Nr. 2 - august Nyhedsbrevet indeholder denne gang: 1. Referater fra bestyrelsesmøder 3.05, 8.06 og

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 2 - august 2004. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: 1. Referater fra bestyrelsesmøder 3.05, 8.06 og 12.08.2004"

Transkript

1 Nr. 2 - august 2004 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: 1. Referater fra bestyrelsesmøder 3.05, 8.06 og Faurholmfestival 2004, lørdag Formandsklumme 4. Velkomstpakke 5. Åbent Hus - arrangement lørdag den Carporte 7. Ny grill + lån af trailere 8. Diverse Bagsiden: Værn om Favrholmvænget 1

2 Referat af bestyrelsesmøde mandag kl i nr. 3 Alle er til stede Ad 1 Ad 2 Ad 3 Ad 4 Ad 5 Ad 6 Ad 7 Ad 8 Ad 9 Godkendelse af sidste referat Der er 2 rettelser: Fra punkt 1: Nabosag om skorsten ved nr.48 blev besigtiget Fra punkt 15: Vi er betænkelige ved dispensation skaber præcedens Kasper Lønstrøm er med e i Kasper ikke med a (Kaspar) Foreningens økonomi: Er helt i orden. Hans endnu ikke inde på Netbank med kode Carportudvalg (kommissorium, møde): Et godt kommissorium, kun enkelte rettelser - godkendes. Alle skal gerne have ny kontrakt, da den gamle kontrakt fra 1987 er uklar. Udvalgets økonomi? Udgifter dækkes som ved bestyrelsesmøder, dog et begrænset antal møder. 1. møde indkaldes medio maj v/ Bent og Dennis Udmatrikulering Kasper har downloaded byplanvedtægt fra Amtmandsvang fra Nettet. Kasper arbejder videre via kommunen Parkeringsarealer: Brev fra Ulrik om parkeringsregler for området Skriftligt svar m/ vedlagte kopier til Ulrik (formanden) Bestyrelsen besigtigede egnet areal til påhængsvogne (bag Oles knold), hvor de generer mindst muligt. Må være bestyrelsens afgørelse Formand + Morten skal mødes med Jan gartner om fliseopretning + fastgørelse af fliser ved ny trappe og p-plads til trailere. Tavler med brandveje og nye skilte monteres ved gartner Projekter /lysthus, trappe, flise) Lysthus i skrækkelig forfatning, taget mangler tagpap + der er flere opgaver Arbejdsweekend aftales til grill indvies samtidigt. Hans laver opslag. Sendes ud snarest Arealer skal fejes 11.05, seddel ud i weekend inden. Dennis sørger for denne seddel Fliser og stier skal rettes op i prioriteret rækkefølge Information (nyhedsbrev, velkomstpakke) Nyhedsbrev laves og udsendes først i august her information om Favrholmfestival og nyt fra Antenneforeningen. - Nyhedsbrev igen Mosebryg? Med det gamle logo? Hans skriver en klumme i næste nyhedsbrev - Velkomstpakke: Indhold: Sidste nyhedsbrev vedtægter deklarationer på området antenneforeningens vedtægter carportudvalg festudvalg (Skt. Hans + festival) Helge + Anni Aktivitetsliste: Revideres løbende Evt. Festudvalg: Åbent hus hvornår? Mødet slut ca Næste møde 8.06 kl i nr.58. Referent: Anni Risbo Jessen

3 Referat af bestyrelsesmøde mandag kl i nr. 58 Afbud fra Helge og Kasper. Ad 1 Ad 2 Ad 3 Ad 4 Ad 5 Ad 6 Ad 7 Ad 8 Ad 9 Godkendelse af sidste referat Godkendt Foreningens økonomi (regnskab): Er udsendt pr. mail Hans er endelig inde på Netbank med kode og er kontaktperson til gartner. Alle kontingenter for 1. halvår er nu betalt Carporte: - 1. møde i udvalget/ referat herfra - regler og kontrakt er under revidering - der ser ud til at være en principiel byggetilladelse fra kommunen - møde i carport-udvalg uge 25 aftale reparationsstart - de nye regler skal fastsættes, inden de gamle tage repareres - på generalforsamlingen blev det lovet, at tage skulle repareres i bestyrelsen skal godkende arbejdet ved start og afslutning - referat + ny kontrakt sendes ud til alle i bestyrelsen på mail - Bent har målt alle P-arealerne op og lavet måltegninger + overslag over hvor nye carporte kan være Forslag om oversigtskort til ophængning ved stamveje (Hans indhenter tilbud) Parkering af trailers & campingvogne Vi er bekendtgjort med parkeringsvedtægterne Vi må stribe op til trailere Parkeringspladser er med matrikelnumre, så..de hører til fællesarealerne og ikke til vejen. Bent kontakter kommunen endnu en gang. Vi vil også begrænse trailermængden I Nyhedsbrevet oplyses om lån af trailere hos andre beboere Evaluering af arbejdsweekend: Der kom ikke så mange måske kunne man kombinere arbejdsweekend med legeaktiviteter hvordan får man ellers folk med? - Nøjes med en dag, lidt flere timer - Længere tidsfrist - Faste dage, først i maj/slut september - Næste gang 25.september. Opgaver: lysthus og legehus Regler for fester, grill, m.m. på fællesarealet) Ikke for meget kæft, trit og retning. Brug af borde og bænke OK; de skal bare sættes på plads efter brug + generel oprydning efter fester. Oplysning om ny grill på opslagstavle + i nyhedsbrev Fodboldbane Målet står uden for er flyttet til nedenfor Oles knold Må ikke vendes 90 grader, da bolden så kan ramme i haverne Skal skrives i nyhedsbrevet Fælles efterisolering? Gode ideer om vedligeholdelse modtages, så folk kan gå sammen om fælles tilbud/projekter. Nyhedsbrev Elforsyning til antenne 3

4 Beboer i nr. 57 leverer angiveligt strøm til fællesantenne og får en sjusset refusion, men uden måler. Han ønsker at få målt forbruget. Lægges op til antenneforeningen skal denne forening bestå eller være underudvalg? Ad 10 Ad 11 Ad 12 Ad 13 Ad 14 Ad 15 Løst hegn ved nr.23 Beboer i nr. 31 har bemærket at hegnet ved nr. 23 ligger ned og der - som hos mange andre - bliver jordstykket udenfor hegnet ikke holdt. Hans kontakter nr. 23 Forsikring: Grundejerforeningen betaler en forsikring, som vi ikke rigtig ved, hvad dækker. Hans kontakter forsikringsselskabet for mere information Aktier/ fondsemission Vi ejer 4 ekstra aktier efter fondsemission (fået en ny for hver 5.), men ejer det samme. Bagatelgrænse: Regninger skal konfirmeres af formand, hvis det kommer over 100 kr.? Formand/ kasserer skal orienteres inden alle evt. køb Alle arbejder, der skal sættes i gang af andre, skal drøftes i bestyrelsen Aktivitetsliste: Gennemgås og revideres. Hjemmeside inden nytår er målet Evt.: - Nyhedsbrev ud efter og inden Morten har deklaration over området - Åbent-hus-arrangement: Hans spørger festudvalget (Joe) - Ny mødedato: kl, i nr.90 - Mødet slut Referent: Anni Risbo Jessen

5 Referat af bestyrelsesmøde torsdag kl i nr. 90. Afbud fra: Helge og Kasper Ad 1 Ad 2 Ad 3 Ad 4 Ad 5 Ad 6 Evt: Godkendelse af sidste referat I pkt 7: mål står ud for nr Hans skriver om dette i klummen Foreningens økonomi: Regnskab er OK budgettet holder Hans: Særskilt kontering til 1) gartner og 2) almindelig vedligeholdelse Fællesarealer: - Kontrakt med gartner: løse fliser er endnu ikke repareret Er udbuddet specifikt nok? Står det tydeligt i kontrakten, hvad tilbuddet indebærer? Helge påpeger mangler ved græsslåning. Hans og Morten skal holde møde med gartner - Helge skal med - Benyttelse/beskyttelse: Den nye grill har allerede løse grillstænger skal rengøres efter brug og behandles ordentligt Mange unge mennesker her weekendaftener. De skal have tilhørsforhold for at kunne bruge lysthus + grillpladsen til fest. Hans skriver i klummen - Enkeltprojekter: Høje træer ved fællesantennen må fældes af beboer i nr. 78, der er generet: Han bortfjerner træet til brænde - Beplantningsudvalg/ haveudvalg: Hans vil gerne nedsætte dette. Opfordring til at melde sig - Spørgsmål til udvalget: hvad er fællesareal og hvad er privat? Nyhedsbrev: Disposition udleveres. Åbent-hus arrangement i stedet for arbejdsweekend Festudvalget vil arrangere dette med tilmelding Carporte/ parkering Bent har udmålt arealet, og Dennis og Bent har udformet ny kontrakt: Indkalde til nyt møde og undersøge, hvor beboernes carporte er placeret. Skitse over mulig placering af nye carporte skal gøres færdig. Ny kontrakt skal forelægges hele udvalget undersøge jura. Tidsplan for renovering og nyetablering snarest. Aftalt, at vi selv river de gamle tage af kort tid før nye lægges på ikke fastlagt dato. Til nyhedsbrev; Nye interesserede i carporte må henvende sig til udvalget snarest. Aktivitetsliste 12.08, se denne: Ved oprettelse af database: Købe domæne, ca. 150 kr./årligt. Hjemmesides navn: er ikke startet endnu Logo: Dennis har været i lokalhistorisk arkiv, fundet tegning af gården Favrholm. Dennis: - Strøm til vores skur? Pris for tavle i skuret? Kunne bruges til fester. Nr. 57 leverer strøm til fællesantennen antenneudvalgets opgave. - Lamper på stier kan genere haven overfor: Foreslås afblændet, så de lyser mere nedad. Fællesindkøb? Ikke enighed om dette. Aftalte møder: kl i nr kl i nr. 58 Julemøde 4.12 hos Hans Mødet slut Referent Anni Risbo Jessen 5

6 Lørdag den 21. august kl Kære Favrholmbeboere Så nærmer vi os den årlige beboerfest i Favrholmvænget, for børn og voksne. Festudvalget har lagt program for dagen i store træk, men du/i er jo selv med til at gøre dagen festlig. Festudvalget vil meget gerne have en hjælpende hånd. Så hvis du har mulighed for det, vil vi blive glade, hvis du vil melde dig til en af nedenstående praktiske opgaver på festivaldagen, og aflevere din tilmelding hos Helle i nr. 69 senest den Program: Kl. 13 Kl. 15 Kl. 16 Kl. 18 Kl. 21 Børnenes boder åbnes i det store telt på fællesarealet Tryllekunstner Sækkeløb for store og små Fællesspisning i teltet Festtale ved grundejerforeningens formand Trækning af gevinstlodder uddeling af præmier Kinesisk lotteri Musik og dans Alle der deltager i fællesspisningen medbringer en ret til det fælles tag selv bord samt stole, bord og service til eget forbrug. klip... Navn... hus nr.... Jeg /vi vil gerne give en hånd med på festivaldagen. Passe kaffe - kage bod Stå i baren en times tid Medbringe kage/ kaffe/ the til kaffe-kageboden pynte telt Venlig hilsen og på gensyn fra Favrholmvængets festudvalg 6

7 3. Formandsklumme Kære Favrholmere! Det 1. halve år med den nye bestyrelse er gået - og gået godt, synes jeg! Gruppen er sammensat af handlekraftige personer, der alle ønsker at gøre en indsats for Vores Vænge. Nok kan vi have lidt forskellige holdninger til de enkelte sager (ja vi kan!) - men det gør jo bare dialogen mere interessant. Dialogen er en vigtig del af det lokale selvstyre. De ofte lange bestyrelsesmøder ender som regel med en fornuftig beslutning. Det der får mig til at trives i Favrholmvænget - nu på 28. år! - er først og fremmest det gode naboskab, de grønne omgivelser - og det funktionelle hus. Favrholmvænget er, synes jeg, et godt sted at bo - for unge, ældre og gamle. Sådan skal det gerne blive ved med at være. Men tingene kommer ikke af sig selv. Vi må huske at passe på hinanden og være lidt opmærksomme, ikke kun på det der sker inden for egne vægge. Er det ikke derfor at vi har valgt at bo i Favrholmvænget? Muligheden for menneskelig kontakt er stor: man kan invitere naboen ind på en kop kaffe, man kan sige hej til de nyindflyttede, man kan tilbyde sin hjælp med lugning af et bed, man kan passe naboens kat etc. De mange fælles arrangementer - Sct. Hansbål, Favrholmfestival, arbejdsweekends etc., er tilbud til alle om at deltage i det lokale fællesskab. Muligheden for at en sådan deltagelse giver en positiv oplevelse er langt større end muligheden for at blive skuffet! Prøv selv! Men man kan også vælge det fra. I en travl hverdag er det ikke altid at man har overskud til den slags. Carportgruppen har arbejdet flittigt i det 1. halvår. Efter sommerferien er arbejdet nu genoptaget. Formålet er hurtigst muligt at få sat gang i udbedringen af de eksisterende carporte (tagene), og at muliggøre opførelse af nye carporte til de beboere der nu ønsker dytten under tag. Festudvalget er i fuld gang med at forberede årets store begivenhed - Favrholmfestivalen den 21. august! Mød op! Festudvalget er også i gang med at forberede et åbent hus-arrangement den 25. september. Det skal nok blive spændende! Dels kan du få se hvilke fliser din nabo har valgt i badeværelset og hvordan et nyt køkken (eller et originalt!) kan se ud, dels kan du få en god snak! Som du måske har set, har vi flyttet fodboldbanen til foden af Oles Knold. Her er der bedst plads til denne aktivitet. Husk, at banen skal vende øst-vest - så minimeres risikoen for at bolden ryger ned i en lagkage i en af de omkringliggende haver. Det kan du jo (som voksen) gøre din unge knoldesparker opmærksom på. Måske har du også set at vi har fået en grill ved lysthuset. Brug den mens det endnu er sommer! Læs andetsteds i brevet hvordan benyttelse hænger sammen med beskyttelse. De store fællesarealer sluger en stor del af foreningens budget - og bestyrelsens opmærksomhed. For at sætte yderligere fokus på dette område - og for om muligt at holde udgifterne nede - vil jeg tage initiativ til at vi får nedsat en havegruppe, - en sådan har vi haft før. Er du interesseret? Så hører jeg gerne fra dig! Gruppen kan bl.a. få til opgave at undersøge mulighederne for oprensning af søen og at udarbejde en langtidsplan for de grønne områder. Når så alt er skåret til, trimmet, nusset, nymalet, optimeret og anlagt i rette vinkler, når børnene har holdt op med at smide slikpapir, når hundene ikke skider hvor de ikke må skide, når de unge har holdt op med at larme, når vognparken står pænt parkeret i de velholdte carporte og når der er lys i alle lygter - hva så? Hvad med en svensk aften med Bellman-sange eller en tyrkisk - med mavedans? Hans Eklund, formand 7

8 4. Velkomstpakke I det omfang bestyrelsen får kendskab til nye husejere, vil vi byde velkommen og udlevere en velkomstpakke til orientering, indeholdende: Det sidste nyhedsbrev Vedtægter for vores forening Deklarationer på området + kort Information om tidspunkter for faste arrangementer Navne på bestyrelsesmedlemmer og udvalgsmedlemmer (hvor der er hjælp at hente) Oversigt over redskaber osv. som kan lånes i vores skur Kontrakt mellem grundejerforeningen og carportejerne (når den er klar) Er der andre, der har brug for en pakke, er de velkomne til at henvende sig hos formand Hans. 5. Åbent Hus-arrangement Har man lyst til at se andre måder at bo på end ens egen eller vil man åbne sit hjem for andre til inspiration, kan man melde sig hos festudvalget. Det sker Nærmere information følger 6. Carporte Er der flere, der er interesserede i at bygge ny carport (en pr. hus), skal man henvende sig hos bestyrelsen, da byggeplanerne er langt fremme. Reparationerne af tagene starter her i efteråret i den aftalte rækkefølge 7. Ny grill + lån af trailere Grundejerforeningen har købt en grill som er placeret på området ved lysthuset. Grillen er lænket fast og kan derfor ikke flyttes men vendes, hvis der er behov for det. Det er en stor olietønde der er skåret over, forsynet med ben og en rist. Den er til fri afbenyttelse og bliver gjort ren af den, der har brugt den sidst. De fælles borde/bænke, må flyttes rundt efter behov på området, blot de bliver sat på plads igen efter brug. Trailere Måske er det muligt at låne naboens påhængsvogn, i stedet for at købe en selv, da trailere fylder på parkeringspladserne. Der arbejdes på at oprette trailerparkering på området. 8. Diverse Opslagstavle er sat op på gavlen til skuret, hvor alle kan sætte ting til salg/køb, fundet og glemt og hvad der ellers kan komme på tale. Affaldsstativ købt af kommunen og sat op ved skuret. Vi betaler for at få det tømt, idet det er den eneste måde vi lovligt kan komme af med hundelortene. I sidste nyhedsbrev varslede vi generalforsamling i antenneforeningen. Af forskellige grunde blev den ikke afholdt. Når den bliver afholdt, mød op og deltag. Foreningen mangler en formand. 8

9 OBS! Det er ved at være tid, til at kontrollere lyset på huset, så vores stier kan blive lyst op. Husk at lyset på facaden er for vi andres skyld. Når du er i gang, så se lige på lampen ved din dør virker. Jo mere lys ved dit hus, jo mindre tyveri af cykler, knallerter, barnevogne, løbehjul osv. samt hærværk. Hvordan ser det ud med buske og træer ved din sti? Kan naboen og posten komme forbi uden at blive generet af dem? Også når det har regnet? Navnelisten over bestyrelsesmedlemmer og andre udvalg + oversigt over redskaber til udlån vedlægges kun efter hver generalforsamling. Liste og oversigt indgår i velkomstpakken og kan læses på opslagstavlen. Endvidere kan materialet udleveres ved henvendelse til bestyrelsen. Bestyrelsen Næste nyhedsbrev vil blive udsendt i november måned, på mail til dem, der har ønsket dette (43 huse). Er der flere, der vil opgive mailadresse og have dette sendt på mail, må de henvende sig. til Helge: eller Anni: Brevet er redigeret af Helge fra nr. 3 og Anni fra nr

10 Der har igen været larm/uorden i Salpetermosen. Torsdag den 5. august om aftenen mødtes ca. 20 unge fra 8. klasserne på Byskolen ved vores lysthus og klatrestativ. Da de havde muntret sig et stykke tid, henvendte jeg mig til dem og spurgte, hvem der var værten. Det var der ikke nogen der var, idet ingen af dem boede i Favrholmvænget. Der var dog en som boede i Kildedalen, men som ikke ønskede at træde frem. Jeg gjorde dem bekendt med, at Favrholmvænget er privat område og at de skulle forlade stedet. Det gjorde de og efterlod flasker, plastikposer og papir, som gartneren kunne rydde op. De fortsatte herefter til børnehaven Stoppestedet, hvor de aftalte at de skulle mødes igen fredag. Fredag aften var der samlet ca. 25 unge på Stoppestedets legeplads medbringende div. drikkevarer. Af frygt for hærværk og smadrede flasker blev politiet tilkaldt, som mødte frem med bl.a. hunde. De unge mennesker blev vist ud af børnehaven og drev ned gennem Kildedalen og Favrholmvænget, hvor de blev fulgt ud over Olsens marker og videre op på Roskildevej. Herefter var flokken mere eller mindre spredt, hvorfor der ved midnats tid igen var stille og roligt i Favrholmvænget. Jeg vil hermed slå et slag for, at vi alle deltager i at værne om vores område, bl.a. ved at henvende os til de, der er her. Hvis der er flere samlet, må der vel være en iblandt, som bor her og dermed er vært. Hvis de opfører sig som du ønsker, de skal gøre i dit hjem, sker der ikke noget ved, at de er på området. Hvis vi vender det blinde øje til og lader stå til, vil området forvandles til de unges forlystelsessted, med deraf knuste flasker, affald, råben og skrigen og hærværk på området. Der er kun en til at betale for oprydning. Kontingentet skal så sættes væsentligt op, så gartneren kan holde området pænt og rent, som vi alle sætter pris på. Endnu en opfordring til at samle ispapir, slikposer o.l. op fra børnene, flasker og cigaretpakker fra de voksne og lorte fra hunde og katte. Vi har nu 4 affaldsstativer, så det burde være muligt at holde området rent. Helge 10

Nr.1 - april 2004. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: 1: Referater fra generalforsamlingen 3.02.2004 og bestyrelsesmøder efter sidste nyhedsbrev

Nr.1 - april 2004. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: 1: Referater fra generalforsamlingen 3.02.2004 og bestyrelsesmøder efter sidste nyhedsbrev Nr.1 - april 2004 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: 1: Referater fra generalforsamlingen 3.02.2004 og bestyrelsesmøder efter sidste nyhedsbrev 2: Resume over beboerundersøgelsen 3: Sidste nyt om carporte,

Læs mere

Nr. 3 januar 2007. Formandsklumme ved Helge Munk-Winther. Læserbrev i Hillerødposten om sti ved badmintonhallen

Nr. 3 januar 2007. Formandsklumme ved Helge Munk-Winther. Læserbrev i Hillerødposten om sti ved badmintonhallen Nr. 3 januar 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: OBS Generalforsamling: 27. marts i Kedelhuset ved Klaverfabrikken Først ekstraordinær generalforsamling kl. 19.00, derefter Ordinær generalforsamling

Læs mere

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra ordinær generalforsamling den 27. marts 2007 kl. 20.00 i forlængelse af den ekstraordinære generalforsamling i Kedelhuset rum 2 ved Kulturparken 46 husstande

Læs mere

GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR

GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR Nr. 2 december 2005 GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR Nyhedsbrevet indeholder denne gang: 1. Formandsklumme v/ Hans Eklund 2. Indsamling af papir 3. Sidste nyt fra festudvalget v/ Margrethe Heering 4. Til udlån

Læs mere

Nr. 3 januar 2005 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: 1. Referater fra bestyrelsesmøder 30.09, 9.11. og 11.01.05

Nr. 3 januar 2005 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: 1. Referater fra bestyrelsesmøder 30.09, 9.11. og 11.01.05 Nr. 3 januar 2005 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: 1. Referater fra bestyrelsesmøder 30.09, 9.11. og 11.01.05 2. Generalforsamling 16.03.05 kl. 19.30 3. Formandsklumme 4. Hjemmeside 5. Carporte: Kontrakter

Læs mere

Velkommen. Afdeling 14

Velkommen. Afdeling 14 B O L IG F O RE N I N GE N VE S TVESTERBO E RB O BOLIGFORENINGEN Velkommen Velkommen I Afdeling I 14 Afdeling 14 Ådalsparken Hinnerup Ådalsparken Hinnerup Ny i afdeling 14 så læs med her Afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING Dato : 18. Marts 2009. Sted : Kulturhuset Elværket, Frederikssund Referent: Bo Bertramsen Dagsordenen var følgende: 1 Valg af dirigent. 2 Valg af stemmetællere. 3 Formandens

Læs mere

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 Forfattere: Afdelingsbestyrelsen og beboere Nr. 18 Juni 2013 Lathyrushaven Indhold: Glæd jer til årets sommerfest i Lathyrushaven Nu vi er ved sommeren - Nye

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger.

Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger. Sådan vil vi bo her! - husorden og leveregler for dig, der bor i Røde Kro Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger. I Røde Kro ønsker vi at have et godt naboskab,

Læs mere

Generalforsamling30/4 2012

Generalforsamling30/4 2012 Generalforsamling30/4 2012 Dagsorden 1. valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Godkendelse af beretning 4. Aflæggelse af årsregnskab for 2011 5. Godkendelse af årsregnskab for 2011 6. Budget og

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling 2015

Referat ordinær generalforsamling 2015 Referat ordinær generalforsamling 2015 Den ordinære generalforsamling blev afholdt torsdag den 19. marts 2015. 30 Fremmødte 1. Valg af dirigent Stine Brandt Jensen fra K 190 blev valgt enstemmig som dirigent.

Læs mere

Foreningen Tyrings Ager

Foreningen Tyrings Ager Foreningen Tyrings Ager Marts 2014 Det grønne boligområde ved Kongeåen Referat af generalforsamlingen 2014 Arbejdsdag/rengøringsdag torsdag den 24. april kl. 19.00 20.00 Generel info til medlemmerne www.tyringsager.dk

Læs mere

Grundejerforeningen Frugtparken

Grundejerforeningen Frugtparken Grundejerforeningen Frugtparken Formand Per Toft Kjelstrup Nøddevej 41 7800 Skive Tlf: 97 51 01 13 Udskrevet 16. marts 2010 Fejning: Stikvejene vil også i år blive fejet, hvilket vil ske inden konfirmationerne,

Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Indkaldelse til Generalforsamling i Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 I år har vi inviteret sikringsrådgiver Andreas Mylund fra Nordjyllands politi til at fortælle om,

Læs mere

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk.

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk. Referat af bestyrelsesmøde Torsdag den 08.01.2004 Tilstede: Britta, Hans, Dieter, Tonny, Michael, Thomas og Jakob Afbud: René, Rune og Rikke. Referent: Michael Gennemgang af sidste referat / hængepartier

Læs mere

ØRENLYD Grundejerforeningen Øresundsparken Informerer Nr. 129 16 årgang, 07-07-2006

ØRENLYD Grundejerforeningen Øresundsparken Informerer Nr. 129 16 årgang, 07-07-2006 ØRENLYD Grundejerforeningen Øresundsparken Informerer Nr. 129 16 årgang, 07-07-2006 Indhold : Udvalg til lovliggørelse af Øresundsparken. Side 1 Katte Side 2 Ny mailadresse Side 2 Indlæg Side 2 Hvad er

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Der er opsat 5 skilte med besked om at fjerne hundenes efterladenskaber.

Der er opsat 5 skilte med besked om at fjerne hundenes efterladenskaber. FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag 24. marts 2009 kl. 19.40 i Kedelhuset ved Kulturparken 40 stemmeberettigede husstande repræsenteret, heraf havde 4 husstande

Læs mere

HUSORDEN. Generelt. Ikke alt kan komme med i en husorden, så derfor opfordrer vi til, at alle beboere viser hensyn til hinanden.

HUSORDEN. Generelt. Ikke alt kan komme med i en husorden, så derfor opfordrer vi til, at alle beboere viser hensyn til hinanden. Husorden afd. 11 HUSORDEN Generelt Husordenen skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at (opret)holde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Lille Tingbakke, hvor mange mennesker bor så tæt, som

Læs mere

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN Hermed en lille hilsen til dig og din familie, som beboere i Mølleparken Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden.

Læs mere

Her er jeres arbejdsområde for dette skoleår med en lidt nærmere beskrivelse af opgaven og skolens forventninger til jer desangående.

Her er jeres arbejdsområde for dette skoleår med en lidt nærmere beskrivelse af opgaven og skolens forventninger til jer desangående. Kære klasserødder i børnehaveklassen Her er jeres arbejdsområde for dette skoleår med en lidt nærmere beskrivelse af UDEGRUPPE Jeres klasses forældre står for hjælp til vedligeholdelse af skolens udearealer

Læs mere

BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN. www.bygmesterhaven.com

BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN. www.bygmesterhaven.com 1 BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN www.bygmesterhaven.com På følgende sider findes lidt praktisk info INDHOLDSFORTEGNELSE 2 NYTTIGE TELEFONNUMRE side 3 Datea A/S Akutte

Læs mere

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer.

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer. Referat Emne: Formål med mødet: Generalforsamling Ordinær generalforsamling Referent: Connie Sorth Dato: 11. oktober 2012 Sted: Svogerslev Kro Tilstedeværende: Antal deltagere: 20 husstande var repræsenteret.

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Velkommen. Så gik der endnu et år. Og dette har budt på nye udfordringer. Selvfølgelig har de sidste detaljer vedr. overtagelsen fyldt meget, da den er en vigtig del

Læs mere

Bestyrelsen for Ejerforeningen Farumhus byder velkommen til nye beboere i ejendommene på Ryttergårdsvej 16, 18 og 20 i Farum.

Bestyrelsen for Ejerforeningen Farumhus byder velkommen til nye beboere i ejendommene på Ryttergårdsvej 16, 18 og 20 i Farum. VELKOMMEN Bestyrelsen for Ejerforeningen Farumhus byder velkommen til nye beboere i ejendommene på Ryttergårdsvej 16, 18 og 20 i Farum. Husordenen for ejerforeningen er vedhæftet. Reglerne i husordenen

Læs mere

Livet i Meulenborg Park

Livet i Meulenborg Park Livet i Meulenborg Park meulenborg.dk 15-4-2009 9-6--2009 Nyhedsbrev nr. 57 Referat fra generalforsamlingen d. 4. marts 2009. Til generalforsamlingen var fremmødt repræsentanter for 17 lejere plus 2 fuldmagter.

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Overtrædelser af ovenstående vil medføre, at den enkelte holdes ansvarlig for de af ejerforeningen afholdte omkostninger til oprydning heraf.

Overtrædelser af ovenstående vil medføre, at den enkelte holdes ansvarlig for de af ejerforeningen afholdte omkostninger til oprydning heraf. Husorden Affald: I affaldsskakten må der alene smides lukkede affaldsposer, der er egnede til at komme ned i skakten. Der må således ikke smides hele pizzabakker eller andre større genstande ned i skakten.

Læs mere

Velkommen til Gl. Østengaard

Velkommen til Gl. Østengaard Velkommen til Gl. Østengaard Dette er en velkomst guide til nye husejere i grundejerforeningen Gl. Østengaard samt et par nyttige informationer Indhold Velkommen... 2 Godt naboskab... 3 Oversigt over grundejerforeningen...

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Revideret 12.oktober 2016

Revideret 12.oktober 2016 Vi håber, at I vil befinde jer godt ved at bo her. Fra flere sider gøres der tiltag for at gøre det attraktivt og hyggeligt at bo i Klosterparken, så vi opfordrer Jer derfor til at deltage i de forskellige

Læs mere

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse.

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Stemmeberettigede: 25 incl. 1 fuldmagt. Dagsorden i

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

b. Overskudsjord Preben sender svar til Poul (nr. 12), at det faktisk er udført pænt, og at der ikke er noget at påtale.

b. Overskudsjord Preben sender svar til Poul (nr. 12), at det faktisk er udført pænt, og at der ikke er noget at påtale. Grundejerforeningen Ovesdal Bestyrelsesmøde den 1. juni (hos Niels) Til stede: Mads, Preben, Niels, Keld og Hans Chr. (Ref). 1. Siden sidst a. Høns Preben har sendt bestyrelsens svar til Jytte Sonne vedr.

Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Torsdag den 15. april 2010 kl. 19.30 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Torsdag den 15. april 2010 kl. 19.30 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Indkaldelse til Generalforsamling i Torsdag den 15. april 2010 kl. 19.30 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Vedlagt: Dagsorden i henhold til vedtægterne Revideret regnskab for 2009 Bestyrelsens forslag

Læs mere

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening Referat Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl. 19.00 Bratten Grundejerforening Antal deltagere ca. 95 1. Valg af dirigent Forslag Jens A. Jensen valgt. Indkaldelse godkendt. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Sendt elektronisk den 29/4 2016 og omdelt i postkasser, hvor disse findes i sommerhusområdet.

Sendt elektronisk den 29/4 2016 og omdelt i postkasser, hvor disse findes i sommerhusområdet. Sendt elektronisk den 29/4 2016 og omdelt i postkasser, hvor disse findes i sommerhusområdet. Til alle medlemmer 29. april 2016 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i grundejer- foreningen Tømrerbakken.

Læs mere

Velkommen. Mosede Bypark. til nye beboere i grundejerforeningen. Vesthegnet Blåhegnet Damhaven

Velkommen. Mosede Bypark. til nye beboere i grundejerforeningen. Vesthegnet Blåhegnet Damhaven Velkommen til nye beboere i grundejerforeningen Mosede Bypark Vesthegnet Blåhegnet Damhaven Velkommen til Grundejerforeningen Mosede Bypark. Vi håber at du/i bliver glade for at bo her. Grundejerforeningen:

Læs mere

Referat Generalforsamling, HF Lille Nok 24. april 2016

Referat Generalforsamling, HF Lille Nok 24. april 2016 Referat Generalforsamling, HF Lille Nok 24. april 2016 1. Godkendelse af dagsorden Der blev budt velkommen i lokalerne på Sønderbro. 27 havelejere var fremmødt. 2. Valg af dirigent Christian (have 70)

Læs mere

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer.

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer. Bestyrelsen Navn Formand Bjarne Andersen Tromsøgade 8 8200 Århus N Tlf: 86165889 trom8@webspeed.dk Kasser Peter Iversen Laurvigsgade 16 8200 Århus N Tlf: 86101046 PeterIversen@Get2net.dk Sekretær Poul

Læs mere

E`Svenstruplaug. Referat fra bestyrelsesmøde d. 19-05-2015 kl. 19 hos Mogens. 1. Referat. Referat fra bestyrelsesmødt den 07-04-2015 blev godkendelse

E`Svenstruplaug. Referat fra bestyrelsesmøde d. 19-05-2015 kl. 19 hos Mogens. 1. Referat. Referat fra bestyrelsesmødt den 07-04-2015 blev godkendelse Referat fra bestyrelsesmøde d. 19-05-2015 kl. 19 hos Mogens Afbud.: 1. Referat. Referat fra bestyrelsesmødt den 07-04-2015 blev godkendelse 2. Orientering v. Børge da formanden var fraværende : Havde alle

Læs mere

Grundejerforeningen Ryhøjen

Grundejerforeningen Ryhøjen Grundejerforeningen Ryhøjen Referat fra ordinær generalforsamling den 25.2.2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Budget og kontingentfastsættelse

Læs mere

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015 Husorden for ejerforeningen 4OK Revideret 2015 AFFALD Køkken affald: På Landlystvej er opstillet grønne containere til køkkenaffald. Affaldsposerne skal snøres sammen inden de smides i containerne, så

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Forslag fra afdelingsbestyrelsen om NY HUSORDEN. Generelt

Forslag fra afdelingsbestyrelsen om NY HUSORDEN. Generelt Forslag fra afdelingsbestyrelsen om NY HUSORDEN Generelt Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Lille Tingbakke, hvor mange mennesker

Læs mere

www.gyvelkaeden.dk Lørdag den 10. marts 2007

www.gyvelkaeden.dk Lørdag den 10. marts 2007 GYVELPOSTEN www.gyvelkaeden.dk Lørdag den 10. marts 2007 Til medlemmerne. Bestyrelsen har nu afholdt sit første møde. På mødet konstituerede bestyrelsen sig som følger: Formand Ole Bjarno, Syrenkæden 8.

Læs mere

OVERDREV NEWS. Ejerforeningen Sundby Overdrev Årgang 2015 nr. 1 Den 14. februar 2015

OVERDREV NEWS. Ejerforeningen Sundby Overdrev Årgang 2015 nr. 1 Den 14. februar 2015 Ejerforeningen Sundby Overdrev Årgang 2015 nr. 1 Den 14. februar 2015 Dødsfald Fhv. flymekaniker Per Køncke Petersen, Fælleddiget 77, sov ind den 9. februar 2015 efter lang tids sygdom. Han blev 71 år.

Læs mere

NEWS R98. Batterier. Bestyrelsen. Ejerforeningen Sundby Ovef{b'ev Årgang 2005 nr. 3 Den 20. april 2005

NEWS R98. Batterier. Bestyrelsen. Ejerforeningen Sundby Ovef{b'ev Årgang 2005 nr. 3 Den 20. april 2005 NEWS Ejerforeningen Sundby Ovef{b'ev Årgang 2005 nr. 3 Den 20. april 2005 R98 Endnu en forringelse af servicen fra R98. Med udgangen af 2004 er R98 holdt op med at vaske affaldscontainerne gratis. (Vi

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling den 22.marts 2006 i Frederiksborghallen

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling den 22.marts 2006 i Frederiksborghallen FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra ordinær generalforsamling den 22.marts 2006 i Frederiksborghallen 34 husstande repræsenteret, desuden 3 fuldmagter, i alt 37 stemmeberettigede Ad A: Valg af

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2002

Referat fra generalforsamlingen 2002 \ Referat fra generalforsamlingen 2002 Formanden bød velkommen og fremviste dagsordenen. Formanden informerede om de nye tiltag i området: Området nord for Børnehaven udstykkes og anlægges, så snart der

Læs mere

Husk, at du kan risikere at miste din bolig, hvis du ikke overholder husorden.

Husk, at du kan risikere at miste din bolig, hvis du ikke overholder husorden. Leveregler for godt naboskab Vi bor mange mennesker i Afd. 1006 Karré 6. Vi har forskellige interesser og måder at indrette vores liv på. For at kunne trives sammen har vi tre simple leveregler: 1. Vi

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalforsamling den 23. april 2014 Indkaldelse til generalforsamling 2014 side 2 Forside til forslag plus forslag generalforsamlingen april 2014 side 3-7 Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen

Læs mere

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 27. OKTOBER 2011 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130.

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 27. OKTOBER 2011 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 27. OKTOBER 2011 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. Formanden bød velkommen til de fremmødte og pegede på bestyrelsens vegne på Viggo Krogstrup som dirigent.

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 350 KROGTOFTEN

HUSORDEN VIBO AFDELING 350 KROGTOFTEN BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 350 KROGTOFTEN GODKENDT PÅ AFDELINGSMØDET DEN 13. SEPTEMBER 2004 REV. PÅ BEBOERMØDET DEN 26. FEBRUAR 2013 1. Anlægget Skån de grønne områder - alle vil gerne

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny

Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny Dagsorden 1 valg af dirigent 2 bestyrelsens beretning ved formanden 3 aflæggelse

Læs mere

Velkommen til Sofiegade/Amagergade

Velkommen til Sofiegade/Amagergade Velkommen til Sofiegade/Amagergade Velkommen til Sofiegade/Amagergade Velkommen til Sofiegade/Amagergade Med denne lille folder vil vi gerne byde dig/jer velkommen i ejendommen Sofiegade 21-23 / Amagergade

Læs mere

Dagsorden: Referat: Bestyrelsesmøde Parcelforeningen Malling Ia, Ib og Id Nummer: 2015 / 2 Dato: 05-08- 2015 Sted: Krekærlunds Alle 71

Dagsorden: Referat: Bestyrelsesmøde Parcelforeningen Malling Ia, Ib og Id Nummer: 2015 / 2 Dato: 05-08- 2015 Sted: Krekærlunds Alle 71 : 05082015 Fremmødte: Margit, Kim, Klaus. Afbud fra: Mads, Frederik. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Siden sidst: 4. Fastlæggelse af bestyrelsens forretningsgang. 5. Udelegering

Læs mere

VELKOMMEN TIL FLADSTRANDSPARKEN

VELKOMMEN TIL FLADSTRANDSPARKEN VELKOMMEN TIL FLADSTRANDSPARKEN HUSORDEN HUSORDEN SÅDAN VIL VI BO: Her i afdeling 30 Fladstrandsparken ønsker vi et godt naboskab. Vi bor tæt med naboer hele vejen rundt, og det er derfor af stor betydning

Læs mere

Formandens beretning.

Formandens beretning. Frederikshavn, Maj 2015 Formandens beretning Indledning Jeg vil gerne byde velkommen til alle, der er mødt frem til generalforsamling i Suderbo 1 Vanen tro vil jeg byde en særlig velkomst til nye medlemmer

Læs mere

Referat generalforsamling 28.05.13. Gug plejehjem. Der var 30 personer og 21 parceller repræsenteret ved årets generalforsamling.

Referat generalforsamling 28.05.13. Gug plejehjem. Der var 30 personer og 21 parceller repræsenteret ved årets generalforsamling. Referat generalforsamling 28.05.13 Gug plejehjem Der var 30 personer og 21 parceller repræsenteret ved årets generalforsamling. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen havde taget

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN TORSTED VEST - SLARISDAL 2A - 8700 HORSENS MØDEREFERAT

ANDELSBOLIGFORENINGEN TORSTED VEST - SLARISDAL 2A - 8700 HORSENS MØDEREFERAT MØDE ANDELSBOLIGFORENINGEN TORSTED VEST - SLARISDAL 2A - 8700 HORSENS Bestyrelsesmøde DATO 18. juni 2011 DELTAGERE FRAVÆRENDE REFERENT Majbrit nr. 16C Paw nr. 14D Maria nr. 14D Gitte nr. 14B Louise nr.

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 01-09-2011

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 01-09-2011 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 1. september 2011 klokken 19:15 på beboerkontoret Til stede: DB, EJ, KFG, BL, KA, LM, HP, MJM, MM, NKC, Torben Afbud: JCK, EG, KDP Fravær: MB Kategorier for dagsordenspunkter

Læs mere

Asgå rd Andelsboligforening

Asgå rd Andelsboligforening Asgå rd Andelsboligforening Husorden Fællesaktiviteter Arbejdsdage - Hver voksen andelshaver og evt. samboende deltager med mindst 3 arbejdsdage om året fordelt på forår og efterår. Af hensyn til planlægningen

Læs mere

ORDENSREGLEMENT FOR EJERFORENINGEN DALFØRET

ORDENSREGLEMENT FOR EJERFORENINGEN DALFØRET ORDENSREGLEMENT FOR EJERFORENINGEN DALFØRET Affaldssortering: Der må kun komme husholdnings -affald i skakten og det skal være indpakket i de uddelte sorte poser. Posen må ikke indeholde væske. Øvrigt

Læs mere

ØRENLYD Grundejerforeningen Øresundsparken Informerer Nr. 133 17 årgang, 30-06-2007

ØRENLYD Grundejerforeningen Øresundsparken Informerer Nr. 133 17 årgang, 30-06-2007 ØRENLYD Grundejerforeningen Øresundsparken Informerer Nr. 133 17 årgang, 30-06-2007 Indhold : Forsikring Side 1 Korrektion af indlæg Problemer med antennesignal i Ørenlyd nr. 132 Side 2 Arbejdsweekend

Læs mere

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial»

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling Dagsorden: 1. Valg af referent 2. Valg af dirigent 3. Godkendelse af bestyrelsens årsberetning 4. Godkendelse af årsregnskab 5. Fremlæggelse af budget a. Forslag til investering

Læs mere

GF Indkilden. Referat fra 15. Bestyrelsesmøde

GF Indkilden. Referat fra 15. Bestyrelsesmøde GF Indkilden Emne: Referat fra 15. Bestyrelsesmøde Mødeleder: Breck Referent: Breck Dato: 16. Maj 2011 Varighed: 1900-2100 Tilstedeværende: Flemming Kristensen, Jess Eriksen, Louise Holm, Arne Jensen,

Læs mere

Beslutningsreferat af: Referat nr. 7. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 14.06.05 kl. 18.30 21.30

Beslutningsreferat af: Referat nr. 7. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 14.06.05 kl. 18.30 21.30 DIRIGENT: PIA K. AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Varmemester Per Nielsen, Freddy, Pia H. David, Mads, Pia K. Aase. Afbud fra Karin. Klaus Juelkert har trukket sig fra bestyrelsen, samt organisationsbestyrelsen.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 14-01-2014.

Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 14-01-2014. Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 14-01-2014. Tilstede: Henrik (65), Dan (75), Connie (41), Torben (51), Ole (7), Klaus (79) og Morten (67) Afbud: John (33) Fraværende: 1. VALG AF REFERANT Morten

Læs mere

Der bliver udsendt dagsorden 8 dage før bestyrelsesmødet, har i nogle punkter til dagsordnen så send dem lige i god tid til mig.

Der bliver udsendt dagsorden 8 dage før bestyrelsesmødet, har i nogle punkter til dagsordnen så send dem lige i god tid til mig. INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE. Dato: Torsdag den 12. juni 2014 Tid: Kl. 18.15 21.00 Sted: Havnekontoret Husk at melde afbud til undertegnede eller Brian. Der bydes på en let anretning inden mødet som

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2014. Onssdag den 26. marts 2014 kl. 19.30 Elsted Lystrup beboerhus

Referat af Generalforsamling 2014. Onssdag den 26. marts 2014 kl. 19.30 Elsted Lystrup beboerhus Referat af Generalforsamling 2014 Onssdag den 26. marts 2014 kl. 19.30 Elsted Lystrup beboerhus Lystrup den 27. marts 2014 Fremmødte husstande: 14, 20, 24, 26, 29, 32, 33, 34, 38, 39, 37, 47,52, 56, 58,

Læs mere

Nr. 2 september 2006. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Munk-Winther. Almindelige bestyrelsesreferater ses på hjemmesiden

Nr. 2 september 2006. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Munk-Winther. Almindelige bestyrelsesreferater ses på hjemmesiden Nr. 2 september 2006 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Fra bestyrelsen: Formandsklumme ved Helge Munk-Winther Oplysning til nye beboere Almindelige bestyrelsesreferater ses på hjemmesiden Nyt fra hjemmeside/webmaster

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00 DAGSORDEN IFØLGE VEDTÆGTERNES 8 1. Valg af dirigent. Kurt Jerritslev blev valgt der konstaterede at generalforsamlingen var

Læs mere

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Bakkehældet 29. oktober 2012 kl. 19-21.

Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Bakkehældet 29. oktober 2012 kl. 19-21. Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Bakkehældet 29. oktober 2012 kl. 19-21. Fremmødte: Kasper, Knud, Bodil, Janne og Jeanette. Fraværende: Morten 1. Orientering om referat fra generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde, den 4. februar 2009, kl

Referat af bestyrelsesmøde, den 4. februar 2009, kl Til stede: Mette, Ole, Torben, Christian Referat af bestyrelsesmøde, den 4. februar 2009, kl. 19.30. 1) Valg af referent: Chr 2) Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde. Godkendt med bemærkning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009 7. juni 2009 Referat af den ordinære generalforsamling 17. maj 2000. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent. Foreningens revisor Hans-Georg Christensen blev valgt og konstaterede ud

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Alleen

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Alleen Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Alleen afholdt på Islev Skole den 23.september 2015 fra kl. 19.00 21.00 1. Valg af dirigent: Søren fra 27B blev valgt. 2. Formanden berettede om, at

Læs mere

Borgerforenings bestyrelsesmøde d. 19. Nov. 2015.

Borgerforenings bestyrelsesmøde d. 19. Nov. 2015. Borgerforenings bestyrelsesmøde d. 19. Nov. 2015. 1. Møde med fest udvalg Rindsholm 2. Tanja Barsel, Anette Ærbo sup. Mail tlf. Rettes på virs, rep. landsbyrådet? 3. Evaluering fællesspisning 4. Status

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde Birkeparken 7.2.2011

Referat fra bestyrelsesmøde Birkeparken 7.2.2011 1 Referat fra bestyrelsesmøde Birkeparken 7.2.2011 Tilstede. alle Formanden bød velkommen til det første møde i 2011. 1: Gennemgang af referat fra mødet den ls.nov. 2010. Referatet underskrevet uden kommentarer

Læs mere

Kilden-områdets Grundejerforening (GF)

Kilden-områdets Grundejerforening (GF) Kilden-områdets Grundejerforening (GF) Referat af ordinær generalforsamling tirsdag, den 29. april 2014, kl. 19, i Kunstskoven på Café Fylle, Brønderslevvej 25, 9900 Frederikshavn. Dagsorden: 1. Valg af

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 238 GRÆSTED HAVE REVIDERET 10. JANUAR 2012 1 - Anlægget Da alle gerne vil bo i et pænt kvarter, er der gjort meget for at skabe en god bebyggelse.

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen.

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen. Grundejerforeningen GJELLESTEN Ølstykke den 16. marts 2015 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen. Formand byder velkommen

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Fuglegårdsvej 19 2820 Gentofte Tlf. 39682827

VELKOMMEN TIL. Fuglegårdsvej 19 2820 Gentofte Tlf. 39682827 VELKOMMEN TIL Fuglegårdsvej 19 2820 Gentofte Tlf. 39682827 Velkommen til Bakkegårdens Børnehave - og det vi i forældrebestyrelsen synes er en mægtig god børnehave. Denne brochure er lavet med det formål

Læs mere

Velkommen til Kolonihaveforeningen Nabkær 2

Velkommen til Kolonihaveforeningen Nabkær 2 Velkommen til Kolonihaveforeningen Nabkær 2 Jorden er lejet af Herning Kommune, og vi er som lejer, derfor underlagt Herning kommunes Reglement, som vi ikke kan tilsidesætte. Kolonihaveforeningerne i Herning

Læs mere

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Grundejerforeningen Skibsegen Snekkersten, den 4. april 2006 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Dato: onsdag 29. marts 2006 kl. 19.45 Sted: Fælleshuset, Hans Paaskesvej, Snekkersten

Læs mere

fsb bellahøj husorden for bellahøj

fsb bellahøj husorden for bellahøj fsb bellahøj husorden for bellahøj Rådhuspladsen 59 1550 København V tel 3313 2144 fax 3314 1260 www.fsb.dk februar 2014 HUSORDEN FOR BELLAHØJ Afdelingsbestyrelsen og ejendomskontoret byder dig velkommen

Læs mere

Afbud fra forretningsfører Esbern Ott, Bianca Balslev, Dennis Johansen og Christian Hansen. Godkendelse af referat nr. 11., samt beslutningsreferatet.

Afbud fra forretningsfører Esbern Ott, Bianca Balslev, Dennis Johansen og Christian Hansen. Godkendelse af referat nr. 11., samt beslutningsreferatet. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 3. Brøndbyøster d. 20.10.2014. Beslutningsreferat af: Beslutningsreferat no. 1. BESTYRELSEMØDE: Tirsdag d. 14.10 14 kl. 18.30 21.00 DIRIGENT: TINA LAURSEN AD.

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 27. april 2006, i Helsinge Kulturhus, Lille Sal Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 27 husstande, 26 stemmeberettigede: 5, 12, 13, 14, 20, 30,

Læs mere

Velkommen som beboer i Hjerteparken

Velkommen som beboer i Hjerteparken Velkommen som beboer i Hjerteparken Boligselskabet BSB Svendborg samt Hjerteparkens afdelingsbestyrelse byder alle nye beboere velkommen her til afdeling 8 Hjerteparken. Vi vil håbe, at I kan falde godt

Læs mere

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning Indhold Boligen... 2 Afløb/toilet:... 2 Akutte skader:... 2 Antenne:... 2 Hvidevarer:... 2 Nøgler og låse:... 2 Skure:... 2 Særlige aftaler:... 3 Udluftning:... 3 Vandlåse:... 3 Vedligeholdelse af have:...

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. d. 16.08.06. Referat af: Referat nr. 8. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 08.08.06 kl. 18.30 22.45.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. d. 16.08.06. Referat af: Referat nr. 8. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 08.08.06 kl. 18.30 22.45. DIRIGENT: MADS AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Varmemester Klaus Kæstel, Freddy, Mads, Pia H., Karin, Sussie, Knud og Aase. Afbud fra Ejendomsinspektør Per Nielsen, David og Pia K. AD. 2. Godkendelse af

Læs mere