Frihed til individuelt byggeri

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frihed til individuelt byggeri"

Transkript

1 In-situ Pladsstøbt beton Frihed til individuelt byggeri FABRIKSBETONGRUPPEN 1

2 Indhold Forord Villa Strata... 4 Allerhuset

3 Forord Beton er et fantastisk byggemateriale, der udover kendte fordele som styrke og holdbarhed i særdeleshed udmærker sig ved stort set ubegrænset formbarhed. Det giver beton potentiale til at skabe netop den individualitet og udtryksform, som arkitekt og bygherre ønsker i det enkelte byggeri. At støbe på pladsen er at udnytte muligheder Til trods for disse muligheder er der - specielt i Danmark - en tendens til at fravælge den pladsstøbte betonløsning og dens mange muligheder til fordel for en standardiseret og ensartet løsning med præfabrikerede bygningselementer. Det har vi i tidens løb hørt mange argumenter for desværre også mange forkerte. Faktisk er det vores oplevelse, at beslutningen om den ene eller anden løsning ofte bygger på forældet viden, fordomme og traditionelle misforståelser, som på ingen måde modsvarer de faktiske forhold. I denne publikation belyser vi derfor gennem to konkrete byggeprojekter, hvorfor in-situ beton med stor fordel kan anvendes langt ud over fundamenter, lysskakter og andre enkle konstruktioner. For at hjælpe bygherre, arkitekt og ingeniør med at træffe det optimale valg har vi desuden samlet de mest udbredte misforståelser og fordomme, når det gælder in-situ beton. Forhåbentlig kan vi mane dem i jorden én gang for alle. Dansk Beton Fabriksbetongruppen Forskallingsgruppen, Materielsektionen 3

4 Villa Strata en lodret villavej Villa Strata i Kolding er et bemærkelsesværdigt boligbyggeri, som består af flere bygninger, med en højde på 21 meter syv etager; seks over jorden og en kælderetage. Alle dæk, søjler og indvendige vægge er pladsstøbt beton, som blandt andet har givet mulighed for op til 2½ meter brede altaner hele vejen rundt på hver etage. Det medfører, at hver lejlighed kan få forholdsvis store udearealer til rådighed. Byggeriet kan sammenlignes med en lodret villavej, idet hver etage er en selvstændig bolig med udsigt og altan til alle sider. Æstetikken Fordom Pladsstøbt beton er grimt og kan derfor sjældent bruges i synlige konstruktioner. Fakta Pladsstøbt beton giver mulighed for individuelle og smukke overflader med farver, strukturer og former efter arkitektens og bygherrens ønske. Bygherrens valg Ønsket om at udføre Villa Strata med in-situ beton stammer direkte fra bygherren. I udlandet ser man ofte in-situ beton anvendt meget smukt. Derfor ville vi også gerne lave et in-situ støbt byggeri. Efterhånden som byggeriet skrider frem, er vi fortsat meget glade for det valg, siger advokat Lars Bollerup fra Villa Strata. Valget af in-situ beton betyder blandt andet, at de kommende beboere får masser af plads på de brede altaner uden om lejlighederne. En løsning, der er realiseret uden de skæmmende bjælker, som ville have været nødvendige ved elementbyggeri. Smertefri byggeproces CEBRA Arkitekter a/s er arkitekten bag Villa Strata. Konstruktør Emrullah Tecer fremhæver især to fordele i projekteringen ved brug af pladsstøbt beton. 4

5 For det første har projekteringen været væsentligt lettere end med elementer, både beregningsmæssigt og tegningsmæssigt. For det andet ville konstruktionen med de udkragede altaner hele vejen rundt have være meget vanskelig at realisere med andre løsninger, siger Emrullah Tecer. Det er første gang, Emrullah Tecer har arbejdet med in-situ beton, men han er meget positiv. Byggeprocessen forløb smertefrit. Vi støbte en komplet etage med dæk og vægge på to uger. Vi har fået altaner hele vejen rundt uden bjælker, der skæmmer og tager sollyset. Samtidig er der kun brug for få stabiliserende vægge, hvilket giver os større frihed ved design af de enkelte boliger, siger han. Fleksibiliteten Fordom Pladsstøbt beton er ufleksibelt og kan kun anvendes i standard forskalling til fundamenter, undergulve og kældervægge. Fakta Forskalling og beton tilpasses let til individuelle konstruktioner, krumme flader kan etableres og overflader kan varieres. Efterspændte dæk kræver færre søjler. Ingen eller integrerede bjælker giver indretningsmæssig, installationsmæssig og visuel frihed. 5

6 In-situ til konkurrencedygtig pris Byggeriets rådgivende ingeniør var ingeniør Keld Nørgaard fra Keld Nørgaard Rådgivende Ingeniør F.R.I. Han lægger også vægt på, at de udkragede dæk var nemmere at realisere med pladsstøbt beton. Desuden har den tunge, stive konstruktion givet en markant bedre lydisolering imellem lejlighederne. Prisen Fordom Pladsstøbt beton er for dyrt og ikke rentabelt i forhold til andre løsninger. Byggeriet er ikke blevet fordyret ved at vælge in-situ beton, fordi det ville have været en stor udfordring at realisere de udkragede altaner med elementer, oplyser Keld Nørgaard, som generelt er positiv overfor pladsstøbte løsninger på grund af den større geometriske frihed og mindre byggehøjde. Fakta Beregninger på konkrete projekter viser, at totaløkonomien i pladsstøbte løsninger er fuldt konkurrencedygtig. 6

7 Bedre byggeri for pengene Projektleder Hans Jørgen Ebbesen fra entreprenøren Davidsen Partnere A/S har erfaring for, at in-situ byggeri er en konkurrencedygtig løsning ved mere komplekst byggeri. I tilfældet Villa Strata ville prisen nok være den samme, uanset valg af pladsstøbt beton eller elementer. Men til gengæld fik bygherren så et bedre byggeri for de samme penge med in-situ løsningen. Generelt er vi meget positive på grund af de store friheder, der er i et in-situ byggeri, både konstruktionsmæssigt og tidsmæssigt i forhold til ændringer, siger Hans Jørgen Ebbesen. Det gælder ikke mindst, når der er mange gentagne opgaver som i dette projekt med etagehuse. Bæredygtigheden Fordom Pladsstøbt beton er gammeldags og lever ikke op til nutidens krav til bæredygtighed, indeklima og arbejdsmiljø. Fakta Boliger og kontorer med pladsstøbt beton har et godt inde klima uden afdampning af kemiske stoffer fra betonen. Beton er samtidig et bæredygtigt byggemateriale, der medvirker til lavt energiforbrug ved bygningsdrift. Moderne forskalling, betontyper og arbejdsprocesser tager vidtgående hensyn til arbejdsmiljøet. Brug af spændarmering kan nedsætte byggeriets CO 2 -bidrag, fordi mængden af armering bliver mindre. 7

8 Foto: E. Pihl & Søn Allerhuset et moderne mediehus 8

9 Allerkoncernens nye hovedsæde, opført af Carl Allers Etablissement A/S, er en imponerende, trekantet og meget kompleks bygning, der som stævnen på et skib bryder vandet og sætter en kurs mod fremtiden fra spidsen af Havneholmen i København. Huset er på etagemeter, og det har etagemeter parkeringskælder i to planer. Mod nord er bygningen cirka 37 meter høj og i ni etager. Mod syd har bygningen seks etager. Indvendigt er bygningen præget af et stort glasatrium, der strækker sig gennem alle etager, og tværgående gangbroer. Bygningen er designet til fleksibelt at kunne indrettes til mange formål. Blandt andet derfor valgte bygherren pladsstøbte dæk, som kun giver få begrænsninger ved fremtidige ombygninger. Det sammenhængende dæk giver en robust konstruktion, der tåler etablering af endog store huller, vilkårligt placeret til fx installationsfremføringer. Nemmere at realisere skæve vinkler Men der var mange andre gode argumenter for en in-situ løsning, fastslår arkitekt Lars Toksvig fra PLH arkitekter as. Bygningen er udført med skæve vinkler, hvilket er nemmere at realisere med pladsstøbte dæk. Desuden er der en del udkragninger, som også er nemmere med in-situ beton, siger Lars Toksvig, der som arkitekt er meget glad for in-situ betonens frihed til at arbejde med form og udseende. Vi kan for eksempel slippe for fuger, og vi kan lege med klampshuller for at opnå et særligt udtryk, siger han. Teknikken Fordom Pladsstøbt beton revner, og pladsstøbte dæk kan ikke spænde særlig langt. Fakta Pladsstøbt beton armeres, så skadelige revner undgås. Med efter spændt armering kan pladsstøbte dæk have meget stor spændvidde. Dobbeltspændte in-situ dæk har en væsentlig større stivhed end elementdæk over for nedbøjning samt varierende bevægelig belastning. In-situ støbte dæk kan udføres med en plan overside, der eliminerer behovet for afretning. Foto: E. Pihl & Søn 9

10 Foto: E. Pihl & Søn Statisk meget stabilt Også byggeriets rådgivende ingeniør ser generelt og i det konkrete tilfælde store fordele ved in-situ beton. Det fastslår ingeniør og anerkendt statiker Jens Peter Arnung fra Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma A/S. In-situ beton giver et statisk meget mere stabilt hus, som oven i købet er væsentligt nemmere at dimensionere. Derudover giver in-situ konstruktioner bedre lyddæmpning, bedre brandegenskaber samt billigere komplettering/installationer, oplyser Jens Peter Arnung. Byggeprocessen Fordom Pladsstøbt beton er arbejdstungt og kræver mange arbejdstimer samt mange tunge løft. Foto: E. Pihl & Søn Fakta Nutidig pladsstøbning er velorganiseret og rationel. Moderne formforskalling er nem at håndtere og enkel at montere. In-situ støbte dæk uden anvendelse af bjælker kan hurtigt og økonomisk forsvarligt udstøbes på en plan systemforskalling uden brug af stort løftegrej. Let bearbejdelig beton leveres direkte på støbestedet eventuelt med stål- eller plastfibre i stedet for traditionel armering. Det er muligt at anvende spændarmering som en delvis erstatning for slap armering. 10

11 Den nemmere projektering skyldes, at pladsstøbt byggeri er uden fuger eller elementsamlinger, som skal beregnes. I stedet har konstruktionen store skiver, som kan overføre laster. Pragtfulde skiver set med en statikers øjne, som Jens Peter Arnung udtrykker det. Det in-situ støbte dæk er således overordentlig velegnet til optagelse og videreførelse af vandret last til afstivende skakt- og vægsystemer. Allerhusets dæk er paddehattedæk med spænd på 7,5 x 7,5 meter og en 270 mm tyk, dobbeltarmeret betonplade med et nedre dæklag på 40 mm. Denne konstruktion kan klare det 120 minutter brandkrav, der gælder i store dele af bygningen. Det kan standard huldækelementer ikke, siger Jens Peter Arnung. Hurtigere end planlagt Råhuset blev færdigt hurtigere end planlagt, oplyser Thomas Biering Arrild fra entreprenøren E. Pihl & Søn A/S, der ser fordelene ved pladsstøbt beton som ubegrænsede muligheder for formgivning og en større fleksibilitet, fordi ændringer i sidste øjeblik også kan lade sig gøre. Den gentagne brug af formborde har givet en tidsmæssig gevinst, selv om planlægning af størrelse og placering var forholdsvis krævende. Adskillelse og hjemsendelse af formbordene var også krævende, men til gengæld gik samlingen af formbordene nemmere end forventet. En ofte overset fordel ved pladsstøbte dæk Pladsstøbte dæk gør færdiggørelse af et byggeri billigere, fordi den bjælkefri konstruktion giver maksimal vandret og lodret fremføringsmulighed for tekniske installationer. Det gælder såvel ved bygningens opførelse som ved fremtidige ændringer i rumindretning eller af installationer. Men denne fordel bliver ofte overset ved valget mellem pladsstøbte dæk og elementdæk, fordi installationer, skillevægge og anden komplettering ikke indgår i råhusentreprisen. Dermed kommer den pladsstøbte løsning nemt til at se dyr ud i forhold til en elementløsning, selv om byggeriets totalpris reelt ofte er lavere. Foto: E. Pihl & Søn 11

12 Denne publikation er tænkt som inspiration til bygherrer, arkitekter og rådgivende ingeniører, der ønsker at bygge individuelt, visionært, fleksibelt og markant med stor frihed i valg af bygningens udtryk og funktion. Publikationen kaster et mere nuanceret lys over de sædvaner og fordomme, der specielt i Danmark kan være medvirkende til at pladsstøbt beton nogle gange vælges fra eller kun anvendes i meget begrænset omfang. Publikationen er udgivet i samarbejde mellem Dansk Beton Fabriksbetongruppen og Forskallingsgruppen, Materielsektionen, der begge er brancheforeninger organiseret i Dansk Byggeri. Medlemsvirksomhederne i begge foreninger har deres primære aktiviteter indenfor pladsstøbt beton, som kun alt for sjældent får lov til at udfolde sit fulde potentiale i danske byggeprojekter. Udgivet af Dansk Beton Fabriksbetongruppen (www.dfbf.dk) og Forskallingsgruppen, Materielsektionen (www.materielsektionen.dk). Grafisk produktion Prinfoparitas A/S. Marts Dansk Byggeri Postbox København K Tlf

Beton. At støbe gulve er i superligaen. Superlette dæk klarer lydkrav. Om Betoncentret og fremtiden TEMA. 4 November 2011

Beton. At støbe gulve er i superligaen. Superlette dæk klarer lydkrav. Om Betoncentret og fremtiden TEMA. 4 November 2011 Beton 4 November 2011 At støbe gulve er i superligaen Gode råd til bygherre, rådgiver og arkitekt fra ekspert i betongulve TEMA Betongulve Superlette dæk klarer lydkrav Trods lav fladevægt kan ny type

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forsøgs- og udviklingsprojektet ombygning af Qvades Silo Tema 2

Indholdsfortegnelse. Forsøgs- og udviklingsprojektet ombygning af Qvades Silo Tema 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Forord...2 2 Baggrund...3 Fokus på Qvades Silo...3 Projektets målsætning...4 3 Sammenfatning...5 Byggeteknik...5 Logistik...5 Arkitektur...5 Adgangsforhold/tilgængelighed...5

Læs mere

Beton. Tema: Miljø. Fremtidens parcelhus. Betonrør af høj kvalitet MILJØ. 2 Maj 2008. Politisk energiaftale udfordrer byggeriet

Beton. Tema: Miljø. Fremtidens parcelhus. Betonrør af høj kvalitet MILJØ. 2 Maj 2008. Politisk energiaftale udfordrer byggeriet Beton 2 Maj 2008 MILJØ Tema: Miljø Politisk energiaftale udfordrer byggeriet Fremtidens parcelhus Kommende energikrav overholdes med letklinkerbeton Betonrør af høj kvalitet Ny analyse dokumenterer meget

Læs mere

Beton. Hvid og spejlblank beton til isbjørne. Farvet beton vinder frem. Hold ferie i et rør. Tema. 4 November 2010

Beton. Hvid og spejlblank beton til isbjørne. Farvet beton vinder frem. Hold ferie i et rør. Tema. 4 November 2010 Beton 4 November 2010 Tema Betons mangfoldighed Hvid og spejlblank beton til isbjørne Store krav til betonoverflader i Den Arktiske Ring Farvet beton vinder frem Voksende efterspørgsel fra arkitekter og

Læs mere

Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation

Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation konsulen ter PAR refshale vej 163a, 2. dk- 1432 køben havn k tlf. + 45 32 83 19 68 fax + 45 32 83 19 67 lad ing@mail.dk Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation Byggeri

Læs mere

Spar penge på at bygge nyt

Spar penge på at bygge nyt # 8:2013 Riv ned og byg nyt Spar penge på at bygge nyt Flere og flere vælger at bygge nyt i stedet for at reparere på det gamle og det er der gode grunde til. Det er sund fornuft at tænke på fremtiden

Læs mere

DET FORANDERLIGE HUS. Bygget til at bygge om UDGIVET AF REALDANIA BYG

DET FORANDERLIGE HUS. Bygget til at bygge om UDGIVET AF REALDANIA BYG DET FORANDERLIGE HUS Bygget til at bygge om UDGIVET AF REALDANIA BYG AF BIRGITTE KLEIS, ARKITEKT MAA DET FORANDERLIGE HUS Bygget til at bygge om MINICO2 HUSENE INDHOLD MiniCO2 Husene Seks huse seks erfaringer

Læs mere

Blev de billige boliger bedre? Samlet værk CINARKOVERBLIK. Af Anne Beim, Hans Kristensen, Claus Bech-Danielsen, Søren Peter Bjarløv, Bella Marckmann

Blev de billige boliger bedre? Samlet værk CINARKOVERBLIK. Af Anne Beim, Hans Kristensen, Claus Bech-Danielsen, Søren Peter Bjarløv, Bella Marckmann Blev de billige boliger bedre? Samlet værk Af Anne Beim, Hans Kristensen, Claus Bech-Danielsen, Søren Peter Bjarløv, Bella Marckmann CINARKOVERBLIK CINARKOVERBLIK Blev de billige boliger bedre? Samlet

Læs mere

BEDRE BOLIGER. Nye lejemål. giver ejendommen et løft NYHEDSBLAD FRA GI. Nr. 1 / 2014

BEDRE BOLIGER. Nye lejemål. giver ejendommen et løft NYHEDSBLAD FRA GI. Nr. 1 / 2014 BEDRE BOLIGER NYHEDSBLAD FRA GI Nr. 1 / 2014 Nye lejemål giver ejendommen et løft Livet under taget med lys, udsyn og luft Fotos udlånt af projektets rådgiver rønby.dk De lyse penthouselejligheder har

Læs mere

INSPIRATION TIL PRÆFABRIKERET BOLIGBYGGERI MED KVALITET

INSPIRATION TIL PRÆFABRIKERET BOLIGBYGGERI MED KVALITET INSPIRATION TIL PRÆFABRIKERET BOLIGBYGGERI MED KVALITET RUMSTORE MODULER FLADE- ELEMENTER CONTAINER- MODULER DIGITAL FABRIKATION 2 INDLEDNING & INDHOLD TIL INSPIRATION OG DIALOG I de senere år har man

Læs mere

DEN LILLE BYGGETEKNIKER DE SMÅ DETALJER DER GIVER OMBYGNINGEN VÆRDI

DEN LILLE BYGGETEKNIKER DE SMÅ DETALJER DER GIVER OMBYGNINGEN VÆRDI DEN LILLE BYGGETEKNIKER DE SMÅ DETALJER DER GIVER OMBYGNINGEN VÆRDI INDHOLD DEN LILLE BYGGETEKNIKER... SIDE 02 DEN SUNDE BYGGETEKNIK... SIDE 04 DEN GODE ARKITEKTUR... SIDE 06 PÅVIRKNINGER FRA KLIMAET...

Læs mere

betonnummer 1 Beton med stålfibre Læs om nye muligheder for konstruktiv armering side 4 30 år som rådgiver Fugtmåling hvordan med fibre Tema:

betonnummer 1 Beton med stålfibre Læs om nye muligheder for konstruktiv armering side 4 30 år som rådgiver Fugtmåling hvordan med fibre Tema: betonnummer 1 Februar 2014 Tema: Beton med stålfibre Læs om nye muligheder for konstruktiv armering side 4 Fordele 6 med fibre 20 Resultater af tre års innovation Fugtmåling hvordan Flere metoder i spil

Læs mere

TEMA Skolebyggeri. Godt skolebyggeri. Branchevejledning

TEMA Skolebyggeri. Godt skolebyggeri. Branchevejledning TEMA Skolebyggeri Godt skolebyggeri Branchevejledning Indhold Indledning Side 5 Trin 1 Initiativfasen Beslutningsfasen Side 7 Resumé Side 7 Hvorfor bygger man skoler Side 8 Helheds- og udbygningsplaner

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

UPCYCLE HOUSE. Genbrug fra inderst til yderst UDGIVET AF REALDANIA BYG

UPCYCLE HOUSE. Genbrug fra inderst til yderst UDGIVET AF REALDANIA BYG UPCYCLE HOUSE Genbrug fra inderst til yderst UDGIVET AF REALDANIA BYG AF BIRGITTE KLEIS, ARKITEKT MAA UPCYCLE HOUSE Genbrug fra inderst til yderst MINICO2 HUSENE INDHOLD MiniCO2 Husene Seks huse seks

Læs mere

betonsærudgave betonens priser Læs mere om: Bæredygtig Betonprisen Betonelement- Prisen In-situ SÆRUDGAVE OM:

betonsærudgave betonens priser Læs mere om: Bæredygtig Betonprisen Betonelement- Prisen In-situ SÆRUDGAVE OM: betonsærudgave FEBRUAR 2015 SÆRUDGAVE OM: betonens priser Læs mere om: Bæredygtig Beton Prisen Betonprisen Betonelement- Prisen In-situ Prisen Kreativiteten spirer Cement og beton udfordrer til mere Aalborg

Læs mere

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012 Københavns kommunes Skybrudsplan 2012 02 Skybrudsplan 2012 forord Vores klima er under forandring. Voldsomme regnskyl vil fremover forekomme hyppigere, og de vil blive mere intense. Københavnerne skal

Læs mere

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET SIDE 4 VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SIDE 30 SE FORANDRINGEN I TRE HUSE SIDE 8 ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE SIDE 33 ENERGIMÆRKEDE HUSE ER

Læs mere

Vejledning til bygningsejere

Vejledning til bygningsejere GI forsøg & udvikling få bugt med grundfugt i ældre ejendomme Vejledning til bygningsejere Illustration: COWI A/S Få bugt med grundfugt i ældre ejendomme Vejledning til bygningsejere Udarbejdet for GI

Læs mere

Titel: Elementbyggeri ved Fjorden

Titel: Elementbyggeri ved Fjorden Titel: Elementbyggeri ved Fjorden Tema: Projektering og udførelse af bygge- og anlægskonstruktioner Projektperiode: 6. semester, 2. februar 2006 26. maj 2006 Projektgruppe: C123 Deltagere: Casper Holmgaard

Læs mere

Evaluering af beboertilfredshed

Evaluering af beboertilfredshed Blev de billige boliger bedre? Evaluering af beboertilfredshed Af Bella Marckmann CINARKOVERBLIK CINARKOVERBLIK Blev de billige boliger bedre? Evaluering af beboertilfredshed Forfatter: Bella Marckmann,

Læs mere

TEMA. Passivhuse & Tegl. byg-i-tegl.dk

TEMA. Passivhuse & Tegl. byg-i-tegl.dk TEMA Passivhuse & Tegl byg-i-tegl.dk TEMA Passivhuse & Tegl INDHOLD 03 Forord 04 Det moderne hus er et passivhus 10 Passivhuset er en tysk opfindelse 12 Kan opvarmes med stearinlys 18 Egenskaber ved tunge

Læs mere

Industrialiseret arkitektur

Industrialiseret arkitektur CINARK sætter fokus Industrialiseret arkitektur økonomi proces produkt/værk Kunstakademiets Arkitektskole CINARK Center for Industriel Arkitektur (CINARK) er oprettet som en integreret del af Institut

Læs mere

Det moderne tanghus på Læsø. Udgivet af Realdania Byg

Det moderne tanghus på Læsø. Udgivet af Realdania Byg Det moderne tanghus på Læsø Udgivet af Realdania Byg FORORD 9 FRA TRADITIONEL TIL TIDSSVARENDE Af arkitekt maa Søren Nielsen, Tegnestuen Vandkunsten Eksperimentet 17 Historien 18 Præfabrikationen 22 Klimapåvirkningen

Læs mere

Gode & brandsikre tage

Gode & brandsikre tage Vejledning om brandsikring ved renovering af tage DBI Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: 36 34 90 00 Fax: 36 34 90 01 E-mail: dbi@dbi-net.dk www.dbi-net.dk Udgivet

Læs mere

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi November 2014 Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark

Læs mere

Præsentation af Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Præsentation af Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Præsentation af Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Indhold Sammenfatning af strategi for energirenovering af bygninger...............................................................................

Læs mere

Hvidbog om bæredygtighed i byggeriet

Hvidbog om bæredygtighed i byggeriet Hvidbog om bæredygtighed i byggeriet Et overblik over eksisterende viden og nye initiativer - 2013 5 HVIDBOG OM BÆREDYGTIGHED I BYGGERIET Et overblik over eksisterende viden og nye initiativer - April

Læs mere

tryg i boligen med sparbank byg og byg om

tryg i boligen med sparbank byg og byg om tryg i boligen med sparbank byg og byg om Boligrådgivning Sådan gør vi i SPARBANK Hos SPARBANK bliver du mødt af en kompetent og fleksibel rådgiver, der gør sit bedste for at sætte sig ind i din situation

Læs mere

Nordisk Engineering ApS. Boligrådgivning. Huseftersyn energiberegning - klimakontrol. Nordisk Engineering ApS Tlf.: 86 48 88 08 www.nordeng.

Nordisk Engineering ApS. Boligrådgivning. Huseftersyn energiberegning - klimakontrol. Nordisk Engineering ApS Tlf.: 86 48 88 08 www.nordeng. Boligrådgivning Huseftersyn energiberegning - klimakontrol Forord: Nordisk Engineering ApS er et velrenommeret ingeniør- og rådgivningsfirma der har eksisteret i branchen i mange år. Vi beskæftiger os

Læs mere