Gjøl, den 27. oktober 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gjøl, den 27. oktober 2014"

Transkript

1 1

2 Baggrund for visionen Dette visionspapir er udarbejdet til kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune som Gjøls bud på en samarbejdsaftale. Søndag den 17. august blev der afholdt et stormøde i Gjøl-Hallen for at drøfte, hvordan vi vil udvikle vort lokalsamfund, så vi også i fremtiden kan bevare skolen og fastholde Gjøl som et attraktivt bosætningssted. Baggrunden for mødet var en opfølgning på det arbejde, som gruppen bag bevarelse af Gjøl skole har lavet hen over sommeren, og som har resulteret i, at skolen er fredet fra lukning i de næste 4 år - og at fokus nu er på udvikling. Ved stormødet deltog 130 borgere, og der blev fremsat en række konstruktive forslag til udviklingstiltag på Gjøl. Tre grupper har arbejdet videre med ideerne, og resultatet heraf ses i denne bog. Der arbejdes videre med ideerne, og arbejdet vil kunne følges i den åbne facebookgruppe: Gjøl - en by med liv og på gjøl.eu. Der er også hentet inspiration fra fremtidsforskere som Anne Skare Nielsen, Otto Scharmers Teori U samt publikationen Danmark i fremtiden: Demografi, kommuner, erhverv og geografi, Fremforsk Mange har bidraget med inspiration, fotos, grafik og tekster mv. Gjøl, den 27. oktober

3 Velkommen til Gjøl anno 2030 kommunens perle! Dine drømme bliver først håbløse den dag du opgiver, at forfølge dem På denne lille rundtur vil du blive præsenteret for, hvordan byen ser ud både visuelt og på skrift. Du vil lade dig begejstre over byens visionære tanker, som er med til at sætte Jammerbugt Kommune på landkortet, over byens skole, som er helt fremme i forhold til nye iværksætterprojekter og sidst, men ikke mindst over byens ansigt udadtil som et sted, hvor man kan nyde de mange rekreative områder: sanse- og tankesteder, aktivitetsområder, legepladser til børn alt sammen bygget op omkring en sammenhængende idé om Gjøl som et særdeles attraktivt sted at bo og besøge. Gjøl-samfundet anno 2030 er inddelt i forskellige strukturer: Bosætning Grønne åndehuller Service og fællesskab Erhverv og arbejdspladser Oplevelser og turisme Transport På din rundtur i byen vil du få uddybende informationer om de forskellige strukturer. Gjøl Bjerg og Dæmningen 3

4 Gjøl anno 2030 er fortsat et unikt samfund med en stærk historie, og sammenhængen i byen er blevet endnu stærkere i kraft af, at der kommunalt og lokalt er taget bevidste valg for at udvikle byen og lokalområdet. Tendenser i tiden omkring har skabt en decentraliseringsbevægelse. I Jammerbugt Kommune har politikerne som et eksempel til efterfølgelse valgt aktivt at satse på de små lokalsamfund, hvor der er potentiale, såsom natur, skole med nærhed og høj faglighed, arbejdspladser, fællesskab, stærke lokale kræfter, turismemuligheder osv. Politisk holder man blandt andet fast i denne vision ved i alle beslutninger i kommunalbestyrelsen at indlægge en såkaldt landdistriktskonsekvensvurdering. Rutinen er ufravigelig, og den har gennem årene sikret kommunen imod at drage forhastede og forkerte beslutninger, som kunne have uheldige konsekvenser for de vigtige landdistrikter. Politikerne og de lokale kræfter har bl.a. ladet sig inspirere af fremtidstanker om, hvordan Danmark vil se ud i 2030 i forhold til demografi og erhverv. Ordsprog som Ved intet at gøre bliver fremtiden noget, der bare kommer af sig selv. Ved at vælge og prioritere mellem klare valg, skaber man fremtiden dominerer kommunalpolitikken i flere landdistriktkommuner. Jammerbugt Kommune har været foregangskommune i decentraliseringsbølgen, og andre landdistriktskommuner har ladet sig inspirere af tankerne fra nord. Det er ikke længere nogen hindring at bo i de små lokalsamfund, fordi Jammerbugt Kommune har været fremsynet, og tænkt i hurtigt internet og attraktive arbejdsfællesskaber og lyttet, inddraget og lavet partnerskaber med borgere om udvikling af landdistrikterne. Glokalisering er det nye ord for tendensen, at det lokale er globalt og det globale er lokalt. 4

5 Gjøl er også i 2030 kendetegnet ved: Attraktive udsigtsboliger Grønne åndehuller Let adgang til service og fællesskab Et blomstrende erhvervsliv Autentiske oplevelser Forbedret adgang til omverden Gjøl i 2030 På Gjøl er der et fokus på det gode liv, hvor livsnydelse, gode relationer og fællesskab er i fokus. Der er plads til forskellige typer livsformer, småerhverv og iværksættere af forskellig art. Bosætning Der er ikke tale om en stor vækst i befolkning og boligbyggeri, men en naturlig langsom bevægelse, hvor der er en fin balance mellem selvstændige erhvervsdrivende, klynger af kreative livsstilsiværksættere og de efterhånden meget store Gjøl-familier, hvis børn stadig vender tilbage til Gjøl, når de stifter familie. Bosætningskampagner og målrettet markedsføring af Gjøl i forhold til unge og nyetablerede familier i Aalborg har haft en god effekt. Der bor ca borgere på Gjøl, og der bliver stadig opført 3-5 nye boliger om året. Der opføres mange parcelhuse på Marken, enkelte fler-familieboliger og flere lejligheder til familier ved ombygning af eksisterende landbrugs- og erhvervsgrunde rundt omkring i byen. Værdierne på Gjøl er kendte i en stor del af Nordjylland. Tilflyttere lægger vægt på fællesskabet, roen og områdets særlige historie, der stadig bliver fortalt og genfortalt ved brug af både nye medier, film og anekdote-aftener på kroen. Effekten af mange års arbejde ses nu for alvor på boligmarkedet. Den 3. Limfjorsforbindelse og den nye brede vej over dæmningen til Øland er etableret. Priserne stiger, og der tales om, hvordan huspriserne kan holdes i ro, for at give plads til at børnefamilier stadig har råd til at bosætte sig på Gjøl. 5

6 Grønne åndehuller Den mentale sundhed med roen, freden og fravær af støj er priorieteret højt og værdsættes af stadig flere. Der er udpeget særlige sanse- og tankesteder ved Gjøl Bjerg, Isbakken og Ulvedybet/Nørredige. I tilknytning til disse områder laves med mellemrum særlige camps, hvor forskellige kreative personer mødes og lader tankerne flyve. Fra byen er der etableret mange nedgange til stranden, og der er genetableret en kirkesti oven for bakken startende ved de nye boligområder ved Marken. Der er mange flotte kig over fjorden, som mange sætter pris på hver dag. Desuden er der etableret et særligt stiforløb til Aabybro, hvor man kan undgå den tætte biltrafik og spare 4 km i forhold til afstanden via bilvejene. Den gamle skydebane ved Søengene er ombygget så den nu også rummer en bueskydningsbane. Gjøl er kendt som en attraktiv surfdestination ved Limfjorden. Et cluster af fantastiske kite- og windsurfing spots, som kun lukker, når fjorden fryser til. Spots ene dækker alle vindretninger. Surferne råder over en følgebåd, så man i nordenvind trygt kan sejle til venskabsspots ved Nørholm/Nibe. Der er desuden 6 etableret en landbording-zone som bruges til snow-kiting om vinteren. De gode faciliteter tiltrækker mange brugere fra hele Nordjylland. Gjøl Havn er også udvidet med flere bådepladser, faciliteter for lystfiskere, en ny mole og der er etableret en autocamperplads og en badestrand øst for havnen. Ved den østligste havnemole er der, i huse på pæle, indrettet fine overnatningsmuligheder, som en slags primitive hotelværelser, der er indrettet med gode senge. Øvrige faciliteter hentes på havnen (fx toilet og bad) på lige fod med havnens sejlende gæster. Udlejningen drives af havnefogeden, som opkræver havnepenge for overnatningen. GjØLen musikfestival, Sommerfesten med reyven, Triathlon, Turen går til Gjøl og Julemarkedet er de største events i løbet af året. Arrangementerne tiltrækker gæster fra store dele af Nordjylland, men holdes stadig på et folkeligt plan. Ved Tjæregraven har vi vores nye troldelegeplads samt en flot skate-bane om sommeren og skøjtebane om vinteren. Tjærepladsens nye lege- og aktivitetsplads er samlingspunkt for områdets mange børn i de nye boligområder ved Marken. Tæt ved troldelegepladsen er der et kreativt værksted, hvor der fremstilles masker og figurer mv. Værkstedet er opstået i forbindelse med restaureringen af Gølbåden. Ved spejderne og den gamle idrætsplads er der etableret et nyt område med en udfordrende naturlegeplads, udeskolefaciliteter og en bålhytte med sheltere. Området anvendes til Gjølfestivalen, og iøvrigt især af unge, der samles omkring bål og socialt fællesskab. Det er også i dette område, der laves fællesarrangementer for unge fra Biersted, Nørhalne og Gjøl. Bynære skove er etableret ved vandværkernes boringer ved både Marken og Drøvten. Naturstyrelsen har lavet en hundeskov ved Gjøl Bjerg, og der er etableret en mountainboardingbane, som tiltrækker unge vovehalse. Klatreskov findes ved Kjellerupskoven, hvor klatre-ruter i flere sværhedsgrader fungerer som turistattraktion. Hundeskov og MTB v/bjerget Ny dæmning - tæt samarb de mellem de gamle Limfjordsøer - Øland og Gjøl

7 Gjøl 2030 Bueskydning v/skydebanen Pilotprojekt om vandplaner Rasteplads og fugletårn v/ulvedybet Skurvogn med udeskolefaciliteter Ny vandre/mtb-sti til Aabybro Klatreskov Nye cykelstier gennem Kjellerup-skoven, der binder byen og de mange ejendomme på Huskjærvej, Gårdkærsvej og Nørredige sammen med byen ej- Ferieboliger v/ulvedybet Troldelegeplads og skate-/skøjtebane v/tjæregraven Hav-haver og Faciliteter til lystfiskere Udsigtsboliger i ny kommunal udstykning Nye bynære småskove vedvandboringerne på Marken og ved vandværket Autocamperplads Nye stiforløb på bakken Udvidelse af Gjøl Havn Udlejning af udstyr/både og børnebadestrand. Formidling vedr. 2. verdenskrig ved Tyskerbakken Naturlegeplads, udeskole og bålhytte v/gl. idrætsplads. Surfspot med grejbygning Naturpleje af strandenge via naturplejenetværk. Isbakken m/shelter Vadested til Fruensholm Skurvogn med grej til skole og institioner Signaturforklaring Lege-/aktivitetsplads Tanke- og sansesteder Wind- og kitesurfing-spot Autocamper plads 7

8 Service og fællesskab Den private og offentlige service er på Gjøl smeltet sammen, og der er fællesskab på tværs af aldre. Børnepasning Børn vokser op på Gjøl på en tryg måde med trivsel og nærvær. Dagplejen foregår i små enheder med kompetente voksne med stærke værdier. I alle dele af byen er der legepladser inden for gåafstand. I børnehaven er børnene ofte udenfor både sommer og vinter. Omdrejningspunktet er i sommerhalvåret tre tipier og en bålplads, hvor mange måltider tilberedes. Måltiderne udgøres af lokalt fremstillede fødevarer. Der er fokus på at styrke børnenes viden om vejret, naturen og mad/fødevarer. Derudover er kropslig udfoldelse og selvhjulpenhed kernen i det daglige pædagogiske arbejde. Til børnehaven er der tilknyttet en ældregruppe som tager aktiv del i arbejdet med at gøre børnehaven så selvforsynende som mulig. Seniorerne er også drivkræfterne bag et fælles madtilbud mellem skole, fritter og hal, og de forskellige foreninger har ofte fællesspisning, eksempelvis ved familieidræt. Skole Gjøl Skole har 165 elever på årgang. Skolen arbejder målrettet med at fremme elevernes lyst og kompetencer til at blive iværksættere. Skole, fritidscenter og hal er nu energirenoveret og sammenbygget med et stort aula- og opholdsareal, der for alvor har givet mulighed for at arbejde på tværs og gøre brug af de fælles faciliteter på alle tider af året. Skolen har også fået en ny udfordrende legeplads og skole-området er ligeledes udsmykket med flere anerkendte kunstværker. Der er mange konkrete samarbejder mellem skolen og virksomheder i kommunen, fx et projekt mellem skolen og Møbelpolsteriet om at udvikle nye produkter. Der er desuden en større skolehave, som forsyner skole og institutioner med friske grøntsager og bær. Skolen har venskabsklasser i både Tyskland, England og USA, og der er mulighed for at tage på 3 måneders udveksling allerede i 6. klasse. Skoledistriktetet består af elever fra både Øland og Gjøl. Det blev praksis fra det tidspunkt, hvor den nye vej på dæmningen blev etableret. Desuden oplever vi i stadig større grad, at elever fra andre distrikter vælger den mindre skole, hvor børnene oplever et nærvær og fællesskab, som de store skoler ikke kan tilbyde. Elever fra Gjøl skole er kendetegnet ved, at de har et stærkt iværksætter- gen, som oparbejdes gennem små praktikforløb og projekter på lokale virksomheder. De er handlingsorienterede, kan igangsætte ting, og har et stærkt selvværd. 8

9 Der er også etableret et ungeråd på Gjøl for de årige, som arrangerer sociale arrangementer, fælles fjeldture mv. Mange unge har hurtigt mod på at rejse ud i verden - og gøre sig erfaringer på egen hånd. Stærke rødder blandt de unge betyder, at mange vender tilbage, når de selv skal stifte familie. Gjølfællesskabet Fokus på nærvær og relationer har stor betydning for mange. Alle på Gjøl har mulighed for at blive medlem af Gjølfællesskabet, og dermed få adgang til de ressourcer, servicer og tilbud som Gjølfællesskabet driver via landsbykort-ordningen. Formålet med Gjølfællesskabet er at gøre hverdagen nemmere og sjovere. Livskvalitet og fællesskab er nøgleord for samarbejdet i Gjølfællesskabet. I praksis fungerer det sådan, at der betales et fast beløb hvert kvartal for at have adgang til en lang række tilbud som landsbyen er driftsherre på. Desuden er der en lang række faciliteter, som er i privat eje, som stilles gratis til rådighed for fællesskabet. Ordningen omfatter følgende services: Medlemsskab af de organiserede fritidstilbud (boldklub, motionscenter, sejlklub og spejder mv.) Vareudbringning fra Brugsen Rengøring, både som fritidsjobs til de unge og deltids/beskyttet job/flexjob til voksne. Havehjælp, hvor den ældste del af befolkningen hjælper unge i gang Reservebedste- og babysittingordning Transportordning med minibus til Aabybro på tidspunkter, hvor de almindelige busser ikke kører. Bussen giver børn og unge lettere mulighed for at deltage i fritidsaktiviteter udenfor Gjøl. Genbrugshus Koklapperlaug Foreningernes klub- og samlingslokaler samt sognegården, forsamlingshuset og Kildevang er også alle energirenoveret og moderniseret. Der er gået mange frivillige timer i denne forbindelse, men det fælles praktiske arbejde har også skabt nye bekendskaber på tværs. Processerne har især været gode til at integrere tilflyttere uden rødder på Gjøl, i fællesskabet. Natur- og Kulturcafeen er blevet et kulturelt samlingssted med kunstudstillinger og klassiske søndagsmatinéer flere gange om året. Koncerterne er blevet meget populære, og trækker publikum til fra omegnsbyerne og ferieområderne ved Jammerbugten. Cafeen har desuden fastholdt sin status som samlingssted for de foreningsløse, med strikkeklub, gammelmandshygge, foredrag og meget andet. Foreningen Havhaverne producerer hvert år muslinger og østers fra produktionslinerne, der er ophængt flere steder i fjorden ud for Gjøl. Og der er netop opstartet en ny produktion af alger (tang), som man forventer sig meget af. Koklapperlauget bliver til stadighed udvidet, og omfatter nu næsten alle strandengene ud for Gjøl og i Ulvedybet. Der produceres kvalitetskød samtidig med, at der sikres vedligeholdelse af lysåbne strandenge. Biodiversiteten i områderne hvor koklapperlaugets kvier græsser er øget væsentligt, især blomsterfloraen har haft gavn af den nænsomme græsning. 9

10 Erhverv og arbejdspladser Gjøl har et meget stort antal erhvervsdrivende. I de senere år er alle erhvervsgrundene i erhvervsområdet bebygget med medie-virksomheder og et lokalt erhvervshus, hvor nystartede mindre virksomheder kan vokse sig større. Sidstnævnte er opført af den lokale erhvervsforening, der støtter lokale iværksættere med at udvikle sig. Gjøl har også mange indbyggere, som pendler langt, og det betyder, at der i udpræget grad har udviklet sig en kultur for at skabe arbejdsfællesskaber. Der er således flere steder på Gjøl lokaler, hvor både selvstændige og pendlere kan dele faciliteter. Det er muligt at dele kontorfaciliteter, lageropbevaring og maskiner. Der er nu tre kontorfællesskaber rundt omkring i byen. Kontorfællesskaberne har hver deres profil, nogle arbejder med eksport og salg, andre har en kreativ profil med designere og fotografer - mens det tredje kontorfællesskab har afsæt i minkavl og tilknyttede handelsvirksomheder. De store håndværkerfirmaer og produktionsvirksomheder klarer sig også stadig godt, og der er opstået flere mindre følgevirksomheder i forbindelse hermed. Der er stadig mange arbejdspladser på landbrugsvirksomhederne. Desuden er der flere niche-produktioner, hvor der eksempelvis produceres kød, bær, grøntsager og frugt. Hver lørdag er der ved Torvet et marked, hvor egne produkter og særlige delikatesser sælges. Fødevarer fra private haver, havefællesskaber og de mindre brug sælges også af børn og unge, der på denne måde udvikler deres købmandsskab tidligt. Der er også opstået flere arbejdspladser i sommerhalvåret. Kroen og Brugsen har forstået at forny og udvikle sig, eksempelvis er der ved kroen bygget en ny værelsesfløj og etableret konferencefaciliteter. Samtidig er der kommet flere små B & B og gæstehuse, udlejningsfirmaer med fritidsgrej samt butikker, som er blomstret op i takt med, at sejlads og aktiviteter på fjorden, mini-gateways og havnen tiltrækker stadig flere besøgende. Eksempelvis er der lavet en café ved Brugsen. Det giver omsætning i det små og flere deltidsarbejdspladser - og livskvalitet. På flere af de nedlagte landbrug/husmandsbrug i Kæret er der indrettet nye arbejdspladser indenfor liberalt erhverv. Et maskinværksted, en møbelpolstrer og flere kunsthåndværkere. Gjøl er også blevet helt selvforsynende med energi, idet der er opført et større solcelleanlæg og et biogasanlæg. Oplevelser og turisme Historie-fortælling kendetegner hele Gjøl by. Der er etableret udstillinger, mindeparker og info-baser flere steder, hvor der gives information om bl.a. Gøl Pølser, Thomas Dam s troldeunivers, Hans Kirks roman om fiskerne og kulturmiljøet med mink-eventyret. Desuden er der udgivet flere bøger om Gjøl. Historierne tilknyttet Limfjorden med silde- og ålefiskeri er ligeledes markeret tydeligt på havnen. Gølbåden har været med til at genetablere forbindelsen til de øvrige Limfjordsbyer, og det vækker opsigt, når den autentiske langsomme rytme af glødehovedmotoren nærmer sig havnen. Alle historiske huse i byen har flotte messingskilte. Ved scanning af QR koder ved huset fortælles husets historie og familiefortælling. Der er en vandrerute rundt i byen, som man kan følge, og dermed få beretningen om husene og de mennesker, der har boet i dem. Gæster på Gjøl kan i hestevogn få en guidet tur gennem byen hver onsdag i højsæsonen. Dream Works Filmen om Gjøltroldene fra 2016 har været med til atter at sætte Gjøl på landkortet, og det har betydet, at interessen for Gjøl og historien om Gjøl-troldene er vokset markant. 10

11 Lokalhistorisk samling ved Birkumgård får besøg som aldrig før, og der er i det gamle frysehus på Limfjordsgade indrettet et lille trolde-museum, hvor fortællingen om Thomas Dams liv levendegøres som et nyt underværk. Interessen fra Hollywood sætter tanker i gang om at etablere et større museum, men disse tanker er endnu kun på tegnebrættet. Troldelegepladsen ved Tjæregraven er skabt med inspiration fra Thomas Dams univers. En gruppe unge iværksættere med rødder på Gjøl har skabt en ny træfigur, som bygger videre på historier fra Ulvedybet. Figuren lever et særligt liv på de sociale medier og nye fortællinger opstår. Ved Tyskerbakken er der opsat plancher og skilte, hvor man kan man læse historien om aktiviterne under 2. verdenskrig. Der er faciliteter til rollespil, som udlånes ved kontakt til lokalhistorisk forening. Destination Limfjorden har med succes vist, at et langt sejt træk for at tiltrække gæster i et område uden infrastruktur kan lykkes via gæstfrihed, samarbejde på tværs og netværksbaserede organiseringsmetoder. Transport Den kollektive trafik er udbygget gennem de sidste år og består i dag både af åbne skolebusser til Aabybro og Biersted og en rute mellem Aabybro, Gjøl, Øland og Brovst. Der er i det hele taget meget mere samarbejde og bedre forbindelse mellem byerne i kommunen. Busforbindelserne til Aalborg sker via en ny forbindelsesbus mellem Gjøl, Halager, Vadum, Nørhalne og Biersted. Herfra er der gode forbindelser til Aalborgbusserne. Det særlige initiativ med en lokal transportforening og en minibus, der fungerer på dele-basis, har vist sig at være en stor succes. Samtidig er der på Gjøl lavet en særlig pendlings-site, hvor samkørsel organiseres. Trafikken gennem byen ad Limfjordsgade afvikles via den nye 2-1 vej. Mange gående og cykelende benytter også de nye stiforløb parallelt med Limfjordsgade. En cykel- og gangsti langs Kjellerupsvej gennem Kjellerupskoven sikrer god sammenhængskraft mellem Gjøl by, Østre Kær og Nørredige. Den mere sikre skolevej har blandt andet betydet, at der er flyttet yngre familier ud i en del af de nedlagte landejendomme. En del af familierne kommer fra Aalborg, og har haft et ønske om god plads for billigere penge, plads til rideheste og flere kæledyr. Cykler, elcykler, rulleskøjter/rulleski anvendes også i stor stil. Langs ruterne ved fjorden, i kanten af byen og ved skoven ses bænke, ude-fitness, udsigtspunkter, bålpladser og små opholdssteder, så alle har let adgang til hverdagsmotion i det fri. Cykelstien til Aabybro har betydet, at der kommer mange besøgende fra Aabybro og sommerhusområderne. Nogle benytter besøget til at tage en enkelt overnatning. Den 3. Limfjordsforbindelse står langt om længe færdig, og der er kommet virkelig gang i optimismen og investeringslysten på Gjøl. Stof til eftertanke... Historien har vist tydelige eksempler på, at der er sket omstilling ved ydre påvirkninger. Modstand gør stærk - og Gjøl er efter krisen fra blevet et stærkt og sammentømret lokalsamfund, i kraft af bredden af ressourcer, evnen til at samarbejde og det at kunne finde fælles løsninger. QR-koder 11

12 Troldelegeplads - og Skatebane / skøjtebane ændringer i den vestlige del af byen Forsamlingshus moderniseret Lokalplan for Marken øst og vest - udsigtsgrunde Frysehus som troldeunderværk Nye stier Flere butikker tæt ved Brugsen/Torvet, cafe mv. 12 Havneudvidelse Børnebadestrand Autocamperplads Nye stier med borde/bænke samt afgræsning som naturpleje

13 ændringer i den østlige del af byen Kildevang moderniseres Flere store lejeboliger Moderniseringsplan for Sognegård, sansehave ved p-pladsen Have til skole Grunde ved Bygstubben bebygges Naturlegeplads Naturpleje - fælles hegning og afgræsning med kvæg/får Surf-spot med grejhus, borde bænke mv. Bålhytte m shelter Toiletter v/tennisbane 13

14 Netværk og samarbejde Gjøl er et åbent samfund, hvor mange af beboerne har relationer, netværk og interesser langt ud over Gjøl -øen. Der samarbejdes på kryds og tværs med naboerne om at udnytte potentialet i Limfjordsområdet. Aalborg Gjøl har altid haft stærke bånd til Aalborg. Gjøl er på mange måder mere orienteret mod Aalborg end mod resten af Jammerbugten, og det har sine fordele, men det giver også enkelte udfordringer. Projektgrupper på Aalborg Universitet har fået øje på Gjøl - og skaber et samarbejde med ildsjæle og flere af virksomhederne på Gjøl. Udvikling af Gjøl-fællesskabet sker på baggrund af tanker om 14 forbrugsfællesskaber og back to basics, som fremtidsforskere beskrev det i Spejdere, kajakklub, sejlklub med surferog jolleaktiviteter, og andre foreninger begynder i højere grad at invitere andre grupper på besøg på Gjøl, hvor der er mere plads til udfoldelse og mulighed for at lave primitiv overnatning, eksempelvis ved shelterpladserne. Det startede i det små med spejdernes JOTI arrangementet i 2014, og det bredte sig hurtigt til andre klubber og foreninger. (JOTI er et internationalt arrangement, hvor spejdere i hele verden taler sammen) Nørresundby Mange tilflyttere på Gjøl kommer faktisk fra Nørresundby og omegnsbyerne. Derfor er markedsføring i forhold til foreninger, medier og arbejdspladser i Nørresundby vigtige indsatsområder. Der er etableret en cykelsti fra Strandparken i Nørresundby, over lufthavnen og langs Ryaa til Gjøl. Lufthavnen spiller også en stadig større rolle i mange borgeres arbejdsliv. Der bliver flere på Gjøl, som pendler via fly til København, London og Amsterdam. Lufthavnen bringer også flere gæster til Gjøl, og de små autentiske gæstehuse, som området rummer, er interessante for borgere langt uden for landets grænser. Det skaber små kontakter og sætter livet på Gjøl i et globalt perspektiv. Limfjorden - vandvejen Samarbejdet omkring Limfjorden medfører tætte bånd til de andre Limfjordsbyer, både i Jammerbugten, men også i forhold til Aalborg og Vesthimmerlands Kommune. Vandvejen begynder igen at knytte byerne sammen, og der laves flere kajak-pladser og surf-spots i fjorden. Øland På Gjøl bor der mange, som har stærke relationer til Øland. Øland og Gjøl bliver endnu tættere knyttet efter den nye dæmning. Golfbanen tiltrækker mange fra Gjøl, og især de nye norske gæster på Yellow-hotel, finder det attraktivt at gæste Gjøl Havn, hvor deres store motorbåde ligger. Der er delebiler- og elcykler, som frit kan benyttes over dæmningen. Desuden etableres der flere fællesskaber, hvor interessen for natur, fugle- og dyreliv og nye jagtformer dyrkes. Attrup og Skovsgaard Samarbejdet med folkene bag Skovsgaardmodellen viser sig at være godt for alle partnere. Der åbnes en café som socialpædagogisk tilbud på Gjøl i forbindelse med et nyt genbrugshus. Havehjælp og opstart af forskellige nicheproduktioner hjælpes i gang med hjælp fra Købmandsgaarden og Råd og Dåd, og det betyder, at der som opfølgning herpå bliver dyrket mange økologiske grøntsager på Gjøl, Øland og i Attrup-området. Brovst og Fjerritslev Samarbejdet med Fjerritslev og Brovst indledes i forbindelse med modernisering af Tyskerbakken. Der inddrages erfaringer fra projektet Han Herred i besættelsestiden - og kulturprojektet Bunker-love arrangerer udstillinger på Gjøl flere gange. Blokhus De mange turister ved Jammerbugten finder i højere grad vej til den mildere Limfjord og vandaktiviteterne her. De store udlejningsfirmaer, Fårup Sommerland og enkelte foreninger og virksomheder på Gjøl samarbejder om at tilbyde særlige pakker til turisterne. Der kører også turistbusser mellem Gjøl og Blokhus/Fårup Sommerland i sommerhalvåret, så gæster og beboere på Gjøl kan komme til Vesterhavet - og omvendt - at de mange gæster i sommerhuse mv. kan gæste Gjøl med spisning på kroen, kursus i surf, sejlads eller kajak mv. Aabybro Gjøl og Aabybro samarbejder også på mange måder, og Aabybros butikker og DGI-huset gæstes dagligt af mange fra Gjøl.

15 Samarbejdsrelationer til omverdenen Biersted Gjøl har gennem en årrække samarbejdet med kirke og skole i Biersted. Det er blevet en fast tradition, at hele overbygningen på Biersted Skole tager til julegudstjeneste og julehygge ved sognegården, og en stadig større gruppe unge benytter lejligheden til at vinterbade den sidste skoledag inden juleferien. De gode friluftsmuligheder på Gjøl anvendes også til mange brobygningsforløb, idet shelterpladsen ved spejderne med bålplads og udeskolefaciliteter netop tilgodeser de unges behov. Nørhalne Mange årige unge fra Gjøl finder ligesindede i Nørhalne, og der er stor tradition for at benytte idrætstilbud ved Nørhalne Idrætsforening. Nørhalne Cup samarbejder med flere foreninger på Gjøl, og de nye vandsport-aktiviteter er også attraktive for mange unge i Nørhalne. Lufthavn Nørresundby Lufthavn Selv om Gjøl på visse punkter opfattes som en isoleret ø - findes der næppe andre lokalsamfund i kommunen med så gode relationer og forbindelser til omverden! Sebber Nibe Nørholm Aalborg Universitet 15

16 gjøl bidrager med ideer Nu er vi tilbage i 2014, hvor vi ved at lade initiativerne vokse nedefra sikrer en væsentlig forankring og ejerskab til, at dét, der gøres, giver mening. Hvad gør vi selv Vi vil udvikle Gjøl som en attraktiv landsby. Det gør vi ved at: Gennemføre en målrettet markedsføring af Gjøl - en by med liv Videreudvikle vores rige foreningsliv og synliggøre aktiviteter og tilbud Søge midler til nye projekter - og levere arbejdstimer til medfinansiering Rejse kapital til en udviklingsforening, der via en slags folkeaktier rejser kapital til igangsætning af nye projekter Udvikle skolen ved brug af lokale ressourcer og partnerskaber Distribruere information og ny viden rundt i lokalsamfundet via foreninger og lokale netværk. Tage ansvar og stille op til dialog, når det ønskes 16 Organsering På Gjøl findes der mange stærke foreninger, som har eksisteret i mange år, og som gennem tiden har omstillet sig og set nye muligheder til gavn for Gjølboerne. Der er mange hænder til at løfte, men også behov for at koordinere indsatser på tværs. I forbindelse med strukturdebatten og et stormøde i Gjøl-hallen med ca. 130 deltagere - blev der nedsat nogle grupper, som hver især arbejder med følgende emner: Bosætning og transport Livskvalitet og sundhed PR og markedsføring Fundraising Grupperne består ikke kun af foreningesmedlemmer, men også af enkeltpersoner, som interesserer sig for emnerne, og som har ideer, de gerne vil arbejde for. Dialogen mellem grupperne sker bl.a. via de sociale medier, og gennem de mange netværk, som de er en del af. På den måde handles der hurtigt. Koordineringsopgaven bliver i udpræget grad varetaget af Gjøl Borger- og Erhvervsforening, som i forbindelse med den næste generalforsamling udvides med flere medlemmer i bestyrelsen. Gjøl Borger og Erhvervsforening driver desuden hjemmesiden gjøl.eu, som er det centrale kommunikationsværktøj i forhold til omverden. foreningerne Foreningerne på Gjøl favner mange forskellige interesser og rummer mange ressourcer og kompetencer, som med omtanke kan mobiliseres og spille sammen til stor gavn for lokalsamfundet. Gjøl borger og erhvervsforening Foreningen arbejder på at fremme byens interesser og skabe en positiv udvikling for byens beboere. Foreningen står for en række faste initiativer som f.eks. sommerunderholdning på havnen, flagallé ved særlige lejligheder, udsigtspladsen ved Birkumvænge, julebelysning, byens fælles hjemmeside og velkomst til nye Gjølboere. Derudover udvikles en lang række enkeltstående arrangementer, eksempelvis Turen går til Gjøl med silde- og kaffebord - som i 2015 erstattes af et egentligt Skudemarked i forbindelse med det fælles nordiske kulturprojekt. Gjøl Gymnastik- og Boldklub Klubben udbyder et væld af idrætsgrene og arrangementer for klubbens medlemmer. Det overvejes f.eks. om det skal være muligt at gå til akrobatik, cheerleading og trampolinbasketball. Et nyt tilbud er familie-idræt med fællesspisning. Desuden står foreningen for at arrangere den årlige sommerfest med revy, GjØLen-festival og fra 2015 en Tritahlon. Gjøl spejderne Spejderne har i en længere årrække formået at skabe meget attraktive tilbud til de unge. Spejdernes faciliteter, rejser og arrangementer er samlingspunktet for børn og unge. Gjølspejderne ønsker at etablere en stor bålhytte med sheltere, anskaffe kanoer og kajakker, og i det hele taget udbygge børn og unges interesse for at deltage i friluftaktiviteter. Natur- og kulturcafeen Cafeen har allerede formået at etablere faste traditioner, hvor cafeen danner ramme om onsdagsunderholdning, koncerter, udstillinger, strikkecafé, gammelmandshygge, æblepresning, julemarked mv.

17 og handlekraft Gjøl Kirke og Meninghedsråd Gjøl Kirke er den ene af to kirker i Norden, der er en Paradiskirke. Kirken formår at tiltrække opmærksomhed i alt, hvad vedrører mental sundhed, mindfullnes og ro og fred. Kirkerummet og sognegården anvendes til koncerter, foredrag og teater til eftertanke. Der er netop afholdt visionsaften for udvikling af arbejdet i og omkring kirken. Det vidner om, at engagement og fornyelse finder sted alle steder på Gjøl. Gjøl forsamlingshus Forsamlingshuset er i 2014 moderniseret med nyt køkken, og der er flere udviklingsplaner og udbygningsmuligheder. Gjøl husmoderforening Husmoderforeningen samler meget forskellige kvinder om både traditioner og fornyelse og er med til at værne om de værdier, der kendetegner Gjøl. Gjøl Fisker- og Bådelaug Lauget varetager fiskeres og bådejeres interesser og arbejder for fremme af aktiviteter på havnen. Lauget har netop afholdt 40 års jubilæum, og udstiller i 2015 en kåg ved siden af hyttefadene på havnen med information om Gjøls ældste kåg. Lauget fremlejer også grunde på havnens areal, hvorpå der er opført fiskeskure. Der ses et stigende antal lystfiskere på havnen. Denne udvikling forventes at tage til i de kommende år, og her repræsenterer bådelauget lystfiskernes interesser. Gjøl sejlklub Sejlklubben har medlemmer fra hele Nordjylland, f.eks. fra Hirsthals, Brønderslev og Aalborg. Medlemmerne tiltrækkes af den hyggelige afslappede stemning på havnen, hvor der samtidig sker løbende fornyelse med surfafdelingen, frisvømningstiltag, Triathlon, vandpolo og klubaktiviteter for børn og unge. Gjøl ro- og kajakklub Ro- og kajakklubben har et tiltagende antal medlemmer bl.a. fra Vadum, Brovst, Aabybro m.fl. Klubben vil i de kommende år afholde særlige sommerskoler. Gjøl vinterbadere Vinterbaderne er ligeledes i stor vækst, og der er på nuværende tidspunkt medlemmer fra Øland, Arentsminde, Birkelse, Aabybro og Biersted. Med indvielse af ny sauna ventes medlemstallet at stige markant. Saunaen stilles til rådighed for andre foreninger og brugere efter aftale. Gjøl jagtforening Tilbyder flugtskydning og samler de jagtinteresserede, unge som gamle, og knytter netværk mellem andre jagtforeninger i hele Limfjordsområdet. Gjøl Lokalhistorisk Forening Samler og formidler historier til brug for andre aktører og foreninger på Gjøl. Samlingen åbner ofte dørene for skole og børnehave, og der er skiftende udstillinger ved den gamle hovedgård på Gjøl, Birkumgård. Desuden udgives bøger og hæfter med lokalhistorisk indhold. Gølbådens træskibslaug Træskibslauget har et åbent arbejdende værksted som skaber netværk med den maritime branche og regionens fokus på den maritime sektor. Træværkstedet og samlingslokalet stilles til rådighed for andre, eksempelvis møbelsnedkere, kunstnere og designere. Skolebestyrelsen ved Gjøl Skole Arbejder med principper for skolen virke herunder at have særlig fokus på de udviklingsmulighederne, der er på en lille skole. erhvervslivet På Gjøl findes en lang række virksomheder og et ikke ubetydeligt antal arbejdspladser. Der er over 80 forskellige virksomheder, som beskæftiger omkring 200 personer. Den gode kombination af to store produktionsvirksomheder, håndværkerfirmaer, juletræsplantager, landbrugsvirksomheder, minkavlere, konsulentfirmaer, erhverv på nedlagte landbrugsvirksomheder, detailhandel (Brugsen, Marinecenter, Blomsterhandleren Kastanien og Gjøl-Gørtler) samt kro og forsamlingshus gør tilsammen, at Gjøl er et levedygtigt og selvhjulpent lokalsamfund. rammer for udvikling Alle disse ressourcer gør sammen med engagementet, at der er optimale rammer for en god udvikling på Gjøl. Afstanden til Aalborg er kort, vi har en fantastisk natur, gode rekreative rammer, vi er velforsynede med hurtigt bredbånd, fjernvarme og der er tilmed ro og fred til dem, der har brug for at koble af i en ellers stresset og travl hverdag. Vi sidder ikke og venter. Vi handler og vil fortsætte hermed. Med lidt hjælp udefra - kan vi nå langt. 17

18 forventninger For at sikre at kommunens satsning på udvikling af landdistrikterne bliver en succes, er det vigtigt at de kommunale initiativer og udmeldinger støtter op om ideen om at lade lokalsamfundene udvikle sig. Der er brug for at tænke en del år frem, og vi forventer at de offentlige investeringer følger med de mange private investeringer, som løbende sker på Gjøl. Når vi investerer i et lokalsamfund som Gjøl, tænker vi også længere frem end 4 år. Derfor har vi beskrevet Gjøl i år Vi har derfor brug for: Som minimum et nyt mindset for de næste 4 år Vi håber og forventer, at kommunen både fra politisk side og fra forvaltningens side bliver medskaber og medspiller i at udvikle de ideer og tanker, der ligger i dette aftaleudkast. Det betyder i praksis: Der skal arbejdes med at få mediebilledet til at støtte op om de gode historier - om det gode og aktive liv i landdistrikterne. Det er vigtigt, at kommunen er helt opmærksom på signalværdien af de indstillinger, der kommer til politisk behandling. Indstillinger, der reelt mindsker eller udhuler den decentrale service og dermed også landsbyer og små lokalsamfund vil være kontraproduktive i forhold til den fælles bestræbelse. 18 Landdistriktskonsekvensvurderinger ved alle politiske beslutninger At udvikling af landdistrikterne kan blive til virkelighed, kræver at kommunen udviser betydelig konsekvens i sin politiske signalgivning: De politiske udmeldinger til embedsværket bør være klare og utvetydige i forhold til målet, en positiv udvikling af de små lokalsamfund, således at embedsværket også på tværs i organisationen synligt trækker i samme retning. Dialog mellem lokalsamfund og kommune vil være et vigtigt værktøj til at fasthold og justere den fælles kurs: Vi foreslår tre årlige dialogmøder til drøftelse af den fælles indsats og til at finde løsninger på de udfordringer, der vil opstå undervejs. De nye aktiviteter, der kan støtte os i at Gjøl fortsat er en attraktiv landsby, er følgende: Bosætning Det er vigtigt, at vi på Gjøl kan tilbyde gode byggegrunde, hvor der er udsigt over fjorden. Desuden er det vigtigt at kunne tilbyde et bredt udbud af store lejeboliger, så familier, som overvejer at flytte til Gjøl, kan bo til leje i en periode. Lejeboliger er også vigtige i forhold til arbejdspladser, og når en børnefamilie deles op i to mindre husstande. Det betyder, at vi har brug for hjælp fra kommunen på følgende områder: En lokalplan for nye udsigtsgrunde. Vi foreslår, at kommunen i 2015 igangsætter en lokalplan for Marken, planområde 20.B3, på både østlig og vestlig side af Marken. Nye kommunale byggegrunde på Gjøl (ligesom kommunen har byggegrunde i både Birkelse, Biersted og Nørhalne). De sidste kommunale grunde er i dag til salg, og der er behov for et kommunalt engagement i en ny udstykning på Gjøl. Vi kan foreslå Marken. Vi har en forventning om, at der altid er mindst 3-5 kommunale grunde til salg på Gjøl i de næste mange år. Plan-beredskab så sagsbehandling og planlægning igangsættes, når aktører på Gjøl er klar hertil. Kommunen indgår i dialog med boligforeninger om nybyggeri af lejeboliger til familier på Gjøl, sikrer plangrundlag og stiller de nødvendige garantier i forbindelse hermed. PR for bosætning Vi vil gerne selv formidle de gode historier og lave læserbreve om emner, som vi mener skal debatteres i det offentlige rum. Samtidig forventer vi, at Jammerbugt Kommune vil: Bidrage med god PR for Gjøl, f.eks. når kommunen deltager i større begivenheder. Afholde ét årligt tilflytterarrangement som starter og slutter på Gjøl og som planlægges i samarbejde med Gjøl Borger- og Erhvervsforening. Lade Gjøl indgå med betydelig vægt, når kommunen deltager i forårsudstilling og karrieremesse i Aalborg. Hjælpe Gjøl Landsby med at lave en målrettet kampagne rettet mod store arbejdspladser i Aalborg, Universitet og Aalborg Lufthavn - og ikke mindst udnytte mulighederne, når nye arbejdspladser placeres i Aalborg (som nu med forsvarsforliget). Formidle kontaktoplysninger til tilflyttere på Gjøls tilflytter-mentor, således at alle tilflyttere kan få en personlig og varm velkomst.

19 til jammerbugt kommune Grønne åndehuller Vi ønsker gode lege- og aktivitetspladser i alle dele af byen, og derfor har vi brug for, at Jammerbugt Kommune vil Stille areal til rådighed for nye legeog aktivitetsområder og medfinansiere disse via landdistriktmidler mv. Udarbejde en ny lokalplan for disponering og forskønnelse af havneområdet (børnebadestrand øst for havnen og med tiden en havneudvidelse) Ændre på finansieringsmodellen for forsikringsordningen for elevers færden på og ved vandet. Vi har via Trygfonden fået redningsveste, som vi også gerne lader andre brugere af Gjøl Havn låne - f.eks. andre skoler. Men forsikringsbetingelser for skolens elever spænder ben for os i forhold til at gøre fjorden til en styrke for vores udvikling. Pleje de grønne offentlige arealer, skole og institutionernes arealer, veje mv. - så Gjøl fortsat er en smuk by Service og fællesskab Vi håber, at Jammerbugt Kommune vil støtte os i at modernisere samlings- og mødesteder på Gjøl, og i øvrigt facilitere en proces med etablering af Gjøl-Fællesskabet. Vi forventer også, at der altid vil være dagtilbud i lokalmiljøet, herunder at alle børnefamilier kan tilbydes et dagtilbud på Gjøl. Specielt om skolen Der var engang fire skoler på Gjøl. Siden 1970 erne har der været én skole, og det er vigtigt at udvikle denne i tråd med intentionerne og visionerne i folkeskolereformen. Det er nu, der skal afprøves modeller og findes praktiske løsninger, der virker, så det ikke bliver et argument for skolelukninger til den tid. Vi forventer at Jammerbugt Kommune Organiserer udlån af lærere i de små fag til de mindre skoler fra skoleåret 2015/16 i hele kommunen, for at man i god tid kan få erfaringer med, hvordan de mindre skoler kan leve op til 2020-kravene omkring undervisningskompetencer. Omlægger skoledistriktet således, at eleverne fra Øland kommer til at høre under Gjøl skole, såfremt der er stemning for det blandt familierne på Øland. Giver mulighed for at behandle skolerne forskelligt ved at give friere rammer til organisering. F.eks. antal ledere, medarbejderrepræsentanter i skolebestyrelsen mv. Erhverv og arbejdspladser Vi ønsker gode rammer for at drive erhverv på Gjøl. Vi håber, at Jammerbugt Kommune vil: Sikre en effektiv infrastruktur i form af gode kommuneveje med broer med god fremkommelighed for alle typer af trafikanter Sikre en god mobildækning i byen Drive netværk og støtte initiativer - der kan være med til at udvikle nye virksomhedstyper på Gjøl, for at sikre endnu flere lokale arbejdspladser - også arbejdspladser for de unge Deltage i processer om at skabe gode rammer for landbruget. Det kan være udfordringer ift. vandplanerne, placering af biogasanlæg eller fremkommelighed på vejnettet. Gjøl vil gerne være ét af test- eller pilot-områderne i denne type projekter. Lytte til landbrugserhvervets udfordringer og indgå i enkeltsager, hvor erhvervet oplever særlige udfordringer i forhold til miljø- og dyrevelfærdsmæssige regler og bringe dem op på den landspolitiske scene. Yde iværksætterhjælp og give sparring om etablering af arbejdspladser 19

20 flere forventninger Oplevelser og turisme Der er et uudnyttet potentiale for turisme og gode oplevelser på Gjøl. Vi ser frem til at Jammerbugt Kommune bl.a. i forbindelse med etablering og drift af Destination Limfjorden vil: Etablere en autocamperplads ved havnen Forny og modernisere turistinformation ved rastepladser, tanke- og sansesteder, shelterpladser ved Gjøl Bjerg og Isbakken, havnen mv. Turistinformationen skal være med QR-koder og målrettet den konkrete lokalitet. Støtte til at udvikle og formidle Gjøl-festivalen, Gjøl-revyen, Turen går til Gjøl, Julemarkedet og Triathlon på Gjøl Flytte grejbanker til Gjøl Synliggøre geocachingsmulighederne på Gjøl og udbygge disse i samarbejde med lokale foreninger Etablere et sommerskoletilbud fra 2015 på Gjøl i sommerferien; vi foreslår følgende to linjer: Aktiv linje - vandsport/udesport Bage-konditor linje Markedsføre mulighederne for at surfe, ro og sejle ved Limfjorden på en meget mere aktiv og deltagende måde. Konkret ønsker vi at mulighederne indgår i kommunens præsentationsmateriale, turistguides mv. Tage en dialog med Vejdirektoratet om at opsætte skilte ved landeveje (A11 og A55) om havn, surf- og bademuligheder på Gjøl Samarbejde med VisitAalborg og Region Nordjylland om i fællesskab at sætte større fokus på aktiviteter og liv omkring Limfjorden Transport Forbindelserne til omverden er den store udfordring på en tidliger ø, hvor der er mindst km i hver retning til den nærmeste by. Vi håber, at Jammerbugt Kommune vil: Indlede en dialogproces om hvordan den kollektiv trafik kan udbygges, så den bedre tilgodeser de lokale behov Støtte og facilitetere en proces med at igangsætte en lokal transportordning med minibus Anlægge trafiksikkerhedsforanstaltninger i form af en gang/cykelsti gennem Kjellerupskoven og sommerhusområdet Etablere en ny cykelsti på ca. 4-5 km til Aabybro, via eksisterende markveje som gøres cykelbare ved, at der pålægges asfaltbelægning i en 1,5 meter af vejens bredde. Fælles for enkeltprojekter Vi skal fra idé til handling - og det kræver ressourcer af forskellig art. Vi håber, at Jammerbugt Kommune vil Medfinansiere projekter - når der samtidig er ekstern finansiering fra anden side Støtte op om arbejdet med at få penge hjem fra fonde til at få fortalt historien om Gjøl (Gøl Pølser, Gjøl troldene, fiskerne og mink eventyret) - f.eks. via reklamefremstød, animationer og udstillinger Udarbejde business-case til de forskellige projekter - og hjælpe med en smidig sagsbehandling i forhold til påkrævede tilladelser, myndighedsbehandling mv. Det tætte og forpligtende samarbejde er det bedste grundlag for, at vi både holder den rigtige kurs og den rette fart. 20

21 Opfølgning Edderkoppespindmål som udviklingsmål Et af de vigtigste mål med samarbejdsaftalen og med at igangsætte alle de idéer og initiativer, som vi har på tegnebrættet og som beskrives i dette aftaleudkast, er, at der skal ske en stigning i elevtallet på Gjøl skole. Der er flere grunde til, at det er et mål. Socialt er det vigtigt, at det for alle børn er muligt at finde kammerater, som de går godt i spænd med. På samme måde er der brug for, at der i klasserne er nok børn til, at der bliver en god spændvidde i de idéer, tanker og erfaringer, som eleverne bringer med sig ind i undervisningen. Og endelig er der et økonomisk perspektiv, som tilsiger os, at de forskellige klasser gerne skal have en vis størrelse. Når dette er sagt, så mener vi at vi både som Gjølborgere og som kommune må have en række andre mål, som skal være med til at sikre, at byen også i fremtiden har en størrelse, der gør den attraktiv at investere i også i forhold til de offentlige serviceydelser, den kan tilbyde. Lokale måleparametre Vi finder det hensigtsmæssigt at arbejde på at øge følgende parametre: Elevtallet på Gjøl skole Indbygger antallet (25-60 årige) Antal arbejdspladser på Gjøl Turisttal med overnatninger på Gjøl Disse parametre skal løbende monitoreres og dermed give os viden om, hvordan vi performer i forhold til den udvikling, som vi har sat os som mål. Her er det vores tanke, at det er den samlede udvikling, der bør være i fokus. Altså hvordan, vi klarer os på alle disse parametre under ét. Grunden til, at vi tænker, at det er mest meningsfuldt at se udviklingen på flere områder, er, at det tegner et helhedsindtryk af, hvordan det står til. Det samlede billede siger således mere end de enkelte mål hver for sig og gør os samtidig mindre sårbare i forhold til at fejlfortolke en udvikling (som er baseret på ét enkelt mål). For at gøre vores udvikling tydelig, har vi valgt at illustrere en model, hvor disse fire parametre indgår i en enkel figur. Ved at kigge på arealet af det område, som kommer frem, når de enkelte parametre forbindes, bliver det let at aflæse, hvilken fremdrift vi har opnået. Her vil arealet blive større og større, efterhånden som vi får etableret og virkeliggjort alle de initiativer og idéer, som er grundlaget for udviklingen. Med andre ord edderkoppespindet vil vokse. Elever og børnehavebørn Processen I den forbindelse mener vi, det vil være utopi at have en forestilling om, at vi allerede i år 0 (2014) ganske præcist kan lægge en køreklar plan, som så med succes efterfølgende kan eksekveres. Verden er foranderlig, og derfor vil det også være nødvendigt løbende at justere og videreudvikle på de idéer, der præsenteres i dette materiale. Vi må med andre ord lære af fremtiden og være åbne for de nye muligheder, som byder sig. Derfor vil vi løbende justere vores planer, med henblik på til stadighed at gøre det bedre. Der er således både fokus på kursen og tempoet. Indbyggere år Beboede boliger Ikke alt, der kan tælles, tæller, og ikke alt, der tæller, kan tælles. Overnatninger Arbejdspladser 21

22 Fra vision til handling vi ønsker flere børnefamilier, og at flere får øje på Gjøl Børnefamilier vil gerne bosætte sig på Gjøl og være en del af lokalsamfundet, men det kræver at kommunen er til stede i lokalsamfundet. Vi vil arbejde med en lang række projekter - nogle kan vi selv klare, andre er vi meget afhængige af, at kommunen vil gå ind i og arbejde aktivt for at ideerne omsættes til konkrete anlæg. Denne opsamling viser de mange små og store projekter vi vil arbejde med: Bosætning Flere ejerboliger - ved at udstykke og byggemodne nye parcelgrunde, hvor der er udsigt over Limfjorden Flere lejeboliger - ved at lave projektudvikling, rejse lokal kapital og tilvejebringe de nødvendige rammevilkår, der kan øge boligforeningers interesse for at bygge på Gjøl Målrettet markedsføring af Gjøl i Aalborg på store arbejdspladser, ved lufthavnen/flyvestationen og universitetet/uddannelsesinstitutioner Grønne åndehuller Mini-gateways med legepladser, pausesteder for cyklende mv. ved både den gamle idrætsplads og Tjæregraven Udvikle havnen og støtte nye tiltag for lystfiskere, hav-haver mv. Surfspots med wind- og kitesurf faciliteter Flere holdepladser for autocampere og MC på gode udsigtssteder Bynære skove og hundeskov Klatreskov og bueskydningsbane Service og fællesskab Skoledistrikt udvides med Øland Låne-lærerordning med henblik på linjefagsdækning (undervisningskompetence) Samarbejde med Aalborg Universitet og Skovsgaardmodellen om organisering og drift af Gjølfællesskabet Modernisere og forny samlings- og mødesteder Erhverv og arbejdspladser Støtte til iværksættere Erhvervshus og arbejdsfællesskaber Gode rammer for at drive erhverv på Gjøl - herunder gode veje/broer til og fra Gjøl Udvikle og etablere flere ungejobs Udvikle landbruget i en dialogbaseret proces Oplevelser og turisme Flere primitive overnatningspladser i form af autocamperpladser, gæstehuse, sheltere, teltplads og hytter Flere småscala virksomheder, som kan drives på deltidsbasis/livsstilsprojekter Åbne værksteder/åbent hus arrangementer hos foreninger og kunstnere Udvikle eksisterende events Transport Lokal transportordning med minibus Ændre lokalruterne, så de går på tværs af de gamle kommunegrænser Trafiksikkerhedsforanstaltninger ved Kjellerupsskoven i form af en cykelsti Åbne skolebusruter - så unge og ældre mv. kan benytte bus Udvide vejen på dæmningen til Øland Muligheder efter etablering af 3. Limfjordsforbindelse udnyttes På den næste side kan du se projekterne i ét skema, og hvornår vi forestiller os, at de hver især starter op i

gjøl bidrager med ideer og handlekraft

gjøl bidrager med ideer og handlekraft Handlinger 2015-2017 1 indledning Dette hæfte er udarbejdet til Jammerbugt Kommune som led i arbejdet med liv i by og skole, hvor der inden udgangen af april 2015 i hvert af de berørte lokalsamfund skal

Læs mere

Handlinger 2015-17 1

Handlinger 2015-17 1 Handlinger 2015-17 1 indledning Dette hæfte er udarbejdet til Jammerbugt Kommune som led i arbejdet med Liv i by og skole, hvor der inden udgangen af april 2015 i hvert af de berørte lokalsamfund skal

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

På de følgende sider vises forskellige oplysninger for Gjøl området. Området er defineret som Gjøl sogn.

På de følgende sider vises forskellige oplysninger for Gjøl området. Området er defineret som Gjøl sogn. Tal og fakta for Gjøl området På de følgende sider vises forskellige oplysninger for Gjøl området. Området er defineret som Gjøl sogn. Byggeri Siden 2001 er der i området opført og tilflyttet 40 boliger,

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

GJØL BIDRAGER MED IDEER OG HANDLEKRAFT

GJØL BIDRAGER MED IDEER OG HANDLEKRAFT GJØL-HANDLINGER 2016 INDLEDNING Denne evaluering af arbejdet på Gjøl i forbindelse med projekt Liv i by og skole tager udgangspunkt i den handleplan, som blev afleveret til kommunen i april 2015. Her beskrives

Læs mere

Ved at lade initiativerne vokse nedefra vil vi sikre en væsentlig forankring og ejerskab til, at dét, der gøres, giver mening.

Ved at lade initiativerne vokse nedefra vil vi sikre en væsentlig forankring og ejerskab til, at dét, der gøres, giver mening. GJØL-HANDLINGER 2016 INDLEDNING Denne evaluering af arbejdet på Gjøl i forbindelse med projekt Liv i by og skole tager udgangspunkt i den handleplan, som blev afleveret til kommunen i april 2015. Her beskrives

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

Udviklingsstrategi. for landdistrikter

Udviklingsstrategi. for landdistrikter Udviklingsstrategi for landdistrikter Indhold Indledning 2 Landdistrikterne under forandring 3 Prioriterede udfordringer i kommunens landdistrikter 4 Initiativer idéer til tværgående projekter 5 Idéer

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen. Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022

Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen. Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022 Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022 UDKAST 21. marts 2012 1 1. Introduktion til Kataloget Visions- og idékataloget

Læs mere

Mål og plan for indsatsen i Ørebro for 2015 til 2017

Mål og plan for indsatsen i Ørebro for 2015 til 2017 Mål og plan for indsatsen i Ørebro for 2015 til 2017 - en perle i Danmark Lokalområdets mål og plan for indsatsen 2015 til 2017 Understøttelse af skole og landdistriktsudvikling Indhold 1. Lokalsamfund/skoledistrikt...

Læs mere

en landsby i stærk udvikling

en landsby i stærk udvikling Lyne en landsby i stærk udvikling Ansvarlig: Arbejdsgruppen Lyne December 2009 Foto: Gunnar Schmidt Indhold Indhold 2 Lyne s lokal historie 3 Lokal analyse...3 Befolkningsanalyse..4 Input.4 Hvad viser

Læs mere

Kommunens indsats? Din indsats?

Kommunens indsats? Din indsats? FÆLLESSKAB / SAMMENHOLD / SAMLINGSSTEDER Tilskud til forsamlingssteder/ landsbypuljer/ LAG landsbypuljen +forsamlingshuspuljen forsamlingshuspuljen Skab rammer opbakning på nye ideer fra foreninger Bevarelse

Læs mere

BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016

BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016 BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016 Program 19:00 Intro ved Emrah Tuncer og Svend Due Mikkelsen 19:15 Intro til fortællingerne ved Emrah Tuncer 19:30 Basar 2x20 minutter ved 2 selvvalgte stande +20

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 INDLEDNING Ballerup Kommune er et dejligt sted at bo omgivet af natur, tæt på storbyen, med mange arbejdspladser og et aktivt foreningsliv. Kommunalbestyrelsen har store

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune Kulturpolitik Mange stærke Fællesskaber Skanderborg Kommune 1 Indledning Mange stærke fællesskaber det er undertitlen på kulturpolitikken. Med politikken opfordrer vi til, at udnytter vore fantastiske

Læs mere

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER 1 of 7 F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER F.1. UDVIKLINGSSTRATEGIENS VISION LAG Djurslands vision er at videreudvikle og synliggøre Djursland som et områdefyldt

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

DAGSORDEN LIV I BY OG SKOLE

DAGSORDEN LIV I BY OG SKOLE DAGSORDEN LIV I BY OG SKOLE 1. Velkomst Mogens Gade 2. Gennemgang af tværsummen af udviklingsplanerne (Noël Mignon) 3. Hvordan sikres koordineringen lokalt mellem samfund, foreninger og skole Eksempel

Læs mere

Ø-politik i Lolland Kommune

Ø-politik i Lolland Kommune Forside: Forslag til: Ø-politik i Lolland Kommune Askø/Lilleø, Fejø/Skalø og Femø i udvikling Lolland Kommune 2015 Hele dokumentet tænkes opsat i henhold til Lolland Kommunes grafiske profil. Side 2. Øerne

Læs mere

Starup/Tofterup Borgerforening og Lokalråd

Starup/Tofterup Borgerforening og Lokalråd Fællesmøde med arbejdsgrupperne onsdag den 12. oktober kl. 19.30 22.00 i Multihuset. Status fra de enkelte arbejdsgrupper: Kulturgruppen: 5 minutters oplæg fra hver gruppe I støbeskeen til det kommende

Læs mere

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet!

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Når vi mennesker mødes, opstår kultur. Vi skaber i fællesskab værdier og bånd, som gennem livet er bestemmende for vore

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI 2014 2020 FORORD 3 VISION FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014-2020 4 MÅL FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014 2020 4 PULS ÅRET RUNDT UDFORDRINGER

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

Strategi for Horsens Erhvervshavn 2015-2020

Strategi for Horsens Erhvervshavn 2015-2020 Strategi for Horsens Erhvervshavn 2015-2020 Indhold: Baggrund.3 Vision.4 Strategi..5 Handlingsplan..7 Opfølgning..9 Baggrund Horsens by og havnen hører sammen og har gjort det i hundredvis af år. Havnen

Læs mere

På de følgende sider vises forskellige oplysninger for Nørhalne området. Området er defineret som den østlige del af Biersted sogn.

På de følgende sider vises forskellige oplysninger for Nørhalne området. Området er defineret som den østlige del af Biersted sogn. Tal og fakta for Nørhalne området På de følgende sider vises forskellige oplysninger for Nørhalne området. Området er defineret som den østlige del af Biersted sogn. Byggeri Siden 2001 er der i området

Læs mere

HORNE VISION 2020. 200 elever i Horne skole!

HORNE VISION 2020. 200 elever i Horne skole! Horne Vision 2020 HORNE VISION 2020 200 elever i Horne skole! 2020 Fremtidens Horne Hornes fremtid som aktiv landsby er afhængig af tilflytning primært af en karaktér som kan styrke byens trivsel herunder

Læs mere

1. RÅUDKAST TIL BOSÆTNINGSPOLITIK. Krig, fred og kærlighed. Drømmen om

1. RÅUDKAST TIL BOSÆTNINGSPOLITIK. Krig, fred og kærlighed. Drømmen om 1. RÅUDKAST TIL BOSÆTNINGSPOLITIK Krig, fred og kærlighed Vi er Skanderborg Kommune ligger i et geografisk og historisk smørhul. Her kan du bo 15 minutter fra Aarhus, midt i naturen og være en del af de

Læs mere

Gjern fremtidens lokalsamfund! Hvordan skal vi udvikle Gjern?

Gjern fremtidens lokalsamfund! Hvordan skal vi udvikle Gjern? Resume af borgermøde indkaldt af Gjern Lokalråd Indledning: Gjern Lokalråd inviterede i samarbejde med Landdistrikternes Hus og LAG Silkeborg til borgermøde den 27. september 2012 under overskriften: Gjern

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

Referat Liv i by og skole 6. juni kl. 19:00 Rådhuset Aabybro

Referat Liv i by og skole 6. juni kl. 19:00 Rådhuset Aabybro 31-05-2016 Lars Haagensen Direkte: 7257 7454 Mail: lah@jammerbugt.dk Sagsnr.: 04.21.00-G01-17-16 Referat Liv i by og skole 6. juni kl. 19:00 Rådhuset Aabybro 1. Opsamling på evalueringer og tilbagemelding

Læs mere

Fokus på koblingen mellem. SKOLEUDVIKLING og LANDDISTRIKTSUDVIKLING. Jens Jungersen fm., Børne- og familieudvalget, Jammerbugt Kommune

Fokus på koblingen mellem. SKOLEUDVIKLING og LANDDISTRIKTSUDVIKLING. Jens Jungersen fm., Børne- og familieudvalget, Jammerbugt Kommune Fokus på koblingen mellem SKOLEUDVIKLING og LANDDISTRIKTSUDVIKLING Jens Jungersen fm., Børne- og familieudvalget, Jammerbugt Kommune Hvorfor igangsætte ny proces? Baggrund Landdistriktskommune decentral

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Forord Fritidspolitikken fastlægger retningen for fritids-, idræts- og kulturområdet. Fritidsudvalget ønsker at understøtte og udvikle byområder,

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Skjoldelev?

Hvordan skal vi udvikle Skjoldelev? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SKJOLDELEV Indledning: Landbyrådsrepræsentanten fra Skjoldelev inviterede i samarbejde

Læs mere

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision 2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen Rammer og vision Der er i Guldborgsund Kommune en stor udfordring med den ændrede demografi. Der bliver færre borgere

Læs mere

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget 2014-17 Dette oplæg giver information og inspiration til det borgermøde, som Furesø Kommune har inviteret til den 12. juni 2013. På borgermødet præsenteres

Læs mere

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Haldum?

Hvordan skal vi udvikle Haldum? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HALDUM Indledning: Borgerforeningen i Halduminviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision og et mål for

Læs mere

Principper for kommunikation i Odense Kommune

Principper for kommunikation i Odense Kommune Principper for kommunikation i Odense Kommune Odense Kommune skal have en god kommunikation og tæt dialog mellem borgere, brugere, kommunens ansatte, virksomheder og andre samarbejdspartnere. Det skal

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Landbyrådsrepræsentanten fra Vellev inviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde. Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune

Puls, sjæl og samarbejde. Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune Puls Sjæl Samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted

Læs mere

Handlingsplan. Borgerforeningen Sdr. Nissum-Fjand

Handlingsplan. Borgerforeningen Sdr. Nissum-Fjand Handlingsplan Borgerforeningen Sdr. Nissum-Fjand Projekt Vækstgrupper for landdistriktsudvikling Borgerforeningen Sdr. Nissum-Fjand Indledning Denne handlingsplan er kommet i stand på 2 møder med Borgerforeningens

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 2016-2019 Folkeoplysningspolitik 2016-2019 1 Indhold Folkeoplysningspolitik...3 Folkeoplysningsudvalget...3 Indsatsområder 2016-2019...4 Årlige handleplaner...4 Frivillighed og aktivt

Læs mere

Grønne Hjerte fra pendler-by til nærværs-by

Grønne Hjerte fra pendler-by til nærværs-by 1 Grønne Hjerte fra pendler-by til nærværs-by 1. Projekt titel Grønne Hjerte 2. Ansøger Baptistspejderne i Holbæk og Regstrup v/jimmy Singerholm Olsen Adresse: Hovedgaden 24, 4440 Mørkøv. Mail: jimmysingerholm@gmail.com

Læs mere

Du bor i din naboby Morsø kommune i fremtiden. Jesper Bo Jensen Ph.d., Fremtidsforsker

Du bor i din naboby Morsø kommune i fremtiden. Jesper Bo Jensen Ph.d., Fremtidsforsker Du bor i din naboby Morsø kommune i fremtiden Jesper Bo Jensen Ph.d., Fremtidsforsker Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,66% p.a.) Mængdeindeks 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1846 1857

Læs mere

Radikal Politik i Skive Kommune

Radikal Politik i Skive Kommune Radikal Politik i Skive Kommune En gevinst for landskaberne i Salling, for fjordmiljøet ved vore kyster, for forebyggelse og sundhed for den enkelte, for et aktivt kultur og fritidsliv og for uddannelsesniveauet

Læs mere

UDVIK- LINGS- PLAN. Lydum 2020

UDVIK- LINGS- PLAN. Lydum 2020 UDVIK- LINGS- PLAN Lydum 2020 Naturen er vores styrke og kilde til store oplevelser. Gå selv på opdagelse i naturen, pas på den og del den med andre. Sammen fortæller vi verden om vores natur - #viinaturen

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE DET ER HELT NATURLIGT at bidrage til Fjordens Dag Siden 1991 har Fjordens Dag sat fokus på miljøet i de fynske fjordområder. I dag er Fjordens Dag et af Danmarks største

Læs mere

LANDDISTRIKTS POLITIK

LANDDISTRIKTS POLITIK LANDDISTRIKTS POLITIK 2016-2018 Forord Vi ønsker at skabe mere dynamik, vækst og udvikling i vores landdistrikter i Randers Kommune. Her ligger mere end 80 landsbyer hver med sin særlige identitet, sine

Læs mere

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE Program 19.00 19.10 Velkomst ved Borgmester Knud Larsen 19.10 19.30 Præsentation af visionen ved Knud Larsen / Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune 19.30 20.00 Debat ved borde

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION VISION

Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION VISION Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION Vores mission er, at hvert eneste barn udvikler livsduelighed i samtid og fremtid at de kan skabe sig et meningsfuldt liv i egne øjne og i omverdenens, som barn og som voksen

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau.

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. Et aktivt Seniorliv Alle seniorer i Svendborg Kommune. Mål og Visioner At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. At seniorer er aktive deltagere og medskabere i udvikling

Læs mere

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012)

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Indledning Borris Rådet inviterede i samarbejde med Landdistrikternes Hus til borgermøde den 22. maj 2012 under overskriften: Borris

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde

Puls, sjæl og samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted har vi et rigt og varieret fritids- og foreningsliv og et kulturliv, der byder på gode oplevelser for børn

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Kommissorium for politisk styregruppe samt lokale arbejdsgruppers arbejde med Skolestruktur og landdistriktsudvikling

Kommissorium for politisk styregruppe samt lokale arbejdsgruppers arbejde med Skolestruktur og landdistriktsudvikling Kommissorium for politisk styregruppe samt lokale arbejdsgruppers arbejde med Skolestruktur og landdistriktsudvikling 1. Baggrund I foråret og sommeren 2014 har der været to emner på dagsordenen i Jammerbugt

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur- og Fritidspolitik Nordfyns Kommune Revideret den 15. august 2014 Dokument nr. 480-2014-852344 Sags nr. 480-2013-36230 Indhold FORORD... 2 INDLEDNING... 3 VISIONEN... 4 VÆRDIER... 5 NORDFYNS KOMMUNE

Læs mere

Vision 2030 Oplev det rå og autentiske Halsnæs. - det er ikke for fint, og det føles ægte

Vision 2030 Oplev det rå og autentiske Halsnæs. - det er ikke for fint, og det føles ægte Vision 2030 Oplev det rå og autentiske Halsnæs - det er ikke for fint, og det føles ægte Marts 2016 Forord Halsnæs Kommune ligger i Nordsjælland i det nordvestlige hjørne af Region Hovedstaden. Her ligger

Læs mere

Fælles værdier for Børn og Unge-institutioner i Skødstrup

Fælles værdier for Børn og Unge-institutioner i Skødstrup Fælles værdier for Børn og Unge-institutioner i Skødstrup Skødstrup er et område i vækst. Det er et børnerigt område, og mange nye unge familier flytter til byen med et håb om at finde et positivt, trygt

Læs mere

(LUP)! Lokal udviklingsplan for Kastrup, Neder Vindinge Næs og Ornebjerg

(LUP)! Lokal udviklingsplan for Kastrup, Neder Vindinge Næs og Ornebjerg (LUP)! Lokal udviklingsplan for Kastrup, Neder Vindinge Næs og Ornebjerg Hvordan skal Den lokale udviklingsplan bruges: et fælles arbejdsdokument i forhold til udvikling af lokalområdet frem mod visionen

Læs mere

Borgerplan for Sparkær, Viborg kommune

Borgerplan for Sparkær, Viborg kommune Borgerplan for Sparkær, Viborg kommune Borgerplan for Sparkær 1 Forord Denne borgerplan er lavet med udgangspunkt i et stormøde i Sparkær forsamlingshus, februar 2008. Her deltog 170 af byens indbyggere.

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Her tager vi aktivt del i vores eget liv til fællesskabets bedste. Kontakt Ølstrup på. formand@olstrup.dk www.olstrup.dk

Her tager vi aktivt del i vores eget liv til fællesskabets bedste. Kontakt Ølstrup på. formand@olstrup.dk www.olstrup.dk Her tager vi aktivt del i vores eget liv til fællesskabets bedste Kontakt Ølstrup på e-mail: web: formand@olstrup.dk www.olstrup.dk Forord Vi vil videreudvikle Ølstrup og har lagt en visionær udviklingsplan

Læs mere

Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J)

Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J) Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J) Navn: Parti: Alder: Erhverv: Birgit Christensen Oplandslisten, liste J 63 år Uddannet socialrådgiver, er nu på efterløn Hvad har fået dig til at gå ind i

Læs mere

Fra Idrætslegeplads til Tuse Idræts- og kultur center

Fra Idrætslegeplads til Tuse Idræts- og kultur center Udbygningsplan for Idrætsfaciliteterne i Tuse-området. Fra Idrætslegeplads til Tuse Idræts- og kultur center Planens fokus: Denne plan ønsker primært at sætte fokus på at etablere nogle motions- og bevægelsesspor

Læs mere

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Politik handler om at ville noget, og som byråd er det vores ansvar at formulere, hvad vi vil. Med denne vision giver vi borgere,

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

Lintrup. det idéelle hjørne

Lintrup. det idéelle hjørne 2010 2020 Lintrup det idéelle hjørne A n s v a r lig : L o k a lr å d e t i L in tr u p S e p te m b e r 2 0 1 0 Indhold Indhold...2 Forord...2 Lokal Udviklingsplan...3 Lintrup s historie...3 Lokal analyse...3

Læs mere

Cafedrøftelserne på borgermødet på Elbæk Efterskole 21. september 2011 om udviklingen i landdistrikterne/det åbne land

Cafedrøftelserne på borgermødet på Elbæk Efterskole 21. september 2011 om udviklingen i landdistrikterne/det åbne land Cafedrøftelserne på borgermødet på Elbæk Efterskole 21. september 2011 om udviklingen i landdistrikterne/det åbne land Debattemaer 1. runde: Liv og bevægelse i landsbyerne hvad skal der til, for at du

Læs mere

Ny drift Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Område Beskrivelse af forslag

Ny drift Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Område Beskrivelse af forslag Nummer 130 Udvidelse af landdistriktspujen Indsatsområde Nye initiativer i øvrigt Område Hele kommunen Landdistriktspuljen er idag på 309.000 kr om året. Puljens formål er at støtte lokale udviklingsprojekter

Læs mere

Ældre- og Handicapudvalget

Ældre- og Handicapudvalget Ældre- og Handicapudvalget - Dagsorden 18. november 2014 PRINT Ældre- og Handicapudvalget Åben Dagsorden 2. Driftsaftale med Bolbro Brugerhus (Åbent) Tirsdag den 18-11-2014 kl. 08:30 Lysningen, Østerdalen

Læs mere

Landdistriktspolitik og handlingsplan Indledning

Landdistriktspolitik og handlingsplan Indledning Landdistriktspolitik 2015-2018 og handlingsplan 2017-2018 Indledning Ringkøbing- Skjern Kommunes vision Naturens rige er udtryk for at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode liv og at skabe

Læs mere

Boligefterspørgsel, bosætning og planstrategi i Assens Kommune. Jesper Bo Jensen, ph.d. fremtidsforsker

Boligefterspørgsel, bosætning og planstrategi i Assens Kommune. Jesper Bo Jensen, ph.d. fremtidsforsker Boligefterspørgsel, bosætning og planstrategi i Assens Kommune Jesper Bo Jensen, ph.d. fremtidsforsker Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) Mængdeindeks 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000

Læs mere

33l. Folkeoplysningspolitik

33l. Folkeoplysningspolitik 33l Folkeoplysningspolitik Godkendt af Byrådet den 1. oktober 2012 1 Forord Med den seneste ændring af folkeoplysningsloven er rammerne lagt for en ny folkeoplysningspolitik, der både favner de frivillige

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Lokalområdets mål og plan for indsatsen 2015 til 2017

Lokalområdets mål og plan for indsatsen 2015 til 2017 Mål og plan for indsatsen i Landsbyens Skoledistrikt for 2015 til 2017 Lokalområdets mål og plan for indsatsen 2015 til 2017 Dette skema skal ikke anvendes, men kan anvendes. Skemaet kan anvendes som redskab

Læs mere

Bårse Søerne et rekreativt område

Bårse Søerne et rekreativt område Bårse Søerne et rekreativt område Introduktion til området I Bårse har vi et vidunderligt sted, et grønt område med to store søer. Søerne skulle egentligt havde været til brug af vandski, og derfor har

Læs mere

Bosætning og fastholdelse i Jammerbugt kommune. Jesper Bo Jensen, ph.d. fremtidsforsker

Bosætning og fastholdelse i Jammerbugt kommune. Jesper Bo Jensen, ph.d. fremtidsforsker Bosætning og fastholdelse i Jammerbugt kommune Jesper Bo Jensen, ph.d. fremtidsforsker Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) Mængdeindeks 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1846

Læs mere

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Tilgængelighed og formidling Samhørighed og sammenhængskraft Kultur og identitet Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Rum til at spire Frivillighed og ansvar Forord Brønderslev Kommunes vision mod 2020

Læs mere

Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013.

Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013. Assens Kommune Landdistriktsrådet landdistrikter@assens.dk Turup 11. juni 2013 Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013. Turup Borgergruppe ansøger hermed om at Turup Landsby bliver Årets Landsby 2013.

Læs mere