og øget kvalificeret brug og formidling af e-ressourcer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "og øget kvalificeret brug og formidling af e-ressourcer"

Transkript

1 Professionshøjskolebibliotekerne og øget kvalificeret brug og formidling af e-ressourcer DEFF projekt genereret på workshop De digitale medier og brugerne Arrangeret af DEFF programgruppen Mødet med Brugeren (MmB) Tirsdag, d. 17. maj 2011 på Danmarks Tekniske Informationscenter

2 Indhold ÂÂAbstract...2 ÂÂProfessionshøjskolebibliotekerne og øget kvalificeret brug og formidling af e-ressourcer (danske fagbøger)...3 ÂÂIndledning og baggrund...3 ÂÂUndersøgelse af VIA Bibliotekernes aktuelle og fremtidige håndtering af de danske e-bøger...4 ÂÂE-bøgerne og de danske professionshøjskoler...6 ÂÂFormidling af projektet...7 ÂÂAnskaffelse af danske fag e-bøger i samarbejde med undervisere fra uddannelser...7 ÂÂAnskaffelse af central e-ressource Nursing Reference Center (NRC) i samarbejde med en professionsbacheloruddannelse...10 ÂÂNursing Reference Center (NRC) i undervisningen...11 ÂÂKonklusion Nursing Reference Center...12 ÂÂLitteratur og henvisninger...14 ÂÂBilag ÂÂBilag Abstract Projektet undersøger det danske fag-e-bogsmarked i efteråret 2011 i en professionshøjskolebibliotekssammenhæng med hensyn til udlån af danske e-bogtitler til studerende i tæt samarbejde med undervisere. Projektet undersøger en central elektronisk ressources (Nursing Reference Center) relevans i tæt samarbejde med undervisere og uddannelser. Projektet skal medvirke til at sikre et bedre beslutningsgrundlag for professionshøjskolebibliotekerne i omprioriteringen fra fysiske til digitale materialer. VIA Bibliotekerne har gennem dette projekt som planlagt erhvervet erfaring med udlån af faglitteratur til studerende i form af e-bøger. Der er sket i tæt samarbejde med undervisere, og udbuddet af relevante danske fag-e-bogstitler til biblioteksudlån er afdækket. Projektet belyser forskellige modeller for udlån af danske e-bøger i uddannelsesbiblioteker. Udbuddet af faglige danske e-bøger i 2011 har dog været begrænset og det danske e-bogsområde har med hensyn til biblioteksudlån været særdeles uafklaret. 2

3 Afrapportering på projektet Professionshøjskolebibliotekerne og øget kvalificeret brug og formidling af e-ressourcer (danske fagbøger) For afrapportering indestår: Claus Bjerg, Cand. Scient. Bibl. Biblioteksleder VIA Bibliotekerne og Campus Viborg Prinsens Allé Viborg Indledning og baggrund Internationale rapporter udgivet i 2011 understreger den enorme teknologiske udvikling, der sker på e-bog- og læringsressourcemarkedet over hele verden. Tendensen er en stærk øget produktion og adgange til elektroniske undervisnings- og fagbøger samt udvikling af andre e-læringsmiddelformer så som i-bøger mm. ipads og medietavler vil om en kort årrække være almindelige it-værktøjer for studerende. 1 De studerende har verden over øget adgang til elektroniske studiebøger på det kommercielle marked og ofte udenfor de uddannelsesinstitutionelle rammer. 2 I disse måneder udbydes der flere og flere e-bøger og e-læringsressourcer (i-bøger) også på det danske marked, selv om markedet stadig omkring årsskiftet er forsvindende lille, og anslås til 1 % af det samlede udbud. 3 Projektet undersøger det danske fag-e-bogs marked efteråret 2011 i en bibliotekssammenhæng med udlån af e-bogstitler til uddannelsesbrug, og undersøger en central elektronisk ressources relevans i tæt samarbejde med undervisere og uddannelser. Dette forhold giver anledning til at overveje, hvorledes professionshøjskoler og professionshøjskole-biblioteker skal stille sig overfor og håndtere ovennævnte udvikling til gavn for de studerende og uddannelsernes behov, specielt danske e-ressourcer (fagbøger) og ressourcer til anvendelse såvel i uddannelsen som bredt i biblioteket. Projektet skal medvirke til at sikre et bedre beslutningsgrundlag for professionshøjskolebibliotekerne i omprioriteringen fra fysiske materialer til de digitale. Konkret skal projektet medvirke til at sikre et bedre beslutningsgrundlag i VIA Bibliotekerne med hensyn til at anskaffe, og i samarbejde med undervisere, inddrage danske fag-e-bøger og en konkret central e-ressource Nursing Reference Center. Projektet havde derudover til formål at inddrage studerende som ambassadører for denne centrale e-ressource. 1 Udtalt Klaus Æ. Mogensen medie- og teknologiforsker (Politiken den ). 2 Udtalt Klaus Æ. Mogensen medie- og teknologiforsker (Politiken den ). 3 Benner (Politiken den ). 3

4 Undersøgelse af VIA Bibliotekernes aktuelle og fremtidige håndtering af de danske e-bøger Vi erfarede i projektet i efteråret 2011, at det danske e-bogsområde i forhold til biblioteksudlån er særdeles turbulent, og der foregik hen over sommeren 2011 intense forhandlinger mellem biblioteksbranchen, (repræsenteret af et konsortium af 6 store folkebiblioteker) og forlagene Gyldendal og Lindhard og Ringhof samt leverandørerne Publizon og DBC, for at finde en model, der både tilgodeser forlagenes kommercielle forretningsområde for e-bøger og bibliotekernes økonomi. Disse forhandlinger sker i regi af Folke-bibliotekernes E-bogsprojekt. 4 Forlagene er traditionelt modstandere af, at lånerne får den opfattelse, at de frit kan låne e- bøger, og derfor ikke ser grund til at købe disse. Bibliotekerne ses af nogle interessenter som forudsætning for at få accelereret udviklingen indenfor e-bøger. 5 Bo Fristed, som er projektleder på folkebibliotekernes e-bogsprojekt udtaler, at det ikke vil være muligt at finde en universal forretningsmodel for danske e-bøger, og han vurderede, at det vil være nødvendigt at operere med kombinationer af forskellige prismodeller. (Strid, 2011, 17). Jacob Heide Petersen fra Styrelsen for Bibliotek og Medier mener, at man fremover er nødt til at afprøve forskellige modeller i mindre målestok for at finde den rigtige model, og han mener også, at det er vigtig at finde en model, som både biblioteker, forlag og forfattere kan være tilfredse med. (Strid, 2011,18). Han understreger, at der er behov for konkrete erfaringer med brugernes adfærd, for at finde frem til en empirisk velegnet forretningsmodel. (Hvordan, 2011, 21). Forskningsbibliotekerne har gennem flere år haft licensaftaler med store internationale forlag, hvor man betaler en bestemt sum penge for en samlet pakke fra et forlag, og i forhold til danske e-bøger må man ifølge Christian B. Knudsen afvente, at folkebibliotekerne har forhandlet en model på plads. Jens Thorhauge chef for Styrelsen for Bibliotek og Medier vurderer den på Bogmarkedets blog, at der fortsat er behov for forsøg og plads til eksperimenter, før man lægger sig fast på en endelig model for udlån af e-bøger, og han har vanskeligt ved at pege på en model. Der er brug for forsøg og konkrete erfaringer for at få et mere realistisk billede af de begrænsninger og muligheder, der er ved udlån af e-bøger. Det er vigtig at finde en model som både bibliotekerne og forlagene kan leve med. Vi har altså endnu ikke nået det tidspunkt, hvor noget, der ligner endelige modeller for biblioteksudlån skal fastlægges. Og hvis det var tilfældet ville forhandlingerne naturligvis blive endnu vanskeligere end de er i dag. (Jens Thorhauge, 2011). Betalingsmodeller for bibliotekerne Der har i den danske debat været flere betalingsmodeller for bibliotekerne i spil, blandt andet baseret på udenlandske erfaringer. Nedenfor følger en oversigt over de vigtigste forretningsmodeller for udlån af e-bøger gennem bibliotekerne: 1. Flat-rate modellen hvor forlagene modtager en fast betaling pr. bruger og institutionstype uanset antallet af e-bogsudlån fra de biblioteker, som tilmelder sig ordningen og hvor brugerne kan låne det antal bøger, de ønsker i en 30 dages periode, og hvor bibliotekerne kan være sikre på nogenlunde faste udgifter. 4 Se også projektets blog: 5 Benner (Politiken den ). 4

5 2. Overdrivemodellen virker således, at bibliotekerne køber et antal e-bogslicenser på en bestemt titel, hvorefter de kun må udlåne det antal af titlen, som de har købt licens til. 3. Fast enhedspris. Denne model virker således, at forlagene og bibliotekerne er enige om en fast pris pr. udlånt bog. (Svenske biblioteker betaler 20 svenske kroner pr. udlån). 4. Enhedspris med faldende stykpriser. Model med forbrugsbaserede vederlag, der fungerer således at pris pr. udlånt bog falder, når antal udlån pr. titel overstiger et aftalt niveau. 5. Fast betaling for adgang (platform-fee), som afhænger af mulighed for print, længere udlånsperioder, genlån, mv. 6 Flat-rate modellen foretrækkes pt. af mange biblioteker, hvor man ser et kompromis i enhedsprisen med faldende stykpriser efter et vist antal udlån. Et afgørende forhold er dog, at usikkerhed ift. udgifterne til e-bøger for bibliotekerne ikke må være alt for høj. ( Bay Nielsen, 2011). Som et led i udviklingen af modeller for udlån af danske e-bøger aftaltes mellem forlagene og folkebibliotekerne i Folkebibliotekernes e-bogsprojekt en forsøgsmodel efter drøftelser af ovennævnte modeller for at få konkrete erfaringer med biblioteksudlån af bøger og den model har projektet også drøftet. e-reolen.dk - Ny e-bogsservice for folkebibliotekerne 7 1. november 2011 lanceredes for folkebibliotekerne en ny e-bogsservice, ereolen.dk, baseret på netlydbog.dk og e-bøgerne vil på sigt, i 2012, kunne overføres til lokale bibliotekskataloger. Denne service lanceres 1. november 2011 for tilmeldte folkebiblioteker med en model, der angiver en enhedspris pr. udlånt e-bog med følgende priser for nye bøger/bøger ældre end 12 mdr. Det er en model med enhedspris med faldende stykpris eller trappeløsning, som fungerer efter følgende model: udlån: 18,50 kr./15,00 kr : 18,00 kr./14,50 kr : 17,50 kr./14,00 kr : 17,00 kr./13,50 kr : 16,50 kr./13,00 kr. Lånetiden vil ifølge aftalen være 30 dage, med mulighed for et genlån inden for 90 dage. Smagsprøver af e-bøgerne stilles til rådighed, og der integreres mulighed for køb af e-bogen, der er lånt af lånere på bibliotekernes hjemmeside. Aftalen indeholder også en bestemmelse om, at der ikke kan klippes eller kopieres fra teksten. Samtidig forpligter de deltagende forlag sig til så vidt muligt at stille alle aktuelle e-bøger til rådighed. Desuden laves der en ny hjemmeside til formålet, hvorefter de to nuværende udlånssites for e-bøger nedlægges. Ifølge den nye aftale ligger prisen pr. udlån på 18,50 kr. for bøger, der er blevet udgivet de sene- 6 (Heide Petersen, 2011, 21)

6 ste 12 måneder. Hvis antallet af udlån stiger, falder stykprisen. Udregninger fra Kommunernes Landsforening har tidligere vist, at stykprisen pr. udlånt e-bog i den nuværende aftale ligger på 16,70 kr., hvilket blev karakteriseret som en for høj pris af biblioteksbranchen. 8 E-bøgerne og de danske professionshøjskoler Projektet har kontaktet nogle af de professionshøjskolebiblioteker, der allerede har erfaring med udlån af e-bøger over en længere periode gennem udlån fra ebib.dk. Danske e-bøger som materialekategori er særdeles aktuelt i forhold til de databrønde, der i efteråret 2011 og foråret 2012 etableres i professionshøjskolebibliotekerne i forbindelse med omlægning af bibliotekssystemerne til OLS. Et formål i projektet har været at forsøge at få indsigt i, indflydelse på den eller de aftale(r), der laves, og sikre medvirken i forsøgsordninger, der i de kommende år skal laves for udlån af e-bøger for professionshøjskolebibliotekssektoren med i alt studerende og undervisere (2009). 9 Projektet forsøgte tidligt at få en drøftelse med Folkebibliotekernes e-bogsprojekt, som tidligere nævnt har i opdrag på folkebibliotekernes vegne og på vegne af Styrelsen for Bibliotek og Medier at lave en aftale om e-bøger. En observatørstatus i dette projekt krævede en godkendelse i Styrelsen for Bibliotek og Medier, og denne godkendelse blev givet med udgangen af september måned 2011, hvorefter en observatørstatus for professionshøjskolebibliotekerne udvirket af dette projekt var en realitet, og professionshøjskole-bibliotekerne har derfor mulighed for at følge aftaleudviklingen tæt også i 2012, og evt. mulighed for at lave en forsøgsordning, således at der kan erhverves et empirisk grundlag for studerendes brug af e-bøger i undervisningssammenhænge. På baggrund af indstilling fra dette projekt drøftede Professionshøjskolebibliotekernes lederforsamling endvidere 26. oktober 2011 forretningsmodeller for e-bogsudlån af danske fagbøger. Professionshøjskolernes pilotprojekt-erfaringer med anvendelse af ebib.dk viser, at modellen med enhedspris for hver enkelt downlån er vanskelig at styre økonomisk i forhold til de studerendes forbrug af downlån af e-bøger. Umiddelbart vurderer professionshøjskolebibliotekerne, at ereolen.dk s valgte forretningsmodel er vanskelig økonomisk styrbar. Professionshøjskolebibliotekerne besluttede sidst i november at søge en løsning med forlagene indenfor den ramme, som er tilbudt folkebibliotekerne med aftalen gældende pr. den for folkebiblioteker som grundlag, dog med relevant udbud af titler for professionshøjskolebibliotekerne (delmængde). Professionshøjskolebibliotekerne forsøger her ved udgangen af 2011 at få en delaftale med Publizon med de dele af e-bogspakken, som er relevante for professionshøjskolebibliotekerne, idet eksempelvis skønlitteratur udelades fra samlingen med evt. følgende rabat på downlån. Ligeledes vil Professionshøjskolebibliotekernes Lederforsamling overtage projektets observatørstatus i Folkebibliotekernes e-bogsprojekt, som repræsentant for samtlige professionshøjskolebiblioteker. 8 Fra projektet blog: Jane Østgaard Sørensen: Den 1. november 2011 lancerer folkebibliotekerne en ny e-bogsservice. Hentet den på

7 Professionshøjskolebibliotekerne vil formodentlig tilbyde forlagenes forhandler Publizon at lave et større pilotprojekt omhandlende de studerendes brug af e-bøger og de studerendes adfærd i forhold til erhvervelse af e-bøger, blandt andet baseret på dette lille projekts erfaringer, der er opnået i dette projekt om e-bogsudbud i forhold til konkrete uddannelsesforløb og i samarbejde med uddannelsernes undervisere. Disse erfaringer omtales i næste afsnit. Konklusion danske (fag) e-bøger i professionshøjskolebibliotekerne Der ingen tvivl om, at udbuddet af danske fag-e-bogstitler er for ringe i ebib.dk i efteråret 2011 set ift. undervisningssammenhæng. Derfor ses der frem til et bedre dansk e-bogsudbud fra forlagene, evt. formidlet genne ereolen.dk i de kommende år, hvis denne materialekategori skal blive rigtigt interessant for uddannelsesbibliotekerne. Dette forudsætter også at andelen af udgivne e-bøger, i øjeblikket ca. 1 % i forhold til den samlede bogproduktion, stiger væsentligt. En gennemgang af alle titler i ereolen.dk medio december 2011 (2.072) viser desværre, at ereolen.dk kun har et ganske begrænset antal relevante fagbogs e-bøger for professionshøjskolebibliotekerne og det anslås af projektet, at det kun rejer sig om ca. 5 %. Der er ingen tvivl om, at fremtidige modeller for udlån af e-bøger må tage hensyn til såvel forlagenes kommercielle interesser, bibliotekernes økonomi og brugernes adgange og vilkår for lån i forskellige bibliotekstyper. Professionshøjskolebibliotekerne skal ikke nødvendigvis udlåne e- bøger på samme aftalevilkår som folkebibliotekerne, og der må nødvendigvis igangsættes flere forsøg hvor e-bogsudlån til studerende og elever vurderes økonomisk af alle interessenter. Professionshøjskolebibliotekerne vil formodentlig tilbyde forlagenes forhandler Publizon at lave et pilotprojekt omhandlende de studerendes brug af e-bøger og de studerendes adfærd i forhold til anvendelse af e-bøger i undervisningen og de studerendes egne indkøb af e-bøger. Denne undersøgelse kan blandt andet baseres på dette projekts erfaringer om e-bogsudbud i forhold til konkrete uddannelsesforløb og anvendelse af e-bøger i samarbejde med uddannelsernes undervisere. Disse erfaringer omtales i et senere afsnit. Formidling af projektet Udover tværgående drøftelser i Professionshøjskolernes Lederforsamling foranlediget af dette projekt, er projektet også blevet fremlagt på konferencen Rundt om den netbaserede uddannelse den 1. december 2011, arrangeret af Netværket for Professionsuddannelser i UCC, UC Syddanmark og VIA UC. Dette skete i workshops med drøftelser af samarbejde mellem netuddannelser og biblioteksfunktionen. Derudover er erfaringer med danske e-bøger blevet præsenteret på områdemøde i VIA Bibliotekerne og det er hensigten, at projektet præsenteres på VIA Bibliotekernes personaleseminar i januar Anskaffelse af danske fag e-bøger i samarbejde med undervisere fra uddannelser Samarbejde med uddannelser om uddannelsesbiblioteksvirksomheden og materialeudbuddet til de studerende på professionshøjskolerne er meget vigtigt, og vores projekt omhandler også anskaffelse og brug af danske e-bøger i undervisningen i tæt samarbejde med underviserne. 7

8 VIA Bibliotekernes eneste aktuelle mulighed for at stille danske fag-e-bøger samlet til rådighed for studerende var i efteråret 2011 gennem portalen ebib.dk, som på vegne af forlagene drives af distributionsselskabet Publizon indtil Dette selskab stiller e-bøger til rådighed for interesserede biblioteker mod en afgift pr. udlån på ca. 10 % af den enkelte titels nypris. Samlingen består desværre ikke af de sidste nye titler, og er ikke fornyet de sidste 1½ år. Der er enkelte professionshøjskoler, der generelt gennem flere år har stillet dette materiale til rådighed for deres brugere. Gennem projektet og via en aftale med Publizon er der fra VIA Bibliotekerne afsat et beløb til anvendelse af ebib.dk, således at de studerende vederlagsfrit kan anvende e-bogstitlerne i deres uddannelsesforløb. I dette udviklingsprojekt er e-bøgerne forsøgt stillet til rådighed i konkrete uddannelsesforløb med henblik på en mere målrettet anvendelse af kapitler i danske e-bøger i de forskellige uddannelses-forløb i et tæt samarbejde med undervisere. De studerende har gennem dette projekt fået adgang til e-bøgerne på følgende betingelser. De har læseadgang til et værk/bog i en uge (8 dage). Der er ingen begrænsninger på antal genlån. De kan låne 12 e-bøger (uge)/28 e-bøger (måned)/144 e-bøger (år). Der er ikke mulighed for at udprinte bøgerne og den studerende kan ikke indsætte indhold fra ebib.dk i andre dokumenter. Som noget væsentligt er der til forskel fra tidligere forsøg ikke karenstid i forbindelse med genlån af en titel, hvilket har været et kritikpunkt fra tidligere afholdte forsøg 10, hvilket har været vigtigt da e-bøgerne som materialekategori indgik i afgrænsede studieforløb på ca. 2 mdr. I samarbejde med undervisere for Netuddannelsen VIA Pædagoguddannelsen MV og Pædagoguddannelsen i Holstebro er de udbudte bøger i ebib.dk blevet vurderet nøje i forhold til de indholdselementer, der er i studieforløbet Pædagogik, kultur og samfund og studieforløbet Individ institution og samfund. Underviserne har i samarbejde med bibliotekaren systematisk afsøgt ebib.dk og udvalgt e-bogstitler, som obligatorisk og supplerende litteratur i forløbet, som de studerende får adgang til via ebib.dk. Til studieforløbet anskaffer de studerende således også egne fysiske studiebøger, får indscannet relevante artikler (jf. KODA scanningsaftale) og har adgang til studiebibliotekets fysiske eksemplarer, samt denne mulighed for at anvende e-bogstitler fra ebib.dk i studieforløbet gennem VIA Bibliotekerne. E-bogstitlerne er ikke integreret i bibliotekets OPAC (søgebasen), som man normalt vil gøre, idet kun et begrænset antal studerende, som deltager i projektet i Viborg og Holstebro får adgang til e-bøgerne. I den forbindelse skal det nævnes, at der i de implicerede uddannelser ikke anvendes egentlige grundbøger, der dækker alle tematikker i undervisningen, men ofte anvendes kapitler i flere fagbøger suppleret med tidsskriftsartikler. De studerende skal dog oftest selv anskaffe fagbøger til deres undervisning, som kan suppleres med lån fra uddannelsesbiblioteker, lokale folkebiblioteker samt indscannede artikler i henhold til scanningsaftale. De studerende er i projektet kort introduceret til ebib.dk i forbindelse med generel biblioteksintroduktion til VIA Bibliotekerne. De har fået til opgave selv at installere nødvendige programmer til e-bogslæsning, samt at afprøve deres adgang til ebib.dk gennem VIA Biblioteket Campus Viborg 10 Evaluering af forsøg med digitaliseret dansk materiale på tre professionshøjskoler (2009). Hentet portal-metropol/da/publications/evaluering-af-forsoeg-med-digitaliseret-dansk-materiale-paa-tre-professionshoejskoler(2c8d71bb- 7dc fedbaa0aa8ea).html, s. 9. 8

9 og Holstebro ud fra vores udarbejdede vejledninger. Yderligere introduktion til ebib.dk er givet i forbindelse med deres andet kursus i biblioteksbrug og informationssøgning. Adgangen til ebib. dk er opnås på VIA Studienettet under deres holdwebsted, hvor vejledningerne til anvendelse af ebib.dk også er placeret. Konklusion om bibliotekets samarbejde med undervisere om danske e-bøger I projektet har vi forsøgt at igangsætte e-bogsudlån fra ebib.dk i tæt samarbejde med undervisere i forskellige studieforløb. Udbuddet af danske e-bøger i ebib.dk har været for lille i forhold til de forskellige uddannelsesforløb og indeholdt for få brugbare aktuelle titler, og det var derfor vanskeligt at få etableret e-bogsudlån i forbindelse med nogle af studieforløbene. Således er det kun i dette projekt lykkedes at få igangsat et e-bogsudlån til ét studieforløb, idet det såvel på grund af mangel på brugbare titler som undervisningsmæssige planlægningsfaktorer ikke er lykkedes at igangsætte udlånet til flere hold. Det er således et begrænset datagrundlag, vi har i forhold til vore konklusioner. I det undersøgte to måneders forløb har der været udlånt 236 titler på et enkelt hold. Vi har dog ikke kunnet opgøre hvor mange forskellige e-bogstitler den enkelte studerende har downlånt og genlånt. Antal lån betyder, at e-bogsudbuddet har været en succes. Dette underbygges af vores lille spørge-skemaundersøgelse, som anslår, at de fleste studerende har downlånt flere end en titel. Ebib.dk udgiver e-bøgerne som pdf-filer, der skal downlånes til lånerens computer, og brug af e-bogen er således bundet til en computer. Der er ikke i de udbudte materialer udviklet særlige features for e-bøgerne, som kunne gøre formidlingen af stoffet mere spændende i form af links, indlagte videosekvenser mm,, og derfor må det konkluderes, at e-bøgernes formodede potentiale endnu ikke udnyttes formidlingsmæssigt og læringsmæssigt. Udviklingen af en særlig e-bogskategori er kun lige påbegyndt, og vi mangler stadigvæk at se det læringsmæssige potentiale, der kan være i en e-bog. I dette projekt har vi ikke kunnet integrere e-bøgerne i bibliotekernes OPAC, da e-bøgerne kun er blevet tilbudt et begrænset antal studerende. Derfor etableredes et parallel-system, hvor der skulle afsøges e-bogs muligheder særskilt. Dette er i sig selv uhensigtsmæssigt, men de studerende på det undersøgte hold har dog ikke været markant utilfredse med dette, hvilket fremgik af samtaler med holdet og en lille spørgeskemaundersøgelse. Systemet til lån af e-bøgerne gennem installation af Adobe Digital Editions til læsning af pdf-filer fungerer på systemets egne præmisser, og der har for de studerende ikke været de store problemer med brugergrænseflade og tekniske krav. De studerende udtrykker stor tilfredshed med e-bogsudlånet via Biblioteket og har grundlæggende ifølge en lille spørgeskemaundersøgelse i Survey-Xact haft nemt ved at anvende systemet. 11 Kun 3 ud af 21 besvarelser udtrykker vanskeligheder med selve adgangen til e-bøgerne. Et flertal af de studerende foretrækker dog stadig analoge/fysiske bøger og de fleste ønsker mulighed for udprintning af enkeltsider fra e-bøger. Samtidig har de studerende et stort ønske om, at kunne låne bogen 30 dage samt mulighed for genlån, og alle er meget tilfredse med at have adgang til e-bogsudgaver. 11 Undersøgelsen er elektroniske besvaret af 21 studerende ud af 31 mulige, og suppleret med samtaler med holdet har projektet et tilfredsstillede datagrundlag for anvendelse af e-bøgerne i dette enkelte studieforløb. 9

10 Når det drejer sig om at planlægge sammen med underviserne vedrørende brug af e-bøger i uddannelsesforløbet har underviserne efter instruktion fra bibliotekarerne selv kunne søge i ebib. dk og DANBIB og derved selv kunne vurdere titlerne. Vi har i forbindelse med dette forsøg skullet være helt præcise og tidligt ude med e-bogstilbuddet til holdene af hensyn til undervisernes planlægning af undervisningen i studieforløbet. Som tidligere nævnt er den mere målrettede anvendelse af e-bøger betinget af tæt planlægningssamarbejde med undervisere på de enkelte hold, og det vil efter projektets vurdering kræve nøje introduktion til e-bogsmaterialeudbuddet til alle undervisere, hvis alle hold på en uddannelse skal have målrettet formidling af e-bøger i forbindelse med alle undervisningsforløb. Anskaffelse af central e-ressource Nursing Reference Center 12 (NRC) i samarbejde med en professionsbacheloruddannelse. Et andet element i projektet har været anskaffelse af e-ressourcen Nursing Reference Center fra til i tæt samarbejde med VIA Sygeplejerskeuddannelsen, således at studerende og undervisere på alle VIA Sygeplejerskeuddannelser får adgang til ressourcen. Projektet har erhvervet vigtig viden om ressourcen gennem erfaringer med fælles sygeplejefaglig og biblioteksfaglig undersøgelse af en central e-ressource, intensiv undervisning i og anvendelse af en e-ressource i tæt samarbejde mellem VIA Bibliotekerne og VIA Sygeplejerskeuddannelsen. Nursing Reference Center er blevet indholdsmæssigt vurderet af undervisere fra VIA Sygeplejerske-uddannelsen i samarbejde med VIA bibliotekarer. Projektet har set på ressourcens indhold, relevans og anvendelse i forhold til anvendelse af modulerne i VIA Sygeplejerskeuddannelsens moduler i Viborg/Thisted, og der er i den forbindelse samarbejdet om udarbejdelse af vejlednings-, og formidlingsmateriale til ressourcen. Projektet har som et særligt element inddraget studerende som ambassadører for ressourcen, hvor de studerende på baggrund af deres umiddelbare kendskab til en ny ressource, i en videosekvens, anbefaler denne ressource over for de øvrige studerende. Bibliotekarer og undervisere har undervist studerende gruppe- og klassevis i ressourcen og efter aftale med undervisere er ressourcen som et ekstratilbud indgået i konkrete uddannelsesforløb. Af undervisningsplanlægningsmæssige grunde har det har ikke været muligt at etablere ordinære undervisningsforløb med samarbejde mellem bibliotekar og underviser som ellers er normal praksis. Projektet har dog medvirket til, at der formodentligt i efteråret 2012 efter projektperiodens udløb laves ordinære studieforløb med anvendelse af Nursing Reference Center. Samarbejde med uddannelsen om formidling af ressourcen I projektet har undervisere fra VIA Sygeplejerskeuddannelsen Viborg-Thisted i september oktober fået introduceret Nursing Reference Centers brugerflade og indhold og har vurderet i hvilke moduler i sygeplejerskeuddannelsen, hvor NRC mest hensigtsmæssigt kunne indgå, hvorledes NRC skal indgå i undervisningen og hvorledes de studerende skal arbejde med ressourcen. Projektet nedsatte en lille undergruppe bestående af 2 bibliotekarer og 4 undervisere, som havde til opgave at undersøge i hvilke uddannelsesforløb og modulforløb NRC kunne integreres. Bib- 12 Se præsentation af Nursing Reference Center på 10

11 liotekarerne i projektet vurderede sammen indholdet i ressourcen ud fra en biblioteksfaglig vurdering, og der etableredes et samarbejde om vurdering af ressourcen mellem fagundervisere og bibliotekarer, både med hensyn til udarbejdelse af vejledninger, anvendelse af udbyderens tutorials og integration af ressourcen i fagundervisningen og i studieforløb. Nursing Reference Center (NRC) i undervisningen Moduler og undervisningsforløb Den generelle vurdering af Nursing Reference Center er, at den helt sikkert er meget central og relevant at inddrage som e-ressource, indeholdende dokumenter og bibliografiske henvisninger på et højt internationalt niveau. Ud fra en underviservurdering er ressourcen anvendelig på de fleste moduler i Sygeplejerskeuddannelsen. 13 NRC kan anvendes på modul 2, når der arbejdes med kliniske metoder til observation og vurdering. Under fanen Skills and Procedures, findes godkendte kliniske retningslinjer. På modul 3 i Sygeplejerskeuddannelsen arbejdes der med forskellige sygeplejefaglige fænomener i form af cases, og det er oplagt at anvende NRC i denne sammenhæng i form at tematikkerne i ressourcen om Skills and Procedures, Patient education og Diseases and conditions i forhold til f.eks. sygepleje efter operationer. På modul 9 vil NRC kunne indgå i en forskningsmæssig sammenhæng, idet ressourcen også indeholder forsknings- og undersøgelsesmetodik. Her kan NRC indgå i forskningsmæssigt sammenhæng, hvor den kan anvendes metodisk via sin it-arkitektur og brugergrænseflade, og den inddrages som en central ressource på modul 7, hvor er arbejdes med sundhedspædagogik og kommunikation. Klinisk undervisning Det blev fundet relevant at inddrage NRC i den teoretiske uddannelses klinisk rettede dele. Eksempelvis på modul 2, hvor der er en del aktiviteter i SAKS (Studieafsnit for Klinisk Sygepleje), hvor der pågår klinisk simulationsundervisning, men også i forbindelse med tematiske kliniske forløb på andre modulers aktiviteter i SAKS, f.eks. til anvendelse til patient-information om stomipleje, liggesår mm. ved hjælp af brug af NRC temaer om Skills and Procedures, Drug information, Practice resources og Patient education. Det vurderes at ressourcen er et meget værdifuldt selvstændigt supplement til andre bibliografiske ressourcer, og at den vil blive meget benyttet, når kendskabet til den bredes ud til alle VIA Sygeplejerskeuddannelsens udbudssteder. Det er gruppens samlede vurdering, at NRC har et potentiale som delindhold til udvikling af e-tiviteter i den kommende Sygeplejerske-net-uddannelse i VIA, hvilket vil medvirke til at udvikle undervisningen. 13 Sygeplejerskeuddannelserne i Danmark har fælles Studieordning. 11

12 Formidling Projektet har arbejdet for at formidle ressourcen udover informationskompetenceundervisningen ved følgende udførte aktiviteter. Der er udformet en A2 Infographic 14 (Bilag 1) til opslagstavlerne i Studieafsnit for Klinisk Sygepleje i Viborg og i øvrige færdighedslaboratorier på VIAs 8 Sygeplejerskeuddannelser for at gøre opmærksom på NRC. Der er lavet en kvik-guide (Bilag 2) og længere vejledning 15 og links på VIA Studienettet (forskellige websteder på VIA Intranet). Der er sendt orienteringsmail med skærmdumps og vejledninger til NRC til alle undervisere og ledere på Sygeplejerskeuddannelserne i Viborg og Horsens. Allerede nu introduceres til NRCs brugerflade og indhold og kobling til RefWorks på it-cafeerne, som afholdes af it-pædagogiske vejledere ugentligt på Campus Viborg. Der er endvidere blevet produceret en videosekvens hvor en studerende reklamerer for brug af ressourcen i studiemæssig sammenhæng. Denne videosekvens laves i samarbejde med sygeplejerske-studerende på uddannelsen, der er blevet introduceret til NRC. 16 Desuden er NRC blevet introduceret på undervisermøder og i mails, til studentergrupper og -hold og på områdemøde for 15 bibliotekarer, der har VIA Sygeplejerskeuddannelsen som fokusområde. Vi har oplevet, at rigtigt mange undervisere og studerende allerede på nuværende tidspunkt arbejder med NRC i undervisningen og i forbindelse med studieopgaver. Der er også udtrykt stor interesse for NRCs kliniske potentiale fra kliniske vejledere fra Regionshospitalet i Viborg, som er timelærere på VIA Sygeplejerskeuddannelsen. Allerede nu arbejdes der på andre VIA Sygeplejerskeuddannelser med ressourcen, f.eks. VIA Sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro. Endvidere har projektet deltaget i tværfaglige møder i videncenter CELM (Center for e-læring) i VIA regi og fået ideer til udarbejdelse af interaktive manualer med såkaldt Rapid Learning Software og det vil være oplagt at VIA Bibliotekernes manualgruppe får kendskab til Learning Content Development Systems, således at de nuværende pdf manualer kan erstattes af aktiverende og interaktive indføringer i e-ressourcer. Endvidere har vi fået inspiration til at udarbejde videosekvenser om biblioteksfaglige temaer og det vil vi givet arbejde videre med. Konklusion Nursing Reference Center Selv om Nursing Reference Centers brugergrænseflade er meget overskuelig, er det tydeligt, at bibliotekarer med fordel kan introducere søgetekniske færdigheder og features i ressourcen, og skabe den nødvendige sammenhæng til øvrige sygeplejefaglige elektroniske informationsressourcer og databaser. Tydeliggørelse af koblingen til CINAHL/andre EBSCO ressourcer fra NRC og anvendelse af referencehåndteringsværktøjet RefWorks effektiviserer den personlige informationshåndtering. Projektet vurderer endvidere, at det er meget vanskeligt i forhold til Nursing Reference Center at skelne mellem hvad der en uddannelsesressource og hvad der er en biblioteksressource. Der er ingen tvivl om, at der i fremtiden vil blive udbudt flere sammensatte e-ressourcer, og det kræver yderligere samarbejde mellem bibliotek og uddannelse underviserfagligt, biblioteksfagligt og 14 En Infographic lægger vægt på visuel og ikke tekstmæssig formidling. eksempel I plakaten indgår henvisning til en apps: Nursing Reference Center så de studerende i deres studieforløb i færdighedslaboratoriet på deres iphone kan hente relevante informationer YouTube : 12

13 økonomisk. Endelig og formel beslutning om inddragelse af Nursing Reference Center i de forskellige moduler skal tages i VIA Sygeplejerskeuddannelsens Viborg/Thisted koordinationsudvalg og besluttes af ledelse og modulkoordinatorer efter indstilling fra undervisere og bibliotekar tilknyttet VIA fra dette projekt. Formelt vil NRC først kunne inddrages i modulerne fra efteråret 2012 i VIA Sygeplejerskeuddannelsens Viborg/Thisted. På tilsvarende vis vil de øvrige VIA Sygeplejerskeuddannelser skulle tage en beslutning om ressourcen i deres kompetente udvalg. Det vil være hensigtsmæssigt, at VIA Bibliotekerne og VIA Sygeplejerskeuddannelsen samarbejder økonomisk om en permanent licens til NRC, således at adgangen sikres til en central sygeplejefaglig sammensat ressource, som kan bidrage med relevant og tilgængelig information til såvel den kliniske og den teoretiske undervisning. Et grundigt analysearbejde i samarbejde mellem fagundervisere og bibliotekarer er forudsætning for hensigtsmæssige anskaffelser af e-ressourcer. Endvidere har projektet deltaget i møder i videncenter CELM regi og fået ideer til udarbejdelse af interaktive manualer med såkaldt Rapid Learning Software, og det vil være oplagt at VIA Bibliotekernes manualgruppe får kendskab til Learning Content Development Systems således at pdf manualer kan erstattes af aktiverende og interaktive indføringer i e-ressourcer. Endvidere har vi fået inspiration til at udarbejde videosekvenser om biblioteksfaglige temaer, og det vil vi givet arbejde videre med. Afslutningsvis er det vigtigt at fastslå, at bibliotekets ekspertise vedrørende licenser, kontakt og samarbejde med DEFF inddrages tidligt i arbejdet således e-ressourcerne anskaffes på de bedst mulige betingelser for VIA University College. 13

14 Litteratur og henvisninger Professionshøjskolerne i tal (2010). Hentede 16. december 2012 fra da/images/stories/pdf/rapporter/professionshoejskolerne_i_tal_2010.pdf Folkebibliotekernes e-bogs projekt. ( ). Hentet fra dk/projekt/folkebibliotekernes-e-bogs-projekt Strid om forlagenes rolle i forhandlingerne om e-bogen. (September 2011). Perspektiv, s. 18. The Horizon report ( ). Hentet fra pdf Benner, T. ( ). Biblioteker skal sparke e-bogen i gang. Politiken, s. 1. Benner, T. ( ). Biblioteker skal sparke e-bogen igang. Heide Petersen, J. (December 2011). Hvordan skal e-bøger udlånes. Bibliotek og medier, s. 21. Kjær, T., Kofod Jensen, L., Rubeck, P., & Schmidt, T. (2009). Evaluering af forsøg med digitaliseret dansk materiale på tre professionshøjskoler. Hentet fra Nielsen, S. (2011). Betalingsmodel søges. Bogmarkedet(12), s Nielsen, S. (2011). Bogen i skyen. Bogmarkedet(15), s Projekt e-bøger. (u.d.). Hentet fra Sørensen, J. Ø. ( ). 1. november lancerer folkebibliotekerne en ny ebogsservice. Hentet fra Thorhauge, J. ( ). Udlånet af e-bøger skal afprøves i praksis. Hentet fra bogmarkedet.dk/debat/blog/e-bogsudlaan 14

15 Bilag 1 15

16 Bilag 2 Nursing Reference Center er et internationalt referenceværktøj for sygeplejersker og andre sundhedsprofessionelle i den kliniske praksis. Det indeholder forskellige typer af bearbejdede ressourcer, som kan anvendes direkte i det daglige arbejde i forhold til patienterne, f.eks.: Sygeplejeprocedyrer og teknikker Evidensbaserede faktaark Korte oversigtlige beskrivelser af sygdomme og sundhedsproblemer med angivelse af fakta, symptomer, risikofaktorer, vurdering, Røde Flag, handlemuligheder, litteratur, billedmateriale, m.v. Information om lægemidler og forebyggelse af medicineringsfejl Patientinformation i forhold til en lang række sygdomme og vejledningssituationer Videreuddannelsesmaterialer til sygeplejersker der ønsker at specialisere sig Almindelig søgning Avanceret søgning Afgrænsning af søgning Sådan finder du relevante søgetermer til din søgning Fuldtekst Søgeordene indtastes i Basic Search for søgning i alle dokumenttyper. Der er mulighed for at afgrænse til en række aspekter som ligger under søgefeltet. Det er også muligt at søge under hvert enkelt faneblad. Eller slå emneordene op ud fra den alfabetiske oversigt. Under Advanced Search findes der en række afgræsningsmuligheder, fx Document types, publikationsdato (Published Date From) mm. Desuden findes mulighed for opslag vha. Cinahl Headings. En menulinje ovenover dit søgeresultat kan afgrænse dokumenttyperne i din søgning. I venstre side af søgeresultatet kan der foretages en række afgrænsninger på emner, publikationer, patienters aldersgruppe og dokumenttyper. Brug ordbøger til at oversætte dit emneord til engelsk. En hjælpefunktion over mulige emner dukker frem, når du skriver dit emneord i søgefeltet under Basic Search. Alt materiale ligger i fuld tekst, enten som html eller pdf fil. 16

17 Gem fundne dokumenter Print eller send mail Fjernadgang Eksport til RefWorks Du kan gemme dokumenter ved at klikke på Add to Folder. I folderen kan du gemme dokumenter ved at klikke på Save. Du skal inden du gemmer have dannet en personlig konto. Kontoen og bruger-id en dertil er den samme på tværs af alle EBSCO databaser. Fra folderen kan du desuden printe eller sende mail. Der er WAYF fjernadgang via DEFFnet. Login er VIA mailen og din adgangskode til mailen. Fra folderen kan du sende dokumenter til din RefWorks database ved at klikke på Export og dernæst på Direct Export to RefWorks. 17

Søgevejledning til Cinahl Plus with Full Text (Ebsco) Bibliotekerne i Professionshøjskolen Metropol. Søgevejledning til CINAHL Plus with Full Text

Søgevejledning til Cinahl Plus with Full Text (Ebsco) Bibliotekerne i Professionshøjskolen Metropol. Søgevejledning til CINAHL Plus with Full Text Søgevejledning til CINAHL Plus with Full Text Revideret af: Vibeke Witt, Professionshøjskolen Metropol, August 2013 1 Indholdsfortegnelse Databasens indhold... 3 Adgang til Cinahl... 3 Søgning i Cinahl

Læs mere

Indhold Basen dækker sygepleje(videnskab), samt til en vis grad ergoterapi, fysioterapi, diætetik, radiografi, audiologi, rehabilitering

Indhold Basen dækker sygepleje(videnskab), samt til en vis grad ergoterapi, fysioterapi, diætetik, radiografi, audiologi, rehabilitering CINAHL Plus Udgiver Cinahl Information Systems, California Indhold Basen dækker sygepleje(videnskab), samt til en vis grad ergoterapi, fysioterapi, diætetik, radiografi, audiologi, rehabilitering Omfang

Læs mere

Vejledning til CINAHL Plus with Full Text

Vejledning til CINAHL Plus with Full Text Vejledning til CINAHL Plus with Full Text Vibeke Witt, Professionshøjskolen Metropol, 2013 Revideret af: Ester Hørmann, Professionshøjskolen Metropol, september 2015 Indholdsfortegnelse Databasens indhold...

Læs mere

PsycINFO (Ebsco) VIA manual

PsycINFO (Ebsco) VIA manual PsycINFO (Ebsco) VIA manual Udgiver American Psychological Association (APA). For nærmere beskrivelse af basen, se APA Databases Psycinfo: http://www.apa.org/psycinfo. Indhold Basen dækker alle discipliner

Læs mere

Søgevejledning til SocINDEX with Full Text - 1

Søgevejledning til SocINDEX with Full Text - 1 Søgevejledning til SocINDEX with Full Text Søgevejledning til SocINDEX with Full Text Indholdsfortegnelse Søgning i SocINDEX Advanced Search Felter der afgrænser søgningen Søgehistorie Kombinatorisk søgning

Læs mere

Søgning i EBSCO. Ebsco baserne omfatter: CINAHL * PsycInfo * AMED. Business Source Premier * e-book Community College

Søgning i EBSCO. Ebsco baserne omfatter: CINAHL * PsycInfo * AMED. Business Source Premier * e-book Community College 1 Søgning i EBSCO Ebsco baserne omfatter: CINAHL * PsycInfo * AMED Business Source Premier * e-book Community College ebook Collection * Political Science Complete ebook Community College Collection ERIC

Læs mere

ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone

ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone Side 1 af 18 ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone Side 2 af 18 Indholdsfortegnelse ereolen.dk... 1 1. Første gang du vil anvende ereolen.dk... 3 1.1 Opret

Læs mere

Tips til søgning Lørdag d. 2. november 2013 Campus Roskilde

Tips til søgning Lørdag d. 2. november 2013 Campus Roskilde Tips til søgning Lørdag d. 2. november 2013 Campus Roskilde Biblioteket Campus Roskilde 29. oktober 2013 Side 1 Hvilke baser kan jeg vælge? ARTESIS: Dette er Campus Roskildes egen søgebase. Indeholder

Læs mere

CINAHL er en forkortelse for Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature.

CINAHL er en forkortelse for Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature. 0 Indhold 1) Basens indhold... 1 2) Adgang til basen... 1 3) Sign In / My EBSCOhost... 2 4) Søgemetoder... 3 4.a Fritekstsøgning... 3 4. b Begrænsning / afgrænsning... 4 4.c Er der adgang til artiklens

Læs mere

Søgeeksempel i CINAHL:

Søgeeksempel i CINAHL: 1 Søgeeksempel i CINAHL: Denne vejledning gælder også for baserne PsycINFO; ERIC; GreenFILE; Teacher Reference Center; Regional Business News; Library, Information Sciene & Technology Abstracts; Business

Læs mere

VIA University College VIA Bibliotekerne CINAHL Plus

VIA University College VIA Bibliotekerne CINAHL Plus VIA University College VIA Bibliotekerne CINAHL Plus CINAHL Plus Indhold Om Cinahl... 2 Søgning... 2 Advanced Search... 3 Basic Search... 7 Cinahl Headings... 8 Søgehistorie... 9 Gem søgehistorien... 10

Læs mere

PsycINFO (Ebsco) VIA manual

PsycINFO (Ebsco) VIA manual PsycINFO (Ebsco) VIA manual Udgiver American Psychological Association (APA). For en generel beskrivelse af basen, se APA Databases Psycinfo: http://www.apa.org/psycinfo. Indhold Basen dækker alle discipliner

Læs mere

CINAHL Complete. Indhold. Find vejen frem VIA University College

CINAHL Complete. Indhold. Find vejen frem VIA University College Find vejen frem VIA University College Dato: 9. februar 2015 Ref.: Charlotte Qvist - VIA Bibliotekerne CINAHL Complete Indhold Om CINAHL Complete 2 Søging..2 Advanced Search 3 Basic Sarch 7 CINAHL Headings.8

Læs mere

Vejledning til inddatering af afsluttende projekt i UC Viden

Vejledning til inddatering af afsluttende projekt i UC Viden Find vejen frem VIA University College Dato: 13. marts 2015 Vejledning til inddatering af afsluttende projekt i UC Viden Formålet med at registrere og uploade dit afsluttende projekt til UC Viden er, at

Læs mere

Låner i et elektronisk spil kegler: Hvad sker der, når bøgerne bliver elektroniske? Heidi Holst Madsen

Låner i et elektronisk spil kegler: Hvad sker der, når bøgerne bliver elektroniske? Heidi Holst Madsen Låner i et elektronisk spil kegler: Hvad sker der, når bøgerne bliver elektroniske? Heidi Holst Madsen Låner i et elektronisk spil kegler: Hvad sker der, når bøgerne bliver elektroniske? Temadag arrangeret

Læs mere

Søgeeksempel i CINAHL:

Søgeeksempel i CINAHL: 1 Søgeeksempel i CINAHL: Denne vejledning gælder også for baserne PsycINFO; ERIC; GreenFILE; Teacher Reference Center; Regional Business News; Library, Information Sciene & Technology Abstracts; Business

Læs mere

- Folkebibliotekernes nye ebogsservice.

- Folkebibliotekernes nye ebogsservice. - Folkebibliotekernes nye ebogsservice. Indhold på ereolen.dk ca. 2000 skøn- og faglitterærere titler litteratur for både børn og voksne Gratis smagsprøver (svarende til 3% af hver titel) Mulighed for

Læs mere

BEGREBER I DANTEK... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SØGERESULTATET... 8 LÅN FRA UDLÅNSSAMLINGEN... 11

BEGREBER I DANTEK... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SØGERESULTATET... 8 LÅN FRA UDLÅNSSAMLINGEN... 11 BEGREBER I DANTEK... 2 SAMLINGER... 2 Informationssamlingen... 2 Udlånssamlingen (sætsamlingen)... 2 BOOKING... 2 RESERVERING... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SIMPEL SØGNING... 5 AVANCERET

Læs mere

Søgeeksempel i PubMed:

Søgeeksempel i PubMed: 1 Søgeeksempel i PubMed: Tværfagligt samarbejde omkring genoptræning efter udskrivning fra hospital Første skridt: Opløs problemformuleringen i de søgeord som dækker problemstillingen og endelig ikke flere

Læs mere

Søgeeksempel i PubMed:

Søgeeksempel i PubMed: Søgeeksempel i PubMed: Tværfagligt samarbejde omkring genoptræning efter udskrivning fra hospital Første skridt: Opløs problemformuleringen i de søgeord som dækker problemstillingen og endelig ikke flere

Læs mere

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download Bibliotekets netmedier Med vejledning i download Netmedier dit e-bibliotek Med lånernummer og pinkode har du adgang til Varde Biblioteks tilbud på nettet. Her kan du læse aviser og e-bøger, høre lydbøger

Læs mere

Velkommen til REX onlinehjælp

Velkommen til REX onlinehjælp Velkommen til REX onlinehjælp I REX onlinehjælp kan du finde information om følgende emner: Indhold Velkommen til REX onlinehjælp... 1 Søgning... 3 Hvordan kan du bruge søgefeltet i enkel søgning?... 3

Læs mere

Business Source Premier EBSCO

Business Source Premier EBSCO Få viden til at vælge VIA University College Dato: 8. juni 2015 Ref.: Robin Milner Business Source Premier EBSCO Indhold Om Business Source Premier Søgning Advanced Search Basic Search Thesaurus Søgehistorie

Læs mere

Kulturudvalget 2012-13 KUU alm. del Bilag 24 Offentligt

Kulturudvalget 2012-13 KUU alm. del Bilag 24 Offentligt Kulturudvalget 2012-13 KUU alm. del Bilag 24 Offentligt Høring om bogmarkedets situation Folketingets Kulturudvalg afholder onsdag d. 7. november 2012 kl. 9-12 en åben høring om bog markedets situation

Læs mere

ipad for let øvede, modul 8 Underholdning på ipad Læsning

ipad for let øvede, modul 8 Underholdning på ipad Læsning 12052014AS ipad for let øvede modul 8 Underholdning på ipad Læsning I dette modul vil vi beskæftige os med nogle af de muligheder, der er for at læse på ipad'en. Aviser/dagblade Vi har i modul 2 vist,

Læs mere

Forsknings- og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260 København K Att.: Grete M. Kladakis D. 01.07.2010. Høring over Open Access

Forsknings- og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260 København K Att.: Grete M. Kladakis D. 01.07.2010. Høring over Open Access Forsknings- og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260 København K Att.: Grete M. Kladakis J.NR.: 2009-1-0280 Ref.: mv D. 01.07.2010 Høring over Open Access Professionshøjskolernes Rektorkollegium University

Læs mere

Søgevejledning til databasen AMED. Udgiver Health Care Information Service of the British Library

Søgevejledning til databasen AMED. Udgiver Health Care Information Service of the British Library AMED The Allied and Complementary Medicine Database Udgiver Health Care Information Service of the British Library Indhold AMED dækker udvalgte tidsskrifter indenfor områderne "alternativ" medicin, rehabilitering,

Læs mere

Teksten henvender sig til dem, der ikke tidligere har lånt en e-bog til brug på en PC og derfor skal starte helt fra bunden.

Teksten henvender sig til dem, der ikke tidligere har lånt en e-bog til brug på en PC og derfor skal starte helt fra bunden. Lån e-bøger på biblioteket til læsning på en PC E-bøger læses bedst på en egentlig e-bogslæser, der er et stykke isenkram, som overvejende tjener dette ene formål, men de kan desværre ikke bruges til læsning

Læs mere

EKSEMPEL PÅ UDFYLDT SØGEPROTOKOL (ikke nødvendigvis udtømmende)

EKSEMPEL PÅ UDFYLDT SØGEPROTOKOL (ikke nødvendigvis udtømmende) EKSEMPEL PÅ UDFYLDT SØGEPROTOKOL (ikke nødvendigvis udtømmende) Problemstilling: Baggrund for problemstilling: Konkret forskningsspørgsmål/problemformulering: Hvordan fungerer gruppearbejdet på videregående

Læs mere

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download Bibliotekets netmedier Med vejledning i download Netmedier dit e-bibliotek Med lånernummer og pinkode har du adgang til Varde Biblioteks tilbud på nettet. Her kan du læse aviser og e-bøger, høre lydbøger

Læs mere

University College Sjællands Biblioteker. Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ

University College Sjællands Biblioteker. Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ University College Sjællands Biblioteker Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ 1 UCSJ Bibliotekernes formålsparagraf: Bibliotekernes primære formål er at betjene studerende, kursister og medarbejdere

Læs mere

Søgetips til lærerstuderende UC Sjælland Bibliotekerne

Søgetips til lærerstuderende UC Sjælland Bibliotekerne Søgetips til lærerstuderende UC Sjælland Bibliotekerne UC Sjælland Bibliotekerne 03.11.2015/pvn Side 1 Hvilke baser kan jeg vælge? ARTESIS: (se mere side 3) Dette er UC Sjællands egen søgebase, der indeholder

Læs mere

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download Bibliotekets netmedier Med vejledning i download Netmedier dit e-bibliotek Med lånernummer og pinkode har du adgang til Varde Biblioteks tilbud på nettet. Her kan du læse aviser og e-bøger, høre lydbøger

Læs mere

Vurderingskriterier i forbindelse med valg af læremidler til distributionssamlingerne på Centre for undervisningsmidler

Vurderingskriterier i forbindelse med valg af læremidler til distributionssamlingerne på Centre for undervisningsmidler Vurderingskriterier i forbindelse med valg af læremidler til distributionssamlingerne på Centre for undervisningsmidler AF: ELSEBETH SØRENSEN, UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, CENTER FOR UNDERVISNINGSMIDLER

Læs mere

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Kære sygeplejestuderende Du er nu i slutningen af din kliniske undervisningsperiode og det er tid til evaluering af perioden. Formålet med denne evaluering

Læs mere

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download Bibliotekets netmedier Med vejledning i download Netmedier dit e-bibliotek Med lånernummer og pinkode har du adgang til Varde Biblioteks tilbud på nettet. Her kan du læse aviser og e-bøger, høre lydbøger

Læs mere

PH udviklingsønsker - oplæg til møde den 17.9.12 - Formidling

PH udviklingsønsker - oplæg til møde den 17.9.12 - Formidling PH udviklingsønsker - oplæg til møde den 17.9.12 - Formidling 14492 Youtube klip skal kunne indsættes og vises på siden Formidling 14486 Printfunktion til udvalgte side Formidling 14457 ALT-tekster skal

Læs mere

AALBORG SYGEHUS MEDICINSK BIBLIOTEK. Kursuskatalog. Kurser i informationssøgning og referencehåndtering

AALBORG SYGEHUS MEDICINSK BIBLIOTEK. Kursuskatalog. Kurser i informationssøgning og referencehåndtering AALBORG SYGEHUS MEDICINSK BIBLIOTEK Kursuskatalog Kurser i informationssøgning og referencehåndtering Medicinsk Biblioteks kursusoversigt Velkommen til Medicinsk Biblioteks kursuskatalog I kataloget finder

Læs mere

Kære sygeplejestuderende

Kære sygeplejestuderende Evalueringsskema Kære sygeplejestuderende Formålet med denne evaluering er at indsamle oplysninger om den kliniske undervisning, som du netop er en del af. Evalueringerne analyseres med henblik på udvikling

Læs mere

Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab.

Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. NOTAT 13-12-2013 edoc 2013-0261756-3 Digitalisering af folkebibliotekernes

Læs mere

Årsberetning 2014 til biblioteksudvalget for Biblioteket på Campus Horsens

Årsberetning 2014 til biblioteksudvalget for Biblioteket på Campus Horsens Årsberetning 2014 til biblioteksudvalget for Biblioteket på Campus Horsens Året 2014 har været præget af at Sine Kusk Clausen har været på barsel og Kirsten Lindbæk Knudsen er gået på pension. Det har

Læs mere

PubMed - tips til søgning

PubMed - tips til søgning EN VEJLEDNING FRA UCL BIBLIOTEKET PubMed - tips til søgning December 2017 Indholdsfortegnelse 1 Basens indhold... 1 2 Adgang til basen... 1 3 Søgemetoder... 2 3.1 Fritekstsøgning... 2 3.1.1 Muligheder

Læs mere

Bibliotekets netmedier

Bibliotekets netmedier Bibliotekets netmedier Med vejledning i download www.vardebib.dk Varde Bibliotek Rådhustræde 2 Tlf.: 7694 6917 Va www.vardebib.dk/netmedier Varde Biblioteks tilbud med virtuelle medier, som du frit kan

Læs mere

Embase er en stor sundhedsfaglig database der niveau- og indholdsmæssigt minder om PubMed.

Embase er en stor sundhedsfaglig database der niveau- og indholdsmæssigt minder om PubMed. 1 Embase er en stor sundhedsfaglig database der niveau- og indholdsmæssigt minder om PubMed. Søgning i Embase tager udgangspunkt i den emneordskontrollerede thesaurus, der kaldes EMTREE fra hvilke posterne

Læs mere

Embase er en stor sundhedsfaglig database der niveau- og

Embase er en stor sundhedsfaglig database der niveau- og 1 Embase er en stor sundhedsfaglig database der niveau- og indholdsmæssigt supplerer PubMed. Søgning i Embase tager udgangspunkt i den emneordskontrollerede thesaurus, der kaldes EMTREE fra hvilke posterne

Læs mere

brug nettet / lær at søge effektivt

brug nettet / lær at søge effektivt brug nettet / lær at søge effektivt Med netmedierne kan du gratis og lovligt: Downlåne materiale direkte til din egen pc Undgå ventetid Få adgang til et utal af fuldtekst artikler fra diverse tidsskrifter

Læs mere

The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning

The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning Der er adgang til JBI EPB databasen fra databaselisten på Fagbibliotekets hjemmeside, eller hvis du er udenfor hospitalets netværk via fjernadgang til

Læs mere

Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Formål med klinisk undervisning Tilbyde studerende på modul 6, 11 og 12 på uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

Handleplan for opfølgning på studentertilfredshedsundersøgelse og undervisningsmiljøvurdering

Handleplan for opfølgning på studentertilfredshedsundersøgelse og undervisningsmiljøvurdering VIA University College Dato: 10. marts 2015 Handleplan for opfølgning på studentertilfredshedsundersøgelse og undervisningsmiljøvurdering 2014 Svarprocent Thisted 82% Svarprocent Viborg 59% Handleplan

Læs mere

1. I hvilken grad har indholdet i dit studie på det kliniske undervisningssted svaret til beskrivelsen heraf i den generelle kliniske studieplan?

1. I hvilken grad har indholdet i dit studie på det kliniske undervisningssted svaret til beskrivelsen heraf i den generelle kliniske studieplan? KLINISK UNDERVISNING FORÅRET 2010 UGE 8-16 EVALUERING Modul 8 hold S08 Psykiatri Sendt 06.04.10 Svar-%: 81,8 1. I hvilken grad har indholdet i dit studie på det kliniske undervisningssted svaret til beskrivelsen

Læs mere

Fremstilling af digitalt undervisningsmateriale

Fremstilling af digitalt undervisningsmateriale Side 1 af 6 Fremstilling af digitalt undervisningsmateriale Rammer for indskanning og upload på Absalon Arbejdsgang for upload på Absalon Rammer for samling i digitalt kompendium Arbejdsgang for samling

Læs mere

At reflektere over forskellige værdiopfattelser og interessemodsætninger inden for sygeplejeprofession

At reflektere over forskellige værdiopfattelser og interessemodsætninger inden for sygeplejeprofession Modul 13 - Tema og læringsudbytte Tema: Valgmodul - Sygepleje Praksis-, udviklings- og forskningsviden Valgmodulet retter sig mod sygeplejefaglig udvikling inden for patient- og borgerrettet sygeplejevirksomhed

Læs mere

Bibliotekets netmedier. Vejledning

Bibliotekets netmedier. Vejledning Bibliotekets netmedier Vejledning Netmedier dit e-bibliotek Med lånernummer og pinkode har du adgang til Varde Biblioteks tilbud på nettet. Her kan du læse aviser og e-bøger, høre lydbøger og musik, se

Læs mere

INFORMATIONSSØGNING OG UDVIKLING AF INFORMATIONSKOMPETENCE

INFORMATIONSSØGNING OG UDVIKLING AF INFORMATIONSKOMPETENCE INFORMATIONSSØGNING OG UDVIKLING AF INFORMATIONSKOMPETENCE Det etablerede tværfaglige samarbejde mellem studerende, bibliotekar og undervisere er udviklet for at understøtte de studerendes læring og styrke

Læs mere

Søgning i PubMed. Onsdag d. 7. januar Undervisere: Birgit Nørgaard Christensen Maria Østerbye

Søgning i PubMed. Onsdag d. 7. januar Undervisere: Birgit Nørgaard Christensen Maria Østerbye Søgning i PubMed Onsdag d. 7. januar 2015 Undervisere: Birgit Nørgaard Christensen bnc@statsbiblioteket.dk Maria Østerbye maoe@statsbiblioteket.dk Dagens program Søgestrategi PubMed Herunder at skaffe

Læs mere

Evaluering. Kliniske vejledere som medundervisere i Nursing Skill Lab

Evaluering. Kliniske vejledere som medundervisere i Nursing Skill Lab Evaluering Kliniske vejledere som medundervisere i Nursing Skill Lab Modulteam klinisk/teoretisk modul 1-4 Udarbejdet af: Karin Bonde Carsten Nielsen Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus April 2016 1 Baggrund

Læs mere

Afsluttende afrapportering til: Fonden for ENTREPRENØRSKAB vedr. projekt:

Afsluttende afrapportering til: Fonden for ENTREPRENØRSKAB vedr. projekt: Afsluttende afrapportering til: Fonden for ENTREPRENØRSKAB vedr. projekt: Entreprenørskab i den ergoterapeutiske profession og uddannelse - styrkelse af entreprenante og innovative processer i grunduddannelsen.

Læs mere

KUBIS Serviceprofil 2015

KUBIS Serviceprofil 2015 Københavns Universitets Biblioteksservice / KUBIS Universitetsbibliotekaren 21. november 2014 Sagsnr. 2009-024391 DET KONGELIGE BIBLIOTEK KUBIS Serviceprofil 2015 I. Indledning I henhold til KUBIS2-aftalen

Læs mere

Det digitale bibliotek

Det digitale bibliotek Forsknings Bibliotekerne: Det digitale bibliotek Jens Thorhauge Styrelsen for Bibliotek og Medier 1 Styrelsen for Bibliotek og Medier Ansvar for drift og udvikling af bibliotekernes infrastruktur Danmarks

Læs mere

ipad for let øvede, modul 8 Underholdning på ipad Læsning

ipad for let øvede, modul 8 Underholdning på ipad Læsning 23012015AS ipad for let øvede modul 8 Underholdning på ipad Indledning I dette modul vil vi beskæftige os med nogle af de muligheder, der er for at læse på ipad'en. Aviser/dagblade Vi har i modul 2 vist,

Læs mere

PsycINFO Vejledning. Avanceret Søgning (Advanced Search)

PsycINFO Vejledning. Avanceret Søgning (Advanced Search) PsycINFO Vejledning PsycINFO er en bibliografisk database, som indeholder referencer til over 1300 psykologiske tidsskrifter. Databasen dækker perioden fra 1967 frem til nu. Du finder link til databasen

Læs mere

Elektroniske tidsskrifter og databaser via Regionslicenser

Elektroniske tidsskrifter og databaser via Regionslicenser Vejledning Elektroniske tidsskrifter og databaser via Regionslicenser Via Regionslicenser kan hver region tilbyde alle hospitalsansatte og praksissektoren adgang til en række elektroniske ressourcer Adgangen

Læs mere

Embase Vejledning. Avanceret søgning (Advanced Search)

Embase Vejledning. Avanceret søgning (Advanced Search) Embase Vejledning Der er adgang til Embase fra databaselisten på Fagbibliotekets hjemmeside, eller hvis du er udenfor hospitalets netværk via fjernadgang til DEFF (www.tidsskrifter.deff.dk ) Har du ikke

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Vejen mod 2020. 10 mål for rejsen

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Vejen mod 2020. 10 mål for rejsen UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Vejen mod 2020 10 mål for rejsen Vejen mod 2020 Strategi 2020 beskriver University College Lillebælts mission, vision og strategi. De danner tilsammen billedet af, hvad University

Læs mere

Vejledning til registrering af afsluttende bachelor- eller diplomopgave i UC Viden Studenterportal

Vejledning til registrering af afsluttende bachelor- eller diplomopgave i UC Viden Studenterportal Vejledning til registrering af afsluttende bachelor- eller diplomopgave i UC Viden Studenterportal Maj 2015 Læs vejledningen her igennem, inden du skal aflevere dit projekt/bacheloropgave, så du kan have

Læs mere

Skabelon til KOSMOS projektansøgninger 2011

Skabelon til KOSMOS projektansøgninger 2011 Navn på ansøger: VIA University College, Ernæring- og Sundhedsuddannelsen, Sundhedsfaglig Højskole og Pædagoguddannelsen, Pædagogisk-Socialfaglig Højskole KOSMOS tema (skriv bogstav A, B, C eller D) C

Læs mere

ereolen 2015: Nye modeller & konsekvenser

ereolen 2015: Nye modeller & konsekvenser ereolen 2015: Nye modeller & konsekvenser CB-tour, ultimo 2014 Mikkel Christoffersen, København & Foreningen ereolen Jeppe Mossin, DDB Program 2012-problemet på ereolen Klik og licenser Forhandlinger med

Læs mere

Netmedier med fjernadgang

Netmedier med fjernadgang Netmedier med fjernadgang Bibliotekerne i Varde Kommune www.vardebib.dk Varde Bibliotek Rådhustræde 2 Tlf.: 7694 6917 Va Netmedier med fjernadgang Varde Biblioteks tilbud med virtuelle medier, som du gratis

Læs mere

Vejledning til ereolens app version 2.0 til ipad

Vejledning til ereolens app version 2.0 til ipad Vejledning til ereolens app version 2.0 til ipad 07-07-2014 Indhold 1. Hvordan henter jeg ereolens App?... 3 2. Hvordan kommer jeg i gang?... 5 2.1 Hvordan logger jeg ind/ud?... 5 3. Mine lån... 7 4. Hvordan

Læs mere

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri Notat Danske Fysioterapeuter Kvalitet i vederlagsfri fysioterapi Grundlæggende skal kvalitet i ordningen om vederlagsfri fysioterapi sikre, at patienten får rette fysioterapeutiske indsats givet på rette

Læs mere

Handleplan for opfølgning på studentertilfredshedsundersøgelse og undervisningsmiljøvurdering 2014 på VIA Administrationsbachelor i Viborg

Handleplan for opfølgning på studentertilfredshedsundersøgelse og undervisningsmiljøvurdering 2014 på VIA Administrationsbachelor i Viborg VIA University College Dato: 24. april Handleplan for opfølgning på studentertilfredshedsundersøgelse og undervisningsmiljøvurdering 2014 på VIA Administrationsbachelor i Viborg Ultimo 2014 er der gennemført

Læs mere

Elektroniske tidsskrifter og databaser via Regionslicenser

Elektroniske tidsskrifter og databaser via Regionslicenser Vejledning Elektroniske tidsskrifter og databaser via Regionslicenser Via Regionslicenser kan hver region nu tilbyde alle hospitalsansatte og praksissektoren adgang til en række elektroniske ressourcer

Læs mere

Infektionsforsvaret Et e-læringsmateriale med undervisningsdifferentiering i forhold til Læringsstile og Niveau

Infektionsforsvaret Et e-læringsmateriale med undervisningsdifferentiering i forhold til Læringsstile og Niveau Infektionsforsvaret Et e-læringsmateriale med undervisningsdifferentiering i forhold til Læringsstile og Niveau KONFERENCE OM E-LÆRING - med fokus på underviseren som læremiddelproducent UCC Hillerød 22.11.12

Læs mere

Bliv klogere på DDB temadag d. 29.10.2014

Bliv klogere på DDB temadag d. 29.10.2014 Bliv klogere på DDB temadag d. 29.10.2014 hvorfor DDB? hvad er DDB? økonomi organisation centralbibliotekernes rolle licenser, netbiblioteker og apps CMS hvorfor DDB? fælles udviklingskraft og udviklingsmiljø

Læs mere

En fælles løsning. DDB, Kombit, brønden

En fælles løsning. DDB, Kombit, brønden En fælles løsning DDB, Kombit, brønden Hvem, hvad, hvor og hvornår Hvem er vi? Danske Folke- og skolebiblioteker i fællesskab. Initiativ fra København, Århus, Esbjerg, Herning, Horsens og Ishøj i samarbejde

Læs mere

Vejledning til brug af i-bogen Biologi i udvikling

Vejledning til brug af i-bogen Biologi i udvikling Vejledning til brug af i-bogen Biologi i udvikling I-bogen Biologi i udvikling er baseret på et system hvor lærerne har en lærerbog og eleverne hver deres personlige elevbog. En interessant konsekvens

Læs mere

Ny sygeplejefaglig viden i sygeplejerskeuddannelsen

Ny sygeplejefaglig viden i sygeplejerskeuddannelsen Ny sygeplejefaglig viden i sygeplejerskeuddannelsen - Et koncept for hvordan der skabes systematisk adgang til og anvendelse af Sygeplejefaglig udviklings- og forskningsviden i sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse

Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse - 1 Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse...1 Indledning...1 Formål...1 Beskrivelse...1 Basale krav til det bibliotek/website

Læs mere

Indhold. Guide til læsning af e-bøger på PC/Mac

Indhold. Guide til læsning af e-bøger på PC/Mac Indhold Guide til læsning af e-bøger på PC/Mac... 1 Guide til læsning af e-bog på ipad/iphone... 3 Din e-bog er DRM-kopibeskyttet... 3 Din e-bog er ikke DRM-kopibeskyttet... 6 Guide til læsning af e-bog

Læs mere

Netbaseret spørgeskemaundersøgelse

Netbaseret spørgeskemaundersøgelse E-læringsmodul til samfundsfag i folkeskolen Netbaseret spørgeskemaundersøgelse It-færdighedsniveau: 1 2 3 4 5 Udarbejdet af: Hasse Francker Christensen Indhold af modulet Indholdsfortegnelse 1 - Hvorfor

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027

Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027 Roskilde, september 2010 Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027 Projektansvarlig: Museumsinspektør Tine Seligmann (tine@samtidskunst.dk

Læs mere

Modulbeskrivelse. 7. semester - modul 13. Hold ss2010v. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 7. semester - modul 13. Hold ss2010v. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 7. semester - modul 13 Hold ss2010v Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 13... 1 TEORETISKE VALGMODULER... 2 KLINISKE

Læs mere

Velkommen til REX onlinehjælp

Velkommen til REX onlinehjælp Velkommen til REX onlinehjælp I REX onlinehjælp kan du finde information om følgende emner: Indhold Enkel søgning...3 Hvordan kan du bruge søgefeltet?...3 Søg efter sætninger...3 Søg efter specifikke ord

Læs mere

Bilag 1 Søgeprotokol Charlotte Enger-Rasmussen & Anne Kathrine Norstrand Bang Modul 14 Bachelorprojekt 4. juni 2013

Bilag 1 Søgeprotokol Charlotte Enger-Rasmussen & Anne Kathrine Norstrand Bang Modul 14 Bachelorprojekt 4. juni 2013 Søgeprotokol Titel: Cancerpatienters oplevelser med cancerrelateret fatigue og seksualitet Problemformulering: International og national forskning viser at mange patienter lider af cancer relateret fatigue,

Læs mere

Bibliotek.dk som lokal grænseflade notat

Bibliotek.dk som lokal grænseflade notat Bibliotek.dk som lokal grænseflade notat Dette notat skal beskrive løsningsmodeller for bibliotek.dk som lokal grænseflade som opfølgning på det notat som blev lavet i 2007 1 og på den workshop som blev

Læs mere

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside Eksempel på forside Bilag 1 Opgavekriterier - for afsluttende skriftlig opgave ved Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje......... O p g a v e k r i t e r i e r Udarbejdet af censorformandskabet

Læs mere

INDKALDELSE/ REFERAT. Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min)

INDKALDELSE/ REFERAT. Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) Gør tanke til handling VIA University College Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen GODKENDT Sted: VIA University College Campus Silkeborg Nattergalevej 1 8600 Silkeborg

Læs mere

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point Modul 13 Valgmodul Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk 10 ECTS point Revision: januar 2015 Modulbeskrivelse 13 Gældende fra forårssemestret 2015 Modulet begynder i uge 6/35

Læs mere

REFWORKS vejledning til Nationale Kliniske Retningslinjer Fagkonsulentens version (december 2013)

REFWORKS vejledning til Nationale Kliniske Retningslinjer Fagkonsulentens version (december 2013) REFWORKS vejledning til Nationale Kliniske Retningslinjer Fagkonsulentens version (december 2013) 2013 Indholdsfortegnelse 1. Refworks og Nationale Kliniske Retningslinjer... 3 2. Log ind i RefWorks...

Læs mere

Dialogforummet er nedsat fordi B&M ønsker en dialog med folkebibliotekerne om perspektiverne i projektideerne set fra kundernes

Dialogforummet er nedsat fordi B&M ønsker en dialog med folkebibliotekerne om perspektiverne i projektideerne set fra kundernes Referat 30. november 2009 Kamma Kirk Sørensen Konsulent ksk@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33 73 33 39 Udviklingsopgaver af overbygningskarakter Referat af møde i B&M s dialogforum Tirsdag den 10.

Læs mere

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Peqqisaanermik Ilisimatusarfik. Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab. Sygeplejestudiet Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje 8. semester Hold 2010 Indholdsfortegnelse Indhold

Læs mere

Første udgave. ereolen PDF fil

Første udgave. ereolen PDF fil Første udgave ereolen PDF fil Leif Smidt 2015 App en ereolen Er du dedikeret skærmbruger? Skal du snart ud at rejse, men har ikke plads i kufferten til alle de dejlige bøger du gerne vil læse? Eller er

Læs mere

Nedenstående vejledning er baseret på personlige erfaringer og er derfor ikke en fyldestgørende afdækning af markedet.

Nedenstående vejledning er baseret på personlige erfaringer og er derfor ikke en fyldestgørende afdækning af markedet. Læseproblemer Nedenstående vejledning er baseret på personlige erfaringer og er derfor ikke en fyldestgørende afdækning af markedet. Der må også tages forbehold for, at der findes mange forskellige produkter

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

E-bøger: en vejledning

E-bøger: en vejledning E-bøger: en vejledning 16. maj 2012 Der er efterhånden adgang til et tilfredsstillende antal e-bøger inden for det teologiske fagområde, og udbuddet er stigende. Man får mest ud af brugen af e-bøger, hvis

Læs mere

KVIK. Kurser i Videnskabelig InformationsKompetence. Bib.ucl.dk Referencer RefWorks Grundlæggende RefWorks Udvidet Systematisk litteratursøgning

KVIK. Kurser i Videnskabelig InformationsKompetence. Bib.ucl.dk Referencer RefWorks Grundlæggende RefWorks Udvidet Systematisk litteratursøgning Forskerservice Bib.ucl.dk Referencer RefWorks Grundlæggende RefWorks Udvidet Systematisk litteratursøgning EBSCO databaser PubMed Nordiske baser Google Scholar og bibliotek.dk Systematisk review Tidsskrifter

Læs mere

Matematik, maskiner og metadata

Matematik, maskiner og metadata MATEMATIK, MASKINER OG METADATA VEJE TIL VIDEN Matematik, maskiner og metadata af CHRISTIAN BOESGAARD DATALOG IT Development / DBC 1 Konkrete projekter med machine learning, hvor computersystemer lærer

Læs mere

Kædesøgning via citationer (Cited Reference Search) Web of Science er et citationsindex, som gør artiklernes referencelister er søgbare.

Kædesøgning via citationer (Cited Reference Search) Web of Science er et citationsindex, som gør artiklernes referencelister er søgbare. Web of Science Udgiver: Thomson Reuters Type: Bibliografisk database / henvisning til artikler Indhold og omfang Tværvidenskabelig database med repræsentation af over 12.000 peer-reviewed videnskabelige

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere