MOK Det sker i ugen. Onsdag: Torsdag: Fredag: Lørdag: Søndag: Mandag: Tirsdag: MOK nr. 29, årgang 38 udkommer HURRA FOR NORGE!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MOK Det sker i ugen. Onsdag: Torsdag: Fredag: Lørdag: Søndag: Mandag: Tirsdag: MOK nr. 29, årgang 38 udkommer HURRA FOR NORGE!"

Transkript

1 1

2 2 Tryk: Tryk 16, Fiolstræde 10, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København K, Panum Instituttet 9.2.1, TLF: Blegdamsvej 3, 2200 København N. TLF: WWW: Oplag: 1500 MOK Det sker i ugen 2005/2006 Udgives af FADLog Det medicinske Studenterråd MOK støttes økonomisk af Det sundhedsvidenskabelige Fakultet MOK optager alle indlæg, men kun hvis de opfylder nedenstående regler for indlæggenes udformning! Det er redaktionens ret og pligt, at se til, at disse regler overholdes. Der er således ingen censur ud over den tekniske. Redaktionen forbeholder sig ret til, at undlade at bringe indlæg, der ikke opfylder disse regler, samt hvis redaktionen skønner at presseloven ikke er overholdt. Alle indlæg skal opfylde samtlige nedenstående krav, hvilket ikke skulle være særligt svært!! -Redaktionen modtager kun indlæg, der er lagret og indsendt elektronisk i følgende formater (andre formater optages såfremt vi kan læse dem): OBS: Grafik i tekstfiler kommer ikke med! Tekst ASCII, ANSI, WP 5.0til 8.0 (WordPerfect) Word 2.1 til 2000 (Word) og Pagemaker 5 til 6.51 (Adobe Pagemaker) Grafik TIFF, GIF, BMP, JPG/JPEG Filnavn Brug de 3 sidste tegn i filnavnet til fil-betegnelsen (txt, doc, wpd...)! -Indlæg modtages elektronisk lagrede på én af tre følgende måder: 1) På en IBM/PC-formateret 3½ -diskette afsendt til ovenstående adresse eller afleveret i MOKs postkasse på Panum. Disketter kan hentes på redaktionen om mandagen. 2) Attached to på adressen Spørg evt. på datastudiesalen. OBS: Skriv på disketten eller i en hvilket format, filen er gemt i og hvad filen hedder. -Illustrationer/grafik accepteres afleveret på papir. Skriv tydeligt hvilket indlæg illustrationen tilhører. Illustrationer/grafik kan afhentes på redaktionen mandag eftermiddag. -Indlæggene må højest være på 5000 anslag (tegn). Dette er incl mellemrum -Af alle indlæg skal det tydeligt fremgå hvem, der er ophavsmanden. -Såfremt et indlæg ønskes optaget i MOK en bestemt onsdag, skal det være redaktionen i hænde mandagen forinden kl Dette gælder specielt dit forfærdeligt vigtige indlæg! Yderligere hjælp han fås på World Wide Web på adressen: Redaktionen forbeholder sig ret til at ændre i tekstens opsætning og illustrationernes størrelse og antal. Annoncer optages efter bestemte regler, og er med ganske få undtagelser (private annoncer til og fra studerende) ikke gratis, men heller ikke dyre. Indlæggene udtrykker ikke organisationernes mening, med mindre dette helt klart er angivet. Organisationerne har intet ansvar for bladets redaktion. Eventuelle klager over bladets indhold bedes venligst stilet til MOKs bestyrelse, c/o Det medicinske Studenterråd, Panum Instituttet 1.2. Forsider honoreres med 200,- kr. MOK udkommer hver onsdag morgen i semestermånederne og udbringes til institutter og hospitaler, hvor det gratis kan afhentes på følgende steder: Panum Instituttet: Kantinen Rigshospitalet: 1) Teilumbygningen 2) På rundbordene foran auditorierne v. kantinen Bispebjerg: Foran auditorie L (Blok I) i bygning 60 (til venstre ned i kælderen.) Gentofte: Ved auditoriet. Herlev: På repoen foran auditoriet Glostrup: På bordet foran auditorierne C+D, indgang 7. Hvidovre: 1) Ved auditorierne 2) Ved klinikudvalgssekretariatet Frederiksberg: 1) Afd. E sekretariat, Bygn. 21, opg 1.2. tv. 2) I porten hos vagten Vagtbureauet: Blegdamsvej 4, 2. sal Hillerød: Biblioteket Roskilde: Studiesekretæren (Studenterhuset) Køge: Studenterlokalet Helsingør: Med. Amb, plan 3 Abonnement kan tegnes ved indbetaling af kr. 400 pr. år eller kr. 200 pr. halvår til Danske Bank Reg# 3156 Konto# Studerende halv pris. Abonnenter modtager MOK med posten torsdag eller fredag. HUSK: DEADLINE MANDAG KL !!! Ansvarshavende redaktør: Gordon Thomas Jehu Denne uges forside: MOK-redaktionen Onsdag: Torsdag: Fredag: Lørdag: Søndag: Mandag: Tirsdag: Denne MOK nr. 29, årgang 38 udkommer HURRA FOR NORGE! 16:00 Haderup "Release-party" for Basal neurologisk undersøgelse, PHILMs første projekt. Tapas og lidt til ganen serveres MOK's DEADLINE redaktion

3 HELE 4 PRODEKANER MOK-redaktionen har, ligesom et fåtal af andre, undret sig over hvorfor vores dekan Ulla Wewer har valgt at have hele 4 prodekaner, modsat de normalt to stks. Derfor greb vi straks telefonen og ringede til Ulla herself, og bad om en forklaring. Søde Ulla forklarede at de 4 prodekaner arbejder på deltid, hvilket svarer nogenlunde til de normalt 2 prodekaner på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Ulla vil udvide de arbejdsområder som prodekanerne hidtil har haft, og nå ud med deres kompetencer. De to kliniske prodekaner skal arbejde med de ansatte på KU, som arbejder på hospitalerne. Dette skulle gerne give en større mulighed for at trænge længere ind i arbejdet med den præ- og postgraduate uddannelse, således at der bliver en større sammenhæng mellem de to ting. Desuden forklarer Ulla, at hun derved har en bedre kontakt til aftagernes behov. REDAKTIONELT I den føromtalte Mission til studerende stod blandt andet også følgende: På Panumområdet vil vi skabe et helt nyt studentercenter: Her kan du ordne alle de praktiske ting omkring studiet, købe bøger, drikke cafe latte, få børnene passet i børnehaven - og så skal jeres studenterhus, rammen om det studenterfaglige og sociale fællesskab, selvfølgelig være her. MOK-redaktionen ville derfor gerne høre hvad Ulla mente med dette. Ulla svarede at hun forestiller sig området omkring den nuværende boglade bliver til et campus-område med studieadministration og studievejledning. Bogladen skulle således rykke lidt længere væk, og servere Caffe Latte r, og den gamle gæstebolig skulle være et studenterhus til vores basisgrupper. Ulla forklarer at hun IKKE har tænkt sig at købe sygeplejeboligen til de studerende, men at den fortsat ser ud til at blive til et kollegie for internationale jurastuderende. Men hun håber at kunne få et godt samarbejde med dem der skal have kollegieværelser. Birgitte Nauntofte Prodekan Hans Sjöström Uddannelsesprodekan 3 Den altid skarpe MOK-redaktion har i øvrigt undret sig over hvad social networking technologies egentlig er. Et begreb som Ulla skrev om i sin Mission til studerende, som du kunne læse i sidste uges MOK. Præsenteret for dette spørgsmål, svarer Ulla: Det er noget jeg har læst om hehe! Det lykkedes dog de fokuserede MOK-medarbejdere at få uddybet dette. Ulla forklarede pænt hvordan hele IT-området ændrer sig, og bliver mere flydende. I fremtiden skal man måske sidde til en time og debattere med folk fra Oxford i stedet for folk på Panum. Fredag d. 19/5 kl i Dam auditoriet er der reception for Ulla Wewer og hendes ledelsesteam. Ulla Wewer Dekan Styrende Organer SEKRETÆRER I STUDIENÆVN OG UDVALG Studienævnet for medicin Sekretær Mette K. Kristensen, lokale , (sekretær for studienævnet) Sekretær Gitte Birkbøll, lokale (disp. og holdsætning 1+6. semester) Jytte Bjarnholt B (OSVAL II + VKO) Anette Fussing B (OSVAL I) Ole Faber Klinisk prodekan for Region Hovedstaden Karsten Bech Klinisk prodekan for Region Sjælland ANG. UNDERVISN- INGSMILJØVURDER- ING VED DET SUND- HEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Klinikudvalget, Rigshospitalet (KRH) Teilumbygningen, 1. sal, afsnit tlf Sekretærer: Rita Dalhammer og Lili Hansen Træffetid: Man-tor 9 14 Studentersekretærer: Maja Saabye Klinikudvalget, Københavns Kommune (KKK) Hvidovre Hospital tlf Sekretærer: Fuldmægtig Susan Post Assistent: Hanne Jensen Træffetid: Hver dag fra kl Studentersekretærer På Hvidovre Hospital: Martin Christensen og Mie-Ran Yoon Klinikudvalget, Københavns Amt (KKA) KAS Herlev, Lægetårnet 101 Ekspeditionssekretær Anna-Lise Lindahl tlf Sekretær Alice Rasmussen tlf Sekretær Lone Grøn Laursen tlf Træffetid Man-fre 8:30-12:30 Studentersekretær Nadia Seestedt Studentersekretær Anne Cathrine Christensen På grund af en omfordeling af arbejdsopgaverne i studieadministrationen er det besluttet at udskyde offentliggørelsen af resultaterne af undervisningsmiljøvurderingen på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, således at de først vil blive offentliggjorte d. 1. september i forbindelse med det nye studieårs begyndelse. Spørgsmål vedrørende undersøgelsen kan rettes til fuldmægtig Louise Fejerskov på Der er klinikudvalgsmøde på Hvidovre afsnit 152 den 12. juni. kl.15.30

4 4 ADRESSEÆNDRINGER semester Du skal ikke give Matriklen besked om adresseændringer. De trækker dagligt informationer fra CPR-registret. Hvis du ønsker din post fra universitetet sendt til en anden adresse end din folkeregisteradresse, skal du dog give studieekspeditionen besked om hvilken adresse de skal registrere. Du skal ligeledes give besked, hvis du senere ønsker, at de skal bruge din folkeregisteradresse. Hvis du flytter til udlandet og holder dit gamle folkeregister underrettet om din adresse, får studieekspeditionen også oplysninger om din udenlandske adresse. STUDIET Studievejledningen Hvis du får SU, og din adresseændring betyder, at du skifter status fra hjemmeboende til udeboende eller omvendt, skal du udfylde et nyt SU-skema, så din støtte kan blive ændret. Har du en beskyttet adresse, sørger studieekspeditionen for, at den ikke kommer uvedkommende i hænde. Du skal give studie- og eksamenskontoret besked om navneændringer semester Du skal ved flytning selv give dit klinikudvalg besked! DISPENSATIONSANSØGNI NGER! 1. OKTOBER /1MARTS ER SIDSTE FRIST FOR AFLEVERING AF DIS- PENSATIONSANSØGNINGER! Når der foreligger særlige omstændigheder, kan der dispenseres fra gældende regler, d.v.s. fra almindelige eksamensregler, regler og krav, som står i den ministerielle bekendtgørelse om den lægevidenskabelige kandidateksamen og i studieordningen. Ansøgning om dispensation skal indsendes til studienævnet for medicin, som behandler, og tager stilling til dispensationsansøgninger. I bekendtgørelsen er det fastlagt, i hvilket omfang studienævnet kan dispensere fra reglerne. Det kan dreje sig om tilladelse til et 4. eksamensforsøg, om tidsfristforlængelse, om meritoverførsel fra andre uddannelser eller fra studieophold i udlandet m.m. Dispensationsansøgning bør indgives på et særligt skema, som kan afhentes i studievejledningen og studienævnssekretariatet eller downloades fra vores hjemmeside: Ansøgningen skal helst skrives på computer, underskrives samt udfyldes fuldstændigt med flg. oplysninger: - navn, adresse, telefonnummer og CPR-nr. - angivelse af studietrin og på overbygningen også klinikudvalg - hvad du søger om - begrundelse for ansøgningen (redegørelse for de særlige forhold, der kan begrunde en dispensation) - dokumentation for sygdom, fødsel, forskning eller lign. vedlægges. STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN UGE Dag Dato Telefontid Træffetid Vejleder Mandag 15/ Johannes H. Poulsen Onsdag 17/ Theis P-Skovsgaard Onsdag 17/ Christian S.S. Frandsen Torsdag 18/ Malene Esager Torsdag 18/ Gordon Jehu Torsdag 18/ Camilla Grønlund Hiul Mandag 22/ Johannes H. Poulsen Onsdag 24/ Theis P-Skovsgaard Onsdag 24/ Christian S.S. Frandsen Fredag 26/ Christina Rydahl Lundin Personlig samtale kan bestilles via NB: Såfremt det ikke har været muligt at få bestilt en tid til samtale, kan du møde op i starten af vores træffetid - for at sidde og afvente et ledigt tidsrum imellem de allerede bestilte tider. DEN INTERNATIONALE STUDIEVEJLEDNING Dag Telefontid Træffetid Vejleder Hver Onsdag Tina Gottlieb Hver fredag Tina Gottlieb Vejledningen er temaopdelt. Du skal IKKE bestille tid, men blot møde op på tidspunktet for det pågældende tema: Ud på 7.semester Ud på 7.semester Ud på 11.semester Ud på 9.semester / andet, herunder selvarrangerede ophold på ALLE se- Kl : Kl : Kl : Kl : mestre DER TAGES FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER! Studievejledningen for Medicin: Den Internationale Studievejledning telefonnummer: telefonnummer: træffetidslokale er: a træffetidslokale er: Tidsfristen for indlevering af dispensationsansøgninger er i efterårssemesteret 1. oktober og i forårssemesteret 1. marts. Kun ansøgninger der er begrundet i akut opståede situationer, vil blive modtaget efter fristens udløb og blive hastebehandlet. Opmærksomheden henledes på, at visse sager, især ansøgninger om meritoverførsel, kan kræve lang behandlingstid. Det tilrådes derfor at søge i så god tid som muligt, og i øvrigt at fremme sagsbehandlingen ved at udarbejde en velbegrundet og fuldstændig ansøgning, vedlagt den fornødne dokumentation. Bemærk at man ikke kan søge merit for fag man har på indeværende semester (1. sem. undtaget). Ansøgningsfristen er 1. oktober/1. marts. Både ansøgningsskemaer for dispensation og merit er vedhæftet en detaljeret vejledning, der skal følges for at give en smidig og hurtig sagsgang. NB. Bemærk at studienævnet anbefaler at man taler med en studievejlder inden man søger dispensation. Det gælder især ofr ansøgninger om tidsfrsitforlængelser eller ekstra eksamensforsøg. KOM NED I STUDIEVEJLEDNINGEN Studievejledningens hjemmeside Du kan finde mange nyttige oplysninger på vores hjemmeside Med venlig hilsen Studievejledningen for medicin

5 OSVAL I MÅLSÆTNINGEN MED UNDERVISNINGEN/ OPGAVEN: Hovedformålet med OSVAL er at fremme en videnskabelig, problemorienteret tænkemåde hos alle studerende og der i gennem fremme evnen til livslang læring. Set i denne sammenhæng må OSVAL I betragtes som en øvelsesopgave, hvor de studerende skal erhverve og demonstrere en basal indsigt i videnskabelig, problemorienteret tænkemåde og i faserne i den videnskabelige arbejdsproces: Problemformulering, litteratursøgning, strukturering, dataindsamling og analyse samt fremstilling af arbejdet. STUDIET sem info dog vil det være tilrådeligt, at man regner med at benytte de sidste uger til afsluttende bearbejdning af materialet, gennemskrivning af opgaven og planlægning af fremlæggelsen. Hovedelementet i undervisningen er den individuelle vejledning, som vil finde sted i løbet af 4. og 5. semester. Til vejlederen er afsat i alt 10 arbejdstimer til arbejde med opgaven, herunder vejledning og endelig gennemlæsning og bedømmelse af opgaven. Studentervejledning til OSVAL I og II kan du finde på ku.dk ORDBØGER TIL EK- SAMEN Det er muligt for udenlandske studerende at medbringe nudansk ordbog ved skriftlige eksaminer det første 1½ år efter studiestart. 5 Med udenlandske studerende forstås studerende, der har adgangsgivende eksamen fra et andet land end Danmark, Færøerne, Norge eller Sverige. Det er til gengæld muligt at aflevere de skriftlige opgaver og eksamensbesvarelser på svensk eller norsk. Dog skal man huske, at fagudtryk skal besvares med korrekt medicinsk latin/græsk eller dansk. Det er afgørende, at de studerende selv "producerer" viden enten ud fra eksisterende data fra den videnskabelige litteratur eller ud fra egne originale observationer. OSVAL I skal være et selvstændigt arbejde, hvor hver enkelt studerende selv gennemgår alle opgaveudarbejdelsens faser. Der er således tale om en øvelse, som det er nødvendigt at gennemføre for alle studerende, hvorfor egentlige gruppeopgaver ikke kan komme på tale. Flere studerende kan imidlertid samarbejde inden for et givet emneområde, men hver studerende skal udarbejde en selvstændig opgave med sin egen problemformulering. Det anbefales at gå ind på (OSVAL I 2000-ordningen) og læse vedr. information om projektet under OSVAL/VKO. Her vil du også kunne finde datoer for tilmelding til OSVAL-I afleveringsfrist, frister for tilmelding til workshop, fremlægning osv. Emne og vejleder: Ideer til emne og vejleder kan findes i dette emnekatalog, der også kan hentes på Internettet: osval%20i/osvalnyordn_default.htm. Hvis en studerende kan finde en vejleder, kan han/ hun også selv foreslå et emne udenfor kataloget. Uanset om emnet er valgt helt frit eller efter kataloget, skal den studerende selv formulere den specifikke problemstilling og i samråd med vejlederen udarbejde en disposition for fremgangsmåden. Det er en forudsætning for at gå i gang med opgaven, at den studerende har en godkendt vejleder, som har godkendt opgavens disposition. Fremstillingen af arbejdet som hovedregel skriftlig i rapport- eller artikelform. Andre fremstillingsmåder kræver dispensation efter ansøgning fra OSVALudvalget. Den studerende har mulighed for selv og i samarbejde med vejlederen at tilrettelægge arbejdsprocessen, HUSK AT OSVAL-I SKAL VÆRE BESTÅET FØR DELTAGELSE I DEN ORDINÆRE EKSAMEN PÅ 6. SEMESTER. Venlig hilsen Anette Laurvig Nielsen, Studiesekretær Studieekspeditionen tlf AUTOMATISK TILMELDING TIL EKSAMEN I TIDLIG PATIENT KONTAKT, SOMMEREN 2006 Udsendt via til studerende, der er startet på 1. semester, medicin, 1. februar Kære studerende, Som tidligere meddelt udbydes eksamen i Tidlig Patient Kontakt på 1. semester, sommeren Eksamensdagene vil være 31/5 * 1/6 * 7/6 * 14/6. I vil senere modtage besked om hvilke dage I skal eksamineres på. Det vil på nuværende tidspunkt fremgå af punkt. ku.dk, at I er tilmeldt ovenstående eksamen. Jeg skal i den sammenhæng henvise til Vigtige regler, som ligeledes er udsendt via i starten af februar måned. I vil snarest modtage mere information om ovenstående eksamen. Med venlig hilsen Michael Sørensen Eksamenskontoret Det er ikke muligt at medbringe dansk-svensk/norsk ordbøger at få spørgsmålene på engelsk at få ekstra tid til eksamen, hvis man er fra et af disse nordiske lande sem info SEMESTERSTART MEDICIN-STUDIET EFTERÅRET 2006: Semesterstart mandag d. 4. september 2006, dog med følgende undtagelser: 6. og 8. semester starter mandag d. 28. august semester, 2000-ordningen, starter mandag d. 21. august semester, 1986-ordningen, starter mandag d. 28. august 2006 Studietilbud EFTERLYSNING!!! Haves: Sød og kompetent koodinator for webbaseret læring med stort engagement og gå-på-mod, som afholder introduktionskurser i Blackboard, kurser i test og evaluering i Blackboard, samt forestår (k)ærlig Blackboard-support. Søges: Undervisere på SUND som har lyst til at bruge webbaseret læring som et supplement til den almindelige undervisning. Det kan være, at du gerne vil kunne lægge dine Power Points præsentationer ud i et lukket e-læringsmiljø? Det kan også være, at du gerne vil have redskaber til at evaluere dit kursus? Måske vil du gerne lave en lille selvtest til dine studerende? Eller også vil du gerne supplere dine cases med forklarende videoklip og billedmateriale? Interesseret? Så kontakt wbl-koordinator Sunniva Pedersen-Reng på mail: eller på telefon: og hør mere. Næste Blackboard Introkursus afholdes den 31. maj kl og igen den 20. juni kl Tilmeld dig på mail: ku.dk eller på telefon: Du kan se alle Blackboard-kurser for sommer og efterår 2006 på Forårsblomst fra Panums grønne områder...

6 6 CENTER FOR KLINISK UDDANNELSE/ LKFTILBYDER I MAJ 2006 KURSER FOR STUDERENDE HOLDSAT PÅ SEMESTER I NEDENSTÅENDE FÆRDIGHEDER: LKF - LABORATORIET FOR KLINISKE FÆRDIGHEDER. Hvad er LKF? LKF er et tilbud til ALLE studerende holdsat på semester, som ønsker at forbedre deres kliniske færdigheder, uanset hvilket klinikudvalg man tilhører. Det er en perfekt mulighed til at forberede sig på det kliniske ophold på semester, genopfriske færdighederne inden et lægevikariat, eller at forberede sig praktisk til Akut patient eksamenen på 13. semester. Vi tilbyder følgende GRATIS aftenkurser: IV Adgang Et must inden det kliniske ophold på sem. - Undervisning i teorien bag perifer IV adgang. - Anlæggelse af venflon på realistiske fantomer. - Anlæggelse af venflon på hinanden - Introduktion til blodprøvetagning Sutur Forberedelse til det kirurgiske ophold på semester, genopfriskning af knudeteknik, forberedelse til kirurgisk lægevikariat. - Demonstration af knudebindingsteknik (En hånds og tohåndsknude, suturering i skadestue) - Praktisk knudebinding og suturering på fantomer og knudebræt med instruktion Kateter God forberedelse til sem. Klinik og lægevikariat. - Teoretisk undervisning i steril kateter anlæggelse - Steril anlæggelse af kateter på realistiske fantomer STUDIET DATO EMNE TID ÅBNES Neuro kursus Kombi kursus Genoplivning Neuro kursus Avanceret Genoplivning Nødvendig forberedelse til lægevikariat, yderst relevant undervisning til akut patient eksamen. En væsentlig udvidelse af FADL kurset. - Teoretisk gennemgang af basal og avanceret genoplivning efter opdaterede danske standarder for læger (Medicinering, hjertemassage, defibrillering). - Case baseret praktisk genoplivning på realistisk genoplivningsdukke, med IV adgang og medicingivning, defibrillering samt hjertemassage. På dette semester holder vi kombinerede aftenkurser hvor de studerende har mulighed for at prøve både sutur, IV-adgang og kateteranlæggelse på samme aften. Dette er blandt andet ideelt for de 7.semester studerende der er startet i klinik eller som genopfriskning inden vikariat. Kurset strækker sig fra og der er plads til 18 studerende. Derudover er der aftenkursus, hvor der kun undervises i et emne, nemlig genoplivning. Basal Neurologisk Undersøgelse som aftenkursus: Vi genoptager nu succesen med neurologisk undersøgelse som aftenkursus. Neurologisk undersøgelse er noget, der for mange medicinstuderende er en svært tilgængelig disciplin. Der er mange ting at holde styr på. Der findes et utal af undersøgelser der kan udføres, men det er ikke nødvendigvis alle, der er lige relevante. Vi tilbyder nu dette kursus, hvor DU får muligheden for at prøve at lave neurologisk undersøgelse på patienter fra neurologisk afdeling Målet: På kurset vil der blive lagt vægt på at indøve en systematik i undersøgelsen, samt at træne nogle af de vigtige undersøgelser. Kurset er ikke en gennemgang af neurologiske sygdomme, eller en gennemgang af hvordan man tolker på de forskellige fund. Det er et kursus i de praktiske færdigheder, der bruges ved undersøgelsen. Kursus forløb: Kurset varer tre timer. Der indledes med en gennemgang af den neurologiske undersøgelse samt demonstration af teknik og diverse håndgreb. Derefter skal I gennemgå undersøgelsen to og to og øve undersøgelsen på hinanden. Den sidste halvanden time af kurset vil der være to patienter til stede hvor der er mulighed for at bruge den indlærte undersøgelses teknik i praksis. Målgruppe: Kurset henvender sig til alle, der er på 6. semester og frem. Kurset er en oplagt mulighed som en del af forberedelserne til et vikariat eller turnus. Hvor og hvornår: Kurset vil blive afholdt den 11/1-06 og 17/1-06 i tidsrummet 16:00 19:00 på LKF i auditorium E. Henvendelse på tlf Center for Klinisk Uddannelse/LKF Afsnit 5404 Rigshospitalet Blegdamsvej København Ø Tlf.: TILMELDING TIL OVENSTÅENDE KURSER KAN SKE PÅ TLF.: PÅ HVERD- AGE KL ELLER VED PERSON- LIGT FREMMØDE I SEKRETARIATET I CENTER FOR KLINISK UDDANNELSE INDEN FOR OVENNÆVNTE TIDSRUM BANDAFTEN LØRDAG D. 13. MAJ I lørdags gik de fem bands: "Afløb", "Bord og Stol", "GenKENT", "MIR" og "Badedyrene" på scenen i Studenterklubbens lokaler. Aftenen viste sig at blive et brag af en fest og alle fem bands leverede det de skulle: Topunderholdning og rockstars en masse. Det var en skøn aften med afskillige fadøl, fødder, der stampede i takt og dansen. Stemningen var god og aftenen den største succes overhovedet. Som gæst til festen skal der hermed falde et stort tak til alle fem bands og specielt Simon Krabbe, der gjorde det hele muligt ved i dén grad at være en dygtig organisator!!! Sejheds-bandet GenKENT leverede varen! En observant læser vil nikke genkendende til MOKs egen Chrisse-laden længst ovre til højre.

7 7 ANNONCER STUDENTERMEDHJÆLP TIL PANUM NMR CENTER RASKE FORSØGSDELTAGERE SØGES. Studentersekretær timer ugentligt søges. Raske forsøgsdeltagere min 18år søges til et videnskabeligt forsøg. Arbejdet vil typisk indebære assistance i forbindelse med centerets forskningsarbejde, så som: litteratursøgning bl.a. via MEDLINE, udarbejdelse af mødereferater, PowerPoint og Excell arbejde med data, ekspedere regninger videre i systemet, sekretærassistance ved ansøgningsskrivning o.l. Formål med forsøget er at undersøge hvordan et smertestillende lægemiddel koncentreres i muskler og underhud, efter påsmørelse. Samt at undersøge om optagelsen fremmes af en iontoforese patch. Iontoforese går ud på at indføre ioner af opløselige salte i kropsvævet ved hjælp af en svag elektrisk jævnstrøm. Aflønning: den højst mulige studentertakst. Henvendelse til Professor dr.med. Bjørn Quistorff tlf: FOREDRAGSOVERHØRING Vi er tre personer som p.t. deltager i et kursus, bevilget af Socialministeriet, med det formål at udstyre mennesker, med erfaring som patient i det psykiatriske behandlings- og tilbudssystem, med redskaber til at kunne formidle det som de måtte have på hjertet og mener kan have almen interesse for samfundet. Som led i kurset søger vi efter et forum der vil være os behjælpelige ved at komme og lytte til vore oplæg som hver er af ½ times varighed. Generelt om forsøget: Som forsøgsperson vil du blive undersøgt i alt 3 gange over en periode på 2-3 uger. Første besøg vil bestå i en generel helbredsundersøgelse (varighed ca. 30 min.). Derefter vil du inden for en uge fra første besøg blive indkaldt til to behandlingsforsøg (varighed 5 timer pr gang) med mindst 4 dages mellemrum. Der foretages opfølgning (varighed ca. 30 min.) indenfor 7 dage af det andet behandlingsforsøg eller på sidste behandlingsbesøg. Ved hvert behandlingsbesøg indføres to mikrodialysekatetre, ét i underhuden og ét i muskellaget over skulderen. Det tildelte produkt doseres til den valgte skulder, og der tages prøver af mikrodialyseperfusatet på tidspunkter fra 30 minutter før dosering til 4 timer efter dosering. Desuden tages blodprøver på tidspunkter fra direkte før dosering til 4 timer efter dosering via et venflon. Når katetret er fjernet, vil der på huden være et mindre mærke fra indstikket, som ved blodprøvetagning. Det bliver ikke syet, men heler op med almindeligt plaster. Arrangementet skal afvikles inden 7. juni 2006 i København eller på Frederiksberg. Tid og sted er ikke fastlagt på forhånd men vil skulle aftales nærmere. Varighed i alt ca. 2 timer. Ulempegodtgørelse: Der vil blive udbetalt 2000 kr. i honorar for deltagelse. Henvendelse til Gerda Sveistrup Krav: Kvinde/mand minimum 18 år, god almen helbredstilstand og ikke-ryger, BMI <27 >19. Forsøget er godkendt af den Videnskabsetiske komité, nr (KF) Kontakt venligst: Birgit Falk Riecke Hardtmann, Læge Parker Instituttet Frederiksberg Hospital tlf. nr TURNUSBYTTE Jeg har turnus i Vestsjællands Amt og er interesseret i at bytte med Københavns Amt eller HS. Så hvis du gerne vil på landet - eller allerede bor der, eller måske har planer om at flytte vestpå så kan vi arrangere det således at vi begge kommer i turnus i vores nærområde. Glæder mig til at høre fra dig. Mvh. Jakob Møller Hansen, læge tlf , eller TURNUS Får du turnus nummer her til foråret 2006? Ved du at du vil søge turnus i vestsjælland-amt, storstrøms-amt eller endnu længere væk fra københavn uanset hvilket turnus nummer du får så kan du måske hjælpe mig. Skriv en mail til mig på eller ring/sms på om, hvor du vil hen nu her i løbet af foråret, gerne inden der er kommet turnus-numre og stress. Mange tak Nina Foli-Andersen Alt andet end lægeromaner Munksgaard Danmark har en lang række bøger lige til kittellommen, f.eks.: KØB DEM HOS DIN BOGHANDLER SKADESTUEKIRURGI KR. 312,00 Ny udg. Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer RATIONEL VÆSKE-, ELEKTROLYTBEHANDLING OG ERNÆRING KR. 386,00 SUBJEKTIVT & OBJEKTIVT KR. CA, 345,00 DESIGN: IMPERIET EKG LET AT SE KR. 198,00 Sjæleboderne København K tlf fax MOK ANNONCE_april.indd 1 25/04/06 14:30:04

8 Annonce 8 Lægevikar Ledige vikariater på Psykiatrisk Sygehus Frederiksborg Amt. Prøve kræfter med psykiatrien. Hold et sabatsemester. Måske drømmer du om en længere rejse, men mangler at få økonomien på plads. -Vi er en stor funktionsenhed med sengeafdelinger i Frederikssund, Helsingør og Hillerød. -Vi er vant til, og glade for at have studenter ansat. -Vi er fleksible - der er mulighed for at planlægge en forlænget weekend selv om du arbejder. -Vi giver grundig introduktion og følgevagter, så du føler dig tryg inden første selvstændige vagt. -Vi er et godt team af reservelæger, som er vant til at hjælpe og støtte hinanden. -Vi honorerer vagter ud over rullet, så hvis du planlægger sabatsemester med rejse er der mulighed for at tjene ekstra penge. -Vi har ledige vikariater fra 1.september Vi giver dig mulighed for en dag på afdelingen inden du beslutter dig for ansættelse. Lyder det spændende, eller har du spørgsmål, så kontakt cheflæge Peter Treufeldt via mail: eller vagtplanlægger Aase Einfeldt via mail:

9 INDRE ORGANER 9 FADL, Københavns Kredsforening OVERENSKOMSTERNE ER FÆRDIGFORHANDLET! Efter knap et års lange og seje forhandlinger med Amtsrådsforeningen og H: S, har FADL nu fået overenskomsterne i hus. Det betyder at DU snart skal stemme! Der er forhandlet nye overenskomster for både Sygeplejevikarer/Ventilatører/ Dialyse- og Cardiologiassistenter og for Lægevikarer. Det vil altså sige at du skal stemme ja eller nej til hele to overenskomster! Urafstemningen finder sted i perioden d. 23. maj til d. 8. juni 2006 kl. 12. Du vil i næste uge modtage bladet FADL-forum med posten, som i detaljer fortæller dig mere om overenskomsterne, og gør dig rustet til at stemme. Vi håber meget, at du ikke bare kyler bladet i skraldespanden, men tager dig tid til lige at læse det igennem. Det er trods alt DINE arbejdsvilkår det handler om. Overenskomsten for SPV/VT/DIA/CARD indeholder blandt andet: - Lønstigning på grundløn og tillæg på samlet 6,64 %! - Indførelse af en obligatorisk pensionsordning! - Lørdagstillæg allerede fra kl. 8.00! - Forhøjelse af holdledertillægget med kr. 300,-! - Indførelse af fri på barns 1. sygedag for holdmedlemmer! Åbningstider mandag, tirsdag og torsdag fra til samt fra til På vegne af FADL København, Jannie Pedersen, Overenskomstudvalget. Overenskomsten for Lægevikarer indeholder blandt andet: - Lønstigning på grundløn og tillæg på samlet 5,64 %! - Indførelse af en obligatorisk pensionsordning! - Holddriftstillæg og tillæg for ekstraordinær tjeneste/tilkald forhøjes i lighed med Yngre Lægers overenskomst! - Indførelse af fri på barns 1. sygedag, for lægevikarer i vikariat af over en måneds varighed!

10 10 INDRE ORGANER Vidste du: KENDER DU DINE RETTIGHEDER? - At du skal have stillet tøj til rådighed når du er på vagt. Kan dette ikke lade sig gøre har du krav på et tillæg. Husk at skrive det på din lønseddel. - At du i de fleste tilfælde ved sygdom kan få sygedagpenge. - At du har hele 3 tillidsrepræsentanter som står til rådighed, eksempelvis hvis der bliver klaget over dig på en vagt. Du kan som FADL medlem, (ligegyldigt om du er SPV er, VT er, ansat på Universitet eller i den lokale Netto), altid kontakte os hvis du har spørgsmål og husk vi har tavshedspligt. Tillidsrepræsentanterne er en del af fagforeningen og derfor helt uafhængige af vagtbureauet. MVH Tillidsrepræsentanterne Stine, Urfan og Ida - Vi er til for dig Slut med dyre blækpatroner! NY RABATAFTALE Medbring dit studiekort og spar yderligere: -20% på alle genopfyldninger og plakater, -10% på ALT andet i butikken! FADL københavn kan nu tilbyde dig en rabataftale med InkStation på Falkoner Allé 71. Udskrivning af plakater Printere Nye blækpatroner Genopfyldninger Papir Du kan nu F.eks: få 20% rabat på genopfyldning af dine gamle printerpatroner, samt Canon nr.: 24 color, ny patron: 169,- genopfyldning af din egen patron: 49,- på udskrivninger af plakater. HP nr.: 56, ny patron: 189,- genopfyldning af din egen patron: 89,- Desuden får Lexmark du 10% nr.: 16, rabat ny patron: på alt 249,- andet genopfyldning i butikken. af din egen patron: 89,- Du skal blot Epson: huske nr.: dit T041, studiekort ny patron: med 299,- genopfyldning FADL-klistermærke af din egen på patron: bagsiden. 89,- FADLrabat NB: Huskstudiekortmed FADLklistermærke! Sådan gør du: Læg den tomme patron i en plastikpose og kom ned med den i butikken på Falkoner Alle. Så renser og genfylder vi din blækpatron! Falkoner Allé Frederiksberg Tlf.:

11 Annonce INDRE ORGANER Mens du venter på turnus. 11 Tillykke, efter mange år med næsen i bøgerne er du endelig færdig læge. Du brænder efter at komme i gang med at bruge din store viden i det virkelige liv. Men der er ventetid på at komme i gang med turnus. I ventetiden kan vi tilbyde et spændende job på Psykiatrisk Sygehus Frederiksborg Amt. Vi er en stor funktionsenhed med sengeafdelinger i Frederikssund, Helsingør og Hillerød. Vi giver grundig introduktion og følgevagter, så du føler dig tryg inden første selvstændige vagt. Vi er et godt team af reservelæger, som er vant til at hjælpe og støtte hinanden. Vi har ledige vikariater fra 1.september Vi giver dig mulighed for en dag på afdelingen inden du beslutter dig for ansættelse. Kontakt rekruteringsansvarlig læge Aase Einfeldt, tlf.: SAKS!!? MOK kan i denne uge afsløre, at de Studerendes Almene Kirurgiske Selskab fortsat langtfra er de eneste indehavere af den smukke forkortelse, SAKS! Vi har tidligere bragt historierne om hvorledes de kirurgisk interesserede medicinstuderende skånelsesløst har hugget navnet SAKS fra veletablerede grupper som f.x. SAmmenslutningen af Katolske Studerende og Studerendes Almene Kødfløjte Spillere. I denne uge kan vi løfte sløret for de ægte SAKS ere - nemlig Dansk Selskab for Artroskopisk Kirurgi og Sportstraumatologi! se selv AFSLØRING!! Dette selskab har således eksisteret siden sidst i 1998, og må derfor konkluderes at være den ægte vare! Hvad så nu, SAKS!? (altså, Studerendes Almene Kirurgiske Selskab, red.)

12 12 VAGTBUREAUET FADL S VAGTBUREAU Blegdamsvej 4, 2. sal, 2200 København N EKSPEDITIONEN ER ÅBEN Mandag til torsdag: Fredag: EKSPEDITIONENS (Kirsten Carstens) (Beate Jørgensen) VAGTBESTILLING TAST 1 EKSPEDITION TAST 2 VB MEDDELSER ANNONCER NYT HOLD 1706 GLOSTRUP SKADESTUE Aften og Nattevagter Glostrup skadestue søger 5 FADL - vagter som lægesekretærer. Holdet skal dække 60 vagter over en 12 ugers plan, ca. 20 vagter pr. måned. Arbejdstiden: alle ugens dage, aften og nattevagter. Vagtfordelings plan kan rekvireres på VB. Arbejdsområder som lægesekretær på Glostrup skadestue: - Varetage den akutte telefoniske visitation efter givne retningslinier. - Skrive skadesjournaler og dokumentation i forhold til afdelings standarder. - Modtagelse af patienter i samarbejde med den visiterende sygeplejerske, registrere administrative oplysninger m.m. - Div. Registreringer af patientforløb og afslutning af patientforløb. - Rekvirere div. undersøgelser og prøver m.m. - Primære opgaver vil være administrative lægesekretær opgaver, men Ad hoc opgaver på behandlingsstuerne kan forekomme. Ønsker du yderligere information, kan Funktionsbeskrivelse for hold 1706 ses hos Gry Orkelbog - Vagtbureauets kursusafdelingen. Krav: - Du skal kunne håndterer stressede situationer - Have gode skrive egenskaber - SPV timer minimum 400 timer - Skal have bestået 4 semester - Skal kunne tage minimum 4 vagter pr. mdr., gerne fl ere i sommerferieperioden - Du deltager i én af de først kommende lægesekretærvikar kurser - Du skal have et gyldig akkrediteringskort Der afholdes ansættelsessamtaler i uge 21 og 22 på Glostrup skadestue. Ansøgere med fl est antal timer og højeste semestertrin vil bliver prioriteret. Du vil modtage en grund oplæring i afdelings procedurer inden holdstart. Ansøgningsfrist: Den mandag 22. maj kl Løn: SPV-holdløn Klassisk vagtudsigt når eksamenstiden nærmer sig - masser af vagter til de flittige og dem med semesterfri! Tilmelding gerne via hjemmesiden www. Fadlvagt.dk (København tilmelding til hold) Hvis der er spørgsmål skal du kontakte Adm. Sygeplejerske Gry Orkelbog på telefon eller mail RIGETS HÆMODIALYSEHOLD 4201 SØGER NYE MEDLEM- MER Holdet er tilknyttet den akutte og den kroniske hæmodialyseafdeling på Rigshospitalet. Arbejdet består i første omgang i at starte og afslutte dialysebehandlinger på kroniske patienter. Dette indbefatter selvstændig vurdering af væsketræk, overvågning af patient, IV-medicinering, stuegang med læge, blodprøvetagning m.m. I forløbet vil du blive fortrolig med behandling af svære blodtryksfald og initial hjertestopbehandling. Generelt tilbyder vi gode arbejdsforhold på lige fod med afdelingens sygeplejersker, korte dag- og aftenvagter á 7 timer med mulighed for dobbeltvagter, god løn samt et klinisk spændende arbejde med udviklingsmuligheder. Krav: Vi kræver af dig, at du mindst er på 5. semester, har 150 VT-timer eller lignende relevant erfaring samt at du selvfølgelig er sød, rar og fl eksibel og er indstillet på at tage 8 planlagte vagter om måneden for at holde kompetencen ved lige. Efter 700 afholdte dialysetimer kan du gå på pension, hvilket betyder, at du kan nøjes med at dække 4 vagter om måneden. Det forventes at du bliver på holdet i mindst et år, samt at du kan overskue at tage sygevagter når afdelingen og holdet er i nød. NÅR I ÆNDRER ADRESSE ELLER TELEFONNUMMER, SÅ HUSK AT GIVE OS BESKED ENTEN PR. BREV, TELEFON ELLER . Ansøgere fra de tidlige semestre foretrækkes. Oplæring består i 11 lønnede følgevagter: 5 teoretiske og 5 praktiske med erfarne studenter samt 1 med en erfaren sygeplejerske. Vi har holdmøde en gang om måneden, hvor vi som regel får en pils og lidt at spise. Ansøg hos FADL inden mandag d. 24. maj kl. 10. Oplæring påbegyndes start juni. Der kan ikke søges orlov i juli og august. Løn: DIA - løn Yderligere information: Kontakt holdleder Christian Wied VIL DU VÆRE 100% SIKKER PÅ AT FÅ DINE SPV-VAGTER? SPV hold 1501 søger nye medlemmer. SPV-holdene dækker døgnet rundt, alle månedens dage i 8 timers vagter. Holdet dækker typisk langtidsvagter, både på psykiatriske og somatiske afdelinger. Hvis holdet ikke er ude, garanteres du en alm. løs SPV- vagt. Løn: SPV-holdløn, pt. ca kr. 150,- pr. time. Hvis holdet ikke er ude, og du tager en løs vagt, afregnes denne som individuel SPV-vagt, (uden holdtillæg). Krav: Min 200 SPV-timer, skal kunne tage min. 4 vagter pr. måned, (også nattevagter). Ansøgningsfrist: Torsdag d. 18. maj 2006 Via www. Fadl-vagt.dk tilmelding til hold Yderligere info: Holdleder Imran Sarwar, tlf.: eller VB Adm.sygeplejerske Gry Orkelbog tlf.nr eller

13 INTENSIVHOLD 4102 søger 1 nyt medlem til afd. 542, Hvidovre Hospital Da intensiv afdeling 542, Hvidovre Hospital, ønsker at udvide samarbejdet med vores hold, søger vi hermed 1 nye medlemmer. Vi er et vellidt, veletableret fast ventilatørhold på intensiv afdelingen, Hvidovre Hospital. Som medlem på holdet får du mulighed for et ansvarsfuldt og udfordrende arbejde på lige fod og i godt samarbejde med afdelingens sygeplejersker. Du får mulighed for at udvikle din kliniske erfaring med forskellige patientgrupper. Afdelingen modtager pt er fra alle de forskellige afdelinger på Hvidovre Hospital, hyppigst fra kirurgisk gastroenterologisk, lungemedi-cinske og infektionsmedicinske afdelinger, og modtager herudover akut dialysekrævende pt er fra andre hospitaler. Du lærer og øver at prioritere arbejdsopgaver og får rutine i mange kliniske procedurer, som du forventes at kunne, når du bliver læge. Samtidig får du fornøjelsen af at være del af en afdeling, som sætter pris på deres ventilatører og behandler dig som en ligeværdig kollega. Arbejdet indebærer at du vil lære og blive bedre til: - At blande/give medicin, herunder pressorstoffer og antibiotika. - At tage a-punkturer, blodprøver, dyrkninger, EKG og lign. - At gå stuegang med læger fra forskellige afdelinger. - At blive fortrolig med elektronisk kardex (QS) og snuse til grønt system. - At arbejde selvstændigt typisk med ansvar for en patient. - At blive oplært og blive fortrolig med at køre kontinuerlig hæmodialyse (aktuelt på nye Aquarius maskiner). - At kunne arbejde med alle ikke allerede nævnte ting, der hører til på en intensiv afdeling såsom psykisk observation, personlig pleje af patienten, arbejde med pårørende, akutte livreddende procedurer (hjertestop, intubation), opsætning af respirator/bipap/cpap og meget, meget mere. Vi forventer at du opfylder følgende: - Har min. 400 VT timer. Dette kan der dispenseres fra, forudsat tidl. relevant arbejde. - Har bestået farmakologi på den gamle studieordning. Er du på den nye studieordning er kravet afsluttet 6. semester. - Kan tage min. 8 vagter om måneden i det første halve år (for at få noget rutine), og at du bliver på holdet min. 1 år (for at afdelingen og holdet har glæde af dig). - Er selvstændig, fl eksibel og engageret, og at du selv har lyst til at gøre en indsats for at blive dygtigere. - Kan tage 16 lønnede vagter (VT-løn 8 med ventil og 8 med en sygeplejerske). - Du skal kunne tage Intensiv kursus, med start ultimo maj Løn: CARD - løn VAGTBUREAUET NYT INTENSIVHOLD Roskilde Intensiv hold 4106 Roskilde Intensiv ønsker at opstarte et Intensivhold hurtigst muligt. Afdelingen søger 8-14 ventilatører som er friske, positive og har lyst og energi til at indgå i afdelingens spændende og til tider meget hektiske miljø. Du skal være selvstændig, fl eksibel og engageret, og du skal have lyst til at gøre en indsats for at opstarte et nyt hold indenfor det intensiv speciale. Afdeling består af 9 sengepladser og har i alt 45 sygeplejersker ansat afd. modtager akutte såvel som elektive patienter fra Roskilde Amts Sygehuse. Arbejdstid: Skiftende vagter, alle ugens dage. Arbejdet indebærer at du vil lære og blive bedre til: - At blande/give medicin, herunder inotropi og antibiotika. - At tage a-punkturer, blodprøver, dyrkninger, EKG og lign. - At gå stuegang med læger fra forskellige afdelinger. - At blive fortrolig med Patient Data Management system (CareVue Chart), samt Opus medicin. - At arbejde selvstændigt typisk med ansvar for en patient. - At udføre fysisk og psykisk pleje af den intensive patient. Tæt pårørende kontakt. Deltage i komplekse situationer, som intubation, anlæggelse af diverse invasive katetre, tracheostomier, bronchoskopier m.v. - At arbejde med observation og betjening af respiratorer og Non-invasiv ventilation. Vi forventer at du opfylder følgende: - Har min. 400 VT timer. Dette kan der dispenseres fra, forudsat tidl. relevant arbejde. - Har bestået farmakologi på den gamle studieordning. Er du på den nye studieordning er kravet afsluttet 6. semester. - Kan tage min.6-8 vagter om måneden i det første halve til hele år (for at få noget rutine), og at du bliver på holdet min. 1 år (for at afdelingen og holdet har glæde af dig). - Kan tage 16 lønnede følgevagter (under oplæring VT løn) - Du skal kunne tage Intensiv kursus, med start ultimo maj Løn: MVS holdløn + 1times transportgodtgørelse pr. vagt OBS. MVS holdløn er det højeste løntrin Ansøgningsfrist: Ansøgningen skal være på vagtbureauet senest onsdag d. 24. maj 2006 kl Ansøgning via dk København Ansættelsessamtaler fi nder sted på afdelingen. Yderligere informationer: Kontakt venligst adm. Sygeplejerske Gry Orkelbog tlf.nr eller mail 13 HÆMODIALYSEHOLD 4202 PÅ AMTSSYGEHUSET I HERLEV søger 2 nye holdmedlemmer Vi tilbyder et spændende og klinisk relevant arbejde med en høj grad af selvstændighed og ansvar. Du vil gennem dit arbejde blive fortrolig med alle aspekterne i hæmodialysebehandling og blive i stand til at arbejde selvstændigt på afdelingen som dialyseassistent på lige fod med dialysesygeplejeskerne. Vores hold er meget vellidt på afdelingen, og vi har på den baggrund forhandlet os til et løntillæg på kr. 25,-/time. Vi dækker ca. 4 vagter hver pr. 4-ugers plan med lidt variation til begge sider. Men som udgangspunkt skal der dækkes 4 vagter pr. måned. Vi er pt. 5 studerende på holdet. Oplæring: Din oplæring vil følge et fastlagt program med mindst 10 følgevagter (normalt mellem 10 og 12), hvor du følges med en af afdelingens rutinerede dialysesygeplejesker. Afdelingen yder fuld løn under din oplæring. Arbejdsplanlægning: Holdet mødes een gang hver måned og aftaler vagter. Arbejdstider: mandag-fredag og lørdag og søndag Krav: Du skal have bestået 7. semester og have min. 200 VT-timer. Du skal kunne starte oplæring hurtigst muligt og senest maj Oplæringen skal ske over ca. 1 1 ½ måned, da det kræver rutine. Har ovenstående fanget din interesse eller skulle du have yderligere spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte holdleder Ida Holdgaard på eller pr. Eller VB Adm. sygeplejerske Gry Orkelbog tlf eller mail Ansøgningsfrist: Torsdag den 18. maj 2006 via www. Fadl-vagt. dk tilmelding til hold MEDICINSTUDERENDE TIL SPECIALLÆGEKLINIK SØGES. Du skal kunne arbejde en eftermiddag om ugen fra kl 13 til 16. Klinikken behandler patienter med lungesygdomme og allergi. Du kommer til at arbejde i en gruppe med 3 andre medicinstuderende. Der vil være mulighed for at bytte vagter. Der tilbydes oplæringsperiode. Oplysninger om klinikken får du på Hvis du har interesse for dette arbejde kan du sende ansøgning via til: Ansøgningsfrist: Ansøgningen skal være på vagtbureauet senest fredag d. 25. maj 2006 kl Ansøgning via dk københavn Ansættelsessamtaler fi nder sted den 23.maj og 24.maj på intensiv afd. med afdeling sygeplejerske Yderligere informationer: Kontakt venligst adm. Sygeplejerske Gry Orkelbog tlf.nr eller mail Ring og få en vagt - så er der lige pludselig råd til at holde sommerferie

14 14 FOREDRAG OM AYURVEDA ONSDAG D. 17/5 KL. 17! Hvad er Ayurveda? Ayurveda er en traditionel, holistisk medicin med rødder i Indien, som bliver mere og mere udbredt både herhjemme og på verdensplan. Nogle af dine kommende patienter vil sikkert også bruge det, og hvis du gerne vil vide mere om, hvad Ayurveda går ud på, så kom til foredrag på Panum onsdag d. 17. maj kl , hvor Ayurveda-terapeut Morten Krabbe ( vil gøre rede for teorien, anvendelses muligheder og kostvejledning. Det vil foregå i lille mødesal bag glasdøren før trappen ned til kantinen. Alle interesserede er velkomne! Vi glæder os til at se dig! Med venlig hilsen GIM Gruppen for Integreret Medicin HEJ ALLE KRISTNE MEDICINERE Så er sommeren endelig kommet... og for nogen kan der heldigvis blive lidt tid til at nyde solen og varmen, og andre har allerede total eksamenspres (stakler!) Næste gang vi mødes er den onsdag 17. maj, hos Linda (Peter bangsvej 71, 3. tv., frederiksberg) kl Aftenen kommer til at byde på en tale fra John Wyatt, som vi skal se på dvd: How to walk the talk Desuden skal vi synge og be sammen... Kage, kaffe og snak er også vigtige ingredienser! ;-) Hvis spørgsmål kontakt Ellen Mølgård på : eller på tlf: INDRE ORGANER KOM TIL SEXEKSPRESSENS SOMMERSEMINAR! Hvad nu? Kom på Sexekspressens sommerseminar! -her bliver du uddannet guide, så du kan tage ud på folkeskoler og undervise i seksualoplysning. Der vil være oplæg som kommunikation & formidling, prævention & kønssygdomme, pornoficering af samfundet, kærlighed og første gang samt fest og massere af hygge. I år vil vi deltage i dette seminar sammen med Århus og Odense. Så sæt kryds i kalenderen - vi glæder os til at se dig! Hvornår? Hele herligheden kommer til at foregå i uge 34 (mandag-fredag) -og koster kun den lille sum af ca. 400 kr (-som er inkl. kost og logi) Hvad laver sexekspressens guider? Vi tager ud og underviser folkeskolens klasser i seksualitet, krop og følelser. Hvad får jeg ud af det? Du kommer med i en af Panums mest sociale grupper. Du lærer andre at kende på tværs af semestrene. Du opdaterer din faglige viden eller lærer noget nyt. Du får træning i undervisning og formidling. Du får større indblik i ungdomskulturen lige nu. Du kommer med til hyggelige eftermiddage og vilde fester. Hvordan kommer jeg med? Du sætter kryds i din kalender, tilmelder dig og din læsemakker, og glæder dig til en fantastisk dag. Mail til Jannie på: hurtigst muligt Kom og bliv en del af Panums hyggeligste og festligste basisgruppe! PS. Sexekspressen er naturligvis for alle medcinstuderende, -så kom selvom du er på første eller sidste! PHILM HOLDER GENERALFORSAMLING D. 2. JUNI KL. 15 I LOK Dagsorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Årsberetning ved formanden 3. Gennemgang og godkendelse af regnskab 4. Valg til bestyrelsen 5. Tilbagemelding fra projektgrupper 6. Udnævnelse af æresmedlemmer 7. Evt. Kaffe medbringes. Vi ses i Så er den her langt om længe!! KÅRING AF VINDEREN I EQUIPS KONKUR- RENCE - HVAD ER EN SPIKE? I besvarelsen er der lagt væk på kreativ tænkning samt faglig anvendelighed. Top 3 1. PIP I RØV FLØJTE: Aggregatet installeres i crena ani på nyopererede mave-tarm kir. Patienter. Ved flatus afgang fløjter spiken og sygeplejersken ved da at der er gang i mavenj (Jesper Olsen) 2. Det er et hurtigt instrument til at udføre en nød-tracheostomi med! Den er mere steril end en kuglepen, den er spids, der er hul i den den er mægtig! (Lotte Madsen) 3. Alternativ vatpind ved klamydiatest for mænd. Den borer sig ind AV! (Mette Daml) Førstepræmien går således til Jesper Olsen og er som lovet en flaske Montepulciano rødvin! Equip takker alle deltagende for de gode forslag. For særligt interesserede er det rigtige svar: hæmodialytisk udstyrstilbehør Mvh. Maria Vigh Christoffersen Lokalformand, Equip København. Har du lyst til at yde en aktiv indsats for formålet? Vi er en basisgruppe på Panum, der har til formål at øge sundheds-bevidstheden blandt de etniske minoritetsgrupper i landet. Det gør vi bl.a. ved at afholde oplæg på Panum, skrive artikler, hjælpe andre instanser med materiale/udgivelser samt meget andet. Vi er en broget gruppe bestående af både færdiguddannede og studerende odontologer og medicinere. Er du bare en smule nysgerrig, så kig forbi! Du/I vil blive vel mødt. Næste møde afholdes tirsdag d. 23. maj kl ved Kemigangen. Det bliver et internt oplæg for studerende på KU, af Ebbe Munk-Andersen, overlæge på psyko-traumecentret (Dansk Røde Kors), om tilværelsen for asylansøgere. Oplægget vil vare en time og der vil være rig mulighed for at svar på en lang række spørgsmål. Efter oplægget fra kl vil der være et åbent månedsmøde i foreningen. Velmødt! SEHAT

15 TILBUD FRA STU- DENTERPRÆSTEN UGE 20 Ugens giraf: Er udsat til næste uge. Men HUSK: Hvis du står med en konflikt på hånden, som du gerne vil have noget respons på, er du velkommen til at komme forbi på kontoret for en girafsnak mandage mellem 12 og 14. Venlig hilsen Lise Lotz, studenterpræstens akademiske medarbejder Tidligere ugers giraffer kan læses på vores hjemmeside: Kommentarer til Ugens Giraf er velkomne! Tekstiludstilling i Rundetårn med Den Røde Tråd strikkecaféen Tid: torsdag den 18. maj kl Sted: Indgangen til Rundetårn Tid: alle torsdage Sted: Sankt Hans Torv 30 Der er en udstilling i Rundtårn, som lyder rigtig spændende: Tid til Tekstilkunst. Prædikeren lærer at alting i Verden har sin tid, som Gud forordner og styrer (Prædikernes Bog kapitel 3). Det er op til hver enkelt af 21 tekstilkunstnere at fundere over, hvilken mening, der ligger i det, når de går i gang med deres bidrag til udstillingen. Læs mere på Rundetårns hjemmeside på www. rundetaarn.dk Jeg vil hermed tilbyde en fælles udflugt op i tårnet på torsdag, altså den 18. maj. Hvis du er interesseret, kan du dukke op ved indgangen kl. 13 og gå med op. Der er gratis adgang, hvis du følges med mig Jeg vil gerne have en tilbagemelding, hvis du er interesseret, så jeg ved hvor mange jeg skal vente på! Efter udstillingen skynder jeg mig til Sankt Hans Torv, så strikkecafeen kan være åben som sædvanlig, og du er naturligvis velkommen til at gå med! Strikkecafeen er åben hver torsdag. Kom og brug dine hænder et par timer på noget hyggeligt og nyttigt. Du er velkommen, uanset om du er 100 % nybegynder eller en erfaren strikker. Vi har pinde og garn, så du kan komme i gang. Vi har også masser af gode ideer og opskrifter, hvis du mangler INDRE ORGANER inspiration. Og så er der altid kaffe og lidt lækkert til den skrantende sukkerbalance! Spørgsmål om strikkecafeen kan rettes til præstens medarbejder Lise Lotz på Spiritus Sanctus pinsefest Tid: Fredag den 2. juni kl Sted: Sankt Johannesgården, Blegdamsvej 1B, kælderen, ved Sankt Hans Torv Pris: Kr. 75,- som betales ved indgangen Tilmelding: Til eller ku.dk, tlf eller ved personlig henvendelse på kontoret. Kom til pinsefest i Sankt Johannesgårdens lokaler tæt på Panum! Studenterpræsterne på Københavns Universitet har samlet kræfterne om en aften for alle sanser: dejlig mad og drikke, musik og sang, dans og sjov. Ånden er over os! Mere info følger. Vores hjemmeside Panums hjemmeside er under ombygning, og vores hjemmeside er lidt ustabil for tiden. Den skulle dog genopstå i nye og friske klæder inden længe. Studenterpræsten står til rådighed Præsten står til rådighed som samtalepartner; du kan komme anonymt og tale med præsten om det, der trykker dig, hvad enten det er stort eller småt. Det kan handle om eksamensangst, ensomhed, kærestesorg, studiestress, dårligt humør eller andet, og det behøver altså hverken at handle om tro eller kristendom. Præsten fører ingen journaler og der er som regel ingen ventetid. Du kan komme i studenterpræstens træffetid på Panum (onsdag eller torsdag 12-14) eller du kan bestille en tid på eller ku.dk Studenterpræsten kan også træde til, hvis du skal giftes eller have dit barn døbt. Mail: / mobil: NYTTIGE, NON-GØGLEDE LINKS TIL MEDICINERE: NYHEDSMEDIER: You're reading it! Findes også online i farve! Studenterblad der genopstår! Ugeskrift for læger Dagens Medicin STUDENTERSIDER: Kompendier og lignende Debatforum Studenterklubben på Panum Forening af Danske Lægestuderende Vagtbureauet KOMMERCIELLE: Lægemiddelkataloget Artikelsøgning til din OSVAL Gratis opslagsværk (også til PDA) Gratis medicinsk ordbog til din computer Få tilsendt EKG og RTG quizzer/cases! Opslagsværk for patienter Info fra Sundhedsministeriet UNIVERSITETET: Medicinstudiets nye hjemmeside! EDB-Studiesalene på Panum ANDET: Beredskabsstyrelsens lærebog i førstehjælp Basisbogen skåret ned til stikord AAAHHH, DET DUFTER AF FORÅR!! MØD MIG PÅ

16 16

Udgives af FADLog Det medicinske Studenterråd MOK støttes økonomisk af Det sundhedsvidenskabelige Fakultet

Udgives af FADLog Det medicinske Studenterråd MOK støttes økonomisk af Det sundhedsvidenskabelige Fakultet Nr. XXIX 18. maj 37. årgang 2004-2005 M ISSN 0907-5658 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift RYSTENDE NUMMER AF MOK 2 Tryk: Tryk 16, Fiolstræde 10, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan

Læs mere

Foreningens postadresse er midlertidigt hos formanden.

Foreningens postadresse er midlertidigt hos formanden. SAMS Aarhus håndbog Formål: 1) Foreningens primære formål er at fremme interessen for almen medicin blandt medicinstuderende på Aarhus Universitet. Foreningen ønsker at være bindeled mellem medicinstuderende

Læs mere

Rejsebeskrivelse. 6 sem. udveksling på G4 i Tórshavn

Rejsebeskrivelse. 6 sem. udveksling på G4 i Tórshavn Rejsebeskrivelse 6 sem. udveksling på G4 i Tórshavn Jeg har længe drømt om at bruge sygeplejeuddannelsen i udlandet, det var blandt andet også derfor jeg valgte uddannelsen i sin tid. Dette både for at

Læs mere

Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den

Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den 29.02.2012. Antal tilbagemeldinger: 37 ud af 40 mulige. 1: Har du på sygehuset fået den fornødne

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Dagsorden og bilag. Indhold 20-05-2009 18:00 21:30 RUC. Studenterrådet v. Roskilde Universitet. Dagsorden... 2

Bestyrelsesmøde. Dagsorden og bilag. Indhold 20-05-2009 18:00 21:30 RUC. Studenterrådet v. Roskilde Universitet. Dagsorden... 2 Bestyrelsesmøde Dagsorden og bilag 20-05-2009 18:00 21:30 RUC Studenterrådet v. Roskilde Universitet Indhold Dagsorden... 2 Bilag 1: Ranking hot or not!... 4 Bilag 2: DSF... 5 Bilag 3: Mødeplan... 6 Bilag

Læs mere

Guide til UDLANDSOPHOLD International Virksomhedskommunikation At tage på udlandsophold er en kæmpe oplevelse - både socialt, kulturelt og fagligt.

Guide til UDLANDSOPHOLD International Virksomhedskommunikation At tage på udlandsophold er en kæmpe oplevelse - både socialt, kulturelt og fagligt. Guide til UDLANDSOPHOLD International Virksomhedskommunikation At tage på udlandsophold er en kæmpe oplevelse - både socialt, kulturelt og fagligt. Indhold Hvor kan du komme hen?... 3 Hvornår kan du komme

Læs mere

I denne uge kan du klæde dindekan ud som en langnæset lille lyveprins. Klik ind på www.mok.info for at finde den i farver. Husk at du kan vinde en

I denne uge kan du klæde dindekan ud som en langnæset lille lyveprins. Klik ind på www.mok.info for at finde den i farver. Husk at du kan vinde en Nr. XXX 25. maj 37. årgang 2004-2005 M ISSN 0907-5658 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift I denne uge kan du klæde dindekan ud som en langnæset lille lyveprins. Klik ind på www.mok.info

Læs mere

Vejledning om ansøgning til introduktionsstilling i speciallægeuddannelsen i Almen Medicin

Vejledning om ansøgning til introduktionsstilling i speciallægeuddannelsen i Almen Medicin Vejledning om ansøgning til introduktionsstilling i speciallægeuddannelsen i Almen Medicin I denne vejledning uddybes og præciseres ansøgningen til introduktionsstillinger i speciallægeuddannelsen i Videreuddannelsesregion

Læs mere

Bodø! 6. semesters praktik-12 uger. 1½ uge på Opvågning, 4 ½ uge på Hjerteovervågning og 6 uger på Børneafdelingen.

Bodø! 6. semesters praktik-12 uger. 1½ uge på Opvågning, 4 ½ uge på Hjerteovervågning og 6 uger på Børneafdelingen. Bodø! 6. semesters praktik-12 uger. 1½ uge på Opvågning, 4 ½ uge på Hjerteovervågning og 6 uger på Børneafdelingen. Mine forventninger til opholdet var at opleve et andet sundhedsvæsen og kultur. Jeg valgte

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER oversigt: SPARRINGSMØDE TIL VINDUE FOR EN FORENING August 2012

Læs mere

VEJLEDNING TIL OPTAGELSE 2013

VEJLEDNING TIL OPTAGELSE 2013 VEJLEDNING TIL OPTAGELSE 2013 Statens Scenekunstskole optager hvert år to studerende på hver af de fire teatertekniske uddannelser: Lysuddannelsen (se under center 2) Lyduddannelsen (se under center 2)

Læs mere

Digital design PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 DIGITAL DESIGN IT, ÆSTETIK OG INTERAKTION INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG KULTUR ARTS AARHUS UNIVERSITET

Digital design PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 DIGITAL DESIGN IT, ÆSTETIK OG INTERAKTION INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG KULTUR ARTS AARHUS UNIVERSITET Digital design PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 DIGITAL DESIGN IT, ÆSTETIK OG INTERAKTION INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG KULTUR ARTS AARHUS UNIVERSITET 2 PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 VELKOMMEN PÅ DIGITAL

Læs mere

Huskeliste inden kursus/lejrstart

Huskeliste inden kursus/lejrstart Huskeliste inden kursus/lejrstart Kalenderoversigt for kursus- og lejrledere Hvad skal jeg som kursus- eller lejrleder huske inden aktiviteten begynder? Det kan være svært at holde overblik over vigtige

Læs mere

Opsummering af de studerendes evalueringer af praktikophold Uddannelsen i medicin, Syddansk Universitet

Opsummering af de studerendes evalueringer af praktikophold Uddannelsen i medicin, Syddansk Universitet Opsummering af de studerendes evalueringer af praktikophold Uddannelsen i medicin, Syddansk Universitet Kirurgisk afdeling, Sygehus Sønderjylland, Aabenraa 1. Sep 2012-31. Aug 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KURSUSPLAN FOR TIDLIG

KURSUSPLAN FOR TIDLIG KURSUSPLAN FOR TIDLIG KLINIKOPHOLD PÅ MEDICINSK AFDELING SYGEHUS THY-MORS 7. JANUAR - 24. JANUAR 2013 Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Information vedrørende tidlig klinikophold: Medicinsk

Læs mere

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde Kirurgisk uddannelsesprogram for hoveduddannelse i almen medicin kirurgisk afdeling Køge Roskilde Forord. Den kirurgiske del af uddannelsen i Almen Medicin skal sikre opfyldelsen af den tilhørende del

Læs mere

Nyhedsbrev Klub Viadukten uge 35, 2015 og fremad

Nyhedsbrev Klub Viadukten uge 35, 2015 og fremad Nyhedsbrev Klub Viadukten uge 35, 2015 og fremad Kære forældre og medlemmer. Læs gerne dette nyhedsbrev sammen. Siden sidst :o) Hurra. Vi har fået 105 nye medlemmer 4. maj i år. Alle har været igennem

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Opsummering af de studerendes evalueringer af praktikophold Uddannelsen i medicin, Syddansk Universitet

Opsummering af de studerendes evalueringer af praktikophold Uddannelsen i medicin, Syddansk Universitet Opsummering af de studerendes evalueringer af praktikophold Uddannelsen i medicin, Syddansk Universitet Gastroenterologisk afdeling, Odense Universitetshospital, Odense 1. Sep 2012-31. Aug 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Velkommen til OPUS Psykiatrisk Center Frederiksberg

Velkommen til OPUS Psykiatrisk Center Frederiksberg Velkommen til OPUS Psykiatrisk Center Frederiksberg Om OPUS OPUS er et specialiseret, ambulant behandlingstilbud, der henvender sig til unge i alderen 18 til 35 år, der for første gang oplever tegn på

Læs mere

Ernæring og sundheds tutorteam præsenterer. Årets Rusprogram. Ernæring og Sundhedsuddannelsen VIA Campus Aarhus N Hedeager 2, 8200 Aarhus N

Ernæring og sundheds tutorteam præsenterer. Årets Rusprogram. Ernæring og Sundhedsuddannelsen VIA Campus Aarhus N Hedeager 2, 8200 Aarhus N 2013 Ernæring og sundheds tutorteam præsenterer Årets Rusprogram Ernæring og Sundhedsuddannelsen VIA Campus Aarhus N Hedeager 2, 8200 Aarhus N Velkomst fra tutorteamet Kære alle dejlige, nye studerende

Læs mere

Evaluering af introduktion af medicinstuderende og medicinstuderende med industriel specialisering afviklet den 13. og den 14. november 2012.

Evaluering af introduktion af medicinstuderende og medicinstuderende med industriel specialisering afviklet den 13. og den 14. november 2012. Evaluering af introduktion af medicinstuderende og medicinstuderende med industriel specialisering afviklet den 13. og den 14. november 2012. Antal tilbagemeldinger: 167 af 174 mulige 1: Havde du problemer

Læs mere

Information om Modul 13 - Valgmodul Uge

Information om Modul 13 - Valgmodul Uge Information om Modul 13 - Valgmodul Uge 35-40 2011 Udarbejdet af arbejdsgruppe med kliniske repræsentanter og repræsentanter fra Sygeplejerskeuddannelsen i Århus Juni 2011 1 Overordnet om Valgmodul Valgmodulet

Læs mere

Opsummering af de studerendes evalueringer af praktikophold Uddannelsen i medicin, Syddansk Universitet

Opsummering af de studerendes evalueringer af praktikophold Uddannelsen i medicin, Syddansk Universitet Opsummering af de studerendes evalueringer af praktikophold Uddannelsen i medicin, Syddansk Universitet Psykiatrisk afdeling, Middelfart Sygehus, Middelfart 1. Sep 2012-31. Aug 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studieordning for afprøvning af udenlandske læger FAKULTETSSEKRETARIATET,

Studieordning for afprøvning af udenlandske læger FAKULTETSSEKRETARIATET, D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T SAGSNOTAT 31. AUGUST 2011 Vedr.: Studieordning for afprøvning af udenlandske læger FAKULTETSSEKRETARIATET,

Læs mere

Nr. XXVIII. MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift. 10. maj. 38. årgang

Nr. XXVIII. MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift. 10. maj. 38. årgang Nr. XXVIII 10. maj. 38. årgang 2 0 0 5-2 0 0 6 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift 2 Tryk: Tryk 16, Fiolstræde 10, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København

Læs mere

APRIL 2011 ÅRGANG 7, NUMMER

APRIL 2011 ÅRGANG 7, NUMMER Nyhedsbladet APRIL 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 4 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 06.04.2011 kl.18:45 Udflugt til Orion Planetarium Onsdag den 13.04.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 17.04.2011 kl.14.00

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Nyhedsbrev Årgang 7 ~ Nr. 3 Maj 2009 Åbningstider og tlf. nr. Mandag: Viggo Jonasen kl. 9.00-12.00 Tirsdag: Lenette og Nanna kl. 9.00-12.00 Onsdag, torsdag: Socialrådgiver

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 2 af 9 sider Denne

Læs mere

Stipendier efterår Et antal stillinger som lønnet ph.d.-stipendiat er ledige til besættelse pr. 1. januar 2010 eller snarest herefter.

Stipendier efterår Et antal stillinger som lønnet ph.d.-stipendiat er ledige til besættelse pr. 1. januar 2010 eller snarest herefter. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Stipendier efterår 2009 Et antal stillinger som lønnet ph.d.-stipendiat er ledige til besættelse pr. 1. januar 2010 eller snarest herefter. Nedenfor er nævnt de typer

Læs mere

STUDIEAFDELINGEN - DET HUMANISTISKE FAKULTET. Tidsplan for afvikling af sommereksamen 2008 2. udgave Hvornår? Hvad? Hvem?

STUDIEAFDELINGEN - DET HUMANISTISKE FAKULTET. Tidsplan for afvikling af sommereksamen 2008 2. udgave Hvornår? Hvad? Hvem? Torsdag d. 7. marts., Eksamensplanlægningsmøde og kl. 13-15. lokale P8 eksamenssekretærer Uge 6 og -ledere Uge 7 + 10 Udsendelse af nyhedsbrev til studerende vedrørende tilmelding til sommereksamen 2008

Læs mere

YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013

YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013 YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013 Leder Den gode uddannelse! Hvad kan og skal vi gøre i YODA for at bidrage til en god ortopædkirurgisk uddannelse på alle landets afdelinger? Alle yngre ortopædkirurger er under

Læs mere

Vi håber, du har lyst til at deltage for foreningen skal være for os alle!

Vi håber, du har lyst til at deltage for foreningen skal være for os alle! Aarhus den 24. februar 2013 Kære idéhistoriske alumne Der sker ting og sager i miljøet omkring Idéhistorie. En forening, der vedrører dig, ser snart dagens lys. Nærmere bestemt den 5. april, hvor vi afholder

Læs mere

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I MATEMATIK-ØKONOMI MATEMATIK-ØKONOMI I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i matematikøkonomi.

Læs mere

Eksamensprojekt for HF Enkeltfag

Eksamensprojekt for HF Enkeltfag Eksamensprojekt for HF Enkeltfag 2017/18 Rammerne for eksamensprojektet NB: hvis du har været til eksamen i mindst én af faggrupperne, skal du ikke skrive Eksamensprojekt. Faggrupperne er enten kultur-

Læs mere

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom Pakkeforløb for på hjertesygdomme hjerteområdet Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hjerteklapsygdom Pakkeforløb - I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad et pakkeforløb

Læs mere

Dansk Laryngologisk Selskabs Årsmøde 2009 State of the Art in Phonosurgery

Dansk Laryngologisk Selskabs Årsmøde 2009 State of the Art in Phonosurgery Dansk Laryngologisk Selskabs Årsmøde 2009 State of the Art in Phonosurgery Mødet afholdes på Vejle Sygehus i lokalet På Bjerget, Kabbeltoft 25, 7100 Vejle. fredag den 16. Januar 2009. Programmet opdateres

Læs mere

Rådgivning Region sjælland og hovedstaden

Rådgivning Region sjælland og hovedstaden Rådgivning Region sjælland og hovedstaden Aktivitetsplan efterår 2015 Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig 1 INDHOLD 3-4 Få rådgivning 5-8 Aktiviteter i Rådgivning København 8-9 Aktiviteter

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 8. årgang nr 43 mar-apr 2011 Lysglimt-redaktionen Lizzi Klargaard, beboer på Afd B Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Lene Buchwald, Økonoma Rikke Søder, Aktivitetsleder

Læs mere

Side 1 Regler og procedurer generelt Side 2 - Kriterier for praktikanttjeneste, der afvikles i udlandet. Side 3 - Klinikfordelingsprocedure

Side 1 Regler og procedurer generelt Side 2 - Kriterier for praktikanttjeneste, der afvikles i udlandet. Side 3 - Klinikfordelingsprocedure Side 1 Regler og procedurer generelt Side 2 - Kriterier for praktikanttjeneste, der afvikles i udlandet. Side 3 - Klinikfordelingsprocedure Studienævn for medicin Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Praktikanttjeneste

Læs mere

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13.

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13. DAMSØGAARD Alle hverdage Avislæsning kl. 11.45 i stuen Gymnastikken kl. 9.00-12.30 Fællesgymnastik i kælderen kl. 10.30 11.00 Terapien kl. 9.00-15.30 POSTEN NR. 5 MAJ 2008 (kig ind i terapien og få en

Læs mere

Studerende? Bliv foredragsholder hos Talerøret og tjen 1500 kr. pr. foredrag

Studerende? Bliv foredragsholder hos Talerøret og tjen 1500 kr. pr. foredrag 1 Studerende? Bliv foredragsholder hos Talerøret og tjen 1500 kr. pr. foredrag Er du god til at forklare din viden for andre? Synes du, det er sjovt at stå på en scene? Kan du gøre indtryk på publikum?

Læs mere

Ø-posten, december 2014

Ø-posten, december 2014 Indholdsfortegnelse: Om Ø-posten 1 Træffetid og telefontid 1 VAR DET NOGET FOR DIG? (Førtidspensionistnetværk) 2 Tur går til Christiansborg 2 Sidste Torsdagscafe inden jul 2 Det er sket: - Medlesmøde om

Læs mere

Velkommen til bostedet Welschsvej

Velkommen til bostedet Welschsvej Velkommen til bostedet Welschsvej Hus 13-15 Hus 17 Sportsvej 1 Indholdsfortegnelse S.3 Velkommen S.4 Praktikstedet S.5 Værdigrundlag S.6 Din arbejdsplan for de første fire uger S.7 Vores forventninger

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

REFERAT. Møde den: 5. oktober 2010 kl. 12-14.30 Lokale A112

REFERAT. Møde den: 5. oktober 2010 kl. 12-14.30 Lokale A112 Møde den: 5. oktober 2010 kl. 12-14.30 Lokale A112 REFERAT Til stede: Lars Geer Hammershøj, Malou Juelskjær, Per Fibæk Laursen, Morten Jacobsen, Lis Salbøg, Christian Hestbæk og Dorte Puggaard Fraværende:

Læs mere

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035,

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk Aadum Husholdningsforening HUSK!!!! HØSTMARKED

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

BRASILIANSKE STUDIER. Program for studiestarten 2015 INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND BRASILIANSKE STUDIER 2015 ARTS AARHUS UNIVERSITET

BRASILIANSKE STUDIER. Program for studiestarten 2015 INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND BRASILIANSKE STUDIER 2015 ARTS AARHUS UNIVERSITET BRASILIANSKE STUDIER Program for studiestarten 2015 INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND BRASILIANSKE STUDIER 2015 ARTS AARHUS UNIVERSITET PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 2 BRASILIANSKE STUDIER BEM- VINDOS PÅ

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

Den kliniske basisuddannelse

Den kliniske basisuddannelse Den kliniske basisuddannelse Med denne pjece får du en kort information om nogle praktiske forhold og rettigheder i forbindelse med din kommende ansættelse i din kliniske basisuddannelse, KBU. Indhold:

Læs mere

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!! Tryk: Tryk 16, Fiolstræde 10, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København K,

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!! Tryk: Tryk 16, Fiolstræde 10, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København K, Nr. XIV 7. dec. 38. årgang 2005-2006 M ISSN 0907-5658 JuleOrganisationernes Juleorgan, et Ekstremt Julet Juleskrift MOKs venstrehåndsnisser sender de varmeste julehilsner til alle trofaste læsere 2 Tryk:

Læs mere

Til patienter og pårørende. Velkommen til M14. Nyremedicinsk Klinik. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Medicinsk Center

Til patienter og pårørende. Velkommen til M14. Nyremedicinsk Klinik. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Medicinsk Center Til patienter og pårørende Velkommen til M14 Nyremedicinsk Klinik Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Center Velkomst og målsætning I denne folder kan du få relevante oplysninger om afsnit M14 og

Læs mere

Tillykke Daisy! Hvornår har du sidst været i fredagsbar? Nr. XXIII. MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift

Tillykke Daisy! Hvornår har du sidst været i fredagsbar? Nr. XXIII. MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift Nr. XXIII 18. april. 39. årgang 2006-2007 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift Tillykke Daisy! Hvornår har du sidst været i fredagsbar? 2 Tryk: Tryk 16, Fiolstræde 10, MedicinerOrganisationernes

Læs mere

Pixibog for ph.d. studerende

Pixibog for ph.d. studerende Pixibog for ph.d. studerende Indhold Introduktion Om ph.d. uddannelsen Ph.d. skoler/ vejledning på universiteterne Ph.d. opstart Lovgivning Ansættelse Løn Ferieregler Barselsregler Referencehåndteringsprogrammer

Læs mere

Information om Modul 13 - Valgmodul Uge

Information om Modul 13 - Valgmodul Uge Information om Modul 13 - Valgmodul Uge 35-40 2012 Udarbejdet af arbejdsgruppe med kliniske repræsentanter og repræsentanter fra Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus Juni 2012 1 Overordnet om Valgmodul Valgmodulet

Læs mere

Guide til HA meritforløb

Guide til HA meritforløb HA-studiet Guide til HA meritforløb (Markedsføringsøkonomer) Gældende fra september 2014 Opdateret 1/7-2014 Meritaftale Ifølge meritaftalen med erhvervsakademierne har I som markedsføringsøkonomer mulighed

Læs mere

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!!

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!! Nr III 15 sept 37 årgang 2004-2005 M ISSN 0907-5658 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift YEAH YEAH YEAH LANG FREDAG I KLUBBEN IGEN IGEN 17/9 11-24 (DØREN LUKKER KL 23:00) 2 Tryk:

Læs mere

Aktivitetshuset i Odense Kochsgade 29 5000 Odense C Tlf. 63 754 854 Mail: aktivitetshuset@odense.dk Web: www.odense.

Aktivitetshuset i Odense Kochsgade 29 5000 Odense C Tlf. 63 754 854 Mail: aktivitetshuset@odense.dk Web: www.odense. Aktivitetshuset i Odense Kochsgade 29 5000 Odense C Tlf. 63 754 854 Mail: aktivitetshuset@odense.dk Web: www.odense.dk/aktivitetshuset Arbejdspladsen Organisation: Aktivitetshuset er et aktivitets- og

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2008. Nyt tilbud til studerende ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Studiejob. Side

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2008. Nyt tilbud til studerende ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Studiejob. Side Studiejob Hvordan finder jeg et relevant studiejob? Det spørgsmål er der mange studerende, der stiller sig selv. Nogle har måske et par gode bud men ved du også, at kan hjælpe? Fokus I 2008 har vi sat

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Medlemsbrev & program efterår 2015. Medlemsbrev som mail Slægtshistorisk Forening Sønderjyllands medlemsbrev udsendes denne gang ikke som normalt med post sammen

Læs mere

Klinisk periode Modul 4

Klinisk periode Modul 4 Klinisk periode Modul 4 2. Semester Sydvestjysk Sygehus 1 Velkommen som 4. modul studerende På de næste sider kan du finde lidt om periodens opbygning, et skema hvor du kan skrive hvornår dine samtaler

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Smart-ebizz Manual til Bookinsystem Indholdsfortegnelse Kom hurtigt i gang med dit booking system:... 3 Overblikket over dit bookingsystem... 4 Hovedside... 4 Kunder... 4 Opret ny Kunde... 4 Vagtplaner...

Læs mere

REFERAT BESTYRELSESMØDE 11/7 2010 HOS NIELS JØRGEN

REFERAT BESTYRELSESMØDE 11/7 2010 HOS NIELS JØRGEN REFERAT BESTYRELSESMØDE 11/7 2010 HOS NIELS JØRGEN Tilstede: Niels Jørgen Andersen, Fritz Hansen, Sisse Dahlin, Lotte Dahlin, Kirstine Rasmussen, Jytte Madsen, Benice Nielsen og Louise Nielsen Godkendelse

Læs mere

Referat fra styringsgruppemøde nr. 1, Idræt, 1. semester (E17) Torsdag den 26. oktober 2017 kl i lok. A315

Referat fra styringsgruppemøde nr. 1, Idræt, 1. semester (E17) Torsdag den 26. oktober 2017 kl i lok. A315 Referat fra styringsgruppemøde nr. 1, Idræt, 1. semester (E17) Torsdag den 26. oktober 2017 kl. 14.30-15.30 i lok. A315 Repræsenterer Navn Til stede Med afbud Uden afbud C1-3 David Svit X C1-4 Frederik

Læs mere

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være?

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Navn: Kursistnr.: Opgave 1 Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 15 2 3 1 X 1. Hvor høje skal kvinderne være? 160-180 165-190 160-170 165-180 2. Hvad

Læs mere

1. Forord Denne pjece er udarbejdet til dig, der har vist interesse for at blive ansat som aflastningsperson i Aarhus Kommune.

1. Forord Denne pjece er udarbejdet til dig, der har vist interesse for at blive ansat som aflastningsperson i Aarhus Kommune. 1. Forord Denne pjece er udarbejdet til dig, der har vist interesse for at blive ansat som aflastningsperson i Aarhus Kommune. Formålet med pjecen er at give dig information om Aflastningsordningen, din

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub. Januar 2014

Sydfyns Single- og Venskabsklub. Januar 2014 Januar 2014 Mandag den 6. januar kl. 19 - Besøg hos Hanne Design på Gestelev Gamle Mejeri. Hanne laver bl.a. smukke smykker og tasker i gummi, som vi får lejlighed til at se på. Hun lukker snart sin butik

Læs mere

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening En guide til etablering af nye lokalforeninger Indholdsfortegnelse 1.1 Etablering af ny lokalforening... 1 1.2 Roller i lokalforeninger... 3 1.3 Ansvarsområder i lokalforeninger... 4 1.4 Eksempel på en

Læs mere

Projektorienteret forløb - Praktik

Projektorienteret forløb - Praktik Projektorienteret forløb - Praktik 10, 20 eller 30 ECTS Selvvalgt modul på kandidatuddannelsen i uddannelsesvidenskab OBS: Nærværende papir henvender sig kun til studerende der ønsker at tage praktik som

Læs mere

2. Spm1. Er det en fordel med et preformuleret(?) specialeprojekt? Og i givet fald hvorfor? Eller er det bedst selv at være med?

2. Spm1. Er det en fordel med et preformuleret(?) specialeprojekt? Og i givet fald hvorfor? Eller er det bedst selv at være med? Udkast til referat af fokusgruppeinterview angående temaet det gode specialeforløb. Tirsdag d 24.03.09, Det biovidenskabelige fakultet. Deltagere: Interviewer/ordfører: Jakob Lundgren Willesen Medinterviewer/logbogsholder:

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 1 Rammer og kriterier for modul 13 prøve Dette dokument indeholder en beskrivelse af: Læringsudbytte for modul 13 s. 2 Forudsætninger

Læs mere

Klassiske studier PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 KLASSISKE STUDIER INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET

Klassiske studier PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 KLASSISKE STUDIER INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET Klassiske studier INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET 2 VELKOMMEN PÅ! Først og fremmest: Tillykke med optagelsen på studiet, være det sig Klassisk Filologi, Klassisk Arkæologi, Latin,

Læs mere

Medievidensk VELKOMMEN PÅ MEDIEVIDENSKAB! PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015

Medievidensk VELKOMMEN PÅ MEDIEVIDENSKAB! PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 Medievidensk VELKOMMEN PÅ MEDIEVIDENSKAB! PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 ab INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG KULTUR ARTS AARHUS UNIVERSITET HELSINGFORSGADE 14 8200 AARHUS N 2 PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015

Læs mere

Til patienter og pårørende. Velkommen til M14. Nyremedicinsk Klinik. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Medicinsk Center

Til patienter og pårørende. Velkommen til M14. Nyremedicinsk Klinik. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Medicinsk Center Til patienter og pårørende Velkommen til M14 Nyremedicinsk Klinik Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Center Velkomst og målsætning I denne folder kan du få relevante oplysninger om afsnit M14 og

Læs mere

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift Nr. XXVI 9. Maj 39. årgang 2 0 0 6-2 0 0 7 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift Vil du spille med? Bent Hansen Formand for Danske Regioner Jens Winther Jensen Formand for Lægeforeningen

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Psykologi. Navn på universitet i udlandet: University of New Brunswick.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Psykologi. Navn på universitet i udlandet: University of New Brunswick. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Psykologi Navn på universitet i udlandet: University of New Brunswick Land: Canada Periode: Fra:September 2010 Til:December 2010 Udvekslingsprogram:

Læs mere

2011 Enkeltfag Studieordning. STUDIEORDNING for enkeltfagsstuderende ved Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg

2011 Enkeltfag Studieordning. STUDIEORDNING for enkeltfagsstuderende ved Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg 2011 Enkeltfag Studieordning STUDIEORDNING for enkeltfagsstuderende ved Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg Gældende fra februar 2011 1 1. Fællesbestemmelser. Enkeltfagskurserne ved

Læs mere

26. Årgang. Maj Juni Juli. Fødselsdage: Maj. Tillykke. Tillykke. Juni. Juli. Anne Sofie 14.07

26. Årgang. Maj Juni Juli. Fødselsdage: Maj. Tillykke. Tillykke. Juni. Juli. Anne Sofie 14.07 26 Årgang 2010 Maj Juni Juli Fødselsdage: Maj Heidi Kasper Nicholai Anders D 0605 1305 1405 2405 Juni Jørn Christian Anders R Tobias Sebastian 1206 1406 1606 2306 2706 Juli Kristian 1207 Anne Sofie 1407

Læs mere

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 2

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 2 Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 2 Beliggende på plan 8 Til patienter og pårørende Regionshospitalet Randers Medicinsk Afdeling I denne pjece er der oplysninger, som kan have betydning for dig og dine

Læs mere

københavns universitet

københavns universitet københavns universitet Navn E-mail (SKAL være alumne/ku-mail) Afdeling Oplæringsansvarlig / nærmeste leder I dette arbejdsark finder du fem mailcases, som du skal besvare, som om du besvarer dem pr. mail

Læs mere

Ophold ved en udenlandsk institution kan indgå som en del af forskningsåret.

Ophold ved en udenlandsk institution kan indgå som en del af forskningsåret. Forskningsåret Medicinstuderende og tandlægestuderende ved Health på Aarhus Universitet kan søge om indskrivning på forskningsåret, et 1-årig prægraduat forløb i sundhedsvidenskabelig forskning, der afsluttes

Læs mere

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen Retningslinjer for Praktik på Datamatikeruddannelsen Baggrund På datamatikeruddannelsens 5. semester skal de studerende gennemføre et praktikophold i en eller flere virksomheder. Praktikken er normeret

Læs mere

TEAM RG Katalog over aktiviteter 2016/2017

TEAM RG Katalog over aktiviteter 2016/2017 TEAM RG Katalog over aktiviteter 2016/2017 Oversigt over Team RG kataloget - Hvad er Team RG 2 - Team RG volleyball 3 - Team RG håndbold 4 - Team RG badminton 5 - Team RG Indendørs fodbold 6 - Team RG

Læs mere

- # - - # - Ad 2: Kurser & møder i LASS: Se nærmere omtale af kurserne samt praktiske oplysninger i programmet eller i kalenderen på

- # - - # - Ad 2: Kurser & møder i LASS: Se nærmere omtale af kurserne samt praktiske oplysninger i programmet eller i kalenderen på LASS. Indhold: 1. Fra LASS Styrelse. 2. Kurser og møder i LASS. 3. Fra medlemmerne. 4. Hjemmesiden & Nyhedsbrevet. 5. Andre arrangementer. Ad 1: Fra LASS Styrelse: Referat af Årsmødet er lagt på websitet

Læs mere

Eksamensprojekt 2009 2010

Eksamensprojekt 2009 2010 Eksamen i teknikfag Eksamen i teknikfag består af et eksamensprojekt og en mundtlig prøve. I eksamensprojektet udarbejder den studerende/gruppen en rapport og et praktisk udført produkt på baggrund af

Læs mere

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12. - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12. - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012 Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12 - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012 Indholdsfortegnelse 1 Tema og læringsudbytte for modul 12...

Læs mere

2015-2016. Velkommen. Laborant- og miljøteknologuddannelsen

2015-2016. Velkommen. Laborant- og miljøteknologuddannelsen 2015-2016 Velkommen Laborant- og miljøteknologuddannelsen Velkommen Velkommen til Cphbusiness Laboratorie og Miljø Velkomstfolderen er en praktisk guide i alfabetisk orden, hvor du kan finde generelle

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 61 marts / april. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Festudvalget Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

DRAMATURGI PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2017 DRAMATURGI INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG KULTUR ARTS AARHUS UNIVERSITET

DRAMATURGI PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2017 DRAMATURGI INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG KULTUR ARTS AARHUS UNIVERSITET DRAMATURGI PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2017 DRAMATURGI INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG KULTUR ARTS AARHUS UNIVERSITET VELKOMMEN TIL DRAMATURGI! Du kan nu se frem til din kommende tid som dramaturgistuderende

Læs mere

Arabisk- og Islamstudier

Arabisk- og Islamstudier Arabisk- og Islamstudier PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET MARHABA! VELKOMMEN TIL ARABISK- OG ISLAMSTUDIER Tillykke med din optagelse på Arabisk og Islamstudier!

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 76 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 58% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Alt ok De

Læs mere

Velkommen til. Medicinsk sengeafsnit 4

Velkommen til. Medicinsk sengeafsnit 4 Velkommen til Medicinsk sengeafsnit 4 Regionshospitalet Randers Medicinsk sengeafsnit 4 Velkommen til Medicinsk sengeafsnit 4 Medicinsk sengeafsnit 4, der har plads til 18 patienter, er et afsnit for patienter

Læs mere

Studieplan modul 13 efterår2015: Fra idé til problemformulering i dit bachelorprojekt.

Studieplan modul 13 efterår2015: Fra idé til problemformulering i dit bachelorprojekt. ITRODUKTIO TILVALGFAGET: Velkommen til modul 13. Som I kan se er der skemalagt samtlige dage og også mange tider uden underviser. Dette er gjort med vilje og skal forstås som en hjælp for jer til at få

Læs mere

VÆRD AT VIDE FOR BIOANALYTIKERE

VÆRD AT VIDE FOR BIOANALYTIKERE FOR BIOANALYTIKERE Danske Bioanalytikere OM MØDET MED BIOANALYTIKERSTUDERENDE om denne pjece Tanken bag denne pjece er at inspirere jer som ansatte på laboratoriet til at give det bedste indtryk af jeres

Læs mere

Kære medlemmer! Efter sommerferien fortsætter vi med it-cafe mandag, onsdag og torsdag kl. 10-12, fra mandag den 20. august.

Kære medlemmer! Efter sommerferien fortsætter vi med it-cafe mandag, onsdag og torsdag kl. 10-12, fra mandag den 20. august. Solrød Computer & Fotoklub Kære medlemmer! Der har været stor aktivitet i forårsperioden med mange gæster i it-cafeen mandag, onsdag og torsdag i hver uge. Fotogrupperne har mandag, tirsdag og fredag både

Læs mere