Lockouttale på Tapeten, onsdag den 24. april

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lockouttale på Tapeten, onsdag den 24. april"

Transkript

1 Lockouttale på Tapeten, onsdag den 24. april Kære kolleger, overenskomstansatte og tjenestemænd medlemmer af Danmarks Lærerforening Det er første gang vi mødes her sammen. Det er en dejlig følelse at se alle medlemmer forenet, uanset ansættelsesforhold. Men jeg vil samtidig sige, at jeg håber, det bliver sidste gang under lockouten forstås! Dage er blevet til uger, ugerne er blevet til flere og nu nærmer vi os en måned. Arbejdskampen har allerede varet længere end nogen arbejdsmarkedsforskere, politiske kommentatorer eller andre spåmænd havde ventet. Hvornår og hvordan den slutter, er fortsat uvist, og det er svært at håndtere for de fleste af os. Det er også svært at håndtere den situation, at nogen af os kæmper en slidsom kamp, mens andre er forpligtet til at passe deres arbejde. Vi har dog det fælles udgangspunkt, at vi er lockoutet vi overenskomstansatte på folkeskolerne er udelukket af arbejdsgiveren, mens tjenestemænd og specialskolelærere føler sig udelukket fra en konflikt, som de har lige så mange aktier i som os andre. Det er en vanskelig og udfordrende situation for vores forening, og den bør vi rette vores opmærksomhed endnu mere mod i takt med, at konflikten trækker ud. Jeg har efterhånden stået mange gange her på talerstolen, men det forekommer mig, at konfliktens temaer kan analyseres, vurderes og perspektiveres i det uendelige. Vi beskæftiger os i sandhed med et særdeles komplekst område, og jo mere man dykker ned i materien, jo flere overvejelser og problemfelter åbner der sig. Det er fascinerende og på én gang både energiopbyggende og energinedbrydende. Af og til tænker jeg; havde jeg dog bare et arbejde, som ingen interesserede sig for, som sjældent var i vælten og som ikke havde så pokkers stor samfundsbevågenhed og -betydning. Så kunne jeg passe mit arbejde og min familie og holde fri, når jeg havde fri. Men der er vel en grund til, at jeg har truffet det valg at beskæftige mig med verdens vigtigste hverv; at arbejde på at give børn forudsætninger for at få et godt liv i nuet og i fremtiden! Det valg har I også truffet, og det er på mange måder et omdrejningspunkt for det, vi står i. Vi har truffet et valg om at gøre en forskel for andre mennesker. Floskler er trættende, men de kommer som regel af en sandhed. Og lærerarbejdet er og skal fortsat være et kald i god gammeldags forstand. Men vi er ikke håbløse tåber, og derfor ønsker vi betingelser for vores arbejde, som faktisk gør det muligt at gøre en forskel for eleverne. Ikke bare i dag og i morgen. Nej, også i næste uge, til næste år måske indtil den dag, hvor kræfterne ikke rækker længere, og vi mætte trækker os tilbage. Skal vi kunne holde til det og være vores arbejde bekendt, så skal vi have tilstrækkelig tid og ordentlige vilkår anerkendelse, tillid og respekt. Og hvad er det så, vi er oppe imod? Jeg må indrømme, at jeg på det seneste har haft mange dystre stunder. Jeg er helt opmærksom på, at konflikter altid skaber tungsind og bekym- 1

2 ringer, men jeg synes, noget stikker endog meget dybt i denne konflikt. Jeg kan gå med den følelse, at jeg er fuldstændig ude af takt med virkeligheden og det samfund, som jeg er en del af. Hvorfor kan ingen andre end os lærere forstå tingenes sammenhæng? Jeg er bange for, at vi nu for alvor taler ind i individualiseringens og mistillidens højkonjunktur, hvor enhver er sin egen lykkes smed, og ingen længere regner fællesskab, ordentlighed, ligeværd og medmenneskelighed for grundlæggende værdier. Taler vi i virkeligheden for døve ører i både økonomisk og menneskelig forstand? Taler vi overhovedet samme sprog som dem, vi skal skabe skole sammen med? Den glorificering af moderne ledelse og begrebet ledelsesret, som vi i øjeblikket oplever, har allerede affødt særdeles problematiske ledelsesmønstre på mange forsknings- og uddannelsesinstitutioner, tag Metropol som det mest kendte eksempel. Det er mønstre, som har skabt en tåge af nysprog, management og detaljerede kontraktsystemer, der ødelægger ledernes dømmekraft, som lukker alt for mange munde, og som stækker den frie folkelige mening og aktivitet. Den slags bureaukratisk enevælde kalder man for New Public Management eller ny-liberalisme, og den rokker i øjeblikket i fortvivlende grad ved vores demokratiske fundament. Jeg har længe haft den overbevisning, at konflikten måtte komme. Vi lever i et samfund, hvor undervisningssektoren industrialiseres mere for hver dag, der går. Og det på trods af, at vi lever i et informationssamfund. Ret beset handler konflikten alene om at opnå en umiddelbar økonomisk effektivisering på undervisningsområdet særligt i Folkeskolen. En kortsigtet økonomisk gevinst! Regeringens og KL s argumenter har fuldstændig mistet deres fodfæste i viden, men bekender sig nu alene til tro. Vi ser det hos både Erik Nielsen og Christine Antorini, som de mest fremtrædende eksempler. De synes en pokkers masse om noget, de ikke har skyggen af indsigt i. Sat ind i en politisk kontekst bliver troen omformuleret til ideologi. Den såkaldte ideologi bliver nu, at skolen skal levere flere produktionsparate elever for færre penge. Lærerne skal undervise mere, producere mere meget mere. Ideologien er belejligt pakket ind i heldagsskoletanken, så det er umuligt at gennemskue for menigmand. Men ideologien er et levn fra industrisamfundets tankegang. Som John Hattie, én af de helt store evidenskanoner på skoleområdet, udtalte i forbindelse med sit Danmarksbesøg i sidste uge: Det er irrelevant, om skoledagen er kort eller lang. Der findes intet bevis for, at det virker. Hvis Danmark går den vej, kan man komme til at spilde en masse ressourcer, som en helhedsskole jo koster. Det er en absurd måde at forandre skolesystemet på, hvis man ikke tilsvarende forbedrer lærerne og deres effekt. Men de, som fører taktstokken i øjeblikket har ingen pædagogisk eller didaktisk ballast eller forståelse måske de slet ikke har nogen reel kobling til den verden, vi bilder os ind at leve i. Som Niels Christian Sauer fra Hovestyrelsen så malerisk har beskrevet det: Moderniseringsstyrelsens regneark har ingen rubrikker for tillid, tryghed og ansvarsfølelse, kort sagt social kapital. I konkurrencestatens maskinrum er mistillid et ledelsesinstrument, ulighed en motivationsfaktor og egoisme en personlig styrke. Nu skal humlebien, det dan- 2

3 ske velfærdssamfund, der gennem et par menneskealdre har vist den undrende omverden, at den kan flyve, åbenbart have vingerne pillet af. Vi bliver nødt til at gøre os klart, at vi står over for folk med holdninger, som adskiller sig overordentlig meget fra vores egne. De synes stort set ligeglade med skolen og kerer sig i det hele taget ikke meget om de værdier, vores samfund indtil nu har bygget på. Jeg kan nogle gange få den tanke, at de simpelthen ikke kender dem. Derfor ryster de heller ikke på hånden over at knægte aftaleretten og om nødvendigt smadre fagbevægelsen. I deres tænkning er fagforeninger et unødvendigt onde og demokratiet et besværligt vilkår. Som lærer og tilhænger af sociale og demokratiske værdier tror jeg ikke på økonomernes forestillinger. Vi arbejder ikke med plastikdimser, men med levende individer. Vi skal ikke sætte systemer over mennesker og skabe en produktionsstat med primærfokus på bundlinjen. Jeg vil komme med den påstand, at vi i Danmark gennem de sidste mange år har udviklet en mængde af uproduktive funktioner, hvis virke retfærdiggøres af deres evne til at måle andre menneskers præstation, mens de selv sjældent gør egentlig nytte. Mennesker, som bestrider den type funktioner, ser sig selv som essentielle for, at samfundet og virksomhederne kan fungere. Det er selvfølgelig nødvendigt, at vi til stadighed stiller os selv det spørgsmål, om vi gør det smart nok. Men den forherligelse af effektivisering, som hersker, er et billede på et sygt og menneskefremmed samfund. I staten og kommunerne bruges oceaner af ressourcer på at sørge for at begrænse de økonomiske udgifter mest muligt. Denne nye uproduktive og mistillidsskabende elite burde udrenses fra det offentlige, da det er den, som står for det meste af forøgelsen i det offentlige forbrug, uden at befolkningen mærker en forøget service. I et forsøg på at strømline den offentlige sektor har man drevet dens medarbejdere ud i et talhysteri, som har til formål at bevise, at der bliver lavet noget for skattekronerne. Problemet er blot, at kravene til dokumentation er drevet så langt ud, at der før eller siden må komme enten et opgør eller et sammenbrud. Et andet alvorligt problem er, at løsningen på samfundsudfordringer nu primært synes at være blevet en kommunikativ opgave. Som Peter Ibsen, formand for Politiforbundet, så præcist udtrykker det: Fokus er flyttet fra, hvordan vi løser selve opgaven, til, hvordan vi taler uden om den, så virkeligheden ikke fremstår helt så grim. Der laves statistikker, som skal berolige befolkningen og få den ansvarlige minister til at fremstå handlekraftig og på forkant. New public management er styreformen og ledelsesteorien, som har ætset sig ind i toppen af alle ministerier. Den er indbygget i samtlige resultatkontrakter for danske topledere og er et succesparameter for den offentlige service. Vi mærker det i øjeblikket så tydeligt på vores egen krop, jævnfør aflønningsmodellen for de mørke mænd i Moderniseringsstyrelsen. Det betyder også, at vi i dag bruger mange flere ressourcer på at kommunikere håbløse budskaber end på at handle. Måske er det der- 3

4 for, vi oplever, at ministre bliver stadigt svagere og fjernere på deres ressortområder. De skal blot beroliges med tal og have ryggen fri. Resten tager embedsværket sig af. Et ofte konsulentforelsket embedsværk, der intet kender til virkeligheden og ikke har nogen faglig tilgang til at løse folks problemer, opbygge tillid eller skabe tryghed. Det er en bekymrende udvikling. Det danske samfund er historisk set bygget op med varme hænder, men i disse dage piskes de varme hænder til blods og erstattes af selvtilfredse aristokrater. Vel skal vi udvikle velfærdsstaten version 2, men er vi på rette spor? Vi er i konkurrence med hverandre, det må vi erkende, men valgte vi rigtigt, da vi stod ved krydsvejen, og den økonomiske krise tårnede sig op omkring os? For økonomi er politik og ikke en eksakt videnskab, som man ellers hurtig kan komme til at tro i disse tider. Kan vi alene vælge mellem en blå, borgerlig, konservativ, nyliberal eller højreorienteret økonomisk politik? Det er i så fald mere skræmmende, end jeg bryder mig om at tænke på. Vi havde en blå regering, vi har en blå regering og vi vil få en blå regering igen. Det er altså op ad bakke! Når KL og regeringen tager den højtidelige mine på og taler om betydningen af den højt besungne danske model, så er det kvalmende. De ser helt bort fra, at den model er designet til det private arbejdsmarked, hvor der er tale om en konflikt mellem to ligeværdige parter. Det er ikke tilfældet, når talen er på det offentlige arbejdsmarked. Her er arbejdsgiverparten nemlig samtidig lovgiver, ligesom arbejdsgiverparten tjener tykt på såvel en strejke som en lockout. Der er ikke tale om en reel og fair arbejdskamp, fordi den ene part kan skalte og valte, som de vil. Og problemet er, at det gør KL desværre også. Ledelsen i KL er ikke i besiddelse af den fornødne etiske sans til værdigt og ansvarligt at forvalte det folkelige tillidshverv, den bestrider. KL agerer på en måde, der viser, at der er tale om en stat i staten, der styres af små mennesker, som misbruger deres magt. Jeg er meget opmærksom på, at jeg ikke ligefrem maler skønmaleri i øjeblikket, og der er vist ingen, der kan påstå, at jeg ligefrem virker synderlig optimistisk. Det er også langt hen ad vejen rigtigt. Den her konflikt bevæger sig nu for alvor ind i en fase, hvor vi skal holde hjertet varmt og hovedet koldt. Mod overmagten kæmper alle forgæves. Den erkendelse må vi have med os. Og man kan desværre ikke få den enfoldige til at forstå det komplicerede. Så hvad er perspektivet, som det tegner sig for nuværende? Vi har hele tiden haft den forventning, at regeringen i løbet af ganske kort tid ville gribe ind med et lovindgreb. Det lader stadig vente på sig, og det store fokus på aftalt spil har haft en dobbeltvirkning. På den ene side står det nu soleklart for alle, at der foreligger en aftale mellem Finansministeriet og KL om at føre kravene igennem, koste hvad det vil. På den anden side har beskyldningerne gjort regeringen mere end handlingslammet, og udsigten til et lovindgreb kan på den baggrund forekomme noget fjern. Og hvad vil det lovindgreb, vi alle går og venter på, realistisk set komme til at indeholde? Sikkert stort set det, som KL 4

5 har krævet, og som gymnasielærerne alt for hurtigt accepterede; ingen aftaleret på arbejdstiden. Måske kompenseres vi som gymnasielærerne en anelse på lønnen, måske ikke. Måske får vi varslingsbestemmelser, måske ikke. Måske beholder vi aldersreduktionen i en eller anden afskygning, måske ikke. Der synes ikke ligefrem at være basis for store forventninger! Der tales meget om muligheden for et såkaldt balanceret regeringsindgreb. Jeg har svært ved at se, hvordan den balance skal skabes. Enten har man en arbejdstidsaftale, eller også har man ikke. I sin mest ultimative form, er det sådan set ganske enkelt, og vi ved jo godt, hvem lovgiveren sympatiserer med. Og husk hele tiden på, at bundlinjen først og fremmest skal stemme. Det er primærfokus. Hvorfor er det så, vi gerne vil have det regeringsindgreb? Jo, det er selvfølgelig ud fra den tænkning, at det vil være lettere for os som forening at komme videre bagefter, hvis vi ved lov er blevet sat på plads og dermed ikke har måttet sige god for noget, som vi slet ikke kan stå inde for. Det virker på en eller anden måde mere spiseligt at få trukket noget ned over hovedet end selv at skrive under på det. Derfor må vi fortsat stå fast! Kommer regeringsindgrebet i løbet af april, så er det, hvad det være vil. Men går vi ind i maj, og der stadig ikke er sket noget, så er det min faste overbevisning, at vi bliver nødt til at forholde os meget alvorligt til, hvorvidt konflikten tjener et formål, og dermed hvorvidt det er kampen værd. Vi skal også gerne have en forening efter den her konflikt, og jeg kan være ganske urolig for, hvordan den bliver, hvis vi kører linen ud, tømmer Særlig Fond, gældsætter de fleste af medlemmerne og alligevel underlægges den ikke-aftale, vi har kæmpet imod. Vi skal hele tiden huske på, at vi er en forening for alle medlemmer. Det forholder sig formentlig sådan, at en stor del af vores medlemmer kan gå en måned, måske to igennem, uden det betyder mere end som så. Og tilbagebetalingsbyrden efterfølgende ved en låntagning er overskuelig. Men vi har også en stor del, for hvem det er ganske alvorligt. Det er vi nødt til at lytte til, og derfor må vi, når vi træder ind i maj, dagligt overveje, om konflikten har noget formål. Det er næsten uudholdeligt at forestille sig den tanke, at vi kan blive nødt til at skrive under på KL s krav, men det kan vise sig at være den eneste, og måske tilmed klogeste, beslutning, vi kan træffe. I så fald vil vi skrive under med en pistol for panden, og jeg vil, hvis det måtte ende sådan, aldrig kunne se det sådan, at vi har lagt os fladt ned. Vi vil i så fald have kæmpet med alle til rådighed værende midler. Det kan umuligt betragtes som et nederlag, når man bliver kørt over af rå magt. Nederlaget er arbejdsgiverens. Det er dem, som ikke med ordentlige midler har kunnet forandringslede på en respektindgydende og troværdig måde! Det er dem, som har spillet fallit og må tages fra bestillingen ved førstkommende lejlighed! Vi må så for vores del erkende, at vi er slået tilbage til start og fremadrettet skal arbejde stenhårdt på at opdyrke nyt land og erobre nye territorier. 5

6 Mens vi venter, og håber på et regeringsindgreb, skal vi selvfølgelig agere mest hensigtsmæssigt og lægge det størst mulige pres på regeringen. Regeringen er åbenbart ligeglad med lærerne og mener øjensynligt heller ikke, at undervisning er så vigtigt, at en langvarig lockout er et problem. Man kan stille sig selv det polemiske spørgsmål, om vi overhovedet behøver en folkeskole, når den ikke er vigtigere, end at vi som samfund kan acceptere, at den lukkes ned en, to eller flere måneder? Måske kunne lærerne gøre mere gavn i en fabrikshal i det private? Men de, der nu kan gøre en forskel, er forældrene. Vi skal derfor have dem i tale. De skal på barrikaderne og tydeligt udtale deres frustration og utilfredshed med en regering, som har solgt sin anstændighed og ansvarlighed til konkurrenceevne og privatisering. Jeg er helt med på, at man som lærer og forælder står i en lidt svær situation, når man skal råbe politikerne op. Men man er nu engang også forælder og har ret til at konfrontere politikerne med et krav om, at vi ikke kan leve med lukkede skoler længere. Det er forældrepresset, som skal danne grundlag for et regeringsindgreb, og det skal hellere komme i dag end i morgen. Vi har brug for at få lettet låget nu, hvis vores folkeskole skal have bare snært af en mulighed for at komme videre bagefter. Jeg har i en tidligere tale været inde på, at vi i Styrelsen er begyndt at forberede os på det, vi kalder den nye virkelighed. Hvordan skal vi som fagforening agere på den anden side af konflikten, når vi står med en ikke-aftale i den ene eller anden afskygning? Jeg er sommetider stødt på den forståelige bemærkning: hvad skal vi så egentlig bruge vores fagforening til? Det er klart, at rollen vil blive en anden, men jeg ser dog ikke for mig, at vi vil få mindre brug for en forening for vores faglige fællesskab. Måske bliver behovet faktisk større, men helt givet anderledes. Jeg tror, vi skal se for os, at der vil blive behov for et styrket fællesskab på den enkelte skole, og her vil tillidsrepræsentanten få en afgørende rolle. Der vil formentlig ske det, at fagforeningen i endnu højere grad vil blive tvunget væk fra det centrale bord og ud på den enkelte skole. Det er ikke en udvikling, vi er begejstrede for, men den passer desværre som fod i hose med de samfundstendenser, vi ser i disse år - individet hævet over fællesskabet, konkurrenceevnen over samhørigheden. Vi kan sagtens gå hen og få den rolle, at vi skal hjælpe den enkelte lærer med at skabe de mest optimale rammer for sit arbejdsliv, uden at det sker på bekostning af fællesskabet. Hvordan det så ellers skal stykkes sammen. Jeg ville ønske, at billedet så anderledes ud, men det gør det desværre ikke i øjeblikket. Det er af afgørende vigtighed, at I allerede nu, i faglig klub, tager hul på drøftelserne af de ny perspektiver. Vi vil have stor gavn af at være på forkant, og uanset hvordan vi vender og drejer hele det her cirkus, så vil vi som lærere altid være grundstenen i skolens virke. Vores stemme vil aldrig kunne stækkes, og det skal vi selvfølgelig bruge aktivt. Vi ved rigtig meget om, hvad der virker, og hvad der bestemt ikke gør. I øjeblikket er vi i en situation, hvor meget bliver sort og hvidt eller godt og ondt. Vi vil på et tidspunkt vende tilbage til en hver- 6

7 dag, hvor vi skal tale indhold. Hvor vi igen vil skulle forholde os til, hvordan vi kan gøre en positiv forskel for vores elever. Og da skal vi være klar, have en tydelig stemme og ville noget med skolen. Vi er i dag forsamlet til et fællesmøde; overenskomstansatte og tjenestemænd, lockoutede og ikke-lockoutede, yngre og ældre, uerfarne og erfarne. I kan berettiget forvente, at jeg som formand påtager mig rollen at gå forrest og indgyde tro på tingene. Denne tale har på mange måder bevæget sig ud af det dystre spor, men det er jo ofte sådan, at budskaberne trænger tydeligere igennem, når de fremlægges med kant og tyngde. Vi har et fælles ansvar for at analysere situationen og grave rigtig dybt. Vi skal grave dybt med hensyn til fremtidsperspektiverne, men i lige så høj grad skal vi nu grave dybt for at trække energi op af den sorteste muld. Der er meget energi i at handle sammen gerne mange sammen! Derfor skal vi investere vores kræfter her ved at planlægge og deltage i fælles aktioner og aktiviteter. I har allerede vist, at lærere af skabt af noget helt særligt. Hvilken anden faggruppe ville have mødt en tilsvining fra arbejdsgiverside med så meget overskud, entusiasme og sammenhold? Jeg har sagt det før, men gentager det hellere end gerne: jeg er stolt af min profession og stolt over at repræsentere jer. Jeg kan umuligt forestille mig en flottere og mere beundringsværdig indsats end den, I har leveret! Men vi må nok konstatere, at kampen på mange måder først lige er begyndt. Vi har derfor brug for alle kræfter; både fra de lockoutede og ikke-lockoutede. Det er helt nødvendigt, at vi nu rykker endnu tættere sammen og viser, at vi er en stærk forening, som fastholder et fælles fokus og ikke frivilligt giver afkald på kvaliteten i folkeskolen. Tiden er inde til, at vi for alvor tager hinanden i hånden og husker på, at vi er fælles om den virkelighed, vi kommer til at møde bagefter. Vi får brug for et fælles sprog, en fælles forståelse, en fælles bevidsthed og en fælles historiefortælling. Kun sammen kan vi gøre en forskel fortsat rigtig god kamp! 7

Lockouttale på Tapeten, tirsdag den 16. april

Lockouttale på Tapeten, tirsdag den 16. april Lockouttale på Tapeten, tirsdag den 16. april Kære udelukkede og fortvivlede kolleger medlemmer af Danmarks Lærerforening Vi skriver i dag tirsdag den 16. april, vi er i gang med lockoutens 3. uge, vi

Læs mere

Jeg må indledningsvis konstatere, at det har været et begivenhedsrigt og på mange måder historisk år for os.

Jeg må indledningsvis konstatere, at det har været et begivenhedsrigt og på mange måder historisk år for os. Mundtlig beretning 2014 Jeg må indledningsvis konstatere, at det har været et begivenhedsrigt og på mange måder historisk år for os. Jeg tror ikke, der var nogen, der i deres vildeste fantasi havde kunnet

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Marxismens gode sider og kapitalismens værste

Marxismens gode sider og kapitalismens værste Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 204 Offentligt Fra: Niels Jørn Krog Organisation: Adresse: Svalerodsvej 5 Postnr: 9800 Hjørring EMail: svalerodsvej5@stofanet.dk Telefon: midl. 82432782-98902345 mob.61713146

Læs mere

71% af befolkningen ønsker dialog frem for strejke og lockout. Virkeligheden indhenter fagbevægelsen!

71% af befolkningen ønsker dialog frem for strejke og lockout. Virkeligheden indhenter fagbevægelsen! Virkeligheden indhenter fagbevægelsen! Kun 29% af befolkningen støtter 3Fs konflikt mod Vejlegaarden Se analysen side 3 71% af befolkningen ønsker dialog frem for strejke og lockout Denne avis er udgivet

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 5 September 2013. Budget-gyser 2014. Odense i bund med udgifter til skolen - og vil spare yderligere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 5 September 2013. Budget-gyser 2014. Odense i bund med udgifter til skolen - og vil spare yderligere Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 5 September 2013 Budget-gyser 2014 Odense i bund med udgifter til skolen - og vil spare yderligere Odense i bunden 2 Lige meget hvilken undersøgelse, tabel eller

Læs mere

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål Sofia Manning (2007) COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål den 09-03-2012 kl. 9:57 Søren Moldrup side 1 af 13 sider Bogen er skrevet i du-form henvendt til den kommende coach. Denne stil

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

Ekstraordinære organisationer

Ekstraordinære organisationer Ekstraordinære organisationer Vi har brug for organisationer og ledere, der tager stilling til den verden og den tid, vi bevæger os i. Det mener Roxana Kia, som bl.a. er instruktør og kaospilot, og som

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

9-Lad os tale om penge.

9-Lad os tale om penge. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 9-Lad os tale om penge. Kvinder og mænd har bekymret sig om penge

Læs mere

11 HVORDAN MESTRER VI TAB?

11 HVORDAN MESTRER VI TAB? 76 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG 11 HVORDAN MESTRER VI TAB? Mestring handler om, hvordan vi håndterer de problemer og udfordringer, vi møder. I dette kapitel oversætter vi nogle gange mestring

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Indhold Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Nr. 01 Februar Årgang 01 2002 FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Fokus på folkeoplysningens fremtid under den nye regering Ny regering nye økonomiske vilkår? Dansk Folkeoplysnings Samråd fik lige som mange af vore

Læs mere

Konflikt- håndtering

Konflikt- håndtering Konflikthåndtering Forord 2 Denne pjece er fra BAR Kontor til medarbejdere og ledere i kontorog administrative virksomheder. Pjecen er en del af et større undervisningsmateriale, som du finder på BAR Kontors

Læs mere

Det er min første kongres som formand for HK. Så det er med stor glæde, jeg står her i dag.

Det er min første kongres som formand for HK. Så det er med stor glæde, jeg står her i dag. Kære kongres! Kære gæster! Kære medlemmer! Det er min første kongres som formand for HK. Så det er med stor glæde, jeg står her i dag. Jeg står her også med stor respekt og en stor ydmyghed over for ansvaret

Læs mere

57. møde. Onsdag den 14. marts 2012 (D) 1

57. møde. Onsdag den 14. marts 2012 (D) 1 Onsdag den 14. marts 2012 (D) 1 57. møde Onsdag den 14. marts 2012 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål til ministrene til umiddelbar besvarelse (spørgetime). 2) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene

Læs mere

Hvis vi mener det, så skal vi også holde fast

Hvis vi mener det, så skal vi også holde fast Hvis vi mener det, så skal vi også holde fast»vi vidste, at det var kæmpestort, det vi var i gang med, og vi vidste, at denne gang var vi nødt til virkelig at mene det«, siger KL s administrerende direktør

Læs mere

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Samfund og specialpædagogik modul 73451 oktober 2007 Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Vejleder: Bente Maribo Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid Figur fra Dansen på deadline side 52 slut Afviklet arbejde halvdelen Udnyttet tid om prokrastineringsformlen bliver det forhåbentlig lettere for dig at undersøge, hvad det er, der skaber problemer, når

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål.

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål. Bilag 1 Side 1 af 13 Kære respondent, Endnu en gang tak for din medvirken i vores kortlægning af danske kommuners brug af sociale medier. Afhængigt af dine svar ventes undersøgelsen at tage maksimalt ti

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

LET VEJEN FOR DE NYE LEDERE RESULTATER OG PERSPEKTIVER FRA EN UNDERSØGELSE AF KOMMUNALE LEDERES FØRSTE ÅR

LET VEJEN FOR DE NYE LEDERE RESULTATER OG PERSPEKTIVER FRA EN UNDERSØGELSE AF KOMMUNALE LEDERES FØRSTE ÅR LET VEJEN FOR DE NYE LEDERE RESULTATER OG PERSPEKTIVER FRA EN UNDERSØGELSE AF KOMMUNALE LEDERES FØRSTE ÅR LET VEJEN FOR DE NYE LEDERE RESULTATER OG PERSPEKTIVER FRA EN UNDERSØGELSE AF KOMMUNALE LEDERES

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere