Rengørings Systemet Version 4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rengørings Systemet Version 4"

Transkript

1 Rengørings Systemet Version 4 Et komplet planlægningsværktøj til professionelle rengøringsplanlæggere i alle slags virksomheder RengøringsSystemet Version 4 Programmet sætter dig i stand til at registrere og opmåle alle typer af rengørings- og servicearbejde, baseret på dynamiske modeller, som leveres med systemet og som du selv kan tilpasse og udforme præcis efter dine behov. Når du har registreret og opmålt dine rengøringsopgaver, kan du hurtigt og nemt beregne det samlede tids- og omkostningsforbrug. Samtidig kan du fordele det registrerede arbejde til det nødvendige antal medarbejdere, udskrive lokaleoversigter og arbejdsplaner samt udskrive farvelagte tegninger efter egne kriterier. Og endelig kan du kontrollere de planlagte rengøringsopgaver efter den nordiske INSTA 800 Kvalitetsvurderingsstandard. Alt sammen i ét og samme program. RengøringsSystemet Version 4 er et Windows-baseret program, som leveres i 3 forskellige udgaver - opdelt i moduler. Det giver dig mulighed for selv at skræddersy dit program, så det passer til netop din virksomhed samt løbende at tilpasse programmet, så det altid følger med dine behov for nye funktioner og flere brugere på systemet. Anvendes i alle typer virksomhed RengøringsSystemet anvendes i alle typer af virksomheder, store som små, offentlige og private, fagforeninger, konsulentfirmaer og virksomheder med rengøring i eget regi. Derudover bruges systemet på mange uddannelsesinstitutioner, hvor nye rengøringsplanlæggere stifter bekendtskab med programmet for første gang. Detaljerede kalkulationsmodeller Programmets kalkulationsmodeller er gennemprøvede og anerkendt gennem mange års brug i alle mulige slags rengøringsvirksomheder. I RengøringsSystemet Version 4 er disse modeller blevet bedre, mere detaljerede og endnu mere fleksible end tidligere set. Du kan selv ændre / tilføje nye modeller samt ændre / tilføje nye nøgletal i systemet. Derved sikrer du dig, at dine tidsberegninger altid passer til netop din virksomhed. Hurtig og sikker opmåling af arealer Med RengøringsSystemet kan du hurtigt og sikkert opmåle dine rengøringsarealer. Du behøver blot en tegning af dit rengøringsareal og et målestoksforhold, eller et kontrolmål på stedet, for at kunne opmåle og beregne størrelsen af alle dine arealer. Din tegning kan være en papirstegning, en arkitekt-tegning (fra AutoCad e.l.), eller en scannet tegning i alm. billedformat. Uanset hvilket tegningsmateriale du har til rådighed kan du altid bruge det til opmåling i RengøringsSystemet. Ofte kan det bruges direkte, ellers hjælper vi dig gerne med at finde den rigtige måde at konvertere materialet, så det kan bruges i RengøringsSystemet.

2 Rengørings Systemet Version 4 Visuelt planlægningsværktøj RengøringsSystemet er et visuelt planlægningsværktøj, Alle registreringer kan ses og ændres direkte på de opmålte tegninger. Det giver suverænt overblik, og mulighed for at kontrollere dine lokaleoplysninger med et enkelt blik på dine teging. Du kan fordele de opmålte lokaler mellem dine assistenter direkte på dine tegninger, og du kan yderligere foretage en detaljeret planlægning af hvilke ugedage, der skal gøres rent samt hvilke dage der skal foretages hhv. let eller grundig rengøring - direkte på dine tegninger. Samtidig kan du bruge systemets mange skraveringsmuligheder, og muligheder for at tilføje tekster og symboler i lokalerne, til at kommunikere din planlægning ud til dine interessenter: Indkøbere, rengøringsledere, assistenter og de daglige brugere af lokalerne. Det er super effektivt. Kvalitetskontrol i verdensklasse RengøringsSystemets kvalitetskontrol er baseret på den anerkendte skandinaviske INSTA 800 standard til kontrol af rengøringskvalitet. Systemet hjælper dig med at beregne antal lokaler du skal kontrollere, udtage lokaler til kontrol og vurdere det endelige resultat. I tillæg til INSTA800 standarden kan du også anvende den danske Infektions- og hygiejnestandard DS til kontrol af kritiske risikopunkter i lokaler med risiko for spredning af sygdoms-fremkaldende bakterier. Alle kvalitetskontroller kan gennemføres vha. Androidbaserede Smartphones. Simuleringer og økonomiberegninger Med RengøringsSystemets Søg og erstat funktion kan du hurtigt og let beregne konsekvenserne af alternative rengøringsfrekvenser, metodevalg, hygiejneniveau m.m. De økonomiske konsekvenser af dine beregninger kan aflæses direkte i systemets indbyggede priskalkulation. Spar tid med RengøringsSystemet Moderne rengøringsplanlæggere bruger RengøringsSystemet Version 4 i deres daglige arbejde. Det sparer tid, giver overblik samt inspiration til løsning af de mange udfordringer, som rengøringsbranchen byder på i dag. De detaljerede kalkulationsmodeller, detaljerede lokaleregistreringer og overskuelige bygningstegninger sikrer dig en hurtig og enkel planlægning, bedre økonomistyring og letforståelige arbejdstegninger til dit personale. Læs mere om programmets opbygning i moduler og forskellige versioner på de følgende sider eller kontakt en af vores forhandlere for en uforpligtende gennemgang af programmets mange muligheder. Hvis du ønsker at foretage en hurtigere og enklere kvalitetskontrol kan du oprette kvalitetskontroller efter dine egne behov.

3 Grund Modulet Indeholder alt hvad du skal bruge for at registrere kunder og oprette lokalefortegnelser. Kunde- og lokaledatabase GrundModulet indeholder alt hvad du skal bruge for at registrere kunder og oprette lokalefortegnelser. Du kan registrere alle oplysninger om lokalerne, såsom lokaletype, gulvtype, areal, navn og rengøringsfrekvens. Du kan også registrere kvalitetsprofiler, afdelingstilknytning, kommentarer m.m. Alle disse registreringer gemmes i RengøringsSystemets database, og danner grundlag for de øvrige funktioner, beregninger og opmålinger i RengøringsSystemet. Med GrundModulet kan du udskrive lokalefortegnelser med systemets standard rapporter. Du kan også Se og Udskrive tegninger og arbejdsplaner, som er udarbejdet via Opmålings- eller Planlægnings- Modulet. Registrering Oprettelse og vedligeholdelse af detaljerede lokalefortegnelser, herunder simulering og efterkalkulation. Tegning Mulighed for at Se og Udskrive tegninger opmålt med OpmålingsModulet. Arbejdsplaner Mulighed for at Se og Udskrive arbejdsplaner oprettet via PlanlægningsModulet. Systemvedligeholdelse Oprettelse af nye brugerprofiler. Tilpasning og justering af programmet til den enkelte bruger. Import/eksport af data Udveksling af data med andre systemer, herunder eksport af lokalefortegnelser i CSV-format (til f.eks. Microsoft Excel )

4 Kalkulations Modulet Indeholder de funktioner du skal bruge for at vedligeholde nøgletal og selv bygge nye lokalemodeller som passer til dine rengøringsopgaver. Tidsberegning RengøringsSystemet leveres med et omfattende sæt af nøgletal (gulv- og inventartider), frekvenser og lokalemodeller. Disse benyttes til at beregne de daglige rengøringstider for hvert lokale. KalkulationsModulet indeholder de funktioner du skal bruge for at se og vedligeholde nøgletal og selv bygge nye lokalemodeller som passer til dine rengøringsopgaver. Både GrundModulet og PlanlægningsModulet benytter tiderne fra KalkualtionsModulet til at beregne tider og m2- ydelser pr. lokale, etage, bygning, kunde, afdeling og arbejdsplan. Nøgletal Registrering og vedligeholdelse af systemets grundlæggende nøgletal og frekvenser. Profiler Registrering og vedligholdelse af rengørings- / frekvensprofiler. Også mulighed for at registrere og vedligholde kvalitetsprofiler, hygiejneniveauer og generelle serviceprofiler. Lokalemodeller Registrering og vedligeholdelse af systemets grundlæggende lokalemodeller (også kaldet RengøringsSystemets byggeklodser ). Det er derfor vigtigt at du anskaffer dig KalkulationsModulet, hvis du vil benytte RengøringsSystemet til at beregne dine rengøringstider. RengøringsSystemet arbejder med dynamiske lokalemodeller. Det betyder at du kun behøver at oprette en model til hver lokaletype (f.eks. kontor eller toilet ). Denne model tilpasser sig herefter dynamisk til de aktuelle lokaler uden at du behøver at ændre på selve modellen.

5 Opmålings Modulet Anvendes til indlæsning og opmåling af tegninger af de registrerede rengøringsområder Visuel kommunikation - med kunder og medarbejdere! Tegninger i rengøringsplanlægning er et utroligt effektivt redskab til at vise både kunder og personale hvilke funktioner der er planlagt for de enkelte lokaler. Samtidigt kan tegningerne anvendes til hurtigt at danne sig et overblik over registreringen og til hurtigt at afsløre og rette evt. fejl. Omåling af tegninger er den hurtigste måde at få et samlet overblik over alle dine lokaler og deres størrelse. Du slipper for at gå alle lokaler igennem med pen og målestok, og du får præcise arealer på alle dine lokaler, uanset deres størrelse og form. Opmåling Adgang til opmåling af rengøringsområder via tegninger. Tegningerne kan indlæses vha. af en digitizer/ tegneplade (anskaffes separat) eller tegnes i fri hånd. Tegningerne kan opmåles og justeres, så de passer præcist til hvert enkelt lokale, bl.a. med udskæring af gulvarealer der ikke rengøres (brutto-/nettoareal), tegning af buede vægge, frihåndstegning, tilføjelse af faste symboler samt valgfri placering/justering af tekster for hvert lokale. Zoom, skalering, rotering og flytning Valgfri zoom af tegning. Auto-zoom funktion der automatisk justerer zoom-forholdet så alle lokaler kan ses på et skærmbillede. Skalering af tegninger opmålt i forkert målestoksforhold. Rotering og flytning af tegninger giver mulighed for at se flere etager/bygninger på samme oversigtsbillede. Skravering Skravering af tegninger efter dine registrerede oplysninger: Gulvtyper, Basismodeller, Lokalegrupper, Serviceprofiler, Rengøringsprofiler, (programkoder/ frekvensprofiler), Afdelinger, Arbejdsplaner, Ugefordeling, Kvalitetsprofiler, Inspektioner m.fl. Bestem selv farve og mønster til hver skravering. 25 meter Områdefordeling Fordeling af bl.a. Arbejdsområder, Ugefordeling, Serviceprofiler, og Rengøringsprofiler direkte via tegningerne. 10 meter Import/eksport af tegninger Indlæsning af scannede tegninger i JPG/GIF-format, samt DXF-filer fra Auto- Cad, MicroStation og lignende anlæg. Eksport af tegninger i flere formater, herunder PDF-format.

6 Planlægnings Modulet Anvendes til oprettelse af arbejdsplaner og fordeling af det registrerede arbejde. Detaljeret arbejdsplanlægning PlanlægningsModulet anvendes til oprettelse af arbejdsplaner og fordeling af det registrerede arbejde. PlanlægningsModulet er en effektiv hjælp til hurtig og retfærdig fordeling af en kundes lokaler mellem 2 eller flere assistenter. PlanlægningsModulet er et uundværligt redskab, når du skal fordele arbejdet mellem flere assistenter. Du får løbende sammentællinger af hvor meget tid du har brugt på hver arbejdsplan og meget tid du har tilbage til øvrige opgaver. Udover at fordele rengøringsarbejdet fra dine lokaler, kan du også registrere øvrige faste service- og arbejdsopgaver. Med ugefordelingsfunktionen kan du lave en detaljeret arbejdsplan til hver assistent, som fortæller hvilke ugedage de enkelte lokaler skal rengøres og du kan tilmed planlægge om der skal udføres let eller grundig rengøring, om der skal udføres soignering, eller om der f.eks. skal udføres gulvvask med maskine i lokalet. Personregister Oprettelse af medarbejdere med stam-oplysninger og evt. billede af personerne. Arbejdsplaner Oprettelse af arbejdsplaner med normeret tid,reference til personoplysninger og evt. ekstra service-, rengørings- og andre opgaver. Områdefordeling Fordeling af arbejdsopgaver fra de registrerede lokaler. Mulighed for at fordele alle arbejdsopgaver i et lokale til samme arbejdsplan eller at fordele arbejdsopgaverne til flere forskellige arbejdsplaner. Automatisk fordeling af opgaver indtil arbejdsplanen er fyldt op (normeret tider brugt). Ugefordeling Fordeling af de enkelte arbejdsplaners rengøringspgaver på ugedage. Automatisk jævn fordeling af arbejdsopgaver. Plan 1: 1,75 time Plan 2: 2,50 timer Plan 3: 3,00 timer

7 KvalitetsKontrol Modulet Kvalietskontrol baseret på den nordiske INSTA 800 standard til vurdering af udført rengøringsarbejde Er kvaliteten i orden? KvalitetsKontrolModulet er baseret på den nordiske INSTA 800 standard til vurdering af udført rengøringsarbejde. Med KvalitetsKontrolModulet bestemmer du hvilke områder der skal kontrolleres, hvorefter RengøringsSystemet beregner en passende stikprøvestørrelse og udtager tilfældige lokaler fra området til din inspektion. Lokalerne kan udskrives på papir med et indtastningsskema til hvert lokale eller overføres elektronisk til Rengørings- Systemets kvaliltetskontrol program ( IDEX ) til Android Smartphones. Du bestemmer selv om du vil besigtige lokalerne efter principperne i INSTA 800, eller om du hellere vil definere dine egne kontrolpunkter for lokalerne. Du kan selvfølgelig også vælge at gøre begge dele. Efter besigtigelse og indtastning af resultater, beregner RengøringsSystemet om lokalerne lever op til de forventede kvalitetskrav, og du kan udskrive en rapport med både samlet resultat for hele inspektionen, og med del-resultater for hvert inspiceret lokaler. Med KvalitetsKontrolModulet opnås en effektiv og hurtig kontrol af udførte rengøringsopgaver. Stikprøveplaner Oprettelse af Stikprøveplaner baseret på oplysninger om aftalte kvalitetsniveauer og AQL er i hvert lokale der skal kontrolleres. Systemet beregner selv det nødvendige antal stikprøver og antallet af lokaler i hver enkelt stikprøve. Inspektioner Tilfældig udvælgelse af hvilke lokaler der skal kontrolleres. Overførsel af udvalgte lokaler til Android Smartphones. Indsamling af data til vurdering af hvert enkelt lokales kvalitet. Vurdering af om den samlede kvalitet indenfor en stikprøve lever op til de aftalte krav. Rapporter Udskrift af rapporter til intern og ekstern brug efter endt kvalitetsvurdering. NEW Support for Android

8 Infektions- og HygiejneKontrol Minimér risikoen for spredning af sygdoms-fremkaldende bakterier. Fokus på infektionshygiejne Som tillæg til KvalitetsKontrolModulet kan du anskaffe dig modulet til Infektions- og Hygiejnekontrol. Modulet er baseret på den danske standard DS til styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren. Alle standardens lokaletyper med risikofaktorer og risikograder for hvert kritisk risikopunkt er indlejret i dette modul, således at du kun skal koncentrere dig om at foretage selve inspektionen af lokalerne. Modulet fortæller dig hvilke risikopunkter du skal kontrollere, og fortæller dig, efter end inspektion, om alle risikopunkter overholder de anbefalede risikograder. Således kan du sikre dig, at rengøringen lever op til de strenge krav som sundhedssektoren stiller for at minimere risikoen for spredning af sygdoms-fremkaldende bakterier i disse miljøer. Sammen med inspektion af risikopunkterne kan du naturligvis foretage inspektion af den generelle rengøringskvalitet, efter principperne i INSTA 800, eller ud fra dine egne kontrolpunkter. Lokalerne kan udskrives på papir med et indtastnings-skema til hvert lokale eller overføres elektronisk til Rengørings- Systemets kvaliltetskontrol program ( IDEX ) til Android Smartphones. Stikprøveplaner Oprettelse af Stikprøveplaner baseret på oplysninger om aftalte hygiejneniveauer i hvert lokale der skal kontrolleres. Systemet beregner selv det nødvendige antal stikprøver og antallet af lokaler i hver enkelt stikprøve. Inspektioner Tilfældig udvælgelse af hvilke lokaler der skal kontrolleres. Overførsel af udvalgte lokaler til Android Smartphones. Indsamling af data til vurdering af hvert enkelt lokales hygiejneniveau. Vurdering af om den samlede infektionshygiejne indenfor en stikprøve lever op til de aftalte krav. Rapporter Udskrift af rapporter til intern og ekstern brug efter endt kvalitetsvurdering. NEW Support for Android Med Infektions- og HygiejneKontrolModulet opnås en effektiv og hurtig kontrol af udførte rengøringsopgaver.

9 Extra name Print date: Costs pro rata Page RENGØRINGSSYSTEMET - VERSION 4 - RENGØRINGSPLANLÆGGERENS BEDSTE VÆRKTØJ Priskalkulations Modulet Benyttes til økonomiberegning baseret på aktuelle lønsatser, sociale bidrag, dækningsbidrag m.v. Hurtig og enkel prisudregning Med PriskalkulationsModulet kan du lave en økonomiberegning baseret på aktuelle lønsatser, sociale bidrag, dækningsbidrag m.v. for hver af dine kunder. Priskalkulationen tager udgangspunkt i dine beregnede rengøringstider for hver af dine kunder. Hver gang du ændrer et lokale, en rengøringsfrekvens eller andre registreringer der påvirker den samlede rengøringstid, kan du se den nye prisberegning med det samme. Priskalkulation Beregning af samlede omkostninger, baseret på tidsberegningerne og registrerede enhedsomkostninger fra registreringsdelen. Satser Opret dine egne tabeller med løn- og procentsatser samt omkostninger for andre arbejdsopgaver. Det giver overblik over både dine indtægter og dine udgifter for hver beregnet rengøringsopgave. Spreadsheet ID Name 1 Town hall Spreadsheet ID Name 1 Town hall Priskalkulationen fungerer ligesom et almindeligt regneark, som du selv kan tilpasse efter behov. Du kan endda oprette forskellige regneark, som du kan bruge til forskellige beregninger på hver af dine kunder. Town Adress 2 Adress 1 ZIP & City State/Country hall square Phone New City Price calculation Direct wages in total A001 Contribution margin Total cleaning fee Key figures per m2 Direct wage Total salary costs Total costs Contrbution margin Total cleaning fee Plantype Dayshift Spreadsheet ID 1 Name Price calculation Inserted 01-Dec-10 Changed 01-Dec $ per hour Plantype Dayshift Spreadsheet ID 1 Name National Insurance (NINO) Shares % Inserted 01-Dec-10 Changed 01-Dec-10 Price calculation Med PriskalkulationsModulet sikrer du dig at du altid får beregnet dine rengøringstilbud korrekt, og derved sikrer at du altid tjener penge på de opgaver du udfører. Du indtaster og regulerer selv lønsatser m.m. så beregningerne passer præcist til din virksomhed. Direct wages in total incl. NINO A005 Pension A006 Employer Contribution A007 Training A008 Paid holiday A010 Absents, maternity leave Total salary costs B001 Material costs B002 Uniforms B003 Write-off / Depreciation B010 Management B011 Inspection B015 Administration B020 Other costs B021 Unexpected costs % 6.00 % 3.50 % 2.50 % 2.00 % 7.00 % 3.50 % 2.00 % 3.00 % 5.00 % 3, , , % Explanation 0.07 $ per m $ per m $ per m Extra wages in %: % % Extra salary pro rata See "Investments" See "Wage summary" $ per m2 $ per m2 Direct salary pro rata $ per hour Total costs 5.00 % 2.50 % B030 B035 Other costs 1.00 % Contribution margin Total cleaning fee 6, % Key figures Total costs % % See "Other costs" % Profit in % 7, % HX101 Spreadsheet print 2/28/2011 4:57:42 PM 2 No. of cleaning hours per period No. of m2 to be cleaned m2-production Key figures per hour Direct wage Total salary costs Total costs Weekdays Weekend 53, , Total , HX101 Spreadsheet print 2/28/2011 4:57:42 PM 1 Print date: $ per hour $ per hour $ per hour $ per hour Page

10 Print date: Page RENGØRINGSSYSTEMET - VERSION 4 - RENGØRINGSPLANLÆGGERENS BEDSTE VÆRKTØJ Rapport Generator Med RapportGeneratoren bestemmer du selv hvad dine rapporter skal indeholde, og hvordan de skal se ud! Design dine egne rapporter RengøringsSystemet leveres med et stort antal klar til brug rapporter. Med Rapportgeneratoren kan du selv tilføje nye rapporter eller tilpasse standardrapporterne efter dit eget hoved. Du kan således oprette nye udskrifter med andre informationer hvis du ikke kan bruge informationerne fra en af de mange standard rapporter. Rapportdesign Adgang til systemets indbyggede rapporter og mulighed for selv at tilpasse og udvide antallet af rapporter Logo Tilføj dit eget logo til systemets standardrapporter Copyright Beskyt dit materiale med Copyright-tekst på alle udskrifter. Du kan også ændre skrifttyper, farver og layout på rapporterne, så de passer til netop din virksomheds grafiske design. Room list Customer Room list Number Name Area (m2) 45 Office, 1p Office, 1p Office, 1p Office, 1p Room list Number Name Area (m2) 2nd floor m2 Number Name Area (m2) 2 Corridor Office, manager Town hall Endelig kan du tilføje både logo og copyright bemærkninger på alle udskrifter, så dine kunder ved hvem afsenderen er, og så du undgår misbrug af det materiale som du har udarbejdet CA CA CA HS 3 Office, 3p CA CA Front room CA 3.20 FT Office, 2p Toilette CA 1.60 FT Toilette 1.60 FT Front room 3.31 FT Toilette 1.72 FT Toilette 1.60 FT Corridor HS Corridor HS Corridor Stairs HS 7.60 SC Office, 3p Office, general manager CA CA Front room Office, 1p 3.20 FT CA Toilette Office, 1p 1.60 FT CA Toilette Office, 1p 1.60 FT CA Front room Office, 1p 3.31 FT CA Toilette Office, 1p 1.72 FT CA Toilette Office, 1p 1.60 FT CA Corridor Office, 1p HS CA Corridor Wardrobe, staff HS 5.41 HS Front room Store 3.35 FT 5.24 HS 552 mmm Toilette Wardrobe, staff 1.60 FT 5.46 HS Toilette Store 1.70 FT 5.18 HS 555 mmm Front room Office, 1p 3.31 FT CA Toilette Office, 3p 1.79 FT CA Toilette Office, 1p 1.47 FT CA Cleaning room Copying room 5.70 HS HS mmm Office, 1p Meeting room CA CA Office, 1p Office, 1p CA CA Corridor Office, 1p HS CA Stairs Office, 1p 7.60 SC CA Office, general Office, manager 1p CA CA Office, 1p Office, 1p CA CA Office, 1p Office, manager CA CA Office, 1p Office, 2p CA CA Office, 1p CA Meeting room CA Office, 1p CA Office, 1p CA Office, 1p CA Wardrobe, staff 5.41 HS Store Corridor 5.24 HS HS mmm Wardrobe, staff Store 5.46 HS HS 521 mmm Store Front room 5.18 HS 3.20 FT mmm Office, 1p Toilette CA 1.60 FT Office, 3p Toilette CA 1.60 FT Office, 1p Front room CA 3.31 FT Copying room Toilette HS 1.72 FT Meeting room Toilette CA 1.60 FT Office, 1p Corridor CA HS Office, 1p Corridor CA HS Office, 1p Front room CA 3.35 FT Office, 1p Toilette CA 1.60 FT Office, 1p Toilette CA 1.70 FT Office, manager Front room CA 3.31 FT Office, 2p Toilette CA 1.79 FT Toilette 1.47 FT Phone Town hall square New City Administration building m2 Ground floor m2 Number Name Area (m2) 1 Revolving door 3.16 HS Reception HS Office, 3p CA Front room 3.20 FT Toilette 1.60 FT Toilette 1.60 FT Front room 3.31 FT Toilette 1.72 FT Toilette 1.60 FT Corridor HS Corridor HS Front room 3.35 FT Toilette 1.60 FT Toilette 1.70 FT Front room 3.31 FT Toilette 1.79 FT Toilette 1.47 FT Cleaning room 5.70 HS mmm Kitchen HS Kitchen HS Canteen HS Corridor HS Stairs 7.60 SC Lift 3.42 HS Lift 3.31 HS Office, 3p CA Office, 1p CA Office, 1p CA Office, 1p CA Office, 1p CA Meeting room CA Office, 1p CA Office, 1p CA Office, 1p CA Wardrobe, staff 5.41 HS Store 5.24 HS mmm Wardrobe, staff 5.46 HS Store 5.18 HS mmm Office, 1p CA Office, 3p CA Office, 1p CA Copying room HS Meeting room CA Office, 1p CA Basement m2 Number Name Area (m2) Print date: type Print date: Floor 1st floor m2 Number Name Area (m2) 2, Cleaning Codes Weekdays Lørdag Floor type 1 Areas Brutto Netto Work areas Weekdays Lørdag Cleaning Codes Weekdays Lørdag Floor type Calculation Normalplan Comments Comments 2, , , m2 m2 m2 m2 Floor type Floor type Cleaning Codes Weekdays Lørdag Floor type Cleaning Codes Weekdays Lørdag Cleaning Codes Weekdays Lørdag Cleaning Codes Weekdays Lørdag Comments Comments Comments Comments CX220 Room list 2/28/2011 4:13:13 PM 3 CX220 Room list 2/28/2011 4:13:13 PM 2 CX220 Room list 2/28/2011 4:13:13 PM 1 Page Page

11 PDA / SmartPhone Programmet kan udvides med et program (IDEX) til Smartphones, som kan bruges til registrering af kvalitetsmålinger i marken Smart kontrol med Smartphones Android-baserede Smartphones og Tablets kan anvendes sammen med RengøringsSystemet til kontrol af rengøringskvaliteten. Med denne løsning får du det ultimative registreringsværktøj til hurtig og nem indsamling af de mange data, der benyttes i både INSTA 800 kvalitetsvurderingen og i kontrollen af infektionshygiejnen i sundhedssektoren. Når du har forberedt din kvalitetskontrol i Kvalitetskontrol- Modulet overfører du alle lokaler, der skal kontrolleres til din Smartphone. Dette kan gøres direkte ved tilkobling til din PC, eller via internettet (FTP-overførsel) til inspektører som ikke er i nærheden af dit kontor Med din Smartphone i lommen kan du nu tage af sted på din inspektionstur og indtaste dine observationer direkte på din Smartphone. Synkronisering Synkroniser via USB direkte til din Smartphone eller via internettet (FTP-overførsel). Kunder/Inspektioner Overfør inspektioner fra flere kunder til samme Smartphone, og vælg kunde når inspektionen startes. Kontrol Kontrollér lokaler efter enten INSTA 800 principperne, Infektionshygiejne standarden eller egne kontrolpunkter. Eller en kombination af disse. Notat Skriv notat på lokaler hvor særlige forhold observeres under inspektionen. Efter endt inspektion synkroniseres indholdet af din Smartphone med din arbejdsstation, hvorefter alle registreringer overføres til RengøringsSystemet. Herefter beregner programmet automatisk om kvaliteten / infektionshygiejnen er over eller under det aftalte niveau. Nemt og effektivt!

12 Vælg mellem 3 versioner RengøringsSystemet version 4 tilbydes i tre forskellige versioner: Light, Standard og Professional Vælg mellem 3 forskellige versioner af programmet RengøringsSystemet version 4 tilbydes i tre forskellige versioner: Light version med mulighed for at registrere op til lokaler. Standard version med ubegrænset databasestørrelse og adgang til de fleste af programmets funktioner. Professional version der leveres som et flerbrugersystem med 1 bruger og mulighed for tilkøb af flere brugere. Giver fuld adgang til alle programmets funktioner. Skift til større version Det er selvfølgelig altid muligt at udvide sit system fra f.eks. Standard version til Professionel version. Du betaler blot differencen mellem de 2 udgaver af programmet, og får derefter tilsendt nyt registreringsbevis. Light Light versionen er for det lille, nystartede rengøringsselskab med få medarbejdere, eller for mindre institutioner (skoler, plejehjem, mindre virksomheder) med begrænset behov for registrering. Det ideelle værktøj at starte op med, hvis man er ny i branchen. Standard Standard versionen er det rigtige værktøj for mindre virksomheder, hvor ansvaret for registrering og planlægning af rengøringsopgaverne ligger hos en enkelt medarbejder. I standard versionen kan du oprette op til 20 arbejdsplaner pr. kunde/institution. Professional Den professionelle version (flerbrugerversionen), er til større virksomheder og institutioner, hvor flere medarbejdere jævnligt skal have adgang til systemet. Leveres med adgang for 1 bruger, men antallet kan udvides i takt med at behovet for flere brugere stiger. Der er ingen begrænsninger i antal lokaler eller arbejdsplaner i den professionelle version. Denne version anvendes derfor ofte i store rengøringsvirksomheder, hvor der bl.a. er behov for at planlægge arbejde for mere end 20 personer pr. kunde/institution.

13 Systemkrav RengøringsSystemet er et Windows-baseret program, som afvikles på Windows-platforme Systemkrav RengøringsSystemet er et Windows-baseret program, som kan afvikles på følgende Windows-platforme: Windows XP Windows Vista Windows 7 Krav til PC For at sikre en rimelig afvikling af programmet anbefales det at afvikle programmet på en PC med minimum en Pentium 4, 1,6 GHz processor, 2 GB RAM og 40 GB Harddisk. Vi anbefaler desuden at PC en udstyres med en stor skærm, 20 eller større - gerne i wide-screen format. Smartphones skal anvende Android version 2.1 eller nyere. Hurtig adgang til Internettet anbefales til download af programopdateringer, dokumentation m.m.

14 Modul- og Funktionsoversigt VERSION Light Standard Professional Grund Modul, Version 4 Ubegrænset antal lokaler Max Ja Ja Mulighed for flere databaser Nej Ja Ja Flerbrugerlicens Nej Nej Ja Antal brugere pr. licens (max. 50) Tillægsmoduler Kalkulations Modul Opmålings Modul Import/eksport af tegninger (AutoCad, DXF-format) Nej Nej Ja Planlægnings Modul Ubegrænset antal arbejdsplaner pr. kunde/institution Max. 20 Max. 20 Ja Ugefordeling Nej Ja Ja Kvalitetskontrol Modul, INSTA 800 Hygiejne- / Infektionskontrol Modul, DS 2451 N/A N/A Kræver Kvalitetskontrol Modul Ja Priskalkulations Modul Rapportgenerator

15 Serviceaftale RengøringsSystemet Version 4 En serviceaftale sikrer din investering mod forældelse, og giver fri adgang til vores Hotline-service. Serviceaftale For at sikre din investering mod forældelse og samtidig give dig mulighed for at udnytte dit program optimalt tilbyder vi alle vore kunder at tegne serviceaftale for RengøringsSystemet. Hotline Serviceaftalen giver dig ret til at benytte vores Hotline-service på alle danske hverdage fra kl På vores hotline kan du altid få hjælp til at løse specielle problemstillinger med dit program eller få svar på spørgsmål du ikke selv kan finde ud af. Hvis du ønsker konsulentbistand, udover vores Hotline-service, giver serviceaftalen dig automatisk 15% rabat på alle vores konsulent timepriser. Fejlretning Samtidig giver serviceaftalen dig sikkerhed for at evt. programfejl som du opdager, vil blive løst hurtigst muligt. Samme dag eller senest dagen efter en fejl er rapporteret, begynder en af vores programmører at finde og udbedre fejlen. Opdatering Og endelig giver serviceaftalen dig ret til løbende at opdatere programmet til nyere versioner, uden ekstra omkostninger. Dermed er din investering beskyttet mod forældelse, og du får ingen uventede regninger når dit program skal opdateres.

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

RengøringsSystemet version 4.2 Nyheder og ændringer

RengøringsSystemet version 4.2 Nyheder og ændringer RengøringsSystemet version 4.2 Nyheder og ændringer Installationsprogram o Ved ny installation gives mulighed for at vælge placering af databaser og systemindstillingsfiler. Vigtigt ved installation på

Læs mere

Kvalitetsledelse af jeres rengøringsydelser

Kvalitetsledelse af jeres rengøringsydelser Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for kvalitetsrengøring på telefon 39 96 61 01 eller consulting@ds.dk. Kom godt i gang med standarder Kvalitetsledelse

Læs mere

START FINDES DER EN LØSNING TIL MIN VIRKSOMHED HOS HANS TØRSLEFF MANAGEMENT SYSTEMS? Har du brug for et enkelt system til timeregistrering?

START FINDES DER EN LØSNING TIL MIN VIRKSOMHED HOS HANS TØRSLEFF MANAGEMENT SYSTEMS? Har du brug for et enkelt system til timeregistrering? FINDES DER EN LØSNING TIL MIN VIRKSOMHED HOS HANS TØRSLEFF MANAGEMENT SYSTEMS? START Har du brug for et enkelt system til timeregistrering? Er det ultravigtigt at beskytte dine data? Har du brug for at

Læs mere

MICROSOFT C5 LIGHT MICROSOFT C5. FÅ ET lettilgængeligt ØKONOMISYSTEM, DER KAN VOKSE MED DIN VIRKSOMHED

MICROSOFT C5 LIGHT MICROSOFT C5. FÅ ET lettilgængeligt ØKONOMISYSTEM, DER KAN VOKSE MED DIN VIRKSOMHED MICROSOFT C5 LIGHT MICROSOFT C5 FÅ ET lettilgængeligt ØKONOMISYSTEM, DER KAN VOKSE MED DIN VIRKSOMHED ET EFFEKTIVT økonomisystem SPARER BÅDE TID OG PENGE Der er nok at se til i en mindre virksomhed. Og

Læs mere

MANUAL. Præsentation af Temperaturloggerdata. Version 2.0

MANUAL. Præsentation af Temperaturloggerdata. Version 2.0 MANUAL Præsentation af Temperaturloggerdata Version 2.0 Indholdsfortegnelse FORORD...3 INTRODUKTION...3 KRAV OG FORUDSÆTNINGER...3 INSTALLATION...4 OPSÆTNING...8 PROGRAMOVERBLIK...10 PROGRAMKØRSEL...11

Læs mere

Odense Universitetshospital/Svendborg. Ekstraordinær kontrol Januar Kvalitetssikring af rengøringen efter DS/INSTA 800 og DS

Odense Universitetshospital/Svendborg. Ekstraordinær kontrol Januar Kvalitetssikring af rengøringen efter DS/INSTA 800 og DS Odense Universitetshospital/Svendborg Ekstraordinær kontrol Januar 2016 Kvalitetssikring af rengøringen efter DS/INSTA 800 og DS 2451-10 Afrapportering Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse Indledning... 3

Læs mere

EffEKTIvISER hverdagen AMPAREX brugervenligt OG InTEGRERET SOfTWARE TIl OPTIKERE Kunde håndtering KASSe (POS) MArKedSføring

EffEKTIvISER hverdagen AMPAREX brugervenligt OG InTEGRERET SOfTWARE TIl OPTIKERE Kunde håndtering KASSe (POS) MArKedSføring Effektiviser hverdagen AMPAREX brugervenligt og integreret software til optikere dtering Kunde hån S) KASSE (PO øring Markedsf DU BEHØVER IKKE VÆRE PÅ KONTORET FOR AT SERVICERE DINE KUNDER AMPAREX s unikke

Læs mere

Hovedrapport Ekstern Audit 2016 Regions Hovedstadens hospitaler

Hovedrapport Ekstern Audit 2016 Regions Hovedstadens hospitaler Hovedrapport Ekstern Audit 2016 Regions Hovedstadens hospitaler Rengøring- og hygiejnekvalitet Efter standarderne DS INSTA 800 og DS 2451-10 Udarbejdet af Danish Consulting Service Banemarksvej nr. 50

Læs mere

EazyProject Tidsregistrering

EazyProject Tidsregistrering EazyProject Tidsregistrering Vores konsulenter har aldrig haft nemmere ved at registrere tid også via deres iphone, når de er på farten. Stine Osted, TestCenter Chef, TestHuset.dk Hvad er EazyProject Tidsregistrering

Læs mere

Hovedrapport Ekstern Audit 2016 Regions Hovedstadens Psykiatriske Hospital

Hovedrapport Ekstern Audit 2016 Regions Hovedstadens Psykiatriske Hospital Hovedrapport Ekstern Audit 2016 Regions Hovedstadens Psykiatriske Hospital Rengøring- og hygiejnekvalitet Efter standarderne DS INSTA 800 og DS 2451-10 Udarbejdet af Danish Consulting Service Banemarksvej

Læs mere

GRUNDPLAN GROUND FLOOR

GRUNDPLAN GROUND FLOOR GRUNDPLAN GROUND FLOOR Front Hall Main Entrance Scene Stage Målestok 1:1000 HOVEDINDGANGEN MAIN ENTRANCE Billetkontor Ticket Office Arrangørkontor Organizers Office Hovedindgang Main Entrance Forhal Front

Læs mere

Brugervejledning. til. RengøringsSystemet Version 4. Copyright 2005 by Aps Data-know-how Revision 1.1a

Brugervejledning. til. RengøringsSystemet Version 4. Copyright 2005 by Aps Data-know-how Revision 1.1a Brugervejledning til RengøringsSystemet Version 4 Copyright 2005 by Aps Data-know-how Revision 1.1a INDHOLDSFORTEGNELSE I INDHOLDSFORTEGNELSE...2 INDLEDNING... 12 INSTALLATION... 13 HOVEDPROGRAMMET...

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

Brugermanual. Byggeweb Capture Entreprenør 7.38

Brugermanual. Byggeweb Capture Entreprenør 7.38 Brugermanual Byggeweb Capture Entreprenør 7.38 Indholdsfortegnelse Byggeweb Capture... 5 Indledning... 5 Hvad er Byggeweb Capture... 5 Principper... 6 Opbygning... 7 Projektinfo - Entreprenør... 7 Opsummering

Læs mere

Media College Aalborg Side 1 af 11

Media College Aalborg Side 1 af 11 Media College Aalborg Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Problemformulering... 3 Hvilket fjernsupport egner sig bedst af, eller Windows fjernskrivebord, når et firma skal supportere sine kunder?... 3 Hvorfor

Læs mere

XMO Det handler om IT, der skaber værdi helt enkelt

XMO Det handler om IT, der skaber værdi helt enkelt XMO Det handler om IT, der skaber værdi helt enkelt OPLEV XMO Har du set videoen? På xmo.dk kan du se en kort video om XMO. Hvis du vil se mere, kommer vi gerne og viser systemet i din klinik. Se den på

Læs mere

tallymaster+ Enkel og brugervenlig administration af forbrug og adgang...

tallymaster+ Enkel og brugervenlig administration af forbrug og adgang... tallymaster+ Enkel og brugervenlig administration af forbrug og adgang... Enkelt og effektivt program til afregning af forbrug og adgangskontrol, baseret på tallycard+ og tallybee systemer tallymaster

Læs mere

NEMT OG EFFEKTIVT - Ejendomsadministration

NEMT OG EFFEKTIVT - Ejendomsadministration Ny Unik Bolig 4 version på trapperne Det er nu ca. 2 år siden, at første version af Unik Bolig 4 blev lanceret. Siden da er der blevet arbejdet hårdt på at forbedre versionen og finde på nye smarte ting

Læs mere

EazyProject Projektstyring

EazyProject Projektstyring EazyProject Projektstyring EazyProject sikrer, at vi har det fulde overblik over kommunens udbud også i forhold til tids- og ressourceforbrug. Derfor kan vi nemt planlægge os ud af spidsbelastninger. Controller

Læs mere

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365 10 gode grunde - derfor skal du vælge Office365 1. Bedre samarbejde på tværs af lokationer En stor del af arbejdsstyrken tilbringer i dag langt mere tid væk fra deres kontor end hidtil. Dine ansatte kan

Læs mere

Mobile løsninger til salg, service og flådestyring. Jens Davidsen CEO WPA Mobile ApS.

Mobile løsninger til salg, service og flådestyring. Jens Davidsen CEO WPA Mobile ApS. Mobile løsninger til salg, service og flådestyring Jens Davidsen CEO WPA Mobile ApS. Indhold Historien Teknik Fordele Produkt Erfaringer Prisen Introduktion Historien Microsoft Lande / sprog Kunder DONG

Læs mere

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Indholdsfortegnelse 1. Systemkrav 1. Systemkrav for at anvende Avery Wizard 2. Installering af Wizard

Læs mere

Kalenderen 2012. Opdateringen introducerer følgende nye funktioner / muligheder:

Kalenderen 2012. Opdateringen introducerer følgende nye funktioner / muligheder: Kalenderen 2012 Følgende dokument vil kort fortælle om de nye funktioner / muligheder, som bliver introduceret i den kommende opdatering til kalenderen. Opdateringen har været længe undervejs, men det

Læs mere

Manual til Thvilum WebGIS

Manual til Thvilum WebGIS Manual til Thvilum WebGIS Thvilum A/S, Rønhøjvej 12, 8300 Odder, Tlf. 86 54 62 33, www.thvilum.dk Indledning. Denne manual vejledning i nogle af de grundlæggende funktioner i programmet. Den kan altid

Læs mere

LysDiagnose ver. 1.0 Tutorial. FABA og Go Energi (2011) LysDiagnose Tutorial s. 1/14

LysDiagnose ver. 1.0 Tutorial. FABA og Go Energi (2011) LysDiagnose Tutorial s. 1/14 LysDiagnose ver. 1.0 Tutorial FABA og Go Energi (2011) LysDiagnose Tutorial s. 1/14 Indholdsfortegnelse: Tutorial for LysDiagnose ver. 1.0 Indhold Tutorial for LysDiagnose ver. 1.0... 2 Kom godt i gang...

Læs mere

Arbejdsplaner & personlig planlægning

Arbejdsplaner & personlig planlægning Arbejdsplaner & personlig planlægning Daglig erhvervsrengøring 1 Forord At udføre erhvervsrengøring kræver uddannelse dette undervisningsmateriale er udarbejdet som grundbogsmateriale til kurset Daglig

Læs mere

Unik Bolig 4 Opdateringskontrol 4.2.0

Unik Bolig 4 Opdateringskontrol 4.2.0 NEMT OG EFFEKTIVT - Ejendomsadministration Unik Bolig 4 Opdateringskontrol 4.2.0 BOULEVARDEN 19E 7100 VEJLE LERSØ PARKALLE 101 2100 KØBENHAVN Ø TLF. 76 42 11 00 WWW.UNIK.DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER MANUAL TIL OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMLING OG TILKOBLING AF SCANNER... 1 1.1 STRØM TIL SCANNER... 2 1.2 TILKOBLING TIL COMPUTER... 2 1.2.1 Tilkobling med Seriel Stik...

Læs mere

Vejledning og kommentarer til ny version

Vejledning og kommentarer til ny version Vejledning og kommentarer til ny version Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.00 Frigivelse: 30. november 2011 Med frigivelsen af denne nye hovedversion, SummaSummarum 4, følger en mængde ny funktionalitet

Læs mere

Visuel malerkalk: Visual Malerkalk (kontakt EG for rettigheder til programmet) Prislister. Kalkulationsopgørelse. Fleksible udskrifter

Visuel malerkalk: Visual Malerkalk (kontakt EG for rettigheder til programmet) Prislister. Kalkulationsopgørelse. Fleksible udskrifter Tastevejledning til visuel malerkalk fra EG Byg & Installation Tlf.: 73 24 01 01 Her følger en nem tastevejledning til brug af Visuel Malerkalk programmet til beregning af malerarbejdets pris. Tastevejledningen

Læs mere

Visma Rappor tering og Analyse Rapporter der dækker hele virksomhedens behov

Visma Rappor tering og Analyse Rapporter der dækker hele virksomhedens behov Visma Rappor tering og Analyse Rapporter der dækker hele virksomhedens behov Et webbaseret værktøj som gør informationerne og tallene i virksomhedens forretningssystemer tilgængelige for alle ansatte Visma

Læs mere

digital fartskriver uden omveje... www.digisys.dk DigiSyS Starter Kit ... holder hele vejen Version 2.1 2014-08 2013 OptiPro management ApS

digital fartskriver uden omveje... www.digisys.dk DigiSyS Starter Kit ... holder hele vejen Version 2.1 2014-08 2013 OptiPro management ApS digital fartskriver uden omveje... www.digisys.dk... holder hele vejen Version 2.1 2014-08 2013 OptiPro management ApS Samligning af Hvilken anbefales Type kørsel Håndværker Firmakørsel Gods- og buskørsel

Læs mere

Fag, der er placeret på Trin 1A, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn.

Fag, der er placeret på Trin 1A, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Fag, der er placeret på, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Arbejdsplaner og arbejdstilrettelæggelse, 1,0 uge Niveau: Rutineret Praktisk erhvervsrengøring 2,0 uger Niveau: Avanceret Rengøringshygiejne

Læs mere

CALIBRATOR. Kørselsafhængighed og meget mere.

CALIBRATOR. Kørselsafhængighed og meget mere. CALIBRATOR CALIBRATOR. Kørselsafhængighed og meget mere. CALIBRATOR har siden 1991 været løsningen på intelligent kørselsafhængighed vha. computerstyring. Herved opnås en betydelig kapacitetsforøgelse,

Læs mere

Nordfyns Kommunes rengøring i fremtiden.

Nordfyns Kommunes rengøring i fremtiden. Nordfyns Kommune Centraladministrationen 15. maj 2007 Nordfyns Kommunes rengøring i fremtiden. 1. Status. Tidl. Bogense Kommune: Rengøring af langt hovedparten af arealerne foretages af Toprengøring A/S

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

Brugermanual. Byggeweb Capture Entreprenør 7.39

Brugermanual. Byggeweb Capture Entreprenør 7.39 Brugermanual Byggeweb Capture Entreprenør 7.39 Indholdsfortegnelse Byggeweb Capture... 5 Indledning... 5 Hvad er Byggeweb Capture... 6 Principper... 7 Opbygning... 8 Projektinfo - Entreprenør... 8 Opsummering

Læs mere

EL- O G V V S - B R A N C H E N S U D D A N N E L S E S S E K R E T A R I A T I N S TA L L AT I O N S V E J L E D N I N G

EL- O G V V S - B R A N C H E N S U D D A N N E L S E S S E K R E T A R I A T I N S TA L L AT I O N S V E J L E D N I N G EL- O G V V S - B R A N C H E N S U D D A N N E L S E S S E K R E T A R I A T I N S TA L L AT I O N S V E J L E D N I N G Januar 2012 INDLEDNING Vvstek 2012 er en tillægsapplikation til AutoCAD 2012 udviklet

Læs mere

Tac h o Manag e r. licenser og funktioner. DigiSyS Tacho Manager... til virksomheden i bevægelse. digital fartskriver uden omveje...

Tac h o Manag e r.  licenser og funktioner. DigiSyS Tacho Manager... til virksomheden i bevægelse. digital fartskriver uden omveje... digital fartskriver uden omveje... www.digisys.dk Tac h o Manag e r licenser og funktioner Ta c h o M a n a g e r er det mest brugervenlige og komplette program til enkel og hurtig administration, egenkontrol

Læs mere

Mamut Anlægsregister Introduktion

Mamut Anlægsregister Introduktion Mamut Anlægsregister Introduktion This program includes software developed by Skybound Software (http://www.skybound.ca) Mamut Anlægsregister INDHOLD 1 OM MAMUT ANLÆGSREGISTER... 1 2 INSTALLATION... 2

Læs mere

Økonomistyring. Den individuelle tilgang

Økonomistyring. Den individuelle tilgang Økonomistyring Den individuelle tilgang Ude eller hjemme DLBR tilbyder en lang række produkter indenfor økonomistyring. Produkter, som enten tilbydes hos DLBR-rådgivningsvirksomheden eller som et onlineprodukt.

Læs mere

DS-INSTA 800. Formål med INSTA 800

DS-INSTA 800. Formål med INSTA 800 DS-INSTA 800 Kontrakter på kvalitetsbaserede ydelser Udarbejedet af Britta Hansen 12.12.06 Dansk Cleaning Service København lufthavn syd 2791 Dragør Formål med INSTA 800 Formålet med INSTA 800 er at beskrive

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning... Lars Ljungqvist. KAPITEL ET... Velkommen til OneNote 2013. KAPITEL TO... 21 Din første notesbog: Madopskrifter

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning... Lars Ljungqvist. KAPITEL ET... Velkommen til OneNote 2013. KAPITEL TO... 21 Din første notesbog: Madopskrifter INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... Lars Ljungqvist KAPITEL ET... Velkommen til OneNote 2013 Hvad skal vi bruge OneNote til?... 10 Nyheder i OneNote 2013... 11 Download OneNote 2013 gratis hos Microsoft...

Læs mere

Shop Floor System til Microsoft Dynamics NAV* *Microsoft Dynamics NAV (Navision)

Shop Floor System til Microsoft Dynamics NAV* *Microsoft Dynamics NAV (Navision) Shop Floor System til Microsoft Dynamics NAV* *Microsoft Dynamics NAV (Navision) Et banebrydende system til planlægning og rapportering i produktionen. NAVEKSA s Shop Floor System anvendes til planlægning,

Læs mere

Google Apps til Office 365 til virksomheder

Google Apps til Office 365 til virksomheder Google Apps til Office 365 til virksomheder Skift nu Office 365 til virksomheder ser anderledes ud end Google Apps, så når du logger på, vil du få vist denne skærm for hjælpe dig med at komme i gang. Efter

Læs mere

INSTA 800 RAPPORT V-BIB-JE62 Haslev Bibliotek (20-03-2015)

INSTA 800 RAPPORT V-BIB-JE62 Haslev Bibliotek (20-03-2015) KUNDE STIKPRØVE LOKALER V-BIB-JE62 Haslev Bibliotek Jernbanegade 62 4690 Haslev TIDSPUNKT SKEMA 20-03-2015 08:54 20-03-2015 09:16 150318 07: INSTA800 Kontrol AQL 4,0% AC 3 LOKALER TEK.GODK AFVIST 13 -

Læs mere

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere.

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Startvejledning Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Find det du skal bruge Klik på en fane på båndet for at

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

EazyProject Ressourcestyring

EazyProject Ressourcestyring EazyProject Ressourcestyring Mobil WebApp Med EazyProjects mobile WebApp har du de vigtigste informationer, samlet i lommeformat. Direkte fra din smartphone får du hurtigt adgang til: Kalenderen - der

Læs mere

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer Næsgaard MOBILE Generelt Flere vejledninger Næsgaard MOBILE kan anvendes til markregistrering og/eller til tidsregistrering. Har du adgang till både Mark og TID i PC program kan du som administrator bestemme

Læs mere

Opdateringsbeskrivelse

Opdateringsbeskrivelse Opdateringsbeskrivelse til Version 3.70 Opdateringsbeskrivelse Udgivet Maj 2007 Redaktør Tryk Udgiver Esben Andersen Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Kommunikation Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret,

Læs mere

Mini guide til Mobilize Me

Mini guide til Mobilize Me Mini guide til Mobilize Me Maj 2017 Login: Åben Mobilize Me på din telefon, tablet eller computer og indtast det brugernavn og den adgangskode, som du har modtaget fra Mobilize Me. Hvis du ønsker at bruge

Læs mere

Professionelle etiketmaskiner til kontoret

Professionelle etiketmaskiner til kontoret Professionelle etiketmaskiner til kontoret Indhold Professionelle DYMO etiketmaskiner kan øge effektiviteten på kontoret. Du kan hurtigt og nemt navngive og identificere LabelManager 120P 4 Enkel etiketmaskine

Læs mere

Nyheder MICrOSOFT dynamics C5 2008

Nyheder MICrOSOFT dynamics C5 2008 MICROSOFT DYNAMICS C5 2008 Nyheder INDHOLDSFORTEGNELSE Økonomistyring på dine betingelser... side 3 Integration... side 3 Udveksling af data med revisor... side 3 Import og Eksport... side 4 Sikkerhed...

Læs mere

Forsiden. Større. Wauw -effekt

Forsiden. Større. Wauw -effekt Større Wauw -effekt Med Windows Vista og 2007 Microsoft Offi ce system får du løst dine daglige arbejdsopgaver på en mere effektiv måde, uanset om du er på kontoret eller på farten. Læs hvordan ved at

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Android

Brugermanual til MOBI:DO Make på Android Brugermanual til MOBI:DO Make på Android Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en guide der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Dropbox. Dit online USB-stick

Dropbox. Dit online USB-stick Dropbox Dit online USB-stick Brug af Dropbox Overvejer du at begynde at bruge Dropbox? Så savner du måske en dansk vejledning til Dropbox? Det følgende er ment som en vejledning i at komme i gang med at

Læs mere

FULLWOOD, Fusion Crystal

FULLWOOD, Fusion Crystal FULLWOOD, Fusion Crystal Produktnavn Sælges som Fusion Crystal version 1.40. Sælges p.t. kun sammen med FULLWOOD Merlin automatiske malkesystemet. Her sælges det som et komplet modul. Krav til hardware/internet

Læs mere

HELLO INSTALLATIONS GUIDE - DANSK RACKPEOPLE

HELLO INSTALLATIONS GUIDE - DANSK RACKPEOPLE HELLO INSTALLATIONS GUIDE - DANSK RACKPEOPLE 1 Tekniske Krav 1.1 Hardware krav: En skærm gerne med touch Hvis skærmen ikke har touch, skal du bruge et tastatur og en mus Webcam Gerne i HD En ekstern lydenhed

Læs mere

APV Transport quick-guide

APV Transport quick-guide APV Transport quick-guide Arbejder du indenfor transport- og engrosbranchen, og skal du i gang med APV? APV Transport hjælper dig gennem hele APV-arbejdet i 4 enkle skridt Inden du går i gang med arbejdet

Læs mere

C-WEB. TM Online dokumenthåndtering, tilgængelig for dig, kollegaer og samarbejdspartnere.

C-WEB. TM Online dokumenthåndtering, tilgængelig for dig, kollegaer og samarbejdspartnere. C-WEB Byggeprojekt.dk og C-WEB leverer mobile og webbaserede digitale byggerier i skyen. IT-infrastrukturen er skræddersyet efter specifikke behov og til udveksling af kvalitetssikrede byggeinformationer

Læs mere

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling):

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): Kom godt i gang med CoinDB programmet fra PetriSoft (Holder styr på din Mønt- seddel- eller frimærkesamling) Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): CoinDB er et Windows program, der anvendes af mønt-

Læs mere

Oversigt over nøglefunktioner i LAND4

Oversigt over nøglefunktioner i LAND4 Oversigt over nøglefunktioner i LAND4 Indhold Nøglefunktioner i LAND4... 2 LAND4 og AutoCAD... 2 LAND4-versioner og AutoCAD-versioner... 2 Koteringsfunktioner... 2 Lagstruktur... 3 Tegneformater... 3 Areal,

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone )

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone ) Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone ) Inden du tager din Brother-maskine i brug Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende symbol og konvention gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Nyheder i Mamut Business Software og Mamut Online

Nyheder i Mamut Business Software og Mamut Online // Mamut Business Software Nyheder i Mamut Business Software og Mamut Online Indhold Forord 2 Ny version 2 Om opdatering til ny version 3 Nyheder i Mamut Business Software version 17.0 6 Kontaktopfølging

Læs mere

Velkommen til TIS-Web

Velkommen til TIS-Web Velkommen til TIS-Web Velkommen til TIS-Web din digitale online service for lagring og analyse af digitale fartskriver data. Med denne vejledning ønsker vi at introducerer de mest almindelige muligheder

Læs mere

Vejledning. Excel-skabelon. til oprettelse af kalendere. Oversigtskalender_Skabelon_Revideret 05_06.xls

Vejledning. Excel-skabelon. til oprettelse af kalendere. Oversigtskalender_Skabelon_Revideret 05_06.xls Vejledning Excel-skabelon til oprettelse af kalendere Oversigtskalender_Skabelon_Revideret 05_06.xls 20-03-2017 Out of date Vejledningen til makrosikkerhed er nok noget forældet i forhold til nyere versioner

Læs mere

Dansk Ride Forbund Stævnesystem 2 Installationsvejledning

Dansk Ride Forbund Stævnesystem 2 Installationsvejledning Dansk Ride Forbund Stævnesystem 2 Installationsvejledning Redigeret Marts 2009 DANSK RIDE FORBUND Stævnesystem 2 Installationsvejledning Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse: 1. Minimumskrav 3 2. Download

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Produktionsbudget

Kom godt i gang med DLBR Produktionsbudget Kom godt i gang med DLBR Produktionsbudget Kom godt i gang med Produktionsbudgettet Dette hæfte er en introduktion til produktionsbudgettet. Produktionsbudgettet er det faglige og tekniske grundlag for

Læs mere

Office Synchronizer Release-bemærkninger. Version 1.61

Office Synchronizer Release-bemærkninger. Version 1.61 Office Synchronizer Release-bemærkninger Version 1.61 Corporate Office Trimble Navigation Limited Engineering and Construction Division 5475 Kellenburger Road Dayton, Ohio 45424-1099 USA Tlf.: +1-937-233-8921

Læs mere

Udlæsning af stregkodefil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt).

Udlæsning af stregkodefil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt). Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Udlæsning af stregkodefil til scanneren... 3 Installation af scanneren... 5 Indlæsning af datafil i scanneren... 7 Brug af scanneren... 8 Sådan scanner du... 8 Sådan

Læs mere

Brugermanual. Byggeweb Capture Administrator 7.38

Brugermanual. Byggeweb Capture Administrator 7.38 Brugermanual Byggeweb Capture Administrator 7.38 Indholdsfortegnelse Byggeweb Capture... 5 Indledning... 5 Hvad er Byggeweb Capture... 5 Principper... 6 Opbygning... 8 Projektinfo - Entreprenør... 9 Rediger

Læs mere

KAPITEL 1 Introduktion

KAPITEL 1 Introduktion KAPITEL 1 Introduktion ZoomText 9.1 er et specialdesignet computer program der hjælper svagsynede med at se skærmbilledet på computeren. Ved at benytte både skærmforstørrelse og skærmlæsning giver ZoomText

Læs mere

Elektronisk spørgeskema 2009. Vejledning

Elektronisk spørgeskema 2009. Vejledning Elektronisk spørgeskema 2009 Vejledning Indberetning på Elektronisk spørgeskema for 2009 Introduktion Elektronisk spørgeskema 2009 (ESP 2009) giver Dem mulighed for at lette arbejdet i forbindelse med

Læs mere

- t e g n e r f r e m t i d e n

- t e g n e r f r e m t i d e n - tegner fremtiden CADSKOLEN - tegner fremtiden Oplever du, at dit tegneprogram spænder ben for dine ideer? Vil du gerne arbejde mere effektivt med dine projekter? Brænder du efter bedre at kunne forstå

Læs mere

Installationsguide. Integration af erhvervsdata fra NN Markedsdata til Microsoft Dynamics NAV 2015

Installationsguide. Integration af erhvervsdata fra NN Markedsdata til Microsoft Dynamics NAV 2015 Installationsguide Integration af erhvervsdata fra NN Markedsdata til Microsoft Dynamics NAV 2015 Indledning Dette dokument indeholder vejledning til installation af modulet NN Markedsdata i Dynamics NAV

Læs mere

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Læs mere

Adobe Acrobat Professional 11. ISBN nr.: 978-87-93212-08-4

Adobe Acrobat Professional 11. ISBN nr.: 978-87-93212-08-4 Adobe Acrobat Professional 11 ISBN nr.: 978-87-93212-08-4 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Hvad er Adobe Acrobat?... 1 Elektroniske dokumenter... 2 PDF... 2 Acrobat-programmer... 3 Hvor kommer dokumenterne

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Mark Online

Kom godt i gang med DLBR Mark Online Kom godt i gang med DLBR Mark Online DLBR Mark Online indeholder Markplan og Dyrkningsjournal. Markplan bruger du til at du oprette og redigere i bedriftens markplan, mens du bruger dyrkningsjournalen

Læs mere

Logo design // Logo, Symbol, & Produktblade Design opgaver // Design og udarbejdelse af virtuelt klippekort, annonce til tryk og billederedigering

Logo design // Logo, Symbol, & Produktblade Design opgaver // Design og udarbejdelse af virtuelt klippekort, annonce til tryk og billederedigering portfolio Logo design // Logo, Symbol, & Produktblade Design opgaver // Design og udarbejdelse af virtuelt klippekort, annonce til tryk og billederedigering til web Design profil // Flyer, T-shirt, Kalender,

Læs mere

Sonofon Erhverv. Kom godt i gang. med SMS fra Outlook Brugervejledning. 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober

Sonofon Erhverv. Kom godt i gang. med SMS fra Outlook Brugervejledning. 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober Sonofon Erhverv Kom godt i gang med SMS fra Outlook Brugervejledning 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober Grundlæggende funktionalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS, MMS og fax

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Installationsguide. Integration af erhvervsdata fra NN Markedsdata til Microsoft Dynamics NAV 2013

Installationsguide. Integration af erhvervsdata fra NN Markedsdata til Microsoft Dynamics NAV 2013 Installationsguide Integration af erhvervsdata fra NN Markedsdata til Microsoft Dynamics NAV 2013 Indledning Dette dokument indeholder vejledning til installation af modulet NN Markedsdata i Dynamics NAV

Læs mere

ITSprint. Sådan printer du vha. print.supportcenter.dk 13-02-2014 ITS

ITSprint. Sådan printer du vha. print.supportcenter.dk 13-02-2014 ITS ITSprint Sådan printer du vha. print.supportcenter.dk Denne vejledning beskriver hvordan du kan printe vha. print.supportcenter.dk fra computere og mobile enheder såsom tablets (fx ipads) og smartphones

Læs mere

GEONIS Spildevand. fact sheet. Planlæg, dokumentér og vedligehold

GEONIS Spildevand. fact sheet. Planlæg, dokumentér og vedligehold JUNE 2015 Planlæg, dokumentér og vedligehold understøtter alle krav for planlægning, dokumentation og vedligeholdelse af et spildevandssystem. Data model Data modellen fra GEONIS spildevands løsning supportere

Læs mere

RENOMATIC. Affaldsadministration

RENOMATIC. Affaldsadministration RENOMATIC Affaldsadministration ENOMATIC Effektiv styring af Affaldsadministration RENOMATIC anvendes af kommuner, affaldsselskaber og renovatører til administration og styring af affaldsindsamlingen.

Læs mere

Manual til administration af online booking

Manual til administration af online booking 2016 Manual til administration af online booking ShopBook Online Med forklaring og eksempler på hvordan man konfigurerer og overvåger online booking. www.obels.dk 1 Introduktion... 4 1.1 Formål... 4 1.2

Læs mere

FarmOnline. klima for vækst

FarmOnline. klima for vækst FarmOnline klima for vækst Global vækst skaber stor efterspørgsel SKOV er førende på det internationale marked for klimastyring og produktionsovervågning til animalsk produktion og har mere end 40 års

Læs mere

Velkommen til visuel demo på SOSWEB

Velkommen til visuel demo på SOSWEB Velkommen til visuel demo på SOSWEB SOSWEB er en web- baseret totalløsning til styring af alle de aktiviteter, som nutidens virksomheder skal håndtere indenfor miljø- og sikkerhed. Både når det gælder

Læs mere

PowerPoint brugt rigtigt - MBK A/S

PowerPoint brugt rigtigt - MBK A/S Vil du være god til at bruge PowerPoint? Vil du undgå kedelige slides, som du læser op af? Vil du have grundværktøjer og forståelse af PowerPoint? Vil du have et godt kursusmateriale, som du kan slå op

Læs mere

optimér rutiner - spar omkostninger Elektronisk bilagshåndtering i Microsoft Dynamics NAV

optimér rutiner - spar omkostninger Elektronisk bilagshåndtering i Microsoft Dynamics NAV optimér rutiner - spar omkostninger ACTIVE WORKFLOW Elektronisk bilagshåndtering i Microsoft Dynamics NAV Scanning og behandling af bilag i Microsoft Dynamics NAV Minimering af fejl og automatiseret opfølgning

Læs mere

SCS Data Manager. Release-bemærkninger. Version 3.00

SCS Data Manager. Release-bemærkninger. Version 3.00 SCS Data Manager Release-bemærkninger Version 3.00 Corporate Office Trimble Navigation Limited Engineering and Construction Division 5475 Kellenburger Road Dayton, Ohio 45424-1099 USA Tlf.: +1-937-233-8921

Læs mere

Startvejledning. Microsoft OneNote 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere.

Startvejledning. Microsoft OneNote 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Startvejledning Microsoft OneNote 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Skifte mellem berøringstilstand og mus Hvis du bruger OneNote

Læs mere

dukapc spreder glæde i hele familien

dukapc spreder glæde i hele familien Det er en genial computer. Nu behøver vi ikke at hjælpe mine svigerforældre - de ringer bare til dukapc, hvis noget driller. Nu har vi fået oprettet en digital postkasse og kan nemt bruge netbank, når

Læs mere

Synlig rengøring efter folkeskolereformen

Synlig rengøring efter folkeskolereformen 1 SYNLIG RENGØRING EFTER FOLKESKOLEREFORMEN Synlig rengøring efter folkeskolereformen Et inspirationskatalog til bl.a. rengøringsledere, rengøringsassistenter og skoleledere Torben Milandt, 3F torben.milandt@3f.dk

Læs mere

Pædagogisk læringscenter Bjedstrup Skole og Børnehus 04-12-2011

Pædagogisk læringscenter Bjedstrup Skole og Børnehus 04-12-2011 IT handleplan Denne IT-handleplan er en skabelon for arbejdet med IT på Bjedstrup Skole & Børnehus. Efter hvert skoleår evaluerer de ansatte på skolen IT-handleplanen på form og indhold, og den tilpasses

Læs mere

Udarbejdelse af fælles opsætninger

Udarbejdelse af fælles opsætninger VIGTIGT Denne vejledning er KUN aktuel for den bruger, som er ansvarlig superbruger på Næsgaard Markkort ADVICER. Vejledningen omhandler funktionerne til anvendelse af fælles opsætninger for alle brugere

Læs mere