Hvor foregår jobvæksten?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvor foregår jobvæksten?"

Transkript

1 2014 REGIONAL VÆKST OG UDVIKLING *** ing det lange opsv ur dt ne e or st n de? nu ad og hv Hvor foregår jobvæksten? -- / tværregionale analyser af beskæftigelsen i Danmark fra 1996 til 2013 rapport nr. 1 1

2 Jobvækst Jobtab -- / Udgivelse: Danske Regioner Region Midtjylland Region Sjælland Region Hovedstaden Region Nordjylland Region Syddanmark -- / Redaktion og produktion: Region Syddanmark, Strategi & Analyse Damhaven 12, 7100 Vejle -- / Foto: Hyldager Fotografi -- / Oplag: xxx stk. -- / December 2014 Perioden fra 1996 til 2013 var på flere måder en turbulent periode på det danske arbejdsmarked. En lang periode med næsten konstant stigende beskæftigelse blev brat afløst af en gevaldig nedtur, mens tallene for de seneste år ikke giver et klart samlet billede af, hvorvidt det går den ene eller anden vej med jobskabelsen. Klart er det til gengæld, at perioden 1996 til 2013 også er historien om en betydelig omstrukturering af det danske erhvervsliv til gavn for nogle områder og brancher, mens flere andre kommuner, landsdele og regioner har tabt job og står over for store udfordringer i bestræbelserne for at beholde arbejdspladser og ikke mindst tiltrække nye job. I en serie analyser under overskriften "Hvor foregår jobvæksten?" sætter de danske regioner fokus på de strukturelle bruttobevægelser, der kan identificeres bag de overordnede nettotal. Den første analyse sætter spot på de store bevægelser på jobmarkedet udviklingen i den nationale og regionale beskæftigelse, vundne og tabte job samt beskæftigelsen i brancherne på landsplan. I efterfølgende analyser kigges der nærmere på den lokale udvikling baseret på detaljerede kommunale branchetal. Flere job skabt under finanskrisen end efter Vundne og tabte årsværk i perioderne og Tabte job Vundne job

3 2014 Først opsving, så krise og hvad nu? Jobvækst i Danmark Store udsving i jobvæksten siden 1996 Årsværk i Danmark, Opsvinget job Nedturen job Efter krisen? job 20 år med op- og nedtur Efter mange år med tab af arbejdspladser og høj ledighed steg beskæftigelsen i Danmark fra midten af halvfemserne og frem til begyndelsen af finanskrisen med en kvart million årsværk. Opsvinget blev brat afløst at en gevaldig nedtur, hvorefter beskæftigelsesudviklingen er fladet ud, og det er endnu uklart om vi er sluppet helt fri af krisen. Samlet set voksede beskæftigelsen i Danmark med fuldtidsjob i perioden fra Ikke hele historien Men disse fuldtidsjob fortæller slet ikke hele historien om den betydelige omstilling af dansk erhvervsliv, der er foregået og som stadig foregår. For at få et indblik i de store forandringer der er sket, er det nødvendigt at se på bruttojobskabelsen. Der tabes og vindes job på samme tid Bruttojobskabelsen viser, at der i kriseårene fra blev skabt næsten fuldtidsjob. Omstillingen i erhvervslivet har været til gavn for nogle områder, mens flere kommuner, landsdele og regioner har tabt job og står over for store udfordringer i bestræbelserne på at beholde arbejdsplader og ikke mindst tiltrække nye job. 3

4 Store regionale forskelle Bag de nationale tal ligger en regional udvikling i forskellig hastighed og retning. Trods mange nye job i Hovedstaden og Midtjylland er balancen mellem Øst- og Vestdanmark er stort set uændret. Fra 1996 til 2013 voksede beskæftigelsen i hele landet med årsværk. Bag det ligger en udvikling, som har skabt store forskelle mellem de fem regioner. Set helt overordnet fulgte beskæftigelsen i regionerne grundlæggende de samme konjunkturmønstre frem til krisen og dens afslutning. I alle regioner var der en vækst i beskæftigelsen i slutningen af halvfemserne og frem til begyndelsen af nullerne og igen fra Tilsvarende faldt beskæftigelsen voldsomt i alle regioner fra 2008 til Men herfra hører ligheden mellem regionerne op. Opsvinget var betydelig stærkere i Hovedstaden og til dels i Midtjylland end i de andre regioner. Krisens omfang og styrke ramte forskelligt, og her i årene efter (2010 til 2013) peger pilen i forskellige retninger hos de enkelte regioner. To, der fulgtes ad.. Med en vækst over hele perioden på 13 procent er Hovedstadsregionen den store vinder. Bortset fra dykket i starten af nullerne, da it-boblen sprang, har udviklingen været gunstigere hos Hovedstaden end hos de andre regioner. Opsvinget var klart større her end andre steder i landet, kriseårene ramte ikke så hårdt og siden 2010 er antallet af fuldtidsjob gået op og ligger nu på 2001-niveau. Hovedstaden har i 2013 mere end en tredjedel af alle Danmarks fuldtidsjob, men samlet set er der fortsat flest job vest for Storebælt. Fortsat flest job vest for Storebælt Årsværk i regionerne og regionernes andele af den nationale beskæftigelse 1996 og 2013 Hovedstaden Hovedstaden Sjælland Sjælland Syddanmark Syddanmark Midtjylland Nordjylland Midtjylland Nordjylland Kilde: Danmarks Statistik, Region Syddanmark og CRT (Den regionale model for erhverv og beskæftigelse, Sam-K og Line) men skiltes i 2007 Region Midtjylland havde samme vækst som Hovedstaden frem til Så satte krisen ind i Midtjylland året før den ramte Syddanmark, Hovedstaden og Nordjylland. Fra 2007 til 2010 tabte regionen fuldtidsjob (-8 pct.) og dumpede tilbage på 1998-niveau. Til sammenligning tabte Hovedstaden kun fuldtidsjob (-3 pct.) i samme periode. Fra 2010 til 2013 har antallet af fuldtidsjob i Midtjylland ligget nogenlunde konstant. Krisen rammer regioner forskelligt Sjælland klarede sig godt frem til krisen. Fra 1996 til 2006 voksede antallet af fuldtidsjob med 10 pct., næsten lige så meget som i Hovedstaden og Midtjylland, og det mindre tilbageslag i gik nærmest uden om regionen. Men så sætter krisen ind allerede i 2006, og siden er antallet af fuldtidsjob dalet, selvom den negative udvikling dog er bremset noget op siden Syddanmark og Nordjylland har haft næsten den samme udvikling siden 1996 indtil Opsvinget fra 1996 til 2008 var relativt svagt. Begge regioner ramtes hårdt af tilbageslaget i starten af nullerne og af finanskrisen, bl.a. pga. en høj andel af industriarbejdspladser. Siden 2010 er det lykkes Nordjylland at rette op på jobudviklingen faktisk klarer regionen sig en smule bedre end Midtjylland, mens krisen ikke har forladt 4

5 2014 Forskelle i regionernes jobvækst øges Udvikling i antal årsværk beskæftiget i regionerne, Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Der både vindes og tabes job i alle dele af landet Vundne og tabte årsværk i regionerne Syddanmark Nordjylland Sjælland Midtjylland = index 100 Syddanmark Sjælland Syddanmark og Sjælland, hvor antallet af fuldtidsjob er fortsat nedad. Selv i nedgangstider skabes der job Vi har set, at regionernes jobudvikling netto går i forskellig retning efter krisen. For Hovedstaden går det opad, for Sjælland og Syddanmark går det nedad. Bruttobevægelser afslører en betydelig bevægelse i både opadgående og nedadgående retning i alle regioner. Hovedstadsregionen har haft en nettovækst efter krisen på fuldtidsjob, men det dækker over tabte job og skabte job. På Sjælland er der skabt næsten nye fuldtidsjob, selvom jobudviklingen efter krisen samlet set har været negativ. Hovedstaden Tabte job Vundne job Tabte årsværk Vundne årsværk Kilde: Danmarks Statistik, Region Syddanmark og CRT (Den regionale Vundne model og for tabte erhverv og beskæftigelse, Sam-K og Line) 5

6 Erhverv i forandring Det danske erhvervsbillede har ændret sig betydeligt siden Industri, offentlig sektor og handel beskæftiger stadig flest, og en voksende andel arbejder inden for information/kommunikation og erhvervsservice. Jobsituationen inden for industrien har ikke kendt til nogen optur. Det er for det meste gået ned ad bakke. Samlet set har erhvervet tabt godt fuldtidsjob siden 1996 og fra, at hver femte fuldtidsstilling lå hos industrien er det nu kun hver ottende. Eksporterhvervene stiller om En del af den omstilling industrien, og især i landbruget, har været igennem, har ikke kun betydet færre job, men også højere produktivitet. Automatisering mv. har været med til har været med til at sikre erhvervenes overlevelse og deres produkters konkurrenceevne på eksportmarkederne. Handelserhvervene har, sammen med offentlig sektor, haft en stabil fremgang frem mod krisen, som så ramte handel og bygge/anlæg hårdt, begge flere fuldtidsjob i information/kommunikation og erhvervsservice konjunkturfølsomme erhverv. Den offentlige sektor voksede som eneste erhverv under krisen, men ramtes til gengæld af jobtab efter krisen. Nye væksterhverv kaprer markedsandele Information/kommunikation og erhvervsservice må betegnes som væksterhverv når det gælder jobudvikling. De er begge vokset med mere end 50 pct. siden 1996, de er kommet bedre gennem krisen end de andre private hovederhverv, og har haft en pæn vækst i antal job efter Tilsammen er deres andel af alle fuldtidsjob steget fra 10 til 14 pct. Landbrug og industri i kraftig tilbagegang Udvikling i antal årsværk beskæftiget i brancher, Information og kommunikation 150 Erhvervsservice 125 Offentlig sektor Bygge og anlæg Finansiering og forsikring Handel og transport Industri mv. Landbrug mv = index 100 Note: Figuren viser udvalgte hovederhverv. Mindre erhvervsgrupper som kultur og fritid, anden service, finansiering og forsikring samt ejendomserhverv er ikke medtaget. 6

7 2014 Store industrierhverv i tilbagegang De store industrierhverv føde- og drikkevareindustrien, metalindustrien og maskinindustrien som tilsammen har 50 pct. af alle fuldtidsjob i sektoren, har alle haft store fald i beskæftigelsen og har mellem 20 og 40 pct. færre beskæftigede i 2013 end i Tekstilindustrien er særlig hårdt ramt, og har nu kun 2 pct. af samtlige fuldtidsjob i industrien. 47% af de syddanske virksomheder ( ansatte) har problemer med at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Kilde: Region Syddanmarks Vækstbarometer, oktober 2014 Èt industrierhverv går imod strømmen medicinalindustrien. Beskæftigelsen er vokset med 82 pct. fra 1996 til 2013, og i den periode har medicinalindustrien nærmest heller ikke kendt til krise. Det har betydet, at dens andel af fuldtidsjob i industrisektoren er steget fra 2 pct. til 7 pct. 7

8 REGIONAL VÆKST OG UDVIKLING

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Prognose for arbejdsmarkedet juni 29 Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Danmark oplever i øjeblikket den værste arbejdsmarkedskrise i 4 år. Beskæftigelsen falder markant mere end under oliekriserne,

Læs mere

Servicesektoren sidst ind og først ud af krisen 31. juli 2009

Servicesektoren sidst ind og først ud af krisen 31. juli 2009 Servicesektoren sidst ind og først ud af krisen 31. juli 9 Sammenfatning Den økonomiske afmatning har bredt sig som løbeild på tværs af brancherne i Danmark med konkurser og fyringsrunder til følge. Selvom

Læs mere

DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND

DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND Danmarks Vækstråd DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND MULIGHEDER OG UDFORDRINGER FOR DANSKE FREMSTILLINGSERHVERV JUNI 2011 KOLOFON Forfattere: Kunde: Dato: Juni 2011 Kontakt: Martin H. Thelle, Svend Torp Jespersen,

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2014 Juli 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE

Læs mere

Kortlægning af de kreative erhverv i Region Midtjylland

Kortlægning af de kreative erhverv i Region Midtjylland Kortlægning af de kreative erhverv i Region Midtjylland De seks kreative brancher i tal Del 3 Analyse udarbejdet af Konsulentfirmaet NyX for Kulturby 2017 og Region Midtjylland 2009-2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi ANBEFALINGER Juni 2013 INDHOLD 1. FORORD...3 2. VÆKSTTEAMETS VISION...5 3. VÆKSTTEAMETS SAMLEDE ANBEFALINGER...8 4. UDFORDRINGER, UDVIKLING, OG POTENTIALER...9

Læs mere

Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi

Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi Økonomisk prognose - marts 214 Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 75 77 1 www.ae.dk Økonomisk prognose

Læs mere

Indvandrere i Danmark

Indvandrere i Danmark Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Udgivet af Danmarks Statistik November 2013 Oplag: 135 Printet hos PRinfoParitas Foto: Colourbox Papirudgave Pris 150 kr.

Læs mere

Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika

Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika DI ANALYSE Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika For 10. gang DI ANALYSE 10 år med globalisering Det er nu tiende år i træk, DI udgiver Globaliseringsredegørelsen,

Læs mere

Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består

Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består 26. januar 215 Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består Det diskuteres til tider, om bedringen på boligmarkedet blot dækker over fremgang i landets største by-områder,

Læs mere

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Investeringsanalyse generelle markedsforhold 8. januar 2015 Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Dansk økonomi er på rette vej. Selvom væksten ikke imponerede i 2014, så

Læs mere

Koldings attraktivitet som bosætningssted. Kommunal attraktivitets- og bosætningsanalyse udarbejdet af DAMVAD til Kolding Kommune

Koldings attraktivitet som bosætningssted. Kommunal attraktivitets- og bosætningsanalyse udarbejdet af DAMVAD til Kolding Kommune Koldings attraktivitet som bosætningssted Kommunal attraktivitets- og bosætningsanalyse udarbejdet af DAMVAD til Kolding Kommune November 2011 For information on obtaining additional copies, permission

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Regional udvikling af indkomst og beskæftigelse

Regional udvikling af indkomst og beskæftigelse Regional udvikling af indkomst og beskæftigelse af Rolf Norstrand Anne Kaag Andersen Karsten Bo Larsen AKF Forlaget Marts 2001 Forord Set i internationalt perspektiv er Danmark en rig region med små indkomstforskelle

Læs mere

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. eller hvad der svarer til 3 pct. af de 16-29-årige er ikke i gang med eller har

Læs mere

Kortlægning af de kreative erhverv i Region Midtjylland

Kortlægning af de kreative erhverv i Region Midtjylland Kortlægning af de kreative erhverv i Region Midtjylland Hovedrapport Del 1 Analyse udarbejdet af Konsulentfirmaet NyX for Kulturby 2017 og Region Midtjylland 2009-2010 Indholdsfortegnelse 1. DE KREATIVE

Læs mere

BOLIGMARKEDET UDEN FOR DE STORE BYER

BOLIGMARKEDET UDEN FOR DE STORE BYER S TATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN BOLIGMARKEDET UDEN FOR DE STORE BYER ANALYSE SBI 2014:05 Boligmarkedet uden for de store byer Analyse Jacob Norvig Larsen Hans Thor Andersen

Læs mere

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 29 Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Camilla Hvidtfeldt og Torben Tranæs Syddansk Universitetsforlag Odense 2013 Folkeskolekarakterer

Læs mere

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Den samlede lønmodtagerbeskæftigelse er faldet med hele 18.500 fuldtidspersoner fra 1. til 2. kvartal 2009. I den private sektor er beskæftigelsen

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

Forbrugertilliden er høj, så hvorfor stiger privatforbruget ikke?

Forbrugertilliden er høj, så hvorfor stiger privatforbruget ikke? Forbrugertilliden er høj, så hvorfor stiger privatforbruget ikke? AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON I foråret 2008 og dermed i månederne op til Finanskrisen brugte vi danskere årligt samlet

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Befolkningsprognose 2013-2025? Kommunalbestyrelsen 29. august 2013 Side 2 af 47 Forord En befolkningsprognose er et kvalificeret gæt på den fremtidige befolkningsudvikling i kommunen.

Læs mere

19. september 2012. Vækst gennem Rådgivning. Effektmåling af programmet

19. september 2012. Vækst gennem Rådgivning. Effektmåling af programmet 19. september 2012 Vækst gennem Rådgivning Effektmåling af programmet For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence, please

Læs mere

Ungdomsuddannelser med fokus på yderkommuner

Ungdomsuddannelser med fokus på yderkommuner Ungdomsuddannelser med fokus på yderkommuner Delfinansieret af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (Landdistriktspuljen) Center for Regional- og Turismeforskning 1 Titel: Ungdomsuddannelser med

Læs mere

REGIONAL- OG LANDDISTRIKTSPOLITISK REDEGØRELSE 2014 Regeringens redegørelse til Folketinget

REGIONAL- OG LANDDISTRIKTSPOLITISK REDEGØRELSE 2014 Regeringens redegørelse til Folketinget REGIONAL- OG LANDDISTRIKTSPOLITISK REDEGØRELSE 2014 Regeringens redegørelse til Folketinget REDEGØRELSE Regional- og Landdistriktspolitisk Redegørelse 2014 Regeringens redegørelse til Folketinget Udgivet

Læs mere

Sigtelinjer for Socialdemokraternes økonomiske politik

Sigtelinjer for Socialdemokraternes økonomiske politik Sigtelinjer for Socialdemokraternes økonomiske politik Socialdemokraterne overtog ansvaret i 2011. Dengang havde vi mistet over 100.000 private arbejdspladser. Virksomheder drejede nøglen om. Danmark var

Læs mere

89,00 00,460,000 17.300.000 00,460,000 00,460,000 10.3540.000 DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER FILM, TV OG COMPUTERSPIL I TAL 2012 00,460,000

89,00 00,460,000 17.300.000 00,460,000 00,460,000 10.3540.000 DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER FILM, TV OG COMPUTERSPIL I TAL 2012 00,460,000 3 1 25 89, 17.3.,46, 1.354.,46,,46,,46, 5 1 DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER FILM, TV OG COMPUTERSPIL I TAL 212 2 Indhold 3 1. INDLEDNING 4 1.1 SAMMENFATNING 6 2. METODE 7 3. UDVIKLINGEN I ANTAL KERNEVIRKSOMHEDER

Læs mere

Fyn i tal. Odense Sport & Event, partner-tur 24.-27. marts 2011, facts til workshop

Fyn i tal. Odense Sport & Event, partner-tur 24.-27. marts 2011, facts til workshop Fyn i tal Odense Sport & Event, partner-tur 24.-27. marts 2011, facts til workshop Data i denne rapport er udklip fra Danmarks Statistik og fra Business Fyn-rapporten Fyns Tilstand. 1 Management Summary

Læs mere