Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk"

Transkript

1 Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk

2 Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C,

3 Indhold 1 Indledning Målgruppe Optagelse.dk i Ansøger kan sende ansøgninger i flere omgange Eksamensbeviser fra eksamensdatabasen ningsfelt Afhentning af ansøgninger Rettigheder Søgning og afhentning af en ansøgning ad gangen Indlæsning af ansøgning fra ansøger uden NemID Afhentning af bilag Afhentning af flere ansøgninger Opdateringer fra ansøgere Afhentning fra studieadministrative systemer om status UNI C,

4

5 1 Indledning Dette er en vejledning til afhentning af ansøgninger om optagelse til de videregående uddannelser under den koordinerede tilmelding (KOT). 1.1 Målgruppe Vejledningen henvender sig til medarbejdere på uddannelsesinstitutioner, der digitalt skal afhente ansøgninger om optagelse på de videregående uddannelser indsendt via Optagelse.dk. Du kan læse de afsnit, som i overskrift passer til det du skal, men anbefalingen er at du som udgangspunkt orienterer dig i hele vejledningen og især læser 2.1 og Optagelse.dk i Ansøger kan sende ansøgninger i flere omgange. Ansøgerne sender deres uddannelsesønsker et ad gangen. Derfor kan du få flere ansøgninger fra samme ansøger med forskellige underskriftsdatoer. Ansøgerne kan også slette et allerede underskrevet uddannelsesønske og sende det igen. Derfor kan du have flere ansøgninger til samme uddannelse fra samme ansøger. Hvis der er flere ansøgninger til samme uddannelse vil det altid være den med den højeste prioritet (med højeste prioritet menes laveste prioriteringsnummer), der er den aktuelle. De ønsker som ansøger sletter ligger sig efter de aktive uddannelsesønsker og kan således have en prioritet, der er større end 8. Hvis du har flere ansøgninger fra samme ansøger til uddannelse med samme prioritet, skyldes det, at ansøger har oprettet flere ansøgninger. Det er som oftest en ansøger, der søger uden NemID. Ansøger kan ikke rette i sit adgangsgrundlag efter det første uddannelsesønske er afsendt. Ansøger kan dog rette i prioriteringen af uddannelsesønsker samt tilføje og fjerne uddannelsesønsker helt frem til fristen den 5. juli kl. 12. Det gælder, uanset om uddannelsesønskerne er underskrevet eller ej. Du vil ikke modtage information om, at en ansøger har ændret sin prioriteringsrækkefølge, men informationen sendes direkte til Den Koordinerede Tilmelding (KOT) Eksamensbeviser fra eksamensdatabasen Eksamensbeviser fra Eksamensdatabasen kan enten tilknyttes selve ansøgningen, eller blive tilknyttet som et bilag, hvis der er opdateringer efter ansøger har underskrevet sin første ansøgning. Det er vigtigt at du kontrollerer både det eksamensbevis, der er knyttet til ansøgningen og et evt. bevis der er tilknyttet som bilag. Du skal være opmærksom på, at uanset hvor beviset ligger, så vil det indeholde alt der er i Eksamensdatabasen. Så det er nødvendigt at se alle informationerne igennem. UNI C,

6 1 Indledning 1.3 ningsfelt Forskellige steder i vejledningen er der indsat et bemærkningsfelt ningsfeltet orienterer om specielle forhold, du skal være særligt opmærksom på i forbindelse med aktiviteten. 6 UNI C,

7 2.1 Rettigheder 2 Afhentning af ansøgninger 2.1 Rettigheder For at kunne hente ansøgninger på Optagelse.dk, skal du have rettigheden modtager. Den rettighed kan du få tildelt af din brugeradministrator på Optagelse.dk. Er du selv brugeradministrator, kan du læse mere om rettigheder og tildeling af disse i vores vejledninger om oprettelse af en medarbejder på en videregående uddannelse. 2.2 Søgning og afhentning af en ansøgning ad gangen. I dette afsnit beskrives, hvordan du henter en enkelt ansøgning i pdf-format. Vær opmærksom på, at eventuelle bilag ikke kommer med ansøgningen, når den hentes på denne måde. Du kan se, hvordan du henter bilag i afsnit 2.4. trin 1 Login fra trin 2 Vælg institution Er du modtager på flere institutioner, skal du først vælge den institution, du ønsker at hente ansøgninger fra. Er du modtager på en institution med underinstitutioner (afdelinger), som i det viste tilfælde nedenfor, anbefales det, at du vælger hovedinstitutionen, når du vil se alle ansøgningerne for hovedinstitutionen. Er du modtager på en enkelt institution, vil du kun se den ene institution. UNI C,

8 2 Afhentning af ansøgninger trin 3 Ansøgningerne er sendt til den institution, der i forbindelse med oprettelse af udbuddet er valgt under Ansøgningen sendes til. Det er ikke nødvendigvis den samme institution, som hvor uddannelsen foregår. Men alle ansøgninger kan findes, hvis du vælger hovedinstitutionen. Du skal trykke på knappen, hvor der står Uafhentede. Her kan du også se, hvor mange uafhentede ansøgninger, der er på hele institutionen. Det er nemlig det tal, der står på knappen Uafhentede. I det her tilfælde er der 6 uafhentede ansøgninger. trin 4 Nu er du inde på siden, hvor du henter ansøgninger. De uafhentede ansøgninger vil fremgå i tabellen nederst på det viste skærmbillede. 8 UNI C,

9 2.2 Søgning og afhentning af en ansøgning ad gangen. trin 5 Når du går ind på siden på denne måde, er der lavet en sortering, så du kun får vist de ansøgninger, der er uafhentet. Skal du have vist alle ansøgninger, skal du ændre i sorteringen. Du kan se længere nede, hvordan du gør dette. Du kan i drop down-menuen nedenfor vælge, hvilken institution du vil se ansøgninger for. Hvis du er i tvivl om, hvilken institution ansøgningerne er sendt til, kan du med muligheden Vælg alle fremsøge alle ansøgningerne til uddannelsesinstitutionen. Hvis du trykker på Søg uden at vælge institution, får du nedenstående besked. Så vælger du en institution og trykker Søg igen. trin 6 Når du har valgt institution, skal du trykke på Søg, så kommer alle ansøgninger, der er sendt til denne institution, frem. I ovenstående tilfælde er valgt alle institutioner under Aarhus Universitet. UNI C,

10 2 Afhentning af ansøgninger Før du trykker på Søg, kan du sortere på de ansøgninger, du ønsker at få vist. Du kan vælge at angive et CPR-nummer på den ansøgning, du ønsker at finde. Du kan også vælge, at du vil se ansøgninger modtaget i en bestemt periode. Det gør du ved at angive en Fra- og Til-dato. Dette kan enten gøres ved at indtaste en dato i formatet dd-mm-åååå eller ved at trykke på kalenderikonet ved siden af henholdsvis Fra- og Til-datoen og klikke på de pågældende datoer. Hvis du ønsker at få vist ansøgninger, der er modtaget inden en bestemt dato, angiver du en Til-dato. Hvis du ønsker at få vist ansøgninger, der er modtaget efter en bestemt dato, angiver du en Fra-dato. trin 7 Du får nu vist dine ansøgninger. Øverst i fanebladet kan du se, hvor mange ansøgninger du har modtaget. 10 UNI C,

11 2.2 Søgning og afhentning af en ansøgning ad gangen. Filtrering og sortering Du har mulighed for at sortere og filtrere på flere variable i forbindelse med ansøgninger. Filtrering Status Du kan filtrere på ansøgningernes status, dvs. om ansøgningerne sidst er afhentet af dig, en anden eller slet ikke afhentet. Det er kun den sidste handling, der er foretaget på ansøgningen, du kan filtrere på. Det betyder for eksempel, at hvis ansøgningen sidst er hentet af en anden end dig, kommer den ikke frem, når du søger på Afhentet af dig. KOT-nummer Du kan også indtaste KOT-nummeret på en given uddannelse, hvorefter søgningen starter automatisk UNI C,

12 2 Afhentning af ansøgninger Status for ansøgning Du kan filtrere på Status for ansøgninger. Det er muligt for ansøgerne at ændre prioriteten på uddannelsesønskerne, slette uddannelsesønsker og tilføje eller fjerne bilag. Dette kan ansøgeren også gøre efter, at uddannelsesønsket er underskrevet og dermed sendt til institutionen. Det kan du læse mere om i afsnit 2.6. Vis alle viser alle ansøgninger til institutionen, uanset status. Ansøgning opdateret viser de ansøgninger, hvor det har været nødvendigt for UNI C at opdatere ansøgningen, fx som følge af en fejlrettelse på Optagelse.dk. Der er altså tale om ansøgninger, som du skal være særligt opmærksom på. Hvis en ansøgning har denne status, vil du have fået en eller anden form for information fra UNI C om, hvad opdateringen drejer sig om. Det er en opdatering i selve ansøgningen og ikke et nyt bilag, der giver denne status. Det er yderst sjældent, at denne status vil blive benyttet. Ansøgning slettet viser de ansøgninger, hvor ansøgeren har fortrudt sit ønske og slettet sin ansøgning. Bilag opdateret viser de ansøgninger, hvor ansøgeren har uploadet et bilag efter ansøgeren har underskrevet sit ønske. Original ansøgning viser de ansøgninger, hvor der ikke er sket ændringer, siden ansøgeren underskrev sin ansøgning. Sortering Når du har søgt uddannelserne frem og filtreret dem, så kun de ansøgninger, du ønsker, vises, kan du sortere i rækkefølgen af de viste ansøgninger ved at trykke på felterne i den sorte bjælke. Det er muligt at sortere på alle kolonner, undtagen Status, PDF og Bilag. 12 UNI C,

13 2.2 Søgning og afhentning af en ansøgning ad gangen. trin 8 Når du har fundet de ansøgninger, du ønsker at hente, er der flere måder, du kan gøre det på. Du kan hente ansøgninger en ad gangen som pdf ved at trykke på printerikonet, hvilket beskrives nedenfor. Du kan også hente flere ansøgninger på en gang enten som XML eller pdf. Det beskrives i afsnit 2.5. Du kan også lade det studieadministrative system hente ansøgningerne direkte. Det kan du læse om i afsnit 2.7. Du trykker på printer-ikonet ud for den uddannelse, som du ønsker at hente. Når du har trykket på printikonet, kommer der et lille vindue op, hvor du kan hente ansøgningen. Her trykker du på ansoegning.pdf, hvorefter ansøgningen åbnes som pdf, og du kan enten printe den eller gemme den på din computer. Når du er færdig, trykker du på Luk. Hvis ansøgers eksamensbevis ikke var at finde i eksamensdatabasen, får du nedenstående besked, når du har trykket på ansoegning.pdf. Ansøger skal altså selv uploade eksamensbeviset som bilag til deres ansøgning på Optagelse.dk. Du trykker herefter på Ok UNI C,

14 2 Afhentning af ansøgninger trin 9 Eventuelle bilag til ansøgningerne kommer ikke med, når du henter ansøgningerne på denne måde. Bilagene skal hentes til én ansøgning ad gangen på den måde, der er beskrevet i afsnit 2.4. I afsnit 2.4 kan du også læse om, hvordan du henter bilag samtidig med ansøgningen. Når ansøgningerne er hentet, skiftes status fra Ikke afhentet til Afhentet, og du kan se, hvilken medarbejder der har hentet ansøgningen. Det betyder, at forsvinder under Status og erstattes af. Hvis ansøgningen være under Status. Status vil altid afspej- er afhentet af en anden end dig, vil le, hvad der sidst er sket. Hvis du trykker på navnet under Afhentet, kan du se en historik på, hvilken medarbejder, der har hentet ansøgningen. Du vil også kunne se, om det studieadministrative system har hentet ansøgningen. Når du er færdig, trykker du på Luk. Du kan læse mere om de andre muligheder, der er for afhentning i afsnit 2.5 og UNI C,

15 2.3 Indlæsning af ansøgning fra ansøger uden NemID 2.3 Indlæsning af ansøgning fra ansøger uden NemID Du kan i dette afsnit læse om, hvordan du henter de ansøgninger, som ansøgerne har lavet uden NemID. For at hente dem skal du have en fysisk underskriftsside tilsendt fra ansøgerne. Denne underskriftsside er den såkaldte Følgeskrivelse. Vær opmærksom på, at du skal modtage en Følgeskrivelse for hvert uddannelsesønske, ansøgeren har, og at du skal bruge alle disse sider, når du skal hente ansøgningerne. trin 1 Du har fået en Følgeskrivelse fra ansøgeren. Denne side skal være skrevet under af ansøger eller evt. af en person med fuldmagt (i det tilfælde skal der selvfølgelig være en fuldmagt vedlagt). Øverst oppe kan du se Ansøgnings-ID. Det et er dette ID, du skal indtaste, når du vil hente ansøgningen. UNI C,

16 2 Afhentning af ansøgninger Ansøger har selv på forhånd indtastet alle oplysningerne i Optagelse.dk. Hvis ikke ansøger har et CPR-nr., har Optagelse.dk dannet et konstrueret CPR-nummer på formen ddmmåå samt de to første bogstaver i fornavnet, det først bogstav i efternavnet samt tallet 1, hvis det er en mand, og tallet 2, hvis det er en kvinde. Vær opmærksom på, at der kan være enkelte tilfælde, hvor to ansøgere har samme konstruerede CPR. Den Koordinerede Tilmelding modtager de samme konstruerede CPR-numre og giver dig videre instrukser, hvis en ansøger skal have ændret sit konstruerede CPR-nummer. Du skal være opmærksom på, at hvis dit administrative system automatisk henter ansøgningerne, skal du måske vente til efter ansøgningsrunden er slut med at ændre CPR-nummer, fordi du kan risikere dobbelt oprettelser af ansøger, hvis du gør dette. CPR-numrene skal sendes være rettet, når institutionen indberetter ansøgeren til Den Koordinerede Tilmelding., at både ansøgere med dansk CPR-nummer og ansøgere uden dansk CPRnummer kan søge via Optagelse.dk uden NemID. Hvis en ansøger med dansk CPRnummer har søgt uden NemID, vil det indtastede CPR-nummer være det, ansøgeren selv har indtastet, og det kan derfor indeholde fejl. Hvis en ansøger med et dansk CPR-nummer har oprettet sig med et konstrueret CPR-nummer, skal Den Koordinerede Tilmelding have besked. Ansøger skal indsende en Følgeskrivelse for hvert uddannelsesønske, og hvis ansøger har flere prioriteter hos jer, skal du indtaste et Ansøgnings-ID for hvert uddannelsesønske. Ansøgnings-ID er forskelligt for hvert uddannelsesønske. Derfor kommer der også et nyt Ansøgnings-ID, hvis ansøger sletter et ønske og tilføjer det igen, og du kan derfor få flere følgeskrivelser på samme uddannelse fra en ansøger. Det er vigtigt, du indtaster dem alle. Optagelse.dk skal nok gøre opmærksom på, hvis du har indtastet et Ansøgnings-ID før, så du kan ikke lave dubletter. Hvis ansøger ikke har godkendt sit uddannelsesønske, vil der ikke være et Ansøgnings ID øverst på følgeskrivelsen. Hvis du modtager en følgeskrivelse uden IDnummer, skal du derfor bede ansøgeren om at godkende sin ansøgning på Optagelse.dk og indsende en ny følgeskrivelse med ID-nummer. trin 2 På siden, hvor du henter ansøgningerne, trykker du på Tilføj KOT ansøgning. 16 UNI C,

17 2.3 Indlæsning af ansøgning fra ansøger uden NemID trin 3 Der kommer et vindue op, hvor du skal indtaste ID et. Du skal angive den dato, du har modtaget Følgeskrivelsen. Det vil sige, at hvis du ikke henter ansøgningerne den dag, du modtager Følgeskrivelsen, kan du angive, hvilken dag I har modtaget Følgeskrivelsen. Du kan enten indtaste datoen på den form, der står i feltet eller udpege datoen i kalenderen. Så skal du angive Ansøgnings-ID. Når Ansøgnings-ID og dato er indtastet, skal du trykke på Tilføj. UNI C,

18 2 Afhentning af ansøgninger trin 4 Når du har trykket på Tilføj på skærmen, kommer CPR-nr. på ansøger, uddannelsesønskets prioritet og uddannelse til at stå neden under feltet, og du kan tilføje et nyt ID. Når du har tilføjet alle de ID er, du ønsker, trykker du på Luk. Hvis du indtaster et ID på et uddannelsesønske, som ikke foregår på din institution, får du nedenstående besked. Hvis ansøgningen allerede er hentet, får du nedenstående besked. Hvis du taster forkert og taster et ID, der ikke findes, får du nedenstående besked. 18 UNI C,

19 0 trin 5 Nu er ansøgningen hentet ind på institutionen, og den kan afhentes på samme måde som de andre ansøgninger. Se hvordan du henter ansøgninger i afsnit 2.2, 2.5 og 2.7. Disse ansøgninger kan også opdateres, se afsnit 2.6. I stedet for, at der under Dato står den dato, ansøgningen er modtaget, vises en konvolut, der markerer, at ansøgningen er modtaget via Følgeskrivelsen. Hvis du holder musen hen over konvolutten, kan du se den dato, du har angivet ved indtastningen. Du kan også se status for ansøgningen, dvs. om der er sket ændringer, eller om ønsket er blevet slettet. Se mere om dette i afsnit 2.6. Her er originalversionen (det vil sige, der er ikke rettet efter modtagelse) modtaget UNI C,

20 2 Afhentning af ansøgninger 2.4 Afhentning af bilag Ansøgerne på Optagelse.dk har mulighed for at vedhæfte bilag i hele ansøgningsperioden fra 1. februar til 5. juli kl. 12. Det kan være motiverede ansøgninger, udtalelser eller eksamensbeviser, der vedlægges. trin 1 På siden, hvor du henter ansøgninger, er der et punkt, der hedder bilag. Her indikerer en blå papirclips under kolonnen Bilag, at der er bilag. trin 2 For at få bilagene frem, trykker du på den blå papirclips. trin 3 Der kommer et vindue op, hvor du har to muligheder. Den ene er at hente en zip-fil med både ansøgning og bilag. Det gør du ved at trykke på ansøgningogbilag.zip 20 UNI C,

21 0 Du kan også hente bilagene alene ved at trykke på de enkelte bilag. Ansøger skal ligge bilag op i pdf-format. Når du er færdig, trykker du på Luk. En ansøger kan have et enkelt bilag i xml-format, som her. Det kommer fra eksamensdatabasen. Det vil også være der i pdf-format. Det er et bilag der vedlægges direkte fra eksamensdatabasen. Ansøger har således ikke mulighed for at uploade bilag i xml-format. Når ansøger uploader bilag tjekker Optagelse.dk automatisk, at de hedder [navn].pdf vi kan ikke se, om det faktisk er en pdf-fil. Derfor kan du opleve at modtage en pdf-fil, du ikke kan åbne. Det kan skyldes, at ansøger i stedet for at have konverteret til pdf-format, blot har omdøbt filen med efternavnet.pdf. Du er derfor nødt til at have fat i ansøger og bede dem prøve igen, eller du kan prøve at åbne med et andet program. Som oftest er det billedfiler så man kan prøve med en billedfremviser. UNI C,

22 2 Afhentning af ansøgninger 2.5 Afhentning af flere ansøgninger Det er muligt at hente flere ansøgninger på én gang enten som pdf eller XML. XMLversionen kan bruges til at indlæse i det studieadministrative system, hvis ikke det studieadministrative system kan hente ansøgningerne automatisk fra Optagelse.dk. Læs mere herom i afsnit 2.6. trin 1 Du skal ind på siden, hvor du henter ansøgninger. trin 2 Når du har fundet de ansøgninger, du ønsker at hente via filtreringen beskrevet i afsnit 2.2, trin 7, markerer du de ansøgninger, du ønsker at hente, ved at markere med flueben ude til venstre. Du kan vælge alle ansøgninger, I har modtaget, som svarer til de kriterier, du har valgt, ved at vælge firkanten øverst til venstre. Klikker du på firkanten igen, fjernes alle markeringerne. 22 UNI C,

23 0 Når du har markeret de ansøgninger, du ønsker at hente, trykker du på Eksporter PDF, hvis du ønsker at hente ansøgningerne som pdf. Du trykker på Eksporter XML, hvis du ønsker at hente ansøgningerne som XML. Hvis ikke eksporten skal bruges til at læse ind i et studieadministrativt system, vil anbefalingen være, at du henter ansøgningerne i pdf-format, da XML ikke er et læsevenligt format. Du skal være opmærksom på, at når du eksporterer som pdf, sker det i en zip-fil, som skal pakkes ud på din computer, og så vil de enkelte ansøgninger ligge der som pdf-filer. Du skal være opmærksom på, at jo flere ansøgninger, du afhenter, jo længere tid skal du vente, før ansøgningerne kommer op. Du kan maksimalt hente 80 ansøgninger ad gangen. trin 3 Når du har trykket eksporter og ventet lidt, kommer der et nyt vindue op. Der står lidt forskelligt, alt efter om du har valgt at eksportere som pdf eller XML. Har du valgt at eksportere som pdf, skal du trykke på ansoegninger.zip. Du kan derefter downloade en zip-fil med de enkelte ansøgninger i pdf-format.. Når du er færdig, trykker du på Luk. Har du valgt at eksportere som XML, skal du trykke på ansoegninger.xml. Det er en fil i XML-format, du får ned. Når du er færdig, trykker du på Luk. Eventuelle bilag til ansøgningerne kommer ikke med, når du henter ansøgningerne på denne måde. Bilagene skal hentes til én ansøgning ad gangen på den måde, der er beskrevet i afsnit 2.4. UNI C,

24 2 Afhentning af ansøgninger 2.6 Opdateringer fra ansøgere Ansøger kan helt frem til 5. juli kl. 12 ændre i deres ansøgninger. Derfor kan det blive nødvendig for dig at hente en ansøgning flere gange eller hente bilag fra en ansøgning flere gange. Ansøgerne kan dog ikke ændre adgangsgrundlaget, efter de har underskrevet det første uddannelsesønske. Ansøgerne kan ændre i prioriteringsrækkefølgen af uddannelsesønskerne, slette uddannelsesønsker og tilføje eller fjerne bilag. Du får kun besked om ændringer, hvis der er tale om en slettet ansøgning eller tilføjelsen/fjernelsen af et bilag. Ændringer der udelukkende vedrører prioriteringsrækkefølgen sendes direkte til Den Koordinerede Tilmelding. trin 1 Du skal ind på siden, hvor du henter ansøgninger. trin 2 Du kan nu filtrere, så du får vist de ansøgninger, hvor der er sket ændringer. Du kan filtrere under Status, hvor du kan vælge ansøgninger, der er Ikke afhentet. Eller du kan bruge Status for ansøgning. Her er det Ansøgningen slettet eller Bilag opdateret, du skal bruge. Vær opmærksom på, at Ansøgning opdateret vil finde ansøgninger, der evt. er opdateret af UNI C og ikke af ansøgeren 24 UNI C,

25 2.6 Opdateringer fra ansøgere Når ansøger sletter uddannelsesønsket, tilføjer eller sletter bilag, ændres status sig til Ikke afhentet. Der vil dog stadig stå, hvilken medarbejder der sidst har afhentet ansøgningen. Ansøgningen ændrer ikke status, hvis det kun er prioriteten, der ændres. trin 3 Når du har filtreret dine ansøgninger og fundet de ansøgninger, der har opdateringer, kan ansøgningerne hentes på samme måde, som de andre ansøgninger og bilag. Se, hvordan du henter ansøgninger i afsnit 2.2, 2.5 og 2.7. Afhentning af bilag i afsnit 2.4. På oversigten kan du se status for ansøgningen. Hvis der står Original ansøgning, er der ikke lavet ændringer i ansøgningen. Hvis der står Ansøgning slettet, er ansøgningen annulleret af ansøgeren. Ansøgningen vil stadig have et prioriteringsnummer, men annullerede ansøgninger vil automatisk stå som prioriteter under de ansøgninger, der ikke er slettet. Derfor kan annullerede ansøgninger have et prioriteringsnummer, der er større end 8. UNI C,

26 2 Afhentning af ansøgninger Hvis der står Bilag opdateret, er der enten tilføjet eller fjernet bilag. Vær opmærksom på, at hvis ansøger i løbet af kort tid både tilføjer og fjerner bilag, vil der stå Bilag opdateret, selvom du ikke kan se nogen ændringer. Datoen, der står på oversigten er den dato, hvor ansøgningen sidst er blevet ændret, og ikke datoen for, hvornår ansøgningen er underskrevet. På ansøgninger, der er lavet uden NemID, kan du se datoen ved at holde musen over konvolutten. 2.7 Afhentning fra studieadministrative systemer Det er muligt at lade et studieadministrativt system hente ansøgningerne direkte fra Optagelse.dk automatisk. I vejledningen til systembrugeradgang kan du læse, hvad du skal gøre for at lade det studieadministrative system hente ansøgningen, og hvilke studieadministrative systemer, der kan hente ansøgninger. Du skal være opmærksom på, at ansøgninger uden NemID (beskrevet i afsnit 2.3) skal hentes ind på oversigten manuelt ved hjælp af ID-numre, før ansøgningen kan hentes af det studieadministrative system om status Det er muligt at få tilsendt en mail en gang om dagen, hvis der er kommet nye ansøgninger eller sket andre ændringer med ansøgningerne på Optagelse.dk. Vær opmærksom på, at hvis en ansøgning slettes eller får tilføjet et nyt bilag, får den status uafhentet og vil være med i oversigten over uafhentede. om status sendes, når der er sket ændringer, derfor vil du også få en mail, når alle ansøgninger slettes om efteråret. Der er to slags af disse orienteringsmails. Den ene sendes til institutionernes hovedmail, hvis de udbyder en uddannelse. Denne mail sendes til den , skolen har registret i institutionsregistret. Modtager I denne og mener, at det er en fejl, må du kontakte supporten. Den anden type mail sender de samme oplysninger, men her kan du selv melde dig til og fra. Det er dig som bruger, der er tilmeldt denne mail, og du skal som bruger selv melde dig fra. Mister du dit login og derfor ikke længere kan logge på som den bruger, der er tilmeldt, kan du kontakte supporten. 26 UNI C,

27 2.8 om status trin 1 For at tilmelde dig , skal du skal ind på siden, hvor du henter ansøgninger. trin 2 Her trykker du på knappen om status. trin 3 Der kommer et vindue op, hvor du med et flueben skal angive, at du ønsker en e- mail om status. Du kan også se adressen, som en sendes til. Hvis e- mailadressen er forkert, skal du over i administrationsdelen og redigere dine egne oplysninger. Når du har foretaget dine ændringer, trykker du Gem. Hvis du ikke længere ønsker status-mails, melder du fra samme sted ved at fjerne fluebenet. Du skal være opmærksom på, at hvis du har valgt, at det studieadministrative system skal kunne hente ansøgningerne, kan det studieadministrative system allerede have hentet de ansøgninger, som du modtager en mail om, er uafhentet. Det vil sige, at ansøgningerne er markeret som afhentet, idet de er afhentet af det studieadministrative system. Du kan altid se i statushistorik, om du har hentet ansøgningen. Du kan læse mere om statushistorik i afsnit 2.2 trin 9. UNI C,

Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen,

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen,

Læs mere

Oprettelse af 10. klasses udbud i folkeskoler. Brugervejledning til Optagelse.dk

Oprettelse af 10. klasses udbud i folkeskoler. Brugervejledning til Optagelse.dk Oprettelse af 10. klasses udbud i folkeskoler Brugervejledning til Optagelse.dk Oprettelse af 10. klasses udbud i folkeskoler Brugervejledning til Optagelse.dk Version: 1.2 Forfatter: Gunner MacIntyre

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem!

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa et bachelortilvalg Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet op i

Læs mere

Sådan laves en uddannelsesplan i Optagelse.dk. Vejledning til elever

Sådan laves en uddannelsesplan i Optagelse.dk. Vejledning til elever Sådan laves en uddannelsesplan i Optagelse.dk Vejledning til elever Sådan laves en uddannelsesplan i Optagelse.dk Vejledning til elever UNI C UNI C, 03.02.2011 Indhold 1 Kom godt i gang... 5 1.1 Start

Læs mere

Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp

Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp Denne vejledning er en hjælp til dig, der skal søge ind på IT-Universitetets kandidatuddannelser. Ansøgning om optagelse foregår digitalt via Ansøgningsportalen.

Læs mere

Ansøgervejledning for ansøgere, der har forladt skolen. Brugervejledning til Optagelse.dk

Ansøgervejledning for ansøgere, der har forladt skolen. Brugervejledning til Optagelse.dk Ansøgervejledning for ansøgere, der har forladt skolen Brugervejledning til Optagelse.dk Ansøgervejledning for ansøgere, der har forladt skolen Brugervejledning til Optagelse.dk Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen

Læs mere

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj 1 Indhold: mininstitution vejledning til forældre... 3 Sådan logger du på systemet... 4 Sådan opsætter du din profil

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

KaBoo brugermanual Version 1.2 - Udgivet 22/5 2012

KaBoo brugermanual Version 1.2 - Udgivet 22/5 2012 KaBoo brugermanual Version 1.2 - Udgivet 22/5 2012 KaBoo brugermanual Kom igang med KaBoo Med denne manual kan du hurtigt komme i gang med at bruge KaBoo - DKMs kalender- og bookingsystem. Manualen indeholder

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem!

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa et kandidattilvalg Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet op i

Læs mere

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014 Vejledning til v 5.25.02 SmartTID, 2014 1 Indhold Kort om SmartTID... 6 Data Application Builder... 7 Brug af Data Application Builder... 7 Hovedmenuen... 7 Genveje i Data Application Builder... 8 Funktions

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne.

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. Vejledning i brug af Interbook Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. 1 Indledning Tønder Kommunes lokalebookingsystem og foreningsportal (Interbook) er et program,

Læs mere

Elev vejledning. Elev vejledning version 2.0 - Januar 2011 1. Figur 1 - Forsiden af Optagelse.dk

Elev vejledning. Elev vejledning version 2.0 - Januar 2011 1. Figur 1 - Forsiden af Optagelse.dk Elev vejledning Denne vejledning omhandler ansøgning til ungdomsuddannelse eller 10. klasse og beskriver, hvordan du som elev skal udfylde felterne i din uddannelsesplan på Optagelse.dk. Vigtigt! Der er

Læs mere

Velkommen til AgeForce

Velkommen til AgeForce Velkommen til AgeForce Kapitel 1... 2 Opret din egen profil... 2 Log ind - og log ud - på AgeForce.... 4 Kapitel 2... 5 Fanebladet Hjem din profil... 5 Kapitel 3... 6 Rediger din profil... 6 Rediger dine

Læs mere

Kort vejledning i oprettelse af International Baccalaureate (IB)

Kort vejledning i oprettelse af International Baccalaureate (IB) 1 Kort vejledning i oprettelse af International Baccalaureate (IB) Denne vejledning gennemgår oprettelse af et udbud af International Baccalaureate på Optagelse.dk. Vejledningen er under løbende revidering

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Lectio Studiemodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund

Læs mere

Manual for redaktører

Manual for redaktører Manual for redaktører Leveret af DFF-EDB.dk 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Hjemmesider i Umbraco... 5 2. Kom i gang med Umbraco... 5 2.1 Login... 5 2.1.1. Ændring af login... 5 2.2. Når du arbejder på siden,

Læs mere

Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne

Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne Opdateret: 31. januar 2011 Danmarks Kirkelige Mediecenter og Y s Region Danmark Materialet må ikke videregives i nogen form

Læs mere

Kom godt i gang med DayCare

Kom godt i gang med DayCare Kom godt i gang med DayCare 1 Side Indhold Adresser og koder... 4 Opsætning af din institution... 5 DayCare Admin... 5 Indstil DayCare... 7 Åbningstider... 9 Lokaliteter:... 9 Grupper... 11 Skærme, Tablets

Læs mere

I højre side af skærmbilledet finder du i ansøgningssystemet en guide til at udfylde den del af

I højre side af skærmbilledet finder du i ansøgningssystemet en guide til at udfylde den del af Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en 2-faglig kandidatuddannelse med kandidattilvalg i Russisk eller Religionsvidenskab - Vinteroptag Hvis din bacheloruddannelse er blevet forlænget med et

Læs mere

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Ønsker du vejledning til en specifik område, kan du gå direkte til det ved at klikke på det i listen nedenfor. Generelt om fuldmagter... 2 Fuldmagt på virk.dk...

Læs mere

SkoleKom. Begyndervejledning. Tilpasset FirstClass version 11

SkoleKom. Begyndervejledning. Tilpasset FirstClass version 11 SkoleKom Begyndervejledning Tilpasset FirstClass version 11 1 Om SkoleKom... 3 1.1 Download og installation af FirstClass-programmet... 4 1.2 Log på SkoleKom... 5 1.3 Dit SkoleKom-skrivebord... 5 1.4 Sådan

Læs mere

VEJLEDNING TIL DIN DANACMS-HJEMMESIDE

VEJLEDNING TIL DIN DANACMS-HJEMMESIDE VEJLEDNING TIL DIN DANACMS-HJEMMESIDE Velkommen til CMS-modulet på din DanaCMS-hjemmeside, som du skal benytte for at opdatere din hjemmeside med tekster, billeder og meget mere. I denne vejledning for

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

Lectio. Lectio Bogdepotvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.

Lectio. Lectio Bogdepotvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom. Lectio Lectio Bogdepotvejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Forord

Læs mere

Grundkursus. Prisme Portalen

Grundkursus. Prisme Portalen Grundkursus Prisme Portalen 2009 Indholdsfortegnelse 1. Prisme Portalen... 4 1.1 Hovedmenuen... 4 2. Prisme Indkøb... 5 2.1 Forside på Prisme Indkøb... 5 2.2 Opsætning af bruger... 6 2.3 Navigationsmenu

Læs mere

Vejledning til de bydende

Vejledning til de bydende Vejledning til de bydende Juni 2013/JET Indledning Indledning ibinder er et web-baseret program, til håndtering af byggeprojekter og ejendomsdrift på en hidtil uset brugervenlig og økonomisk måde. ibinder

Læs mere