Rengørings Systemet Version 4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rengørings Systemet Version 4"

Transkript

1 Rengørings Systemet Version 4 Et komplet planlægningsværktøj til professionelle rengøringsplanlæggere i alle slags virksomheder RengøringsSystemet Version 4 Programmet sætter dig i stand til at registrere og opmåle alle typer af rengørings- og servicearbejde, baseret på dynamiske modeller, som leveres med systemet og som du selv kan tilpasse og udforme præcis efter dine behov. Når du har registreret og opmålt dine rengøringsopgaver, kan du hurtigt og nemt beregne det samlede tids- og omkostningsforbrug. Samtidig kan du fordele det registrerede arbejde til det nødvendige antal medarbejdere, udskrive lokaleoversigter og arbejdsplaner samt udskrive farvelagte tegninger efter egne kriterier. Og endelig kan du kontrollere de planlagte rengøringsopgaver efter den nordiske INSTA 800 Kvalitetsvurderingsstandard. Alt sammen i ét og samme program. RengøringsSystemet Version 4 er et Windows-baseret program, som leveres i 3 forskellige udgaver - opdelt i moduler. Det giver dig mulighed for selv at skræddersy dit program, så det passer til netop din virksomhed samt løbende at tilpasse programmet, så det altid følger med dine behov for nye funktioner og flere brugere på systemet. Anvendes i alle typer virksomhed RengøringsSystemet anvendes i alle typer af virksomheder, store som små, offentlige og private, fagforeninger, konsulentfirmaer og virksomheder med rengøring i eget regi. Derudover bruges systemet på mange uddannelsesinstitutioner, hvor nye rengøringsplanlæggere stifter bekendtskab med programmet for første gang. Detaljerede kalkulationsmodeller Programmets kalkulationsmodeller er gennemprøvede og anerkendt gennem mange års brug i alle mulige slags rengøringsvirksomheder. I RengøringsSystemet Version 4 er disse modeller blevet bedre, mere detaljerede og endnu mere fleksible end tidligere set. Du kan selv ændre / tilføje nye modeller samt ændre / tilføje nye nøgletal i systemet. Derved sikrer du dig, at dine tidsberegninger altid passer til netop din virksomhed. Hurtig og sikker opmåling af arealer Med RengøringsSystemet kan du hurtigt og sikkert opmåle dine rengøringsarealer. Du behøver blot en tegning af dit rengøringsareal og et målestoksforhold, eller et kontrolmål på stedet, for at kunne opmåle og beregne størrelsen af alle dine arealer. Din tegning kan være en papirstegning, en arkitekt-tegning (fra AutoCad e.l.), eller en scannet tegning i alm. billedformat. Uanset hvilket tegningsmateriale du har til rådighed kan du altid bruge det til opmåling i RengøringsSystemet. Ofte kan det bruges direkte, ellers hjælper vi dig gerne med at finde den rigtige måde at konvertere materialet, så det kan bruges i RengøringsSystemet.

2 Rengørings Systemet Version 4 Visuelt planlægningsværktøj RengøringsSystemet er et visuelt planlægningsværktøj, Alle registreringer kan ses og ændres direkte på de opmålte tegninger. Det giver suverænt overblik, og mulighed for at kontrollere dine lokaleoplysninger med et enkelt blik på dine teging. Du kan fordele de opmålte lokaler mellem dine assistenter direkte på dine tegninger, og du kan yderligere foretage en detaljeret planlægning af hvilke ugedage, der skal gøres rent samt hvilke dage der skal foretages hhv. let eller grundig rengøring - direkte på dine tegninger. Samtidig kan du bruge systemets mange skraveringsmuligheder, og muligheder for at tilføje tekster og symboler i lokalerne, til at kommunikere din planlægning ud til dine interessenter: Indkøbere, rengøringsledere, assistenter og de daglige brugere af lokalerne. Det er super effektivt. Kvalitetskontrol i verdensklasse RengøringsSystemets kvalitetskontrol er baseret på den anerkendte skandinaviske INSTA 800 standard til kontrol af rengøringskvalitet. Systemet hjælper dig med at beregne antal lokaler du skal kontrollere, udtage lokaler til kontrol og vurdere det endelige resultat. I tillæg til INSTA800 standarden kan du også anvende den danske Infektions- og hygiejnestandard DS til kontrol af kritiske risikopunkter i lokaler med risiko for spredning af sygdoms-fremkaldende bakterier. Alle kvalitetskontroller kan gennemføres vha. Androidbaserede Smartphones. Simuleringer og økonomiberegninger Med RengøringsSystemets Søg og erstat funktion kan du hurtigt og let beregne konsekvenserne af alternative rengøringsfrekvenser, metodevalg, hygiejneniveau m.m. De økonomiske konsekvenser af dine beregninger kan aflæses direkte i systemets indbyggede priskalkulation. Spar tid med RengøringsSystemet Moderne rengøringsplanlæggere bruger RengøringsSystemet Version 4 i deres daglige arbejde. Det sparer tid, giver overblik samt inspiration til løsning af de mange udfordringer, som rengøringsbranchen byder på i dag. De detaljerede kalkulationsmodeller, detaljerede lokaleregistreringer og overskuelige bygningstegninger sikrer dig en hurtig og enkel planlægning, bedre økonomistyring og letforståelige arbejdstegninger til dit personale. Læs mere om programmets opbygning i moduler og forskellige versioner på de følgende sider eller kontakt en af vores forhandlere for en uforpligtende gennemgang af programmets mange muligheder. Hvis du ønsker at foretage en hurtigere og enklere kvalitetskontrol kan du oprette kvalitetskontroller efter dine egne behov.

3 Grund Modulet Indeholder alt hvad du skal bruge for at registrere kunder og oprette lokalefortegnelser. Kunde- og lokaledatabase GrundModulet indeholder alt hvad du skal bruge for at registrere kunder og oprette lokalefortegnelser. Du kan registrere alle oplysninger om lokalerne, såsom lokaletype, gulvtype, areal, navn og rengøringsfrekvens. Du kan også registrere kvalitetsprofiler, afdelingstilknytning, kommentarer m.m. Alle disse registreringer gemmes i RengøringsSystemets database, og danner grundlag for de øvrige funktioner, beregninger og opmålinger i RengøringsSystemet. Med GrundModulet kan du udskrive lokalefortegnelser med systemets standard rapporter. Du kan også Se og Udskrive tegninger og arbejdsplaner, som er udarbejdet via Opmålings- eller Planlægnings- Modulet. Registrering Oprettelse og vedligeholdelse af detaljerede lokalefortegnelser, herunder simulering og efterkalkulation. Tegning Mulighed for at Se og Udskrive tegninger opmålt med OpmålingsModulet. Arbejdsplaner Mulighed for at Se og Udskrive arbejdsplaner oprettet via PlanlægningsModulet. Systemvedligeholdelse Oprettelse af nye brugerprofiler. Tilpasning og justering af programmet til den enkelte bruger. Import/eksport af data Udveksling af data med andre systemer, herunder eksport af lokalefortegnelser i CSV-format (til f.eks. Microsoft Excel )

4 Kalkulations Modulet Indeholder de funktioner du skal bruge for at vedligeholde nøgletal og selv bygge nye lokalemodeller som passer til dine rengøringsopgaver. Tidsberegning RengøringsSystemet leveres med et omfattende sæt af nøgletal (gulv- og inventartider), frekvenser og lokalemodeller. Disse benyttes til at beregne de daglige rengøringstider for hvert lokale. KalkulationsModulet indeholder de funktioner du skal bruge for at se og vedligeholde nøgletal og selv bygge nye lokalemodeller som passer til dine rengøringsopgaver. Både GrundModulet og PlanlægningsModulet benytter tiderne fra KalkualtionsModulet til at beregne tider og m2- ydelser pr. lokale, etage, bygning, kunde, afdeling og arbejdsplan. Nøgletal Registrering og vedligeholdelse af systemets grundlæggende nøgletal og frekvenser. Profiler Registrering og vedligholdelse af rengørings- / frekvensprofiler. Også mulighed for at registrere og vedligholde kvalitetsprofiler, hygiejneniveauer og generelle serviceprofiler. Lokalemodeller Registrering og vedligeholdelse af systemets grundlæggende lokalemodeller (også kaldet RengøringsSystemets byggeklodser ). Det er derfor vigtigt at du anskaffer dig KalkulationsModulet, hvis du vil benytte RengøringsSystemet til at beregne dine rengøringstider. RengøringsSystemet arbejder med dynamiske lokalemodeller. Det betyder at du kun behøver at oprette en model til hver lokaletype (f.eks. kontor eller toilet ). Denne model tilpasser sig herefter dynamisk til de aktuelle lokaler uden at du behøver at ændre på selve modellen.

5 Opmålings Modulet Anvendes til indlæsning og opmåling af tegninger af de registrerede rengøringsområder Visuel kommunikation - med kunder og medarbejdere! Tegninger i rengøringsplanlægning er et utroligt effektivt redskab til at vise både kunder og personale hvilke funktioner der er planlagt for de enkelte lokaler. Samtidigt kan tegningerne anvendes til hurtigt at danne sig et overblik over registreringen og til hurtigt at afsløre og rette evt. fejl. Omåling af tegninger er den hurtigste måde at få et samlet overblik over alle dine lokaler og deres størrelse. Du slipper for at gå alle lokaler igennem med pen og målestok, og du får præcise arealer på alle dine lokaler, uanset deres størrelse og form. Opmåling Adgang til opmåling af rengøringsområder via tegninger. Tegningerne kan indlæses vha. af en digitizer/ tegneplade (anskaffes separat) eller tegnes i fri hånd. Tegningerne kan opmåles og justeres, så de passer præcist til hvert enkelt lokale, bl.a. med udskæring af gulvarealer der ikke rengøres (brutto-/nettoareal), tegning af buede vægge, frihåndstegning, tilføjelse af faste symboler samt valgfri placering/justering af tekster for hvert lokale. Zoom, skalering, rotering og flytning Valgfri zoom af tegning. Auto-zoom funktion der automatisk justerer zoom-forholdet så alle lokaler kan ses på et skærmbillede. Skalering af tegninger opmålt i forkert målestoksforhold. Rotering og flytning af tegninger giver mulighed for at se flere etager/bygninger på samme oversigtsbillede. Skravering Skravering af tegninger efter dine registrerede oplysninger: Gulvtyper, Basismodeller, Lokalegrupper, Serviceprofiler, Rengøringsprofiler, (programkoder/ frekvensprofiler), Afdelinger, Arbejdsplaner, Ugefordeling, Kvalitetsprofiler, Inspektioner m.fl. Bestem selv farve og mønster til hver skravering. 25 meter Områdefordeling Fordeling af bl.a. Arbejdsområder, Ugefordeling, Serviceprofiler, og Rengøringsprofiler direkte via tegningerne. 10 meter Import/eksport af tegninger Indlæsning af scannede tegninger i JPG/GIF-format, samt DXF-filer fra Auto- Cad, MicroStation og lignende anlæg. Eksport af tegninger i flere formater, herunder PDF-format.

6 Planlægnings Modulet Anvendes til oprettelse af arbejdsplaner og fordeling af det registrerede arbejde. Detaljeret arbejdsplanlægning PlanlægningsModulet anvendes til oprettelse af arbejdsplaner og fordeling af det registrerede arbejde. PlanlægningsModulet er en effektiv hjælp til hurtig og retfærdig fordeling af en kundes lokaler mellem 2 eller flere assistenter. PlanlægningsModulet er et uundværligt redskab, når du skal fordele arbejdet mellem flere assistenter. Du får løbende sammentællinger af hvor meget tid du har brugt på hver arbejdsplan og meget tid du har tilbage til øvrige opgaver. Udover at fordele rengøringsarbejdet fra dine lokaler, kan du også registrere øvrige faste service- og arbejdsopgaver. Med ugefordelingsfunktionen kan du lave en detaljeret arbejdsplan til hver assistent, som fortæller hvilke ugedage de enkelte lokaler skal rengøres og du kan tilmed planlægge om der skal udføres let eller grundig rengøring, om der skal udføres soignering, eller om der f.eks. skal udføres gulvvask med maskine i lokalet. Personregister Oprettelse af medarbejdere med stam-oplysninger og evt. billede af personerne. Arbejdsplaner Oprettelse af arbejdsplaner med normeret tid,reference til personoplysninger og evt. ekstra service-, rengørings- og andre opgaver. Områdefordeling Fordeling af arbejdsopgaver fra de registrerede lokaler. Mulighed for at fordele alle arbejdsopgaver i et lokale til samme arbejdsplan eller at fordele arbejdsopgaverne til flere forskellige arbejdsplaner. Automatisk fordeling af opgaver indtil arbejdsplanen er fyldt op (normeret tider brugt). Ugefordeling Fordeling af de enkelte arbejdsplaners rengøringspgaver på ugedage. Automatisk jævn fordeling af arbejdsopgaver. Plan 1: 1,75 time Plan 2: 2,50 timer Plan 3: 3,00 timer

7 KvalitetsKontrol Modulet Kvalietskontrol baseret på den nordiske INSTA 800 standard til vurdering af udført rengøringsarbejde Er kvaliteten i orden? KvalitetsKontrolModulet er baseret på den nordiske INSTA 800 standard til vurdering af udført rengøringsarbejde. Med KvalitetsKontrolModulet bestemmer du hvilke områder der skal kontrolleres, hvorefter RengøringsSystemet beregner en passende stikprøvestørrelse og udtager tilfældige lokaler fra området til din inspektion. Lokalerne kan udskrives på papir med et indtastningsskema til hvert lokale eller overføres elektronisk til Rengørings- Systemets kvaliltetskontrol program ( IDEX ) til Android Smartphones. Du bestemmer selv om du vil besigtige lokalerne efter principperne i INSTA 800, eller om du hellere vil definere dine egne kontrolpunkter for lokalerne. Du kan selvfølgelig også vælge at gøre begge dele. Efter besigtigelse og indtastning af resultater, beregner RengøringsSystemet om lokalerne lever op til de forventede kvalitetskrav, og du kan udskrive en rapport med både samlet resultat for hele inspektionen, og med del-resultater for hvert inspiceret lokaler. Med KvalitetsKontrolModulet opnås en effektiv og hurtig kontrol af udførte rengøringsopgaver. Stikprøveplaner Oprettelse af Stikprøveplaner baseret på oplysninger om aftalte kvalitetsniveauer og AQL er i hvert lokale der skal kontrolleres. Systemet beregner selv det nødvendige antal stikprøver og antallet af lokaler i hver enkelt stikprøve. Inspektioner Tilfældig udvælgelse af hvilke lokaler der skal kontrolleres. Overførsel af udvalgte lokaler til Android Smartphones. Indsamling af data til vurdering af hvert enkelt lokales kvalitet. Vurdering af om den samlede kvalitet indenfor en stikprøve lever op til de aftalte krav. Rapporter Udskrift af rapporter til intern og ekstern brug efter endt kvalitetsvurdering. NEW Support for Android

8 Infektions- og HygiejneKontrol Minimér risikoen for spredning af sygdoms-fremkaldende bakterier. Fokus på infektionshygiejne Som tillæg til KvalitetsKontrolModulet kan du anskaffe dig modulet til Infektions- og Hygiejnekontrol. Modulet er baseret på den danske standard DS til styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren. Alle standardens lokaletyper med risikofaktorer og risikograder for hvert kritisk risikopunkt er indlejret i dette modul, således at du kun skal koncentrere dig om at foretage selve inspektionen af lokalerne. Modulet fortæller dig hvilke risikopunkter du skal kontrollere, og fortæller dig, efter end inspektion, om alle risikopunkter overholder de anbefalede risikograder. Således kan du sikre dig, at rengøringen lever op til de strenge krav som sundhedssektoren stiller for at minimere risikoen for spredning af sygdoms-fremkaldende bakterier i disse miljøer. Sammen med inspektion af risikopunkterne kan du naturligvis foretage inspektion af den generelle rengøringskvalitet, efter principperne i INSTA 800, eller ud fra dine egne kontrolpunkter. Lokalerne kan udskrives på papir med et indtastnings-skema til hvert lokale eller overføres elektronisk til Rengørings- Systemets kvaliltetskontrol program ( IDEX ) til Android Smartphones. Stikprøveplaner Oprettelse af Stikprøveplaner baseret på oplysninger om aftalte hygiejneniveauer i hvert lokale der skal kontrolleres. Systemet beregner selv det nødvendige antal stikprøver og antallet af lokaler i hver enkelt stikprøve. Inspektioner Tilfældig udvælgelse af hvilke lokaler der skal kontrolleres. Overførsel af udvalgte lokaler til Android Smartphones. Indsamling af data til vurdering af hvert enkelt lokales hygiejneniveau. Vurdering af om den samlede infektionshygiejne indenfor en stikprøve lever op til de aftalte krav. Rapporter Udskrift af rapporter til intern og ekstern brug efter endt kvalitetsvurdering. NEW Support for Android Med Infektions- og HygiejneKontrolModulet opnås en effektiv og hurtig kontrol af udførte rengøringsopgaver.

9 Extra name Print date: Costs pro rata Page RENGØRINGSSYSTEMET - VERSION 4 - RENGØRINGSPLANLÆGGERENS BEDSTE VÆRKTØJ Priskalkulations Modulet Benyttes til økonomiberegning baseret på aktuelle lønsatser, sociale bidrag, dækningsbidrag m.v. Hurtig og enkel prisudregning Med PriskalkulationsModulet kan du lave en økonomiberegning baseret på aktuelle lønsatser, sociale bidrag, dækningsbidrag m.v. for hver af dine kunder. Priskalkulationen tager udgangspunkt i dine beregnede rengøringstider for hver af dine kunder. Hver gang du ændrer et lokale, en rengøringsfrekvens eller andre registreringer der påvirker den samlede rengøringstid, kan du se den nye prisberegning med det samme. Priskalkulation Beregning af samlede omkostninger, baseret på tidsberegningerne og registrerede enhedsomkostninger fra registreringsdelen. Satser Opret dine egne tabeller med løn- og procentsatser samt omkostninger for andre arbejdsopgaver. Det giver overblik over både dine indtægter og dine udgifter for hver beregnet rengøringsopgave. Spreadsheet ID Name 1 Town hall Spreadsheet ID Name 1 Town hall Priskalkulationen fungerer ligesom et almindeligt regneark, som du selv kan tilpasse efter behov. Du kan endda oprette forskellige regneark, som du kan bruge til forskellige beregninger på hver af dine kunder. Town Adress 2 Adress 1 ZIP & City State/Country hall square Phone New City Price calculation Direct wages in total A001 Contribution margin Total cleaning fee Key figures per m2 Direct wage Total salary costs Total costs Contrbution margin Total cleaning fee Plantype Dayshift Spreadsheet ID 1 Name Price calculation Inserted 01-Dec-10 Changed 01-Dec $ per hour Plantype Dayshift Spreadsheet ID 1 Name National Insurance (NINO) Shares % Inserted 01-Dec-10 Changed 01-Dec-10 Price calculation Med PriskalkulationsModulet sikrer du dig at du altid får beregnet dine rengøringstilbud korrekt, og derved sikrer at du altid tjener penge på de opgaver du udfører. Du indtaster og regulerer selv lønsatser m.m. så beregningerne passer præcist til din virksomhed. Direct wages in total incl. NINO A005 Pension A006 Employer Contribution A007 Training A008 Paid holiday A010 Absents, maternity leave Total salary costs B001 Material costs B002 Uniforms B003 Write-off / Depreciation B010 Management B011 Inspection B015 Administration B020 Other costs B021 Unexpected costs % 6.00 % 3.50 % 2.50 % 2.00 % 7.00 % 3.50 % 2.00 % 3.00 % 5.00 % 3, , , % Explanation 0.07 $ per m $ per m $ per m Extra wages in %: % % Extra salary pro rata See "Investments" See "Wage summary" $ per m2 $ per m2 Direct salary pro rata $ per hour Total costs 5.00 % 2.50 % B030 B035 Other costs 1.00 % Contribution margin Total cleaning fee 6, % Key figures Total costs % % See "Other costs" % Profit in % 7, % HX101 Spreadsheet print 2/28/2011 4:57:42 PM 2 No. of cleaning hours per period No. of m2 to be cleaned m2-production Key figures per hour Direct wage Total salary costs Total costs Weekdays Weekend 53, , Total , HX101 Spreadsheet print 2/28/2011 4:57:42 PM 1 Print date: $ per hour $ per hour $ per hour $ per hour Page

10 Print date: Page RENGØRINGSSYSTEMET - VERSION 4 - RENGØRINGSPLANLÆGGERENS BEDSTE VÆRKTØJ Rapport Generator Med RapportGeneratoren bestemmer du selv hvad dine rapporter skal indeholde, og hvordan de skal se ud! Design dine egne rapporter RengøringsSystemet leveres med et stort antal klar til brug rapporter. Med Rapportgeneratoren kan du selv tilføje nye rapporter eller tilpasse standardrapporterne efter dit eget hoved. Du kan således oprette nye udskrifter med andre informationer hvis du ikke kan bruge informationerne fra en af de mange standard rapporter. Rapportdesign Adgang til systemets indbyggede rapporter og mulighed for selv at tilpasse og udvide antallet af rapporter Logo Tilføj dit eget logo til systemets standardrapporter Copyright Beskyt dit materiale med Copyright-tekst på alle udskrifter. Du kan også ændre skrifttyper, farver og layout på rapporterne, så de passer til netop din virksomheds grafiske design. Room list Customer Room list Number Name Area (m2) 45 Office, 1p Office, 1p Office, 1p Office, 1p Room list Number Name Area (m2) 2nd floor m2 Number Name Area (m2) 2 Corridor Office, manager Town hall Endelig kan du tilføje både logo og copyright bemærkninger på alle udskrifter, så dine kunder ved hvem afsenderen er, og så du undgår misbrug af det materiale som du har udarbejdet CA CA CA HS 3 Office, 3p CA CA Front room CA 3.20 FT Office, 2p Toilette CA 1.60 FT Toilette 1.60 FT Front room 3.31 FT Toilette 1.72 FT Toilette 1.60 FT Corridor HS Corridor HS Corridor Stairs HS 7.60 SC Office, 3p Office, general manager CA CA Front room Office, 1p 3.20 FT CA Toilette Office, 1p 1.60 FT CA Toilette Office, 1p 1.60 FT CA Front room Office, 1p 3.31 FT CA Toilette Office, 1p 1.72 FT CA Toilette Office, 1p 1.60 FT CA Corridor Office, 1p HS CA Corridor Wardrobe, staff HS 5.41 HS Front room Store 3.35 FT 5.24 HS 552 mmm Toilette Wardrobe, staff 1.60 FT 5.46 HS Toilette Store 1.70 FT 5.18 HS 555 mmm Front room Office, 1p 3.31 FT CA Toilette Office, 3p 1.79 FT CA Toilette Office, 1p 1.47 FT CA Cleaning room Copying room 5.70 HS HS mmm Office, 1p Meeting room CA CA Office, 1p Office, 1p CA CA Corridor Office, 1p HS CA Stairs Office, 1p 7.60 SC CA Office, general Office, manager 1p CA CA Office, 1p Office, 1p CA CA Office, 1p Office, manager CA CA Office, 1p Office, 2p CA CA Office, 1p CA Meeting room CA Office, 1p CA Office, 1p CA Office, 1p CA Wardrobe, staff 5.41 HS Store Corridor 5.24 HS HS mmm Wardrobe, staff Store 5.46 HS HS 521 mmm Store Front room 5.18 HS 3.20 FT mmm Office, 1p Toilette CA 1.60 FT Office, 3p Toilette CA 1.60 FT Office, 1p Front room CA 3.31 FT Copying room Toilette HS 1.72 FT Meeting room Toilette CA 1.60 FT Office, 1p Corridor CA HS Office, 1p Corridor CA HS Office, 1p Front room CA 3.35 FT Office, 1p Toilette CA 1.60 FT Office, 1p Toilette CA 1.70 FT Office, manager Front room CA 3.31 FT Office, 2p Toilette CA 1.79 FT Toilette 1.47 FT Phone Town hall square New City Administration building m2 Ground floor m2 Number Name Area (m2) 1 Revolving door 3.16 HS Reception HS Office, 3p CA Front room 3.20 FT Toilette 1.60 FT Toilette 1.60 FT Front room 3.31 FT Toilette 1.72 FT Toilette 1.60 FT Corridor HS Corridor HS Front room 3.35 FT Toilette 1.60 FT Toilette 1.70 FT Front room 3.31 FT Toilette 1.79 FT Toilette 1.47 FT Cleaning room 5.70 HS mmm Kitchen HS Kitchen HS Canteen HS Corridor HS Stairs 7.60 SC Lift 3.42 HS Lift 3.31 HS Office, 3p CA Office, 1p CA Office, 1p CA Office, 1p CA Office, 1p CA Meeting room CA Office, 1p CA Office, 1p CA Office, 1p CA Wardrobe, staff 5.41 HS Store 5.24 HS mmm Wardrobe, staff 5.46 HS Store 5.18 HS mmm Office, 1p CA Office, 3p CA Office, 1p CA Copying room HS Meeting room CA Office, 1p CA Basement m2 Number Name Area (m2) Print date: type Print date: Floor 1st floor m2 Number Name Area (m2) 2, Cleaning Codes Weekdays Lørdag Floor type 1 Areas Brutto Netto Work areas Weekdays Lørdag Cleaning Codes Weekdays Lørdag Floor type Calculation Normalplan Comments Comments 2, , , m2 m2 m2 m2 Floor type Floor type Cleaning Codes Weekdays Lørdag Floor type Cleaning Codes Weekdays Lørdag Cleaning Codes Weekdays Lørdag Cleaning Codes Weekdays Lørdag Comments Comments Comments Comments CX220 Room list 2/28/2011 4:13:13 PM 3 CX220 Room list 2/28/2011 4:13:13 PM 2 CX220 Room list 2/28/2011 4:13:13 PM 1 Page Page

11 PDA / SmartPhone Programmet kan udvides med et program (IDEX) til Smartphones, som kan bruges til registrering af kvalitetsmålinger i marken Smart kontrol med Smartphones Android-baserede Smartphones og Tablets kan anvendes sammen med RengøringsSystemet til kontrol af rengøringskvaliteten. Med denne løsning får du det ultimative registreringsværktøj til hurtig og nem indsamling af de mange data, der benyttes i både INSTA 800 kvalitetsvurderingen og i kontrollen af infektionshygiejnen i sundhedssektoren. Når du har forberedt din kvalitetskontrol i Kvalitetskontrol- Modulet overfører du alle lokaler, der skal kontrolleres til din Smartphone. Dette kan gøres direkte ved tilkobling til din PC, eller via internettet (FTP-overførsel) til inspektører som ikke er i nærheden af dit kontor Med din Smartphone i lommen kan du nu tage af sted på din inspektionstur og indtaste dine observationer direkte på din Smartphone. Synkronisering Synkroniser via USB direkte til din Smartphone eller via internettet (FTP-overførsel). Kunder/Inspektioner Overfør inspektioner fra flere kunder til samme Smartphone, og vælg kunde når inspektionen startes. Kontrol Kontrollér lokaler efter enten INSTA 800 principperne, Infektionshygiejne standarden eller egne kontrolpunkter. Eller en kombination af disse. Notat Skriv notat på lokaler hvor særlige forhold observeres under inspektionen. Efter endt inspektion synkroniseres indholdet af din Smartphone med din arbejdsstation, hvorefter alle registreringer overføres til RengøringsSystemet. Herefter beregner programmet automatisk om kvaliteten / infektionshygiejnen er over eller under det aftalte niveau. Nemt og effektivt!

12 Vælg mellem 3 versioner RengøringsSystemet version 4 tilbydes i tre forskellige versioner: Light, Standard og Professional Vælg mellem 3 forskellige versioner af programmet RengøringsSystemet version 4 tilbydes i tre forskellige versioner: Light version med mulighed for at registrere op til lokaler. Standard version med ubegrænset databasestørrelse og adgang til de fleste af programmets funktioner. Professional version der leveres som et flerbrugersystem med 1 bruger og mulighed for tilkøb af flere brugere. Giver fuld adgang til alle programmets funktioner. Skift til større version Det er selvfølgelig altid muligt at udvide sit system fra f.eks. Standard version til Professionel version. Du betaler blot differencen mellem de 2 udgaver af programmet, og får derefter tilsendt nyt registreringsbevis. Light Light versionen er for det lille, nystartede rengøringsselskab med få medarbejdere, eller for mindre institutioner (skoler, plejehjem, mindre virksomheder) med begrænset behov for registrering. Det ideelle værktøj at starte op med, hvis man er ny i branchen. Standard Standard versionen er det rigtige værktøj for mindre virksomheder, hvor ansvaret for registrering og planlægning af rengøringsopgaverne ligger hos en enkelt medarbejder. I standard versionen kan du oprette op til 20 arbejdsplaner pr. kunde/institution. Professional Den professionelle version (flerbrugerversionen), er til større virksomheder og institutioner, hvor flere medarbejdere jævnligt skal have adgang til systemet. Leveres med adgang for 1 bruger, men antallet kan udvides i takt med at behovet for flere brugere stiger. Der er ingen begrænsninger i antal lokaler eller arbejdsplaner i den professionelle version. Denne version anvendes derfor ofte i store rengøringsvirksomheder, hvor der bl.a. er behov for at planlægge arbejde for mere end 20 personer pr. kunde/institution.

13 Systemkrav RengøringsSystemet er et Windows-baseret program, som afvikles på Windows-platforme Systemkrav RengøringsSystemet er et Windows-baseret program, som kan afvikles på følgende Windows-platforme: Windows XP Windows Vista Windows 7 Krav til PC For at sikre en rimelig afvikling af programmet anbefales det at afvikle programmet på en PC med minimum en Pentium 4, 1,6 GHz processor, 2 GB RAM og 40 GB Harddisk. Vi anbefaler desuden at PC en udstyres med en stor skærm, 20 eller større - gerne i wide-screen format. Smartphones skal anvende Android version 2.1 eller nyere. Hurtig adgang til Internettet anbefales til download af programopdateringer, dokumentation m.m.

14 Modul- og Funktionsoversigt VERSION Light Standard Professional Grund Modul, Version 4 Ubegrænset antal lokaler Max Ja Ja Mulighed for flere databaser Nej Ja Ja Flerbrugerlicens Nej Nej Ja Antal brugere pr. licens (max. 50) Tillægsmoduler Kalkulations Modul Opmålings Modul Import/eksport af tegninger (AutoCad, DXF-format) Nej Nej Ja Planlægnings Modul Ubegrænset antal arbejdsplaner pr. kunde/institution Max. 20 Max. 20 Ja Ugefordeling Nej Ja Ja Kvalitetskontrol Modul, INSTA 800 Hygiejne- / Infektionskontrol Modul, DS 2451 N/A N/A Kræver Kvalitetskontrol Modul Ja Priskalkulations Modul Rapportgenerator

15 Serviceaftale RengøringsSystemet Version 4 En serviceaftale sikrer din investering mod forældelse, og giver fri adgang til vores Hotline-service. Serviceaftale For at sikre din investering mod forældelse og samtidig give dig mulighed for at udnytte dit program optimalt tilbyder vi alle vore kunder at tegne serviceaftale for RengøringsSystemet. Hotline Serviceaftalen giver dig ret til at benytte vores Hotline-service på alle danske hverdage fra kl På vores hotline kan du altid få hjælp til at løse specielle problemstillinger med dit program eller få svar på spørgsmål du ikke selv kan finde ud af. Hvis du ønsker konsulentbistand, udover vores Hotline-service, giver serviceaftalen dig automatisk 15% rabat på alle vores konsulent timepriser. Fejlretning Samtidig giver serviceaftalen dig sikkerhed for at evt. programfejl som du opdager, vil blive løst hurtigst muligt. Samme dag eller senest dagen efter en fejl er rapporteret, begynder en af vores programmører at finde og udbedre fejlen. Opdatering Og endelig giver serviceaftalen dig ret til løbende at opdatere programmet til nyere versioner, uden ekstra omkostninger. Dermed er din investering beskyttet mod forældelse, og du får ingen uventede regninger når dit program skal opdateres.

Det handler om at vælge rigtigt - første gang!

Det handler om at vælge rigtigt - første gang! AuditPlus - Revisorbranchens foretrukne løsning Det handler om at vælge rigtigt - første gang! Indhold AuditPlus - en brancheløsning til revisorene...side.2 Processer...Side.3 Magnus Informatik...Side.4

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Mere overskud til dig og din forretning. Økonomistyring til små og mellemstore virksomheder

Microsoft Dynamics C5. Mere overskud til dig og din forretning. Økonomistyring til små og mellemstore virksomheder Microsoft Dynamics C5 Mere overskud til dig og din forretning Økonomistyring til små og mellemstore virksomheder Indhold Få mere overskud til at gøre det du vil... 3 Gør hverdagen nemmere.... 4 Vil du

Læs mere

Hvilke fordele kan din virksomhed få med en effektiv administrativ løsning?

Hvilke fordele kan din virksomhed få med en effektiv administrativ løsning? Her finder du Navision Australien Belgien Canada Danmark Finland Frankrig Holland Indien Island Italien Litauen Norge Polen Portugal Rusland Schweiz Singapore Slovenien Spanien Storbritannien Sverige Sydafrika

Læs mere

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 MAGNUS-konceptet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 2 INSTALLATION... 4 2.1 Installation af Magnus:Revision... 4 2.2 Start af

Læs mere

Psykoterapeuter. ClinicCare Web. ClinicCare Web Det naturlige valg for psykoterapeuter. Indhold. Hvem er ClinicCare?

Psykoterapeuter. ClinicCare Web. ClinicCare Web Det naturlige valg for psykoterapeuter. Indhold. Hvem er ClinicCare? ClinicCare Web Produktblad 2015 Hvem er ClinicCare? ClinicCare udvikles af firmaet Novolog, som siden 1995 har udviklet systemer til sundheds-sektoren. Over 1.100 klinikker anvender i dag ClinicCare. Det

Læs mere

Håndbog i elektronisk fakturering

Håndbog i elektronisk fakturering Håndbog i elektronisk fakturering for dig der sælger til det offentlige Håndbog i elektronisk fakturering giver svar på: Hvordan laver man en elektronisk regning? Hvilke nye oplysninger skal med på regningen?

Læs mere

Sommerkatalog. Vi skaber it-løsninger til din branche. 360º brancheløsninger er nøglen til besparelser, effektivitet og mere fritid!

Sommerkatalog. Vi skaber it-løsninger til din branche. 360º brancheløsninger er nøglen til besparelser, effektivitet og mere fritid! 360º brancheløsninger er nøglen til besparelser, effektivitet og mere fritid! Produkt- og løsningskatalog til bygge- og installationsbranchen EG Byg & Installation Juni 2012 Sommerkatalog Stærke tilbud

Læs mere

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S.

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Guide - Kom i gang Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Alle rettigheder haves af Sigma Estimates A/S. Materialet må ikke kopieres, og er

Læs mere

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE TRAKA32 OPSTARTS GUIDE 14/03/2014 VERSION 5.1 [14/03/2014] Page 1 of 81 VERSIONS HISTORIK Version Date Who Description of Changes 3.0 16/11/12 AK Changed from old style document to official UD format and

Læs mere

Alt er muligt med XMO Oplevelser med XMO

Alt er muligt med XMO Oplevelser med XMO Alt er muligt med XMO Oplevelser med XMO INDHOLDSFORTEGNELSE XMO er det mest anvendte lægesystem i Danmark XMO lægesystem er din sikkerhed for en effektiv hverdag i praksis. XMO er det mest anvendte lægesystem

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC-BANKING FOR MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 INDHOLD 1 Indledning... 5 2 Opbygning... 6 2.1 Overordnede faciliteter... 6 3 Opsætning

Læs mere

Kom i gang med Mamut! Gode råd som vil hjælpe dig hurtigt i gang med systemet

Kom i gang med Mamut! Gode råd som vil hjælpe dig hurtigt i gang med systemet Kom i gang med Mamut! Gode råd som vil hjælpe dig hurtigt i gang med systemet Komplette økonomi- og informationssystemer for virksomheder med 1-0 ansatte Side 6-7 8-9 10 11 1-1 1 1 16 17 18 19 Indhold

Læs mere

Hovedopgave 2007 5. semester Ecreo ApS. info@ecreo.dk Selva, Mads, Torben og Klaes

Hovedopgave 2007 5. semester Ecreo ApS. info@ecreo.dk Selva, Mads, Torben og Klaes Forord...4 Indledning...4 Læsevejledning...4 Problemformulering...5 Virksomhedsbeskrivelse...5 Projektstyrings værktøj og udviklingsmetode...6 Referat af første møde med Ecreo...7 Kravspecifikation...8

Læs mere

Design og automatisering af regneark

Design og automatisering af regneark Microsoft Excel 2007 Indholdsfortegnelse 1 Målbeskrivelse... 7 2 Deltagerinformation... 8 3 Bestyrelsesmøde i Firmaet A/S... 10 3.1 Lidt om diagrammer... 11 3.2 Generelt om redigering af diagrammer...

Læs mere

Festina Advisor Faktaark. Introduktion til en innovativ løsning rettet mod rådgivning, optimering og overvågning af en husstands privatøkonomi

Festina Advisor Faktaark. Introduktion til en innovativ løsning rettet mod rådgivning, optimering og overvågning af en husstands privatøkonomi Festina Advisor Faktaark Introduktion til en innovativ løsning rettet mod rådgivning, optimering og overvågning af en husstands privatøkonomi INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FESTINA ADVISOR 3 1.1. Rådgivningsydelser

Læs mere

Få Kontrol. Plus: M a m u t M a g a z i n e. over pengene. Kundestyret udvikling. Ny undersøgelse. Mamut One. Reach Your Goals!

Få Kontrol. Plus: M a m u t M a g a z i n e. over pengene. Kundestyret udvikling. Ny undersøgelse. Mamut One. Reach Your Goals! M a m u t M a g a z i n e S o m m e r 2 0 0 9 E t k u n d e m a g a s i n m e d f o k u s p å a t f o r e n k l e h v e r d a g e n Få Kontrol over pengene Kundestyret udvikling I Mamut er vi optagede

Læs mere

VALUE YOUR TIME TIMELOG PROJECT 5.7 NY RESSOURCEPLANLÆGGER PROJEKTER I ANDEN VALUTA OG MEGET MERE...

VALUE YOUR TIME TIMELOG PROJECT 5.7 NY RESSOURCEPLANLÆGGER PROJEKTER I ANDEN VALUTA OG MEGET MERE... VALUE YOUR TIME NY RESSOURCEPLANLÆGGER PROJEKTER I ANDEN VALUTA OG MEGET MERE... www.timelog.dk info@timelog.dk Introduktion Et år med nye standarder for projektstyring 2 Christoffer Lanstorp Head of IT

Læs mere

OnLibri.dk. Access 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. Access 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com Access 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller med

Læs mere

3D BIM modeller. En bedre sammenhæng i projektet. Theis K. R. Andersson S093369

3D BIM modeller. En bedre sammenhæng i projektet. Theis K. R. Andersson S093369 3D BIM modeller En bedre sammenhæng i projektet Theis K. R. Andersson S093369 Forord Teknologisk Institut har en vision om en digital platform, der understøtter rådgivningsprojekter i byggeriet, fra skitse

Læs mere

Excel 2010 Videregående

Excel 2010 Videregående Excel 2010 Videregående Velkommen på vores Excel Videregående kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab. Sigma Regnskab Version 1.18 Brugervejledning 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.dk Sigma Regnskab 1.18 Sigma Regnskab er et gratis bogføringsprogram, udviklet

Læs mere

Rengøring. Der er gode muligheder for at starte egen virksomhed i branchen, fordi der er en stor og stigende efterspørgsel.

Rengøring. Der er gode muligheder for at starte egen virksomhed i branchen, fordi der er en stor og stigende efterspørgsel. Rengøring Rene omgivelser er en livsbetingelse for de fleste. Men mange vil gerne have hjælp til arbejdet. Enten fordi de ikke kan selv, eller fordi de vil bruge deres tid på noget andet. God rengøring

Læs mere

Lundberg. Lundberg Nyt, december 2013. Information om C5 standard og C5 Håndværk:

Lundberg. Lundberg Nyt, december 2013. Information om C5 standard og C5 Håndværk: Lundberg Nyt, december 2013 C5 Standard og Håndværk 2012 ny version klar Status på C5 2012 s levetid Integration til Håndværk LMe WPA Timesedler Fakturaboks KlarPris. Nyt produkt: Gem emails Nyt om navne

Læs mere

Bogen om budgetter i Microsoft Excel

Bogen om budgetter i Microsoft Excel Bogen om budgetter i Microsoft Excel Bogen om budgetter er for dig, der er iværksætter, selvstændig, bogholder eller generelt er interesseret i en introduktion til mindre virksomheders budgettering. Bogen

Læs mere

Excel 2010 Grundlæggende

Excel 2010 Grundlæggende Excel 2010 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

Nem økonomistyring Mere tid til resten af livet

Nem økonomistyring Mere tid til resten af livet Nem økonomistyring Mere tid til resten af livet Indhold Overskud er mere end et tal... 3 Det handler om din tid, dine penge og alt det andet i dit liv... 5 Var det en minibil, ville vi fremhæve den overraskende

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Velkommen til GECKO Booking! Hvad enten du har købt produktet, eller prøver vores gratis demo, vil denne vejledning give dig en grundig gennemgang af GECKO Booking og dets mange muligheder. Denne vejledning

Læs mere

Huskeliste Vis Huskeliste 105 Pr uge, Pr dag eller Enkeltvis 105 Flyt ansvar for aktiviteter 106-107

Huskeliste Vis Huskeliste 105 Pr uge, Pr dag eller Enkeltvis 105 Flyt ansvar for aktiviteter 106-107 Indhold af guide Generelt Systemkrav 3 Internet Explorer 3 Java Virtual Machine Microsoft VM 3 JavaVM ikke installeret eller ikke aktiveret 4 (rødt kryds på skærmen) Installation af Java VM 5 Outlook integration

Læs mere

Er vinduespolering noget for dig?

Er vinduespolering noget for dig? Vinduespolering Blanke vinduer er en betingelse for, at butikker kan trække køberne ind. Mange mennesker synes, at rene vinduer får humøret til at stige. De, som polerer vinduer, løser en vigtig opgave.

Læs mere

THE DIFFERENCE IS ABAX. Verdens førende leverandør af elektroniske kørebøger

THE DIFFERENCE IS ABAX. Verdens førende leverandør af elektroniske kørebøger THE DIFFERENCE IS ABAX Verdens førende leverandør af elektroniske kørebøger THE DIFFERENCE IS ABAX ABAX har tre værdiskabende søjler, der gør det muligt for virksomheden at skabe konkurrencemæssige fordele

Læs mere