Årsrapport Brancheorganisation for den danske vejgodstransport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2015. Brancheorganisation for den danske vejgodstransport"

Transkript

1 Årsrapport 215 Brancheorganisation for den danske vejgodstransport 1

2 6129 Udgivet af ITD Ansv. redaktør: Nikolaj Stig Nielsen Redaktion: Kaspar W. Olesen og Mikkel Dybtved-Ntarampa Andersen Sats og layout: Heidi Jul Redaktionen er afsluttet 1. april 215 Citat er tilladt med behørig kildeangivelse ITD 215 En særlig tak til Lars Dagnæs, TransECO 2, for hjælp til bearbejdning og analyse af statistisk materiale Med XL Lastsikringscertifikat DIN EN Code XL Pole.Position. Kan skræddersyes efter ønske og behov. Leveres fx også med Coil, Huckepack eller til papirtransport Gardintraileren S.CS UNIVERSAL er multitalentet indenfor transport. Stabil opbygning, hurtig sikring af gods samt nem betjening just more. Ring og hør nærmere:

3 Indhold ITD s forord... 4 Transportministerens forord... 5 Fakta om ITD ITD-koncernregnskab Fik flere medarbejdere Fik færre medarbejdere Uændret ITD-medlemmerne i tal... 1 Branchestatistik Kapitel 1. Branchens nøgletal Kapitel 2. Transportarbejdet med lastbil i Danmark Værditilvækst pr. beskæftiget (årsværk) - løbende priser Værditilvækst pr. beskæftiget (årsværk) - faste priser Værditilvækst (mio. kr.) Antal beskæftiget (årsværk) Kapitel 3. Vejtrafikken i Danmark Kapitel 4. Samlet godstrafik i/til/fra Danmark med bil, tog, skib og fly Kapitel 5. Den europæiske lastbiltrafik Kapitel 6. Om betydningen og kvaliteten af statistik

4 Vi skal tænke fremad, hvis vi vil vinde fremtiden Efter svære år i finanskrisens skygge vejrer vores branche igen en smule morgenluft. Et gryende opsving siges at nærme sig, og det vil naturligvis få betydning for den danske vejgodsbranche. Det er de meldinger, vi får, og de understøttes af de tilgængelige statistikker. Billedet er ikke altid lige rosenrødt, og den daglige efterspørgsel bevæger sig op og ned, men vejtransport har altid været et erhverv, hvor der skal knokles for pengene. Det er under alle omstændigheder positivt at se og høre, at det mange steder går den rigtige vej igen. Grundbetingelserne den skarpe konkurrence og det vedvarende fokus på omkostninger og effektivitet kan ITD ikke ændre på, men vi leverer vores bedste for at sikre branchen de bedst mulige politiske rammebetingelser og den nødvendige rådgivning og service. ITD forsøger at være et effektivt og samlende talerør i den politiske kamp for attraktive betingelser for alle danske virksomheder inden for vejtransport. Vi favner bredt fra den mindre vognmand til den store koncern og fra den ene ende af landet til den anden. Det vil vi fortsat gøre, men vi vil også blive ved med at udfordre de gængse rammer for erhvervet gennem et kontinuerligt faktuelt overblik over branchens tilstand, så vi kan sikre et sundt erhverv også i fremtiden. Et første og meget vigtigt skridt ad den vej er en fælles strategi for dansk vejtransport. Vejen er nu banet i form af et omfattende analysearbejde, som er blevet til i Vejtransportrådets regi med Transportministeriet for bordenden. Her har ITD været bannerfører for, at der bliver tegnet et fælles og faktuelt billede af transporterhvervets øjeblikkelige situation. Diskussionen af vejtransportens 225 vækstplan forventer vi os meget af. Det er en nødvendig diskussion for vores erhverv og en mulighed for at tage den store forårsrengøring i unødigt bureaukrati og gamle regler. Vi håber, at vi derved kan give dansk vejtransport et nødvendigt forspring i fremtidens marked. Det handler således om at tænke fremad, hvis vi vil vinde fremtiden. Med venlig hilsen Gert Jakobsen, formand for ITD Jacob. Chr. Nielsen, adm. direktør i ITD Gert Jacobsen, formand for ITD Jacob Chr. Nielsen, adm. direktør i ITD 4

5 Foto: Sjællandske Medier/Christian Mikkelsen Et stærkt transporterhverv er et fælles ansvar Transporterhvervet er udfordret i disse år, men bag udfordringerne gemmer der sig også muligheder og spændende fremtidsperspektiver. Derfor er min tilgang klar: Udfordringerne skal løses, mulighederne skal gribes, og fremfor alt skal vi gøre det i fællesskab. På tværs af myndigheder, brancheorganisationer og politikere, skal vi sammen skabe de mest gunstige og dynamiske rammer for et stærkt og konkurrencedygtigt transporterhverv. Det handler ikke kun om at styrke transportbranchen, men også om at holde samfundsøkonomien kørende. Lastbilerne og busserne ude på vejene er de tandhjul, der hver eneste dag er med til at få samfundet til at køre rundt. En af de udfordringer, vi skal have løst, er at få skabt klare regler for cabotagekørsel samt at få EU til at lave ordentlig statistik på området. Det indre marked er dynamisk og med til at skabe vækst i Europa, og vi skal sørge for, at der er fair konkurrence. Det er en vigtig grundpæl i kampen for at opretholde et stærkt transporterhverv. Men samtidig med, at vi styrker reglerne og kontrollen med dem, der snyder, skal vi også huske at udvikle branchens faglighed. Hvis vi ser på, hvad vognmænd og chauffører fremover skal konkurrere på, så handler det i høj grad om at kunne bidrage med merværdi til kunderne. Det er en vare, som vil blive efterspurgt, og som branchen skal være parat til at levere med den dygtighed og kvalitet, som jeg igen og igen har mødt, når jeg har været ude på de danske landeveje og fået vigtige glimt af virkelighedens verden. Samtidig skal vi også sørge for, at de unge mennesker også fortsat synes, det er attraktivt og spændende at blive en del af transporterhvervet. Hvis vi i fællesskab kan understrege de muligheder og spændende perspektiver, som tegner sig for et erhverv i udvikling, kan det være med til at lokke unge mennesker op i førerhusene og ind i branchen. Især hvis vi kan angive en retning med fair konkurrence, innovativ opgaveløsning og omstillingsparathed. Derfor er mit budskab også ganske simpelt: Lad os fortsat arbejde sammen for fremtidens transport. Lad os yde hvert vores bidrag til, at Danmark er oppe i gear med et effektivt og konkurrencedygtigt transporterhverv. Transportminister Magnus Heunicke (S) 5

6 Få et forsikringstjek NU! Tlf

7 Fakta om ITD ITD startede i efterkrigsårene som en samling af eksportvognmænd. I dag tæller foreningen omkring 67 vognmænd, der fragter gods i både Danmark, Europa og på kryds og tværs af landegrænserne. ITD er i dag et toneangivende talerør for branchen og et rådgivnings- og videnscenter for medlemmerne. Brancheorganisationen rummer alle vognmænd fra den selvkørende vognmand, der dagligt sidder i sin lastbil til de store internationale logistik og transportvirksomheder, der har biler i både Danmark og udlandet. Godset, der transporteres, er alt fra de mindste knappenåle og fødevarer til store vindmøller og transporter, der kræver en høj grad af specialisering. Medlemmerne af ITD nyder godt af den store ekspertise, der findes i hovedsædet på Lyren i Padborg samt på kontoret på Vesterbrogade i København. Samtidig er ITD s eksperter løbende med ved forhandlingsbordene i både Bruxelles, Strassbourg samt naturligvis på Slotsholmen i København. Alt sammen for at skabe de bedste betingelser for den danske vognmandsbranche. Igen i år kan ITD fremvise pæne sorte tal på bundlinjen, og det er med til at skabe et stabilt miljø, hvor der også er plads til nytænkning. Derfor vil ITD også de kommende år tilbyde markedets bedste serviceløsninger til både medlemmer og kunder. Samtidig sørger ITD for at være forrest i udviklingen med det nyoprettede innovationscenter, der løbende samler og modner gode idéer, så alle i hele branchen kan få gavn af dem. ITD s bestyrelse Trine Støwe Kristiansen Torben Rafn Gert Andersen Lars Jørgen Skov Inge-Merete Koch Jacob Chr. Nielsen (adm. direktør) Gert Jakobsen (formand) Poul Henrik Schou (næstformand) 7

8 ITD-koncernregnskab Hele koncernen bestående af foreningen ITD med datterselskaberne FDE og Vialtis havde i 214 et overskud på over 98 millioner kroner, hvilket er en stigning i forhold til 213, hvor overskuddet var knap 9 millioner kroner. Overskuddet med godt 2 millioner kroner kommer fra foreningsdriften og de resterende 97 millioner kroner fra datterselskaberne. ITD årsregnskab 214 (t.dkk) Resultatopgørelse Kontingenter Øvrige nettoindtægter Total Andre eksterne udgifter Personaleudgifter Afskrivninger Renteindtægter mv Foreningsdrift total Resultat af dattervirksomhed mv ITD koncernresultat Balance per Aktiver Immaterielle anlægsaktiver Driftsmidler og inventar Kapitalandele i dattervirksomhed Ansvarlig indskudskapital i dattervirksomhed Anlægsaktiver i alt Varebeholdninger Tilgodehavender Udbytte fra dattervirksomhed Værdipapirer Likvide midler Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Passiver Foreningskapital Udskudt skat Leverandørgæld Forslag til udlodning Anden gæld Gæld i alt Passiver i alt

9 DieselService-anlæg altid i nærheden DKV betalingskort kan bruges i 65 lande Danmarks største netværk af dieselanlæg Eget tankanlæg Diesel netværk hele vejen rundt Billig Diesel Avanceret kortsikkerhed Aktiv forbrugskontrol Find dit nærmeste DieselService-anlæg ved at scanne QR-koden Uno-X har altid en station i nærheden. Med 92 DieselService-anlæg fordelt over hele landet, har du mulighed for at tanke hos Uno-X uanset, hvor du er. Vi har selvfølgelig døgnåbent på alle vores stationer. Ring og hør mere på

10 ITD-medlemmerne i tal ITD har gennem de sidste tre år gennemført en medlemsundersøgelse via et elektronisk spørgeskema. Undersøgelsen finder sted i foråret, og svarfrekvensen har hver gang ligget på over 3 procent. I det følgende giver vi et billede af udviklingen og den aktuelle status hos ITD s medlemmer på baggrund af data fra undersøgelsen. 1. Medlemmernes udbredelse ITD oplever i disse år en pæn vækst i antallet af medlemmer. Da en stor del af de større virksomheder inden for vejgodstransport er medlem hos ITD, vurderes det, at ITD s medlemmer tilsammen repræsenterer mere end halvdelen af aktivitetsniveauet i den danske vejgodstransportsektor. Alle medlemmer har med nogle få undtagelser indregistreret en eller flere danske lastbiler. Mange af medlemmerne løser dog en større eller mindre del af deres transportopgaver via indlejede undervognmænd. Det vurderes, at ITD-medlemmerne udover deres egne lastbiler også holder omkring 3.2 lastbiler i løbende drift hos danske undervognmænd. En mindre del af medlemmerne (12 procent) har etableret datterselskaber i udlandet. Formålet hermed er at kunne udføre eksportkørsel på lige vilkår med de udenlandske konkurrenter, idet den internationale konkurrence om eksportkørslerne har været helt fri siden åbningen af EU s indre marked i Tabel 1. Oversigt over ITD s nøgletal på medlemssiden. Antal medlemmer Antal dansk indregistrerede lastbiler Antal ansatte i Danmark Antal lastbiler i løbende drift hos undervognmænd Andel som har udenlandske datterselskaber Antal egne lastbiler i udlandet 672 (April 215) Ca. 1. Ca Ca procent Ca. 3.1 Kilde: ITD 2. Medlemmernes aktiviteter Som det fremgår af figur 1 (næste side), udfører hovedparten af ITD-medlemmerne både eksportkørsel og indenrigskørsel i Danmark. En mindre del (1 procent) kører kun eksportkørsel såkaldt internationalt transport. Knap en tredjedel kører udelukkende indenrigskørsel i Danmark også kaldet national transport. 1

11 Figur 1. Oversigt over om ITD-medlemmerne kører nationalt, internationalt eller begge dele. Procent. Kun nationalt 28% Begge dele 62% Kun internationalt 1% Kilde: ITD-medlemsundersøgelse Almindelige sættevogne dominerer i det transportarbejde, ITD-medlemmerne udfører med eller uden køl og med eller uden faste sider på sættevognene. Derudover har ITD-medlemmerne spredt sig over en række specialiserede godstyper, som ofte stiller særlige krav til køretøjernes udformning. Kategorien Andet i figuren nedenfor kan for eksempel dække over autotransport, renovation, kloak & slamsugning samt nicheområder med mere eller mindre overlap til de allerede nævnte kategorier Figur 2. Oversigt over hvilke godstyper ITD-medlemmerne beskæftiger sig med. Procent Alm. trailer u. temperaturregulering Containertransport Temperaturreguleret gods Bygge & anlæg Særtransporter Tanktransporter Levende dyr Flyttegods og møbler Andet Kilde: ITD-medlemsundersøgelse 11

12 3. Beskæftigelsen hos medlemmerne Finanskrisen har sat sine tydelige spor i den danske transportsektor og blandt medlemmerne af ITD. De seneste års medlemsundersøgelser tegner dog billedet af en gradvis restituering efter nogle meget hårde år. Andelen af medlemsvirksomheder, som havde fremgang i antallet af medarbejdere i det forgangne år, er steget fra 22 procent i 213 til 29 procent i 215. I samme periode er andelen af medlemmer med tilbagegang i antallet af medarbejdere faldet fra 22 til 12 procent. Figur 3. Udvikling i antal medarbejdere gennem seneste år Procent Fik flere medarbejdere Fik færre medarbejdere Uændret Kilde: ITD-medlemsundersøgelse I de sidste to medlemsundersøgelser har ITD spurgt ind til medlemmernes vurdering af udbuddet af kvalificerede chauffører på det danske arbejdsmarked. Der tegner sig nu et bekymrende billede af en decideret mangel på kvalificeret arbejdskraft hos vognmændene. I 214 oplevede 41 procent af ITD-medlemmerne nogen eller stor chaufførmangel. I dette års undersøgelse er andelen steget til 59 procent. Figur 4. ITD-medlemmernes vurdering af udbuddet af kvalificerede chauffører på det danske arbejdsmarked. Procent Vurderer nogen eller stor chaufførmangel Vurderer, at udbuddet balancerer med efterspørgslen Vurderer nogen eller stor overkapacitet af ledige Kilde: ITD-medlemsundersøgelse 12

13 4. Konjunkturudvikling Billedet af en gradvist lysnende markedssituation er slået igennem hos ITD-medlemmerne trods fortsat pres på priserne. Andelen af medlemmer, som har oplevet vigende godsmængder i markedet gennem det seneste år, er faldet fra 32 procent i 213 til 21 procent i dette års undersøgelse. 48 procent af medlemmerne vurderer i foråret 215, at godsmængderne steg i det forgangne år. Figur 5. ITD-medlemmernes vurdering af udviklingen i godsmængderne i forgangne år. Procent. 6 Oplevede fald 5 4 Oplevede stigning Kilde: ITD-medlemsundersøgelse Samme positive tendens tegner sig omkring medlemmernes omsætning. Mellem 44 og 47 procent har haft fremgang hvert år siden 213, mens 2-24 procent har haft tilbagegang. Figur 6. Omsætningens udvikling hos ITD-medlemmerne. Procent. 5 Omsætningen faldt 4 Omsætningen steg Kilde: ITD-medlemsundersøgelse 13

14 Omkring indtjeningen er udviklingen ligeledes positiv og meget markant. Andelen af ITD-medlemmer med overskud på bundlinjen er steget fra 74 procent i 213 til 85 procent i 215. Figur 7. Andel af ITD-medlemmer med positiv bundlinje i forgangne år. Procent Kilde: ITD-medlemsundersøgelse Også når det gælder ITD-medlemmernes forventninger til udviklingen i indeværende år, er billedet overvejende positivt. 56 procent forventer, at virksomhedens resultat bliver bedre i 215 i forhold til det foregående år. Figur 8. ITD-medlemmernes forventning til resultatets udvikling i indeværende år. Procent. 6 5 Tilbagegang Forbedring Kilde: ITD-medlemsundersøgelse 14

15 FH 5 med Euro 6-motor Igen har Volvo formået at forbedre brændstoføkonomien Vi oplevede en klar forbedring af brændstoføkonomien, da vi fik Volvo lastbiler med Euro 5-motorer. Senest har vi fået leveret 25 nye Volvo lastbiler med Euro 6-motorer, og igen er det lykkedes Volvo at forbedre brændstoføkonomien markant. Anders Christensen, direktør Skive Køletransport Spar brændstof. Spar penge. Hver dråbe tæller Volvo Trucks. Driving Progress 15

16 Branchestatistik Kapitel 1. Branchens nøgletal Afsnit 1.1. Antal virksomheder og beskæftigede Der var i 214 ca. 5. vognmandsvirksomheder i Danmark. Antallet af virksomheder toppede i 27, hvor der var ca. 6.3 virksomheder. Fra 27 til 214 er antallet af virksomheder faldet med ca. 1.3 svarende til 21 procent. Figur 1. Antal vognmandsvirksomheder Kilde: Trafikstyrelsen Udviklingen i antallet af virksomheder skal ses i lyset af, at der siden 25 er sket en koncentration og konsolidering i erhvervet. Figur 2 viser udvikling i antal virksomheder, antal tilladelser og antal tilladelser pr. virksomhed. Som det fremgår, er den gennemsnitlige virksomhed blevet 13 procent større siden 25 målt på antal tilladelser. Figur 2. Udviklingen i antal vejgodsvirksomheder, antal godstilladelser og antal tilladelser pr. virksomhed. Indeks, 25 = Tilladelser pr. virksomhed Godstilladelser 9 85 Virksomheder Kilde: Trafikstyrelsen 16

17 Konsolideringen i erhvervet fremgår også af figur 3. Her fremgår den samlede beskæftigelse hos godsvognmænd i 24, 28 og 212 fordelt i forhold til antallet af biler, virksomheden står som ejer af. I 22 var 4 procent af den samlede beskæftigelse hos vognmænd med 2 biler eller mere, i 212 var denne andel vokset til knap 5 procent. Figur 3. Beskæftigelsen i vognmandsvirksomheder i 24, 28 og 212 opgjort efter antal lastbiler, som virksomheden står som ejer af. Antal ansatte fordelt på godsvognmænd efter størrelse lastbiler 5-19 lastbiler 2-4 lastbiler 1 lastbil Kun varebiler Kilde: Danmarks Statistik Figur 4 viser udviklingen i beskæftigelsen i vejgodserhvervet (fragtvognmænd og rørtransport) fra 25 til 213 sammenholdt med udviklingen i alle erhverv samt industri og råstofforsyning. Det samlede antal beskæftigede er senest opgjort for 213. Her var der ca beskæftigede (opgjort som fuldtidsbeskæftigede).* Som det fremgår, steg antal beskæftigede i vognmandserhvervet svagt frem til 28, medens beskæftigelsen inden for industri og råstofforsyning stagnerede. Fra 28 til 21 faldt beskæftigelsen inden for vejgodserhvervet med ca. 2 procent. Fra 21 til 213 er beskæftigelsen inden for vejgodserhvervet faldet med 4,2 procent, medens den inden for industri og råstofforsyning er faldet med 5,7 procent. * Tal for beskæftigelsen i 214 forventes offentliggjort i april 215, derfor er der her ikke medtaget tal for 214. Figur 4. Udvikling i beskæftigelsen for alle erhverv, industri og råstofforsyning samt for fragtvognmænd og rørtransport Indeks, 25 = Alle erhverv Fragtvognmænd og rørtransport Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed Kilde: Danmarks Statistik, Databanken 17

18 Figur 5 og 6 viser udviklingen i beskæftigelsen i vognmandserhvervet opgjort efter socioøkonomisk status og aldersfordeling. Som anført ovenfor, er der sket et fald i beskæftigelsen på 4,7 procent fra 21 til 213 inden for vejgodserhvervet. Det er imidlertid ikke chaufførjobs, der i stor stil er blevet nedlagt. Den primære årsag til faldet skal findes i, at forholdsvist mange selvstændige vognmænd har indstillet aktiviteterne (figur 5). Hovedparten af de beskæftige i vognmandserhvervet er lønmodtagere på grundniveau samt lønmodtagere uden nærmere angivelse. Hovedparten af disse to grupper må antages at være chauffører. Fra 21 til 212 var beskæftigelsen i disse to grupper stigende, mens den faldt med 3,9 procent fra 212 til 213. Figur 5. Beskæftigelsen i vognmandserhvervet efter socioøkonomisk status. Antal beskæftigede. 35 Lønmodtagere u.n.a. 3 Lønmodtagere grundniveau 25 Lønmodtager mellemniveau 2 Lønmodtagere højeste niveau 15 1 Topledere 5 Medarbejdende ægtefælle Selvstændige Kilde: Danmarks Statistik, Databanken Vognmandserhvervet er karakteriseret ved en relativ stor andel medarbejdere på over 4 år (figur 6). Andelen har været stigende de sidste 1 år. I 22 var andelen af medarbejdere på 4 år eller mere 49 procent. I 213 var denne andel steget til 66 procent. Figur 6. Beskæftigelsen i vognmandserhvervet efter alder. Antal beskæftigede over 64 år 5-64 år 4-49 år år -24 år Kilde: Danmarks Statistik, Databanken 18

19 Afsnit 1.2. Konkurser Antallet af konkurser i vognmandserhvervet har i 213 og 214 nærmet sig niveauet fra før finanskrisen. Efter en række år med et højt antal konkurser i årene 29 til 212 faldt antallet i 213. Fra 213 til 214 er der igen sket en stigning i antallet af vognmandsvirksomheder, der blev opløst. Niveauet var dog fortsat lavere end i årene umiddelbart efter finanskrisen. Stigningen fra 213 til 214 i antallet af virksomheder, der blev opløst, understreger billedet af en fortsat strukturudvikling i branchen. Figur 7. Udviklingen i afgangen af vognmandsvirksomheder samt årsag til afgangen. Antal virksomheder Tvangsopløsning Gæld til det offentlige Manglende egenkapital Konkurs Kilde: Trafikstyrelsen 19

20 Afsnit 1.3. Antal lastbiler Der var primo 214 godt 42. lastbiler indregistreret i Danmark, langt hovedparten var lastbiler på over 6 ton totalvægt. Knapt 15. af lastbilerne med over 6 ton totalvægt blev anvendt til firmakørsel, medens godt 23.5 blev anvendt til vognmandskørsel, dvs. kørsel for fremmed regning. Antallet af lastbiler til vognmandskørsel steg med ca. 9 procent fra 25 til 28. Fra 28 frem til 213 faldt antallet af lastbiler til vognmandskørsel med 21 procent, fra 213 til 214 er der sket en beskeden vækst i antallet (,4 procent). Antallet af lastbiler til firmakørsel voksede også med 9 procent fra 25 til 28, siden 28 er antallet af lastbiler til firmakørsel faldet med ca. 14 procent. Det kan skyldes, at finanskrisen har foranlediget flere industrivirksomheder til at outsource transport til eksterne partnere. Figur 8. Lastbilparken efter anvendelse og størrelse. Antal biler pr. 1. januar Lastbiler 3,5-6 ton Totalvægt over 6 ton andet Totalvægt over 6 ton vognmandskørsel Total vægt over 6 ton firmakørsel Kilde: Danmarks Statistik, Databanken 2

21 Afsnit 1.4. Antal modulvogntog I bestræbelserne på at reducere lastbiltransportens CO 2 -udledning startede Danmark i 28 et forsøg med modulvogntog på det overordnede vejnet. Forsøget er af to omgange forlænget og løber nu frem til 23. Modulvogntog er vogntog på op til 25,25 meter i længden og op til 6 ton totalvægt. Modulvogntogenes største fordel er øget areal og volumen, hvorfor de egner sig bedst til let og mellemtungt gods. Antallet af danskregistrerede modulvogntog er her opgjort på antallet af dolly er, linktrailere samt sættevogne, registreret som trækkraft for kærre. Den sidste type, MVT type 4, der består af en lastbil og en påhængsvogn, der må være op til 24 meter, kan ikke umiddelbart identificeres i det digitale motorregister. Denne type skønnes dog ikke at være særlig udbredt i Danmark. Det fremgår af figur 9, at den årlige tilgang af enheder har ligget nogenlunde stabilt på 1-15 procent siden 29 med linktraileren (MVT type 3) som den mest populære kombination. Figur 9. Antallet af modulvogntog i Danmark MVT Type 3 56 MVT Type 2 MVT Type 1 MVT 3 lastbil-linktrailer-sættevogn MVT 2 lastbil-sættevogn-kærre 42 MVT 1 lastbil-dolly-sættevogn Kilde: ITD/Det Digitale Motorregister Den stabile tilgang af modulvogntog skyldes nok ikke mindst den seneste forlængelse af forsøget frem til 23, som giver en fornuftig investeringshorisont men også den kontinuerlige udvidelse af vejnettet til efterhånden at omfatte alle statsveje samt mere fleksible ordninger for tilslutning til virksomheder og industriområder må formodes at fremme brugen af modulvogntog. Udnyttes arealet i de 645 danske modulvogntog som normalt, flytter de det samme gods som 968 almindelige sættevogntog, og kan derved reducere CO 2 -udledningen med helt op til 3 procent. 21

22 Afsnit 1.5. Regnskabstal og produktivitet for vognmandsvirksomheder Danmarks Statistik udarbejder en regnskabsstatistik for fragtmandserhvervet og rørtransport. Statistikken er registerbaseret, dvs. opgjort på baggrund af oplysninger fra SKAT. Figur 1 viser udviklingen i de samlede omkostninger i virksomhederne fra 25 til 212. Hovedparten af omkostningerne i vognmandserhvervet er til løn og vareforbrug (det sidste primært brændstof til lastbilerne). De to poster tegner sig for ca. ¾ af de samlede omkostninger. Figur 1. Udviklingen i de samlede omkostninger i fragtvognmandsvirksomheder og rørtransport. Mio. kr Af- og nedskrivninger (mio. kr.) Løn, pension mv. (mio. kr.) Køb af lønarbejde, underentrepriser (mio. kr.) Vareforbrug (mio. kr.) Kilde: Danmarks Statistik, Databanken Figur 11 viser udviklingen i antal beskæftigede og udgifterne til løn og pension i fragtmandserhvervet og rørtransport. Hvor beskæftigelsen var stort set uændret fra 2 til 28, steg lønomkostningerne i samme periode med 26 procent. Fra 28 til 211 faldt lønomkostningerne med 22 procent og beskæftigelsen 21 procent. Fra 21 er lønomkostningerne steget med 11 procent, medens beskæftigelsen er vokset med 3 procent. Figur 11. Udviklingen i antal beskæftigede (årsværk) og udgift til løn og pension i vejgods- og rørtransportvirksomheder. Indeks 25 = Løn og pension Antal beskæftiget (årsværk) Kilde: Danmarks Statistik, Databanken 22

23 Afsnit 1.6. Produktivitet Produktiviteten i erhvervet kan opgøres som udviklingen i udnyttelsen af kapitalapparat og personale i forhold til produktionen (udført transportarbejde dvs. kørte kilometer ganget med den læssede godsmængde i vægt) eller som forholdet i udviklingen mellem værditilvæksten og beskæftigelsen. Den sidste indikator vil således afspejle erhvervets evne til at øge værdien for kunden og til at omsætte det i øget indtjening. Nedenfor er i figur 12 og 13 vist udviklingen i produktiviteten i henhold til de to forskellige indikatorer. Indikatoren baseret på udnyttelsen af produktionsapparatet og personalet (figur 12) viste et fald i produktiviteten fra 25 til 28. Transportarbejdet udført med dansk indregistrerede lastbiler faldt, samtidig med at beskæftigelsen og antallet af lastbiler steg. Fra 29 til 213 er transportarbejdet udført med danske lastbiler steget, mens antallet af lastbiler og beskæftigelsen er faldet. Der er således indikation for en betydelig udvikling i produktiviteten i denne periode. Transportarbejde pr. beskæftiget er fra 29 til 213 vokset med gennemsnitligt 51 procent, og transportarbejdet pr. lastbil er vokset med 38 procent. Bemærk, at der ikke er data for beskæftigelsen i erhvervet for 214 endnu. Indikatoren baseret på udvikling i værditilvæksten i forhold til beskæftigelsen (figur 13) viser en beskeden vækst fra 25 til 27. Fra 27 til 21 faldt værditilvæksten pr. beskæftiget med knap 1 procent. Fra 21 har der igen været en beskeden vækst. Figur 12. Udviklingen i danske indregistrerede lastbiler, godstransportarbejde med danske lastbiler og beskæftigelsen i danske vognmandsvirksomheder. Indeks, 25 = Godstransportarbejde danske biler (nationalt og internationalt) 9 Antal lastbiler 85 8 Antal beskæftigede (årsværk) Kilde: Danmarks Statistik, Databanken, ITD s grænsetælling Figur 13. Udviklingen i værditilvækst og beskæftigelse i vognmandserhvervet. Indeks 25 = Værditilvækst pr. beskæftiget (årsværk) - løbende priser Værditilvækst pr. beskæftiget (årsværk) - faste priser Værditilvækst (mio. kr.) Antal beskæftiget (årsværk) Kilde: Danmarks Statistik, Databanken 23

24 Afsnit 1.7. Udflagning Siden starten af nullerne har de danske vognmandvirksomheder, som udfører international transport og dermed agerer på et fuldt liberaliseret europæisk marked med hård priskonkurrence, i stigende grad etableret sig i udlandet med datterselskaber. Figur 14 viser udviklingen i markedsandelen for danskejede og dansk indregistrerede lastbiler over grænsen i Sønderjylland. Samlet har andelen af danskejede lastbiler været stigende i perioden. Udflagningen af vognparken har betydet, at danske vognmandsvirksomheder har kunnet fastholde og endda have en stigende markedsandel i den grænseoverskridende transport til trods for åbningen af et marked, hvor danske eksportkunder frit kan vælge imellem transportører fra hele EU herunder også lande med lavere omkostningsniveauer end det danske. Figur 14. Markedsandel for danskejede og dansk indregistrerede lastbiler over grænsen i Sønderjylland. Procent. 5 Danskejet Dansk indregistreret Kilde: Trafikstyrelsen Figur 15 viser danske vognmandsvirksomheders markedsandel på segmenter i den sønderjyske grænsetrafik fordelt på dansk indregistrerede biler og biler indregistreret i udenlandske datterselskaber. Som det fremgår, er der en betydelig spredning mellem dansk indregistrerede biler og biler i udenlandske datterselskaber mellem de forskellige segmenter. Andelen af lastbiler indregistreret i udenlandske datterselskaber var størst inden for segmentet presenning/faste sider. Figur 15. Grænsetællingen 213 og 214: Danske lastbilers markedsandel (dansk indregistrerede og danske datterselskaber) opgjort efter godstype over grænsen i Sønderjylland. 1 9 Øvrige lastbiler 8 Danske datterselskaber 7 6 Dansk indregistreret Presenning/ faste sider Temperaturreguleret Containertransport Tank-/Silotransport Specialtransporter Kilde: ITD s grænsetælling 24

25 Figur 16 viser fordelingen af de danskejede lastbiler i udenlandske datterselskaber i trafikken over grænsen i Sønderjylland 213 og 214 opgjort efter nationalitet. Hovedparten af lastbilerne var indregistreret i Tyskland, Polen og Litauen. I 214 tegnede disse tre lande sig for 83 procent af alle lastbiler indregistreret i danske datterskaber i udlandet. Biler ejet af danske datterskabelser udgjorde i procent af lastbiltrafikken på den sønderjyske grænse. Det svarer til ca. 97 biler pr. døgn i retning mod Danmark. Figur 16. Nationalitet af lastbiler ejet af danske datterselskaber i udlandet over grænsen i Sønderjylland 213 og 214. Procentfordeling Øvrige Lande Litauen Polen Tyskland Kilde: ITD s grænsetælling 25

26 Kapitel 2. Transportarbejdet med lastbil i Danmark Afsnit 2.1. Den samlede lastbilkørsel i Danmark en oversigt Det samlede godstransportarbejde med lastbil på dansk vej udgjorde i 213 knap 16 mia. tonkm. Hovedparten, ca. 78 procent, var danske lastbilers nationale godstransporter. Udenlandske bilers nationale godstransporter i Danmark (cabotagekørsel) udgjorde ca. 2 procent, mens transportarbejde i forbindelse med international godstransport (im- og eksport samt transittrafik gennem Danmark) udgjorde ca. 2 procent. Målt i tonkm tegnede udenlandsk indregistrerede lastbiler sig for ca. 18 procent af det samlede godstransportarbejde i Danmark, hovedparten heraf i forbindelse med internationale transporter Figur 17. Godstransportarbejdet i Danmark fordelt på kørselsform og danske og udenlandske lastbiler 213. Mio. tonkm. Cabotage udenlandske biler 2% Transittrafik gennem Danmark (skøn) 3% Im- og eksport udenlandske biler 13% Im- og eksport danske biler 4% National godstransport 78% Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken, Institut for Transportstudier og TransECO 2 26

27 Figur 18 viser udviklingen i det samlede godstransportarbejde på det danske vejnet (NB: Eksklusiv transittrafik, da der ikke er data herfor) fra 25 til 213. Andelen af udenlandsk indregistrerede lastbiler på det danske vejnet har været stigende fra 12 procent i 25 til 16 procent i 213. Figur 18. Godstransportarbejdet i Danmark fordelt på kørselsform og danske og udenlandske lastbiler , eks. transittrafik med lastbil gennem Danmark. Mio. tonkm. 16 Cabotage udenlandske biler Im- og eksport udenlandske biler Im- og eksport danske biler 8 National godstransport Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken, TransECO 2 Afsnit 2.2. Danske lastbilers transportarbejde Transportarbejde udført af danske lastbiler opgøres af national transport på danske vejstræk og international transport på danske såvel som udenlandske vejstræk. I figur 19 er vist udviklingen i danske lastbilers samlede godstransportarbejde fra 25 til 214. I forhold til 25 var de danske lastbilers nationale godstransportarbejde vokset med 16 procent i 214. Danske lastbilers internationale godstransportarbejde faldt med 32 procent fra 25 til 214. Samlet var godstransportarbejdet med danske lastbiler i 214 på niveau med 25. Som det fremgår, dækker det over et fald fra 27 til 29 og en vækst igen fra 29 til 214. Figur 19. Udviklingen i transportarbejdet med danske lastbiler Indeks 25 = National kørsel 1 National og international kørsel i alt 8 International kørsel Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken, og ITD s grænsetælling. Note: Udviklingen i internationalt transportarbejde er beregnet på grundlag af ITD s grænsetælling 214 og opregnet på grundlag af de tre første kvartaler. 27

28 Afsnit 2.3. National godstransport med danske lastbiler Påvirkningen fra den globale finanskrise i slutningen af nullerne skinner tydeligt igennem i udviklingen i danske lastbilers godstransport. Statistikken indikerer, at der under og efter finanskrisen er sket en markant effektivisering i erhvervet. Figur 2 viser udviklingen af national godstransport med danske lastbiler fra 25 til 214 opgjort som kørte kilometer, pålæsset godsmænge og transportarbejde. Desuden viser figuren udviklingen i udnyttelsen af lastbilerne opgjort som ton/km (ton pr. km). Figur 21 viser udviklingen i den gennemsnitlige transportafstand opgjort for forskellige varegrupper fra 25 til 214. De to figurer viser samlet udviklingen i de transporterede godsmængder, men det er også tydeligt, at der i perioden er sket en strukturel ændring i den måde, som godstransport i Danmark gennemføres på. Fra 28 til 29 faldt den samlede godsmænge i national godstransport med 23 procent. Fra 29 til 214 har der igen været vækst i godsmængderne. Væksten var størst i årene umiddelbart efter finanskrisen. Siden 28 er den gennemsnitlige afstand, som godset er transporteret, steget med 3 procent. Kapacitetsudnyttelsen af lastbilerne er i gennemsnit steget med 2 procent fra 25 til 214. De samlede mængder, der er transporteret, er faldet med 12 procent. Siden finanskrisen slog igennem i 28 og frem til 214, er mængderne i national godstransport faldet med 7 procent. Men længere transportarbejde pr. lastbil har betydet, at godstransportarbejdet er steget med 19 procent. Lastbilerne er over perioden blevet bedre udnyttet, idet der i gennemsnit var 26 procent mere gods på bilerne i 214 målt i vægt end i 28. Den bedre kapacitetsudnyttelse af lastbilerne dvs. færre lastbiler med mere pålæsset gods har betydet, at væksten i transportarbejdet er sket uden vækst i antal kørte kilometer. Faktisk kørte danske lastbiler i procent mindre end i 28. Figur 2. Udviklingen i national godstransport med danske lastbiler. Transportarbejde (tonkm), mængder (ton), trafikarbejde (kørte km) og kapacitetsudnyttelsen (ton/km). Indeks 25 = Ton/km Transportarbejde, mio. tonkm Kørte km, mio. km Pålæsset godsmængde, 1 ton Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken 28

29 Figur 21. Udviklingen i gns. transportafstand ved national godstransport i Danmark opgjort på varegrupper. Kilometer Fødevarer, drikkevarer, tobak og foderstoffer Stykgods, bearbejdede varer i øvrigt Kul, koks, olie og kemiske produkter (inkl. gødning) Landbrugs-, skovbrugsog fiskeriprodukter Alle godsarter Malm, sten, grus, sand, ler, salt, cement, kalk og andre mineralske byggematerialer Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken Figur 22 viser udviklingen i det nationale godstransportarbejde med danske lastbiler fordelt på vognmandskørsel og firma kørsel. Firmakørsel hvor virksomheder dækker egne transportbehov med egne biler har over perioden udgjort mellem 14 og 18 procent af det samlede transportarbejde. Vognmandskørsel er siden 25 vokset med 17 procent. Figur 22. Udviklingen i national godstransport med danske lastbiler Mio. tonkm I alt Vognmandskørsel Firmakørsel Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken 29

30 Figur 23 og 24 viser det nationale godstransportarbejde med danske lastbiler fordelt på en række godstyper. Figur 23 viser udviklingen målt som ton, og figur 23 viser udviklingen opgjort som tonkm. Det er værd at bemærk, at kategorierne stykgods samt fødevarer fylder mere i statistikken over tonkm i forhold til statistikken opgjort i vægt. Det skyldes, at disse segmenter transporteres over længere afstande, medens malm, sten, grus mv. samt landbrugsprodukter mv. i højere grad fragtes lokalt. Figur 23. Udviklingen i national godstransport med danske lastbiler. Transporterede mængder fordelt på varegrupper. Mio. ton. 2 Stykgods, bearbejdede varer i øvrigt 18 Malm, sten, grus, sand, ler, 16 salt, cement, kalk og andre mineralske byggematerialer 14 Kul, koks, olie og kemiske 12 produkter (inkl. gødning) Fødevarer, drikkevarer, tobak og foderstoffer Landbrugs-, skovbrugsog fiskeriprodukter Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken Note: 214-tal er opregnet på grundlag af de tre første kvartaler Figur 24. Udviklingen i national godstransport med danske lastbiler. Transportarbejde fordelt på varegrupper. Mio. tonkm. 14 Stykgods, bearbejdede varer i øvrigt Malm, sten, grus, sand, ler, salt, cement, kalk og andre mineralske byggematerialer Kul, koks, olie og kemiske produkter (inkl. gødning) Fødevarer, drikkevarer, tobak og foderstoffer Landbrugs-, skovbrugsog fiskeriprodukter Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken Note: 214-tal er opregnet på grundlag af de tre første kvartaler 3

31 Afsnit 2.4. Danske lastbilers internationale godstransporter Som det er fremgået af tidligere afsnit (afsnit 2.2), er danske lastbilers samlede internationale kørsel faldet med i alt 32 procent fra 25 til 214. Der er samtidig også sket markante ændringer i den måde, der køres internationalt med danske lastbiler. Figur 25 viser udviklingen i fordelingen af transportarbejdet udført med danske lastbiler på im- og eksport samt tredjelandskørsel (international kørsel imellem andre lande end lastbilens hjemland) og cabotagekørsel. I 25 tegnede de to sidste kategorier sig for 6 procent, i 214 var denne andel steget til 28 procent. Figur 26 viser udviklingen i danske lastbilers internationale godstransportarbejde i forbindelse med im- og eksport fordelt på lande. Som det fremgår, sker en stigende del af det samlede transportarbejde i nærområderne, dvs. Sverige, Norge og Tyskland. Det er videre markant, at Sverige og Norge får en stadig vigtigere betydning som marked for danske lastbilers internationale kørsel. Hvor de to lande Sverige og Norge i 25 lagde asfalt til 25 procent af danske lastbilers samlede internationale transportarbejde, var denne andel i 214 vokset til 59 procent. Figur 25. Danske lastbilers internationale kørsel fordelt på im- og eksport, tredjelandskørsel og cabotagekørsel i udlandet. Fordelingen af det samlede transportarbejde i procent 1 9 Cabotagekørsel Tredjelandskørsel Til/fra Danmark Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken og ITD s grænsetælling Figur 26. Udviklingen i danske lastbilers internationale godstransportarbejde fordelt på lande. Indekseret udvikling, 23 = Norge Sverige 8 6 Tyskland Alle lande 4 2 Øvrige lande Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken 31

32 Det er endvidere en markant udviklingstendens, at kapacitetsudnyttelsen i tredjelandskørsel og cabotagekørsel har bidraget til forbedring af den samlede kapacitets udnyttelse i danske lastbilers internationale kørsel. Figur 27 viser udviklingen i kapacitetsudnyttelsen i international godstransport med danske lastbiler målt som det gennemsnitlige antal ton på bilen, når den kører. Hvor kapacitetsudnyttelsen ved im- og eksport over den samlede periode fra 25 til 214 er faldet svagt, er kapacitetsudnyttelsen ved både tredjelandskørsel og cabotagekørsel steget markant Figur 27. Udviklingen i kapacitetsudnyttelsen i international godstransport med danske lastbiler. Gns. antal ton på lastbilen Til/fra DK Tredjelandskørsel Cabotagekørsel Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken Figur 28 viser fordelingen af danske lastbilers cabotagekørsel efter lande, hvor cabotagekørsel er gennemført. Hovedparten af danske lastbilers cabotagekørsel gennemføres i nabolandene Sverige, Norge og Tyskland. I 213 tegnede de tre lande sig for 82 procent af danske lastbilers samlede cabotagekørsel. Figur 28. Danmarks Statistik: Danske lastbilers cabotagekørsel i udlandet fordelt på lande. Andel af danske lastbilers samlede cabotagekørsel i procent Øvrige lande Norge Sverige Frankrig Tyskland Kilde: Eurostat 32

33 Kapitel 3. Vejtrafikken i Danmark Afsnit 3.1. Grænsetællingerne Den internationale lastbiltrafik til og fra Danmark har været i konstant vækst siden 29. I 214 kørte der lastbiler pr. døgn over grænsen i Sønderjylland, på Øresundsbroen og via Scandlines A/S ruter i retning mod Danmark. Det er det største antal lastbiler nogensinde. Siden 29 er trafikken vokset med 18 procent. Der er god sammenhæng mellem den internationale godstransport med lastbil til og fra Danmark og værdien af Danmarks udenrigshandel. Figur 29 viser udviklingen i lastbiltrafikken jf. ITD s grænsetælling sammenholdt med udviklingen i Danmarks im- og eksport Figur 29. Udviklingen i lastbiltrafikken til Danmark jf. ITD s grænsetælling sammenholdt med Danmarks im- og eksport opgjort som kvantumindeks. Indeks 1. kvartal 25 = Import Lastbiler, Øresund, Fehmern + Sønderjylland Eksport Lastbiler, Sønderjylland kv 1 kv 2 kv 3 kv 4 kv 1 kv 2 kv 3 kv 4 kv 1 kv 2 kv 3 kv 4 kv 1 kv 2 kv 3 kv 4 kv 1 kv 2 kv 3 kv 4 kv 1 kv 2 kv 3 kv 4 kv 1 kv 2 kv 3 kv 4 kv 1 kv 2 kv 3 kv 4 kv 1 kv 2 kv 3 kv 4 kv 1 kv 2 kv 3 kv Kilde: ITD s grænsetælling og Danmarks Statistik, Statistikbanken Figur 3 viser markedsandelen i den internationale vejgodstrafik til og fra Danmark målt som andel af den samlede trafik efter nationalitet af trækkende enhed. Som det fremgår, er der de seneste ti år sket en markant forskydning i trafikandele. Lastbiler fra Vesteuropa tegnede sig i 29 for 86 procent af den samlede lastbiltrafik over grænserne. I 214 var andelen 68 procent. Lastbiler fra Østeuropa havde i 25 en andel på 14 procent, i 214 var den vokset til 32 procent. Andelen af danske lastbiler faldt fra 31 procent i 25 til 22 procent i 28. Fra 28 til 211 steg trafikandelen til 25 procent. Siden 211 har der været et svagt fald i danske lastbilers trafikandel, så den i 214 var 21 procent. Andelen af tysk indregistrerede lastbiler i grænsetrafikken steg fra 25 til 28 fra 36 procent til 44 procent. I 214 var andelen faldet til 31 procent. Figur 3. Udviklingen i lastbiltrafikken over grænsen i Sønderjylland og med Scandlines A/S s ruter efter nationalitet af trækkende enhed. Andel af samlet trafik i procent Vesteuropa i alt Østeuropa i alt Tyskland Danmark 214 Kilde: ITD s grænsetælling 33

34 Afsnit 3.2. Trafikken på danske veje Der er en stor variation i intensiteten af vejtrafikken på det danske vejnet. Det gælder såvel den samlede trafik som lastbiltrafikken. Figur 31 viser lastbiltrafikken og den samlede trafik på en række udvalgte vejafsnit i Danmark. Betydningen af E45 i Østjylland som en transportvej for gods er tydelig. Det er her, der er den største intensitet af lastbiltrafik sammen med indfaldsvejene til København. Motorvejsbroen over Vejle Fjord er det sted i Danmark, hvor der passerer flest lastbiler pr. døgn, og lastbilernes andel af den samlede trafik er størst på motorvejen i Østjylland. Figur 31. Lastbiltrafikken og den samlede trafik på en række vejstrækninger på det overordnede vejnet i Danmark. Trafik i begge retninger pr. døgn 213. Antal biler. E47: Rønnede Sjælland E2: Greve Strand E2: Sorø vest E2: Storebæltsbroen Fyn E45: Fynske Motorvej, Ny Lillebæltbro E45: Aalborg-Hjørring (afkørsel 5) Jylland E45: Aalborg-Frederikshavn (afkørsel 16) E45: Limfjordstunnellen E45: Skanderborg Syd (afkørsel 53) Rute 18:Vejle-Herning (Nord Brande) E45: Midtjyske Motorvej, Vejlefjordsbroen E45: Kolding Syd Øvrig trafik Lastbiler Kilde: Vejdirektoratet 34

35 Afsnit 3.3. Dræbte og tilskadekomne ved trafikuheld I 214 kom i alt personer til skade i trafikken, heraf var der 183 dødsfald. Udviklingen har dog i de sidste 1 år bevæget sig i den rigtige retning. Siden 25 er antallet af tilskadekomne faldet med 51 procent, og antallet af dræbte er faldet med 45 procent. Seneste statistik for antal dræbte i uheld, hvor lastbil var involveret, er for året 213, hvor der i alt var 33 dræbte. Antallet af dræbte i uheld, hvor lastbil har været involveret, er faldet med 57 procent fra 25 til 213. Statistikken skelner ikke imellem uheld, som er forårsaget af lastbilen, og uheld forårsaget af andre trafikanter. Figur 32. Udviklingen i antal dræbte og tilskadekomne i trafikken Indekseret udvikling, 25 = Dræbte alle ulykker Personskade i alt Dræbte i uheld, hvor lastbil var involveret Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken og Vejdirektoratet Tabel 1. Udviklingen i antal dræbte og tilskadekomne i trafikken Indekseret udvikling, 25 = Personskade i alt Dræbte alle ulykker Dræbte i uheld, hvor lastbil var involveret Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken 35

36 Højresvingsulykker mellem cyklister og lastbiler, hvor lastbilerne drejer til højre, udgør et særligt fokusområde i trafiksikkerhedsarbejdet. Figur 33 viser udviklingen i antal dræbte og tilskadekomne cyklister i forbindelse med højresvingsulykker. Det samlede antal er faldet fra 38 i 25 til 1 i 214. Antallet af dræbte cyklister var i 25 8, i 214 døde én cyklist efter at have været involveret i en højsvingsulykke. Figur 33. Udviklingen i dræbte og tilskadekomne cyklister i forbindelse med højresvingsulykker. 4 Alvorligt og lettere tilskadekomne 35 Dræbte Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken 36

37 Kapitel 4. Samlet godstrafik i/til/fra Danmark med bil, tog, skib og fly Afsnit 4.1. Omfang af godstransport i Danmark, fordeling på transportmidler Omfanget af den samlede godstransport i Danmark og til- og fra Danmark er i figur 34 opgjort som de samlede transporterede godsmængder i 25 og 213. Den samlede transporterede godsmængde i nationale transporter var i mio. ton, hovedparten heraf blev transporteret med lastbil. Den samlede transporterede godsmængde til/fra Danmark var i 213 godt 17 mio. ton, dvs. ca. 6 procent af mængderne i national transport. Figuren understreger således en betydelig internationalisering af godstransport i Danmark, hvor godt 1/3 af de samlede godsmængder sker ved transport til og fra Danmark. Bemærk, at tallene er inkl. transittrafik gennem Danmark. Det er videre bemærkelsesværdigt, at godsmængderne i national transport er faldende, medens godsmængderne i den internationale transport er stigende. I international godstransport spiller skibstransport en betydelig rolle, ca. 2/3 af alle transporter til/fra Danmark sker med skib enten som lastbil på færge, med containerskibe og ro-ro-skibe (løstrailere på skib) eller som bulktransporter. Bulktransport med skib dækker over en række forskellige varegrupper, bl.a. olie, kul, sand, sten og grus og fodderstoffer. Ca. 1/3 af disse transporter var i 213 brændstof (dvs. olie og kul). International godstransport med lastbil (på vej, bro og færge) udgjorde i 213 godt 45 mio. ton, dvs. lidt mere end 1/3 af de samlede godsmængder i international transport. Langt hovedparten af trafikken i den internationale godstransport med bane er i dag transittrafik med bane gennem Danmark mellem Sverige og Centraleuropa. Figur 34. Mængderne i national og international godstransport i, til og fra Danmark 25 og 213. Tusinde ton. NB: Inkl. transitkørsel gennem Danmark. 25 Fly 2 Bane, transit Bane, ekskl. transit 15 Skib: Bulk Skib: Ro-ro 1 Containere på skib Færger 5 Lastbiler, vej og bro Im- og eksport Nationalt gods Im- og eksport Nationalt gods Kilde: Trafikstyrelsen 37

38 Figur 35 og 36 viser udviklingen i godsmængderne i hhv. national og international godstransport fordelt på transportmidler fra 25 til 213. Figur 35. Udviklingen i godsmængder i national godstransport. Tusinde ton. 25 Tog 2 Skib - færge 15 Skib - bulk Lastbil Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken Figur 36. Udviklingen i godsmængder i international godstransport over Danmarks grænser. NB: Inkl. transittrafik gennem Danmark. Tusinde ton. 12 Fly 1 8 Bane, transit Bane, imog eksport Skib bulk 6 Skib: Ro-ro 4 Skib: Containere Færger Lastbiler, vej og bro Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken. Gods med lastbil til/fra Danmark er opgjort på grundlag af antal biler over Øresund og grænsen i Sønderjylland 38

39 Afsnit 4.2. Godstransport til/fra Danmark fordelt på transportmidler Figur 37 viser fordelingen af den internationale godstransport til og fra Danmark med bil, tog, færge, containerskib og ro-roskib på regioner, dvs. eksklusiv bulk-transporter med skib. Inden for dette segment, der samlet udgør godt 6 procent af den samlede godstransport til og fra Danmark, er grænsen i Sønderjylland den vigtigste internationale port. Det er videre bemærkelsesværdigt, at der er en forskel i fordelingen på transportformerne fra region til region. Nordjylland er karateriseret ved færgehavnene her. I Øresundsregionen er transporterne fordelt mellem lastbil og tog på bro, lastbil på færge og containerskib. Femern Bælt er domineret af lastbiler på færge. Figur 37. Den samlede godstrafik med lastbil, færge, tog, containerskib og ro-ro-skib til og fra Danmark i 213 fordelt på regioner. Mio. ton. 35 Skib: Ro-ro 3 25 Skib: Containere Bane Færge Lastbil, vej og bro 5 Nordjylland Vestjylland Østjylland Sønderjylland Øresund Femern Bælt Kilde: ITD s grænsetælling og Danmarks Statistik 39

Statistisk analyse: Udviklingen i den internationale lastbiltrafik Lars Dagnæs, TransECO2

Statistisk analyse: Udviklingen i den internationale lastbiltrafik Lars Dagnæs, TransECO2 Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 16039696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Data om international lastbiltrafik i Danmark

Data om international lastbiltrafik i Danmark Data om international lastbiltrafik i Danmark August 06 Lars Dagnæs Lars Dagnæs Uddannelse: Civilingeniør fra Danmarks Tekniske Universitet IA s lederuddannelse: Ledelse af teknologisk forandring Egen

Læs mere

Mønstre og tendenser i transportkorridoren. Lars Dagnæs

Mønstre og tendenser i transportkorridoren. Lars Dagnæs Mønstre og tendenser i transportkorridoren Lars Dagnæs Transportstatisk Vestskandinavien Fokusområder Infrastruktur Persontransport International transport Veje, Bane, Havne, Lufthavne Færgekorridorer

Læs mere

Produktivitet og konkurrenceevne. v/ Erik Toft, Transportministeriet

Produktivitet og konkurrenceevne. v/ Erik Toft, Transportministeriet Produktivitet og konkurrenceevne v/ Erik Toft, Transportministeriet International transport Transportministeriet Side 2 Cabotage Transportministeriet Side 3 Økonomi Regnskabsstatistik for private byerhverv

Læs mere

NOTAT. Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet

NOTAT. Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet NOTAT DEPARTEMENTET Dato Dok.id J. nr. - 3373 Center for Erhverv og Analyse Britt Filtenborg Hansen og Mads Prisum BFH@TRM.dk MPR@TRM.dk Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet Denne konjunkturstatus

Læs mere

Vejtrafikkens udvikling

Vejtrafikkens udvikling Vejtrafikkens udvikling Trafikindikatorer, I nyhedsbrevet er samlet 11 forskellige indikatorer, som giver et aktuelt overblik over vejtrafikkens udvikling i det seneste kvartal. Vejtrafikkens udvikling

Læs mere

Den danske stat har ifølge Skatteministeriet en årlig indtægt på 310 mio. kr. fra vejafgiften/eurovignetten.

Den danske stat har ifølge Skatteministeriet en årlig indtægt på 310 mio. kr. fra vejafgiften/eurovignetten. Kørselsafgifter for lastbiler bliver en dyr affære Resumé Regeringen vil indføre kørselsafgifter for lastbiler, så lastbiler fremover skal betale pr. km på det overordnede vejnet. Dansk Industri har gennemgået

Læs mere

Hvor er vognmandsbranchen om 10 år? November 2014

Hvor er vognmandsbranchen om 10 år? November 2014 Hvor er vognmandsbranchen om 10 år? November 2014 Lars Dagnæs 1 Lars Dagnæs Uddannelse: Civilingeniør fra Danmarks Tekniske Universitet IA s lederuddannelse: Ledelse af teknologisk forandring Egen virksomhed:.dk

Læs mere

NOTAT. Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet

NOTAT. Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet NOTAT DEPARTEMENTET Dato Dok.id J. nr. - 3373 Center for Erhverv og Analyse Britt Filtenborg Hansen og Mads Prisum BFH@TRM.dk MPR@TRM.dk Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet Denne konjunkturstatus

Læs mere

Udvikling og resultater af nyt tællekoncept til måling af international vejgodstransport

Udvikling og resultater af nyt tællekoncept til måling af international vejgodstransport Udvikling og resultater af nyt tællekoncept til måling af international vejgodstransport Forfattere: Richard Kristensen, International Transport Danmark (ITD) Lars Dagnæs, Institut for Transportstudier

Læs mere

Grænsetælling. Datamateriale fra ITDs tælling af international lastbiltrafik til og fra Danmark

Grænsetælling. Datamateriale fra ITDs tælling af international lastbiltrafik til og fra Danmark Grænsetælling Datamateriale fra ITDs tælling af international lastbiltrafik til og fra Danmark Data er til fri afbenyttelse med angivelse af ITD som kilde Data til og med tællingen 1. kvartal 2014, uge

Læs mere

Vejtrafikkens udvikling

Vejtrafikkens udvikling Vejtrafikkens udvikling Trafikindikatorer, I nyhedsbrevet er samlet 11 forskellige indikatorer, som giver et aktuelt overblik over vejtrafikkens udvikling i det seneste kvartal. Vejtrafikken Overordnet

Læs mere

TRANSPORTBRANCHENS UDFORDRINGER OG NØGLETAL. v/underdirektør Ove Holm DTL Danske Vognmænd

TRANSPORTBRANCHENS UDFORDRINGER OG NØGLETAL. v/underdirektør Ove Holm DTL Danske Vognmænd TRANSPORTBRANCHENS UDFORDRINGER OG NØGLETAL v/underdirektør Ove Holm DTL Danske Vognmænd DTL Danske Vognmænd Medlemmer 2.000 Heraf med varebil:100+300 = 400 Vare- og lastbiler 10.000 Heraf varebiler: 300+800

Læs mere

vejtrafikkens udvikling

vejtrafikkens udvikling vejtrafikkens udvikling >>> Trafikindikatorer for 213 på de næste sider er samlet 11 forskellige indikatorer, som giver et aktuelt overblik over vejtrafikkens udvikling i det seneste kvartal. HOVEDTENDENSER

Læs mere

Vejtrafikkens udvikling

Vejtrafikkens udvikling Vejtrafikkens udvikling Trafikindikatorer, I nyhedsbrevet er samlet 11 forskellige indikatorer, som giver et aktuelt overblik over vejtrafikkens udvikling i det seneste kvartal. Vejtrafikkens udvikling

Læs mere

- hvordan styrkes produktiviteten i de internationale godstransporter?

- hvordan styrkes produktiviteten i de internationale godstransporter? Produktiviteten i det danske samfund skal øges REGERINGEN Februar 2010 - hvordan styrkes produktiviteten i de internationale godstransporter? /underdirektør Poul Bruun Produktiviteten i logistik og godstransport

Læs mere

Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland

Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland A n d r e s e n A n a l y s e Brit Andresen Andresen Analyse andresen.analyse@gmail.com Regionskontor & Infocenter region@region.dk

Læs mere

ITD Årsrapport. ITD Brancheorganisation for den danske vejgodstransport

ITD Årsrapport. ITD Brancheorganisation for den danske vejgodstransport ITD Årsrapport ITD Brancheorganisation for den danske vejgodstransport 2013 2 Vi er nødt til at højne effektiviteten i den europæiske økonomi lige fra finanssektoren over energi til ITsektoren. Vejgodstransport

Læs mere

Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren. Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland

Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren. Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland TØF Godskonference 2011 Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren Krav til fremtidens

Læs mere

TRANSPORTBRANCHENS UDFORDRINGER OG NØGLETAL. v/underdirektør Ove Holm DTL Danske Vognmænd

TRANSPORTBRANCHENS UDFORDRINGER OG NØGLETAL. v/underdirektør Ove Holm DTL Danske Vognmænd TRANSPORTBRANCHENS UDFORDRINGER OG NØGLETAL v/underdirektør Ove Holm DTL Danske Vognmænd DTL Danske Vognmænd Medlemmer 2.000 Heraf med varebil:100+300 = 400 Vare- og lastbiler 10.000 Heraf varebiler: 300+800

Læs mere

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 458 Offentligt. Konjunkturundersøgelse af vognmandserhvervet i Danmark 2007

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 458 Offentligt. Konjunkturundersøgelse af vognmandserhvervet i Danmark 2007 Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 458 Offentligt Konjunkturundersøgelse af vognmandserhvervet i Danmark 2007 Indhold Indledning Konklusioner Kendetegn og udvikling i: 1. Strukturer i branchen 2. Regnskabstal

Læs mere

DB Schenker Rail Scandinavia

DB Schenker Rail Scandinavia DB Schenker Rail Scandinavia Miljørigtig godstransport og effektivitet på tværs af grænser Sverige Danmark - Tyskland 1 Om DB Schenker Rail Scandinavia er ejet i fællesskab af Deutsche Bahn (D) og Green

Læs mere

Områdeinitiativ Sønderjylland: Haderslev, Sønderborg, TØnder og Aabenraa samt Nordfriesland, Schleswig-Flensburg og Flensburg

Områdeinitiativ Sønderjylland: Haderslev, Sønderborg, TØnder og Aabenraa samt Nordfriesland, Schleswig-Flensburg og Flensburg Regional Udviklingsplan Grænsetælling i Sønderjylland Nationalitet af person- og varebiltrafikken 2012/2013 Hovedresultaterne fra tællingerne maj, august, oktober 2012 og marts 2013 Områdeinitiativ Sønderjylland:

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Fakta om advokatbranchen

Fakta om advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.700 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Deres ref.: Frank Thrusholm Vor ref.: jhc Dok. nr.: D-230811-11945 Dato: 24.08.2011

Deres ref.: Frank Thrusholm Vor ref.: jhc Dok. nr.: D-230811-11945 Dato: 24.08.2011 Trafikstyrelsen, Bilteknik Att: Frank Thrusholm Gl. Mønt 4 DK-1117 København K Lyren 1 DK-6330 Padborg Telefon: +45 74 67 12 33 Telefax: +45 74 67 43 17 Internet: www.itd.dk e-mail: itd@itd.dk Sendt pr.

Læs mere

Beslutningsforslag nr. B 108 Folketinget 2012-13

Beslutningsforslag nr. B 108 Folketinget 2012-13 Beslutningsforslag nr. B 108 Folketinget 2012-13 Fremsat den 5. april 2013 af Henning Hyllested (EL), Finn Sørensen (EL), Christian Juhl (EL) og Jørgen Arbo Bæhr (EL) Forslag til folketingsbeslutning om

Læs mere

Pendlingsafstanden med kollektiv trafik og bil er stigende, og presset på motorvejene og dermed trængslen er steget.

Pendlingsafstanden med kollektiv trafik og bil er stigende, og presset på motorvejene og dermed trængslen er steget. N O T A T 21-11-2016 Sag nr. 15/1003 Dokumentnr. 32130/16 Henrik Severin Hansen Tel. E-mail: Flere danskere tager bilen på arbejde og uddannelse men de regionale forskelle er store Efter en længere periode,

Læs mere

Tidsværdi for gods. Rapport. Transport- og Bygningsministeriet

Tidsværdi for gods. Rapport. Transport- og Bygningsministeriet Rapport Transport- og Bygningsministeriet Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Den svenske metode 4 2.1 Tidsværdi for gods i Sverige 4 2.2 Specifikt om forsinkelsestidsværdi for gods 6 3 Tilpasning til

Læs mere

Områdeinitiativ Sønderjylland: Haderslev, Sønderborg, TØnder og Aabenraa samt Nordfriesland, Schleswig-Flensburg og Flensburg

Områdeinitiativ Sønderjylland: Haderslev, Sønderborg, TØnder og Aabenraa samt Nordfriesland, Schleswig-Flensburg og Flensburg Regional Udviklingsplan Grænsetælling i Sønderjylland, maj 2012 52.700 biler passerer grænsen dagligt De fleste biler, over grænsen, er danske Områdeinitiativ Sønderjylland: Haderslev, Sønderborg, TØnder

Læs mere

vejtrafikkens udvikling

vejtrafikkens udvikling vejtrafikkens udvikling >>> Trafikindikatorer for på de næste sider er samlet 11 forskellige indikatorer, som giver et aktuelt overblik over vejtrafikkens udvikling i det seneste kvartal. HOVEDTENDENSER

Læs mere

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017 33 pct. færre konkurser i 1. kvartal 217 Det seneste år er antallet af konkurser herhjemme faldet med næsten 7 svarende til et fald på 33 pct. Samtidig udgør aktive virksomheder, hvor der er høj omsætning

Læs mere

Notat. Udviklingen i de kreative brancher i Danmark

Notat. Udviklingen i de kreative brancher i Danmark Notat Udviklingen i de kreative brancher i Danmark Den overordnede udvikling i de kreative erhverv siden 2003 De kreative erhverv er en bred betegnelse, der dækker over meget forskelligartede brancher;

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2011

Status på udvalgte nøgletal maj 2011 Status på udvalgte nøgletal maj 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Uændret ledighed Den sæsonkorrigerede bruttoledighed lå i marts på 162.4, svarende til 5,9 pct. af arbejdsstyrken.

Læs mere

Udviklingen i godstransporten i Danmark og EU

Udviklingen i godstransporten i Danmark og EU Udviklingen i godstransporten i Danmark og EU Af cheføkonom Ove Holm, Dansk Transport og Logistik (DTL), oho@dtl.eu Der er vækst og der vil følge mere vækst i godstransporten og dermed i behovet for kapacitet

Læs mere

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 omhandler primært bygge- og anlægsvirksomhedernes økonomiske forhold for kalenderåret 2007. Regnskabsanalysen udarbejdes på baggrund

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal Oktober 2013 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse

Status på udvalgte nøgletal Oktober 2013 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på udvalgte nøgletal Oktober 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling Den danske økonomi er langsomt på vej tilbage på sporet. De økonomiske vismænd forventede

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2010

Status på udvalgte nøgletal november 2010 Status på udvalgte nøgletal november 21 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stigning i bruttoledigheden I september var 168.3 registrerede bruttoledige og bruttoledigheden er dermed

Læs mere

Evaluering af forsøg med modulvogntog. Vejforum 8. december 2011

Evaluering af forsøg med modulvogntog. Vejforum 8. december 2011 Evaluering af forsøg med modulvogntog Vejforum 8. december 2011 Dagens program Velkomst Evalueringens resultater Evalueringen konklusioner Forsøget fremover Præsentation af evalueringens resultater Evalueringens

Læs mere

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT, Udenlandske investeringer øger velstanden Udenlandsk ejede virksomheder er ifølge Produktivitetskommissionen

Læs mere

Erhvervslivet på tværs

Erhvervslivet på tværs Virksomheder generelt Virksomhedernes udvikling Regnskaber Globalisering Virksomheder generelt De fleste arbejdssteder er små I Danmark er der knap 286.000 arbejdssteder. Næsten halvdelen af arbejdsstederne

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal januar 2015

Status på udvalgte nøgletal januar 2015 Status på udvalgte nøgletal januar 215 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Reviderede tal for væksten i 3. kvartal viser en BNP-stigning på,4 pct. ift.

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Tema: Ledigheden udgør 9, pct. af arbejdsstyrken i EU7 Danmark har den 5. laveste ledighed

Læs mere

Danmark har haft det næststørste fald i industribeskæftigelsen i EU15 siden 2000

Danmark har haft det næststørste fald i industribeskæftigelsen i EU15 siden 2000 Af Chefkonsulent Lars Martin Jensen Direkte telefon 33 45 60 48 14. januar 2013 Danmark har haft det næststørste fald i industribeskæftigelsen i EU15 siden 2000 Sammenlignet med andre EU15-lande er beskæftigelsen

Læs mere

Notat udbredelsen af modulvogntogsnettet

Notat udbredelsen af modulvogntogsnettet Notat udbredelsen af modulvogntogsnettet Der har i de senere år været fokus på udvikle det vejnet, hvor der kan køres med modulvogntog i Danmark. Baggrunden for ønsket er en forventning om, at modulvogntog,

Læs mere

Væksten i vikarbranchen ned i lidt lavere gear

Væksten i vikarbranchen ned i lidt lavere gear Væksten i vikarbranchen ned i lidt lavere gear Data for 1. kvartal 2015 RESUMÉ Vikarbranchen har gennem de senere år oplevet en betydelig vækst i vikarbeskæftigelsen. Der er tale om en kraftig vækst, der

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal oktober 2014

Status på udvalgte nøgletal oktober 2014 Status på udvalgte nøgletal oktober 214 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Forventningerne til dansk økonomi synes desværre at være drejet i mere negativ

Læs mere

17. Infrastruktur digitalisering og transport

17. Infrastruktur digitalisering og transport 17. 17. Infrastruktur digitalisering og transport Infrastruktur Infrastruktur er en samlet betegnelse for de netværk, der binder samfundet sammen. En velfungerende infrastruktur er et vigtigt fundament

Læs mere

Temperaturmåling af erhvervsmæssig gods- og persontransport

Temperaturmåling af erhvervsmæssig gods- og persontransport Temperaturmåling af erhvervsmæssig gods- og persontransport - Sammenfatning Dato 23. april 2015 Der foreligger nu tre analyser i forbindelse med temperaturmålingen af den erhvervsmæssige gods- og persontransport

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal marts 2014

Status på udvalgte nøgletal marts 2014 Status på udvalgte nøgletal marts 214 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling 213 blev ikke et jubelår for Danmark hvad angår økonomisk vækst. Den første foreløbige opgørelse

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Konjunktur. Udviklingen i centrale økonomiske indikatorer 1. halvår 2005 2005:2. Sammenfatning

Konjunktur. Udviklingen i centrale økonomiske indikatorer 1. halvår 2005 2005:2. Sammenfatning Konjunktur 25:2 Udviklingen i centrale økonomiske indikatorer 1. halvår 25 Sammenfatning Fremgangen i den grønlandske økonomi fortsætter. Centrale økonomiske indikatorer for 1. halvår 25 peger alle i samme

Læs mere

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014 Indhold Indledning... 2 Beskæftigelse den generelle udvikling... 2 Jobudvikling i Holbæk Kommune... 2 Jobudvikling i hele landet... 4 Jobudvikling fordelt på sektor... 5 Erhvervsstruktur i Holbæk Kommune...

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Finanslovsaftalen for 13 på beskæftigelsesområdet Ugens tendens Fald i dansk udenrigshandel i september 1 Internationalt Stigende amerikansk beskæftigelse

Læs mere

A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin. Lars Dagnæs

A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin. Lars Dagnæs A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin Lars Dagnæs Udbygning af A7 Trafikken på det overordnedet vejnet i Tyskland A7 fra Bordesholm til Hamborg en af de mest befærdede strækninger

Læs mere

OMRÅDEINITIATIV SØNDERJYLLAND: HADERSLEV, SØNDERBORG, TØNDER OG AABENRAA SAMT NORDFRIESLAND, SCHLESWIG-FLENSBURG OG FLENSBURG

OMRÅDEINITIATIV SØNDERJYLLAND: HADERSLEV, SØNDERBORG, TØNDER OG AABENRAA SAMT NORDFRIESLAND, SCHLESWIG-FLENSBURG OG FLENSBURG Regional Udviklingsplan I SØNDERJYLLAND, MARTS 2013 Trafikken over grænsen set på biltyper Nationalitet af biler, der krydser grænsen OMRÅDEINITIATIV SØNDERJYLLAND: HADERSLEV, SØNDERBORG, TØNDER OG AABENRAA

Læs mere

Deres ref.: FTH / PDY Vor ref.: jhc Dok. nr.: D-010211-9112 Dato: 31.01.2011

Deres ref.: FTH / PDY Vor ref.: jhc Dok. nr.: D-010211-9112 Dato: 31.01.2011 Trafikstyrelsen, Bilteknik Att: Frank Thrusholm Gl. Mønt 4 DK-1117 København K Lyren 1 DK-6330 Padborg Telefon: +45 74 67 12 33 Telefax: +45 74 67 43 17 Internet: www.itd.dk e-mail: itd@itd.dk fth@trafikstyrelsen.dk

Læs mere

Konjunkturer i Region Midtjylland. 3. kvartal Region Midtjylland Regional Udvikling

Konjunkturer i Region Midtjylland. 3. kvartal Region Midtjylland Regional Udvikling Konjunkturer i Region Midtjylland 3. kvartal 2017 Region Midtjylland Regional Udvikling 1 Det seneste år er beskæftigelsen i Region Midtjylland steget med 8.232 fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere. Den private

Læs mere

Konkursanalyse Rekordmange konkurser i 2016

Konkursanalyse Rekordmange konkurser i 2016 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Rekordmange

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jun. 15

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jun. 15 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien jun. Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms (ex.

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal februar 2011

Status på udvalgte nøgletal februar 2011 Status på udvalgte nøgletal februar 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stabil bruttoledighed I december var der 167.1 bruttoledige, når der korrigeres for sæsonudsving, svarende

Læs mere

REVISOR- BRANCHEN 2016

REVISOR- BRANCHEN 2016 REVISOR- BRANCHEN 2016 Nøgletal www.fsr.dk Revisorbranchen: Vækst giver største omsætning nogensinde Med en omsætning på knap 17. mia. kroner i 2016 har revisorbranchen opnået den højeste omsætning målt

Læs mere

Er fremtidens. infrastruktur

Er fremtidens. infrastruktur Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 407 Offentligt Er fremtidens infrastruktur grænseoverskridende i Jylland? UdviklingsRåd Sønderjylland (URS) foretræde for Folketingets Trafikudvalg 26. Marts 2009 1

Læs mere

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.)

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.) Bilag A - Turismen statistisk set Turismen i de europæiske lande har de seneste mange år har leveret særdeles flotte resultater. Udviklingen kan bl.a. aflæses på udviklingen i de udenlandske overnatninger

Læs mere

Midtjysk servicekultur giver vindervirksomheder

Midtjysk servicekultur giver vindervirksomheder September 2015 Midtjysk servicekultur giver vindervirksomheder Igen i år domineres topplaceringerne i Lokalt Erhvervsklima af fem midtjyske kommuner. De fem scorer markant over resten af landet på alle

Læs mere

MODEL TIL BELYSNING AF EFFEKTEN AF UDDYBNING AF DROGDEN

MODEL TIL BELYSNING AF EFFEKTEN AF UDDYBNING AF DROGDEN MODEL TIL BELYSNING AF EFFEKTEN AF UDDYBNING AF DROGDEN Morten Steen Petersen, TetraPlan A/S og Gert Nørgaard, CMPort ab. 1 INDLEDNING Vurdering af effekten af en uddybning af Drogden til 9m, henholdsvis

Læs mere

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Dansk Industri Aktuelle konjunkturtendenser Fra september til oktober viser opgørelsen af bruttoledigheden et fald på 1.1 fuldtidspersoner, eller,1 procentpoint.

Læs mere

Energierhvervsanalyse 2009 November 2010

Energierhvervsanalyse 2009 November 2010 Energierhvervsanalyse 2009 November 2010 Formålet med analysen af dansk eksport af energiteknologi og -udstyr er at dokumentere betydningen af den danske energiindustri for samfundsøkonomien, beskæftigelsen

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2014

Status på udvalgte nøgletal maj 2014 Status på udvalgte nøgletal maj 214 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Der har været stor fokus på produktivitetsudviklingen i dansk erhvervsliv de seneste

Læs mere

Hvor foregår jobvæksten?

Hvor foregår jobvæksten? 2014 REGIONAL VÆKST OG UDVIKLING *** ing det lange opsv ur dt ne e or st n de? nu ad og hv Hvor foregår jobvæksten? -- / tværregionale analyser af beskæftigelsen i Danmark fra 1996 til 2013 rapport nr.

Læs mere

Præsentation og Emne

Præsentation og Emne Præsentation og Emne Jeg er: Michael Wengel-Nielsen (Sekretariatschef) (færger) og (fragtskibe) Jeg skal tale om : Konkurrence på fremtidens godstransport Afgrænsning og konkurrence Ser alene på markedet

Læs mere

Stig Kyster-Hansen Administrerende direktør. Railion Scandinavia A/S

Stig Kyster-Hansen Administrerende direktør. Railion Scandinavia A/S Stig Kyster-Hansen Administrerende direktør Railion Scandinavia A/S 1 Status og perspektiv Finanskrise godsmængderne under pres Krisen er også mulighedernes vindue Ledig kapacitet Projekter der ikke tidligere

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal januar 2016

Status på udvalgte nøgletal januar 2016 Status på udvalgte nøgletal januar 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Der var fremgang i økonomien i 215, men det blev vækstmæssigt ikke jubelår. Der

Læs mere

Automatisering i industrien

Automatisering i industrien Marts 2014 Hovedresultater Fra 1993 til 2013 er antallet af beskæftigede i industrien faldet fra 484.000 til 287.000. I samme periode er værditilvæksten steget med 23 procent, så der samlet set er tale

Læs mere

Områdeinitiativ Sønderjylland: Haderslev, Sønderborg, TØnder og Aabenraa samt Nordfriesland, Schleswig-Flensburg og Flensburg

Områdeinitiativ Sønderjylland: Haderslev, Sønderborg, TØnder og Aabenraa samt Nordfriesland, Schleswig-Flensburg og Flensburg Regional Udviklingsplan Grænsetælling i Sønderjylland, august 2012 Trafikken præges af tysk feriekørsel Turfrekvens indikerer en sammenhæng mellem Jyllandskorridoren, Hamborg og det nordlige Tyskland Områdeinitiativ

Læs mere

ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv

ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv AF CHEFØKONOM, STEEN BOCIAN, CAND. POLIT Englænderne valgte d. 23. juni at stemme sig ud af EU. Udmeldelsen sker ikke med øjeblikkelig virkning,

Læs mere

Notat om det fremtidige behov for råstoffer i Region Sjælland

Notat om det fremtidige behov for råstoffer i Region Sjælland Notat om det fremtidige behov for råstoffer i Region Sjælland Den samlede årlige indvinding af sand, grus og sten og kalk/kridt i regionen var i 2009 på ca. 5,3 mio. m 3. Heraf udgjorde indvinding af kalk

Læs mere

Konkursanalyse procent færre konkurser i andet kvartal 2017

Konkursanalyse procent færre konkurser i andet kvartal 2017 20 procent færre konkurser i andet kvartal 2017 Efter et rekordhøjt antal konkurser i 2016 er konkurstallet faldet med 20 procent fra andet kvartal 2016 til andet kvartal 2017. Antallet af konkurser er

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal 87% 23% VI udvikler Redegørelsen sammenfatter oplysninger om de erhvervs- og beskæftigelsesmæssige udviklingstendenser

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

TILLIDSBREVET KLAR TIL FORHANDLING

TILLIDSBREVET KLAR TIL FORHANDLING TILLIDSBREVET KLAR TIL FORHANDLING Forår er lig med lønforhandlinger. Og ligesom den danske vinter er mild, blæser der også lune vinde ind over de danske industrivirksomheder. Eksporten har det godt, og

Læs mere

ITD Nøgletal. Januar 2012

ITD Nøgletal. Januar 2012 ITD Nøgletal Januar 2012 Dagligdagen er fyldt med udfordringer for de danske vognmandsvirksomheder der er konstant mange bolde i luften. Derfor kan det være svært at være på forkant med markedsudviklingen

Læs mere

Jyllands Korridoren porten til Europa - facts, visioner, udfordringer og udviklingsmuligheder

Jyllands Korridoren porten til Europa - facts, visioner, udfordringer og udviklingsmuligheder Jyllands Korridoren porten til Europa - facts, visioner, udfordringer og udviklingsmuligheder UdviklingsRåd Sønderjylland (URS) er et offentligt-privat partnerskab, der arbejder for at skabe vækst og udvikling

Læs mere

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland 1. Indledning. Formål, indhold og gennemførelse. Undersøgelsen gennemføres af konsulentfirmaet

Læs mere

Generalforsamling. lørdag den 18. april 2015. på MUNKEBJERG HOTEL

Generalforsamling. lørdag den 18. april 2015. på MUNKEBJERG HOTEL Generalforsamling lørdag den 18. april 2015 på MUNKEBJERG HOTEL Direktørberetning/04 /Jacob Chr. Nielsen Direktørberetning v/jacob Chr. Nielsen Det er svært at skjule det: Det går ganske godt fremad på

Læs mere

Statistisk overblik: Omsætning, eksport og beskæftigelse

Statistisk overblik: Omsætning, eksport og beskæftigelse Konjunkturnyt februar 013 Statistisk overblik: Omsætning, eksport og beskæftigelse Omsætningen når nyt toppunkt 1. Omsætning af energiteknologi Figur 1 viser de danske virksomheders samlede omsætning af

Læs mere

Udvalgte nøgletal for vagt og sikkerhedsbranchen

Udvalgte nøgletal for vagt og sikkerhedsbranchen Udvalgte nøgletal for vagt og sikkerhedsbranchen Om statistikken Kilder Statistikken er udarbejdet på baggrund af data fra henholdsvis Danmarks Statistik og Experian. Kilden fremgår ved hver figur. Definitioner

Læs mere

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal 24. november 23 Af Frederik I. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 12 og Thomas V. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 18 Resumé: KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal De seneste indikatorer

Læs mere

Danske investeringer i Central- og Østeuropa

Danske investeringer i Central- og Østeuropa Danske investeringer i Central- og Østeuropa I løbet af de seneste tre år er antallet af danske investeringerne i de central- og østeuropæiske lande steget støt, og specielt investeringer i servicesektoren

Læs mere

Kvartalsnyt fra estatistik November 2013

Kvartalsnyt fra estatistik November 2013 Eksport og indenlandsk salg på stabilt niveau tysk vækst skaber håb for de mindste eksportvirksomheder Den danske eksport og det indenlandske salg har ligget på et konstant niveau de seneste 6 kvartaler.

Læs mere

Transportens dag 2011 Havnenes rolle i transportsystemet Orla Grøn Pedersen, formand for Havnelovudvalget

Transportens dag 2011 Havnenes rolle i transportsystemet Orla Grøn Pedersen, formand for Havnelovudvalget Transportens dag 2011 Havnenes rolle i transportsystemet Orla Grøn Pedersen, formand for Havnelovudvalget Disposition: Havnenes rolle i transportsystemet Havnenes udvikling siden år 2000 Havneloven i dag

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal december 2014

Status på udvalgte nøgletal december 2014 Status på udvalgte nøgletal december 214 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Dansk økonomi voksede ifølge foreløbige nationalregnskabstal med,5 pct. fra

Læs mere

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land,

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land, Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand Udfordring Et velfungerende indre marked i Europa er en forudsætning for dansk velstand og danske arbejdspladser. 2/3

Læs mere

Institut for Transportstudier

Institut for Transportstudier Fysisk tælling af den internationale transittrafik gennem Danmark Forfatter Direktør Palle Egebjerg, Institut for Transportstudier Indhold 1. Baggrund og formål 2. Metode 3. Alle registreringer 4. Den

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2014

Status på udvalgte nøgletal april 2014 Status på udvalgte nøgletal april 214 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling I starten af 214 har der været blandede signaler fra de økonomiske nøgletal. Et

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2015

Status på udvalgte nøgletal april 2015 Status på udvalgte nøgletal april 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling De indkomne økonomiske nøgletal i 215 peger i retning af, at dansk økonomi forsat

Læs mere

Trafikken bliver værre og værre

Trafikken bliver værre og værre Af Annette Christensen, Seniorchefkonsulent Anch@di.dk NOVEMBER 2017 Trafikken bliver værre og værre Over halvdelen af virksomhederne oplever, at trafikken er blevet værre de seneste fem år. Det gælder

Læs mere