ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS NORSK SUOMI DANSK SVENSKA POLSKI MAGYAR LT-20C70BU LCD PANEL TV INSTRUCTIONS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS NORSK SUOMI DANSK SVENSKA POLSKI MAGYAR LT-20C70BU LCD PANEL TV INSTRUCTIONS"

Transkript

1 ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS NORSK SUOMI DANSK SVENSKA POLSKI LT-20C70BU LCD PANEL TV MAGYAR INSTRUCTIONS 1

2 LT-20C70BU LCD FLADSKÆRMS-TV VEJLEDNING

3 Advarsel Afskær IKKE netstikket fra dette udstyr. Hvis det monterede stik ikke passer til stikkontakterne hos dig, eller hvis ledningen er for kort til at kunne nå en stikkontakt, så få fat i en passende sikkerhedsgodkendt forlængerledning eller adapter, eller kontakt din forhandler. Vejledning til en sikker funktion Dette udstyr er designet og produceret, så det overholder internationale sikkerhedsstandarder. Men som med alle elektriske apparater skal man udvise forsigtighed og omhyggelighed for at opnå optimale resultater og driftssikkerhed. Inden dette udstyr tages i brug, skal brugsvejledningen læses grundigt. Sørg for, at alle elektriske tilslutninger (inkl. netstik, forlængerledninger osv.) er lavet i overensstemmelse med producentens anvisninger. Hvis du på noget tidspunkt er i tvivl om dette udstyrs installation, funktion eller sikkerhed, skal du kontakte din forhandler. Håndtér alle glaspaneler eller glasdæklag med forsigtighed. Betjen aldrig dette udstyr, hvis det synes beskadiget eller fungerer unormalt. Sluk for strømmen, tag stikket ud af kontakten, og kontakt din forhandler. Fjern aldrig påmonterede paneler eller dæksler. Hvis du gør dette, kan det resultere i elektrisk stød. Efterlad aldrig dette udstyr tændt uden overvågning, medmindre det er angivet, at det er beregnet specielt til dette, eller i standby. Brug kun den beregnede afbryder til at slukke for strømmen, og sørg for at alle mulige brugere er instrueret i dette. Foretag specielle arrangementer for svagelige eller handicappede personer. Se aldrig fjernsyn, mens du kører et motorkøretøj. Det er ulovligt at se fjernsyn, mens man kører. Hør aldrig hovedtelefoner for høj lydstyrke. Hvis du gør det, kan det skade din hørelse. Undlad at blokere dette udstyrs ventilation. Dette kan forårsage overophedning og resultere i funktionsfejl eller beskadigelse. Brug aldrig midlertidige stativer og forsøg ikke at påsætte ben med træskruer. Når producentens godkendte stativ eller ben bruges, er det kun de medleverede beslag, der må anvendes, og installationsvejledningen skal følges. Lad aldrig dette udstyr blive udsat for regn eller fugt. Lad aldrig nogen, især børn, indsætte noget i en åbning i kabinettet. Hvis dette sker, kan det resultere i dødsensfarligt elektrisk stød. Lad være med at gætte eller tage chancer med nogen form for elektrisk udstyr. Det kan ikke betale sig at løbe nogen risiko. 2

4 Tak fordi du har købt dette JVC LCD fladskærms-tv. For at sørge for at du forstår, hvordan dit nye TV skal bruges, bedes du venligst læse denne manual grundigt igennem, inden du starter. ( LCD står for Liquid Crystal Display (flydende krystaldisplay.) ADVARSEL: FOR AT FOREBYGGE RISIKO FOR BRAND ELLER ELEKTRISK STØD, MÅ DETTE APPARAT IKKE UDSÆTTES FOR REGN ELLER FUGT. ADVARSEL Anvend altid den medleverede vekselstrømsadapter og strømledningen. ADVARSEL Fingrene kan blive fastklemt under fjernsynet, og det kan forårsage skader. Hold fjernsynet nederst i midten, og lad det ikke vippe op eller ned. Fjernsynet kan vælte, og det kan forårsage skader. Hold stativets bund med hånden og vip fjernsynet op og ned. Lad ikke børn hænge på fjernsynet, sætte deres albuer på fjernsynet eller læne sig mod fjernsynet. Dette kan forårsage, at fjernsynet tipper, hvilket fører til skader. DANSK FORSIGTIG: For at undgå at få elektrisk stød eller at beskadige enheden skal du først sætte den lille ende af strømledningen ind i vekselstrømsadapterenheden, indtil den ikke længere er vakkelvorn, og derefter sætte den største ende af strømledningen ind i en vekselstrømskontakt. FORSIGTIG: Må kun betjenes fra den angive strømkilde (vekselstrøm V, 50/60 Hz) på vekselstrømsadapteren. Undlad at beskadige AC kontakten, AC adapteren og strømledningen.. Hvis du ikke skal bruge denne enhed i lang tid, anbefales det, at du tager strømledningen ud af kontakten. FORSIGTIGHED OMKRING OPVARMNING AF AC ADAPTEREN: Ved anvendelse bliver AC adapteren varm på kabinettets Dæk ikke AC adapterens kabinet med noget materiale. overflade. Det er normalt og ikke en defekt, mens den er i brug. BEMÆRKNINGER: Typeskiltet (serienummerpladen) og sikkerhedsadvarslen sidder bag på hovedenheden. Mærkedatainformationerne og sikkerhedsadvarslen for AC adapteren sidder på hovedenhedens øverste og nederste sider. 1

5 Punktdefekter LCD er bruger samlinger af fine pixels til at vise billeder. Mere end 99,99% af disse pixels udviser ingen problemer, men til gengæld må du forstå, at et meget lille antal pixels måske ikke lyser eller lyser hele tiden. Anbefalede afstande Undgå forkert installation og placer aldrig enheden, hvor det ikke er muligt at opnå ordentlig ventilation. Ved installation af fjernsynet skal de anbefalede afstande mellem fjernsynet og væggen samt afstande inden for et indelukket område eller i et møbel overholdes. Overhold den viste vejledning om minimumsafstande for sikker funktion. Undladelse af at tage følgende foranstaltninger kan forårsage skade på fjernsyn eller fjernbetjening. UNDLAD at blokere fjernsynets ventilationsåbninger eller -huller. (Hvis ventilationsåbningerne eller hullerne blokeres af en avis eller en klud osv., kan varmen måske ikke komme ud.) UNDLAD at placere noget oven på fjernsynet. (som f.eks. kosmetik eller medicin, blomstervaser, potteplanter, kopper osv.) LAD IKKE genstande eller væsker komme ind i kabinettets åbninger. (Hvis der kommer vand eller anden væske ind i dette udstyr, kan det forårsage brand eller elektrisk stød.) UNDLAD at placere nogen åbne flammekilder, som f.eks. tændte stearinlys, på fjernsynet. UNDLAD at udsætte fjernsynet for direkte sollys. Fjernsynets overfladeskærm er let at beskadige. Vær meget forsigtig med skærmen ved håndtering af fjernsynet. Hvis fjernsynsskærmen bliver snavset, skal den tørres med en blød, tør klud. Skrub den aldrig voldsomt. Brug aldrig nogen form for rense- eller rengøringsmidler på den. Hvis der er en fejl, skal enhedens stik tages ud af kontakten, og en servicetekniker skal tilkaldes. Forsøg ikke selv at reparere fjernsynet eller at fjerne bagbeklædning og AC adapter. Rengøring af skærmen Skærmen er dækket med en speciel tynd film for at reducere reflektion. Hvis filmen beskadiges, kan der opstå uregelmæssige farver, ridser og andre problemer, der ikke kan repareres. Vær opmærksom på følgende ved håndtering af skærmen. Brug ikke lim eller klæbebånd på skærmen. Skriv ikke på skærmen. Lad ikke skærmen komme i kontakt med nogen hårde genstande. Lad ikke kondens dannes på skærmen. Brug ikke sprit, fortynder, benzen eller andre opløsningsmidler på skærmen. Frottér ikke skærmen hårdt 2

6 INDHOLDSFORTEGNELSE Opsætning af fjernsynet...4 Installation... 4 Anvendelse af stativet... 4 Ilægning af batterier i fjernbetjeningen... 5 Fjern klemkassedækslet... 5 Tilslutning af antenne og videooptager (VCR)... 6 Tilslutning af strømledning til AC kontakten... 6 Oprindelige indstillinger...7 Fjernsynets knapper og funktioner...9 Tænd for fjernsynet fra standby funktion... 9 Vælg en tv-kanal... 9 Se billeder fra eksternt udstyr... 9 Justering af lydstyrken... 9 Således bruges Menuen... 9 Fjernbetjeningsknapper og -funktioner...10 Tænd eller sluk for fjernsynet fra standby Vælg en tv-kanal Juster lydstyrken Se billeder fra et eksternt udstyr Visning af kildeinformationer ZOOM funktion Sleep timer funktion Billedfunktion Betjening af en videooptager eller en DVD-afspiller af mærket JVC Lydindstilling Lydjustering HYPER SOUND FEATURES BLÅ BAGGRUND BØRNESIKRING EXT-2 UDGANG OPSÆTNING MANUEL PROGRAMMERING Redigering af PROGRAMMERING menuen21 Yderligere forberedelse Tilslutning til eksternt udstyr Fejlfinding Specifikationer DANSK Tekst-tv funktion...14 Grundlæggende funktion Hold Underside Visning Størrelse Indeks Annullér Således anvendes fjernsynets menu.16 Grundlæggende funktion Billedindstilling...17 BILLEDINDS Billedjustering FARVE TEMP FORTRYD

7 Opsætning af fjernsynet Installation Forsigtighed ved installation Installer fjernsynet i et hjørne på væggen eller på gulvet for på den måde at holde ledningerne af vejen. Fjernsynet vil generere en smule varme under funktion. Sørg for, at der er tilstrækkelig med plads rundt om fjernsynet for en acceptabel køling. Se Anbefalede afstande på side 2. Anvendelse af stativet Dette fjernsyn er leveret med et bordstativ, der allerede er fastgjort. Dette stativ kan bruges til at justere fjernsynsskærmens retning 5 op, 10 ned og 20 til venstre eller højre. Vip fjernsynet op og ned: Mens du holder fjernsynets bund med den ene hånd, kan du bruge den anden til at holde øverst midt på fjernsynet og langsomt vippe det op og ned Som en sikkerhedsforanstaltning er stativet konstrueret, så der kræves en vis styrke for at vippe fjernsynet. Drej fjernsynet til venstre og højre: Mens du holder nederst på fjernsynet med den ene hånd, kan du bruge den anden til at holde kanten af panelet og langsomt justere fjernsynsskærmens retning. 4

8 Opsætning af fjernsynet Ilægning af batterier i fjernbetjeningen Brug 2 stk. AA/R6 tørcelle batterier. Ilæg batterierne fra enden, idet du skal sørge for, at + og polariteterne er korrekte. Følg advarslerne, der er printet på batterierne. Batteriets levetid er fra omkring 6 måneder til et år, afhængigt af hvor ofte du bruger fjernsynet. De batterier, vi har leveret med, er kun beregnet til opsætning og afprøvning af dit fjernsyn. Udskift dem, så snart det behøves. Hvis fjernbetjeningen ikke virker ordentligt, skal du udskifte batterierne. Fjern klemkassedækslet Der er kabelklemmer bag dækslerne bag på fjernsynet. Tag dækslet af, inden der tilsluttes en DVD eller en videooptager. Dækslerne kan fjernes ved at tage krogen på toppen af og så trække ud, samtidig med der løftes let. Dækslerne sættes på plads igen ved først at forbinde krogen på bunden af dækslet til fjernsynet og så isætte krogen på toppen. DANSK Lad dækslerne være af, hvis de ikke passer ordentligt. Brug ikke vold til at sætte dækslerne på plads igen. Dette kan forårsage skader på kabelforbindelsen og dækslerne. Lad disse dækslerne være af, når fjernsynet monteres på væggen. Der er et 100 mm stativ med som udstyr baseret på VESA regulativ. Håndtag og stativ kan tages af ved at løsne skruerne med en skruetrækker, når fjernsynet monteres på en væg. Bred en blød klud ud på et bord, og placér derefter fjernsynet på kluden med skærmen pegende nedad, når du efterlader håndtag og stativ. 5

9 Opsætning af fjernsynet Tilslutning af antenne og videooptager (VCR) Tag AC stikket ud af kontakten for helt at tage fjernsynet fra strømforsyningen. Tilslutningskablerne følger ikke med. For yderligere detaljer skal du læse i vejledningerne, der er leveret med apparaterne, der skal tilsluttes. Hvis du tilslutter en videooptager, skal du følge A B C i diagrammet nedenfor. Hvis du ikke tilslutter en videooptager, skal du følge 1 Du kan se en video med videoptageren uden at gøre C. For detaljer skal du se i instruktionsvejledningen for video. For tilslutning af mere udstyr bedes du læse Tilslutning til eksternt udstyr på side 26. For tilslutning af yderligere lydudstyr bedes du læse Tilslutning af højttalere/forstærker på side 27. Tilslutning af strømledning til AC kontakten Hvis du tilslutter en AC adapter, skal du følge A B i diagrammet nedenfor. Tilslut A til fjernsynet og B til AC kontakten. Forsigtig Må kun betjenes fra den angive strømkilde (vekselstrøm V, 50/60 Hz) på enheden. Tag AC stikket ud af kontakten for helt at afbryde fjernsynet fra strømforsyningen. Antenne 75 ohm koaksialkabel 21 bens SCART kabel 75 ohm koaksialkabel Til antenneindgang Til antenneudgang AV ind-/ud-termi 6

10 Oprindelige indstillinger Når der først er tændt for fjernsynet, går det ind i den oprindelige indstilling. Følg instruktionerne på skærmbilledet for at foretage de oprindelige indstillinger. 3 AUTO KANAL SØG menu vises. VCR/TV/DVD kontakt 4 Tryk på / tasterne for at vælge SPROG 5 Tryk på / tasterne for at vælge SPROG Displayet på skærmbilledet vil så stå i det sprog, du har valgt. 6 Tryk på / og / tasterne for at vælge det land, du er i. 7 Tryk på / tasterne for at vælge A.P.S. Derefter trykkes der på / tasterne. DANSK 8 Tryk på OK tasten for at starte A.P.S. 1 Sørg for at sætte VCR/TV/DVD kontakten over på TV position. Du kan ikke tænde fjernsynet, når VCR/TV/DVD kontakten er sat over på VCR eller DVD position. 2 Tryk på knappen på fjernbetjeningen Efter en kort pause skifter strømlampen fra rød til grøn Kontrollér, at AC stikket på ledningen fra fjernsynet er sat i kontakten. Strømlampe AUTO KANAL SØG menuen kommer frem, og modtagne fjernsynskanaler gemmes automatisk i programnumrene. For at annullere AUTO KANAL SØG funktionen: Tryk på MENU tasten. Når fjernsynskanalerne er blevet registreret i programnumrene, kommer menuen PROGRAM frem. Hvis du vil, kan du nu redigere programnumrene ved brug af PROGRAMMERING funktionen. For detaljer, se Redigering af PROGRAMMERING menuen på side 21. Fjernbetjeningsføler 7

11 Oprindelige indstillinger Nu er de oprindelige indstillinger komplette, og du kan se fjernsyn Hvis dit fjernsyn kan finde fjernsynskanalens navn fra fjernsynskanalens sendesignal, tildeles TV kanalens navn det programnummer, til hvilket fjernsynskanalen er blevet indstillet. Men hvilke fjernsynskanaler, der indstilles til hvilke programnumre, vil afhænge af det område, du bor. Hvis en fjernsynskanal, du ønsker at se, ikke er indstillet til et programnummer, kan du indstille den ved brug af MANUEL funktionen. For detaljer, se Redigering af PROGRAMMERING menuen på side 21. AUTO KANAL SØG funktionen sætter ikke programnummeret PR 0 (AV) til din videooptager. Du skal indstille dette ved brug af MANUEL funktion. I nogle områder får du måske fjernsynsmodtagelsen fra flere end en sender, f.eks. forskellige ITV regioner. I det tilfælde kan hver fjernsynskanal sættes 2 gange. Hvis det sker, vil det første sæt kanaler have det stærkeste signal. Hvis du ønsker at slette det andet sæt kanaler, skal du gøre det manuelt (se side 20). 8

12 Fjernsynsknapper og -funktioner Tænd for fjernsynet fra standby funktion Tryk på - knappen eller P V/Λ knapperne for at tænde fjernsynet fra standby funktion. Kontrollér, at AC stikket på ledningen fra fjernsynet er sat korrekt i kontakten. Vælg en fjernsynskanal Tryk på P V/Λ tasterne for at vælge et programnummer eller en EXT terminal Se billeder fra eksternt udstyr Tryk på TV/AV OK tasten for at vælge en TV/AV terminal TV funktion Sidste programnu mmer EXT funktioner DANSK Juster lydstyrken Tryck på /+tasterne Indikatoren for lydstyrkeniveauet fremkommer. Anvendelse af menuen Brug MENU knappen. Læs Anvendelse af fjernsynets menu (se side 16) for detaljer om at anvende menuen. 1 Strømlampe 2 Fjernbetjeningsføler 3 MENU tast 4 TV/A V OK tast 5 (Lydstyrke) -/+tast 6 P V/Λ taster 7 Standby tast 8 Hovedtelefon jack (mini jack) 9

13 Fjernbetjeningstaster og -funktioner 1 Muting tast 2 Ciffertaster 3 Informationstast 4 ZOOM tast 5 tast 6 tast 7 taster 8 (Tekst) tast 9 P V/Λ taster 10 VCR/DVD/Tekst-TV betjeningstaster 11 V/Λ taster 12 Standby tast 13 VCR/TV/DVD kontakt 14 AV tast 15 tast 16 Billedtast button 17 Farvetaster 18 MENU tast 19 OK tast 20 taster 21 TILBAGE tast 22 -/+ taster Tænd eller sluk for fjernsynet fra standby 1 Sørg for at sætte VCR/TV/DVD kontakten over på TV position. Du kan ikke tænde eller slukke for fjernsynet, når VCR/TV/DVD kontakten er sat over på VCR eller DVD position 2 Tryk på (standby) knappen for at tænde eller slukke for fjernsynet. Når fjernsynet er tændt, skifter strømlampen fra rød til grøn. Strømmen kan tændes ved at trykke på P V/Λ tasterne eller ciffertasterne. Kontrollér, at AC stikket på ledningen fra fjernsynet er sat i kontakten. Vælg en fjernsynskanal Brug ciffertasterne: Indtast programnummeret for kanalen ved brug af ciffertasterne. Eksempel: PR 6 tryk på 6 PR 12 tryk på 1 og 2 Brug P V/Λ tasterne: Tryk på P V/Λ tasterne for at vælge det programnummer, du ønsker. Hvis du ikke har et klart billede, eller der ikke fremkommer farver, skal farvesystemet ændres manuelt. Følg beskrivelse MANUEL på side 20 for at prøve at ændre FARVESYSTEMET. Hvis LYDSYSTEM indstillingen for en fjernsynskanal er forkert, kan det forhindre lyden i at blive udsendt. Følg beskrivelsen MANUEL på side 20 for at forsøge at ændre LYDSYSTEMET. 10

14 Fjärrkontrollens knappar och funktioner Juster lydstyrken Tryk på /+ tasterne for at justere lydstyrken. Indikatoren for lydstyrken kommer frem, og lydstyrken ændres, som du trykker på /+ tasterne. Dæmp lyden Tryk på (muting) knappen for at slukke for lyden. Ved at trykke på (muting) tasten igen, gendannes det forrige lydstyrkeniveau. Visning af kildeinformationer Du kan vise kildeinformationer og aktuel tid på skærmen. Tryk på (information) tasten for at vise kildeinformation. Tryk på (information) tasten ændrer displayet som følger: Se billeder fra eksternt udstyr Brug AV-tasten: Tryk på AV tasten for at vælge en EXT terminal. TV-läge funktion Sidste Senaste programnu nummer EXT-lägen funktioner or Signalkilde Intet display Kildeinformation og aktuel tid formidlet af (information) tasten. Kildetypen: TV/EXT-1/EXT-2/EXT-2 S/EXT-3/EXT-3 S Hvis programmet, der ses, ikke har tekst-tv, vil der blot blive vist en kasse på samme sted. Når der ses videoer, vises der nogle gange en forkert aktuel tid. DANSK Således bruges programnummer 0: Når fjernsynet og videooptageren kun er tilsluttet med antennekablet, kan du ved at vælge programnummer 0 se billeder fra videooptageren. Indstil videooptagerens radiofrekvenskanal manuelt til programnummer 0. For detaljer, se MANUEL på side

15 Fjernbetjeningstaster og -funktioner ZOOM funktion Du kan ændre skærmstørrelsen i henhold til billedformatet. Vælg den optimale størrelse fra følgende ZOOM funktioner: AUTO: Fjernsynet ændrer automatisk ZOOM funktionen til 16:9 tilstand eller 4:3 tilstand i henhold til signalet fra et eksternt udstyr. 4:3: Afspil et 4:3 billede nøjagtigt i en 4:3 skærm. 16:9: Afspil et 16:9 størrelse billede i en 4:3 skærm. 12

16 Fjernbetjeningstaster og -funktioner AUTO SLUK funktion AUTO SLUK kan slukke fjernsynet for dig, når du er faldet i søvn. Programmér det til at arbejde i intervaller à 30 minutter, i en totalperiode på op til 120 minutter. Tryk på knappen. Billedfunktion Du kan vælge en af 3 BILLEDFUNKTIONER til at justere billedindstillingerne automatisk. Tryk på Billedfunktion tasten. LYS: Løfter kontrast og skarphed. NORMAL: Standardiserer billedjusteringen. BLØDT: Blødgør kontrast og skarphed. Betjening af en videooptager eller en DVD-afspiller af mærket JVC Disse taster vil betjene en videooptager eller DVD-afspiller af mærket JVC. Hvis du trykker på en tast, der ligner tasten på udstyrets originale fjernbetjening, har det samme virkning som på den originale fjernbetjening. 1 Sæt VCR/TV/DVD tasten på VCR eller DVD position VCR: Når du bruger en videooptager, skal kontakten sættes på VCR position. Du kan tænde eller slukke for videooptageren med (standby) tasten. DVD: Når du bruger en DVD afspiller, skal kontakten sættes på DVD position. Du kan tænde eller slukke for DVD afspilleren med (standby) tasten. DANSK 2 Tryk på VCR/DVD betjeningstasten for at betjene videooptageren eller DVD afspilleren Hvis udstyret ikke er lavet af JVC, vil disse taster ikke virke. Selv om dit udstyr er lavet af JVC, virker nogle af tasterne måske ikke, afhængigt af hvilket udstyr du bruger. Du kan bruge P V/Λ tasterne til at vælge en fjernsynskanal, som videooptageren vil modtage, eller vælge det kapitel, som DVD afspilleren skal afspille. Nogle DVD-afspiller modeller bruger P V/Λ tasterne til både køre hurtigt frem/tilbage funktionerne og til at vælge kapitel. Sæt VCR/TV/DVD kontakten til TV position, når du tænder eller slukker for fjernsynet. 13

17 Text-TV-funktionen Grundlæggende betjening 1 Vælg en fjernsynskanal med en tekst-tv transmission 2 Sørg for at sætte VCR/TV/DVD kontakten over på TV position. Hold Du kan holde en tekst-tv side på skærmen så længe, du vil, selv om flere andre tekst-tv sider bliver modtaget. Tryk på Håll indikering (Hold) tasten. 3 Tryk på (Tekst) tasten for at vise tekst-tv Tryk på (Tekst) tasten ændrer funktionen som følger: Annullering af Hold funktionen: Tryk på (Hold) tasten igen. TV funktion Tekstfunktion 4 Vælg en tekst-tv side ved at trykke på P V/Λ tasterne, ciffertasterne eller farvetasterne. For at komme tilbage til TV-funktion: Tryk på (Tekst) tasten. Hvis du har problemer med at modtage tekst-tv udsendelser, skal du kontakte din lokale forhandler eller tekst-tv stationen. ZOOM funktionen vil ikke virke i TEKST funktion. Du kan ikke betjene menuer, når du ser tekst-tv. Sprogvisning afhænger af, hvilket land der er blevet sat i LAND menuen. Hvis nogle karakterer i et tekst-tv program ikke bliver vist ordentligt, skal du ændre LAND indstillingen til et andet land. 14

18 Tekst-tv funktion Underside Nogle tekst-tv sider har undersider, der vises automatisk. 1 Vælg en tekst-tv side, der indeholder undersider Tryk på tasten, undersidetal kan ses og vises på skærmen. 2 Tryk på ciffertasterne for at vælge et undersidetal. Sxxxx: xxxx er tallet 0 ~ 9, du har indtastet. Eksempel: undersidetal er S0001, så skal du indtaste 0,0, 0 og 1 i rækkefølge for at se underside S0001. Visning Nogle tekst-tv sider indeholder skjult tekst (som f.eks. svarene på en quiz). Du kan vise den skjulte tekst. Hver gang du trykker på (Vis) tasten, skjules eller vises der tekst Annuller Du kan søge efter en tekst-tv side, mens du ser fjernsyn. 1 Tryk på ciffertasten for at komme ind på et sidetal, eller tryk på en farvetast Fjernsynet leder efter en tekst-tv side. 2 Tryk på (Annullér) tasten. Fjernsynsprogrammet bliver vist. Når fjernsynet finder tekst-tv siden, fremkommer sidetallet på øverste venstre side af skærmen. 3 Tryk på (Annullér) tasten for at komme tilbage til en tekst-tv side, når sidetallet er på skærmen. Fjernsynsfunktionen kan ikke genoptages ved at trykke på (Annullér) tasten. For at komme tilbage til fjernsynsfunktion tryk på tasten. DANSK Størrelse Du kan fordoble højden af tekst-tv visning. Tryk på (Størrelse) tasten. Indeks Du kan komme tilbage til indekssiden med det samme. Tryk på (Indeks) tasten. Går tilbage til side 100 eller en tidligere angivet side. 15

19 Således anvendes fjernsynets menu Dette fjernsyn har et antal funktioner, du kan betjene ved at bruge menuerne. For at kunne bruge alle fjernsynets funktioner skal du forstå de grundlæggende metoder til at betjene menuerne fuldt ud. 3 Tryk på knapperne for at vælge en funktion. For detaljer om funktionerne i menuerne, se de følgende sider. 4 Tryk på tasterne for at vælge indstillingen for den funktion Hvis du vil betjene en funktion, der kun bliver vist med sit navn, skal du følge beskrivelserne for denne funktion på de følgende sider. Displayet, der vises i bunden af en menu, viser dig en knap på fjernbetjeningen, som du kan bruge, når du betjener en valgt funktion. 5 Tryk på MENU tasten for at afslutte indstillingen. Menuen forsvinder. Når du ser fjernsyn med NTSC systemet, vises menuerne i omkring halvdelen af deres normale lodrette størrelse. Menuen vil forsvinde, hvis du trykker på P tasterne, AV tasten eller ciffertasterne, mens den vises. Brug af tasterne på fjernsynet Du kan også betjene menuerne ved at bruge tasterne på fjernsynets frontpanel. Grundlæggende betjening 1 Tryk på MENU tasten for at få vist MENU (hovedmenu) MENU/OK tast TV/AV tast 2 Tryk på og tasterne for at vælge en knapper menutitel, og tryk på OK tasten. Menuen bliver vist. knapper For at komme tilbage til den forrige menu: Tryk på TILBAGE tasten på fjernbetjeningen eller MENU tasten på fjernsynet. For at komme ud af en menu med det samme: Tryk på MENU tasten på fjernbetjeningen, eller tryk på MENU tasten på fjernsynet flere gange. Menuen vil forsvinde efter omkring et minut, hvis der ikke foretages nogen betjening. 16

20 BILLEDINDSTILLING Læs Således bruges fjernsynets menu (se side 16) for detaljer om visning af menuen. BILLEDINDS. Du kan vælge en af 3 BILLEDFUNKTIONER til at justere billedindstillingerne automatisk. LYS: Løfter kontrast og skarphed. NORMAL: Standardiserer billedjusteringen. BLØDT: Minskar kontrast och skärpa. FARVE TEMP. Du kan vælge én af 3 FARVETEMP. funktioner (tre toner af hvid) til at justere billedets hvide balance. Da hvid er den farve, der bruges som reference for alle andre farver, påvirker ændringen af FARVETEMP. funktionen fremvisningen af alle andre farver på skærmen. HØJ: En blålig hvid At bruge denne funktion, når du ser lyse billeder, lader dig nyde et mere livligt og lyst billede. LAV: En rødlig hvid At bruge denne funktion, når du ser film, lader dig nyde farver, der er karakteristiske for film. FORTRYD Du kan nulstille de billedindstillinger, du har valgt, til standardindstillingerne. DANSK Billedjustering Du kan ændre billedindstillingerne for BILLEDFUNKTION, som du ønsker. KONTRAST: Du kan justere billedets kontrast. : lavere : højere LYS-1: Du kan justere billedets lysstyrke. : mørkere : lysere SKARPHED: Du kan justere billedets skarphed. : blødere : skarpere FARVE NTSC: Du kan justere billedets farvetone. : rødlig : grønlig FARVE: Du kan justere billedets farve. : lysere : dybere LYS-2: Du kan justere billedets baggrundslys. : mørkere : lysere Du kan ændre FARVE NTSC indstillingen (billedets nuance), hvis farvesystemet er NTSC3.58 eller NTSC

21 LYDINDSTILLING Læs Således bruges fjernsynets menu (se side 16) for detaljer om visning af menuen. HYPER SOUND Du kan nyde surround sound med en live effekt ved at bruge HYPER SOUND funktionen. JA: HYPER SOUND funktionen er tændt. NEJ: HYPER SOUND er slukket. Lydjustering Du kan justere lyden, som du ønsker. BAS: Du kan justere lydens lave tone. : svagere : stærk DISKANT: Du kan justere lydens høje tone. : svagere : stærk BALANCE: Du kan justere lydstyrkens balance mellem højre og venstre højttaler. : skru op for venstre højttalers lydstyrkeniveau. : skru op for højre højttalers lydstyrkeniveau. 18

22 FEATURES Læs Således bruges fjernsynets menu (se side 16) for detaljer om visning af menuen. BLÅ BAGGRUND Du kan stille fjernsynet til automatisk at ændre til en blå skærm og dæmpe lyden, hvis signalet er svagt eller manglende, eller hvis der ikke er noget input fra et eksternt udstyr. JA: Denne funktion er tændt. NEJ: Denne funktion er slukket. BØRNESIKRING Når BØRNELÅS funktionen er tændt, vil TV knapperne være låst, undtagen Power. Fjernsynet kan kun betjenes af fjernbetjeningen. DANSK EXT-2 UDGANG Du kan vælge en signalkilde til at være output fra EXT-2 terminalen. Du kan gøre dette med outputsignaler fra de udstyr, der er tilsluttet EXT-1 eller EXT-3 terminal, eller med billede og lyd fra en fjernsynskanal, du er ved at se. Tryk på tasterne for at vælge signalkilden TV/EXT-1/EXT-3. 19

23 OPSÆTNING Læs Således bruges fjernsynets menu (se side 16) for detaljer om visning af menuen. I TV funktion: PROGRAMMERING AUTO KANAL SØG Du kan automatisk gemme de fjernsynskanaler, som du modtager bedst. Gem dem i fjernsynsprogrammets nummerliste ved at gøre følgende: I EXT funktion: 1 Vælg PR OVERSIGT. Tryk så på OK tasten. MANUEL Du kan gemme den fjernsynskanal, du har brug for. Gem dem i fjernsynsprogrammets nummerliste ved at indstille følgende: 2 Tryk på den blå tast, AUTO KANAL SØG menuen vises. 1 Vælg PROGRAMMERING og tryk på tasterne for at vælge programnummer. 2 Vælg BÅND og tryk på tasterne for at vælge båndtype. CH (AIR) / CC (CATV) 3 Vælg KANAL og tryk på tasterne for at vælge kanalnummer. 4 Vælg TV SYSTEM og tryk på tasterne for at vælge farvesystem. AUTO/ PAL/ SECAM Hvis du ikke har et klart billede, eller der ikke fremkommer farver, skal farvesystemet ændres. 5 Vælg LYD SYSTEM og tryk på tasterne for at vælge lydsystem. AUTO / B/G / D/K / L / I Hvis LYDSYSTEM indstillingen for en fjernsynskanal er forkert, kan det forhindre lyden i at blive udsendt. 6 Vælg SØG og tryk på tasterne for at vælge den brugbare fjernsynskanal. 7 Hvis kanalmodtagelsen er dårlig, skal du vælge FIN JUSTERING og trykke på tasterne for at finjustere programmet. 8 Vælg GEM og tryk på tasterne for at gemme den manuelle indstilling. 3 Tryk på knapperne for at vælge SPROG 4 Tryk på knapperne for at vælge DANSK. Displayet på skærmen vil være på dansk. 5 Tryk på og tasterne for at vælge det land, du er i. 6 Tryk på knapperne for at vælge A.P.S. Derefter trykkes der på knapperne. 7 Tryk på OK knappen for at starte A.P.S. AUTO KANAL SØG menuen kommer frem, og modtagne fjernsynskanaler gemmes automatisk i programnumrene. For at annullere AUTO KANAL SØG funktionen: Tryk på MENU tasten. 20

24 OPSÆTNING Når fjernsynskanalerne er blevet registreret i programnumrene, kommer menuen PR OVERSIGT frem. Hvis du vil, kan du nu redigere programnumrene ved brug af PROGRAMMERING funktionen. For detaljer, se Redigering af PROGRAMMERING menuen som følger." Redigering af PR OVERSIGT menuen Du kan redigere programnumrene. Forsigtig Brug af NAVN, SLET eller INDSÆT funktionerne overskriver den aktuelle programnummerliste. Derfor vil programnummeret for nogle af fjernsynskanalerne blive ændret. 1 Vælg PR OVERSIGT, og tryk så på OK tasten NAVN: 1 Tryk på og tasterne for at vælge en fjernsynskanal Hver gang du trykker på og tasterne, ændres programnummeret, og billedet af den fjernsynskanal, der er gemt i programnummer, fremkommer på skærmen. 2 Tryk på den røde tast for at starte NAVN funktionen 3 Tryk på og tasterne for at redigere det kanalnavn, du ønsker at kalde fjernsynskanalen DANSK 2 Følg funktionsbeskrivelsen for en funktion, du ønsker at bruge, og kør funktionen NAVN: Denne funktion registrerer et kanalnavn (ID) til en fjernsynskanal. INDSÆT: Denne funktion ændrer en fjernsynskanals programnummer. SLET: Denne funktion sletter en fjernsynskanal, du ikke ønsker at have i listen. A.P.S. Denne funktion modtager automatisk fjernsynskanaler og gemmer dem i programnumre. For detaljer, se AUTO KANAL SØG på side Tryk på den røde tast for at gemme indstillingen. For at komme tilbage til OPSÆTNING menuen: Tryk på TILBAGE tasten. For at komme ud af en menu med det samme: Tryk på MENU tasten. 21

25 OPSÆTNING INDSÆT 1 Tryk på og tasterne for at vælge et programnummer, du ønsker Hver gang du trykker på og tasterne, ændres programnummeret, og billedet af den fjernsynskanal, der er gemt i programnummer, fremkommer på skærmen. 4 Tryk på den grønne tast for indsætte kanalen i det nye programnummer 2 Tryk på den grønne tast for at starte INDSÆT funktionen For at komme tilbage til OPSÆTNING menuen: Tryk på TILBAGE tasten. For at komme ud af en menu med det samme: Tryk på MENU tasten. 3 Tryk på and tasterne for at vælge et nyt programnummer 22

26 OPSÆTNING SLET 1 Tryk på og tasterne for at vælge et programnummer, du ønsker Hver gang du trykker på og tasterne, ændres programnummeret, og billedet af fjernsynskanalen, der er gemt i programnummer, fremkommer på skærmen. FARVESYSTEM i EXT funktion Tryk på tasterne for at vælge farvesystem Når du er i EXT funktion, kan du kun ændre farvesystem i INSTALL menuen. 2 Tryk på den gule knap for at starte SLET funktionen DANSK 3 Tryk på den gule tast for at slette den valgte fjernsynskanal Fjernsynskanalen slettes fra programnummerlisten. For at komme tilbage til OPSÆTNING menuen: Tryk på TILBAGE tasten. For at komme ud af en menu med det samme: Tryk på MENU tasten. 23

27 Yderligere forberedelse Tilslutning til eksternt udstyr Tilslut udstyret til fjernsynet, idet du foretager de korrekte tilslutninger til det bageste og forreste panel. Inden du tilslutter noget: Læs de vejledninger, der er fulgt med udstyret. Afhængigt af udstyr kan tilslutningsmetoden måske være forskellig fra diagrammet. Desuden skal udstyrets indstillinger måske ændres afhængigt af tilslutningsmetode. Sluk for alt udstyret inklusive fjernsynet. Specifikationer på side 30 beskriver detaljerne for EXT terminalerne. Hvis du tilslutter udstyr, der ikke er oplistet i følgende tilslutningsdiagram, skal du kigge i tabellen for at vælge den bedste EXT terminal. Tilslutningskabler er ikke leveret med. 1 VCR (komplet billedsignal) 2 VCR (komplet billedsignal/s-video signal) 3 Dekoder 4 DVD afspiller (komplet billedsignal/s-video signal) 5 DVD afspiller (komplet billedsignal/rgb signal) 6 TV spil (komplet billedsignal/rgb signal) 7 TV spil (komplet billedsignal/s-video signal) 8 Hovedtelefoner 9 Videokamera (komplet billedsignal/s-video signal) 10 SCART kabel 11 Videokabel 12 S-VIDEO kabel 13 Lydkabel uden klemkassedæksler 24

28 Yderligere forberedelse Udstyr der kan udsende S-VIDEO signal (Y/C signal), som f.eks. en S-VHS-VCR Tilslut udstyret til en EXT terminal (men ikke til EXT-1 terminalen). Du kan vælge mellem et S-VIDEO signal (Y/C signal). Tilslutning af hovedtelefoner Tilslut hovedtelefonerne med en stereo mini-jack (3,5 mm diameter) til hovedtelefonstikket på fjernsynet. Video eller lydsignal udgang fra EXT-2 terminalen Du kan omstille video/lydsignalets udgang fra EXT-2 terminalen. Dette er nyttigt, når du ønsker at synkronisere video/lyd fra et andet udstyr over på videooptageren, der er tilsluttet EXT-2 terminalen. TV output fra EXT-1 terminalen Video-/lydsignalet fra en fjernsynskanal, du ser, er altid udgangssignal fra EXT-1 terminalen. At omstille et programnummer omstiller også TV udgangssignalet fra EXT-1 terminalen. Video-/lydsignalet fra en EXT terminal kan ikke være udgangssignal. Tekst-tv programmer kan ikke være udgangssignal. DANSK 25

29 Fejlfinding Hvis der opstår et problem, mens du bruger fjernsynet, skal du læse fejlfindings-vejledningen grundigt, inden du beder om at få fjernsynet repareret. Du kan måske nemt klare det selv. For eksempel hvis stikket ikke sat i kontakten, eller hvis fjernsynsantennen har problemer, kan du tro, der er et problem med selve fjernsynet. Vigtigt Denne fejlfindingsvejledning dækker kun problemer, hvis årsager ikke er nemme at bestemme. Hvis du har et spørgsmål, når du betjener en funktion, skal du læse de(n) side(r) grundigt, der omhandler denne funktion, ikke denne fejlfindingsvejledning. Hvis du følger rådene i denne fejlfindingsvejledning, uden det virker, skal du tage stikket ud af kontakten og bede om at få fjernsynet repareret. Forsøg ikke at reparere fjernsynet selv eller at fjerne fjernsynets bageste dæksel. Hvis du ikke kan tænde for fjernsynet Kontrollér, at AC stikket på ledningen fra fjernsynet er sat i kontakten. Sørg for at sætte VCR/TV/DVD kontakten på TV position. Du kan ikke tænde fjernsynet, når VCR/TV/DVD kontakten er sat over på VCR eller DVD position. Hvis du ikke kan slukke for fjernsynet Sørg for at sætte VCR/TV/DVD kontakten på TV position. Du kan ikke slukke for fjernsynet, når VCR/TV/DVD kontakten er sat over på VCR eller DVD position. Intet billede eller ingen lyd Har du valgt en fjernsynskanal med en rigtig dårlig modtagelse? I så fald vil BLÅ BAGGRUND funktionen blive aktiveret. hele skærmen bliver blå, og lyden dæmpes. Hvis du stadig ønsker at se fjernsynskanalen, skal du følge beskrivelsen BLÅ BAGGRUND på side 19 for at ændre BLÅ BAGGRUND funktionens indstilling til SLUKKET. Hvis LYDSYSTEM indstillingen for en fjernsynskanal er forkert, kan det forhindre lyden i at blive udsendt. Følg beskrivelsen INSTALLÉR på side 20 for at kunne bruge MANUEL funktionen til at forsøge at ændre LYDSYSTEM indstillingen. Dårligt billede Hvis støj (sne) blokerer billedet totalt, kan der være et problem med antennen eller antennekablet. Kontrollér følgende for at forsøge at løse problemet: - Er fjernsynet og antennen tilsluttet korrekt? - Er antennekablet blevet beskadiget? - Peger antennen i den rigtige retning? - Er selve antennen defekt? Hvis fjernsynet eller antennen er udsat for interferens fra et andet udstyr, kan der komme striber eller støj i billedet. Flyt alt udstyr væk fra fjernsynet, som f.eks. forstærker, PC eller hårtørrer, der kan forårsage interferens. Eller forsøg at flytte fjernsynet. Hvis antennen er udsat for interferens fra et radiotårn eller en højspændingsledning, skal du kontakte din lokale forhandler. Hvis fjernsynet er udsat for interferens fra signaler, der reflekteres fra bjerge eller bygninger, vil der fremkomme dobbeltbilleder (spøgelsestryk). Forsøg at ændre antennens retning eller udskift den med én, der har bedre retningspegning. Er COLOUR og LYS indstillingerne blevet justeret ordentligt? Følg beskrivelsen Billedjustering på side 17 for at forsøge at justere dem ordentligt. Det anbefales ikke at videooptage tekst-tv, fordi det måske ikke bliver optaget ordentligt. Når der ses billeder fra video softwareprodukter, der kan fås i handlen, eller fra videoer fra videobånd, der ikke er optaget ordentligt, kan den øverste del af billedets være fordrejet. Dette skyldes videosignalets beskaffenhed. Der er ikke noget galt med fjernsynet. Dårlig lyd Har du justeret BASS eller TREBLE ordentligt? Hvis ikke, så følg beskrivelsen Lydjustering på side 18. Hvis fjernsynet ikke reagerer på fjernbetjeningen Er batterierne i fjernbetjeningen slidt op? Følg beskrivelsen Således ilægges der batterier i fjernbetjeningen på side 5, og udskift dem med nye batterier. Har du forsøgt at bruge fjernbetjeningen fra fjernsynets sider eller bagside eller fra mere end 7 meter væk fra fjernsynet? Brug fjernbetjeningen på fjernsynets front eller fra mindre end 7 meter væk. Når du ser et tekst-tv program, kan du ikke betjene menuerne. Tryk på tasten for at komme tilbage til almindeligt fjernsynsprogram, og prøv så at betjene menuerne. Hvis fjernsynet pludselig holder op med at reagere, skal du tage fjernsynets strømledning ud af AC kontakten. Sæt den i kontakten igen og tænd for fjernsynet. Hvis fjernsynet går tilbage til normal tilstand, er det ikke en fejl. 26

30 Fejlfinding Andre ting der skal tages hensyn til Når AUTO SLUK funktion er i drift, slukkes fjernsynet automatisk. Hvis fjernsynet pludselig slukker, så prøv at trykke på (standby) tasten for at tænde for fjernsynet igen. Hvis fjernsynet går tilbage til normal, er det ikke noget problem. Hvis fjernsynet modtager et signal fra et eksternt udstyr, hvilket påvirker skærmens størrelse, ændres ZOOM funktionen automatisk. Hvis du vil genoptage den forrige ZOOM funktion, skal du trykke på ZOOM tasten igen. Det varer et øjeblik fra det tidspunkt, hvor en funktion, som. f.eks. at skifte kanaler, udføres, til der bliver vist et billede. Dette er ikke en funktionsfejl. Det er den tid, der kræves, for at billedet kan stabiliseres, inden det kan vises. Fjernsynet kan lave en skrattende lyd pga. en pludselig temperaturændring. Billede eller lyd er måske normalt. Hvis du ofte hører knitrende lyde, mens du ser fjernsyn, kan der være andre årsager. Som en sikkerhedsforanstaltning skal du bede din servicetekniker undersøge det. Fjernsynets top og skærmen kan blive varme under brug, men det er ingen påvirkning på fjernsynets funktion. Sørg for at ventilationshullerne ikke er blokerede. Hvis billedet er ustabilt, kan skærmen blive hvid et øjeblik. Dette opstår, når signalet, der driver det flydende krystal, mangler. Dette er ikke en funktionsfejl. Når et still-billede er blevet vist i lang tid, kan der være et svagt restbillede tilbage på skærmen i kort tid, efter strømmen er blevet slukket, eller hvis der vises et andet billede. Dette er ikke en funktionsfejl, og billedet vil forsvinde efterhånden. DANSK 27

31 Specifikationer Enhed Modtagersystemer Model CCIR B/G, I, D/K, L LT-20C70BU Farvesystemer PAL, SECAM EXT terminalerne understøtter også NTSC 3.58/4.43 MHz systemet. Kanaler og frekvenser E2-E12, E21-E69, S1-S41, X, Y, Z, Z+1, Z+2, ITALY A-H, ITALY H+1, ITALY H+2, F2-F10, F21-F69, R1-R12, R21-R69, IR A-J Fransk kabel-tv kanal for modtagefrekvenser MHz og MHz Lyd-multipleks systemer A2 (B/G, D/K), NICAM (B/G, I, D/K, L) system Tekst-tv systemer FLOF (Fastext), TOP, WST (World Standard System) Strømforsyningskrav TV: 12V DC (jævnstrøm), AC (vekselstrøm) adapter : V AC, 50/60 Hz Strømforbrug 60 W, Standby:<1 W Skærmens størrelse Synligt område 51,05 cm (målt diagonalt) Display opløsning 640 x 480 Lydudgang Mærkeeffekt udgang: 3 W + 3 W Højttalere 50 x 38 x 20 mm BOX x 2 EXT-1 terminal Euroconnector (21-pin, SCART) Video input, Lyd L/R (venstre/højre) inputs og RGB inputs kan fås. TV transmission outputs (video og lyd L/R) kan fås. EXT-2 terminal Euroconnector (21-pin, SCART) Video input, S-VIDEO (Y/C) input, lyd L/R (venstre/højre) inputs og RGB inputs kan fås. Video og lyd L/R outputs kan fås. EXT-3 terminal RCA konnektorer x 3, S-VIDEO konnektor x 1 Video input, S-VIDEO(Y/C) og lyd L/R inputs kan fås. Høretelefon jack Stereo mini-jack (3,5 mm i diameter) Mål (B x H x D) 540,6 mm x 415,6 mm x 91,2 mm (kun fjernsyn) 540,6 mm x 476,5 mm x 224,6 mm Vægt 9,6 kg (kun fjernsyn) 13,8 kg Tilbehør Fjernbetjeningsenhed x 1 (RM-C1861) AA/R6 tørcellebatteri x 2 Strømledning x 1 AC adapter x 1 Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel Billeder, der er vist på skærmen ved brug af dette fjernsyns ZOOM funktioner, bør ikke vises erhvervsmæssigt eller som demonstration på offentlige steder (caféer, hoteller osv.) uden tilladelse fra ejeren af copyrights til de originale billedkilder, da dette udgør en krænkelse af copyright. 28

32 Victor Company of Japan, Limited E TK-TU

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9)

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9) Indholdsfortegnelse 1. Vigtige sikkerhedsoplysninger ------------------------------ (2) 2. Oversigt ---------------------------------------------------------- (3) 1) TV'et 2) Fjernbetjeningen 3. Grundlæggende

Læs mere

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Betjeningsvejledning DSS-200 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt, så du får det bedst mulige udbytte af dit nye lydanlæg.

Læs mere

LT-17E31 BUG LT-17E31 SUG LT-23E31 BUG LT-23E31 SUG

LT-17E31 BUG LT-17E31 SUG LT-23E31 BUG LT-23E31 SUG LT-17E31 BUG LT-17E31 SUG LT-23E31 BUG LT-23E31 SUG NORSK SUOMI SVENSKA FJERNSYN MED LCD- FLADSKÆRM LCD FLATSKJERM-TV LCD-LITTEÄTELEVISIO Platt LCD TV BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJEET INSTRUKTIONER

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

AV-32H40SU AV-28H40SU AV-32H47SU

AV-32H40SU AV-28H40SU AV-32H47SU NORSK SUOMI DANSK SVENSKA AV-32H40SU AV-28H40SU AV-32H47SU FARGEFJERNSYN VÄRITELEVISIO FARVEFJERNSYN FÄRG- BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG BRUKSANVISNING Tak, fordi du har købt dette JVC-farvefjernsyn.

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

19 LED TV. Model nr.: LED-1953 BETJENINGSVEJLEDNING

19 LED TV. Model nr.: LED-1953 BETJENINGSVEJLEDNING 19 LED TV Model nr.: LED-1953 BETJENINGSVEJLEDNING Indhold 1. Oversigt over TV'et 1 2. Medfølgende tilbehør 1 3. Frontpanelet 2 4. Bagpanelet 3 5. Fjernbetjeningen 4 6. Kom godt i gang 5 7. OSD menuen

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG TV Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med Connectline Tv-adapter, skal adapteren først tilsluttes fjernsynet og en

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller antydelige, med hensyn til indholdet af dette dokument.

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

Forbindelse til S-VIDEO-indgangssignal.

Forbindelse til S-VIDEO-indgangssignal. Produktoplysninger Tilslutninger Tilslutning VGA IN PC AUDIO IN VGA OUT STEREO OUT TV OUT ANTENNA DC-IN AUDIO-L IN AUDIO-R IN VIDEO IN S-VIDEO IN Kontrolpanel CH+/UP CH-/DOWN VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC FINE

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER

TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER Brugervejledning Version 1.0 1 1. Æskens indhold Kontroller venligst æskens indhold. Den skal indeholde følgende: 1. Transmitter (sender) 2. Modtager 3. Strømforsyning

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 29.9.2015 Vejledning for brug og installation GSM dørklokke med mobil samtale SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 1 Sikkerheds

Læs mere

BeoLab 7 1. Vejledning

BeoLab 7 1. Vejledning BeoLab 7 1 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du tilslutte hele systemet til lysnettet. Højttalerbeskyttelse Højttaleren er udstyret med et

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

Hurtig startvejledning

Hurtig startvejledning Digital HD-modtager Hurtig startvejledning BXR-HD Standardadgangskoden er 0000. User's manual Hurtig startvejledning 1. Kontrol af tilbehør Quick Start Guide Fjernbetjening / Batterier Brugsanvisning /

Læs mere

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com denver-electronics.com Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DA-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning.

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. DENVER DMP-365 120/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Brugervejledning ZENIQ DAB+ 100

Brugervejledning ZENIQ DAB+ 100 Brugervejledning Designed in Denmark. Assembled in PRC. Zeniq is a registered brand of Nomenta Industries (HK) Ltd.. All rights reserved. Copyright 2013. Trademarks are the property of Nomenta Industries

Læs mere

AV-32X5SU AV-28X5SU AV-32X5BU AV-28X5BU

AV-32X5SU AV-28X5SU AV-32X5BU AV-28X5BU NORSK SUOMI DANSK SVENSKA AV-32X5SU AV-28X5SU AV-32X5BU AV-28X5BU FARGEFJERNSYN VÄRITELEVISIO FARVEFJERNSYN FÄRG- BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG BRUKSANVISNING Sådan flytter du et Når et flyttes,

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS 25PT5322 http://da.yourpdfguides.com/dref/977367

Din brugermanual PHILIPS 25PT5322 http://da.yourpdfguides.com/dref/977367 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Tilslutning af kabler

Tilslutning af kabler svejledning LCD-farveskærm SIKKERHEDSSYMBOLER Denne vejledning anvender sikkerhedssymbolerne herunder. De angiver vigtige informationer. Læs dem omhyggeligt. ADVARSEL Manglende efterlevelse af informationerne

Læs mere

Brugsvejledning 7 TFT/LCD Farve TV. Model Nr. DFT-710

Brugsvejledning 7 TFT/LCD Farve TV. Model Nr. DFT-710 Brugsvejledning 7 TFT/LCD Farve TV Model Nr. DFT-710 Indholdsfortegnelse 1. Vigtige sikkerhedsoplysninger ------------------------------ (3) 2. Oversigt ---------------------------------------------------------(4-10)

Læs mere

BRUGERMANUAL. MOVEit Bluetooth

BRUGERMANUAL. MOVEit Bluetooth BRUGERMANUAL MOVEit Bluetooth INDHOLDSFORTEGNELSE TAK! Tak fordi du valgte MOVEit Bluetooth højttaleren fra SACKit. Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højtaler i brug. Vi er

Læs mere

MANUAL CARITEL 1000: Trådløst dørtelefonsystem

MANUAL CARITEL 1000: Trådløst dørtelefonsystem MANUAL CARITEL 1000: Trådløst dørtelefonsystem DK Copyright KEFOCOM ApS, 2000 KEFOCOM ApS: Hindbærvangen 75, 2765 Smørum. - Tlf.: 44 66 06 46 - Fax: 44 66 36 63 e-mail: kefocom@kefocom.dk - http://www.kefocom.dk

Læs mere

Trådløst TV Link SBC VL1400. Sikkerhedsforanstaltninger DANSK

Trådløst TV Link SBC VL1400. Sikkerhedsforanstaltninger DANSK 8 DANSK Trådløst TV Link SBC VL00 Med Philips trådløse TV Link kan du distribuere enhver type videosignal (digital eller analog dekoder, DVD er, satellitmodtagere, videomaskiner etc.) og ethvert program

Læs mere

Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op.

Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com DENVER SC-1 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning DENVER SC-2 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

Brugermanual Transportabelt DVD system

Brugermanual Transportabelt DVD system Brugermanual Transportabelt DVD system DYON Gennemgang af knapper og funktioner HOVEDENHED 1. LCD (TFT) Display 2. Power ON indicator : Lyset vil tændes når enheden tændes. Lyset vil ændres fra grønt til

Læs mere

BeoLab 4. Vejledning

BeoLab 4. Vejledning BeoLab 4 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du slutte hele systemet til lysnettet. Indikatorlamperne lyser rødt som tegn på, at højttalerne

Læs mere

Register your product and get support at AD712. DA Brugervejledning

Register your product and get support at  AD712. DA Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome AD712 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 4 Dansk 2 Docking under holdning ssystem 5 Indledning 5 Hvad er der i kassen 5 Oversigt

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp.

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. Funktioner: 1. 5 cm TFT LCD-skærm med angivelse af optage tilstand, hukommelse på kort og batteri

Læs mere

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem Brugervejledning AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem . Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Sikkerhedsoplysninger 1.1. Indledning Dette kapitel indeholder oplysninger om sikkerhed.

Læs mere

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Amplicomms. TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon. Brugervejledning

Amplicomms. TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon. Brugervejledning Amplicomms TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon Brugervejledning Modtager: Sender: Til brug med høreapparater med telespole Modtager: 1. Mikrofonknap til rumaflytning 2. 3,5 mm Audio udgang

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks 5 Tredje del

Læs mere

Brugervejledning. Trådløs HD Sender & Modtager Sæt

Brugervejledning. Trådløs HD Sender & Modtager Sæt Brugervejledning Trådløs HD Sender & Modtager Sæt Indholdsfortegnelse Functions and features... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Package contents... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Product overview...

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

BeoVision 3. Vejledning

BeoVision 3. Vejledning BeoVision 3 Vejledning BeoVision 3 Guide BeoVision 3 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen Håndbogen

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

WOOF it JAM. Brugermanual

WOOF it JAM. Brugermanual WOOF it JAM Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit JAM højtaleren fra SACKit. Vi beder dig læse denne manual grundigt før du tager din nye højtaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for person- eller

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood Installationsguide til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11 Hovedmenu...

Læs mere

DAB og FM DIGITAL ADAPTER

DAB og FM DIGITAL ADAPTER DAB og FM DIGITAL ADAPTER Betjeningsvejledning International Receiver Company Now everybody can afford great design Tak for dit køb af et International Receiver Company produkt. Det er vores vision at

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Til Digital Modtager med harddisk optager Åben kassen med Digital Modtageren og kontroller at alle delene er der. Digital modtager med harddisk Fjernbetjening HDMI kabel Scart kabel

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict220e

Installationsvejledning Countertop ict220e Installationsvejledning Countertop ict220e Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-08). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0118 1. Indledning Før

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING COBRA HD DUO PANORAMA HD

BRUGERVEJLEDNING COBRA HD DUO PANORAMA HD RUGERVEJLEDNING OR HD DUO PNORM HD 1. Dette har du modtaget...2 2. Samling og tilslutning... 3 3. etjening... 6 4. Råd og tips til opstart...9 5. Vedligeholdelse... 10 6. Øvrige oplysninger... 11 7. Tekniske

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

ADVARSEL: Nedsæt risikoen for brand og elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt.

ADVARSEL: Nedsæt risikoen for brand og elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. DFT-2616MK2 Vigtige Forholdsregler OBS VEDR. ANVENDELSE UDEN DØRE ADVARSEL: Nedsæt risikoen for brand og elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. OBS VEDR. FUGT "Udsæt ikke

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks

Læs mere

DA500 DAB+/FM RADIO. DK Brugervejledning

DA500 DAB+/FM RADIO. DK Brugervejledning DA500 DAB+/FM RADIO DK Brugervejledning SIKKERHED UDELUKKENDE BEREGNET TIL INDENDØRS BRUG I HJEMMET. PLACÉR APPARATET PÅ EN PLAN, STABIL OVERFLADE MED TILSTRÆKKELIG LUFTCIRKULATION OMKRING APPARATET OG

Læs mere

BeoVision 8. Vejledning

BeoVision 8. Vejledning BeoVision 8 Vejledning Vejledningen og håndbogen Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt. Håndbogen indeholder oplysninger om mere avanceret betjening,

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

Trådløst TV link SLV3220. Betjeningsvejledning

Trådløst TV link SLV3220. Betjeningsvejledning Trådløst TV link SLV3220 Betjeningsvejledning W I R E L E S S W I R E L E S S W I R E L E S S W I R E L E S S A 1 2 3 4 5 1 2 SOURCE SLV3220 WIRELESS TVLINK TRANSMITTER IR SOURCE 1 SOURCE 2 R AUDIO L VIDEO

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

DFT-2615. Betjeningsvejledning. LCD Farve TV DFT-2615

DFT-2615. Betjeningsvejledning. LCD Farve TV DFT-2615 DFT-2615 Betjeningsvejledning LCD Farve TV DFT-2615 Du får størst fornøjelse af dit nye TV, hvis du inden ibrugtagningen læser denne betjeningsvejledning og sætter dig ind i apparatets rette betjening.

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Medfølgende udstyr...4 AirTies (7210 og 7310)...5 Installation... 6 Hentning af

Læs mere

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk Zoomax Snow Brugsvejledning Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk BL-04 Beskrivelse Zoomax Snow er en letvægts elektronisk lup med en 4,3 tommer

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

BeoLab 2. Vejledning

BeoLab 2. Vejledning Beoab 2 Vejledning DOBY, DOBY DIGITA, PO OGIC er registrerede varemærker for Dolby aboratories icensing Corporation. FOSIGTIG: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes.

Læs mere

AFFUGTER BRUGERMANUAL

AFFUGTER BRUGERMANUAL AFFUGTER BRUGERMANUAL MODEL: 350505 Ean nr: 5709133350338 SIKKERHEDS INFORMATION 1. Læs venligst brugermanualen omhyggeligt igennem inden brug af affugteren og gem derefter manualen. 2. Nedsænk aldrig

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CRP-716 Danish KNAPPER OG KONTROLLER 1. DISPLAY 2. DISPLAY AUTO OFF (display autosluk) 3. VOL +/ ALARM 2 TIL/ OFF SET 4.

Læs mere

Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening

Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening Front Cover Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening Gode Råd Det er forbudt teknisk at ændre dette produkt eller på nogen anden måde at manipulere med dette, p.g.a. ophavsretsligeog sikkerhedsmæssige grunde.

Læs mere

DAB modtager med FM sender

DAB modtager med FM sender DK manual 9119DAB2 DAB modtager med FM sender DAB-2 DAB-2 kan anvendes til alle typer radioer med DIN antennestik. Kan også anvendes til andre radioer som ikke har DIN antennestik, f.eks. originalmonterede

Læs mere

Computer MusicMonitor

Computer MusicMonitor Computer MusicMonitor Brugervejledning Bedienungsanleitung Käyttöohje Manuale di istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisningen Si k k e r h e d Vær venlig at læse denne brugervejledning Tag dig tid til

Læs mere

WOOF it JAM S. Brugermanual

WOOF it JAM S. Brugermanual WOOF it JAM S Brugermanual Tak! Indhold Quick Start Guide Tak fordi du har valgt WOOFit JAM S højttaleren fra SACKit. Vi beder dig læse denne manual grundigt før du tager din nye højttaler i brug. Vi er

Læs mere

Som bruger af vores produkt er du den vigtigste person hos INTONO.

Som bruger af vores produkt er du den vigtigste person hos INTONO. BRUGER MANUAL Tillykke med købet af din Intono Home Radio. Denne brugervejledning giver dig oplysninger og instruktioner om, hvordan du installerer og bruger din radio. Den vil give dig tekniske specifikationer

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

BeoLab 4 PC. Vejledning

BeoLab 4 PC. Vejledning BeoLab 4 PC Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN FORSIGTIG! For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Brugeren bør ikke selv servicere interne dele

Læs mere