KUBIS Serviceprofil 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KUBIS Serviceprofil 2015"

Transkript

1 Københavns Universitets Biblioteksservice / KUBIS Universitetsbibliotekaren 21. november 2014 Sagsnr DET KONGELIGE BIBLIOTEK KUBIS Serviceprofil 2015

2 I. Indledning I henhold til KUBIS2-aftalen fastsættes KUBIS serviceydelser i KUBIS Serviceprofil (afsnit 12), der besluttes af KUs rektor og KBs direktør i fællesskab, efter indstilling fra biblioteksudvalget (afsnit 8). Den hviler på KUBIS Strategi, der fastlægges på samme måde, og udgør sammen med denne grundlaget for den biblioteksfaglige ledelse af KUBIS på alle planer. KUBIS Serviceprofil omfatter dels generel service til alle bibliotekets brugere, såvel forskere og studerende ved Københavns Universitet som hele den interesserede offentlighed og erhvervslivet, dels mere målrettede services for særlige grupper af KU brugere - forskerservice, studenterservice og underviserservice. Serviceprofilen omfatter derudover en række krav til servicekvaliteten. De informationsteknologiske og ressourcemæssige vilkår samt andre rammebetingelser for KUBIS-bibliotekernes virksomhed udvikler sig i disse år så hurtigt, at beskrivelsen af deres serviceprofil bør revideres årligt. II. Services A. Generel service 1. Den primære service over for KUs ansatte og studerende er levering af de digitale såvel som trykte videnressourcer, der er fornødne for deres forskning, undervisning og øvrige akademiske aktiviteter. De digitale videnressourcer: videnskabelig information, i denne sammenhæng primært i form af tidsskriftsartikler og bøger i fuldtekst, databaser, ordbøger og øvrig digitaliseret information, skal være til rådighed så bredt som muligt for KU-brugerne, bortset fra sådanne, som kun har snæver fagspecifik interesse, og som det derfor vil være for dyrt at købe generel KU-adgang til. De digitale videnressourcer finansieres i fællesskab mellem de interesserede parter og administreres af KUBIS fælles licensadministration (AIR/elektroniske ressourcer). 2

3 De trykte videnressourcer: ved alle bibliotekerne indgår i den fælles KU biblioteksservice, dog med rimelige begrænsninger for så vidt angår institutbibliotekernes præsenssamlinger, særsamlinger eller andre særlige forhold. 2. Forskernes og de studerendes adgang til bibliotekets videnressourcer formidles igennem en integreret søge- og bestillingsflade (Discovery and Delivery-System). Systemet skal omfatte alle videnressourcer ved KB som nationalbibliotek 1 samt KUB- og KU-bibliotekerne, med klar angivelse af, hvordan brugerne får adgang dertil. Dette indbefatter bl.a. søgninger i bibliotekets licensbaserede samlinger af elektroniske artikler og bøger, så vidt muligt på artikelniveau. Der bør endvidere være adgang igennem selve systemet til Open Access-ressourcer, som er særligt relevante for KU. Bibliotekets logistiksystem skal sikre, at bøger m.v. leveres hurtigt på tværs af alle biblioteksenhederne. 3. Bøger og tidsskrifter, som KUBIS-bibliotekerne ikke selv har eller som, der er lange ventetider på, skaffes til veje via det nationale eller internationale lånesystem. 4. Den primære servicefunktion understøttes af en personlig servicefunktion, både face-to-face, telefonisk og digitalt baseret, hvorigennem brugerne altid kan få personlig vejledning i benyttelsen af bibliotekets egne informationsgrænseflader samt andre faglige vidensystemer som KUBIS enten køber KU-adgang til, eller som ligger til fri global benyttelse. 5. Denne service udbygges med web-baserede vejledninger og tutorials i benyttelsen af de nævnte vidensystemer. 6. For at få status som KU-bruger af KB/KUBIS services, skal KU-ansatte og KU-studerende tilmelde sig KBs lånerregister via de pågældende tilmeldingsblanketter på KBs hjemmeside. 1 Nationalbibliotekets samlinger er i et vist omfang til rådighed for forskerne via den særlige institutlånsordning 3

4 B. Forskerservice 7. Forskerne har adgang til via institutlåneordningen at låne bøger på særlige vilkår. 8. Udover adgangen til videnressourcer og de tilknyttede generelle tjenester bør forskerne kunne have adgang til særlige systemer, der understøtter deres administration af egne forskningsdata og formidling deraf. KUBIS bistår med opsøgende og konkret rådgivning og vejledning indenfor dette felt. 9. KUBIS tilbyder forskere og undervisere adgang til at få personlig vejledning i bibliotekets og fagets informationssystemer i eget arbejdsmiljø. 10. Endvidere bør Ph.D.-studerende som led i deres samlede undervisning tilbydes undervisning og andre kompetenceudviklende aktiviteter med hensyn til fremfinding, anskaffelse og administration af videnressourcer. 11. Bibliotekerne tilbyder forskermiljøerne og andre interesserede parter inden for KU adgang til bibliometriske services samt assistance til forskningsregistrering og -validering i CURIS. Eventuel betaling for bibliometriske ydelser sker på grundlag af lokale forhold og aftaler. 12. Endelig tilbyder en fælles KUBIS copyright-service følgende specifikke tjenester: a) generel vejledning m.h.t. copyright; b) specifik information om copyright-status for givne publikationer, som KU har licens til; c) copyright-clearing for individuelle publikationer. Denne service tilbydes indenfor nærmere fastsatte ressourcemæssige grænser. A) og b) er også åben for undervisere og studerende. C. Underviserservice 13. Underviserne tilbydes rådgivning i at integrere bibliotekets digitale informationsressourcer mest hensigtsmæssigt i deres undervisningsforløb, herunder i KUs LMS 2 Absalon. Rådgivningen ydes dels personligt via telefon, mail eller personligt fremmøde (jvf. pkt. 7.), dels via webba- 2 Learning Management System 4

5 seret generel rådgivning, fx tutorials i hvorledes man etablerer dybe links fra KUBIS fuldtekstressourcer til kursusforløb i Absalon. 14. KUBIS rådgiver på tilsvarende vis i hvorledes underviserne finder relevant undervisningsmateriale i bibliotekets - primært digitale samlinger. D. Studenterservice 15. De KU-studerende har adgang til bibliotekernes fysiske og virtuelle studiemiljøer: 16. De fysiske studiemiljøer bør findes ved alle biblioteksenhederne og være velindrettede og stimulerende. De bør omfatte såvel individuelle studiepladser som gruppestudiepladser. Det sikres, at der er tilstrækkeligt med biblioteker, der har passende lange åbningstider, herunder i weekenden, ligesom der bør udvises åbningstidsfleksibilitet op til eksamensterminerne på KU. Andre studentertjenester kan, så vidt det er muligt og hensigtsmæssigt, indlejres i de fysiske studiemiljøer. 17. De virtuelle studiemiljøer oprettes i tilslutning til KUs intranet og virtuelle undervisningsplatforme og skal sikre, at bibliotekernes videnressourcer og services føres helt frem til den enkelte studerende og det enkelte undervisningsforløb. 18. Udover studiemiljøerne har de studerende adgang til egentlig undervisning i informationssøgning, d.v.s. benyttelse af bibliotekernes søgegrænseflader og af informationsressourcer og i administrationen af reference- og studiedata. Denne undervisning, som har som primært sigte at øge de studerendes informationskompetence, indlejres så vidt muligt i den øvrige undervisning på KU, eller tilbydes ad hoc i biblioteksmiljøerne. III. Servicekvalitet KUBIS-bibliotekerne stræber efter at opfylde følgende mål for kvaliteten af deres service: 5

6 1. Nye trykte bøger: Anskaffelsesforslag fra lånerne ekspederes inden for 2 arbejdsdage. 2. Gennemsnitlig (median) leveringstid fra boghandlerne for udgivne bøger må være maks. 3 uger. 3. Gennemsnitlig (median) intern procestid for nye bøger må være maks. 1 uge. 4. Ekspedition af hjemmeværende bøger: Hjemmeværende bøger, der ønskes lånt, må ekspederes fra dag til dag og nå rundt mellem KUenhederne på maks. 3 arbejdsdage. Lånerne får besked, når bøgerne er nået frem til afhentning. 5. Fremskaffelse fra eksterne biblioteker m.v.: Den gennemsnitlige leveringstid (median) for bøger, der indlånes fra eksterne biblioteker, må maks. være 1 uge fra modtagelse af låners bestilling. Den gennemsnitlige leveringstid (median) for artikler, der indlånes/rekvireres fra eksterne biblioteker, må maks. være 1 uge fra modtagelse af låners bestilling. 6. Hyldeorden: I de åbne samlinger må maks. 1% af bøgerne være fejlopstillede. 7. Åbningstider: Mindst 3 campusbiblioteker (p.t. SAMF, KUBIS FRB, NAT/SUND) bør have lange åbningstider, inkl. aftenåbningstider og weekendåbning, således at den samlede ugentlige åbningstid er mindst 60 timer, heraf 10 timer lørdag-søndag. 8. Brugertilfredshed: Der gennemføres bagud-kompatible brugerundersøgelser hvert andet år. Som mål i disse undersøgelser bør den minimale gennemsnitlige generelle brugertilfredshed ikke være under 80 % af alle modtagne svar (dvs. inklusive ved ikke/ikke relevant) eller 95 % af alle tilfredsheds- /utilfredshedssvar (dvs. eksklusive ved ikke/ikke relevant). 6

7 Hvad angår tilfredshed med de enkelte services, bør brugertilfredsheden ikke være under 80 % af alle tilfredsheds-/utilfredshedssvar (dvs. eksklusive ved ikke/ikke relevant). De pågældende enkelte services er følgende: Brugergrænsefladen i Rex såvel i forhold til trykte som digitale ressourcer Leveringstider for trykte ressourcer Personlig service Studiemiljøer Apparatur (pc er, printere, trådløst netværk m.m.) Åbningstider Indeklima 7

Brugerundersøgelse af universitetsbiblioteksfunktionen på Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige

Brugerundersøgelse af universitetsbiblioteksfunktionen på Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Brugerundersøgelse af universitetsbiblioteksfunktionen på Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek København 2003 Indhold Indledning...3 1. Brugerprofil...4

Læs mere

Høringsoplæg UDKAST til revision 2012 Principper og retningslinjer for interurbant lånesamarbejde

Høringsoplæg UDKAST til revision 2012 Principper og retningslinjer for interurbant lånesamarbejde 2. oktober 2012 Sagsnr: 2007-001475 Leif Andresen Chefkonsulent LEA@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33 73 33 54 Høringsoplæg UDKAST til revision 2012 Principper og retningslinjer for interurbant lånesamarbejde

Læs mere

Principper og retningslinjer for interurbant lånesamarbejde i Danmark

Principper og retningslinjer for interurbant lånesamarbejde i Danmark Principper og retningslinjer for interurbant lånesamarbejde i Danmark Kolofon Titel: Principper og retningslinjer for interurbant lånesamarbejde i Danmark Resume: Formålet med Principper og retningslinjer

Læs mere

INDLEDNING... 3 1. BERETNING... 3

INDLEDNING... 3 1. BERETNING... 3 Å r s r a p p o r t 2 0 0 6 f o r D e t K o n g e l i g e B i b l i o t e k -2- Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 1. BERETNING... 3 1.1 DET KONGELIGE BIBLIOTEKS VIRKSOMHED OG HOVEDOPGAVER... 3 1.2 MISSION...

Læs mere

Udviklingen i folkebibliotekernes virksomhed og økonomi 1994-2002. med særligt henblik på evaluering af Lov om biblioteksvirksomhed (2000)

Udviklingen i folkebibliotekernes virksomhed og økonomi 1994-2002. med særligt henblik på evaluering af Lov om biblioteksvirksomhed (2000) Udviklingen i folkebibliotekernes virksomhed og økonomi 1994-2002 med særligt henblik på evaluering af Lov om biblioteksvirksomhed (2000) Marts 2004 Udviklingen i folkebibliotekernes virksomhed og økonomi

Læs mere

BIBLIOTEKER SOM KATALYSATOR FOR UDVIKLINGEN AF DANMARK SOM INNOVATIVT SAMFUND. DEFFs strategi 2012-2016

BIBLIOTEKER SOM KATALYSATOR FOR UDVIKLINGEN AF DANMARK SOM INNOVATIVT SAMFUND. DEFFs strategi 2012-2016 BIBLIOTEKER SOM KATALYSATOR FOR UDVIKLINGEN AF DANMARK SOM INNOVATIVT SAMFUND DEFFs strategi 2012-2016 1 FORORD I foråret 2009 fik Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) ny styregruppe.

Læs mere

Årsrapport 2007 for Det Kongelige Bibliotek

Årsrapport 2007 for Det Kongelige Bibliotek Årsrapport 2007 for Det Kongelige Bibliotek -2- Indholdsfortegnelse 1. Beretning... 3 1.1. Det Kongelige Biblioteks virksomhed og hovedopgaver...3 1.2. Årets faglige resultater...4 1.3. Årets økonomiske

Læs mere

Evaluering af Lov om biblioteksvirksomhed. Sammenfatning

Evaluering af Lov om biblioteksvirksomhed. Sammenfatning Evaluering af Lov om biblioteksvirksomhed Sammenfatning Marts 2004 Evaluering af Lov om biblioteksvirksomhed Sammenfatning Styregruppen for lovevalueringen Fra KL: Kontorchef Jonatan Schloss og Fuldmægtig

Læs mere

Samfundsvidenskabelige Primærdata

Samfundsvidenskabelige Primærdata Samfundsvidenskabelige Primærdata af Projektgruppe bestående af: Sten Barfort 1, Anders Sparre Conrad 5, Søren Bertil Fabricius Dorch 2, Katja Guldbæk 5, Asger Væring Larsen 2, Jens Ludvigsen 3, Sigfrid

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006, med de ændringer, der

Læs mere

Kvartalsrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek

Kvartalsrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Kvartalsrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek 2. kvartal af 2005 Udgivet d 5. juli 2005 af DEFF-sekretariatet Indhold Indhold... 2 Indledning... 4 Status for DEFF-sekretariatet...

Læs mere

Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences

Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences School of Business and Social Sciences, Aarhus Universitet Retningslinier for ph.d.-uddannelsen (december 2012) [1] Forord Nedenstående retningslinjer

Læs mere

Vejledning for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen)

Vejledning for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen) Vejledning for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen) September 2014 1. Om vejledningen Denne vejledning gælder for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen)

Læs mere

Københavns Kommune Uddannelses og Ungdomsforvaltningen. Center for Undervisningsmidler

Københavns Kommune Uddannelses og Ungdomsforvaltningen. Center for Undervisningsmidler Københavns Kommune Uddannelses og Ungdomsforvaltningen Center for Undervisningsmidler Rapport om Mål og resultatstyring Maj 2004 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1. 1 Baggrund... 4 1. 2 Rapportens formål...

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Bibliotekerne

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Bibliotekerne Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Bibliotekerne 2007 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den faglige ramme...5 4.0 Institutionsrammen...5 5.0 Den administrative

Læs mere

Kanalstrategi for Ballerup Kommune

Kanalstrategi for Ballerup Kommune BORGERSERVICE Dato: 26. november 2012 Tlf. dir.: 4477 2875 E-mail: hkb@balk.dk Kontakt: Hanne K. Bahnsen Sagsnr.: 2012-13478 Dok. nr.: 2012-206147 Kanalstrategi for Ballerup Kommune Strategi for effektiv

Læs mere

Masterafhandling om brug af blogs i forskningsinstitutioner/-biblioteker og folkebiblioteker.

Masterafhandling om brug af blogs i forskningsinstitutioner/-biblioteker og folkebiblioteker. Masterafhandling om brug af blogs i forskningsinstitutioner/-biblioteker og folkebiblioteker. Abstrakt: Opgavens formål er at belyse, hvordan ansatte og brugere fra de 10 udvalgte institutioner, folkebiblioteker,

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

1. Indledning. 2. Vision. 3. Mission. Påtage sig værtsskabet for internationale forskningskonferencer Arbejde bevidst og målrettet på international

1. Indledning. 2. Vision. 3. Mission. Påtage sig værtsskabet for internationale forskningskonferencer Arbejde bevidst og målrettet på international Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Vision... 2 3. Mission... 2 4. Strategiske principper... 3 5. International og national baggrund... 4 6. De studerendes sproglige kompetencer... 5 7. Undervisning

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Kommunikationsindsatsen i bred forstand skal understøtte og medvirke til virkeliggørelse af visionen og de strategier, der følger af Haderslev Kommunes overordnede

Læs mere

Indkøbs- & udbudsstrategi. Udmøntning af indkøbs- & udbudspolitikken

Indkøbs- & udbudsstrategi. Udmøntning af indkøbs- & udbudspolitikken Indkøbs- & udbudsstrategi Udmøntning af indkøbs- & udbudspolitikken Godkendt af Byrådet den 26. maj 2014 1 Forord Fredensborg Kommune er en stor virksomhed med et bruttobudget på 3,8 mia. kr. og mere end

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

Forældreindflydelse og forældrenes medvirken i kommunale og selvejende daginstitutioner - et undersøgelse blandt formænd for forældrebestyrelser

Forældreindflydelse og forældrenes medvirken i kommunale og selvejende daginstitutioner - et undersøgelse blandt formænd for forældrebestyrelser Forældreindflydelse og forældrenes medvirken i kommunale og selvejende daginstitutioner - et undersøgelse blandt formænd for forældrebestyrelser Forældrenes Landsforening FOLA FOA Fag og Arbejde Juni 2013

Læs mere

Biblioteksbarometer for uddannelsesbiblioteker 2012

Biblioteksbarometer for uddannelsesbiblioteker 2012 Biblioteksbarometer for uddannelsesbiblioteker 2012 Samlet status Ikke svaret 70 38,7 % Nogen svar 7 3,8 % Gennemført 104 57,5 % I alt 181 100 % 1 Indholdsfortegnelse Generel information... 4 4. Hvilket

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2014 2016. Brødtekst

Kommunikationsstrategi 2014 2016. Brødtekst 2014 2016 Brødtekst Indhold Formålet med kommunikationsstrategien 3 Det skal kommunikationsstrategien Hvem er omfattet af kommunikationsstrategien? Mission og Vision 5 Centrale budskaber 6 Ekstern og intern

Læs mere

SOCIAL MEDIA STRATEGI 2013 I

SOCIAL MEDIA STRATEGI 2013 I SOCIAL MEDIA STRATEGI 2013 I Marts 2013 UDKAST Indledning Roskilde Kommune skal i 2013 arbejde mere målrettet med borgerinddragende initiativer. I Byrådets vision som også bliver citeret i Direktionens

Læs mere