Færre døde og aflivede smågrise og slagtesvin

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Færre døde og aflivede smågrise og slagtesvin"

Transkript

1 KAMPAGNE FOR DYREVELFÆRD Færre døde og aflivede smågrise og slagtesvin Dansk Svineproduktion Axeltorv 3 DK-1609 København V Telefon Fax

2 2 FÆRRE DØDE OG AFLIVEDE SMÅGRISE OG SLAGTESVIN Økonomi og dødelighed Smågrise Det langsigtede mål er at reducere dødeligheden til 1 pct. i alle besætninger! Hver gang du sænker dødeligheden med 1 procentpoint i smågrisestalden (7-30 kg), svarer det til en gevinst på 3,2 kr. pr. produceret gris. Eksempel Landmand A producerer smågrise (7-30 kg) pr. år og har en dødelighed på 5 % i smågrisestalden. Hvis han reducerer dødeligheden med 2 procentpoint, svarer det til en gevinst på: grise x 3,2 kr. pr. gris x 2 = kr. på bundlinjen Besætningens samlede økonomiske potentiale er: grise x 3,2 kr. pr. gris x (5 1) = kr. på bundlinjen FRATS-produktion Det langsigtede mål er at reducere dødeligheden til 2,5 pct. i alle besætninger! Hver gang du sænker dødeligheden med 1 procentpoint i FRATS-stalden (7-105 kg), svarer det til en gevinst på 4,9 kr. pr. produceret gris. Eksempel Landmand B producerer slagtesvin (7-105 kg) i FRATS pr. år og har en dødelighed på 9 % i hele perioden. Hvis han reducerer dødeligheden med 2 procentpoint svarer det til en gevinst på: grise x 4,9 kr. pr. gris x 2 = kr. på bundlinjen Besætningens samlede økonomiske potentiale er: grise x 4,9 kr. pr. gris x (9 2,5) = kr. på bundlinjen Slagtesvin Det langsigtede mål er at reducere dødeligheden til 1,5 pct. i alle besætninger! Hver gang du sænker dødeligheden med 1 procentpoint i slagtesvinestalden ( kg), svarer det til en gevinst på 6,6 kr. pr. produceret slagtesvin. Eksempel Landmand C producerer slagtesvin ( kg) pr. år og har en dødelighed på 7 % i stalden. Hvis han reducerer dødeligheden med 3 procentpoint svarer det til en gevinst på: svin x 6,6 kr. pr. svin x 3 = kr. på bundlinjen Besætningens samlede økonomiske potentiale er: svin x 6,6 kr. pr. svin x (7 1,5) = kr. på bundlinjen

3 FÆRRE DØDE OG AFLIVEDE SMÅGRISE OG SLAGTESVIN 3 Har du for mange døde og aflivede smågrise? Vedlagt dette materiale findes en papirblok med registreringsskemaer, som skal bruges til de daglige registreringer i staldene. Når du har registreret de daglige hændelser i en periode, gøres registreringerne op, og de fremkomne oplysninger overføres til nedenstående skema. Nedenstående skema bruges til at følge udviklingen over tid. Antal døde og aflivede smågrise 1. periode 2. periode 3. periode 4. periode I alt Periode Dato, fx 1/1 31/3 Dage, fx 90 Antal selvdøde Lungesygdom Mave-tarmsygdom PRRS / PMWS Hjernebetændelse Andet / Ved ikke Antal aflivede Lungesygdom Mave-tarmsygdom PRRS / PMWS Hjernebetændelse Transportsyge/glässer Halebid Brok Ben-/klovskade Trivsel Overfald Andet / Ved ikke Antal selvdøde og aflivede dyr totalt Pct. døde og aflivede i perioden Dødeligheden beregnes således: Pct. døde/aflivede = (antal døde og aflivede dyr totalt x 365 x 100) / (producerede grise pr. år x dage) Eksempel Landmand A, der producerer smågrise pr. år, har i perioden 1/ /3-06 (= 90 dage) registreret 145 døde og aflivede dyr totalt. Han beregner nu dødeligheden i perioden: Pct. døde / aflivede = (145 x 365 x 100) / ( x 90) = 3,9 %

4 4 FÆRRE DØDE OG AFLIVEDE SMÅGRISE OG SLAGTESVIN Har du for mange døde og aflivede slagtesvin? Vedlagt dette materiale findes en papirblok med registreringsskemaer, som skal bruges til de daglige registreringer i staldene. Når du har registreret de daglige hændelser i en periode, gøres registreringerne op, og de fremkomne oplysninger overføres til nedenstående skema. Nedenstående skema bruges til at følge udviklingen i besætningen over tid. Antal døde og aflivede slagtesvin 1. periode 2. periode 3. periode 4. periode I alt Periode Dato, fx 1/3 31/5 Dage, fx 90 Antal selvdøde Lungesygdom Mave-tarmsygdom PRRS / PMWS Hjernebetændelse Andet / Ved ikke Antal aflivede Lungesygdom Mave-tarmsygdom PRRS / PMWS Hjernebetændelse Transportsyge/glässer Halebid Brok Ben-/klovskade Trivsel Overfald Andet / Ved ikke Antal selvdøde og aflivede dyr totalt Pct. døde og aflivede i perioden Dødeligheden beregnes således: Pct. døde/aflivede = (antal døde og aflivede dyr totalt x 365 x 100) / (producerede grise pr. år x dage) Eksempel Landmand C, der producerer slagtesvin pr. år, har i perioden 1/ /5-06 (= 92 dage) registreret 91 døde og aflivede dyr totalt. Han beregner nu dødeligheden i perioden: Pct. døde / aflivede = (91 x 365 x 100) / (6.000 x 92) = 6,0 %

5 FÆRRE DØDE OG AFLIVEDE SMÅGRISE OG SLAGTESVIN 5 En sikker diagnose er udgangspunktet Såfremt dyrlægen ikke kan stille en sikker diagnose, bør man overveje at sende dyr/organer til Laboratorium for Svinesygdomme. Laboratorium for Svinesygdomme Vinkelvej Kjellerup Telefon: Fax: For at få mest muligt ud af en obduktion er det vigtigt, at de rigtige grise/det rigtige materiale indsendes til laboratoriet. Det er IKKE de kronisk utrivelige grise, som skal indsendes til laboratoriet. Derimod er grise med karakteristiske symptomer i den aktuelle aldersgruppe bedst egnede til indsendelse. Og grisene SKAL VÆRE UBEHANDLEDE især hvis der er mistanke om sygdom forårsaget af bakterier. Grisene/organmateriale skal pakkes forsvarligt ind, dvs. først i en pose, derefter i gamle aviser til at opsuge eventuel udsivning, derefter i to kraftige affaldssække. Udvælgelse af materiale til indsendelse Diskutér indsendelse af materiale med din dyrlæge. Sygdom Luftvejssygdomme Hjernebetændelse Ledbetændelser Akutte dødsfald Diarré PMWS Materiale 3 4 lunger af ubehandlede døde/aflivede grise med typiske symptomer. Ved mistanke om infektion med ondartet lungesyge (Ap) endvidere mandler. 3-4 hele ubehandlede SELVDØDE grise. Eventuelt transport af levende grise til laboratoriet. 3 4 hele ubehandlede grise evt uåbnede led af ubehandlede grise. 3-4 hele grise eller mistænkelige organer som findes ved obduktion. 3 4 tarmsæt fra døde/aflivede ubehandlede grise. 3-5 hele grise. Pris* for undersøgelse 1. prøve Følgende prøver Obduktion Organundersøgelse Bakteriologisk undersøgelse * Pris pr. 15. oktober 2005

6 6 FÆRRE DØDE OG AFLIVEDE SMÅGRISE OG SLAGTESVIN Diskuteres med rådgiver: Diagnose, behandling og forebyggelse Årsag Diagnose* Behandling og forebyggelse Hud Sorteksem Obd. + lab. 1) Antibiotika behandling af enkeltdyr 2) Vaccination med autovaccine 3) Gennemgang af hygiejne i farestald og smågrisestald 4) Immunitet hos gylte Ben Ledbetændelse Lab. 1) Indsættelse i sygesti og behandling 2) Smertedæmpende behandling af enkeltdyr Osteochondrose Obd. 3) Skridsikre gulve 4) Undgå overbelægning, sammenblanding og flytning Forstuvning 5) Korrekt spalteåbning og bjælkebredde i forhold til alder Mave og tarm Fravænningsdiarre Obd. + lab. 1) Alt ind alt ud drift (E.Coli) 2) Minimum 5 dages tomperiode efter vask, desinfektion og udtørring 3) Zinkoxid, flokbehandling 4) Restriktiv fodring i langtrug 5) Brug af lav-proteinblanding (135 g ford. råprotein) 6) Foder tilsat organiske syrer (minimum 1 %) 7) Antibiotikabehandling af enkeltdyr, evt. flokbehandling Universel Obd. + lab. 1) Fjern kagedannelse og belægninger i siloer og male-blandeanlæg tarmbetændelse** 2) Rengør vådfodertank en gang om ugen (højtryksrensning) 3) Se tiltag under maveforandringer Regional Obd. + lab. 1) Antibiotikabehandling af enkeltdyr, evt. flokbehandling tarmbetændelse** 2) Vaccination (lawsonia) 3) Korrekt tidspunkt for flokbehandling i smågriseperioden 4) Brug af antibiotika i en længere periode kan forværre problemet Dysenteri Lab. 1) Sanering bør foretages ved dysenteri 2) Flokmedicinering i stier med akut udbrud 3) Holddrift og vask og desinfektion (klorforbindelser) ml. hvert hold Maveforandringer Obd. 1) Ved pelleteret foder anvendes grovere formalet korn, mere fiberige USK råvarer eller expandat. Alternativt anvendes 20 % korn uden om 2) Undgå rene hvedeblandinger 3) Anvend byg og havre (samlet byg- og havreandel minimum 25 %) 4) Formalingsgraden ændres så kornet får en grovere struktur. Der må ikke være hele kerner (vær dog opmærksom på foderudnyttelse) 5) Adgang til frisk halm * Supplerende undersøgelser til at stillle diagnose: Obd. = obduktion, Lab. = laboratorieundersøgelse, USK = Udvidet Sygdoms Kontrol ** Kan medføre akutte dødsfald

7 FÆRRE DØDE OG AFLIVEDE SMÅGRISE OG SLAGTESVIN 7 Diagnose, behandling og forebyggelse Årsag Diagnose* Behandling og forebyggelse Luftveje Kompliceret Obd. + lab. 1) Antibiotikabehandling af enkeltdyr almindelig 2) Vaccination for alm. lungesyge (overvej vaccinationstidspunkt) lungesyge 3) Minimér flytning og undgå tilbageflytning 4) Undgå træk 5) Lukkede stiadskillelser i leje Ondartet lungesyge Obd. + lab. 6) Overdækning (Ap)** 7) Sektionering 8) Alt ind alt ud drift (på ejendomsniveau ved ondartet lungesyge) 9) Vaccination for ondartet lungesyge 10) Sanering Virus PRRS Obd. + lab. 1) Antibiotikabehandling af følgesygdomme 2) Ved ondartet lungesyge overvejes flokmedicinering i 2-4 dage 3) Optimering af drift i fare- og smågrisestald, jf PRRS/PMWS manual 4) Alt ind alt ud drift 5) Minimér flytning og undgå tilbageflytning 6) Svage grise flyttes i sygesti PMWS Obd. + lab. 7) Indkøb af dyr fra smittede besætninger ved PRRS 8) Inden løbning immuniseres polte, så de ikke er virusudskillende ved løbning (PRRS) 9) Eventuel vaccination 10) Eventuel sanering Hjerne Ødemsyge Obd. + lab. 1) Omhyggeligt tilsyn (minimum 2 x dagligt) 2) Serumbehandling (ødemsyge) Streptokok hjerne- Lab. 3) Tiltag som virker mod fravænningsdiarré (ødemsyge) betændelse** 4) Omgående behandling med penicillin ved hjernebetændelse 5) Flokmedicinering ved høj sygdomsforekomst Andre Transportsyge/ Obd. + lab. 1) Vaccination glässer 2) Antibiotikabehandling af enkeltdyr Rødsyge Lab. 1) Vaccination 2) Antibiotikabehandling af pattegrise hos søer med rødsyge * Supplerende undersøgelser til at stille diagnose: Obd. = obduktion, Lab. = laboratorieundersøgelse ** Kan medføre akutte dødsfald

8

9 Registreringsskema døde og aflivede dyr i besætningen Startdato: Stald: Ansvar: Diverse: Slutdato: Sektion: Besætningsejer: Registrer dagligt antal døde og aflivede incl. dødsårsag Uge Uge Uge Uge Uge Uge Uge Uge Uge Uge Uge Uge Uge Totalt Antal døde Mave-tarmsygdom PRRS / PMWS Hjernebetændelse Andet / ved ikke Antal aflivede Lungesygdom Mave-tarmsygdom PRRS / PMWS Hjernebetændelse Transportsyge/glässer Halebid Brok Ben-/klovskade Trivsel Overfald Andet / ved ikke Antal døde og aflivede totalt

10 Registreringsskema døde og aflivede dyr i besætningen Startdato: 17. april 2006 Stald: Sl. svin Ansvar: Per + Lene Diverse: Slutdato: 10. juli 2006 Sektion: - Besætningsejer: Poul Madsen Registrer dagligt antal døde og aflivede incl. dødsårsag Uge 16 Uge 17 Uge 18 Uge 19 Uge 20 Uge 21 Uge 22 Uge 23 Uge 24 Uge 25 Uge 26 Uge 27 Uge 28 Totalt Antal døde Mave-tarmsygdom PRRS / PMWS Hjernebetændelse Andet / ved ikke I I I 3 I II 3 I I 2 Antal aflivede Lungesygdom Mave-tarmsygdom PRRS / PMWS Hjernebetændelse Transportsyge/glässer Halebid Brok Ben-/klovskade Trivsel Overfald Andet / ved ikke II II 4 I I I II 5 II II I II 7 I II II IIII II 11 I I I 3 IIII II II I IIII II 16 I II III III II I 12 I II III I 7 II 2 I 1 I I 2 Antal døde og aflivede totalt

11 Tilsyn Kendetegn for den sunde gris Blankt hårlag Klare øjne Interesseret i foder Interesse for omgivelserne Roligt åndedræt ved hvile Fri bevægelse uden synlige ændringer af ledene Fast og pølseformet afføring Klar og let gullig urin Ren, lyserød hud Fugtig og ren tryne Afvigelser er tegn på sygdom! Ved mistanke om sygdom måles grisens temperatur i endetarmen Feber er første tegn på sygdom (temperatur over 39,5 C) Er grisen syg, håndteres den straks ved behandling, evt. flytning til sygesti Tilsyn ved restriktiv fodring Følg udfodringen ventil for ventil 1 x dagligt også weekend Mærk de syge grise der ikke går op og æder Når fodringen er slut, så gå en runde mere, hvor du kommer ind i alle stierne Find og behandl de mærkede grise Bemærk at grise med lungesyge lægger sig hurtigt Tilsyn ved ad libitum fodring Gå en runde, hvor du kommer ind i alle stier 1 x dagligt også weekend Alle grise skal op og stå og tilses Mærk syge grise op Behandl de grise der har brug for hjælp Tildel en håndfuld halm eller lign. det fanger grisenes interesse Tilse grisene, når de er naturligt aktive mellem kl. 8 og 10 eller 15 og 17 Efter den første runde inde i stierne, så gå en runde mere på gangen Gå stille og roligt fra sti til sti for at finde grise med lungesyge Bemærk at grise med lungesyge lægger sig hurtigt

12 Sygestier Flyt grisen i sygesti før det er for sent Grise med navle- eller lyskebrok. Grise med begyndende halebid. Grise der bider haler. Grise der halter / har ømme ben. Grise der har været i slagsmål. Grise der er utrivelige. Grise med nedsat ædelyst. Grise med kraftig diarré. Grise med hoste / der puster. Grise med hjernebetændelse eller ødemsyge. Jo før dyret opdages, og der gribes ind, des større er chancen for helbredelse/overlevelse. Indretning af sygestier Vigtigt: Blødt leje (halm/gummimåtte) Mulighed for isolation Mulighed for ekstra varme Ingen træk Frisk vand og foder Opfyldte arealkrav Opfylder ikke krav Opfylder krav Lav en strategi Systematiseret tilsyn, hurtig indgriben og korrekt håndtering er afgørende for at nedbringe dødeligheden. Læs mere om besætningsstrategier på og spørg din rådgiver. DS_folie2.indd 1 12/04/06 11:20:31

13 Nedsæt risikoen for aflivning Flyt grisen i sygesti før det er for sent Problem der kan føre til aflivning Halebid Forebyggelse der mindsker risiko for aflivning Korrekt justeret ventilationsanlæg, ingen træk Ingen overbelægning og minimere sammenblanding Nok æde- og drikkepladser ved restriktiv fodring Alle vandventiler skal give nok vand Ekstra rode- og beskæftigelsesmateriale Spaltegulve der passer til grisenes alder Gulve uden grater, blotlagte sten mv. Undgå krybestrøm i inventar (kontakt elektriker) Brok Antibiotikabehandling ved navlebetændelse Jodpensling af navlestrengen straks efter fødsel Rene og tørre farestier (undgå høvlspåner) Lange navlestrenge (over 3 cm) afklippes Tilplastring af navlestedet Sygesti eller Isolation under opvækst Dårlige ben Indsættelse i sygesti og behandling - Ledbetændelse Smertedæmpende behandling - Osteochondrose Skridsikre gulve - Forstuvning Undgå overbelægning, sammenblanding og flytning Korrekt spalteåbning og bjælkebredde ift. alder Udskudt endetarm Isolation i sygesti og behandling Mere strukturrigt foder, grovere formaling af kornet Fjern kagedannelse og belægninger i foderanlæg Rengør vådfodertank en gang om ugen Hjernesygdom Omhyggeligt tilsyn - Hjernebetændelse Vand 3 4 x dagligt - Ødemsyge Serumbehandling (ødemsyge) Tiltag som virker mod fravænningsdiarré (ødemsyge) Omgående beh. med penicillin (hjernebetændelse) Flokmedicinering ved høj sygdomsforekomst Anden sygdom Vaccination om muligt - Transportsyge/glässer Antibiotikabeh. af pattegrise hos søer med rødsyge - Rødsyge Se plastikfolie om mave-tarmsygdomme og - Kraftig diarré luftvejssygdomme - Luftvejssygdom - PRRS - PMWS Grise der skal aflives Grise med lammelse eller brækket ben, grise med alvorlige halebid eller uacceptable brok og kronisk syge grise. Læs om korrekt aflivning på

14 Navle- og lyskebrok Årsager Der findes ikke en entydig årsag til, at navle- eller lyskebrok opstår, men der er en række forhold, som kan øge forekomsten: Dårlig hygiejne under og efter faring Navlebetændelse Brok har en arvelig komponent, men er svær at avle for pga. lav brokforekomst Acceptable brok Brokken kan skubbes ind (åbningen i navleringen er så stor at tarme ikke kommer i klemme) Der er ikke sår eller læsioner på broksækken Grisen er ikke alment påvirket Grisen er ikke gangbesværet Hvor går grænsen? Mindre brok Stort brok Uacceptabel brok (omgående aflivning) Grise med store brok skal isoleres i besætningen og ved transport til slagteri. Håndtering Mindre brok - Indsættelse i sygesti Store brok - Isolation - Adskilt transport til slagteri Uacceptable brok - Aflivning Forebyggelse Antibiotikabehandling ved navlebetændelse Jodpensling af navlen straks efter fødsel Rene og tørre farestier Undgå høvlspåner i farestien Lange navlestrenge (over 3 cm) afklippes Tilplastring af navlestedet

15 Halebid Årsager Halebid fremkaldes ikke af en enkelt årsag, men af summen af en række årsager, såsom: Overbelægning Forkert stiindretning og ventilation Forkert eller manglende vand- og foderforsyning Støj etc. Hvor går grænsen? Mindre halebid Haler med overfladiske sår, som kun omfatter huden Grisens almene tilstand er ikke påvirket Isolation og behandling skal foretages Alvorlige halebid Dybere sår, som inddrager huden og underliggende sener og knogler Grisens almene tilstand kan være påvirket Grisen skal aflives Alvorlige halebid er ikke dyreværnsmæssigt acceptable Håndtering Tildel halm, reb eller andet for at aflede grisenes opmærksomhed Find årsagerne (kontakt rådgiver) Isolér om muligt grisen der bider haler Mindre halebid - Isolation / sygesti og behandling Alvorlige halebid - Aflivning Forebyggelse Alle vandnentiler skal give vand nok Ingen overbelægning Minimér sammenblanding Justér ventilationsanlæg (kontakt fagmand) Begræns støj fra ventilationsanlæg Ingen træk (delvist åbent inventar) Alle grise skal kunne æde og drikke samtidig i systemer med restriktiv fodring Ekstra rode- og beskæftigelsesmateriale Spaltegulve der passer til dyrets alder Gulve uden grater, blotlagte sten mv. Undgå krybestrøm i inventar (kontakt elektriker) Læs halebidsmanualen på

16 Mave-tarmsygdomme Symptomer Nedsat ædelyst Indfaldne øjne, nedstemthed eller utrivelighed Diarré ca dage efter fravænning (fravænningsdiarré) Grålig, cementfarvet diarré (lawsonia) Sort tjæreagtig ildelugtende gødning (lawsonia, maveforandringer) Grålig slimet, blodtilblandet diarré (dysenteri) Blege grise (lawsonia, universel tarmbetændelse, maveforandringer) Nedsat tilvækst (maveforandringer) Akutte dødsfald (fravænningsdiarré, lawsonia, universel tarmbetændelse, dysenteri) Fravænningsdiarré Årsager og behandling Sygdom Årsag Behandling og vaccination Fravænningsdiarré Bakterie Antibiotikabehandling Universel tarmbetændelse Ukendt Behandling kan sjældent nås, da grisen normalt er død inden der ses symptomer Regional tarmbetændelse Bakterie Antibiotikabehandling Vaccination mulig Dysenteri Bakterie Antibiotikabehandling Ved dysenteri bør der saneres Maveforandringer Forebyggelse jf. kampagnemateriale PMWS Virus Følgesygdomme kan behandles med antibiotika Her og nu forebyggelse Tilse de raske grise før syge grise Tilse så vidt muligt de mindste grise før de store grise Behandl syge grise straks du ser dem hurtig hjælp er dobbelt hjælp Flyt grise der har behov for ro, varme, mv. til sygestier Rene, udtørrede og opvarmede stalde ved indsættelse af grise Brug et infrarødt termometer til at se om gulvtemperaturen er det samme som lufttemperaturen inden indsættelse Vaccination om muligt Undgå sammenblanding og tilbageførsel af grise Gennemgå med din rådgiver om hygiejne og smittebeskyttelse kan forbedres Læs om forebyggelse på længere sigt i kampagnematerialet.

17 Luftvejssygdomme Symptomer Pusten Hosten (ondartet lungesyge, PRRS, PMWS) Besværet vejrtrækning i hvile (kompliceret alm. lungesyge) Udtalt vejrtrækningsbesvær (ondartet lungesyge) Pludselige dødsfald (ondartet lungesyge) Nedsat eller ophørt ædelyst Sløve og utrivelige grise Feber (influenza, PRRS) Sløve og utrivelige grise med PMWS Årsager og behandling Sygdom Årsag Behandling og vaccination Kompliceret alm. lungesyge Mykoplasma Antibiotikabehandling Ondartet lungesyge (Ap) Bakterie Vaccination PRRS Følgesygdomme kan behandles PMWS Virus med antibiotika. Influenza PRRS vaccination Her og nu forebyggelse Tilse de raske grise før syge grise Tilse så vidt muligt de mindste grise før de store grise Ved akut udbrud af sygdomme, fx influenza, bør grisene tilses oftere Behandl syge grise straks du ser dem hurtig hjælp er dobbelt hjælp Flyt grise, der har behov for ro, ekstra varme, mv. til sygestier Rene, udtørrede og opvarmede stalde ved indsættelse af grise Brug et infrarødt termometer til at se om gulvtemperaturen er det samme som lufttemperaturen inden indsættelse Vaccination om muligt Undgå sammenblanding og tilbageførsel af grise Overvej ad hvilken rute du driver nye grise ind Gennemgå med din rådgiver om hygiejne og smittebeskyttelse kan forbedres Gennemgå ventilationsanlægget og luftkvalitet med ventilationsekspert Læs om forebyggelse på længere sigt i kampagnematerialet.

18 Mave-tarmsygdomme Symptomer Nedsat ædelyst Indfaldne øjne, nedstemthed eller utrivelighed Diarré ca dage efter fravænning (fravænningsdiarré) Grålig, cementfarvet diarré (lawsonia) Sort tjæreagtig ildelugtende gødning (lawsonia, maveforandringer) Grålig slimet, blodtilblandet diarré (dysenteri) Blege grise (lawsonia, universel tarmbetændelse, maveforandringer) Nedsat tilvækst (maveforandringer) Akutte dødsfald (fravænningsdiarré, lawsonia, universel tarmbetændelse, dysenteri) Fravænningsdiarré Årsager og behandling Sygdom Årsag Behandling og vaccination Fravænningsdiarré Bakterie Antibiotikabehandling Universel tarmbetændelse Ukendt Behandling kan sjældent nås, da grisen normalt er død inden der ses symptomer Regional tarmbetændelse Bakterie Antibiotikabehandling Vaccination mulig Dysenteri Bakterie Antibiotikabehandling Ved dysenteri bør der saneres Maveforandringer Forebyggelse jf. kampagnemateriale PMWS Virus Følgesygdomme kan behandles med antibiotika Her og nu forebyggelse Tilse de raske grise før syge grise Tilse så vidt muligt de mindste grise før de store grise Behandl syge grise straks du ser dem hurtig hjælp er dobbelt hjælp Flyt grise der har behov for ro, varme, mv. til sygestier Rene, udtørrede og opvarmede stalde ved indsættelse af grise Brug et infrarødt termometer til at se om gulvtemperaturen er det samme som lufttemperaturen inden indsættelse Vaccination om muligt Undgå sammenblanding og tilbageførsel af grise Gennemgå med din rådgiver om hygiejne og smittebeskyttelse kan forbedres Læs om forebyggelse på længere sigt i kampagnematerialet.

19 Luftvejssygdomme Symptomer Pusten Hosten (ondartet lungesyge, PRRS, PMWS) Besværet vejrtrækning i hvile (kompliceret alm. lungesyge) Udtalt vejrtrækningsbesvær (ondartet lungesyge) Pludselige dødsfald (ondartet lungesyge) Nedsat eller ophørt ædelyst Sløve og utrivelige grise Feber (influenza, PRRS) Sløve og utrivelige grise med PMWS Årsager og behandling Sygdom Årsag Behandling og vaccination Kompliceret alm. lungesyge Mykoplasma Antibiotikabehandling Ondartet lungesyge (Ap) Bakterie Vaccination PRRS Følgesygdomme kan behandles PMWS Virus med antibiotika. Influenza PRRS vaccination Her og nu forebyggelse Tilse de raske grise før syge grise Tilse så vidt muligt de mindste grise før de store grise Ved akut udbrud af sygdomme, fx influenza, bør grisene tilses oftere Behandl syge grise straks du ser dem hurtig hjælp er dobbelt hjælp Flyt grise, der har behov for ro, ekstra varme, mv. til sygestier Rene, udtørrede og opvarmede stalde ved indsættelse af grise Brug et infrarødt termometer til at se om gulvtemperaturen er det samme som lufttemperaturen inden indsættelse Vaccination om muligt Undgå sammenblanding og tilbageførsel af grise Overvej ad hvilken rute du driver nye grise ind Gennemgå med din rådgiver om hygiejne og smittebeskyttelse kan forbedres Gennemgå ventilationsanlægget og luftkvalitet med ventilationsekspert Læs om forebyggelse på længere sigt i kampagnematerialet.

Et godt bentøj. Dyrlæge Elisabeth Okholm Nielsen

Et godt bentøj. Dyrlæge Elisabeth Okholm Nielsen Et godt bentøj Dyrlæge Alle vil have gode ben Soen Driftslederen Velfærd Ejeren Arbejdsglæde Banken Økonomi Side 2 Alle vil have gode ben Soen Driftslederen Velfærd Arbejdsglæde Det koster svineproducenterne

Læs mere

45. Fodring af smågrise fokus på antibiotikaforbrug. Chefforskere Ken Steen Pedersen & Hanne Maribo, VSP

45. Fodring af smågrise fokus på antibiotikaforbrug. Chefforskere Ken Steen Pedersen & Hanne Maribo, VSP 45. Fodring af smågrise fokus på antibiotikaforbrug Chefforskere Ken Steen Pedersen & Hanne Maribo, VSP Disposition Fravæningsdiarré årsag og behandling Fravænning Foder og foderstrategi Lawsonia-lignende

Læs mere

Hvad får du ud af at vaccinere?

Hvad får du ud af at vaccinere? Hvad får du ud af at vaccinere? - mod PCV2, Mykoplasma og Lawsonia Af Dyrlæge Michael Agerley, Svinevet Foder 1,7 kr./fe Døde 1% = 6,25 kr. Hvornår tjener man penge på det? PCV2 Vaccination Circoflex ca.

Læs mere

Velfærdsproblemer. hos de danske søer

Velfærdsproblemer. hos de danske søer Velfærdsproblemer hos de danske søer Rapporten er udarbejdet af Oktober 2004 Oplag: 500 Layout: Sanne Kjall Egeberg Forsidefoto: Scanpix Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Indhold Forord...3 1. Indledning...4 2.

Læs mere

3 PRRS-STABILE SOHOLD LEVEREDE HVER 10 HOLD PRRS-FRI SMÅGRISE

3 PRRS-STABILE SOHOLD LEVEREDE HVER 10 HOLD PRRS-FRI SMÅGRISE 3 PRRS-STABILE SOHOLD LEVEREDE HVER 10 HOLD PRRS-FRI SMÅGRISE ERFARING NR. 1404 Tre besætninger producerede hver 10 hold PRRS-fri smågrise, selvom soholdet var PRRS-positivt. Dette var muligt på trods

Læs mere

3 PRRS-STABILE SOHOLD LEVEREDE HVER 10 HOLD PRRS-FRI SMÅGRISE

3 PRRS-STABILE SOHOLD LEVEREDE HVER 10 HOLD PRRS-FRI SMÅGRISE 3 PRRS-STABILE SOHOLD LEVEREDE HVER 10 HOLD PRRS-FRI SMÅGRISE ERFARING NR. 1404 Tre besætninger producerede hver 10 hold PRRS-fri smågrise, selvom soholdet var PRRS-positivt. Dette var muligt på trods

Læs mere

Føl Den bedste start på livet

Føl Den bedste start på livet Føl Den bedste start på livet Foråret er på vej, og med det kommer alle de føl vi har ventet på siden sidste sommer Af dyrlæge Nanna Luthersson Korn- & Foderstofforretning Brogaarden nl@brogaarden-foder.dk

Læs mere

DEN GRØNLANDSKE SLÆDEHUND FRA HVALP TIL ARBEJDSHUND

DEN GRØNLANDSKE SLÆDEHUND FRA HVALP TIL ARBEJDSHUND DEN GRØNLANDSKE SLÆDEHUND FRA HVALP TIL ARBEJDSHUND VEJLEDNING I HUNDEHOLD 1 FORORD Her finder du information om hunde og hundehold fra hunden er født til den går på pension. Det er ikke forsøgt at give

Læs mere

MRSA risikovurdering Udfærdiget af MRSA-ekspertgruppen

MRSA risikovurdering Udfærdiget af MRSA-ekspertgruppen MRSA risikovurdering Udfærdiget af MRSA-ekspertgruppen December 2014 Fødevarestyrelsen INDHOLD Formål med ekspertgruppens arbejde... 4 Fakta om Methicillin Resistent Staphylococcus Aureus (MRSA)... 5 Bakterien

Læs mere

BØRNESYGDOMME. - en håndbog

BØRNESYGDOMME. - en håndbog BØRNESYGDOMME - en håndbog Tekst: Hill & Knowlton A/S Redaktion: Ansvarshavende redaktør Henrik Schrøder, dr.med., speciallæge i pædiatri, overlæge ved Børneafdelingen, Århus Universitetshospital, Skejby.

Læs mere

Rigtig hjælp redder liv og lindrer smerter

Rigtig hjælp redder liv og lindrer smerter FØRSTEHJÆLP TIL DYR Ved du, hvad du skal gøre, hvis du om et øjeblik står overfor et tilskadekommet eller alvorligt sygt dyr? Rigtig hjælp redder liv og lindrer smerter En hurtig og korrekt indsats kan

Læs mere

DANISH Produktstandard Oktober 2010. Produktstandard for produktion af Englands-grise

DANISH Produktstandard Oktober 2010. Produktstandard for produktion af Englands-grise Indsigt Vækst Balance DANISH Produktstandard Oktober 2010 Produktstandard for produktion af Englands-grise Version 8, oktober 2010 Introduktion Denne produktstandard med tilhørende bilag om Egenkontrolprogram

Læs mere

Det Dyreetiske Råd. Udtalelse om markeds - drevet dyrevelfærd

Det Dyreetiske Råd. Udtalelse om markeds - drevet dyrevelfærd Det Dyreetiske Råd Udtalelse om markeds - drevet dyrevelfærd Det Dyreetiske Råd Udtalelse om markedsdrevet dyrevelfærd Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Veterinærenheden Slotsholmsgade 12

Læs mere

Regler for DanAvl KS-stationer

Regler for DanAvl KS-stationer Regler for DanAvl KS-stationer Regler for KS-stationer er fastsat i henhold til aftale om Aftale om DanAvl KS-Station. Regler for DanAvl KS-stationer er opdelt i: Kapitel 1: Avlsregler for KS-orner Kapitel

Læs mere

Sundhedsråd i International Tjeneste

Sundhedsråd i International Tjeneste Sundhedsråd i International Tjeneste FSU Forsvarets Sundhedstjeneste Indhold Indhold Autorisation Nærværende publikation FSU 902-57 Sundhedsråd i international tjeneste er en revision og viderebearbejdning

Læs mere

Landbrug og dyrevelfærd

Landbrug og dyrevelfærd Landbrug og dyrevelfærd Indhold Landbrug og dyrevelfærd... 3 Husdyravl... 5 Stalde og produktionsforhold... 7 Indsatsen i husdyrbesætningerne... 11 Transport... 15 Slagtning... 16 Love, regler og globalisering...

Læs mere

Vurdering af kalvenes velfærd i økologiske besætninger

Vurdering af kalvenes velfærd i økologiske besætninger Manual til Kalveliv 100 Vurdering af kalvenes velfærd i økologiske besætninger Af Thorkild Bülow Nissen og Mette Vaarst Manual til Kalveliv 100 1 Manual til Kalveliv 100 vurdering af kalvenes velfærd i

Læs mere

Host, lort og hale på rette sted

Host, lort og hale på rette sted Host, lort og hale på rette sted Joachim Glerup Andersen LMO Søften Præsentation Rådgiver omkring klima og ventilation i slagtesvin, smågrise og sostalde. Er på/fra staldgangen. Turbo på slagtesvin, vækstmanagement

Læs mere

Kvalitetsprogrammet Arlagården

Kvalitetsprogrammet Arlagården Kvalitetsprogrammet Arlagården Version 4.4 Gældende i Danmark fra januar 2015 Sprog: Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Til andelshaveren... 4 Arla Foods kvalitetspolitik for gården... 4 Arlagården

Læs mere

Naturlig hjælp til børn

Naturlig hjælp til børn Naturlig hjælp til børn Forening til oplysning om homøopatiske lægemidler og antroposofisk lægekunst 1 Kære læser Dette hæfte henvender sig først og fremmest til forældre, der ønsker at behandle deres

Læs mere

Faglig rapport vedrørende en ny lugtvejledning for husdyrbrug Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen December 2006

Faglig rapport vedrørende en ny lugtvejledning for husdyrbrug Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen December 2006 Faglig rapport vedrørende en ny lugtvejledning for husdyrbrug Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen December 2006 Side 1 Forord Denne faglige udredning vedrørende en ny lugtvejledning er udarbejdet

Læs mere

Leje af stalde skal redde dansk svineproduktion

Leje af stalde skal redde dansk svineproduktion Leje af stalde skal redde dansk svineproduktion Et godt lejemål starter med at lejer og udlejer er godt forberedt. Tema > > Joachim Glerup Andersen, LMO Leje af stalde skal være en god forretning for både

Læs mere

Før du går til lægen

Før du går til lægen 1 Før du går til lægen Det er en god idé at tænke over, hvad du vil sige og spørge om, før du går til lægen. Det er en god idé at skrive de vigtigste ting ned på et stykke papir. Det er god idé at øve

Læs mere

Fagdyrlægeuddannelse vedr. svineproduktion og svinesygdomme FDS 2006

Fagdyrlægeuddannelse vedr. svineproduktion og svinesygdomme FDS 2006 Fagdyrlægeuddannelse vedr. svineproduktion og svinesygdomme FDS 2006 Medicinsk sanering for Mycoplasma, Ap6, Prrs vac og lawsonia Dyrlæge Jan Andersen Dyrehospitalet Gråsten I/S Indledning s 2 Formål s

Læs mere

At leve med åndenød. Patientvejledning. Onkologisk Afdeling D. Hvis du har åndenød, kan du og dine pårørende have glæde af denne patientvejledning

At leve med åndenød. Patientvejledning. Onkologisk Afdeling D. Hvis du har åndenød, kan du og dine pårørende have glæde af denne patientvejledning Patientvejledning Denne pjece handler om de spørgsmål og problemer, der ofte melder sig, når man har fået åndenød At leve med åndenød Onkologisk Afdeling D Hvis du har åndenød, kan du og dine pårørende

Læs mere

Smitsomme sygdomme hos børn og unge Vejledning om forebyggelse i daginstitutioner, skoler m.v.

Smitsomme sygdomme hos børn og unge Vejledning om forebyggelse i daginstitutioner, skoler m.v. Smitsomme sygdomme hos børn og unge Vejledning om forebyggelse i daginstitutioner, skoler m.v. 2013 Smitsomme sygdomme hos børn og unge Vejledning om forebyggelse i daginstitutioner, skoler m.v. 2013 Smitsomme

Læs mere

Landslægeembedet. Smitsomme sygdomme hos børn og unge. Vejledning om forebyggelse i daginstitutioner, skoler m.v.

Landslægeembedet. Smitsomme sygdomme hos børn og unge. Vejledning om forebyggelse i daginstitutioner, skoler m.v. Landslægeembedet Smitsomme sygdomme hos børn og unge Vejledning om forebyggelse i daginstitutioner, skoler m.v. 2012 Forord Smitsomme sygdomme hos børn og unge. Vejledning om forebyggelse i institutioner

Læs mere

SUNDE BØRN Til forældre med børn i alderen 0-3 år

SUNDE BØRN Til forældre med børn i alderen 0-3 år SUNDE BØRN Til forældre med børn i alderen 0-3 år 2015 SUNDE BØRN Til forældre med børn i alderen 0-3 år 2015 SUNDE BØRN Til forældre med børn i alderen 0-3 år Sundhedsstyrelsen, 2015 Du kan frit referere

Læs mere

DJF rapport. Optimal fodring af søer. Kirsten Jakobsen og Viggo Danielsen (red.)

DJF rapport. Optimal fodring af søer. Kirsten Jakobsen og Viggo Danielsen (red.) DJF rapport Optimal fodring af søer Kirsten Jakobsen og Viggo Danielsen (red.) Husdyrbrug nr. 75 December 2006 DJF rapport Husdyrbrug nr. 75 December 2006 Optimal fodring af søer Kirsten Jakobsen og Viggo

Læs mere