Jernbaneanlæg for modelbyggere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jernbaneanlæg for modelbyggere"

Transkript

1 H A A S E S H O B B Y B Ø G E R - L AV D E T S E LV Jernbaneanlæg for modelbyggere Skala H0 AF PAUL O. HANSEN Forord af POUL E. CLAUSEN P. H A A S E & S Ø N S F O R L A G KØBENHAVN

2 HAASES HOBBYBØGER LAV DET SELV under redaktion af Henry Elmann Pedersen Tidligere er udsendt: FJERNSTYRING FOR MODELBYGGERE af Donald L. Dahm Flere bind under forberedelse Copyright 1957 by P. Haase & Søns Forlag, Copenhagen. Omslag og tegninger af Erling Andersen. Bogen er sat med Times og trykt i S. L. Møllers Bogtrykkeri. Klicheerne er fra Dansk Reproduktionsanstalt. 2

3 F o ro r d t i l re p ro d u kt i o n e n Omstående tekst og figurer er en reproduktion af Jernbaneanlæg for modelbyggere af Paul O. Hansen, udgivet på Haases forlag i Originalværkets tekst er scannet ved hjælp af et tekstgenkendelsesprogram og indsat i OpenOffice.org 2.4 Writer. Tekstens formatering og sideopsætning er holdt så nær originalens som praktisk muligt. Enkelte meningsforstyrrende stavefejl i originalteksten er rettet. Fotografierne er scannet i 200 dpi og figurerne i 300 dpi og indsat i teksten. Det færdige dokument er eksporteret til pdf-format som kan læses og udskrives ved hjælp af det gratis program Adobe Reader. Ishøj, april 2008 Erik Olsen 3

4 FORORD Jernbaner har vist altid virket dragende på de fleste drenge og mænd, og på et eller andet tidspunkt har de fleste drenge drømt om at blive lokomotivfører eller stationsforstander. Nu kan vi jo ikke alle blive jernbanemænd; men interessen for jernbaner kan vi dyrke, og modeljernbaner er en virkelig spændende og fornøjelig hobby. De fleste af os har været i berøring med modeljernbaner, hvad enten det var et simpelt blik-legetøjstog i de tidligste drengeår, eller det har været det nyere industrimateriel, der mere og mere nærmer sig det virkelige jernbanemateriel. Måske er det sket ved opbygning af et større modeljernbaneanlæg, hvor alt søges lavet så skalatro som muligt, og hvor det meste eller en væsentlig del er selvbyggerarbejde, både hvad spornet, signalvæsen og rullende materiel angår. Modeljernbanehobbyen er en virkelig fornøjelig og interessant leg og fritidsbeskæftigelse, ikke mindst på grund af den nøje sammenhæng mellem modeljernbanen og den virkelige jernbane. Jo mere vi beskæftiger os med modeljernbaner, jo mere må vi kende til de virkelige jernbaner for at gøre vort anlæg og driften heraf så naturtro som muligt. Både for den der vil i gang med selv at skabe sin modeljernbane og for den, der har syslet med bygning af modeljernbanen, vil denne bog være til stor nytte, og det må hilses med glæde, at der nu foreligger en så grundig og let forståelig vejledning. 15. november POUL E. CLAUSEN. 4

5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 4 Indledning 6 1. Hvad betyder H0? 8 2. El-systemerne Vi bygger junioranlæg: Stigstrup Claussted-banen Vi bygger et større anlæg (senioranlæg) Hovedbanegården Et lille rangerterræn Sporplan: Terminus Gutten anlægget Sporplan: Hyggekrog Overby anlægget Manøvrepult for en hovedstation med gennemkørselsspor DSB signalreglement (i uddrag) Køreplankørsel 79 Stikordsregister 80 Bilag: A, B, C. A.1. Sporskiftetegning. A.2. Sporplan og strømskema for hovedstation. A.3. Manøvrepult for hovedstation. B.1. Hovedbanegårdens manøvrepult. B.2. El-forbindelser til hovedbanegårdens manøvrepult. C. DSB faste signaler og mærker i farvetavler. 5

6 INDLEDNING Da Stig var 1½ år, skulle han have tog i julegave, for Far var jo interesseret i elektrisk tog. Nu er en halvandet års purk vel ikke netop den rette størrelse at give modelbane, så i denne omgang blev det kun til et træ-futtog, som Far selv lavede. Men da drengen så blev 3½ år, kunne det ikke gå længere, for så ville Far lege med tog. Et besøg hos Model- og Hobbyhandleren en eftermiddagstime kort før jul gav intet resultat, for her stod modelbyggere i stime, og Far havde travlt. Det blev derfor en legetøjsforretning, der fik salget af et lille lokomotiv, et par godsvogne og en oval af skinner samt den fornødne transformator. Stig var glad for sit tog, og Far havde fået blod på tanden til at tage fat selv. Altså blev tegnepapir, passer og blyanter, linealer og vinkel fundet frem forskellige udkast blev udarbejdet og kasseret, men så blev endelig en sporplan godkendt og arbejdet påbegyndt. Lister og plade var købt ind. Stig var selvfølgelig meget interesseret, for nu skulle vi bygge modelbane (hans tog kørte nemlig med skinnerne direkte på gulvtæppet, hvad man aldrig må af hensyn til tandhjul og motor i lokomotivet). Pludselig en dag spørger drengen med store bedrøvede øjne:»far, når du nu får din modelbane færdig, har jeg så ikke mit eget tog mere?«dette spørgsmål bevirkede, at mit eget anlæg blev sat til side, og et lille anlæg med en oval af skinner og et overhalingsspor, to sporskifter og ét signal blev færdigt til 4-års fødselsdagen, og der blev selvfølgelig gjort plads til at køre med de mange små biler, som enhver dreng har i dag. At Stig blev lykkelig, siger sig selv og Far kunne nu tage fat på sit eget anlæg... Enhver, der står overfor valget EL-tog kontra urværkstog, skal 6

7 ubetinget vælge EL-toget. Det er lidt dyrere, men det holder længere. Selvfølgelig kan man købe næsten alt til denne spændende hobby fikst og færdigt men den rigtige hobby bliver det først, når man selv skaber de enkelte led. For at føre de mange, som måske hidtil har holdt sig lidt tilbage for at gå igang, ind i dette selvbyggerarbejde, er denne bog blevet til. Den kan forhåbentlig hjælpe til at sætte noget igang, som vil bringe sin udøver utallige fornøjelige og spændende timer og dejlig afslapning. Enhver begynder i modelbanehobbien må tage stilling til 3 vigtige ting: 1) Hvor meget vil jeg ofre økonomisk? 2) Hvor megen plads har jeg til rådighed? og 3) Hvilken størrelse tog vil jeg køre med? Bogen giver anvisning på bygning af såvel et lille som et stort anlæg som kan udvides efterhånden alt under hensyn til pengepung, erfaring og tid. Som skalastørrelse har jeg valgt kun at arbejde med H0. Når den nystartede modelbygger har gennemlæst denne bog, vil der alligevel være ting, som han vil være i tvivl om for emnet er meget omfattende. Men der findes en del udenlandsk litteratur om emnet ligesom enhver hobbyforretning står bi med råd og vejledning. Bygning af lokomotiver (loks) og vogne er ikke medtaget i denne bog, dertil er emnet for omfattende. Det vil blive behandlet i et andet bind i denne serie. Men man kan i dag købe løsdele og samlesæt, så mangeartede togstammer kan sammensættes. Bygning af huse er ligeledes udeladt af pladshensyn og vil blive behandlet i et senere bind. I hobbyforretningerne kan man imidlertid få så mange forskellige samlesæt til huse og stationer, at modelbanemanden, når han har købt og samlet nogle få sæt, vil kunne fremstille andre selv. Samtidig med ønsket om god arbejdslyst til nye modelbaneenthusiaster, vil jeg gerne rette en tak til alle, der har været behjælpelige ved denne lille bogs tilblivelse. En særlig tak til Danske Statsbaner og til hobbyhandelens folk. Nærum, oktober PAUL O. HANSEN 7

8 1. HVAD BETYDER H0? De fleste mennesker ved, at flertallet af de europæiske jernbaner overholder samme mål og kører med en sporvidde på 1435 mm, et mål, der menes at stamme helt tilbage fra Romertidens hjulspor på landevejene. De danske modelbanefolk arbejder hovedsageligt med følgende 3 skalastørrelser: 0 (nul) 32 mm sporvidde svarende til 1:45 af de rigtige baners mål. H0 (H-nul eller halvnul) 16,5 mm sporvidde, der er sat til 1:87 i skalastørrelse, skønt det i forholdet til 0 egentlig burde være 1:90. TT (amerikansk: Table Top) 12 mm sporvidde omregnet i skalaforholdet 1:120. I modelbaneklubberne, hvor store lokaler er til rådighed, arbejdes mest med størrelse 0, men også enlige modelbyggere, som mere interesserer sig for de mange små detailler i vognbygning end selve kørslen på banen, holder sig til denne størrelse. Det tør med stor sikkerhed siges, at langt den største del af de enlige modelbanefolk arbejder med H0, og med de løsdele og byggesæt, model- og hobbyhandleren i dag kan levere, er det muligt at få et virkeligt godt anlæg for rimelige udgifter. Når vi taler om skala 1:87, vil det sige, at alle mål fra de rigtige baner skulle nedsættes til 1:87 af det virkelige. Egentlig passer skalaforholdet kun på sporvidde og det rullende materiel. Tænk engang på banens længde. Afstanden mellem to jernbanestationer er mindst 3 km m omsat til H0 vil give ca. 34 m spor, hvilket vil sige 1½ gange en almindelig stue rundt. 8

9 Fig. 1. Fritrumsprofil (NEM 102). Profilet med højde 60 mm og bredde 50 mm (fed streg) gælder almindeligt. Tillægget i begge sider på 3 mm gælder hovedspor. Profilhøjden på 79 mm gælder på baner med køreledning for lette faste genstande (f. eks. signalbroer). Højden kan reduceres til 69 mm ved sværere genstande (f. eks. broer og tunneller) NB. Profilet udvides i kurve som fig. 7 viser. Selv Danmarks korteste bane: Lyngby-Nærum banen (ikke en gang 8 km lang) vil vi have besvær med at bygge i rette længde på ca. 90 m spor. Foruden længdeforholdet er kurverne den anden store afvigelse, vi må bøje os for. Den store bane bruger mindstemålet 1 km som radius eller omskrevet til H0-mål ca. 11,5 m. De mål, vi i dag arbejder med, og i hvilke underlag for skinner kan købes, er følgende standarddiametre: og 1500 mm. Af pladshensyn er det ofte praktisk at anvende 760 mm, men denne kan være vanskelig at køre på for visse vogntyper, hvad man bør huske! 9

10 Fig. 2. Konstruktionsprofil (NEM 101). Profilet med højde 58 mm (fed streg) gælder almindeligt. Hvad der ligger over, må kun udnyttes af pantograf (strømaftager) på elektrisk materiel, og hvad der ligger under, må kun udnyttes af andre strømaftagere (slæbesko). I den skraverede firkant af bredde 15 mm vil køreledning befinde sig. Den punkterede kurve med største højde 53 mm angiver begrænsning for vogne i international trafik. Profilerne skal også overholdes af læssede vogne. Hvis man er selvbygger af huse og stationsbygninger og huse og bygger efter tegninger, er størrelsesforholdet 1:87 lidt besværligt at arbejde med, og man kan da roligt uden at det virker ødelæggende på anlægget benytte sig af størrelsen 1:100, d. v. s. at de fleste tegninger på enkelthuse vil kunne anvendes direkte. Foruden disse ting må vi passe på den indbyrdes afstand mellem to spor. I størrelsen H0 må afstanden på lige strækninger være mindst 5 cm fra spormidte til spormidte. 10

11 Fig Sporstykke med samleblik (laske) og spordimensioner (NEM 123). Mål i millimeter. G = 16,5, b1 = 30, b2 = 34, b3 = 40, h1 = 5, h2 = 1,5, h3 = 2, h4 = 10, S = 3 og t = 7. Fig. 5. Ballastdimensioner for henholdsvis kurver og lige spor. Mål anført i mm. Fig. 6. Standard hjulsæt (NEM 310). Hovedmål i mm. Målet 14,3 har tolerance +0,1 mm. 15,3 er mindstemål. Målet 20,3 har tolerance +0,3 mm. 0,9 har tolerance 0,1 mm. Målet 1,4 gælder kun for»stive«vogne; for boggievogne m. m. er målet 1,0. Fig. 7. Overgangen fra lige spor til kurver. I en kurve med 60 cm radius (120 cm diameter) dækker 7 mm udvidelse en S-maskine og en 23,5 m vogn (270 mm i H0). 11

12 Fig. 8. Detail af skinnekrydsning. 1:5 med forlængerskinner efter NEM 124 og 310. Mål i mm. I kurver må afstanden øges til ca. 10 cm, men jo skarpere kurven er, jo større afstand må vi have mellem sporene. Når vi konstruerer en bane, må vi påse, at togene nu også kan passere de signaler, bygninger, master, broer, tunnelporte m. v. som befinder sig i sporets umiddelbare nærhed. Vi må her overholdes visse mål. De»Danske modeljernbane klubber«er tilsluttet MOROP, en organisation af modelbaneklubber i Europa. I denne sammenslutning udføres et stort arbejde for at få standardiseret bygning af modelbanemateriel, således at en modelbygger vil kunne benytte sit eget materiel på andre baner, når disse»normer«overholdes. Indtil 1957 var det trods flere års arbejde ikke lykkedes at få færdigbehandlet ét eneste område på dette felt. Fra dansk side blev 12

13 dette stærkt kritiseret med det resultat, at der på den årlige kongres i år blev vedtaget 16 af de såkaldte NEM-blade. De 16»Paris 1957«-NEM-blade er det første endelige resultat af et meget omhyggeligt og videnskabeligt arbejde. Det må tilrådes enhver, der påbegynder bygning af et modelbaneanlæg at overholde disse normer, som i første omgang kan synes meget indviklede. Det er glædeligt at se, at visse fabrikanter allerede er gået ind for kun at arbejde med ting, der kan holdes indenfor NEMgrænserne. Fig. 1-8 er uddrag af de vigtigste normer, disse uddrag vil tilfredsstille de fleste modelbyggere, men iøvrigt kan bladene købes ved henvendelse til Danske modeljernbane klubber's sekretariat, v/ Poul E. Clausen, Rådhusvej 65, Charlottenlund. 2. EL-SYSTEMERNE Til elektricitet må vi have lidt kendskab af hensyn til det videre arbejde. I et hvert el-system sker et spændingstab, man siger, at ledningen giver modstand. Dette og spørgsmålene om strømstyrke, om watt, volt, ohm o.s.v. vil enhver kunne slå efter i et leksikon, så dette udelades. Modelbyggeren vil også kunne hente mange oplysninger om elektricitet, modstand, trådlære etc. i den første bog i samme serie som nærværende:»fjernstyring for modelbyggere«. Med nutidens krav til komfort i alle retninger benyttes elektricitet i så store mængder, at elektriciteten må føres frem over store afstande. Her benyttes højspændingsanlæg, som har det mindste tab i spænding i forhold til den transporterede strømmængde. Når strømmen når frem til bestemmelsesstedet, nedtransformeres den til 220 volt i de transformatortårne, vi alle 13

14 kender. I denne strømstyrke forsynes vore huse med belysning o. s. v., men alt foregår isoleret, for at vi kan være beskyttet mod den livsfarlige strøm. I vore modelbaneanlæg må vi være sikre på, at vi intet risikerer, hvis vi skulle komme til at lægge hånden på skinnerne og derved få strøm igennem os. Gennem vor egen transformator nedtransformerer vi strømmen til svagstrøm, maksimalt 20 volt (elektricitetsbestemmelserne tillader højest 24 volt). En transformator består af en jernkærne, hvorom der på den ene side (den primære 220 volts indgangsside) er viklet isoleret ledningstråd. På den anden side (den sekundære 20 volts udgangsside) er viklet en ny isoleret ledning, men antallet af disse viklinger er kun 1 for hver 11 viklinger i den primære side (220 v : 11 = 20 volt). Tilsvarende omregninger foretages med øvrige svagstrømsstyrker. Denne nye ledning (sekundærsiden) har altså ingen direkte strømforbindelse med husnettets 220 volts ledning. Hvis man i dag køber en dansk transformer, af hvilke flere typer i kvalitet og effekt står langt over adskillige udenlandske fabrikater, får man et D-mærket produkt, der er godkendt af de danske myndigheder. Disse trafos er derfor ganske ufarlige, så længe man ikke selv åbner dem. Yderligere har disse trafos den fordel, at de er kortslutningssikrede, og gennem et lysende thermorelæ advarer de i kortslutningstilfælde. D. v. s. at thermorelæet afbryder transformeren, hvis der sker en kortslutning på anlægget, hvilket ses ved, at den på transformeren anbragte lysende kontrollampe slukkes og tændes igen efter nogle få sekunder, så man får tid til at fjerne årsagen til kortslutningen. Hvis fejlen fortsat er til stede, vil lampen til sidst helt slukke. Vejledningen, der følger med ved køb af transformer, bør altid følges. De almindeligste strømudtag (strømforbrug) er: Faste udtag: 4 volt til belysning i stationer, huse o. lign. 14 volt til 14 volts signaler, sporskifter og lygter 20 volt til 20 volts signaler, sporskifter og lygter Kørestrøm: 4-18 volt variabel kørestrøm til skinnerne gennem regulator 14

15 Choker: 24 volt overstrøm for frem- og bakkørsel i vekselstrømsanlæg med perfektomskifter. Den store»hsv 4«trafo tager 4 togs kørsel reguleret direkte på transformeren.»pioner«har opbygget et let system af trafo, ensretterventil og sektionskontroller i en ensartet udførelse og med stik til direkte fremføring gennem alle dele. Denne trafo har en stor fordel ved vekselstrømsanlæg, idet der ikke kan foretages omskiftning af kørselsretning på chokeren, uden at toget først er bragt til standsning på regulatoren, hvilket bevirker, at overspændingen ved chokeren bliver total, og at perfekt-omskifteren virker hver gang, man choker. Endvidere vil togene kunne reguleres uafhængigt i hver sektionskontrol. Også til jævnstrømsanlæg kan dette benyttes ved indskydelse af ensretterventil. Vi har nævnt jævnstrøm og vekselstrøm i flæng, men hvori består nu forskellen mellem disse? Vekselstrømmen sender et stød frem gennem den ene ledning ca. hvert 1 / 50 sekund, men ind imellem disse stød sendes gennem den anden ledning også hvert 1 / 50 sekund et andet stød. Ved vekselstrøm taler vi om svingningsperioder, og vi ved også, at disse periodetal kan afvige fra nat til dag (de elektriske ure taber og vinder på skift). Jævnstrøm sendes kun den ene vej gennem ledningssystemet. Efter at vekselstrømmen er nedtransformeret til vore svagstrømsstyrker, indskyder vi i ledningsnettet en ensretterventil, der har den egenskab, at de selénplader, som strømmen passerer, kun tillader strømmen at komme igennem den ene vej, d. v. s. at strømmen sorteres, så der kun kommer +strøm til den ene side og kun strøm til den anden side. Strømmen vil nu kun løbe den ene vej og kaldes derfor jævnstrøm. Vedtagelserne på de europæiske kongresser har ført til, at man er blevet enige om at arbejde hen til udelukkende at benytte 12 volts jævnstrøm i modelbaneanlæg. Samtidig vil man søge kun at benytte 2-skinne-drift. 2-skinne-drift vil man spørge, ja, men hvorfor nu det, når mange af de H0-tog, der ses i forretningerne er med en strømaftager i midten af lokomotivets bund. Indenfor de sidste år er der sket en fantastisk omvæltning fra 315

16 skinne til 2-skinne drift, således at tendensen og interessen for 2skinne-driften med jævnstrøm er i stadig stigen. Fordelene ved denne form er mange, og vi skal her fortælle de vigtigste. (Af hensyn til modelbyggere med 3-skinnedrift er junioranlægget i 3. kapitel opbygget som 3-skinne-anlæg). Straks man kikker på et 2-skinne-anlæg, ser man kun de 2 skinner ligesom på de rigtige baner. Ved vekselstrøm vendes et loks kørselsretning ved en perfektomskifter, der skifter ved overstrømschok, medens jævnstrømsdrift giver en mere rolig og stabil kørsel, navnlig er dette en fordel ved rangering. Ved jævnstrøm vender vi kørselsretningen meget lettere. For hver sporsektion (sporafsnit) indskyder vi i manøvrepulten en såkaldt polvender. Ved denne bestemmer vi, om toget skal køre frem eller tilbage eller holde stille i den pågældende sektion, uanset hvad togene i de øvrige sektioner foretager sig. Hvis man har vrøvl med kørslen i et sporafsnit, kan man blot isolere stykket fra og indskyde en ny polvender i manøvrepulten. Nu er det selvfølgelig ikke lutter fordele ved 2-skinne-driften, men ved at vise stor påpasselighed ved skinnelægning og isolering ved sporskifter og krydsninger, vil man kunne ophæve den største gene, kortslutninger. Ved at kigge på tegningerne i fig. 9 og samtidig lære følgende regler (helst udenad) vil mange ærgrelser kunne forhindres: Regel 1: Alle ledninger forbindes til sporet på en sådan måde, at der frembringes + på den højre skinne i togets kørselsretning og i den venstre skinne. Regel 2: Sæt altid spænding (anbring loddestedet) til sporet på tungesiden af et sporskifte (tungesiden er den side, som sporskiftet vender spidsen imod). Regel 3: På alle sidespor må alle skinnestrenge mellem de to udvendige skinner have et isoleret gab (uanset antallet af sidespor). Regel 4: Så snart to sporskifter er anbragt hjertestykke mod hjertestykke (skråspor), må skråsporets skinner hver have et isoleret gab. 16

17 Fig. 9. De 6 regler om el-forbindelser i 2-skinneanlæg. En sort prik betyder loddested, hvor ledningen loddes til skinnestrengen. Pilene viser togets kørselsretning. Ved regel I er vist øverst til højre: stikkontakt, transformator, ensretterventil og polvender. Nederst tilhøjre er vist afbrydelser og el-forbindelser til et krydsspor. 17

18 Regel 5: De isolerede gab anbringes i en sådan indbyrdes afstand, at det længste lok kan bringes til standsning mellem gabene (hvis de er anbragt lige overfor hinanden, vil der let opstå kortslutning, når lokets hjul bringes til standsning lige i gabet). Regel 6: I en endesløjfe anbringes mindst to sæt isolerede gab. (NB. pas på toglængden ved togets passage af sporskiftet). Hvad en modelbygger også bør vide om elektricitet, er spørgsmålet om tilslutning af lamper. Der er to måder at gøre dette på, idet man altid må have for øje, at ledningerne skal være så korte som muligt af hensyn til spændingstabet. Den ene måde kaldes parallel-forbindelse, og her forbindes hver lampe til + og ledning hver for sig. Hver lampe danner således sit eget kredsløb og vil lyse uanset om en af de øvrige lamper skulle brænde over. Dette system bruges i størst mulig udstrækning, idet man her straks kan se, hvilken lampe der er uden strøm. Det andet system kaldes serieforbindelse, fordi lamperne forbindes i serie; +ledningen føres frem til første lampe, gennem dennes bundforbindelse videre frem til næste o.s.v., indtil den sidste lampe er passeret, og ledningen tilsluttes polen. Hvis en af lamperne brænder over her, vil alle lamperne slukkes, og det er nødvendigt at efterprøve hver lampe, indtil man finder fejlen. Ved dette system anvendes f. eks. 5 stk. 3,8 volts pærer til belysning og for tilslutning til 18 volt på transformeren. Med enkelte lamper kan man serieforbinde sporstrømmen i en kontrolpult, hvorved man kan se, om et spor er optaget. Dette vil blive vist senere i bogen. Her skal imidlertid fortælles lidt om et relæ, og hvorledes det arbejder. Ved at sende strøm gennem en tynd ledning, der er viklet om en spole, opstår der elektromagnetisme, og denne vil kunne benyttes som en slags arbejdskraft i signaler og sporskifter. Det danske Lyco-relæ er særdeles velegnet til vore sporskifter (se fig. 10) idet dette relæ består af 2 spoler, hvorigennem et løstsiddende anker bevæges ved skiftevis strømtilførsel i de to spoler. Minusledninger skal dog føres til de to midterste udtag. 18

19 Fig. 10. Sporlægningsmateriel. Fra venstre mod højre: buet ballast, sporskifte underlag, kontaktplade, sporskiftehåndtag, sporskifterelæ med underlag og arme, skinnekontakt, en-polet fordelerkasse, 2 miniafbrydere, 2-polet fordelerkasse, sporskifterelæ, hjertestykker, sporskiftelampeunderdel, sporskiftesignal i en meget fin udførsel, sporskiftesignal stor størrelse, holder for signallampe, Lyco-relæ, sportunge og hjertestykke til 3-skinne. Ned over fotoet flexibel skinne, svellemåtte, korkunderlag, lige ballast i træ og skinnestreng. Relæ med kontaktsystem kan enhver også selv konstruere, f. eks. en plade med kontaktforbindelser, der af relæet trækkes frem eller tilbage mellem fjedrende lameller, der står i forbindelse med de signaler, sporstrækninger eller lign., der herfra skal betjenes, og som styres af relæets bevægelse gennem togets passage af skinnekontakter. Også til dette brug har Lyco fremstillet et særskilt sektionsrelæ. 19

20 3. VI BYGGER ET JUNIORANLÆG Stigstrup-Claussted-banen. Dette anlæg er specielt tegnet for juniorbyggere. Det er forholdsvis billigt at bygge op og kræver ikke så megen plads. Banen opbygges i tre afsnit, men der kan allerede efter første afsnit køres på banen. De tre opbygningers mål (se fig ) er: 1. opbygning: pladerne A og B fylder i brug 86X86 cm. 2. opbygning: pladerne A, B, C og D har i brug et areal på 172X86 cm, men fylder sammenpakket kun 86X43X18 cm. Efter 3. opbygning med alle plader har banen et areal på 190X86 cm. I sammenpakket stand danner A og G en kasse, hvori B skydes ind; C danner bunden og F overdelen i en anden kasse, når E skrues til som en slags sidestykke. De to kasser fylder 86X43X13 cm og 86X4X25 cm eller det samme som 2 kufferter. (Materialeforbrug se side 33). Vi begynder med 2 plader af blød masonit, der købes hos trælasthandleren. Pladerne fås færdige i størrelsen 1X2 alen (61X122 cm), men vi foretrækker at benytte dem noget mindre og saver af, så vi får et stykke på 86X43 cm af hver. Resterne deler vi i 2 stykker på 86X18 cm og 4 stykker på 61X18 cm. Vi gemmer de 6 små stykker lidt og vender tilbage til de store stykker, der skal bruges som bund for banen. For at opnå den rette stivelse i pladen limer og påskruer vi langs kanten en liste ca. 3/4X11/2" (tomme). Disse lister købes også i trælasthandelen. For nu ikke at få pladen flosset og ligeledes for at få skruerne helt i plan med pladen, borer vi for med en boremaskine og undersænker på pladen. I hobbyforretningen køber vi krydsfinerballaster runde i 760 mm's diameter og lægger disse ballaster op i en halvcirkel, som vil slutte ca. 5 cm fra pladens længdeender. Dette mål vil vi nu søge at overholde på så mange pladeoverførsler som muligt. Ballasterne limer vi fast på pladen. Selvfølgelig kan vi ikke bruge ballasterne i det rå træ. Derfor maler vi dem med en grå eller beige maling (ikke lak). Når dette underlag er tørt, maler vi med en ret stor stiv pensel en overflade i 20

21 forskellige farver. På et stykke pap hælder vi lidt kun lidt maling ud i farverne: sort, umbra, brun og rødbrun på en sådan måde, at farverne ikke blandes for meget, og kun sådan, at den yderste spids af penselshårene bliver dyppet i blandingen. Penslen duppes nu mod ballasten, og denne bliver plettet i de forskellige farver. Når dupningen er tør, begynder arbejdet med selve skinnelægningen. Sporet kan vi jo bygge op på mange forskellige måder. Skinnestrenge med sveller de såkaldte flexible kan købes metervis både til 2 og 3 skinne-drift. Den danske Teda-skinne er en færdig 18 cm lang skinne på isoleret underlag med punktmidte-skinne for 3 skinne-drift, men skinnen kan også benyttes til 2-skinne-drift, mens midteskinnen bruges til belysning til toget. Men da vort motto her i bogen lyder: LAV DET SELV, vil vi gøre så meget af arbejdet hjemmebygget som muligt. Vi køber derfor de løse skinnestrenge og svellemåtten (metervis). Her ved cirkelbuen klippes den ene længdeside af svellemåtten op (brug en bidetang), og vi kan forme måtten efter rundingen på ballasten og lime den fast på ballasten. Husk, at det er den udvendige cirkelbue, der klippes op. Fastgørelsen af skinnestrengen kan ske på to måder. Enten ved hjælp af skinnehager, d. v. s. en lille stift med krumt hoved, som sømmes ned i hullerne i svellemåtten, eller ved hjælp af u-blik, der gennem et lille hul stiftes fast ovenpå svellemåtten, og derefter trykkes u-blikket sammen om skinnefoden. Såfremt afstanden mellem svellerne er tilstrækkelig stor, kan ublikket anbringes direkte på ballasten og klemmes sammen om både svellemåtte og skinnestreng. Da den hårde fiber kan være for svær for de tynde stifter, anbefales det før stifterne slås i at bore for med et platbor eller en spids syl. I kurver sættes et u-blik for hver 3'-4' svelle, mens vi på lige strækninger kan nøjes med et u-blik for hver 5'-6' svelle. U-blikket slås fast med de tynde stifter, men pas på ved de sidste slag, benyt helst en dorn, for ellers går der for mange stifter til spilde. Når u-blikket sidder godt fast, lægger vi den ene skinnestreng på plads, idet vi starter nøjagtig ved pladekanten. 21

22 Fig Junioranlæggets opbygning 1-3. Fig. 11. Pladernes mål og beskæring. Fig. 12. Første del, som rundbane. Fig. 13. Anden del af opbygningen. Fig. 14. Den færdige bane efter tredie opbygning. 22

23 Under skinnelægningen må vi hele tiden sørge for, at det lagte stykke ligger fast til svellemåtten. Når den første meter skinne er sluppet op, skyder vi et samleblik ind om skinnefoden og sætter den næste meter skinne til. Husk at lave et lille mellemrum sådan, at sporet har mulighed for at arbejde i længden under temperatursvingninger. Når vi så kommer frem til den anden pladekant, saver vi skinnestrengen over med en nedstryger eller klipper den over med en bidetang, men pas nu på igen: skinnestrengen må ikke få den mindste bukkel på det lagte stykke. Det var den ene side af sporet, og vi skal så i gang med den anden skinne, men hvordan kan vi nu være sikre på, at vi får den rette afstand mellem skinnerne? Vi skal benytte os af en»skinnelære«, som vi enten selv kan lave eller købe. Udgiften hertil er så ringe, at det næppe kan betale sig at lave den selv. Gør vi det, må vi sørge for, at afstanden mellem de to riller, som vi filer i en messingplade, får en indbyrdes afstand på nøjagtig 16,5 mm (H0skalamål). Ved pladekanten begynder vi så på den anden skinne, idet vi holder skinnelærens ene rille i den allerede lagte skinne og den anden skinne i den løse streng. Vi fastgør så strengen bag ved skinnelæren, men kontrollerer til stadighed, om afstanden nu også er den rigtige. Når halvcirklen er færdig, prøver vi strækningen ved at skubbe en vogn hen over skinnerne. Den anden plade udføres på samme måde, og når de skydes sammen med samleblik ved skinnerne, vil sporet danne en hel cirkelbane. Pladerne holdes fast sammen ved hjælp af en 4 mm maskinskrue med vingemøtrik, der stikkes gennem et hul, der er boret gennem begge underlister. Hvis banen skal køre med 2-skinne-drift, tilslutter vi den ene skinne til +ledningen og den anden til ledningen, sætter lokomotivet på sporet og åbner ganske forsigtigt og langsomt for strømregulatoren på transformatoren. Det vil nu vise sig, om sporet ligger rigtigt, eller om vi skal rette noget, forinden vi går videre. Er vort lokomotiv derimod beregnet til 3-skinne-drift, må vi fremstille en tredie skinne til strømforsyningen. Vi ønsker anlægget så naturtro som muligt og sømmer derfor i hver eller hveranden svelle (på midten af svellen, men skift med et par mm's 23

24 afvigelse fra den nøjagtige midte af hensyn til slidtage på strømaftageren) en stift, f. eks. er vinduesstifter fortrinlige. På undersiden af pladen, hvor stifterne vil stikke frem i kæde, bukker vi spidserne om og lodder dem sammen med en ledning eller tynd messing- eller kobbertråd. Dette giver en del arbejde, men vi vil synes om det, når banen er færdig. En lettere måde at forsyne anlægget med den tredie skinne består i, at vi skruer nogle små skruer fast i midten af sporet, en skrue for hver 10 cm. På disse skruehoveder lodder vi en retstrakt messingtråd. Banen skal jo kunne pakkes helt sammen, og vi må have nogle flade strækninger, hvor højden ikke overstiger nogle få cm. De to nu afsluttede sektioner beslutter vi os til at lade være plane, og vi skal så blot give pladerne et mere naturligt udseende. Den bløde masonitplade danner en udmærket jordbundsfarve på den helt flade strækning, men hvor terrænet skal hæves, limes nogle små træklodser på pladen. Henover disse lægges og limes opblødt avispapirstykker. Når dette er tørt, smører vi en masse af Mastik eller Kåbeplast hen over. Mastik er et gibslignende pulver, der udrøres i vand på samme måde som gibs, men har den store fordel, at det først størkner efter nogen tids forløb. Kåbeplast købes klart til brug, nemlig som en dejgagtig masse. Hvad enten man bruger det ene eller andet materiale, smøres dette ud, men vil nemt lægge sig lidt ujævnt, og hvis vi ønsker en glattere overflade dypper vi fingrene i vand og glatter ud, indtil vi har fundet den form, som vi ønsker. Hvis vi vil være sikre på, at der ikke fremkommer revner i blandingen, lægger vi et nyt stykke opblødt avispapir over og smører et ganske tyndt lag blanding henover. Når terrænet er tørt, påstryger vi koldlim eller kunstharpikslim i et ret tykt lag, og benover drysser vi savsmuld i flere farver: lysegrønt, mørkegrønt, brunt, sort, gråt, blåt og gult. Det må her anbefales, at dette arbejde gøres ved dagslys og på et sted, hvor der er udsigt til et rigtigt landskab, således at en sammenligning med naturen hele tiden kan foretages. Savsmuldet giver et glimrende og naturligt udseende. Andre modelbyggere foretrækker at male terrænet med Allakfarver, som er nemme at blande indbyrdes, så enhver farvenuance 24

C 08 Bindende norm Side 1 af 6. Kobling

C 08 Bindende norm Side 1 af 6. Kobling Bindende norm Side 1 af 6 Denne standard gælder kun for materiel, der også i virkeligheden er udstyret med puffere. Denne standard skal ses i sammenhæng med standard C 07 Puffere og standard B 09 Afkoblingsrampe

Læs mere

Freja H0 Modeltog

Freja H0 Modeltog Freja H0 Modeltog www.freja-modeltog.dk Ombygning af Viessmann armsignalmaster med Freja Modeltogs armsignaler http://www.htmj.dk/tipstricksindx.htm Montering og Installation af Viessmann armsignal Jeg

Læs mere

Micro-Trains #1021/#1022 Lav, kort kobling

Micro-Trains #1021/#1022 Lav, kort kobling Micro-Trains #1021/#1022 Lav, kort kobling Lav, kort kobling for lokomotiver og vogne med begrænset plads, 2 par til (1021) Life-Like E8A banerømmer eller Bachmann 4-8-4 banerømmer. #1021 til lokomotiver

Læs mere

Flot stubmølle til haven

Flot stubmølle til haven SPÆNDENDE MODELARBEJDE: Flot stubmølle til haven Møllen her er en tro kopi af en rigtig stubmølle, og du kan selv bygge den for 1000 kroner. Sammen med dette nummer af Gør Det Selv får du nemlig en komplet

Læs mere

Materialer: Strømforsyningen Ledninger. 2 fatninger med pære. 1 multimeter. Forsøg del 1: Serieforbindelsen. Serie forbindelse

Materialer: Strømforsyningen Ledninger. 2 fatninger med pære. 1 multimeter. Forsøg del 1: Serieforbindelsen. Serie forbindelse Formål: Vi skal undersøge de egenskaber de 2 former for elektriske forbindelser har specielt med hensyn til strømstyrken (Ampere) og spændingen (Volt). Forsøg del 1: Serieforbindelsen Materialer: Strømforsyningen

Læs mere

Mjølner Verk. - Sporet. Forberedelser

Mjølner Verk. - Sporet. Forberedelser Forberedelser bygges efter FREMO HO-RE, men med meget skelen til FREMO HOFine. Der er anvendt Peco code 75 spor, og i hovedsporet er brugt large sporskifte, og i sidesporene medium. Det sidste er aarsag

Læs mere

Før vi går videre med omtalen af de forskellige typer stationssikringsanlæg,

Før vi går videre med omtalen af de forskellige typer stationssikringsanlæg, II. Stationssikringsanlæg. De i det foregående opstillede problemer findes løst på forskellig måde, idet et sikringsanlægs udformning i høj grad afhænger af trafiktætheden på den strækning eller station,

Læs mere

Modulnormer for Dansk Model - Jernbane Klub. Dansk Model - Jernbane Klub. Modulnormer

Modulnormer for Dansk Model - Jernbane Klub. Dansk Model - Jernbane Klub. Modulnormer Dansk Model - Jernbane Klub Modulnormer Indholdsfortegnelse: 0. Revisionshistorie 1. Indledning 2. Modulernes mekaniske opbygning 3. Elektrisk standard 4. Landskabsstandard Tegning A: Centralstrømforsyning

Læs mere

Instruktioner til spor

Instruktioner til spor Instruktioner til spor Indhold Introduktion... 2 Generelle sikkerheds regler... 2 Leverede enheder... 3 Ting du selv skal huske... 3 Anbefalet værktøj... 3 Landskabs forberedelser... 4 Samling af sporsektioner...

Læs mere

Containerkran. Nu samles de 4 ende stykker som på billedet

Containerkran. Nu samles de 4 ende stykker som på billedet 1 Containerkran. Læs denne vejledning grundigt igennem, inden du begynder at samle, start med at kontrollere at der ikke mangler noget. Alle delene skæres forsigtigt ud, evt. med en stemmejerns kniv, rens

Læs mere

Byggevejledning. Læs venligst hele byggevejledningen inden du starter med at samle huset.

Byggevejledning. Læs venligst hele byggevejledningen inden du starter med at samle huset. Parcelhusvej 1 og 3 Byggevejledning Læs venligst hele byggevejledningen inden du starter med at samle huset. Huset du ser i vejledningen er Parcelhusvej 1, men fremgangsmåden er den samme til Parcelhusvej

Læs mere

Byg din fladskærm. ind i væggen. Flot ser den ud, den nye fladskærm,

Byg din fladskærm. ind i væggen. Flot ser den ud, den nye fladskærm, Byg din fladskærm ind i væggen Lad dit fladskærms-tv sidde helt i plan med væggen, og skjul samtidig alle ledninger fra tv et til spillemaskiner, optagere og stikkontakt. lot ser den ud, den nye fladskærm,

Læs mere

Udnyt pladsen rør ingen hindringer

Udnyt pladsen rør ingen hindringer Udnyt pladsen rør ingen hindringer [før] Masser af rør, der samler støv og tager plads op. Nu skal der sættes et bord og nogle skabe op, så man kan bruge rummet til noget. Det har vi brugt Materialer Køkkenelementer

Læs mere

DE DANSKE STATSBANER BANEAFDELINGEN PALLAASEN DENS INDBYGNING OG VEDLIGEHOLDELSE KØBENHAVN S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI 1942

DE DANSKE STATSBANER BANEAFDELINGEN PALLAASEN DENS INDBYGNING OG VEDLIGEHOLDELSE KØBENHAVN S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI 1942 1 DE DANSKE STATSBANER BANEAFDELINGEN PALLAASEN DENS INDBYGNING OG VEDLIGEHOLDELSE KØBENHAVN S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI 1942 2 Forord til reproduktionen Dette er en gengivelse af en beskrivelse af pallåsen

Læs mere

Inspiration til Servietfoldninger fra ASP-HOLMBLAD

Inspiration til Servietfoldninger fra ASP-HOLMBLAD Inspiration til Servietfoldninger fra ASP-HOLMBLAD 1. Servietten bredes ud, og kanterne bøjes ind mod midten. 2. Servietten bøjes én gang til. 3. Servietten lægges i fem læg. 4. Alle steder, hvor kanterne

Læs mere

Emne: Byggekursus 5 Dato: Tilmeldte:

Emne: Byggekursus 5 Dato: Tilmeldte: Byg Åer og søer Tilmelding: Side 1 af 22 Et vinduesmodul bliver til I vinduet (se forneden) bliver der plads til et lille trinbræt, lidt mark (eller skov) og den øverste del af åen. Og en lille og gammel

Læs mere

Modulgodkendelse. Dette dokument beskriver godkendelse af moduler for brug ved udstillinger. Dok ID: Toget-modul -2016. Version 1.

Modulgodkendelse. Dette dokument beskriver godkendelse af moduler for brug ved udstillinger. Dok ID: Toget-modul -2016. Version 1. Modulgodkendelse Dette dokument beskriver godkendelse af moduler for brug ved udstillinger Dok ID: Toget-modul -2016 Version 1.0 INDLEDNING For at tilsikre en sikker kørsel ved udstillinger, er det nødvendigt

Læs mere

Freja H0 Modeltog. Absalonsgade 19-8600 Silkeborg www.freja-modeltog.dk. Vejledning til færgegalgen for færgeklappen med jernbanesporet

Freja H0 Modeltog. Absalonsgade 19-8600 Silkeborg www.freja-modeltog.dk. Vejledning til færgegalgen for færgeklappen med jernbanesporet Freja H0 Modeltog Absalonsgade 19-8600 Silkeborg www.freja-modeltog.dk Vejledning til færgegalgen for færgeklappen med jernbanesporet Færgegalgens ætsede plade Øverste ætsning Glyngøre Mors og nederste

Læs mere

Monteringsvejledning for PSmover

Monteringsvejledning for PSmover Monteringsvejledning for PSmover 1. Kontroller, at følgende dele er medleveret (vist i rækkefølge ovenfra og fra venstre mod højre): 1 tværvange 1 teleskop mellemstang for kobling 2 øvre fastspændingsbeslag

Læs mere

DSB Kolonnehus Svenstrup J.

DSB Kolonnehus Svenstrup J. DSB Kolonnehus Svenstrup J. Byggevejledning Læs venligst hele byggevejledningen inden du starter med at samle huset. Inden malerarbejdet startes er der lige noget der skal limes, lim de fire stykker med

Læs mere

Bryrup Vrads. Thailandsk jernbane truck

Bryrup Vrads. Thailandsk jernbane truck Bryrup Vrads Thailandsk jernbane truck 1 Kære medlemmer i VMJK. Nu står sommeren for døren, dog er der problemer med sommer varmen, der er nok derfor, at vejret fra forårsmånederne genudsendes. I det sidste

Læs mere

Drejeskive fra Märklin/Fleischmann

Drejeskive fra Märklin/Fleischmann Drejeskive fra Märklin/Fleischmann Märklin og Fleischman har en fælles drejeskive med op til 48 tilslutningsspor. Drejeskiven har et mekanisk låsesystem der bevirker at broen kan stoppe præcis ud for tilslutningssporet.

Læs mere

6. Elektrisk. 6.1 Elektrik (230V)

6. Elektrisk. 6.1 Elektrik (230V) 6. Elektrisk 6.1 Elektrik (230V) Bestemmelse: Fig.: Forklaring: 6.1.1 I modulerne må der ikke findes kabler eller ledninger som fører 230V netspænding. 6.1.2 Der må udelukkende anvendes transformere som

Læs mere

Bygning af hul pagaj i fyrretræ. (vægt 850 til 950g). Pagajbyg - 1

Bygning af hul pagaj i fyrretræ. (vægt 850 til 950g). Pagajbyg - 1 Bygning af hul pagaj i fyrretræ. (vægt 850 til 950g). Pagajbyg - 1 Grøndlandspagajer laves normalt i cedertræ fordi det er en let træsort. En pagaj lavet i cedertræ kan normalt laves i en færdig vægt lidt

Læs mere

Julehjerter med motiver

Julehjerter med motiver Julehjerter med motiver Torben Mogensen 18. december 2012 Resumé Jeg har i mange år moret mig med at lave julehjerter med motiver, og er blevet spurgt om, hvordan man gør. Så det vil jeg forsøge at forklare

Læs mere

Robert Bosch GmbH. Mål!-væg. Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjemme i haven.

Robert Bosch GmbH. Mål!-væg. Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjemme i haven. Mål!-væg Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjee i haven. 1 Indledning Målvæggen er klassikeren for alle fodboldfans. Vi viser dig en model i stabil Birk-multiplex, som kan adskilles

Læs mere

Mange USB-stiks er udstyret med en lille datadiode, som lyser når der hentes eller

Mange USB-stiks er udstyret med en lille datadiode, som lyser når der hentes eller USB-stiks bliver stadig brugt rigtig meget, og da man nu engang imellem kan få et 64gb USB stik til 249 kr i f.eks. Aldi, så er USB-stikket stadig det oplagte transportable medie, da det er lille og modsat

Læs mere

En rigtig På en varm sommerdag er denne amerikanske liggestol det perfekte sted at opholde sig.

En rigtig På en varm sommerdag er denne amerikanske liggestol det perfekte sted at opholde sig. En rigtig På en varm sommerdag er denne amerikanske liggestol det perfekte sted at opholde sig. 38 Af Søren Stensgård. Foto: Lasse Hansen. Tegning: Christian Raun Gør Det Selv 7/2003 Også uden skamlen

Læs mere

Montering af Fjernprojektører på EpokeModellers skinnebus. Montering af. Fjernprojektører. EpokeModellers skinnebus

Montering af Fjernprojektører på EpokeModellers skinnebus. Montering af. Fjernprojektører. EpokeModellers skinnebus Montering af Fjernprojektører på EpokeModellers skinnebus Side 1 af 16 EpokeModellers dejlige skinnebus er forsynet med fjernprojektører plast, men desværre uden lys. Den ombyggede udgave af skinnebussen

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard IT i dagtilbud Begynder manual Af Elin B. Odgaard VIFIN Indholdsfortegnelse IPad'en og dens dele Sådan ser ipad'en ud - Forsiden Sådan ser ipad'en ud - Bagsiden For at komme igang Hjemmeskærm som funktion

Læs mere

Byg EN HULE LAMPE VARIGHED: LANGT FORLØB

Byg EN HULE LAMPE VARIGHED: LANGT FORLØB VARIGHED: LANGT FORLØB Byg EN HULE LAMPE Byg EN HULE LAMPE Til læreren Varighed: Langt forløb Tidsestimat: Syv dobbeltlektioner Dine elever i 5., 6. og 7. klasse kan i et langt forløb designe og bygge

Læs mere

Sy en falkehætte. Kuglepen til optegning. En god kniv til at skære i læder (hobbykniv) En krumsyl. Hygpiper og en hammer - eller en hultang

Sy en falkehætte. Kuglepen til optegning. En god kniv til at skære i læder (hobbykniv) En krumsyl. Hygpiper og en hammer - eller en hultang Sy en falkehætte Falkonerer over hele kloden bruger hætter til en del af deres rovfugle. Her i Norden har falkonerer også brugt hætter siden middelalderen. Hætten gør at fuglen ikke kan se noget. Det får

Læs mere

Opsætningsvejledning. Galvaniseret Carport m/ Polycarbonate tag.

Opsætningsvejledning. Galvaniseret Carport m/ Polycarbonate tag. Opsætningsvejledning. Galvaniseret Carport m/ Polycarbonate tag. Før du går i gang. Har du undersøgt grunden for nedgravet ledning og rør? Har du det fornødne værktøj? Du skal bruge: En impact akkudrill,

Læs mere

Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold

Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold Jeg har i år fået mulighed for at få sløjd i 7.klasse, så denne klasse nu har haft sløjd siden 5.klasse. Tidligere havde de kun i 5-6

Læs mere

Fable Kom godt i gang

Fable Kom godt i gang Fable Kom godt i gang Opdateret: 26-03-2018 Indholdsfortegnelse 1. Først skal du installere programmet på din computer 3 2. Når programmet er installeret er du klar til at pakke robotten ud 4 3. Nu er

Læs mere

Stadager Brugsforening. et netblad, en hjemmeside og en mailruppe. MBP netblad nr. 22, vinter 2007

Stadager Brugsforening. et netblad, en hjemmeside og en mailruppe. MBP netblad nr. 22, vinter 2007 et netblad, en hjemmeside og en mailruppe Bag enhver tilfreds modeljernbane mand står en tålmodig kvinde. En mor, en søster, en veninde, en kæreste, en kone eller en datter MBP netblad nr. 22, vinter 2007

Læs mere

GARDEROBE. under sengen SÅDAN UDNYTTER DU PLADSEN OPTIMALT:

GARDEROBE. under sengen SÅDAN UDNYTTER DU PLADSEN OPTIMALT: SÅDN UDNYTTER DU PLDSEN OPTIMLT: GRDEROBE under sengen Udtræksreolerne under sengen udnytter pladsen optimalt i værelset. lt er rummeligt og overskueligt. Hvis pladsen er trang, er denne seng perfekt.

Læs mere

Maskiner og robotter til sjov og ballade

Maskiner og robotter til sjov og ballade Maskiner og robotter til sjov og ballade Se dig om på dit værelse, i dit hjem og alle de andre steder, hvor du færdes i din hverdag. Overalt vil du kunne finde maskiner. Der findes: Maskiner til forskellige

Læs mere

Strøm til hjernen Elektromagnetisme

Strøm til hjernen Elektromagnetisme Strøm til hjernen Forkortelser F = Forsøg (som vi udfører) FB = Forsøg med børn (forsøg som vi udfører, men som børnene deltager aktivt i) H = Hands-on forsøg (børnene får selv lov til at prøve det hele)

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Monteringsanvisning. Santex E-line. Skydepartier. Udv. karmbredde/-højde = mål på rammeudskæring Tolerance bredde: Tolerance højde:

Monteringsanvisning. Santex E-line. Skydepartier. Udv. karmbredde/-højde = mål på rammeudskæring Tolerance bredde: Tolerance højde: Monteringsanvisning Santex E-line Skydepartier Udv. karmbredde/-højde = mål på rammeudskæring Tolerance bredde: +5 5 mm Tolerance højde: +7 7 mm Tjek altid at du har modtaget det rigtige antal komponenter,

Læs mere

Manual. Grampus Bundsuger, type 33-000900.

Manual. Grampus Bundsuger, type 33-000900. Manual. Grampus Bundsuger, type 33-000900. Lagerføres i farven gul/blå. Der tager forbehold for evt. produktændringer. Copyright: Welldana A/S Udgave 1.0 11 2007. Sprog: Dansk. Tillykke med Deres nye Grampus

Læs mere

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion side 3 Før du kører ud på din første tur side 4 Brugervejledning side 5 Justering af sadelhøjde side 7 Justering af kæde side 7 Justering af styrhøjde side 8 Justering

Læs mere

HURLUMHEJHUS. med masser af muligheder LEGEHUS I LUKSUSUDGAVE. Klatreribbe

HURLUMHEJHUS. med masser af muligheder LEGEHUS I LUKSUSUDGAVE. Klatreribbe LEGEHUS I LUKSUSUDGAVE Klatreribbe HURLUMHEJHUS med masser af muligheder 10 Af Søren Stensgård. Idé: Birgitte Matthiesen. Foto: Lasse Hansen. Tegninger: Christian Raun Gør Det Selv 10/2004 Det flotte legehus

Læs mere

Installationsvejledning I denne vejledning er der angivet varenumre i parentes efter omtalte monteringsdele, så du kan finde dem i vores prisliste.

Installationsvejledning I denne vejledning er der angivet varenumre i parentes efter omtalte monteringsdele, så du kan finde dem i vores prisliste. Installationsvejledning I denne vejledning er der angivet varenumre i parentes efter omtalte monteringsdele, så du kan finde dem i vores prisliste. 1 Indhold 1 Sikkerhedsregler ved brug af centralstøvsugeren...............

Læs mere

Uret var dårligt samlet med nymoderne skruer det går sandelig ikke!

Uret var dårligt samlet med nymoderne skruer det går sandelig ikke! Til Lars Sørensen. Her er lidt billeder af hvordan jeg har restaureret dit ur. Uret var som forventet i dårlig stand sådan er det altid når man har fat i antikviteter Som bekendt er uret fremstillet i

Læs mere

Mjølner Verk. - Moduler. Endeprofiler

Mjølner Verk. - Moduler. Endeprofiler Endeprofiler bestaar at 4 moduler, og det er kun de 2 yderste ende profiler der skal være kompatibel med FREMO. De 6 interne ende profiler fremstilles saa de passer til sporforløbet og landskabet paa Mjölner

Læs mere

Glide stykke og nålerør

Glide stykke og nålerør Glide stykke og nålerør Mens vi venter på at lejerne tørre, kan vi passende gå videre med et par småting på pan en. (Den anden chassis halvdel.) Når bilen er samlet, er der erfaring for at pan en rent

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede rullegardin med fjernbetjening... 3 1.1 Generelle egenskaber...

Læs mere

VED KØB AF SKUR TIL CARPORT

VED KØB AF SKUR TIL CARPORT TILLÆG TIL MONTAGE VEJLEDNING. VED KØB AF SKUR TIL CARPORT Det er kun nødvendigt at læse denne vejledning, hvis du også har valgt skur på din carport. Du SKAL dog også læse vejledning fra carporten, da

Læs mere

Ombygning af en ældre Märklin katalog nummer 3000 til digital drift

Ombygning af en ældre Märklin katalog nummer 3000 til digital drift Ombygning af en ældre Märklin katalog nummer 3000 til digital drift Peter Engelsted Jonasen www.digitaltog.dk Nordbanen Hobby 2 Peter Engelsted Jonasen Ombygning af en ældre Märklin katalog nummer 3000

Læs mere

En lille vejledning i at bruge Paint Win 98 og Win XP Indhold

En lille vejledning i at bruge Paint Win 98 og Win XP Indhold 1 En lille vejledning i at bruge Paint Win 98 og Win XP Indhold Indhold...2 1. Åbn Paint...3 2. Vælg en baggrundsfarve og en forgrundsfarve...3 3. Tegn et billede...4 4. Ny, fortryd og gentag...4 5. Andre

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Nødvendigt værktøj Fundament Kontrol af pakkens indhold Kantramme og strøer Vægge Dør og vinduer Gavltrekant Tag Forankring af tag Gulv Overfladebehandling Vedligeholdelse

Læs mere

K-522. Betjeningsvejledning

K-522. Betjeningsvejledning K-522. Betjeningsvejledning 1 Beskrivelse Maskinen er specialudviklet til afbalancering af motorcykelhjul. I modsætning til en traditionel afbalanceringsmaskine, har K-22 en fast aksel, hvor det opspændte

Læs mere

Regal Raptor 125cc-150cc-250cc-300cc. epoulsem@youseepost.dk

Regal Raptor 125cc-150cc-250cc-300cc. epoulsem@youseepost.dk Regal Raptor 125cc-150cc-250cc-300cc epoulsem@youseepost.dk Mig bekendt er alle Regal Raptor baghjul ens, i hvert fald på dem vi kender fra 2005 og indtil 2007, det gælder således DD125-DD150-DD250 luft

Læs mere

Sæt reolen sammen af kasser

Sæt reolen sammen af kasser HER ESTEMMER DU LT SELV: Sæt reolen sammen af kasser Du kan købe en rektangulær reol. Og du kan købe en kvadratisk reol. Synes du, at begge dele er kedeligt? Så læs videre, for her er reolen, du kan sammensætte

Læs mere

Træpille transportsystem fra EKOPO- WER er den nemmeste måde at holde pillemagasinet fyldt op.

Træpille transportsystem fra EKOPO- WER er den nemmeste måde at holde pillemagasinet fyldt op. Træpille transportsystem fra EKOPO- WER er den nemmeste måde at holde pillemagasinet fyldt op. Ekosupply transportsystem, flytter automatisk dine træpiller fra din eksterne beholder og til dit forbrugsmagasin.

Læs mere

PÅ SPORET. REITZELS MODELBANEBØGER Af Svend Pedersen VEJLEDNING OG PRAKTISKE VINK I OPBYGNING OG DRIFT AF MODELJERNBANER BOG 1

PÅ SPORET. REITZELS MODELBANEBØGER Af Svend Pedersen VEJLEDNING OG PRAKTISKE VINK I OPBYGNING OG DRIFT AF MODELJERNBANER BOG 1 PÅ SPORET REITZELS MODELBANEBØGER Af Svend Pedersen VEJLEDNING OG PRAKTISKE VINK I OPBYGNING OG DRIFT AF MODELJERNBANER BOG 1 1954 C. A. REITZELS FORLAG AXEL SANDAL Med tegninger af ERIK BJØRCK Forfatteren

Læs mere

Som ønsket følger hermed de få tegninger, Steen lavede over DCA 2.0 Alle modifikationer er på eget ansvar!

Som ønsket følger hermed de få tegninger, Steen lavede over DCA 2.0 Alle modifikationer er på eget ansvar! Duelunds hifi4all (DCA 2.0) højttaler Som ønsket følger hermed de få tegninger, Steen lavede over DCA 2.0 Alle modifikationer er på eget ansvar! Først den skæreplan han lavede. Alt er i mdf, og hvis det

Læs mere

LÆGNINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING LÆGNING AF B O L I G V I N Y L G Ø R - D E T- S E LV - S Å DA N!

LÆGNINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING LÆGNING AF B O L I G V I N Y L G Ø R - D E T- S E LV - S Å DA N! LÆGNINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING LÆGNING AF B O L I G V I N Y L G Ø R - D E T- S E LV - S Å DA N! LÆGNING AF B O L Et vinylgulv skal lægges næsten som et væg-til-væg tæppe, og er du vant til at foretage

Læs mere

Installationsvejledning KRAPPAN 300

Installationsvejledning KRAPPAN 300 Installationsvejledning KRAPPAN 300 Installationsvejledning DANSK Indhold Beregn antal samt placering af sugekontakter... 4 Installering af rørsystemet.. 5 - Montering af Y- og T-stykker... 5 - Typiske

Læs mere

VARIGHED: LANGT FORLØB. Byg EN NEM HULE. Gå ind på dr.dk/byg og find flere seje byggeprojekter.

VARIGHED: LANGT FORLØB. Byg EN NEM HULE. Gå ind på dr.dk/byg og find flere seje byggeprojekter. VARIGHED: LANGT FORLØB Byg EN NEM HULE Byg EN NEM HULE Varighed: Langt forløb Denne hule kan du bygge derhjemme, evt. sammen med en voksen. Husk at få hjælp af en voksen, når der skal bruges stiksav og

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING (DK)

MONTAGEVEJLEDNING (DK) MONTAGEVEJLEDNING (DK) Tillykke med Deres nye møbel fra dk3 ROYAL SYSTEM reolen blev tegnet i 1948 af den legendariske danske designer og producent Poul Cadovius. Det var ét af verdens første væghængte

Læs mere

Hej Hans!!! Da jeg modtog dit ur var det i en sørgelig forfatning det trængte til en istandsættelse!

Hej Hans!!! Da jeg modtog dit ur var det i en sørgelig forfatning det trængte til en istandsættelse! Hej Hans!!! Da jeg modtog dit ur var det i en sørgelig forfatning det trængte til en istandsættelse! Da jeg modtog plastkassen med lodder, ur, nøgle og pendul så jeg at skiven ikke havde det godt! Malingen

Læs mere

TURNY automatisk bladvender Brugsvejledning

TURNY automatisk bladvender Brugsvejledning TURNY automatisk bladvender Brugsvejledning Introduktion Formålet med denne vejledning er trin for trin at gøre Dem fortrolig med brugen af TURNY. TURNY apparatet er konstrueret til fortløbende at vende

Læs mere

Restaurering af et Lygteur

Restaurering af et Lygteur Restaurering af et Lygteur Marts 2011 Dette smukke Lygteur er ganske specielt... (Engelsk: " Bracket clock " ) Man bemærker straks den smukt dekorerede urkasse, med små blomster i en opal lignende stenart.

Læs mere

Så har jeg boret huller i aluminiumsprofilen, og boret den fast i den nederste MDF-plade.

Så har jeg boret huller i aluminiumsprofilen, og boret den fast i den nederste MDF-plade. Jeg har altid bøjet en del i akryl, og altid brugt en varmluftblæser til formålet. Det var hvad jeg havde til rådighed og fungerede fint når man først har fået lidt erfaring med det. Man kan så købe en

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

Materialer: Sådan bygges kikkerten! (lærer vejledning) Side 1 af 9. Til én klasse skal du bruge:

Materialer: Sådan bygges kikkerten! (lærer vejledning) Side 1 af 9. Til én klasse skal du bruge: Side 1 af 9 Materialer: Til én klasse skal du bruge: til hver elev: fire slags paprør, nr. 1-4 en linse et okular (sørg for at hver gruppe nogle forskellige okularer) en saks to runde stykker sort karton

Læs mere

ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 2200 Femkantet brusehjørne med svingdør

ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 2200 Femkantet brusehjørne med svingdør ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 2200 Femkantet brusehjørne med svingdør M-2200-1 Tillykke med din nye Royal Scandinavian Dusch - Serie 2200 brusedør. Læs venligst denne monteringsvejledning

Læs mere

Samarbejdsøvelser. Samlet, udtænkt og videreudviklet af Rasmus Fredslund Hansen

Samarbejdsøvelser. Samlet, udtænkt og videreudviklet af Rasmus Fredslund Hansen Samarbejdsøvelser Samlet, udtænkt og videreudviklet af Rasmus Fredslund Hansen Indhold Indhold... 1 Tennisbolde og nedløbsrør... 2 Kravle igennem hulahopring... 3 Kravle igennem spindelvæv... 4 Binde knude...

Læs mere

Fed cykel, mand. For under 700 kroner kan du bygge denne fantastiske og meget robuste trehjulede cykel til junior med uafhængigt baghjulsophæng.

Fed cykel, mand. For under 700 kroner kan du bygge denne fantastiske og meget robuste trehjulede cykel til junior med uafhængigt baghjulsophæng. Vores to unge venner er tydeligvis godt tilfredse med det færdige resultat. Og det kan kun gå for langsomt med at komme ud på den første tur. VERDENS FLOTTESTE TREHULER: Hu hej, hvor det går. Farten føles

Læs mere

Ni Frankensteins kat fra bogen af Curtis Jobling :-)

Ni Frankensteins kat fra bogen af Curtis Jobling :-) Ni Frankensteins kat fra bogen af Curtis Jobling :-) I sommers fyldte en helt særlig lille pige 5 år, og jeg ville gerne give hende en hjemmelavet gave. Jeg spurgte hendes mor, om der var nogen særlige

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenser T3

Original brugermanual for Skindrenser T3 Original brugermanual for Skindrenser T3 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19, DK-7441 Bording Maskine: Skindrenser

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 4001A

Til lykke med din nye LapTimer 4001A LapTimer 4001A 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 4001A Til lykke med din nye LapTimer 4001A

Læs mere

Hvorfor virker koblingen ikke på min FS1? Spørgsmålet er stillet et utal af gange og der findes mange svar herpå. Jeg vil i denne guide gennemgå

Hvorfor virker koblingen ikke på min FS1? Spørgsmålet er stillet et utal af gange og der findes mange svar herpå. Jeg vil i denne guide gennemgå Hvorfor virker koblingen ikke på min FS1? Spørgsmålet er stillet et utal af gange og der findes mange svar herpå. Jeg vil i denne guide gennemgå samtlige de komponenter der enten er en del af koblingen

Læs mere

Märklin Transformator 60052 / 66181 Dansk vejledning

Märklin Transformator 60052 / 66181 Dansk vejledning Dansk vejledning Indholdsfortegnelse 1 Nettilslutning 2 Tilslutningsbøsninger 3 Tilslutningsstik Indholdsfortegnelse 1. Tekniske data for Märklin transformatorer 2. Sikkerhedshenvisninger til drift af

Læs mere

Märklin digital. Converting a locomotive to digital operation. Ombygning af et lokomotiv til digital drift. Piko SVT 137 / DB VT 04

Märklin digital. Converting a locomotive to digital operation. Ombygning af et lokomotiv til digital drift. Piko SVT 137 / DB VT 04 Märklin digital Converting a locomotive to digital operation Ombygning af et lokomotiv til digital drift Piko SVT 137 / DB VT 04 Peter Engelsted Jonasen www.digitaltog.dk www.digital-train.com Piko VT

Læs mere

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Læs hele monteringsvejledningen igennem, inden du begynder at montere. Dette er en generel monteringsvejledning for Santex Udestue 80-86,

Læs mere

GÆSTEHYTTE OG TEENAGEHYBEL

GÆSTEHYTTE OG TEENAGEHYBEL Gør-Det-Selv GÆSTEHYTTE OG TEENAGEHYBEL En gæstehytte gør det nemmere og hyggeligere at have overnattende gæster, og den resterende tid kan den fungere som hjemmekontor, teenagehybel eller hyggelig lille

Læs mere

Entrémøbel GØR-DET-SELV ANNE OG SIMON. - præsentabelt og anderledes

Entrémøbel GØR-DET-SELV ANNE OG SIMON. - præsentabelt og anderledes Entrémøbel - præsentabelt og anderledes GØR-DET-SELV ANNE OG SIMON FÅ SKÅRET TRÆET I SILVANS SAVVÆRK! Lægterne/gulvstrøerne: Vores blev skåret ud i flg. mål: 2 stk. 2 meter lange (lodrette). 12 stk. 148

Læs mere

Monterings vejledning. Amico K38-Gota Knækarms markise

Monterings vejledning. Amico K38-Gota Knækarms markise Amico K38-Gota Knækarms markise Tjekliste 1 Gennemgå din følgeseddel og tjek om alt er korrekt, samt alle dele er med. Hvis der er noget der ikke stemmer overens bedes du kontakte os. Værktøj 2 Værktøjet

Læs mere

Light Control LC 2. Vejledning

Light Control LC 2. Vejledning Light Control LC 2 Vejledning L Y S K O N T R O L L C 2 Lyskontrol LC 2 er let at installere og kræver kun en let berøring, eller et signal fra en fjernbetjeningsenhed for at styre Deres lys. LC 2 kan

Læs mere

Forhistorie. Forbillede for mit projekt. HSB personvogne med 8 vinduer. 1 Die Fahrzeuge der Harzer Schmalspurbahnen in Farbe

Forhistorie. Forbillede for mit projekt. HSB personvogne med 8 vinduer. 1 Die Fahrzeuge der Harzer Schmalspurbahnen in Farbe Forhistorie Jeg har altid haft en kærlighed for de store tog, dem man kan tage og føle på, og som ikke bliver væk imellem fingrene på en. Jeg har haft med spor G at gøre siden 1988, og har altid gået og

Læs mere

STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02

STIGA COLLECTOR 30 B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 S SVENSKA 1. 2. 3. 4. SVENSKA S 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. S SVENSKA 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. DANSK DK SIKKERHEDSFORSKRIFTER 1. Lad aldrig nogen bruge

Læs mere

Husbygning til modelbanen.

Husbygning til modelbanen. Husbygning til modelbanen. I de sidste par år har jeg, som nogle nok har opdaget, bygget en del huse til modelbanen, primært Langå og udstillingsanlægget. De fleste af husene er placeret op af bagvæggen

Læs mere

Når enderne af en kobbertråd forbindes til en strømforsyning, bevæger elektronerne i kobbertråden sig (fortrinsvis) i samme retning.

Når enderne af en kobbertråd forbindes til en strømforsyning, bevæger elektronerne i kobbertråden sig (fortrinsvis) i samme retning. E2 Elektrodynamik 1. Strømstyrke Det meste af vores moderne teknologi bygger på virkningerne af elektriske ladninger, som bevæger sig. Elektriske ladninger i bevægelse kalder vi elektrisk strøm. Når enderne

Læs mere

I kælderen har vi døjet med vand fra loftet. Det ser ud til at dette nu er stoppet og bordene er tørre. Der kommer dog stadig vand ind ved væggen!

I kælderen har vi døjet med vand fra loftet. Det ser ud til at dette nu er stoppet og bordene er tørre. Der kommer dog stadig vand ind ved væggen! 1 Formanden har ordet Nu er efteråret kommet, hækken er klippet og haven gjort vinterklar, så hvad skal vinteren nu gå med. Det er selvfølgelig modeltog, at vi nu har de mange aftner til rådighed. Der

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

Märklin 3021 DB V200 Uhlenbrock AnDi LokPilot NEM 652 LokPilot V4.0 M4 / 21mtc

Märklin 3021 DB V200 Uhlenbrock AnDi LokPilot NEM 652 LokPilot V4.0 M4 / 21mtc Uhlenbrock AnDi LokPilot NEM 652 LokPilot V4.0 M4 / 21mtc Peter Topp Engelsted Jonasen til digital drift ISBN 978-87-92379-15-3 2015/2016 Nordbanen Hobby og Peter Topp Engelsted Jonasen Tekst: Peter Topp

Læs mere

Hængelamper Copyright "dukkehussiden 2010 kun til privat brug

Hængelamper Copyright dukkehussiden 2010 kun til privat brug Hængelamper Copyright "dukkehussiden 2010 kun til privat brug Pic. 01 Pic. 01 Som I ser på formen af lamperne, er de runde, ovale, paddehat formet. OBS. De bedste steder, hvor man kan finde ting, man kan

Læs mere

Titan 4 el-scooter Ergonomisk el-scooter. Sammenklappelig og adskillelig model. Nem at transportere.

Titan 4 el-scooter Ergonomisk el-scooter. Sammenklappelig og adskillelig model. Nem at transportere. Titan 4 el-scooter Ergonomisk el-scooter. Sammenklappelig og adskillelig model. Nem at transportere. Let at klappe sammen uden at skulle bøje sig Lav transporthøjde Nem adskillelse, uden brug af værktøj

Læs mere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Manual Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen 3 Kontroller at alle delene er i kassen 4 Passende og upassende brug af centralstøvsugeren 5 Futura 5 Beskrivelse

Læs mere

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7 AMICO K 20 Knækarms markise Side 1 ud af 7 Placering og montering af markise 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at terrassedøren kan åbnes efter montage. Elektriske

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR Brugsanvisning Læs denne brugsanvisning grundigt før brug INTRODUKTION Dette er en avanceret detektor med multifunktion. Den kan finde og lokalisere metal, strøm og lægter. Figur

Læs mere

XXX. EFTER: Det store rum er opdelt i

XXX. EFTER: Det store rum er opdelt i XXX EFTER: Det store rum er opdelt i to med en delvist åben skillevæg. På den ene side er der et ryddeligt og luftigt soveværelse. Og på den anden side en rummelig garderobe med masser af opbevaringsplads.

Læs mere

Nero Cover designer. 1. Opstart og justering af Printer første gang! Brug af Nero til at lave labler-indlægmm. til CD/DVD skiver af egenproduktion.

Nero Cover designer. 1. Opstart og justering af Printer første gang! Brug af Nero til at lave labler-indlægmm. til CD/DVD skiver af egenproduktion. Nero Cover designer. Brug af Nero til at lave labler-indlægmm. til CD/DVD skiver af egenproduktion. 1. Opstart og justering af Printer første gang! Start Nero og vælg i sidepanelet til venstre(åbnes ved

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere