordan væggene på deres værelser skal se ud. Emma og Frederik

Læs mere

Når matematik bliver sproglig

Når matematik bliver sproglig Læreruddannelsen Skive VIA University College Når matematik bliver sproglig Matematik Vejledere: Kristian Horslund & Johannes B. Iversen Antal sider: 28 Antal Typeenheder: 72.181 Lars Løvig Nielsen LK280081

Læs mere

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere

Lærervejledning. - til computerprogrammet Google Sketchup og Mathcad

Lærervejledning. - til computerprogrammet Google Sketchup og Mathcad Lærervejledning - til computerprogrammet Google Sketchup og Mathcad Klassetrin/niveau: 4.-6. klasse/ mellemtrinet. Opgaverne kan dog med fordel anvendes i indskolingen og udskolingen. Introduktion: Google

Læs mere

Læremiddelanalyser eksempler på læremidler fra fem fag

Læremiddelanalyser eksempler på læremidler fra fem fag Fra antologien Læremiddelanalyser eksempler på læremidler fra fem fag Artikel fra antologien Kommunikation i matematik v/kirsten Søs Spahn, lærer, exam.pæd., pædagogisk konsulent i matematik, Center for

Læs mere