BRUGERVEJLEDNING. hvidvask.politi.dk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUGERVEJLEDNING. hvidvask.politi.dk"

Transkript

1 BRUGERVEJLEDNING hvidvask.politi.dk

2 Indhold Registrering og log ind... 3 Brugerændringer... 5 Ændring af brugeroplysninger... 5 Ændring af adgangskode... 6 Glemt adgangskode... 6 Administration og management... 7 Bruger- og rolleadministration... 7 Rolleadministration... 8 Brugeradministration... 9 Meddelelser Send meddelelse Automatisk sortering Arkivering Søgning i meddelelser Indgivelse af underretning Underretningstyper Underretning om hvidvask (STR) Underretning om terrorfinansiering (TFR) BRUGERVEJLEDNING 1

3 Underretningens opbygning Bi-party transaktioner Multi-party transaktioner Webformularen Generelt om webformularen Underretningens forside Transaktioner Gemte udkast Indsendte underretninger Afviste webformularer Upload af XML filer Indsendte XML filer BRUGERVEJLEDNING 2

4 Registrering og log ind Benyttelse af underretningsportalen kræver, at den enkelte bruger hos den underretningspligtige virksomhed registrerer sig. Det kan du gøre ved at klikke Ny bruger i menuen. 1. Udfyld blankettens felter 2. Skriv tallene fra billedet i feltet under 3. Klik godkend. 4. Du modtager en når Hvidvasksekretariatet har behandlet anmodningen BRUGERVEJLEDNING 3

5 Når du har modtaget besked om, at din anmodning er godkendt, kan du logge ind via menupunktet Log ind. Udfyld det valgte brugernavn og adgangskode. Klik Log ind. BRUGERVEJLEDNING 4

6 Brugerændringer Du kan selv foretage ændringer af dine oplysninger og ændre din adgangskode. Du kan foretage ændringerne ved at benytte menupunktet Min side. Ændring af brugeroplysninger Du kan ændre oplysninger i eksempelvis navn, arbejdsadresse, telefonnummer og stilling, under menupunktet Brugeroplysninger. 1. Foretag de ønskede ændringer i formularen 2. Klik Gem. 2. BRUGERVEJLEDNING 5

7 Ændring af adgangskode Du kan ændre din adgangskode under menupunktet Ændre adgangskode. 1. Indtast nuværende adgangskode. 2. Indtast nyt adgangskode. 3. Bekræft nyt adgangskode. 4. Klik Ændre adgangskode. Glemt adgangskode Hvis du glemmer din adgangskode, kan du anmode Hvidvasksekretariatet om at nulstille adgangskoden. Du vil herefter modtage en med en autogeneret adgangskode, der skal ændres ved første log ind. BRUGERVEJLEDNING 6

8 Administration og management I dette afsnit kan du læse om underretningsportalens administrations- og managementfunktioner. Den første bruger, som oprettes på vegne af en underretningspligtig tildeles automatisk administratorrettigheder. Underretningsportalen giver mulighed for, at den underretningspligtige selv administrerer sine brugeres rettigheder på underretningsportalen. Endelig indeholder portalen mulighed for kommunikere sikkert med Hvidvasksekretariatet via et meddelelsessystem. Den underretningspligtige modtager eksempelvis bekræftelser for modtagelsen af underretninger via meddelelsessystemet. Bruger- og rolleadministration Brugeradministrationen er baseret på roller. En rolle indeholder et antal rettigheder. En bruger kan tildeles en eller flere roller og vil have de rettigheder, som rollerne samlet indeholder. Den underretningspligtiges administrator kan oprette og tildele roller. Funktionerne findes under menupunktet Administrator. BRUGERVEJLEDNING 7

9 Rolleadministration Oprettelse og ændring af roller udføres under menupunktet rolleadministration. 1. Klik Opret ny rolle. 2. Tildel rollen et navn Marker de ønskede rettigheder med flueben. 4. Klik Gem Rollen kan senere ændres eller slettes ved at: 5. Marker rollen ved at klikke på den Foretag eventuelle ændringer i rettighederne. 7. Klik Gem eller Slet. 7. BRUGERVEJLEDNING 8

10 Brugeradministration Tildelingen af rolle udføres under menupunktet brugeradministration. 1. Vælg den ønskede bruger Vælg den/de ønskede rolle(r). 3. Vælg om brugeren skal være aktiveret. 4. Gem BRUGERVEJLEDNING 9

11 Meddelelser Under menupunktet Meddelelser findes et lignende meddelelsessystem, der giver mulighed for at kommunikere sikkert med Hvidvasksekretariatet. Den underretningspligtige modtager bl.a. bekræftelser for modtagelsen af underretningerne via meddelelsessystemet. Opbygningen af meddelelsessystemet ligner et almindeligt system og indeholder følgende dele: 1. Mappestruktur Meddelelsesliste 3. Søgefelt 4. Angivelse af ledig plads Opdateringsfunktion 4. BRUGERVEJLEDNING 10

12 Send meddelelse Klik Ny meddelelse og meddelelsesboksen vises 2. Udfyld emne og meddelelse 3. Vedhæft eventuelt bilag 4. Klik Send 5. Du kan efterfølgende finde meddelelsen under Sendt i mappestrukturen OBS: Du kan kun sende meddelelser til Hvidvasksekretariatet. 4. BRUGERVEJLEDNING 11

13 Automatisk sortering Meddelelser fra Hvidvasksekretariatet opdeles i typer, eksempelvis kaldes bekræftelser for modtagelsen af fuldt accepterede underretninger Underretning accepteret og meddelelse om en underretning, der afvises på grund af mangler kaldes Underretning afvist. Meddelelserne kan automatisk sorteres og placeres i bestemte undermapper ud fra meddelelsens type. 1. Klik på Rediger mappe i mappestrukturen I feltet Mappe vælges Ny 3. Angiv et mappenavn i feltet Navn 4. Vælg hvilken hovedmappe, som mappen skal placeres under 5. Vælg hvilken type meddelelse der automatisk skal placeres i mappen 6. Klik Gem Du kan foretage ændringer eller sletning af en oprettet mappe ved under punkt 2 ovenfor at vælge navnet på den mappe, som du vil ændre eller slette. Foretag de ønskede ændringer og klik Gem, eller slet ved at klikke Slet BRUGERVEJLEDNING 12

14 Arkivering Der er begrænset plads til rådighed i ind- og udbakken. Hvis den tilgængelige plads er ved at være opbrugt og du ikke ønsker at slette meddelelser, eller hvis du vil organisere dine meddelelser, kan du benytte arkivet. Meddelelser der er gemt i arkivet indgår ikke i den plads, som er til rådighed i ind- og udbakken. For at oprette en arkiv mappe skal du følge vejledningen i foregående afsnit. Under punkt 4 vælges Arkiv. Bemærk venligst at du ikke kan benytte automatisk placering af meddelelser i arkivet. Hvis du vil arkivere meddelelser kan du benytte nedenstående vejledning. 1. Marker den/de meddelelse(r) du vil arkivere Vælg den mappe, hvori du vil arkivere meddelelsen 3. Klik Flyt til mappe 4. Du kan nu finde meddelelsen ved at gå til arkivmappen via mappestrukturen. BRUGERVEJLEDNING 13

15 Søgning i meddelelser Du kan anvende nedenstående kriterier, hvis du vil søge efter en meddelelse. 1. Datointerval 2. Ord eller dele af ord i emne eller meddelelse 3. Du kan søge i en bestemt mappe eller i alle mapper Klik for at udføre søgning 5. Klik for at rydde kriterierne OBS: Du kan anvende et eller flere kriterier. BRUGERVEJLEDNING 14

16 Indgivelse af underretning Du kan indgive underretning via portalen på to måder, enten ved at udfylde webformularen eller ved at uploade en XML fil, der er valid i forhold til Hvidvasksekretariatets XML-skema. I de følgende afsnit vil først underretningstyperne blive præsenteret. Herefter vil underretningens opbygning blive gennemgået, herunder de to forskellige måder, hvorpå transaktioner kan registreres. Dernæst vil der blive gennemgået nogle generelle principper for udfyldelse af webformularen og sidst vil upload proceduren for XML filer blive gennemgået. Ønsker du mere specifik information om formularens felter og deres indhold henvises du til feltbeskrivelsen. Du kan finde webformularen og XML upload via menupunktet Ny underretning. Underretningstyper Hvidvasksekretariatet benytter to typer af underretninger: 1. Underretning om hvidvask (STR) og 2. Underretning om terrorfinansiering (TFR). BRUGERVEJLEDNING 15

17 Underretning om hvidvask (STR) Denne type underretning benyttes i tilfælde, hvor en mistanke om hvidvask ikke kan afkræftes og den underretningspligtige derfor indgiver en underretning i medfør af hvidvasklovens bestemmelser. Underretning om terrorfinansiering (TFR) Denne type underretning benyttes i tilfælde, hvor der en mistanke om finansiering af terrorisme ikke kan afkræftes eller i tilfælde hvor man har konstateret et muligt identitetssammenfald mellem en kunde eller en part i en transaktion og en person, der er opført på en terrorliste. Underretningens opbygning Underretningen består af en forside, der indeholder informationer om den underretningspligtige, årsagen til mistanken og eventuelle indikatorer. Dertil tilknyttes den eller de transaktioner, som er årsagen til mistanken. Alle transaktionsbeløb skal af hensyn til sammenligning omregnes til danske kroner (DKK), men kan endvidere angives i anden valuta, hvis de er gennemført i anden valuta end DKK. En underretning skal indeholde minimum en transaktion, da de involverede parter kun kan registreres via transaktionerne. Transaktionerne kan registreres på to forskellige måder: 1. Bi-party tranaktioner 2. Multi-party transaktioner Bi-party transaktioner Bi-party transaktionen indeholder altid en afsender (kilde) og en modtager (destination), eksempel en overførsel mellem to konti. Transaktionens parter kan være en fysisk person eller en konto. Er den ene part en konto, kan der tilknyttes en virksomhed, hvis der er tale om en forretningskonto, og en eller flere konto- og fuldmagtshavere. BRUGERVEJLEDNING 16

18 Eksempler på bi-party transaktioner: Der overføres fra konto A, der oprettet hos underretteren, til konto B, der føres i et andet pengeinstitut. Transaktionen registreres som en bi-party med konto A som kilde (hertil knyttes konto- og fuldmagtshavere) og konto B som destination. Person A indsætter et kontant beløb på sin konto hos underretteren. Transaktionen registreres med personen A som kilde og kontoen som destination (person A tilknyttes som kontohaver). Person A veksler et kontantbeløb fra en valuta til en anden valuta hos underretteren. Personen registreres som kilde (med kontanter i en valuta) og destination (med kontanter i en anden valuta). Multi-party transaktioner Multi-party transaktioner skal have minimum en part tilknyttet, men kan have et ubegrænset antal parter tilknyttet. Registreringsformen benyttes i de tilfælde, hvor man ikke kan registrere transaktionen som en bi-party. Eksempler på multi-party transaktioner: Underretteren afviser at oprette et kundeforhold, da man allerede på inden oprettelsen finder forholdet mistænkeligt. Transaktionen kan i sådanne tilfælde registreres med et beløb på DKK 0 og med personen tilknyttet som part. En fast kunde, A, oplyser, at han venter en større overførsel fra selskab B og spørger til muligheden for hurtigt at få udbetalt beløbet kontant efter overførsel. Underretteren finder forholdet mistænkeligt og spørger ind til transaktionen hvorefter kunden opgiver sit forehavende og beløbet overføres ikke til kontoen. I dette tilfælde kendes selskab B s konto ikke og transaktionen kan derfor ikke registreres som en bi-party. Transaktionen registreres derfor som en multi-party med kunden og selskab B som parter. BRUGERVEJLEDNING 17

19 Webformularen Udfyldelsen af webformularen gennemgås ikke i detaljer, men de gennemgående principper og funktioner beskrives i dette afsnit. For yderligere information om de enkelte felters indhold henvises til den mere detaljerede feltbeskrivelse. Formularen findes som tidligere nævnt under menupunktet Ny underretning / Webformular. Generelt om webformularen Naviger i formularen Når du udfylder formularen, vil nye dele blive tilgængelige efterhånden som du udfylder og gemmer. Formularen har en menulinje (se nedenfor), hvor formularens dele vil blive tilgængelige ved hyperlink efterhånden som formularen udfyldes. Derudover vil der ofte være en knap, som kan bringe dig tilbage til en tidligere side eller frem til den næste. Se eksemplet nedenfor. BRUGERVEJLEDNING 18

20 Gem løbende Du bør løbende gemme de indtastede oplysningerne når du udfylder formularen. Du bør som minimum gemme, når du skifter billede. I modsat fald risikerer du at miste de indtastede data. Der er på alle sider en knap med teksten Gem. Se eksemplet nedenfor. Obligatoriske felter Formularens obligatoriske felter er markeret med (*). Du skal udfylde alle obligatoriske felter, før du kan gemme og gå videre i formularen. Antallet af obligatoriske felter begrænset til et minimum, da der ellers vil være tilfælde, hvor man ikke kan udfylde underretningen, da man ikke har oplysningerne om eksempelvis parter, der ikke er fast kunde hos den underretningspligtige. Du opfordres dog til at indtaste flest mulige oplysninger, specielt i forhold til parter, der er faste kunder. Antallet af obligatoriske felter kan ændre ved eventuelle valg i forbindelse med indtastningen, f.eks. er det ikke obligatorisk at angive en adresse, men vælger du at gøre det, vil eksempelvis adresse, by og land være obligatorisk (se eventuelt afsnittet nedenfor vedrørende angivelse af yderligere oplysninger). BRUGERVEJLEDNING 19

21 Angivelse af yderligere oplysninger Når du eksempelvis tilknytter en person som part i en transaktion, er der kun ganske få obligatoriske felter. Du har dog mulighed for at tilknytte yderligere oplysninger, eksempelvis oplysninger om identitetsdokumenter, adresse og telefon. Hvis du vil angive sådanne oplysninger, skal du markere det med et flueben. Er du derimod ikke i besiddelse af oplysninger, skal fluebenet fjernes, da du ellers vil blive mødt med en besked om, at alle obligatoriske felter skal udfyldes, før du kan gemme og gå videre. I andre tilfælde, eksempelvis ved angivelse af konto- eller fuldmagtshaver og ved vedhæftning af bilag viser muligheden sig ved et +. Se eksemplerne nedenfor. BRUGERVEJLEDNING 20

22 Genbrug af indtastede oplysninger Har du under indtastningen af en underretning en gang indtastet en part, kan du genbruge parten ved at benytte muligheden Brug eksisterende og klikke Tilknyt. Slet indtastede eller vedhæftede oplysninger Ønsker du at slette en tilknyttet transaktion, en part i transaktion, en vedhæftet fil eller lignende, kan du gøre det ved at klikke på ikonet: Rediger indtastede oplysninger Ønsker du at redigere indtastede oplysninger, eksempelvis i transaktioner eller i en transaktionspart, kan du gøre det ved at klikke på ikonet: BRUGERVEJLEDNING 21

23 Underretningens forside 1. Vælg underretningstype 2. Angiv mistanke 3. Angiv særlige anmærkninger, eks. oplysninger der kræver reaktion fra Hvidvasksekretariatet (anvendes kun hvis det er relevant) 4. Tilknyttede indikatorer 5. Tilknyttede transaktioner 6. Vedhæftede filer BRUGERVEJLEDNING 22

24 Valg af indikatorer Du kan tilknytte indikatorer og se indikatorlisten ved at følge nedenstående vejledning. 1. Klik på indikatorer, hvorefter en indikatorliste åbnes Vælg de ønskede indikatorer ved at markere med flueben 3. Luk indikatorlisten på X BRUGERVEJLEDNING 23

25 Transaktioner 1. Vælg mellem bi-party og multiparty 2. Angiv et unikt transaktionsnummer 3. Klik eventuelt for at autogenerere et unikt transaktionsnummer 4. Angiv beløb i DKK (transaktioner i anden valuta skal omregnes til DKK) 5. Beskriv transaktionen BRUGERVEJLEDNING 24

26 Bi-party transaktion Hvis du har valgt registreringsformen bi-party, ser formularen ud som nedenfor (for yderligere information om transaktionsformen se venligst afsnittet herom). 1. Tilknyt transaktionens afsender (kilde) og modtager (destination). Parterne kan være en fysisk person eller en konto. 2. Tilknyt eventuelt aktiv, som er relateret til transaktionen BRUGERVEJLEDNING 25

27 Tilknyt part i bi-party transaktion Når du tilknytter en part i en transaktion, skal du angive nogle få oplysninger om den aktuelle del af transaktionen, dvs. kilden eller destinationen. Du skal bl.a. oplyse hvilket land parten befinder sig i, og hvilken type midler (fondstype), der er tale om, eksempelvis kontanter, kreditkort eller en konto (hermed menes indestående, der i forbindelse med transaktionen kan indsættes eller hæves). Derudover kan du angive, hvis denne side af transaktionen er gennemført i en anden valuta end DKK. 1. Vælg fondstype 2. Vælg oprindelses- eller destinationsland 3. Angiv eventuelt udenlandsk valuta BRUGERVEJLEDNING 26

28 Multi-party transaktion Hvis du har valgt registreringsformen multi-party, ser formularen ud som nedenfor (for yderligere information om transaktionsformen se venligst afsnittet herom). Du kan tilknytte et ubegrænset antal parter, der kan være konti, fysiske personer og virksomheder. 1. Tilknyt part 2. Liste over tilknyttede parter 3. Tilknyt eventuelle aktiver, som er relateret til transaktionen 4. Liste over aktiver, der er tilknyttet transaktionen BRUGERVEJLEDNING 27

29 Tilknyt part i multi-party transaktion Når du tilknytter en part i en transaktion, skal du angive nogle få oplysninger om parten og den aktuelle del af transaktionen, eksempelvis partens rolle og hvilket land parten i transaktionen er relateret til. 1. Angiv partens rolle 2. Angiv hvilket land, der er relateret BRUGERVEJLEDNING 28

30 Gemte udkast Underretninger du har indtastet i webformularen, men ikke indsendt til Hvidvasksekretariatet gemmes som udkast. Du kan finde sådanne underretninger ved at benytte punktet Udkast / Ej indsendte underretninger i menulinjen. Af sikkerhedsmæssige årsager vil udkastet automatisk blive slettet 10 dage efter seneste ændring. 1. Søgefilter 2. Åben og rediger underretningen 4. Se underretningen i udskriftsformat 5. Slet underretningen 3. Antal dage til automatisk sletning BRUGERVEJLEDNING 29

31 Indsendte underretninger Du kan finde indsendte underretninger under punktet Indsendte underretninger / Webformularer i menulinjen. Listen indeholder blandt andet underretningernes status, hvor du kan se, om underretningerne er modtaget og accepteret (Status = Processed ) eller om underretningen er afvist som følge af fejl og mangler (Status = Failed validation eller Rejected ). 1. Søgefilter 2. Status 3. Vis underretning i udskriftsformat 4. Fjern fra liste BRUGERVEJLEDNING 30

32 Afviste webformularer Underretninger, der ikke accepteres efter validerings og kvalitetssikringen, afvises helt eller delvist automatisk (Status = Rejected). I sådanne tilfælde adviseres den underretningspligtige via meddelelsessystemet. Hvis underretning bliver afvist allerede ved afsendelsen (Status = Failed validation), vil den underretningspligtige dog ikke modtage en meddelelse, da Hvidvasksekretariatet aldrig modtager underretningen. I de nævnte tilfælde vil underretninger have status Failed validation eller Rejected i listen over indsendte underretninger. Underretningen kan gøres redigerbar, hvorefter fejlen kan rettes og underretningen genfremsendes. 1. Klik på statusteksten, i dette tilfælde Rejected Herefter åbnes et billede med en beskrivelse af fejlen eller manglen 3. Klik Gør underretningen redigerbar 4. Du kan nu finde underretningen under udkast BRUGERVEJLEDNING 31

33 Upload af XML filer Såfremt den underretningspligtige selv generer underretninger i XML format, som er valid i forhold til Hvidvasksekretariatets XML skema kan du uploade XML filerne via portalen. Det gøres fra menupunktet Ny underretning / XML Upload. Du kan desuden vedhæfte bilag til XML underretningen. Hvis du skal afgive flere XML underretninger samtidig, kan du pakke filerne i en zip-fil og uploade dem samlet i zip-filen. Bemærk venligst, at filen maksimalt må være 10 mb. 1. Klik Gennemse og find den relevante XML/zip fil Vedhæft bilag (Gå til pkt. 5, hvis der ikke skal vedhæftes bilag): 2. Klik Gennemse og find den relevante fil 3. Klik herefter Vedhæft fil Liste over vedhæftede filer. Gentag pkt. 2 og 3, hvis der skal tilknyttes yderligere filer 5. Klik Upload OBS: Du kan ikke vedhæfte bilag, hvis du sender flere XML filer samlet i en zip-fil. 5. BRUGERVEJLEDNING 32

34 Indsendte XML filer Du kan finde indsendte XML filer ved at benytte menupunktet Indsendte underretninger / XML underretninger. 1. Søgefilter 2. Status for modtagelsen, fuldt accepterede underretninger får status Processed. Får underretningen derimod status Failed validation eller Rejected er underretningen ikke modtaget. Hvis underretningen ikke er modtaget, skal den underretningspligtige rette fejlen i filen og uploade den på ny BRUGERVEJLEDNING 33

Kvikguide goaml Web. Version 1.0 S T A T S AD V O K AT E N FO R SÆ R L IG Ø K O N O M IS K OG I NT E R N AT I O NAL K R I M I NA L I TE T

Kvikguide goaml Web. Version 1.0 S T A T S AD V O K AT E N FO R SÆ R L IG Ø K O N O M IS K OG I NT E R N AT I O NAL K R I M I NA L I TE T H V I D V AS K S E K R E T AR I ATE T K A M P M A NN S G A DE 1 1 6 0 4 K ØB E N HA V N V T E L E F ON 4 5 15 4 7 10 F A X 4 5 1 5 0 0 1 6 E - m ai l : fi u@ pol i ti. dk www.hvi d v as k. dk Kvikguide

Læs mere

Bekendtgørelse om indsendelse af underretninger m.v. til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet

Bekendtgørelse om indsendelse af underretninger m.v. til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet BEK nr 155 af 10/02/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. september 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 1912-0016 Senere ændringer

Læs mere

Vejledning i brug af GMAIL (Google)

Vejledning i brug af GMAIL (Google) Vejledning i brug af GMAIL (Google) Send meddelelser Har du ikke prøvet Gmail før? Her har du en trinvis vejledning i, hvordan du skriver og sender meddelelser: Klik på knappen Skriv i venstre side i Gmail.

Læs mere

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net MailMax / Web v4.1 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på webmailen Start med at gå ind på http://webmail.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email-adresse samt Adgangskode, som hører til din konto.

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere

Vejledning til registrering som bruger til EudraCT results

Vejledning til registrering som bruger til EudraCT results Vejledning til registrering som bruger til EudraCT results 1 Registrering som ny bruger For at indtaste resultater, skal man registreres som bruger i EudraCT databasen: https://eudract.ema.europa.eu/results-web/

Læs mere

FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem

FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem Dette er en kort guide i anvendelsen af Dansk Førstehjælpsråd elektroniske bevissystem. Guiden viser og forklarer, hvordan du som instruktør og medlem af

Læs mere

cpos Online Quickguide Version Sct. Norberts Skole https://sctnorberts.cposonline.dk/

cpos Online Quickguide Version Sct. Norberts Skole https://sctnorberts.cposonline.dk/ cpos Online Quickguide Version 1.1.8 Sct. Norberts Skole https://sctnorberts.cposonline.dk/ SÅDAN OPRETTER DU EN BRUGER... 3 SÅDAN LOGGER DU IND... 5 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ ET KANTINEKORT... 6 SÅDAN

Læs mere

Vejledning til brug af Y s Men s klubintranet administrator guide

Vejledning til brug af Y s Men s klubintranet administrator guide Vejledning til brug af Y s Men s klubintranet administrator guide Systemet tilbyder klubberne i Y s Men Danmark at have et sted hvor de kan dele filer f.eks. Word, pdf, billeder mv. mellem de medlemmer

Læs mere

cpos Online Quickguide Version Sct. Ibs skole https://sctibs.cposonline.dk/

cpos Online Quickguide Version Sct. Ibs skole https://sctibs.cposonline.dk/ cpos Online Quickguide Version 1.0.9 Sct. Ibs skole https://sctibs.cposonline.dk/ SÅDAN OPRETTER DU EN BRUGER... 3 SÅDAN LOGGER DU IND... 5 SÅDAN TILKNYTTER DU EN RELATION TIL DIN KONTO (ADMINISTRER FLERE

Læs mere

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Ønsker du vejledning til en specifik område, kan du gå direkte til det ved at klikke på det i listen nedenfor. Generelt om fuldmagter... 2 Fuldmagt på virk.dk...

Læs mere

cpos Online Quickguide Version Horsens Kommune https://horsens.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg

cpos Online Quickguide Version Horsens Kommune https://horsens.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg cpos Online Quickguide Version 1.1.5 Horsens Kommune https://horsens.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ EN KANTINECHIP... 4

Læs mere

Inden du begynder at lave dine afregninger, er det en rigtig god idé at scanne de udgiftsbilag, som relaterer til rejsen.

Inden du begynder at lave dine afregninger, er det en rigtig god idé at scanne de udgiftsbilag, som relaterer til rejsen. Opret rejseafregning Velkommen til RejsUd vores system til Rejseafregninger og Udgiftshåndtering. Denne vejledning viser, hvordan du opretter en rejseafregning i RejsUd, så du nemt og ubesværet kan oprette

Læs mere

Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler. Pensionsoverførsler mellem et pensionsselskab og et pengeinstitut

Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler. Pensionsoverførsler mellem et pensionsselskab og et pengeinstitut Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler Pensionsoverførsler mellem et pensionsselskab og et pengeinstitut 1. november 2015 Brugervejledning til brugere af EDI-systemet for pensionsoverførsler

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE.

BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE. BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE. www.mcikast.dk På hjemmesiden kan du se alle de kommende ture både i indland og udland. Du kan også se de ture, som er kørt. Alle turene er placeret i

Læs mere

Pralemappen.dk Din online portfolio Brugerhåndbog til undervisere support@pralemappen.dk Brugerhåndbog til undervisere

Pralemappen.dk Din online portfolio Brugerhåndbog til undervisere support@pralemappen.dk Brugerhåndbog til undervisere www.pralemappen.dk v4 side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Velkommen til pralemappen.dk 1.1 Introduktion...side 3 1.2 Grundlæggende funktioner...side 3 1.3 Indstillinger der gælder hele skolen...side 4 1.4

Læs mere

Vejledning til KLIAKT for institutionsadministratorer

Vejledning til KLIAKT for institutionsadministratorer Vejledning til KLIAKT for institutionsadministratorer Dette er en vejledning til brug for indberetning af kollektive tjenesteforseelser i kommunerne. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Oprettelse

Læs mere

Energistyrelsens Tilskudsportal Vejledning for brugere

Energistyrelsens Tilskudsportal Vejledning for brugere Energistyrelsens Tilskudsportal Vejledning for brugere Version 1.05 juli 2010 1 Velkommen til Tilskudsportalen Energistyrelsens tilskudsportal giver mulighed for oprettelse af en elektronisk ansøgning

Læs mere

Brugervejledning. Politiets sprogforbund Medlemsinformation. Ver /2018

Brugervejledning. Politiets sprogforbund Medlemsinformation. Ver /2018 Brugervejledning Politiets sprogforbund Medlemsinformation Ver. 1.4 02/2018 1 Indhold 1.0 Om medlemsinfo... 3 2.0 Brug af medlemsinfo... 3 2.1 Tilgå medlemsinfo... 3 2.2 Første gang du benytter systemet...

Læs mere

Vejledning i brug af Skolepenge

Vejledning i brug af Skolepenge Vejledning i brug af Skolepenge Velkommen til Skolepenge. Skolepenge er fremtidens kontantløse betalingssystem til skoler og uddannelsessteder. Skolepenge består af et Skolepenge kort, hvor der kan indsættes

Læs mere

FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem

FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem Dette er en kort guide i anvendelsen af Dansk Førstehjælpsråd elektroniske bevissystem. Guiden viser og forklarer hvordan du som instruktør og medlem af

Læs mere

LEMAN / Præsentation

LEMAN / Præsentation LEMAN / Præsentation Velkommen til LEMAN Internet booking. Vi vil i det følgende gennemgå login, opsætning og indtastnings-muligheder. Systemet findes på http://booking.leman.dk eller via LEMAN s hjemmeside.

Læs mere

Den må altså ikke befinde sig i en gruppe der er lukket sammen. Der er 2 måder du kan komme til betalingsbilledet på.

Den må altså ikke befinde sig i en gruppe der er lukket sammen. Der er 2 måder du kan komme til betalingsbilledet på. Betalinger Emne I dette dokument kan du få vejledning til at: 1. Oprette betalinger til danske modtagere (side 1) 2. Oprette betalinger til udenlandske modtagere (side 3) 3. Godkende betalinger (side 5)

Læs mere

Opret og godkend betalinger i mapper

Opret og godkend betalinger i mapper Kort beskrivelse Opret betaling i mappe Formålet med dette dokument er at beskrive, hvordan du opretter og godkender betalinger i mapper - inklusive: Opret mappe Gem én eller flere betalinger i mapper

Læs mere

Vejledning til brugeradministrator. EDI systemet

Vejledning til brugeradministrator. EDI systemet Vejledning til brugeradministrator EDI systemet 15. november 2017 Vejledning til brugeradministrator Denne vejledning beskriver de opgaver du har som brugeradministrator. Opgaverne er: - Oprette og vedligeholde

Læs mere

cpos Online Quickguide Version Johannesskolen https://internjhs.cposonline.dk/

cpos Online Quickguide Version Johannesskolen https://internjhs.cposonline.dk/ cpos Online Quickguide Version 1.1.3 Johannesskolen https://internjhs.cposonline.dk/ SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ ET KANTINEKORT... 4 SÅDAN OPRETTER DU AUTOMATISK OPTANKNING PÅ

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Koster det noget at oprette sig som bruger på ALTdanmark?... 2 Hvordan opretter jeg mig som bruger på ALTdanmark?... 2 Hvordan ændre jeg mit kodeord.... 3 Hvad hvis jeg har glemt mit

Læs mere

cpos Online Quickguide Version NKT https://nkt.cposonline.dk/

cpos Online Quickguide Version NKT https://nkt.cposonline.dk/ cpos Online Quickguide Version 1.1.3 NKT https://nkt.cposonline.dk/ SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN SKIFTER DU ADGANGSKODE... 4 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ ET KANTINEKORT... 5 SÅDAN OPRETTER DU AUTOMATISK

Læs mere

Vejledning til KLIAKT for institutionsbrugere. Dette er en vejledning til brug for indberetning af kollektive tjenesteforseelser i kommunerne

Vejledning til KLIAKT for institutionsbrugere. Dette er en vejledning til brug for indberetning af kollektive tjenesteforseelser i kommunerne Vejledning til KLIAKT for institutionsbrugere Dette er en vejledning til brug for indberetning af kollektive tjenesteforseelser i kommunerne Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Oprettelse af institutionsbruger...

Læs mere

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Holstebro Kommune Kultur og Fritid Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Foreningsportalen kan benyttes både af borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger og

Læs mere

ACUBIZ A/S Opret rejseafregning

ACUBIZ A/S Opret rejseafregning ACUBIZ A/S Opret rejseafregning Guide INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...2 Hvad er Acubiz...3 Hvad er en rejseafregning... 3 Afregning af dine omkostninger...4 ❶ Kontér... 4 ❷ Dokumentér... 4 ❸

Læs mere

Brugervejledning Indstillinger og Funktioner

Brugervejledning Indstillinger og Funktioner Brugervejledning Indstillinger og Funktioner Version 1.3 Maj 2014 1 Vær opmærksom på at det ikke er alle funktioner som er tilgængelige og afhænger af hvilket abonnement som der er tilknyttet din konto.

Læs mere

EASY - Vejledning til administratorer

EASY - Vejledning til administratorer EASY - Vejledning til administratorer Opdateret september 2009 EASY brugergrænseflade EASYs nye brugergrænseflade blev idriftsat i november 2008. Den har fået nye roller og rettigheder, mulighed for at

Læs mere

For at påbegynde administration af brugere, skal du på ind på websiden https://kundeadmin.ski.dk/.

For at påbegynde administration af brugere, skal du på ind på websiden https://kundeadmin.ski.dk/. Bilag 2 VEJLEDNING I BRUGERADMINISTRATION PÅ SKI.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Brugeradministrations portal...1 3. Oprette brugere...2 3.1 Forhåndsoprettede brugere...2 Slet forhåndsoprettede

Læs mere

Rev. 05-10. Brugervejledning. Webshop Sika Danmark A/S

Rev. 05-10. Brugervejledning. Webshop Sika Danmark A/S Rev. 05-10 Brugervejledning Webshop Sika Danmark A/S Indholdsfortegnelse Afsnit Emne Side 1. Indledning 2 2. Quickguide forklaring af menu 3 2.1 Menu til venstre 3 2.2 Topmenu 3 3. Log-in 5 4. Bestilling

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Udarbejdet af Kultur & Fritid, februar 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 -

Læs mere

cpos Online Quickguide Version Skanderborg https://skanderborg.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg

cpos Online Quickguide Version Skanderborg https://skanderborg.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg cpos Online Quickguide Version 1.1.8 Skanderborg https://skanderborg.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ ET KANTINEKORT... 4

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for selvejere. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Overordnet liste af funktoner... 2 2 Vejledning... 3 2.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

Byg og Miljø. Guide til digital ansøgning

Byg og Miljø. Guide til digital ansøgning Byg og Miljø Guide til digital ansøgning Selvbetjeningsportalen Byg og Miljø støtter dig i din ansøgningsproces og giver dig overblik over din bygge- eller miljøansøgning. Du kan bl.a. søge om tilladelse

Læs mere

EU-Supply. Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Leverandør

EU-Supply. Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Leverandør EU-Supply Elektronisk udbudssystem Quick Guide Leverandør Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Brugen af systemet:... 3 1.2 Proces ved deltagelse i udbud via en offentliggjort annonce... 4 2. Svar

Læs mere

Pensioneringsprocessen/Statens Administration

Pensioneringsprocessen/Statens Administration PENSAB Pensioneringsprocessen/Statens Administration Indhold 1. Overblik over den samlede proces... 2 2. Tildel pensionssag... 3 2.1 Søg i listen [Pensionssager]... 5 2.2 Tildel sag... 5 2.3 Afgiv sag...

Læs mere

Conventus og SFGIF Hvordan opretter jeg en ny træner?

Conventus og SFGIF Hvordan opretter jeg en ny træner? Kaj Heydt 18-09- INDHOLDSFORTEGNELSE LOG IND I CONVENTUS... 3 TRÆNEREN ER OPRETTET I CONVENTUS MEN HAR INGEN RETTIGHEDER... 4 TRÆNEREN ER IKKE OPRETTET I CONVENTUS... 10 TRÆNEREN KNYTTES / FJERNES FRA

Læs mere

Kom godt i gang med at bruge Nordbank Erhverv

Kom godt i gang med at bruge Nordbank Erhverv Kom godt i gang med at bruge Nordbank Erhverv Det er let at finde rundt i Nordbank Erhverv. Øverst er en menulinje med en række menupunkter og til venstre en menu med underpunkter. Nederst på mange af

Læs mere

Efteruddannelseskataloget

Efteruddannelseskataloget Efteruddannelseskataloget Vejledning til indtastning Version 8.6 UNI C oktober 2013 Efteruddannelseskataloget UNI C Version 8.6 Af Henrik Borck Larsen og Anne-Marie Pedersen Indhold 1 Indledning... 1 1.1

Læs mere

Ligegyldigt hvilken menu du er inde under, kan du altid vælge at komme tilbage til forsiden af EDI Portalen via punktet i topmenuen.

Ligegyldigt hvilken menu du er inde under, kan du altid vælge at komme tilbage til forsiden af EDI Portalen via punktet i topmenuen. April 2017 Log in Hvis der i journalprogrammet er indtastet login-oplysninger til EDI Portalen, kan du fra dit journalprogram komme direkte ind i EDI Portalen. Ellers skal du logge ind i øverste højre

Læs mere

Manual til ansøgning af 18-midler i Assens Kommunes tilskudsportal

Manual til ansøgning af 18-midler i Assens Kommunes tilskudsportal Manual til ansøgning af 18-midler i Assens Kommunes tilskudsportal Side 1 af 18 Kære frivillige sociale foreninger i Assens Kommune Opdateret den 02.10.17 Denne manual skal hjælpe dig igennem 18-ansøgningsprocessen

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Til klinikker og brugere i voresklinik.info

BRUGERVEJLEDNING. Til klinikker og brugere i voresklinik.info BRUGERVEJLEDNING Til klinikker og brugere i voresklinik.info 1. LIDT OM VORESKLINIK.INFO voresklinik.info er både navnet og adressen på jeres nye intranetløsning. Der kan tilføjes en masse spændende funktioner

Læs mere

cpos Online Quickguide Version https://betalingskort.aalborg.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg

cpos Online Quickguide Version https://betalingskort.aalborg.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg cpos Online Quickguide Version 1.1.5 https://betalingskort.aalborg.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ ET KANTINEKORT... 4 SÅDAN UDBETALER

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

IP Client Brugervejledning

IP Client Brugervejledning IP Client Brugervejledning BRUGERVEJLEDNING Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé 81 Tlf.: 43 50 80 00 pvs@dkpto.dk DK-2630 Taastrup Fax: 43 50 80 01 www.dkpto.dk Indholdsfortegnelse 1. Introduktion

Læs mere

sådan gør du... [Joblog på Jobnet.dk]

sådan gør du... [Joblog på Jobnet.dk] [jobsøgende] sådan gør du... [Joblog på Jobnet.dk] Opret din joblog Joblog på Jobnet.dk Joblog er et værktøj, som hjælper dig med at dokumentere, organisere og målrette din jobsøgning. Med joblog får du

Læs mere

For at påbegynde administration af brugere, skal du på ind på websiden https://kundeadmin.ski.dk/.

For at påbegynde administration af brugere, skal du på ind på websiden https://kundeadmin.ski.dk/. Bilag 2 VEJLEDNING I BRUGERADMINISTRATION PÅ SKI.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Brugeradministrations portal...1 3. Oprette brugere...2 3.1 Forhåndsoprettede brugere...2 Slet forhåndsoprettede

Læs mere

Vejledning i brug af imastra

Vejledning i brug af imastra Vejledning i brug af imastra af Daniel Kristian Carlsen 01.06.2010 1 Indholdsfortegnelse 1 Kom i gang... 3 1.1 Åbn imastra... 3 1.2 Skift adgangskode... 3 2 Oprettelse af kryds... 4 2.1 Før vi går i gang...

Læs mere

cpos Online Quickguide Version Roskilde https://roskilde.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg

cpos Online Quickguide Version Roskilde https://roskilde.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg cpos Online Quickguide Version 1.1.4 Roskilde https://roskilde.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg cpos Online Portal vejledning Version 1.1.4 Roskilde SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN

Læs mere

VEJLEDNING: REVISORERKLÆRING I ENAO

VEJLEDNING: REVISORERKLÆRING I ENAO VEJLEDNING VEJLEDNING: REVISORERKLÆRING I ENAO ENERGITILSYNET VEJLEDNING: REVISORERKLÆRING I ENAO Side 1/1 INDHOLD FORMÅL... 1 HVAD ER ENAO, OG HVORNÅR SKAL DET ANVENDES... 1 VEJLEDNINGENS OPBYGNING...

Læs mere

Brugeradministrationsvejledning til SMS Web

Brugeradministrationsvejledning til SMS Web Brugeradministrationsvejledning til SMS Web Administration Denne side vil være forskellig afhængig af om man er administrator eller bruger. Administrator får oversigt over alle brugerne samt konfiguration,

Læs mere

1. Web-løsningen for arbejdsgivere

1. Web-løsningen for arbejdsgivere 1. Web-løsningen for arbejdsgivere 1.1 Web-løsningen Den etablerede Web-løsning giver mulighed for, at man som arbejdsgiver via Internettet kan foretage indberetning af månedsredegørelser til Skattedirektoratet.

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

Ligegyldigt hvilken menu du er inde under, kan du altid vælge at komme tilbage til forsiden af EDI Portalen via punktet i topmenuen.

Ligegyldigt hvilken menu du er inde under, kan du altid vælge at komme tilbage til forsiden af EDI Portalen via punktet i topmenuen. November 2015 Log in Hvis der i journalprogrammet er indtastet login-oplysninger til EDI Portalen, kan du fra dit journalprogram komme direkte ind i EDI Portalen. Ellers skal du logge ind i øverste højre

Læs mere

Brugervejledning til registrant

Brugervejledning til registrant Brugervejledning til registrant Når man logger på kommer man ind på en side der ser ud som nedenfor. På siden optræder alle de metadatabeskrivelser som man har rettigheder over. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Læs mere

cpos Online Vejledning august 2017 https://gladsaxekortet.cposonline.dk/

cpos Online Vejledning august 2017 https://gladsaxekortet.cposonline.dk/ cpos Online Vejledning august 2017 https://gladsaxekortet.cposonline.dk/ SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ ET KANTINEKORT... 4 SÅDAN OPRETTER DU AUTOMATISK OPTANKNING PÅ ET KANTINEKORT...

Læs mere

Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet.

Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet. Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet. Ringsekretærers indtastning af resultater og kritikker... 2 Kom i gang Opstart af programmet... 2 En anden bruger er i gang med ringen... 3 Dommer ændringer

Læs mere

Vejledningsmateriale SIDIS

Vejledningsmateriale SIDIS Vejledningsmateriale SIDIS Udarbejdet til Kontrolinstanser April 2015 Version 2.0 Log ind i systemet Login i systemet 3pkontrol.sik.dk Undlad www i adressen! Log ind med din mailadresse og det password

Læs mere

ExtraNet. Sider beskyttet med kodeord i OLO

ExtraNet. Sider beskyttet med kodeord i OLO ExtraNet Sider beskyttet med kodeord i OLO Side 1 af 16 For brugeren af din hjemmeside Fra forsiden kan du indsætte en knap, som henviser til en side, som kræver en kode. Side 2 af 16 Login er nødvendigt

Læs mere

Brugermanual. Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006

Brugermanual. Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006 Brugermanual Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 HVORDAN DU FÅR ADGANG TIL DIN EMAIL... 3 OWA 2003 BRUGERGRÆNSEFLADE...

Læs mere

Kreditorer i Business Online

Kreditorer i Business Online Kort beskrivelse Formålet med at bruge kreditorer Brugerbegrænsning Den lette måde Dette dokument beskriver: hvornår og hvorfor bruge kreditorer hvordan du opretter en kreditor hvordan du bruger kreditorer

Læs mere

Mappestruktur- og logik i VuptiWeb er stort set den samme som på vores computer.

Mappestruktur- og logik i VuptiWeb er stort set den samme som på vores computer. 6 MEDIEARKIV Mediearkivet bruges til opbevaring af filer (billeder og dokumenter), som vi bruger på vores hjemmeside. Før vi kan vise et billede eller linke til en fil, skal de uploades til mediearkivet.

Læs mere

Vejledning til formularmodul

Vejledning til formularmodul Vejledning til formularmodul Side 1 af 25 Indledning Formularmodulet kan anvendes til bestilling af varer, booking af møder, indmeldelse - kun fantasien sætter grænser! Systemet er oprettet, så der er

Læs mere

Vejledning til Miljøportalens brugeradministration til lokale brugeradministratorer

Vejledning til Miljøportalens brugeradministration til lokale brugeradministratorer Vejledning til Miljøportalens brugeradministration til lokale brugeradministratorer Indhold Ændringslog:... 2 Introduktion... 3 Kontrolpanel... 3 Føderationsdata... 4 Hvordan ændrer jeg information om

Læs mere

Vejledning selvbetjening virksomheder - tilskudsanmodninger for personer i jobrotation.

Vejledning selvbetjening virksomheder - tilskudsanmodninger for personer i jobrotation. SKS Applikation Service ApS Vejledning selvbetjening virksomheder - tilskudsanmodninger for personer i jobrotation. Redigeret 4. februar 2014 SKS Applikation Service ApS Åstrupvej 10 9800 Hjørring T: 22

Læs mere

Hvordan logger jeg på 1. gang Gå ind på skolens hjemmeside på adressen: www.stenpriv.dk. Klik på Forældreintra i menuen til venstre

Hvordan logger jeg på 1. gang Gå ind på skolens hjemmeside på adressen: www.stenpriv.dk. Klik på Forældreintra i menuen til venstre ForældreIntra er en udvidelse af hjemmesiden. I modsætning til de øvrige dele af hjemmesiden, som er åbne for alle internetbrugere, så er ForældreIntra et beskyttet område, hvor kun forældre til elever

Læs mere

Vejledningsmateriale SIDIS

Vejledningsmateriale SIDIS Vejledningsmateriale SIDIS Udarbejdet til Kontrolinstanser September 2016 Indholdsfortegnelse Log ind 3 Auditorer 6 Tilknyt og frigiv virksomhed 9 Søgefunktion 16 Opret rapport 19 Hent data som csv-fil

Læs mere

Oprettelse af en Gmail-konto

Oprettelse af en Gmail-konto Oprettelse af en Gmail-konto 1. Åbn startsiden til Gmail fra adressen: www.gmail.com. I højre side af skærmen får du nu følgende skærmbillede: De to øverste bjælker, markeret med Brugernavn og Adgangskoder,

Læs mere

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5 Skolekvalitet.dk Manual Version 1.0 Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3 3 Overblik over siderne... 5 3.1 Oversigt over centrale funktioner:... 6 4 Kom godt i

Læs mere

Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005

Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 2. OUTLOOK 2003... 4 3. BRUGERVEJLEDNING I BRUGEN AF WEB MAIL...

Læs mere

Kontaktpersoner. Indhold

Kontaktpersoner. Indhold Kontaktpersoner Alle, der skal have adgang til lederportalen, skal oprettes som kontaktpersoner. Dvs. ledere, institutledere og andre, der skal have adgang til at logge ind på lederportalen og tilgå relevante

Læs mere

Ansvarlig Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9

Ansvarlig Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9 Notat Ansvarlig HJB Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9 Sådan bruger du SharePoint til Maskindatabasen Maskindatabasen er oprettet i et program der hedder SharePoint

Læs mere

Indhold Outlook Web App... 1

Indhold Outlook Web App... 1 Outlook Web App Outlook Web App (OWA) bruges til at håndtere e-mails og kalendere uden at skulle have Outlook klient programmet installeret. OWA kan bruges på en hvilken som helst computer, der har adgang

Læs mere

V E J L E D N I N G. Sådan bruger du din Joblog på Jobnet

V E J L E D N I N G. Sådan bruger du din Joblog på Jobnet V E J L E D N I N G Sådan bruger du din Joblog på Jobnet Indhold: Side: Registrering Åbn Joblog 2 Hvilket job? 3 Hvilken arbejdsplads? 3 Hvor langt er du med at søge dette job? 4 Huskeliste 4 Mine egne

Læs mere

ESS Portal. Brugermanual Klager

ESS Portal. Brugermanual Klager ESS Portal Brugermanual Klager 27. oktober 2016 Version 4 Indhold Indledning...3 Login Klager...4 Login med NemID... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Login med brugernavn/password... Fejl! Bogmærke er

Læs mere

Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler. Pensionsoverførsler mellem 2 pensionsselskaber

Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler. Pensionsoverførsler mellem 2 pensionsselskaber Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler Pensionsoverførsler mellem 2 pensionsselskaber 1. november 2015 Brugervejledning til brugere af EDI-systemet for pensionsoverførsler mellem 2 pensionsselskaber

Læs mere

Use cases... 2. Log ind procedurer... 2. Generelt Du oprettes i Kitos... 2. Generelt Log på Kitos... 3

Use cases... 2. Log ind procedurer... 2. Generelt Du oprettes i Kitos... 2. Generelt Log på Kitos... 3 USE CASES INDHOLDSFORTEGNELSE Use cases... 2 Log ind procedurer... 2 Generelt Du oprettes i Kitos... 2 Generelt Log på Kitos... 3 Generelt Hvis bruger har glemt sit password... 5 Generelt Dit link i oprettelsesmailen

Læs mere

Byg og Miljø. Guide til digital ansøgning

Byg og Miljø. Guide til digital ansøgning Byg og Miljø Guide til digital ansøgning Selvbetjeningsportalen Byg og Miljø støtter dig i din ansøgningsproces og giver dig overblik over din bygge- eller miljøansøgning. Du kan bl.a. søge om tilladelse

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende afholdelse af kursus/efteruddannelse (organisation)

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende afholdelse af kursus/efteruddannelse (organisation) Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende afholdelse af kursus/efteruddannelse (organisation) Det er vigtigt, at ansøgningsskemaet udfyldes korrekt. Kun fyldestgørende ansøgninger kan indsendes

Læs mere

Retningsliner for etwinning værktøjer

Retningsliner for etwinning værktøjer Retningsliner for etwinning værktøjer Registrer til etwinning Trin 1: Deltagerens data Trin 2: Twinning præferencer Trin 3: Skole data Trin 4: Skole profil TwinFinder Automatisk søgning Gem søgning Avanceret

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Indholdsfortegnelse 1 Overordnet liste af funktoner... 2 2 Vejledning... 3 2.1 Login til KMD Brugeradministration... 3 2.2 Skift til anden Institution... 4

Læs mere

Guide til digital bygge- og miljøansøgning

Guide til digital bygge- og miljøansøgning Guide til digital bygge- og miljøansøgning Selvbetjeningsportalen Byg og Miljø støtter dig i din ansøgningsproces og giver dig overblik over din bygger- eller miljøansøgning Du kan bl.a. søge om tilladelse

Læs mere

Tender Management Quick Guide. For Leverandør

Tender Management Quick Guide. For Leverandør Tender Management Quick Guide For Leverandør Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Brugen af systemet:... 3 1.2 Proces ved deltagelse i udbud via en offentliggjort annonce... 4 2. Svar på en offentlig

Læs mere

Hjælpeguide til Digitalisér.dk

Hjælpeguide til Digitalisér.dk Hjælpeguide til Digitalisér.dk Hvad er Digitalisér.dk Digitalisér.dk er et socialt netværk og værktøj som du kan anvende på flere forskellige måder. Har du viden som du ønsker at dele og debattere med

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

KOM GODT I GANG MED ENAO

KOM GODT I GANG MED ENAO VEJLEDNING KOM GODT I GANG MED ENAO Senest revideret 11. februar 2015 ENERGITILSYNET KOM GODT I GANG MED ENAO Side 1/1 INDHOLD HVAD ER ENAO?... 1 INDBERETNINGER I ENAO... 1 HVORDAN FÅR MAN ADGANG TIL

Læs mere

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Indhold Indledning... 2 Kom godt i gang... 3 Holdlisten... 6 Skriv i kontaktbogen... 9 Udskriv fra holdlisten... 10 Tilmeldingslisten... 10 Opret fravær på

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang 1. Åbn Internet Explorer 2. Skriv følgende adresse i adresselinjen: http://rudersdal.emshost.dk 3. Tryk på ENTER-tasten 4. Tilføj adressen til dine foretrukne hjemmesider: 1 Log

Læs mere

Brugervejledning Kom godt igang

Brugervejledning Kom godt igang 1 Brugervejledning Kom godt igang OPRET AFDELINGER 2 OPRET LOKATIONER 3 OPRET KLASSER 4 OPRET TILLADELSER 5 OPRET PERSONALE 5 OPRET BØRN/ UNGE 6 STATUS SIDEN 9 BESKEDER 10 MAIL 10 SMS 11 UDSKRIFTER 11

Læs mere

Apoweb Det nye og forbedrede Apoweb. Udarbejdet af IT-afdelingen Oktober 2015

Apoweb Det nye og forbedrede Apoweb. Udarbejdet af IT-afdelingen Oktober 2015 Apoweb Det nye og forbedrede Apoweb Udarbejdet af IT-afdelingen Oktober 2015 1 Indholdsfortegnelse Apoweb... 4 Administrative bruger... 4 Login... 4 Se ansatte... 6 Bladre i ansatte listen... 6 Se ansattes

Læs mere

Manual til frivillige om mulighederne på mitrødekors.dk

Manual til frivillige om mulighederne på mitrødekors.dk Manual til frivillige om mulighederne på mitrødekors.dk Indhold. Rediger din profil på Min Side a. Sådan retter du i din profil 2. Opret et indlæg under din aktivitet eller afdeling a. Skriv ud til andre

Læs mere

Vejledninger til Brugeradministrator

Vejledninger til Brugeradministrator Vejledninger til Brugeradministrator 1. Udgave, Maj 2006 FirstClass version 8.005, dansk UNI C SkoleKom Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf. 35878889 Opret bruger... 2 Elev... 2 Lærer... 3 Klasse... 3

Læs mere

Brugervejledning til print-, kopi og scanning på KøgeBibliotekerne

Brugervejledning til print-, kopi og scanning på KøgeBibliotekerne Brugervejledning til print-, kopi og scanning på KøgeBibliotekerne Indhold Indledning Sådan opretter du dig Sådan betaler du Sådan får du en ny adgangskode Sådan kobler du dit brugernavn og kodeord med

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings- og forskningsprojekter

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings- og forskningsprojekter Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings- og forskningsprojekter Det er vigtigt, at ansøgningsskemaet udfyldes korrekt. Kun fyldestgørende ansøgninger kan indsendes til

Læs mere