Udenrigsøkonomisk trendanalyse: Udenrigsministeriet Internetøkonomi data og globale tendenser Sammenfatning:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udenrigsøkonomisk trendanalyse: Udenrigsministeriet Internetøkonomi data og globale tendenser Sammenfatning:"

Transkript

1 Udenrigsøkonomisk trendanalyse: Udenrigsministeriet Internetøkonomi data og globale tendenser Udenrigsøkonomisk Analyseenhed, Udenrigsministeriet, 8. maj 2015 Sammenfatning: Denne analyse fokuserer på en central megatrend: Den store og stigende betydning af internetøkonomi. Hvad er omfanget? Hvilke lande er i det globale førerfelt? Hvordan er den globale regulering? Og hvilke kerneudfordringer kan forventes over de kommende 5-10 år? Analysen bidrager med et databaseret grundlag for den nye handlingsplan for e-handel, som handels- og udviklingsministeren snart fremlægger. Formålet med handlingsplanen er at bidrage til at vende Danmarks markante handelsunderskud for e-handel. Det globale billede: Størrelsen på de nationale internetøkonomier afspejler i toppen den økonomiske verdensorden med USA og Kina tæt på hinanden med et stort spring ned til Japan. Derimod fylder nettet relativt lidt i verdens fjerde- og femtestørste økonomi Tyskland og Frankrig, mens Storbritannien takket være en stor online detailsektor er det land i verden, hvor internetøkonomien vejer tungest målt i pct. af BNP i markedspriser. I modne vestlige økonomier - og i Kina - er det fremfor alt forbrugernes private e-handel, som driver væksten, mens anlægsudgifter til IT-infrastruktur typisk stadig udgør en stor andel af den digitale økonomi i udviklingslande. Situationen for Danmark: Regeringen har i en vækstplan for digitalisering i Danmark udarbejdet en række forslag til, hvordan Danmark får gang i væksten ved at styrke digitalisering, kompetenceudvikling og øget dansk eksport via e-handel. Danmark tilhører internationalt den absolutte frontgruppe på alle væsentlige parametre, herunder størrelsen på e-handlen, virksomhedernes integration af IT-løsninger, borgernes internetparathed og udrulningen af avanceret digital infrastruktur. Alligevel har Danmark et stort e-handelsunderskud. I 2014 solgte danske virksomheder kun for ca. 3 mia. kr. online til udlandet, mens vi købte for ca. 23 mia. kr. online i udlandet. Der er således et -handelsunderskud i Danmark på ca. 20 mia. kr., som potentielt kan vokse i takt med at internethandlen stiger med ca. 20 pct. om året. Globale trends: Den globale trend er, at internet økonomi allerede i 2016 vil udgøre mere end 5 pct. af G7-landenes økonomi. E-handel udgør typisk mere end 50 pct. af den nationale internetøkonomi. Asien er en internet region i eksplosiv vækst med ca. 1,4 mia. brugere i Det dækker over en stigning i internetbrugere i Asien på over 6000 pct. siden år Der er en tendens til en øget regionalisering af nettet i takt med, at stadig flere lande kommer på fuld omgangshøjde med hensyn til den teknologiske infrastruktur. Denne tendens kan på sigt få væsentlig betydning for e-handel og det vil være centralt at følge den globale udvikling tæt. 1

2 In the future, the Internet will disappear you won t even sense it, it will be part of your presence all the time Eric Schmidt, Executive Chairman, Google Hvad er internetøkonomi? Der eksisterer endnu ingen internationalt accepteret definition af, hvad internetøkonomi præcist dækker over. Denne usikkerhed medfører betydelige forskelle i opgørelsen af de økonomiske effekter af internettet. Et andet metodisk problem er, at internettet i dag udgør en gennemtrængende og essentiel teknologi på linje med elektricitet, hvilket skaber et afgrænsningsproblem. Nettet leverer et direkte økonomisk bidrag gennem aktiviteter, der understøtter eller er baseret på internettet såsom udrulning af bredbånd, onlinereklamer eller e-handel. Dernæst leverer det et afledt bidrag i form af produktivitets- og effektivitetsforbedringer, reduktion af omkostninger og øget konkurrence, der gavner økonomien som helhed. Internettet har udviklet sig fra en kommunikationsteknologi til en teknologi, der påvirker stort set alle aspekter af samfundet, hvilket gør det svært at isolere og kvantificere de økonomiske effekter. Endelig er der ikke tvivl om, at internettet leverer en forstærkereffekt på forbrugerområdet, idet stadig flere forbrugere anvender internettet til at lave research omkring deres indkøb, hvorefter de køber varerne offline eller omvendt ser varen i en butik og køber varen online. Dette fænomen kaldes Omnichannel Commerce, hvor formålet er at smelte kundeoplevelsen sammen på tværs af butik og online tilstedeværelse. Den førstnævnte variant opgøres typisk som traditionel offline detailhandel, og denne hybridform er næsten dobbelt så stor i USA (482 mia. USD) som landets rene online handel (252 mia. USD). OECD anvender en snæver definition af internetøkonomi som værende værdien af økonomiske aktiviteter, der enten understøtter internettet, eller som primært er baseret på internettet. Boston Consulting Group og McKinsey bruger en noget bredere definition, der også forsøger at indfange afledte effekter. De forskellige definitioner understreger, at det er vanskeligt at give et eksakt billede af internettets økonomiske betydning. I det følgende er valgt en pragmatisk tilgang, som er styret af tilgængeligheden af sammenlignelige data. Det globale billede På trods af divergerende internationale opgørelsesmetoder er der almindelig enighed om, at den relativt største økonomiske effekt af internettet opnås i Storbritannien, som både i historiske tal for perioden og i forventet vækst på kort sigt har den gule førertrøje globalt. Det skyldes frem for alt den meget store britiske e-handel, som udgør over 30 pct. af EU s samlede online detailhandel. Den britiske internetøkonomi er den fjerdestørste i verden i absolutte tal og rundt regnet halv så stor som den amerikanske e-handel ifølge en nylig opgørelse fra Boston Consulting Group. 2

3 Den bilaterale e-handel mellem USA og Storbritannien har en langt større volumen målt som værdien af pakker købt online end øvrige vestlige handelsstrømme, og amerikanske og britiske firmaer dominerer på listen over verdens største online detailvirksomheder. Ved siden af amerikanske giganter som Amazon, Wal-Mart og Apple er britiske virksomheder som Tesco, Marks & Spencer og Home Retail Group blandt de største online detailvirksomheder i verden. Det kinesiske netbaserede varehus Alibaba er pt. verdens største og hurtigst voksende online shop med hundrede millioner af brugere på dets tre hovedhjemmesider: Taobao, Tmall and Alibaba.com. Alibaba solgte for 248 mia. dollars sidste år, hvilket var mere end Amazon og ebay tilsammen. Alibaba har pt. en markedsværdi på 228,5 mia. dollars på den amerikanske børs og har dermed en større markedsværdi end Facebook. E-handel, der både omfatter virksomheders salg til forbrugere business to consumers (B2C) og virksomhedernes business-to-business (B2B) transaktioner, udgør typisk for udviklede økonomier mere end 50 pct. af den nationale internetøkonomi, mens den for udviklingsøkonomier som regel er noget mindre, idet anlægsinvesteringer i IT-infrastruktur fylder mere. Dette forhold gælder dog ikke for Kina, hvor de seneste års eksplosive vækst i internetøkonomien først og fremmest er drevet af privat forbrug og B2B-handel. Ifølge en nylig rapport fra UNCTAD havde Kinas online B2C-marked allerede overhalet det amerikanske i De store tals lov i Kina tiltrækker både udenlandske og hjemlige online-investorer, og landets vareeksport udgør en vigtig løftestang for den digitale økonomi. Ifølge McKinsey udgjorde internetøkonomien i Kina 4,4 pct. af BNP i 2013, hvilket placerede landet foran eksempelvis USA, Tyskland og Frankrig. McKinsey vurderer, at Kinas digitale transformation vil bidrage med mellem 7 og 22 pct. af Kinas BNP frem mod Desuden skønner McKinsey, at over 600 mio. kinesere i dag anvender internettet, mens Boston Consulting Group vurderer, at værdien af den kinesiske e-handel vil nå over 850 mia. USD allerede i Til sammenligning ventes den amerikanske e-handel at passere en trillion USD næste år, mens den japanske og britiske e-handel som henholdsvis den tredje- og fjerdestørste i verden forventes at ligge på omkring mia. USD. Danmark indgår ikke i nedenstående tabel, og der findes kun et tilsvarende tal fra 2009 for Danmark. Dengang tegnede internettet sig ifølge Boston Consulting Group for 5,8 pct. af Danmarks daværende BNP svarende til 96 mia. kr. 3

4 Totale økonomiske internetaktiviteter i pct. af BNP * UK Sydkorea Japan Sverige Kina USA Frankrig Tyskland Italien Rusland 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 * Aktiviteterne omfatter privat e-handel, business-to-business, landets handelsbalance i internetrelaterede varer og tjenester, offentligt forbrug på nettet og investeringer i internetteknologi. Kilde: Mckinsey, 2014 Boston Consulting Group opgjorde i 2010 G20-landenes samlede internetøkonomi til at udgøre 4,1 pct. af deres totale BNP, og dette tal ventes, som det fremgår af nedenstående graf, at stige til 5,3 pct. i Situationen i Danmark Danmark ligger i front i internationale sammenligninger, når det handler om at få udrullet en veludviklet digital infrastruktur og implementere digitale løsninger i offentligt og privat regi. Således kom Danmark ud som nr. 1 blandt de 28 EU-lande i en nylig undersøgelse foretaget af 4

5 EU-Kommissionen af medlemslandenes digitale orientering, herunder virksomhedernes evne til at integrere digital teknologi og borgernes brug af internettet. Danskerne er således førende i EU, når det kommer til online kontakt med offentlige myndigheder med 81 pct. af borgere mellem 16 og 74 år i forhold til et EU-gennemsnit på 37 pct. Den Internationale Telekommunikations Union (ITU) har også placeret Danmark i toppen af en lignende undersøgelse fra Der findes imidlertid også andre undersøgeler, som placerer Danmark noget lavere i international sammenligning, herunder World Economic Forum. Ifølge de seneste tal fra Danmarks Statistik havde 98 pct. af samtlige danske virksomheder med mindst 10 ansatte internetadgang i pct. af dem havde en hurtig internetforbindelse på mindst 30 Mbit/sekund, mens 86 pct. havde mobilt internet og 38 pct. anvendte cloud computing. IT-intensiteten er højere for større virksomheder med mindst 50 ansatte, hvor hele 73 pct. har en internetforbindelse på mindst 100 Mbit/sekund. Den veludviklede infrastruktur skaber et solidt fundament for den digitale økonomi i Danmark, og på en række parametre bliver det også bekræftet i tallene. Danmark har i OECD-kredsen den næsthøjeste andel af virksomheder, som har oprettet en hjemmeside (91 pct.), og Danmark er placeret som nr. 4 efter Island, Norge og Sverige i OECD-kredsen med hensyn til andelen af årige (94 pct.), som dagligt går på internettet (2013-tal). Med hensyn til e-handel har andelen af den danske befolkning, som handler på nettet ligget stabilt på 20 pct. over EU-gennemsnittet i perioden Sidste år handlede 78 pct. af danskerne mellem 16 og 74 år på nettet, hvilket udgør en stigning på 85 pct. over 10 år. Efter Sydkorea og Storbritannien er Danmark det land i verden, som ifølge en nylig rapport fra UNCTAD har det største online detailsalg målt i pct. af salget i landets fysiske detailbutikker. Samtidig har vi i OECD den fjerdehøjeste andel af virksomheder, der sælger på internettet (29 pct.) mod et OECD-gennemsnit på 21 pct. (2012) E-handel i DK (mia. DKK) E-handel UDL (mia. DKK) E-handel total (mia. DKK) Kilde: Foreningen for Dansk Internethandel 5

6 Den høje internetparathed hos danske forbrugere og virksomheder afspejler sig i en stor og stærkt voksende national e-handel. Det samlede danske forbrug på internettet nåede i 2014 op på 73 mia. kr., hvilket udgør en stigning på 54 pct. siden Dansk online detailsalg udgjorde 4 pct. af EU s samlede online detailsalg, hvilket er fire gange mere, end Danmarks befolkning tilsiger. Det er Danmark, Sverige, Nederlandene og UK, som i EU-kredsen ligger i front på de relevante parametre, herunder kvalitet og udbredelse af IT-infrastruktur, størrelse af e-handel og borgernes anvendelse af nettet. Italien og Grækenland skiller sig negativt ud blandt de gamle EU-lande og ligger sammen med en række østeuropæiske EU-lande med et stort IT-efterslæb. Danske udfordringer og indsatser Digitalisering af samfundet og innovative forretningsprocesser, herunder e-handel, vil ifølge OECD være en afgørende vækstfaktor i den globale økonomi. Regeringen har således i vækstplan for digitalisering i Danmark udarbejdet en række forslag til, hvordan Danmark får gang i væksten ved at styrke digitalisering, kompetenceudvikling og øget dansk eksport via e- handel. Udfordringen består i, at danskerne køber mere online i udenlandske netbutikker, end der sælges online til udlandet både i B2B og i B2C-segmentet. I 2014 udgjorde dansk online eksport kun ca. 3 mia. kr., mens dansk online import udgjorde ca. 23 mia. kr. Der er således et reelt e- handelsunderskud i Danmark på ca. 20 mia. kr. Ifølge Foreningen for Dansk Internethandel (FDIH) vil e-handelsunderskuddet stige betragteligt i takt med, at danskernes generelle forbrug på nettet vokser med ca pct. om året med stigende præference for udenlandske netbutikker. Udviklingen med stærkt stigende køb i udenlandske netbutikker betyder ifølge FDIH, at op mod halvdelen af danskernes nethandel vil gå til udlandet i 2020, herunder især til UK, Sverige og Tyskland. Med de nuværende stigningstakster svarer det til, at den danske online import på 23 mia. kr. i 2014 vokser til op mod 80 mia. kr. i Ifølge FDIH svarer hver milliard, der omsættes i e-handlen, til omkring 400 arbejdspladser i detailhandlen. Det nuværende e- handelsunderskud betyder således et tab af op mod 8000 arbejdspladser. I 2020 vil det med den nuværende e-handelsprognose betyde et tab af op mod arbejdspladser, hvilket svarer til en større dansk kommunes indbyggere. Faktaboks: Regeringen indgik den 26. februar 2015 en Aftale om Vækstplan for digitalisering i Danmark med alle partier i Folketinget. Vækstplanen har til formål at øge vækst og produktivitet i det danske erhvervsliv. Det skal ske ved at skabe bedre rammer for et generelt digitaliseringsløft i erhvervslivet, ved at understøtte væksten i de digitale erhverv, herunder softwareudviklere, teleselskaber samt producenter, leverandører og forhandlere af IT-produkter og -tjenesteydelser. 6

7 I efteråret 2015 og foråret 2016 vil danske handelsvirksomheder, der ønsker at blive klædt på til at øge deres eksport via e-handel og digitale salgskanaler kunne deltage i en række eksportevents rundt om i landet. Det lanceres som led i regeringens digitaliseringspartnerskab med handelsbranchen. Her vil relevante eksportfremmetiltag fra offentlige myndigheder blive markedsført suppleret med viden om og demonstrationer af konkrete digitale løsninger til at håndtere grænseoverskridende e-handel. Derudover etableres en rådgivningsindsats for virksomheder vedrørende regler for e-handel til lande i EU samt en indsats for at styrke det digitale indre marked i Europa således at danske virksomheder lettere kan afsætte varer og tjenester online til hele Europa. For at imødegå udviklingen og sikre arbejdspladser i Danmark vil regeringen som led i den samlede indsats fremsætte en række yderligere initiativer til styrkelse af dansk online-eksport. En konkret handlingsplan for øget eksport via e-handel vil således blive lanceret af Handels- og udviklingsministeren. Handlingsplanen, der består af seks hovedinitiativer, vil blive implementeret af Eksportrådet inden udgangen af Eksportrådet vil bl.a. tilbyde danske virksomheder en ny serie af rådgivningstilbud inden for e-handel til udlandet, der skal tilbydes på alle relevante handelsrepræsentationer samt udarbejde et Vitus-lignende forløb for små- og mellemstore e-handelsvirksomheder, der vil eksportere online til udlandet. Desuden vil Eksportrådet udvikle nogle særlige indsatser for styrket dansk online eksport til hhv. USA og Kina, da disse markeder for det første er enorme og voksende e-handelsmarkeder, men også er mere komplekse og konkurrenceprægede end europæiske e-handelsmarkeder. Der vil således være tale om rådgivningstilbud til danske e-handelsvirksomheder, der har en vis erfaring med e-handel og/eller et unikt produkt, der passer ind i den fortælling, der kan differentiere danske produkter i Kina eller i USA. I Kina vil Udenrigsministeriet bl.a. lancere et E-business Kina-koncept, hvor det er tanken at tage kontakt til tre af de største e- handelsplatforme i Kina og drøfte muligheden for at åbne en dansk portal med danske designvarer, fødevarer og mode etc. Det er ambassaden i Beijing, der er anker på dette initiativ. Frankrig har været først blandt EU-landene på dette området og arbejdet intensivt på at åbne et decideret French Mall på én af Kinas største e-handelsplatforme JD.com med autentiske franske varer, så som vin, fødevarer, kosmetik, parfume og mode til det enorme kinesiske online marked. Med åbningen af et "Made in France"-udstillingsvindue forventes en omsætning på 2,5 mia. euro de næste tre år på de franske varer. Både den franske premierminister og den franske udenrigsminister deltog i annonceringen i Shanghai i år sammen med stifteren af JD.com, hvilket understregede betydningen af økonomisk diplomati. Formålet med den danske handlingsplan for øget online eksport er at hente nogle af de tabte online-markedsandele hjem til Danmark ved at sælge mere online til udenlandske forbrugere og 7

8 udenlandske virksomheder og dermed tappe ind i den digitale økonomi og de hurtigt voksende globale e-handelsmarkeder. Globale tendenser og udfordringer fremover Internettet udfører i dag utroligt mange opgaver, lige fra online bankvirksomhed til tsunami monitorering. Nettet udvikler sig med en hidtil uset hastighed af serviceydelser, produkter og enheder, der taler sammen. Internet of Things ( IoT ) er den kollektive betegnelse for sidstnævnte fænomen, som også populært kaldes den fjerde industrielle revolution. Begrebet dækker over et netværk af fysiske objekter eller ting indlejret med elektronik og software, der er internt forbundet og kommunikerer med internettet. Derved er det i stand til at skabe merværdi og optimere service ved at udveksle data med producenten, operatøren eller de forbudne enheder. Et eksempel er en vindmøllepark, hvor indlejret on-site sensor-udstyr kan indsamle data fra de forbudne turbiner og kommunikere med nettet, hvilket muliggør løbende justeringer af funktionsfejl på grund af stress eller overophedning. Herved nedbringes omkostninger til vedligeholdelse af vindmølleparken. Et andet eksempel er Googles førerløse biler, der kommunikerer med nettet. Hver ting er unikt identificeret via dets indlejrede computersystem, men er også i stand til at fungere sammen med den eksisterende internetinfrastruktur. Ifølge Google vil denne megatrend angiveligt tage vores samfund til det næste niveau og konstant være en del af vores tilstedeværelse i nær fremtid. Imidlertid indebærer denne udvikling på sigt, at det bliver umuligt at kvantificere de økonomiske effekter af internettet. For hvordan isolerer man betydningen af en teknologi, som gennemsyrer vores hverdag fra A til Z, og som allerede er blevet en uadskillelig del af den globale økonomi. Man laver heller ikke i dag undersøgelser af de økonomiske effekter af elektricitet. Til forskel fra elektricitet udgør internettet ikke kun en neutral og rent formidlende ( enabling ) teknologi, men det er også en informations- og kommunikationsplatform for stater, organisationer, virksomheder og borgere, hvor spørgsmålet om adgang til information, sikkerhed, standarder, beskyttelse af brugere og ejerskab til den teknologiske infrastruktur spiller en stadig vigtigere rolle. Tendensen med øget regionalisering af nettet vil angiveligt fortsætte med nye vindere og tabere til følge. Tendensen er fortsat at amerikanerne køber på amerikanske e-handelsplatforme og kineserne på kinesiske, men det forhold til måske ændre sig med Alibaba på tærsklen til at åbne op i USA og Europa og Amazons forsøg på at udvide sin nuværende smalle tilstedeværelse på det lukrative kinesiske e-handelsmarked. I takt med, at stadig flere lande kommer på fuld teknologisk omgangshøjde vil der angiveligt opstå et pres for udvikling af nationale eller blot ikke-amerikanske alternativer til de eksisterende internetløsninger. 8

9 Amerikanske firmaer har nydt godt af USA s førende position i internetøkonomien, hvorfor en stor del af de online it-tjenesteydelser, der i dag forhandles på internettet såsom cloud computing, ligger fysisk på store serverparker i USA. Ved at udnytte de nationale grænser i internettets opbygning er det imidlertid muligt, at dirigere internettrafikken uden om USA og ind på f.eks. europæiske eller asiatiske servere i stedet, hvilket kan betyde tab af amerikanske markedsandele og omvendt gevinster for europæiske eller asiatiske udbydere. Uanset hvilken retning internettet bevæger sig i er der imidlertid intet, som tyder på at vi går en verden i møde med mindre brug af internettet. Hvis internettet kunne ønske sig noget på sin 40 års fødselsdag, ville det sandsynligvis være at blive mere kraftfuldt, forbundet og intuitivt i stand til at respondere direkte på vores behov i hjemmet, på arbejdet, i industrien og i samfundet som helhed. In the future, the Internet will disappear you won t even sense it, it will be part of your presence all the time. Udenrigsministeriet 9

Brug for flere digitale investeringer

Brug for flere digitale investeringer Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 FEBRUAR 2017 Brug for flere digitale investeringer Danmark er ved at veksle en plads forrest i det digitale felt til en plads i midterfeltet.

Læs mere

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser Januar 2013 Digitalt salg skaber flere arbejdspladser AF KONSULENT JES LERCHE RATZER, JELR@DI.DK Mindre og mellemstore virksomheder, der anvender digitale salgskanaler skaber flere job. Alligevel udnytter

Læs mere

Kina kan blive Danmarks tredjestørste

Kina kan blive Danmarks tredjestørste Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Kina kan blive Danmarks tredjestørste eksportmarked AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK OG ØKONOMISK KONSULENT TINA HONORÉ KONGSØ, TKG@DI.DK

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE december 2015 Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki Virksomhedernes øgede fokus på vækstmarkederne har frem mod 2020 øget eksportpotentialet med 30-35 mia. kr. En stigende

Læs mere

Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport

Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport Marts 2013 Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK OG KONSULENT NIS HØYRUP CHRISTENSEN, NHC@DI.DK Tyrkiet har udsigt til at blive det OECD-land, der har den største

Læs mere

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer MAJ 2017 Digitalisering og ny teknologi giver virksomhederne nye muligheder for at effektivisere produktion og arbejdsprocesser og skaber samtidig grobund for nye forretningsmodeller, innovation og nye

Læs mere

DANSK E-HANDEL Niels Ralund, adm. direktør FDIH, Foreningen for Dansk Internethandel

DANSK E-HANDEL Niels Ralund, adm. direktør FDIH, Foreningen for Dansk Internethandel DANSK E-HANDEL 2016 Niels Ralund, adm. direktør FDIH, Foreningen for Dansk Internethandel Agenda Hvem er Niels Ralund? Kort om FDIH E-handel i DK 2015/2016 Konkurrencen udefra Global eller Local Hva nu?

Læs mere

FDIH Vi videndeler, inspirerer og styrke dansk e handel

FDIH Vi videndeler, inspirerer og styrke dansk e handel FDIH Vi videndeler, inspirerer og styrke dansk e handel Agenda Om FDIH E business er Danmarks vækstmotor FDIH E Handelsanlyse: Hvem handler på nette,hvad handler de og hvorfor? Eksporteventyr www.fdih.dk

Læs mere

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark Kapitalforvaltning i Danmark 2016 KAPITALFORVALTNING I DANMARK 2016 FORORD Kapitalforvaltning er en ofte overset klynge i dansk erhvervsliv. I 2016 har den samlede formue, der kapitalforvaltes i Danmark,

Læs mere

Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren

Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren DI Fødevarer November 2013 Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren af konsulent Peter Bernt Jensen Fødevaresektoren er en dansk styrkeposition En fjerdedel af den danske vareeksport

Læs mere

STÆRKT VÆKSTPOTENTIALE I SUNDHEDSFREMMENDE FØDEVARER

STÆRKT VÆKSTPOTENTIALE I SUNDHEDSFREMMENDE FØDEVARER Organisation for erhvervslivet Marts 2010 STÆRKT VÆKSTPOTENTIALE I SUNDHEDSFREMMENDE FØDEVARER AF KONSULENT PETER BERNT JENSEN, PEBJ@DI.DK Salget af sundhedsfremmende fødevarer er stærkt stigende i vores

Læs mere

Den 29. januar i år kom Skatteministeriets grænsehandelsrapport Status over grænsehandel

Den 29. januar i år kom Skatteministeriets grænsehandelsrapport Status over grænsehandel Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 600 Offentligt 7. april 2015 J.nr. 15-0450122 Samrådsspørgsmål X - Tale til besvarelse af spørgsmål X den 14. april 2015 Spørgsmål Ministeren

Læs mere

Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer

Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE September 2015 Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer Højindkomstlandene udvikler væsentlig flere upmarket produkter, der kan sælges til højere priser og dermed bære

Læs mere

Danmark går glip af udenlandske investeringer

Danmark går glip af udenlandske investeringer Den 15. oktober 213 MASE Danmark går glip af udenlandske investeringer Nye beregninger fra DI viser, at Danmark siden 27 kunne have tiltrukket udenlandske investeringer for 5-114 mia. kr. mere end det

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Virksomheder høster de lavthængende digitale frugter

Virksomheder høster de lavthængende digitale frugter Indsigt går i dybden med et aktuelt tema. Denne gang om digitalisering. Du kan abonnere særskilt på Indsigt som nyhedsbrev på di.dk/indsigt Af Christian Hannibal, chhn@di.dk Fagleder Anja Skadkær Møller,

Læs mere

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Juni 2002 Af Thomas V. Pedersen Resumé: GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Notatet viser: USA er gået fra at være det syvende til det tredje vigtigste marked for industrieksporten i perioden 1995 til 2001.

Læs mere

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Eksporten er tilbage på niveauet fra før finanskrisen, men det umiddelbare opsving fra 2010 til starten af 2012 er endt i

Læs mere

Handel med forfalskede og piratkopierede varer:

Handel med forfalskede og piratkopierede varer: Handel med forfalskede og piratkopierede varer: KORTLÆGNING AF DE ØKONOMISKE VIRKNINGER April 2016 SAMMENFATNING Denne undersøgelse giver en opdateret analyse af den virkning, som varemærkeforfalskede

Læs mere

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen Notat Danskernes e-julehandel i 2013 Traditionen tro er julehandlen gået i gang, og danskerne bruger meget tid og mange penge på at købe julegaver til familie og venner. Dansk Erhverv har, på baggrund

Læs mere

Få hindringer på de nære eksportmarkeder

Få hindringer på de nære eksportmarkeder ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Juni 215 Få hindringer på de nære eksportmarkeder Danske virksomheder oplever få hindringer ved salg til nærmarkederne, mens salg til udviklingslande og emerging markets uden

Læs mere

Tøjbranchen i Danmark

Tøjbranchen i Danmark Tøjbranchen i Danmark Vækst i eksporten af modetøj skaber bedre resultater hos producenter og engroshandler. Tøjbutikkerne har det stadig hårdt. Deloitte 2016 Tøjbranchen Indledning Deloitte præsenterer

Læs mere

Energierhvervsanalyse 2009 November 2010

Energierhvervsanalyse 2009 November 2010 Energierhvervsanalyse 2009 November 2010 Formålet med analysen af dansk eksport af energiteknologi og -udstyr er at dokumentere betydningen af den danske energiindustri for samfundsøkonomien, beskæftigelsen

Læs mere

Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og -løsninger

Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og -løsninger Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og -løsninger 1 Indledning Det danske velfærdssamfund står over for store udfordringer med en voksende ældrebyrde, stigende sundhedsudgifter,

Læs mere

Udenrigsøkonomisk Analyse VI: Den økonomiske udvikling i Østersø-regionen. Udenrigsøkonomisk analyseenhed, Udenrigsministeriet, 8.

Udenrigsøkonomisk Analyse VI: Den økonomiske udvikling i Østersø-regionen. Udenrigsøkonomisk analyseenhed, Udenrigsministeriet, 8. Udenrigsøkonomisk Analyse VI: Den økonomiske udvikling i Østersø-regionen Udenrigsøkonomisk analyseenhed, Udenrigsministeriet, 8. april 2015 Sammenfatning: Nærværende analyse af den økonomiske udvikling

Læs mere

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Den 22. maj 2012 Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Danske virksomheder oplever få udfordringer ved salg til nærmarkederne, mens salg til udviklingslan- de og emerging markets uden for Europa kan

Læs mere

E-handel runder 80 mia. kr. i 2014

E-handel runder 80 mia. kr. i 2014 3. KVARTAL NOVEMBER 2014 E-handel runder 80 mia. kr. i 2014 AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, MA, CAND.SCIENT.POL OG POLITISK KONSULENT MARIE LOUISE THORSTENSEN, CAND. SCIENT. POL. E-handlen tegner i 2014 igen

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2013

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2013 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I steg Danmarks eksport af energiteknologi til 67,6 mia. kr., hvilket er 10,8 pct. højere end året før. Eksporten af energiteknologi udgjorde dermed 10,8 pct. af den samlede

Læs mere

Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal.

Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal. Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal. Eksportrådets statistik over SMV-eksporten er nu opdateret med 2014-tal. Eksportstatistikken, der er udviklet

Læs mere

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder Organisation for erhvervslivet oktober 29 Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder AF KONSULENT TOM VILE JENSEN, TJN@DI.DK OG KONSULENT KIRSTEN ALKJÆRSIG, kna@di.dk Virksomhedernes vej ud af

Læs mere

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Denmark

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Denmark ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Denmark FL - Companies engaged in online activities DK A Sælger jeres virksomhed via nettet og/eller benytter automatiseret

Læs mere

1,2 5,4 2,9 1,4 0,1 0,6 2,3 3,7 5,0 4,3. Østrig. Finland. Kabelmodem mv.

1,2 5,4 2,9 1,4 0,1 0,6 2,3 3,7 5,0 4,3. Østrig. Finland. Kabelmodem mv. Figur 1.1 Udbredelse af hurtige adgangsveje oktober 2003 30 Pr. 0 indbyggere 25 20,3 15 5 0 14,9 7,5 9,7 7,6 6,5 1,,5 3,4 4,4 7, 6,7 5,6 3,4 4,5 5,7 5,1 4,4 2,9 3,0 1,2 5,4 2,9 1,4 0,1 0,6 2,3 3,7 5,0

Læs mere

E-handel i Norden Første kvartal 2014 TEMA: LOGISTIK

E-handel i Norden Første kvartal 2014 TEMA: LOGISTIK E-handel i Norden Første kvartal 2014 TEMA: LOGISTIK Nordisk e-handel for 34 milliarder i første kvartal Forord Værdien af den nordiske e-handel i første kvartal af 2014 beløb sig til omkring 34.000 millioner

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juni 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

15. Åbne markeder og international handel

15. Åbne markeder og international handel 1. 1. Åbne markeder og international handel Åbne markeder og international handel Danmark er en lille åben økonomi, hvor handel med andre lande udgør en stor del af den økonomiske aktivitet. Den økonomiske

Læs mere

Key Trends i Tyskland muligheder for din eksport NEXT STEP: Tyskland 15. maj v/ Helle Meinertz, Generalkonsul München

Key Trends i Tyskland muligheder for din eksport NEXT STEP: Tyskland 15. maj v/ Helle Meinertz, Generalkonsul München Key Trends i Tyskland muligheder for din eksport NEXT STEP: Tyskland 15. maj 2017 v/ Helle Meinertz, Generalkonsul München Program Den økonomiske situation i Tyskland Dansk-tysk samhandel Sektormuligheder

Læs mere

Markedsfokus bliver hver måned opdateret med de seneste statistiske oplysninger.

Markedsfokus bliver hver måned opdateret med de seneste statistiske oplysninger. Økonomiske tendenser Sammenvejet udland December DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus

Læs mere

E-handel i Norden 2. kvartal 2014 TEMA: VEJEN TIL E-HANDELSKØBET

E-handel i Norden 2. kvartal 2014 TEMA: VEJEN TIL E-HANDELSKØBET E-handel i Norden 2. kvartal 2014 TEMA: VEJEN TIL E-HANDELSKØBET E-handel til en værdi af 33 mia. SEK FORORD Den nordiske e-handel fortsatte stærkt i 2. kvartal 2014. De nordiske forbrugere har i alt købt

Læs mere

Kom godt i gang med din webs. Dato: 14. marts 2013 Jan Overgaard, Sektionsleder i IBIZ-Center, ved Teknologisk Institut

Kom godt i gang med din webs. Dato: 14. marts 2013 Jan Overgaard, Sektionsleder i IBIZ-Center, ved Teknologisk Institut Kom godt i gang med din webs Dato: 14. marts 2013 Jan Overgaard, Sektionsleder i IBIZ-Center, ved Teknologisk Institut Program Kl. 14.00-14.10 Velkommen v/dansk Erhverv Kl. 14.10-14.30 Rammer og tendenser

Læs mere

Tøjbranchen i Danmark. Eksporten og internethandlen buldrer derudaf. Deloitte 2015

Tøjbranchen i Danmark. Eksporten og internethandlen buldrer derudaf. Deloitte 2015 Tøjbranchen i Danmark Eksporten og internethandlen buldrer derudaf Deloitte 2015 Tøjbranchen Indledning Deloitte præsenterer hermed endnu en midtvejsanalyse af den økonomiske situation, trends og udviklingen

Læs mere

Fødevareklyngens eksport rejser længere væk

Fødevareklyngens eksport rejser længere væk Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2016 Fødevareklyngens eksport rejser længere væk Eksporten fra fødevareklyngen retter sig i stigende grad mod Asien og øvrige globale markeder.

Læs mere

Multichannel Retail & Marketing

Multichannel Retail & Marketing Multichannel Retail & Marketing Fundamental anvendelse E-handel bruges til: Køb Prækvalificering Danske kunder researcher på nettet før køb (fra kædernes konkurrencekraft 2009) Kun 36% af danske detailkæder

Læs mere

Åbne markeder, international handel og investeringer

Åbne markeder, international handel og investeringer 14 Økonomisk integration med omverdenen gennem handel og investeringer øger virksomhedernes afsætningsgrundlag og forstærker adgangen til ny viden og ny teknologi. Rammebetingelser, der understøtter danske

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

Byinnovation Baggrund, fakta og kompetencer

Byinnovation Baggrund, fakta og kompetencer Byinnovation Baggrund, fakta og kompetencer Den stigende urbanisering er en global tendens, som ikke er til at fornægte. Verdens befolkning er i en voldsom grad på vej mod byerne, hvilket i stigende grad

Læs mere

Danske fødevarevirksomheder investerer massivt i udlandet

Danske fødevarevirksomheder investerer massivt i udlandet November 2012 Danske fødevarevirksomheder investerer massivt i udlandet AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Dansk fødevareindustri investerer massivt i udlandet, mens omfanget af investeringer

Læs mere

Tendenser for verdens fødevareproduktion og forbrug. Leif Nielsen Cheføkonom Landbrug & Fødevarer

Tendenser for verdens fødevareproduktion og forbrug. Leif Nielsen Cheføkonom Landbrug & Fødevarer Tendenser for verdens fødevareproduktion og forbrug Leif Nielsen Cheføkonom Landbrug & Fødevarer Op i helikopteren Globale megatrends i de kommende 10-20 år Fødevareproduktion Efterspørgsel Megatrends

Læs mere

ANALYSENOTAT Eksporten til USA runder de 100 mia. kroner men dollaren kan hurtigt drille

ANALYSENOTAT Eksporten til USA runder de 100 mia. kroner men dollaren kan hurtigt drille 2005K4 2006K2 2006K4 2007K2 2007K4 2008K2 2008K4 2009K2 2009K4 2010K2 2010K4 2011K2 2011K4 2012K2 2012K4 2013K2 2013K4 2014K2 2014K4 2015K2 2015K4 Løbende priser, mia kroner ANALYSENOTAT Eksporten til

Læs mere

Retsudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Retsudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K 4. maj 2011./. Til udvalgets orientering fremsendes hermed mit talepapir fra Videnskabsudvalgets

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar november 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: januar 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Globale ambitioner i Region Midtjylland

Globale ambitioner i Region Midtjylland 23. juni 2011 Globale ambitioner i Region Midtjylland Internationalt. Næsten halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har internationale aktiviteter, og jo større og mere vækstivrige

Læs mere

Udenrigsøkonomisk Analyse: Udviklingstendenser i den indonesiske økonomi. Udenrigsøkonomisk Analyseenhed

Udenrigsøkonomisk Analyse: Udviklingstendenser i den indonesiske økonomi. Udenrigsøkonomisk Analyseenhed Udenrigsøkonomisk Analyse: Udviklingstendenser i den indonesiske økonomi Udenrigsøkonomisk Analyseenhed Sammenfatning: Den overordnede økonomiske situation og udvikling Med et BNP på 889,8 mia. USD var

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-marts 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse 2 Udgivet af VisitDenmark Opdateret: maj 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: marts

Læs mere

Transportøkonomisk Forening og Danske Speditører

Transportøkonomisk Forening og Danske Speditører Transportøkonomisk Forening og Danske Speditører Østudvidelsen Konsekvenser, muligheder og trusler for danske virksomheder V. Henriette Søltoft, chefkonsulent Dansk Industri 4. november 2003 Dansk Industri

Læs mere

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR BRIEF RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME EU- borgere handler som aldrig før på tværs af grænserne, og det kræver

Læs mere

IT-infrastrukturens betydning for vækst og konkurrenceevne i Region Nordjylland

IT-infrastrukturens betydning for vækst og konkurrenceevne i Region Nordjylland IT-infrastrukturens betydning for vækst og konkurrenceevne i Region Nordjylland Nordkraft, 27. november, 2012 CNP Center for Network Planning, Fredrik Bajers Vej 7, DK 9220 Aalborg East Phone: +45 9940

Læs mere

Kvartalsnyt fra estatistik November 2013

Kvartalsnyt fra estatistik November 2013 Eksport og indenlandsk salg på stabilt niveau tysk vækst skaber håb for de mindste eksportvirksomheder Den danske eksport og det indenlandske salg har ligget på et konstant niveau de seneste 6 kvartaler.

Læs mere

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD Marts 2014 SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD AF KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK Danmark tilhører ikke længere den mest konkurrencedygtige tredjedel af OECD -landene. Danmark opnår

Læs mere

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002 Erhvervslivets forskning og udvikling Forskningsstatistik 2002 Dansk Center for Forskningsanalyse Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Forskningsstatistik 2002 Statistikken er udarbejdet af:

Læs mere

Fremtidens job KONTAKT FORFATTERE NOTAT. CITAT Frank Skov, analysechef. Frank Skov, analysechef. Tema: Arbejdsmarked Publiceret d. 30.01.

Fremtidens job KONTAKT FORFATTERE NOTAT. CITAT Frank Skov, analysechef. Frank Skov, analysechef. Tema: Arbejdsmarked Publiceret d. 30.01. 1 Fremtidens job Følgende notat belyser, på baggrund af data fra World Economic Forum, hvilke udviklingstendenser der i særlig grad forventes at præge fremtidens arbejdsmarked og hvor mange job der, som

Læs mere

IndonesIen kan blive næste store vækstmarked for eksport

IndonesIen kan blive næste store vækstmarked for eksport Organisation for erhvervslivet Februar 2010 IndonesIen kan blive næste store vækstmarked for eksport AF AFSÆTNINGSPOLITISK CHEF PETER THAGESEN, PTH@DI.DK OG KONSULENT TRYGVE ILKJÆR Indonesien står på spring

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

FAKTAARK: DANMARKS DIGITALE VÆKST 2016

FAKTAARK: DANMARKS DIGITALE VÆKST 2016 Finland Storbritannien EU-28 FAKTAARK: DANMARKS DIGITALE VÆKST 216 31. maj 216 har et godt digitalt udgangspunkt har et godt digitalt udgangspunkt. Vi har en veludbygget digital infrastruktur (mobilnetværk,

Læs mere

om ENERGISElSKAbERNES fibernet

om ENERGISElSKAbERNES fibernet 6 punkterede MYTER om energiselskabernes fibernet 2 1 MYTE: Danskerne vil ikke have fibernet Fibernet er den hurtigst voksende bredbåndsteknologi i Danmark. Antallet af danskere der vælger fibernet, stiger

Læs mere

Eksport skaber optimisme

Eksport skaber optimisme Januar 2013 Eksport skaber optimisme Af chefkonsulent Marie Gad, MSh@di.dk De mindre og mellemstore virksomheder, der er på eksport markederne, tror på fremgang i 2013. Men hvis flere virksomheder skal

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juli 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juli

Læs mere

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.)

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.) Bilag A - Turismen statistisk set Turismen i de europæiske lande har de seneste mange år har leveret særdeles flotte resultater. Udviklingen kan bl.a. aflæses på udviklingen i de udenlandske overnatninger

Læs mere

Store muligheder for eksportfremme til MMV er

Store muligheder for eksportfremme til MMV er Januar 2014 Store muligheder for eksportfremme til MMV er Af chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk og chefkonsulent Marie Gad, msh@di.dk De mindre og mellemstore virksomheder står for en begrænset del

Læs mere

Eksportanalyse af Vandteknologi. Kina

Eksportanalyse af Vandteknologi. Kina Eksportanalyse af Vandteknologi Kina Juli 2016 Redaktion: Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning ISBN: 978-87-7175-589-3 2 SVANA/ Eksportanalyse af Vandteknologi - Kina Indhold 1. Eksportanalyse - Kina

Læs mere

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 2015 Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen efter danske underleverancer Danske virksomheder har mange underleverancer til erhvervslivet i udlandet. Væksten

Læs mere

SMV erne og Kina. Eksportrådet, kontorchef Susanne Hyldelund

SMV erne og Kina. Eksportrådet, kontorchef Susanne Hyldelund SMV erne og Kina Eksportrådet, kontorchef Susanne Hyldelund Temaer Hvorfor har regeringens en strategi for Kina? Konsekvenser for SMV ere Hvordan kommer man videre? Real 2005 US$ Verdens 10 største økonomier

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-juni 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: august 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni 2016

Læs mere

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Dansk Industri Aktuelle konjunkturtendenser Fra september til oktober viser opgørelsen af bruttoledigheden et fald på 1.1 fuldtidspersoner, eller,1 procentpoint.

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme 2015 foreløbig status VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

E-handel i Norden 3. kvartal 2014 TEMA: JULEHANDLEN PÅ NETTET

E-handel i Norden 3. kvartal 2014 TEMA: JULEHANDLEN PÅ NETTET E-handel i Norden 3. kvartal 2014 TEMA: JULEHANDLEN PÅ NETTET Nordisk e-handel til en værdi af 34,5 mia. SEK FORORD De nordiske forbrugere anslår, at de i 3. kvartal har handlet på nettet for 34,5 mia.

Læs mere

Markant e-handelsvækst i 1. kvartal

Markant e-handelsvækst i 1. kvartal 1. KVARTAL APRIL 2015 Markant e-handelsvækst i 1. kvartal AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, MA, CAND.SCIENT.POL OG POLITISK KONSULENT MARIE LOUISE THORSTENSEN, CAND. SCIENT. POL. E-handlen tegner igen i 2015

Læs mere

VORES BIDRAG. Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv København V T F E W

VORES BIDRAG. Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv København V T F E W VORES BIDRAG Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Hvem vi er Den danske fødevareklynge er andet og meget mere end koteletter,

Læs mere

Den offentlige sektor gør Danmark til et godt land at drive virksomhed i

Den offentlige sektor gør Danmark til et godt land at drive virksomhed i Projekt Offentlig Sektor Oktober 217 Den offentlige sektor gør til et godt land at drive virksomhed i Den offentlige og private sektor er hinandens forudsætninger. Det er klart: Den offentlige sektor afhænger

Læs mere

KONKURRENCESTYRELSEN

KONKURRENCESTYRELSEN KONKURRENCESTYRELSEN Konkurrenceredegørelse 2005 KAPITEL 5 Musik, film og konsolspil 5.1 RESUMÉ OG KONKLUSIONER Vi hører ofte spørgsmålene: Hvordan kan det være, at cd er er så dyre, og hvorfor er priserne

Læs mere

Vækst på top og bund

Vækst på top og bund Vækst på top og bund Vi er E-handelsbureauet Wølund & Wraae Etableret i 2006 Full-service e-handelsbureau, der løser opgaver for kunder i hele Norden 12 e-handelseksperter placeret i 2 afdelinger i København

Læs mere

17. Infrastruktur digitalisering og transport

17. Infrastruktur digitalisering og transport 17. 17. Infrastruktur digitalisering og transport Infrastruktur Infrastruktur er en samlet betegnelse for de netværk, der binder samfundet sammen. En velfungerende infrastruktur er et vigtigt fundament

Læs mere

2. Adgangsveje til internettet

2. Adgangsveje til internettet Adgang til internettet 11 2. Adgangsveje til internettet 2.1 Introduktion Informationssamfundets infrastruktur er en af de væsentligste forudsætninger for befolkningens og virksomhedernes muligheder for

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - april 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juni 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: april

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING

DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING 13. april 2005/MW af Martin Windelin direkte tlf. 33557720 Resumé: DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING Danmark er på en niendeplads globalt, en fjerdeplads i Norden og på en tredjeplads

Læs mere

ANALYSENOTAT Markedet for digitalt indhold: omfang og tendenser

ANALYSENOTAT Markedet for digitalt indhold: omfang og tendenser ANALYSENOTAT Markedet for digitalt indhold: omfang og tendenser AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Vi er i disse år vidne til en hastig digitaliseringsproces og fremkomsten af en ny digital økonomi. Det ser

Læs mere

OECD Communications Outlook 2005. OECD Kommunikations Outlook 2005. Resumé. Summary in Danish. Sammendrag på dansk

OECD Communications Outlook 2005. OECD Kommunikations Outlook 2005. Resumé. Summary in Danish. Sammendrag på dansk OECD Communications Outlook 2005 Summary in Danish OECD Kommunikations Outlook 2005 Sammendrag på dansk Resumé Efter at der var gået hul på "dot-com boblen" stod telekommunikationsindustrien midt i en

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2016 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN DANSK VELSTANDSUDVIKLING HOLDER TRIT Dansk økonomi har siden krisen i 2008 faktisk præsteret en stigning i velstanden, der er lidt højere end i Sverige og på

Læs mere

Mød virksomhederne med et håndtryk

Mød virksomhederne med et håndtryk Mød virksomhederne med et håndtryk Lars Disposition Danmark kan lade sig gøre men er udfordret Kommunernes virke er vigtige rammebetingelser Hvordan gå fra fremragende eksempler til generelt højt niveau?

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar 2016 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: marts 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: Januar 2016

Læs mere

Tøjbranchen i Danmark En verden af muligheder. Deloitte, Juni 2014

Tøjbranchen i Danmark En verden af muligheder. Deloitte, Juni 2014 Tøjbranchen i Danmark En verden af muligheder Deloitte, Juni 2014 Beklædningsbranchen Indledning Deloitte præsenterer hermed endnu en midtvejsanalyse af den økonomiske situation, trends og udvikling i

Læs mere

Finland & Baltikum som Eksportmål

Finland & Baltikum som Eksportmål Finland & Baltikum som Eksportmål Nokia Effekten Nokia er finnernes nationale stolthed. Nokia er et symbol for de større forandringer samfundet gennemlevede samt landets entre til den globale finansielle

Læs mere

Vækst i energieffektivisering og smartgrid skaber mulighed for milliardeksport

Vækst i energieffektivisering og smartgrid skaber mulighed for milliardeksport Indblik Vækst i energieffektivisering og smartgrid skaber mulighed for milliardeksport Danmark har væsentlige styrker inden for energieffektivisering, der kan resultere i både mere eksport og jobskabelse.

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-maj 2016 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juli 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: maj 2016

Læs mere

Notat. Udviklingen i de kreative brancher i Danmark

Notat. Udviklingen i de kreative brancher i Danmark Notat Udviklingen i de kreative brancher i Danmark Den overordnede udvikling i de kreative erhverv siden 2003 De kreative erhverv er en bred betegnelse, der dækker over meget forskelligartede brancher;

Læs mere

STIGENDE IMPORT FRA KINA

STIGENDE IMPORT FRA KINA 15. september 5/TP Af Thomas V. Pedersen Resumé: STIGENDE IMPORT FRA KINA Den relativ store og voksende import fra Kina samt et handelsbalanceunderskud over for Kina på ca. 1 mia.kr. fører ofte til, at

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - august 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: oktober 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: august

Læs mere

Tema Levering. E-handel i Norden 1. kvartal 2015

Tema Levering. E-handel i Norden 1. kvartal 2015 Tema Levering E-handel i Norden 1. kvartal 2015 Nordisk e-handel for 36,5 mia. SEK i 1. kvartal FORORD E-handlen i Norden udvikler sig stadig. Over 7 ud af 10 nordboere købte varer på nettet i 1. kvartal

Læs mere