Producerer eller importerer du fjernsyn? Så vær opmærksom: Der er indført krav og kravene strammes både i 2011 og 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Producerer eller importerer du fjernsyn? Så vær opmærksom: Der er indført krav og kravene strammes både i 2011 og 2012"

Transkript

1 Producerer eller importerer du fjernsyn? Så vær opmærksom: Der er indført krav og kravene strammes både i 2011 og 2012 Hvad? I 2010 er der indført grænser for fjernsyns elforbrug og krav om, at producenter og importører skal stille oplysninger om apparaterne til rådighed for forbrugerne på en hjemmeside. Der er krav til elforbrug i både aktiv tilstand, i standby og i slukket tilstand. Kravene for standby og slukket strammes fra 20. august 2011 og kravene for aktiv tilstand fra 1. april Hvis du producerer eller importerer fjernsyn, der ikke overholder kravene, må du ikke sælge dem i EU. Hvilke produkter? Kravene gælder for alle fjernsyn uanset størrelse, skærmteknologi og skærmopløsning. Fjernsyn anvendes som en fælles betegnelse for tv-apparater og tv-moni0torer. Et tv-apparat består af en skærm og en eller flere tv-tunere/modtagerbokse og kan vise og modtage audiovisuelle signaler herunder tv-signaler. Tv-apparater kan herudover have supplerende funktioner som dvd, harddisk e.l. En tv-monitor har ikke tuner/modtagerboks og kan derfor ikke modtage og behandle sendesignaler. Monitoren er afhængig af signaler fra eksterne kilder for at kunne vise billeder og gengive lyd. Hvem? Ansvaret for, at fjernsyn overholder kravene har: Producenten af apparatet hvis producenten er en virksomhed i et EU-land hvis virksomheden er hjemmehørende i et land uden for EU, og virksomheden har en officiel repræsentant i EU Importøren, der importerer apparatet til EU hvis der ikke findes en producent eller en officiel repræsentant for producenten i EU Du må således ikke markedsføre fjernsyn i EU, der ikke overholder kravene. Kravene er også nyttige at kende for alle typer virksomheder i salgskæden. For eksempel kan leverandører risikere at stå uden varer på hylderne, hvis produkter ikke lever op til kravene og bliver trukket tilbage fra markedet. Hvorfor? Elforbruget til fjernsyn udgør en stor andel af elforbruget i de danske og europæiske husholdninger. Elforbruget er steget, fordi skærmene er blevet større og større, og fordi mange husstande nu har mere end ét fjernsyn. EU har derfor besluttet at begrænse elforbruget i fjernsyn ved at indføre krav til energieffektiviteten. De nye krav vil spare 28 mia. kwh årligt i hele EU i Det svarer næsten til Danmarks nuværende årlige elforbrug. Kravene er udstedt i en forordning under EU s såkaldte ecodesign-direktiv, der begrænser produkters energiforbrug i alle sektorer dog ikke transport. Kravene gælder samtidigt i alle EU-lande. Det giver lige vilkår for alle virksomheder i EU. Vejledning om krav til fjernsyns elforbrug Indhold: Hvad er Hvilke produkter kommer der krav til? Hvem har ansvar for at overholde Hvornår skal kravene overholdes? Hvordan viser jeg, at mit produkt overholder Hvad sker der, hvis mit produkt ikke overholder Hvordan spiller kravene sammen med andre krav og energimærker? Hvor er der mere information? Hvor kan jeg få mere at vide? Kommissionens forordning (EF) Nr. 642/2009 om miljøvenligt design af fjernsyn: Følg med i nye krav til produkter under ecodesign-direktivet, og få vejledning til kravene på: Vejledningen præsenterer forordningens indhold og henvender sig til producenter, importører og andre interesserede. Vejledningen er ikke en fortolkning af forordningen og træder ikke i stedet for forordningen.

2 Hvad er Der er flere typer af krav. Der er: energikrav for aktiv, standby og slukket krav om indstillinger krav om produktoplysninger på en frit tilgængelig hjemmeside Kravene gælder for alle fjernsyn uanset skærmstørrelse og teknologi. Energikrav Energikravene gælder for aktiv tilstand og for standby og slukket. Kravene træder i kraft i flere trin. De første trin er trådt i kraft i løbet af Krav til fjernsyns maksimale effekt i aktiv tilstand: Fra 20. august 2010 Skærmopløsning på mindst Alle andre skærmopløsninger 1920 x 1080 pixel Tv-apparater 20 watt + A 1,12 4,3224 watt/dm² 20 watt + A 4,3224 watt/dm² Tv-monitorer 15 watt + A 1,12 4,3224 watt/dm² 15 watt + A 4,3224 watt/dm² Fra 1. april 2012 Alle skærmopløsninger Tv-apparater 16 watt + A 3,4579 watt/dm² Tv-monitorer 12 watt + A 3,4579 watt/dm² Aktiv tilstand Det maksimalt tilladte effektforbrug i aktiv tilstand beregnes på baggrund fjernsynets synlige skærmareal A. Se formler i tekstboksen. A skal indsættes i enheden kvadratdecimeter (dm²). Kravene er opdelt på krav for tv-apparater og tv-monitorer. Tv-apparater må have et større forbrug end tv-monitorer, fordi tv-apparater udover skærm også har tv-tuner/modtagerboks. Fjernsyn med en skærmopløsning på mindst 1920 x 1080 pixel må frem til 1. april 2012 have et større effektforbrug end fjernsyn med en lavere skærmopløsning. Men fra 1. april 2012 afhænger kravene ikke af skærmopløsninger. Standby og slukket Kravene for standby og slukket er opbygget på samme måde som kravene i EU s standbyforordning ((EF) Nr. 127/2008). Kravene træder i kraft i to trin. Kravene, der gælder fra 7. januar 2010 svarer til kravene i standbyforordningen. Men fra 20. august 2011 skal fjernsyn opfylde skrappere krav for standby og slukket end kravene i standbyforordningen. For definitioner af standby og slukket henvises til hjemmesiden Udover krav til fjernsyns maksimale effektforbrug i standby og slukket er der også krav om, at fjernsyn skal have en slukket og/eller en standbytilstand, der overholder kravene for tilstandene, og fra august 2011 en funktion, der automatisk bringer fjernsynet i slukket eller standbytilstand efter højst 4 timer uden aktivitet (kanalskift e.l.) Krav til fjernsynets maksimale effekt i standby eller lukket Krav fra 7. januar 2010 Krav fra 20. august 2011 Slukket tilstand Effekt maks. 1,00 W Effekt maks. 0,30 W Fjernsyn med synlig afbryder, der reducerer forbruget til 0,01 W, må bruge 0,50 W i en evt. anden slukket tilstand Standby Effekt maks. 1,00 W Effekt maks. 0,50 W Standby med display Effekt maks. 2,00 W Effekt maks. 1,00 W Tilgængelighed af standby Krav om standby og/eller slukket Krav om standby og/eller slukket Automatisk standby/sluk Ingen krav Krav om automatisk standby og/eller slukkefunktion efter højst 4 timer uden interaktion med brugeren 2

3 Hvilke produkter skal overholde Kravene gælder for tv-apparater og tv-monitorer uanset størrelse, skærmteknologi og skærmopløsning. Tv-apparater er primært beregnet til at vise og modtage audiovisuelle signaler og består af en skærm og en eller flere tv-tunere/modtagerbokse. Skærm og tunere/modtagerbokse kan være integreret i et kabinet eller bestå af flere selvstændige enheder. Men for at være et tv-apparat skal skærm og tunere/modtagerbokse markedsføres som en samlet enhed med én model- og systembetegnelse. Tv-apparater kan have dvd, harddisk eller videooptager til datalagring og/ eller afspilning. Tv-monitorer er skærme, der kan vise videosignaler, som modtages fra eksterne enheder via standardiserede videosignalindgange som for eksempel scart og HDMI og fremtidige trådløse standarder som DVI og SDI. Tv-monitoren kan evt. også styre og gengive lydsignaler fra eksterne enheder. Tv-monitorer har ikke tunere og/eller modtagerbokse, men kan modtage signaler fra disse. Krav til indstillinger Kravene til indstillinger gælder fra 20. august 2010 og er altså allerede trådt i kraft. Startmenu Nogle fjernsyn har, når de tændes første gang en startmenu, hvor forbrugeren skal vælge mellem forskellige indstillinger. Hvis fjernsynet har en sådan startmenu skal: Menuen have en valgmulighed kaldet standardindstilling til hjemmebrug Standardindstilling til hjemmebrug skal være valgt som standard i menuen Hvis forbrugerne ikke vælger standardindstilling til hjemmebrug, skal der være et trin, hvor forbrugeren bekræfter valget. Spidsværdi for luminans Luminansen er et udtryk for fjernsynet lysstyrke per arealenhed. Der er mindstekrav til luminansen i standardindstillingen for fjernsyn med og uden startmenu. For fjernsyn uden tvungen startmenu: Spidsværdien for luminans i tændt tilstand (indstillet som da fjernsynet blev leveret), må ikke være mindre end 65 % af spidsværdien for luminans ved fjernsynets mest lysstærke indstilling. For fjernsyn med tvungen startmenu: Spidsværdien for luminans i tændt tilstand ved standardindstilling til hjemmebrug må ikke være mindre end 65 % af spidsværdien for luminans ved fjernsynets mest lysstærke indstilling. Krav om produktinformation Oplysningerne om fjernsyns effektforbrug, indhold af farlige stoffer som kviksølv og luminans skal fremgå af en hjemmeside med fri adgang. Hjemmesiden skal indeholde oplysninger om: Effektforbrug i tændt tilstand i watt Effektforbruget for hver standby og/ eller slukket tilstand i watt For fjernsyn uden tvungen startmenu: Forholdet mellem spidsværdien for luminans i tændt tilstand (indstillet som da fjernsynet blev leveret), og spidsværdien for luminans ved fjernsynets mest lysstærke indstilling (udtrykt i %) For fjernsyn med tvungen startmenu: Forholdet mellem spidsværdien for luminans i tændt tilstand ved standardindstilling til hjemmebrug og spidsværdien for luminans ved fjernsynets mest lysstærke indstilling (udtrykt i %). Indhold af kviksølv og bly i mg (hvis relevant) Hvem har ansvar for at overholde Kravene gælder for fjernsyn, der markedsføres i EU, uanset om det er til salg eller gratis, og uanset salgsmetode. Kravene gælder direkte for: Europæiske producenter af fernsyn til salg i EU. Importører af fjernsyn fra et land uden for EU til salg i EU. Det gælder, uanset om produktet er fra din egen eller en anden virksomheds produktion uden for EU. Repræsentationer i EU for producenter uden for EU. Er du producent, har du ansvaret for, at dit produkt overholder kravene. Er du importør, har du ansvaret for, at det produkt, som du sælger i EU, overholder kravene. Det kan du blandt andet sørge for ved at stille krav til din leverandør og sørge for, at produktet er CE-mærket og har den tekniske dokumentation i orden, inden det kommer på markedet i EU. Repræsenterer du i EU en producent uden for EU, har du ansvaret for, at produktet overholder kravene, selvom du kun repræsenterer producenten og ikke sælger produkterne. Hvornår skal kravene overholdes? Er du producent i EU, skal dine produkter overholde de krav, der er gældende på det tidspunkt, hvor produkterne bringes på markedet. For at være bragt på markedet skal produkterne have forladt virksomheden, herunder virksomhedens lagre. Er du importør, må du gerne sælge produkterne fra dit lager, selvom de ikke overholder kravene, hvis produkterne fysisk befinder sig i et EU-land, inden de pågældende krav træder i kraft. Selve bestillingen og betalingen af produkterne har ingen betydning i denne sammenhæng. 3

4 Hvordan viser jeg, at mit fjernsyn overholder Oplysningspligt Som producent eller importør skal du sørge for at have teknisk dokumentation for, at dit produkt lever op til kravene. Der er ikke krav om, at produkter skal godkendes på forhånd. Men Energistyrelsen og tilsynsmyndighederne i de andre EU-lande kan kræve, at du fremlægger den tekniske dokumentation med en frist på højst ti dage. Krav til teknisk dokumentation Se hvilke oplysninger, du skal have klar som producent eller importør, i boksen nedenfor. Flere oplysninger fremgår af ecodesignforordningen for fjernsyn bilag I, del 5, punkt 1. CE-mærkning Inden produktet markedsføres, skal det være CE-mærket og have en overensstemmelseserklæring. I erklæringen skal du som producent dokumentere og garantere, at produktet opfylder alle relevante EU-bestemmelser, herunder krav til energiforbrug. Er produktet fra et land uden for EU og har producenten ikke en repræsentant i EU, har importøren ansvar for overensstemmelseserklæringen. Indhold af teknisk dokumentation for fjernsyn a) Oplysninger om testparamtre for målinger omgivelsernes temperatur testspænding i volt og frekvens i hertz total harmonisk forvrængning i elforsyningssystemet hvilke indgange der er benyttet for lyd- og billedsignaler information om og dokumentation af testudstyr mv. b) Oplysninger om tændt tilstand effektforbrug i watt karakteristika for videosignalet hvilken sekvens af skridt, der skal tages for at sikre stabilt effektforbrug for fjernsyn med tvungen startmenu forholdet mellem spidsværdien for luminansen ved standardindstillingen til hjemmebrug og spidsværdien for luminansen ved fjernsynets mest lysstærke indstilling for tv-monitorer en beskrivelse af de relevante egenskaber for den tuner, der er brugt ved målinger c) Oplysninger om hver standby og/eller slukket tilstand effektforbrug i watt hvilken målemetode, der er anvendt hvordan tilstanden blev valgt eller programmeret forløbet af hændelser frem til den tilstand, hvor fjernsynet automatisk skifter tilstand d) Oplysninger om automatisk slukkefunktion hvor lange fjernsynet forbliver i tændt tilstand, før det automatisk går i standby, slukket eller anden tilstand, der ikke overskrider kravene til standby og slukket e) Oplysninger om indhold af farlige stoffer Indhold af kviksølv og bly i X,X mg (hvis fjernsynet indeholder disser stoffer) Målemetoder Der skal anvendes en pålidelig, nøjagtig og reproducerbar målemetode, der benytter sig af alment anerkendte måleteknikker. At målemetoden skal være reproducerbar betyder, at målingerne skal kunne gentages med samme resultat. Producenten kan selv stå for at lave målingerne efter forordningens retningslinjer. Reglerne for målinger af effektforbrug og luminans fremgår af forordningens bilag II. Kontrol Myndighederne skal føre tilsyn med, at fjernsyn på markedet overholder kravene. I Danmark er det Energistyrelsen, som står for kontrollen. Myndighederne vil først og fremmest kontrollere om fjernsynets overensstemmelseserklæring og tekniske dokumentation er i orden. Derudover vil myndighederne lave stikprøvekontrol af om energikravene overholdes. Her tester man en enkelt model af et givet produkt. Hvis produktet ikke overholder kravene, testes yderligere tre modeller. Hvis gennemsnittet af de tre målinger ikke overholder kravene, overholder produktet ikke lovgivningen. Hvad sker der, hvis mit fjernsyn ikke overholder Hvis et kølefrysesapparat ikke opfylder alle kravene i forordningen, skal Energistyrelsen pålægge dig som producent eller importør at overholde kravene. Alt efter hvor alvorlig overtrædelsen er, kan Energistyrelsen forbyde, at produktet bliver markedsført og forlange, at produktet bliver trukket tilbage fra markedet. Ved forbud eller tilbagetrækning skal EU-Kommissionen og de øvrige medlemsstater straks informeres. Producenten eller importøren skal med det samme have besked om afgørelsen. Derefter kan Kommissionen holde samråd med de berørte parter og kan indhente teknisk rådgivning fra uafhængige eksperter. Hensigten med denne samordning er, at et eventuelt markedsføringsforbud virker ens i alle medlemslande. Hvordan spiller kravene sammen med andre krav og energimærker? EU Energimærkning Regler om EU energimærkning af fjernsyn er besluttet i november EU energimærket skal leveres sammen med apparater, der bringes på markedet efter d. 30 november 2011, men mærkningen må anvendes allerede nu. 4

5 Energimærkningen gælder ligesom ecodesignkravene for alle fjernsyn uanset størrelse, skærmteknologi og skærmopløsning, og der anvendes tilsvarende definitioner, målemetoder mv. Se mere om energimærkningen i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1062/2010. Center for Energibesparelsers (CFE) indkøbskrav CFE har indkøbskrav for tv-apparater. Fra 2011 svarer indkøbskravene for tv til energiklasse A i EU s energimærkningsordning og for standby og slukket til de ecodesignkrav, der har virkning fra 20. august Blomsten Tv-apparater er omfattet af EU s miljømærke Blomsten. For at få Blomsten skal tv overholde krav til forbrug i aktiv tilstand og i standby og slukket. Fra januar 2011 vil tv, der kan opnå energimærke B eller bedre kunne få Blomsten. Herudover vil også den bedste halvdel af apparaterne med energimærke C kunne få Blomsten. For standby og slukket skal tv med Blomsten overholde de ecodesignkrav, der har virkning fra 20. august Der er endvidere krav om, at tv et skal være let at adskille og genanvende og det er forbudt at tilsætte flere problematiske kemikalier (f.eks. bromerede flammehæmmere). Hvor er der mere information? På Energistyrelsens hjemmeside er der mere information om ecodesign-direktivet, nye krav i forordninger under ecodesign-direktivet, vejledning, kontaktinformation og links til lovtekster. -forordningen om miljøvenligt design af fjernsyn Kommissionens forordning (EF) Nr. 642/2009 om gennemførelse Europa-parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF for så vidt angår krav til miljøvenligt design af fjernsyn. Se forordningen på dansk og engelsk på -direktivet Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF af 21. oktober 2009 om rammerne for fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af energirelaterede produkter. Se direktivet på dansk og på engelsk på Energistyrelsen Amaliegade København K Telefon: Om ecodesign: Om energimærkning: Dansk lov om ecodesign -direktivet er gennemført i dansk lovgivning i: Lovbekendtgørelse om miljøvenligt design af energirelaterede produkter, nr af 15. september Bekendtgørelse om miljøvenligt design af energirelaterede produkter, nr af 19. november

Producerer eller importerer du klimaanlæg og vifter? Så vær opmærksom: Der er nye regler på vej, der gælder fra 1. januar 2013

Producerer eller importerer du klimaanlæg og vifter? Så vær opmærksom: Der er nye regler på vej, der gælder fra 1. januar 2013 Ecodesign og -- Nye krav til energieffektivitet og energimærkning af Producerer eller importerer du klimaanlæg og vifter? Så vær opmærksom: Der er nye regler på vej, der gælder fra 1. januar 2013 Vejledning

Læs mere

Det nye energimærke. Nu får energimærket tre nye plusser

Det nye energimærke. Nu får energimærket tre nye plusser Nu får energimærket tre nye plusser Nyt design Skærpede krav Større energibesparelser Ved udgangen af 2010 får EU et nyt energimærke. Ved første øjekast ligner mærket det velkendte mærke, der vejleder

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER

INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER Hvem er folderen skrevet til? De fleste elektriske produkter, der skal sælges i Danmark og de øvrige EU-lande, skal CE-mærkes. CE-mærkningen skal gøre

Læs mere

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning DA EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK Vejledning 1 Bruxelles, den 13. oktober 2011 - Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning 1. INDLEDNING

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande mv. i markedsføringen, januar 2011

Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande mv. i markedsføringen, januar 2011 Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande mv. i markedsføringen, januar 2011 Indhold 1. Formål 2. Anvendelsesområde 2.1. Markedsføring over for forbrugere 2.2. Særlovgivning

Læs mere

Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance

Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance 2015 SIDE 2 KAPITEL 1 INDLEDNING Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning

Læs mere

Direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj

Direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK Det indre marked for varer Det indre marked og dets internationale dimension Direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj En vejledning

Læs mere

ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE)

ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE) ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE) VEJLEDNING I ANVENDELSE AF RÅDETS DIREKTIV 94/9/EF AF 23. MARTS 1994 OM INDBYRDES TILNÆRMELSE AF MEDLEMSSTATERNES LOVGIVNING OM MATERIEL OG SIKRINGSSYSTEMER TIL ANVENDELSE I

Læs mere

Bliv klogere på EU-UDBUD

Bliv klogere på EU-UDBUD Bliv klogere på EU-UDBUD Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-470-6 Tryk ISBN: 978-87-7029-471-3 Oplag:

Læs mere

EU s nye udbudsdirektiv Væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv

EU s nye udbudsdirektiv Væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv EU s nye udbudsdirektiv Væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv 2013 EU s nye udbudsdirektiv -væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring

Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring PUBLIKATIONER OM ERHVERV OG INDUSTRI Denne vejledning indeholder: Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring Beskrivelse af og forklarende bemærkninger til den

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF VARER

VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF VARER EUROPA-KOMMISSIONEN OFFENTLIGE INDKØB I DEN EUROPÆISKE UNION VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF VARER INDEN FOR ALLE SEKTORER BORTSET FRA VAND- OG ENERGIFORSYNING, TRANSPORT OG TELEKOMMUNIKATION

Læs mere

Listen over uønskede stoffer 2009

Listen over uønskede stoffer 2009 Listen over uønskede stoffer 2009 Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 3 2010 Indhold FORORD 5 1 EU S KEMIKALIELOVGIVNING - DET KEMISKE UNIVERS 9 1.1 REACH 9 1.2 KLASSIFICERING 10 2 LÆSEVEJLEDNING 11 3

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 2 og 5, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed og implementerer

Læs mere

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF Europa-Kommissionen - Generaldirektoratet for Miljø Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF April 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...7 1.1. ARTIKLEN SET I RELATION

Læs mere

Hvem står på mål for årsregnskabet?

Hvem står på mål for årsregnskabet? Hvem udarbejder regnskaberne? Hvem bruger årsregnskaberne? Hvad er revisors rolle? Hvorfor revidere årsregnskabet?. Hvad er forskellen på et revideret og et ikke-revideret regnskab? Hvad er en blank påtegning?

Læs mere

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske

Læs mere

Bliv klogere på ANNONCERING

Bliv klogere på ANNONCERING Bliv klogere på ANNONCERING Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-474-4 Tryk ISBN: 978-87-7029-475-1

Læs mere

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode September 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Anvendelsesområde... 3 3. Samtidig underretning... 4 3.1. Hvordan skal underretningen

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1991R2092 DA 14.05.2008 031.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 2092/91 af 24. juni 1991 om økologisk produktionsmetode

Læs mere

Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011

Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011 Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011 Juni 2014 2014 Betalingsservice Oplag [xxxx] stk. On-line ISBN [xxxx] ISBN [xxxx] Design: Liebling A/S Tryk: Rosendahls [Navn] Redegørelsen er udarbejdet

Læs mere

Planlægning af it-undervisning

Planlægning af it-undervisning Planlægning af it-undervisning IT- & Telestyrelsen, juni 2009. Planlægning af it-undervisning Udgivet af: IT- & Telestyrelsen Publikationen kan hentes på IT- & Telestyrelsens hjemmeside: www.itst.dk ISBN

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

Hvad gør EU for mig? EU s nye borgerinitiativ. Ligestilling i EU. Læs også om...

Hvad gør EU for mig? EU s nye borgerinitiativ. Ligestilling i EU. Læs også om... EU i hverdagen!_avis:layout 1 05/03/10 10.46 Page 1 EU i hverdagen Hvad gør EU for mig? Med Lissabon-traktaten får du som EU-borger mulighed for mere direkte indflydelse. Retningslinjerne i EU s nye borgerinitiativ

Læs mere