Lockouttale på Tapeten, onsdag den 24. april

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lockouttale på Tapeten, onsdag den 24. april"

Transkript

1 Lockouttale på Tapeten, onsdag den 24. april Kære kolleger, overenskomstansatte og tjenestemænd medlemmer af Danmarks Lærerforening Det er første gang vi mødes her sammen. Det er en dejlig følelse at se alle medlemmer forenet, uanset ansættelsesforhold. Men jeg vil samtidig sige, at jeg håber, det bliver sidste gang under lockouten forstås! Dage er blevet til uger, ugerne er blevet til flere og nu nærmer vi os en måned. Arbejdskampen har allerede varet længere end nogen arbejdsmarkedsforskere, politiske kommentatorer eller andre spåmænd havde ventet. Hvornår og hvordan den slutter, er fortsat uvist, og det er svært at håndtere for de fleste af os. Det er også svært at håndtere den situation, at nogen af os kæmper en slidsom kamp, mens andre er forpligtet til at passe deres arbejde. Vi har dog det fælles udgangspunkt, at vi er lockoutet vi overenskomstansatte på folkeskolerne er udelukket af arbejdsgiveren, mens tjenestemænd og specialskolelærere føler sig udelukket fra en konflikt, som de har lige så mange aktier i som os andre. Det er en vanskelig og udfordrende situation for vores forening, og den bør vi rette vores opmærksomhed endnu mere mod i takt med, at konflikten trækker ud. Jeg har efterhånden stået mange gange her på talerstolen, men det forekommer mig, at konfliktens temaer kan analyseres, vurderes og perspektiveres i det uendelige. Vi beskæftiger os i sandhed med et særdeles komplekst område, og jo mere man dykker ned i materien, jo flere overvejelser og problemfelter åbner der sig. Det er fascinerende og på én gang både energiopbyggende og energinedbrydende. Af og til tænker jeg; havde jeg dog bare et arbejde, som ingen interesserede sig for, som sjældent var i vælten og som ikke havde så pokkers stor samfundsbevågenhed og -betydning. Så kunne jeg passe mit arbejde og min familie og holde fri, når jeg havde fri. Men der er vel en grund til, at jeg har truffet det valg at beskæftige mig med verdens vigtigste hverv; at arbejde på at give børn forudsætninger for at få et godt liv i nuet og i fremtiden! Det valg har I også truffet, og det er på mange måder et omdrejningspunkt for det, vi står i. Vi har truffet et valg om at gøre en forskel for andre mennesker. Floskler er trættende, men de kommer som regel af en sandhed. Og lærerarbejdet er og skal fortsat være et kald i god gammeldags forstand. Men vi er ikke håbløse tåber, og derfor ønsker vi betingelser for vores arbejde, som faktisk gør det muligt at gøre en forskel for eleverne. Ikke bare i dag og i morgen. Nej, også i næste uge, til næste år måske indtil den dag, hvor kræfterne ikke rækker længere, og vi mætte trækker os tilbage. Skal vi kunne holde til det og være vores arbejde bekendt, så skal vi have tilstrækkelig tid og ordentlige vilkår anerkendelse, tillid og respekt. Og hvad er det så, vi er oppe imod? Jeg må indrømme, at jeg på det seneste har haft mange dystre stunder. Jeg er helt opmærksom på, at konflikter altid skaber tungsind og bekym- 1

2 ringer, men jeg synes, noget stikker endog meget dybt i denne konflikt. Jeg kan gå med den følelse, at jeg er fuldstændig ude af takt med virkeligheden og det samfund, som jeg er en del af. Hvorfor kan ingen andre end os lærere forstå tingenes sammenhæng? Jeg er bange for, at vi nu for alvor taler ind i individualiseringens og mistillidens højkonjunktur, hvor enhver er sin egen lykkes smed, og ingen længere regner fællesskab, ordentlighed, ligeværd og medmenneskelighed for grundlæggende værdier. Taler vi i virkeligheden for døve ører i både økonomisk og menneskelig forstand? Taler vi overhovedet samme sprog som dem, vi skal skabe skole sammen med? Den glorificering af moderne ledelse og begrebet ledelsesret, som vi i øjeblikket oplever, har allerede affødt særdeles problematiske ledelsesmønstre på mange forsknings- og uddannelsesinstitutioner, tag Metropol som det mest kendte eksempel. Det er mønstre, som har skabt en tåge af nysprog, management og detaljerede kontraktsystemer, der ødelægger ledernes dømmekraft, som lukker alt for mange munde, og som stækker den frie folkelige mening og aktivitet. Den slags bureaukratisk enevælde kalder man for New Public Management eller ny-liberalisme, og den rokker i øjeblikket i fortvivlende grad ved vores demokratiske fundament. Jeg har længe haft den overbevisning, at konflikten måtte komme. Vi lever i et samfund, hvor undervisningssektoren industrialiseres mere for hver dag, der går. Og det på trods af, at vi lever i et informationssamfund. Ret beset handler konflikten alene om at opnå en umiddelbar økonomisk effektivisering på undervisningsområdet særligt i Folkeskolen. En kortsigtet økonomisk gevinst! Regeringens og KL s argumenter har fuldstændig mistet deres fodfæste i viden, men bekender sig nu alene til tro. Vi ser det hos både Erik Nielsen og Christine Antorini, som de mest fremtrædende eksempler. De synes en pokkers masse om noget, de ikke har skyggen af indsigt i. Sat ind i en politisk kontekst bliver troen omformuleret til ideologi. Den såkaldte ideologi bliver nu, at skolen skal levere flere produktionsparate elever for færre penge. Lærerne skal undervise mere, producere mere meget mere. Ideologien er belejligt pakket ind i heldagsskoletanken, så det er umuligt at gennemskue for menigmand. Men ideologien er et levn fra industrisamfundets tankegang. Som John Hattie, én af de helt store evidenskanoner på skoleområdet, udtalte i forbindelse med sit Danmarksbesøg i sidste uge: Det er irrelevant, om skoledagen er kort eller lang. Der findes intet bevis for, at det virker. Hvis Danmark går den vej, kan man komme til at spilde en masse ressourcer, som en helhedsskole jo koster. Det er en absurd måde at forandre skolesystemet på, hvis man ikke tilsvarende forbedrer lærerne og deres effekt. Men de, som fører taktstokken i øjeblikket har ingen pædagogisk eller didaktisk ballast eller forståelse måske de slet ikke har nogen reel kobling til den verden, vi bilder os ind at leve i. Som Niels Christian Sauer fra Hovestyrelsen så malerisk har beskrevet det: Moderniseringsstyrelsens regneark har ingen rubrikker for tillid, tryghed og ansvarsfølelse, kort sagt social kapital. I konkurrencestatens maskinrum er mistillid et ledelsesinstrument, ulighed en motivationsfaktor og egoisme en personlig styrke. Nu skal humlebien, det dan- 2

3 ske velfærdssamfund, der gennem et par menneskealdre har vist den undrende omverden, at den kan flyve, åbenbart have vingerne pillet af. Vi bliver nødt til at gøre os klart, at vi står over for folk med holdninger, som adskiller sig overordentlig meget fra vores egne. De synes stort set ligeglade med skolen og kerer sig i det hele taget ikke meget om de værdier, vores samfund indtil nu har bygget på. Jeg kan nogle gange få den tanke, at de simpelthen ikke kender dem. Derfor ryster de heller ikke på hånden over at knægte aftaleretten og om nødvendigt smadre fagbevægelsen. I deres tænkning er fagforeninger et unødvendigt onde og demokratiet et besværligt vilkår. Som lærer og tilhænger af sociale og demokratiske værdier tror jeg ikke på økonomernes forestillinger. Vi arbejder ikke med plastikdimser, men med levende individer. Vi skal ikke sætte systemer over mennesker og skabe en produktionsstat med primærfokus på bundlinjen. Jeg vil komme med den påstand, at vi i Danmark gennem de sidste mange år har udviklet en mængde af uproduktive funktioner, hvis virke retfærdiggøres af deres evne til at måle andre menneskers præstation, mens de selv sjældent gør egentlig nytte. Mennesker, som bestrider den type funktioner, ser sig selv som essentielle for, at samfundet og virksomhederne kan fungere. Det er selvfølgelig nødvendigt, at vi til stadighed stiller os selv det spørgsmål, om vi gør det smart nok. Men den forherligelse af effektivisering, som hersker, er et billede på et sygt og menneskefremmed samfund. I staten og kommunerne bruges oceaner af ressourcer på at sørge for at begrænse de økonomiske udgifter mest muligt. Denne nye uproduktive og mistillidsskabende elite burde udrenses fra det offentlige, da det er den, som står for det meste af forøgelsen i det offentlige forbrug, uden at befolkningen mærker en forøget service. I et forsøg på at strømline den offentlige sektor har man drevet dens medarbejdere ud i et talhysteri, som har til formål at bevise, at der bliver lavet noget for skattekronerne. Problemet er blot, at kravene til dokumentation er drevet så langt ud, at der før eller siden må komme enten et opgør eller et sammenbrud. Et andet alvorligt problem er, at løsningen på samfundsudfordringer nu primært synes at være blevet en kommunikativ opgave. Som Peter Ibsen, formand for Politiforbundet, så præcist udtrykker det: Fokus er flyttet fra, hvordan vi løser selve opgaven, til, hvordan vi taler uden om den, så virkeligheden ikke fremstår helt så grim. Der laves statistikker, som skal berolige befolkningen og få den ansvarlige minister til at fremstå handlekraftig og på forkant. New public management er styreformen og ledelsesteorien, som har ætset sig ind i toppen af alle ministerier. Den er indbygget i samtlige resultatkontrakter for danske topledere og er et succesparameter for den offentlige service. Vi mærker det i øjeblikket så tydeligt på vores egen krop, jævnfør aflønningsmodellen for de mørke mænd i Moderniseringsstyrelsen. Det betyder også, at vi i dag bruger mange flere ressourcer på at kommunikere håbløse budskaber end på at handle. Måske er det der- 3

4 for, vi oplever, at ministre bliver stadigt svagere og fjernere på deres ressortområder. De skal blot beroliges med tal og have ryggen fri. Resten tager embedsværket sig af. Et ofte konsulentforelsket embedsværk, der intet kender til virkeligheden og ikke har nogen faglig tilgang til at løse folks problemer, opbygge tillid eller skabe tryghed. Det er en bekymrende udvikling. Det danske samfund er historisk set bygget op med varme hænder, men i disse dage piskes de varme hænder til blods og erstattes af selvtilfredse aristokrater. Vel skal vi udvikle velfærdsstaten version 2, men er vi på rette spor? Vi er i konkurrence med hverandre, det må vi erkende, men valgte vi rigtigt, da vi stod ved krydsvejen, og den økonomiske krise tårnede sig op omkring os? For økonomi er politik og ikke en eksakt videnskab, som man ellers hurtig kan komme til at tro i disse tider. Kan vi alene vælge mellem en blå, borgerlig, konservativ, nyliberal eller højreorienteret økonomisk politik? Det er i så fald mere skræmmende, end jeg bryder mig om at tænke på. Vi havde en blå regering, vi har en blå regering og vi vil få en blå regering igen. Det er altså op ad bakke! Når KL og regeringen tager den højtidelige mine på og taler om betydningen af den højt besungne danske model, så er det kvalmende. De ser helt bort fra, at den model er designet til det private arbejdsmarked, hvor der er tale om en konflikt mellem to ligeværdige parter. Det er ikke tilfældet, når talen er på det offentlige arbejdsmarked. Her er arbejdsgiverparten nemlig samtidig lovgiver, ligesom arbejdsgiverparten tjener tykt på såvel en strejke som en lockout. Der er ikke tale om en reel og fair arbejdskamp, fordi den ene part kan skalte og valte, som de vil. Og problemet er, at det gør KL desværre også. Ledelsen i KL er ikke i besiddelse af den fornødne etiske sans til værdigt og ansvarligt at forvalte det folkelige tillidshverv, den bestrider. KL agerer på en måde, der viser, at der er tale om en stat i staten, der styres af små mennesker, som misbruger deres magt. Jeg er meget opmærksom på, at jeg ikke ligefrem maler skønmaleri i øjeblikket, og der er vist ingen, der kan påstå, at jeg ligefrem virker synderlig optimistisk. Det er også langt hen ad vejen rigtigt. Den her konflikt bevæger sig nu for alvor ind i en fase, hvor vi skal holde hjertet varmt og hovedet koldt. Mod overmagten kæmper alle forgæves. Den erkendelse må vi have med os. Og man kan desværre ikke få den enfoldige til at forstå det komplicerede. Så hvad er perspektivet, som det tegner sig for nuværende? Vi har hele tiden haft den forventning, at regeringen i løbet af ganske kort tid ville gribe ind med et lovindgreb. Det lader stadig vente på sig, og det store fokus på aftalt spil har haft en dobbeltvirkning. På den ene side står det nu soleklart for alle, at der foreligger en aftale mellem Finansministeriet og KL om at føre kravene igennem, koste hvad det vil. På den anden side har beskyldningerne gjort regeringen mere end handlingslammet, og udsigten til et lovindgreb kan på den baggrund forekomme noget fjern. Og hvad vil det lovindgreb, vi alle går og venter på, realistisk set komme til at indeholde? Sikkert stort set det, som KL 4

5 har krævet, og som gymnasielærerne alt for hurtigt accepterede; ingen aftaleret på arbejdstiden. Måske kompenseres vi som gymnasielærerne en anelse på lønnen, måske ikke. Måske får vi varslingsbestemmelser, måske ikke. Måske beholder vi aldersreduktionen i en eller anden afskygning, måske ikke. Der synes ikke ligefrem at være basis for store forventninger! Der tales meget om muligheden for et såkaldt balanceret regeringsindgreb. Jeg har svært ved at se, hvordan den balance skal skabes. Enten har man en arbejdstidsaftale, eller også har man ikke. I sin mest ultimative form, er det sådan set ganske enkelt, og vi ved jo godt, hvem lovgiveren sympatiserer med. Og husk hele tiden på, at bundlinjen først og fremmest skal stemme. Det er primærfokus. Hvorfor er det så, vi gerne vil have det regeringsindgreb? Jo, det er selvfølgelig ud fra den tænkning, at det vil være lettere for os som forening at komme videre bagefter, hvis vi ved lov er blevet sat på plads og dermed ikke har måttet sige god for noget, som vi slet ikke kan stå inde for. Det virker på en eller anden måde mere spiseligt at få trukket noget ned over hovedet end selv at skrive under på det. Derfor må vi fortsat stå fast! Kommer regeringsindgrebet i løbet af april, så er det, hvad det være vil. Men går vi ind i maj, og der stadig ikke er sket noget, så er det min faste overbevisning, at vi bliver nødt til at forholde os meget alvorligt til, hvorvidt konflikten tjener et formål, og dermed hvorvidt det er kampen værd. Vi skal også gerne have en forening efter den her konflikt, og jeg kan være ganske urolig for, hvordan den bliver, hvis vi kører linen ud, tømmer Særlig Fond, gældsætter de fleste af medlemmerne og alligevel underlægges den ikke-aftale, vi har kæmpet imod. Vi skal hele tiden huske på, at vi er en forening for alle medlemmer. Det forholder sig formentlig sådan, at en stor del af vores medlemmer kan gå en måned, måske to igennem, uden det betyder mere end som så. Og tilbagebetalingsbyrden efterfølgende ved en låntagning er overskuelig. Men vi har også en stor del, for hvem det er ganske alvorligt. Det er vi nødt til at lytte til, og derfor må vi, når vi træder ind i maj, dagligt overveje, om konflikten har noget formål. Det er næsten uudholdeligt at forestille sig den tanke, at vi kan blive nødt til at skrive under på KL s krav, men det kan vise sig at være den eneste, og måske tilmed klogeste, beslutning, vi kan træffe. I så fald vil vi skrive under med en pistol for panden, og jeg vil, hvis det måtte ende sådan, aldrig kunne se det sådan, at vi har lagt os fladt ned. Vi vil i så fald have kæmpet med alle til rådighed værende midler. Det kan umuligt betragtes som et nederlag, når man bliver kørt over af rå magt. Nederlaget er arbejdsgiverens. Det er dem, som ikke med ordentlige midler har kunnet forandringslede på en respektindgydende og troværdig måde! Det er dem, som har spillet fallit og må tages fra bestillingen ved førstkommende lejlighed! Vi må så for vores del erkende, at vi er slået tilbage til start og fremadrettet skal arbejde stenhårdt på at opdyrke nyt land og erobre nye territorier. 5

6 Mens vi venter, og håber på et regeringsindgreb, skal vi selvfølgelig agere mest hensigtsmæssigt og lægge det størst mulige pres på regeringen. Regeringen er åbenbart ligeglad med lærerne og mener øjensynligt heller ikke, at undervisning er så vigtigt, at en langvarig lockout er et problem. Man kan stille sig selv det polemiske spørgsmål, om vi overhovedet behøver en folkeskole, når den ikke er vigtigere, end at vi som samfund kan acceptere, at den lukkes ned en, to eller flere måneder? Måske kunne lærerne gøre mere gavn i en fabrikshal i det private? Men de, der nu kan gøre en forskel, er forældrene. Vi skal derfor have dem i tale. De skal på barrikaderne og tydeligt udtale deres frustration og utilfredshed med en regering, som har solgt sin anstændighed og ansvarlighed til konkurrenceevne og privatisering. Jeg er helt med på, at man som lærer og forælder står i en lidt svær situation, når man skal råbe politikerne op. Men man er nu engang også forælder og har ret til at konfrontere politikerne med et krav om, at vi ikke kan leve med lukkede skoler længere. Det er forældrepresset, som skal danne grundlag for et regeringsindgreb, og det skal hellere komme i dag end i morgen. Vi har brug for at få lettet låget nu, hvis vores folkeskole skal have bare snært af en mulighed for at komme videre bagefter. Jeg har i en tidligere tale været inde på, at vi i Styrelsen er begyndt at forberede os på det, vi kalder den nye virkelighed. Hvordan skal vi som fagforening agere på den anden side af konflikten, når vi står med en ikke-aftale i den ene eller anden afskygning? Jeg er sommetider stødt på den forståelige bemærkning: hvad skal vi så egentlig bruge vores fagforening til? Det er klart, at rollen vil blive en anden, men jeg ser dog ikke for mig, at vi vil få mindre brug for en forening for vores faglige fællesskab. Måske bliver behovet faktisk større, men helt givet anderledes. Jeg tror, vi skal se for os, at der vil blive behov for et styrket fællesskab på den enkelte skole, og her vil tillidsrepræsentanten få en afgørende rolle. Der vil formentlig ske det, at fagforeningen i endnu højere grad vil blive tvunget væk fra det centrale bord og ud på den enkelte skole. Det er ikke en udvikling, vi er begejstrede for, men den passer desværre som fod i hose med de samfundstendenser, vi ser i disse år - individet hævet over fællesskabet, konkurrenceevnen over samhørigheden. Vi kan sagtens gå hen og få den rolle, at vi skal hjælpe den enkelte lærer med at skabe de mest optimale rammer for sit arbejdsliv, uden at det sker på bekostning af fællesskabet. Hvordan det så ellers skal stykkes sammen. Jeg ville ønske, at billedet så anderledes ud, men det gør det desværre ikke i øjeblikket. Det er af afgørende vigtighed, at I allerede nu, i faglig klub, tager hul på drøftelserne af de ny perspektiver. Vi vil have stor gavn af at være på forkant, og uanset hvordan vi vender og drejer hele det her cirkus, så vil vi som lærere altid være grundstenen i skolens virke. Vores stemme vil aldrig kunne stækkes, og det skal vi selvfølgelig bruge aktivt. Vi ved rigtig meget om, hvad der virker, og hvad der bestemt ikke gør. I øjeblikket er vi i en situation, hvor meget bliver sort og hvidt eller godt og ondt. Vi vil på et tidspunkt vende tilbage til en hver- 6

7 dag, hvor vi skal tale indhold. Hvor vi igen vil skulle forholde os til, hvordan vi kan gøre en positiv forskel for vores elever. Og da skal vi være klar, have en tydelig stemme og ville noget med skolen. Vi er i dag forsamlet til et fællesmøde; overenskomstansatte og tjenestemænd, lockoutede og ikke-lockoutede, yngre og ældre, uerfarne og erfarne. I kan berettiget forvente, at jeg som formand påtager mig rollen at gå forrest og indgyde tro på tingene. Denne tale har på mange måder bevæget sig ud af det dystre spor, men det er jo ofte sådan, at budskaberne trænger tydeligere igennem, når de fremlægges med kant og tyngde. Vi har et fælles ansvar for at analysere situationen og grave rigtig dybt. Vi skal grave dybt med hensyn til fremtidsperspektiverne, men i lige så høj grad skal vi nu grave dybt for at trække energi op af den sorteste muld. Der er meget energi i at handle sammen gerne mange sammen! Derfor skal vi investere vores kræfter her ved at planlægge og deltage i fælles aktioner og aktiviteter. I har allerede vist, at lærere af skabt af noget helt særligt. Hvilken anden faggruppe ville have mødt en tilsvining fra arbejdsgiverside med så meget overskud, entusiasme og sammenhold? Jeg har sagt det før, men gentager det hellere end gerne: jeg er stolt af min profession og stolt over at repræsentere jer. Jeg kan umuligt forestille mig en flottere og mere beundringsværdig indsats end den, I har leveret! Men vi må nok konstatere, at kampen på mange måder først lige er begyndt. Vi har derfor brug for alle kræfter; både fra de lockoutede og ikke-lockoutede. Det er helt nødvendigt, at vi nu rykker endnu tættere sammen og viser, at vi er en stærk forening, som fastholder et fælles fokus og ikke frivilligt giver afkald på kvaliteten i folkeskolen. Tiden er inde til, at vi for alvor tager hinanden i hånden og husker på, at vi er fælles om den virkelighed, vi kommer til at møde bagefter. Vi får brug for et fælles sprog, en fælles forståelse, en fælles bevidsthed og en fælles historiefortælling. Kun sammen kan vi gøre en forskel fortsat rigtig god kamp! 7

Jeg er godt klar over, at I ikke sidder og brænder efter at høre en grundig teknisk gennemgang af lærernes nuværende arbejdstidsaftale.

Jeg er godt klar over, at I ikke sidder og brænder efter at høre en grundig teknisk gennemgang af lærernes nuværende arbejdstidsaftale. 1. maj tale Mange tak for invitationen til at tale her i dag. Det er jo ikke hvert år, at vi lærere hives ind som ekstranummer ved 1. maj festerne. Jeg er godt klar over, at I ikke sidder og brænder efter

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver

Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver forklarer at grunden til, at det går så godt nok er at de har haft en AKT-lærer inde over klassen, og det har gjort at de har fundet ud af at agere på samme

Læs mere

Lærerne er de første - hvem er de næste

Lærerne er de første - hvem er de næste Lærerne er de første - hvem er de næste Dennis Kristensen, formand for FOA Christiansborgs Slotsplads, 11. april 2013 Med så mange lærere og undervisere samlet på ét sted, er det ikke helt nemt at tilstå

Læs mere

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Introduktion Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Seminar om demokrati og folkestyre torsdag den 11. oktober 2007 Nuuk Godmorgen alle sammen og mange tak for invitationen til at få lov

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Søborg Privatskole & Skovbørnehave. Søborg Privatskole & Skovbørnehave. - den pædagogiske linie

Søborg Privatskole & Skovbørnehave. Søborg Privatskole & Skovbørnehave. - den pædagogiske linie Søborg Privatskole & Skovbørnehave - den pædagogiske linie Grundlag I 1998 indgik vi, bestyrelsen, medarbejdere og ledelse, en fælles linie for skolens og skolefritidsordningens (sfo) arbejde. I 2014 oprettede

Læs mere

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad?

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? FAGLIGT HJØRNE Interview v/faglig sekretær Ingelise Rangstrup Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? Hvis du føler dig stresset i din hverdag, så deler du vilkår med rigtig mange andre mennesker,

Læs mere

Konsulentfirmaet Holler

Konsulentfirmaet Holler Om forudsætninger for kreativitet set i forhold til børn og unges udvikling At være kreativ er at skabe (sig noget). Ordet kreativ er afledt at det latinske ord for at skabe. Alle børn og unge er skabende

Læs mere

Frivillighed skal kun tjene den gode sag

Frivillighed skal kun tjene den gode sag Frivillighed skal kun tjene den gode sag Hovedtale af Preben Brandt, tidligere formand for Rådet for Socialt Udsatte, ved Frivillig Fredag i Thisted 26. september 2014 Tak for indbydelsen til at komme

Læs mere

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag.

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 16/3-14 Kirkedag: 3.s.i fasten/b Tekst: Mk 9,14-29 Salmer: SK: 28 * 388 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 LL: 28 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 Så blev det

Læs mere

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g m ø b e r g s f o r l a g UDDRAG Indhold forord 7 INDLEDNING 9 12 Fællestræk 15 Er du også særligt sensitiv? 16 Forskningen bag Overstimulering 17 18 Hvad er stimulering? 18 Tilpas stimulering 21 Kilder

Læs mere

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de Frirum for forældre Hvis man rykker i den ene side af en uro, kommer hele uroen i ubalance. Sådan er det også i en familie, når familiens unge får problemer med rusmidler. Skal balancen genoprettes, giver

Læs mere

BØRN 20 Nr. 14. 1999

BØRN 20 Nr. 14. 1999 BØRN 20 Nr. 14. 1999 Forældremyndighed Af Karsten Larsen En skilsmisse bør defineres først og fremmest som en social begivenhed. har to forældre Er der børn med i spillet, bør der være tvungen rådgivning

Læs mere

At forstå det uforståelige Ordet virkelighed er også et ord, som vi må lære at bruge korrekt

At forstå det uforståelige Ordet virkelighed er også et ord, som vi må lære at bruge korrekt Julie K. Depner, 2z Allerød Gymnasium Essay Niels Bohr At forstå det uforståelige Ordet virkelighed er også et ord, som vi må lære at bruge korrekt Der er mange ting i denne verden, som jeg forstår. Jeg

Læs mere

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 Dansk Sygeplejeråd er en fagforening med ambitioner. Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund. Vi vil være en stærk og dynamisk

Læs mere

Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer

Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer Skolens leder har det direkte personaleansvar over for alle skolens ansatte. Skolebestyrelsen kan som udgangspunkt ikke blande sig, men har

Læs mere

Stilling: Jeg er ud over de tilsynsmæssige ting på en efterskole, ansat som musiklærer, skolevejleder og tillidsrepræsentant

Stilling: Jeg er ud over de tilsynsmæssige ting på en efterskole, ansat som musiklærer, skolevejleder og tillidsrepræsentant Navn: Casper Nellemann Alder: 39 år Skole: Try Efterskole Stilling: Jeg er ud over de tilsynsmæssige ting på en efterskole, ansat som musiklærer, skolevejleder og tillidsrepræsentant Baggrund: Uddannet

Læs mere

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ for socialt belastede unge i alderen 12-18 år ucceshistorier De unge på karbyvej har mere end rigeligt at slås med. På trods af det kæmper vi os i fællesskab til den ene succes efter den anden. Vi er stolte,

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Tarotkortenes bud på stjernerne April 2014.

Tarotkortenes bud på stjernerne April 2014. Tarotkortenes bud på stjernerne April 2014. Vædderen: På hovedet. Retvendt. på hovedet. Omgiv dig med et smaragdgrønt lys, og lad universet heale dig. Du er mere følsom end man umiddelbar tror ved første

Læs mere

Lærer med magt og kraft

Lærer med magt og kraft PÅ JAGT EFTER DET GODE LEDERSKAB Lærer med magt og kraft Af Astrid Kilt og Jeanette Svanholm www.ledelsesrummet.dk Afklar dit ledelsesrum og påtag dig lederskabet som lærer. Sådan lyder budskabet fra to

Læs mere

ÅRSTRÆF I KOST OG ERNÆRINGSFORBUNDET. Janne Gleerup, Adjunkt, Roskilde Universitet

ÅRSTRÆF I KOST OG ERNÆRINGSFORBUNDET. Janne Gleerup, Adjunkt, Roskilde Universitet ÅRSTRÆF I KOST OG ERNÆRINGSFORBUNDET Janne Gleerup, Adjunkt, Roskilde Universitet DAGENS PROGRAM 10.15-11.00 Hvilken fagforening vil vi være? (Oplæg ved Janne) 11.00-11.30 Gruppediskussioner ved bordene

Læs mere

LEDERVÆRKTØJ - AFSKEDIGELSE Når du skal afskedige en medarbejder, er der en række ting, du som leder bør være opmærksom på. Læs mere i denne folder.

LEDERVÆRKTØJ - AFSKEDIGELSE Når du skal afskedige en medarbejder, er der en række ting, du som leder bør være opmærksom på. Læs mere i denne folder. FORSVARETS PERSONELTJENESTE LEDERVÆRKTØJ - AFSKEDIGELSE Når du skal afskedige en medarbejder, er der en række ting, du som leder bør være opmærksom på. Læs mere i denne folder. MARTS 2013 FØR SAMTALEN

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Studentertale 2014. Det er sjældent at man ser en dansker med en kniv i den ene hånd uden at der er en gaffel i den anden.

Studentertale 2014. Det er sjældent at man ser en dansker med en kniv i den ene hånd uden at der er en gaffel i den anden. Studentertale 2014. Kære studenter Vores tidligere statsminister Poul Nyrup har engang sagt at Det er sjældent at man ser en dansker med en kniv i den ene hånd uden at der er en gaffel i den anden. Det

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Skolelederens beretning for skoleåret 2012 2013

Skolelederens beretning for skoleåret 2012 2013 Skolelederens beretning for skoleåret 2012 2013 Dette er en anderledes beretning, - for første gang en beretning in absentia, da jeg er på studietur med 10. klasse i Hviderusland. Det er en pudsig fornemmelse

Læs mere

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger 1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger Godmorgen Kære venner I mere end hundrede år har vi Socialdemokraterne og fagbevægelsen - kæmpet for større retfærdighed, større frihed,

Læs mere

Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre?

Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre? 101 5 Hvordan kommer du videre? Nogle gange må man konfrontere det, man ikke ønsker at høre. Det er nødvendigt, hvis udfaldet skal blive anderledes næste gang, udtaler Rasmus

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

Lad os plukke de lavthængende frugter OG FORBEDRE FOLKESKOLEN HER OG NU

Lad os plukke de lavthængende frugter OG FORBEDRE FOLKESKOLEN HER OG NU Lad os plukke de lavthængende frugter OG FORBEDRE FOLKESKOLEN HER OG NU Af Casper Strunge, MF I en tid hvor der diskuteres folkeskole som aldrig før, kunne man savne perspektiv på debatten. For et øjeblik

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

Hans Jensen, 1. maj 2006, Fælledparken:

Hans Jensen, 1. maj 2006, Fælledparken: Hans Jensen, 1. maj 2006, Fælledparken: Kære venner, Jeg vil gerne takke jer alle sammen, fordi I er kommet her i dag. Tak fordi I vil være med til at fejre fællesskabet. Vi vil kæmpe mod intolerance og

Læs mere

N r. 3 4. Få det bedre med at gå til tandlæge

N r. 3 4. Få det bedre med at gå til tandlæge N r. 3 4 Få det bedre med at gå til tandlæge Få det bedre med at gå til tandlæge Tandlægeskræk er en folkelig betegnelse for det at være nervøs eller bange for at gå til tandlæge. Men tandlægeskræk er

Læs mere

Grundlovstale 2014 Cafe Liv, Høng

Grundlovstale 2014 Cafe Liv, Høng Jeg hedder Morten Løvschall, er formand for Handicaprådet i Holbæk, formand for LEV i Holbæk og sidder i hovedbestyrelsen og forretningsudvalget for LEV på landsplan. Men vigtigst af alt er jeg far til

Læs mere

Selv-evalueringsrapport for Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen, forår 2014 Heldagsskolen juni 2014

Selv-evalueringsrapport for Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen, forår 2014 Heldagsskolen juni 2014 Selv-evalueringsrapport for Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen, forår 2014 Heldagsskolen juni 2014 1. Indledning Gennemførelsesprocenten på heldagsskoleholdene ligger i de fleste tilfælde højere

Læs mere

Guide: Sådan lærer du børnene at få styr på pengene

Guide: Sådan lærer du børnene at få styr på pengene Guide: Sådan lærer du børnene at få styr på pengene Lær her hvordan du undgår, at dine børn kaster sig ud i voksenlivet med overforbrug og gæld Af Louise Kastberg, 06. november 2012 03 Lær dine børn at

Læs mere

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand SIDE 9 MANDEN Navn: Bopæl: Voerladegård, ved Skanderborg Thorkil Jansen Alder: 39 Lokalklub: Start i branchen: Nuværende firma: Århus Februar 1996 i Mars Stilladser i Århus Mars Stilladser Stilladsudd.:

Læs mere

Jeg kan mærke hvordan du har det

Jeg kan mærke hvordan du har det OM UNDERRETNING Jeg kan mærke hvordan du har det Børn, der er i klemme, bør i alle tilfælde være i den heldige situation, at du er lige i nærheden. Alle børn har ret til en god og tryg opvækst Desværre

Læs mere

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Offentligt ansat medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Du mærker forskellen 02 Tillidsrepræsentanten er ambassadør for Danske Fysioterapeuter Mere end 8 ud af 10 offentligt

Læs mere

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Fraværende fra Tina Holm og Verner Frederiksen 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2. Godkendelse af referatet fra mødet den

Læs mere

sammenbragte Guide Sådan får du den familie til at fungere sider Sådan kommunikerer i bedst med hinanden Gode råd og øvelser til jer som familie

sammenbragte Guide Sådan får du den familie til at fungere sider Sådan kommunikerer i bedst med hinanden Gode råd og øvelser til jer som familie 22Foto: Scanpix sider Guide Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan får du den sammenbragte familie til at fungere Sådan kommunikerer i bedst med hinanden Gode råd og øvelser til

Læs mere

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me).

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Dansk Ateistisk Selskab Hvad er ateisme? Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Meget mere er der sådan set ikke i det. Der er ingen dogmatisk lære eller mystiske ritualer og netop

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING I efter bedste evne opfylde folkeskolens målsætning og undervisningsmål. De målsætninger, undervisningsmål og principper,

Læs mere

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010 August 2010 Vi bakker Helle op Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk Følg vore lokale politiker, se næste arrangement. Besøg vores nye hjemmeside. Kære Socialdemokrat. Efter et flot forår,

Læs mere

Lockouttale på Tapeten, tirsdag den 16. april

Lockouttale på Tapeten, tirsdag den 16. april Lockouttale på Tapeten, tirsdag den 16. april Kære udelukkede og fortvivlede kolleger medlemmer af Danmarks Lærerforening Vi skriver i dag tirsdag den 16. april, vi er i gang med lockoutens 3. uge, vi

Læs mere

Refleksionskema Den dybere mening

Refleksionskema Den dybere mening Refleksionskema Den dybere mening - den forskel du vil være, i verden Der ligger en dybere uselvisk mening bag beslutninger og valg vi træffer, som alle er dybt manifesteret i den måde vi ser verden på,

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

Forældresamarbejde. c/o UngVest Rismarksvej 80 5200 Odense V Tlf: 63 755 755 mail: ungvest@odense.dk www.ungvest.dk/læringforalle

Forældresamarbejde. c/o UngVest Rismarksvej 80 5200 Odense V Tlf: 63 755 755 mail: ungvest@odense.dk www.ungvest.dk/læringforalle Forældresamarbejde Forældresamarbejde er 1 af de 6 indsatser, som projektet Læring for alle afprøver i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem et intensivt læringsforløb og skolens almene del.

Læs mere

ÅDAN SKABER DU FORANDRING FOR DIT BARN

ÅDAN SKABER DU FORANDRING FOR DIT BARN LEKTIE-GUIDEN S ÅDAN SKABER DU FORANDRING FOR DIT BARN - når lektiesituationen er kørt af sporet BOOKLET TIL FORÆLDRE Af Susanne Gudmandsen Autoriseret psykolog 1 S iden du har downloadet denne lille booklet,

Læs mere

Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde

Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk Den svære samtale er et begreb, der bliver brugt meget i institutioner

Læs mere

Ton ef hemin. Egen ledelse på Ørebroskolen.

Ton ef hemin. Egen ledelse på Ørebroskolen. Ton ef hemin Egen ledelse på Ørebroskolen. Alt handler om god ledelse egen ledelse på stedet. Når vi har egen ledelse er der fokus på mål og relationer- mangel på ledelse giver diffuse resultater eller

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Tale til repræsentantskabet

Tale til repræsentantskabet Tale til repræsentantskabet Kære venner Vi er samlede i dag, fordi vi har de seneste måneder har været deltagere i et helt aparte aftaleforløb. Et aftaleforløb, som på ingen måder kan sammenlignes med

Læs mere

Knokl hårdt og bliv fyret

Knokl hårdt og bliv fyret Knokl hårdt og bliv fyret Onsdag den 14. maj 2008, 0:01 Hårdt arbejde giver ikke automatisk succes. Læs om de fem områder, hvor du måske gør en kæmpe arbejdsindsats - uden reelt at blive belønnet for det.

Læs mere

Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K 28.09.2012 DK/PERL

Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K 28.09.2012 DK/PERL Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K Kære Peter Birch Sørensen, Jeg vil gerne takke for muligheden for at komme med input til arbejdet i Produktivitetskommissionen. FOA anerkender

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

FAKTAARK PROBLEMSTILLINGER OG SVAR FRA KLF december 2012

FAKTAARK PROBLEMSTILLINGER OG SVAR FRA KLF december 2012 FAKTAARK PROBLEMSTILLINGER OG SVAR FRA KLF december 2012 1. Er det rigtig, at kommunerne i årevis har været utilfredse med lærernes arbejdstidsaftale? Nej. A08 blev rost af KL og kommunerne ved indgåelsen

Læs mere

Regeringen er pænt kreativ pt: Kulturministeren er kreativ i forhold til vennetjenester - finansministeren er kreativ, når han sms'er og beder

Regeringen er pænt kreativ pt: Kulturministeren er kreativ i forhold til vennetjenester - finansministeren er kreativ, når han sms'er og beder Tak som byder, siger Emil Regeringen er pænt kreativ pt: Kulturministeren er kreativ i forhold til vennetjenester - finansministeren er kreativ, når han sms'er og beder kabinepersonalet om at rette ind

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af.

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af. Talen Kære forældre, Jeg er rigtig glad for at se, at så mange af jer er mødt op i aften. Det betyder meget for os, både ledelse, medarbejdere og bestyrelsen. Det er mit håb er, at I vil gå herfra med

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Lærerstuderendes Landskreds. Principprogram

Lærerstuderendes Landskreds. Principprogram Principprogram Målet for Lærerstuderendes Landskreds er at være medskaber af den bedste uddannelse af lærere til folkeskolen. Vi ønsker gennem læreruddannelsen at skabe professionelle folkeskolelærere

Læs mere

Aabenraa Selvhjælp. et sundhedsfremmende alternativ

Aabenraa Selvhjælp. et sundhedsfremmende alternativ Aabenraa Selvhjælp et sundhedsfremmende alternativ 1 Kort om huset Aabenraa Selvhjælp er en frivilligdrevet institution, der tilbyder gratis hjælp til selvhjælp. Det være sig i form af individuelle samtaler,

Læs mere

TRs deltagelse i det politisk-strategiske værksted i kommunen - hvad skal der egentlig til?

TRs deltagelse i det politisk-strategiske værksted i kommunen - hvad skal der egentlig til? TRs deltagelse i det politisk-strategiske værksted i kommunen - hvad skal der egentlig til? Af Karsten Brask Fischer, ekstern lektor Roskilde Universitetscenter, indehaver Impact Learning Aps Følgende

Læs mere

Min drømmeskole. Fællesmøde, d. 10. juni 2015

Min drømmeskole. Fællesmøde, d. 10. juni 2015 Min drømmeskole Fællesmøde, d. 10. juni 2015 Af Jens Ole Sørensen, formand Finderuphøj Skole Holdningerne i dette dokument er mine personlige betragtnigner om min drømmeskole, og er ikke udtryk for en

Læs mere

Præsentation af kandidaterne til generalforsamlingen 2014 Særnummer af Medlemsinformation nr. 139 uge 9 2014

Præsentation af kandidaterne til generalforsamlingen 2014 Særnummer af Medlemsinformation nr. 139 uge 9 2014 Præsentation af kandidaterne til generalforsamlingen 2014 Særnummer af Medlemsinformation nr. 139 uge 9 2014 VALG AF FORMAND OG KONGRESDELEGERET VALG AF NÆSTFORMAND OG KONGRESDELEGERET Peter Hansen Absalon

Læs mere

Ekstraordinære organisationer

Ekstraordinære organisationer Ekstraordinære organisationer Vi har brug for organisationer og ledere, der tager stilling til den verden og den tid, vi bevæger os i. Det mener Roxana Kia, som bl.a. er instruktør og kaospilot, og som

Læs mere

Århus Friskoles Fredagsbrev d. 19. april 2013

Århus Friskoles Fredagsbrev d. 19. april 2013 1 Lock-out set fra en kontorstol Det er en meget stille skole, jeg møder ind til hver dag i denne tid. Men lidt sker der dog. Her er en lille update fra i tirsdags: - 7:45 står der en flok lærere ude ved

Læs mere

om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København

om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København StilladsInformation nr. 80 - august 2006 om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København Det lyder, som om det drejer sig om en sygdom men mine tanker går i helt andre retninger - nemlig at være

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Jordemødres løn og status: Udfordringer og strategier

Jordemødres løn og status: Udfordringer og strategier Jordemødres løn og status: Udfordringer og strategier v/ Thomas Nørby Dahl Jordemoderforeningen, Nyborg Strand 2007 Jordemødre i dag (Kilde: Casa Oktober 2006) Stærkt utilfredse med de arbejdsbetingelser

Læs mere

Mere om at give og modtage feedback

Mere om at give og modtage feedback Mere om at give og modtage feedback Der synes bred enighed om principperne for god feedback. Jeg har i 2006 formuleret en række principper her: http://www.lederweb.dk/personale/coaching/artikel/79522/at

Læs mere

Bedre Balance testen:

Bedre Balance testen: Bedre Balance testen: Sæt kryds på skalaen, hvor du umiddelbart tænker at det hører hjemme. prøv ikke at tænke så meget over hvad der står bare vælg det, der falder dig ind. Intet er rigtigt eller forkert

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

STRESS 1 DRÅBE KAN VÆRE NOK TIL AT DIT GLAS FLYDER OVER

STRESS 1 DRÅBE KAN VÆRE NOK TIL AT DIT GLAS FLYDER OVER STRESS Stress er blevet et stort problem for os og for vores trivsel i hverdagen. Stressforeningen i Danmark melder, at der hver dag er 35.000 danskere, der er sygemeldt pga. stress, og at ca. 430.000

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores Indhold 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt 14 Balance balancegang 15 Din balance 19 Den gode balance i par -og familielivet 20 Der er forskellige slags stress i vores liv 21 Nogle af par-

Læs mere

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder ***

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder *** Kristian Jensens tale v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning Det talte ord gælder 367 dage. 3 timer. 32 minutter. Det er lige nøjagtig så lang tid, vi har. Så lukker valglokalerne til kommunal- og regionsvalget

Læs mere

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 18 Nr. 2 Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 Ny strategi

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Gestaltmetodikken og stress

Gestaltmetodikken og stress Gestaltmetodikken og stress Samtaler med John Ewans Porting om Gestalt, af journalist Simon Bordal Hansen Stress er en kompleks tilstand, som kan udvikle sig til en regulær krise. Og derfor kan det godt

Læs mere

En friere og rigere verden

En friere og rigere verden En friere og rigere verden Liberal Alliances udenrigspolitik Frihedsrettighederne Den liberale tilgang til udenrigspolitik Liberal Alliances tilgang til udenrigspolitikken er pragmatisk og løsningsorienteret.

Læs mere

Mundtlig beretning 2009

Mundtlig beretning 2009 Mundtlig beretning 2009 Denne beretning skal naturligvis kun omhandle det, som er sket siden årsskiftet, fordi det, der vedrører kalenderåret 2009, findes i den skriftlige beretning. Indeværende år var

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

Kandidater til bestyrelsen DET HANDLER OM DIN HVERDAG. 1. april 2014 31. marts 2016

Kandidater til bestyrelsen DET HANDLER OM DIN HVERDAG. 1. april 2014 31. marts 2016 Kandidater til bestyrelsen 1. april 2014 31. marts 2016 DET HANDLER OM DIN HVERDAG GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 12. MARTS KL. 17.30 TRE FALKE SKOLEN SØNDERJYLLANDS ALLÉ 4 2000 FREDERIKSBERG ANE SØEGAARD

Læs mere

Der stilles mange spørgsmål til arbejdsformen og metoder, som der helt naturligt ikke kan gives noget entydigt svar på.

Der stilles mange spørgsmål til arbejdsformen og metoder, som der helt naturligt ikke kan gives noget entydigt svar på. FFI kongres den 5.-10. december 2004 i Miyazaki, Japan,QGO JDI/2IRUPDQG+DQV-HQVHQWLOWHPDµ(QYHUGHQDWIRUDQGUHµ Jeg vil gerne begynde med at kvittere for en god rapport, som skarpt og præcist analyserer de

Læs mere

Masterforelæsning marts 2013

Masterforelæsning marts 2013 Masterforelæsning marts 2013 mandag den 4. marts 2013 kl. 15.15 16.15, Auditoriet, Regionshospitalet Herning, indgang N1 onsdag den 6. marts 2013 kl. 15.15 16.15, Auditoriet, Regionshospitalet Holstebro,

Læs mere

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse)

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) I kap. X,1 hævder Løgstrup, at vor tilværelse rummer en grundlæggende modsigelse,

Læs mere

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ SØ SA Velfærdsstaten Af: AA, NN KK JJ Indholdsfortegnelse Kildeliste... 1 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt omfordeling?... 2 Hovedspørgsmål... 2 Partiernes prioriteter... 2

Læs mere

Emission 2013. Brøndby skal igen være et fælleskab, en identitet og en rejse af oplevelser som ingen kan tage fra os.

Emission 2013. Brøndby skal igen være et fælleskab, en identitet og en rejse af oplevelser som ingen kan tage fra os. Emission 2013 Brøndby skal igen være et fælleskab, en identitet og en rejse af oplevelser som ingen kan tage fra os. Del 1: En skelsættende begivenhed Den kommende aktieemission er på mange måder en skelsættende

Læs mere

Det har været et godt landsmøde - med nogle herlige taler og en god fest.

Det har været et godt landsmøde - med nogle herlige taler og en god fest. Denne weekend har bekræftet, hvad vi allerede vidste: Det er dejligt at være liberal! Det har været et godt landsmøde - med nogle herlige taler og en god fest. Men det vigtigste ved dette landsmøde er

Læs mere

OK-08 Hvis konflikten kommer

OK-08 Hvis konflikten kommer F O A F A G O G A R B E J D E OK-08 Hvis konflikten kommer Konflikt-tjek for tillidsrepræsentanter Indholdsfortegnelse FOA i konflikt? 3 Overenskomstmæssige konflikter 4 Konflikter i forbindelse med OK-forhandlinger

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

Henrik Leslye. Kontakt gerne Henrik på mobil (+45) 2163 4399 eller henrik@henrikleslye.dk

Henrik Leslye. Kontakt gerne Henrik på mobil (+45) 2163 4399 eller henrik@henrikleslye.dk Arbejdsmateriale 2 Henrik Leslye Henrik Leslye er Erhvervspsykolog, cand. psych., certificeret Business Coach (CCA) og certificeret i bla. JTI-Test og Talentprofilen. Han er prisbelønnet foredragsholder,

Læs mere