Studerendes Udviklingssamtale (SUS)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studerendes Udviklingssamtale (SUS)"

Transkript

1 Studerendes Udviklingssamtale (SUS)

2 SUS mappens indhold Struktur, formål og mål Studerendes Udviklingssamtale (SUS) 1, 2 & 3 Skema med Gærdehøjder Korte beskrivelser af alle uddannelsesretninger Validationsgram Forslag til øvelser man kan bruge billederne til. Ord-pose Oven på Aftaleskema Evalueringsskema Billedmateriale udleveres fra gang til gang og afleveres tilbage, når samtalerne er i hus.

3 SUS Studerendes udviklingssamtaler for Merkantil HG den studerende selv er ekspert i sit eget liv, og at man som lærer må tilbyde hjælp, der er tilpasset den forandringsfase, som den studerende befinder sig i. Det er personen over for dig, der har svarene. Din opgave som lærer, er at få disse svar frem. Det kræver både en effektiv strategi og en imødekommenhed, der skaber tryghed hos den studerende. At skabe forandring gennem samtale er en ganske særlig kunstart, hvor læreren skal kunne lytte reflekteret og lade den studerende "eje" sin egen oplevelse af tingene. Det er noget, mange lærere har svært ved, fordi hverdagen er så travl, og vi så gerne vil hjælpe, styre og give gode råd. Men gode råd kan meget hurtigt blive dyre, hvis vi ikke giver den studerende tid. Den tid de har brug for til selv at finde ud af, hvorfor det er nødvendigt at forandre sig. I de senere år har vi oplevet, at vi i langt højere grad end tidligere har måttet bruge tutorsamtalerne til at fokusere på niveauer og elevplan end den egentlige samtale. Samtidig har elevtrivselsundersøgelserne vist, at vi er gode til at give eleverne en følelse af at blive set. For at imødekomme førstnævnte og bevare sidstnævnte har ledelsen besluttet at afsætte ressourcer til at udvikle et værktøj der kan understøtte disse mål. Endelig mener vi, at i disse fastholdelses tider er dette et af de bedste våben, vi kan trække. Vi har ladet os inspirere af forskellige kilder, som vi alle i lærerstaben har stiftet bekendtskab med. Hanne introducerede for nogle år siden billeder til MUS samtaler. Hans holdt samtaler med et ret personligt udgangspunkt, fyren fra kurset på produktionshøjskolen med hans oplæg, samt de kursusdage for et par år siden, hvor vi blev præsenteret for validationscirklen. Alle sammen bidrager de i større eller mindre grad. Og tak for det. Dette samtaleværktøj skal først og fremmest ses som et inspirationskatalog. Vi har forsøgt at skitsere og systematisere forskellige metoder til dels, at give disse samtale mulighed for at udvikle sig lidt mere frit, og dels vil vi gerne bidrage til at sikre, at eleverne bliver tilbudt et nogenlunde ensartet produkt. Om end vi alle er forskellige og samtalerne derfor, heldigvis, også vil blive meget forskellige. Så dette er ingen køreplan! Benyt dig af valgfriheden, lad dig inspirere, dyk ned i posen og prøv de forskellige metoder. Vi håber, at vi om et skoleår kan evaluere på disse ideer og håber, at vi sammen kan lægge nye gode ideer i mappen. Rigtig god fornøjelse Annette Hall Madsen & Gitte Dyrløv

4 Formål At give ansvaret tilbage til ejeren At hjælpe til at synliggøre at der er flere virkeligheder og den studerende selv kan vælge. Hvordan ser verden på mig? Og hvordan vil jeg gerne ses? At understege for den studerende, at Merkantil HG kan være en ny start og, at man har mulighed for at skifte rolle - taber/vinder-strategi At tydeligt signalere at der er tale om en voksen-voksen dialog At gøre tutoren synlig i sin rolle som vejleder/omsorgsperson At få styr på de uddannelsesmæssige mål/faglige niveauer ordblindhed At kortlægge, om den studerende har brug for ekstra hjælp for at opnå faglige mål At få klarlagt, om der er sociale problemer der kan stå i vejen for læring Mål At få øget målrettethed hos de studerende At opnå større tilfredshed såvel hos lærere som hos de studerende At give de studerende mulighed for tidligere uddannelsesskift, hvis nødvendigt At fastholde At reducere fravær At give de studerende mulighed for personlig udvikling At give de studerende større mulighed for at gennemføre uddannelsen De studerende tidligt i højere grad tager ansvar for karrierevalg med deraf følgende konsekvenser

5 Struktur Tid Trin HG1 HG2 60 min. 1(uge 37) Den studerende gøres bevidst om sig selv i forhold til livet/oplevelser i Folkeskolen og gøres bevidst om, at Merkantil HG er starten på resten af livet. Tutoren ser den studerende. Sætte mål. Den studerende gøres bevidst om sig selv i forhold til livet/oplevelser på HG1 og gøres bevidst om, at HG2 er det sidste step inden erhvervslivet. Sætte mål. 30 min. 2 (uge xx) Bevidstgørelse om de 3 grundfags mål/niveauer skal nås. Status. Ansvar for gruppen Kommentarer til tutorrolle Manglende niveauer. Opstart på jobsøgning. Status. 30 min. 3 (uge xx) Status er mål nået? Jobsøgning. Plan A-B-C Opgradering Evalueringsskema Endelig finder du et evalueringsskema i mappen. Vi forestiller os, at man måske vil bruge det én gang i løbet af et skoleår. Vi mener, at det her er essentielt at få den efterfølgende samtale til at dreje sig om elevens medansvar og muligheder for aktivt at øve indflydelse.

6 Studerendes Udviklingssamtale (SUS) Kære Studerende. I år vil være første gang (1. trin), hvor jeg skal holde SUS med dig, og jeg synes derfor, vi skal bruge en del af samtalen på at lære hinanden bedre at kende. Fokus i samtalen vil derfor bl.a. være at få talt om følgende: Kort rids af din skolegang. Du fortæller. Hvilke oplevelser har du været specielt glad for, når du ser tilbage? Hvilke oplevelser kunne du godt have undværet, når du ser tilbage? Er der noget i dit privatliv, som er relevant for mig at vide i forhold til din skolegang? (sygdomme, problemer, m.v.) Er der noget, du gerne vil vide om mig? Ud over det, synes jeg også, vi skal snakke om din uddannelsessituation: Hvilke mål går du efter i din uddannelse lige nu? Hvilke mål inden for uddannelse er vigtige for dig at nå inden for de næste par år? Hvordan skal din uddannelsesplan se ud for det kommende år? Vi skal sammen vælge undervisning for den næste periode. Jeg håber også, at vi kan nå en lille snak om tutorhold og afdeling: Hvordan synes du, at dit tutorhold fungerer? Hvad synes du om din rolle på tutorholdet? Hvordan synes du, at Merkantil HG afdelingen fungerer? Hvordan synes du, at du håndterer den større frihed på Køge Handelsskole? Har du gode ideer, forslag eller kommentarer til mig og min rolle? Har du generelle forslag eller kommentarer i øvrigt? Jeg glæder mig til samtalen, og af den udleverede tidsplan (se også opslagstavle/på glasburet) kan du se, hvor og hvornår vi skal mødes. Lærerens navn 1.trin 2.trin 3.trin

7 Lærervejledning til SUS Trin 1 I følgende finder du inspiration til samtalen med din tutorelev. Du kan derudover finde flere oplysninger på siden med Studerendes udviklingssamtaler for Merkantil HG i SUS-mappen. Til punktet, Kort rids af din skolegang. Du fortæller : Her kan den studerende selv frit fortælle om sin hidtidige skolegang, men du kan også vælge at anvende forskellige værktøjer til at få eleven til at fortælle. Der er mulighed for at anvende billeder, hvor eleven vælger 3 billeder der beskriver den hidtidige skolegang. På den måde imødekommer vi eleverne der ofte er meget visuelle, og vi skaber rum for, at samtalen kan glide nemmere. Eleven kan undgå øjenkontakt ind imellem og i stedet kigge på billederne sammen med tutor. Til punktet, Er der noget i dit privatliv, som er relevant for mig at vide i forhold til din skolegang? (sygdomme, problemer, m.v.) : Også her kan billederne bruges til at snakke ud fra. Hvis eleven har et problem, så kunne han eller hun jo vælge et billede at tale ud fra det kunne måske lette snakken. Til punktet, Hvad er uddannelsesmæssigt vigtigt for dig inden for de næste par år? Hvordan skal din uddannelsesplan se ud for det kommende år? : Hvad kan jeg blive med en HG? Se neden for skema med Gærdehøjder.

8 Uddannelser der er henført til indgangen i henhold til uddannelsesbekendtgørelserne Grundfag * Enten engelsk eller 2. fremmedsprog skal være mindst niveau D ** Enten engelsk eller 2. fremmedsprog skal være mindst niveau C *** Angivet som kompetencemål - kan udskiftes med andet fag eller niveau fra uddannelsens fagrække De fremhævede, kursiverede og med ª markerede niveauer skal bestås med karakteren 02. I de fremhævede og med g markerede niveauer skal eleven opnå et gennemsnit på 02 Dansk Erhvervsøkonomi Engelsk 2. fremmedsprog Informationsteknologi Salg og service Samfundsfag Grundforløbsprojekt Generel kontor 38 uger E E E E D D Bestået Kontor med specialer 76 uger - specialet økonomi Cª Cª D*ª E*ª Cª Dª Dª Bestået - specialet revision Cª Cª D*ª E*ª Cª Dª Dª Bestået - specialet rejseliv Cª Eª C**ª E**ª Cª Dª Dª Bestået - specialet spedition + shipping Cª Eª C**ª E**ª Cª Dª Dª Bestået - øvrige specialer Cª Eª D*ª E*ª Cª Dª Dª Bestået Butiksmedhjælperuddannelsen (trin 1) - 38 uger E g E g E g E g D g E g Bestået Eventassistent - 38 uger NB Eª E E Eª D E Bestået Detailhandelsuddannelser med specialer 76 uger D g D g D g *** D g C g D g Bestået Handelsuddannelse: Salg, indkøbsassistent, logistikassistent, service 76 uger Dª Dª E E Cª Cª D Bestået Eventkoordinator 76 uger NB Cª Dª Cª E Cª Cª D Bestået Finansassistent og kundemedarbejder - 76 uger Cª Cª Cª Dª Cª Dª Dª Bestået Kontorserviceuddannelsen (trin 1) 38 uger Eª E E Eª E E Bestået Kundekontaktcenteruddannelsen (trin 1) - 38 uger Dª Dª Dª Bestået Sundhedsservicesekretæruddannelsen - indtil 45 uger F F F Bestået NB Eventassistent- og eventkoordinatoruddannelserne kræver bestået hygiejne- og 1.-hjælpskursus

9 Uddannelse Detailhandel En salgsassistent betjener kunder i en butik. På uddannelsen bliver du undervist i handel, og du lærer om, hvordan du betjener og vejleder kunder. En vigtig del af arbejdet går ud på at pakke varer ud. Varerne skal prismærkes og sættes på plads på hylderne. Du skal også bestille nye varer hjem, når det er nødvendigt. Som salgsassistent lærer du også om, hvordan du dekorerer vinduer og fører regnskab. Salgsassistenter kan arbejde som ansatte i butikker, supermarkeder og stormagasiner, eller de kan åbne egen butik. Mulige job Blomsterhandler Boghandler Dekoratør Fakta Navn: Detailhandelsuddannelse med specialer Type: Erhvervsuddannelse (EUD) Varighed: Blomsterdekoratør, dekoratør, salgsassistent, salgsassistent med profil alle 4 år, butiksmedhjælper 2 år Adgangskrav: Afsluttet folkeskole eller tilsvarende Økonomi: SU og elevløn Over 25 år: Se afsnittet Over 25 år Fiskehandler Fotohandler Grønthandler Isenkræmmer Salgsassistent Materialist Møbelhandler Hvis du og/eller din tutorelev vil vide mere om den konkrete uddannelse, så besøg følgende site: vervsuddannelsereudveud/merkantil/detail handel.aspx Skotøjshandler Farvehandler

10 Uddannelse Eventkoordinator En eventkoordinator planlægger og arrangerer fester samt andre oplevelser. På skolen lærer du at udvikle nye ideer, og hvordan du realiserer ideerne i praksis. En vigtig del af arbejdet går ud på at finde den rette oplevelse, der passer til kundens behov. Det foregår ofte i samarbejde med mange forskellige mennesker. Som eventkoordinator lærer du også om økonomi, booking og kontrakter. En eventkoordinator kan arbejde i pr-bureauer, feriecentre, forlystelsesparker, storcentre m.m. Fakta Navn: Eventkoordinator Type: Erhvervsuddannelse (EUD) Varighed: Eventkoordinator 4 år, eventassistent 2 år Adgangskrav: Afsluttet folkeskole eller tilsvarende Økonomi: SU og elevløn Over 25 år: Se afsnittet Over 25 år Hvis du og/eller din tutorelev vil vide mere om den konkrete uddannelse, så besøg følgende site: eudveud/merkantil/eventkoordinator.aspx

11 Uddannelse Finansuddannelsen En finansassistent hjælper kunder med deres økonomi. På skolen lærer du fx om dankort, lønkonto, lån og opsparing. En vigtig del af arbejdet går ud på at rådgive kunderne om, hvilke lån der er mest hensigtsmæssige i bestemte situationer, eller hvilken opsparing der bedst passer til kundens behov. Som finansassistent lærer du også om forsikringer, og hvordan du bruger it i det daglige arbejde. Finansuddannede kan arbejde i banker, realkreditinstitutter og i forsikringsselskaber. Fakta Navn: Finansuddannelsen Type: Erhvervsuddannelse (EUD) Varighed: Finansassistent med flg. profiler: bank og realkredit, liv og pension, skadesforsikring alle 4 år, kundemedarbejder 3 år Adgangskrav: Afsluttet folkeskole eller tilsvarende Økonomi: SU og elevløn Mulige job Over 25 år: Se afsnittet Over 25 år Bankfunktionær Børsmægler Finansmedarbejder Forsikringsfunktionær Realkreditassistent Hvis du og/eller din tutorelev vil vide mere om den konkrete uddannelse, så besøg følgende site: suddannelsereudveud/merkantil/finansuddann elsen.aspx

12 Uddannelse Generel kontoruddannelse En kontoruddannet løser opgaver på et kontor. På uddannelsen lærer du bl.a. at tage dig af bestillinger, indkøb, kunder og regnskab. En vigtig del af arbejdet går ud på at have kontakt med kunder, både mundtligt og skriftligt. Du bruger it til en stor del af det arbejde, du udfører. Som kontoruddannet lærer du også sprog, så du kan tale og skrive med kunder fra andre lande. En kontoruddannet kan arbejde i stat og kommune eller i private virksomheder. Fakta Navn: Generel kontoruddannelse Type: Erhvervsuddannelse (EUD) Varighed: 3 år Adgangskrav: Afsluttet folkeskole eller tilsvarende Økonomi: SU og elevløn Over 25 år: Se afsnittet Over 25 år Mulige job Kontorfunktionær Assistent i kommuner Skattefunktionær Biblioteksassistent Hvis du og/eller din tutorelev vil vide mere om den konkrete uddannelse, så besøg følgende site: suddannelsereudveud/merkantil/generel_kont oruddannelse.aspx

13 Uddannelse Handelsuddannelsen En handelsuddannet arbejder med handel. På skolen lærer du om indkøb, opbevaring, transport og salg af store varepartier. En vigtig del af arbejdet går ud på at forhandle en god pris, så varen kan sælges videre med fortjeneste. Derfor lærer du også at indhente tilbud, sammenligne priser og kvaliteter samt at indkøbe varerne i passende mængder. Som handelsuddannet kan du arbejde i engrosvirksomheder eller starte din egen handelsvirksomhed. Fakta Navn: Handelsuddannelsen Type: Erhvervsuddannelse (EUD) Varighed: Handelsassistent (salg), handelsassistent (service), indkøbsassistent, logistikassistent, 4 år, kundekontaktcentermedarbej der 2 år Adgangskrav: Afsluttet folkeskole eller tilsvarende Mulige job Handelsassistent Økonomi: SU og elevløn Over 25 år: Se afsnittet Over 25 år Indkøber Salgsassistent Logistikassistent Sælger Hvis du og/eller din tutorelev vil vide mere om den konkrete uddannelse, så besøg følgende site: suddannelsereudveud/merkantil/handelsuddan nelsen.aspx

14 Uddannelse Kontoruddannelse med specialer En kontoruddannet med speciale løser opgaver på et kontor inden for et bestemt område. Du lærer at tage dig af bestillinger, regnskab og kunder. En vigtig del af arbejdet går ud på at have kontakt med kunder, både mundtligt og skriftligt. Du bruger it til en stor del af dit arbejde. Som kontoruddannet lærer du også at klare dig på andre sprog. En kontoruddannet med speciale kan arbejde inden for sit område i stat og kommune eller i private virksomheder. Mulige job Advokatsekretær Assistent i kommuner Skattefunktionær Fakta Navn: Kontoruddannelse med specialer Type: Erhvervsuddannelse (EUD) Varighed: Administration, advokatsekretær, lægesekretær, offentlig administration, rejseliv, revision, spedition og shipping, økonomi - alle 4 år, kontorservice og kundekontaktcentermedarbej der (begge kun på specialet administration) 2 år. Adgangskrav: Afsluttet folkeskole eller tilsvarende Økonomi: SU og elevløn Biblioteksassistent Call centermedarbejder Kontorfunktionær Lægesekretær Pantefoged Rejsebureaumedarbejder Shippingmedarbejder Hvis du og/eller din tutorelev vil vide mere om den konkrete uddannelse, så besøg følgende site: suddannelsereudveud/merkantil/kontoruddann elsen.aspx Speditør Turistbureaumedarbejder

15 Uddannelse Sundhedsservicesekretær En sundhedsservicesekretær arbejder med kontoropgaver og praktiske ting inden for sundhed. På skolen lærer du at udføre flere praktiske opgaver. En vigtig del af arbejdet går ud på at modtage kunder eller patienter, gøre lokaler klar, passe telefoner og tage sig af tidsbestilling. Som sundhedsservicesekretær lærer du også, hvordan du yder god service over for kunderne. Sundhedsservicesekretærer kan arbejde hos læger, fysioterapeuter, på kursteder o. lign. Fakta Navn: Sundhedsservicesekretær Type: Erhvervsuddannelse (EUD) Varighed: 1 år og 7 mdr. Adgangskrav: Afsluttet folkeskole eller tilsvarende. Der er adgangsbegrænsning til uddannelsen Økonomi: SU og elevløn Over 25 år: Se afsnittet Over 25 år Hvis du og/eller din tutorelev vil vide mere om den konkrete uddannelse, så besøg følgende site: nelsereudveud/merkantil/sundhedsservicesekretaer.a spx

16 1. trin 2. trin 3. trin Studerendes Udviklingssamtale (SUS) Kære Studerende. Nu er det anden gang (2. trin), hvor jeg skal holde SUS med dig, og vi skal snakke om, hvordan du har det og hvordan det går både uddannelsesmæssigt og personligt/socialt. Fokus i samtalen vil derfor bl.a. være at få talt om følgende: Hvilke oplevelser har du været specielt glad for, siden du startede på HG? Hvilke oplevelser kunne du godt have undværet, når du ser tilbage? Er der noget i dit privatliv, som er relevant for mig at vide i forhold til din skolegang? (sygdomme, problemer, m.v.) Hvilken betydning har skolen, aktiviteter, steder og relationer for dit liv? Ud over det, synes jeg også vi skal snakke om din uddannelsessituation i nutid og fremtid: Hvad er uddannelsesmæssigt vigtigt for dig i øjeblikket? Har du ændringer til din uddannelsesplan for det kommende år? Valg af evt. projekt og samarbejdspartnere Jeg håber også, at vi kan nå en lille snak om tutorhold og afdeling: Hvordan synes du, at dit tutorhold fungerer? Hvad synes du om din rolle på tutorholdet? Hvordan synes du, at Merkantil HG afdelingen fungerer? Jeg glæder mig til samtalen, og af Tidsplanen på glasburet kan du se, hvor og hvornår vi skal mødes. Lærerens navn

17 Hvilken betydning har skolen, aktiviteter, steder og relationer for dit liv?: Her kunne den studerende fortælle frit om de forskellige elementer i sit liv, men det vil også være en mulighed før samtalen at udlevere et validationsskema, som den studerende udfylder og har med til samtalen. Skemaet vil gøre samtalen mere konkret. Validationsskema lagt i mappen. Ud over det, synes jeg også vi skal snakke om din uddannelsessituation i nutid og fremtid: Billederne kunne igen bruges her som udgangspunkt for en snak. et billede, der illustrerer den studerendes øjeblikkelige uddannelsessituation og et andet billede, der illustrerer den studerendes fremtidige uddannelsessituation Niveauer og fag: Igen bør vi snakke med eleven om, hvordan deres valgte uddannelse ser ud med niveau og fag brug skema med gærdehøjder. Hvordan går det for den studerende med at nå aftalte niveauer? Er der sat realistiske mål op for den studerende kan den studerende nå de niveauer, der er målet? Skal der ændres i planerne for, hvad den studerende skal nå? eller kan skolen hjælpe den studerende ekstra for at opnå mål? Gærdehøjder skema lagt i mappen.

18 1. trin 2. trin 3. trin Studerendes Udviklingssamtale (SUS) Kære Studerende. Nu er det tredje gang (3. trin), hvor jeg skal holde SUS med dig. Fokus i samtalen vil derfor bl.a. være at få talt om følgende: Hvilke oplevelser har du været specielt glad for, siden du startede på HG? Hvilke oplevelser kunne du godt have undværet, når du ser tilbage? Er der noget i dit privatliv, som er relevant for mig at vide i forhold til din skolegang? (sygdomme, problemer, m.v.) Hvad er gået bedst for dig siden sidst? Hvornår har du sidst følt dig ovenpå i eller uden for skolen? Beskriv følelsen. Ud over det, synes jeg også vi skal snakke om din uddannelsessituation i nutid og fremtid: Hvad er uddannelsesmæssigt vigtigt for dig i øjeblikket? Hvad er uddannelsesmæssigt vigtigt for dig inden for de næste par år? Hvordan skal din uddannelsesplan se ud for det kommende år? Valg af projekt og samarbejdspartner. Jeg håber også, at vi kan nå en lille snak om tutorhold og afdeling: Hvordan synes du, at dit tutorhold fungerer? Hvad synes du om din rolle på tutorholdet? Hvordan synes du, at HG afdelingen fungerer? Har du gode ideer, forslag eller kommentarer til mig og min rolle? Har du generelle forslag eller kommentarer i øvrigt? Jeg glæder mig til samtalen, og af Tidsplanen på glasburet kan du se, hvor og hvornår vi skal mødes. Lærerens navn

19 Er der noget i dit privatliv, som er relevant for mig at vide i forhold til din skolegang? (sygdomme, problemer, m.v.) Hvad er gået bedst for dig siden sidst? Hvornår har du sidst følt dig ovenpå i elle uden for skolen? Beskriv følelsen. I forhold til spørgsmålene oven for, så kunne det være en mulighed at anvende metoden med ord-posen. Ord-posen er en kuvert, hvori der ligger nogle ord der kan være betegnende for en følelse, en oplevelse etc. Det kunne være ord som f.eks. Overraskelser og Frihed. Den studerende trækker f.eks. 3 ord der passer på Privatlivet Noget der er gået godt Noget der beskriver en situation, hvor den studerende har følt sig oven på Også billederne vil kunne anvendes til ovenstående. Metoden med Ovenpå kan bruges til at bringe de positive oplevelser såvel som negative oplevelser frem i lyset. Se arket med ovenpå. I forhold til punktet, en lille snak om tutorhold og afdeling, så kan både ord-posen og billederne anvendes til at beskrive. F.eks. et billede der beskriver, hvordan den studerende oplever sit tutorhold.

20 VALIDATIONSGRAM Relationer Ting Selve t Aktivitet Steder

21 Forslag til øvelser, man kan bruge billederne til Emne Spørgsmål Undersøgelse Skolens klima Hvordan er skolensklima? Vælg et billede, som du synes fortæller noget positivt om vores klima, og vælg et andet billede der repræsenterer noget negativt i vores klima Hovedudfordring Hvad er den vigtigste udfordring, som du står overfor lige nu? Vælg et billede, som du synes, viser noget om den vigtigste udfordring i dit liv lige nu Kreativitet Hvordan er du kreativ? Vælg et billede, som minder dig om, når du føler dig mest kreativ eller vælg et billede, som beskriver, hvordan du er kunstnerisk. Kompetencer Det uventede Nævn dine vigtigste kompetencer? Hvilke uventede ting kan der ske? Hvad mangler vi? Vælg et par billeder der minder dig om de vigtigste kompetencer du har. Er det de kompetencer du synes, er vigtigst eller er det de kompetencer som verdenen synes, er vigtigst? Vælg et billede, som peger mod noget vigtigt, der uventet kan ramme dig, eller et billede som du kan bruge til at fortælle noget vigtigt, du synes, vi skal tale om. Find selv på flere!

22 Ord-posen Flittig Hjælpsom Beslutninger Udfordringer Afhængighed Oplevelser Træning Forretning Chancer Grupper Stolthed Løn Overraskelser Karriere Problemer Frihed Job Resultater Loyalitet Kreativ Arbejde alene Nye planer

23 Stædig Konflikter Sport Familie Lærere Stolthed Jobbeskrivelse Folkeskolen Kontrol Glæde Kantinen Opgaver Sjov Samvær Fritid Kæreste Kammerater Ære Alene HG Bekymringer Grineflip Venner Projekter

24 Ambitiøs Bange Selvtillid Analyse Regler Solskin Computer Bøger Forlovelse Gruppearbejde Tøj Teater Selvtillid Fremtid Samarbejde Betro Kæledyr Ferier Fester Blomster Skuffet Design Forventninger Dynamik

25 Fællesskab Troskab Glæde Ensomhed Sygdom Uddannelse

26 Ovenpå Tesen her er, at alle har et valg. Måden vi går ind i en situation på, er ofte med til at bestemme udfaldet. Ex. Man kan ikke bestemme, hvornår man bliver slået ned på gaden, men man bestemmer selv, hvor længe man gider ligge der. Målet med denne øvelse er flere: 1. At få den studerende til selv at definere sine mål med uddannelsen her/fremtidsdrømme. Den går altså ikke længere at det er læreren, mor og far eller andre der determinerer formål. Vi tror på, at jo tidligere den studerende tager ansvaret på sig, jo bedre vilkår vil læringsprocessen få. Hvad vil jeg? 2. At få den studerende til selv at erkende, hvilke arbejdssituationer der giver udslag i positive oplevelser og hvilke der ender med negative oplevelser. Denne øvelse vil forhåbentlig hjælpe den studerende til i højere grad at definere sig selv udenfor gruppen end ellers. Hvad er godt for mig?. 3. Ved at beskrive de to situationer, hvad gik godt/ hvad gik skidt med konkrete hændelser, håber vi, at den studerende via samtalen kommer tættere på at kunne beskrive elementer der kan være afgørende for at navigere. Øvelse.

27 Det kan være, at den studerende sagtens kan tage denne snak on the rocks, men det kan også være, at posen med ord kan være til hjælp. Bed den studerende om at finde nogle (ex. 3) ord der beskriver henholdsvis den gode og den knapt så gode oplevelse. Den studerende fortæller sin historie. Hvorfor har du valgt netop de ord? Slut selvfølgelig af med en god historie, hvor den studerende var ovenpå.

28 Aftaleskema Køge Handelsskole SUS-samtale Dato: Studerende: Planen gælder for 2009/2010 Udviklingsønsker og planer for resten af skoleåret: Aftalte fokus områder: Aftalte planer på længere sigt: Underskrift tutor: Underskrift studerende:

29 Evalueringsskema Hvorledes har du oplevet SUS-samtalen? A: 1 Forberedelse og tilrettelæggelse af SUSsamtalen Meget god God Mindre god Dårlig 2 Gennemførsel af SUSsamtalen 3 Tutors valg af indhold i samtalen 4 Muligheden for at blive set og hørt af tutor 5 Din forberedelse til samtalen 6 Dit eget engagement B: Hvilke positive elementer vil du fremhæve ved samtalen? Nævn mindst 1 ting. C: Hvilke mangler synes du, at samtalen har haft? D: Hvad kunne du tænke dig at bidrage med? E: Andet?

MERKANTIL HG VOKSEN HANDELSSKOLENS GRUNDFORLØB FOR VOKSNE. VEJEN TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans

MERKANTIL HG VOKSEN HANDELSSKOLENS GRUNDFORLØB FOR VOKSNE. VEJEN TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans Merkantil HG - Voksen VEJEN TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans Læs mere på KHS.DK/MERKANTILVOKSEN MERKANTIL HG VOKSEN HANDELSSKOLENS GRUNDFORLØB FOR VOKSNE LYNGVEJ 19 4600 KØGE

Læs mere

MERKANTIL HG STUDENT HANDELSSKOLENS GRUNDFORLØB FOR STUDENTER. GENVEJ FOR STUDENTER TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans

MERKANTIL HG STUDENT HANDELSSKOLENS GRUNDFORLØB FOR STUDENTER. GENVEJ FOR STUDENTER TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans Merkantil HG - Student GENVEJ FOR STUDENTER TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans Læs mere på KHS.DK/MERKANTILSTUDENT MERKANTIL HG STUDENT HANDELSSKOLENS GRUNDFORLØB FOR STUDENTER

Læs mere

VOKSENLINJEN - din direkte linje til et jobskifte. Handelsskolen

VOKSENLINJEN - din direkte linje til et jobskifte. Handelsskolen VOKSENLINJEN - din direkte linje til et jobskifte Handelsskolen MERKANTIL / HGV Uddannelsen - målrettet praktikplads inden for butik, event, kontor, handel eller finans Voksenlinjen er for dig, som ønsker

Læs mere

MERKANTIL HG. Erhvervsuddannelsen KHS.DK/MERKANTILUNGDOM. DIN VEJ TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans.

MERKANTIL HG. Erhvervsuddannelsen KHS.DK/MERKANTILUNGDOM. DIN VEJ TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans. Merkantil HG MERKANTIL HG Erhvervsuddannelsen KHS.DK/MERKANTILUNGDOM DIN VEJ TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK Merkantil

Læs mere

Dine 1 til 2 års skolegang på HG kaldes for grundforløbet. Den efterfølgende 1 til 2 års praktiktid i en virksomhed kaldes for hovedforløbet.

Dine 1 til 2 års skolegang på HG kaldes for grundforløbet. Den efterfølgende 1 til 2 års praktiktid i en virksomhed kaldes for hovedforløbet. HG uddannelsen Grundforløb/hovedforløb Dine 1 til 2 års skolegang på HG kaldes for grundforløbet. Den efterfølgende 1 til 2 års praktiktid i en virksomhed kaldes for hovedforløbet. Trin 1 og trin 2 i en

Læs mere

HG information - til forældre

HG information - til forældre HG information - til forældre Fakta om HG uddannelsen på Holstebro Handelsskole Grundforløb/hovedforløb De 1 til 2 års skolegang på HG kaldes for grundforløbet. Den efterfølgende 1 til 2 års praktiktid

Læs mere

Grundfag Grundfagene er erhvervsøkonomi, salg og service, dansk, engelsk, samfundsfag, it samt 2. fremmedsprog f.eks. tysk, fransk eller spansk.

Grundfag Grundfagene er erhvervsøkonomi, salg og service, dansk, engelsk, samfundsfag, it samt 2. fremmedsprog f.eks. tysk, fransk eller spansk. ER DU INTERESSERET I HANDEL, SERVICE, IT, ADMINISTRATION ELLER MÅSKE EGEN VIRKSOMHED? HG (handelsskolernes grundforløb) er vejen til job i spændende virksomheder med gode muligheder for udvikling og karriere

Læs mere

handelsskolen - HG et godt afsæt til en karriere inden for handel, kontor, business og detail Fag du kan bruge til noget

handelsskolen - HG et godt afsæt til en karriere inden for handel, kontor, business og detail Fag du kan bruge til noget handelsskolen - HG et godt afsæt til en karriere inden for handel, kontor, business og detail Fag du kan bruge til noget SIDE 2 / handelsskolen.com handelsskolen er vejen til job Er du interesseret i handel,

Læs mere

Student GRUNDUDDANNELSEN

Student GRUNDUDDANNELSEN GRUNDUDDANNELSEN Grunduddannelsen på Skive Handelsskole Hvis du ønsker en spændende fremtid inden for butik, handel eller kontor, så er Grunduddannelsen på Skive Handelsskole det rigtige valg. Handelsskolens

Læs mere

Dine 1 til 2 års skolegang på HG kaldes for grundforløbet. Den efterfølgende 1 til 2 års praktiktid i en virksomhed kaldes for hovedforløbet.

Dine 1 til 2 års skolegang på HG kaldes for grundforløbet. Den efterfølgende 1 til 2 års praktiktid i en virksomhed kaldes for hovedforløbet. Tilhører HG uddannelsen Grundforløb/hovedforløb Dine 1 til 2 års skolegang på HG kaldes for grundforløbet. Den efterfølgende 1 til 2 års praktiktid i en virksomhed kaldes for hovedforløbet. Trin 1 og trin

Læs mere

Et godt afsæt. Velkommen til Varde Handelsskole og Handelsgymnasium. Erhvervsuddannelse HG

Et godt afsæt. Velkommen til Varde Handelsskole og Handelsgymnasium. Erhvervsuddannelse HG Erhvervsuddannelse HG Et godt afsæt Velkommen til Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Erhvervsuddannelse HG HG - din vej til en spændende erhvervskarriere Med en HG uddannelse fra Varde Handelsskole

Læs mere

HANDELSSKOLEN BUTIK OG HANDEL EUX BUSINESS DEN KORTESTE VEJ TIL KARRIERE INDEN FOR HANDEL, KONTOR, BUSINESS OG DETAIL

HANDELSSKOLEN BUTIK OG HANDEL EUX BUSINESS DEN KORTESTE VEJ TIL KARRIERE INDEN FOR HANDEL, KONTOR, BUSINESS OG DETAIL HANDELSSKOLEN BUTIK OG HANDEL EUX BUSINESS DEN KORTESTE VEJ TIL KARRIERE INDEN FOR HANDEL, KONTOR, BUSINESS OG DETAIL SIDE 2 / HANDELSSKOLEN.COM HANDELSSKOLEN ER VEJEN TIL JOB Er du interesseret i handel,

Læs mere

VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM

VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM EUX BUSINESS DIN EGEN VEJ SIDE 2 / HANDELSSKOLEN.COM FREMTIDEN ER ÅBEN EUX Business er for dig, der både ønsker en faglært uddannelse og også vil have mulighed for at

Læs mere

- når du vil tæt på erhvervslivet

- når du vil tæt på erhvervslivet - når du vil tæt på erhvervslivet Kirkegade 9 boks 718 9900 Frederikshavn tlf. 9620 5500 fax 9620 5530 adm@fhavnhs.dk Indhold Velkommen på HG 3 Grundforløb 4 Grundforløbspakker 5 Internationalt udsyn 6

Læs mere

Det merkantile grundforløb. Detail handel event kontor

Det merkantile grundforløb. Detail handel event kontor Det merkantile grundforløb Detail handel event kontor 2. del Velkommen til det merkantile grundforløb Med EUX kan du gå alle veje, du vil 2. del på det merkantile grundforløb er for dig, som sigter efter

Læs mere

HANDELSSKOLEN EUS DEN KORTESTE VEJ TIL ERHVERVSLIVET

HANDELSSKOLEN EUS DEN KORTESTE VEJ TIL ERHVERVSLIVET HANDELSSKOLEN EUS DEN KORTESTE VEJ TIL ERHVERVSLIVET SIDE 2 / HANDELSSKOLEN.COM HANDELSSKOLEN ER VEJEN TIL JOB Er du interesseret i kontor, handel, forretningsservice, it, administration - eller måske

Læs mere

UDLEV DIN DRØM DEN KORTESTE VEJ TIL ERHVERVSLIVET AALBORG HANDELSSKOLE

UDLEV DIN DRØM DEN KORTESTE VEJ TIL ERHVERVSLIVET AALBORG HANDELSSKOLE UDLEV DIN DRØM DEN KORTESTE VEJ TIL ERHVERVSLIVET AALBORG HANDELSSKOLE GØR DET VIRKELIGT På EUD Business kan du specialisere dig inden for: BUTIK OG E-HANDEL: Giver dig adgang til alle detailfagene. Du

Læs mere

EU STUDENT (EUS) FOR DIG, DER HAR EN GYMNASIAL UDDANNELSE

EU STUDENT (EUS) FOR DIG, DER HAR EN GYMNASIAL UDDANNELSE EU STUDENT (EUS) FOR DIG, DER HAR EN GYMNASIAL UDDANNELSE HANDELSSKOLEN ER VEJEN TIL JOB Er du interesseret i kontor, handel, forretningsservice, it, administration - eller måske egen virksomhed? Handelsskolen

Læs mere

Erhvervsuddannelse EUD / EUX

Erhvervsuddannelse EUD / EUX EUD/EUX Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Velkommen til Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Erhvervsuddannelse EUD / EUX EUD merkantil på Varde Handelsskole Hvad kan/skal du vælge Erhvervsuddannelser

Læs mere

UDLEV DIN DRØM DEN KORTESTE VEJ TIL ERHVERVSLIVET AALBORG HANDELSSKOLE

UDLEV DIN DRØM DEN KORTESTE VEJ TIL ERHVERVSLIVET AALBORG HANDELSSKOLE UDLEV DIN DRØM DEN KORTESTE VEJ TIL ERHVERVSLIVET AALBORG HANDELSSKOLE GØR DET VIRKELIGT På EUD Business kan du specialisere dig inden for: BUTIK OG E-HANDEL: Denne retning giver dig adgang til alle detailfagene

Læs mere

Turbo GRUNDUDDANNELSEN

Turbo GRUNDUDDANNELSEN Turbo GRUNDUDDANNELSEN Grunduddannelsen på Skive Handelsskole Hvis du ønsker en spændende fremtid inden for butik, handel eller kontor, så er Grunduddannelsen på Skive Handelsskole det rigtige valg. Handelsskolens

Læs mere

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Indkøbsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Handelsassistent Salg Auto. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Handelsassistent Salg Auto. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Handelsassistent Salg Auto Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Logistikassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Merkantil HG VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK

Merkantil HG VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK Merkantil HG VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK KÆRE VIRKSOMHED Har I travlt? Og kunne I have brug for ekstra hænder i dagligdagen? Så vil I helt sikkert kunne

Læs mere

VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM

VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM EUX BUSINESS DIN EGEN VEJ SIDE 2 / HANDELSSKOLEN.COM FREMTIDEN ER ÅBEN EUX Business er en erhvervsuddannelse, hvor du afslutter fagene på gymnasialt niveau. EUX Business

Læs mere

Kapitalkædedrift. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Kapitalkædedrift. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Kapitalkædedrift Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: DETAIL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Overgangskrav 2. Detailhandelsuddannelse. Handelsuddannelse. Kontoruddannelse. Eventkoordinator

Overgangskrav 2. Detailhandelsuddannelse. Handelsuddannelse. Kontoruddannelse. Eventkoordinator Overgangskrav 2 I den enkelte elevuddannelse, skal elev og lærling opfylde en række specifikke overgangskrav, for at kunne påbegynde sin uddannelsesaftale. Eleven skal altid have gennemført grundforløbet

Læs mere

EUX ER EN DOBBELTUDDANNELSE

EUX ER EN DOBBELTUDDANNELSE EUX BUSINESS en ny dobbeltuddannelse VELKOMMEN TIL EUX BUSINESS Med EUX Business får du både EN ERHVERVSUDDANNELSE OG EN GYMNASIAL EKSAMEN. EUX Business gennemføres på HANDELSSKOLEN, enter for Kontor og

Læs mere

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Økonomi Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse fra

Læs mere

Inden for de merkantile uddannelser er eleverne yngst inden for detailhandelsuddannelsen og ældst inden for kontoruddannelsen.

Inden for de merkantile uddannelser er eleverne yngst inden for detailhandelsuddannelsen og ældst inden for kontoruddannelsen. UDDANNELSESNÆVNET 23. juli 2012 Aldersfordeling inden for de merkantile uddannelser Inden for de merkantile uddannelser er eleverne yngst inden for detailhandelsuddannelsen og ældst inden for kontoruddannelsen.

Læs mere

Salgsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Salgsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Salgsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: DETAIL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Revision Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Lægesekretær. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Lægesekretær. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Lægesekretær Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

3.0. Undervisningsplanen

3.0. Undervisningsplanen 3.0. Undervisningsplanen 3.1. Hovedforløb Fællesindgangen Merkantil (:HG) kan sammen med det efterfølgende hovedforløb føre frem til følgende uddannelser delt op på de fire hoveduddannelsesområder (detail,

Læs mere

Erhverv GRUNDUDDANNELSEN

Erhverv GRUNDUDDANNELSEN Erhverv GRUNDUDDANNELSEN Grunduddannelsen på Skive Handelsskole Hvis du ønsker en spændende fremtid inden for butik, handel eller kontor, så er Grunduddannelsen på Skive Handelsskole det rigtige valg.

Læs mere

Uddannelsesplan for Ny Mesterlære Elevens navn: CPR-nr.: Aftaler om elevens uddannelsesplan. Ajourført:09-05-2014

Uddannelsesplan for Ny Mesterlære Elevens navn: CPR-nr.: Aftaler om elevens uddannelsesplan. Ajourført:09-05-2014 Aftaler om elevens uddannelsesplan Her noteres dato og aftale vedr. 1) Introduktion, hvor elev og kontaktlærer udarbejder forslag til uddannelsesplan. Eleven bliver logget på og får introduktion til IBC

Læs mere

FEST. Merkantil EUD HUSK INTRO JOBSØGNINGSCAFE HVER TORSDAG EFTER SKOLE PRAKTIK I UDLANDET? GALLAFEST. En indgang. Merkantil HG. 25.

FEST. Merkantil EUD HUSK INTRO JOBSØGNINGSCAFE HVER TORSDAG EFTER SKOLE PRAKTIK I UDLANDET? GALLAFEST. En indgang. Merkantil HG. 25. Merkantil EUD INTRO Merkantil HG FEST JOBSØGNINGSCAFE HVER TORSDAG EFTER SKOLE Vi byder på te og kage og hjælper dig på vej med den perfekte ansøgning HUSK En indgang GALLAFEST Merkantil 25. april 2014

Læs mere

Tradium Business. GF1 for EUD Business og EUX Business

Tradium Business. GF1 for EUD Business og EUX Business Tradium Business GF1 for EUD Business og EUX Business Hvornår tager man grundforløb 1 (GF1) på Tradium Business? Du skal normalt altid begynde på grundforløb 1 (GF1) direkte efter folkeskolens 9. eller

Læs mere

HG - GRUNDFORLØBET K O M P E T E N C E M Å L O G G R U N D F A G S K R A V

HG - GRUNDFORLØBET K O M P E T E N C E M Å L O G G R U N D F A G S K R A V HG - GRUNDFORLØBET K O M P E T E N C E M Å L O G G R U N D F A G S K R A V Grundforløbet til de merkantile elevuddannelser beskriver, hvilke kompetencer eleverne skal opnå, før de kan indgå en uddannelsesaftale

Læs mere

HVAD KAN JEG BLIVE? De Merkantile Uddannelsesretninger. ...uddannelse til dig. Læs mere på

HVAD KAN JEG BLIVE? De Merkantile Uddannelsesretninger. ...uddannelse til dig. Læs mere på SALGSASSISTENT JOB KARRIERE HANDELSASSISTENT VIDEREUDDANNELSE SPROGKUNDSKABER KREATIVITET...uddannelse til dig CAMPUS VEJLE Tips til afklaring omkring uddannelsesretning: Kig på dine karakterer Hvilke

Læs mere

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Offentlig Administration Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

SALGSASSISTENT JOB KARRIERE HANDELSASSISTENT KREATIVITET VIDEREUDDANNELSE

SALGSASSISTENT JOB KARRIERE HANDELSASSISTENT KREATIVITET VIDEREUDDANNELSE SALGSASSISTENT JOB KARRIERE HANDELSASSISTENT VIDEREUDDANNELSE SPROGKUNDSKABER KREATIVITET...uddannelse til dig CAMPUS VEJLE Tips til afklaring omkring uddannelsesretning: Kig på dine karakterer Hvilke

Læs mere

Finans. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: Finans. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Finans. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: Finans. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Finans Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: Finans Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse inden

Læs mere

Hurtigt ud på arbejdsmarkedet EUD BUSINESS. Detail, Handel & Event

Hurtigt ud på arbejdsmarkedet EUD BUSINESS. Detail, Handel & Event Hurtigt ud på arbejdsmarkedet EUD BUSINESS Detail, Handel & Event Muligheder efter EUD Business Detail, Handel & Event Efter år 3 er du fx uddannet: Blomsterdekoratør - Dekoratør - Logistikassistent -

Læs mere

den hurtigste vej til et fedt job

den hurtigste vej til et fedt job HG den hurtigste vej til et fedt job Et fedt sted at lære Århus Købmandsskole er et fedt sted at lære. Her finder du: Et spændende studiemiljø med flotte omgivelser Engagerede lærere, der tager dig alvorligt

Læs mere

Vestjydsk Handelsskole & Handelsgymnasium. Vestjydsk Handelsskole & Handelsgymnasium

Vestjydsk Handelsskole & Handelsgymnasium. Vestjydsk Handelsskole & Handelsgymnasium Vestjydsk Handelsskole & Handelsgymnasium Eksamensbevis Afsluttet 9. / 10. klasse Hvad skal du så?? HG HHX Praktik 4. år Praktik 3. år HH 3.år HG 2. år HH 2. år HG1. år HH 1. år HG uddannelsen HG HG 2.

Læs mere

EUX ER EN DOBBELTUDDANNELSE

EUX ER EN DOBBELTUDDANNELSE EUX BUSINESS en ny dobbeltuddannelse Med EUX Business får du både EN ERHVERVSUDDANNELSE OG EN GYMNASIAL EKSAMEN. EUX Business gennemføres på HANDELSSKOLEN, enter for Kontor og Handel. Med en EUX Business

Læs mere

Modtagne GVU planer 2013

Modtagne GVU planer 2013 Modtagne GVU planer 2013 Opgørelse over GVU planer, som de faglige udvalg i 2013 har modtaget fra skolerne til orientering indsendt? 561 91 43 381 45 0 1 CPH WEST 42 1 41 EUC Nordvest 6 6 Frederikshavn

Læs mere

Uddannelsesaften 5. november 2015

Uddannelsesaften 5. november 2015 Uddannelsesaften 5. november 2015 Bygninger - 7 adresser - Vester Allé 26 - Rådmands Boulevard 19 - Minervavej 57 - Blommevej 40 - Blommevej 39 - Kirketoften 7 Hobro - AMU Centervej 2 - I alt 75.956 m2

Læs mere

Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med

Læs mere

Ringkjøbing Handelsskole & Handelsgymnasium P R Æ S E N T A T I O N A F U D D A N N E L S E R N E

Ringkjøbing Handelsskole & Handelsgymnasium P R Æ S E N T A T I O N A F U D D A N N E L S E R N E Ringkjøbing Handelsskole & Handelsgymnasium P R Æ S E N T A T I O N A F U D D A N N E L S E R N E Forventninger Undervisning med udfordringer Aarhus Universitet-HIH Leadership Eksamensbevis med muligheder

Læs mere

Tekstil. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Tekstil. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Tekstil Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: DETAIL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse fra

Læs mere

Velkommen til Handelsskolernes Grunduddannelse for Voksne

Velkommen til Handelsskolernes Grunduddannelse for Voksne Velkommen til Handelsskolernes Grunduddannelse for Voksne Vi har på handelsskolen i en årrække haft voksenklasser, Hvor både undervisningen og indholdet i undervisningen er tilrettelagt specielt for voksne.

Læs mere

Udviklingssamtaler på Social- og Sundhedsskolen. Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler. Få et godt udbytte!

Udviklingssamtaler på Social- og Sundhedsskolen. Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler. Få et godt udbytte! Udviklingssamtaler på Social- og Sundhedsskolen Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler Få et godt udbytte! Indholdsfortegnelse Retningslinier for medarbejderudviklingssamtaler på Socialog

Læs mere

Lokal undervisningsplan Fællesindgangen Merkantil Vejen Business College 2013-14. (Gælder for elever startet efter 1.7. 2012)

Lokal undervisningsplan Fællesindgangen Merkantil Vejen Business College 2013-14. (Gælder for elever startet efter 1.7. 2012) Lokal undervisningsplan Fællesindgangen Merkantil Vejen Business College 2013-14 (Gælder for elever startet efter 1.7. 2012) Senest revideret marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1.0. Generelt om Vejen Business

Læs mere

Praktik-ja tak - gode råd til dig i jagten på en praktikplads

Praktik-ja tak - gode råd til dig i jagten på en praktikplads Praktik-ja tak - gode råd til dig i jagten på en praktikplads INDHOLD 6 4 Gode råd til dig i jagten på en praktikplads Bygge og anlæg 8 Fra jord til bord 10 Håndværk og teknik 12 Teknologi og kommunikation

Læs mere

HHX EUX BUSINESS EUD UNGDOMS- UDDANNELSER I SAMME HUS. NYT STUDIETORV med unikt miljø

HHX EUX BUSINESS EUD UNGDOMS- UDDANNELSER I SAMME HUS. NYT STUDIETORV med unikt miljø HHX EUX BUSINESS EUD 3 UNGDOMS- UDDANNELSER I SAMME HUS NYT STUDIETORV med unikt miljø VEL- KOMMEN Velkommen til Handelsgymnasiet Ribe! Vi er glade for, at du bruger lidt tid på os, hvad enten det er i

Læs mere

IBC International Business College

IBC International Business College IBC International Business College e v i l b n a Vi k t, vi e d t l a m o r e m m ø r d Din fremtid er åben Det, du drømmer om i dag, behøver ikke være det samme senere. EUX Business er en erhvervsfaglig

Læs mere

HUSK. Merkantil EUX HUSK JOBSØGNINGSCAFE HVER TORSDAG EFTER SKOLE PRAKTIK I GALLAFEST GALLAFEST. åbne med en. 25. april 2014. 25.

HUSK. Merkantil EUX HUSK JOBSØGNINGSCAFE HVER TORSDAG EFTER SKOLE PRAKTIK I GALLAFEST GALLAFEST. åbne med en. 25. april 2014. 25. Merkantil EUX JOBSØGNINGSCAFE R AG R E på ge er ej n e ng HVER TORSDAG EFTER SKOLE Vi byder på te og kage og hjælper dig på vej med den perfekte ansøgning HUSK PRAKTIK I Hold dine muligheder UDLANDET?

Læs mere

Herunder de særlige kompetencemål. Alle elever har været igennem alle kompetencemål i løbet af deres 2-årige HG.

Herunder de særlige kompetencemål. Alle elever har været igennem alle kompetencemål i løbet af deres 2-årige HG. Kompetencemål hg 2. år: Udover kompetencemålene skal eleverne også måles på opnåelse af faglige i grundfagene dansk, engelsk, tysk, EØ, IT, samfundsfag, tysk og salg&service. Det afsluttende niveau i det

Læs mere

Lokal undervisningsplan. Hg for voksne

Lokal undervisningsplan. Hg for voksne Lokal undervisningsplan Hg for voksne 2010/2011 Forord Denne undervisningsplan beskriver undervisningen inden for grundforløbet til de merkantile erhvervsuddannelser for voksne kursister ved Zealand Business

Læs mere

HG-BUSINESS FAGLÆRT PÅ 3 ÅR >> BLIV ELEV INDEN FOR FX HANDEL ELLER BUTIK >> EFTER 1 ÅR HAR DU MULIGHED FOR AT FORTSÆTTE PÅ EUX-BUSINESS

HG-BUSINESS FAGLÆRT PÅ 3 ÅR >> BLIV ELEV INDEN FOR FX HANDEL ELLER BUTIK >> EFTER 1 ÅR HAR DU MULIGHED FOR AT FORTSÆTTE PÅ EUX-BUSINESS HG-BUSINESS FAGLÆRT PÅ 3 ÅR >> BLIV ELEV INDEN FOR FX HANDEL ELLER BUTIK >> EFTER 1 ÅR HAR DU MULIGHED FOR AT FORTSÆTTE PÅ EUX-BUSINESS KICKSTART DIN KARRIERE Kickstart din karriere med HG-Business og

Læs mere

EUD BUTIK OG HANDEL DEN KORTESTE VEJ TIL ERHVERVSLIVET

EUD BUTIK OG HANDEL DEN KORTESTE VEJ TIL ERHVERVSLIVET EUD BUTIK OG HANDEL DEN KORTESTE VEJ TIL ERHVERVSLIVET HANDELSSKOLEN ER VEJEN TIL JOB Er du interesseret i handel, forretningsservice, it, administration - eller måske egen virksomhed? Handelsskolen er

Læs mere

Handelsskolens Grundforløb, hg

Handelsskolens Grundforløb, hg 2014-2015 Handelsskolens Grundforløb, hg handel butik kontor finans hg, viden der virker 2 Dekoratør Butiksbestyrer Hvad vil du være? Sælger Sundhedsservice Indkøbsassistent Kommunikation Advokatsekretær

Læs mere

Hvorfor vælger unge en eud og hvad fastholder dem?

Hvorfor vælger unge en eud og hvad fastholder dem? Hvorfor vælger unge en eud og hvad fastholder dem? Præsentation og debat af hovedresultater fra forskningsprojektet Ind i undervisningsrummet på eud v/ videnskabelig assistent Rikke Brown, Center for Ungdomsforskning,

Læs mere

Handelsskolen Viborg. Handelsskolen Viborg er for dig, som ønsker en erhvervsrettet uddannelse

Handelsskolen Viborg. Handelsskolen Viborg er for dig, som ønsker en erhvervsrettet uddannelse Handelsskolen Viborg Handelsskolen Viborg er for dig, som ønsker en erhvervsrettet uddannelse Det er stedet hvor unge og voksne dannes, uddannes og udvikles både fagligt og personligt og hvor man kan erhverve

Læs mere

DE MERKANTILE ELEVER 2013

DE MERKANTILE ELEVER 2013 UDDANNELSESNÆVNET DE MERKANTILE ELEVER 2013 Ajourført den 13. februar 2015 Uddannelsesnævnet for handels- og kontorområdet Vesterbrogade 6 D, 4., 1620 København V Tlf.: 33 36 66 00 www.uddannelsesnaevnet.dk

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Østdanmark kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Sorteret efter uddannelser

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Østdanmark kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Sorteret efter uddannelser Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Østdanmark kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Sorteret efter uddannelser Gældende fra 1. januar 2013 Hovedforløb Speciale Gældende til Bil, fly

Læs mere

Guide til gamle HG beviser Kontoruddannelse med specialer

Guide til gamle HG beviser Kontoruddannelse med specialer Guide til gamle HG beviser Kontoruddannelse med specialer Ministeriets tolkning af overgangsregler i forbindelse med Reform 2015 har gjort det nødvendigt at have overblik over, hvilke gamle HG beviser

Læs mere

Informationsaften om ungdomsuddannelserne. Velkommen til

Informationsaften om ungdomsuddannelserne. Velkommen til Informationsaften om ungdomsuddannelserne Velkommen til Elever og forældre i 8. klasse Repræsentanter fra ungdomsuddannelserne UU vejledere fra UU Aarhus-Samsø Program 1. Uddannelsesparathed v/uu Aarhus-Samsø

Læs mere

AALBORG HANDELSSKOLE

AALBORG HANDELSSKOLE AALBORG HANDELSSKOLE EUX Business kombinerer gymnasiale fag med seriøs erhvervserfaring. Med EUX Business får du dobbelt op på muligheder, uddannelse og faglighed. HAR DU ADGANG TIL EUX BUSINESS? HAR

Læs mere

HANDELSUDDANNELSER INDEN FOR SALG, INDKØB OG LOGISTIK TAG DIN UDDANNELSE PÅ AALBORG HANDELSSKOLE. Aalborg Handelsskole HANDELSUDDANNELSE MED TO SPOR

HANDELSUDDANNELSER INDEN FOR SALG, INDKØB OG LOGISTIK TAG DIN UDDANNELSE PÅ AALBORG HANDELSSKOLE. Aalborg Handelsskole HANDELSUDDANNELSE MED TO SPOR HANDELSUDDANNELSER PÅ AALBORG HANDELSSKOLE HANDELSUDDANNELSER INDEN FOR SALG, INDKØB OG LOGISTIK TAG DIN UDDANNELSE PÅ AALBORG HANDELSSKOLE HANDELSUDDANNELSE MED TO SPOR Tilmelder du dig en handelsuddannelse

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Det merkantile grundforløb HG Ringsted Næstved Vordingborg Haslev ZBC Zealand Business College Handelsskolevej 3 4700 Næstved Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Uddannelsen...

Læs mere

AKTIVITETER FOR GRUNDSKOLEELEVER

AKTIVITETER FOR GRUNDSKOLEELEVER AKTIVITETER FOR GRUNDSKOLEELEVER - målrettet elever i 7.-10. klasse TO BUSINESSUDDANNELSER INDEN FOR KONTOR, HANDEL, BUTIK OG EVENT AALBORG HANDELSSKOLE INDHOLD 5 6 7 8 9 ET OPLAGT SAMARBEJDE FIRE AKTIVITETER

Læs mere

Den Motiverende Samtale og børn

Den Motiverende Samtale og børn Den Motiverende Samtale og børn At arbejde med Den Motiverende Samtale og Stages of Change modellen med børn Af Gregers Rosdahl Implement Consulting Group Maj 2010 Om arbejdet med Den Motiverende Samtale

Læs mere

At skabe en fælles forståelse af, hvad der fremmer læring og det gode undervisningsmiljø.

At skabe en fælles forståelse af, hvad der fremmer læring og det gode undervisningsmiljø. Modul 1: Klassekontrakt Kilde: bidrag fra lektor Solvejg Andersen og lektor Anne Dalgas Bjerre, Taarnby Gymnasium og HF: Demokrati i skolen del 1 i 19 veje til bedre trivsel på ungdomsuddannelserne,dcum,

Læs mere

UDDANNELSESNÆVNET DE MERKANTILE ELEVER 2012

UDDANNELSESNÆVNET DE MERKANTILE ELEVER 2012 UDDANNELSESNÆVNET DE MERKANTILE ELEVER 2012 Ajourført den 12. januar 2014 Uddannelsesnævnet for handels- og kontorområdet Vesterbrogade 6 D, 4., 1620 København V Tlf.: 33 36 66 00 www.uddannelsesnaevnet.dk

Læs mere

Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse

Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse Udstedelsesdato: 1. september 2008 Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse Udstedt af det Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr. 149 af

Læs mere

Undervisningsministeriet Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal København K. 8. september 2014

Undervisningsministeriet Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal København K. 8. september 2014 Undervisningsministeriet Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K 8. september 2014 Pr. e-mail: uvaeul@uvm.dk Høringssvar fra FSR danske revisorer vedr. Høring

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang merkantil

Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang merkantil BEK nr 345 af 27/03/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, j.nr. 062.71N.391 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

AKTIVITETER FOR GRUNDSKOLEELEVER

AKTIVITETER FOR GRUNDSKOLEELEVER AKTIVITETER FOR GRUNDSKOLEELEVER - målrettet elever i 7.-10. klasse AALBORG HANDELSSKOLE - LÆS MERE PÅ WWW.AH.DK INDHOLD 5 6 8 9 ET OPLAGT SAMARBEJDE TRE AKTIVITETER MÅLRETTET GRUNDSKOLEELEVER - Købmand

Læs mere

f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig

f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig Det handler om mennesker Social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter er helt specielle mennesker.

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Udkast til. I medfør af 4, stk. 1 og 2, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 171 af 2. marts 2011, fastsættes:

Udkast til. I medfør af 4, stk. 1 og 2, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 171 af 2. marts 2011, fastsættes: Udkast til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang merkantil I medfør af 4, stk. 1 og 2, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 171 af 2. marts 2011, fastsættes:

Læs mere

De merkantile uddannelser

De merkantile uddannelser De merkantile uddannelser Reformens betydning for de merkantile uddannelser v./anne Mette Christiansen, Uddannelsesnævnet Med reformen har de merkantile uddannelser blandt andet fået et væsentligt ændret

Læs mere

EUX BUSINESS FREMTIDEN ER ÅBEN

EUX BUSINESS FREMTIDEN ER ÅBEN EUX BUSINESS FREMTIDEN ER ÅBEN FREMTIDEN ER ÅBEN EUX Business er en erhvervsuddannelse, hvor du afslutter fagene på gymnasialt niveau. EUX Business er for dig, der ønsker en erhvervsuddannelse og samtidig

Læs mere

Hold dine muligheder åbne med en EUX BUSINESS

Hold dine muligheder åbne med en EUX BUSINESS Hold dine muligheder åbne med en EUX BUSINESS Muligheder efter EUX Business Efter fire år på en EUX Business er du uddannet som fx: Lægesekretær - Advokatsekretær - Administrativ sekretær i enten privat

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne.

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne. Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne. Denne version gælder fra den 1. juli 2013 (Placering af uddannelser på voksenlærlingelister

Læs mere

Handelsskolens Grundforløb

Handelsskolens Grundforløb Velkommen til uddannelsesaften Hadsund skole Handelsskolens Grundforløb Erhvervsuddannelsen, hg Handel Butik Kontor Finans Uddannelsens opbygning Handelsskolens Grundforløb (hg) Praktik i en virksomhed

Læs mere

Vi kan blive alt det, vi drømmer om

Vi kan blive alt det, vi drømmer om Vi kan blive alt det, vi drømmer om AALBORG HANDELSSKOLE EUX BUSINESS - DEN ERHVERVSFAGLIGE STUDENTEREKSAMEN Det, du drømmer om i dag, behøver ikke være det samme senere. EUX Business er en erhvervsfaglig

Læs mere

HANDELS- UDDANNELSER SALG, INDKØB OG LOGISTIK. Aalborg Handelsskole HANDELSUDDANNELSE MED TO SPOR

HANDELS- UDDANNELSER SALG, INDKØB OG LOGISTIK. Aalborg Handelsskole HANDELSUDDANNELSE MED TO SPOR HANDELSUDDANNELSER PÅ AALBORG HANDELSSKOLE HANDELS- UDDANNELSER SALG, INDKØB OG LOGISTIK HANDELSUDDANNELSE MED TO SPOR Tilmelder du dig en handelsuddannelse på Aalborg Handelsskole, har du mulighed for

Læs mere

Sebastian. www.genvej.nu

Sebastian. www.genvej.nu Sebastian Sebastian er 16 år går i 9. klasse og interesserer sig for håndværk. Han vil gerne lave noget med byggeri og træ. Han ønsker at tage en uddannelse, der kræver en del praktisk arbejde en erhvervsuddannelse.

Læs mere

EUD/EUX-business. Grenaa og Rønde. VID ERhvervsuddannelser. EUD/EUX-Business

EUD/EUX-business. Grenaa og Rønde. VID ERhvervsuddannelser. EUD/EUX-Business EUD/EUX-business Grenaa og Rønde VID ERhvervsuddannelser EUD/EUX-Business KICKSTART DIN KARRIERE PÅ 1 + 2 ÅR STUDENT OG FAGLÆRT PÅ 2 + 2 ÅR HER FÅR DU DEN BEDSTE HANDELSSKOLEUDDANNELSE De elever, der er

Læs mere

Delpolitik om Uddannelse af kontorelever i Gentofte Kommune

Delpolitik om Uddannelse af kontorelever i Gentofte Kommune Delpolitik om Uddannelse af kontorelever i Gentofte Kommune 1. Overordnede mål for uddannelse af elever Vi ønsker at rekruttere talentfulde unge og voksne til kontoruddannelsen og give kontoreleverne en

Læs mere

Overholde aftaler og følge fælles regler Holde orden på egne ting og være medansvarlig for at holde orden i klassen

Overholde aftaler og følge fælles regler Holde orden på egne ting og være medansvarlig for at holde orden i klassen Trinmål elevens alsidige udvikling Ansvarlighed. Ansvar drejer sig om at vise respekt for egen og andres ejendom og arbejde, samt at kunne udføre opgaver. Man udvikler ansvarlighed ved at få medbestemmelse

Læs mere

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Til elever og forældre Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Aarhus-Samsø Januar 2011 Vurdering af uddannelsesparathed Når du forlader

Læs mere

Hold dine muligheder åbne med en EUX BUSINESS

Hold dine muligheder åbne med en EUX BUSINESS Hold dine muligheder åbne med en EUX BUSINESS Muligheder efter EUX Business Efter fire år på en EUX Business er du uddannet som fx: Lægesekretær - Advokatsekretær - Administrativ sekretær i enten privat

Læs mere

Forening skræddersyr forløb

Forening skræddersyr forløb Forening skræddersyr forløb En lokal klub laver fleksible tilbud målrettet kommunens skoler. Kommunen giver støtte til undervisning og administration, som klubben finder folk til blandt dens unge medlemmer

Læs mere

Hjemområde B 2012/2013. Velkommen til hjemområde B. Team B

Hjemområde B 2012/2013. Velkommen til hjemområde B. Team B Hjemområde B Velkommen til hjemområde B I denne folder kan I læse lidt om hverdagen i hjemområde B, vores tanker om læring, vores struktur og organisering. Desuden kan I læse om vores forventninger til

Læs mere