Den Motiverende Samtale og børn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den Motiverende Samtale og børn"

Transkript

1 Den Motiverende Samtale og børn At arbejde med Den Motiverende Samtale og Stages of Change modellen med børn Af Gregers Rosdahl Implement Consulting Group Maj 2010

2 Om arbejdet med Den Motiverende Samtale og børn Her følger et par modeller og arbejdsark man kan bruge i arbejdet med at motivere børn. Modeller og arbejdsark bygger på Den Motiverende Samtale og Stages of Change modellen. Modeller og arbejdsark er udviklet i samarbejde med 100 sundhedsplejersker i Københavns kommune i forbindelse med projektet Tidlig opsporing af børn med overvægt. Ønsket fra medarbejdernes side var, at få nogle simple redskaber til at arbejde motiverende med børn i samtaler omkring overvægt. Man ønskede værktøjer der baserede sig på Den Motiverende Samtales principper, således at man fik taget udgangspunkt i barnets konkrete situation og sammen med barnet udviklede handlingsplaner ved i samarbejde med barnet, at lade barnet formulere hvad, hvorfor og hvordan det evt. skulle ændre adfærd. Når man arbejder med Den Motiverende Samtale og børn er der et par ting man bør tage med i sine overvejelser. Dels er der nogle ting man må tage højde for i forhold til barnets kognitive evner: hvor abstrakte og teoretiske kan vi tale med barnet. Og dels må man tage med i betragtning, hvad det rent faktisk er, barnet er i stand til at træffe beslutninger om. I sidste ende skal barnets forældre og/eller sociale netværk naturligvis inddrages i forhold til at støtte op omkring barnets forandringsproces. Et par ting vi skal huske når vi arbejder med børn: Som med voksne er det i sidste ende barnet selv der skal træffe beslutningen om handling: decideret at tvinge barnet til ændring af adfærd er ikke en holdbar løsning. Derfor arbejder vi ud fra det samme grundlag som når vi arbejder med voksne: vi respekterer barnets autonomi ved i samarbejde med barnet, at finde barnets egne gode grunde til at lave en given forandring. Så i lighed med arbejdet med voksne gælder følgende ved motivationsarbejdet med børn: Den Motiverende Samtales ånd (en samarbejdende relation, frembringe barnets egen motivation, barnets autonomi) At motivation til forandring skal komme fra barnet selv At vi begrænser vores ordnerefleks og tankpassermodel for motivation (det at fylde på og overtale barnet til ændring) At arbejde klientcentreret og styrende på procesniveau 2

3 Om arbejdet med Den Motiverende Samtale og børn Øvelsen trin for trin: I det følgende tager vi udgangspunkt i den situation hvor et 10-årigt barn har forhøjet BMI Trin 1 består i at forklare barnet at det har forhøjet BMI og hvad det betyder. Følg her Den Motiverende Samtales model for at give information (UGU: udforsk hvad barnet ved om emnet, giv relevant information neutralt, udforsk hvordan barnet oplever informationen). Trin 2 består i at finde frem til barnets forandringsparathed. Brug her Stages of Change modellen (se side 6-7) som udgangspunkt. Trin 3 består i at finde frem til hvordan barnet har det nu og her. Brug En film om mig (side 9) Trin 4 består i at få et billede af, hvilke følelser barnet har omkring evt. at skulle ændre adfærd. Brug her arkene side 11 og 12 som løftestang til at få en snak om barnets følelser. Trin 5 består i at finde ud af hvad barnet drømmer om og håber på i relation til barnets fremtid. Brug her En film om mig. Trin 6 består i sammen med barnet at få et overblik over ressourcepersoner og hvem der kan hjælpe med at gøre hvad. Brug her arket Mig og forandring. 3

4 Om arbejdet med Den Motiverende Samtale og børn Stages of Change modellen og børn Målet med denne øvelse er at hjælpe den unge til at forstå mønstrene i en forandringsproces og at forandring ikke nødvendigvis er let. Indled f.eks. øvelsen på denne måde: Nogle tror det er let at forandre sig men vent nu lige lidt Prøv at tænke tilbage på nytårsforsæt. Hvor mange af vores familie medlemmer og venner holder deres nytårsforsæt? Når man skal forandre sig er der nogle forskellige skridt man skal igennem for at lykkes med forandringen. Lad mig fortælle dig om dengang hvor jeg holdt op med at ryge. Det startede dengang hvor (fortæl hvor svært det var, at det var en proces, at du ikke gad til at starte med og at du faldt i flere gange) Du har måske også hørt om andre der holdt op med at ryge eller drikke fordi deres læge fortalte dem at deres liv var i fare hvis de fortsatte. Pointen i denne historie er at der skal lyst og motivation til at ændre noget, men at det ikke altid er sådan at man er klar til at ændre noget. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at finde ud af hvor klar du er til at ændre noget. Er du frisk på det? Til at starte med vil jeg vise dig en figur: I det følgende er der tre figurer: den oprindelige Stages of Change figur som den er udarbejdet af Prochaska og DiClimente. Det er ikke alle børn fra 8-12 år der vil kunne forstå denne meget abstrakte figur. Derfor har en af mine kollegaer fået sin 8-årige datter Alma til at oversætte den oprindelige model til et sprog, som et 8-årigt barn kan forstå. Alma har udarbejdet to modeller, en med sprog og en med dyr begge kan bruges til at forklare et barn hvordan en forandringsproces kan se ud, ud fra Stages of Change modellen. Så første del består altså i at forklare barnet lidt om forandringsprocesser. Næste skridt er dernæst at tage en snak med barnet om, hvor klar barnet er til forandring og hvor barnet befinder sig (side 6 og 7). Dernæst at hjælpe barnet til at udtrykke hvordan tingene ser ud nu og her eller i den ønskede fremtid (se side 9), hvordan barnet har det med måske at skulle forandre sig (se side 11 og 12), og hvad der skulle til for at hjælpe barnet videre (side 14). 4

5 Stages of change modellen Prochaska og DiClimente Før overvejelsesstadiet Målet er nået! Handlingsstadiet Vedligeholdelsesstadiet Tilbagefaldsstadiet Overvejelsesstadiet Forberedelsesstadiet 5 5

6 Stages of Change Model Alma, 8 år Har ikke lyst feltet Stop feltet Tænke feltet Yes! feltet Holde fast feltet Gør det feltet Gør sig klar feltet 6

7 Stages of Change Model Alma, 8 år 7 7

8 Forklaring til Stages of Change med dyr og figurer Før-overvejelses stadiet: Struds: Stikker hovedet i jorden og gemmer sig måske er det bare ikke vigtigt! Overvejelsesstadiet: Uglen: Tænker, bliver klogere og tænker lidt mere Forberedelsesstadiet: Bæver: Bygger dæmning og forbereder sig Handlingsstadiet: Løve: Gør det, er på jagt og er stærk Vedligeholdelsesstadiet: Jorden: Vi skal passe på jorden og blive ved med at gøre de rigtige ting Målet er nået: Træet: Du er vokset og blevet større og er klar til nye udfordringer Tilbagefaldsstadiet: Ormen: Vi er tilbage under jorden, det gik ikke, men vi er blevet klogere, så når strudsen kigger ned, så er der en at tale med 8

9 En film om mig Hvordan kunne jeg godt tænke mig at tingene så ud om et år? Hovedrolle: Hvordan ville hovedpersonen (dig) være? Kostume: Hvilket tøj har du på? Biroller: Hvem er ellers med i filmen? Handling: Hvad sker der? Lokation: Hvor finder filmen sted? Andre ideer? 9

10 Forklaring til arbejdsarket En film om mig Til tider kan det være vanskeligt at få børn til at sætte ord på hvordan de har det og/eller hvordan de ønsker at have det. Nogle børn kan have meget vanskeligt ved at drømme og forestille sig hvordan en ønsket fremtid kunne se ud; arbejdsarket En film om mig er designet til at imødekomme denne udfordring. Nutid: Arket kan bruges til at hjælpe barnet til at udtrykke hvordan det har det her og nu. Hjælp barnet til at tage en snak om hvordan barnet har det, ved at lade det forestille sig at der blev lavet en film om barnet. Du kan lade barnet fortælle hvem der er med i filmen, hvor filmen finder sted, hvad handlingen er osv. Øvelsen kan blandt andet arbejde med eksternalisering ved at lade barnet omtale sig selv i tredje person; dette hjælper til tider barnet til at udtrykke sig frit om barnets følelser. Din opgave som rådgiver er at stille åbne spørgsmål omkring barnets oplevelse af sin situation, så historien udfoldes. Spørg specifikt ind til barnets følelser: Hvordan har du det?. Hvilke følelser har du?, Hvordan er det at være dig? etc. Følg op med reflekterende lytning og opsummering. Fremtid: Arket kan også bruges fremadrettet til at lade barnet forestille sig en fremtid uden problemet. Hjælp her barnet på vej til at udfolde et drømmescenarie ved at spørge: lad os forestille os at vi nu er 1 år fremme i tiden og du har tabt dig 15 kilo, hvordan ser dit liv så ud? Hvem er omkring dig? Hvad sker der? Hvordan er tingene bedre? Hvad er det første der er blevet anderledes? Hvad er det vigtigste der er blevet anderledes? Hvordan har du det bedre? Hjælp barnet til at udfylde felterne med positive og ønskværdige situationer og episoder ved at spørge anerkendende, løsningsorienteret og ressourceorienteret. 10

11 Følelser Hvilke genkender du? Glad Rolig Panik Selvtillid Sjov Ked af det Ok Sur Utryg Griner God Fantastisk Forvirret Nederen Cool Ligeglad Klar retning Kontrol Stærk ØV Urolig Stolt Usikker Fortvivlet Grineren 11 Klar

12 Form kan du kende nogen af formerne? 12

13 At arbejde med barnets følelser Når du har forklaret Stages of Change modellen kan du arbejde på at finde ud af, hvordan barnet har det med evt. at skulle forandre sig. Nogle børn kan have svært ved at sætte ord på deres følelser. Side 11 og 12 er lavet til at hjælpe disse børn på vej med at udtrykke sig. Udsagn og figurer kan efterfølgende relateres til Stages of Change modellen. Side 11 kan du bruge ved at udlevere arket til barnet og spørge om det genkender nogle af de følelser i forhold til, hvordan det har det med at skulle ændre noget (f.eks. hvis barnet er overvægtig eller barnet ikke møder i skole). F.eks. synes barnet måske, at det ikke er særligt fedt at det er overvægtigt og samtidig synes det heller ikke, at det er særlig let at skulle til at ændre noget. Så det vælger måske følelsen Ked af det eller forvirret (overvejelsesstadiet). Eller det vælger måske følelsen Øv fordi barnet måske har prøvet at ændre nogle ting, men er ikke lykkes med det og har derfor givet op (tilbagefaldsstadiet). Din opgave er at spørge dybere ind i de følelser barnet har ved at stille uddybende spørgsmål som: Fortæl mig noget mere og Hvor længe har det stået på og følge op med masser af reflekterende lytning. Side 12 er designet på samme måde som side 10, blot er der her brugt figurer og ikke ord. Spørg barnet om barnet genkender nogle af disse figurer i forhold til sine følelser omkring vægttab (eller hvad man nu arbejder med). Barnet vælger måske det røde stop-signal og siger Stop, det er der ingen der skal blande sig i. Eller det vælger lynet og siger Lynet fordi det bare går ad helvede til. Eller figuren der peger i alle retninger fordi jeg er forvirret. Igen følger du op med uddybende spørgsmål og reflekterende lytning. 13

14 Mig og forandring hvad skal til for at hjælpe mig? Adfærd: Nuværende stadie: Hvad skal jeg gøre? Stadie jeg ønsker: Hvem andre kan hjælpe? Hvad sker der nu? Hvad vil der så ske? Hvordan kan de hjælpe? 14

15 At arbejde med handlingsplan Figuren på side 14 er designet til at samle op på snakken du har haft med barnet. I venstre kolonne samler I sammen op på, hvordan barnet har det: hvilke følelser oplever barnet nu og her (frustration, ked af det, glad, stærk etc.) og hvilket stadie barnet befinder sig i (Tænke feltet eller struds feltet eksempelvis). Dernæst samler I sammen op på snakken om hvordan barnet godt kunne tænke sig at tingene så ud. Her samler du op på det fremtidsscenarie I sammen har udviklet i Filmen om mig. Hvad var det for nogle ønsker barnet udtrykte, hvilke følelser ønskede det; hvad motiverer barnet. Dernæst tager I en handlingsorienteret snak om hvem der kan hjælpe barnet og hvad barnet selv kan gøre. Her er det rigtig godt at involvere barnet omgivelser og netværk. Afslutningsvis kan laves aftaler om første skridt, næste møde, hvad der skal ske inden det etc. 15

INTRODUKTION Den Motiverende Samtale

INTRODUKTION Den Motiverende Samtale Ofte antager man i motivationsarbejdet, at motivation er noget der skal fyldes på udefra. At man som rådgiver skal overbevise personen om, hvad han/hun skal gøre, og at man skal levere det gode argument,

Læs mere

Nyhedsbrev fra Den Motiverende Samtale Sommer 2008 Tema: Motivation og Kommunikation

Nyhedsbrev fra Den Motiverende Samtale Sommer 2008 Tema: Motivation og Kommunikation Læs i dette temanummer om motivation som noget, der opstår i relationen mellem klient og rådgiver. Du kan også læse om efterårets spændende kurser i og vores SundhedsCoach Uddannelse. At kommunikere motiverende

Læs mere

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale I denne artikel vil jeg præsentere nyeste forskning inden for hvordan man lærer Den Motiverende Samtale. Jeg vil præsentere empiriske undersøgelser og studier, der dokumenterer, at man ikke lærer Den Motiverende

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Mistrivsel hos unge OPMÆRKSOMHEDS- GUIDE. For undervisere og vejledere. Tidlig opmærksomhed Den første kontakt Samtalen Og hvad gør jeg så?

Mistrivsel hos unge OPMÆRKSOMHEDS- GUIDE. For undervisere og vejledere. Tidlig opmærksomhed Den første kontakt Samtalen Og hvad gør jeg så? Mistrivsel hos unge OPMÆRKSOMHEDS- GUIDE For undervisere og vejledere Tidlig opmærksomhed Den første kontakt Samtalen Og hvad gør jeg så? 1 To gode værktøjer Dialog-barometret Hvor på skalaen er din bekymring

Læs mere

Forældresamarbejde. c/o UngVest Rismarksvej 80 5200 Odense V Tlf: 63 755 755 mail: ungvest@odense.dk www.ungvest.dk/læringforalle

Forældresamarbejde. c/o UngVest Rismarksvej 80 5200 Odense V Tlf: 63 755 755 mail: ungvest@odense.dk www.ungvest.dk/læringforalle Forældresamarbejde Forældresamarbejde er 1 af de 6 indsatser, som projektet Læring for alle afprøver i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem et intensivt læringsforløb og skolens almene del.

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

13-03-2013. BORGERE MED RUSPROBLEMER FRA FRUSTRATION TIL FAGLIG UDFORDRING Gentofte den 13. og 18. marts 2013 FORANDRING ELLER SKADESREDUKTION?

13-03-2013. BORGERE MED RUSPROBLEMER FRA FRUSTRATION TIL FAGLIG UDFORDRING Gentofte den 13. og 18. marts 2013 FORANDRING ELLER SKADESREDUKTION? BORGERE MED RUSPROBLEMER FRA FRUSTRATION TIL FAGLIG UDFORDRING Gentofte den 13. og 18. marts 2013 Forandringsproces samt motivationssamtalen og/eller - Hvordan forholde sig til borgere med alkoholproblemer

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder Metoder Forslag til metoder Refleksion over værdierne i politikken for attraktiv arbejdsplads 10 livgivende faktorer Japansk konsensusmetode Associations-metode AI (Appreciative Inquiry) - byg fremtiden

Læs mere

Samtaler med unge om rusmidler

Samtaler med unge om rusmidler Samtaler med unge om rusmidler INSPIRATIONS- OG METODEHÆFTE TIL VEJLEDERE, MENTORER OG ANDRE, DER ARBEJDER MED UNGE I HVERDAGEN Fra bekymring til dialog og handling 1 Indhold Forord... 3 Hæftets opbygning

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er.

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er. Hvad er selvværd? Selvværd er tilfredshed med at være den, man er, og med det, man gør. Det er definitionen i Nudansk Ordbog, en definition, jeg synes er god. Helt grundlæggende handler det om din mening

Læs mere

De vigtigste teknikker. Metode. Af Ulla Schade og Ebbe Lavendt

De vigtigste teknikker. Metode. Af Ulla Schade og Ebbe Lavendt Fokus på sundhed og livsstil er med til at forstærke menneskers ønske om og behov for forandring. Men hvad med motivationen? Den motiverende samtale har som metode i coaching dokumenteret effekt i forhold

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

STYRKET SAMVÆR FOR BØRN OG FORÆLDRE FORÆLDRESAMTALER SOM METODE

STYRKET SAMVÆR FOR BØRN OG FORÆLDRE FORÆLDRESAMTALER SOM METODE STYRKET SAMVÆR FOR BØRN OG FORÆLDRE FORÆLDRESAMTALER SOM METODE INDHOLD Indhold... 1 Hvad er formålet med forældresamtaler og hvem er målgruppen... 2 Grundtanke Hvorfor beskæftige sig med forældresamtaler...

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de Frirum for forældre Hvis man rykker i den ene side af en uro, kommer hele uroen i ubalance. Sådan er det også i en familie, når familiens unge får problemer med rusmidler. Skal balancen genoprettes, giver

Læs mere

Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre?

Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre? Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre? Af Søren Hertz, børne- og ungdomspsykiater PsykCentrum i Hillerød (Slotsgade 65 A, 3400 Hillerød,

Læs mere

De syv gode vaner. Stephen R. Covey. I samarbejde med American Association of Diabetes Educators og Bayer Diabetes Care

De syv gode vaner. Stephen R. Covey. I samarbejde med American Association of Diabetes Educators og Bayer Diabetes Care De syv gode vaner Stephen R. Covey I samarbejde med American Association of Diabetes Educators og Bayer Diabetes Care Dansk oversættelse og bearbejdning Else Marie Sørensen og Bjarne Ahrens En rejse Livet

Læs mere

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen.

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen. Til underviseren Her er nogle små skrivelser med information til forældrene om Perspekt. Du kan bruge dem til løbende at lægge på Forældreintra eller lignende efterhånden som undervisningen skrider frem.

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

Værktøjskasse til systemisk mødeledelse

Værktøjskasse til systemisk mødeledelse RCT Værktøjskasse til systemisk mødeledelse Fra rapporten Mod en fælles indsats Mette-Louise Johansen, Tina Mouritsen og Edith Montgomery Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre Rapporten

Læs mere

Gode spørgsmål forskellige typer Indledende spørgsmål: Lineære spørgsmål

Gode spørgsmål forskellige typer Indledende spørgsmål: Lineære spørgsmål Gode spørgsmål forskellige typer Alle de nedenstående spørgsmål bør du øve dig så meget i at du bliver i stand til at stille dem uden at tænke over dem. Verdens bedste sælgere stiller verdens bedste spørgsmål,

Læs mere

Pjece til forældre. Lyst til at lære. - Sådan lærer dit barn

Pjece til forældre. Lyst til at lære. - Sådan lærer dit barn Pjece til forældre Lyst til at lære - Sådan lærer dit barn Kære forælder Udgivet af: Aarhus Kommune Børn og Unge Pædagogisk Afdeling Udgivet: Første udgave, januar 2011 Copyright: Aarhus Kommune Børn og

Læs mere

ADHD Konflikthåndtering

ADHD Konflikthåndtering ADHD 1 Stress: I dette område mistes evnen til at bruge sin viden, færdigheder og holdning jo længere op man kommer. Til sidst er der kun reaktioner. ADHD kontra Alm. Flow Stress 0% Flow Arbejdskapacitet

Læs mere

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse 1 Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse Indhold: Motiverende samtaler - hvad er det?... 1 Hvilke metoder anvender man?...3 At tale om samtalepartnerens oplevelser og følelser.... 3 At forøge

Læs mere