Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser"

Transkript

1 Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser

2 Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen for It og Læring Styrelsen for It og Læring,

3 Indhold 1 Indledning Målgruppe Bemærkningsfelt Uddannelsesudbud Rettigheden Opretter Login og introduktion Oprettelse og redigering af udbud Klar til godkendelse Fra siden Udbudsadministration Fra selve udbuddet Udtræk af de indberettede udbud Styrelsen for It og Læring,

4

5 1 Indledning Denne vejledning gennemgår oprettelse af de videregående uddannelsers uddannelsesudbud på Optagelse.dk. Et uddannelsesudbud gælder i ét år på Optagelse.dk. Derfor skal institutionen hvert år genaktivere udbud på Optagelse.dk. Hvis institutionen udbyder nye udbud, skal disse oprettes på Optagelse.dk. Institutionen skal altid kontakte Uddannelses- og Forskningsministeriet (UFM), hvis der er behov for at oprette nye udbud på optagelse.dk. Alle henvendelser vedrørende spørgsmål til optagelsesprocessen bedes rettet til Uddannelsesstyrelsen (UDS) på 1.1 Målgruppe Vejledningen henvender sig til administrative medarbejdere på uddannelsesinstitutionerne, der skal oprette og vedligeholde institutionens udbud på Optagelse.dk. 1.2 Bemærkningsfelt Forskellige steder i vejledningen er der indsat et bemærkningsfelt Bemærkningsfeltet orienterer om specielle forhold, du skal være opmærksom på i forbindelse med oprettelsesaktiviteten. Styrelsen for It og Læring,

6 2 Uddannelsesudbud 2 Uddannelsesudbud 2.1 Rettigheden Opretter For at kunne oprette udbud til videregående uddannelser skal du være oprettet i Optagelse.dk og have rettigheden Opretter. Den rettighed kan du få tildelt af din brugeradministrator på Optagelse.dk. Er du selv brugeradministrator, kan du læse mere om rettigheder og tildeling af disse i vores vejledninger om Oprettelse af medarbejder på videregående uddannelse. 2.2 Login og introduktion Alle uddannelsessteder, der udbyder en videregående uddannelse, skal inden den 3. december 2014 have indberettet deres uddannelsesudbud på optagelse.dk for, at uddannelsesudbuddet kan søges via optagelse.dk den efterfølgende ansøgningsrunde, som begynder i februar måned. Det betyder, at allerede eksisterende uddannelsesudbud skal gøres klar til offentliggørelse, hvis de ønskes udbudt igen. Eventuelt nye udbud skal oprettes. trin 1 Login fra https://www.optagelse.dk/medarbejder.html trin 2 I feltet Dine muligheder Klik på Udbudsoplysninger 6 Styrelsen for It og Læring,

7 2.2 Login og introduktion trin 3 Fra menuen Vælg type: Klik på Videregående udbud trin 4 Siden Udbudsadministration Siden indeholder alle de eksisterende udbud, der er identiske med udbuddene fra sidste indberetning. Navigation på siden Filtrering på institution Her kan du ved at vælge en institution få vist de udbud, der foregår på den valgte uddannelsesinstitution. Du kan vælge mellem hovedinstitutionen og de institutioner, der er knyttet til denne, som vist i skærmbilledet nedenfor. Styrelsen for It og Læring,

8 2 Uddannelsesudbud Sorteringsmuligheder Uddannelse: her kan du ved at trykke på pilene, sortere udbud alfabetisk efter uddannelsesnavn. Ressortområde (RO): de forskellige ministerielle ressortområder vises. Opdelingen følger i 2015 den tidligere organisation i ministeriet, idet universitetsuddannelser er sorteret under FIVU UI, mens de øvrige uddannelser er sorteret under FIVU VUS. KOT: her kan du søge på KOT-nummeret på en uddannelse. Vær opmærksom på, at hvis du holder pause i din indtastning, søges der på det, du har skrevet. Foregår på: sorterer udbud, efter hvilken institution udbuddene foregår på. Status: her kan du se, om udbuddet er nyt, overført (ikke ændret i forhold til sidste år) samt ændret (der er ændret i det i år). 8 Styrelsen for It og Læring,

9 2.3 Oprettelse og redigering af udbud. Tilstand: Udbuddets forskellige tilstande oplistes: Vis alle: Så får du vist alle udbud, uanset status. Afvist: Styrelsen for videregående uddannelser (UDS) har afvist udbuddet, udbud i denne tilstand kan redigeres. Godkendt til offentliggørelse: Udbuddet er blevet godkendt af UDS. Inaktiv: Hvis udbuddet ikke længere udbydes, så skal det inaktiveres eller slettes. Hvis fx et udbud kun udbydes hvert andet år, skal udbuddet inaktiveres i de år, hvor det ikke udbydes. Klar til godkendelse: Når du har klikket på knappen Klar til godkendelse. Publiceret: Udbuddet er publiceret. Kun udbud i denne tilstand kan søges af ansøgerne. Under redigering: Udbud i denne tilstand kan redigeres. 2.3 Oprettelse og redigering af udbud. Oprettelse og redigering af udbud er langt hen ad vejen den samme proces, så derfor beskrives det under et. trin 1 Oprette nyt udbud Klik på Tilføj videregående udbud Redigere eksisterende udbud I kolonnen Uddannelse: Klik på navnet på det udbud (Uddannelse), der skal redigeres Når du har klikket, åbnes siden Udbud. Styrelsen for It og Læring,

10 2 Uddannelsesudbud trin 2 Siden Udbud indeholder 2 faneblade: 1. Udbud 2. Historik og noter Fanen Udbud Du kan: oprette ny uddannelse eller redigere eksisterende uddannelse I eksemplet her kigger vi på en ny oprettelse af et uddannelsesudbud. At redigere et allerede eksisterende udbud foregår på helt samme måde, men felterne vil være udfyldt i forvejen med de informationer, som blev indtastet sidste år I det følgende gennemgås redigeringssidens forskellige felter. Generelt kan alle felter klappes sammen eller foldes ud ved at trykke på feltets overskrift. 10 Styrelsen for It og Læring,

11 2.3 Oprettelse og redigering af udbud. trin 3 Vælg videregående uddannelse Indtast uddannelsens navn. (Når du indtaster dele af uddannelsens betegnelse oplistes uddannelser automatisk, der matcher med din indtastning). Hvis du er inde for at redigere et udbud, vil uddannelsens navn allerede være udfyldt med navnet. trin 4 Bemærk Du skal vælge et af de uddannelsesnavne, der er på listen. Er der stavefejl eller mangler navnet på det udbud, du ønsker at oprette, skal du kontakte UDS for at få det rettet eller oprettet. Du kan se kontaktoplysningerne i starten af denne vejledning. Udbydende institution Her står hvilken institution, der udbyder udbuddet. Det er altid hovedinstitutionen der står her. Det kan ikke ændres. trin 5 Uddannelsen foregår på Marker, hvor uddannelsen rent fysisk foregår. Der kan som hovedregel vælges mellem de institutioner, der er tilknyttet hovedinstitutionen. Det er muligt at vælge en helt anden uddannelsesinstitution f.eks. hvis der er en aftale om, at undervisningen skal foregå på en anden institution. Styrelsen for It og Læring,

12 2 Uddannelsesudbud Tryk da på Benyt alternativ Vælg en alternativ institution Angiv en kategori og type på uddannelsesstedet eller søg på navnet Tryk Søg Klik på navnet Tryk Ok trin 6 Bemærk Der skal vælges, hvor uddannelsen hører hjemme. Er det netbaseret/e-læring, skal dette skrives i uddannelseskommentaren (trin 18) Ansøgningen sendes til Marker den institution eller studiepostkasse, som du vil have ansøgningerne sendt til. Der kan kun vælges mellem de institutioner, der tilhører hovedinstitutionen. Adressen, du vælger her, er den adresse, der kommer til at stå som modtageradresse på de følgeskrivelser, der skal sendes i forbindelser med ansøgning uden NemID, og det nummer ansøgninger kommer til at figurere under ved elektronisk afhentning. Bemærk Ønsker om ændring af studiepostkasser og ønsker om oprettelse af nye studiepostkasser kan sendes til UNI-C support på til 12 Styrelsen for It og Læring,

13 2.3 Oprettelse og redigering af udbud. trin 7 Studieretning Hvis uddannelsen indeholder en eller flere studieretninger, kan disse tilføjes ved at skrive navnet på studieretningen som fritekst i feltet under studieretning. Klik på knappen tilføj. Hvis uddannelsesinstitutionen tilføjer en eller flere studieretninger, så skal ansøgeren vælge én af studieretningerne i ansøgningsøjeblikket. Hvis der er fejl, eller der alligevel ikke skal være studieretninger, kan du fjerne den igen ved at trykke på Fjern. trin 8 Centrale adgangskrav (DA) Her vises de centralt fastsatte adgangskrav på dansk. Dette felt kan ikke redigeres. Centrale adgangskrav (EN) Her vises de centralt fastsatte adgangskrav på engelsk. Dette felt kan ikke redigeres. Bemærk For ansøger bliver disse oplysninger præsenteret som specifikke adgangskrav. Oplever du fejl i centrale adgangskrav, skal du kontakte UDS for at få det rettet eller oprettet. Du kan se kontaktoplysningerne i starten af denne vejledning. Styrelsen for It og Læring,

14 2 Uddannelsesudbud trin 9 Lokale adgangskrav I feltet er det muligt at angive, om der er lokalt fastsatte adgangskrav. Indtast de lokalt fastsatte adgangskrav i fritekstfeltet. For engelsksprogede uddannelser skal dette felt udfyldes på engelsk. trin 10 Undervisningssprog Marker undervisningssprog, du kan vælge mellem dansk og engelsk, I det engelske univers vises kun udbud, hvor undervisningssproget er sat til engelsk. I det danske univers vises både udbud med undervisningssprog dansk og engelsk. trin 11 Studiestart Sommerstart er valgt per default. Marker om der er Sommerstart, Vinterstart eller Sommer- og Vinterstart. Sommerstart betyder, at uddannelsen kun har sommerstart. Vinterstart betyder, at uddannelsen kun har vinterstart. Sommer- og Vinterstart betyder, at uddannelsen både har sommerstart og vinterstart, og ansøger får mulighed for at vælge, om ansøger foretrækker vinterstart, men det er institutionen, der fordeler ansøgere. 14 Styrelsen for It og Læring,

15 2.3 Oprettelse og redigering af udbud. Det ser således ud for ansøger. trin 12 Udbydes Der skal markeres, om udbuddet udbydes i kvote 1 og/eller kvote 2. Uddannelsesstedet skal angive en URL til de relevante kvote 2-kriterier, der gælder for netop dette udbud. trin 13 Ansøgningsfrist Uddannelsesstedet har mulighed for at angive, at udbuddet kun har frist den 15/3, og som udgangspunkt ikke kan søges efter den 15/3. Ansøgere, der forsøger at søge uddannelsen efter fristen, vil få en advarsel om at ansøgningsfristen er overskredet, men de vil ikke blive forhindret i at søge uddannelsen. Beskeden til ansøgeren se ud som nedenstående billede. Styrelsen for It og Læring,

16 2 Uddannelsesudbud trin 14 Uddannelseskommentar I feltet er det muligt at knytte bemærkninger til udbuddet. Indtast bemærkninger i fritekstfeltet Det er muligt at få vist de første 30 tegn i ansøgeres oversigtsliste over udbud. Vigtige informationer bør derfor stå i første linje. Det kan for eksempel være en af disse oplysninger: o Hvis undervisningsformen er særlig, som fx e-læring, bør E-læring stå først i uddannelseskommentaren. o Hvis uddannelsen har adgangsprøve eller optagelsesprøve, bør det fremgå af uddannelseskommentareren Dette felt skal indeholde frister for indsendelse af dokumentation (kan evt. ske ved at indsætte den relevante URL). UDS opfordrer til at alle uddannelser, der ikke har adgangsbegrænsning anfører følgende tekst i kommentarfeltet: Der er ikke adgangsbegrænsning til uddannelsen. Det betyder at du er garanteret optagelse, hvis du opfylder adgangskravene og ikke bliver optaget på en højere prioritet. I det her tilfælde er det e-læring, der udbydes, og der er en adresse, hvor ansøgeren kan se fristen for indsendelse af dokumentationen. Om de første 30 tegn skal vises på oversigtslisten eller ej, bestemmer du ved hjælp af fluebenet over boksen. Hvis der ikke er sat flueben, bliver de første 30 tegn ikke vist. Er der sat flueben, bliver de første 30 tegn vist. Nedenfor ses et billede af, hvordan ansøgeren vil se oplysningerne. Bemærk Uddannelseskommentar-feltet SKAL indeholde frister for indsendelse af dokumentation (kan evt. ske ved at indsætte den relevante URL). 16 Styrelsen for It og Læring,

17 2.3 Oprettelse og redigering af udbud. trin 15 Søgeord I feltet søgeord er det muligt at knytte et eller flere søgeord til udbuddet. De søgeord skal bruges til en søgemaskine til ansøgeren. Ansøgeren skal kunne skrive et søgeord og finde frem til de uddannelser, der har knyttet det søgeord til deres uddannelsesudbud. Det er ikke nødvendigt at skrive uddannelsens titel eller KOT-nr som søgeord, eftersom uddannelsens titel, uddannelsens KOT-nr og uddannelsesstedets navn automatisk er lagt ind som søgeord. Skriv de søgeord, der ønskes knyttet til uddannelsesudbuddet. Listen er kommasepareret, dvs de forskellige søgeord skal adskilles med et komma, som vist i billedet nedenfor. Bemærk Det er vigtigt at være opmærksom ved udvælgelsen af søgeord. De bør kun anvendes i tilfælde, der understøtter uddannelsens formål og på en måde, der kan hjælpe ansøger med at finde den rette uddannelse. Søgeord, der ikke passer ind i formålet, vil blive slettet af UDS. trin 16 Noter til historikken Feltet Noter til historikken er udelukkende til intern brug for institutionen. Feltet anvendes til at oprette noter i historikken og er altså ikke noget, som ansøgeren vil kunne se, når ansøgeren søger udbuddet. Styrelsen for It og Læring,

18 2 Uddannelsesudbud Bemærk Du har adgang til udbuddets noter fra fanen Historik og noter. Her kan du også se, hvem der har redigeret udbuddet og hvornår. For at se eventuelle noter skal der trykkes på pilen til venstre for aktiviteten, så vil eventuelle noter blive vist. Har du glemt at skrive noget, kan du også her tilføje noter, hvis du har kommentarer til det, du har lavet. trin 17 Udbudsidentifikation Alle videregående uddannelser skal have et KOT-nummer (også kendt som optagelsesområdenummer). KOT-nummeret tildeles af Den Koordinerede Tilmelding og fremgår af godkendelsesbrevene fra Danmarks Akkrediteringsinstitution. Du kan ikke selv rette i feltet. Finder du en fejl, skal du kontakte UDS for at få det rettet. UDS sætter også KOTnummer på de nye udbud. Du kan se kontaktoplysningerne i starten af denne vejledning. trin 18 Bundmenu Når du opretter udbud, er ikke alle knapper aktive Annullér: Annullerer oprettelsen af udbuddet, og du kommer retur til siden Udbudsadministration. Dit udbud bliver ikke oprettet. Gem gemmer indholdet på redigeringssiden og returner til siden Udbudsadministration. Vis: Knappen Vis gør det muligt at se udbudsoplysningerne, som ansøger kan se dem. Se trin 23. Når du redigerer et udbud, er alle knapper aktiveret Annullér: Annullerer redigeringen af udbuddet, og du kommer retur til siden Udbudsadministration. Dine ændringer bliver ikke gemt. 18 Styrelsen for It og Læring,

19 2.3 Oprettelse og redigering af udbud. Gem gemmer indholdet på redigeringssiden og returner til siden Udbudsadministration. Klar til godkendelse: Når udbuddet er oprettet korrekt og gemt, skal det overføres til godkendelse. Når du har gemt udbuddet, kan du enten sende udbuddet til godkendelse fra redigeringssidens bundmenu eller fra siden Udbudsadministration (se nedenfor) Slet: sletter indholdet på redigeringssiden Inaktivér: Knappen Inaktiver gør udbuddet inaktivt. Vis: Knappen Vis gør det muligt at se udbudsoplysningerne, som ansøger kan se dem. Se trin 23. trin 19 Bemærk Inaktivér bør kun benyttes, hvis det er et udbud, der udbydes en gang imellem. For eksempel et udbud, der kun tilbydes hvert andet år. Har du et udbud, som uddannelsesinstitutionen ikke længere skal udbyde, er det bedre at slette udbuddet. Vis Knappen Vis kan bruges til at få en ide om, hvordan udbuddet kommer til at se ud for ansøgeren. Den ligger nede i bundlinjen. Så kommer et vindue op med udbudsinformationerne. Du lukker vinduet ved at trykke på Luk. Styrelsen for It og Læring,

20 2 Uddannelsesudbud 2.4 Klar til godkendelse Når du er færdig med at oprette udbud/redigere i eksisterende udbud kan hele listen vælges og overføres samlet til UDS. Du kan også vælge at overføre udbuddene enkeltvis Fra siden Udbudsadministration trin 1 Siden Udbudsadministration: Marker den eller de studieretninger, der skal godkendes eller Marker alle ved at sætte flueben i feltet øverst. trin 2 Klik på Klar til godkendelse, når du har markeret de udbud, du ønsker at gøre klar. Så er udbuddene Klar til godkendelse: 20 Styrelsen for It og Læring,

21 2.4 Klar til godkendelse Bemærk Udbud der er Klar til godkendelse kan ikke redigeres. Har du inden fristen den 3. december 2014 behov for at redigere i udbuddet, kan du kontakte supporten. Efter fristen, og hvis udbuddene har status Klar til offentliggørelse, skal du kontakte UDS Fra selve udbuddet trin 1 Uddannelsesudbuddene kontrolleres af UDS, som kan vælge at godkende udbuddet til offentliggørelse eller afvise udbuddet. Hvis et udbud bliver afvist, kommer udbuddet i tilstanden Under redigering. Det vil herefter være muligt at redigere i udbuddet igen og rette til, hvorefter udbuddet evt. igen kan overføres til godkendelse. Når du er i gang med at redigere dit udbud, kan du også sætte udbuddet Klar til godkendelse. Når du er færdig med at redigere trykker du på Klar til godkendelse i stedet for Gem. trin 2 Så er det udbud, du har redigeret, Klar til godkendelse: Bemærk Udbud, der er Klar til godkendelse, kan ikke redigeres. Har du inden fristen den 3. december 2014 behov for at redigere i udbuddet, kan du kontakte supporten. Efter fristen, og hvis udbuddene har status Klar til offentliggørelse, skal du kontakte UDS. Uddannelsesudbuddene tjekkes af UDS, som kan vælge at godkende udbuddet til offentliggørelse eller afvise udbuddet. Hvis et udbud bliver afvist, kommer udbuddet i tilstanden Under redigering. Det vil herefter være muligt at redigere i udbuddet igen og rette til, hvorefter udbuddet igen kan overføres til godkendelse. Styrelsen for It og Læring,

22 2 Uddannelsesudbud 2.5 Udtræk af de indberettede udbud Ved hjælp af Knappen Eksporter kan du eksportere uddannelsesudbuddene i tre forskellige filformater og derved gemme en oversigt over, hvad der er indberettet til Optagelse.dk trin 1 Marker uddannelser, som skal med i eksporten. Vælg enten enkelte udbud, eller vælg alle udbud ved at trykke i feltet øverst. Klik på Eksporter trin 2 Vælg format trin 3 Klik på udbudseksport.nn-format (nn-format er det format du har valgt.) 22 Styrelsen for It og Læring,

23 2.5 Udtræk af de indberettede udbud Udsnit af PDF udskrift Bemærk På udbudseksporterne er der en linje/felt, der hedder Udbuddet har et begrænset antal pladser og ud for det, står der Nej. Dette er et felt, der ikke bruges i øjeblikket og ikke noget de studerende kan se. Evt. dimensionering af uddannelser bestemmes fortsat af UDS og skal overholdes. Styrelsen for It og Læring,

Oprettelse af 10. klasses udbud i folkeskoler. Brugervejledning til Optagelse.dk

Oprettelse af 10. klasses udbud i folkeskoler. Brugervejledning til Optagelse.dk Oprettelse af 10. klasses udbud i folkeskoler Brugervejledning til Optagelse.dk Oprettelse af 10. klasses udbud i folkeskoler Brugervejledning til Optagelse.dk Version: 1.2 Forfatter: Gunner MacIntyre

Læs mere

Kort vejledning i oprettelse af International Baccalaureate (IB)

Kort vejledning i oprettelse af International Baccalaureate (IB) 1 Kort vejledning i oprettelse af International Baccalaureate (IB) Denne vejledning gennemgår oprettelse af et udbud af International Baccalaureate på Optagelse.dk. Vejledningen er under løbende revidering

Læs mere

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen

Læs mere

Brugervejledning. Optagelse.dk. Opret medarbejder på grundskole

Brugervejledning. Optagelse.dk. Opret medarbejder på grundskole Brugervejledning Optagelse.dk Opret medarbejder på grundskole 8. juli 2012 1 INDLEDNING... 4 1.1 MÅLGRUPPE... 4 1.2 HVAD SKAL JEG LÆSE... 5 1.3 VEDR. OPTAGELSE.DK 2012... 5 1.4 BEMÆRKNINGSFELT... 5 2

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen,

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen,

Læs mere

Efteruddannelseskataloget

Efteruddannelseskataloget Efteruddannelseskataloget Vejledning til indtastning Version 8.6 UNI C oktober 2013 Efteruddannelseskataloget UNI C Version 8.6 Af Henrik Borck Larsen og Anne-Marie Pedersen Indhold 1 Indledning... 1 1.1

Læs mere

Ansøgervejledning for ansøgere, der har forladt skolen. Brugervejledning til Optagelse.dk

Ansøgervejledning for ansøgere, der har forladt skolen. Brugervejledning til Optagelse.dk Ansøgervejledning for ansøgere, der har forladt skolen Brugervejledning til Optagelse.dk Ansøgervejledning for ansøgere, der har forladt skolen Brugervejledning til Optagelse.dk Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen

Læs mere

Søg videregående uddannelse på Optagelse.dk - KOT ansøgning med digital signatur

Søg videregående uddannelse på Optagelse.dk - KOT ansøgning med digital signatur Søg videregående uddannelse på Optagelse.dk - KOT ansøgning med digital signatur Denne vejledning omhandler ansøgning til videregående uddannelser og beskriver, hvordan du skal udfylde felterne i din uddannelsesansøgning

Læs mere

Søg videregående uddannelse på Optagelse.dk - KOT ansøgning

Søg videregående uddannelse på Optagelse.dk - KOT ansøgning Søg videregående uddannelse på Optagelse.dk - KOT ansøgning Denne vejledning omhandler ansøgning til videregående uddannelser og beskriver, hvordan du skal udfylde felterne i din uddannelsesansøgning på

Læs mere

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 19.12.2013 Indhold 1 Indledning... 5 1.1

Læs mere

HD optag. Vejledning til ansøgning på ansøgningsportalen

HD optag. Vejledning til ansøgning på ansøgningsportalen HD optag Vejledning til ansøgning på ansøgningsportalen 1 Login til ansøgningsportalen (STADS-DANS): http://www.cbs.dk/efteruddannelse/hduddannelse/hd-tilmelding Se desuden Vejledning til login på ansøgningsportalen

Læs mere

Fødevareministeriets. Tast selv-service. NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort

Fødevareministeriets. Tast selv-service. NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort Fødevareministeriets Tast selv-service NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort Januar 2012 Indhold 1 Velkommen til Tast selv-service 3 2 Log på med NemID eller Medarbejdersignatur

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne.

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. Vejledning i brug af Interbook Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. 1 Indledning Tønder Kommunes lokalebookingsystem og foreningsportal (Interbook) er et program,

Læs mere

Brugervejledning. Optagelse.dk. Brugeroprettelse Første login for medarbejdere

Brugervejledning. Optagelse.dk. Brugeroprettelse Første login for medarbejdere Brugervejledning Optagelse.dk Brugeroprettelse Første login for medarbejdere 16. november 2011 1 INDLEDNING... 4 1.1 VEDR. OPTAGELSE.DK 2012... 4 1.1.1 Medarbejder NemID... 4 1.2 BEMÆRKNINGSFELT... 4

Læs mere

Pensioneringsprocessen/Statens Administration

Pensioneringsprocessen/Statens Administration PENSAB Pensioneringsprocessen/Statens Administration Indhold 1. Overblik over den samlede proces... 2 2. Tildel pensionssag... 3 2.1 Søg i listen [Pensionssager]... 5 2.2 Tildel sag... 5 2.3 Afgiv sag...

Læs mere

Sådan laves en uddannelsesplan i Optagelse.dk. Vejledning til elever

Sådan laves en uddannelsesplan i Optagelse.dk. Vejledning til elever Sådan laves en uddannelsesplan i Optagelse.dk Vejledning til elever Sådan laves en uddannelsesplan i Optagelse.dk Vejledning til elever UNI C UNI C, 03.02.2011 Indhold 1 Kom godt i gang... 5 1.1 Start

Læs mere

Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder

Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder Opret kategorier 1. For at kunne bruge kategorier på nyheder og arrangementer skal man først oprette en række kategorier,

Læs mere

Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en kandidatuddannelse

Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en kandidatuddannelse Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en kandidatuddannelse Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet op

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem!

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa et kandidattilvalg Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet op i

Læs mere

STADS-DANS ANSØGNINGSVEJLEDNING

STADS-DANS ANSØGNINGSVEJLEDNING STADS-DANS ANSØGNINGSVEJLEDNING Login til STADS-DANS: www.stadsdans.aau.dk Et godt tip Tryk på F11 for at få STADS-DANS til at fylde hele skærmen. FANEBLADENE Den side, du starter på, når du er logget

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Virksomheder

VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Virksomheder VEU-godtgørelse og befordringstilskud Virksomheder Side 2 af 31 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til ansøgningsskema... 3 Ansøgningen... 4 Trin 1 Hvad søges?... 5 Trin 2 Personlige oplysninger...

Læs mere

Elev vejledning. Elev vejledning version 2.0 - Januar 2011 1. Figur 1 - Forsiden af Optagelse.dk

Elev vejledning. Elev vejledning version 2.0 - Januar 2011 1. Figur 1 - Forsiden af Optagelse.dk Elev vejledning Denne vejledning omhandler ansøgning til ungdomsuddannelse eller 10. klasse og beskriver, hvordan du som elev skal udfylde felterne i din uddannelsesplan på Optagelse.dk. Vigtigt! Der er

Læs mere

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Brugervejledning for Spiller/Pårørende Kort om kampseddel.dk Kampseddel.dk er udarbejdet som et webbaseret værktøj til den frivillige Træner/Leder i en

Læs mere

Rediger eller opret institutionsmedarbejder på en ungdomsuddannelse

Rediger eller opret institutionsmedarbejder på en ungdomsuddannelse Rediger eller opret institutionsmedarbejder på en ungdomsuddannelse Institutionens brugeradministrator på optagelse.dk kan oprette institutionsmedarbejdere med forskellige roller og rettigheder. Når du

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem!

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa et bachelortilvalg Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet op i

Læs mere

Vejledning i brug af D6USU

Vejledning i brug af D6USU Vejledning i brug af D6USU Uddannelsesinstitution EASY-A v. 1.1. 1 1. Introduktion til D6USU... 3 2. Uddannelsesinstitutionens sagsbehandling af tilmeldinger... 3 A. Klargøring til modtagelse af ansøgninger

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til ansøgningssystemet!

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til ansøgningssystemet! Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en kandidatuddannelse med kandidattilvalg Du kan kun søge om optagelse på kandidatuddannelse med kandidattilvalg, hvis du har afsluttet eller er i gang med

Læs mere

Daglig brug af Jit-klient

Daglig brug af Jit-klient Daglig brug af Jit-klient Indholdsfortegnelse Opret person...3 Alternativ oprettelse...3 Søgning af personer...4 Send besked...5 Vælg besked...6 Opret mappe...6 Opret skabelon...6 Slet mapper og skabeloner...6

Læs mere

Dokumenter. Sider. efact CMS manual v. 1.0

Dokumenter. Sider. efact CMS manual v. 1.0 Dokumenter Dokumenter er stedet, hvor du opretter og vedligeholder dit indhold på hjemmesiden. Der kan uploades filer og billeder til brug på hjemmesiden, samt oprettes sider hvis indhold du redigerer

Læs mere

Fanebladet Afholdte kurser her kan du se, hvilke kurser du har deltaget i. Fanebladet Ansøgninger, her kan du se dine ansøgninger om VEUgodtgørelse

Fanebladet Afholdte kurser her kan du se, hvilke kurser du har deltaget i. Fanebladet Ansøgninger, her kan du se dine ansøgninger om VEUgodtgørelse Kursistens side på Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Log ind... 3 Fanebladende Kommende- og afholdte kurser... 5 Kursustitel... 5 Startdato... 5 Dokumenter... 5 Erklæring... 5 Ansøgning... 5 Tilmeldingsoplysninger

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet Sådan udfylder du ansøgningsskemaet I det følgende finder du en vejledning i at udfylde ansøgningsskemaet, når du søger om optagelse på Eftervidereuddannelser på Syddansk Universitet 01-03-2015 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre?

Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre? 1 Ud af skolen 2015 Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre? Der er to ting, du skal udfylde, og som begge sendes til den skole, du ønsker at begynde på efter sommerferien. Det

Læs mere

Miniguide. - optagelse på videregående uddannelser 2012

Miniguide. - optagelse på videregående uddannelser 2012 Miniguide - optagelse på videregående uddannelser 2012 Adgangskvotient: Hvis en uddannelse får flere ansøgere, end der er pladser til, vil den få en adgangskvotient. Adgangskvotienten er det karaktergennemsnit,

Læs mere

Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre?

Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre? 1 Ud af skolen 2014 Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre? Der er to ting, du skal udfylde, og som begge sendes til den skole, du ønsker at begynde på efter sommerferien. Det

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Udarbejdet af Kultur & Fritid, februar 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 -

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

Quickguide til skoleadministrator Skriftsproglig udvikling. Administrators rolle. Kom godt i gang

Quickguide til skoleadministrator Skriftsproglig udvikling. Administrators rolle. Kom godt i gang Quickguide til skoleadministrator Skriftsproglig udvikling Denne quickguide gennemgår de vigtigste trin, du som skoleadministrator skal igennem, når du benytter Skoleportalen til afvikling af prøver i

Læs mere

Brugervejledning for niveauinddeling

Brugervejledning for niveauinddeling Brugervejledning for niveauinddeling Niveauinddeling Mine serier 1. Formål: På denne side kan faggrupperne niveauinddele deres egne serier på autoritetslisten - bogserier, tidsskrifter og konferenceserier

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Let i gang med NemRefusion for selvstændige

Let i gang med NemRefusion for selvstændige Let i gang med NemRefusion for selvstændige Digital indberetning af syge- og barseldagpenge på Virk.dk Denne lille guide giver dig en introduktion til, hvordan du kan indberette syge- og barseldagpenge

Læs mere

http://www.tinglysningsretten.dk/tinglysning/nyvejledninger/documents/generelle/upload%20og%20vedh%c3%a6ft% 20bilag.pdf

http://www.tinglysningsretten.dk/tinglysning/nyvejledninger/documents/generelle/upload%20og%20vedh%c3%a6ft% 20bilag.pdf Start på Tinglysningens hjemmeside tinglysning.dk. Tinglysningen er en noget lang proces, som forløber over 10 trin med diverse udflugter undervejs. Samtidig bliver man automatisk logget af systemet, hvis

Læs mere

4 diaphoni.dk/version 2.2 - opdateret 24.3.2014

4 diaphoni.dk/version 2.2 - opdateret 24.3.2014 Brugervejledning for aftenskoler - oprettelse af stamdata, aftenskolehold og undervisningssteder MANUAL 1 3 2 4 diaphoni.dk/version 2.2 - opdateret 24.3.2014 intro! Hjemmesiden aftenskole.nu giver borgerne

Læs mere

Huskeliste Telefon/Internetaflæsning

Huskeliste Telefon/Internetaflæsning Da aflæsning af vandmåleren med Telefon/Internet normalt kun foretages en gang om året, kan det være svært at huske alle detaljer i arbejdsgangen med systemet. Med tiden er Rambøll FAS og Telefon/Internet

Læs mere

www.conventus.dk Holbæk 31/3-2010. Til: Foreninger i Holbæk Kommune Vejledning til ansøgninger om lokalelån (haller og gymnastiksale).

www.conventus.dk Holbæk 31/3-2010. Til: Foreninger i Holbæk Kommune Vejledning til ansøgninger om lokalelån (haller og gymnastiksale). (infoforenstart_vejledning-1) Side 1af 13 www.conventus.dk Til: Foreninger i Holbæk Kommune Holbæk 31/3-2010. Vejledning til ansøgninger om lokalelån (haller og gymnastiksale). Den email-adresse, som er

Læs mere

Virksomheden. Virksomhedens side på

Virksomheden. Virksomhedens side på Virksomheden Virksomhedens side på Side 2 af 13 Adgang til virksomhedens side... 3 Bestilling af Medarbejdersignatur/NemID-medarbejdersignatur... 3 NemLog-in rettigheder... 3 Tilmeld kursister og administrer

Læs mere

VEJLEDNING til FORENINGER i

VEJLEDNING til FORENINGER i VEJLEDNING til FORENINGER i Indhold 1. Generel information... 3 2. Oprettelse af forening i... 4 3. Adgang til... 5 4. Redigér stamdata... 6 5. Opret grupper... 7 6. Opret nye titler... 9 7. Tildel titel...

Læs mere

Brugerguide. Virksomheder. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud

Brugerguide. Virksomheder. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Brugerguide Virksomheder Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Kolofon 3 Indhold 1. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud 5 2. Login med Ret til at administrere

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

Vejledning til brug af Foreningsportalen

Vejledning til brug af Foreningsportalen Børne- og Kulturforvaltningen Kultur- og Fritidsafdelingen Vejledning til brug af Foreningsportalen Foreningsportalen kan benyttes af både borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger. Som

Læs mere

Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering

Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering Styrelsen for Kvalitet og Undervisning Økonomisk- Administrativt Center Jour.nr. 131.00M.271 2. juni 2015 Indberetning af regnskabstal og

Læs mere

Vejledning start Test Indberetning i ENAO

Vejledning start Test Indberetning i ENAO Vejledning start Test Indberetning i ENAO Formål Formålet med denne vejledning er at vise hvordan man foretager indberetning af Test indberetning i Energitilsynets nye indberetningssystem, ENergiAnmeldelse

Læs mere

Brugerguide. Virksomheder. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud

Brugerguide. Virksomheder. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Brugerguide Virksomheder Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Kolofon 3 Indhold 1. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud 5 2. Login med Ret til at administrere

Læs mere

Indhold. 1. Adgang og afslutning

Indhold. 1. Adgang og afslutning 1 Indhold 1. Adgang og afslutning 2. Menupunkter 3. Tekst 4. Billeder 5. Video 6. Lyd 7. Bannere 8. Bokse 9. Dokumenter 10. Links 11. Iframe 12. Markedspladsen 13. Nyheder 14. Job 15. Kalender 16. Selvbetjeningsbjælken

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning

Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning Indhold Generelt om indberetning til sundhedsordning 1 Adgang til indberetningsløsningen 1 Indberetning af medarbejdere 2 Bekræftelse af indberetning

Læs mere

KOM GODT I GANG MED ENAO

KOM GODT I GANG MED ENAO VEJLEDNING KOM GODT I GANG MED ENAO Senest revideret 11. februar 2015 ENERGITILSYNET KOM GODT I GANG MED ENAO Side 1/1 INDHOLD HVAD ER ENAO?... 1 INDBERETNINGER I ENAO... 1 HVORDAN FÅR MAN ADGANG TIL

Læs mere

KMD Opus Vejledning Omposteringsbilag Rollebaseret Indgang

KMD Opus Vejledning Omposteringsbilag Rollebaseret Indgang KMD Opus Vejledning Omposteringsbilag Rollebaseret Indgang 2012 KMD A/S Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse 1 Opret omposteringsbilag... 3 2 Godkendelse af omposteringsbilag... 11 3 Håndter afviste omposteringsbilag...

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

VEJLEDNING FORENINGER

VEJLEDNING FORENINGER VEJLEDNING FORENINGER Udarbejdet af: Hedensted Kommune Kultur og Fritid November 2012 Indhold 1. Generel information... 3 2. Adgang til... 4 3. Redigér stamdata... 5 4. Opret grupper... 6 5. Opret nye

Læs mere

Introduktion til brugeradministratorer i SEB v2

Introduktion til brugeradministratorer i SEB v2 Indledning Dette dokument er en introduktion til brugerstyringssystemet SEB. Dokumentet tager udgangspunkt i en brugeradministrators opgaver. SEB består overordnet af to dele 1) En fælles loginside som

Læs mere

I højre side af skærmbilledet finder du i ansøgningssystemet en guide til at udfylde den del af

I højre side af skærmbilledet finder du i ansøgningssystemet en guide til at udfylde den del af Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en 2-faglig kandidatuddannelse med kandidattilvalg i Russisk eller Religionsvidenskab - Vinteroptag Hvis din bacheloruddannelse er blevet forlænget med et

Læs mere

Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse

Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse Du kan søge en kandidatuddannelse, hvis du har afsluttet eller er i gang med at afslutte en adgangsgivende uddannelse. Adgang til ansøgningssystemet Du

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

E-dagsorden. Vejledning

E-dagsorden. Vejledning E-dagsorden Vejledning Roller i E-dagsorden Almindelig mødedeltager Medlem af ét eller flere udvalg Kan læse dagsordenen, når den bliver frigivet Dagsordenssamler Medlem af et eller flere udvalg Kan læse

Læs mere

Brugervejledning for virksomheder

Brugervejledning for virksomheder Brugervejledning for virksomheder Indholdsfortegnelse 1 Hvad kan virksomheden bruge Praktikpladsen.dk til?... 2 2 Virksomhedens forside... 2 3 Rediger virksomhedsprofil... 3 3.1 Stamdata... 3 3.2 Øvrige

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

Indledning. Adgang til systemet

Indledning. Adgang til systemet Indledning For at komme i gang med GIAS modulet i programmet skal kirkegården være knyttet sammen med provstiet, således at de varer, der er valgt fra provstiet, vises på kirkegården. Kontakt Skovbo Data

Læs mere

1. Web-inkasso for fordringshaver

1. Web-inkasso for fordringshaver 1. Web-inkasso for fordringshaver 1.1 Login på hjemmesiden Man kan logge sig på via Skattestyrelsens hjemmeside { HYPERLINK "http://www.aka.gl" } (under Inddrivelsesmyndigheden) eller direkte på { HYPERLINK

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk SKAT.dk side 1 af8 1) Gå ind på www.skat.dk I adresselinjen Tast borger og CTRL + ENTER (Internet Explorer) Eller tast www.skat.dk Du ser nu dette skærmbillede: 2) Klik på ordet Borger Her er en masse

Læs mere

Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en deltidsuddannelse i det digitale ansøgningssystem DANS

Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en deltidsuddannelse i det digitale ansøgningssystem DANS Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en deltidsuddannelse i det digitale ansøgningssystem DANS Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem, DANS! Hvis du ikke allerede

Læs mere

Brugermanual til KlubOffice og KlubCMS. Light udgaven

Brugermanual til KlubOffice og KlubCMS. Light udgaven Brugermanual til KlubOffice og KlubCMS Light udgaven Indhold Indledning... 3 Start... 3 KlubOffice... 4 Overblik... 4 Kampflytning... 4 KlubCMS... 7 Overblik... 7 Nyhed på forsiden... 8 Skriv om dit hold...

Læs mere

ANNONCER. Proces Beskrivelse Handling. Der åbnes et nyt skærmbillede med en oversigt over oprettede annonceringskanaler.

ANNONCER. Proces Beskrivelse Handling. Der åbnes et nyt skærmbillede med en oversigt over oprettede annonceringskanaler. ANNONCER Proces Beskrivelse Handling Fremfind job Fremfind jobbet via boksen Jobs Klik på jobtitlen Start annonceringsproces Slå jobbet op Annoncer på Ekstern side (egen hjemmeside) Klik på fanen Annoncering

Læs mere

HJEMMESIDE Brugervejledning

HJEMMESIDE Brugervejledning HJEMMESIDE Brugervejledning Antalis DK Her får du Antalis, Europas førende distributør af papir, emballageløsninger og medier til visuel kommunikation, brugervejledning til vores hjemmeside. «Just Click

Læs mere

Brugervejledning Kom godt igang

Brugervejledning Kom godt igang 1 Brugervejledning Kom godt igang OPRET AFDELINGER 2 OPRET LOKATIONER 3 OPRET KLASSER 4 OPRET TILLADELSER 5 OPRET PERSONALE 5 OPRET BØRN/ UNGE 6 STATUS SIDEN 9 BESKEDER 10 MAIL 10 SMS 11 UDSKRIFTER 11

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0 BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER Version 2.0 Login Du skal vælge den klub som du tilhøre og dernæst indtaste din kode i feltet: Password. Regionsgolf-Danmark Administration Når du er logget ind i system

Læs mere

Brugervejledning e-arkiv. Arbejde med e-arkiv

Brugervejledning e-arkiv. Arbejde med e-arkiv Brugervejledning e-arkiv Arbejde med e-arkiv Indhold 1. Tilføje (uploade) dokumenter/bilag til arkivet 2. Lægge dokumenter/bilag på plads i arkivet (tilføje tags) 3. Arbejde med dokumenter/bilag i arkivet

Læs mere

VEJLEDNING FORENINGER

VEJLEDNING FORENINGER VEJLEDNING FORENINGER Udarbejdet af: Kultur og Fritid August 2014 Indhold 1. Generel information... 3 2. Adgang til... 4 3. Redigér stamdata... 5 4. Opret grupper... 6 5. Opret nye titler... 8 6. Tildel

Læs mere

Kursusmateriale. Introduktion til Captia. Elektronisk Sags og DokumentHåndtering, ESDH. Aalborg Universitet

Kursusmateriale. Introduktion til Captia. Elektronisk Sags og DokumentHåndtering, ESDH. Aalborg Universitet Kursusmateriale Introduktion til Captia Elektronisk Sags og DokumentHåndtering, ESDH Aalborg Universitet Indhold ESDH projektet på AAU... 3 Captia cirklen... 4 Captia... 5 Navigering... 6 1: Åbne en sag...

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

AgeForce MINI vejledning

AgeForce MINI vejledning AgeForce MINI vejledning Velkommen til AgeForce et enkelt og sikkert netværk for dig over 50 I denne korte guide fortæller vi dig hvordan du: - Opretter en gratis profil på www.ageforce.dk. - Redigerer

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

Ansøgere specielt SOSU Sidst opdateret 10-03-2014/ af UNI C/ version 1.1/Revideret af Pia Mejneche og Mette Fogh Kolmos

Ansøgere specielt SOSU Sidst opdateret 10-03-2014/ af UNI C/ version 1.1/Revideret af Pia Mejneche og Mette Fogh Kolmos Ansøgere specielt SOSU Sidst opdateret 10-03-2014/ af UNI C/ version 1.1/Revideret af Pia Mejneche og Mette Fogh Kolmos Indhold Generelt Ændringer Arbejdsgange Centrale begreber Generelt Denne administrative

Læs mere

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne.

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne. Kursus i EkspresLøn EkspresLøn startes ved at dobbelt-klikke på EkspresLøn-ikonet på skrivebordet:, eller vælge Start Programmer EkspresLøn. Når programmet startes første gang fremkommer dette vindue:

Læs mere

Med betalingskortmodulet følger menupunktet Betalingskort i topmenuen i Business Online:

Med betalingskortmodulet følger menupunktet Betalingskort i topmenuen i Business Online: Introduktion Med betalingskortmodulet kan brugerne få adgang til oplysninger om virksomhedens MasterCard Corporate Card og MasterCard Business Debit betalingskortaftaler og kort udstedt under aftalerne.

Læs mere

Tabulex Trio. Grunddata. Grønland

Tabulex Trio. Grunddata. Grønland Tabulex Trio Grunddata Grønland Trio Grunddata Grønland Side 2 Indholdsfortegnelse Velkommen til Trio!... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Backup... 4 Dan backup... 4 Indlæs backup... 4 Send backup til

Læs mere

Brugervejledning e-arkiv. Arbejde med e-arkiv

Brugervejledning e-arkiv. Arbejde med e-arkiv Brugervejledning e-arkiv Arbejde med e-arkiv Indhold 1. Tilføje (uploade) dokumenter/bilag til arkivet 2. Lægge dokumenter/bilag på plads i arkivet (tilføje tags) 3. Arbejde med dokumenter/bilag i arkivet

Læs mere

1. Huskeseddel Sagsoprettelse

1. Huskeseddel Sagsoprettelse 1. Huskeseddel Sagsoprettelse Oprette en sag Vælg: Opret Sag i menuen Filer, eller brug genvejen Ctrl + N Når du opretter en sag, danner du som det første et sagsnummer. Der skal vælges en kategori, et

Læs mere

ScanPas. brugervejledning

ScanPas. brugervejledning brugervejledning Indholdsfortegnelse Generelt... 3 Ind i...3 Ændring af adgangskode...6 Forespørgsel - medarbejderdata... 13 Udvalgte medarbejderoplysninger...13 Alle centrale oplysninger...20 Fravær...

Læs mere

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Indhold For dig der skal i gang med at bruge ditmer edagsorden på ipad eller web 1. Sådan får du adgang til ditmer edagsorden... 2 2. Find udvalg

Læs mere

Velkommen til OnReg Agent.

Velkommen til OnReg Agent. Velkommen til OnReg Agent. 2 OnReg Agent Velkommen til Onreg Agent Du er blevet tildelt brugernavn og kodeord til OnReg Agent. Denne guide beskriver hvordan du benytter systemet. Hvis arrangøren tillader

Læs mere

Vejledning til brug af FirstClass

Vejledning til brug af FirstClass Vejledning til brug af FirstClass - opdateret januar 2013 Indhold Installation af FirstClass foretages kun første gang... 2 Hent FirstClass-klienten... 2 Installer FirstClass-klienten... 3 Ændre kodeord...

Læs mere