Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk"

Transkript

1 Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk

2 Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C,

3 Indhold 1 Indledning Målgruppe Optagelse.dk i Ansøger kan sende ansøgninger i flere omgange Eksamensbeviser fra eksamensdatabasen ningsfelt Afhentning af ansøgninger Rettigheder Søgning og afhentning af en ansøgning ad gangen Indlæsning af ansøgning fra ansøger uden NemID Afhentning af bilag Afhentning af flere ansøgninger Opdateringer fra ansøgere Afhentning fra studieadministrative systemer om status UNI C,

4

5 1 Indledning Dette er en vejledning til afhentning af ansøgninger om optagelse til de videregående uddannelser under den koordinerede tilmelding (KOT). 1.1 Målgruppe Vejledningen henvender sig til medarbejdere på uddannelsesinstitutioner, der digitalt skal afhente ansøgninger om optagelse på de videregående uddannelser indsendt via Optagelse.dk. Du kan læse de afsnit, som i overskrift passer til det du skal, men anbefalingen er at du som udgangspunkt orienterer dig i hele vejledningen og især læser 2.1 og Optagelse.dk i Ansøger kan sende ansøgninger i flere omgange. Ansøgerne sender deres uddannelsesønsker et ad gangen. Derfor kan du få flere ansøgninger fra samme ansøger med forskellige underskriftsdatoer. Ansøgerne kan også slette et allerede underskrevet uddannelsesønske og sende det igen. Derfor kan du have flere ansøgninger til samme uddannelse fra samme ansøger. Hvis der er flere ansøgninger til samme uddannelse vil det altid være den med den højeste prioritet (med højeste prioritet menes laveste prioriteringsnummer), der er den aktuelle. De ønsker som ansøger sletter ligger sig efter de aktive uddannelsesønsker og kan således have en prioritet, der er større end 8. Hvis du har flere ansøgninger fra samme ansøger til uddannelse med samme prioritet, skyldes det, at ansøger har oprettet flere ansøgninger. Det er som oftest en ansøger, der søger uden NemID. Ansøger kan ikke rette i sit adgangsgrundlag efter det første uddannelsesønske er afsendt. Ansøger kan dog rette i prioriteringen af uddannelsesønsker samt tilføje og fjerne uddannelsesønsker helt frem til fristen den 5. juli kl. 12. Det gælder, uanset om uddannelsesønskerne er underskrevet eller ej. Du vil ikke modtage information om, at en ansøger har ændret sin prioriteringsrækkefølge, men informationen sendes direkte til Den Koordinerede Tilmelding (KOT) Eksamensbeviser fra eksamensdatabasen Eksamensbeviser fra Eksamensdatabasen kan enten tilknyttes selve ansøgningen, eller blive tilknyttet som et bilag, hvis der er opdateringer efter ansøger har underskrevet sin første ansøgning. Det er vigtigt at du kontrollerer både det eksamensbevis, der er knyttet til ansøgningen og et evt. bevis der er tilknyttet som bilag. Du skal være opmærksom på, at uanset hvor beviset ligger, så vil det indeholde alt der er i Eksamensdatabasen. Så det er nødvendigt at se alle informationerne igennem. UNI C,

6 1 Indledning 1.3 ningsfelt Forskellige steder i vejledningen er der indsat et bemærkningsfelt ningsfeltet orienterer om specielle forhold, du skal være særligt opmærksom på i forbindelse med aktiviteten. 6 UNI C,

7 2.1 Rettigheder 2 Afhentning af ansøgninger 2.1 Rettigheder For at kunne hente ansøgninger på Optagelse.dk, skal du have rettigheden modtager. Den rettighed kan du få tildelt af din brugeradministrator på Optagelse.dk. Er du selv brugeradministrator, kan du læse mere om rettigheder og tildeling af disse i vores vejledninger om oprettelse af en medarbejder på en videregående uddannelse. 2.2 Søgning og afhentning af en ansøgning ad gangen. I dette afsnit beskrives, hvordan du henter en enkelt ansøgning i pdf-format. Vær opmærksom på, at eventuelle bilag ikke kommer med ansøgningen, når den hentes på denne måde. Du kan se, hvordan du henter bilag i afsnit 2.4. trin 1 Login fra trin 2 Vælg institution Er du modtager på flere institutioner, skal du først vælge den institution, du ønsker at hente ansøgninger fra. Er du modtager på en institution med underinstitutioner (afdelinger), som i det viste tilfælde nedenfor, anbefales det, at du vælger hovedinstitutionen, når du vil se alle ansøgningerne for hovedinstitutionen. Er du modtager på en enkelt institution, vil du kun se den ene institution. UNI C,

8 2 Afhentning af ansøgninger trin 3 Ansøgningerne er sendt til den institution, der i forbindelse med oprettelse af udbuddet er valgt under Ansøgningen sendes til. Det er ikke nødvendigvis den samme institution, som hvor uddannelsen foregår. Men alle ansøgninger kan findes, hvis du vælger hovedinstitutionen. Du skal trykke på knappen, hvor der står Uafhentede. Her kan du også se, hvor mange uafhentede ansøgninger, der er på hele institutionen. Det er nemlig det tal, der står på knappen Uafhentede. I det her tilfælde er der 6 uafhentede ansøgninger. trin 4 Nu er du inde på siden, hvor du henter ansøgninger. De uafhentede ansøgninger vil fremgå i tabellen nederst på det viste skærmbillede. 8 UNI C,

9 2.2 Søgning og afhentning af en ansøgning ad gangen. trin 5 Når du går ind på siden på denne måde, er der lavet en sortering, så du kun får vist de ansøgninger, der er uafhentet. Skal du have vist alle ansøgninger, skal du ændre i sorteringen. Du kan se længere nede, hvordan du gør dette. Du kan i drop down-menuen nedenfor vælge, hvilken institution du vil se ansøgninger for. Hvis du er i tvivl om, hvilken institution ansøgningerne er sendt til, kan du med muligheden Vælg alle fremsøge alle ansøgningerne til uddannelsesinstitutionen. Hvis du trykker på Søg uden at vælge institution, får du nedenstående besked. Så vælger du en institution og trykker Søg igen. trin 6 Når du har valgt institution, skal du trykke på Søg, så kommer alle ansøgninger, der er sendt til denne institution, frem. I ovenstående tilfælde er valgt alle institutioner under Aarhus Universitet. UNI C,

10 2 Afhentning af ansøgninger Før du trykker på Søg, kan du sortere på de ansøgninger, du ønsker at få vist. Du kan vælge at angive et CPR-nummer på den ansøgning, du ønsker at finde. Du kan også vælge, at du vil se ansøgninger modtaget i en bestemt periode. Det gør du ved at angive en Fra- og Til-dato. Dette kan enten gøres ved at indtaste en dato i formatet dd-mm-åååå eller ved at trykke på kalenderikonet ved siden af henholdsvis Fra- og Til-datoen og klikke på de pågældende datoer. Hvis du ønsker at få vist ansøgninger, der er modtaget inden en bestemt dato, angiver du en Til-dato. Hvis du ønsker at få vist ansøgninger, der er modtaget efter en bestemt dato, angiver du en Fra-dato. trin 7 Du får nu vist dine ansøgninger. Øverst i fanebladet kan du se, hvor mange ansøgninger du har modtaget. 10 UNI C,

11 2.2 Søgning og afhentning af en ansøgning ad gangen. Filtrering og sortering Du har mulighed for at sortere og filtrere på flere variable i forbindelse med ansøgninger. Filtrering Status Du kan filtrere på ansøgningernes status, dvs. om ansøgningerne sidst er afhentet af dig, en anden eller slet ikke afhentet. Det er kun den sidste handling, der er foretaget på ansøgningen, du kan filtrere på. Det betyder for eksempel, at hvis ansøgningen sidst er hentet af en anden end dig, kommer den ikke frem, når du søger på Afhentet af dig. KOT-nummer Du kan også indtaste KOT-nummeret på en given uddannelse, hvorefter søgningen starter automatisk UNI C,

12 2 Afhentning af ansøgninger Status for ansøgning Du kan filtrere på Status for ansøgninger. Det er muligt for ansøgerne at ændre prioriteten på uddannelsesønskerne, slette uddannelsesønsker og tilføje eller fjerne bilag. Dette kan ansøgeren også gøre efter, at uddannelsesønsket er underskrevet og dermed sendt til institutionen. Det kan du læse mere om i afsnit 2.6. Vis alle viser alle ansøgninger til institutionen, uanset status. Ansøgning opdateret viser de ansøgninger, hvor det har været nødvendigt for UNI C at opdatere ansøgningen, fx som følge af en fejlrettelse på Optagelse.dk. Der er altså tale om ansøgninger, som du skal være særligt opmærksom på. Hvis en ansøgning har denne status, vil du have fået en eller anden form for information fra UNI C om, hvad opdateringen drejer sig om. Det er en opdatering i selve ansøgningen og ikke et nyt bilag, der giver denne status. Det er yderst sjældent, at denne status vil blive benyttet. Ansøgning slettet viser de ansøgninger, hvor ansøgeren har fortrudt sit ønske og slettet sin ansøgning. Bilag opdateret viser de ansøgninger, hvor ansøgeren har uploadet et bilag efter ansøgeren har underskrevet sit ønske. Original ansøgning viser de ansøgninger, hvor der ikke er sket ændringer, siden ansøgeren underskrev sin ansøgning. Sortering Når du har søgt uddannelserne frem og filtreret dem, så kun de ansøgninger, du ønsker, vises, kan du sortere i rækkefølgen af de viste ansøgninger ved at trykke på felterne i den sorte bjælke. Det er muligt at sortere på alle kolonner, undtagen Status, PDF og Bilag. 12 UNI C,

13 2.2 Søgning og afhentning af en ansøgning ad gangen. trin 8 Når du har fundet de ansøgninger, du ønsker at hente, er der flere måder, du kan gøre det på. Du kan hente ansøgninger en ad gangen som pdf ved at trykke på printerikonet, hvilket beskrives nedenfor. Du kan også hente flere ansøgninger på en gang enten som XML eller pdf. Det beskrives i afsnit 2.5. Du kan også lade det studieadministrative system hente ansøgningerne direkte. Det kan du læse om i afsnit 2.7. Du trykker på printer-ikonet ud for den uddannelse, som du ønsker at hente. Når du har trykket på printikonet, kommer der et lille vindue op, hvor du kan hente ansøgningen. Her trykker du på ansoegning.pdf, hvorefter ansøgningen åbnes som pdf, og du kan enten printe den eller gemme den på din computer. Når du er færdig, trykker du på Luk. Hvis ansøgers eksamensbevis ikke var at finde i eksamensdatabasen, får du nedenstående besked, når du har trykket på ansoegning.pdf. Ansøger skal altså selv uploade eksamensbeviset som bilag til deres ansøgning på Optagelse.dk. Du trykker herefter på Ok UNI C,

14 2 Afhentning af ansøgninger trin 9 Eventuelle bilag til ansøgningerne kommer ikke med, når du henter ansøgningerne på denne måde. Bilagene skal hentes til én ansøgning ad gangen på den måde, der er beskrevet i afsnit 2.4. I afsnit 2.4 kan du også læse om, hvordan du henter bilag samtidig med ansøgningen. Når ansøgningerne er hentet, skiftes status fra Ikke afhentet til Afhentet, og du kan se, hvilken medarbejder der har hentet ansøgningen. Det betyder, at forsvinder under Status og erstattes af. Hvis ansøgningen være under Status. Status vil altid afspej- er afhentet af en anden end dig, vil le, hvad der sidst er sket. Hvis du trykker på navnet under Afhentet, kan du se en historik på, hvilken medarbejder, der har hentet ansøgningen. Du vil også kunne se, om det studieadministrative system har hentet ansøgningen. Når du er færdig, trykker du på Luk. Du kan læse mere om de andre muligheder, der er for afhentning i afsnit 2.5 og UNI C,

15 2.3 Indlæsning af ansøgning fra ansøger uden NemID 2.3 Indlæsning af ansøgning fra ansøger uden NemID Du kan i dette afsnit læse om, hvordan du henter de ansøgninger, som ansøgerne har lavet uden NemID. For at hente dem skal du have en fysisk underskriftsside tilsendt fra ansøgerne. Denne underskriftsside er den såkaldte Følgeskrivelse. Vær opmærksom på, at du skal modtage en Følgeskrivelse for hvert uddannelsesønske, ansøgeren har, og at du skal bruge alle disse sider, når du skal hente ansøgningerne. trin 1 Du har fået en Følgeskrivelse fra ansøgeren. Denne side skal være skrevet under af ansøger eller evt. af en person med fuldmagt (i det tilfælde skal der selvfølgelig være en fuldmagt vedlagt). Øverst oppe kan du se Ansøgnings-ID. Det et er dette ID, du skal indtaste, når du vil hente ansøgningen. UNI C,

16 2 Afhentning af ansøgninger Ansøger har selv på forhånd indtastet alle oplysningerne i Optagelse.dk. Hvis ikke ansøger har et CPR-nr., har Optagelse.dk dannet et konstrueret CPR-nummer på formen ddmmåå samt de to første bogstaver i fornavnet, det først bogstav i efternavnet samt tallet 1, hvis det er en mand, og tallet 2, hvis det er en kvinde. Vær opmærksom på, at der kan være enkelte tilfælde, hvor to ansøgere har samme konstruerede CPR. Den Koordinerede Tilmelding modtager de samme konstruerede CPR-numre og giver dig videre instrukser, hvis en ansøger skal have ændret sit konstruerede CPR-nummer. Du skal være opmærksom på, at hvis dit administrative system automatisk henter ansøgningerne, skal du måske vente til efter ansøgningsrunden er slut med at ændre CPR-nummer, fordi du kan risikere dobbelt oprettelser af ansøger, hvis du gør dette. CPR-numrene skal sendes være rettet, når institutionen indberetter ansøgeren til Den Koordinerede Tilmelding., at både ansøgere med dansk CPR-nummer og ansøgere uden dansk CPRnummer kan søge via Optagelse.dk uden NemID. Hvis en ansøger med dansk CPRnummer har søgt uden NemID, vil det indtastede CPR-nummer være det, ansøgeren selv har indtastet, og det kan derfor indeholde fejl. Hvis en ansøger med et dansk CPR-nummer har oprettet sig med et konstrueret CPR-nummer, skal Den Koordinerede Tilmelding have besked. Ansøger skal indsende en Følgeskrivelse for hvert uddannelsesønske, og hvis ansøger har flere prioriteter hos jer, skal du indtaste et Ansøgnings-ID for hvert uddannelsesønske. Ansøgnings-ID er forskelligt for hvert uddannelsesønske. Derfor kommer der også et nyt Ansøgnings-ID, hvis ansøger sletter et ønske og tilføjer det igen, og du kan derfor få flere følgeskrivelser på samme uddannelse fra en ansøger. Det er vigtigt, du indtaster dem alle. Optagelse.dk skal nok gøre opmærksom på, hvis du har indtastet et Ansøgnings-ID før, så du kan ikke lave dubletter. Hvis ansøger ikke har godkendt sit uddannelsesønske, vil der ikke være et Ansøgnings ID øverst på følgeskrivelsen. Hvis du modtager en følgeskrivelse uden IDnummer, skal du derfor bede ansøgeren om at godkende sin ansøgning på Optagelse.dk og indsende en ny følgeskrivelse med ID-nummer. trin 2 På siden, hvor du henter ansøgningerne, trykker du på Tilføj KOT ansøgning. 16 UNI C,

17 2.3 Indlæsning af ansøgning fra ansøger uden NemID trin 3 Der kommer et vindue op, hvor du skal indtaste ID et. Du skal angive den dato, du har modtaget Følgeskrivelsen. Det vil sige, at hvis du ikke henter ansøgningerne den dag, du modtager Følgeskrivelsen, kan du angive, hvilken dag I har modtaget Følgeskrivelsen. Du kan enten indtaste datoen på den form, der står i feltet eller udpege datoen i kalenderen. Så skal du angive Ansøgnings-ID. Når Ansøgnings-ID og dato er indtastet, skal du trykke på Tilføj. UNI C,

18 2 Afhentning af ansøgninger trin 4 Når du har trykket på Tilføj på skærmen, kommer CPR-nr. på ansøger, uddannelsesønskets prioritet og uddannelse til at stå neden under feltet, og du kan tilføje et nyt ID. Når du har tilføjet alle de ID er, du ønsker, trykker du på Luk. Hvis du indtaster et ID på et uddannelsesønske, som ikke foregår på din institution, får du nedenstående besked. Hvis ansøgningen allerede er hentet, får du nedenstående besked. Hvis du taster forkert og taster et ID, der ikke findes, får du nedenstående besked. 18 UNI C,

19 0 trin 5 Nu er ansøgningen hentet ind på institutionen, og den kan afhentes på samme måde som de andre ansøgninger. Se hvordan du henter ansøgninger i afsnit 2.2, 2.5 og 2.7. Disse ansøgninger kan også opdateres, se afsnit 2.6. I stedet for, at der under Dato står den dato, ansøgningen er modtaget, vises en konvolut, der markerer, at ansøgningen er modtaget via Følgeskrivelsen. Hvis du holder musen hen over konvolutten, kan du se den dato, du har angivet ved indtastningen. Du kan også se status for ansøgningen, dvs. om der er sket ændringer, eller om ønsket er blevet slettet. Se mere om dette i afsnit 2.6. Her er originalversionen (det vil sige, der er ikke rettet efter modtagelse) modtaget UNI C,

20 2 Afhentning af ansøgninger 2.4 Afhentning af bilag Ansøgerne på Optagelse.dk har mulighed for at vedhæfte bilag i hele ansøgningsperioden fra 1. februar til 5. juli kl. 12. Det kan være motiverede ansøgninger, udtalelser eller eksamensbeviser, der vedlægges. trin 1 På siden, hvor du henter ansøgninger, er der et punkt, der hedder bilag. Her indikerer en blå papirclips under kolonnen Bilag, at der er bilag. trin 2 For at få bilagene frem, trykker du på den blå papirclips. trin 3 Der kommer et vindue op, hvor du har to muligheder. Den ene er at hente en zip-fil med både ansøgning og bilag. Det gør du ved at trykke på ansøgningogbilag.zip 20 UNI C,

21 0 Du kan også hente bilagene alene ved at trykke på de enkelte bilag. Ansøger skal ligge bilag op i pdf-format. Når du er færdig, trykker du på Luk. En ansøger kan have et enkelt bilag i xml-format, som her. Det kommer fra eksamensdatabasen. Det vil også være der i pdf-format. Det er et bilag der vedlægges direkte fra eksamensdatabasen. Ansøger har således ikke mulighed for at uploade bilag i xml-format. Når ansøger uploader bilag tjekker Optagelse.dk automatisk, at de hedder [navn].pdf vi kan ikke se, om det faktisk er en pdf-fil. Derfor kan du opleve at modtage en pdf-fil, du ikke kan åbne. Det kan skyldes, at ansøger i stedet for at have konverteret til pdf-format, blot har omdøbt filen med efternavnet.pdf. Du er derfor nødt til at have fat i ansøger og bede dem prøve igen, eller du kan prøve at åbne med et andet program. Som oftest er det billedfiler så man kan prøve med en billedfremviser. UNI C,

22 2 Afhentning af ansøgninger 2.5 Afhentning af flere ansøgninger Det er muligt at hente flere ansøgninger på én gang enten som pdf eller XML. XMLversionen kan bruges til at indlæse i det studieadministrative system, hvis ikke det studieadministrative system kan hente ansøgningerne automatisk fra Optagelse.dk. Læs mere herom i afsnit 2.6. trin 1 Du skal ind på siden, hvor du henter ansøgninger. trin 2 Når du har fundet de ansøgninger, du ønsker at hente via filtreringen beskrevet i afsnit 2.2, trin 7, markerer du de ansøgninger, du ønsker at hente, ved at markere med flueben ude til venstre. Du kan vælge alle ansøgninger, I har modtaget, som svarer til de kriterier, du har valgt, ved at vælge firkanten øverst til venstre. Klikker du på firkanten igen, fjernes alle markeringerne. 22 UNI C,

23 0 Når du har markeret de ansøgninger, du ønsker at hente, trykker du på Eksporter PDF, hvis du ønsker at hente ansøgningerne som pdf. Du trykker på Eksporter XML, hvis du ønsker at hente ansøgningerne som XML. Hvis ikke eksporten skal bruges til at læse ind i et studieadministrativt system, vil anbefalingen være, at du henter ansøgningerne i pdf-format, da XML ikke er et læsevenligt format. Du skal være opmærksom på, at når du eksporterer som pdf, sker det i en zip-fil, som skal pakkes ud på din computer, og så vil de enkelte ansøgninger ligge der som pdf-filer. Du skal være opmærksom på, at jo flere ansøgninger, du afhenter, jo længere tid skal du vente, før ansøgningerne kommer op. Du kan maksimalt hente 80 ansøgninger ad gangen. trin 3 Når du har trykket eksporter og ventet lidt, kommer der et nyt vindue op. Der står lidt forskelligt, alt efter om du har valgt at eksportere som pdf eller XML. Har du valgt at eksportere som pdf, skal du trykke på ansoegninger.zip. Du kan derefter downloade en zip-fil med de enkelte ansøgninger i pdf-format.. Når du er færdig, trykker du på Luk. Har du valgt at eksportere som XML, skal du trykke på ansoegninger.xml. Det er en fil i XML-format, du får ned. Når du er færdig, trykker du på Luk. Eventuelle bilag til ansøgningerne kommer ikke med, når du henter ansøgningerne på denne måde. Bilagene skal hentes til én ansøgning ad gangen på den måde, der er beskrevet i afsnit 2.4. UNI C,

24 2 Afhentning af ansøgninger 2.6 Opdateringer fra ansøgere Ansøger kan helt frem til 5. juli kl. 12 ændre i deres ansøgninger. Derfor kan det blive nødvendig for dig at hente en ansøgning flere gange eller hente bilag fra en ansøgning flere gange. Ansøgerne kan dog ikke ændre adgangsgrundlaget, efter de har underskrevet det første uddannelsesønske. Ansøgerne kan ændre i prioriteringsrækkefølgen af uddannelsesønskerne, slette uddannelsesønsker og tilføje eller fjerne bilag. Du får kun besked om ændringer, hvis der er tale om en slettet ansøgning eller tilføjelsen/fjernelsen af et bilag. Ændringer der udelukkende vedrører prioriteringsrækkefølgen sendes direkte til Den Koordinerede Tilmelding. trin 1 Du skal ind på siden, hvor du henter ansøgninger. trin 2 Du kan nu filtrere, så du får vist de ansøgninger, hvor der er sket ændringer. Du kan filtrere under Status, hvor du kan vælge ansøgninger, der er Ikke afhentet. Eller du kan bruge Status for ansøgning. Her er det Ansøgningen slettet eller Bilag opdateret, du skal bruge. Vær opmærksom på, at Ansøgning opdateret vil finde ansøgninger, der evt. er opdateret af UNI C og ikke af ansøgeren 24 UNI C,

25 2.6 Opdateringer fra ansøgere Når ansøger sletter uddannelsesønsket, tilføjer eller sletter bilag, ændres status sig til Ikke afhentet. Der vil dog stadig stå, hvilken medarbejder der sidst har afhentet ansøgningen. Ansøgningen ændrer ikke status, hvis det kun er prioriteten, der ændres. trin 3 Når du har filtreret dine ansøgninger og fundet de ansøgninger, der har opdateringer, kan ansøgningerne hentes på samme måde, som de andre ansøgninger og bilag. Se, hvordan du henter ansøgninger i afsnit 2.2, 2.5 og 2.7. Afhentning af bilag i afsnit 2.4. På oversigten kan du se status for ansøgningen. Hvis der står Original ansøgning, er der ikke lavet ændringer i ansøgningen. Hvis der står Ansøgning slettet, er ansøgningen annulleret af ansøgeren. Ansøgningen vil stadig have et prioriteringsnummer, men annullerede ansøgninger vil automatisk stå som prioriteter under de ansøgninger, der ikke er slettet. Derfor kan annullerede ansøgninger have et prioriteringsnummer, der er større end 8. UNI C,

26 2 Afhentning af ansøgninger Hvis der står Bilag opdateret, er der enten tilføjet eller fjernet bilag. Vær opmærksom på, at hvis ansøger i løbet af kort tid både tilføjer og fjerner bilag, vil der stå Bilag opdateret, selvom du ikke kan se nogen ændringer. Datoen, der står på oversigten er den dato, hvor ansøgningen sidst er blevet ændret, og ikke datoen for, hvornår ansøgningen er underskrevet. På ansøgninger, der er lavet uden NemID, kan du se datoen ved at holde musen over konvolutten. 2.7 Afhentning fra studieadministrative systemer Det er muligt at lade et studieadministrativt system hente ansøgningerne direkte fra Optagelse.dk automatisk. I vejledningen til systembrugeradgang kan du læse, hvad du skal gøre for at lade det studieadministrative system hente ansøgningen, og hvilke studieadministrative systemer, der kan hente ansøgninger. Du skal være opmærksom på, at ansøgninger uden NemID (beskrevet i afsnit 2.3) skal hentes ind på oversigten manuelt ved hjælp af ID-numre, før ansøgningen kan hentes af det studieadministrative system om status Det er muligt at få tilsendt en mail en gang om dagen, hvis der er kommet nye ansøgninger eller sket andre ændringer med ansøgningerne på Optagelse.dk. Vær opmærksom på, at hvis en ansøgning slettes eller får tilføjet et nyt bilag, får den status uafhentet og vil være med i oversigten over uafhentede. om status sendes, når der er sket ændringer, derfor vil du også få en mail, når alle ansøgninger slettes om efteråret. Der er to slags af disse orienteringsmails. Den ene sendes til institutionernes hovedmail, hvis de udbyder en uddannelse. Denne mail sendes til den , skolen har registret i institutionsregistret. Modtager I denne og mener, at det er en fejl, må du kontakte supporten. Den anden type mail sender de samme oplysninger, men her kan du selv melde dig til og fra. Det er dig som bruger, der er tilmeldt denne mail, og du skal som bruger selv melde dig fra. Mister du dit login og derfor ikke længere kan logge på som den bruger, der er tilmeldt, kan du kontakte supporten. 26 UNI C,

27 2.8 om status trin 1 For at tilmelde dig , skal du skal ind på siden, hvor du henter ansøgninger. trin 2 Her trykker du på knappen om status. trin 3 Der kommer et vindue op, hvor du med et flueben skal angive, at du ønsker en e- mail om status. Du kan også se adressen, som en sendes til. Hvis e- mailadressen er forkert, skal du over i administrationsdelen og redigere dine egne oplysninger. Når du har foretaget dine ændringer, trykker du Gem. Hvis du ikke længere ønsker status-mails, melder du fra samme sted ved at fjerne fluebenet. Du skal være opmærksom på, at hvis du har valgt, at det studieadministrative system skal kunne hente ansøgningerne, kan det studieadministrative system allerede have hentet de ansøgninger, som du modtager en mail om, er uafhentet. Det vil sige, at ansøgningerne er markeret som afhentet, idet de er afhentet af det studieadministrative system. Du kan altid se i statushistorik, om du har hentet ansøgningen. Du kan læse mere om statushistorik i afsnit 2.2 trin 9. UNI C,

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen

Læs mere

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 19.12.2013 Indhold 1 Indledning... 5 1.1

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen,

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem!

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa et bachelortilvalg Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet op i

Læs mere

Ansøgervejledning for ansøgere, der har forladt skolen. Brugervejledning til Optagelse.dk

Ansøgervejledning for ansøgere, der har forladt skolen. Brugervejledning til Optagelse.dk Ansøgervejledning for ansøgere, der har forladt skolen Brugervejledning til Optagelse.dk Ansøgervejledning for ansøgere, der har forladt skolen Brugervejledning til Optagelse.dk Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen

Læs mere

Oprettelse af 10. klasses udbud i folkeskoler. Brugervejledning til Optagelse.dk

Oprettelse af 10. klasses udbud i folkeskoler. Brugervejledning til Optagelse.dk Oprettelse af 10. klasses udbud i folkeskoler Brugervejledning til Optagelse.dk Oprettelse af 10. klasses udbud i folkeskoler Brugervejledning til Optagelse.dk Version: 1.2 Forfatter: Gunner MacIntyre

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen,

Læs mere

Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse

Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse Du kan søge en kandidatuddannelse, hvis du har afsluttet eller er i gang med at afslutte en adgangsgivende uddannelse. Adgang til ansøgningssystemet Du

Læs mere

Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en kandidatuddannelse

Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en kandidatuddannelse Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en kandidatuddannelse Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet op

Læs mere

Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp

Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp Denne vejledning er en hjælp til dig, der skal søge ind på IT-Universitetets kandidatuddannelser. Ansøgning om optagelse foregår digitalt via Ansøgningsportalen.

Læs mere

Brugervejledning. Optagelse.dk. Opret medarbejder på grundskole

Brugervejledning. Optagelse.dk. Opret medarbejder på grundskole Brugervejledning Optagelse.dk Opret medarbejder på grundskole 8. juli 2012 1 INDLEDNING... 4 1.1 MÅLGRUPPE... 4 1.2 HVAD SKAL JEG LÆSE... 5 1.3 VEDR. OPTAGELSE.DK 2012... 5 1.4 BEMÆRKNINGSFELT... 5 2

Læs mere

Pensioneringsprocessen/Statens Administration

Pensioneringsprocessen/Statens Administration PENSAB Pensioneringsprocessen/Statens Administration Indhold 1. Overblik over den samlede proces... 2 2. Tildel pensionssag... 3 2.1 Søg i listen [Pensionssager]... 5 2.2 Tildel sag... 5 2.3 Afgiv sag...

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem!

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa et kandidattilvalg Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet op i

Læs mere

Sådan laves en uddannelsesplan i Optagelse.dk. Vejledning til elever

Sådan laves en uddannelsesplan i Optagelse.dk. Vejledning til elever Sådan laves en uddannelsesplan i Optagelse.dk Vejledning til elever Sådan laves en uddannelsesplan i Optagelse.dk Vejledning til elever UNI C UNI C, 03.02.2011 Indhold 1 Kom godt i gang... 5 1.1 Start

Læs mere

Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra NP Privatskole

Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra NP Privatskole Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra NP Privatskole 1 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Oprettelse og eksport af xml-fil i NP Privatskole... 3 2 Importer brugerdata... 5 3 Når du har importeret, sker

Læs mere

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse:

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: 1. Hvordan du bliver tilsluttet EasyBusiness...2 2. Hvordan du foretager en søgning...2 3. Hvordan du gemmer og åbner en søgning...4

Læs mere

Søg videregående uddannelse på Optagelse.dk - KOT ansøgning med digital signatur

Søg videregående uddannelse på Optagelse.dk - KOT ansøgning med digital signatur Søg videregående uddannelse på Optagelse.dk - KOT ansøgning med digital signatur Denne vejledning omhandler ansøgning til videregående uddannelser og beskriver, hvordan du skal udfylde felterne i din uddannelsesansøgning

Læs mere

Brugervejledning. Optagelse.dk. Brugeroprettelse Første login for medarbejdere

Brugervejledning. Optagelse.dk. Brugeroprettelse Første login for medarbejdere Brugervejledning Optagelse.dk Brugeroprettelse Første login for medarbejdere 16. november 2011 1 INDLEDNING... 4 1.1 VEDR. OPTAGELSE.DK 2012... 4 1.1.1 Medarbejder NemID... 4 1.2 BEMÆRKNINGSFELT... 4

Læs mere

WinDCCD Brugervejledning. Indhold. Adgangskontrol...2

WinDCCD Brugervejledning. Indhold. Adgangskontrol...2 Indhold Adgangskontrol...2 WinDCCD Hovedmenu...3 Information på tværs...3 Opret generel information...3 Slet generel information...3 Patienter...4 Patienter...4 Sådan filtrerer du data...4 Sådan redigerer

Læs mere

HD optag. Vejledning til ansøgning på ansøgningsportalen

HD optag. Vejledning til ansøgning på ansøgningsportalen HD optag Vejledning til ansøgning på ansøgningsportalen 1 Login til ansøgningsportalen (STADS-DANS): http://www.cbs.dk/efteruddannelse/hduddannelse/hd-tilmelding Se desuden Vejledning til login på ansøgningsportalen

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en deltidsuddannelse i det digitale ansøgningssystem DANS

Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en deltidsuddannelse i det digitale ansøgningssystem DANS Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en deltidsuddannelse i det digitale ansøgningssystem DANS Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem, DANS! Hvis du ikke allerede

Læs mere

Elev vejledning. Elev vejledning version 2.0 - Januar 2011 1. Figur 1 - Forsiden af Optagelse.dk

Elev vejledning. Elev vejledning version 2.0 - Januar 2011 1. Figur 1 - Forsiden af Optagelse.dk Elev vejledning Denne vejledning omhandler ansøgning til ungdomsuddannelse eller 10. klasse og beskriver, hvordan du som elev skal udfylde felterne i din uddannelsesplan på Optagelse.dk. Vigtigt! Der er

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til ansøgningssystemet!

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til ansøgningssystemet! Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en kandidatuddannelse med kandidattilvalg Du kan kun søge om optagelse på kandidatuddannelse med kandidattilvalg, hvis du har afsluttet eller er i gang med

Læs mere

STADS-DANS ANSØGNINGSVEJLEDNING

STADS-DANS ANSØGNINGSVEJLEDNING STADS-DANS ANSØGNINGSVEJLEDNING Login til STADS-DANS: www.stadsdans.aau.dk Et godt tip Tryk på F11 for at få STADS-DANS til at fylde hele skærmen. FANEBLADENE Den side, du starter på, når du er logget

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

Vejledning til brug af Foreningsportalen

Vejledning til brug af Foreningsportalen Børne- og Kulturforvaltningen Kultur- og Fritidsafdelingen Vejledning til brug af Foreningsportalen Foreningsportalen kan benyttes af både borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger. Som

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

http://www.tinglysningsretten.dk/tinglysning/nyvejledninger/documents/generelle/upload%20og%20vedh%c3%a6ft% 20bilag.pdf

http://www.tinglysningsretten.dk/tinglysning/nyvejledninger/documents/generelle/upload%20og%20vedh%c3%a6ft% 20bilag.pdf Start på Tinglysningens hjemmeside tinglysning.dk. Tinglysningen er en noget lang proces, som forløber over 10 trin med diverse udflugter undervejs. Samtidig bliver man automatisk logget af systemet, hvis

Læs mere

1. Opret din nye Google konto

1. Opret din nye Google konto Indhold 1. Opret din nye Google konto... 2 2. Test din nye konto... 5 3. Kom i gang med Gmail indstil sprog til dansk... 6 4. Gmail indhold på skærmen... 8 5. Skriv og send en mail... 9 Til:... 9 Cc:...

Læs mere

Kort vejledning i oprettelse af International Baccalaureate (IB)

Kort vejledning i oprettelse af International Baccalaureate (IB) 1 Kort vejledning i oprettelse af International Baccalaureate (IB) Denne vejledning gennemgår oprettelse af et udbud af International Baccalaureate på Optagelse.dk. Vejledningen er under løbende revidering

Læs mere

Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre?

Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre? 1 Ud af skolen 2015 Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre? Der er to ting, du skal udfylde, og som begge sendes til den skole, du ønsker at begynde på efter sommerferien. Det

Læs mere

I højre side af skærmbilledet finder du i ansøgningssystemet en guide til at udfylde den del af

I højre side af skærmbilledet finder du i ansøgningssystemet en guide til at udfylde den del af Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en 2-faglig kandidatuddannelse med kandidattilvalg i Russisk eller Religionsvidenskab - Vinteroptag Hvis din bacheloruddannelse er blevet forlænget med et

Læs mere

Brugerguide. Virksomheder. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud

Brugerguide. Virksomheder. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Brugerguide Virksomheder Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Kolofon 3 Indhold 1. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud 5 2. Login med Ret til at administrere

Læs mere

Søg videregående uddannelse på Optagelse.dk - KOT ansøgning

Søg videregående uddannelse på Optagelse.dk - KOT ansøgning Søg videregående uddannelse på Optagelse.dk - KOT ansøgning Denne vejledning omhandler ansøgning til videregående uddannelser og beskriver, hvordan du skal udfylde felterne i din uddannelsesansøgning på

Læs mere

VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Virksomheder

VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Virksomheder VEU-godtgørelse og befordringstilskud Virksomheder Side 2 af 31 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til ansøgningsskema... 3 Ansøgningen... 4 Trin 1 Hvad søges?... 5 Trin 2 Personlige oplysninger...

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

SDBF EN VEJLEDNING TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER

SDBF EN VEJLEDNING TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER SDBF EN VEJLEDNING TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER Ajourført okt. 2014 LOGIN SDBF er en webbaseret løsning, som du kan tilgå fra alle kendte browsere; Internet

Læs mere

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Ludus - Log ind. side 3 2. Ludus - Skriv note til læreren, når du er syg side 4 3. Ludus

Læs mere

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM April 2015 Version 01 2015 VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM 1. Årets gang i friplads... 3 2. Adgang til Eunomia... 3 3. Forældreansøgninger... 4 3.1. Ansøgningsskemaer til forældrene... 4 3.2. Fordelingsnøgler...

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere

Kom godt igang med OpenMeetings

Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Log på / Registrer dig... 3 1.1 Find Forsvarets Elektroniske Skole på internettet... 3 1.2 Login skærmen...

Læs mere

Import-vejledning. Fra NP Privatskole til UNI Login. - For UNI Login brugeradministratorer. 1. udgave, januar 2009

Import-vejledning. Fra NP Privatskole til UNI Login. - For UNI Login brugeradministratorer. 1. udgave, januar 2009 Import-vejledning Fra NP Privatskole til UNI Login - For UNI Login brugeradministratorer 1. udgave, januar 2009 UNI C 2009 Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf: 35 87 88 89 1 Eksporter fra NP Privatskole...

Læs mere

Vejledningsmateriale SIDIS

Vejledningsmateriale SIDIS Vejledningsmateriale SIDIS Udarbejdet til Kontrolinstanser April 2015 Version 2.0 Log ind i systemet Login i systemet 3pkontrol.sik.dk Undlad www i adressen! Log ind med din mailadresse og det password

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Kom godt i gang med EOLIS

Kom godt i gang med EOLIS Kom godt i gang med EOLIS Kom godt i gang med EOLIS 1. Første gang du logger på... 3 2. Søg en debitor forsikret... 4 3. Hent debitorliste - alle kreditbeslutninger... 8 4. Hent debitorliste - for en specifik

Læs mere

Fødevareministeriets. Tast selv-service. NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort

Fødevareministeriets. Tast selv-service. NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort Fødevareministeriets Tast selv-service NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort Januar 2012 Indhold 1 Velkommen til Tast selv-service 3 2 Log på med NemID eller Medarbejdersignatur

Læs mere

BEGREBER I DANTEK... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SØGERESULTATET... 8 LÅN FRA UDLÅNSSAMLINGEN... 11

BEGREBER I DANTEK... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SØGERESULTATET... 8 LÅN FRA UDLÅNSSAMLINGEN... 11 BEGREBER I DANTEK... 2 SAMLINGER... 2 Informationssamlingen... 2 Udlånssamlingen (sætsamlingen)... 2 BOOKING... 2 RESERVERING... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SIMPEL SØGNING... 5 AVANCERET

Læs mere

Brugerguide. Virksomheder. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud

Brugerguide. Virksomheder. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Brugerguide Virksomheder Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Kolofon 3 Indhold 1. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud 5 2. Login med Ret til at administrere

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet Sådan udfylder du ansøgningsskemaet I det følgende finder du en vejledning i at udfylde ansøgningsskemaet, når du søger om optagelse på Eftervidereuddannelser på Syddansk Universitet 01-03-2015 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Hjælp til MV-ID Administration

Hjælp til MV-ID Administration Hjælp til MV-ID Administration - til brugere af MV-Login Mikro Værkstedet A/S Dokumentversion: 20131002A 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Aktivér MV-Login administratorkontoen... 4 Kapitel

Læs mere

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere.

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. IT-intro 9. august 2011 14:56 IT-introduktion på Risskov Gymnasium FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. Før end man kan logge sig ind

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

Velkommen til OnReg Agent.

Velkommen til OnReg Agent. Velkommen til OnReg Agent. 2 OnReg Agent Velkommen til Onreg Agent Du er blevet tildelt brugernavn og kodeord til OnReg Agent. Denne guide beskriver hvordan du benytter systemet. Hvis arrangøren tillader

Læs mere

Manual til WordPress CMS

Manual til WordPress CMS Manual til WordPress CMS 1. Log ind på din Wordpress-side For at arbejde på din hjemmeside skal du først logge ind på administrationsdelen. Muligvis har du et direkte link på siden. Ellers er adressen

Læs mere

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC)

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Computerens netværksdrev og mappen dokumenter Gå ind i "Denne computer" (ikonet ligger på skrivebordet). Her ligger de netværksdrev computeren råder over og separate

Læs mere

Fanebladet Afholdte kurser her kan du se, hvilke kurser du har deltaget i. Fanebladet Ansøgninger, her kan du se dine ansøgninger om VEUgodtgørelse

Fanebladet Afholdte kurser her kan du se, hvilke kurser du har deltaget i. Fanebladet Ansøgninger, her kan du se dine ansøgninger om VEUgodtgørelse Kursistens side på Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Log ind... 3 Fanebladende Kommende- og afholdte kurser... 5 Kursustitel... 5 Startdato... 5 Dokumenter... 5 Erklæring... 5 Ansøgning... 5 Tilmeldingsoplysninger

Læs mere

Datastuen, Esbjerg. NEM-ID. Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: NEM-ID Side 1

Datastuen, Esbjerg. NEM-ID. Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: NEM-ID Side 1 NEM-ID Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: NEM-ID Side 1 Hvordan får jeg Nem-ID? A: Ved personlig henvendelse i borgerservice. Du kan få Nem-ID ved personlig henvendelse i borgerservice- og skattecentre.

Læs mere

Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering

Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering Styrelsen for Kvalitet og Undervisning Økonomisk- Administrativt Center Jour.nr. 131.00M.271 2. juni 2015 Indberetning af regnskabstal og

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne.

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. Vejledning i brug af Interbook Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. 1 Indledning Tønder Kommunes lokalebookingsystem og foreningsportal (Interbook) er et program,

Læs mere

Indledning. Adgang til systemet

Indledning. Adgang til systemet Indledning For at komme i gang med GIAS modulet i programmet skal kirkegården være knyttet sammen med provstiet, således at de varer, der er valgt fra provstiet, vises på kirkegården. Kontakt Skovbo Data

Læs mere

Brugervejledning til Ofir Rekrutteringssystem - Kandidathåndtering

Brugervejledning til Ofir Rekrutteringssystem - Kandidathåndtering Brugervejledning til Ofir Rekrutteringssystem - Kandidathåndtering Denne version er senest opdateret: 09.01.2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sådan logger du på... 2 Rediger brugerprofil...

Læs mere

Brugervejledning Kom godt igang

Brugervejledning Kom godt igang 1 Brugervejledning Kom godt igang OPRET AFDELINGER 2 OPRET LOKATIONER 3 OPRET KLASSER 4 OPRET TILLADELSER 5 OPRET PERSONALE 5 OPRET BØRN/ UNGE 6 STATUS SIDEN 9 BESKEDER 10 MAIL 10 SMS 11 UDSKRIFTER 11

Læs mere

Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre?

Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre? 1 Ud af skolen 2014 Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre? Der er to ting, du skal udfylde, og som begge sendes til den skole, du ønsker at begynde på efter sommerferien. Det

Læs mere

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Søfartsstyrelsen kan tilbyde samtlige rederier mulighed for at kunne indberette mønstringsdata elektronisk. Den elektroniske indberetning

Læs mere

Brugervejledning. Aftalesystemet

Brugervejledning. Aftalesystemet Brugervejledning Aftalesystemet Revideret den 01.08.2013 Indholdsfortegnelse 1. Hvordan logger jeg på?... 2 1.1 Login... 2 1.2 Startside... 2 1.3 Brugernavn og Kodeord... 2 1.4 Glemt kodeord... 2 1.5 Skift

Læs mere

Forældrevejledning. Brugervejledning til Optagelse.dk

Forældrevejledning. Brugervejledning til Optagelse.dk Forældrevejledning Brugervejledning til Optagelse.dk Forældrevejledning Brugervejledning til Optagelse.dk Version: 0.9 Forfatter: Kurt Nikolajsen, Gunner MacIntyre Styrelsen for It og Læring Styrelsen

Læs mere

Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver

Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Om denne brugermanual... 3 Registrering af bruger... Error!

Læs mere

FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem

FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem Dette er en kort guide i anvendelsen af Dansk Førstehjælpsråd elektroniske bevissystem. Guiden viser og forklarer hvordan du som instruktør og medlem af

Læs mere

RESPONSE 2.0. Kursusmanual til grundlæggende funktioner ASPEKT R&D

RESPONSE 2.0. Kursusmanual til grundlæggende funktioner ASPEKT R&D RESPONSE 2.0 Kursusmanual til grundlæggende funktioner ASPEKT R&D Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Kort om Response:... 3 Lektion 1: Indledende overvejelser...4 Strategiske overvejelser...4

Læs mere

Elevplan vejledning 2013

Elevplan vejledning 2013 Elevplan vejledning 2013 Indhold Sådan logger du på:... 1 Sådan indtaster du dit mobilnummer og ændre din mailadresse:... 2 Fraværsbesked sendt fra startsiden... 3 Fraværsbesked sendt fra skemaet... 4

Læs mere

Manual til hjemmeside i Typo3

Manual til hjemmeside i Typo3 Manual til hjemmeside i Typo3 Gode tips og genvejstaster Ét linieskift Ctrl + A Ctrl + C Ctrl + X Ctrl + V shift + enter (tasten du normalt bruger til linieskift) Markér alt Kopier Klip Sæt ind Oprettelse

Læs mere

Efteruddannelseskataloget

Efteruddannelseskataloget Efteruddannelseskataloget Vejledning til indtastning Version 8.6 UNI C oktober 2013 Efteruddannelseskataloget UNI C Version 8.6 Af Henrik Borck Larsen og Anne-Marie Pedersen Indhold 1 Indledning... 1 1.1

Læs mere

Brugervejledning e-arkiv. Arbejde med e-arkiv

Brugervejledning e-arkiv. Arbejde med e-arkiv Brugervejledning e-arkiv Arbejde med e-arkiv Indhold 1. Tilføje (uploade) dokumenter/bilag til arkivet 2. Lægge dokumenter/bilag på plads i arkivet (tilføje tags) 3. Arbejde med dokumenter/bilag i arkivet

Læs mere

Vejledning til indsendelse af artikler via Manuscript Central

Vejledning til indsendelse af artikler via Manuscript Central Vejledning til indsendelse af artikler via Manuscript Central Adgang til Manuscript Central o Login o Har du glemt dit password? o Velkomstsiden o Din forfatterside (Author Dashboard) Krav til manuskriptet

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Introduktion til brugeradministratorer i SEB v2

Introduktion til brugeradministratorer i SEB v2 Indledning Dette dokument er en introduktion til brugerstyringssystemet SEB. Dokumentet tager udgangspunkt i en brugeradministrators opgaver. SEB består overordnet af to dele 1) En fælles loginside som

Læs mere

Brugersiderne for renteberegninger. Indhold. 1. Indledning. Anvendelse af. (Version 28. september 2014)

Brugersiderne for renteberegninger. Indhold. 1. Indledning. Anvendelse af. (Version 28. september 2014) Anvendelse af Brugersiderne for renteberegninger. (Version 28. september 2014) Indhold Brugersiderne for renteberegninger.... 1 1. Indledning... 1 2. Forudsætninger... 4 3. Indtastning af udbetaling/skyldigt

Læs mere

Sådan fungerer onlinetilmeldingen

Sådan fungerer onlinetilmeldingen Sådan fungerer onlinetilmeldingen Onlinetilmeldingen gør brug af flere systemer: hjemmesiden, webbutikkens administration, betalingssystemet epay og LUDUS. LUDUS Afdelingerne fastlægger hvilke fag, der

Læs mere

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj 1 Indhold: mininstitution vejledning til forældre... 3 Sådan logger du på systemet... 4 Sådan opsætter du din profil

Læs mere

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 3456.78 123456 TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du i gang Side 4 Oprette nye varer Side 5 Ændre eksisterende

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2011?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere

Vejledning Webtilmelding

Vejledning Webtilmelding Vejledning Webtilmelding Opdateret 1.juni 2012 Indhold Indledning... 3 Oprettelse af licenser... 3 Webtilmelding... 3 Websync... 4 Elevprofiler... 5 Oprettelse af elevprofil på hjemmesiden... 6 Oprettelse

Læs mere

Brugervejledning e-faktura. Arbejde med e-faktura

Brugervejledning e-faktura. Arbejde med e-faktura Brugervejledning e-faktura Arbejde med e-faktura Indhold 1. Modtage e-fakturaer 2. Behandle e-fakturaer 3. Arbejde med e-fakturaer i Ø90 ARBEJDE MED E-FAKTURAER 1. Modtage e-fakturaer Når leverandør sender

Læs mere

MitNyborgKommune Kom godt i gang Vejledning til forældre

MitNyborgKommune Kom godt i gang Vejledning til forældre MitNyborgKommune Kom godt i gang Vejledning til forældre MitNyborgKommune.dk er en digital mulighed for at få, give og søge oplysninger om dit barn og dets dagtilbud. Her kan du blandt andet få: information

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0 BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER Version 2.0 Login Du skal vælge den klub som du tilhøre og dernæst indtaste din kode i feltet: Password. Regionsgolf-Danmark Administration Når du er logget ind i system

Læs mere

EASY-P version 11.4: Opdatering af EASY-P s svendeprøvefaciliteter

EASY-P version 11.4: Opdatering af EASY-P s svendeprøvefaciliteter 18. november 2011 EASY-P version 11.4: Opdatering af EASY-P s svendeprøvefaciliteter Indhold 1 SVENDEPRØVER, FU05... 2 1.1 ANTAL ELEVER PÅ EN SVENDEPRØVE VISES NU... 2 1.2 NYT BEMÆRKNINGSFELT PR. ELEV

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning Elektronisk fakturering til det offentlige Elektronisk fakturering Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder

Læs mere

Uno Brobygning til Ungdomsuddannelser

Uno Brobygning til Ungdomsuddannelser Uno Brobygning til Ungdomsuddannelser Formål og målgruppe Denne vejledning henvender sig til personer på ungdomsuddannelser, som har fået adgang til Uno Brobygning med det formål at deltage i arbejdet

Læs mere

Lectio. Ansøgervejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.

Lectio. Ansøgervejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom. Lectio Ansøgervejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Forord Dette er

Læs mere

2) OVERVEJE hvordan dine træningsdata skal overføres til dagbogen.

2) OVERVEJE hvordan dine træningsdata skal overføres til dagbogen. Kære løber, Denne vejledning har til formål at hjælpe dig hele vejen igennem vores tilmeldingsprocedure. Det kan være en god idé, at printe denne vejledning ud og have liggende ved siden af computeren,

Læs mere

Vejledning til Elevplan for virksomheder

Vejledning til Elevplan for virksomheder Version: 07.03.2015 1 Vejledning til Elevplan for virksomheder Læsevejledning Denne vejledning er delt op i tre dele: Første del er for alle og indeholder de funktioner, som alle virksomhedsmedarbejdere

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Brugermanual SIF (33069-04) Side 1/28. Godkendt af: Dato: Dokumentnr.: 077.024.214 Projekt: SIF (33069-04)

Brugermanual SIF (33069-04) Side 1/28. Godkendt af: Dato: Dokumentnr.: 077.024.214 Projekt: SIF (33069-04) Side 1/28 Brugermanual SIF (33069-04) Godkendt af: Dato: Side 3/28 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 4 1.1 Fangster, sporbare enheder og salg... 4 2 GENEREL NAVIGERING... 4 2.1 Login... 4 2.2 Log ud...

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere