Producerer eller importerer du armaturer og udstyr til styring og regulering af lyskilder?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Producerer eller importerer du armaturer og udstyr til styring og regulering af lyskilder?"

Transkript

1 -- Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af Producerer eller importerer du armaturer og udstyr til styring og regulering af lyskilder? Så vær opmærksom: Der er krav til energieffektivitet og energimærkning. Fra 1. marts 2014 er der krav om EUenergimærkning af lysarmaturer, som sælges til slutbrugerne. Fra 1. september 2013 er der ecodesignkrav (krav om miljøvenligt design) til udstyr beregnet til at blive installeret mellem elnettet og lyskilden, herunder lysarmaturer og udstyr til styring og regulering af lyskilder. Ecodesignkrav er EU-minimumskrav til produkter om eksempelvis energieffektivitet og gode brugsegenskaber. Armaturer og forkoblinger til lysstofrør uden indbygget forkobling og højtryksdamplamper har været omfattet af ecodesignkrav siden Der er også regler for lyskilder. Se mere information herom på og i Energistyrelsens "Vejledning om lyskilder". Hvilke produkter? Reglerne gælder for følgende typer af udstyr: Lysarmaturer Udstyr til styring og regulering af lyskilder Reglerne gælder også, når lysarmaturer og udstyr er indbygget i andre produkter. Hvad? Ecodesignkravene for armaturer og udstyr til styring og regulering af lyskilder omfatter bl.a.: Krav om, at armaturer og udstyr skal kunne anvendes med energieffektive lyskilder og forkoblinger Energieffektivitetskrav til styreanordninger, herunder forkoblinger, transformatorer og LED-drivere Grænser for, hvor meget energi armaturer og udstyr må bruge, de i standbytilstand og no-loadtilstand Oplysningskrav EU-energimærkningen for lysarmaturer stiller fra 1. marts 2014 krav om: Levering af energimærke til forhandlere af lysarmaturer (der er ikke krav om, at armaturets energimærke skal fremgå af emballagen) At energimærkets oplysninger skal fremgå af reklamer, teknisk salgsmateriale og pristilbud Energimærket for lysarmaturer skal leveres med tekst på nationalsprog i de lande, hvor armaturet markedsføres. For armaturer og udstyr er der endvidere krav til indholdet af den tekniske dokumentation. Hvem? Du har ansvar for, at dit produkt overholder kravene, hvis du er: Producent i et EU-land og producerer til EU-markedet Officiel repræsentant i EU for en virksomhed, der hører hjemme i et land uden for EU, og som producerer til EU-markedet Importør af armaturer og udstyr knyttet til lyskilder fra et land uden for EU til salg i EU. Det gælder, uanset om armaturet og udstyret er fra din egen eller en anden virksomheds produktion uden for EU Hvorfor? Belysning står for en stor del af elforbruget i private hjem, i kontorer og virksomheder samt på veje og gader. Indhold: Resumé... 1 Hvilke produkter skal overholde kravene?... 2 Hvad er kravene for lysarmaturer Ecodesign... 5 Hvad er kravene for udstyr til styring og regulering? Ecodesign... 6 Hvad er kravene til information og dokumentation?... 8 Hvem har ansvar for at overholde kravene?... 9 Hvornår skal kravene overholdes?... 9 Hvad sker der, hvis produktet ikke overholder kravene?... 9 Hvor er der mere information?...10 Følg med i nye krav og vejledninger på: Vejledningen præsenterer forordningernes indhold og henvender sig til producenter, importører og andre interesserede. Vejledningen er ikke en fortolkning af forordningerne og træder ikke i stedet for forordningerne. EU har derfor besluttet, at elforbruget skal begrænses ved at indføre krav til energieffektiviteten for lysarmaturer og dertil- hørende udstyr og krav om energimærkning. Kravene forventes sammen med ecodesignkravene og energimærkningen for lyskilder at spare 100 milliarder kwh om året i EU i Kravene til lyskilder står for den største del af besparelsen.

2 Lysarmaturer og udstyr til styring af lyskilder Gælder for både ecodesign og energimærkning Hvilke produkter skal overholde kravene? Reglerne gælder for: Lysarmaturer (energimærkning kun for lysarmaturer, der afsættes til slutbrugere) Styreanordninger Forkoblinger til lysstofrør uden indbygget forkobling og højtryksdamplamper Reguleringsudstyr Der er forskellige undtagelser fra kravene. Se mere herom i afsnit om lysarmaturer og udstyr til styring og regulering af lyskilder og i de relevante forordninger. Kravene til styreanordninger, forkoblinger til lysstofrør, højtryksdamplamper og reguleringsudstyr er forskellige, så det er vigtigt at skelne mellem de forskellige typer af udstyr. Tabel 1: Definition af lysarmatur, styreanordning, forkobling og reguleringsudstyr. Dansk (engelsk) Forklaring og eksempler Lysarmatur (Luminaire) Styreanordning (Control gear) Forkobling til lysstofrør og højtryksdamplamper (Ballast) Udstyr, som fordeler, filtrerer eller omdanner lys fra én eller flere lyskilder, og som indeholder dele, der fastholder og beskytter lyskilderne samt udstyr til elektrisk tilslutning til strømforsyningen. Et armatur kan indeholde forkoblinger, styreanordninger og reguleringsudstyr, men gør det ikke nødvendigvis. Udstyr, som varetager en eller flere funktioner vedrørende lyskildens drift i form af strømbegrænsning, spændingstransformation, levering af startspænding, strøm til forvarmning, forhindring af koldstart, korrektion af effekt-faktoren eller mindskning af radiointerferens, omfattende bl.a.: Forkoblinger, transformatorer, drivere og lignende strømforsynende og strømstyrende/-begrænsende enheder (for forkoblinger til lysstofrør og højtryksdamplamper se nedenfor). Styreanordning, som primært anvendes til at begrænse strømstyrken til lyskilder, men den kan også have andre funktioner. Forkoblinger til lysstofrør og højtryksdamplamper er i princippet også en styreanordning i henhold til ovenstående definition, men da der er særlige krav til disse forkoblinger, har de fået deres egen kategori. Reguleringsudstyr (Control device) Elektrisk eller mekanisk udstyr til regulering eller overvågning af lyskildens lysstrøm på anden måde end ved effektkonvertering for lyskilden. Omfatter bl.a.: timere, bevægelses- og lyssensorer, anordninger til dagslysstyring, fasestyringslysdæmpere og elektroniske switche. Udstyrstyper, som falder ind under definitionerne i tabel 1, er omfattet, selvom de ikke er nævnt som eksempel i denne vejledning. Ecodesignkravene for armaturer og udstyr til styring af lyskilder fremgår af to forordninger, hvor der til den ene er en ændringsforordning. For energimærkning er der kun en forordning, som omhandler armaturer til alle energimærkede lyskilder. Tabel 2: Forordninger og typer af krav i forordninger for lysarmaturer og dertilhørende udstyr Produkter Ecodesign Forordning 245/2009/ Ændret ved EF 347/2010/EU Energieffektivitet Information Energieffektivitet Forordning 1194/2012/EU Brugsegenskaber Information Forordning 874/2012/EU Lysarmaturer X X Y Y Y Z Z Information Styreanordninger (transformatorer, drivere o.l.) Forkoblinger til lysstofrør og højtryksdamplamper - - Y Y Y - X X Reguleringsudstyr (bevægelsessensorer, lysdæmpere, mv.) X: Krav er gældende, men skærpes i flere tilfælde i de kommende år Y: Krav gælder fra 1. september 2013 (enkelte krav dog først senere). Z: Krav gælder fra 1. marts Y Y - 2

3 Hvad er kravene for lysarmaturer? Valg af lysarmatur kan låse forbrugerne til brug af en lyskilde med højt forbrug i hele armaturets levetid. EU har derfor vedtaget ecodesignkrav, der betyder, at armaturer skal kunne anvendes med energibesparende lyskilder. EU har endvidere vedtaget krav om energimærkning af lysarmaturer, der sælges til slutbrugere. Ecodesignkravene er gældende, og kravene om energimærkning gælder fra 1. marts af lysarmaturer Hvilke lysarmaturer skal energimærkes? Reglerne om energimærkning af lysarmaturer gælder for armaturer, der bringes på markedet fra 1. marts 2014 med henblik på salg til slutbrugere, og som er beregnet til energimærkede lyskilder. F.eks. skal armaturer til følgende lyskilder energimærkes: Glødetrådslyskilder (halogenpærer mv.) Lysstofrør og kompakte lysstofrør uden indbygget forkobling Højtryksdamplamper Diodelyskilder og lysdiodemoduler Lysarmaturer er undtaget fra energimærkning, hvis de er beregnet til lyskilder, der: Har en lysstrøm mindre end 30 lumen Sælges til drift med batterier Ikke har belysning som det primære formål Markedsføres som en del af et produkt, hvis primære formål ikke er belysning Se uddybning vedrørende lyskilder undtaget fra regler om energimærkningen i forordningen om energimærkning af lyskilder 874/2012/EU artikel 2. Reglerne om energimærkning af lysarmaturer gælder også, når armaturerne er indbygget i andre produkter som f.eks. møbler. Slutbruger: En fysisk person, der forventes at købe et belysningsarmatur til et ikkeerhvervsrettet formål. F.eks. en almindelig forbruger, der køber armaturet til anvendelse i eget hjem/ egne bygninger. 3

4 Hvad er kravene til energimærkning? Lysarmaturer, der sælges eller udlejes i butikker, skal have et energimærke, der indeholder de genkendelige røde og grønne pile fra energimærkningen af lyskilder og husholdningsapparater. Skalaen bliver ligesom for lyskilder udvidet med to nye energiklasser A + og A ++. Det er leverandøren (typisk producenten eller importøren til EU), der har ansvaret for at levere energimærket enten sammen med armaturet eller på anmodning fra forhandleren. Forskellige varianter af energimærket for lysarmaturer Eksempel a Eksempel b Eksempel c Oplysninger på energimærket Energimærket findes i flere varianter og skal, afhængig af hvad der er relevant, vise energiklassen for de lyskilder, der kan anvendes i armaturet sælges sammen med armaturet er indbygget i armaturet Energimærket skal vise energiklasserne A ++ til E svarende til energiklasserne for lyskilder. Eksempel d Eksempel e Energimærket skal oplyse: Leverandørens navn og varemærke Leverandørens modelidentifikation En sætning, der fortæller, om energiklasserne på mærket gælder for lyskilder, der kan anvendes heri eller er indbyggede i armaturet (eller begge dele), som vist i eksemplerne Energiklasseskalaen suppleret med --et elpæresymbol ud for de energiklasser af lyskilder, som armaturet kan fungere med --et kryds over de energiklasser af lyskilder, som ikke kan anvendes i armaturet (som ikke er kompatible) --bogstaverne»led«anbragt lodret langs energiklasse A til A ++, hvis armaturet indeholder lysdiodemoduler, som ikke er beregnet til udskiftning. Hvis armaturet ikke har fatninger til udskiftelige lyskilder, skal der sættes et kryds over energiklasserne fra B til E Oplysninger om hvorvidt lyskilden kan udskiftes af brugeren, om udskiftelig lyskilde medfølger og hvis relevant energiklassen for medfølgende lyskilder Energimærket for lysarmaturer skal leveres med tekst på nationalsprog, når disse markedsføres til slutbrugerne. a. Armatur, hvor der ikke kan anvendes lyskilder i energiklasse A ++, A + og A. Lyskilde i energiklasse B medfølger. b. Armatur, hvor alle energiklasser af brugerudskiftelige lyskilder kan anvendes. Ingen lyskilde medfølger. c. Armatur med fast indbyggede LED-moduler, som ikke kan udskiftes af brugeren. d. Armatur med fast indbyggede LED-moduler og fatning(er) til brugerudskiftelige lyskilder i energiklasserne C - E og en medfølgende lyskilde i energiklasse C. e. Armatur med både ikke-udskiftelige lysdiodemoduler og fatninger til brugerudskiftelige lyskilder, som dog ikke medfølger. Se information om energimærkning af lyskilder i vejledningen Nye krav til energieffektivitet og energimærkning af lyskilder og i forordning 874/2012/EU om energimærkning af lyskilder. 4

5 Ecodesign Ecodesignkrav til lysarmaturer Hvilke lysarmaturer er omfattet? Siden 2010 har der været krav til energieffektiviteten af armaturer til lysstofrør uden indbygget forkobling. Fra 13. april 2012 stilles også krav til energieffektiviteten af armaturer til højtryksdamplamper. Der er endvidere krav til produktinformation. Følgende typer af armaturer til lysstofrør og højtryksdamplamper er undtaget fra krav: Armaturer til nødbelysning og redningsskilte (iht. direktiv 2006/95/EF) Eksplosionssikre armaturer (iht. ATEXdirektiverne 94/9/EF og 1999/92/EF) Armaturer omfattet af krav til maskiner (iht. Maskindirektivet 2006/42/EF) Armaturer omfattet af krav til medicinsk udstyr (direktiv 93/42/EØF) Armaturer omfattet af krav til legetøjs sikkerhed (direktiv 88/378/EØF) Armaturer, der er indbygget i udstyr, der er undtaget i henhold til ovenstående regler Krav til energieffektivitet og brugsegenskaber for armaturer: Krav gælder fra Type af armatur Krav til armaturer Armaturer til lysstofrør og højtryksdamplamper iht. 245/2009/EF og 347/2010/EU 13. april 2010 Armaturer til lysstofrør Armaturets samlede standbyforbrug må højst være summen af forkoblingernes standby-forbrug (når lyskilder ikke afgiver lys) 13. april 2012 Armaturer til lysstofrør og højtryksdamplamper (undtaget armaturer i kapslingsklasse IP4X eller højere) Armaturer til højtryksdamplamper 13. april 2017 Armaturer til lysstofrør og højtryksdamplamper (uden undtagelse) Skal være kompatible* med forkoblinger, som opfylder kravene, der gælder fra 13. april 2017 Armaturets samlede standbyforbrug må højst være summen af forkoblingernes standbyforbrug Skal være kompatible* med forkoblinger, som opfylder kravene, der gælder fra 13. april 2017 Øvrige armaturer (undtaget armaturer til lysstofrør og højtryksdamplamper) iht. 1194/2012/EU 1. september 2014 Armaturer (øvrige) Skal være kompatible med lyskilder med energiklasse A Armaturer, der markedsføres med udskiftelig lyskilde Lyskilderne skal være i en af de to bedste energiklasser, der passer til armaturet iht. armaturets energimærkning *Betyder bl.a., at armaturet skal være indrettet med ledninger, klemmer og montagehuller, så forkoblingen umiddelbart kan udskiftes til en (elektronisk) forkobling, som opfylder kravene i fase 3 Fra 1. september 2014 er der krav til brugsegenskaber og produktinformation for øvrige lysarmaturer. Armaturer til specielle anvendelser (andet end belysningsformål) er undtaget fra energieffektivitetskrav og krav til brugsegenskaber, men omfattet af krav til produktinformation. Se definition af specialprodukter i forordning 1194/2012/EU artikel 2, punkt 4. Krav til energieffektivitet og brugsegenskaber Effektivitetskravene sætter grænser for armaturernes standbyforbrug (når lyskilderne ikke afgiver lys), og der er krav om, at armaturerne skal være indrettet, så de kan bruges med energieffektive forkoblinger (for armaturer til lysstofrør og højtryksdamplamper) og energieffektive lyskilder (for øvrige armaturer). For armaturer, som markedsføres til slutbrugeren med udskiftelige lyskilder, skal lyskilderne være i en af de to bedste energiklasser, der passer til armaturet iht. armaturets energimærkning. Sidstnævnte gælder ikke for armaturer til lysstofrør og højtryksdamplamper. Krav til produktinformation For armaturer til lysstofrør uden indbygget forkobling og højtryksdamplamper med en samlet lysstrøm på mere end lumen skal følgende fremgå af hjemmeside med fri adgang: Oplysning om forkoblingens effektivitet ifølge forkoblingeproducentens data (hvis armaturet markedsføres med en forkobling) Oplysning om lyskildens lysudbytte ifølge lyskildeproducentens data (hvis armaturet markedsføres med lyskilde) Henvisning i producentens katalog til de lyskilder og forkoblinger, der er kompatible med armaturet (hvis forkobling og lyskilde ikke markedsføres sammen med armaturet) Vedligeholdelsesanvisninger Anvisninger for adskillelse For armaturer til højtryksdamplamper oplysning om, hvorvidt de er konstrueret til enten klare eller matterede lyskilder Ovenstående oplysninger skal endvidere fremgå af den tekniske dokumentation. For øvrige armaturer er der krav til produktinformation for specialprodukter. Det vil sige armaturer, som ikke er beregnet til belysningsformål. For specialprodukter skal den påtænkte anvendelse fremgå af alle former for produktinformation sammen med en advarsel om, at produktet ikke er beregnet til andet end den nævnte anvendelse. De tekniske parametre, der gør, at produktet er egnet til specielle formål, skal endvidere fremgå af den tekniske dokumentation. Hvis specialproduktet markedsføres til slutbrugerne, skal følgende tydeligt fremgå af emballagen og i alle andre former for produktinformation: Hvad produktet er beregnet til At produktet ikke er egnet til rumbelysning i boliger 5

6 Ecodesign Ecodesignkrav for udstyr til styring og regulering Udstyr til styring og regulering af lyskilder er omfattet af ecodesignkrav. Der er krav til energieffektivitet, brugsegenskaber og produktinformation. Hvilket udstyr skal overholde kravene? Reglerne gælder for følgende typer af udstyr: Styreanordninger til lyskilder som for eksempel: --Transformatorer til lavvolt lyskilder (f.eks. til halogenlamper) --Drivere til lysdioder (f.eks. diodelyskilder, LED-lamper, LED-moduler mv.) Forkoblinger til lysstofrør uden indbygget forkobling og højtryksdamplamper Reguleringsudstyr til lyskilder som for eksempel: --Timere --Bevægelsessensorer/ tilstedeværelsesmeldere --Lyssensorer/dagslyssensorer --Anordninger til dagslysstyring --Fasestyringslysdæmpere --Elektroniske kontakter Reglerne gælder også, når udstyret er integreret i andre produkter som f.eks. i møbler. Ovenstående liste er ikke en udtømmende oversigt over omfattet udstyr. Ecodesignkravene gælder for alt udstyr, som falder ind under en af definitionerne i tabel 1 på side 2. Styreanordninger og reguleringsudstyr til specielle anvendelser (andet end belysningsformål) er undtaget fra energieffektivitetskrav og krav til brugsegenskaber, men omfattet af krav til produktinformation. Se definition af specialprodukter i forordning 1194/2012/EU artikel 2 punkt 4. Kravene til forkoblinger, styreanordninger og reguleringsudstyr er forskellige, så det er vigtigt at skelne mellem de forskellige typer af udstyr. Krav til energieffektivitet Forkoblinger Fra 2010 har der været krav til forkoblinger til lysstofrør og fra 2012 til forkoblinger til højtryksdamplamper. Der er krav til forkoblingernes energieffektivitet i drift (når lyskilden lyser) og et maksimalt tilladt forbrug, når lyskilden ikke lyser. Kravene til energieffektivitet skærpes fra 13. april Forkoblingers energieffektivitet (η ballast ) fastsættes ud fra forholdet mellem lyskildens effekt (forkoblingens udgangseffekt) og det samlede effektoptag i forkobling-kredsløbet, når eventuelle følere, nettilslutninger og andre belastninger er frakoblet. Effektivitetskravet for forkoblinger til lysstofrør er baseret på et energieffektivitetsindeks. Indekset er inddelt i effektivitetsklasser. Klasserne for ikke-dæmpbare forkoblinger er (i rækkefølge efter faldende effektivitet) A2 BAT, A2, A3, B1 og B2 og for dæmpbare forkoblinger A1 BAT og A1. Kravet til forbrug, når lyskilder ikke lyser, gælder under normale driftsbetingelser, og når andre eventuelle tilsluttede komponenter som sensorer mv. er frakoblet. Styreanordninger Styreanordninger til installation mellem elnettet og lyskilden er fra 1. september 2014 omfattet af krav til energieffektivitet, brugsegenskaber og produktinformation. Se definition af udstyret i tabel på side 2. Effektivitetskravene omfatter makismalt tilladt forbrug i no-load tilstand (nullast-tilstand) og standbytilstand for styreanordninger. Der er endvidere krav til virkningsgraden for transformatorer til lavvolt halogenpærer. No-load tilstand Tilstand, hvor udstyret er tilsluttet netspænding, og lyskilder mv. er slukket via en kontakt. Standbyforbrug Tilstand for styreanordninger, hvor udstyret er slukket via et styresignal under normale driftsforhold. For forkoblinger tilstand, hvor tilsluttede lyskilder ikke afgiver lys under normale driftsforhold. Krav til brugsegenskaber Styreanordninger og reguleringsudstyr Skal være kompatibelt med energieffektive lyskilder, der som minimum er i energiklasse A. For reguleringsudstyr er der krav til lysdæmperes egenskaber ved den laveste indstilling. Her skal lyskilden udsende mindst 1% af lysstrømmen ved fuld belastning. Kravene gælder fra 1. september 2014 Krav til produktinformation Forkoblinger Effektivitetsklassen for forkoblinger til lysstofrør og effektiviteten (η ballast ) for forkoblinger til højtryksdamplamper skal fremgå af: Hjemmeside med fri adgang Selve forkoblingen (på varig måde) Den tekniske dokumentation Styreanordninger og reguleringsudstyr Hvis styreanordninger og reguleringsudstyr ikke er kompatibelt med energieffektive lyskilder (svarende til mindst energiklasse A), skal der fra 1. september 2014 offentliggøres en advarsel på hjemmesider med fri adgang. For styreanordninger (transformere og drivere) skal følgende fremgå af hjemmeside med fri adgang: at udstyret er beregnet til brug som styreanordning for lyskilder at udstyret kan anvendes i nullasttilstand (hvis relevant) 6

7 Ecodesign Krav til energieffektivitet, energiforbrug mv. for forkoblinger til lysstofrør og højtryksdamplamper samt styreanordninger og regulering af lyskilder: Krav gælder fra Produkt Krav Fra 13. april april 2012 Fra 13. april 2017 Fra 1. september 2014 Fra 1. september 2016 Forkoblinger til lysstofrør og højtryksdamplamper iht. 245/2009/EF og 347/2010/EU Ikke dæmpbare forkoblinger til lysstofrør Ikke dæmpbare forkoblinger til lysstofrør, som ikke findes i tabel 17 i 347/2010/EU Dæmpbare forkoblinger til lysstofrør ved 100 % lysudsendelse Dæmpbare forkoblinger til lysstofrør ved 25 % lysudsendelse Forkoblinger til lysstofrør Forkoblinger til højtryksdamplamper Forkoblinger til lysstofrør Ikke-dæmpbare forkoblinger til lysstofrør Dæmpbare forkoblinger Forkoblinger til højtryksdamplamper Effektivitetsklasse: B2 eller bedre (iht. tabel 17 i 347/2010/EU Effektivitetsklasse: A3 eller bedre (iht. tabel 18 i 245/2009/EF) Effektivitetsklasse: A1 eller bedre (iht. tabel 19 i 245/2009/EF) P in < 50 % P Lrated /η ballast (Se 245/2009/EF bilag III punkt 2.1. A) Forbrug på højst 1 W, når tilsluttede lyskilder ikke lyser Minimumseffektivitet iht. til værdier i tabel 15 i 245/2009/EF Forbrug på højst 0,5 W, når tilsluttede lyskilder ikke lyser Effektivitetsklasse: A2 eller A2 BAT Effektivitetsklasse: A1 BAT Minimumseffektivitet iht. til værdier i tabel 16 i 245/2009/EF Styreanordninger og reguleringsudstyr til øvrige lyskilder iht. 1194/2012/EU Styreanordninger med udgangseffekt P op til 250 W Styreanordning med udgangseffekt P over 250 W Transformatorer til lavvolt halogenlamper Styreanordning med udgangseffekt op til 250 W Styreanordning med udgangseffekt P over 250 W Styreanordninger No load-forbrug: Højst 1,0 W No load-forbrug: Højst 1,0 W x P/250 W Virkningsgrad: Mindst 0,91 ved 100 % belastning No load-forbrug: Højst 0,50 W No load-forbrug: Højst 0,50 W x P/250 W Standbyforbrug: Højst 0,50 W 7

8 Hvad er kravene til information og dokumentation? Lysarmaturer, der bringes på markedet fra 1. marts 2014, skal være ledsaget af et energimærke, hvis armaturet udstilles i en butik med henblik på salg, leje e.l. til slutbrugere. Krav til oplysninger i salgsmateriale, tilbud og reklamer Energimærkets oplysninger skal fra 1. marts 2014 fremgå af: Alle reklamer, salgsmaterialer og pristilbud, som indeholder energi- eller prisrelaterede oplysninger Teknisk salgsmateriale, der beskriver tekniske parametre for armaturet Krav til oplysninger på eller indeholdt i emballagen Hvis armaturet sælges i en emballage sammen med udskiftelige lyskilder til armaturet: Skal armaturets emballage indeholde lyskildens originale emballage eller, Oplysningerne på lyskildens originale emballage skal fremgå af armaturets emballage Kravet gælder fra 1. marts Ecodesign CE-mærkning og overensstemmelseserklæring Du skal som leverandør af lysarmaturer og udstyr til styring og regulering af lyskilder, der er omfattet af ecodesignkrav, sørge for, at armaturer og udstyr er CE-mærkede, når de kommer på markedet i EU. Du skal endvidere have udarbejdet en CE-overensstemmelseserklæring, hvoraf det fremgår, at armaturer og udstyr overholder kravene i de relevante ecodesignforordninger. Dvs., at de relevante forordningers referencenumre skal være nævnt i overensstemmelseserklæringen. De relevante referencenumre er: For lysarmaturer til lysstofrør uden indbygget forkobling og højtryksdamplamper: 245/2009/EF plus tilhørende ændring 347/2010/EU For øvrige lysarmaturer: 1194/2012/EU Dokumentationen skal kunne leveres inden for en frist på ti dage, hvis Energistyrelsen anmoder om at få den udleveret. Den skal gemmes i ti år efter, at sidste model af udstyret er fremstillet (for energimærkning fem år). Find kravene til indholdet i CE-overensstemmelseserklæringen i ecodesigndirektivets bilag IV. Gælder for både ecodesign og energimærkning Teknisk dokumentation Som leverandør skal du sørge for, at dit produkt har en teknisk dokumentation, der for lysarmaturer viser, at energimærkningen af armaturet er korrekt, og at lysarmaturer og dertilhørende udstyr overholder relevante ecodesignkrav. For armaturer, styreanordninger og reguleringsudstyr (undtagen forkoblinger og lysarmaturer til lysstofrør og højtryksdamplamper) skal den tekniske dokumentation indeholde: En kopi af den krævede produktinformation (i henhold til bilag III punkt 3 i forordning 1194/2012/EU) For specialprodukter: En beskrivelse af de tekniske parametre, der gør produktet egnet til dets særlige formål En specifikation af mindst en realistisk kombination af produktindstillinger og vilkår, hvor produktet overholder kravene i forordning 1194/2012/EU For lysarmaturer omfattet af energimærkning, dvs. markedsføres overfor slutbrugere: En beskrivelse af de tekniske parametre, der bestemmer hvilke lyskilder, der passer til armaturet, og angivelse af mindst en realistisk kombination af produktindstillinger og forhold, hvorunder produktet kan testes For armaturer og forkoblinger til lysstofrør og højtryksdamplamper skal den tekniske dokumentation indeholde: En kopi af den krævede produktinformation (i henhold til bilag III punkt 3 punkt 2.2 og 3.2 i forordning 245/2009/EF). Se kravene til produktinformation på side 5 i denne vejledning Der er også en række generelle krav til indholdet af den tekniske dokumentation. Kravene fremgår af ecodesigndirektivet 2009/125/EF bilag IV eller V eller energimærkningsdirektivet 2010/30/EU artikel 5 punkt b. 8

9 Hvem har ansvar for at overholde kravene? Kravene gælder for armaturer og udstyr til styring og regulering af lyskilder, der markedsføres i EU, uanset om det er til salg eller gratis og uanset salgsmetode. Kravene gælder direkte for: Europæiske producenter af produkter til salg i EU Importører af produkter fra et land uden for EU til salg i EU. Det gælder uanset, om produktet er fra din egen eller en anden virksomheds produktion uden for EU Repræsentanter i EU for producenter uden for EU Er du producent, har du ansvaret for, at dit produkt overholder kravene. Er du importør, har du ansvaret for, at det produkt, som du sælger i EU, overholder kravene. Det kan du blandt andet sørge for ved at stille krav til din leverandør og sørge for, at produktet er CE-mærket, og at den tekniske dokumentation og energimærkningen er i orden, inden produktet kommer på markedet i EU. Repræsenterer du i EU en producent uden for EU, har du ansvaret for, at produktet overholder kravene, selvom du kun repræsenterer producenten og ikke sælger produkterne. Dette gælder dog ikke for parallelimporterede varer. I det tilfælde overtager den pågældende importør ansvaret. Når vejledningen bruger ordet leverandør, menes enten en producent eller importør, som beskrevet ovenfor. Hvornår skal kravene overholdes? Er du producent i EU, skal dine produkter overholde de krav, der gælder på det tidspunkt, hvor produkterne bringes på markedet. For at være bragt på markedet skal produkterne have forladt virksomheden, herunder virksomhedens lagre. Er du importør, må du gerne sælge produkterne fra dit lager, selvom de ikke overholder kravene, hvis produkterne fysisk er i et EU-land, inden de pågældende krav træder i kraft. Selve bestillingen og betalingen af produkterne har ingen betydning i denne sammenhæng. Hvad sker der, hvis produktet ikke overholder kravene? Energistyrelsen fører tilsyn med, at armaturer og udstyr til styring og regulering af lyskilder overholder reglerne om ecodesign og energimærkning. Energistyrelsen kontrollerer, at armaturers og udstyrs overensstemmelseserklæringer og tekniske dokumentation er i orden. Endvidere gennemfører Energistyrelsen kontrol af kompabilitetskrav for lysarmaturer samt kontrolmålinger for styreanordninger, forkoblinger og lysdæmpere. Ved kontrolmålinger for styreanordninger, forkoblinger og lysdæmpere tester man i første omgang et enkelt stykke udstyr af en given model. Hvis udstyret ikke overholder kravene, kan der testes yderligere tre enheder af samme model. Hvis gennemsnittet af de tre målinger ikke overholder kravene, overholder udstyret ikke lovgivningen. Kontrolprocedurerne for ecodesign er beskrevet i forordning 245/2009/EF bilag IV for forkoblinger og i forordning 1194/2012/EU bilag IV punkt 3 for armaturer og øvrigt udstyr. For energimærkning er kontrolproceduren beskrevet i forordning 874/2012/EU bilag V punkt 2. Hvis armaturer eller udstyr ikke opfylder kravene, skal Energistyrelsen pålægge dig som producent eller importør at bringe tingene i orden. Alt efter hvor alvorlig overtrædelsen er, kan Energistyrelsen forbyde, at produktet bliver markedsført, og forlange, at det bliver trukket tilbage fra markedet. Producenten eller importøren skal med det samme have besked om afgørelsen. Ved forbud eller tilbagetrækning bliver EU-Kommissionen og de øvrige medlemsstater straks informeret. Derefter kan Kommissionen holde samråd med de berørte parter og indhente teknisk rådgivning fra uafhængige eksperter. Hensigten med denne samordning er, at et eventuelt markedsføringsforbud virker ens i alle medlemslande. 9

10 Hvor er der mere information? Energistyrelsens hjemmeside indeholder mere information om reglerne, nye krav i forordninger, vejledning, kontaktinformation og links til lovtekster eller trykfiler med energimærkerne. Se mere om det nye energimærke i Energistyrelsens folder om energimærkning. Find folderen på Lovgiving Forordning om energimærkning Kommissionens delegerede forordning om energimærkning af lyskilder og armaturer (EU) nr. 874/2012. Ecodesignforordning retningsbestemte lyskilder Kommissionens forordning om miljøvenligt design af retningsbestemte lyskilder, LED-lyskilder og dertilhørende udstyr (EU) Nr. 1194/2012. Ecodesignforordning lysstofrør og højtryksdamplamper Kommissionens forordning om miljøvenligt design af lysstofrør uden indbygget forkobling og højtryksdamplamper samt forkoblinger og armaturer hertil (EF) Nr. 245/2009 og tilhørende ændring (EU) Nr. 347/2010. Ecodesigndirektivet Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF af 21. oktober 2009 om rammerne for fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af energirelaterede produkter. Se direktivet på dansk og engelsk på sdirektivet Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU af 19. maj 2010 om angivelse af energirelaterede produkters energi- og ressourceforbrug ved hjælp af standardiserede produktoplysninger. Se direktivet på dansk og engelsk på Dansk lov om ecodesign Ecodesigndirektivet er gennemført i dansk lovgivning i: Lovbekendtgørelse om miljøvenligt design af energirelaterede produkter, nr af 15. september 2010 Bekendtgørelse om miljøvenligt design af energirelaterede produkter, nr af 19. november 2010 Energistyrelsen Amaliegade København K Telefon: Om ecodesign og energimærkning: Hvor er der hjælp og vejledning? Du kan få svar på spørgsmål og hjælp til overholdelse af kravene hos Sekretariatet for Ecodesign og af Produkter. Tlf.: Mandag til torsdag Fredag Dansk lov om energimærkning EU-energimærkningen er gennemført i dansk lovgivning i: Lov om energimærkning af energirelaterede produkter, nr. 455 af 18. maj 2011 Bekendtgørelse om energimærkning af energirelaterede produkter, nr af 18. maj

Producerer eller importerer du elmotorer? Så vær opmærksom: Der er krav fra juni 2011

Producerer eller importerer du elmotorer? Så vær opmærksom: Der er krav fra juni 2011 Producerer eller importerer du elmotorer? Så vær opmærksom: Der er krav fra juni 2011 Der er krav om miljøvenligt design (ecodesign) af elmotorer. er krav om produktudformning, der tilgodeser eksempelvis

Læs mere

Producerer eller importerer du lyskilder?

Producerer eller importerer du lyskilder? -- Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af og Producerer eller importerer du lyskilder? Så vær opmærksom: Der er krav til energieffektivitet og energimærkning. Indhold: Resumé...

Læs mere

Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af OPVASKEMASKINER TIL HUSHOLDNINGER. Reglerne om ecodesign og energimærkning

Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af OPVASKEMASKINER TIL HUSHOLDNINGER. Reglerne om ecodesign og energimærkning -- Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af OPVSKEMSKINER TIL HUSHOLDNINGER Producerer eller importerer du husholdningsopvaskemaskiner? Så vær opmærksom: Der er krav til energieffektivitet

Læs mere

Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af VASKEMASKINER TIL HUSHOLDNINGER. Reglerne om ecodesign og energimærkning

Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af VASKEMASKINER TIL HUSHOLDNINGER. Reglerne om ecodesign og energimærkning -- Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af Producerer eller importerer du husholdningsvaskemaskiner? Så vær opmærksom: Der er krav til energieffektivitet og energimærkning. Indhold:

Læs mere

Producerer eller importerer du køle-/ fryseapparater til husholdninger?

Producerer eller importerer du køle-/ fryseapparater til husholdninger? -- Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af Producerer eller importerer du køle-/ fryseapparater til husholdninger? Så vær opmærksom: Der er krav til energieffektivitet og energimærkning.

Læs mere

Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af VASKEMASKINER TIL HUSHOLDNINGER. Reglerne om ecodesign og energimærkning

Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af VASKEMASKINER TIL HUSHOLDNINGER. Reglerne om ecodesign og energimærkning -- Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af Producerer eller importerer du husholdningsvaskemaskiner? Så vær opmærksom: Der er krav til energieffektivitet og energimærkning. Indhold:

Læs mere

Producerer eller importerer du elapparater? Så vær opmærksom: Der er krav til effektiviteten af eksterne strømforsyninger til elapparater og -udstsyr.

Producerer eller importerer du elapparater? Så vær opmærksom: Der er krav til effektiviteten af eksterne strømforsyninger til elapparater og -udstsyr. Producerer eller importerer du elapparater? Så vær opmærksom: Der er krav til effektiviteten af eksterne strømforsyninger til elapparater og -udstsyr. Der er krav om miljøvenligt design (ecodesign), der

Læs mere

Krav til lyskilder - forhandlere

Krav til lyskilder - forhandlere Krav til lyskilder - forhandlere Ecodesign og Energimærkning Ecodesign Leverandørrettet - leverandørkrav Minimumskrav til energieffektivitet Mindstekrav til brugsegenskaber Mindstekrav til omfang af information

Læs mere

Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af LYSKILDER TIL ALLE ANVENDELSER

Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af LYSKILDER TIL ALLE ANVENDELSER -- Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af og Producerer eller importerer du lyskilder? Så vær opmærksom: Der er krav til energieffektivitet og energimærkning. Indhold: Resumé...

Læs mere

Producerer eller importerer du fjernsyn? Så vær opmærksom: Der er indført krav og kravene strammes både i 2011 og 2012

Producerer eller importerer du fjernsyn? Så vær opmærksom: Der er indført krav og kravene strammes både i 2011 og 2012 Producerer eller importerer du fjernsyn? Så vær opmærksom: Der er indført krav og kravene strammes både i 2011 og 2012 Hvad? I 2010 er der indført grænser for fjernsyns elforbrug og krav om, at producenter

Læs mere

Producerer eller importerer du klimaanlæg og vifter?

Producerer eller importerer du klimaanlæg og vifter? -- Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af Producerer eller importerer du? Så vær opmærksom: Der er krav til energieffektivitet og energimærkning. Indhold: Resumé... 1 Hvilke produkter

Læs mere

Producerer eller importerer du klimaanlæg og vifter? Så vær opmærksom: Der er nye regler på vej, der gælder fra 1. januar 2013

Producerer eller importerer du klimaanlæg og vifter? Så vær opmærksom: Der er nye regler på vej, der gælder fra 1. januar 2013 Ecodesign og -- Nye krav til energieffektivitet og energimærkning af Producerer eller importerer du klimaanlæg og vifter? Så vær opmærksom: Der er nye regler på vej, der gælder fra 1. januar 2013 Vejledning

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 27.8.2015 L 224/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/1428 af 25. august 2015 om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 244/2009 for så vidt angår

Læs mere

N O T AT T I L FOLKE TI NGETS EUROP AU D V AL G

N O T AT T I L FOLKE TI NGETS EUROP AU D V AL G Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 572 Offentligt N O T AT T I L FOLKE TI NGETS EUROP AU D V AL G 14. august 2012 J.nr. 3401/1001-4559 Ref. BJH Notat til Folketingets Europaudvalg om forslag fra

Læs mere

Producerer eller importerer du husholdningstørretumblere?

Producerer eller importerer du husholdningstørretumblere? -- Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af TØRRTUMLR TIL HUSHOLNINGR codesign og nergimærkning Producerer eller importerer du? Så vær opmærksom: er kommer nye krav til energieffektivitet

Læs mere

Dansk Belysning Generalforsamling 2/3 2017

Dansk Belysning Generalforsamling 2/3 2017 Dansk Belysning Generalforsamling 2/3 2017 Side 1 Program Energistyrelsen Ecodesign og energimærkning Sekretariatet for Ecodesign og Energimærkning af Produkter Energimærkning af lamper/armaturer Udfasning

Læs mere

Tilsyn i praksis. Pia Westphalen

Tilsyn i praksis. Pia Westphalen Tilsyn i praksis Pia Westphalen 11-12-2012 Sekretariat for Ecodesign og Energimærkning af Produkter Sekretariat nedsat af Energistyrelsen til at varetage opgaver vedrørende administration og koordinering

Læs mere

Se mere i afsnit om målinger og beregninger på side 6.

Se mere i afsnit om målinger og beregninger på side 6. Producerer eller importerer du ventilatorer? Så vær opmærksom: Der er nye krav fra den 1. januar 2013 Fra 1. januar 2013 er der krav om miljøvenligt design af ventilatorer. Det vil sige krav til produktudformning,

Læs mere

Forslaget skønnes ikke at påvirke niveauet for miljøbeskyttelse nævneværdigt, udover et lavere energiforbrug.

Forslaget skønnes ikke at påvirke niveauet for miljøbeskyttelse nævneværdigt, udover et lavere energiforbrug. Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 541 Offentligt KLIMA-, ENERGI- OG BYGNINGSMINISTERIET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG RESUME Notat til Folketinget om forslag fra EU-kommissionen om forordning,

Læs mere

Producerer eller importerer du elapparater? Så vær opmærksom: Der er krav til elforbrug i standby og slukket og krav om automatisk standby/sluk.

Producerer eller importerer du elapparater? Så vær opmærksom: Der er krav til elforbrug i standby og slukket og krav om automatisk standby/sluk. Producerer eller importerer du elapparater? Så vær opmærksom: Der er krav til elforbrug i standby og slukket og krav om automatisk standby/sluk. Indhold: Resumé.......................... 1 Hvad er kravene?..................

Læs mere

energimærket tre nye plusser

energimærket tre nye plusser Nu får energimærket tre nye plusser Forhandler Nyt design Skærpede krav Større energibesparelser Bemærk: I en overgangsperiode vil det nye mærke leve side om side med det gamle. Et produkt, der er kommet

Læs mere

GRUNDNOTAT 4. november 2010

GRUNDNOTAT 4. november 2010 Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 75 Offentligt GRUNDNOTAT 4. november 2010 J.nr. 2504/1224-0002 Ref. RIN Side 1/5 Revideret grundnotat om forslag fra EU-kommissionen om to delegerede forordninger

Læs mere

Producerer eller importerer du elapparater? Så vær opmærksom: Der er nye krav fra januar 2010. Indhold: Hvad er kravene? Ecodesign

Producerer eller importerer du elapparater? Så vær opmærksom: Der er nye krav fra januar 2010. Indhold: Hvad er kravene? Ecodesign Producerer eller importerer du elapparater? Så vær opmærksom: Der er nye krav fra januar 2010 Fra den 7. januar 2010 er der nye grænser for apparaters elforbrug, når de er slukkede eller på standby. Kravene

Læs mere

Indhold. Indledning og baggrund (3) Sekretariatets opgaver (4) Bilag A (9) SEE / Årsrapport 2012 / Indhold

Indhold. Indledning og baggrund (3) Sekretariatets opgaver (4) Bilag A (9) SEE / Årsrapport 2012 / Indhold Årsrapport 2012 SEE / Årsrapport 2012 / Indhold 2 Indhold Indledning og baggrund (3) Sekretariatets opgaver (4) Baggrund (4) Typer af tilsynsaktiviteter Gennemført tilsyn (5) Kontrol af CE-mærkning og

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 399 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 399 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 399 Offentligt Notat til Folketinget om ecodesignkrav til professionelt køleudstyr KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) No /.. of XXX der implementerer Europa-Parlamentet

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 14.12.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 342/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1194/2012 af 12. december 2012 om gennemførelse af Europa-Parlamentets

Læs mere

GRUNDNOT AT 27. februar 2009 J.nr. 2504/1224-0002 Ref. MPE/ANN

GRUNDNOT AT 27. februar 2009 J.nr. 2504/1224-0002 Ref. MPE/ANN Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 210 Offentligt GRUNDNOT AT 27. februar 2009 J.nr. 2504/1224-0002 Ref. MPE/ANN Side 1/6 Grundnotat om forslag fra EU-kommissionen om forordning der implementerer

Læs mere

Notat til Folketingets Europaudvalg

Notat til Folketingets Europaudvalg Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU alm. del Bilag 422 Offentligt Notat til Folketingets Europaudvalg om Kommissionens delegerede forordning, som implementerer direktiv 2010/30/EU med hensyn til at

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 15. januar 2010 (19.01) (OR. en) 5435/10 ENER 13 ENV 19

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 15. januar 2010 (19.01) (OR. en) 5435/10 ENER 13 ENV 19 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 15. januar 2010 (19.01) (OR. en) 5435/10 ENER 13 ENV 19 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 14. januar 2010 til: Pierre de BOISSIEU, generalsekretær

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2009R0245 DA 13.04.2010 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 245/2009 af 18. marts 2009 om gennemførelse

Læs mere

G R UNDNO T AT 04. november 2010 J.nr. 2504/1224-0002

G R UNDNO T AT 04. november 2010 J.nr. 2504/1224-0002 Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 73 Offentligt G R UNDNO T AT 04. november 2010 J.nr. 2504/1224-0002 Side 1/5 Revideret grundnotat om forslag fra EU-kommissionen om delegeret forordning der implementerer

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 232 Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 232 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 232 Offentligt Notat om komitésag til Folketingets Europaudvalg Kommissionens forslag til ændring af forordning (EC) nr. 244/2009 for så vidt

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del Bilag 276 Offentligt D ELEGERET RE TSAKT - NOTAT 13. marts 2013 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Notat om forslag fra EU-kommissionen om forordning der supplerer

Læs mere

Nyt lys på fremtiden GIV DINE KUNDER BESKED OM GOD OG ENERGIEFFEKTIV BELYSNING

Nyt lys på fremtiden GIV DINE KUNDER BESKED OM GOD OG ENERGIEFFEKTIV BELYSNING Nyt lys på fremtiden GIV DINE KUNDER BESKED OM GOD OG ENERGIEFFEKTIV BELYSNING Belysningskampagnen 2009 De gamle pærer har mistet gløden Elsparefonden vil gerne hjælpe med at gøre den kommende udfasning

Læs mere

Vandinstallationer med dokumenterede komponenter. Leon Buhl Energi & Klima, Teknologisk Institut

Vandinstallationer med dokumenterede komponenter. Leon Buhl Energi & Klima, Teknologisk Institut Vandinstallationer med dokumenterede komponenter Leon Buhl Energi & Klima, Teknologisk Institut Oversigt over indlæg Krav til drikkevandskvalitet Byggelovgivningen i Danmark Obligatorisk godkendelse af

Læs mere

NY EMHÆTTE. - hvad skal jeg vide, før jeg køber?

NY EMHÆTTE. - hvad skal jeg vide, før jeg køber? NY EMHÆTTE - og få den rigtige emhætte Gå efter den bedst mulige emhætte Emhætter skal nu have EU s energimærke. Energimærket kan hjælpe dig med at vælge den rigtige emhætte til netop dit behov. Der er

Læs mere

Forslaget forventes sat til afstemning i den regulerende komite d. 24. oktober 2011

Forslaget forventes sat til afstemning i den regulerende komite d. 24. oktober 2011 Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 39 Offentligt K O MI TES AG N O T AT T I L FOLKE TI NGET KLIMA-, ENERGI- & BYGNINGS- MINISTERIET 17. oktober 2011 J.nr. 3401/1001-3418 Ref. BjH/KRGKA Energieffektivisering

Læs mere

GRUNDNOT AT 20. marts 2009 J.nr. 2504/1224-0001 Ref. ann

GRUNDNOT AT 20. marts 2009 J.nr. 2504/1224-0001 Ref. ann Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 285 Offentligt GRUNDNOT AT 20. marts 2009 J.nr. 2504/1224-0001 Ref. ann Side 1/5 Grundnotat om forslag fra EU-kommissionen om forordning der implementerer direktiv 2005/32/EF

Læs mere

LYSKILDE GUIDE Sådan sparer du energi med LED

LYSKILDE GUIDE Sådan sparer du energi med LED LYSKILDE GUIDE Sådan sparer du energi med LED GUIDE LYSKILDE www.startrading.com DECORATION LED ILLUMINATION LED SPOTLIGHT LED fremtidens belysning LED fremtidens belysning LED Sparer energi LED pærer

Læs mere

Kommende krav til vandvarmeres design og energieffektivitet. Christian.Holm.Christiansen@teknologisk.dk

Kommende krav til vandvarmeres design og energieffektivitet. Christian.Holm.Christiansen@teknologisk.dk Kommende krav til vandvarmeres design og energieffektivitet Christian.Holm.Christiansen@teknologisk.dk Indhold Eco-design-direktivet EU-Kommissions studie af vandvarmere Forventede krav til vandvarmere

Læs mere

Internt seminar. Effektivt Markedstilsyn (Ecopliant Workshop for tilsynsmyndigheder) Odense, den 13. januar 2015

Internt seminar. Effektivt Markedstilsyn (Ecopliant Workshop for tilsynsmyndigheder) Odense, den 13. januar 2015 Internt seminar Effektivt Markedstilsyn (Ecopliant Workshop for tilsynsmyndigheder) Odense, den 13. januar 2015 Organisering af tilsyn i Danmark Bekendtgørelserne beskriver følgende hhv. 7 i BEK. 1274

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) L 191/26 Den Europæiske Unions Tidende 23.7.2009 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 640/2009 af 22. juli 2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/32/EF for så vidt angår krav

Læs mere

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1)

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1) Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1) I medfør af 8, stk. 1, 22, stk. 4, 30, stk. 2, 45, stk. 1, og 59, stk. 4, i lov om kemikalier, jf. lovbekendtgørelse nr. 878

Læs mere

Udkast til. Anvendelse og definitioner

Udkast til. Anvendelse og definitioner Udkast til Bekendtgørelse om miljøvenligt design af energirelaterede produkter 1 I medfør af 3, 6, 7, 8a og 12, stk. 2 og 3, 13, stk. 6, 14, stk. 3, og 15, stk. 2, i lov nr. 308 af 30. april 2008 om miljøvenligt

Læs mere

Belysningsprodukter. Ecodesign og Energimærkning Omnibus Revision

Belysningsprodukter. Ecodesign og Energimærkning Omnibus Revision Belysningsprodukter Ecodesign og Energimærkning Omnibus Revision Signe Friis Christensen, Energistyrelsen Peder Øbro, ÅF Lighting Casper Kofod, Energy piano Side 1 Program Velkomst og kort introduktion

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 26.9.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 258/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 874/2012 af 12. juli 2012 om udbygning af Europa-Parlamentets

Læs mere

Nye informationsregler for opvarmningsanlæg

Nye informationsregler for opvarmningsanlæg Nye informationsregler for opvarmningsanlæg til reklame, markedsføring og salg af opvarmningsanlæg til rumopvarmning og brugsvandsopvarmning det vil sige kedler, varmepumper, varmtvandsbeholdere med videre

Læs mere

GRUNDNOT AT 20. marts, 2009 J.nr. 2504/1224-0001

GRUNDNOT AT 20. marts, 2009 J.nr. 2504/1224-0001 Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 229 Offentligt GRUNDNOT AT 20. marts, 2009 J.nr. 2504/1224-0001 Grundnotat om forslag fra EU-kommissionen om forordning der implementerer direktiv 2005/32/EF

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. / af 12.7.2012

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. / af 12.7.2012 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.7.2012 C(2012) 4641 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. / af 12.7.2012 om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så vidt

Læs mere

Ecodesign og energimærkning, dets betydning for din virksomhed i Serviceog VVS branchen

Ecodesign og energimærkning, dets betydning for din virksomhed i Serviceog VVS branchen Ecodesign og energimærkning, dets betydning for din virksomhed i Serviceog VVS branchen Fælles brancheorienteringsmøde mellem Debra, OR & OSS, den 25. August, 2015 Bjarke Hansen, Energistyrelsen Pia Westphalen,

Læs mere

Dokumentationskrav til og markedsovervågning af varmepumper. Emil Jacobsen, Teknologisk Institut

Dokumentationskrav til og markedsovervågning af varmepumper. Emil Jacobsen, Teknologisk Institut Dokumentationskrav til og markedsovervågning af varmepumper Emil Jacobsen, Teknologisk Institut Indhold Nyt siden sidst Generelle dokumentationskrav for varmepumper Dokumentationskrav til produkter på

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 11.11.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 293/31 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1016/2010 af 10. november 2010 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF for så vidt angår

Læs mere

Indhold. Indledning (3) Sekretariatets opgaver (4) Gennemførte tilsynsaktiviteter i 2014 (6)

Indhold. Indledning (3) Sekretariatets opgaver (4) Gennemførte tilsynsaktiviteter i 2014 (6) Årsrapport 2014 SEE / Årsrapport 2014 / Indhold 2 Indhold Indledning (3) Sekretariatets opgaver (4) Gennemførte tilsynsaktiviteter i 2014 (6) Butikskontrol (7) Anmeldelser og henvendelser (9) Internationalt

Læs mere

GRUNDNOT AT 27. februar 2009 J.nr. 2504/1224-0003 Ref. PEN

GRUNDNOT AT 27. februar 2009 J.nr. 2504/1224-0003 Ref. PEN Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 252 Offentligt GRUNDNOT AT 27. februar 2009 J.nr. 2504/1224-0003 Ref. PEN Side 1/5 Grundnotat om Kommissionens forslag til fælles europæiske energieffektivitetskrav

Læs mere

KOM nr. (foreligger ikke), af <måned> 2013.

KOM nr. (foreligger ikke), af <måned> 2013. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 KEB Alm.del Bilag 273 Offentligt N OTAT TIL FOLKETINGE TS E U RO PAUDVALG KOMITESAG 2. juli 2013 J.nr. 2676/1955-1007 Ref. BJH Komitésag - Rammenotat om forslag

Læs mere

Hvorfor spare på energien? Hvad kan der spares ved de forskellige alternative typer lyskilder? Hvornår udfases de forskellige typer glødelamper?

Hvorfor spare på energien? Hvad kan der spares ved de forskellige alternative typer lyskilder? Hvornår udfases de forskellige typer glødelamper? Hvorfor spare på energien? Hvad kan der spares ved de forskellige alternative typer lyskilder? Hvornår udfases de forskellige typer glødelamper? v/poul Erik Pedersen, Elsparefonden Indhold Formål med udfasning

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del Bilag 373 Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del Bilag 373 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del Bilag 373 Offentligt Notat om delegerede retsakter til Folketingets Europaudvalg Notat om forslag fra EU-kommissionen om delegeret retsakt, der implementerer

Læs mere

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. L 104/20 Den Europæiske Unions Tidende 24.4.2010 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 347/2010 af 21. april 2010 om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 245/2009 for så vidt angår kravene til miljøvenligt

Læs mere

NY STØVSUGER. - hvad skal jeg vide, før jeg køber?

NY STØVSUGER. - hvad skal jeg vide, før jeg køber? NY STØVSUGER - og få den helt rigtige støvsuger Gå efter bedst mulig støvsuger Fra den 1. september 2014 skal alle nye støvsugere på markedet have EU s energimærke. Det er en fordel for dig, når du skal

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EUU alm. del - Bilag 442 Offentligt NOTAT

Europaudvalget (2. samling) EUU alm. del - Bilag 442 Offentligt NOTAT Europaudvalget (2. samling) EUU alm. del - Bilag 442 Offentligt NOTAT Kontor Sagsbehandler Dato 22. september 2008 Grundnotat om forslag fra EU-kommissionen om forordning der implementerer direktiv 2005/32/EF

Læs mere

Lavspændingsdirektivet (LVD), Den Administrative Samarbejdsgruppe (ADCO) Anbefaling. Februar 2011 (Ændret april 2012)

Lavspændingsdirektivet (LVD), Den Administrative Samarbejdsgruppe (ADCO) Anbefaling. Februar 2011 (Ændret april 2012) Lavspændingsdirektivet (LVD), Den Administrative Samarbejdsgruppe (ADCO) Anbefaling Februar 2011 (Ændret april 2012) Sikkerheden ved Type-T LED-udskiftningsrør og ombyggede belysningsarmaturer Indledning:

Læs mere

Gennemførelsen af kravene vil blive til gavn for miljøet og pengepungen uden, at det behøver at gå udover lyskvaliteten

Gennemførelsen af kravene vil blive til gavn for miljøet og pengepungen uden, at det behøver at gå udover lyskvaliteten EU Eco-design krav til belysnings produkter lyskilder / LYS 02-2009 / 23 Gennemførelsen af kravene vil blive til gavn for miljøet og pengepungen uden, at det behøver at gå udover lyskvaliteten Af Peder

Læs mere

24.3.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 76/17

24.3.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 76/17 24.3.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 76/17 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 245/2009 af 18. marts 2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/32/EF i forbindelse med miljøvenligt

Læs mere

Led belysning. Hvad tænker i når der bliver sagt LED lys? Produkter Installationsforhold Sikkerhed Brand Energi besparelse Sundhed Levetid

Led belysning. Hvad tænker i når der bliver sagt LED lys? Produkter Installationsforhold Sikkerhed Brand Energi besparelse Sundhed Levetid Led belysning Hvad tænker i når der bliver sagt LED lys? Produkter Installationsforhold Sikkerhed Brand Energi besparelse Sundhed Levetid Produktet Led belysning Eks. på en LED-lyskilde der er faglig.

Læs mere

INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER

INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER Hvem er folderen skrevet til? De fleste elektriske produkter, der skal sælges i Danmark og de øvrige EU-lande, skal CE-mærkes. CE-mærkningen skal gøre

Læs mere

DS-hæfte. Januar 2014. Standarder og deres relation til de enkelte direktiver. Harmoniserede standarder

DS-hæfte. Januar 2014. Standarder og deres relation til de enkelte direktiver. Harmoniserede standarder DS-hæfte 1 Januar 2014 Standarder og deres relation til de enkelte direktiver Harmoniserede standarder Standarder og deres relation til de enkelte direktiver Harmoniserede standarder Dansk Standard 2014

Læs mere

Rammeaftale bilag 1. Opgavebeskrivelse og kravspecifikation

Rammeaftale bilag 1. Opgavebeskrivelse og kravspecifikation 29. april 2016 Rammeaftale bilag 1 Opgavebeskrivelse og kravspecifikation Indhold 1. Indledning... 2 2. Krav til produkterne... 2 2.1 Energistyrelsen... 2 3. Produkter (delaftaler)... 3 4. Ydelsen indhold...

Læs mere

1. Resumé Kommissionen har fremlagt et forslag til forordning om energimærkning af ventilationsenheirektivet, som er et rammedirektiv, der har til

1. Resumé Kommissionen har fremlagt et forslag til forordning om energimærkning af ventilationsenheirektivet, som er et rammedirektiv, der har til Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del Bilag 103 Offentligt N OTAT TIL FOLKETINGE T E U ROPAUDVAL G 29. november 2013 J.nr. 2676/1955-0012 Ref. BJH D ELEGERET RE TSAKT Grund- og nærhedsnotat

Læs mere

Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1

Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1 Forslag til Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1 Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner 1. Loven finder anvendelse på apparater, faste anlæg og radioudstyr, som bringes i omsætning, gøres

Læs mere

Kviksølvlampens udfasning

Kviksølvlampens udfasning Kviksølvlampens udfasning Michael Raunkjær Dansk Center for Lys Hvad er udgangspunktet? HQL (Osram), HPL (Philips), MFB (Thorn), HME (ZVEI) Fordeling 300.000 højtrykskviksølvlamper Fordelt på 50W 80W 125W

Læs mere

Det nye energimærke. Nu får energimærket tre nye plusser

Det nye energimærke. Nu får energimærket tre nye plusser Nu får energimærket tre nye plusser Nyt design Skærpede krav Større energibesparelser Ved udgangen af 2010 får EU et nyt energimærke. Ved første øjekast ligner mærket det velkendte mærke, der vejleder

Læs mere

Udskiftning af 12 V 10 W stifthalogen belysning med 2,5 W A+ stift belysning

Udskiftning af 12 V 10 W stifthalogen belysning med 2,5 W A+ stift belysning Beslutning 7 ændrede værdier belysning Vedr. udskiftning til stifter, pærer eller spots ringere end A+ samles under 0-værdi. Der udarbejdes ikke dokumentationsark, men udelukkende en læs let tekst. se

Læs mere

Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 101 Offentligt GRUNDNOTAT

Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 101 Offentligt GRUNDNOTAT Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 101 Offentligt GRUNDNOTAT Kontor EU klima og international energi Sagsbehandler: ansam Dato 1. december 2008 J. nr. 2199-0026 Kommissionens forslag til fælles europæiske

Læs mere

KOMITÉSAG - NOTAT 5.marts 2013. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

KOMITÉSAG - NOTAT 5.marts 2013. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 KEB Alm.del Bilag 160 Offentligt KOMITÉSAG - NOTAT 5.marts 2013 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Grund- og nærhedsnotat om forslag fra EU-kommissionen

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 31.1.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 29/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 65/2014 af 1. oktober 2013 om supplering af Europa-Parlamentets

Læs mere

DS-hæfte. Oktober 2015. Standarder og deres relation til de enkelte direktiver. Harmoniserede standarder

DS-hæfte. Oktober 2015. Standarder og deres relation til de enkelte direktiver. Harmoniserede standarder DS-hæfte 1 Oktober 2015 Standarder og deres relation til de enkelte direktiver Harmoniserede standarder Standarder og deres relation til de enkelte direktiver Harmoniserede standarder Dansk Standard 2015

Læs mere

KOMITÉSAG - NOTAT 5.marts 2013. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

KOMITÉSAG - NOTAT 5.marts 2013. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 KEB Alm.del Bilag 160 Offentligt KOMITÉSAG - NOTAT 5.marts 2013 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Grund- og nærhedsnotat om forslag fra EU-kommissionen

Læs mere

Del 4/9. KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX

Del 4/9. KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.2.2013 C(2013) 817 final Del 4/9 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 5.3.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 5.3.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.3.2014 C(2014) 1371 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 5.3.2014 om ændring af Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1059/2010, 1060/2010,

Læs mere

Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse 1)

Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse 1) Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse (Producentansvar for elektronikskrot m.v.) LOV nr 385 af 25/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Forskriftens fulde tekst Lov om ændring af lov

Læs mere

NY PÆRE. - hvad skal jeg vide, før jeg køber?

NY PÆRE. - hvad skal jeg vide, før jeg køber? NY PÆRE - hvad skal jeg vide, før jeg køber? Klar besked om godt lys Da EU valgte at udfase glødepæren, kom der for alvor fart i udviklingen af mere energieffektive lyskilder både til at erstatte glødepærer

Læs mere

Forslag. Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1)

Forslag. Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1) 2015/1 LSF 92 (Gældende) Udskriftsdato: 2. oktober 2016 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin. Energistyrelsen, j.nr. 2015-6274 Fremsat den

Læs mere

Jes Sig Andersen

Jes Sig Andersen EU forordninger for fastbrændselskedler Præsentation af de kommende EU forordninger for energimærkning og ecodesign under TI s faglige seminar den 24. august 2016 Jes Sig Andersen jsa@teknologisk.dk Indhold

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 550 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 550 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 550 Offentligt Notat til Folketingets Europaudvalg om delegeret retsakt om energimærkning af professionelle lagerkølemøbler KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder 1)

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder 1) (Gældende) Udskriftsdato: 23. november 2014 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 3007/3015-0001 Senere ændringer til

Læs mere

Lyskilder ÅF Lighting

Lyskilder ÅF Lighting Lyskilder ÅF Lighting Lyskilder Elektriske lyskilder Glødelamper/ temperaturstrålere Udladningslamper/ luminescensstrålere Lysdioder Natrium Kviksølv Standard 230 V Halogen Lavtryk Højtryk Lavtryk Højtryk

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2010R1061 DA 06.06.2014 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 1061/2010 af 28. september

Læs mere

Energiforbrug i varmepumper og køleudstyr Danske regler, virkemidler og baggrunden for disse

Energiforbrug i varmepumper og køleudstyr Danske regler, virkemidler og baggrunden for disse Energiforbrug i varmepumper og køleudstyr Danske regler, virkemidler og baggrunden for disse Bjarke Hansen, Energistyrelsen Temadag Teknologisk Institut, 25. september 2014, Aarhus Disposition Virkemidler

Læs mere

Ecodesign i SystemairCAD

Ecodesign i SystemairCAD Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger i SystemairCAD En quick-guide til ecodesign ErP ErP 2016 2018 i SystemairCAD For at nedbringe produkters

Læs mere

Christa Prets Ligebehandling af kvinder og mænd i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser

Christa Prets Ligebehandling af kvinder og mænd i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser 25. marts 2004 A5-0155/37 ÆNDRINGSFORSLAG 37 37 Betragtning 10 (10) En sådan lovgivning bør forbyde forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med adgang til og levering af varer og. Tjenesteydelser

Læs mere

Forslag. Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1)

Forslag. Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1) Lovforslag nr. L 92 Folketinget 2015-16 Fremsat den 16. december 2015 af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt) Forslag til Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1)

Læs mere

NY PÆRE. - hvad skal jeg vide, før jeg køber?

NY PÆRE. - hvad skal jeg vide, før jeg køber? NY PÆRE - hvad skal jeg vide, før jeg køber? Gode råd til dig, der skal skifte pære 1 Vær sikker på, at lysstyrken (målt i lumen) passer til dit formål. Se oversigten Farvel til watt - Goddag til lumen

Læs mere

Udfasning af kviksølvlampen. Kviksølvlampens udfasning, september 2010

Udfasning af kviksølvlampen. Kviksølvlampens udfasning, september 2010 Udfasning af kviksølvlampen Program 13.00 Velkomst Kenneth Munck, DCL 13.15 EU-krav og regler, Michael Raunkjær, DCL 13.45 Alternativer til kviksølv, Peder Øbro, ÅF HH 14.00 Pause og miniudstilling - kaffe

Læs mere

Vejledning til organisationer og forbrugere om kontrol af ecodesign-krav og produkters energimærkning

Vejledning til organisationer og forbrugere om kontrol af ecodesign-krav og produkters energimærkning Vejledning til organisationer og forbrugere om kontrol af ecodesign-krav og produkters energimærkning November 2015 INDHOLD Indhold... 2 Kontrol af overholdelse af reglerne om energiforbrug... 3 Køleskabe

Læs mere

GRUNDNOTAT 20. februar Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

GRUNDNOTAT 20. februar Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 KEB Alm.del Bilag 140 Offentligt GRUNDNOTAT 20. februar 2013 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Grundnotat om forslag fra EU-kommissionen om forordning der

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 18.10.2013

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 18.10.2013 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.10.2013 C(2013) 6837 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU af 18.10.2013 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

MASKINDIREKTIVET - din sikkerhed

MASKINDIREKTIVET - din sikkerhed MASKINDIREKTIVET - din sikkerhed Hvad er maskindirektivet? Maskindirektivet fastlægger de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav til indretningen af maskiner. Direktivet er bl.a. indført for at nedbringe

Læs mere

Energigennemgang af Café Retro

Energigennemgang af Café Retro 1 Energigennemgang af Café Retro Energivejleder: Miljø- & Energikonsulent Pia Gade for Center for Miljø Formål Formålet med energigennemgangen er at afdække energibesparelser især i elforbruget og at fremme

Læs mere

Kort status for EU-ecodesign-krav for produkter i kølebranchen. Per Henrik Pedersen NVE 14. juni 2016

Kort status for EU-ecodesign-krav for produkter i kølebranchen. Per Henrik Pedersen NVE 14. juni 2016 Kort status for EU-ecodesign-krav for produkter i kølebranchen Per Henrik Pedersen NVE 14. juni 2016 Agenda 1. Indledning 2. Husholdningskøleskabe 3. Små AC-anlæg (< 12 kw) (+ luft-luft-varmepumper) 4.

Læs mere