Rengørings Systemet Version 4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rengørings Systemet Version 4"

Transkript

1 Rengørings Systemet Version 4 Et komplet planlægningsværktøj til professionelle rengøringsplanlæggere i alle slags virksomheder RengøringsSystemet Version 4 Programmet sætter dig i stand til at registrere og opmåle alle typer af rengørings- og servicearbejde, baseret på dynamiske modeller, som leveres med systemet og som du selv kan tilpasse og udforme præcis efter dine behov. Når du har registreret og opmålt dine rengøringsopgaver, kan du hurtigt og nemt beregne det samlede tids- og omkostningsforbrug. Samtidig kan du fordele det registrerede arbejde til det nødvendige antal medarbejdere, udskrive lokaleoversigter og arbejdsplaner samt udskrive farvelagte tegninger efter egne kriterier. Og endelig kan du kontrollere de planlagte rengøringsopgaver efter den nordiske INSTA 800 Kvalitetsvurderingsstandard. Alt sammen i ét og samme program. RengøringsSystemet Version 4 er et Windows-baseret program, som leveres i 3 forskellige udgaver - opdelt i moduler. Det giver dig mulighed for selv at skræddersy dit program, så det passer til netop din virksomhed samt løbende at tilpasse programmet, så det altid følger med dine behov for nye funktioner og flere brugere på systemet. Anvendes i alle typer virksomhed RengøringsSystemet anvendes i alle typer af virksomheder, store som små, offentlige og private, fagforeninger, konsulentfirmaer og virksomheder med rengøring i eget regi. Derudover bruges systemet på mange uddannelsesinstitutioner, hvor nye rengøringsplanlæggere stifter bekendtskab med programmet for første gang. Detaljerede kalkulationsmodeller Programmets kalkulationsmodeller er gennemprøvede og anerkendt gennem mange års brug i alle mulige slags rengøringsvirksomheder. I RengøringsSystemet Version 4 er disse modeller blevet bedre, mere detaljerede og endnu mere fleksible end tidligere set. Du kan selv ændre / tilføje nye modeller samt ændre / tilføje nye nøgletal i systemet. Derved sikrer du dig, at dine tidsberegninger altid passer til netop din virksomhed. Hurtig og sikker opmåling af arealer Med RengøringsSystemet kan du hurtigt og sikkert opmåle dine rengøringsarealer. Du behøver blot en tegning af dit rengøringsareal og et målestoksforhold, eller et kontrolmål på stedet, for at kunne opmåle og beregne størrelsen af alle dine arealer. Din tegning kan være en papirstegning, en arkitekt-tegning (fra AutoCad e.l.), eller en scannet tegning i alm. billedformat. Uanset hvilket tegningsmateriale du har til rådighed kan du altid bruge det til opmåling i RengøringsSystemet. Ofte kan det bruges direkte, ellers hjælper vi dig gerne med at finde den rigtige måde at konvertere materialet, så det kan bruges i RengøringsSystemet.

2 Rengørings Systemet Version 4 Visuelt planlægningsværktøj RengøringsSystemet er et visuelt planlægningsværktøj, Alle registreringer kan ses og ændres direkte på de opmålte tegninger. Det giver suverænt overblik, og mulighed for at kontrollere dine lokaleoplysninger med et enkelt blik på dine teging. Du kan fordele de opmålte lokaler mellem dine assistenter direkte på dine tegninger, og du kan yderligere foretage en detaljeret planlægning af hvilke ugedage, der skal gøres rent samt hvilke dage der skal foretages hhv. let eller grundig rengøring - direkte på dine tegninger. Samtidig kan du bruge systemets mange skraveringsmuligheder, og muligheder for at tilføje tekster og symboler i lokalerne, til at kommunikere din planlægning ud til dine interessenter: Indkøbere, rengøringsledere, assistenter og de daglige brugere af lokalerne. Det er super effektivt. Kvalitetskontrol i verdensklasse RengøringsSystemets kvalitetskontrol er baseret på den anerkendte skandinaviske INSTA 800 standard til kontrol af rengøringskvalitet. Systemet hjælper dig med at beregne antal lokaler du skal kontrollere, udtage lokaler til kontrol og vurdere det endelige resultat. I tillæg til INSTA800 standarden kan du også anvende den danske Infektions- og hygiejnestandard DS til kontrol af kritiske risikopunkter i lokaler med risiko for spredning af sygdoms-fremkaldende bakterier. Alle kvalitetskontroller kan gennemføres vha. Androidbaserede Smartphones. Simuleringer og økonomiberegninger Med RengøringsSystemets Søg og erstat funktion kan du hurtigt og let beregne konsekvenserne af alternative rengøringsfrekvenser, metodevalg, hygiejneniveau m.m. De økonomiske konsekvenser af dine beregninger kan aflæses direkte i systemets indbyggede priskalkulation. Spar tid med RengøringsSystemet Moderne rengøringsplanlæggere bruger RengøringsSystemet Version 4 i deres daglige arbejde. Det sparer tid, giver overblik samt inspiration til løsning af de mange udfordringer, som rengøringsbranchen byder på i dag. De detaljerede kalkulationsmodeller, detaljerede lokaleregistreringer og overskuelige bygningstegninger sikrer dig en hurtig og enkel planlægning, bedre økonomistyring og letforståelige arbejdstegninger til dit personale. Læs mere om programmets opbygning i moduler og forskellige versioner på de følgende sider eller kontakt en af vores forhandlere for en uforpligtende gennemgang af programmets mange muligheder. Hvis du ønsker at foretage en hurtigere og enklere kvalitetskontrol kan du oprette kvalitetskontroller efter dine egne behov.

3 Grund Modulet Indeholder alt hvad du skal bruge for at registrere kunder og oprette lokalefortegnelser. Kunde- og lokaledatabase GrundModulet indeholder alt hvad du skal bruge for at registrere kunder og oprette lokalefortegnelser. Du kan registrere alle oplysninger om lokalerne, såsom lokaletype, gulvtype, areal, navn og rengøringsfrekvens. Du kan også registrere kvalitetsprofiler, afdelingstilknytning, kommentarer m.m. Alle disse registreringer gemmes i RengøringsSystemets database, og danner grundlag for de øvrige funktioner, beregninger og opmålinger i RengøringsSystemet. Med GrundModulet kan du udskrive lokalefortegnelser med systemets standard rapporter. Du kan også Se og Udskrive tegninger og arbejdsplaner, som er udarbejdet via Opmålings- eller Planlægnings- Modulet. Registrering Oprettelse og vedligeholdelse af detaljerede lokalefortegnelser, herunder simulering og efterkalkulation. Tegning Mulighed for at Se og Udskrive tegninger opmålt med OpmålingsModulet. Arbejdsplaner Mulighed for at Se og Udskrive arbejdsplaner oprettet via PlanlægningsModulet. Systemvedligeholdelse Oprettelse af nye brugerprofiler. Tilpasning og justering af programmet til den enkelte bruger. Import/eksport af data Udveksling af data med andre systemer, herunder eksport af lokalefortegnelser i CSV-format (til f.eks. Microsoft Excel )

4 Kalkulations Modulet Indeholder de funktioner du skal bruge for at vedligeholde nøgletal og selv bygge nye lokalemodeller som passer til dine rengøringsopgaver. Tidsberegning RengøringsSystemet leveres med et omfattende sæt af nøgletal (gulv- og inventartider), frekvenser og lokalemodeller. Disse benyttes til at beregne de daglige rengøringstider for hvert lokale. KalkulationsModulet indeholder de funktioner du skal bruge for at se og vedligeholde nøgletal og selv bygge nye lokalemodeller som passer til dine rengøringsopgaver. Både GrundModulet og PlanlægningsModulet benytter tiderne fra KalkualtionsModulet til at beregne tider og m2- ydelser pr. lokale, etage, bygning, kunde, afdeling og arbejdsplan. Nøgletal Registrering og vedligeholdelse af systemets grundlæggende nøgletal og frekvenser. Profiler Registrering og vedligholdelse af rengørings- / frekvensprofiler. Også mulighed for at registrere og vedligholde kvalitetsprofiler, hygiejneniveauer og generelle serviceprofiler. Lokalemodeller Registrering og vedligeholdelse af systemets grundlæggende lokalemodeller (også kaldet RengøringsSystemets byggeklodser ). Det er derfor vigtigt at du anskaffer dig KalkulationsModulet, hvis du vil benytte RengøringsSystemet til at beregne dine rengøringstider. RengøringsSystemet arbejder med dynamiske lokalemodeller. Det betyder at du kun behøver at oprette en model til hver lokaletype (f.eks. kontor eller toilet ). Denne model tilpasser sig herefter dynamisk til de aktuelle lokaler uden at du behøver at ændre på selve modellen.

5 Opmålings Modulet Anvendes til indlæsning og opmåling af tegninger af de registrerede rengøringsområder Visuel kommunikation - med kunder og medarbejdere! Tegninger i rengøringsplanlægning er et utroligt effektivt redskab til at vise både kunder og personale hvilke funktioner der er planlagt for de enkelte lokaler. Samtidigt kan tegningerne anvendes til hurtigt at danne sig et overblik over registreringen og til hurtigt at afsløre og rette evt. fejl. Omåling af tegninger er den hurtigste måde at få et samlet overblik over alle dine lokaler og deres størrelse. Du slipper for at gå alle lokaler igennem med pen og målestok, og du får præcise arealer på alle dine lokaler, uanset deres størrelse og form. Opmåling Adgang til opmåling af rengøringsområder via tegninger. Tegningerne kan indlæses vha. af en digitizer/ tegneplade (anskaffes separat) eller tegnes i fri hånd. Tegningerne kan opmåles og justeres, så de passer præcist til hvert enkelt lokale, bl.a. med udskæring af gulvarealer der ikke rengøres (brutto-/nettoareal), tegning af buede vægge, frihåndstegning, tilføjelse af faste symboler samt valgfri placering/justering af tekster for hvert lokale. Zoom, skalering, rotering og flytning Valgfri zoom af tegning. Auto-zoom funktion der automatisk justerer zoom-forholdet så alle lokaler kan ses på et skærmbillede. Skalering af tegninger opmålt i forkert målestoksforhold. Rotering og flytning af tegninger giver mulighed for at se flere etager/bygninger på samme oversigtsbillede. Skravering Skravering af tegninger efter dine registrerede oplysninger: Gulvtyper, Basismodeller, Lokalegrupper, Serviceprofiler, Rengøringsprofiler, (programkoder/ frekvensprofiler), Afdelinger, Arbejdsplaner, Ugefordeling, Kvalitetsprofiler, Inspektioner m.fl. Bestem selv farve og mønster til hver skravering. 25 meter Områdefordeling Fordeling af bl.a. Arbejdsområder, Ugefordeling, Serviceprofiler, og Rengøringsprofiler direkte via tegningerne. 10 meter Import/eksport af tegninger Indlæsning af scannede tegninger i JPG/GIF-format, samt DXF-filer fra Auto- Cad, MicroStation og lignende anlæg. Eksport af tegninger i flere formater, herunder PDF-format.

6 Planlægnings Modulet Anvendes til oprettelse af arbejdsplaner og fordeling af det registrerede arbejde. Detaljeret arbejdsplanlægning PlanlægningsModulet anvendes til oprettelse af arbejdsplaner og fordeling af det registrerede arbejde. PlanlægningsModulet er en effektiv hjælp til hurtig og retfærdig fordeling af en kundes lokaler mellem 2 eller flere assistenter. PlanlægningsModulet er et uundværligt redskab, når du skal fordele arbejdet mellem flere assistenter. Du får løbende sammentællinger af hvor meget tid du har brugt på hver arbejdsplan og meget tid du har tilbage til øvrige opgaver. Udover at fordele rengøringsarbejdet fra dine lokaler, kan du også registrere øvrige faste service- og arbejdsopgaver. Med ugefordelingsfunktionen kan du lave en detaljeret arbejdsplan til hver assistent, som fortæller hvilke ugedage de enkelte lokaler skal rengøres og du kan tilmed planlægge om der skal udføres let eller grundig rengøring, om der skal udføres soignering, eller om der f.eks. skal udføres gulvvask med maskine i lokalet. Personregister Oprettelse af medarbejdere med stam-oplysninger og evt. billede af personerne. Arbejdsplaner Oprettelse af arbejdsplaner med normeret tid,reference til personoplysninger og evt. ekstra service-, rengørings- og andre opgaver. Områdefordeling Fordeling af arbejdsopgaver fra de registrerede lokaler. Mulighed for at fordele alle arbejdsopgaver i et lokale til samme arbejdsplan eller at fordele arbejdsopgaverne til flere forskellige arbejdsplaner. Automatisk fordeling af opgaver indtil arbejdsplanen er fyldt op (normeret tider brugt). Ugefordeling Fordeling af de enkelte arbejdsplaners rengøringspgaver på ugedage. Automatisk jævn fordeling af arbejdsopgaver. Plan 1: 1,75 time Plan 2: 2,50 timer Plan 3: 3,00 timer

7 KvalitetsKontrol Modulet Kvalietskontrol baseret på den nordiske INSTA 800 standard til vurdering af udført rengøringsarbejde Er kvaliteten i orden? KvalitetsKontrolModulet er baseret på den nordiske INSTA 800 standard til vurdering af udført rengøringsarbejde. Med KvalitetsKontrolModulet bestemmer du hvilke områder der skal kontrolleres, hvorefter RengøringsSystemet beregner en passende stikprøvestørrelse og udtager tilfældige lokaler fra området til din inspektion. Lokalerne kan udskrives på papir med et indtastningsskema til hvert lokale eller overføres elektronisk til Rengørings- Systemets kvaliltetskontrol program ( IDEX ) til Android Smartphones. Du bestemmer selv om du vil besigtige lokalerne efter principperne i INSTA 800, eller om du hellere vil definere dine egne kontrolpunkter for lokalerne. Du kan selvfølgelig også vælge at gøre begge dele. Efter besigtigelse og indtastning af resultater, beregner RengøringsSystemet om lokalerne lever op til de forventede kvalitetskrav, og du kan udskrive en rapport med både samlet resultat for hele inspektionen, og med del-resultater for hvert inspiceret lokaler. Med KvalitetsKontrolModulet opnås en effektiv og hurtig kontrol af udførte rengøringsopgaver. Stikprøveplaner Oprettelse af Stikprøveplaner baseret på oplysninger om aftalte kvalitetsniveauer og AQL er i hvert lokale der skal kontrolleres. Systemet beregner selv det nødvendige antal stikprøver og antallet af lokaler i hver enkelt stikprøve. Inspektioner Tilfældig udvælgelse af hvilke lokaler der skal kontrolleres. Overførsel af udvalgte lokaler til Android Smartphones. Indsamling af data til vurdering af hvert enkelt lokales kvalitet. Vurdering af om den samlede kvalitet indenfor en stikprøve lever op til de aftalte krav. Rapporter Udskrift af rapporter til intern og ekstern brug efter endt kvalitetsvurdering. NEW Support for Android

8 Infektions- og HygiejneKontrol Minimér risikoen for spredning af sygdoms-fremkaldende bakterier. Fokus på infektionshygiejne Som tillæg til KvalitetsKontrolModulet kan du anskaffe dig modulet til Infektions- og Hygiejnekontrol. Modulet er baseret på den danske standard DS til styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren. Alle standardens lokaletyper med risikofaktorer og risikograder for hvert kritisk risikopunkt er indlejret i dette modul, således at du kun skal koncentrere dig om at foretage selve inspektionen af lokalerne. Modulet fortæller dig hvilke risikopunkter du skal kontrollere, og fortæller dig, efter end inspektion, om alle risikopunkter overholder de anbefalede risikograder. Således kan du sikre dig, at rengøringen lever op til de strenge krav som sundhedssektoren stiller for at minimere risikoen for spredning af sygdoms-fremkaldende bakterier i disse miljøer. Sammen med inspektion af risikopunkterne kan du naturligvis foretage inspektion af den generelle rengøringskvalitet, efter principperne i INSTA 800, eller ud fra dine egne kontrolpunkter. Lokalerne kan udskrives på papir med et indtastnings-skema til hvert lokale eller overføres elektronisk til Rengørings- Systemets kvaliltetskontrol program ( IDEX ) til Android Smartphones. Stikprøveplaner Oprettelse af Stikprøveplaner baseret på oplysninger om aftalte hygiejneniveauer i hvert lokale der skal kontrolleres. Systemet beregner selv det nødvendige antal stikprøver og antallet af lokaler i hver enkelt stikprøve. Inspektioner Tilfældig udvælgelse af hvilke lokaler der skal kontrolleres. Overførsel af udvalgte lokaler til Android Smartphones. Indsamling af data til vurdering af hvert enkelt lokales hygiejneniveau. Vurdering af om den samlede infektionshygiejne indenfor en stikprøve lever op til de aftalte krav. Rapporter Udskrift af rapporter til intern og ekstern brug efter endt kvalitetsvurdering. NEW Support for Android Med Infektions- og HygiejneKontrolModulet opnås en effektiv og hurtig kontrol af udførte rengøringsopgaver.

9 Extra name Print date: Costs pro rata Page RENGØRINGSSYSTEMET - VERSION 4 - RENGØRINGSPLANLÆGGERENS BEDSTE VÆRKTØJ Priskalkulations Modulet Benyttes til økonomiberegning baseret på aktuelle lønsatser, sociale bidrag, dækningsbidrag m.v. Hurtig og enkel prisudregning Med PriskalkulationsModulet kan du lave en økonomiberegning baseret på aktuelle lønsatser, sociale bidrag, dækningsbidrag m.v. for hver af dine kunder. Priskalkulationen tager udgangspunkt i dine beregnede rengøringstider for hver af dine kunder. Hver gang du ændrer et lokale, en rengøringsfrekvens eller andre registreringer der påvirker den samlede rengøringstid, kan du se den nye prisberegning med det samme. Priskalkulation Beregning af samlede omkostninger, baseret på tidsberegningerne og registrerede enhedsomkostninger fra registreringsdelen. Satser Opret dine egne tabeller med løn- og procentsatser samt omkostninger for andre arbejdsopgaver. Det giver overblik over både dine indtægter og dine udgifter for hver beregnet rengøringsopgave. Spreadsheet ID Name 1 Town hall Spreadsheet ID Name 1 Town hall Priskalkulationen fungerer ligesom et almindeligt regneark, som du selv kan tilpasse efter behov. Du kan endda oprette forskellige regneark, som du kan bruge til forskellige beregninger på hver af dine kunder. Town Adress 2 Adress 1 ZIP & City State/Country hall square Phone New City Price calculation Direct wages in total A001 Contribution margin Total cleaning fee Key figures per m2 Direct wage Total salary costs Total costs Contrbution margin Total cleaning fee Plantype Dayshift Spreadsheet ID 1 Name Price calculation Inserted 01-Dec-10 Changed 01-Dec $ per hour Plantype Dayshift Spreadsheet ID 1 Name National Insurance (NINO) Shares % Inserted 01-Dec-10 Changed 01-Dec-10 Price calculation Med PriskalkulationsModulet sikrer du dig at du altid får beregnet dine rengøringstilbud korrekt, og derved sikrer at du altid tjener penge på de opgaver du udfører. Du indtaster og regulerer selv lønsatser m.m. så beregningerne passer præcist til din virksomhed. Direct wages in total incl. NINO A005 Pension A006 Employer Contribution A007 Training A008 Paid holiday A010 Absents, maternity leave Total salary costs B001 Material costs B002 Uniforms B003 Write-off / Depreciation B010 Management B011 Inspection B015 Administration B020 Other costs B021 Unexpected costs % 6.00 % 3.50 % 2.50 % 2.00 % 7.00 % 3.50 % 2.00 % 3.00 % 5.00 % 3, , , % Explanation 0.07 $ per m $ per m $ per m Extra wages in %: % % Extra salary pro rata See "Investments" See "Wage summary" $ per m2 $ per m2 Direct salary pro rata $ per hour Total costs 5.00 % 2.50 % B030 B035 Other costs 1.00 % Contribution margin Total cleaning fee 6, % Key figures Total costs % % See "Other costs" % Profit in % 7, % HX101 Spreadsheet print 2/28/2011 4:57:42 PM 2 No. of cleaning hours per period No. of m2 to be cleaned m2-production Key figures per hour Direct wage Total salary costs Total costs Weekdays Weekend 53, , Total , HX101 Spreadsheet print 2/28/2011 4:57:42 PM 1 Print date: $ per hour $ per hour $ per hour $ per hour Page

10 Print date: Page RENGØRINGSSYSTEMET - VERSION 4 - RENGØRINGSPLANLÆGGERENS BEDSTE VÆRKTØJ Rapport Generator Med RapportGeneratoren bestemmer du selv hvad dine rapporter skal indeholde, og hvordan de skal se ud! Design dine egne rapporter RengøringsSystemet leveres med et stort antal klar til brug rapporter. Med Rapportgeneratoren kan du selv tilføje nye rapporter eller tilpasse standardrapporterne efter dit eget hoved. Du kan således oprette nye udskrifter med andre informationer hvis du ikke kan bruge informationerne fra en af de mange standard rapporter. Rapportdesign Adgang til systemets indbyggede rapporter og mulighed for selv at tilpasse og udvide antallet af rapporter Logo Tilføj dit eget logo til systemets standardrapporter Copyright Beskyt dit materiale med Copyright-tekst på alle udskrifter. Du kan også ændre skrifttyper, farver og layout på rapporterne, så de passer til netop din virksomheds grafiske design. Room list Customer Room list Number Name Area (m2) 45 Office, 1p Office, 1p Office, 1p Office, 1p Room list Number Name Area (m2) 2nd floor m2 Number Name Area (m2) 2 Corridor Office, manager Town hall Endelig kan du tilføje både logo og copyright bemærkninger på alle udskrifter, så dine kunder ved hvem afsenderen er, og så du undgår misbrug af det materiale som du har udarbejdet CA CA CA HS 3 Office, 3p CA CA Front room CA 3.20 FT Office, 2p Toilette CA 1.60 FT Toilette 1.60 FT Front room 3.31 FT Toilette 1.72 FT Toilette 1.60 FT Corridor HS Corridor HS Corridor Stairs HS 7.60 SC Office, 3p Office, general manager CA CA Front room Office, 1p 3.20 FT CA Toilette Office, 1p 1.60 FT CA Toilette Office, 1p 1.60 FT CA Front room Office, 1p 3.31 FT CA Toilette Office, 1p 1.72 FT CA Toilette Office, 1p 1.60 FT CA Corridor Office, 1p HS CA Corridor Wardrobe, staff HS 5.41 HS Front room Store 3.35 FT 5.24 HS 552 mmm Toilette Wardrobe, staff 1.60 FT 5.46 HS Toilette Store 1.70 FT 5.18 HS 555 mmm Front room Office, 1p 3.31 FT CA Toilette Office, 3p 1.79 FT CA Toilette Office, 1p 1.47 FT CA Cleaning room Copying room 5.70 HS HS mmm Office, 1p Meeting room CA CA Office, 1p Office, 1p CA CA Corridor Office, 1p HS CA Stairs Office, 1p 7.60 SC CA Office, general Office, manager 1p CA CA Office, 1p Office, 1p CA CA Office, 1p Office, manager CA CA Office, 1p Office, 2p CA CA Office, 1p CA Meeting room CA Office, 1p CA Office, 1p CA Office, 1p CA Wardrobe, staff 5.41 HS Store Corridor 5.24 HS HS mmm Wardrobe, staff Store 5.46 HS HS 521 mmm Store Front room 5.18 HS 3.20 FT mmm Office, 1p Toilette CA 1.60 FT Office, 3p Toilette CA 1.60 FT Office, 1p Front room CA 3.31 FT Copying room Toilette HS 1.72 FT Meeting room Toilette CA 1.60 FT Office, 1p Corridor CA HS Office, 1p Corridor CA HS Office, 1p Front room CA 3.35 FT Office, 1p Toilette CA 1.60 FT Office, 1p Toilette CA 1.70 FT Office, manager Front room CA 3.31 FT Office, 2p Toilette CA 1.79 FT Toilette 1.47 FT Phone Town hall square New City Administration building m2 Ground floor m2 Number Name Area (m2) 1 Revolving door 3.16 HS Reception HS Office, 3p CA Front room 3.20 FT Toilette 1.60 FT Toilette 1.60 FT Front room 3.31 FT Toilette 1.72 FT Toilette 1.60 FT Corridor HS Corridor HS Front room 3.35 FT Toilette 1.60 FT Toilette 1.70 FT Front room 3.31 FT Toilette 1.79 FT Toilette 1.47 FT Cleaning room 5.70 HS mmm Kitchen HS Kitchen HS Canteen HS Corridor HS Stairs 7.60 SC Lift 3.42 HS Lift 3.31 HS Office, 3p CA Office, 1p CA Office, 1p CA Office, 1p CA Office, 1p CA Meeting room CA Office, 1p CA Office, 1p CA Office, 1p CA Wardrobe, staff 5.41 HS Store 5.24 HS mmm Wardrobe, staff 5.46 HS Store 5.18 HS mmm Office, 1p CA Office, 3p CA Office, 1p CA Copying room HS Meeting room CA Office, 1p CA Basement m2 Number Name Area (m2) Print date: type Print date: Floor 1st floor m2 Number Name Area (m2) 2, Cleaning Codes Weekdays Lørdag Floor type 1 Areas Brutto Netto Work areas Weekdays Lørdag Cleaning Codes Weekdays Lørdag Floor type Calculation Normalplan Comments Comments 2, , , m2 m2 m2 m2 Floor type Floor type Cleaning Codes Weekdays Lørdag Floor type Cleaning Codes Weekdays Lørdag Cleaning Codes Weekdays Lørdag Cleaning Codes Weekdays Lørdag Comments Comments Comments Comments CX220 Room list 2/28/2011 4:13:13 PM 3 CX220 Room list 2/28/2011 4:13:13 PM 2 CX220 Room list 2/28/2011 4:13:13 PM 1 Page Page

11 PDA / SmartPhone Programmet kan udvides med et program (IDEX) til Smartphones, som kan bruges til registrering af kvalitetsmålinger i marken Smart kontrol med Smartphones Android-baserede Smartphones og Tablets kan anvendes sammen med RengøringsSystemet til kontrol af rengøringskvaliteten. Med denne løsning får du det ultimative registreringsværktøj til hurtig og nem indsamling af de mange data, der benyttes i både INSTA 800 kvalitetsvurderingen og i kontrollen af infektionshygiejnen i sundhedssektoren. Når du har forberedt din kvalitetskontrol i Kvalitetskontrol- Modulet overfører du alle lokaler, der skal kontrolleres til din Smartphone. Dette kan gøres direkte ved tilkobling til din PC, eller via internettet (FTP-overførsel) til inspektører som ikke er i nærheden af dit kontor Med din Smartphone i lommen kan du nu tage af sted på din inspektionstur og indtaste dine observationer direkte på din Smartphone. Synkronisering Synkroniser via USB direkte til din Smartphone eller via internettet (FTP-overførsel). Kunder/Inspektioner Overfør inspektioner fra flere kunder til samme Smartphone, og vælg kunde når inspektionen startes. Kontrol Kontrollér lokaler efter enten INSTA 800 principperne, Infektionshygiejne standarden eller egne kontrolpunkter. Eller en kombination af disse. Notat Skriv notat på lokaler hvor særlige forhold observeres under inspektionen. Efter endt inspektion synkroniseres indholdet af din Smartphone med din arbejdsstation, hvorefter alle registreringer overføres til RengøringsSystemet. Herefter beregner programmet automatisk om kvaliteten / infektionshygiejnen er over eller under det aftalte niveau. Nemt og effektivt!

12 Vælg mellem 3 versioner RengøringsSystemet version 4 tilbydes i tre forskellige versioner: Light, Standard og Professional Vælg mellem 3 forskellige versioner af programmet RengøringsSystemet version 4 tilbydes i tre forskellige versioner: Light version med mulighed for at registrere op til lokaler. Standard version med ubegrænset databasestørrelse og adgang til de fleste af programmets funktioner. Professional version der leveres som et flerbrugersystem med 1 bruger og mulighed for tilkøb af flere brugere. Giver fuld adgang til alle programmets funktioner. Skift til større version Det er selvfølgelig altid muligt at udvide sit system fra f.eks. Standard version til Professionel version. Du betaler blot differencen mellem de 2 udgaver af programmet, og får derefter tilsendt nyt registreringsbevis. Light Light versionen er for det lille, nystartede rengøringsselskab med få medarbejdere, eller for mindre institutioner (skoler, plejehjem, mindre virksomheder) med begrænset behov for registrering. Det ideelle værktøj at starte op med, hvis man er ny i branchen. Standard Standard versionen er det rigtige værktøj for mindre virksomheder, hvor ansvaret for registrering og planlægning af rengøringsopgaverne ligger hos en enkelt medarbejder. I standard versionen kan du oprette op til 20 arbejdsplaner pr. kunde/institution. Professional Den professionelle version (flerbrugerversionen), er til større virksomheder og institutioner, hvor flere medarbejdere jævnligt skal have adgang til systemet. Leveres med adgang for 1 bruger, men antallet kan udvides i takt med at behovet for flere brugere stiger. Der er ingen begrænsninger i antal lokaler eller arbejdsplaner i den professionelle version. Denne version anvendes derfor ofte i store rengøringsvirksomheder, hvor der bl.a. er behov for at planlægge arbejde for mere end 20 personer pr. kunde/institution.

13 Systemkrav RengøringsSystemet er et Windows-baseret program, som afvikles på Windows-platforme Systemkrav RengøringsSystemet er et Windows-baseret program, som kan afvikles på følgende Windows-platforme: Windows XP Windows Vista Windows 7 Krav til PC For at sikre en rimelig afvikling af programmet anbefales det at afvikle programmet på en PC med minimum en Pentium 4, 1,6 GHz processor, 2 GB RAM og 40 GB Harddisk. Vi anbefaler desuden at PC en udstyres med en stor skærm, 20 eller større - gerne i wide-screen format. Smartphones skal anvende Android version 2.1 eller nyere. Hurtig adgang til Internettet anbefales til download af programopdateringer, dokumentation m.m.

14 Modul- og Funktionsoversigt VERSION Light Standard Professional Grund Modul, Version 4 Ubegrænset antal lokaler Max Ja Ja Mulighed for flere databaser Nej Ja Ja Flerbrugerlicens Nej Nej Ja Antal brugere pr. licens (max. 50) Tillægsmoduler Kalkulations Modul Opmålings Modul Import/eksport af tegninger (AutoCad, DXF-format) Nej Nej Ja Planlægnings Modul Ubegrænset antal arbejdsplaner pr. kunde/institution Max. 20 Max. 20 Ja Ugefordeling Nej Ja Ja Kvalitetskontrol Modul, INSTA 800 Hygiejne- / Infektionskontrol Modul, DS 2451 N/A N/A Kræver Kvalitetskontrol Modul Ja Priskalkulations Modul Rapportgenerator

15 Serviceaftale RengøringsSystemet Version 4 En serviceaftale sikrer din investering mod forældelse, og giver fri adgang til vores Hotline-service. Serviceaftale For at sikre din investering mod forældelse og samtidig give dig mulighed for at udnytte dit program optimalt tilbyder vi alle vore kunder at tegne serviceaftale for RengøringsSystemet. Hotline Serviceaftalen giver dig ret til at benytte vores Hotline-service på alle danske hverdage fra kl På vores hotline kan du altid få hjælp til at løse specielle problemstillinger med dit program eller få svar på spørgsmål du ikke selv kan finde ud af. Hvis du ønsker konsulentbistand, udover vores Hotline-service, giver serviceaftalen dig automatisk 15% rabat på alle vores konsulent timepriser. Fejlretning Samtidig giver serviceaftalen dig sikkerhed for at evt. programfejl som du opdager, vil blive løst hurtigst muligt. Samme dag eller senest dagen efter en fejl er rapporteret, begynder en af vores programmører at finde og udbedre fejlen. Opdatering Og endelig giver serviceaftalen dig ret til løbende at opdatere programmet til nyere versioner, uden ekstra omkostninger. Dermed er din investering beskyttet mod forældelse, og du får ingen uventede regninger når dit program skal opdateres.

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

Kvalitetsledelse af jeres rengøringsydelser

Kvalitetsledelse af jeres rengøringsydelser Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for kvalitetsrengøring på telefon 39 96 61 01 eller consulting@ds.dk. Kom godt i gang med standarder Kvalitetsledelse

Læs mere

MICROSOFT C5 LIGHT MICROSOFT C5. FÅ ET lettilgængeligt ØKONOMISYSTEM, DER KAN VOKSE MED DIN VIRKSOMHED

MICROSOFT C5 LIGHT MICROSOFT C5. FÅ ET lettilgængeligt ØKONOMISYSTEM, DER KAN VOKSE MED DIN VIRKSOMHED MICROSOFT C5 LIGHT MICROSOFT C5 FÅ ET lettilgængeligt ØKONOMISYSTEM, DER KAN VOKSE MED DIN VIRKSOMHED ET EFFEKTIVT økonomisystem SPARER BÅDE TID OG PENGE Der er nok at se til i en mindre virksomhed. Og

Læs mere

EffEKTIvISER hverdagen AMPAREX brugervenligt OG InTEGRERET SOfTWARE TIl OPTIKERE Kunde håndtering KASSe (POS) MArKedSføring

EffEKTIvISER hverdagen AMPAREX brugervenligt OG InTEGRERET SOfTWARE TIl OPTIKERE Kunde håndtering KASSe (POS) MArKedSføring Effektiviser hverdagen AMPAREX brugervenligt og integreret software til optikere dtering Kunde hån S) KASSE (PO øring Markedsf DU BEHØVER IKKE VÆRE PÅ KONTORET FOR AT SERVICERE DINE KUNDER AMPAREX s unikke

Læs mere

DS-INSTA 800. Formål med INSTA 800

DS-INSTA 800. Formål med INSTA 800 DS-INSTA 800 Kontrakter på kvalitetsbaserede ydelser Udarbejedet af Britta Hansen 12.12.06 Dansk Cleaning Service København lufthavn syd 2791 Dragør Formål med INSTA 800 Formålet med INSTA 800 er at beskrive

Læs mere

Fag, der er placeret på Trin 1A, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn.

Fag, der er placeret på Trin 1A, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Fag, der er placeret på, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Arbejdsplaner og arbejdstilrettelæggelse, 1,0 uge Niveau: Rutineret Praktisk erhvervsrengøring 2,0 uger Niveau: Avanceret Rengøringshygiejne

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone )

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone ) Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone ) Inden du tager din Brother-maskine i brug Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende symbol og konvention gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Indholdsfortegnelse 1. Systemkrav 1. Systemkrav for at anvende Avery Wizard 2. Installering af Wizard

Læs mere

Hovedrapport Ekstern Audit Rengøringskvalitet og hygiejne Region Hovedstaden Hospitaler Efter standarderne DS/INSTA 800 og DS 2451 del 10

Hovedrapport Ekstern Audit Rengøringskvalitet og hygiejne Region Hovedstaden Hospitaler Efter standarderne DS/INSTA 800 og DS 2451 del 10 Hovedrapport Ekstern Audit Rengøringskvalitet og hygiejne Region Hovedstaden Hospitaler Efter standarderne DS/INSTA 800 og DS 2451 del 10 Indhold 1. Introduktion. 2. Rammer for auditeringen. 2.1 Tidsrum

Læs mere

Du vil ha` ultra kort oplæringstid for personalet. Du vil ha` det

Du vil ha` ultra kort oplæringstid for personalet. Du vil ha` det Du vil ha` ultra kort oplæringstid for personalet. Du vil ha` det mindst mulige antal skærmbilleder ved indtastning. Du vil logge på systemet hurtigt og nemt uden at dit personale står i kø ved kassen.

Læs mere

Kvikguide Starter System 3.2

Kvikguide Starter System 3.2 3.2 Indholdsfortegnelse ii / 12 Indholdsfortegnelse 1 Leverancen omfatter... 3 2 Forudsætninger... 4 3 De første trin... 5 4 Information og hjælp... 12 1 Leverancen omfatter 3 / 12 1 Leverancen omfatter

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

EazyProject Tidsregistrering

EazyProject Tidsregistrering EazyProject Tidsregistrering Vores konsulenter har aldrig haft nemmere ved at registrere tid også via deres iphone, når de er på farten. Stine Osted, TestCenter Chef, TestHuset.dk Hvad er EazyProject Tidsregistrering

Læs mere

Media College Aalborg Side 1 af 11

Media College Aalborg Side 1 af 11 Media College Aalborg Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Problemformulering... 3 Hvilket fjernsupport egner sig bedst af, eller Windows fjernskrivebord, når et firma skal supportere sine kunder?... 3 Hvorfor

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

Nordfyns Kommunes rengøring i fremtiden.

Nordfyns Kommunes rengøring i fremtiden. Nordfyns Kommune Centraladministrationen 15. maj 2007 Nordfyns Kommunes rengøring i fremtiden. 1. Status. Tidl. Bogense Kommune: Rengøring af langt hovedparten af arealerne foretages af Toprengøring A/S

Læs mere

XMO Det handler om IT, der skaber værdi helt enkelt

XMO Det handler om IT, der skaber værdi helt enkelt XMO Det handler om IT, der skaber værdi helt enkelt OPLEV XMO Har du set videoen? På xmo.dk kan du se en kort video om XMO. Hvis du vil se mere, kommer vi gerne og viser systemet i din klinik. Se den på

Læs mere

System Innovation Consult ApS

System Innovation Consult ApS Linåvej 9A - 8600 Silkeborg Denmark Tlf.: +45 8680 1522 - Fax: +45 8681 4561 - CVR-nr.: 3420 3644 Email: kurt@sysinconcult.com SAP Business One ERP-systemet for mindre og mellemstore virksomheder fra Verdens

Læs mere

LysDiagnose ver. 1.0 Tutorial. FABA og Go Energi (2011) LysDiagnose Tutorial s. 1/14

LysDiagnose ver. 1.0 Tutorial. FABA og Go Energi (2011) LysDiagnose Tutorial s. 1/14 LysDiagnose ver. 1.0 Tutorial FABA og Go Energi (2011) LysDiagnose Tutorial s. 1/14 Indholdsfortegnelse: Tutorial for LysDiagnose ver. 1.0 Indhold Tutorial for LysDiagnose ver. 1.0... 2 Kom godt i gang...

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

Lundberg. Lundberg Nyt, december 2013. Information om C5 standard og C5 Håndværk:

Lundberg. Lundberg Nyt, december 2013. Information om C5 standard og C5 Håndværk: Lundberg Nyt, december 2013 C5 Standard og Håndværk 2012 ny version klar Status på C5 2012 s levetid Integration til Håndværk LMe WPA Timesedler Fakturaboks KlarPris. Nyt produkt: Gem emails Nyt om navne

Læs mere

Manual til Thvilum WebGIS

Manual til Thvilum WebGIS Manual til Thvilum WebGIS Thvilum A/S, Rønhøjvej 12, 8300 Odder, Tlf. 86 54 62 33, www.thvilum.dk Indledning. Denne manual er en vejledning i nogle af de grundlæggende funktioner i programmet. Den kan

Læs mere

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere.

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Startvejledning Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Find det du skal bruge Klik på en fane på båndet for at

Læs mere

FarmOnline. klima for vækst

FarmOnline. klima for vækst FarmOnline klima for vækst Global vækst skaber stor efterspørgsel SKOV er førende på det internationale marked for klimastyring og produktionsovervågning til animalsk produktion og har mere end 40 års

Læs mere

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S.

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Guide - Kom i gang Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Alle rettigheder haves af Sigma Estimates A/S. Materialet må ikke kopieres, og er

Læs mere

Journalmodulet er udviklet specifikt til psykologer med stor fokus på sikkerhed. Journalen indeholder bl.a.:

Journalmodulet er udviklet specifikt til psykologer med stor fokus på sikkerhed. Journalen indeholder bl.a.: ClinicCare Web Produktblad 2012 Psykologjournal ClinicCare/ Novolog ClinicCare udvikles af firmaet Novolog, som siden 1995 har udviklet systemer til sundheds-sektoren. Indhold Journalmodulets opbygning

Læs mere

Nyheder i Mamut Business Software og Mamut Online

Nyheder i Mamut Business Software og Mamut Online // Mamut Business Software Nyheder i Mamut Business Software og Mamut Online Indhold Forord 2 Ny version 2 Om opdatering til ny version 3 Nyheder i Mamut Business Software version 17.0 6 Kontaktopfølging

Læs mere

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling):

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): Kom godt i gang med CoinDB programmet fra PetriSoft (Holder styr på din Mønt- seddel- eller frimærkesamling) Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): CoinDB er et Windows program, der anvendes af mønt-

Læs mere

Shop Floor Control. Registrering. Med Shop Floor Control i Microsoft Navision. Axapta kan du indsamle og analysere

Shop Floor Control. Registrering. Med Shop Floor Control i Microsoft Navision. Axapta kan du indsamle og analysere Med Shop Floor Control i Microsoft Navision Axapta kan du indsamle og analysere produktionsrelaterede oplysninger, f.eks. arbejdstimer og produktionsaktiviteter, for at forbedre omkostningsstyringen samt

Læs mere

Brugermanual. Byggeweb Capture Entreprenør 7.38

Brugermanual. Byggeweb Capture Entreprenør 7.38 Brugermanual Byggeweb Capture Entreprenør 7.38 Indholdsfortegnelse Byggeweb Capture... 5 Indledning... 5 Hvad er Byggeweb Capture... 5 Principper... 6 Opbygning... 7 Projektinfo - Entreprenør... 7 Opsummering

Læs mere

Nyheder MICrOSOFT dynamics C5 2008

Nyheder MICrOSOFT dynamics C5 2008 MICROSOFT DYNAMICS C5 2008 Nyheder INDHOLDSFORTEGNELSE Økonomistyring på dine betingelser... side 3 Integration... side 3 Udveksling af data med revisor... side 3 Import og Eksport... side 4 Sikkerhed...

Læs mere

Microsoft Outlook 2010

Microsoft Outlook 2010 Microsoft Outlook 2010 Export & import med.pst filer Date: 2010-11-11 Version: 1 Author: Anders Bendtsen Target Level: Customer Target Audience: End User Language: da-dk Page 1 of 10 LEGAL INFORMATION

Læs mere

Huset 2 overblik 4 Følgende kamera systemer kan linkes til DBM 6000 : Avermedia, Dallmeier, GeoVision, Milestone, Mirasys, Seetec, VisiMAX Kameraet kan tilgåes via installations vinduet, bygningstegningen

Læs mere

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning Én IT løsning, mange fordele - fremtidens rejsebureauløsning Privatejet virksomhed Etableret i 1987 100 % danskejet Hovedkontor i Allerød og kontor i Århus +80 medarbejdere Solid og positiv økonomi gennem

Læs mere

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER MANUAL TIL OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMLING OG TILKOBLING AF SCANNER... 1 1.1 STRØM TIL SCANNER... 2 1.2 TILKOBLING TIL COMPUTER... 2 1.2.1 Tilkobling med Seriel Stik...

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Adobe Acrobat Professional 11. ISBN nr.: 978-87-93212-08-4

Adobe Acrobat Professional 11. ISBN nr.: 978-87-93212-08-4 Adobe Acrobat Professional 11 ISBN nr.: 978-87-93212-08-4 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Hvad er Adobe Acrobat?... 1 Elektroniske dokumenter... 2 PDF... 2 Acrobat-programmer... 3 Hvor kommer dokumenterne

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Mark Online

Kom godt i gang med DLBR Mark Online Kom godt i gang med DLBR Mark Online DLBR Mark Online indeholder Markplan og Dyrkningsjournal. Markplan bruger du til at du oprette og redigere i bedriftens markplan, mens du bruger dyrkningsjournalen

Læs mere

Skitsering og rendering med Revit - BIM workflow fra skitse til præsentation

Skitsering og rendering med Revit - BIM workflow fra skitse til præsentation BIM University 2012 Skitsering og rendering med Revit - BIM workflow fra skitse til præsentation v/ André Andersen, Supporter, Arkitekt Indhold i Building Design Suites Workflow i Building Design Suite

Læs mere

Visuel malerkalk: Visual Malerkalk (kontakt EG for rettigheder til programmet) Prislister. Kalkulationsopgørelse. Fleksible udskrifter

Visuel malerkalk: Visual Malerkalk (kontakt EG for rettigheder til programmet) Prislister. Kalkulationsopgørelse. Fleksible udskrifter Tastevejledning til visuel malerkalk fra EG Byg & Installation Tlf.: 73 24 01 01 Her følger en nem tastevejledning til brug af Visuel Malerkalk programmet til beregning af malerarbejdets pris. Tastevejledningen

Læs mere

Unik Bolig 4 Opdateringskontrol 4.2.0

Unik Bolig 4 Opdateringskontrol 4.2.0 NEMT OG EFFEKTIVT - Ejendomsadministration Unik Bolig 4 Opdateringskontrol 4.2.0 BOULEVARDEN 19E 7100 VEJLE LERSØ PARKALLE 101 2100 KØBENHAVN Ø TLF. 76 42 11 00 WWW.UNIK.DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning... Lars Ljungqvist. KAPITEL ET... Velkommen til OneNote 2013. KAPITEL TO... 21 Din første notesbog: Madopskrifter

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning... Lars Ljungqvist. KAPITEL ET... Velkommen til OneNote 2013. KAPITEL TO... 21 Din første notesbog: Madopskrifter INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... Lars Ljungqvist KAPITEL ET... Velkommen til OneNote 2013 Hvad skal vi bruge OneNote til?... 10 Nyheder i OneNote 2013... 11 Download OneNote 2013 gratis hos Microsoft...

Læs mere

HELLO INSTALLATIONS GUIDE - DANSK RACKPEOPLE

HELLO INSTALLATIONS GUIDE - DANSK RACKPEOPLE HELLO INSTALLATIONS GUIDE - DANSK RACKPEOPLE 1 Tekniske Krav 1.1 Hardware krav: En skærm gerne med touch Hvis skærmen ikke har touch, skal du bruge et tastatur og en mus Webcam Gerne i HD En ekstern lydenhed

Læs mere

Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning

Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning 1. Lokalt installeret afleveringsprogram til stedprøver... 2 2. Systemkrav... 3 3. Netværksopsætning... 4 4. Installation

Læs mere

IT-HANDLEPLAN. Århus Privatskole 2007-2008. Alle elever på skolen skal være fortrolige med IT som arbejdsværktøj.

IT-HANDLEPLAN. Århus Privatskole 2007-2008. Alle elever på skolen skal være fortrolige med IT som arbejdsværktøj. IT-HANDLEPLAN Århus Privatskole 2007-2008 Denne IT-handleplan er en skabelon for arbejdet med IT på Århus Privatskole. Da det er første år, vi arbejder med skolen og dermed også efter denne IT handleplan,

Læs mere

Økonomistyring. Den individuelle tilgang

Økonomistyring. Den individuelle tilgang Økonomistyring Den individuelle tilgang Ude eller hjemme DLBR tilbyder en lang række produkter indenfor økonomistyring. Produkter, som enten tilbydes hos DLBR-rådgivningsvirksomheden eller som et onlineprodukt.

Læs mere

Oversigt over nøglefunktioner i LAND4

Oversigt over nøglefunktioner i LAND4 Oversigt over nøglefunktioner i LAND4 Indhold Nøglefunktioner i LAND4... 2 LAND4 og AutoCAD... 2 LAND4-versioner og AutoCAD-versioner... 2 Koteringsfunktioner... 2 Lagstruktur... 3 Tegneformater... 3 Areal,

Læs mere

Installationsguide. Integration af erhvervsdata fra NN Markedsdata til Microsoft Dynamics NAV 2015

Installationsguide. Integration af erhvervsdata fra NN Markedsdata til Microsoft Dynamics NAV 2015 Installationsguide Integration af erhvervsdata fra NN Markedsdata til Microsoft Dynamics NAV 2015 Indledning Dette dokument indeholder vejledning til installation af modulet NN Markedsdata i Dynamics NAV

Læs mere

Forsiden. Større. Wauw -effekt

Forsiden. Større. Wauw -effekt Større Wauw -effekt Med Windows Vista og 2007 Microsoft Offi ce system får du løst dine daglige arbejdsopgaver på en mere effektiv måde, uanset om du er på kontoret eller på farten. Læs hvordan ved at

Læs mere

Web løsning : Administration af fonde, legater og ansøgninger

Web løsning : Administration af fonde, legater og ansøgninger JLRC CO ApS, Ålsgårde d. 22. oktober 2013, www.netahead.dk Web løsning : Administration af fonde, legater og ansøgninger Version 4 1 JLRC CO. ApS, Møllestenen 21, 3140 Ålsgårde 1 Web løsning : Administration

Læs mere

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365 10 gode grunde - derfor skal du vælge Office365 1. Bedre samarbejde på tværs af lokationer En stor del af arbejdsstyrken tilbringer i dag langt mere tid væk fra deres kontor end hidtil. Dine ansatte kan

Læs mere

Sådan får du e-bøger på læseren

Sådan får du e-bøger på læseren Sådan får du e-bøger på læseren 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Få e-bøger Få e-bøger e-boghandel Reader Library-software Læser Med Sony Reader Library-softwaren (Reader Library) kan du indkøbe og

Læs mere

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Indhold 1. 1. Windows 8 installationsproces 2. Systemkrav 3. Forberedelser 2. 3. 4. 5. Ren 6. 1. Personlige indstillinger 2. Trådløst 3. Brugerdefinerede

Læs mere

Visma Rappor tering og Analyse Rapporter der dækker hele virksomhedens behov

Visma Rappor tering og Analyse Rapporter der dækker hele virksomhedens behov Visma Rappor tering og Analyse Rapporter der dækker hele virksomhedens behov Et webbaseret værktøj som gør informationerne og tallene i virksomhedens forretningssystemer tilgængelige for alle ansatte Visma

Læs mere

Formål I forbindelse med opgradering af Navision Stat fra NS5.4.02 til NS7.0 skal den tilhørende Navision Stat licens migreres til NAV2013R2.

Formål I forbindelse med opgradering af Navision Stat fra NS5.4.02 til NS7.0 skal den tilhørende Navision Stat licens migreres til NAV2013R2. Side 1 af 20 Navision Stat 7.0 ØSY/CPS/MAC Dato 17.08.15 Licensmigrering fra NAV5.0SP1 til NAV2013R2 Overblik Formål I forbindelse med opgradering af Navision Stat fra NS5.4.02 til NS7.0 skal den tilhørende

Læs mere

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Læs mere

Reservedelschef, Brian Greve-Rasmussen Kim Ejlertsen Automobiler A/S, Autoriseret Peugeot forhandler

Reservedelschef, Brian Greve-Rasmussen Kim Ejlertsen Automobiler A/S, Autoriseret Peugeot forhandler Bedre overblik bedre forretning Med CISO får din virksomhed et overblik, som gør det lettere at styre, måle og forbedre de interne processer, hvilket øger effektiviteten og forbedrer arbejdsgangene. "CISO

Læs mere

EazyProject Projektstyring

EazyProject Projektstyring EazyProject Projektstyring EazyProject sikrer, at vi har det fulde overblik over kommunens udbud også i forhold til tids- og ressourceforbrug. Derfor kan vi nemt planlægge os ud af spidsbelastninger. Controller

Læs mere

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Installation og Drift Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Aplanner for Windows løsninger Tekniske forudsætninger Krav vedr. SQL Server SQL Server: SQL Server 2008 Express, SQL Server 2008 R2 eller

Læs mere

Økonomistyring. Den individuelle tilgang

Økonomistyring. Den individuelle tilgang Økonomistyring Den individuelle tilgang Ude eller hjemme DLBR tilbyder en lang række produkter indenfor økonomistyring. Produkter, som enten tilbydes hos DLBR-rådgivningsvirksomheden eller som et onlineprodukt.

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

Microsoft Dynamics C5

Microsoft Dynamics C5 1 / Microsoft Dynamics C5 Microsoft Dynamics C5 regnskabsprogrammet til iværksættere og mindre virksomheder Microsoft Dynamics C5 er et regnskabsprogram, der er specielt udviklet til iværksættere og mindre

Læs mere

Installation Aesiras 2009

Installation Aesiras 2009 Installation Aesiras 2009 Installationsvejledning Denne vejledning guider dig igennem installation af systemet. Hvis du kun har behov for økonomi- og handelsdelen, skal du kun anvende denne installationsvejledning.

Læs mere

Kingsoft Office som alternativ til Microsoft Office.

Kingsoft Office som alternativ til Microsoft Office. Kingsoft Office som alternativ til Microsoft Office. Hvis man ikke har råd til at købe Microsoft Office, og man heller ikke lige har en fætter, der kan organisere en sort udgave, vælger de fleste at hente

Læs mere

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer Næsgaard MOBILE Generelt Flere vejledninger Næsgaard MOBILE kan anvendes til markregistrering og/eller til tidsregistrering. Har du adgang till både Mark og TID i PC program kan du som administrator bestemme

Læs mere

I øjeblikket leverer vi i USA og Canada, og vi starter snart internationale leveringer.

I øjeblikket leverer vi i USA og Canada, og vi starter snart internationale leveringer. Velkommen! HP Photo Creations, som leveres i samarbejde med RocketLife, er en hurtig og nem måde at lave produkter med dine egne erindringsbilleder i professionel kvalitet. Du kan komme i gang med at lave

Læs mere

Gratis kontorpakke til din tablet

Gratis kontorpakke til din tablet OPRET, REDIGER OG LÆS DOKUMENTER PÅ DIN TABLET: Gratis kontorpakke til din tablet DET FÅR DU OVERBLIK SVÆRHEDSGRAD Let Middel Svær Tekstbehandling Præsentation Regneark FOR ENHEDER MED Android ios (Apple)

Læs mere

POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV

POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV KIRSTEN KRISTENSEN POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV Dette hæfte lærer dig at lave velfungerende præsentationer i programmet PowerPoint 2010. Du får en god introduktion til programmets brugerflade og de forskellige

Læs mere

ITSprint. Sådan printer du vha. print.supportcenter.dk 13-02-2014 ITS

ITSprint. Sådan printer du vha. print.supportcenter.dk 13-02-2014 ITS ITSprint Sådan printer du vha. print.supportcenter.dk Denne vejledning beskriver hvordan du kan printe vha. print.supportcenter.dk fra computere og mobile enheder såsom tablets (fx ipads) og smartphones

Læs mere

RCS WTM Time Manager. RCS WTM Time Manager 100 % webbaseret og integreret til forskellige økonomisystemer

RCS WTM Time Manager. RCS WTM Time Manager 100 % webbaseret og integreret til forskellige økonomisystemer RCS WTM Time Manager RCS WTM Time Manager 100 % webbaseret og integreret til forskellige økonomisystemer RCS WTM Time Manager er et enkelt og effektivt system til at registrere time- og ressourceforbruget

Læs mere

RENOMATIC. Affaldsadministration

RENOMATIC. Affaldsadministration RENOMATIC Affaldsadministration ENOMATIC Effektiv styring af Affaldsadministration RENOMATIC anvendes af kommuner, affaldsselskaber og renovatører til administration og styring af affaldsindsamlingen.

Læs mere

KAPITEL 1 Introduktion

KAPITEL 1 Introduktion KAPITEL 1 Introduktion ZoomText 9.1 er et specialdesignet computer program der hjælper svagsynede med at se skærmbilledet på computeren. Ved at benytte både skærmforstørrelse og skærmlæsning giver ZoomText

Læs mere

Seniorklubben TDC Jylland Cloud Computing Kursus 2011_5: Rev. 02.11.2011

Seniorklubben TDC Jylland Cloud Computing Kursus 2011_5: Rev. 02.11.2011 1. Om 2. Valg af Google som gratis udbyder ved 3. Valg af browser 4. Oprette en mail-adresse (G-mail) og en konto ved Google 5. Hierarkisk opbygning af mappe- og filsystem i Google 6. Oprette mapper i

Læs mere

Version P12A-DB10. www.multilogik.dk

Version P12A-DB10. www.multilogik.dk Version P12A-DB10 www.multilogik.dk Indholdsfortegnelse Side Systemkrav og installation... 3 Generelt... 4 Indlæsning af kontoplan og momskoder... 5 Saldokonti... 6 Kassekladden... 7 Indtastning af debet/kredit-beløb...

Læs mere

Effektiviser hverdagen AMPAREX brugervenligt og integreret software til optikere

Effektiviser hverdagen AMPAREX brugervenligt og integreret software til optikere Effektiviser hverdagen AMPAREX brugervenligt og integreret software til optikere Kunde håndtering Kalender Markedsføring Du behøver ikke være på kontoret for at håndtere dine kunder AMPAREX s unikke opbygning

Læs mere

nyt TIPS & TRICKS GØR FINTUN DIN NAV LØSNING HELT ENKELT OPKRÆVNING

nyt TIPS & TRICKS GØR FINTUN DIN NAV LØSNING HELT ENKELT OPKRÆVNING nyt 2. HALVÅR 2009 C...leveret af din forhandler! Løsninger til Microsoft Dynamics NAV fra Continia Software... TIPS & TRICKS Se hvordan du får optimalt udbytte af din investering i Celenia Payment Management

Læs mere

EazyProject Lokalestyring

EazyProject Lokalestyring EazyProject Lokalestyring Det overblik vi har fået, har betydet, at vi nu udnytter vores faciliteter langt bedre end førhen, og det har givet store besparelser. Faktisk er det lykkedes os at optimere så

Læs mere

Vejledning og kommentarer til ny version

Vejledning og kommentarer til ny version Vejledning og kommentarer til ny version Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.00 Frigivelse: 30. november 2011 Med frigivelsen af denne nye hovedversion, SummaSummarum 4, følger en mængde ny funktionalitet

Læs mere

Konfigurationsværktøj for MJK Instrumenter

Konfigurationsværktøj for MJK Instrumenter Konfigurationsværktøj for MJK Instrumenter Quick Guide Version nr.: 840150-002 www.mjk.com DK: +45 45 56 06 56 NO: +47 69 20 60 70 SE: +46 53 31 77 50 NL: +31 251 672171 USA: +1 847 482 8655 AUS: +61 3

Læs mere

rdtaxaplan Vejledning

rdtaxaplan Vejledning ravnø data - svendborgvej 9-5750 ringe - www.ravno.dk - rd@ravno.dk - 6263 2667 2009 Ravnø Data Indhold 1. rdtaxaplan...5 1.1. Oversigt...5 1.2. Hovedmenu...5 1.3. Godt at vide, inden du går videre...6

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kort om ImageDB: ImageDB er et Windows (98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Windows7) program, hvor du kan registrere alle dine film, musik, bøger, billeder, fotos,

Læs mere

Mobile løsninger til salg, service og flådestyring. Jens Davidsen CEO WPA Mobile ApS.

Mobile løsninger til salg, service og flådestyring. Jens Davidsen CEO WPA Mobile ApS. Mobile løsninger til salg, service og flådestyring Jens Davidsen CEO WPA Mobile ApS. Indhold Historien Teknik Fordele Produkt Erfaringer Prisen Introduktion Historien Microsoft Lande / sprog Kunder DONG

Læs mere

Mobil IT Sikkerhed. / Mette Nikander

Mobil IT Sikkerhed. / Mette Nikander Mobil IT Sikkerhed / Mette Nikander C-cure Etableret i 1993 Specialiseret i IT Sikkerhed Samarbejder med både danske og internationale leverandører Internationalt netværk af sikkerhedsspecialister Fungerende

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 www.adesk.dk Indholdsfortegnelse Opsætning af computeren...3 Installation af styresystem...4 Backupprocedurer...5 Vedligehold...6 Vista / Windows 7 Recoverysystem...7 Side 2 Opsætning af computeren Det

Læs mere

Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver

Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Om denne brugermanual... 3 Registrering af bruger... Error!

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

KOMPONENT BESKRIVELSE

KOMPONENT BESKRIVELSE Beskrivelse : PC-program 714014 Program som kommunikerer med trykprøve stationer via. T-net/E-net. Fra programmet er det muligt at indstille parametre i de tilkoblede stationer. Programmet gemmer data

Læs mere

Epson EB-1400Wi-serien HOLD MØDER I GANG. projicér op til: flere brugere kan kommentere. print, gem og del FREMSTILLET TIL VIRKSOMHEDER

Epson EB-1400Wi-serien HOLD MØDER I GANG. projicér op til: flere brugere kan kommentere. print, gem og del FREMSTILLET TIL VIRKSOMHEDER Epson EB-1400Wi-serien HOLD MØDER I GANG projicér op til: flere brugere kan kommentere print, gem og del FREMSTILLET TIL VIRKSOMHEDER INTEGRERET, INTERAKTIVT MØDELOKALESYSTEM Projicer billeder i kæmpeformat

Læs mere

Udlæsning af opslagsfil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt).

Udlæsning af opslagsfil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt). Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Udlæsning af opslagsfil til scanneren... 3 Installation af scanneren... 4 Indlæsning af datafil i scanneren... 6 Brug af scanneren... 7 Sådan scanner du... 7 Tømning

Læs mere

Trimble Access Service (Sync)

Trimble Access Service (Sync) Vejledning i opsætning af Trimble AccessSync Trimble har ved Dimensions November 2012 ændret deres forretningsmodel med hensyn til deres AccessSync funktionalitet. Tidligere har det krævet et særskilt

Læs mere

Rengøring Hjemtagelse og Nyt udbud

Rengøring Hjemtagelse og Nyt udbud Rengøring Hjemtagelse og Nyt udbud Stormøde Viborg Lounge den 22. oktober 2014 DAGSORDEN 1. Status 2. Overordnet tidsplan 3. Virksomhedsoverdragelse 4. Økonomi fordeling 5. Enheder, der hjemtager rengøring

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Android

Brugermanual til MOBI:DO Make på Android Brugermanual til MOBI:DO Make på Android Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en guide der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Øvelse 6. Modeller 81 6.1 Oprettelse af og arbejde med modeller 82 6.2 Videre øvelser 87 6.3 Øvelser i eget projekt 87

Øvelse 6. Modeller 81 6.1 Oprettelse af og arbejde med modeller 82 6.2 Videre øvelser 87 6.3 Øvelser i eget projekt 87 Indhold Indledning 7 Øvelse 1. Introduktion til NVivo 11 1.1 NVivos skærmbillede og funktioner 12 1.2 Sources 13 1.3 Nodes 15 1.4 Classifications 17 1.5 Queries 18 1.6 Models 19 1.7 Videre øvelser 19 Øvelse

Læs mere

Bilag 5: Kundens It-Miljø. Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø.

Bilag 5: Kundens It-Miljø. Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø. Bilag 5: Kundens It-Miljø Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø. Senest opdateret d. 11. Oktober 2013 Indholdfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Kundens IT-miljø - Løsningen...3

Læs mere

Regneark for begyndere

Regneark for begyndere Regneark for begyndere Regneark i Open- og LibreOffice Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er et regneark?...4 Grundlæggende opbygning...4 Kast dig ud i det!...5 Du arbejder med: Din første

Læs mere

Brugervejledning for. Telenor Dialer

Brugervejledning for. Telenor Dialer Brugervejledning for Telenor Dialer 1 Indholdsfortegnelse Generelt om Telenor Dialer.... 5 Telenor Dialer og OneNumber.... 6 Telenor Dialer og OneNumber Mobile.... 6 Faciliteter i Telenor Dialer...7 Installation

Læs mere

Opmærksomhedsvinduet er ofte startvinduet. Her ses de køer, der er alarm på, eller der skal tages aktion på med hensyn til reproduktion.

Opmærksomhedsvinduet er ofte startvinduet. Her ses de køer, der er alarm på, eller der skal tages aktion på med hensyn til reproduktion. DeLaval Produktnavn Sælges som ALPRO Windows 6.50. Det samme program kan anvendes både til malkning i AMS og konventionel malkning. Programmet sælges som et samlet grundmodul, hvortil der findes et tillægsmodul

Læs mere

Enkel guide til mytnt-brugere mytnt Quick Guide mytnt enkelt og hurtigt. TNT Curve Positive orange/g

Enkel guide til mytnt-brugere mytnt Quick Guide mytnt enkelt og hurtigt. TNT Curve Positive orange/g Enkel guide til mytnt-brugere mytnt Quick Guide mytnt enkelt og hurtigt TNT Curve Positive orange/g TNT Curve Positive orange/g 2. Log på mytnt 3. Send en forsendelse 4. Udfyld oplysninger om forsendelse

Læs mere