KAPITEL 3. ØKONOMI OG ØKONOMISK POLITIK - ARBEJDE OG ARBEJDSLØSHED

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KAPITEL 3. ØKONOMI OG ØKONOMISK POLITIK - ARBEJDE OG ARBEJDSLØSHED"

Transkript

1 KAPITEL 3. ØKONOMI OG ØKONOMISK POLITIK - ARBEJDE OG ARBEJDSLØSHED GENERELLE OVERVEJELSER Kapitel 3 er mindre diskuterende der er en del konkret viden, som altså skal på plads. Og det kan være nyt og besværligt for de elever, som helst vil snakke om tingene. Hertil kommer, at mange elever har den forudfattede mening, at økonomi er en svær og farlig verden, som de alligevel ikke kan finde ud af. Jeg plejer derfor at bruge tid på at forklare mine elever, at økonomi nu dengang er en vigtig del af virkeligheden - hvis man ikke har styr på økonomi, så er det svært at forstå virkeligheden. Og man har svært ved at klare sig, både i privatlivet og i samfundslivet (jf Uganda i dag). Men hertil kommer, at tempoet i undervisningen skal holdes nede: Dels fordi nogle dele af dette kapitel er ganske koncentrerede, dels fordi der skal være rigtig god tid til at stille spørgsmål og komme med mange eksempler men hvis man lever op til disse forudsætninger, så er det min erfaring, at eleverne kan komme ind i økonomiverdenen og finde den ganske spændende. Økonomidelen af faget kan også fange en del elever, fordi det er dejlig konkret på samme måde som matematikopgaver! Kapitlet er opbygget helt traditionelt: Kredsløb mål midler case. Det er måske meget traditionelt at vælge arbejde og arbejdsløshed som case, men emnet har stadig mange ting at byde på: - arbejdsløshed og krisestyring har historisk set været i centrum for udviklingen af de økonomiske politikker og passer derfor RIGTIG smukt til kulturfaget og AT-forløb - risiko for arbejdsløshed har stor betydning for mange elever i forbindelse med det valg af uddannelse, som kommer lige efter HF/gymnasiet eleverne ved jo godt, at den nuværende lave (registrerede) arbejdsløshed ikke er en naturlov - overvejelserne omkring det gode arbejde giver også gode muligheder for at diskutere motivationsfaktorer og koble tilbage til menneskesyn, ideologi og velfærdsmodeller - efter min opfattelse bør den danske succes med Flexicurity være en del af samfundsfagsundervisningen hvorfor skal vi altid tale om problemer?? Kapitel 3 giver rigtig gode muligheder for at træne færdigheder i bearbejdning af statistik. Hertil kommer, at forståelsen af enkelte punkter i dette kapitel (de økonomiske mål og arbejdsløshedens fordeling) forudsætter, at man inddrager den nyeste statistik. Det skal derfor STÆRKT anbefales, at man bruger arbejdsspørgsmålene i forbindelse med de økonomiske mål og arbejdsløshedens fordeling (eller bruger nogle andre tilsvarende spørgsmål blot de medfører, at eleverne kommer til at arbejde med den nyeste statistik). DE ENKELTE AFSNIT Afsnit 3.1. Kredsløbet (én timeblok på 90 minutter) Start med en hurtig gennemgang af figur 3.1 og 3.2 på tavlen men husk det historiske perspektiv (som peger tilbage mod kapitel 1 og frem mod kapitel 5 om EU). Bed derefter eleverne 2 og 2 lave følgende arbejdsopgave: - Tegn kredsløbet i figur 3.2 over på et stykke A3 papir. 1

2 - Beskriv derefter pengestrømmene mellem kasserne og nedskriv dine resultater på papiret start med pengestrømmene mellem husholdninger og virksomheder og fortsæt herefter med banker, stat og udland. Herefter opsamling på tavlen ud fra elevernes arbejde. Hvis der skulle være tid, så kan man herefter give eleverne følgende ekstra arbejdsspørgsmål: Prøv at nedskære SU, og følg denne begivenhed gennem det økonomiske kredsløb Mit forslag indebærer en ganske omhyggelig gennemtygning af det økonomiske kredsløb, fordi kredsløbet er selve grundlaget for forståelsen af vores blandingsøkonomi og når man bruger mange eksempler og sætter dem til selv at arbejde med modellen, så kan kredsløbet blive vedkommende og interessant for eleverne. Afsnit 3.2. De økonomiske mål (mindst én timeblok på 90 minutter) Arbejdsspørgsmål (til eleverne i grupper på 2 og 2) 1. Beskriv de 11 målsætninger: Velstand og vækst lav arbejdsløshed lav inflation overskud på betalingsbalancen lille udlandsgæld - stabil valutakurs rent miljø overskud på de offentlige finanser lav offentlig gæld begrænse skattetrykket lighed. 2. Hvordan går det med at opfylde de økonomiske mål i Dagens Danmark undersøg statistisk, hvordan det går med - vækst og velfærd - arbejdsløshed - betalingsbalance og udlandsgæld - offentlige budgetter og offentlig gæld - skattetryk og lighed i forhold til andre lande 3. Hvilke af målene passer godt sammen, og hvilke mål er svære at opfylde samtidig? 4. Beskriv enighed og uenighed mellem de politiske fløje, hvad angår målene. Eleverne sammensættes i smågrupper for at tvinge alle til at arbejde aktivt med det statistiske materiale husk at gå meget rundt i klassen for at støtte de elever, som kan have svært ved statistik. Man kan eventuelt opdele de statistiske spørgsmål (spørgsmål 2), således at hver gruppe kun skal bearbejde ét delemne (f eks arbejdsløshed) det går mere hurtigt og gør det lettere at fastholde koncentrationen men så må man bruge mere tid på opsamlingen. Ideen med denne timeblok er at give eleverne et billede af debatten om den nuværende danske økonomiske situation, men den skal også træne nogle færdigheder i behandling af statistik. Hvad angår statistikarbejdet er der tre muligheder: - Den mest ambitiøse mulighed er at lade eleverne arbejde med en CD-rom fra Samfundsstatistikken eller Tiårsoversigten det er svært og tager tid, men så får man også opfyldt kravene om, at eleverne skal have anvendt IT. I så fald skal man klart bruge mere end én timeblok! 2

3 - Man kan også udlevere den seneste Samfundsstatistik eller Tiårsoversigt til eleverne, og lade dem selv prøve at finde tallene det tager også en del tid, men lærer eleverne at finde rundt i statistisk grundmateriale - Endelig er der discountløsningen, hvor læreren selv finder og kopierer de relevante statistikker. Discountløsningen kan være hensigtsmæssig, fordi arbejdet med at finde ud af CD-rom og at finde rundt i Samfundsstatistikken/Tiårsoversigten kan blive så stort, at det fjerner fokus fra det egentlige mål: At give et øjebliksbillede af Danmarks økonomi og at lære at aflæse en statistik. Og jeg er ikke så sikker på, at det er en central faglig færdighed at kunne finde rundt i besværlige statistikker undtagen på A-niveau. Supplerende: Det kan efter min erfaring være lidt svært at nå alle arbejdsspørgsmålene på én timeblok desværre. Én mulighed kan være at gemme arbejdsspørgsmål 3 og 4 og lave en særlig timeblok med nogle aktuelle debatartikler fra forskellige politikere om stærke og svage sider ved den danske økonomi Danmark som foregangsland? Hvilket måske kan føre frem til et helt lille projekt om den aktuelle økonomiske situation i Danmark? Nogle Artikler: Forsker advarer: Som art er vi i fare (Politiken ) Lykke er.. meget mere end penge (Politiken ) Lykkekurven stiger ikke med flere penge (Politiken ) 537 stykker legetøj er ikke nok (Politiken ) Afsnit 3.3. De økonomiske politikker (i alt 4 timeblokke på hver 90 minutter) Generelt: De økonomiske politikker gennemgås ud fra en historisk synsvinkel for at give eleverne en forståelse af, at teoriudviklingen hænger sammen med de problemer, som politikerne stod over for økonomisk teori og politik er ikke ren videnskab. Denne tilgang giver også klart den bedste kobling til tværfagligt samarbejde med historie (AT og kulturfag) hvad med et projekt om 30 ernes USA? Alle de traditionelle økonomiske politikker bliver gennemgået, fordi det er svært at forudse, om nogle af disse politikker varigt er forældede og derfor kan udgå (jeg har dog selvfølgelig udeladt woodo-økonomerne: Friedmann og monetaristerne, supply-side og Laffer, og Philipps-kurven). Pengepolitikken havde længe en nedtur, men er kommet til ære og værdighed igen i 90 erne, blandt andet på grund af stigende vægt på forventningsmekanismerne og de globale pengestrømme. Finanspolitiske problemstillinger er også aktuelle i forbindelse med de massive skattelettelser under den amerikanske præsident Bush og diskussionerne omkring stabilitetspakkens krav om budgetdisciplin og de tyske og franske problemer med underskud på statsbudgettet. Indkomstpolitikken er mindre relevant, fordi den for tiden en del af det etablerede paradigme, men valutapolitikken har igen fået betydning, både for Danmark og på det globale plan Dollarens utrolige svingninger har stor betydning for trækket i den danske eksport. 3

4 Det er nok for meget at gennemgå alle politikkerne for eleverne - man må træffe nogle valg og gennemgå de politikker, som på det givne tidspunkt er mest i centrum. Hvis man kun skal arbejde på c-niveau, så er det en mulighed at koncentrere sig om konjunkturpolitikkerne (penge og finanspolitik ). Men hvis man senere skal arbejde med EU, så er det vel kun indkomstpolitikken, der kan undværes? Timeblok 1: Konjunkturpolitikkerne: Pengepolitik og finanspolitik 1. Hvad er pengepoltik og hvordan virker den (brug figur 3.3 og det økonomiske kredsløb) 2. Hvilke problemer er der ved pengepolitikken? 3. Hvad er finanspolitik og hvordan virker den (brug figur 3.4 og det økonomiske kredsløb) 4. Hvad forstås ved automatisk finanspolitik 5. Hvilke problemer er der ved finanspolitikken? Det er lidt af en provokation, at jeg ikke har indtegnet pilene i figur 3.4, 3.6 og 3.8. Men provokationen plejer at virke, fordi eleverne bliver tvunget til selv at gennemtænke de økonomiske politikker ud fra deres viden om det økonomiske kredsløb (men husk at afsætte god tid til pilearbejdet og til opsamlingen på klasseplan). Lav en lidt forstørret kopi af figur 3.3 og 3.4 (på et ark A3), således at eleverne kan gennemtænke og indsætte pilene, og bedre kan sammenligne politikkerne, fordi de er samlet på eet sted: Penge og finanspolitik i den ene gruppe (i næste timeblok kommer indkomst og valutapolitik). Timeblok 2: Omkostningspolitikkerne: Indkomstpolitik og Valutapolitik 1. Hvad er indkomstpolitik og hvordan virker en (brug figur 3.6)? 2. Vurder stærke og svage sider ved indkomstpolitik. 3. Hvad er valutapolitik, og hvordan virker den (brug figur 3,7)? 4. Vurder stærke og svage sider ved devalueringer. Kommentarer: Brug samme strategi som under konjunkturpolitikkerne. Fotoet af den offentligt ansatte skal illustrere problemet med et arbejde, som er vigtigt og spændende, men som har dårlige lønforhold og stadigt mere stress og dårligt arbejdsmiljø hvad betyder disse forhold for de mange elever, som drømmer om et job med mening og noget med mennesker vil de være lærere, sygeplejersker eller ingeniører, og hvem har egentlig det bedste arbejde? Timeblok 3: Konklusion på gamle politikker, Strukturpolitik og start på vismandsspil 1. Hvorfor er de gamle økonomiske politikker blevet svækket globaliseringens tidsalder? 2. Hvad er ideen i strukturpolitik og hvorledes tolkes den af de forskellige politiske fløje? 4

5 Denne timeblok giver en vis elastik som enten kan bruges til at samle op på tidligere timeblokke eller til at introducere det økonomispil, som skal køre i næste timeblok. Timeblok 4: Økonomispillet ( DK-spillet, hedder det vist) Økonomispillet er bestemt ikke særlig godt (og pas på: Der er direkte fejl i nogen af politikkerne), men det giver mulighed for en repetition, hvor eleverne selv kan kontrollere deres forståelse. Hertil kommer, at en del elever lærer bedre på denne måde og om ikke andet er eleverne glade for at prøve en ny arbejdsform. Men det er MEGET vigtigt, at man standser op en række gange i løbet af timeblokken og fastholder eleverne på at følge og forklare resultaterne af de forskellige politikker grundigt det er ikke nok blot at aflæse resultaterne. Afsnit 3.4. Arbejde og Arbejdsløshed (to timeblokke på hver 90 minutter) Timeblok 1 (lektie frem til Årsager til arbejdsløshed ) 1. Hvordan ser de politiske fløje på arbejdsløshedens størrelse? 2. Redegør for livet som arbejdsløs. 3. Hvad skal vi tro er det Economic man eller Maslow, som har ret?? 4. Man kan bruge Statistisk Tiårsoversigt/Samfundsstatistikken til at sætte nogle rigtige mennesker ind i figur 3.10: Hvordan fordeler arbejdsløsheden sig (fag, køn, alder og Bopæl), og hvilke mennesker ender inderst og yderst i centrifugen? (altså spørgsmålet i teksten lige før Årsager til arbejdsløshed ) Kommentarer: Ad spørgsmål 1: Start timer med at tegne en cirkel på tavlen (delmængden de registrerede arbejdsløse), tegn derefter en større cirkel (venstrefløjens opfattelse af arbejdsløsheden) og til sidst en mindre cirkel (højrefløjens opfattelse af arbejdsløsheden) og bed eleverne udfylde delmængderne. Diskussionen af spørgsmål 3 viser tilbage til ideologierne i kapitel 2 og til danskernes kulturelle kode i kapitel 1. Denne diskussion er vigtig, fordi langt de fleste politikere og økonomer (f.eks. OECD) bygger på en implicit præmis om economic man, når de diskuterer arbejdsløshedsunderstøttelse, resultatløn, løndifferentiering, sænkelse af marginalskat osv. Der foreligger utallige undersøgelser om danskernes kulturelle kode, som problematiserer denne præmis (se f.eks. Offentlige ledere: Indhold frem for løn (Politiken ), Stagnation: Folket, der vil holde fyraften (Børsens Nyhedsmagasin nr 9, 2001 s 37-40, og Ønskejobbet i det offentlige (Børsens Nyhedsmagasin nr 14, 2001 s 70-71)). Hvis der er tid og lyst, så kan man lave et arbejdsspørgsmål til Maslows pyramide: Du skal nu bruge de forskellige trin i Maslows pyramide i et konkret tilfælde: Hvordan vil du motivere nogle soldater i den internationale brigade, som skal i aktion i Irak? (men man kan naturligvis også anvende et andet eksempel hvordan skal vi motivere f eks passive elever skal vi bruge økonomiske incitamenter, hygge, udvikling, straf, bedre lærere?) 5

6 Spørgsmål 4 forudsætter, at eleverne har adgang til nogle aktuelle statistikker. Derved trænes nogle færdigheder i behandling af statistik (på samme måde som arbejdsopgaven oven for om opfyldelsen af de økonomiske mål). Derfor må man igen overveje, hvor megen tid man vil bruge på at eleverne selv finder oplysningerne. Men det skal bemærkes, at oplysningerne om arbejdsløshed er lettere at finde, og derfor er det mere oplagt at kaste eleverne ud i en CD-rom fra Samfundsstatistikken/Tiårsoversigten - eller at udlevere seneste Samfundsstatistik/Tiårsoversigt til eleverne, og lade dem selv prøve at finde tallene. Men man kan stadig vælge discountløsningen og kopiere de relevante statistikker måske særligt på C-niveau eller hvis der er dårlig tid? Et mere personligt arbejdsspørgsmål til figur 3.10 kunne være: Prøv at sætte nogle rigtige mennesker ind i de fire grupper: Hvem vil du f.eks. sætte på A-holdet eller D-holdet - tænk eventuelt på nogle mennesker, som du selv kender Eller endnu mere personligt (jf. figur 1.2 i kapitel 1 om ansvaret for det gode liv): Hvad vil du gøre for at undgå at komme på D-holdet? Nogle Artikler: Det værste er, at fattigdommen tager din frihed (Information ) Aktivering. Ledighedskøen skal gøres længere (Politiken ) Bunden er ikke nået (Politiken ) Timeblok 2: Resten af Beskriv minimumsarbejdsløshed og konjunkturarbejdsløshed hvad kan politikerne gøre? 2. Beskriv sammenhængen mellem lønhøjde og arbejdsløshed hvad kan politikerne gøre? 3. Beskriv strukturarbejdsløsheden og diskuter, hvordan vi skal bekæmpe denne skal vi følge den liberalistiske eller den socialdemokratiske vej eller bruge Flexicurity-modellen? Kommentarer: Bemærk, at jeg definerer konjunkturarbejdsløshed bredt: Hos mig er konjunkturarbejdsløshed ikke kun de store kriser, men også den mere snigende lavvækstarbejdsløshed, hvor væksten blot er for lille til at opfange den teknologiske udvikling. Begrundelsen for dette valg er, at lavvækstarbejdsløshed og egentlig krisearbejdsløshed begge er udtryk for manglende efterspørgsel og derfor lægger op til efterspørgselsstimulerende politik. Nogle artikler: De fantastiske fem (Mandag morgen ) Dydsmønster. Hvorfor flyder Danmark ovenpå? (Politiken ) Flexicurity. Den danske model oplever en renæssance (Politiken ) 6

International økonomi HH3C Torben Jensen Undervisningsbeskrivelse

International økonomi HH3C Torben Jensen Undervisningsbeskrivelse International økonomi HH3C Torben Jensen Undervisningsbeskrivelse Termin 09/12 Institution ZBC-Vordingborg Uddannelse HHX Fag og niveau International økonomi, A Lærere Torben Jensen Hold International

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj/juni 2011 Vejle

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2012 Institution Handelsskolen Minerva, Rådmands Boulevard Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VID Gymnasier HHX International økonomi B Erling

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2015-16 Institution Tønder Handelsskole, Martin Hammerichsvej 3, DK - 6270 Tønder http://www.toha.dk, e-mail:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 10 Holstebro

Læs mere

International Økonomi Niveau A Bettina Tornby Introduktion til international økonomi. Danmarks økonomi

International Økonomi Niveau A Bettina Tornby Introduktion til international økonomi. Danmarks økonomi Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer e- mailadresse Hold Handelsgymnasiet Ribe HHX International

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Aug. 2012 maj 2013

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Institution Termin Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Roskilde Handelsskole Termin hvori undervisningen afsluttes:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2010-2013 Institution ZBC Ringsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX International Økonomi A Allan

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2011 (skoleåret 2010-11) Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX International

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014-15 Institution Tønder Handelsskole, Martin Hammerichsvej 3, DK - 6270 Tønder http://www.toha.dk, e-mail:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj 2011 Grenaa

Læs mere

KAPITEL 2: IDEOLOGIER OG VELFÆRD

KAPITEL 2: IDEOLOGIER OG VELFÆRD KAPITEL 2: IDEOLOGIER OG VELFÆRD GENERELLE OVERVEJELSER De ideologiske hovedlinier er grundlæggende for samfundsfag, og de bør derfor efter min opfattelse gennemgås omhyggeligt og tidligt i undervisningsforløbet.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2011 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Herningsholm Gymnasium HHx International Økonomi

Læs mere

Foreløbig undervisningsbeskrivelse

Foreløbig undervisningsbeskrivelse Foreløbig undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2015 - juni 2016 Institution Vid Gymnasier Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Kernekilde

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 (skoleåret 2014-15) Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX International

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2013 Institution Handelsgymnasiet Tradium, Rådmands Boulevard Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX

Læs mere

Usikkerhed om Donald Trumps retning for USA

Usikkerhed om Donald Trumps retning for USA Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 299 6323 JULI 217 Usikkerhed om Donald Trumps retning for USA Der hersker stor usikkerhed om den politiske kurs i USA. Kursen har stor betydning for amerikansk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2011 Institution Vejle Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX International økonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012 Institution Tradium handelsgymnasium, Rådmands Boulevard, Randers Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2013 (skoleåret 2012-13) Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX International

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2013 IBC

Læs mere

International økonomi HH2A&C Undervisningsbeskrivelse

International økonomi HH2A&C Undervisningsbeskrivelse International økonomi HH2A&C Undervisningsbeskrivelse Termin Sommer 2012 Institution ZBC-Vordingborg Uddannelse HHX Fag og niveau International økonomi, B Lærer Torben Jensen Hold International økonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Aug 2013 maj 2014

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2016 juni 2017 Institution Tønder Handelsskole og Det Blå Gymnasium Tønder, Martin Hammerichsvej 3,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2016, sommer Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) VID Gymnasier, HHX HHX International økonomi A

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2013, skoleåret 2012-2013. Institution Vejen Handelsskole og Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Aug 2014 maj 2015

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold IBC Kolding Hhx International økonomi B

Læs mere

De samfundsøkonomiske mål

De samfundsøkonomiske mål De samfundsøkonomiske mål Økonomiske vækst Fuld beskæftigelse Overskud i handlen med udlandet Stabile priser (lav inflation) Ligevægt på de offentlige finanser Rimelige sociale forhold for alle Hensyn

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2012 ZBC-

Læs mere

Den danske økonomi i fremtiden

Den danske økonomi i fremtiden Den danske økonomi i fremtiden AT-synopsis til sommereksamen 2008 X-købing Gymnasium Historie og samfundsfag Indledning og problemformulering Ifølge det økonomiske råd vil den danske økonomi i fremtiden

Læs mere

Studieplan. Stamoplysninger. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Periode August 2015 Juni 2016 Institution Vejen Business College.

Studieplan. Stamoplysninger. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Periode August 2015 Juni 2016 Institution Vejen Business College. Studieplan Stamoplysninger Periode August 2015 Juni 2016 Institution Vejen Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx International Økonomi B Heidi Høyer STU-InternationaløknBhh1114-F16-MAR

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2017, sommer: Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) SBC, Handelsgymnasiet HHX International økonomi

Læs mere

Økonomer og økonomiske begreber af Joachim Ohrt Fehler, 2013. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk

Økonomer og økonomiske begreber af Joachim Ohrt Fehler, 2013. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk Økonomer og økonomiske begreber af Joachim Ohrt Fehler, 2013. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk Markedsøkonomi: En økonomi hvor priser og produktion bestemmes af udbud og efterspørgsel på

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2016 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX International Økonomi B Per

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014/2015 Institution Tønder Handelsskole, Martin Hammerichsvej 2, DK - 6270 Tønder http://www.toha.dk, e-mail:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Inter øko B ved mf Termin Juni 117 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Erhvervsskolerne Aars hhx Inter øko B Michael Harritsø Frederiksen (mf) 2a16 Forløbsoversigt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj/juni 2012 Campus

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 11/12 Roskilde

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold IBC Kolding Hhx International økonomi B

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX International Økonomi B Per

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Inter øko A ved sk Termin Juni 117 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Erhvervsskolerne Aars hhx Inter øko A Sven E Kristiansen (sk) 3b16 Forløbsoversigt (15) Forløb

Læs mere

Velfærdsstaten under pres

Velfærdsstaten under pres VICTOR BJØRNSTRUP, TOBIAS MATTHIESEN OG OLIVER BOSERUP SKOV Velfærdsstaten under pres PERSPEKTIVER PÅ VELFÆRDSSTATENS FREMTID UNiVtR3H ATS8!BLIOTMEK KIEL - ZtzN : RALBIBLiOTHEK - COLUMBUS Indhold Forord

Læs mere

Opgavedel A: Paratviden om økonomi

Opgavedel A: Paratviden om økonomi Prøve i økonomi Denne prøve består af en hel række delopgaver. Du skal besvarer så mange som muligt opgaven er lavet, så det helst ikke skulle være muligt at alle når at besvarer alle opgaver på den givne

Læs mere

1g Titel 1 Introduktion til den globale økonomi. 1g Titel 5 Husholdninger og virksomheder. Den offentlige sektor

1g Titel 1 Introduktion til den globale økonomi. 1g Titel 5 Husholdninger og virksomheder. Den offentlige sektor Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2014 maj 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer e-mailadresse Hold Handelsgymnasiet Ribe HHX

Læs mere

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at man ejer en del af en virksomhed Arbejdsløshed Et land

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2015

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2015 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Roskilde Handelsskole HHX International Økonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2014 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samfundsfag C Mette

Læs mere

Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder. Jan Rose Skaksen

Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder. Jan Rose Skaksen Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder Jan Rose Skaksen Hvad er globalisering? Verden bliver mindre Virksomheder, forskere og private tænker i højere grad globalt end nationalt Resultat

Læs mere

Danmark en del af den globale verden

Danmark en del af den globale verden Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2015 Institution Skive-Viborg HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFe Samfundsfag C Tina Brunsgaard Bjerregaard

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December 2010 Institution Uddannelsescenter Herning Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHx International

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2015, skoleåret 2014-2015. Institution Vejen Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Årsplan Samfundsfag 8

Årsplan Samfundsfag 8 Årsplan Samfundsfag 8 Årsplan Samfundsfag 8 Årsplanen for samfundsfag angiver de overordnede emner, som klassen skal arbejde med i løbet af 8. klasse. KOMPETENCEOMRÅDER FOR SAMFUNDSFAG > Politik > Økonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: Sommer 2011 VUC Vestegnen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2012, sommer: Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VidenDjurs Grenaa handelsskole hhx International

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2016 Campus

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2012 Institution Handelsgymnasiet Tradium, Randers Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Samfundsfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2015 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX International økonomi B Ole

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2011 Institution Uddannelsescenter Herning Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Herning International

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2017 Institution Haderslev Handelsskole, Det Blå Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ SØ SA Velfærdsstaten Af: AA, NN KK JJ Indholdsfortegnelse Kildeliste... 1 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt omfordeling?... 2 Hovedspørgsmål... 2 Partiernes prioriteter... 2

Læs mere

DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG (ØSU): DE OVERORDNEDE ØKONOMISKE RETNINGSLINJER. 24. februar 2003. Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24

DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG (ØSU): DE OVERORDNEDE ØKONOMISKE RETNINGSLINJER. 24. februar 2003. Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 24. februar 2003 Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG (ØSU): Resumé: DE OVERORDNEDE ØKONOMISKE RETNINGSLINJER I en ny strømlining af de forskellige økonomiske processer

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2016 Institution Erhvervsgymnasiet Grindsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HHX International

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2013 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samfundsfag C Mette

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2012 Institution Campus Bornholm Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX International Økonomi

Læs mere

Målbare mål. Ikke målbare mål. Fig. 14.1 De samfundsøkonomiske mål.

Målbare mål. Ikke målbare mål. Fig. 14.1 De samfundsøkonomiske mål. De samfundsøkonomiske mål Økonomisk vækst Fuld beskæftigelse Overskud i handlen med udlandet Stabile priser (lav inflation) Ligevægt på de offentlige finanser Rimelige sociale forhold for alle Hensyn til

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Frederikshavn Handelsgymnasium hhx International

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2017, sommer: Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) SBC, Handelsgymnasiet HHX International økonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/Juni 2017 Institution Haderslev Handelsskole - Det Blå Gymnasium. Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at Årsplan for 9. Lundbye Samfundsfag Tid og fagligt område Aktivitet Læringsmål Uge 32-42: Uge 43-50 Uge 1-6 Uge 8-12 Uge 13-23 Vi gennemgår og arbejder med kapitlerne: Ind i samfundsfaget Fremtider Folketinget

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 15/16 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Haderslev Handelsskole hhx International

Læs mere

HG UNDERVISNINGS- OG FORLØBSBESKRIVELSER 2012/13

HG UNDERVISNINGS- OG FORLØBSBESKRIVELSER 2012/13 Klasse HG 2A (Odder) Fag / Niveau Samfundsfag niveau C Undervisningsmål Undervisningens mål er, at eleven 1) kan afdække problemstillinger vedrørende økonomiske kredsløb og balance- og fordelingsspørgsmål,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommeren 2010 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Uddannelsescenter Holstebro HHX International

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse International økonomi B tda@silkehs.dk International økonomi B HH2A, HH2B, HH2C, HH2D, HH2F og HH2G 2010/11

Undervisningsbeskrivelse International økonomi B tda@silkehs.dk International økonomi B HH2A, HH2B, HH2C, HH2D, HH2F og HH2G 2010/11 Undervisningsbeskrivelse International økonomi B tda@silkehs.dk International økonomi B HH2A, HH2B, HH2C, HH2D, HH2F og HH2G 2010/11 Grundlæggende er følgende kapitler Meget vigtige: 2.1, 4, 7, 8, 9, 10,

Læs mere

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid Arbejdskort 1 Undersøg job Job på skolen Hver dag møder du mennesker på job overalt, hvor du kommer. Hos bageren, i butikker, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere, servicemedarbejdere

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2016 Institution Thy-Mors HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFe Samfundsfag C Kristian

Læs mere

Obama overdrager stærk økonomi til Trump

Obama overdrager stærk økonomi til Trump Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 JANUAR 2017 Obama overdrager stærk økonomi til Trump Den 20. januar indsættes Trump som USA s 45. præsident. Amerikansk økonomi er blevet stærkt forbedret

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin 2011/12 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx International Økonomi niveau A valgfag Niels Riisgaard Hht3iøa+b Oversigt over undervisningsforløb

Læs mere

Dansk Valutakurspolitik lørdag den 21. marts 2009

Dansk Valutakurspolitik lørdag den 21. marts 2009 Dansk Valutakurspolitik lørdag den 21. marts 2009 jesperj@ruc.dk Jesper Jespersen Professor, dr.scient.adm. Roskilde Universitet Den faste fastkurspolitik, 1982-? Danmark har i hele efterkrigstiden ført

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Vejle Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX International økonomi

Læs mere

Det lange lys på den økonomiske politik. Torben M. Andersen Institut for Økonomi Aarhus Universitet

Det lange lys på den økonomiske politik. Torben M. Andersen Institut for Økonomi Aarhus Universitet Det lange lys på den økonomiske politik Torben M. Andersen Institut for Økonomi Aarhus Universitet Storm P -Har Herren tabt noget? -Tjah øh min portnøgle! -Har de tabt den her? -Næh der var henne i den

Læs mere

KAPITEL 4. POLITIK FOLKET STYRER?

KAPITEL 4. POLITIK FOLKET STYRER? KAPITEL 4. POLITIK FOLKET STYRER? GENERELLE OVERVEJELSER Mange unge er ikke særligt interesserede i politik, og politikere har et dårligt ry hos dem. Dette er uheldigt, fordi de unge skal kunne tage del

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2012 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samfundsfag C Mette

Læs mere

Undervisningsplan om velfærd uge 1 Dato: Læringsmål: Indhold og kilder: Aktiviteter: Forventet/normer

Undervisningsplan om velfærd uge 1 Dato: Læringsmål: Indhold og kilder: Aktiviteter: Forventet/normer November 014 Undervisningsplan om velfærd uge 1 1/10-14 Præsentation af praktikant: Hvem er jeg og, hvad skal vi lave de næste uger? Navneleg: Alle i rundskreds, navn plus et ord, der starter med samme

Læs mere

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN RESUMÉ DANMARK STYRKET UD AF KRISEN September 2009 REGERINGEN Resumé af Danmark styrket ud af krisen Danmark og resten af verden er blevet ramt af den kraftigste og mest synkrone lavkonjunktur i mange

Læs mere

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 7

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 7 Indholdsfortegnelse INDLEDNING................................................. 7 1 HVAD ER VELFÆRD?....................................... 13 1.1. Velfærd................................................................

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2016 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold HHX International økonomi B Pernille

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2015 VUC-Vest,

Læs mere

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 1 Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 2 Agenda Konjunkturerne i dansk økonomi EU og Brexit USA og Trump Finansiel uro

Læs mere

Side 1 af 6. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Side 1 af 6. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin, hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2017

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2012 Institution ZBC Næstved Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx International Økonomi A Jakob

Læs mere

Samfundsfag. De merkantile Erhvervsuddannelser. Casebaseret eksamen. Juni 2014. Niveau D. Indhold:

Samfundsfag. De merkantile Erhvervsuddannelser. Casebaseret eksamen. Juni 2014. Niveau D. Indhold: De merkantile Erhvervsuddannelser Juni 2014 Casebaseret eksamen Samfundsfag Niveau D Indhold: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Opgave 6 Samfundsøkonmi Arbejdsmarkedet Velfærdsstaten Miljø og

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013-14 Institution VID Gymnasier, Grenaa Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Samfundsfag C Michael

Læs mere

Københavns åbne Gymnasium Elevudsagn fra spørgeskemaundersøgelsen i 2q

Københavns åbne Gymnasium Elevudsagn fra spørgeskemaundersøgelsen i 2q Københavns åbne Gymnasium Elevudsagn fra spørgeskemaundersøgelsen i 2q 1.7 Overraskelser ved gymnasiet eller hf! Er der noget ved gymnasiet eller hf som undrer dig eller har undret dig? 20 Det har overrasket

Læs mere

Årsplan i samfundsfag for 9. klasse

Årsplan i samfundsfag for 9. klasse Årsplan i samfundsfag for 9. klasse Formålet med undervisningen i samfundsfag er, at eleverne udvikler en lyst og en evne til at forstå hverdagslivet i et samfundsmæssigt perspektiv og aktiv medleven i

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2012, sommer: Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VidenDjurs Grenaa handelsskole HHX International

Læs mere

Årsplan Samfundsfag 9

Årsplan Samfundsfag 9 Årsplan Samfundsfag 9 Årsplan Samfundsfag 9 Årsplanen for samfundsfag angiver de overordnede emner, som klassen skal arbejde med i løbet af 9. klasse. KOMPETENCEOMRÅDER FOR SAMFUNDSFAG > Politik > Økonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2017 Institution Svendborg Erhvervsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX International

Læs mere