EU's GPP-kriterier for billedbehandlingsudstyr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EU's GPP-kriterier for billedbehandlingsudstyr"

Transkript

1 EU's GPP-kriterier for billedbehandlingsudstyr Grønne offentlige indkøb er et frivilligt instrument. Dette dokument indeholder de kriterier for grønne offentlige indkøb, som EU har fastlagt for produktgruppen billedbehandlingsudstyr. Den tilhørende tekniske baggrundsrapport giver det fulde overblik over baggrunden for udvælgelsen af disse kriterier samt henvisning til yderligere oplysninger. For hver gruppe af produkter/tjenesteydelser er der valgt to sæt kriterier: De centrale kriterier er kriterier, der kan anvendes af alle ordregivende myndigheder i medlemsstaterne, og som vedrører de væsentligste miljøpåvirkninger. De er udformet, så de kræver mindst mulig yderligere verifikation og giver færrest mulige omkostningsstigninger. De omfattende kriterier er for de indkøbere, der ønsker at købe de bedste produkter på markedet. Disse kriterier kan indebære yderligere kontrol eller en let forøget omkostning i forhold til andre produkter med samme funktionsegenskaber. 1. Definition og anvendelsesområde Dette dokument vedrører indkøbsmæssige foranstaltninger ved køb og leje af billedbehandlingsudstyr. I disse kriterier omfatter produktgruppen "billedbehandlingsudstyr" produkter, som markedsføres til kontor- eller hjemmebrug, eller begge dele, og som har en eller begge af følgende funktioner: a) produktion af trykte billeder i form af papirdokumenter eller fotos fra et digitalt billede fra en netgrænseflade eller en kortgrænseflade eller en papirkopi via en scannings-/kopieringsproces b) produktion af et digitalt billede fra en papirkopi via en scannings-/kopieringsproces. Disse kriterier finder også anvendelse på produkter, der markedsføres som printere, kopimaskiner og multifunktionsenheder. 1

2 Kriterierne omfatter ikke følgende produkttyper: - faxmaskiner, digitale duplikatorer, frankeringsmaskiner og scannere - større produkter, som ikke normalt anvendes på kontorer, hvis de opfylder en af følgende tekniske specifikationer: produkter til standardformat i sort-hvid med en maksimal hastighed på over 66 A4-billeder pr. minut produkter til standardformat i farve med en maksimal hastighed på over 51 A4-billeder pr. minut produkter beregnet til medier i A2-format eller større eller produkter, der markedsføres som plottere (hastigheden afrundes til nærmeste hele tal). I denne produktgruppe forstås ved: "printer": et kommercielt tilgængeligt billedreproducerende produkt, der kan udskrive papirkopier, og som kan modtage data fra enkeltbrugereller netcomputere eller andre inputenheder, hvor enheden skal kunne strømforsynes fra en stikkontakt eller fra en data- eller netværksforbindelse "storformatprinter": printer konstrueret til at håndtere A2-medier eller endnu større formater, herunder printere, der er konstrueret til at håndtere medier i endeløse baner med en bredde på over 406 mm "kopimaskine": et kommercielt tilgængeligt billedreproducerende produkt, hvis eneste funktion er at lave kopier af en trykt papiroriginal, hvor enheden skal kunne strømforsynes fra en stikkontakt eller fra en data- eller netværksforbindelse "multifunktionsenhed": et kommercielt tilgængeligt billedreproducerende produkt, der er en fysisk integreret enhed eller en kombination af funktionelt integrerede dele, der udfører to eller flere af de kerneopgaver, der omfatter kopiering, udskrivning, scanning eller faxning, hvor enheden skal kunne strømforsynes fra en stikkontakt eller fra en data- eller netværksforbindelse, og kopieringsfunktionen adskiller sig fra ad hoc-kopiering af enkelte ark, som kan udføres på faxmaskiner 2

3 Følgende definitioner anvendes til at beskrive energiforbruget i standby: "netværksudstyr": udstyr, der kan forbindes til et netværk, og som har én eller flere netværksporte "netværksport": netværksforbindelsens fysiske grænseflade (kablet eller trådløs) ved eller på udstyret, hvorigennem udstyret kan fjernaktiveres "billedbehandlingsudstyr med god nettilgængelighed" (billedbehandlingsudstyr med HiNA-funktionalitet): billedbehandlingsudstyr med følgende funktioner: router, netværksswitch, trådløs basisstation eller en kombination af disse. 3

4 2. De væsentligste miljøpåvirkninger og dermed forbundne områder De væsentligste miljøpåvirkninger fra billedbehandlingsudstyr vedrører primært papirforbrug. Yderligere væsentlige miljøpåvirkninger vedrører: a) energiforbruget i brugsfasen, b) brug af farlige komponenter og materialevalg til produktets konstruktion, c) ressourceforbrug i produktets livscyklus, herunder brug af toner og patroner. Væsentligste miljøpåvirkninger i forbindelse med livscyklussen for billedbehandlingsudstyr og relevante væsentlige miljøområder Væsentlige miljøpåvirkninger i løbet af produktets livscyklus: global opvarmning syring økotoksicitet toksicitet for mennesker eutrofiering ressourceudtømning energiforbrug Væsentligste miljøområder Papirforbrug (relevant for påvirkninger af alle miljøkategorier) Energiforbrug i billedbehandlingsudstyrets brugsfase (relevant for påvirkning af alle miljøkategorier) Brug af farlige stoffer og deres miljømæssige konsekvenser (relevant for påvirkninger af toksicitet for mennesker, økotoksicitet, eutrofiering) Grønne offentlige indkøb Metode Køb produkter med effektiv papirhåndtering Køb energieffektive modeller Køb produkter, som har en ressourceeffektiv konstruktion, genererer små mængder affald og fremmer genbrug og genanvendelse Miljøpåvirkningernes rækkefølge afspejler ikke nødvendigvis deres betydning. 4

5 Der er nærmere oplysninger om produktgruppen billedbehandlingsudstyr, herunder oplysninger om relateret lovgivning og andre kilder, i den tekniske baggrundsrapport. 3. EU's GPP-kriterier for billedbehandlingsudstyr Med udgangspunkt i dataene og oplysningerne i den tekniske baggrundsrapport er følgende sæt EU-GPP-kriterier udarbejdet med henblik på at støtte køb af energieffektivt billedbehandlingsudstyr med reduceret miljøpåvirkning: 3.1 EU's GPP-kriterier for billedbehandlingsudstyr Centrale kriterier GENSTAND Køb af energieffektivt billedbehandlingsudstyr med reduceret miljøpåvirkning TEKNISKE SPECIFIKATIONER (Gælder kun billedbehandlingsudstyr med en hastighed ved sort-hvid udskrivning/kopiering på 25 billeder pr. minut eller derover i A4- størrelse) 1. Dobbeltsidet udskrivning Billedbehandlingsudstyr skal være udstyret med en enhed til automatisk dobbeltsidet udskrivning/kopiering. Dupleksudskrivnings- eller -kopieringsfunktionen skal være indstillet som standard i den originale software, som leveres af producenten. Omfattende kriterier GENSTAND Køb af energieffektivt billedbehandlingsudstyr med reduceret miljøpåvirkning TEKNISKE SPECIFIKATIONER (Gælder kun billedbehandlingsudstyr med en hastighed ved sort-hvid udskrivning/kopiering på 25 billeder pr. minut eller derover i A4- størrelse) 1. Dobbeltsidet udskrivning Billedbehandlingsudstyr skal være udstyret med en enhed til automatisk dobbeltsidet udskrivning/kopiering. Dupleksudskrivnings- eller -kopieringsfunktionen skal være indstillet som standard i den originale software, som leveres af producenten. 5

6 krav, og produkter med Energy Star v.2.0-mærke (eller evt. nyere), vil blive anset for at opfylde kravene. En erklæring fra producenten om, at disse krav er opfyldt, accepteres også. 2. Flere billeder på ét ark papir Billedbehandlingsudstyr skal som en standardfunktion tilbyde muligheden for at udskrive eller kopiere to eller flere sider af et dokument på ét ark papir, når produktet håndteres ved hjælp af original software, som er leveret af producenten (printerdriver). Produkter med et relevant type 1-miljømærke, der opfylder de anførte krav, og produkter med Energy Star v.2.0-mærke (eller evt. nyere), vil blive anset for at opfylde kravene. En erklæring fra producenten om, at disse krav er opfyldt, accepteres også. 2. Flere billeder på ét ark papir Billedbehandlingsudstyr skal som en standardfunktion tilbyde muligheden for at udskrive eller kopiere to eller flere sider af et dokument på ét ark papir, når produktet håndteres ved hjælp af original software, som er leveret af producenten (printerdriver). kriterier, vil blive anset for at opfylde kravene. En erklæring fra producenten om, at disse krav er opfyldt, accepteres også. 3. Energieffektivitet i brugsfasen Produktets energiforbrug i brugsfasen skal som minimum overholde de krav til energieffektivitet for billedbehandlingsudstyr, som opstilles i Energy Star v.2.0-kriterierne. Energiforbruget skal måles i henhold til prøvningsmetoden for kriterier, vil blive anset for at opfylde kravene. En erklæring fra producenten om, at disse krav er opfyldt, accepteres også. 3. Energieffektivitet i brugsfasen Produktets energiforbrug i brugsfasen skal som minimum overholde de krav til energieffektivitet for billedbehandlingsudstyr, som opstilles i Energy Star v.2.0-kriterierne. Energiforbruget skal måles i henhold til prøvningsmetoden for 6

7 bestemmelse af billedbehandlingsudstyrs energiforbrug (Test Method for Determining Imaging Equipment Energy Use), version endelig, maj 2012, eller tilsvarende. krav, og produkter med Energy Star v.2.0-mærke (eller evt. nyere), vil blive anset for at opfylde kravene. dokumenterer, at disse krav er opfyldt, vil også blive accepteret. 4. Brugervejledning til grøn ydelsesovervågning bestemmelse af billedbehandlingsudstyrs energiforbrug (Test Method for Determining Imaging Equipment Energy Use), version 2.0 endelig, maj 2012, eller tilsvarende. krav, og produkter med Energy Star v.2.0-mærke (eller evt. nyere), vil blive anset for at opfylde kravene. dokumenterer, at disse krav er opfyldt, vil også blive accepteret. 4. Brugervejledning til grøn ydelsesovervågning Der skal forelægges en vejledning med instruktioner i, hvordan man forbedrer den miljømæssige ydeevne for det specifikke billedbehandlingsudstyr (som skal omfatte papirhåndteringsfunktioner, energieffektivitetsfunktioner og forbrugsstoffer som f.eks. blæk- og/eller tonerpatroner). Denne skal stilles til rådighed i papirform som en del af brugervejledningen og/eller i digital form via producentens websted. Der skal forelægges en vejledning med instruktioner i, hvordan man forbedrer den miljømæssige ydeevne for det specifikke billedbehandlingsudstyr (som skal omfatte papirhåndteringsfunktioner, energieffektivitetsfunktioner og forbrugsstoffer som f.eks. blæk- og/eller tonerpatroner). Denne skal stilles til rådighed i papirform som en del af brugervejledningen og/eller i digital form via producentens websted. 1 Fundet på 7

8 kriterier, vil blive anset for at opfylde kravene. Anden relevant dokumentation, f.eks. skriftligt materiale fra producenten, accepteres også som bevis for, at ovennævnte bestemmelse er opfyldt. kriterier, vil blive anset for at opfylde kravene. Anden relevant dokumentation, f.eks. skriftligt materiale fra producenten, accepteres også som bevis for, at ovennævnte bestemmelse er opfyldt. 5. Produktlevetid og -garanti (Ikke relevant for lejekontrakter med vedligeholdelse) Reparation eller udskiftning af produktet er omfattet af garantibetingelserne i mindst fem år. Ansøgeren skal endvidere sikre, at der er originale eller tilsvarende reservedele til rådighed (direkte eller gennem andre udpegede leverandører) mindst fire år fra købsdatoen. Denne bestemmelse gælder ikke uundgåelige midlertidige situationer uden for producentens kontrol som f.eks. naturkatastrofer. 5. Produktlevetid og -garanti (Ikke relevant for lejekontrakter med vedligeholdelse) Reparation eller udskiftning af produktet er omfattet af garantibetingelserne i mindst fem år. Ansøgeren skal endvidere sikre, at der er originale eller tilsvarende reservedele til rådighed (direkte eller gennem andre udpegede leverandører) mindst fire år fra købsdatoen. Denne bestemmelse gælder ikke uundgåelige midlertidige situationer uden for producentens kontrol som f.eks. naturkatastrofer. : kriterier, vil blive anset for at opfylde kravene. Anden relevant dokumentation accepteres også, f.eks. en egenerklæring fra producenten om, at ovennævnte bestemmelse er opfyldt. (Kravet gælder ikke billedbehandlingsudstyr, som ikke anvender patroner) 6. Ressourceeffektivitet for patroner: konstruktion til genanvendelse af toner og/eller blækpatroner : kriterier, vil blive anset for at opfylde kravene. Anden relevant dokumentation accepteres også, f.eks. en egenerklæring fra producenten om, at ovennævnte bestemmelse er opfyldt. (Kravet gælder ikke billedbehandlingsudstyr, som ikke anvender patroner) 6. Ressourceeffektivitet for patroner: konstruktion til genanvendelse af toner og/eller blækpatroner 8

9 Produkterne skal kunne anvende genanvendte toner- og/eller blækpatroner. Enheder og praksis, der kan forhindre genanvendelsen af toner og/eller blækpatroner (dvs. anti-genanvendelsesenheder/-praksisser) bør hverken være til stede eller anvendes. Produkterne skal kunne anvende genanvendte toner- og/eller blækpatroner. Enheder og praksis, der kan forhindre genanvendelsen af toner og/eller blækpatroner (dvs. anti-genanvendelsesenheder/-praksisser) bør hverken være til stede eller anvendes. kriterier, vil blive anset for at opfylde kravene. dokumenterer, at disse krav er opfyldt, vil også blive accepteret. TILDELINGSKRITERIER Der tildeles point for: 1. Større energieffektivitet i brugsfasen Der tildeles point for hver gang, energiforbruget er 5 % lavere end angivet i de tekniske specifikationer for brug, målt efter afprøvningsmetoden for bestemmelse af billedbehandlingsudstyrs energiforbrug (Test Method for Determining Imaging Equipment Energy Use), version 2.0 endelig, maj 2012, eller tilsvarende. kriterier, vil blive anset for at opfylde kravene. dokumenterer, at disse krav er opfyldt, vil også blive accepteret. TILDELINGSKRITERIER Der tildeles point for: 1. Større energieffektivitet i brugsfasen Der tildeles point for hver gang, energiforbruget er 5 % lavere end angivet i de tekniske specifikationer for brug, målt efter afprøvningsmetoden for bestemmelse af billedbehandlingsudstyrs energiforbrug (Test Method for Determining Imaging Equipment Energy Use), version 2.0 endelig, maj 2012, eller tilsvarende. 9

10 dokumenterer energiforbruget i brugsfasen, vil også blive accepteret. 3. Energieffektivitet i standby Der tildeles point efter effektforbruget i en driftstilstand med netværksforbundet standbytilstand, som udstyret slås over i af energistyringsfunktionen eller en tilsvarende funktion. Jo lavere effektforbrug, jo flere point tildeles der. Energiforbruget skal måles i henhold til prøvningsmetoden for bestemmelse af billedbehandlingsudstyrs energiforbrug (Test Method for Determining Imaging Equipment Energy Use), version 2.0 dokumenterer energiforbruget i brugsfasen, vil også blive accepteret. (Gælder kun billedbehandlingsudstyr med en maksimal hastighed ved sort-hvid udskrivning/kopiering på under 25 billeder pr. minut i A4-størrelse) 2. Dobbeltsidet udskrivning Der tildeles point for billedbehandlingsudstyr med en enhed til automatisk dobbeltsidet udskrivning/kopiering (en dupleksenhed). Dupleksudskrivnings- eller -kopieringsfunktionen skal være indstillet som standard i den originale software, som leveres af producenten. Produkter med et relevant type 1-miljømærke, der opfylder de anførte kriterier, vil blive anset for at opfylde kravene. En erklæring fra producenten om, at disse krav er opfyldt, accepteres også. 3. Energieffektivitet i standby Der tildeles point efter effektforbruget i en driftstilstand med netværksforbundet standbytilstand, som udstyret slås over i af energistyringsfunktionen eller en tilsvarende funktion. Jo lavere effektforbrug, jo flere point tildeles der. Energiforbruget skal måles i henhold til prøvningsmetoden for bestemmelse af billedbehandlingsudstyrs energiforbrug (Test Method for Determining Imaging Equipment Energy Use), version

11 endelig, maj 2012, eller tilsvarende. endelig, maj 2012, eller tilsvarende. dokumenterer, at disse krav er opfyldt, vil også blive accepteret. dokumenterer, at disse krav er opfyldt, vil også blive accepteret. Forklarende bemærkninger Ved indkøb af billedbehandlingsudstyr kan de ordregivende myndigheder indgå særskilte kontrakter (f.eks. vedrørende levering af udstyr og montering) med forskellige leverandører. I disse tilfælde kan flere leverandører således være ansvarlige for at sikre, at de forskellige kriterier opfyldes. Tildelingskriterier: De ordregivende myndigheder skal i udbudsbekendtgørelsen og udbudsmaterialet angive, hvor mange ekstra point, hvert enkelt kriterium tildeles. Tildelingskriterierne vedrørende miljø skal i alt udgøre mindst 15 % af det samlede antal mulige point. Hvis en bruger af et printersystem, som opfylder kravene, anvender andre forsyningsprodukter, genopfyldte eller genanvendte, er erklæringen fra den oprindelige leverandør om opfyldelse af kravene ikke gyldig. For at bibeholde erklæringen om opfyldelse af kravene skal brugeren kontakte leverandøren af den genopfyldte/genanvendte printerforsyning og fremskaffe en ny erklæring om opfyldelse af kravene. Livscyklusomkostninger Vedrørende gennemførelse af GPP er et af de vigtigste aspekter en analyse af livscyklusomkostninger for de mest miljøvenlige produkter med hensyn til gennemsnitlige produkter på markedet. Overvejelser om omkostninger er særligt vigtige i forbindelse med offentlige indkøb på grund af behovet for at berettige offentlige udgifter. Medlemsstaterne bør opfordres til at foretage valg, som giver god værdi på langt sigt, og som er forenelige med de generelle politikker. 11

12 En sådan tilgang bør omfatte de indledende monteringsomkostninger, anslået levetid (fem år anses for at være den vejledende gennemsnitlige levetid for billedbehandlingsudstyr) og driftsomkostninger, herunder omkostninger til blæk og/eller tomer og elforbrug. Driftsomkostningerne dækker primært køb af forbrugsvarer (blæk- og tonerpatroner) og dernæst elforbrug, og disse er langt højere end billedbehandlingsudstyrets oprindelige købspris. Som for alle andre produkter, der bruger el, er det generelt en win-win-situation at købe energieffektive modeller, da de sikrer både lavere driftsomkostninger og færre miljøpåvirkninger. Generelt har produktets energieffektivitet en relativt ringe indflydelse på købsprisen, navnlig hvis man går efter en model inden for de 25 % mest effektive på markedet. Nedenfor opstilles en række scenarier med beregning af papirbesparelserne som følge af duplekskravet for to forskellige typer printere: Tabel 1 Besparelser som følge af duplekskravet i en etårig periode. Data fra Kilde: EuP Forberedende undersøgelser "Billedbehandlingsudstyr" (Lot 4) Printertype Billeder pr. minut (ipm) Sider pr. dag Dage pr. år Pris pr. side (EUR) 2 Besparelser som følge af duplekskravet (EUR) EP (elektrofotografisk) , 56 EP (elektrofotografisk) , , 28 EP (elektrofotografisk) IJ (ink-jet) arbejde 15 16, ,9 IJ (ink-jet) personlig 4 3, ,8 De potentielle årlige omkostningsbesparelser som følge af dupleksudskrivning sammenlignet med udskrivning på én side for én EP-printer 15 ipm (billeder pr. minut) på ét år er beregnet nedenfor: Besparelse i år som følge af dupleksudskrivning = (101 sider pr. dag * 260 dage) / 2 * 0,012 EUR = 157,56 EUR i år. 2 Prisen omfatter ikke blæk og toner. 12

13 Ovenstående beregning viser, at besparelserne ved altid at anvende dupleksudskrivning i stedet for udskrivning på én side er betydelig for EPprintere og væsentlig for IJ-printere til arbejdsbrug. Besparelserne kan være betydeligt højere, hvis der vælges "Flere billeder på ét ark papir", se teknisk specifikation 2. Det er blevet beregnet 3 at modeller af kommercielt billedbehandlingsudstyr, som opfylder kravene i Energy Star, version 2.0, sammenlignet med den nuværende version af Energy Star, i gennemsnit er 44 % mere energieffektive end de traditionelle modeller. Dette giver en relevant reduktion i energiomkostningerne til driften af dette udstyr sammenlignet med mindre effektive modeller. Endvidere vurderes det, at hvis alle modeller af billedbehandlingsudstyr, der sælges på det amerikanske marked (som størrelsesmæssigt svarer til EU's marked) på et år, opfylder de nye kriterier i Energy Star, version 2.0, reduceres de generelle elektricitetsomkostninger med 1,7 mia. USD, og samtidig reduceres de årlige drivhusgasemissioner med en mængde svarende til emissionerne fra over biler. EU Energy Stars website har et nyttigt redskab til beregning af de mulige finansielle besparelser ved at købe et mere effektivt produkt: 3 Beregning baseret på data fra ENERGY STAR Final Version 2.0 Imaging Equipment Savings Analysis, marts

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet Grønne offentlige indkøb (Green Public Procurement GPP) er et frivilligt instrument. Dette dokument indeholder de kriterier for grønne offentlige

Læs mere

KOMMISSIONENS AFGØRELSE

KOMMISSIONENS AFGØRELSE 28.12.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 353/53 KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 17. december 2013 om opstilling af miljøkriterier for tildeling af EU's miljømærke til billedbehandlingsudstyr (meddelt under

Læs mere

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af sanitetsarmaturer

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af sanitetsarmaturer EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af sanitetsarmaturer Grønne offentlige indkøb (Green Public Procurement GPP) er et frivilligt instrument. Dette dokument indeholder de kriterier for grønne offentlige

Læs mere

Miljøkrav i udbudsmateriale Aalborg 6. Marts 2007. Ved Karsten Andrup Pedersen Indkøbs og Udbudschef Kolding Kommune

Miljøkrav i udbudsmateriale Aalborg 6. Marts 2007. Ved Karsten Andrup Pedersen Indkøbs og Udbudschef Kolding Kommune Miljøkrav i udbudsmateriale Aalborg 6. Marts 2007 Ved Karsten Andrup Pedersen Indkøbs og Udbudschef Organisation Indkøbsafd. Miljøafdelingen Erfa-gruppe Brugergrupper 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Indkøbsansvarlige

Læs mere

Grønt er sund fornuft NETTOOVERSKUD

Grønt er sund fornuft NETTOOVERSKUD Grønt er sund fornuft NETTOOVERSKUD Det øko-nomiske kontor At være bevidst om miljømæssige udfordringer er ikke længere nok. En virksomheds succes afhænger i stadig højere grad af, om den er i stand til

Læs mere

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER KOMMISSIONEN

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER KOMMISSIONEN 28.3.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 82/3 II (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) AFGØRELSER

Læs mere

TEKNOLOGI I HARMONI MED ØKOLOGI

TEKNOLOGI I HARMONI MED ØKOLOGI TEKNOLOGI I HARMONI MED ØKOLOGI BEDRE PRODUKTER TIL EN BEDRE FREMTID Vi forstår, at når det drejer sig om at vælge teknologi, så placerer virksomheder pålidelighed og miljøpåvirkning øverst på deres liste.

Læs mere

Udkast til printstrategi for Faxe Kommune

Udkast til printstrategi for Faxe Kommune Udkast til printstrategi for Faxe Kommune 1 Formål Faxe Kommune er klimakommune og sætter derfor fokus på kommunens energiforbrug og arbejder til stadighed på at udnytte energien bedre og reducere CO2

Læs mere

Det er jo bare en tonerpatron. Hvilken forskel skulle det kunne gøre?

Det er jo bare en tonerpatron. Hvilken forskel skulle det kunne gøre? Det er jo bare en tonerpatron. Hvilken forskel skulle det kunne gøre? toner brochure_dansk.indd 1 14-08-2013 11:04:23 Det kan være forskellen mellem at nå eller ikke nå en deadline. toner brochure_dansk.indd

Læs mere

Hvorfor er det nødvendigt at have standarder for sidekapacitet?

Hvorfor er det nødvendigt at have standarder for sidekapacitet? Indledning Hvorfor er det nødvendigt at have standarder for sidekapacitet? Sidekapaciteten angiver det anslåede antal sider, der kan udskrives med en bestemt tonerpatron. Tidligere har producenterne af

Læs mere

Behovet for miljøfornyelse. Miljømæssige overvejelser for klogere virksomhedsbeslutninger

Behovet for miljøfornyelse. Miljømæssige overvejelser for klogere virksomhedsbeslutninger Behovet for miljøfornyelse Miljømæssige overvejelser for klogere virksomhedsbeslutninger Vi må alle tænke i nye baner, når det gælder miljøet Når 53 % af beslutningstagerne i Europa karakteriserer bæredygtighed

Læs mere

KOMMISSIONENS BESLUTNING

KOMMISSIONENS BESLUTNING L 13/22 KOMMISSIONENS BESLUTNING af 16. december 1999 om miljøkriterierne for tildeling af Fællesskabets miljømærke til kølemøbler (meddelt under nummer K(1999) 4522) (EØS-relevant tekst) (2000/40/EF)

Læs mere

Miljøhensyn ved offentlige indkøb

Miljøhensyn ved offentlige indkøb 20. marts 2014 Zennure Karismaz Miljøhensyn ved offentlige indkøb Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 2014 AFSNITS- ELLER PRÆSENTATIONSTITEL >INDSÆT >SIDEHOVED & SIDEFOD, SIDENR SLÅS TIL OG FRA HER Agenda

Læs mere

CopyCentre TM C32/C40

CopyCentre TM C32/C40 Detaljerede specifikationer CopyCentre C32 Colour. CopyCentre C40 Colour vist med dobbeltsidet automatisk dokumentfremfører og ekstra modul med to magasiner. OUTPUTHASTIGHED CopyCentre TM C32 Colour Digital

Læs mere

Køb grønt! Grønne offentlige indkøb i Europa. Et sammendrag

Køb grønt! Grønne offentlige indkøb i Europa. Et sammendrag Køb grønt! Grønne offentlige indkøb i Europa Et sammendrag Indledning Dette dokument giver et overblik over grønne offentlige indkøb (GPP) i EU. Det introducerer begrebet grønne offentlige indkøb og sammendrager

Læs mere

PRIMES. [1]Introduktion til grønne offentlige udbud. Præsenteret af. (Insert own logo)

PRIMES. [1]Introduktion til grønne offentlige udbud. Præsenteret af. (Insert own logo) PRIMES [1]Introduktion til grønne offentlige udbud Præsenteret af (Insert own logo) Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union Hvorfor købe grønne produkter? At købe billigt

Læs mere

Brochure Udskrivning med et formål. Du får en mere effektiv og bæredygtig forretning med HP Managed Print Services-løsninger

Brochure Udskrivning med et formål. Du får en mere effektiv og bæredygtig forretning med HP Managed Print Services-løsninger Brochure Udskrivning med et formål Du får en mere effektiv og bæredygtig forretning med HP Managed Print Services-løsninger Blæs med mel i munden Omkostninger reduceret med op til 30 % Energibesparelser

Læs mere

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:94645-2015:text:da:html Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Color LaserJet Pro MFP M278-M281. Vejledning til tekniske specifikationer

Color LaserJet Pro MFP M278-M281. Vejledning til tekniske specifikationer Color LaserJet Pro MFP M278-M281 Vejledning til tekniske specifikationer Copyright og licens Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden forudgående

Læs mere

Bæredygtighedsanprisninger. Rikke Dreyer 3. November 2015

Bæredygtighedsanprisninger. Rikke Dreyer 3. November 2015 Rikke Dreyer 3. November 2015 NGO erklæringer Deklarationer Mærker Bæredygtighedsstandarder Egenerklæring Donationer Bæredygtighedspris Virksomhedsrapportering Klassificeringer - eksempler Mængden af bæredygtige

Læs mere

Region Syddanmarks EPJ-Udbud EPJ SYD

Region Syddanmarks EPJ-Udbud EPJ SYD 1 Region Syddanmarks EPJ-Udbud EPJ SYD EPJ SYD Dagsorden: 1. Velkommen 2. Præsentationsrunde 3. Rammer for udbuddet 4. Tidsplan 5. Overblik særlige forhold vedr. udbudsmaterialet 6. Spørgsmål-svar-processen

Læs mere

Personlige kopimaskiner 2005/2006

Personlige kopimaskiner 2005/2006 Personlige kopimaskiner 2005/2006 Symbolforklaring Digitale personlige kopimaskiner AXIS NETVÆRKSPRINTADAPTER Giver mulighed for at sætte en printer i netværk, så den kan benyttes af flere brugere. ENERGY

Læs mere

27. MAJ Tildeling og livscyklusomkostninger

27. MAJ Tildeling og livscyklusomkostninger Tildeling og livscyklusomkostninger 1 Tildeling og livscyklusomkostninger Pris Tildeling til det økonomisk mest fordelagtige tilbud - 161 Omkostninger alle former for omkostninger, herunder priser og livscyklusomkostninger

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 29.1.2016 2015/0149(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed til Udvalget om

Læs mere

Line-up af Brothers. MPS-modeller

Line-up af Brothers. MPS-modeller Line-up af Brothers MPS-modeller Kr Kr Kr Hvad er MPS? Med en MPS (Managed Print Services) aftale køber du maskinen hos din forhandler og betaler herefter kun for det, du printer der er ingen minimumsgrænse.

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.3.2012 COM(2012) 109 final 2012/0049 (COD)C7-0077/12 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om Den Europæiske Unions energieffektivitetsprogram for kontorudstyr

Læs mere

Home Smart ALT-I-ÉN INKJETMODELLER, SOM GIVER FLEKSIBILITET TIL HJEMMEKONTORET. VELKOMMEN TIL PRINT 3.0. Få 3 års garanti. 1. år on-site SWAP-service

Home Smart ALT-I-ÉN INKJETMODELLER, SOM GIVER FLEKSIBILITET TIL HJEMMEKONTORET. VELKOMMEN TIL PRINT 3.0. Få 3 års garanti. 1. år on-site SWAP-service Home Smart GARANTI Få 3 års garanti. 1. år on-site SWAP-service ALT-I-ÉN INKJETMODELLER, SOM GIVER FLEKSIBILITET TIL HJEMMEKONTORET. VELKOMMEN TIL PRINT 3.0 A3 315-025 iprint&scan BROTHER INTRODUCERER

Læs mere

DRIFT LEVERING AF VEJSALT. Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT, eksempel) December 2009. Vejregelrådet

DRIFT LEVERING AF VEJSALT. Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT, eksempel) December 2009. Vejregelrådet UDBUDSFORSKRIFT Bilag 2 til Vejledning DRIFT LEVERING AF VEJSALT Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT, eksempel) December 2009 Vejregelrådet Dette afsnit indeholder bindende oplysninger for udbuds- og

Læs mere

Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1

Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1 Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del Bilag 355 Offentligt Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1 (til samtlige ministerier med tilhørende institutioner m.v.) I

Læs mere

Muligheder for at tage miljøhensyn og gøre brug af miljømærker i udbud

Muligheder for at tage miljøhensyn og gøre brug af miljømærker i udbud Muligheder for at tage miljøhensyn og gøre brug af miljømærker i udbud Maria Haugaard, Advokat Gå-hjem-møde om udbudsloven og miljømærker 4. Maj 2016 Introduktion til udbudsloven og de nye muligheder for

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.12.2016 COM(2016) 784 final 2016/0388 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Document Distributor oversigt

Document Distributor oversigt Klik her for at få vist eller hente denne eller andre Lexmark Document Solutions-dokumenter. Document Distributor oversigt I Lexmark Document Distributor-programpakken vises, hvordan der kan skrives brugerdefinerede

Læs mere

Quick Guide NPD4499-00 DA

Quick Guide NPD4499-00 DA NPD4499-00 DA Kapitel 1 Introduktion Tak fordi du har købt denne maskine. Denne indeholder en introduktion og en række illustrationer til grundlæggende betjening af maskinen og ofte anvendte funktioner.

Læs mere

Vejledning til opsætning af hardware

Vejledning til opsætning af hardware Udpakning Fjern alt beskyttelsesmateriale. Illustrationerne i denne manual er af en lignende model. De afviger muligvis fra den egentlige model, men funktionsmåden er den samme. Tilslutning af enheden

Læs mere

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Introduktionsvejledning Juni 2002 www.lexmark.com Erklæring om overensstemmelse med FCC (Federal Communications Commission) Dette produkt overholder bestemmelserne for digitalt

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EUU alm. del - Bilag 442 Offentligt NOTAT

Europaudvalget (2. samling) EUU alm. del - Bilag 442 Offentligt NOTAT Europaudvalget (2. samling) EUU alm. del - Bilag 442 Offentligt NOTAT Kontor Sagsbehandler Dato 22. september 2008 Grundnotat om forslag fra EU-kommissionen om forordning der implementerer direktiv 2005/32/EF

Læs mere

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:145996-2013:text:da:html DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

Business Smart ALT-I-ÉN INKJETMODELLER, SOM BRINGER DIN VIRKSOMHEDS PRINT TIL NYE HØJDER. VELKOMMEN TIL PRINT 3.0

Business Smart ALT-I-ÉN INKJETMODELLER, SOM BRINGER DIN VIRKSOMHEDS PRINT TIL NYE HØJDER. VELKOMMEN TIL PRINT 3.0 Business Smart GARANTI Få 3 års garanti med on-site SWAP-service ALT-I-ÉN INKJETMODELLER, SOM BRINGER DIN VIRKSOMHEDS PRINT TIL NYE HØJDER. VELKOMMEN TIL PRINT 3.0 A3 315-025 iprint&scan BROTHER INTRODUCERER

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 4 5 Berøringsskærm Menuer 6 6 Alfanumerisk

Læs mere

Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:251123-2012:text:da:html DK-København: Reparation og vedligeholdelse af elektriske og mekaniske installationer i bygninger

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 11.11.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 293/31 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1016/2010 af 10. november 2010 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF for så vidt angår

Læs mere

Document Distributor 1. Fordele. Document Distributor

Document Distributor 1. Fordele. Document Distributor 1 I Lexmark -programpakken vises, hvordan der kan skrives brugerdefinerede scripts, der omfatter arbejdsprocessen for papir. Kombiner disse brugerdefinerede scripts med scanningsindstillinger (format,

Læs mere

Xerox WorkCentre 7800-modeller Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 7800-modeller Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. ABC DEF Menuer GHI PQRS 7 JKL TUV 8 MNO 6

Læs mere

DK-København: Hjælpemidler til handicappede 2011/S 23-037224 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-København: Hjælpemidler til handicappede 2011/S 23-037224 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:37224-2011:text:da:html DK-København: Hjælpemidler til handicappede 2011/S 23-037224 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Varer DEL I:

Læs mere

HL-5440D/5450DN(T)/5470DW/DCP-8110DN/MFC-8510DN

HL-5440D/5450DN(T)/5470DW/DCP-8110DN/MFC-8510DN HL-5440D/5450DN(T)/5470DW/DCP-8110DN/MFC-8510DN DENNE S/H-LASERSERIE TILBYDER LYNHURTIGE UDSKRIFTER OG STOR PÅLIDELIGHED. MODELLERNE ER ALSIDIGE OG NEMME AT HÅNDTERE, SÅ ARBEJDSGANGEN STRØMLINES OG PRODUKTIVITETEN

Læs mere

Indhentning af tilbud på digital pas-, kørekort- og legitimationskort-løsning

Indhentning af tilbud på digital pas-, kørekort- og legitimationskort-løsning Indhentning af tilbud på digital pas-, kørekort- og legitimationskort-løsning 1. Indledning Halsnæs Kommune inviterer interesserede tilbudsgivere til at afgive tilbud på en koncessionsaftale om levering

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 201 final 2015/0104 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

N O T AT GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

N O T AT GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2011 KOM (2012) 0108 Bilag 1, KOM (2012) 0109 Bilag 1 Offentligt N O T AT 26. april GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag fra EU Kommissionen - til Rådets afgørelse om indgåelse

Læs mere

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten.

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten. LÆS DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Denne støvsuger må kun anvendes til almindelig husholdningsrengøring, som beskrevet i brugsanvisningen. Du bør sikre dig, at du har forstået indholdet af denne brugervejledning

Læs mere

HL-6180DW(T) / DCP-8250DN / MFC-8950DW(T)

HL-6180DW(T) / DCP-8250DN / MFC-8950DW(T) HL-6180DW(T) / DCP-8250DN / MFC-8950DW(T) DENNE PROFESSIONELLE S/H-LASERSERIE TILBYDER LYNHURTIGE UDSKRIFTER OG STOR PÅLIDELIGHED. DE STÆRKE MODELLER ER ALSIDIGE OG NEMME AT HÅNDTERE, SÅ ARBEJDSGANGEN

Læs mere

KOMMISSIONENS AFGØRELSE af XXX om opstilling af miljøkriterier for tildeling af EU's miljømærke til vandbaserede forsyningsanlæg

KOMMISSIONENS AFGØRELSE af XXX om opstilling af miljøkriterier for tildeling af EU's miljømærke til vandbaserede forsyningsanlæg RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 15. januar 2014 (OR. en) 5303/14 ENV 29 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 10. januar 2014 til: Komm. dok. nr.: D029990/02 Vedr.: Generalsekretariatet

Læs mere

Kommunal fremme af ressourceeffektivitet gennem udbud & indkøb. Case: Skolemadsemballage i KK

Kommunal fremme af ressourceeffektivitet gennem udbud & indkøb. Case: Skolemadsemballage i KK Kommunal fremme af ressourceeffektivitet gennem udbud & indkøb Case: Skolemadsemballage i KK Johannes Michelsen, Udbudsjurist (Cand.merc.jur) Sundhed og Indkøb, Børne- og Ungdomsforvaltningen 1 Skolemadsemballage

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 11.11.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 293/21 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1015/2010 af 10. november 2010 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF for så vidt angår

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 12.9.2001 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende L 242/11 KOMMISSIONENS BESLUTNING af 28. august 2001 om opstilling af miljøkriterier for tildeling af Fællesskabets miljømærke til bærbare computere (meddelt

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 202 final 2015/0105 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Indhentning af tilbud på digital pasløsning

Indhentning af tilbud på digital pasløsning NOTAT Fra: Stefan Ising 17. september 2015 Indhentning af tilbud på digital pasløsning 1. Indledning Fredensborg Kommune inviterer interesserede tilbudsgivere til at afgive tilbud på en koncessionsaftale

Læs mere

Brugervejledning for "RICOH Printer"

Brugervejledning for RICOH Printer series Brugervejledning for "RICOH Printer" Oversigt Windows-version Mac-version Fejlfinding INDHOLDSFORTEGNELSE Sådan læser du denne vejledning... 2 1. Oversigt Introduktion til RICOH Printer... 4 Driftsmiljøer...

Læs mere

DCP-J4110DW & MFC-J4510DW/J4710DW. Velkommen til PRINT 3.0 A4/A3 PRINT. *Gælder ikke DCP-J4110DW

DCP-J4110DW & MFC-J4510DW/J4710DW. Velkommen til PRINT 3.0 A4/A3 PRINT. *Gælder ikke DCP-J4110DW DCP-J4110DW & MFC-J4510DW/J4710DW Vi fører print i en helt ny retning. Velkommen til PRINT 3.0 A4/A3 PRINT SCAN KOPI FAX 315-025 *Gælder ikke DCP-J4110DW PRINT 3.0 er landet. Vi har taget et spring fremad

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.7.2014 SWD(2014) 208 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Betjeningspanel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 5 Udløserhåndtag til lågen til påfyldning

Læs mere

Danmark-Kastrup: Lavtgulvsbusser 2015/S 149-276304. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed. Varer

Danmark-Kastrup: Lavtgulvsbusser 2015/S 149-276304. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:276304-2015:text:da:html Danmark-Kastrup: Lavtgulvsbusser 2015/S 149-276304 Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

PRIMES. [3] GPP-processen i praksis. Præsenteret af. (Insert own logo) Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union

PRIMES. [3] GPP-processen i praksis. Præsenteret af. (Insert own logo) Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union PRIMES [3] GPP-processen i praksis Præsenteret af (Insert own logo) Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union Overblik 1) Udbudsproces 2) Tildelingskriterier 3) Verifikation/dokumentation

Læs mere

MultiCopy Original En miljøbevidst problemløser

MultiCopy Original En miljøbevidst problemløser MultiCopy Original En miljøbevidst problemløser Der findes mange problemer i verden, men også enkle løsninger. På nogle af dem. På kontoret er det vigtigt, at arbejdsdagen kører så glat som muligt, og

Læs mere

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internet Services

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internet Services Version 1.0 09/10 Xerox 2010 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Upublicerede rettigheder forbeholdes under copyright-lovgivningen i USA. Indholdet i denne publikation må ikke gengives på nogen

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud. DK-København: Ingeniørarbejder i forbindelse med jernbaner

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud. DK-København: Ingeniørarbejder i forbindelse med jernbaner 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:121633-2010:text:da:html DK-København: Ingeniørarbejder i forbindelse med jernbaner 2010/S 81-121633 UDBUDSBEKENDTGØRELSE

Læs mere

HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden

Læs mere

Copyright Informationen er leveret af UdbudsVagten. Rådgivning eller distribution af egne udbud/forespørgsler: borsen@udbudsvagten.

Copyright Informationen er leveret af UdbudsVagten. Rådgivning eller distribution af egne udbud/forespørgsler: borsen@udbudsvagten. Copyright Informationen er leveret af UdbudsVagten. Rådgivning eller distribution af egne udbud/forespørgsler: borsen@udbudsvagten.dk Overskrift DK-Horsens: Kontorartikler Dokumenttype 3- Udbud Frist for

Læs mere

PRIMES. [2] Juridiske & politiske rammer for GPP. Præsenteret af. (Insert own logo)

PRIMES. [2] Juridiske & politiske rammer for GPP. Præsenteret af. (Insert own logo) PRIMES [2] Juridiske & politiske rammer for GPP Præsenteret af (Insert own logo) Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union Oversigt 1) Principper for offentlige indkøb

Læs mere

Kort introduktion til grøn innovation

Kort introduktion til grøn innovation Kort introduktion til grøn innovation Hvad kan der søges om, hvem kan søge, og hvordan søger man? Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne

Læs mere

LCD. Velkommen til den nye farveinkjet-serie. Kom i forbindelse med din digitale verden. Læs mere på brother.dk

LCD. Velkommen til den nye farveinkjet-serie. Kom i forbindelse med din digitale verden. Læs mere på brother.dk VELKOMMEN TIL PRINT 3.0 LCD Velkommen til den nye farveinkjet-serie. Kom i forbindelse med din digitale verden. Læs mere på brother.dk Vores engagement 315-025 * Svanemærket er det officielle miljømærke

Læs mere

Vejledning til opsætning af hardware

Vejledning til opsætning af hardware Udpakning Fjern alt beskyttelsesmateriale. Illustrationerne i denne manual er af en lignende model. De afviger muligvis fra den egentlige model, men funktionsmåden er den samme. Fjern alt beskyttelsesmateriale.

Læs mere

Brugermanual. AirPrint

Brugermanual. AirPrint Brugermanual AirPrint INDLEDNING Der er gjort alt, hvad der er muligt for at sikre, at oplysningerne i dette dokument er komplette, nøjagtige og up-to-date. Producenten påtager sig ikke ansvaret for følgerne

Læs mere

Danmark-København: Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning 2017/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning 2017/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1 / 5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:19668-2017:text:da:html -København: Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning 2017/S 013-019668 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1)

Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1) CIR1H nr 9477 af 02/07/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 20. november 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr.3003/3005-0003

Læs mere

Funktioner og specifikationer Brother MFC-J6920DW Professionel A3 alt-i-én farveinkjetprinter med fax

Funktioner og specifikationer Brother MFC-J6920DW Professionel A3 alt-i-én farveinkjetprinter med fax Funktioner og specifikationer Brother MFC-J6920DW Professionel A3 alt-i-én farveinkjetprinter med fax Generelt Printertype Farve Funktioner Kopier og scan, Fax Display Farveberøringsskærm Displaystørrelse

Læs mere

Kontraktbilag 5 Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet

Kontraktbilag 5 Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Sagsnr. -23-4-82--3 Kontraktbilag 5 Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Spørgsmål og svar vedrørende Udbudsbetingelserne Pkt. 2 (Tjekliste): Udbudsgiver bedes venligst, og for god ordens skyld, bekræfte

Læs mere

DK-København: Kortfremstilling 2005/S 143-142986 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Tjenesteydelsesaftale

DK-København: Kortfremstilling 2005/S 143-142986 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Tjenesteydelsesaftale DK-København: Kortfremstilling 2005/S 143-142986 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Tjenesteydelsesaftale Kontrakten er omfattet af aftalen om offentlige indkøb (GPA): Ja. DEL I: ORDREGIVENDE MYNDIGHED I.1) Den ordregivende

Læs mere

Bluetooth-enhed BU-20 Vejledning til udskrivning. Indholdsfortegnelse Før brug...2 Forholdsregler...3 Udskrivning...4

Bluetooth-enhed BU-20 Vejledning til udskrivning. Indholdsfortegnelse Før brug...2 Forholdsregler...3 Udskrivning...4 Bluetooth-enhed BU-20 Vejledning til udskrivning Indholdsfortegnelse Før brug...........................................2 Forholdsregler......................................3 Udskrivning........................................4

Læs mere

VIRKSOMHEDSPROFIL EN MERE EFFEKTIV HVERDAG

VIRKSOMHEDSPROFIL EN MERE EFFEKTIV HVERDAG VIRKSOMHEDSPROFIL EN MERE EFFEKTIV HVERDAG Gennem vores markedsviden og indsigt i den enkelte kundes behov, implementerer vi løsninger, der sikrer en mere effektiv forretning SELSKABET, FIRMAET & PARTNEREN

Læs mere

VIRKSOMHEDSPROFIL EN MERE EFFEKTIV HVERDAG

VIRKSOMHEDSPROFIL EN MERE EFFEKTIV HVERDAG VIRKSOMHEDSPROFIL EN MERE EFFEKTIV HVERDAG Gennem vores markedsviden og indsigt i den enkelte kundes behov, implementerer vi løsninger, der sikrer en mere effektiv forretning SELSKABET, FIRMAET & PARTNERNE

Læs mere

-års garanti. med on-site SWAP-service. iprint&scan PRODUKTIVE LØSNINGER TIL DIN VIRKSOMHED FÅ PRINT 3.0-FORDELEN

-års garanti. med on-site SWAP-service. iprint&scan PRODUKTIVE LØSNINGER TIL DIN VIRKSOMHED FÅ PRINT 3.0-FORDELEN 315-025 iprint&scan -års garanti med on-site SWAP-service PRODUKTIVE LØSNINGER TIL DIN VIRKSOMHED FÅ PRINT 3.0-FORDELEN A3 VI INTRODUCERER PRODUKTIVE LØSNINGER TIL DIN VIRKSOMHED Print 3.0 tilbyder mere

Læs mere

I dette dokument beskrives Partnerskabet for Offentlige Grønne Indkøbsmål for tekstiler og tekstilservice.

I dette dokument beskrives Partnerskabet for Offentlige Grønne Indkøbsmål for tekstiler og tekstilservice. INDKØBSMÅL Partnerskabet medlemmer har forpligtet sig til: At følge de fælles konkrete indkøbsmål At have en indkøbspolitik, hvoraf det fremgår, at miljøhensyn er en væsentlig parameter i forbindelse med

Læs mere

forestil dig et kompakt format, nye muligheder og fantastiske farver

forestil dig et kompakt format, nye muligheder og fantastiske farver forestil dig et kompakt format, nye muligheder og fantastiske farver Samsung multifunktionsfarveprinter CLX-2160/2160N Nu lanceres verdens mindste og fl otteste multifunktionsfarveprinter. Med Samsung

Læs mere

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:339199-2011:text:da:html DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed Varer Del

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af kontrakt om levering samt installation af ILS udstyr til bane 29 på Bornholms Lufthavn

Udbudsbetingelser. Udbud af kontrakt om levering samt installation af ILS udstyr til bane 29 på Bornholms Lufthavn Søndre Landevej 2 3700 Rønne Telefon 5695 2626 www.bornholmslufthavn.dk Udbudsbetingelser Udbud af kontrakt om levering samt installation af ILS udstyr til bane 29 på Bornholms Lufthavn Juni 2017 Indhold

Læs mere

BILAG. til. KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr.../..

BILAG. til. KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr.../.. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.8.2014 C(2014) 6232 final ANNEXES 1 to 3 BILAG til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr..../.. om midlertidige ekstraordinære støtteforanstaltninger for producenter

Læs mere

UDSKILLELSE AF LEVE- RANDØRER VED OVER- GANG TIL FASE 2 BILAG 5

UDSKILLELSE AF LEVE- RANDØRER VED OVER- GANG TIL FASE 2 BILAG 5 Til Sygehuspartnerskabet (2) Dokumenttype Bilag 5 Dato Juni 2014 Bilag 5 er i sin helhed et mindstekrav. UDSKILLELSE AF LEVE- RANDØRER VED OVER- GANG TIL FASE 2 BILAG 5 UDSKILLELSE AF LEVERANDØRER VED

Læs mere

Udbudsdirektivet - Temaer. Version 4. Notatoversigt: Møde 2: (den 8. oktober 2013)

Udbudsdirektivet - Temaer. Version 4. Notatoversigt: Møde 2: (den 8. oktober 2013) Dato: 16. april 2014 Udbudsdirektivet - Temaer Version 4 Sag: 13/09174-5 Sagsbehandler: /MRL Notatoversigt: Møde 2: (den 8. oktober 2013) Tema 1: Anvendelsesområde / Grundlæggende bestemmelser Notat 1

Læs mere

Kontraktbilag 5 Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet

Kontraktbilag 5 Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Sagsnr. -23-4-82--3 Kontraktbilag 5 Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Spørgsmål og svar vedrørende UDBUDSMATERIALET (Indsæt selv ekstra rækker efter behov, men behold venligst systematikken): HUSK

Læs mere

Udskillelse af leverandører ved overgang til fase 2

Udskillelse af leverandører ved overgang til fase 2 Bilag 5 Dato November 2015 Bilag 5 er i sin helhed et mindstekrav. Udskillelse af leverandører ved overgang til fase 2 Til Udvikling af nye, innovative løsninger til optimal anvendelse af ressourcer i

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) L 191/26 Den Europæiske Unions Tidende 23.7.2009 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 640/2009 af 22. juli 2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/32/EF for så vidt angår krav

Læs mere

Funktioner og specifikationer Brother MFC-J6520DW Inkjet multifunktionsprinter

Funktioner og specifikationer Brother MFC-J6520DW Inkjet multifunktionsprinter Funktioner og specifikationer Brother MFC-J6520DW Inkjet multifunktionsprinter Generelt Printertype Farve Funktioner Kopier og scan, Fax Display Berøringsskærm Displaystørrelse 6,8 cm stor touchscreen

Læs mere

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION: LANGUAGE: DA CATEGORY: ORIG FORM: F05 VERSION: R2.0.9.S01 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: ECAS_naersana NO_DOC_EXT: 2016-146863 SOFTWARE VERSION: 9.3.0 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: ana@lett.dk

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Officielt navn: CVR-nummer: 2

Officielt navn: CVR-nummer: 2 Supplement til Den Europæiske Unions Tidende Oplysninger og onlineformularer: http://simap.ted.europa.eu Del I: Ordregivende enhed I.1) Navn og adresser 1 (angiv alle ordregivende enheder med ansvar for

Læs mere

Energihandlingsplan for Beskæftigelsesministeriet

Energihandlingsplan for Beskæftigelsesministeriet for Beskæftigelsesministeriet 2008 Oversigt: Grundlag for handlingsplanen side 3 Beskæftigelsesministeriet forbrug side 5 Tekniske besparelsestiltag side 6 Håndbog i energirigtigt indkøb side 20 Energimærke

Læs mere

UDVALG AF EPSON INKJETPRINTERE TIL KONTORBRUG KLARTIL BRUG

UDVALG AF EPSON INKJETPRINTERE TIL KONTORBRUG KLARTIL BRUG UDVALG AF EPSON INKJETPRINTERE TIL KONTORBRUG KLARTIL BRUG EFTERÅR 2008 UDVALGET AFEPSON KONTORLØSNINGER. HURTIGE,ALSIDIGE PRINTEREOGALL- IN-ONEPRINTERE, DERNEMTPASSER TILDITKONTOR UDVALG AF EPSON INKJETPRINTERE

Læs mere