Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser"

Transkript

1 Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser

2 Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen for It og Læring Styrelsen for It og Læring,

3 Indhold 1 Indledning Målgruppe Bemærkningsfelt Uddannelsesudbud Rettigheden Opretter Login og introduktion Oprettelse og redigering af udbud Klar til godkendelse Fra siden Udbudsadministration Fra selve udbuddet Udtræk af de indberettede udbud Styrelsen for It og Læring,

4

5 1 Indledning Denne vejledning gennemgår oprettelse af de videregående uddannelsers uddannelsesudbud på Optagelse.dk. Et uddannelsesudbud gælder i ét år på Optagelse.dk. Derfor skal institutionen hvert år genaktivere udbud på Optagelse.dk. Hvis institutionen udbyder nye udbud, skal disse oprettes på Optagelse.dk. Institutionen skal altid kontakte Uddannelses- og Forskningsministeriet (UFM), hvis der er behov for at oprette nye udbud på optagelse.dk. Alle henvendelser vedrørende spørgsmål til optagelsesprocessen bedes rettet til Uddannelsesstyrelsen (UDS) på 1.1 Målgruppe Vejledningen henvender sig til administrative medarbejdere på uddannelsesinstitutionerne, der skal oprette og vedligeholde institutionens udbud på Optagelse.dk. 1.2 Bemærkningsfelt Forskellige steder i vejledningen er der indsat et bemærkningsfelt Bemærkningsfeltet orienterer om specielle forhold, du skal være opmærksom på i forbindelse med oprettelsesaktiviteten. Styrelsen for It og Læring,

6 2 Uddannelsesudbud 2 Uddannelsesudbud 2.1 Rettigheden Opretter For at kunne oprette udbud til videregående uddannelser skal du være oprettet i Optagelse.dk og have rettigheden Opretter. Den rettighed kan du få tildelt af din brugeradministrator på Optagelse.dk. Er du selv brugeradministrator, kan du læse mere om rettigheder og tildeling af disse i vores vejledninger om Oprettelse af medarbejder på videregående uddannelse. 2.2 Login og introduktion Alle uddannelsessteder, der udbyder en videregående uddannelse, skal inden den 3. december 2014 have indberettet deres uddannelsesudbud på optagelse.dk for, at uddannelsesudbuddet kan søges via optagelse.dk den efterfølgende ansøgningsrunde, som begynder i februar måned. Det betyder, at allerede eksisterende uddannelsesudbud skal gøres klar til offentliggørelse, hvis de ønskes udbudt igen. Eventuelt nye udbud skal oprettes. trin 1 Login fra https://www.optagelse.dk/medarbejder.html trin 2 I feltet Dine muligheder Klik på Udbudsoplysninger 6 Styrelsen for It og Læring,

7 2.2 Login og introduktion trin 3 Fra menuen Vælg type: Klik på Videregående udbud trin 4 Siden Udbudsadministration Siden indeholder alle de eksisterende udbud, der er identiske med udbuddene fra sidste indberetning. Navigation på siden Filtrering på institution Her kan du ved at vælge en institution få vist de udbud, der foregår på den valgte uddannelsesinstitution. Du kan vælge mellem hovedinstitutionen og de institutioner, der er knyttet til denne, som vist i skærmbilledet nedenfor. Styrelsen for It og Læring,

8 2 Uddannelsesudbud Sorteringsmuligheder Uddannelse: her kan du ved at trykke på pilene, sortere udbud alfabetisk efter uddannelsesnavn. Ressortområde (RO): de forskellige ministerielle ressortområder vises. Opdelingen følger i 2015 den tidligere organisation i ministeriet, idet universitetsuddannelser er sorteret under FIVU UI, mens de øvrige uddannelser er sorteret under FIVU VUS. KOT: her kan du søge på KOT-nummeret på en uddannelse. Vær opmærksom på, at hvis du holder pause i din indtastning, søges der på det, du har skrevet. Foregår på: sorterer udbud, efter hvilken institution udbuddene foregår på. Status: her kan du se, om udbuddet er nyt, overført (ikke ændret i forhold til sidste år) samt ændret (der er ændret i det i år). 8 Styrelsen for It og Læring,

9 2.3 Oprettelse og redigering af udbud. Tilstand: Udbuddets forskellige tilstande oplistes: Vis alle: Så får du vist alle udbud, uanset status. Afvist: Styrelsen for videregående uddannelser (UDS) har afvist udbuddet, udbud i denne tilstand kan redigeres. Godkendt til offentliggørelse: Udbuddet er blevet godkendt af UDS. Inaktiv: Hvis udbuddet ikke længere udbydes, så skal det inaktiveres eller slettes. Hvis fx et udbud kun udbydes hvert andet år, skal udbuddet inaktiveres i de år, hvor det ikke udbydes. Klar til godkendelse: Når du har klikket på knappen Klar til godkendelse. Publiceret: Udbuddet er publiceret. Kun udbud i denne tilstand kan søges af ansøgerne. Under redigering: Udbud i denne tilstand kan redigeres. 2.3 Oprettelse og redigering af udbud. Oprettelse og redigering af udbud er langt hen ad vejen den samme proces, så derfor beskrives det under et. trin 1 Oprette nyt udbud Klik på Tilføj videregående udbud Redigere eksisterende udbud I kolonnen Uddannelse: Klik på navnet på det udbud (Uddannelse), der skal redigeres Når du har klikket, åbnes siden Udbud. Styrelsen for It og Læring,

10 2 Uddannelsesudbud trin 2 Siden Udbud indeholder 2 faneblade: 1. Udbud 2. Historik og noter Fanen Udbud Du kan: oprette ny uddannelse eller redigere eksisterende uddannelse I eksemplet her kigger vi på en ny oprettelse af et uddannelsesudbud. At redigere et allerede eksisterende udbud foregår på helt samme måde, men felterne vil være udfyldt i forvejen med de informationer, som blev indtastet sidste år I det følgende gennemgås redigeringssidens forskellige felter. Generelt kan alle felter klappes sammen eller foldes ud ved at trykke på feltets overskrift. 10 Styrelsen for It og Læring,

11 2.3 Oprettelse og redigering af udbud. trin 3 Vælg videregående uddannelse Indtast uddannelsens navn. (Når du indtaster dele af uddannelsens betegnelse oplistes uddannelser automatisk, der matcher med din indtastning). Hvis du er inde for at redigere et udbud, vil uddannelsens navn allerede være udfyldt med navnet. trin 4 Bemærk Du skal vælge et af de uddannelsesnavne, der er på listen. Er der stavefejl eller mangler navnet på det udbud, du ønsker at oprette, skal du kontakte UDS for at få det rettet eller oprettet. Du kan se kontaktoplysningerne i starten af denne vejledning. Udbydende institution Her står hvilken institution, der udbyder udbuddet. Det er altid hovedinstitutionen der står her. Det kan ikke ændres. trin 5 Uddannelsen foregår på Marker, hvor uddannelsen rent fysisk foregår. Der kan som hovedregel vælges mellem de institutioner, der er tilknyttet hovedinstitutionen. Det er muligt at vælge en helt anden uddannelsesinstitution f.eks. hvis der er en aftale om, at undervisningen skal foregå på en anden institution. Styrelsen for It og Læring,

12 2 Uddannelsesudbud Tryk da på Benyt alternativ Vælg en alternativ institution Angiv en kategori og type på uddannelsesstedet eller søg på navnet Tryk Søg Klik på navnet Tryk Ok trin 6 Bemærk Der skal vælges, hvor uddannelsen hører hjemme. Er det netbaseret/e-læring, skal dette skrives i uddannelseskommentaren (trin 18) Ansøgningen sendes til Marker den institution eller studiepostkasse, som du vil have ansøgningerne sendt til. Der kan kun vælges mellem de institutioner, der tilhører hovedinstitutionen. Adressen, du vælger her, er den adresse, der kommer til at stå som modtageradresse på de følgeskrivelser, der skal sendes i forbindelser med ansøgning uden NemID, og det nummer ansøgninger kommer til at figurere under ved elektronisk afhentning. Bemærk Ønsker om ændring af studiepostkasser og ønsker om oprettelse af nye studiepostkasser kan sendes til UNI-C support på til 12 Styrelsen for It og Læring,

13 2.3 Oprettelse og redigering af udbud. trin 7 Studieretning Hvis uddannelsen indeholder en eller flere studieretninger, kan disse tilføjes ved at skrive navnet på studieretningen som fritekst i feltet under studieretning. Klik på knappen tilføj. Hvis uddannelsesinstitutionen tilføjer en eller flere studieretninger, så skal ansøgeren vælge én af studieretningerne i ansøgningsøjeblikket. Hvis der er fejl, eller der alligevel ikke skal være studieretninger, kan du fjerne den igen ved at trykke på Fjern. trin 8 Centrale adgangskrav (DA) Her vises de centralt fastsatte adgangskrav på dansk. Dette felt kan ikke redigeres. Centrale adgangskrav (EN) Her vises de centralt fastsatte adgangskrav på engelsk. Dette felt kan ikke redigeres. Bemærk For ansøger bliver disse oplysninger præsenteret som specifikke adgangskrav. Oplever du fejl i centrale adgangskrav, skal du kontakte UDS for at få det rettet eller oprettet. Du kan se kontaktoplysningerne i starten af denne vejledning. Styrelsen for It og Læring,

14 2 Uddannelsesudbud trin 9 Lokale adgangskrav I feltet er det muligt at angive, om der er lokalt fastsatte adgangskrav. Indtast de lokalt fastsatte adgangskrav i fritekstfeltet. For engelsksprogede uddannelser skal dette felt udfyldes på engelsk. trin 10 Undervisningssprog Marker undervisningssprog, du kan vælge mellem dansk og engelsk, I det engelske univers vises kun udbud, hvor undervisningssproget er sat til engelsk. I det danske univers vises både udbud med undervisningssprog dansk og engelsk. trin 11 Studiestart Sommerstart er valgt per default. Marker om der er Sommerstart, Vinterstart eller Sommer- og Vinterstart. Sommerstart betyder, at uddannelsen kun har sommerstart. Vinterstart betyder, at uddannelsen kun har vinterstart. Sommer- og Vinterstart betyder, at uddannelsen både har sommerstart og vinterstart, og ansøger får mulighed for at vælge, om ansøger foretrækker vinterstart, men det er institutionen, der fordeler ansøgere. 14 Styrelsen for It og Læring,

15 2.3 Oprettelse og redigering af udbud. Det ser således ud for ansøger. trin 12 Udbydes Der skal markeres, om udbuddet udbydes i kvote 1 og/eller kvote 2. Uddannelsesstedet skal angive en URL til de relevante kvote 2-kriterier, der gælder for netop dette udbud. trin 13 Ansøgningsfrist Uddannelsesstedet har mulighed for at angive, at udbuddet kun har frist den 15/3, og som udgangspunkt ikke kan søges efter den 15/3. Ansøgere, der forsøger at søge uddannelsen efter fristen, vil få en advarsel om at ansøgningsfristen er overskredet, men de vil ikke blive forhindret i at søge uddannelsen. Beskeden til ansøgeren se ud som nedenstående billede. Styrelsen for It og Læring,

16 2 Uddannelsesudbud trin 14 Uddannelseskommentar I feltet er det muligt at knytte bemærkninger til udbuddet. Indtast bemærkninger i fritekstfeltet Det er muligt at få vist de første 30 tegn i ansøgeres oversigtsliste over udbud. Vigtige informationer bør derfor stå i første linje. Det kan for eksempel være en af disse oplysninger: o Hvis undervisningsformen er særlig, som fx e-læring, bør E-læring stå først i uddannelseskommentaren. o Hvis uddannelsen har adgangsprøve eller optagelsesprøve, bør det fremgå af uddannelseskommentareren Dette felt skal indeholde frister for indsendelse af dokumentation (kan evt. ske ved at indsætte den relevante URL). UDS opfordrer til at alle uddannelser, der ikke har adgangsbegrænsning anfører følgende tekst i kommentarfeltet: Der er ikke adgangsbegrænsning til uddannelsen. Det betyder at du er garanteret optagelse, hvis du opfylder adgangskravene og ikke bliver optaget på en højere prioritet. I det her tilfælde er det e-læring, der udbydes, og der er en adresse, hvor ansøgeren kan se fristen for indsendelse af dokumentationen. Om de første 30 tegn skal vises på oversigtslisten eller ej, bestemmer du ved hjælp af fluebenet over boksen. Hvis der ikke er sat flueben, bliver de første 30 tegn ikke vist. Er der sat flueben, bliver de første 30 tegn vist. Nedenfor ses et billede af, hvordan ansøgeren vil se oplysningerne. Bemærk Uddannelseskommentar-feltet SKAL indeholde frister for indsendelse af dokumentation (kan evt. ske ved at indsætte den relevante URL). 16 Styrelsen for It og Læring,

17 2.3 Oprettelse og redigering af udbud. trin 15 Søgeord I feltet søgeord er det muligt at knytte et eller flere søgeord til udbuddet. De søgeord skal bruges til en søgemaskine til ansøgeren. Ansøgeren skal kunne skrive et søgeord og finde frem til de uddannelser, der har knyttet det søgeord til deres uddannelsesudbud. Det er ikke nødvendigt at skrive uddannelsens titel eller KOT-nr som søgeord, eftersom uddannelsens titel, uddannelsens KOT-nr og uddannelsesstedets navn automatisk er lagt ind som søgeord. Skriv de søgeord, der ønskes knyttet til uddannelsesudbuddet. Listen er kommasepareret, dvs de forskellige søgeord skal adskilles med et komma, som vist i billedet nedenfor. Bemærk Det er vigtigt at være opmærksom ved udvælgelsen af søgeord. De bør kun anvendes i tilfælde, der understøtter uddannelsens formål og på en måde, der kan hjælpe ansøger med at finde den rette uddannelse. Søgeord, der ikke passer ind i formålet, vil blive slettet af UDS. trin 16 Noter til historikken Feltet Noter til historikken er udelukkende til intern brug for institutionen. Feltet anvendes til at oprette noter i historikken og er altså ikke noget, som ansøgeren vil kunne se, når ansøgeren søger udbuddet. Styrelsen for It og Læring,

18 2 Uddannelsesudbud Bemærk Du har adgang til udbuddets noter fra fanen Historik og noter. Her kan du også se, hvem der har redigeret udbuddet og hvornår. For at se eventuelle noter skal der trykkes på pilen til venstre for aktiviteten, så vil eventuelle noter blive vist. Har du glemt at skrive noget, kan du også her tilføje noter, hvis du har kommentarer til det, du har lavet. trin 17 Udbudsidentifikation Alle videregående uddannelser skal have et KOT-nummer (også kendt som optagelsesområdenummer). KOT-nummeret tildeles af Den Koordinerede Tilmelding og fremgår af godkendelsesbrevene fra Danmarks Akkrediteringsinstitution. Du kan ikke selv rette i feltet. Finder du en fejl, skal du kontakte UDS for at få det rettet. UDS sætter også KOTnummer på de nye udbud. Du kan se kontaktoplysningerne i starten af denne vejledning. trin 18 Bundmenu Når du opretter udbud, er ikke alle knapper aktive Annullér: Annullerer oprettelsen af udbuddet, og du kommer retur til siden Udbudsadministration. Dit udbud bliver ikke oprettet. Gem gemmer indholdet på redigeringssiden og returner til siden Udbudsadministration. Vis: Knappen Vis gør det muligt at se udbudsoplysningerne, som ansøger kan se dem. Se trin 23. Når du redigerer et udbud, er alle knapper aktiveret Annullér: Annullerer redigeringen af udbuddet, og du kommer retur til siden Udbudsadministration. Dine ændringer bliver ikke gemt. 18 Styrelsen for It og Læring,

19 2.3 Oprettelse og redigering af udbud. Gem gemmer indholdet på redigeringssiden og returner til siden Udbudsadministration. Klar til godkendelse: Når udbuddet er oprettet korrekt og gemt, skal det overføres til godkendelse. Når du har gemt udbuddet, kan du enten sende udbuddet til godkendelse fra redigeringssidens bundmenu eller fra siden Udbudsadministration (se nedenfor) Slet: sletter indholdet på redigeringssiden Inaktivér: Knappen Inaktiver gør udbuddet inaktivt. Vis: Knappen Vis gør det muligt at se udbudsoplysningerne, som ansøger kan se dem. Se trin 23. trin 19 Bemærk Inaktivér bør kun benyttes, hvis det er et udbud, der udbydes en gang imellem. For eksempel et udbud, der kun tilbydes hvert andet år. Har du et udbud, som uddannelsesinstitutionen ikke længere skal udbyde, er det bedre at slette udbuddet. Vis Knappen Vis kan bruges til at få en ide om, hvordan udbuddet kommer til at se ud for ansøgeren. Den ligger nede i bundlinjen. Så kommer et vindue op med udbudsinformationerne. Du lukker vinduet ved at trykke på Luk. Styrelsen for It og Læring,

20 2 Uddannelsesudbud 2.4 Klar til godkendelse Når du er færdig med at oprette udbud/redigere i eksisterende udbud kan hele listen vælges og overføres samlet til UDS. Du kan også vælge at overføre udbuddene enkeltvis Fra siden Udbudsadministration trin 1 Siden Udbudsadministration: Marker den eller de studieretninger, der skal godkendes eller Marker alle ved at sætte flueben i feltet øverst. trin 2 Klik på Klar til godkendelse, når du har markeret de udbud, du ønsker at gøre klar. Så er udbuddene Klar til godkendelse: 20 Styrelsen for It og Læring,

21 2.4 Klar til godkendelse Bemærk Udbud der er Klar til godkendelse kan ikke redigeres. Har du inden fristen den 3. december 2014 behov for at redigere i udbuddet, kan du kontakte supporten. Efter fristen, og hvis udbuddene har status Klar til offentliggørelse, skal du kontakte UDS Fra selve udbuddet trin 1 Uddannelsesudbuddene kontrolleres af UDS, som kan vælge at godkende udbuddet til offentliggørelse eller afvise udbuddet. Hvis et udbud bliver afvist, kommer udbuddet i tilstanden Under redigering. Det vil herefter være muligt at redigere i udbuddet igen og rette til, hvorefter udbuddet evt. igen kan overføres til godkendelse. Når du er i gang med at redigere dit udbud, kan du også sætte udbuddet Klar til godkendelse. Når du er færdig med at redigere trykker du på Klar til godkendelse i stedet for Gem. trin 2 Så er det udbud, du har redigeret, Klar til godkendelse: Bemærk Udbud, der er Klar til godkendelse, kan ikke redigeres. Har du inden fristen den 3. december 2014 behov for at redigere i udbuddet, kan du kontakte supporten. Efter fristen, og hvis udbuddene har status Klar til offentliggørelse, skal du kontakte UDS. Uddannelsesudbuddene tjekkes af UDS, som kan vælge at godkende udbuddet til offentliggørelse eller afvise udbuddet. Hvis et udbud bliver afvist, kommer udbuddet i tilstanden Under redigering. Det vil herefter være muligt at redigere i udbuddet igen og rette til, hvorefter udbuddet igen kan overføres til godkendelse. Styrelsen for It og Læring,

22 2 Uddannelsesudbud 2.5 Udtræk af de indberettede udbud Ved hjælp af Knappen Eksporter kan du eksportere uddannelsesudbuddene i tre forskellige filformater og derved gemme en oversigt over, hvad der er indberettet til Optagelse.dk trin 1 Marker uddannelser, som skal med i eksporten. Vælg enten enkelte udbud, eller vælg alle udbud ved at trykke i feltet øverst. Klik på Eksporter trin 2 Vælg format trin 3 Klik på udbudseksport.nn-format (nn-format er det format du har valgt.) 22 Styrelsen for It og Læring,

23 2.5 Udtræk af de indberettede udbud Udsnit af PDF udskrift Bemærk På udbudseksporterne er der en linje/felt, der hedder Udbuddet har et begrænset antal pladser og ud for det, står der Nej. Dette er et felt, der ikke bruges i øjeblikket og ikke noget de studerende kan se. Evt. dimensionering af uddannelser bestemmes fortsat af UDS og skal overholdes. Styrelsen for It og Læring,

Oprettelse af 10. klasses udbud i folkeskoler. Brugervejledning til Optagelse.dk

Oprettelse af 10. klasses udbud i folkeskoler. Brugervejledning til Optagelse.dk Oprettelse af 10. klasses udbud i folkeskoler Brugervejledning til Optagelse.dk Oprettelse af 10. klasses udbud i folkeskoler Brugervejledning til Optagelse.dk Version: 1.2 Forfatter: Gunner MacIntyre

Læs mere

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen

Læs mere

Kort vejledning i oprettelse af International Baccalaureate (IB)

Kort vejledning i oprettelse af International Baccalaureate (IB) 1 Kort vejledning i oprettelse af International Baccalaureate (IB) Denne vejledning gennemgår oprettelse af et udbud af International Baccalaureate på Optagelse.dk. Vejledningen er under løbende revidering

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen,

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen,

Læs mere

Sådan laves en uddannelsesplan i Optagelse.dk. Vejledning til elever

Sådan laves en uddannelsesplan i Optagelse.dk. Vejledning til elever Sådan laves en uddannelsesplan i Optagelse.dk Vejledning til elever Sådan laves en uddannelsesplan i Optagelse.dk Vejledning til elever UNI C UNI C, 03.02.2011 Indhold 1 Kom godt i gang... 5 1.1 Start

Læs mere

Vejledning Webtilmelding

Vejledning Webtilmelding Vejledning Webtilmelding Opdateret 1.juni 2012 Indhold Indledning... 3 Oprettelse af licenser... 3 Webtilmelding... 3 Websync... 4 Elevprofiler... 5 Oprettelse af elevprofil på hjemmesiden... 6 Oprettelse

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

Ansøgervejledning for ansøgere, der har forladt skolen. Brugervejledning til Optagelse.dk

Ansøgervejledning for ansøgere, der har forladt skolen. Brugervejledning til Optagelse.dk Ansøgervejledning for ansøgere, der har forladt skolen Brugervejledning til Optagelse.dk Ansøgervejledning for ansøgere, der har forladt skolen Brugervejledning til Optagelse.dk Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne.

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. Vejledning i brug af Interbook Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. 1 Indledning Tønder Kommunes lokalebookingsystem og foreningsportal (Interbook) er et program,

Læs mere

Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp

Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp Denne vejledning er en hjælp til dig, der skal søge ind på IT-Universitetets kandidatuddannelser. Ansøgning om optagelse foregår digitalt via Ansøgningsportalen.

Læs mere

Søg videregående uddannelse på Optagelse.dk - KOT ansøgning med digital signatur

Søg videregående uddannelse på Optagelse.dk - KOT ansøgning med digital signatur Søg videregående uddannelse på Optagelse.dk - KOT ansøgning med digital signatur Denne vejledning omhandler ansøgning til videregående uddannelser og beskriver, hvordan du skal udfylde felterne i din uddannelsesansøgning

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Vejledning i registrering på Materialeplatformen for forlag og andre producenter af læremidler

Vejledning i registrering på Materialeplatformen for forlag og andre producenter af læremidler Vejledning i registrering på Materialeplatformen for forlag og andre producenter af læremidler 1 Login på Materialeplatformen... 4 2 Din producentprofil... 6 2.1 Skift profil efter login... 6 2.2 Redigér

Læs mere

Fødevareministeriets. Tast selv-service. NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort

Fødevareministeriets. Tast selv-service. NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort Fødevareministeriets Tast selv-service NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort Januar 2012 Indhold 1 Velkommen til Tast selv-service 3 2 Log på med NemID eller Medarbejdersignatur

Læs mere

4 diaphoni.dk/version 2.2 - opdateret 24.3.2014

4 diaphoni.dk/version 2.2 - opdateret 24.3.2014 Brugervejledning for aftenskoler - oprettelse af stamdata, aftenskolehold og undervisningssteder MANUAL 1 3 2 4 diaphoni.dk/version 2.2 - opdateret 24.3.2014 intro! Hjemmesiden aftenskole.nu giver borgerne

Læs mere

Søg videregående uddannelse på Optagelse.dk - KOT ansøgning

Søg videregående uddannelse på Optagelse.dk - KOT ansøgning Søg videregående uddannelse på Optagelse.dk - KOT ansøgning Denne vejledning omhandler ansøgning til videregående uddannelser og beskriver, hvordan du skal udfylde felterne i din uddannelsesansøgning på

Læs mere

Affaldsdatasystem Vejledning i CSV import, redigering og sletning af data samt fremstilling af rapporter.

Affaldsdatasystem Vejledning i CSV import, redigering og sletning af data samt fremstilling af rapporter. Affaldsdatasystem Vejledning i CSV import, redigering og sletning af data samt fremstilling af rapporter. Dokument version: 2.13 ADS version: 1.0 Henvendelse vedrørende affald: Miljøstyrelsen, Affaldsdatasystem

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Velkommen til GECKO Booking! Hvad enten du har købt produktet, eller prøver vores gratis demo, vil denne vejledning give dig en grundig gennemgang af GECKO Booking og dets mange muligheder. Denne vejledning

Læs mere

Det digitale bestyrelsesrum. Vejledning. Version 2.0

Det digitale bestyrelsesrum. Vejledning. Version 2.0 Det digitale bestyrelsesrum Vejledning Version 2.0 September 2012 2 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Om afdelingens eller organisationens hjemmeside... 4 Hvem har adgang til hvad?... 4 Hvad kan vi

Læs mere

STADS-DANS ANSØGNINGSVEJLEDNING

STADS-DANS ANSØGNINGSVEJLEDNING STADS-DANS ANSØGNINGSVEJLEDNING Login til STADS-DANS: www.stadsdans.aau.dk Et godt tip Tryk på F11 for at få STADS-DANS til at fylde hele skærmen. FANEBLADENE Den side, du starter på, når du er logget

Læs mere

Elev vejledning. Elev vejledning version 2.0 - Januar 2011 1. Figur 1 - Forsiden af Optagelse.dk

Elev vejledning. Elev vejledning version 2.0 - Januar 2011 1. Figur 1 - Forsiden af Optagelse.dk Elev vejledning Denne vejledning omhandler ansøgning til ungdomsuddannelse eller 10. klasse og beskriver, hvordan du som elev skal udfylde felterne i din uddannelsesplan på Optagelse.dk. Vigtigt! Der er

Læs mere

Velkommen til AgeForce

Velkommen til AgeForce Velkommen til AgeForce Kapitel 1... 2 Opret din egen profil... 2 Log ind - og log ud - på AgeForce.... 4 Kapitel 2... 5 Fanebladet Hjem din profil... 5 Kapitel 3... 6 Rediger din profil... 6 Rediger dine

Læs mere

Ansøgere specielt SOSU Sidst opdateret 10-03-2014/ af UNI C/ version 1.1/Revideret af Pia Mejneche og Mette Fogh Kolmos

Ansøgere specielt SOSU Sidst opdateret 10-03-2014/ af UNI C/ version 1.1/Revideret af Pia Mejneche og Mette Fogh Kolmos Ansøgere specielt SOSU Sidst opdateret 10-03-2014/ af UNI C/ version 1.1/Revideret af Pia Mejneche og Mette Fogh Kolmos Indhold Generelt Ændringer Arbejdsgange Centrale begreber Generelt Denne administrative

Læs mere

Manual til Køreklar e-læring

Manual til Køreklar e-læring Version 3.8 Februar 2015 Manual til Køreklar e-læring Nyt Juridisk Forlag A/S Gothersgade 137 1123 København K 39 13 55 00 koreklar@koreklar.dk 2 Indhold 1. Første gang du logger dig på Køreklar e-læring...

Læs mere

3456.78. MANUAL TIL Vvs-katalogets administrationssystem

3456.78. MANUAL TIL Vvs-katalogets administrationssystem 3456.78 123456 MANUAL TIL Vvs-katalogets administrationssystem 10. august 2012 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du nemt i gang Side 5 Find frem til en vare Hierarkisøgning Side 6 Avanceret søgning

Læs mere

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014 Vejledning til v 5.25.02 SmartTID, 2014 1 Indhold Kort om SmartTID... 6 Data Application Builder... 7 Brug af Data Application Builder... 7 Hovedmenuen... 7 Genveje i Data Application Builder... 8 Funktions

Læs mere

Brugermanual. September 2014 Udgave 3.00

Brugermanual. September 2014 Udgave 3.00 Brugermanual September 2014 Udgave 3.00 Indhold Indhold... 2 1. Bliv bruger af EK-Pro... 4 1.1. Login... 4 2. Overblik... 5 2.1. Kopiering fra version 4 til version 5... 5 3. Opret en sag... 6 3.1. Energimærke

Læs mere

Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2

Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2 Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2 1 1. Indhold 6 2. Log ind til administrationen 7 3. Administrationen forside 8 4. Menu Bjælke 9 4.1 Start 9 4.2 Varekatalog 9 4.2.1 Varegrupper 9 Indsæt ny varegruppe

Læs mere

Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse

Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse Du kan søge en kandidatuddannelse, hvis du har afsluttet eller er i gang med at afslutte en adgangsgivende uddannelse. Adgang til ansøgningssystemet Du

Læs mere